SUURTYÖNANTAJAN TYEL- VAKUUTUSMAKSUOPAS 2015 SUURTYÖNANTAJAN TYEL- VAKUUTUSMAKSUOPAS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUURTYÖNANTAJAN TYEL- VAKUUTUSMAKSUOPAS 2015 SUURTYÖNANTAJAN TYEL- VAKUUTUSMAKSUOPAS 2015 01"

Transkriptio

1 VAKUUTUSMAKSUOPAS 2015 VAKUUTUSMAKSUOPAS

2 Alla kerrotaan maksun eri osista ja siitä, mihin varoja käytetään. Vanhuuseläkeosalla kustannetaan se osa vanhuuseläkkeestä, joka rahastoidaan eli sijoitetaan tuottavasti odottamaan tulevaa eläkkeen maksua. Ikävälillä vuotta rahastoidaan 0,5 % eläkekarttumaa vastaava määrä. Näin saadaan työuran aikana rahastoitua n. 20 % tulevasta vanhuuseläkkeestä. Vanhuuseläkeosa riippuu henkilön iästä ja sukupuolesta. Lue lisää sivulta 3. Työkyvyttömyyseläkeosalla kustannetaan se osa työkyvyttömyyseläkkeestä, joka rahastoidaan eläkkeen alkaessa. Lisäksi työkyvyttömyyseläkeosalla kustannetaan eläkkeiden myönnöstä, ammatillisesta kuntoutuksesta ja työhyvinvointipalveluista aiheutuvat kustannukset. Lue lisää sivulta 3. Tasausosasta maksetaan eläkkeiden indeksikorotukset, vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeiden rahastoimattomat osat, osa-aikaeläkkeet, perhe-eläkkeet sekä kuntoutustukeen ja kuntoutusrahaan liittyvät kuntoutuskorotukset. Lue lisää sivulta 5. Maksutappio-osalla katetaan esim. yritysten konkurssien tai maksutappioiden takia saamatta jääneitä vakuutusmaksuja. Sen suuruus riippuu vakuutuksenottajan koosta. Lue lisää sivulta 5. Hoitokustannusosa on liikekuluosa, joka on varattu eläkevakuutusyhtiölle työsuhteiden ja vakuutusten hoitoon, eläkelaskelmien ja eläkeratkaisujen tekemiseen sekä eläkkeiden maksamiseen. Lue lisää sivulta 5. Lakisääteisten maksujen osa pitää sisällään Eläketurvakeskuksen kustannusosan, Työeläkeasioiden muutok senhakulautakunnalle maksettavan oikeushallintomaksun ja Finanssivalvonnalle maksettavan maksun. Maksuosa on sama kaikille työnantajille. Asiakashyvityksiin käytettävä määrä määräytyy eläkeyhtiön vakavaraisuuden ja hoitokustannusylijäämän perusteella. Eläkeyhtiön vakavaraisuutta kasvattavat sijoitustoiminnan ylijäämä sekä eläkeyhtiön tehokkaasta toiminnasta syntyvät hoitokustannussäästöt. Hyvitykset jaetaan vakuutuksille kertyneiden rahas tojen ja maksettujen maksujen suhteessa. Lue lisää sivulta 6. SISÄLLYSLUETTELO 1. Suurtyönantaja ja TyEL-maksu TyEL-vakuutusmaksun osat Vanhuuseläkeosa Työkyvyttömyyseläkeosa Tasausosa Maksutappio-osa Hoitokustannusosa Asiakashyvitys Ennakkomaksu Perustekorko Yritysjärjestelyt VAKUUTUSMAKSUOPAS 2015

3 TyEL-vakuutusmaksun osat keskimäärin 2015 Vanhuuseläkeosa 2,94 Työkyvyttömyyseläkeosa 0,8 Tasausosa 19,9 Maksutappio-osa 0,08 Hoitokustannusosa 0,734 Lakisääteisten maksujen osa 0,064 Hyvitys/TyEL-alennus -0,5 Yhteensä 24,0 Työnantajan osuus keskimäärin 18,0 18 v. 52 v. 5,70 % 53 v. 68 v. 7,20 % Suurtyönantajan TyEL-vakuutusmaksuopas sisältää tietoa vakuutus maksun perusteista. Oppaassa selvitetään TyEL-maksun osat ja niiden määräytymisperiaatteet. 1. Suurtyönantaja ja TyEL-maksu TyEL-vakuutusmaksu määräytyy sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamien laskuperusteiden mukaan. Tässä oppaassa selvitetään vuoden 2015 TyEL-maksun eri osat suurtyönantajalle ja niiden määräytymisen periaatteet. Suurtyönantajaksi määritellään sopimustyönantaja, jonka vuoden 2013 palkkasumma oli yli Täsmälliset TyEL-maksun matemaattiset laskuperusteet julkaistaan Eläketurvakeskuksen internetsivuilla (www. etk.fi). Lisätietoa vakuutuksen ottamisesta ja hoitamisesta löydät osoitteesta 2. TyEL-vakuutusmaksun osat TyEL-vakuutusmaksun laskuperusteet ovat yhteiset kaikille eläkevakuutusyhtiöille, joten maksu on sama vakuutusyhtiöstä riippumatta. Ainoastaan annettavan hyvityksen määrä vaihtelee hieman yhtiöittäin. Sopimustyönantajan TyEL-maksun teoreettinen eräpäivä on Sekä lopullisessa maksussa että maksetuissa ennakoissa huomioidaan perustekorkoa. Vuoden 2015 keskimääräinen TyEL-maksu on 24,0 % TyEL-palkoista. Eläkeyhtiö perii koko maksun työnantajalta, joka puolestaan pidättää työntekijän maksuosuuden työntekijän palkasta. Työntekijän maksuosuus vuonna 2015 on alle 53-vuotiailla 5,70 % ja 53 vuoden täyttämistä seuraavan kuukauden alusta 7,20 %. 3. Vanhuuseläkeosa TyEL-maksun vanhuuseläkeosa lasketaan kaikille työnantajille samalla tavalla. Vanhuuseläkeosa lasketaan työsuhteittain. Se on iästä ja sukupuolesta riippuva prosenttiosuus työntekijän palkasta. Vanhuuseläkeosan suuruus on vuotiailla 1,83 6,11 % palkasta. Yli 54-vuotiaiden vanhuuseläkeosa on nolla. Vanhuuseläkeosa ja työkyvyttömyys eläkeosa 2015 ikä ve ve tk mies nainen 18 1,83 2,23 0, ,89 2,30 0, ,94 2,37 0, ,00 2,44 0, ,06 2,51 0, ,13 2,59 0, ,19 2,67 0, ,26 2,75 0, ,25 2,76 0, ,31 2,84 0, ,38 2,93 0, ,46 3,02 0, ,53 3,11 0, ,61 3,20 0, ,69 3,30 0, ,77 3,40 0, ,85 3,50 0, ,94 3,61 0, ,92 3,62 0, ,01 3,73 0, ,11 3,85 0, ,20 3,96 0, ,30 4,09 0, ,40 4,21 0, ,51 4,34 0, ,62 4,47 0,76 ve = vanhuuseläkeosa 4. Työkyvyttömyyseläkeosa ikä ve ve tk mies nainen 44 3,73 4,61 0, ,85 4,75 0, ,83 4,77 0, ,95 4,92 0, ,08 5,07 1, ,21 5,23 1, ,34 5,39 1, ,49 5,56 1, ,63 5,74 1, ,79 5,92 1, ,95 6,11 1, , , , , , , , , tk = työkyvyttömyyseläkeosa Suurtyönantajalla TyEL-maksun työkyvyttömyyseläkeosaan vaikuttaa työsuhteittain laskettujen maksujen eli perusluokan maksun lisäksi maksuluokan mukainen maksu. Maksuluokan mukainen maksu saadaan kertomalla työsuhteittain las kettu perusluokan maksu työnantajan maksuluokan mukai sella kertoimella. Työnantajalle ei lasketa maksuluokkaa, jos sen vuoden 2013 palkkasumma on kor keintaan Maksuluokan mukaisen maksun osuus kasvaa tästä tasaisesti siten, että työnantajan, jonka palkkasumma on vähintään , työkyvyttömyyseläkemaksu määräytyy kokonaan maksuluokan mukaan. Työnantajan palkkasumman kasvaessa perusluokan osuus vastaavasti pienenee. VAKUUTUSMAKSUOPAS

