Palveluiden järjestäminen ja kuntasektorin eläkkeiden rahoitus. Keva-päivä Allan Paldanius

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palveluiden järjestäminen ja kuntasektorin eläkkeiden rahoitus. Keva-päivä 23.5.2013 Allan Paldanius"

Transkriptio

1 Palveluiden järjestäminen ja kuntasektorin eläkkeiden rahoitus Keva-päivä Allan Paldanius

2 Yleistä kunnallisen eläkejärjestelmän rahoituksesta / 1 Puhdas jakojärjestelmä vuosina Rahastointi aloitettiin v Puskurirahasto, jolla tasataan maksua Tavoitteena vakaa maksutaso Tämän hetken näkemyksen mukaan 0,3 %-yksikön korotustarve 2

3 Yleistä kunnallisen eläkejärjestelmän rahoituksesta / 2 Työnantajan maksut peritään palkkojen ja eläkemenojen mukaan Työntekijäin maksut samat kuin TyEL:ssä Nyt tehtävän työn sivukuluiksi laskettavat eläkemaksut ovat keskimäärin samat kuin yksityisellä sektorilla Maksutason määräytymisen periaate: sukupolvien yli kestävä maksutaso, järjestelmän rahoitustasapainon tavoittelu, maksussa osa maksutasoon vaikuttavista riskeistä esim. palkkasumman/henkilöpiirin suurta muutosta ei ole järkevää sisällyttää maksuun etukäteen Vuoden 2012 lopussa Kertyneiden KuEL-etuuksien nykyarvo n. 98 mrd. euroa Rahasto noin 34 mrd. euroa (n. 35 prosenttia etuuksien nykyarvosta) 3

4 Henkilöpiirin muutoksen vaikutuksesta: -10, -20 tai -40 % (luonnollinen poistuma) / maksutaso 4

5 Kunnallisen eläkemaksun rakenne ja kehitys prosenttia työntekijämaksu eläkemenoperuste varhe omavastuut palkkaperuste Vuosi 5

6 Palveluntuotantotavat ja KuEL Kunnan oma organisaatio, liikelaitos KuEL:n piirissä Kuntien yhteistyömuodot (kuntayhtymä, seutuyhteistyö, ) Myös KuEL:n piirissä Kunnalliset yhtiöt ja säätiöt Valintamahdollisuus: KuEL tai TyEL 100-% kuntasektorin omistus: ei rajoituksia liittymiselle Kuntien määräysvalta: lakiin perustuvat kunnalliset palvelut ja näitä tukevat palvelut (tai enemmistö suoraan KuEL:sta) Mahdollistaa joustavan yhteistoiminnan kunnan ja yksityisen välillä Ostopalvelut Eivät KuEL:n piirissä Usein täydentävät kuntien palvelutuotantoa 6

7 Toimintaympäristö muuttunut koko 2000-luvun ajan Vuosi 2000 = 100 Lähteet: (*) Tilastokeskus; (**) KT Kuntatyönantajat 7

8 KuEL-vakuutettu henkilöstö: osakeyhtiöt, yhdistykset ja säätiöt 8

9 Kuntasektori muuttuu jatkossakin Rakenteita uudistetaan lainsäädännöllä Kuntarakenneuudistus Sote-uudistus Ammattikorkeakoulujen rahoitusuudistus Kuntien markkinoilla toimivien liikelaitosten yhtiöittämisvelvoite Palvelurakenteita uudistetaan kuntien omista lähtökohdista Tiukkeneva kuntatalous tarve tehostaa toimintaa Yhtiöittämiset Palveluostot Voimakas eläkepoistuma Kuntien vastuulla olevien palveluiden kysynnän oletetaan kasvavan väestön ikääntyessä Henkilövaikutus pitkällä aikavälillä jopa yli työntekijän luokkaa 9

