SUURTYÖNANTAJAN TYEL- VAKUUTUSMAKSUOPAS 2015 SUURTYÖNANTAJAN TYEL- VAKUUTUSMAKSUOPAS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUURTYÖNANTAJAN TYEL- VAKUUTUSMAKSUOPAS 2015 SUURTYÖNANTAJAN TYEL- VAKUUTUSMAKSUOPAS 2015 01"

Transkriptio

1 VAKUUTUSMAKSUOPAS 2015 VAKUUTUSMAKSUOPAS

2 Alla kerrotaan maksun eri osista ja siitä, mihin varoja käytetään. Vanhuuseläkeosalla kustannetaan se osa vanhuuseläkkeestä, joka rahastoidaan eli sijoitetaan tuottavasti odottamaan tulevaa eläkkeen maksua. Ikävälillä vuotta rahastoidaan 0,5 % eläkekarttumaa vastaava määrä. Näin saadaan työuran aikana rahastoitua n. 20 % tulevasta vanhuuseläkkeestä. Vanhuuseläkeosa riippuu henkilön iästä ja sukupuolesta. Lue lisää sivulta 3. Työkyvyttömyyseläkeosalla kustannetaan se osa työkyvyttömyyseläkkeestä, joka rahastoidaan eläkkeen alkaessa. Lisäksi työkyvyttömyyseläkeosalla kustannetaan eläkkeiden myönnöstä, ammatillisesta kuntoutuksesta ja työhyvinvointipalveluista aiheutuvat kustannukset. Lue lisää sivulta 3. Tasausosasta maksetaan eläkkeiden indeksikorotukset, vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeiden rahastoimattomat osat, osa-aikaeläkkeet, perhe-eläkkeet sekä kuntoutustukeen ja kuntoutusrahaan liittyvät kuntoutuskorotukset. Lue lisää sivulta 5. Maksutappio-osalla katetaan esim. yritysten konkurssien tai maksutappioiden takia saamatta jääneitä vakuutusmaksuja. Sen suuruus riippuu vakuutuksenottajan koosta. Lue lisää sivulta 5. Hoitokustannusosa on liikekuluosa, joka on varattu eläkevakuutusyhtiölle työsuhteiden ja vakuutusten hoitoon, eläkelaskelmien ja eläkeratkaisujen tekemiseen sekä eläkkeiden maksamiseen. Lue lisää sivulta 5. Lakisääteisten maksujen osa pitää sisällään Eläketurvakeskuksen kustannusosan, Työeläkeasioiden muutok senhakulautakunnalle maksettavan oikeushallintomaksun ja Finanssivalvonnalle maksettavan maksun. Maksuosa on sama kaikille työnantajille. Asiakashyvityksiin käytettävä määrä määräytyy eläkeyhtiön vakavaraisuuden ja hoitokustannusylijäämän perusteella. Eläkeyhtiön vakavaraisuutta kasvattavat sijoitustoiminnan ylijäämä sekä eläkeyhtiön tehokkaasta toiminnasta syntyvät hoitokustannussäästöt. Hyvitykset jaetaan vakuutuksille kertyneiden rahas tojen ja maksettujen maksujen suhteessa. Lue lisää sivulta 6. SISÄLLYSLUETTELO 1. Suurtyönantaja ja TyEL-maksu TyEL-vakuutusmaksun osat Vanhuuseläkeosa Työkyvyttömyyseläkeosa Tasausosa Maksutappio-osa Hoitokustannusosa Asiakashyvitys Ennakkomaksu Perustekorko Yritysjärjestelyt VAKUUTUSMAKSUOPAS 2015

