Kiinteistöarviointi 2/14. Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti1. Kiinteistöarviointi 2/14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kiinteistöarviointi 2/14. Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti1. Kiinteistöarviointi 2/14"

Transkriptio

1 Kiinteistöarviointi 2/14 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti1 Kiinteistöarviointi 2/14

2 HALLITUS PUHEENJOHTAJA Kauko Viitanen Aalto-yliopisto HALLITUKSEN JÄSENET Arja Lehtonen Catella Property Oy Antti Orama Maanomistajien arviointikeskus Oy Hannu Ridell Newsec Valuation Oy Jyrki Halomo Newsec Valuation Oy Jani Hokkanen Maanmittauslaitos Seppo Koponen Realia Management Oy HALLITUKSEN VARAJÄSENET Ari Laitala Aalto-yliopisto Jukka Lahtinen Kiinteistönvälitys Lahtinen LKV Ilkka Aaltonen Helsingin kaupunki Perttu Pyykkönen Pellervon taloustutkimus PTT Juhani Väänänen Maanmittauslaitos Simo Hannelius Metsäntutkimuslaitos SIHTEERI (JÄSENREKISTERI/LEHTI) Juhana Hiironen TALOUDENHOITAJA Juhana Hiironen TAITTO Anna Haggrén/Lystik LEHDEN ILMOITUSHINNAT 1 sivu 150 ½ sivu 100 ¼ sivu 50 LEHDEN AINEISTO Artikkelit lehteen pyydetään toimittamaan sähköpostilla sihteerille. PAINOPAIKKA Meripaino Oy 2 Kiinteistöarviointi 2/14

3 Sisällys KIINTEISTÖARVIOINTI 2/2014 Hyvää maapolitiikkaa vai jotakin aivan muuta? 4 Epävarmuuden huomioiminen kiinteistöarvioinnissa 7 Arviointialan opinnäytetöiden tiivistelmiä 9 IVSC-uutisia 14 Tulevia tapahtumia 15 Kannen valokuva Juhana Hiironen 6/2014 Kansainvälisen maanmittarijärjestön neljännesvuosittain järjestettävässä kongressissa Kuala Lumpurissa Malesiassa äänestettiin vuoden 2017 FIG konferenssin järjestäjästä. Paikalla oli toistakymmentä suomalaista edustajaa liputtamassa Suomen puolesta (Suomi - tai pikemminkin MIL ja Makli - olivat hakeneet vuoden 2017 konferenssia järjestettäväkseen). Lauantaina 21.6 pidetyssä äänestyksessä Suomi sai ylivoimaisen enemmistön äänistä ja sitä kautta järjestysvastuun FIG:n vuoden 2017 Working Week:ing pitämiseksi. Näin ollen, kolmen vuoden kuluttua Suomeen saapuu tuhansia maanmittausalan ammattilaisia maailman eri kolkista noin viikon mittaiseen konferenssiin. Onnitelut MIL:lle ja Maklille menestyksekkäästä hakuprosessista ja tsemppiä Suomen mittakaavassa erittäin suuren konferenssin järjestämiseen. Tutustu uusiin kotisivuihimme osoitteessa: Kiinteistöarviointi 2/14 3