4 Palkkasumman vaikutus perusluokan ja maksuluokan osuuteen vuonna % - 90 % - 80 % - 70 % - 60 % - 50 % - 40 % - 30 % - 20 % - 10 % - 0 % - Maksuluokka Maksuluokkia on yksitoista. Maksuluokka neljä on perusluokka. Se, mihin maksuluokkaan työnantaja kuuluu vuonna 2015, määräytyy työnantajan vuosien 2012 ja 2013 työkyvyttömyysriskisuhteiden perusteella. Kummankin vuoden riskisuhteet lasketaan vertaamalla kyseisenä vuonna työnantajan vakuutukseen myönnettyjen pysyvien työkyvyttömyys- ja osatyökyvyttömyyseläkkeiden eläkemenoa kyseiselle vuodelle laskettuun keskimääräiseen menoon. Jos esimerkiksi eläkkeiden aiheuttama meno on keskimääräistä menoa pienempi, on riskisuhde pienempi kuin yksi. Pienestä riskisuhteesta seuraa alhainen maksuluokka ja keskimääräistä matalampi työkyvyttömyyseläkeosa. Maksuluokat ja maksuluokan kertoimet Maksuluokka Perusluokan osuus Palkkasumma vuonna 2013, Riskisuhteiden keskiarvo Oman maksuluokan osuus Maksuluokan kerroin , ,99 4, ,99 3,5 8 2,5-2,99 2, ,49 2,25 6 1,5-1,99 1,75 5 1,2-1,49 1,35 4 0,8-1, ,5-0,79 0,65 2 0,2-0,49 0,35 1-0,19 0,1 Työnantajan vastuu työkyvyttömyyseläkkeen eläkemenosta Jokaiselle myönnettävälle työkyvyttömyyseläkkeelle määritetään eläketapahtumavuosi ja eläkemeno. Eläketapahtumavuosi on pääsääntöisesti se vuosi, jona eläkkeensaaja on sairastunut. Eläkemeno on raha, jolla varaudutaan työkyvyttömyyseläkkeen maksamiseen vanhuuseläkeikään asti. Sen suuruus riippuu eläkkeensaajan iästä ja ansioista. Työnantajan vastuu eläkemenosta määräytyy eläketapahtumavuotta edeltävien kahden kalenterivuoden aikana eläkkeensaajalle maksettujen ansioiden perusteella, kun eläketapahtuma on vuonna 2007 tai sen jälkeen. Eläkemenosta vastaavat ne työnantajat, jotka ovat tänä aikana maksaneet eläkkeensaajalle palkkoja, jos maksetut palkat ylittävät laissa määrätyt rajamäärät. Eläkemeno jaetaan työnantajien kesken eläkkeensaajalle tarkasteluaikana maksettujen palkkojen suhteessa. Eläkemenoa ei veloiteta työnantajalta sellaisenaan, vaan se otetaan huomioon määrättäessä työnantajan maksuluokkaa. Eläketapahtumavuosi ratkaisee, mitkä työnantajat vastaavat eläkemenosta. Eläkkeen myöntövuosi puolestaan ratkaisee, mihin vuosiin työkyvyttömyyseläkkeen kustannusvaikutus eli vaikutus maksuluokkaan kohdistuu. Työkyvyttömyyseläkkeen vastuunjako ja vaikutus maksuluokkaan Tänä aikana palkkoja maksaneet työnantajat vastaavat kustannuksista Eläketapahtuma eli työkyvyttömyyden alkaminen Myönnetään pysyvä työkyvyttömyyseläke Esimerkki maksuluokan määräytymisestä Eläkemeno vaikuttaa maksuluokkaan kahtena vuotena Myönnettyjen eläkkeiden eläkemeno Keskimääräinen eläkemeno Riskisuhde / = 0,750 Myönnettyjen eläkkeiden eläkemeno Keskimääräinen eläkemeno Riskisuhde / = 0,625 Riskisuhteiden keskiarvo (0, ,625) / 2 = 0,68 Maksuluokka VAKUUTUSMAKSUOPAS 2015

5 Esimerkkejä työkyvyttömyyseläkkeiden kustannuksista Ikä Eläke /kk Keskimääräinen työkyvyttömyyseläkeosa (% palkkasummasta) eri maksuluokissa Tasausosa Suurtyönantajien tasausosa määrätään alla kuvatulla laskukaavalla: Perusmaksusta (24,7 %) vähennetään: vanhuuseläkeosa lakisääteisten maksujen osa hoitokustannusosa ilman mahdollista alennusta työkyvyttömyyseläkeosa sen suuruisena kuin se olisi maksuluokassa 4 maksutappio-osa sen suuruisena kuin se on tilapäisillä työnantajilla. Maksuluokka Työnantajan vuoden 2013 palkkasumma (milj. ) ,8 % 1,2 % 1,8 % 2,4 % 4,4 % 10 0,8 % 1,1 % 1,6 % 2,0 % 3,6 % 9 0,8 % 1,0 % 1,3 % 1,7 % 2,8 % 8 0,8 % 0,9 % 1,2 % 1,4 % 2,2 % 7 0,8 % 0,9 % 1,1 % 1,2 % 1,8 % 6 0,8 % 0,9 % 1,0 % 1,1 % 1,4 % 5 0,8 % 0,8 % 0,9 % 0,9 % 1,1 % 4 0,8 % 0,8 % 0,8 % 0,8 % 0,8 % 3 0,8 % 0,8 % 0,7 % 0,7 % 0,5 % 2 0,8 % 0,7 % 0,7 % 0,6 % 0,3 % 1 0,8 % 0,7 % 0,6 % 0,5 % 0,1 % Osatyökykyiset työntekijät Työntekijä, jolle työsuhteen alkaessa työ- ja elinkeinohallinnon rekisterin mukaan tarjotaan julkisia työvoima- ja yrityspalveluja ammatillisen kuntoutuksen tarkoituksessa, voidaan sisällyttää erilliseen vakuutukseen työnantajan esittämän selvityksen perusteella. Työnantajan on ilmoitettava erilliseen vakuutukseen kuulumisesta viimeistään työsuhteen alkamisvuotta seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä. Työntekijä voi kuulua tämän vakuutuksen piiriin enintään neljän ensimmäisen kalenterivuoden ajan. Tällaisen vakuutuksen maksuluokka on aina neljä, ja vakuutukseen ilmoitetut työntekijät eivät vaikuta yrityksen muiden vakuutusten maksuluokkiin. 6. Maksutappio-osa Maksutappio-osan suuruus riippuu työnantajan vuoden 2013 palkkasummasta. Pienimpien sopimustyönantajien maksutappio-osan maksuprosentti on korkein ja vastaavasti suurimmilla yrityksillä maksutappio-osan maksuprosentti on matalin. Maksutappioluokat Työnantajaluokat Palkkasumma 2013 Maksutappio-osa Tilapäinen työnantaja 0,18 % Sopimustyönantaja ,34 % 7. Hoitokustannusosa ,15 % ,06 % ,03 % ,001 % Sopimustyönantajalla TyEL-maksun hoitokustannusosa on 0,71 % palkoista. Lisäksi sopimustyönantajat voivat saada hoitokustannusosan alennusta. Hoitokustannusalennus (ks. seuraava sivu) Samaan kirjanpitolain mukaiseen konserniin kuuluvien työnantajien samassa vakuutusyhtiössä olevat TyELvakuutukset muodostavat hoitokustannuskonsernin. Sopimustyönantaja saa TyEL-maksun hoitokustannusosasta hoitokustannusalennusta, jos työnantajan hoitokustannuskonsernin TyEL-vakuutusten palkkasumma on yhteensä vähintään 5 miljoonaa euroa. Alennusprosentti on sitä suurempi, mitä suurempi on hoitokustannuskonsernin palkkasumma. VAKUUTUSMAKSUOPAS