3 TyEL-vakuutusmaksun osat keskimäärin 2015 Vanhuuseläkeosa 2,94 Työkyvyttömyyseläkeosa 0,8 Tasausosa 19,9 Maksutappio-osa 0,08 Hoitokustannusosa 0,734 Lakisääteisten maksujen osa 0,064 Hyvitys/TyEL-alennus -0,5 Yhteensä 24,0 Työnantajan osuus keskimäärin 18,0 18 v. 52 v. 5,70 % 53 v. 68 v. 7,20 % Suurtyönantajan TyEL-vakuutusmaksuopas sisältää tietoa vakuutus maksun perusteista. Oppaassa selvitetään TyEL-maksun osat ja niiden määräytymisperiaatteet. 1. Suurtyönantaja ja TyEL-maksu TyEL-vakuutusmaksu määräytyy sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamien laskuperusteiden mukaan. Tässä oppaassa selvitetään vuoden 2015 TyEL-maksun eri osat suurtyönantajalle ja niiden määräytymisen periaatteet. Suurtyönantajaksi määritellään sopimustyönantaja, jonka vuoden 2013 palkkasumma oli yli Täsmälliset TyEL-maksun matemaattiset laskuperusteet julkaistaan Eläketurvakeskuksen internetsivuilla (www. etk.fi). Lisätietoa vakuutuksen ottamisesta ja hoitamisesta löydät osoitteesta 2. TyEL-vakuutusmaksun osat TyEL-vakuutusmaksun laskuperusteet ovat yhteiset kaikille eläkevakuutusyhtiöille, joten maksu on sama vakuutusyhtiöstä riippumatta. Ainoastaan annettavan hyvityksen määrä vaihtelee hieman yhtiöittäin. Sopimustyönantajan TyEL-maksun teoreettinen eräpäivä on Sekä lopullisessa maksussa että maksetuissa ennakoissa huomioidaan perustekorkoa. Vuoden 2015 keskimääräinen TyEL-maksu on 24,0 % TyEL-palkoista. Eläkeyhtiö perii koko maksun työnantajalta, joka puolestaan pidättää työntekijän maksuosuuden työntekijän palkasta. Työntekijän maksuosuus vuonna 2015 on alle 53-vuotiailla 5,70 % ja 53 vuoden täyttämistä seuraavan kuukauden alusta 7,20 %. 3. Vanhuuseläkeosa TyEL-maksun vanhuuseläkeosa lasketaan kaikille työnantajille samalla tavalla. Vanhuuseläkeosa lasketaan työsuhteittain. Se on iästä ja sukupuolesta riippuva prosenttiosuus työntekijän palkasta. Vanhuuseläkeosan suuruus on vuotiailla 1,83 6,11 % palkasta. Yli 54-vuotiaiden vanhuuseläkeosa on nolla. Vanhuuseläkeosa ja työkyvyttömyys eläkeosa 2015 ikä ve ve tk mies nainen 18 1,83 2,23 0, ,89 2,30 0, ,94 2,37 0, ,00 2,44 0, ,06 2,51 0, ,13 2,59 0, ,19 2,67 0, ,26 2,75 0, ,25 2,76 0, ,31 2,84 0, ,38 2,93 0, ,46 3,02 0, ,53 3,11 0, ,61 3,20 0, ,69 3,30 0, ,77 3,40 0, ,85 3,50 0, ,94 3,61 0, ,92 3,62 0, ,01 3,73 0, ,11 3,85 0, ,20 3,96 0, ,30 4,09 0, ,40 4,21 0, ,51 4,34 0, ,62 4,47 0,76 ve = vanhuuseläkeosa 4. Työkyvyttömyyseläkeosa ikä ve ve tk mies nainen 44 3,73 4,61 0, ,85 4,75 0, ,83 4,77 0, ,95 4,92 0, ,08 5,07 1, ,21 5,23 1, ,34 5,39 1, ,49 5,56 1, ,63 5,74 1, ,79 5,92 1, ,95 6,11 1, , , , , , , , , tk = työkyvyttömyyseläkeosa Suurtyönantajalla TyEL-maksun työkyvyttömyyseläkeosaan vaikuttaa työsuhteittain laskettujen maksujen eli perusluokan maksun lisäksi maksuluokan mukainen maksu. Maksuluokan mukainen maksu saadaan kertomalla työsuhteittain las kettu perusluokan maksu työnantajan maksuluokan mukai sella kertoimella. Työnantajalle ei lasketa maksuluokkaa, jos sen vuoden 2013 palkkasumma on kor keintaan Maksuluokan mukaisen maksun osuus kasvaa tästä tasaisesti siten, että työnantajan, jonka palkkasumma on vähintään , työkyvyttömyyseläkemaksu määräytyy kokonaan maksuluokan mukaan. Työnantajan palkkasumman kasvaessa perusluokan osuus vastaavasti pienenee. VAKUUTUSMAKSUOPAS

4 Palkkasumman vaikutus perusluokan ja maksuluokan osuuteen vuonna % - 90 % - 80 % - 70 % - 60 % - 50 % - 40 % - 30 % - 20 % - 10 % - 0 % - Maksuluokka Maksuluokkia on yksitoista. Maksuluokka neljä on perusluokka. Se, mihin maksuluokkaan työnantaja kuuluu vuonna 2015, määräytyy työnantajan vuosien 2012 ja 2013 työkyvyttömyysriskisuhteiden perusteella. Kummankin vuoden riskisuhteet lasketaan vertaamalla kyseisenä vuonna työnantajan vakuutukseen myönnettyjen pysyvien työkyvyttömyys- ja osatyökyvyttömyyseläkkeiden eläkemenoa kyseiselle vuodelle laskettuun keskimääräiseen menoon. Jos esimerkiksi eläkkeiden aiheuttama meno on keskimääräistä menoa pienempi, on riskisuhde pienempi kuin yksi. Pienestä riskisuhteesta seuraa alhainen maksuluokka ja keskimääräistä matalampi työkyvyttömyyseläkeosa. Maksuluokat ja maksuluokan kertoimet Maksuluokka Perusluokan osuus Palkkasumma vuonna 2013, Riskisuhteiden keskiarvo Oman maksuluokan osuus Maksuluokan kerroin , ,99 4, ,99 3,5 8 2,5-2,99 2, ,49 2,25 6 1,5-1,99 1,75 5 1,2-1,49 1,35 4 0,8-1, ,5-0,79 0,65 2 0,2-0,49 0,35 1-0,19 0,1 Työnantajan vastuu työkyvyttömyyseläkkeen eläkemenosta Jokaiselle myönnettävälle työkyvyttömyyseläkkeelle määritetään eläketapahtumavuosi ja eläkemeno. Eläketapahtumavuosi on pääsääntöisesti se vuosi, jona eläkkeensaaja on sairastunut. Eläkemeno on raha, jolla varaudutaan työkyvyttömyyseläkkeen maksamiseen vanhuuseläkeikään asti. Sen suuruus riippuu eläkkeensaajan iästä ja ansioista. Työnantajan vastuu eläkemenosta määräytyy eläketapahtumavuotta edeltävien kahden kalenterivuoden aikana eläkkeensaajalle maksettujen ansioiden perusteella, kun eläketapahtuma on vuonna 2007 tai sen jälkeen. Eläkemenosta vastaavat ne työnantajat, jotka ovat tänä aikana maksaneet eläkkeensaajalle palkkoja, jos maksetut palkat ylittävät laissa määrätyt rajamäärät. Eläkemeno jaetaan työnantajien kesken eläkkeensaajalle tarkasteluaikana maksettujen palkkojen suhteessa. Eläkemenoa ei veloiteta työnantajalta sellaisenaan, vaan se otetaan huomioon määrättäessä työnantajan maksuluokkaa. Eläketapahtumavuosi ratkaisee, mitkä työnantajat vastaavat eläkemenosta. Eläkkeen myöntövuosi puolestaan ratkaisee, mihin vuosiin työkyvyttömyyseläkkeen kustannusvaikutus eli vaikutus maksuluokkaan kohdistuu. Työkyvyttömyyseläkkeen vastuunjako ja vaikutus maksuluokkaan Tänä aikana palkkoja maksaneet työnantajat vastaavat kustannuksista Eläketapahtuma eli työkyvyttömyyden alkaminen Myönnetään pysyvä työkyvyttömyyseläke Esimerkki maksuluokan määräytymisestä Eläkemeno vaikuttaa maksuluokkaan kahtena vuotena Myönnettyjen eläkkeiden eläkemeno Keskimääräinen eläkemeno Riskisuhde / = 0,750 Myönnettyjen eläkkeiden eläkemeno Keskimääräinen eläkemeno Riskisuhde / = 0,625 Riskisuhteiden keskiarvo (0, ,625) / 2 = 0,68 Maksuluokka VAKUUTUSMAKSUOPAS 2015