4 Hyvää maapolitiikkaa vai jotakin aivan muuta? Aalto yliopistossa valmistui vast ikään diplomityö, joka käsitteli yhdyskuntarakentamiseen tarvittavan maan hankkimista Kiinassa. Maat yhdyskuntarakentamisen tarpeisiin hankitaan Kiinassa käytännössä aina lunastusmenettelyä käyttäen. Sen jälkeen kun maat on lunastettu ja niiden virallinen käyttötarkoitus muutettu, maat tai pikemminkin niiden käyttöoikeus - myydään huutokaupan tapaisella menettelyllä rakennuttajille yms. Maan lunastushinta ei vastaa sen markkina-arvoa, vaan lunastushinta johdetaan maatalousmaan hinnasta kertoimien (suuruusluokka 2-6) avulla. Voiton maan käyttötarkoituksen muutoksesta keräävät pääasiassa paikallishallinnot (vrt. kunnat), joiden tuloista nykyisin jo noin kolme neljännestä tulee suoraan lunastuksissa syntyvistä voitoista. Kiinan menettelyä on kritisoitu ympäri maailmaa. Koska korvaukset eivät perustu kohteen markkina-arvoon, vaan lunastajan määrittämään hintatasoon, loukkaa Kiinan lunastusjärjestelmä ihmisoikeuksia omaisuuden suojan osalta. Euroopassa tällainen menettely ei tulisi kuulonkaan. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on kerta toisensa jälkeen (esim. Pincová and Pinc v. the Czech Republic, no ) kumonnut tällaiset ratkaisut vedoten Euroopan ihmisoikeussopimuksen (EIS) 1. lisäpöytäkirjan 1. artiklan omaisuuden suojaa koskevaan pykälään. Mitä pidemmälle pääsin puheena olevassa diplomityössä, sitä enemmän aloin nähdä yhtäläisyyksiä suomalaisen ja kiinalaisen lunastusjärjestelmän välillä. Ajatellaanpa vaikka raakamaan lunastamista. Raakamaa määritellään asemakaavoittamattomaksi maaksi, jota hankitaan kunnan tarpeisiin yhdyskuntarakenteen kehittämistä varten. Kunnalla on lakimääräinen vastuu asemakaavan toteuttamisesta. Koska kunnalle on annettu mahdollisuus hankkia maata tarvittaessa lunastamalla tai etuosto-oikeutta käyttämällä, kunta voi vaikuttaa raakamaan hintatasoon. Maanmittauslaitoksen julkaisussa nro 109 todetaan (2009, s. 6), että raakamaan hinta on tässä mielessä aina jossain määrin poliittinen hinta, joka asettuu jonnekin alkutuotantomaan ja tontin hinnan välimaastoon. Eräässä tuoreessa tapauksessa kunta oli ensiksi määritellyt hintatason (n. 3-4 euroa/neliömetri), jolla se pyrki hankkimaan omistukseensa raakamaata. Samalla kunta päätti, että mikäli tällä hin- 4 Kiinteistöarviointi 2/14

5 Kuva on otettu Östersundomin alueelta Helsingin ja Sipoon rajamailta. Kyseiselle paikalle on suunniteltu rakennettavaksi mm. metroasema. Ostaja (kunta) näkee alueen mielellään hieman odotusarvoa omaavana metsämaana ja myyjä kaavaluonnoksen mukaisina tontteina, mistä johtuen vapaaehtoisen kaupan tekeminen on haastavaa. nalla ei maata saada hankituksi, käytetään lunastusmenettelyä. Koska lunastusmenettelyssä sovelletaan ensisijaisesti kauppa-arvomenetelmää (LunL 30 ), missä tarkastellaan raakamaakauppoja (siten ollen tosiasiallisesti kunnan n. 3-4 euroa/neliömetri hinnalla ostamia kohteita), asettuu raakamaan lunastushinta ikään kuin automaattisesti samalle tasolle, kuin kunnan määrittelemä hintataso. Täten voidaan väittää, että samalla tavoin kuin Kiinassa, on raakamaan lunastushinta myös Suomessa pitkälti poliittinen hinta, joka kuvastaa lunastajan näkemystä kohteen käyvästä arvosta. Näin siitäkin huolimatta, että lunastushinnan pitäisi poikkeuksetta kuvastaa EIS:n 1 lisäpöytäkirjan 1 artiklan mukaisesti kohteen markkina-arvoa. Erityisesti maanmittarit ovat rankalla kädellä arvostelleet politikkoja, jotka eivät ole suostuneet käyttämään lunastusmenettelyä yhdyskuntarakentamiseen tarvittavan maan hankkimisessa. Tiukkaa maapolitiikkaa, jossa systemaattisesti käytetään lunastusmenettelyä asemakaavoittamattoman maan hinnannousun eliminoi- Kiinteistöarviointi 2/14 5