6 Hoitokustannusalennus 2015 Palkat, milj. alennus, alennus/palkat Alle 5 0 0,00 % ,01 % 5, ,02 % ,04 % 6, ,05 % ,06 % 7, ,07 % ,09 % 8, ,10 % ,10 % ,10 % ,10 % ,10 % ,10 % 13, ,10 % ,10 % ,10 % ,10 % ,10 % ,10 % ,10 % ,10 % ,10 % ,10 % ,11 % ,12 % ,13 % ,14 % ,15 % ,16 % ,16 % ,17 % ,17 % ,18 % ,19 % ,20 % ,21 % ,21 % ,22 % ,23 % ,23 % ,24 % ,25 % ,25 % ,26 % ,27 % ,28 % ,29 % ,29 % ,30 % ,30 % ,31 % ,32 % 8. Asiakashyvitys Asiakashyvityksen suuruuteen vaikuttavat eläkeyhtiön vakavaraisuus ja liikekulutulos sekä asiakassuhde. Eläkeyhtiön vakavaraisuutta kasvattavat hyvän sijoitustoiminnan ansiosta varoille saatava tuottovaatimusta parempi tuotto sekä eläkeyhtiön tehokkaasta toiminnasta syntyvät hoitokustannussäästöt. Vuonna 2015 asiakashyvitystä saavat kaikki vakuutuksenottajat, joiden vakuutus on ollut voimassa , tai joiden vakuutussopimus on päättynyt vakuutuksen siirtoon tai myöhemmin ja joiden eläkerahasto on päättymistä edeltävän vuoden lopussa ollut vähintään euroa. Asiakashyvitykset jaetaan vakuutuksille kertyneiden rahastojen sekä tilikauden maksujen suhteessa. 9. Ennakkomaksu Sopimustyönantaja maksaa vuonna 2015 ennakkomaksua vakuutusyhtiön määräämän ennakkomaksuprosentin perusteella. Ennakkomaksun perusteena käytetään työnantajan ilmoittamaa palkkasummaa tai Elon laskemaa arviota, joka perustuu edellisen vuoden toteutuneisiin palkkoihin. Lopullinen maksu lasketaan toteutuneiden, vuosi-ilmoituksessa tai kuukausi-ilmoituksissa ilmoitettujen palkkatietojen perusteella. Työnantaja tekee vuosi-ilmoituksen seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä ja Elo lähettää tiedon lopullisesta vakuutusmaksusta työnantajalle vuosilaskelmana kevään aikana. Mikäli yrityksen palkkasumman ennakoidaan poikkeavan oleellisesti ennakkomaksun perusteena olevasta palkkasummasta, kannattaa siitä ilmoittaa Eloon, jotta ennakkomaksu voidaan muuttaa vastaamaan mahdollisimman tarkkaan lopullista TyEL-vakuutusmaksua. Suurtyönantajan ennakkomaksuprosentti saadaan sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamasta TyELmaksuprosentista huomioimalla arvio maksutappio-osan alennuksesta ja työkyvyttömyysmaksuluokan vaikutuksesta. Lisäksi kaikilla sopimustyönantajilla huomioidaan ennakkomaksussa arvioitu asiakashyvitys. 10. Perustekorko Sopimustyönantajan maksuun vaikuttaa myös perustekorko. Korkoa lasketaan niin maksetuille ennakoille kuin lopulliselle TyEL-maksulle, jonka teoreettinen eräpäivä on Perustekorko tarkistetaan puolivuosittain 1.1. ja 1.7. Perustekorko on alkaen 5,5 %. Seuraavalla sivulla olevassa esimerkissä on kuvattu maksuerien ja eräkuukausien vaikutusta ennakkomaksun määrään. 06 VAKUUTUSMAKSUOPAS 2015

7 Esimerkki maksuerien ja eräkuukausien vaikutuksesta ennakkomaksun määrään Kuukausi-ilmoittaja Palkkasumma Ennakkomaksu Vuosi-ilmoittaja Maksu 12 erässä Maksu 4 erässä Maksu 4 erässä Maksu 1 erässä ensimmäinen erä maaliskuussa ensimmäinen erä tammikuussa / 12 = / 4 = ( / 4 = ) Eräpäivä Ennakko Eräpäivä Ennakko Eräpäivä Ennakko Eräpäivä Ennakko (= ± korko) (= ± korko) (= ± korko) (= ± korko) yht yht yht tai 11. Yritysjärjestelyt Yritysjärjestelyt vaikuttavat usein TyEL-vakuuttamiseen ja TyEL-maksuun. Fuusio, jakautuminen tai liiketoiminnan luovutus voi vaikuttaa yrityksen mak suluokan määräytymiseen ja maksuluokan osuuteen. Nämä määrittävät TyEL-maksun työkyvyttömyyseläkeosan. Lisäksi vaikutusta voi olla TyEL-maksun maksutappio-osaan, hoitokustannusosaan, hyvityksiin ja takaisinlainaoikeuden määrään. Maksuluokka yritysjärjestelytilanteissa Yritysjärjestelyllä voi olla vaikutusta työnantajan maksuluokkaan. Vaikutus voi olla maksuluokkaa alentava tai nostava. Alla on kuvattu erilaisten yritysjärjestelytilanteiden vaikutus yritysjärjestelyn vastaanottavan työnantajan maksuluokkaan. Jos yritysjärjestelyssä luovuttavan työnantajan toiminta päättyy, sen historia voidaan liittää yritysjärjestelyn vastaanottavaan työnantajaan. Jos luovuttavan työnantajan toiminta jatkuu, sen historiaa ei voida liittää, vaan tällöin alla kerrottujen ehtojen täyttyessä luovuttavan työnantajan todellisten tietojen sijaan käytetään laskennallisia tietoja. Jos luovuttavan työnantajan toiminta jatkuu, sen maksuluokka on yritysjärjestelyvuonna sama kuin se oli ennen yritysjärjestelyä. LUOVUTTAVAN TYÖNANTAJAN TIETOJEN VAIKUTUS VASTAANOTTAVAN TYÖNANTAJAN MAKSULUOKKAAN YRITYSJÄRJESTELYSSÄ LUOVUTTAVA TYÖNANTAJA SUURYRITYS PIENYRITYS HISTORIA LIITETÄÄN Yritysjärjestely esim. sulautuminen, jakautuminen, liiketoiminnan luovutus (luovuttavan työnantajan toiminta päättyy) Vaikuttaa maksuluokkaan Huomioidaan todellinen eläkemeno * (ks. esimerkit alla) Vaikuttaa maksuluokkaan Huomioidaan todellinen eläkemeno ** HISTORIAA EI LIITETÄ Yritysjärjestely esim. jakautuminen, osittainen liiketoiminnan luovutus (luovuttavan työnantajan toiminta jatkuu) Siirtyvien työntekijöiden palkkasumma alle 1,5 milj. euroa indeksoituna Siirtyvien työntekijöiden palkkasumma vähintään 1,5 milj. euroa indeksoituna Ei vaikutusta maksuluokkaan Ei vaikutusta maksuluokkaan Vaikuttaa maksuluokkaan Huomioidaan laskennallinen eläkemeno *** VAKUUTUSMAKSUOPAS

8 * Yritysjärjestely vaikuttaa vastaanottavan työnantajan maksuluokkaan yritysjärjestelystä eteenpäin. Luovuttavan työnantajan todellinen eläkemeno huomioidaan jo yritysjärjestelyä edeltäviltä vuosilta, koska maksuluokan määräytymiseen vaikuttavat kahden ja kolmen vuoden takaiset työkyvyttömyyseläkemyönnöt. Yritysjärjestelyhetki määrää, minkä vuoden maksuluokassa vastaanottavalla työnantajalla huomioidaan ensimmäisen kerran luovuttavan työnantajan tiedot. Esimerkki 1 Yritysjärjestely vuodenvaihteessa Vaikutus vastaanottavan maksuluokkaan 2015 alkaen Luovuttavan työkyvyttömyyseläkemyönnöt Esimerkki 2 Yritysjärjestely kesken vuotta Vastaanottava uusi työnantaja, vaikutus maksuluokkaan 2015 alkaen Luovuttavan työkyvyttömyyseläkemyönnöt Esimerkki 3 Yritysjärjestely kesken vuotta Luovuttavan työkyvyttömyyseläkemyönnöt Vastaanottava olemassa oleva työnantaja, vaikutus maksuluokkaan 2016 alkaen ** Yritysjärjestely vaikuttaa vastaanottavan työnantajan maksuluokkaan vasta tulevina vuosina, koska todellista eläkemenoa huomioidaan luovuttavalta työnantajalta yritysjärjestelystä eteenpäin (pienyritysvuodet eivät vaikuta maksuluokkaan). *** Yritysjärjestely vaikuttaa vastaanottavan työnantajan maksuluokkaan yritysjärjestelystä eteenpäin. Koska luovuttavan työnantajan historiaa ei voida liittää, todellisen eläkemenon sijaan käytetään laskennallista eläkemenoa. Laskennallinen eläkemeno perustuu luovuttavan työnantajan yritysjärjestelyvuotta seuraavan vuoden maksuluokkaan ja siirtyvien työntekijöiden palkkasummaan. Jos yritysjärjestelyssä työntekijät siirtyvät jo olemassa olevalle työnantajalle, huomioidaan sekä vastaanottavan työnantajan todellinen eläkemeno että laskennallinen eläkemeno. Jos yritysjärjestelystä syntyy uusi työnantaja, maksuluokka on alkuun sama kuin luovuttavalla työnantajalla. Laskennallinen eläkemeno määritetään vain kertaalleen yritysjärjestelyn yhteydessä ja sen merkitys pienenee vuosien mittaan. Yritysjärjestelyn vaikutus kohdistuu mahdollisen todellisen tai laskennallisen eläkemenon lisäksi myös odotettuun eläkemenoon. OTA YHTEYTTÄ Suurtyönantajan maksuasiat puh PE-0063-fi 1214 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo Postiosoite/postadress ELO Käyntiosoite/besöksadress Revontulentie 7, Espoo Norrskensvägen 7, Esbo Puhelin/telefon Faksi/fax VAKUUTUSMAKSUOPAS 2015

1 Hyvä lukija... 3 2 Mitä TyEL-maksulla saa?... 3 3 Sopimustyönantaja vai tilapäinen työnantaja?... 4

1 Hyvä lukija... 3 2 Mitä TyEL-maksulla saa?... 3 3 Sopimustyönantaja vai tilapäinen työnantaja?... 4 TyEL-maksu 2014 Sisällysluettelo 1 Hyvä lukija... 3 2 Mitä TyEL-maksulla saa?... 3 3 Sopimustyönantaja vai tilapäinen työnantaja?... 4 3.1 Tilapäisen työnantajan TyEL-maksu vuonna 2014... 4 3.2 Sopimustyönantaja...

