Kuntiin tuloksellisuutta hyödyntämällä työssä jaksamisen työkaluja. Ylilääkäri Lisbeth Forsman-Grönholm Keva

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntiin tuloksellisuutta hyödyntämällä työssä jaksamisen työkaluja. Ylilääkäri Lisbeth Forsman-Grönholm Keva"

Transkriptio

1 Kuntiin tuloksellisuutta hyödyntämällä työssä jaksamisen työkaluja Ylilääkäri Keva

2 Keva Jäsenyhteisöjä ( ) kaupungit kunnat kuntayhtymät osakeyhtiöt yhdistykset 12 - säätiöt 7 Henkilöasiakkaita n Vakuutettuja (KuEL) n Valtion ja kirkon vakuutetut n Eläkkeensaajia n KuEL-palkkasumma 14,1 mrd KuEL-maksutulo 4,1 mrd Maksettavat eläkkeet (KuEL) 3,3 mrd Maksettavat eläkkeet (kaikki) 7,0 mrd Sijoitukset ( ) - rahaston arvo 28,8 mrd - tuotto 12,3 % Henkilöstö ( ) 543

3 Eri työeläkelain piirissä eläkettä ansainneet KuEL % TyEL % VaEL % YEL % Muut % MYEL % KiEL % Henkilö voi kuulua samanaikaisesti useamman työeläkelain piiriin. Lähde: ETK ja Keva

4 Työeläkelaitosten- ja yhtiöiden vakuutetut Keva Ilmarinen Varma Eläke-Tapiola Eläke-Fennia Valtiokonttori Etera MELA Eläke-Veritas KKR Pensions-Ålandia Henkilöä

5 Tärkeimmät työeläkelait Eläkelaki Lain piiriin kuuluvat Eläkelaitos KuEL Kunnallinen eläkelaki VaEL Valtion eläkelaki KiEL Evankelis-luterilaisen kirkon eläkelaki TyEL Työntekijän eläkelaki MEL Merimieseläkelaki YEL Yrittäjien eläkelaki MYEL Maatalousyrittäjien eläkelaki Kuntien eläkevakuutuksen jäsenyhteisöjen palveluksessa olevat Valtion palveluksessa olevat Ev.lut. kirkon ja sen seurakuntien palveluksessa olevat Yksityisen työnantajan palveluksessa olevat Eläkelaissa tarkoitettua työtä ulkomaan liikenteessä tekevät Yrittäjät Maatalouden harjoittajat, poronhoitajat ja kalastajat Keva Keva Keva Eläkevakuutusyhtiöt, eläkekassat ja eläkesäätiöt Merimieseläkekassa Eläkevakuutusyhtiöt Maatalousyrittäjien eläkelaitos

6 Vuotta KuEL-vakuutetut iän ja sukupuolen mukaan Miehet Naiset Henkeä

7 Henk. Kunta-alan eläkepoistuma luvulla eläkkeelle siirtyy kuntatyöntekijää (KuEL- ja VaEL-vakuutetut).

8 KuEL-vakuutetut ammatin mukaan , 25 suurinta ammattiryhmää Perushoitajat ja lähihoitajat Sairaanhoitajat Aineenopettajat ja lehtorit Lastenhoitajat ja päiväkotiapul. Siivoojat Omaishoitajat Perhepäivähoitajat ym. Lastentarhanopettajat Henkilökohtaiset avustajat ym. Sihteerit Sairaala- ja hoitoapulaiset Sosiaalialan ohjaajat ja kasvatt. Johdon sihteerit, osastosiht. ym. Keittiöapulaiset Kiinteistöhuoltomiehet Palomiehet Kunnallishall. erityisasiantuntijat Kodinhoitajat ja kotiavustajat Luokanopettajat Terveydenhoitajat Opettajat ja opetusal. erit.as.t. Sosiaalityöntekijät Muut lääkärit Maatalouslomittajat Osastonhoitajat Henkeä

9 MIlj. euroa KuEL-eläkemeno eläkelajeittain Vanhuuseläkkeet Työkyvyttömyyseläkkeet Työttömyyseläke Osa-aikaeläke Perhe-eläke ) Sis. kuntoutustuen, osaeläkkeet ja yksilöllisen varhaiseläkkeen