10 Jos palkkasummaa siirtyy merkittävissä määrin yksityiseen eläkejärjestelmään Kunnallista eläkemaksua suhteessa jäljelle jääneeseen palkkasummaan joudutaan korottamaan, koska vastuu kertyneiden eläkkeiden rahoituksesta ei siirry henkilöiden mukana, vaan jää kerryttäneen eläkejärjestelmän vastuulle eläkemenokehitys lähes entisellä uralla vuotta tapahtuipa palkkasummalle mitä vaan käytännössä kestää 50 vuotta, ennen kuin menokehitys palautuu pienentynyttä palkkasummaa vastaavalle tasolle Tarvittavien maksujen periminen voi heikentää kunnallisen työn kilpailukykyä ja aiheuttaa tarvetta ulkoistaa lisää palveluita Edellä olevat eivät ole varsinaisesti ongelmia, jos seuraukset on mielletty oikein päätöstä tehtäessä järjestelyjä tehdään kaikkialla suhteessa saman verran 10

11 Palvelutuotannon ulkoistaminen ja kuntien eläkekustannukset Ottavatko kunnat huomioon palvelutuotantoa ulkoistaessaan ja henkilöstöään yksityisten yritysten palvelukseen siirtäessään, että Kuntien oman eläkejärjestelmän menokehitys ei kevene heti tasapainossa vasta noin 50 vuoden kuluttua Kuntien ostopalveluiden hintaan sisältyy yksityisen sektorin eläkemaksut, joista vain pieni osa rahastoidaan ja lopulla osalla kustannetaan yksityisen sektorin vanhoja eläkkeitä kunnat ottavat vuosikymmenten ajaksi roolin myös yksityisen sektorin vanhojen eläkkeiden rahoittajana Kunnat maksavat kahden järjestelmän eläkekustannuksia lisää kuntien eläkekustannuksia enimmillään jopa veroprosenttien verran usean vuosikymmenen ajaksi TyEL-järjestelmän rahoitus helpottuu, jollei yksityinen sektori korvaa eläkekustannusten lisäystä kunnille 11

12 Kunnallisen eläkejärjestelmän rahoituksen turvaamista selvitelty Hallitusohjelmassa kirjaus julkisen sektorin eläkkeiden rahoituksen turvaamisesta Siirrettiin eläkeneuvotteluryhmään selvitettäväksi Etlan selvitys Kuntaeläkkeiden rahoitus ja kunnalliset palvelut : Kunnallinen eläkejärjestelmä ei jarruta kuntapalvelujen organisointia Jos palvelutuotannon ulkoistaminen laajaa yksityisen sektorin eläkemaksuja voidaan keventää, mutta kevennykset siirtyvät korkeammiksi palkoiksi kuntien eläkemaksurasite ja veroprosentti nousevat (ja käytännössä näkyy eläkeläisille) Mahdollisen rahoitusdilemman ratkaisua ei tässäkään löytynyt Siirrettiin Pekkarisen työryhmän pohdittavaksi, josta palannee eläkeneuvotteluryhmään Eri vaihtoehtoja kunnallisen eläkejärjestelmän vakuutettujen määristä sekä vaikutukset eläkejärjestelmän rahoitukseen 12

13 Etla: vaikutus kunnallisveroihin ja TyEL-eläkemaksuihin, jos 30 prosenttia KuEL-vakuutetuista siirtyisi TyEL:iin Lähde: Kuntaeläkkeiden rahoitus ja kunnalliset palvelut; ETLA raportit No 4;

14 Yksinkertaistettuja laskelmia eläkekustannusten lisäyksestä Kuntien eläkekustannusten lisäys vuositasolla riippuu ulkoistamisen asteesta, enimmillään jopa miljardien eurojen luokkaa Karkeasti, kaavamaisesti ja ilman dynaamisia vaikutuksia laskien Ulkoistamisen asteesta riippuen 50 vuoden yhteenlasketut kuntien eläkekustannusten lisäykset enimmillään nykyrahassa jopa 100 mrd. euron luokkaa Kuntien eläkekustannusten kasvu tulisi korvata Perusteita pohdittava Esimerkiksi valtion toimintojen yksityistämisissä sovelletaan ns. siirtymämaksua, jossa TyEL-järjestelmä hyvittää valtiolle 80 prosenttia TyEL-tasausmaksusta 10 vuoden ajan Pienentäisi kokonaisvaikutusta arviolta 30 prosentilla Koko eläkejärjestelmän hoitokustannukset kohoaisivat 14