Lisätiedot

MAKSUN ALENNUKSET... 9 Asiakashyvitys... 9 Suuruusalennus konsernin palkkasumman mukaan... 10 Maksutappioalennus työnantajan koon mukaan...

MAKSUN ALENNUKSET... 9 Asiakashyvitys... 9 Suuruusalennus konsernin palkkasumman mukaan... 10 Maksutappioalennus työnantajan koon mukaan... SUURTYÖNANTAJAN TYEL-MAKSU 2015 SISÄLLYS HYVÄ ASIAKKAAMME... 5 TYEL-VAKUUTUSMAKSU VUONNA 2015... 6 Keskimääräinen TyEL-maksu... 6 TyEL-perusmaksu... 6 Työntekijän eläkemaksu... 7 Työnantajan koko vaikuttaa

Lisätiedot

Hyvä asiakkaamme... 3. TyEL-vakuutusmaksu... 4. Ennakkomaksu ja lopullinen TyEL-maksu...4 Työntekijöiden osuus TyEL-maksusta...4 Työeläketurva...

Hyvä asiakkaamme... 3. TyEL-vakuutusmaksu... 4. Ennakkomaksu ja lopullinen TyEL-maksu...4 Työntekijöiden osuus TyEL-maksusta...4 Työeläketurva... TyEL-vakuutus maksu opas suuryritykselle 2015 Sisältö Hyvä asiakkaamme... 3 TyEL-vakuutusmaksu... 4 Ennakkomaksu ja lopullinen TyEL-maksu...4 Työntekijöiden osuus TyEL-maksusta...4 Työeläketurva...4 TyEL-vakuutusmaksun

Lisätiedot

TELA/Laskuperustejaos 16.10.2014 TYEL:N MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEIDEN PERUSTELUT

TELA/Laskuperustejaos 16.10.2014 TYEL:N MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEIDEN PERUSTELUT TYEL:N MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEIDEN PERUSTELUT 1. Vuoden 2015 vakuutusmaksu 1.1. Vuoden 2015 vakuutusmaksun rakenne Vuoden 2015 maksutasoa määrättäessä on käytetty seuraavia taloudellisia

Lisätiedot

TyEL vakuutus 2013 Vakuuta vaivatta työntekijät Eterassa

TyEL vakuutus 2013 Vakuuta vaivatta työntekijät Eterassa TyEL vakuutus 2013 Vakuuta vaivatta työntekijät Eterassa Eteran nopean ja sujuvan työeläkepalvelun resepti Ajantasaisimmat työeläkemaksut Vaivattomat sähköiset työkalut Asiantuntijat käytettävissäsi Liiketoimintaasi

Lisätiedot

Maksut ja todistukset

Maksut ja todistukset Maksut ja todistukset Helena Alkula-Stening Katja Kajander Mari Laine Riikka Nivus Varman työeläkepäivät 2011 Ennakoi Työeläkemaksut merkittävä menoerä yrityksen toiminnassa Ovatko vakuutusmaksusi oikealla

Lisätiedot

Oma eläkekassa. Omat edut. Viabek eläkevakuuttaa liikennepalvelualojen yrittäjät ja työntekijät.

Oma eläkekassa. Omat edut. Viabek eläkevakuuttaa liikennepalvelualojen yrittäjät ja työntekijät. Oma eläkekassa. Omat edut. Viabek eläkevakuuttaa liikennepalvelualojen yrittäjät ja työntekijät. Viabek tuntee liikennepalvelualojen eläkevakuuttamisen Eläkekassa Viabek voi palvella mm. seuraavien toimialojen

Lisätiedot

Budjetointiohje vuoden 2014 KuEL-maksuihin ja arvioita vuosille 2015-2016

Budjetointiohje vuoden 2014 KuEL-maksuihin ja arvioita vuosille 2015-2016 BUDJETOINTIOHJE 1 (6) Budjetointiohje vuoden 2014 KuEL-maksuihin ja arvioita vuosille 2015-2016 Yleistä arvioinnin taustaa Tässä ohjeessa on käsitelty kattavasti kaikkia maksuluokkia koskevat asiat yhdessä

Lisätiedot

TyEL-vakuutus ja työkyvyttömyyskustannus

TyEL-vakuutus ja työkyvyttömyyskustannus Elintarvikealan ik l tuottavuustalkoot tt t t 07-09 09 TyEL-vakuutus ja työkyvyttömyyskustannus Pertti Suominen Aon Finland Oy Aon Consulting 1 TyEL-maksu Maksun jakautuminen eri osiin: 2009 2008 Vanhuuseläke

Lisätiedot

Budjetointiohje vuoden 2016 KuEL-maksuihin ja arvioita vuosille 2017-2018

Budjetointiohje vuoden 2016 KuEL-maksuihin ja arvioita vuosille 2017-2018 BUDJETOINTIOHJE 1 (7) Budjetointiohje vuoden 2016 KuEL-maksuihin ja arvioita vuosille 2017-2018 Yleistä arvioinnin taustaa Tässä ohjeessa on käsitelty kattavasti kaikkia maksuluokkia koskevat asiat yhdessä

Lisätiedot

Päivämäärä Datum. 10 vuoden ajan kyseisestä mybhedstä järjestelysta

Päivämäärä Datum. 10 vuoden ajan kyseisestä mybhedstä järjestelysta ELÄKETURVAKESKUS PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Osasto/käsi:telijä Abdeinlng/handl&are su/vesa Ronkainen YLEISKIRJE B 1/93 1 Päivämäärä Datum 16.4.1993 Ty6eldkelaitoksille VALTION ELAXERAHACTOON SUORITETTAVAN

Lisätiedot

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös 31.12.2014

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös 31.12.2014 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös 31.12.2014 Keskeiset tunnusluvut Pro forma 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2013 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo, milj. e 3 022,9 1 602,7 2 929,0 Eläkkeensaajille

Lisätiedot

Työkyvyttömyyseläkkeen kustannukset ja työeläkekuntoutus. PHP-seminaari 24.11.2014 Annukka Kettunen / Työkyky ja eläkkeet

Työkyvyttömyyseläkkeen kustannukset ja työeläkekuntoutus. PHP-seminaari 24.11.2014 Annukka Kettunen / Työkyky ja eläkkeet Työkyvyttömyyseläkkeen kustannukset ja työeläkekuntoutus PHP-seminaari 24.11.2014 Annukka Kettunen / Työkyky ja eläkkeet Työkykyjohtamisella työkyvyttömyyseläkeriskit hallintaan Lähiesimies Työolot Varhainen

Lisätiedot

TÄYTTÖOHJE JA TIETUEKUVAUS VUODELLE 2010: VAKUUTUSKANTALOMAKKEEN OSA II / YEL-KASSAN VAKUUTUS- TEKNINEN TUTKIMUS

TÄYTTÖOHJE JA TIETUEKUVAUS VUODELLE 2010: VAKUUTUSKANTALOMAKKEEN OSA II / YEL-KASSAN VAKUUTUS- TEKNINEN TUTKIMUS ELÄKETURVAKESKUS 1.12.2010 1 (8) TÄYTTÖOHJE JA TIETUEKUVAUS VUODELLE 2010: VAKUUTUSKANTALOMAKKEEN OSA II / YEL-KASSAN VAKUUTUS- TEKNINEN TUTKIMUS Sisällysluettelo 1 TÄYTTÖOHJE... 2 1.1 Yleistä... 2 1.2