10 Vuotta KuEL-eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä eläkelajeittain Vanhuuseläkkeet 1 Täysi työkyvyttömyyseläke Täysi kuntoutustuki 55 Osatyökyvyttömyyseläkkeet Työttömyyseläke 50 Kaikki ) Sis. yksilöllisen varhaiseläkkeen

11 KuEL-eläkkeelle siirtyneiden keskieläke eläkelajeittain Vanhuuseläkkeet 1 Täysi työkyvyttömyyseläke Täysi kuntoutustuki Osatyökyvyttömyyseläkkeet Työttömyyseläke Kaikki ) Sis. yksilöllisen varhaiseläkkeen

12 KuEL-työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet sairausryhmän mukaan vuonna 2011 Sairausryhmä Osuus kaikista, % Kaikki, Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet Täysi työkyvyttömyyseläke Täysi kuntoutustuki Osatyökyvyttömyyseläke % 35,7 40,7 59,5 46,5 Mielenterveyden häiriöt 20,7 31,5 15,2 22,6 Kasvaimet 10,3 7,7 6,0 7,8 Verenkiertoelinten sairaudet 8,1 4,2 2,6 4,6 Hermoston sairaudet 9,8 7,5 6,0 7,5 Vammat, myrkytykset yms. 5,0 3,1 2,3 3,3 Muut sairaudet 10,3 5,2 8,3 7,7 Kaikki 100,0 100,0 100,0 100,0

13 Ratkaistut KuEL-eläkehakemukset eläkelajeittain Eläkelaji Vanhuuseläkkeet Kaikki hakemukset, kpl Muutos, % Uudet hakemukset, kpl v v v , Täysi työkyvyttömyyseläke , Osatyökyvyttömyyseläke Työttömyyseläke Osa-aikaeläke Perhe-eläke Muut eläkeasiat Kuntoutuspäätös Kaikki , , , , , , , ) Sis. yksilöllisen varhaiseläkkeen

14 KuEL-eläkehakemusten kokonaiskäsittelyaika 2011 Eläkelaji Keva KuEL Keva VaEL Yksit. Työkyvyttömyyseläke Vanhuuseläke Osa-aikaeläke Työttömyyseläke Perhe-eläke Kuntoutuslupaukset

15 Miten työkyvyttömyys maksaa eläkejärjestelmän näkökulmasta 440 milj. (2010) = PALKKA = SAIRASAJAN PALKKA, KELAN JA TA:N KUSTANTAMIA = KELA = TK-ELÄKE, TYÖELÄKEVAKUUTTAJA (KEVA) = VANHUUSELÄKKEEN KARTTUNUT OSUUS = VANHUUSELÄKKEESEEN SISÄLTYVÄ TYÖKYVYTTÖMYYDEN AJALTA KARTTUNUT ELÄKE Esim. Jos 1000 /kk tk-eläke alkaa 35 v. iässä ja tk-eläkkeen ajalta tulevan eläkkeen määrä on 600 /kk => Työkyvyttömyyden perusteella eläkettä maksetaan ansioista karttuneen vanhuuseläkkeen lisäksi: - 63 vuoden ikään mennessä ; - 75 vuoden ikään mennessä ; -

16 TYÖ JA HYVINVOINTI mihin voimme vaikuttaa?

17 Yksilö Työyhteisö TYÖ JA HYVINVOINTI mihin voimme vaikuttaa? Esimies ja yrityksen johto

18 Yksilö työkyky ja terveys elämäntilanne osaaminen motivaatio työn hallinta Työyhteisö Esimies ja yrityksen johto

19 Yksilö Työyhteisö jokainen on vastuussa yhteisestä työhyvinvoinnista TYÖ JA HYVINVOINTI mihin voimme vaikuttaa? Esimies ja yrityksen johto

20 Yksilö Työyhteisö TYÖ JA HYVINVOINTI mihin voimme vaikuttaa? Esimies ja yrityksen johto työn sisältö johtaminen turvallisuus

21 Tuloksellisen työhyvinvointityön edellytykset: Osana strategiatyötä yrityksen johto on määritellyt henkilöstö- ja työhyvinvointistrategian

22 Tuloksellisen työhyvinvointityön peruspilarit: Selvät roolit ja tehtävät Näkyvät prosessit Toimivat työssä jaksamisen ja jatkamisen työkalut Tunnistetut osaamistarpeet jotka täytetty Mittarit ja seuranta + vuosittainen tavoiteasentanta