5 Esimerkkejä työkyvyttömyyseläkkeiden kustannuksista Ikä Eläke /kk Keskimääräinen työkyvyttömyyseläkeosa (% palkkasummasta) eri maksuluokissa Tasausosa Suurtyönantajien tasausosa määrätään alla kuvatulla laskukaavalla: Perusmaksusta (24,7 %) vähennetään: vanhuuseläkeosa lakisääteisten maksujen osa hoitokustannusosa ilman mahdollista alennusta työkyvyttömyyseläkeosa sen suuruisena kuin se olisi maksuluokassa 4 maksutappio-osa sen suuruisena kuin se on tilapäisillä työnantajilla. Maksuluokka Työnantajan vuoden 2013 palkkasumma (milj. ) ,8 % 1,2 % 1,8 % 2,4 % 4,4 % 10 0,8 % 1,1 % 1,6 % 2,0 % 3,6 % 9 0,8 % 1,0 % 1,3 % 1,7 % 2,8 % 8 0,8 % 0,9 % 1,2 % 1,4 % 2,2 % 7 0,8 % 0,9 % 1,1 % 1,2 % 1,8 % 6 0,8 % 0,9 % 1,0 % 1,1 % 1,4 % 5 0,8 % 0,8 % 0,9 % 0,9 % 1,1 % 4 0,8 % 0,8 % 0,8 % 0,8 % 0,8 % 3 0,8 % 0,8 % 0,7 % 0,7 % 0,5 % 2 0,8 % 0,7 % 0,7 % 0,6 % 0,3 % 1 0,8 % 0,7 % 0,6 % 0,5 % 0,1 % Osatyökykyiset työntekijät Työntekijä, jolle työsuhteen alkaessa työ- ja elinkeinohallinnon rekisterin mukaan tarjotaan julkisia työvoima- ja yrityspalveluja ammatillisen kuntoutuksen tarkoituksessa, voidaan sisällyttää erilliseen vakuutukseen työnantajan esittämän selvityksen perusteella. Työnantajan on ilmoitettava erilliseen vakuutukseen kuulumisesta viimeistään työsuhteen alkamisvuotta seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä. Työntekijä voi kuulua tämän vakuutuksen piiriin enintään neljän ensimmäisen kalenterivuoden ajan. Tällaisen vakuutuksen maksuluokka on aina neljä, ja vakuutukseen ilmoitetut työntekijät eivät vaikuta yrityksen muiden vakuutusten maksuluokkiin. 6. Maksutappio-osa Maksutappio-osan suuruus riippuu työnantajan vuoden 2013 palkkasummasta. Pienimpien sopimustyönantajien maksutappio-osan maksuprosentti on korkein ja vastaavasti suurimmilla yrityksillä maksutappio-osan maksuprosentti on matalin. Maksutappioluokat Työnantajaluokat Palkkasumma 2013 Maksutappio-osa Tilapäinen työnantaja 0,18 % Sopimustyönantaja ,34 % 7. Hoitokustannusosa ,15 % ,06 % ,03 % ,001 % Sopimustyönantajalla TyEL-maksun hoitokustannusosa on 0,71 % palkoista. Lisäksi sopimustyönantajat voivat saada hoitokustannusosan alennusta. Hoitokustannusalennus (ks. seuraava sivu) Samaan kirjanpitolain mukaiseen konserniin kuuluvien työnantajien samassa vakuutusyhtiössä olevat TyELvakuutukset muodostavat hoitokustannuskonsernin. Sopimustyönantaja saa TyEL-maksun hoitokustannusosasta hoitokustannusalennusta, jos työnantajan hoitokustannuskonsernin TyEL-vakuutusten palkkasumma on yhteensä vähintään 5 miljoonaa euroa. Alennusprosentti on sitä suurempi, mitä suurempi on hoitokustannuskonsernin palkkasumma. VAKUUTUSMAKSUOPAS