15 Varovaisia johtopäätelmiä Edellä esitellyt laskelmat on tehty karkeasti ja kaavamaisesti sekä eri lähteitä yhdistelemällä ja vielä ilman dynaamisia vaikutuksia Mutta osoittavat silti, että muutoksiin liittyy erittäin suuria taloudellisia vaikutuksia Ja että henkilöiden ja palkkasumman siirtyminen yksityiseen eläkejärjestelmään ei vähennä kunnallisen eläkejärjestelmän kustannuksia kuin erittäin pitkällä aikavälillä Palvelutuotannon muutokset eivät ole aiheuttaneet ongelmia kunnallisen eläkejärjestelmän rahoitukselle Jos ongelmia ilmenee, ratkaisua kannattaisi hakea nykyisen mallin pohjalta Muuten vaarana, että ratkaisu syventää ongelmaa If it ain t broke, don t fix it! 15

16 Kuntaeläkkeiden rahoitus vakaalla pohjalla Ikääntyneiden määrän kasvaessa kasvaa kuntien vastuulla olevien palveluiden kysyntä Voi tarkoittaa jopa yli vakuutetun lisäystä Tehtyjen selvitysten perusteella ei ole syytä olettaa vakuutettujen määrän romahtamista Kaikesta ulkoistamisesta huolimatta kunnallisen eläkejärjestelmän palkkasumma vielä kasvanut Kuntien määräysvallassa olevat yhtiöt voivat tietyin ehdoin vakuuttaa kunnallisessa eläkejärjestelmässä Jos kuntien tehtäviä karsitaan, tulee kuntien eläkemaksujen kasvu hyvittää kunnille Kestävällä tasolla olevassa maksussa otettu huomioon järkevällä tavalla huomioon otettavat riskit Maksutasossa hienosäätöä, jos palkkasumma ei laske dramaattisesti 16

17 Lopuksi Työeläkejärjestelmä perustuu lakiin ja on osa sosiaaliturvaa Eläkejärjestelmän perustehtävä eli olemassaolon oikeutus nyt ja tulevaisuudessa: eläkkeet ovat riittäviä ja niiden rahoitus on turvattu Kun muutoksia tehdään, on varmistettava, että eläkejärjestelmä on kaikilta osin toimiva ja rahoituksellisesti kestävällä pohjalla 17

18 Kiitos! 18

Mitä valtuutetun on syytä tietää kunnallisesta eläketurvasta

Mitä valtuutetun on syytä tietää kunnallisesta eläketurvasta Mitä valtuutetun on syytä tietää kunnallisesta eläketurvasta Kunnanvaltuutettuna päätät myös eläkeasioista Valtuutettuna olet mukana tekemässä strategisia päätöksiä, jotka vaikuttavat eläkeasioihin, siihen

Lisätiedot

2012 toimintakertomus

2012 toimintakertomus 2012 toimintakertomus Toimintakertomus 2012 Sisältö Toimitusjohtaja Merja Ailuksen katsaus vuoteen 2012 2 Hallituksen toimintakertomus 2012 4 Hallintoelimet 2012 17 2 Toimitusjohtaja Merja Ailuksen katsaus

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS. Tutkimuksia. Menneisyyden voimavarat ja nykyhetki

HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS. Tutkimuksia. Menneisyyden voimavarat ja nykyhetki HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS Tutkimuksia 2008 1 ANNELI LEVO-KIVIRIKKO Menneisyyden voimavarat ja nykyhetki Kunnallisten eläkemaksujen uusjako, kuntien toimintaympäristö ja kaupunkien verotulot Kuvat:

Lisätiedot

Työeläkejärjestelmän sopeuttaminen pysyvään kasvun hidastumiseen

Työeläkejärjestelmän sopeuttaminen pysyvään kasvun hidastumiseen Työeläkejärjestelmän sopeuttaminen pysyvään kasvun hidastumiseen I ETLA Raportit ETLA Reports 17.6.2013 No 13 Työeläkejärjestelmän sopeuttaminen pysyvään kasvun hidastumiseen Tarmo Valkonen * Jukka Lassila

Lisätiedot

Mitä valtuutetun on syytä tietää kunnallisesta eläketurvasta

Mitä valtuutetun on syytä tietää kunnallisesta eläketurvasta Mitä valtuutetun on syytä tietää kunnallisesta eläketurvasta Kunnanvaltuutettu päättää myös eläkeasioista Valtuutettu on mukana tekemässä eläkeasioihin vaikuttavia strategisia päätöksiä miten suuria kunnan

Lisätiedot

TYÖELÄKEYHTIÖIDEN TASOITUSMÄÄRÄSELVITYS

TYÖELÄKEYHTIÖIDEN TASOITUSMÄÄRÄSELVITYS TYÖELÄKEYHTIÖIDEN TASOITUSMÄÄRÄSELVITYS Loppuraportti 30.8.2013 Tela 30.8.2013 Laskuperustejaos Taustaa Työmarkkinakeskusjärjestöjen eläkeneuvotteluryhmä pyysi Tela:n laskuperustejaosta 14.11.2012 selvittämään

Lisätiedot

Eläkevakuu taminen epävarmassa sijoitusympäristössä

Eläkevakuu taminen epävarmassa sijoitusympäristössä Matematikan jasysteemianalyysin laitos Eläkevakuu taminen epävarmassa sijoitusympäristössä -laskelmiatyöeläkkeiden rahastoinnin tehostamisesta PetriHili,Teemu Pennanen KAUPPA+ TALOUS RAPORTTI Aalto-yliopiston

Lisätiedot

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä työllä hyvinvointia Yhteistyöllä vinvointia Yhteistyöllä hyvin tia Yhteistyöllä hyvinvointia a Yhteistyöllä hyvinvointia työllä hyvinvointia Yhteistyöllä llä Julkiset hyvinvointia palvelut avautuvat Yhteistyöllä

Lisätiedot

TYÖELÄKKEIDEN RAHOITTAMINEN

TYÖELÄKKEIDEN RAHOITTAMINEN 1/19 TYÖELÄKKEIDEN RAHOITTAMINEN TEL-ELÄKETURVA Työnantajan on järjestettävä työntekijöilleen ja heidän edunsaajilleen työntekijäin eläkelain (jäljempänä TEL) mukainen vähimmäiseläketurva. Pakollista vähimmäiseläketurvaa

Lisätiedot

Väestön ikääntymisen taloudellisten kokonaisvaikutusten tarkastelu yleisen tasapainon mallilla

Väestön ikääntymisen taloudellisten kokonaisvaikutusten tarkastelu yleisen tasapainon mallilla Väestön ikääntymisen taloudellisten kokonaisvaikutusten tarkastelu yleisen tasapainon mallilla Väestön ikääntymisestä aiheutuvat taloudelliset kokonaisvaikutukset ovat mittavia. Yleisen tasapainon mallilla

Lisätiedot

Ihmisen mittainen työura? SAK:n näkemyksiä työurien pidentämisestä ja kestävästä eläketurvasta

Ihmisen mittainen työura? SAK:n näkemyksiä työurien pidentämisestä ja kestävästä eläketurvasta 1 2012 Ihmisen mittainen työura? SAK:n näkemyksiä työurien pidentämisestä ja kestävästä eläketurvasta Tammikuu 2012 Lisätiedot: Kaija Kallinen kaija.kallinen@sak.fi puhelin 020 774 0154 Tilaukset: SAK

Lisätiedot

Omat vai ulkoistetut palvelut?