Lisätiedot

Työeläkemenoennuste vuodelle 2008

Työeläkemenoennuste vuodelle 2008 Kullervo Joentakanen Työeläkemenoennuste vuodelle 2008 Eläketurvakeskuksen katsauksia 2008:4 Kullervo Joentakanen Työeläkemenoennuste vuodelle 2008 Elokuussa 2008 Eläketurvakeskuksen katsauksia 2008:4

Lisätiedot

04/2013. Työeläkemenoennuste vuodelle 2013. Eläketurvakeskus. Marja Kiviniemi ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

04/2013. Työeläkemenoennuste vuodelle 2013. Eläketurvakeskus. Marja Kiviniemi ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 04/2013 ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA Työeläkemenoennuste vuodelle 2013 Marja Kiviniemi Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 04/2013 ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA Työeläkemenoennuste vuodelle 2013

Lisätiedot

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot Yleisiä määräyksiä 1 2 Vakuutuksen piiriin kuuluvat henkilöt 3

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot Yleisiä määräyksiä 1 2 Vakuutuksen piiriin kuuluvat henkilöt 3 Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot (Sosiaali- ja terveysministeriön 15.12.2006 työntekijän eläkelain nojalla hyväksymät. Voimassa 1.1.2007 alkaen.) Yleisiä määräyksiä

Lisätiedot

YRITTÄJÄN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET. Kokonaisperuste vahvistettu 20.12.2006. Voimassa 1.1.2007 alkaen.

YRITTÄJÄN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET. Kokonaisperuste vahvistettu 20.12.2006. Voimassa 1.1.2007 alkaen. YRITTÄJÄN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET Kokonaisperuste vahvistettu 20.12.2006. Voimassa 1.1.2007 alkaen. YRITTÄJÄN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET 1

Lisätiedot

Valtion eläkemaksun laskuperusteet 2014

Valtion eläkemaksun laskuperusteet 2014 1 (22) 9.12.2013 Valtion eläkemaksun laskuperusteet 2014 2 (22) Sisällysluettelo 1 Perusteiden soveltaminen... 4 1.1 Soveltamisala... 4 1.2 Työnantaja... 4 1.3 Virastojen tai liikelaitosten aloittaminen,

Lisätiedot

03/2014. Työeläkemenoennuste vuodelle 2014. Eläketurvakeskus. Marja Kiviniemi ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

03/2014. Työeläkemenoennuste vuodelle 2014. Eläketurvakeskus. Marja Kiviniemi ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 03/2014 ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA Työeläkemenoennuste vuodelle 2014 Marja Kiviniemi Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 03/2014 ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA Työeläkemenoennuste vuodelle 2014

Lisätiedot

Mitä kautta työkyvyttömyys

Mitä kautta työkyvyttömyys Mitä työkyvyttömyys maksaa? Allan Paldanius / Kuntien eläkevakuutus k Mitä kautta työkyvyttömyys maksaa? Työkyvyttömyyden eri vaiheet työkyvyn menetys alkaa näkyä satunnaiset sairaslomat, sijaisten palkat,

Lisätiedot

Työntekijän vakuutukset

Työntekijän vakuutukset Työntekijän vakuutukset Työntekijän eläketurva Suomessa on kaksi eläkejärjestelmää, jotka täydentävät toisiaan: työeläkelaki ja kansaneläkelaki. Työeläkkeet ansaitaan omalla palkkatyöllä ja yrittämisellä

Lisätiedot

YEL-vakuutus 2013 Vakuuta vaivatta Eterassa

YEL-vakuutus 2013 Vakuuta vaivatta Eterassa YEL-vakuutus 2013 Vakuuta vaivatta Eterassa Eteran nopean ja sujuvan työeläkepalvelun resepti Joustavat vakuutusratkaisut Vaivattomat verkkopalvelut Asiantuntijat käytettävissäsi Vinkkejä yrittäjän työhyvinvointiin

Lisätiedot

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot etera.fi/tyel Yleisiä määräyksiä 1 Näitä vakuutusehtoja sovelletaan työntekijän eläkelain 142 :n mukaisen vakuutussopimuksen tehneen

Lisätiedot

06/2011. Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2010. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

06/2011. Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2010. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 06/2011 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2010 Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 06/2011 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2010

Lisätiedot

Valtion eläkemaksun laskuperusteet 2010

Valtion eläkemaksun laskuperusteet 2010 VALTIOKONTTORI PÄÄTÖS Dnro 3/30/2010 Valtion eläkemaksun laskuperusteet 2010 Valtiokonttori on 15.1.2010 hyväksynyt nämä laskuperusteet noudatettavaksi laskettaessa valtion eläkelaissa tarkoitettuja työnantajan

Lisätiedot

Eteran PHP seminaari 2014

Eteran PHP seminaari 2014 v Eteran PHP seminaari 2014 Päivän ohjelma 2014 8.45 9.15 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 9.15 9.30 Etera: Päivän avaus 9.30 10.20 Etera: Ajankohtaista TyEL ja YEL -eläkevakuuttamisesta 10.20 11.10 Tilaajavastuu:

Lisätiedot

SOPIMUSTYÖNANTAJAN TYEL-VUOSI-ILMOITUKSET TIEDOSTONA

SOPIMUSTYÖNANTAJAN TYEL-VUOSI-ILMOITUKSET TIEDOSTONA 1 (7) SOPIMUSTYÖNANTAJAN TYEL-VUOSI-ILMOITUKSET TIEDOSTONA Eteran sopimustyönantaja voi tehdä TyEL-työsuhde- ja vuosi-ilmoituksen tiedostomuodossa. Kuvauksen mukaisen tiedoston voi lähettää Eteran vakuutuspalvelussa

Lisätiedot

ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Kokonaisperuste, vahvistettu 20.2.2007.

ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Kokonaisperuste, vahvistettu 20.2.2007. ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Kokonaisperuste, ahistettu 20.2.2007. ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Sisällysluettelo 1 PERUSTEIDEN SOVELTAMINEN... 1 2 VAKUUTUSMAKSU... 1 3 VAKUUTUSMAKSUVASTUU...

Lisätiedot

Budjetointiohje vuoden 2015 KuEL-maksuihin ja arvioita vuosille 2016-2017

Budjetointiohje vuoden 2015 KuEL-maksuihin ja arvioita vuosille 2016-2017 BUDJETOINTIOHJE 1 (7) Budjetointiohje vuoden 2015 KuEL-maksuihin ja arvioita vuosille 2016-2017 Yleistä arvioinnin taustaa Tässä ohjeessa on käsitelty kattavasti kaikkia maksuluokkia koskevat asiat yhdessä

Lisätiedot

ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Kokooma 27.3.2006. Viimeisin perustemuutos on vahvistettu 12.1.2005.

ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Kokooma 27.3.2006. Viimeisin perustemuutos on vahvistettu 12.1.2005. ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Kokooma 27.3.2006. Viimeisin perustemuutos on ahistettu 12.1.2005. ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Kokooma 27.3.2006. Sisällysluettelo 1 PERUSTEIDEN SOVELTAMINEN...

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 2011. 1161/2011 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 2011. 1161/2011 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 2011 1161/2011 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tapaturmavakuutuslain 35 a :ssä tarkoitetusta tilastohistoriasta Annettu Helsingissä

Lisätiedot

YEL-VAKUUTUS YRITTÄJÄN OPAS 2015

YEL-VAKUUTUS YRITTÄJÄN OPAS 2015 YRITTÄJÄN OPAS 2015 SISÄLLYSLUETTELO Milloin olet velvollinen ottamaan YEL-vakuutuksen?... 3 Yhtiömuoto ja omistusosuus vaikuttavat vakuuttamisvelvollisuuteen... 3 Perheenjäsenen vakuuttaminen... 4 Miten

Lisätiedot

05/2012. Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2011. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

05/2012. Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2011. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 05/2012 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2011 Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 05/2012 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2011

Lisätiedot

TYEL-VAKUUTUS TYÖNANTAJAN OPAS 2015

TYEL-VAKUUTUS TYÖNANTAJAN OPAS 2015 TYÖNANTAJAN OPAS 2015 SISÄLLYSLUETTELO Yksityisen alan työntekijät eläke vakuutetaan TyEL-vakuutuksella... 3 Luottamustehtävän eläkevakuuttaminen... 3 Ulkomaantyön eläkevakuuttaminen... 3 Kuka on sopimustyönantaja

Lisätiedot

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia.