23 Selvät roolit ja tehtävät

24 Valmistelee linjaukset Vastaa niiden toteutumisesta Valmistelee seuranta- ja arviointivälineitä Vastaa käytäntöjen kehittämisestä Luo edellytykset henkilöstön osallistamiselle Työhyvinvoinnin edistäminen on yhteistyötä ja työnjakoa Mahdollistaja Henkilöstö- ja toimiala-johto Strategia Poliittinen ja ylin johto Toteuttaja Lähiesimiehet ja työyhteisö Päättää tavoitteet, linjaukset ja resurssit Seuraa ja arvioi tavoitteiden toteutumista Vastaa työyksikön toiminnan sujuvuudesta Edistää aktiivisesti työhyvinvointia Osallistaa työntekijöitä

25 Esimerkki Pohjois-Karjalan sairaanhoito ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän työhyvinvointisopimuksesta Myö ja Työ

26 Näkyvät prosessit

27 Aktiivinen tuki työssä jatkamisen tueksi Varhainen tuki ratkaisujen hakua työyksikössä Työyksikön omin voimin tunnistetaan ja löydetään ratkaisuja tilanteisiin, jotka pitkittyessään voivat johtaa työkyvyn ja työssä suoriutumisen heikentymiseen Varhaisen tuen toteutus on osa esimiestyötä. Työntekijöiden oikeutena ja velvollisuutena on osallistua Varhaisen tuen toimintaan. Prosessi: Tunnista ota puheeksi sovi ja toimi seuraa ja arvioi Työterveysyhteistyö edistää työkykyä Yhteiset tavoitteet, määritellyt roolit, vastuut ja toimintamallit, seuranta, arviointi Työterveysyhteistyön käytännöt Tehostettu tuki ratkaisujen hakua verkostoyhteistyöllä työkyvyn heikentyessä Kun työyksikön toimenpiteet eivät riitä työssä jatkamisen tukemisessa tarvitaan lisää toimijoita ja resursseja Prosessin vastuuhenkilön (esimies) ja koordinaattorin (henkilöstöhallinto / työterveyshuolto) nimeäminen Paluun tuki pitkän sairauspoissaolon jälkeen Paluun tuen toteutus on osa esimiestyötä. Työterveyshuolto toimii tukiresurssina Prosessi: - poissaolon alkaessa yhteydenpito paluun valmistelu paluu työhön seuranta Prosessi: Tilanteen uudelleenarvio työssä jatkamisen toimenpiteet työssä jatkaminen onnistuu - työssä jatkaminen ei onnistu

28 Toimivat työssä jaksamisen ja jatkamisen työkalut

29

30 Prosessit ja työkalupakki

31

32 Kevan työkalut työssä jatkamisen tueksi I: Ammatillinen kuntoutus Edellytykset Alle 63-vuotias asianmukaisesti todettu sairaus, vika tai vamma mahdollisesti aiheuttaa sellaisen uhkan, että henkilö voisi joutua työkyvyttömyyseläkkeelle vaikka hoidon ja lääkinnällisen kuntoutuksen toteutuksen mahdollisuudet otetaan huomioon työskentelystä saatuja ansioita on edeltävältä 5 vuodelta vähintään ,21 ( 2011) ja ei oikeutta kuntoutukseen tapaturmavakuutuksen tai liikennevakuutuksen perusteella

33 Miksi ammatillisen kuntoutuksen vaihtoehdot tulee kartoittaa? Yksilönäkökulma: Työnantajanäkökulma: Eläkepolitiikassa painotetaan varhaista tukea ja kuntoutusvaihtoehdot tulee olla kartoitettu ennen mahdollista eläkeratkaisua Työssä jatkaminen edistää hyvinvointia Työssä olo kartuttaa tulevaa eläkettä Kuntatyönantaja maksaa varhaiseläkemenoperusteista maksua (varhe-maksu) työntekijälle myönnettävästä kuntoutustuesta, työkyvyttömyyseläkkeestä, yksilöllisestä varhaiseläkkeestä sekä työttömyyseläkkeestä Vastaava maksujärjestelmä Tyel suurtyönantajilla eläkemaksuluokkien suhteen; maksuluokka perustuu yrityksen työntekijöille myönnettyihin työkyvyttömyys- ja osatyökyvyttömyyseläkkeisiin