6 Hyvää maapolitiikkaa vai jotakin aivan muuta? jatkuu... miseksi, on pidetty Suomessa suurena hyveenä. Oulua ja Kuopiota on kiitelty ja Espoota moitittu kunnan maapolitiikan hoidosta. Kuntapäättäjiä on kritisoitu uskalluksen puutteesta, mikäli he eivät ole kannattaneet lunastuksia ja siten hyvää maapolitiikkaa. Varsinkin me maanmittarit olemme usein tyytyneet naivisti ajattelemaan, ettei lunastusmenettelyssä ole mitään vikaa - poliitikot eivät vain halua käyttää pakkokeinoja. Ihmetystä herättää kuitenkin se, miksi samat lunastuksia vastustavat päättäjät eivät vastusta sitä, että esimerkiksi tiesuunnitelman perusteella maata siirretään toisen omistukseen pakkokeinoja käyttäen. Kannattaisikin kenties kysyä, miksi pakkokeinojen käyttäminen tuntuu epäoikeudenmukaiselta nimenomaan raakamaan hankkimisessa. Väitän, että syy on siinä, ettei lunastushintaa koeta oikeudenmukaiseksi. Ja miksi lunastushintaa ei koeta oikeudenmukaiseksi, johtunee siitä, ettei lunastushinta vastaa markkina-arvoa (mikäli sellainen on raakamaalle ylipäätään määritettävissä). TkT Juhana Hiironen Aalto-yliopisto https://www.youtube.com/watch?v=hfneii 3PJgg&feature=share 6 Kiinteistöarviointi 2/14

7 Epävarmuuden huomioiminen kiinteistöarvioinnissa Epävarmuus kiinteistöarvioinnissa on herättänyt viimeisten vuosikymmenien aikana keskustelua alan kirjallisuudessa. Yhtenäistä linjausta ei ole siitä, miten epävarmuus pitäisi huomioida arvioinneissa eikä siitä miten epävarmuus pitäisi sisällyttää tai ilmaista arvioraporteissa. Sen huomioiminen jätetäänkin usein arvioijan omalle vastuulle. Epävarmuuden ilmoittamista pidetään kuitenkin tärkeänä, jotta vältyttäisiin väärän mielikuvan antamisesta arviointitarkkuudesta arvion loppukäyttäjälle. Markkinakäytäntönä on, ettei erityistä tarkempaa selvitystä anneta epävarmuudesta tai arviointitarkkuudesta, vaikka arvioinnin tarkoituksena on antaa riippumaton ja luotettava arvio kohteen arvosta. Työssä tutkittiin yleisesti epävarmuuden huomioimista kiinteistöarvioinnin kontekstissa. Erityisesti työssä tarkasteltiin epävarmuuden käsitettä eri näkökulmista ja pyrittiin löytämään eri menetelmiä epävarmuuden mallintamiseen kiinteistöarvioinneissa. Lisäksi työssä jäsenneltiin eri menettelytapoja epävarmuuden raportointiin. Työ toteutettiin kirjallisuuskatsauksena, jossa epävarmuutta tutkittiin alan kirjallisuuden sekä standardien perusteella. Yleisesti alan kirjallisuudesta löydettiin, että kiinteistöarviointiin liittyy aina jossain määrin arvioijan subjektiivisesta ajatteluprosessista johtuvaa epävarmuutta. Arvioijan tulisikin kiinnittää huomiota erityisesti olennaisen ja vähäpätöisen epävarmuuden tunnistamiseen sekä epävarmuutta aiheuttavien tekijöiden ymmärtämiseen. Näin arvioijalla olisi riittävä tietotaito epävarmuuden huomioimiseen arvioinneissa, minkä nähdään johtavan läpinäkyvämpään informaatioon. Epävarmuuden aiheuttavat tekijät jaettiin kahteen eri tekijään, sisäisiin ja ulkoisiin tekijöihin. Sisäisiä tekijöitä olivat lähtöparametreihin liittyvä epävarmuus sekä malliepävarmuus. Lähtöparametrien epävarmuus nähtiin johtuvan pitkälti siitä, ettei markkinoilla ole riittävästi evidenssiä kyseisen parametrin olemisesta ainut oikea, vaan markkinoilla nähdään olevan myös muita varteenotettavia lähtöparametreja. Malliepävarmuuden nähtiin syntyvän puolestaan siitä, että arviointiin soveltuu useampi menetelmä tai malli, jotka tuottavat eri lopputulokset. Ulkoisten tekijöiden katsottiin olevan käytännössä vain makroekonomisista, oikeudellisista, poliittisista ja luonnonvoimista johtuvia yllättäviä tekijöitä, joiden johdosta lähitulevaisuutta on vaikea ennustaa. Myös ns. Mustat joutsenet luokiteltiin ulkoisen epävarmuuden aiheuttaviin tekijöihin. Kiinteistöarviointi 2/14 7