6 Hoitokustannusalennus 2015 Palkat, milj. alennus, alennus/palkat Alle 5 0 0,00 % ,01 % 5, ,02 % ,04 % 6, ,05 % ,06 % 7, ,07 % ,09 % 8, ,10 % ,10 % ,10 % ,10 % ,10 % ,10 % 13, ,10 % ,10 % ,10 % ,10 % ,10 % ,10 % ,10 % ,10 % ,10 % ,10 % ,11 % ,12 % ,13 % ,14 % ,15 % ,16 % ,16 % ,17 % ,17 % ,18 % ,19 % ,20 % ,21 % ,21 % ,22 % ,23 % ,23 % ,24 % ,25 % ,25 % ,26 % ,27 % ,28 % ,29 % ,29 % ,30 % ,30 % ,31 % ,32 % 8. Asiakashyvitys Asiakashyvityksen suuruuteen vaikuttavat eläkeyhtiön vakavaraisuus ja liikekulutulos sekä asiakassuhde. Eläkeyhtiön vakavaraisuutta kasvattavat hyvän sijoitustoiminnan ansiosta varoille saatava tuottovaatimusta parempi tuotto sekä eläkeyhtiön tehokkaasta toiminnasta syntyvät hoitokustannussäästöt. Vuonna 2015 asiakashyvitystä saavat kaikki vakuutuksenottajat, joiden vakuutus on ollut voimassa , tai joiden vakuutussopimus on päättynyt vakuutuksen siirtoon tai myöhemmin ja joiden eläkerahasto on päättymistä edeltävän vuoden lopussa ollut vähintään euroa. Asiakashyvitykset jaetaan vakuutuksille kertyneiden rahastojen sekä tilikauden maksujen suhteessa. 9. Ennakkomaksu Sopimustyönantaja maksaa vuonna 2015 ennakkomaksua vakuutusyhtiön määräämän ennakkomaksuprosentin perusteella. Ennakkomaksun perusteena käytetään työnantajan ilmoittamaa palkkasummaa tai Elon laskemaa arviota, joka perustuu edellisen vuoden toteutuneisiin palkkoihin. Lopullinen maksu lasketaan toteutuneiden, vuosi-ilmoituksessa tai kuukausi-ilmoituksissa ilmoitettujen palkkatietojen perusteella. Työnantaja tekee vuosi-ilmoituksen seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä ja Elo lähettää tiedon lopullisesta vakuutusmaksusta työnantajalle vuosilaskelmana kevään aikana. Mikäli yrityksen palkkasumman ennakoidaan poikkeavan oleellisesti ennakkomaksun perusteena olevasta palkkasummasta, kannattaa siitä ilmoittaa Eloon, jotta ennakkomaksu voidaan muuttaa vastaamaan mahdollisimman tarkkaan lopullista TyEL-vakuutusmaksua. Suurtyönantajan ennakkomaksuprosentti saadaan sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamasta TyELmaksuprosentista huomioimalla arvio maksutappio-osan alennuksesta ja työkyvyttömyysmaksuluokan vaikutuksesta. Lisäksi kaikilla sopimustyönantajilla huomioidaan ennakkomaksussa arvioitu asiakashyvitys. 10. Perustekorko Sopimustyönantajan maksuun vaikuttaa myös perustekorko. Korkoa lasketaan niin maksetuille ennakoille kuin lopulliselle TyEL-maksulle, jonka teoreettinen eräpäivä on Perustekorko tarkistetaan puolivuosittain 1.1. ja 1.7. Perustekorko on alkaen 5,5 %. Seuraavalla sivulla olevassa esimerkissä on kuvattu maksuerien ja eräkuukausien vaikutusta ennakkomaksun määrään. 06 VAKUUTUSMAKSUOPAS 2015