34 Ammatillisen kuntoutuksen prosessi Työkyvyn uhka: Terveydelliset rajoitteet Tarve työjärjestelyille Paluu työelämään pitkän sairauspoissaolon jälkeen Yhteisneuvottelu työpaikalla Asiakas lähettää hakemuksen ja B-lausunnon työeläkelaitokselle Päätös oikeudesta ammatilliseen kuntoutukseen Kuntoutuksen sisältöpäätös Ammatillisen kuntoutuksen toimenpide alkaa Seuranta tärkeää Työura jatkuu

35 Tulokset ovat myönteisiä seurantatutkimus vuonna 2005 kuntoutusprosessinsa päättäneiden tilanteesta 2010 Vuonna 2005 kuntoutusprosessin päätti 496 asiakasta Yleisimmät terveydelliset rajoitteet: tuki- ja liikuntaelinsairaus (48%) mielenterveyden häiriö (25 %) Keski-ikä vuonna ,1 vuotta 83 % palasi työelämään heti kuntoutusprosessin jälkeen Seuranta 2010: työelämässä edelleen 68% tuki- ja liikuntaelisairaus 72% Mielenterveyden häiriö 60%

36 Kevan tarjoamat toimivat työkalut 2: Osatyökyvyttömyyseläke Erityispiirteet ja edellytykset: työkyky on sairauden, vian tai vamman vuoksi heikentynyt vähintään kaksi viidesosaa eli 40 % työkyvyttömyys on jatkunut tai sen arvioidaan jatkuvan yhdenjaksoisesti vähintään vuoden ajan voi hakea suoraan kokoaikatyössä ollessa voidaan myöntää kun täyden työkyvyttömyyseläkkeen myöntämisen edellytysten ei arvioida täyttyvän

37 Tuloksia Kevan tutkimuksista syksyllä 2011 koskien osatyökyvyttömyyseläkkeiden toimivuutta/ Pirjo Saaren tuloksia: Tyytyväisyys suurta: 9/10 pitää toimivana ratkaisuna tilanteessaan Hyvinvointi: 4/5 kokee hyvinvointinsa lisääntyneen Sairauspoissaolot ovat vähentyneet selvästi 50%:llä ja jonkin verran 20%:lla Työssä käynti: 85 % edelleen työelämässä, alle vuoden kestäneissä eläkkeissä työssäkäyntiaste jopa 91 % Työssä jatkaminen: Vastaajat uskovat, että työelämässä jaksetaan pidempään osatyökyvyttömyyseläkkeen ansiosta.

38 Tunnistetut osaamistarpeet jotka täytetty

39 Aktiivisen tuen toimintatavan kehittäminen Poliittinen johto ja johtoryhmä Päätös mallin valmistelusta Toimintaedellytykset ja toteutuksen tuki Mallin hyväksyminen (yt/kh) Valmisteluryhmä (*) Toimintamallin kehittämisen valmistelu Esimiestaso I valmennus II valmennus III valmennus Työyksiköt /muu henkilöstö Esimiesvalmennuksesta keskustelutehtäviä yksiköihin Käsittely yksiköittäin (*hh, tth, ts, linjajohto, esimiesten edustus, työntekijöiden edustus) Aikataulu 1kk 2 kk 4-5 kk 7-8 kk 9 kk 9kk

40 Mittarit ja seuranta + vuosittainen tavoiteasentanta

41 Seuranta ja arviointi on organisaation eri toimijoiden tehtävä Kaupunginhallitus /organisaation päätöksentekijät Henkilöstön hyvinvoinnin strategiset tunnusluvut organisaatiotasolla Yhteistyötoimikunta Johtoryhmä Osaston / Toimialueen johtoryhmä Työyksikön esimies Organisaation tunnusluvut toimialueittain Osaston / toimialueen tunnusluvut Yksikössä esimiehen seurattavat asiat H E N K I L Ö S T ö H A L L. T Y Ö T E R V Y S H U O L T O

42 Työssä jatkamisen tulokset myönteisiä Kevan työssä jatkamisen mittarit 2000 ja Omaan eläkeikäänsä tai sen yli jatkaneet (%) 38,4 56,1 63-vuotiaana tai vanhempana eläkkeelle siirtyneiden osuus (%) 21,6 47,7 Työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuus (%) 1,07 0,97 Osatyökyvyttömyyseläkkeiden osuus kaikista tk-eläkkeistä (%) 17,5 38,9 Eläkkeelle siirtymisiän odote 25-vuotiaalle (v) 58,2 60,5 Työ- ja virkasuhteiset KuEL-vakuutetut.