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Kansaneläkelaitoksen

Lisätiedot

02/2014. Tilastoraportti vuoden 2012 kustannustenjaosta. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

02/2014. Tilastoraportti vuoden 2012 kustannustenjaosta. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 02/2014 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Tilastoraportti vuoden 2012 kustannustenjaosta Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 02/2014 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Tilastoraportti vuoden

Lisätiedot

HOWDEN INSURANCE BROKERS OY

HOWDEN INSURANCE BROKERS OY TAUSTATIETOA TAPATURMAVAKUUTUSMAKSUSTA SEKÄ ERILAISISTA VAKUUTUSJÄRJESTELMISTÄ SEKÄ NIIHIN VAIKUTTAVISTA TEKIJÖISTÄ Tapaturmavakuutus Työtapaturmavakuutuksen tarkoitus ja oikeutus on korvausten maksaminen

Lisätiedot

Määräykset 5/2012. Eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteet. Dnro FIVA 3/01.00/2012. Antopäivä 14.6.2012. Voimaantulopäivä 1.7.

Määräykset 5/2012. Eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteet. Dnro FIVA 3/01.00/2012. Antopäivä 14.6.2012. Voimaantulopäivä 1.7. Määräykset 5/2012 Eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteet Dnro FIVA 3/01.00/2012 Antopäivä 14.6.2012 Voimaantulopäivä 1.7.2012 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Miten tuemme työssä onnistumista? Työhyvinvointipalvelujen johtaja Jyri Juusti 11.2.2011

Miten tuemme työssä onnistumista? Työhyvinvointipalvelujen johtaja Jyri Juusti 11.2.2011 Miten tuemme työssä onnistumista? Työhyvinvointipalvelujen johtaja 11.2.2011 Ajatuksia ja kokemuksia Mihin meitä tarvitaan Työkuorman hallinta Minne matka? Lautapeli "Työhyvinvointi on seurausta johtamisesta"

Lisätiedot

08/2015. Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2014. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

08/2015. Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2014. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 08/2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2014 Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 08/2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2014

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) 182 :N MUKAINEN TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTON MAKSU VUODELTA

TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) 182 :N MUKAINEN TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTON MAKSU VUODELTA Suunnitteluosasto 19.8.2011 1 (5) TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) 182 :N MUKAINEN TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTON MAKSU VUODELTA 2010 1 Yleistä TyEL 182 :n mukaan Työttömyysvakuutusrahaston on suoritettava Eläketurvakeskukselle

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN (TEL) MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN JA TYÖNANTAJAN ELÄKEVAKUUTUKSEN (TAE) ERITYISPERUSTEET

TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN (TEL) MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN JA TYÖNANTAJAN ELÄKEVAKUUTUKSEN (TAE) ERITYISPERUSTEET 1(36) TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN (TEL) MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN JA TYÖNANTAJAN ELÄKEVAKUUTUKSEN (TAE) EITYISPEUSTEET Kokooma 10.2.2015 Viimeisin perustemuutos on vahvistettu 10.12.2014. 2(36) SISÄLLYS

Lisätiedot

07/2015. Tilastoraportti vuoden 2014 kustannustenjaosta. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

07/2015. Tilastoraportti vuoden 2014 kustannustenjaosta. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 07/2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Tilastoraportti vuoden 2014 kustannustenjaosta Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 07/2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Tilastoraportti vuoden

Lisätiedot

Kysely eläkekassoille ja -säätiöille

Kysely eläkekassoille ja -säätiöille Ohje 1 (7) Viimeisin muutos 31.12.2014 VL Kysely eläkekassoille ja -säätiöille VL-tiedonkeruussa kerätään vuosittaista tietoa eläkekassojen ja -säätiöiden toiminnasta. Tietoja käytetään Finanssivalvonnan

Lisätiedot

Lakisääteisen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus

Lakisääteisen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus Lakisäätsen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus Työnantaja Tämä hakemus koskee 1.1.2007 voimaan tulleen työntekijän eläkelain mukaista lain vähimmäisehdot täyttävää eläkevakuutusta. Lomaketta voi myös käyttää

Lisätiedot

TyönanTajan TyEL-vakuuTTaminEn 2014

TyönanTajan TyEL-vakuuTTaminEn 2014 Työnantajan TYEL-vakuuttaminen 2014 SISÄLLYS Hyvä asiakkaamme... 5 Työntekijän eläketurvan vakuuttaminen... 6 Vakuutuksen tekeminen... 6 Milloin työntekijä vakuutetaan?... 6 Eläkkeensaajan ansiotyö...

Lisätiedot

Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen

Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen vakuutusehdot Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Nämä vakuutusehdot koskevat maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 21 :n 1 momentin mukaista vapaaehtoista työtapaturmavakuutusta.

Lisätiedot

Sisältö. Etera asiantuntija apunasi... 4

Sisältö. Etera asiantuntija apunasi... 4 Eteran TyEL-opas työnantajille 2011 Sisältö Etera asiantuntija apunasi... 4 Hyödyt Eteran asiakkuudesta... 4 Keskittäminen Eteraan kannattaa... 4 Työeläke turvaa... 4 Anna palautetta... 4 Yhteystiedot...

Lisätiedot

SUOMEN ELÄKEJÄRJESTELMÄ 2015

SUOMEN ELÄKEJÄRJESTELMÄ 2015 SUOMEN ELÄKEJÄRJESTELMÄ 2015 Suomessa on kaksi toisiaan täydentävää lakisääteistä eläkejärjestelmää: Kansaneläkejärjestelmä Työeläkejärjestelmä. Lisäksi työnantaja tai henkilö itse voi parantaa eläketurvaa

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN ELÄKELAIN 11 :N MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN ELÄKELAIN 11 :N MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 MYEL-EHDOT lisäeläke 1 (7) MAATALOUSYRITTÄJIEN ELÄKELAIN 11 :N MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Vakuutuksenottaja on maatalousyrittäjä, joka on tehnyt vakuutussopimuksen

Lisätiedot

201X 201X-1 201X-2 201X-3 201X-4

201X 201X-1 201X-2 201X-3 201X-4 Liite 1.1 Tiivistelmä tunnusluvuista Vakuutusmaksutulo, Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, 1) Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin, Sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle pääomalle, % Liikevaihto,

Lisätiedot

Työeläketurva. VR-Yhtymä Oy 4.11.2010. Marjukka Matikainen Eläkepalvelut

Työeläketurva. VR-Yhtymä Oy 4.11.2010. Marjukka Matikainen Eläkepalvelut Työeläketurva VR-Yhtymä Oy 4.11.2010 Marjukka Matikainen Eläkepalvelut Työeläke muodostuu monesta palasta Eläketurva 2 Eläkkeen pohjana työansio Eläke kertyy vuosiansiosta ikää vastaavalla karttumisprosentilla

Lisätiedot

SISÄLLYS TYÖNTEKIJÄN TYEL-ANSION ILMOITTAMINEN... 14

SISÄLLYS TYÖNTEKIJÄN TYEL-ANSION ILMOITTAMINEN... 14 TYÖNANTAJAN TYEL-VAKUUTTAMINEN 2015 SISÄLLYS HYVÄ ASIAKKAAMME... 5 TYÖNTEKIJÄN ELÄKETURVAN VAKUUTTAMINEN... 6 Vakuutuksen tekeminen... 6 Milloin työntekijä vakuutetaan?... 6 Eläkkeensaajan ansiotyö...

Lisätiedot

LAUSUNTO NS. VANHOISTA ELÄKKEISTÄ AIHEUTUVIEN VASTUIDEN ARVON- MÄÄRITYKSESTÄ KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KIRJANPIDOSSA

LAUSUNTO NS. VANHOISTA ELÄKKEISTÄ AIHEUTUVIEN VASTUIDEN ARVON- MÄÄRITYKSESTÄ KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KIRJANPIDOSSA KIRJANPITOLAUTAKUNNAN LAUSUNTO 3/96 KUNTAJAOSTO Tämä lausunto on kumottu 7.4.2009 ja korvattu lausunnolla 89/2009 16.9.1996 LAUSUNTO NS. VANHOISTA ELÄKKEISTÄ AIHEUTUVIEN VASTUIDEN ARVON- MÄÄRITYKSESTÄ

Lisätiedot

Yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot

Yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot etera.fi/yel Yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot Yleisiä määräyksiä 1 Näitä vakuutusehtoja sovelletaan yrittäjän eläkelain 110 :n mukaisen vakuutussopimuksen tehneen yrittäjän

Lisätiedot

TYÖELÄKEYHTIÖIDEN TASOITUSMÄÄRÄSELVITYS

TYÖELÄKEYHTIÖIDEN TASOITUSMÄÄRÄSELVITYS TYÖELÄKEYHTIÖIDEN TASOITUSMÄÄRÄSELVITYS Loppuraportti 30.8.2013 Tela 30.8.2013 Laskuperustejaos Taustaa Työmarkkinakeskusjärjestöjen eläkeneuvotteluryhmä pyysi Tela:n laskuperustejaosta 14.11.2012 selvittämään

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUSLAIN 21 :N 5 MOMENTIN MUKAISEN VAPAA- AJAN TAPATURMAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUSLAIN 21 :N 5 MOMENTIN MUKAISEN VAPAA- AJAN TAPATURMAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 MATA-EHDOT vapaa-aika 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUSLAIN 21 :N 5 MOMENTIN MUKAISEN VAPAA- AJAN TAPATURMAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Vakuutuksenottaja on maatalousyrittäjien

Lisätiedot

Eläkejärjestelmän rakenne. 3. Pilari

Eläkejärjestelmän rakenne. 3. Pilari Eläkejärjestelmän rakenne Yksilölliset eläkevakuuutukset 3. Pilari Lisäeläketurva (työnantajan järjestämä) 2. Pilari Lakisääteinen työeläke Kansaneläke 1. Pilari ETK/ET 08.02 Saavutetun toimeentulon tason

Lisätiedot

06/2013. Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2012. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

06/2013. Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2012. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 06/2013 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2012 Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 06/2013 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2012

Lisätiedot

Sopeutumisraha SOPEUTUMISRAHA 1 (5) 21.4.2015. Sopeutumisraha koskee vuonna 2011 ensimmäistä kertaa edustajantoimeen valittuja.