7 Esimerkki maksuerien ja eräkuukausien vaikutuksesta ennakkomaksun määrään Kuukausi-ilmoittaja Palkkasumma Ennakkomaksu Vuosi-ilmoittaja Maksu 12 erässä Maksu 4 erässä Maksu 4 erässä Maksu 1 erässä ensimmäinen erä maaliskuussa ensimmäinen erä tammikuussa / 12 = / 4 = ( / 4 = ) Eräpäivä Ennakko Eräpäivä Ennakko Eräpäivä Ennakko Eräpäivä Ennakko (= ± korko) (= ± korko) (= ± korko) (= ± korko) yht yht yht tai 11. Yritysjärjestelyt Yritysjärjestelyt vaikuttavat usein TyEL-vakuuttamiseen ja TyEL-maksuun. Fuusio, jakautuminen tai liiketoiminnan luovutus voi vaikuttaa yrityksen mak suluokan määräytymiseen ja maksuluokan osuuteen. Nämä määrittävät TyEL-maksun työkyvyttömyyseläkeosan. Lisäksi vaikutusta voi olla TyEL-maksun maksutappio-osaan, hoitokustannusosaan, hyvityksiin ja takaisinlainaoikeuden määrään. Maksuluokka yritysjärjestelytilanteissa Yritysjärjestelyllä voi olla vaikutusta työnantajan maksuluokkaan. Vaikutus voi olla maksuluokkaa alentava tai nostava. Alla on kuvattu erilaisten yritysjärjestelytilanteiden vaikutus yritysjärjestelyn vastaanottavan työnantajan maksuluokkaan. Jos yritysjärjestelyssä luovuttavan työnantajan toiminta päättyy, sen historia voidaan liittää yritysjärjestelyn vastaanottavaan työnantajaan. Jos luovuttavan työnantajan toiminta jatkuu, sen historiaa ei voida liittää, vaan tällöin alla kerrottujen ehtojen täyttyessä luovuttavan työnantajan todellisten tietojen sijaan käytetään laskennallisia tietoja. Jos luovuttavan työnantajan toiminta jatkuu, sen maksuluokka on yritysjärjestelyvuonna sama kuin se oli ennen yritysjärjestelyä. LUOVUTTAVAN TYÖNANTAJAN TIETOJEN VAIKUTUS VASTAANOTTAVAN TYÖNANTAJAN MAKSULUOKKAAN YRITYSJÄRJESTELYSSÄ LUOVUTTAVA TYÖNANTAJA SUURYRITYS PIENYRITYS HISTORIA LIITETÄÄN Yritysjärjestely esim. sulautuminen, jakautuminen, liiketoiminnan luovutus (luovuttavan työnantajan toiminta päättyy) Vaikuttaa maksuluokkaan Huomioidaan todellinen eläkemeno * (ks. esimerkit alla) Vaikuttaa maksuluokkaan Huomioidaan todellinen eläkemeno ** HISTORIAA EI LIITETÄ Yritysjärjestely esim. jakautuminen, osittainen liiketoiminnan luovutus (luovuttavan työnantajan toiminta jatkuu) Siirtyvien työntekijöiden palkkasumma alle 1,5 milj. euroa indeksoituna Siirtyvien työntekijöiden palkkasumma vähintään 1,5 milj. euroa indeksoituna Ei vaikutusta maksuluokkaan Ei vaikutusta maksuluokkaan Vaikuttaa maksuluokkaan Huomioidaan laskennallinen eläkemeno *** VAKUUTUSMAKSUOPAS

8 * Yritysjärjestely vaikuttaa vastaanottavan työnantajan maksuluokkaan yritysjärjestelystä eteenpäin. Luovuttavan työnantajan todellinen eläkemeno huomioidaan jo yritysjärjestelyä edeltäviltä vuosilta, koska maksuluokan määräytymiseen vaikuttavat kahden ja kolmen vuoden takaiset työkyvyttömyyseläkemyönnöt. Yritysjärjestelyhetki määrää, minkä vuoden maksuluokassa vastaanottavalla työnantajalla huomioidaan ensimmäisen kerran luovuttavan työnantajan tiedot. Esimerkki 1 Yritysjärjestely vuodenvaihteessa Vaikutus vastaanottavan maksuluokkaan 2015 alkaen Luovuttavan työkyvyttömyyseläkemyönnöt Esimerkki 2 Yritysjärjestely kesken vuotta Vastaanottava uusi työnantaja, vaikutus maksuluokkaan 2015 alkaen Luovuttavan työkyvyttömyyseläkemyönnöt Esimerkki 3 Yritysjärjestely kesken vuotta Luovuttavan työkyvyttömyyseläkemyönnöt Vastaanottava olemassa oleva työnantaja, vaikutus maksuluokkaan 2016 alkaen ** Yritysjärjestely vaikuttaa vastaanottavan työnantajan maksuluokkaan vasta tulevina vuosina, koska todellista eläkemenoa huomioidaan luovuttavalta työnantajalta yritysjärjestelystä eteenpäin (pienyritysvuodet eivät vaikuta maksuluokkaan). *** Yritysjärjestely vaikuttaa vastaanottavan työnantajan maksuluokkaan yritysjärjestelystä eteenpäin. Koska luovuttavan työnantajan historiaa ei voida liittää, todellisen eläkemenon sijaan käytetään laskennallista eläkemenoa. Laskennallinen eläkemeno perustuu luovuttavan työnantajan yritysjärjestelyvuotta seuraavan vuoden maksuluokkaan ja siirtyvien työntekijöiden palkkasummaan. Jos yritysjärjestelyssä työntekijät siirtyvät jo olemassa olevalle työnantajalle, huomioidaan sekä vastaanottavan työnantajan todellinen eläkemeno että laskennallinen eläkemeno. Jos yritysjärjestelystä syntyy uusi työnantaja, maksuluokka on alkuun sama kuin luovuttavalla työnantajalla. Laskennallinen eläkemeno määritetään vain kertaalleen yritysjärjestelyn yhteydessä ja sen merkitys pienenee vuosien mittaan. Yritysjärjestelyn vaikutus kohdistuu mahdollisen todellisen tai laskennallisen eläkemenon lisäksi myös odotettuun eläkemenoon. OTA YHTEYTTÄ Suurtyönantajan maksuasiat puh PE-0063-fi 1214 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo Postiosoite/postadress ELO Käyntiosoite/besöksadress Revontulentie 7, Espoo Norrskensvägen 7, Esbo Puhelin/telefon Faksi/fax VAKUUTUSMAKSUOPAS 2015

MAKSUN ALENNUKSET... 9 Asiakashyvitys... 9 Suuruusalennus konsernin palkkasumman mukaan... 10 Maksutappioalennus työnantajan koon mukaan...