43 KIITOS!

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet. työkyvyttömyyden ehkäisy kunta-alalla. tammikuu 2012

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet. työkyvyttömyyden ehkäisy kunta-alalla. tammikuu 2012 Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ja työkyvyttömyyden ehkäisy kunta-alalla tammikuu 2012 KT Kuntatyönantajat Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Juko ry Kunta-alan Unioni ry Tekniikka ja terveys KTN

Lisätiedot

Miten työterveyshuolto. tukee työssä jatkamista

Miten työterveyshuolto. tukee työssä jatkamista Miten työterveyshuolto tukee työssä jatkamista 2 Miten työterveyshuolto tukee työssä jatkamista Sisällys Saatteeksi 3 Aktiivinen tuki ja työterveysyhteistyö 4 Varhainen tuki ja työterveysyhteistyö 6 Tehostettu

Lisätiedot

Osatyökyvyttömyyseläkkeen. kuntatyössä. Jaksaa käydä vielä töissä, jopa nauttii siitä!

Osatyökyvyttömyyseläkkeen. kuntatyössä. Jaksaa käydä vielä töissä, jopa nauttii siitä! Osatyökyvyttömyyseläkkeen toimivuus kuntatyössä Jaksaa käydä vielä töissä, jopa nauttii siitä! Pirjo Saari, Pauli Forma, Risto Kaartinen & Toni Pekka Kevan tutkimuksia 6/2011 Jaksaa käydä vielä töissä,

Lisätiedot

YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma. Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012.

YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma. Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012. 1 YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012. 2 Sisällys 1 Johdanto ja tavoitteet... 3 2 Toimintaperiaatteita ja määritelmiä...

Lisätiedot

Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (11) 15.3.2011. Miksi työhyvinvoinnin johtaminen on tärkeää? 1 Työhyvinvoinnin taloudellinen merkitys

Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (11) 15.3.2011. Miksi työhyvinvoinnin johtaminen on tärkeää? 1 Työhyvinvoinnin taloudellinen merkitys Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (11) Miksi työhyvinvoinnin johtaminen on tärkeää? 1 Työhyvinvoinnin taloudellinen merkitys Taloudellinen merkitys ilmenee monella tasolla Työterveyden taloudellisiin

Lisätiedot

Eläkeasiamiesten koulutuspäivä 2014

Eläkeasiamiesten koulutuspäivä 2014 Eläkeasiamiesten koulutuspäivä 2014 5.6.2014 Oulu Asiakkuusjohtaja Jorma Rautakoski, Keva Kouluttaja Birgitta Moisala, Keva Eläkejohtaja Eija Korhonen, Keva Kouluttaja Liisi Gråstén-Weckström, Keva Palvelussuhdeasiantuntija,

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. www.hämeenlinna.fi

Henkilöstöraportti 2014. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. www.hämeenlinna.fi Henkilöstöraportti 2014 Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa www.hämeenlinna.fi SISÄLLYS 1. HENKILÖSTÖPOLITIIKKA... 2 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 5 Henkilöstömäärä... 5 Henkilötyövuosi... 6 Työajan jakautuminen...

Lisätiedot

Liite 11 Kaupunginhallitus 15.04.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki

Liite 11 Kaupunginhallitus 15.04.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki Liite Kaupunginhallitus 5.04.203 202 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki HENKILÖSTÖRAPORTTI 202 Sisällysluettelo JOHDANTO 202... 2 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2. Henkilöstön

Lisätiedot

Työkyvyn aktiivinen tuki

Työkyvyn aktiivinen tuki Yhteistyöryhmä 11.11.2013 KHHJ 29.1.2014 Työkyvyn aktiivinen tuki 1/2014 www.nurmijarvi.fi Sisällysluettelo 1 ESIPUHE... 3 2 AKTIIVINEN TUKI... 5 3 TYÖKYKY MUODOSTUU MONISTA TEKIJÖISTÄ... 8 4 VARHAINEN