Sopeutumisraha SOPEUTUMISRAHA 1 (5) 21.4.2015. Sopeutumisraha koskee vuonna 2011 ensimmäistä kertaa edustajantoimeen valittuja. SOPEUTUMISRAHA 1 (5) Sopeutumisraha Sopeutumisraha koskee vuonna 2011 ensimmäistä kertaa edustajantoimeen valittuja. Jos kansanedustaja ei ole edustajantoimen päättyessä saavuttanut eläkeikää, hänellä

Lisätiedot

Eläkeuudistus 2017. Pääkohdat. Eläketurvakeskus 12/2014

Eläkeuudistus 2017. Pääkohdat. Eläketurvakeskus 12/2014 Eläkeuudistus 2017 Pääkohdat Eläketurvakeskus 12/2014 Mihin eläkeuudistuksella pyritään? Riittävät eläkkeet: eläkkeiden taso uhkaa heikentyä voimakkaan elinaikakertoimen takia, jos työurat eivät pitene

Lisätiedot

Lakisääteisen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus

Lakisääteisen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus Lakisäätsen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus Työnantaja Vakuutusnumero 56- Työnantajan nimi Tämä hakemus koskee 1.1.2007 voimaan tulleen työntekijän eläkelain mukaista lain vähimmäisehdot täyttävää eläkevakuutusta.

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutus Tuloskatsaus 2014

Veritas Eläkevakuutus Tuloskatsaus 2014 Veritas Eläkevakuutus Tuloskatsaus 2014 Vakuutusliike Vakuutusliike - avainluvut 2014 2013 % Vakuutusmaksutulo, milj. 470,2 452,8 3,9 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 454,8 432,0 5,3 TyEL-palkkasumma,

Lisätiedot

Varman tilinpäätös 2014 12.2.2015

Varman tilinpäätös 2014 12.2.2015 Varman tilinpäätös 2014 12.2.2015 Vahva vuosi, hyviä tuloksia 7,1 % Sijoitusten tuotto 40,0 mrd. Sijoitusten markkina-arvo 10,3 mrd., 34,0 % Vakavaraisuus 862 000 Suomalaisen eläketurva 4,3 mrd. Vakuutusmaksutulo

Lisätiedot

07/2014. Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2013. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

07/2014. Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2013. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 07/2014 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2013 Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 07/2014 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2013

Lisätiedot

Työttömyysturva. Esko Salo

Työttömyysturva. Esko Salo Työttömyysturva Esko Salo 16.9.2015 Työttömyysetuuksien saajat 2014 Työttömyysetuuksia maksettiin yhteensä 4,8 mrd ansioturva: saajia 332 000, etuudet 2,7 miljardia peruspäiväraha: saajia 75 000, etuudet

Lisätiedot

Työeläkeyhtiöiden asiakashyvitykset

Työeläkeyhtiöiden asiakashyvitykset Työeläkeyhtiöiden asiakashyvitykset Tuomas Marttila SHV-harjoitustyö (suppea) 12.4.2013 Sisältö Abstract 1 1 Johdanto 2 2 Työeläkeyhtiön asiakashyvitysten määräytyminen 3 2.1 Asiakashyvitysten määräytyminen

Lisätiedot

Työeläketurva. Eläkepalvelut 2014

Työeläketurva. Eläkepalvelut 2014 Työeläketurva Eläkepalvelut 2014 Kokonaiseläketurva 1. Työeläke perustuu työansioihin ei ylärajaa Eläkevakuutusyhtiöt, eläkesäätiöt ja eläkekassat Maatalousyrittäjät, MELA Merimieseläkekassa Keva: julkiset

Lisätiedot

Kokonaisperuste Vahvistettu 27.4.2007, voimaantulo 7.5.2007, sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2007 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa.

Kokonaisperuste Vahvistettu 27.4.2007, voimaantulo 7.5.2007, sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2007 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa. LIITTEET 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELIN MUKISEN LISÄELÄKEVKUUTUKSEN LSKUPEUSTEET Kokonaisperuste Vahistettu 7.4.7, oimaantulo 7.5.7, soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 7 tehtäissä akuutusteknisissä

Lisätiedot

N:o 509 1593 LIITTEET 1 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET

N:o 509 1593 LIITTEET 1 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET N:o 59 593 LIITTEET 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELIN MUKISEN LISÄELÄKEVKUUTUKSEN LSKUPEUSTEET 594 N:o 59 SISÄLLYS: LIITE : ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELIN MUKISEN LISÄELÄKEVKUUTUKSEN LSKUPEUSTEET

Lisätiedot

LIITTEET 1 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET

LIITTEET 1 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET LIITTEET 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELIN MUKISEN LISÄELÄKEVKUUTUKSEN LSKUPEUSTEET Kokooma.3.8. Viimeisin perustemuutos on ahistettu 4.3.8. SISÄLLYS: LIITE : ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELIN MUKISEN

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2013

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2013 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2013 Vakuutusliike Vakuutusliike avainluvut 2013 2012 % Vakuutusmaksutulo, milj. 452,8 458,2-1,2 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 432,0 402,8 7,3

Lisätiedot

Valtion eläkemaksun laskuperusteet 2015

Valtion eläkemaksun laskuperusteet 2015 1 (22) 10.12.2014 Valtion eläkemaksun laskuperusteet 2015 2 (22) Sisällysluettelo 1 Perusteiden soveltaminen... 4 1.1 Soveltamisala... 4 1.2 Työnantaja... 4 1.3 Virastojen tai liikelaitosten aloittaminen,

Lisätiedot

02/2015. Tilastoraportti vuoden 2013 kustannustenjaosta. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

02/2015. Tilastoraportti vuoden 2013 kustannustenjaosta. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 02/2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Tilastoraportti vuoden 2013 kustannustenjaosta Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 02/2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Tilastoraportti vuoden

Lisätiedot

TyEL-vuosi-ilmoitusopas. Vuonna 2013 tai aikaisemmin maksetut palkat

TyEL-vuosi-ilmoitusopas. Vuonna 2013 tai aikaisemmin maksetut palkat TyEL-vuosi-ilmoitusopas Vuonna 2013 tai aikaisemmin maksetut palkat 2 Veritas Eläkevakuutus tarvitsee eläkkeiden ja vakuutusmaksujen laskentaa varten työnantajalta vuosittain työntekijöiden työsuhde- ja

Lisätiedot

Tunnusluvut ja analyysit

Tunnusluvut ja analyysit Tiivistelmä tunnusluvuista Vakuutusmaksutulo 470,2 452,8 458,2 423,6 380,4 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset 1) 454,8 432,0 402,8 370,5 336,0 Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin 159,4 169,2

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 296/2015 Laki. merimieseläkelain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 296/2015 Laki. merimieseläkelain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2015 296/2015 Laki merimieseläkelain muuttamisesta Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan

Lisätiedot

Työnantajan omavastuu työttömyysturvassa

Työnantajan omavastuu työttömyysturvassa Johan Åström 30.1.2009 1 (5) Työnantajan omavastuu työttömyysturvassa Työttömyyseläke lakkautetaan eläkelajina vuoden 1949 jälkeen syntyneiltä. Työttömyyseläke korvataan pidentämällä työttömyyspäivärahan