MAKSUN ALENNUKSET... 9 Asiakashyvitys... 9 Suuruusalennus konsernin palkkasumman mukaan... 10 Maksutappioalennus työnantajan koon mukaan... SUURTYÖNANTAJAN TYEL-MAKSU 2015 SISÄLLYS HYVÄ ASIAKKAAMME... 5 TYEL-VAKUUTUSMAKSU VUONNA 2015... 6 Keskimääräinen TyEL-maksu... 6 TyEL-perusmaksu... 6 Työntekijän eläkemaksu... 7 Työnantajan koko vaikuttaa

Lisätiedot

1 Hyvä lukija... 3 2 Mitä TyEL-maksulla saa?... 3 3 Sopimustyönantaja vai tilapäinen työnantaja?... 4

1 Hyvä lukija... 3 2 Mitä TyEL-maksulla saa?... 3 3 Sopimustyönantaja vai tilapäinen työnantaja?... 4 TyEL-maksu 2014 Sisällysluettelo 1 Hyvä lukija... 3 2 Mitä TyEL-maksulla saa?... 3 3 Sopimustyönantaja vai tilapäinen työnantaja?... 4 3.1 Tilapäisen työnantajan TyEL-maksu vuonna 2014... 4 3.2 Sopimustyönantaja...

Lisätiedot

Hyvä asiakkaamme... 3. TyEL-vakuutusmaksu... 4. Ennakkomaksu ja lopullinen TyEL-maksu...4 Työntekijöiden osuus TyEL-maksusta...4 Työeläketurva...

Hyvä asiakkaamme... 3. TyEL-vakuutusmaksu... 4. Ennakkomaksu ja lopullinen TyEL-maksu...4 Työntekijöiden osuus TyEL-maksusta...4 Työeläketurva... TyEL-vakuutus maksu opas suuryritykselle 2015 Sisältö Hyvä asiakkaamme... 3 TyEL-vakuutusmaksu... 4 Ennakkomaksu ja lopullinen TyEL-maksu...4 Työntekijöiden osuus TyEL-maksusta...4 Työeläketurva...4 TyEL-vakuutusmaksun

Lisätiedot

06/2013. Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2012. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

06/2013. Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2012. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 06/2013 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2012 Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 06/2013 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2012

Lisätiedot

07/2014. Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2013. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

07/2014. Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2013. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 07/2014 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2013 Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 07/2014 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2013

Lisätiedot

SISÄLLYS TYÖNTEKIJÄN TYEL-ANSION ILMOITTAMINEN... 14

SISÄLLYS TYÖNTEKIJÄN TYEL-ANSION ILMOITTAMINEN... 14 TYÖNANTAJAN TYEL-VAKUUTTAMINEN 2015 SISÄLLYS HYVÄ ASIAKKAAMME... 5 TYÖNTEKIJÄN ELÄKETURVAN VAKUUTTAMINEN... 6 Vakuutuksen tekeminen... 6 Milloin työntekijä vakuutetaan?... 6 Eläkkeensaajan ansiotyö...

Lisätiedot

Sisältö. Etera asiantuntija apunasi... 4

Sisältö. Etera asiantuntija apunasi... 4 Eteran TyEL-opas työnantajille 2011 Sisältö Etera asiantuntija apunasi... 4 Hyödyt Eteran asiakkuudesta... 4 Keskittäminen Eteraan kannattaa... 4 Työeläke turvaa... 4 Anna palautetta... 4 Yhteystiedot...

Lisätiedot

TYEL-VAKUUTUS TYÖNANTAJAN OPAS 2015

TYEL-VAKUUTUS TYÖNANTAJAN OPAS 2015 TYÖNANTAJAN OPAS 2015 SISÄLLYSLUETTELO Yksityisen alan työntekijät eläke vakuutetaan TyEL-vakuutuksella... 3 Luottamustehtävän eläkevakuuttaminen... 3 Ulkomaantyön eläkevakuuttaminen... 3 Kuka on sopimustyönantaja

Lisätiedot

YEL-VAKUUTUS YRITTÄJÄN OPAS 2015

YEL-VAKUUTUS YRITTÄJÄN OPAS 2015 YRITTÄJÄN OPAS 2015 SISÄLLYSLUETTELO Milloin olet velvollinen ottamaan YEL-vakuutuksen?... 3 Yhtiömuoto ja omistusosuus vaikuttavat vakuuttamisvelvollisuuteen... 3 Perheenjäsenen vakuuttaminen... 4 Miten

Lisätiedot

TyEL vakuutus 2013 Vakuuta vaivatta työntekijät Eterassa

TyEL vakuutus 2013 Vakuuta vaivatta työntekijät Eterassa TyEL vakuutus 2013 Vakuuta vaivatta työntekijät Eterassa Eteran nopean ja sujuvan työeläkepalvelun resepti Ajantasaisimmat työeläkemaksut Vaivattomat sähköiset työkalut Asiantuntijat käytettävissäsi Liiketoimintaasi