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014

HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 Ei siinä että tekee sitä mistä pitää, vaan siinä että pitää siitä mitä tekee, piilee onnen salaisuus. (James Barrie) Toimintaympäristömme ihmisen mittainen

Lisätiedot

KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA. Opas ikästrategian laatimisen tueksi

KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA. Opas ikästrategian laatimisen tueksi KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA Opas ikästrategian laatimisen tueksi SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. ELÄMÄN JA TYÖELÄMÄN KULKU 5 Ihmisen monet iät 5 3. ERI-IKÄISTEN JOHTAMISEN HAASTEET 7 3.1

Lisätiedot

2013 toimintakertomus

2013 toimintakertomus 2013 toimintakertomus Toimintakertomus 2013 Sisältö Vt. toimitusjohtaja Pekka Alasen katsaus vuoteen 2013 2 Hallituksen toimintakertomus 2013 4 Hallintoelimet 2013 21 2 Vt. toimitusjohtaja Pekka Alasen

Lisätiedot

Mielenterveys ja työkyvyttömyys

Mielenterveys ja työkyvyttömyys Mielenterveys ja työkyvyttömyys huhtikuu 2012 KT Kuntatyönantajat Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Juko ry Kunta-alan Unioni ry Tekniikka ja terveys KTN ry Toimihenkilöiden neuvottelujärjestö

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin. Henkilöstökertomus

Kouvolan kaupungin. Henkilöstökertomus Kouvolan kaupungin Henkilöstökertomus 2011 Tekstit: Henkilöstöyksikkö Henkilöstökertomustyöryhmä Taitto: Suvi Lantta Kansi: Eeva Forsman Kouvolan kaupungin julkaisu 2012 Henkilöstökertomus 2011 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Aktiivinen tuki yhteistoiminnan työkaluna

Aktiivinen tuki yhteistoiminnan työkaluna Aktiivinen tuki yhteistoiminnan työkaluna Johdanto Hyvinvoiva henkilöstö on suomalaisten hyvinvointipalvelujen perusta. Kun henkilöstö voi hyvin ja hallitsee perustehtävänsä, työ on tuloksellista. Aktiivisen

Lisätiedot

Mitä valtuutetun on syytä tietää kunnallisesta eläketurvasta

Mitä valtuutetun on syytä tietää kunnallisesta eläketurvasta Mitä valtuutetun on syytä tietää kunnallisesta eläketurvasta Kunnanvaltuutettuna päätät myös eläkeasioista Valtuutettuna olet mukana tekemässä strategisia päätöksiä, jotka vaikuttavat eläkeasioihin, siihen

Lisätiedot

Hyvinvointiministeri

Hyvinvointiministeri KOKKOLA MITTAUTTI TYÖHYVINVOINNIN KOULUA JOHDETAAN KUIN YRITYSTÄ 4-2011 WWW.KEVA.FI TIEDÄTKÖ, MITEN VARHE- MAKSUJA VERTAILLAAN? OSATYÖKYVYTTÖMYYSELÄKE KELPAA MONELLE KEVA PÅ SVENSKA S. 27 Hyvinvointiministeri

Lisätiedot

Sisällys. Tämän kirjasen sisällön on koonnut ja toimittanut Työeläkevakuuttajat TELA

Sisällys. Tämän kirjasen sisällön on koonnut ja toimittanut Työeläkevakuuttajat TELA Työeläke ja muu sosiaalivakuutus 2012 Sisällys Sivu Mitä vakuutus korvaa... 2 Mistä korvausta haetaan... 4 TyEL = Työntekijän eläke... 5 YEL = Yrittäjän eläke... 31 MYEL = Maatalousyrittäjän eläke ja apurahansaajan

Lisätiedot

1. Johdanto... 3 2. Työssä jatkamiseen ja työhön paluuseen liittyvät tekijät... 6 2.1 Varhaiseläkkeelle siirtyminen ja työssä jatkamisaikomukset...