8 Epävarmuuden huomioiminen kiinteistöarvioinnissa jatkuu... Epävarmuuden raportoinnissa löydettiin neljä eri menettelytapaa: 1. se voidaan jättää huomioimatta tai sitten epävarmuus voidaan raportoida joko 2. verbaalisesti, 3. numeerisesti tai 4. luokitellen. Nämä menettelytavat nähtiin kulminoituvan epävarmuuden mallintamisen eri menetelmiin. Huomionarvoista oli, että verbaalisen raportoinnin nähtiin olevan tärkein menettelytavoista, joka pitäisi liittää aina raportointiin myös muiden raportointimuotojen tueksi. Epävarmuuden mallintamiseen löydettiin viisi eri mallintamistapaa: herkkyysanalyysi, subjektiivinen mallinnus, Monte Carlo simulaatio, erilaiset riskiluokitusmenetelmät ja sumea-analyysi. Herkkyysanalyysin nähtiin olevan epävarmuuden mallintamisen markkinakäytäntö, vaikka alan kirjallisuudesta löytyikin myös useita muita menetelmiä. Erityisesti Monte Carlo -simulaatio nousi esiin useammassa tutkimuksessa. Kyseisessä menetelmässä lopputulokseksi saadaan kaikkien mahdollisten lopputuloksien jakauma, joka sisältää huomattavan määrän informaatiota. Toisaalta myös erilaiset riskiluokitusmenetelmät nousivat alan kirjallisuudessa esille, joissa asiakkaalla raportoidaan yksittäinen tai useampi riskiluku. Näistä luvuista pystytään näkemään, millainen kohteen riski on muihin kohteisiin verrattuna sekä mitkä ovat kohteen tietyn osa-alueen riskiluvut. Monte Carlo -simulaation ja riskiluokitusmenetelmien rinnalla esiteltiin subjektiivinen mallinnus, jonka nähtiin edustavan lähinnä alan pragmaattista näkökulmaa epävarmuuden mallintamisessa. Mielenkiintoisen näkökulman epävarmuuden mallintamiseen tarjosi puolestaan sumeaanalyysi, jossa epävarmuuden käsitettä mallinnetaan aivan eri näkökulmasta kuin tavallisessa todennäköisyysteoriassa. Yleisesti alan kirjallisuudessa epävarmuuden mallintamiseen nähtiin liittyvän niin haittoja kuin hyötyjä. Haitat kulminoituivat usean luvun esittämiseen, mikä ei edusta standardien periaatteellista näkemystä yhden luvun raportoinnista. Toisaalta epävarmuuden raportoinnin nähtiin hämmentävän asiakasta ja heikentävän arvioinnin yleistä uskottavuutta. Hyötyjen nähtiin olevan puolestaan uuden informaation kautta syntyvässä lisäarvossa. Kun asiakkaalle raportoitaisiin selkeästi epävarmuus, nähtiin myös asiakkaan päätöksentekoprosessin parantuvan. Tekniikan kandidaatti Ilpo Münster Maankäyttötieteiden laitos, Aalto yliopisto 8 Kiinteistöarviointi 2/14