Lisätiedot

TYÖELÄKEYHTIÖIDEN TASOITUSMÄÄRÄSELVITYS

TYÖELÄKEYHTIÖIDEN TASOITUSMÄÄRÄSELVITYS TYÖELÄKEYHTIÖIDEN TASOITUSMÄÄRÄSELVITYS Loppuraportti 30.8.2013 Tela 30.8.2013 Laskuperustejaos Taustaa Työmarkkinakeskusjärjestöjen eläkeneuvotteluryhmä pyysi Tela:n laskuperustejaosta 14.11.2012 selvittämään

Lisätiedot

Ajattelemme... TYÖELÄKEKUMPPANIKSI VERITAS

Ajattelemme... TYÖELÄKEKUMPPANIKSI VERITAS Ajattelemme... TYÖELÄKEKUMPPANIKSI VERITAS Ajattelemme tätä päivää ja tästä eteenpäin. Panostamme henkilökohtaiseepalveluun, jotta saisit aina vähän enemmän kuin osasit odottaa. 2 TYÖELÄKEKUMPPANIKSI VERITAS

Lisätiedot

TYÖELÄKKEIDEN RAHOITTAMINEN

TYÖELÄKKEIDEN RAHOITTAMINEN 1/19 TYÖELÄKKEIDEN RAHOITTAMINEN TEL-ELÄKETURVA Työnantajan on järjestettävä työntekijöilleen ja heidän edunsaajilleen työntekijäin eläkelain (jäljempänä TEL) mukainen vähimmäiseläketurva. Pakollista vähimmäiseläketurvaa

Lisätiedot

Sisällys. Tämän kirjasen sisällön on koonnut ja toimittanut Työeläkevakuuttajat TELA

Sisällys. Tämän kirjasen sisällön on koonnut ja toimittanut Työeläkevakuuttajat TELA Työeläke ja muu sosiaalivakuutus 2012 Sisällys Sivu Mitä vakuutus korvaa... 2 Mistä korvausta haetaan... 4 TyEL = Työntekijän eläke... 5 YEL = Yrittäjän eläke... 31 MYEL = Maatalousyrittäjän eläke ja apurahansaajan

Lisätiedot

KÄSIKIRJOJA. Jaakko Tuomikoski, Janne Sorainen ja Satu Kilponen. Lakisääteisen työeläkevakuutuksen vakuutustekniikkaa

KÄSIKIRJOJA. Jaakko Tuomikoski, Janne Sorainen ja Satu Kilponen. Lakisääteisen työeläkevakuutuksen vakuutustekniikkaa KK KÄSIKIRJOJA Jaakko Tuomikoski, Janne Sorainen ja Satu Kilponen Lakisääteisen työeläkevakuutuksen vakuutustekniikkaa Eläketurvakeskuksen käsikirjoja 2007:4 KÄSIKIRJOJA Jaakko Tuomikoski, Janne Sorainen

Lisätiedot

Vakuutuksen tekeminen... 13 Vakuutuksen myöhästyminen... 13 Yrittäjän muu vakuuttaminen... 13

Vakuutuksen tekeminen... 13 Vakuutuksen myöhästyminen... 13 Yrittäjän muu vakuuttaminen... 13 YRITTÄJÄN YEL-VAKUUTTAMINEN 2014 SISÄLLYS Hyvä asiakkaamme... 5 Hyvä tietää YEL-vakuutuksesta... 6 Verkkopalvelu helpottaa työtäsi... 8 Kenen pitää ottaa YEL-vakuutus?... 9 Työskentely eläkkeellä... 9

Lisätiedot

VAKUUTUKSEN TEKEMINEN... 13 Vakuutuksen myöhästyminen... 13 Yrittäjän muu vakuuttaminen... 13

VAKUUTUKSEN TEKEMINEN... 13 Vakuutuksen myöhästyminen... 13 Yrittäjän muu vakuuttaminen... 13 YRITTÄJÄN YEL-VAKUUTTAMINEN 2015 SISÄLLYS HYVÄ ASIAKKAAMME... 5 HYVÄ TIETÄÄ YEL-VAKUUTUKSESTA... 6 VERKKOPALVELU HELPOTTAA TYÖTÄSI... 8 KENEN PITÄÄ OTTAA YEL-VAKUUTUS?... 9 Työskentely eläkkeellä... 9

Lisätiedot

Työeläkeyhtiöiden asiakashyvitykset

Työeläkeyhtiöiden asiakashyvitykset Työeläkeyhtiöiden asiakashyvitykset Tuomas Marttila SHV-harjoitustyö (suppea) 12.4.2013 Sisältö Abstract 1 1 Johdanto 2 2 Työeläkeyhtiön asiakashyvitysten määräytyminen 3 2.1 Asiakashyvitysten määräytyminen

Lisätiedot

HE 162/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi työntekijän

HE 162/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi työntekijän Hallituksen esitys eduskunnalle rekisteröidyn TELlisäeläkejärjestelmän lakkauttamiseksi ja eräiksi muiksi lisäeläkettä koskeviksi muutoksiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi

Lisätiedot

Työeläkkeitä voidaan ansaita sekä julkisella että yksityisellä puolella. Yksityisellä puolella eläkelakeja on kuusi:

Työeläkkeitä voidaan ansaita sekä julkisella että yksityisellä puolella. Yksityisellä puolella eläkelakeja on kuusi: JOHDANTO JOHDANTO Suomen eläkejärjestelmä koostuu työeläke- ja kansaneläkejärjestelmistä. Työeläkejärjestelmästä saavat eläkettä ne, jotka ovat olleet työeläkelakien mukaisessa työ- tai virkasuhteessa