Omat vai ulkoistetut palvelut? Omat vai ulkoistetut palvelut? Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL 11/2010 Toimittanut Jorma Peussa JHL Omat vai ulkoistetut palvelut? 3 Hyvä kuntapäättäjä, JHL on tuottanut tämän aineiston kuntapäättäjien

Lisätiedot

2013 toimintakertomus

2013 toimintakertomus 2013 toimintakertomus Toimintakertomus 2013 Sisältö Vt. toimitusjohtaja Pekka Alasen katsaus vuoteen 2013 2 Hallituksen toimintakertomus 2013 4 Hallintoelimet 2013 21 2 Vt. toimitusjohtaja Pekka Alasen

Lisätiedot

Parempaa halvemmalla?

Parempaa halvemmalla? Keskustelualoite No 68 Parempaa halvemmalla? Hannele Kerola Raili Mäkitalo Carita Putkonen Kesäkuu 2002 Valtiovarainministeriö Kansantalousosasto Esipuhe Julkisia hyvinvointipalveluja koskeva keskustelu

Lisätiedot

RAPORTTEJA. Sanna Tenhunen ja Risto Vaittinen. Eläkejärjestelmän automaattiset vakautusmekanismit

RAPORTTEJA. Sanna Tenhunen ja Risto Vaittinen. Eläkejärjestelmän automaattiset vakautusmekanismit R RAPORTTEJA Sanna Tenhunen ja Risto Vaittinen Eläkejärjestelmän automaattiset vakautusmekanismit teoriaa ja kokemuksia jarruista ja elinaikakertoimista Eläketur vakeskuksen rapor tteja 2010:7 RAPORTTEJA

Lisätiedot

Antti Alaja (toim.) Oikeudenmukainen verotus. mistä rahat yhteiseen hyvinvointiin?

Antti Alaja (toim.) Oikeudenmukainen verotus. mistä rahat yhteiseen hyvinvointiin? Antti Alaja (toim.) Oikeudenmukainen verotus mistä rahat yhteiseen hyvinvointiin? Kirjoittajat /Kalevi Sorsa -säätiö rs Kansi ja ulkoasu: Harri Heikkilä Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä 2009 ISBN 978-952-5689-16-7

Lisätiedot

Rouva Helsinki. Kaupungin pomo haluaa eroon vanhoista laitosrakenteista. Suurliitos synnyttää uuden Oulun. työkyky käyttöön. sopeutuu markkinoihin

Rouva Helsinki. Kaupungin pomo haluaa eroon vanhoista laitosrakenteista. Suurliitos synnyttää uuden Oulun. työkyky käyttöön. sopeutuu markkinoihin Suurliitos synnyttää uuden Oulun Selvitysmies Lehto: työkyky käyttöön 2-2011 www.keva.fi Kevan sijoitusstrategia sopeutuu markkinoihin paljonko henkilöstöä kunnissa vuonna 2020? Keva på svenska s. 27 Rouva

Lisätiedot

Akavan kasvuohjelmat Akavan veropoliittinen ohjelma 2019

Akavan kasvuohjelmat Akavan veropoliittinen ohjelma 2019 Akavan kasvuohjelmat Akavan veropoliittinen ohjelma 2019 Rautatieläisenkatu 6 puh. 020 7489 400 00520 Helsinki www.akava.fi Sisällys 1. Akavan kasvupoliittiset tavoitteet 1 2. Verotuksen yhteys julkisen

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89 MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 2 MYNÄMÄEN KUNNAN ARVOT JA STRATEGIA...

Lisätiedot

KÄSIKIRJOJA. Jaakko Tuomikoski, Janne Sorainen ja Satu Kilponen. Lakisääteisen työeläkevakuutuksen vakuutustekniikkaa

KÄSIKIRJOJA. Jaakko Tuomikoski, Janne Sorainen ja Satu Kilponen. Lakisääteisen työeläkevakuutuksen vakuutustekniikkaa KK KÄSIKIRJOJA Jaakko Tuomikoski, Janne Sorainen ja Satu Kilponen Lakisääteisen työeläkevakuutuksen vakuutustekniikkaa Eläketurvakeskuksen käsikirjoja 2007:4 KÄSIKIRJOJA Jaakko Tuomikoski, Janne Sorainen