9 Arviointialan opinnäytetöiden tiivistelmiä Tämän otsakkeen esitetään kiinteistöarviointialalta tehtyjä opinnäytetöitä. Opinnäytetöiden esittelemisellä levitetään tietoa uusista tutkimuksista, etteivät opinnäytteinä tehdyt tutkimukset jää vain tekijän ja työn tilaajan tietoisuuteen. Esiteltävät opinnäytetyöt ovat luettavissa kokonaisuudessaan Aalto-yliopiston kirjastossa. Koska töitä ei arkistoida sähköiseen muotoon, saa kiinnostavan tutkimuksen helpoiten käsiinsä lähestymällä suoraan työn tekijää. Opinnäytetöitä pyritään esittelemään kiinteistöarviointilehden jokaisessa numerossa, mikäli arviointialan opinnäytteitä on kuluvana ajanjaksona valmistunut. Koska lehden toimituksella ei ole saatavilla muita kuin Aalto-yliopiston opinnäytteitä, tulee muista opinahjoista töitään näytille haluavien toimittaa työt ja niiden tiivistelmät kannessa näkyvään osoitteeseen. DIPLOMITYÖT Tekijä: Jenni Markkanen Työn nimi: Kiinteistötalouden opetuksen kehitysnäkymät Aalto yliopiston tutkintouudistuksessa Aalto-yliopistossa on meneillään tutkintouudistus, jolla pyritään muun muassa parantamaan opiskelijoiden liikkuvuutta ja muodostamaan aidosti kaksivaiheinen tutkintorakenne jakamalla kandidaation- ja maisterivaiheen tutkinnot erillisiksi, peräkkäin suoritettaviksi vaiheikseen. Syksyllä 2013 käynnistyivät uudet kolmivuotiset kandidaattiohjelmat ja kolme vuotta myöhemmin syksyllä 2016 uudet kaksivuotiset maisteriohjelmat. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaiset ovat kiinteistötalouden opetuksen kehitysnäkymät ja arvioida niiden pohjalta, kuinka tutkintouudistus tulee vaikuttamaan opikselijioden osaamisen ja valmiuksien kehittymiseen. Kiinteostötalouden lalan opetusta annetaan syksystä 2013 alkaen osana Rakennettu ympäristö hakukohteen opintokokonaisuutta, missä yhdistyvät myös maankäytönsuunnittelun ja liikennetekniikan alat. Tutkimuksen tutkimusstrategiana käytettiin tapaustutkimusta, jossa tapaus määriteltiin käytännönläheisesti. Tämä tarkoittaa, että tutkimuksessa ei lähdetty teoreettisista huomioista, vaan vasta tapaukseen tutustumisen, aineiston keräämisen ja konteks- Kiinteistöarviointi 2/14 9

10 Arviointialan opinnäytetöiden tiivistelmiä jatkuu... tin hahmottamisen jälkeen valittiin mitä teoriaa ja käsitteitä tapaukseen sovelletaan. Tutkimus perustui monimenetelmälliseen tutkimusotteeseen ja tapausta sekä siihen liittyvää aineistoa kerättiin dokumenttien, osallistuvan havainnoinnin ja haastatteluiden kautta. Tutkimuksessa sovellettiin kehittävän työntutkimuksen lähestymistapaa, sen käsitteitä ja malleja. Tutkimustulokset perustuivat tutkintouudistuksen etenemisen kuvaamiseen ja sitä kautta uudistuksen vaikutusten ja kiinteistötalouden kehitysnäkymien hahmottamiseen. Tutkimuksessa selvitettiin haastatteluilla ja kiinteistötalouden alalla opettavien professorien käsityksiä ja näkemyksiä tutkintouudistuksen vaikutuksista kiinteistötalouden opetukseen ja opiskelijoiden saavuttamien valmiuksien kehittymiseen. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että kiinteistötalouden koulutusohjelmassa opetettavien asiakokonaisuuksien varsinaisen ammatillisen sisällön painopiste tulee siirtymään yhä enemmän maisterivaiheeseen. On myös mahdollista, että tutkintouudistuksen seurauksena osaamisen syvyys joiltakin osa-alueilta tulee hieman heikentymään, mutta haastateltavat eivät kuitenkaan koe tätä kovin ongelmallisena. Merkittävin alakohtainen uudistus puolestaan liittyy maankäytön suunnittelun koulutukse kehittymiseen, mihin näyttäisi muodostuvan kansainväliseen planner koulutukseen verrattav opintokokonaisuus. Tutkintouudistus mahdollistaa ylipäätään opetuksen laadullisen kehittymisen, mikäli uudistustyölle varataan riittävät resurssit. Tekijä: Antti Andelin Työn nimi: Yliopistosairaalakiinteistöjen ylläpitotoiminnan dynaaminen vertailuprosessi Kiinteistöjohtamisen alalla on viime vuosina alettu kiinnittämään entistä enemmän kustannustehokkuuteen. Yleisen kiinteistösektorin trendit ovat heijastuneet myös terveydenhoito- ja sairaalasektorille, jotka osaltaan ovat taistelleet kustannustehokkuusvaatimuksien aiheuttamien hoitotoimintojen muutosten kanssa. Ydintoiminnan muutospaineet ovat aiheuttaneet entistä tarkempia vaatimuksia myös tukipalveluille, joista kiinteistöpalvelut muodostavat toiminnan pyörittämisen kannalta hyvin merkittävä osan. Tämä on aiheuttanut nousevan tarpeen erilaisten vertailuille, ja tätä kautta mahdollisten säästökohteiden löytämiselle. 10 Kiinteistöarviointi 2/14