1. Johdanto... 3 2. Työssä jatkamiseen ja työhön paluuseen liittyvät tekijät... 6 2.1 Varhaiseläkkeelle siirtyminen ja työssä jatkamisaikomukset... 1 1. Johdanto... 3 2. Työssä jatkamiseen ja työhön paluuseen liittyvät tekijät... 6 2.1 Varhaiseläkkeelle siirtyminen ja työssä jatkamisaikomukset... 7 2.2 Sairauspoissaoloihin liittyvä toimintateoreettinen

Lisätiedot

Tietoa yksityisten alojen työeläketurvasta

Tietoa yksityisten alojen työeläketurvasta 2012 Tietoa yksityisten alojen työeläketurvasta Työntekijälle ja yrittäjälle Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Eläketurvakeskus Työeläkejärjestelmän palvelukeskus Asiakaspalvelu ja käyntiosoite:

Lisätiedot

Kainuun sote kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöraportti 2013 Kainuun sote -kuntayhtymä

Kainuun sote kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöraportti 2013 Kainuun sote -kuntayhtymä 1 Kainuun sote kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut Henkilöstöraportti 2013 Kainuun sote -kuntayhtymä 1 Kainuun sote kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut HENKILÖSTÖKERTOMUKSEN TAVOITE...2 2. HENKILÖSTÖRESURSSIT...3

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN. Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen.

PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN. Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen. PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen. SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT 3 1 TAUSTA 4 2 KUSTANNUKSET JA VAIKUTTAVUUS

Lisätiedot

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 VARHAISEN TUEN MALLI Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 1. HYVINVOINTI TYÖSSÄ... 3 2. TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMINEN ORGANISAATION TASOLLA... 3 3.

Lisätiedot

Hyvässä kunnossa ikäohjelma

Hyvässä kunnossa ikäohjelma Hyvässä kunnossa ikäohjelma Ikääntyneen henkilöstön työhyvinvoinnin tukeminen Kaupunginhallitus 24.11.2014 www.ylojarvi.fi Sisällys 1. Ikäohjelman tausta...2 1.1 Eläköityminen...3 1.2 Sairauspoissaolot...4

Lisätiedot

Työntekijän ja yrittäjän eläketurva

Työntekijän ja yrittäjän eläketurva 2015 Työntekijän ja yrittäjän eläketurva MILLOIN TYÖELÄKKEEN SAA? MITEN ELÄKE MUODOSTUU? Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Eläketurvakeskus Työeläkejärjestelmän palvelukeskus Asiakaspalvelu ja käyntiosoite:

Lisätiedot

05/2011. Takaisin työhön vai työkyvyttömyyseläkkeelle? Eläketurvakeskus. Työkykyä palauttavat prosessit. Niina Kuuva

05/2011. Takaisin työhön vai työkyvyttömyyseläkkeelle? Eläketurvakeskus. Työkykyä palauttavat prosessit. Niina Kuuva 05/2011 ELÄKETURVAKESKUKSEN KESKUSTELUALOITTEITA Takaisin työhön vai työkyvyttömyyseläkkeelle? Työkykyä palauttavat prosessit Niina Kuuva Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 05/2011 ELÄKETURVAKESKUKSEN

Lisätiedot

Työhyvinvointiohjelma

Työhyvinvointiohjelma Kouvolan kaupunki Työhyvinvointiohjelma Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017 Työhyvinvointiohjelma Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Strategia ja arvot... 3 3. Työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Aktiivisen tuen toimintamalli

Aktiivisen tuen toimintamalli Aktiivisen tuen toimintamalli Aktiivinen tuki on ennaltaehkäisyä, välittämistä ja tukemista Kannuksen kaupungin toimintamalli Valmistelutyöryhmä 27.11.2013 Yt-toimikunta 3.12.2013 Kaupunginhallitus Voimaan

Lisätiedot

Kyhallitus 19.1.2012 14 VARHAISEN TUEN MALLI. Ohjeita työhyvinvoinnin edistämiseksi

Kyhallitus 19.1.2012 14 VARHAISEN TUEN MALLI. Ohjeita työhyvinvoinnin edistämiseksi Kyhallitus 19.1.2012 14 VARHAISEN TUEN MALLI Ohjeita työhyvinvoinnin edistämiseksi SISÄLTÖ sivu 1. Johdanto 1 2. Työntekijän huolenpito työkyvystään 1 3. Varhainen tuki luo hyvinvointia ja säästää kustannuksia

Lisätiedot

Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET

Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET Sisällysluettelo 1. Yleiset kysymykset... 4 1.1. Mikä työeläkeote on?... 4 1.2. Kuka saa työeläkeotteen?... 4 1.3. Miksi en ole saanut työeläkeotetta?...

Lisätiedot