Lisätiedot

TyEL-työsuhde- ja vuosi-ilmoitustietojen sähköinen ilmoittaminen

TyEL-työsuhde- ja vuosi-ilmoitustietojen sähköinen ilmoittaminen Ohje 1 (8) TyEL-työsuhde- ja vuosi-ilmoitustietojen sähköinen ilmoittaminen Vuosi-ilmoitustekniikka 1.1.2012 Ohje 2 (8) 1 TAUSTAA 1.1 Ilmoitusten aikataulu 1.2 Lisätietoja Tämä kuvaus määrittelee säännöt,

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 554/2012 Laki. kunnallisen eläkelain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 554/2012 Laki. kunnallisen eläkelain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä lokakuuta 2012 554/2012 Laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta Annettu Helsingissä 19 päivänä lokakuuta 2012 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan

Lisätiedot

Tilinpäätöskalvot 2012

Tilinpäätöskalvot 2012 Tilinpäätöskalvot 2012 Tuloslaskelma milj. euroa 2012 2011 Maksutulo 4 825 4 545 Eläkemeno -3 827-3 524 RAHOITUSKATE 999 1 021 Sijoitusten nettotuotto 3 897-466 Lakisääteiset maksut, nettotoimintakulut

Lisätiedot

uudistamistarpeet Teemu Pennanen, TKK QSA Quantitative Solvency Analysts Oy Työeläkejärjestelmän rahoituksen uudistamistarpeet p.

uudistamistarpeet Teemu Pennanen, TKK QSA Quantitative Solvency Analysts Oy Työeläkejärjestelmän rahoituksen uudistamistarpeet p. Työeläkejärjestelmän rahoituksen uudistamistarpeet Teemu Pennanen, TKK Työeläkejärjestelmän rahoituksen uudistamistarpeet p. 1 Tässä esityksessä tarkastellaan yksityisen sektorin työeläkejärjestelmää rahoitusteknisestä

Lisätiedot

Vapaa-ajan MATA-tapaturmavakuutuksen

Vapaa-ajan MATA-tapaturmavakuutuksen Vapaa-ajan MATA-tapaturmavakuutuksen vakuutusehdot Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Nämä vakuutusehdot koskevat maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 21 :n 5 momentin mukaista vapaa-ajan tapaturmavakuutusta.

Lisätiedot

Vähentääkö eläkeuudistus työkyvyttömyyttä? Jukka Kivekäs 4.12.2014

Vähentääkö eläkeuudistus työkyvyttömyyttä? Jukka Kivekäs 4.12.2014 Vähentääkö eläkeuudistus työkyvyttömyyttä? Jukka Kivekäs 4.12.2014 Sidonnaisuudet Vakuutuslääketieteen dosentti, kuntoutuksen ja vakuutuslääketieteen erityispätevyys Päätoimi Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö

Lisätiedot

Päätös. Laki. työntekijän eläkelain voimaanpanolain muuttamisesta

Päätös. Laki. työntekijän eläkelain voimaanpanolain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 197/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle rekisteröidyn TEL-lisäeläkejärjestelmän lakkauttamiseksi ja eräiksi muiksi lisäeläkettä koskeviksi muutoksiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Mitä eläkeuudistuksesta seuraa? Työeläkepäivä 13.11.2014 Jukka Rantala

Mitä eläkeuudistuksesta seuraa? Työeläkepäivä 13.11.2014 Jukka Rantala Mitä eläkeuudistuksesta seuraa? Työeläkepäivä 13.11.2014 Jukka Rantala Eläkeratkaisu: 65-vuotiaana eläkkeelle pääsevä mies ei halua isänsä kohtaloa, joka kuoli puoli vuotta ennen odotettua eläkeratkaisua.

Lisätiedot

TIESITKÖ, ETTÄ TYÖELÄKKEET UUDISTUVAT VUONNA 2017?

TIESITKÖ, ETTÄ TYÖELÄKKEET UUDISTUVAT VUONNA 2017? TIESITKÖ, ETTÄ TYÖELÄKKEET UUDISTUVAT VUONNA 2017? 1 TYÖELÄKEVAKUUTTAMISEN PERUSIDEA EI MUUTU Edelleenkin työeläkettä karttuu tehdystä työstä. Jokainen ansaittu euro kasvattaa tulevan eläkkeesi määrää.

Lisätiedot

PROFUNDIA RYHMÄELÄKE- VAKUUTUKSEN EHDOT. Voimassa 1.1.2007 alkaen

PROFUNDIA RYHMÄELÄKE- VAKUUTUKSEN EHDOT. Voimassa 1.1.2007 alkaen PROFUNDIA RYHMÄELÄKE- VAKUUTUKSEN EHDOT Voimassa 1.1.2007 alkaen RYHMÄELÄKEVAKUUTUKSEN EHDOT (PFRE07) Vakuutuksenantajana on OP-Henkivakuutus Oy (jäljempänä vakuutusyhtiö). Vakuutuksenottajana on työnantaja,

Lisätiedot

Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut

Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut Talousesitys 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien ja apurahansaajien tapaturmavakuutuksen ja sairauspäivärahan

Lisätiedot

TYEL 2007 TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Kokooma 5.2.2008. Viimeisin perustemuutos on vahvistettu 21.12.2007.

TYEL 2007 TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Kokooma 5.2.2008. Viimeisin perustemuutos on vahvistettu 21.12.2007. TYEL 27 TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Kokooma 5.2.28. Viimeisin perustemuutos on ahistettu 2.2.27. TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET

Lisätiedot

Lakisääteiset eläkkeet pitkällä aikavälillä Ismo Risku Kehityspäällikkö Eläketurvakeskus Työeläkepäivä 17.11.2009

Lakisääteiset eläkkeet pitkällä aikavälillä Ismo Risku Kehityspäällikkö Eläketurvakeskus Työeläkepäivä 17.11.2009 Lakisääteiset eläkkeet pitkällä aikavälillä smo Risku Kehityspäällikkö Eläketurvakeskus Työeläkepäivä 17.11.2009 2 Esityksen sisältö* Oletukset Eläkemeno ja etuustaso TyEL:n rahoitus Yhteenveto * Esitelmä

Lisätiedot

TULOSKATSAUS 1.1.-31.12.2005. Veritas-ryhmä. Ennakkotiedot

TULOSKATSAUS 1.1.-31.12.2005. Veritas-ryhmä. Ennakkotiedot TULOSKATSAUS 1.1.-31.12.2005 Veritas-ryhmä Ennakkotiedot Veritas-ryhmä AVAINLUVUT 2005 2004 % Vakuutusmaksutulo, milj. 427,8 397,2 7,7 Sijoitustoiminnan nettotuotot, käyvin arvoin, milj. 219,2 155,8 40,7

Lisätiedot

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa.

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain ja valtion eläkerahastosta annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Asteri Palkanmaksun uudistuksia 2006

Asteri Palkanmaksun uudistuksia 2006 Atsoft Oy Mäkinen Malminkaari 21 B 00700 HELSINKI Asteri Palkanmaksun uudistuksia 2006 Sairausvakuutuksen päivärahamaksu 2 Matalapalkkatuki 6 Rajoitetusti verovelvollisen lievennetty lähdevero vuonna 2006

Lisätiedot

Ajattelemme... TYÖELÄKEKUMPPANIKSI VERITAS

Ajattelemme... TYÖELÄKEKUMPPANIKSI VERITAS Ajattelemme... TYÖELÄKEKUMPPANIKSI VERITAS Ajattelemme tätä päivää ja tästä eteenpäin. Panostamme henkilökohtaiseepalveluun, jotta saisit aina vähän enemmän kuin osasit odottaa. 2 TYÖELÄKEKUMPPANIKSI VERITAS

Lisätiedot

Ilmarisen vuosi 2010. Toimitusjohtaja Harri Sailas 24.2.2011

Ilmarisen vuosi 2010. Toimitusjohtaja Harri Sailas 24.2.2011 Ilmarisen vuosi 2010 Toimitusjohtaja Harri Sailas 24.2.2011 1 2 Keskeisiä havaintoja vuodelta 2010 Työeläkevakuutusten myynnin tulos erinomainen Sijoitustuotto alan kärkeä Pitkän aikavälin tuotto hyvällä

Lisätiedot

Hallitus. Toiminimi ja kotipaikka. Yhtiön toiminnan käsittämät vakuutuslajit. Osakkuus. 1 Yhtiön toiminimi on Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö

Hallitus. Toiminimi ja kotipaikka. Yhtiön toiminnan käsittämät vakuutuslajit. Osakkuus. 1 Yhtiön toiminimi on Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Yhtiöjärjestys Toiminimi ja kotipaikka 1 Yhtiön toiminimi on Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, ruotsiksi Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma ja englanniksi Varma Mutual Pension Insurance

Lisätiedot