Lisätiedot

Julkisen elinkeinotoiminnan kilpailuneutraliteetti

Julkisen elinkeinotoiminnan kilpailuneutraliteetti Julkisen elinkeinotoiminnan kilpailuneutraliteetti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 23/2009 Julkisen elinkeinotoiminnan kilpailuneutraliteetti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja

Lisätiedot

Kuntien eläkevakuutus Vuosikertomus 2004. Vuosikertomus 2004

Kuntien eläkevakuutus Vuosikertomus 2004. Vuosikertomus 2004 Kuntien eläkevakuutus Vuosikertomus 2004 1 Vuosikertomus 2004 2 Kuntien eläkevakuutus Vuosikertomus 2004 Tänään työssä hyvän huomisen puolesta. Sisältö Kuntien eläkevakuutus 2 Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot

Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017

Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Hyväksytty valtuustossa 9.12.2014 1 1. KUNNAN STRATEGIA...3 1.1 Ympäröivän maailman muutokset...3 1.2 Kemiönsaaren strategia...4 1.3 Kunnan hallinto ja siinä

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstötyöryhmän väliraportti. 1.4.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä 7.4.2014 Kuntajakoselvityksen johtoryhmä

Talous- ja henkilöstötyöryhmän väliraportti. 1.4.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä 7.4.2014 Kuntajakoselvityksen johtoryhmä 1.4.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä 7.4.2014 Kuntajakoselvityksen johtoryhmä Sisällys 1. Työryhmän tehtävät... 4 2. Nykytila... 6 2.1 Yleinen taloudellinen tilanne, kuntien talous ja Lahden talousalueen

Lisätiedot

Kristillisdemokraattien. Yrittäjyysohjelma 2015. 1Yrittäjä sitä työtä luo

Kristillisdemokraattien. Yrittäjyysohjelma 2015. 1Yrittäjä sitä työtä luo 1 Kristillisdemokraattien Yrittäjyysohjelma 2015 1Yrittäjä sitä työtä luo 2. Perustietoa suomalaisesta yrittäjyydestä 2.1. Yrittäjyys 2.2. Yrittäminen 2.3. Yritysmuodot 2.4. Yksinyrittäjyys 2.5. Naisyrittäjyys

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Kaupunginhallitus 10.11.2014 Kaupunginhallitus 13.11.2014 Kaupunginvaltuusto 9.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 1. Yleinen

Lisätiedot

Mistä rahat kuntien palveluihin?

Mistä rahat kuntien palveluihin? Olli Savela Kirjoittaja on Tilastokeskuksen yliaktuaari ja hyvinkääläinen kaupunginvaltuutettu. Mistä rahat kuntien palveluihin? Kuntien palveluiden turvaaminen edellyttää ennen kaikkea kuntien rahoituksen

Lisätiedot

JULKISTEN PALVELUJEN UUDET TUOTANTOTAVAT

JULKISTEN PALVELUJEN UUDET TUOTANTOTAVAT LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA C 11 Pasi-Heikki Rannisto, Tapio Pento ja Matti Vedenkannas (toim.) JULKISTEN PALVELUJEN UUDET TUOTANTOTAVAT Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja C 11 Julkisten

Lisätiedot

Olli Savela, yliaktuaari, Tilastokeskus Miksi rikkaassa maassa on nälkäisiä ja hyvinvointivaltion rakenteita puretaan?

Olli Savela, yliaktuaari, Tilastokeskus Miksi rikkaassa maassa on nälkäisiä ja hyvinvointivaltion rakenteita puretaan? Yhteenveto Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän 1.10.2010 pidetyn työelämäverkoston seminaarin alustuksista. Tekstin on alustajien diaesitysten pohjalta kirjoittanut Ritva Pitkänen/ V2 13.3.2011 Liitteenä

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion ja. vuosien 2017 2018 taloussuunnitelman. laadintaohjeet

Vuoden 2016 talousarvion ja. vuosien 2017 2018 taloussuunnitelman. laadintaohjeet Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017 2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Kunnanhallitus 22.6.2015 216 YLEISTÄ TALOUSTILANTEESTA

Lisätiedot