Lisätiedot

ilmarinen Finanssiliitolla on suomalaiset kasvot Antti Tanskanen: Tilapäinen alennus maksuun

ilmarinen Finanssiliitolla on suomalaiset kasvot Antti Tanskanen: Tilapäinen alennus maksuun 4 2005 ilmarinen Ilmarisen asiakaslehti Tilapäinen alennus maksuun Verkkopalvelujen käyttö tuplaantui Ilmarisen palvelua arvostetaan Antti Tanskanen: Finanssiliitolla on suomalaiset kasvot KANNEN KUVA:

Lisätiedot

01/2012. Työeläkkeen laskentaopas 2012. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN KÄSIKIRJOJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

01/2012. Työeläkkeen laskentaopas 2012. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN KÄSIKIRJOJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 01/2012 ELÄKETURVAKESKUKSEN KÄSIKIRJOJA Työeläkkeen laskentaopas 2012 Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 01/2012 ELÄKETURVAKESKUKSEN KÄSIKIRJOJA Työeläkkeen laskentaopas 2012 Eläketurvakeskus 00065

Lisätiedot

RAPORTTEJA. Lakisääteiset eläkkeet. Pitkän aikavälin laskelmat 2007. Eläketurvakeskuksen raportteja 2007:2 RAPORTTEJA

RAPORTTEJA. Lakisääteiset eläkkeet. Pitkän aikavälin laskelmat 2007. Eläketurvakeskuksen raportteja 2007:2 RAPORTTEJA R RAPORTTEJA Lakisääteiset eläkkeet Pitkän aikavälin laskelmat 2007 Eläketurvakeskuksen raportteja 2007:2 RAPORTTEJA Peter Biström, Kalle Elo, Tapio Klaavo smo Risku ja Hannu Sihvonen Lakisääteiset eläkkeet

Lisätiedot

Kotitalous työnantajana

Kotitalous työnantajana Kotitalous työnantajana 2007 Miten hoidan verot, eläkkeet, sosiaaliturva- ja vakuutusmaksut? MISTÄ SAAN TUKEA? Julkaisija: Eläketurvakeskus Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia

Lisätiedot

Eläkesäästäminen. Eläkesäästäminen. Vakuutus- ja rahoitusneuvonta www.fine.fi. Sivu 1

Eläkesäästäminen. Eläkesäästäminen. Vakuutus- ja rahoitusneuvonta www.fine.fi. Sivu 1 Eläkesäästäminen Eläkesäästäminen Tässä oppaassa käsitellään verotuettua eläkesäästämistä. Oppaan tiedot perustuvat 1.1.2014 voimassa olevaan lainsäädäntöön. Tarkoituksena on antaa eläkesäästämisestä kiinnostuneille

Lisätiedot

Katsaus eläketurvan rahoitukseen vuonna 2012

Katsaus eläketurvan rahoitukseen vuonna 2012 Katsaus eläketurvan rahoitukseen vuonna 2012 Marja Kiviniemi Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN LUKIJALLE Tässä tilastokatsauksessa esitetään työeläkkeiden rahoitukseen liittyviä tilastolukuja pääasiassa

Lisätiedot

MYEL-vakuutusmaksut ja maksujen laskutus

MYEL-vakuutusmaksut ja maksujen laskutus 1 (19) Sisällysluettelo 1 MYEL-vakuutusmaksun laskeminen... 3 Maksun määräytyminen... 3 Perusprosentti... 3 Alennettu prosentti... 3 Väliprosentti... 3 Maksuprosentit ja alennusraja vuosina 2013 2015...

Lisätiedot

Budjetointiohje vuoden 2015 KuEL-maksuihin ja arvioita vuosille 2016-2017

Budjetointiohje vuoden 2015 KuEL-maksuihin ja arvioita vuosille 2016-2017 BUDJETOINTIOHJE 1 (7) Budjetointiohje vuoden 2015 KuEL-maksuihin ja arvioita vuosille 2016-2017 Yleistä arvioinnin taustaa Tässä ohjeessa on käsitelty kattavasti kaikkia maksuluokkia koskevat asiat yhdessä

Lisätiedot

Eläkesäästäminen 2011

Eläkesäästäminen 2011 Eläkesäästäminen Eläkesäästäminen 2011 Tässä oppaassa käsitellään verotuettua eläkesäästämistä. Oppaan tarkoituksena on antaa eläkesäästämisestä kiinnostuneille yksityishenkilöille yleistä tietoa pitkäaikaissäästämissopimuksista

Lisätiedot

04/2012. Työnantajan omavastuuperiaate työkyvyttömyyseläkkeissä. Eläketurvakeskus. Tomi Kyyrä, Juha Tuomala ja Tuuli Ylinen

04/2012. Työnantajan omavastuuperiaate työkyvyttömyyseläkkeissä. Eläketurvakeskus. Tomi Kyyrä, Juha Tuomala ja Tuuli Ylinen 04/2012 ELÄKETURVAKESKUKSEN RAPORTTEJA Työnantajan omavastuuperiaate työkyvyttömyyseläkkeissä Tomi Kyyrä, Juha Tuomala ja Tuuli Ylinen Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 04/2012 ELÄKETURVAKESKUKSEN

Lisätiedot