11 Tämän diplomityön tarkoituksena on luoda sairaalakiinteistöjohtamisen tueksi ylläpitotoiminnan vertailuprosessi. Vertailuprosessin menetelmänä käytettiin benchmarking-vertailua, joka rakennettiin yleisiä kiinteistöjohtamisen mittaristoja ja kansainvälisesti käytettyjä periaatteita mukaillen. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää miten sairaalakiinteistöt oli huomioitu niin kiinteistö-, kuin sairaala-alankin benchmarking-vertailussa, ja luoda tämän pohjalta Suomen viidelle yliopistosairaalalle sopiva kiinteistöjen ylläpitotoimintaan keskittyvä vertailuprosessi. Työssä käytetty vertailuprosessi koostuu kiinteistönhoidon ja huollon ja energian osa-alueiden vertaamisesta. Kyseisiä osa-alueita tarkastellaan neljästä alakategoriasta; Kustannusten, toimintamallien, asiakastyytyväisyyden ja toiminnan mittareiden kautta. Vertailu koostuu niin numeerista kuin haastatteluihin perustuvista tiedoista. Luodulla vertailuprosessimallilla suoritettu tarkastelu yliopistosairaalakiinteistöjen ylläpitotoiminnasta osoitti, että käytännöissä esiintyy sairaalakohtaisia eroja. Parhaita käytäntöjä kaikilta osaalueilta ei ole löydettävissä yhdeltä tietyltä organisaatiolta, vaan kaikilla on oppimista toisiltaan. Tutkimus osoitti myös, että kaikilla sairaaloilla on vielä matkaa optimaaliseen ylläpitotoiminnan tasoon. Tekijä: Jari Säkkinen Työn nimi: Rakennusrekisterinpidon kehittämisen suuntaviivat vertailevasta prosessinäkökulmasta Työssä tarkasteltiin kaupunkien rakennusrekisterien ylläpitoprosessien sekä viranomaisten välisen työnjaon vaikutusta rakennusrekisterien sekä rakennus- ja huoneistorekisterin sisältämien paikkatietojen laatuun. Työ tehtiin Aalto yliopiston maankäyttötieteiden laitokselle Kajaanin kaupungin tilauksesta Kajaanissa sekä Espoossa kesän ja syksyn 2013 aikana. Viranomaisten vastuunjakoa tarkasteltiin erityisesti lainsäädännön kautta. Suomen rakennustietoja sisältävien viranomaisrekisterien tietosisältöä ja ylläpitoprosesseja verrattiin Ruotsin, Saksan ja Italian rakennus- ja huoneistorekisterien tai kiinteistörekisterien tietosisältöön, vastuuviranomaisiin ja ylläpitoprosesseihin yleisellä tasolla. Lainsäädännön tarkastelun, kiinteistö-insinöö- Kiinteistöarviointi 2/14 11

12 Arviointialan opinnäytetöiden tiivistelmiä jatkuu... reille suunnatun kyselyn, kansainvälisen vertailun sekä Kajaanin kaupungin rakennusvalvontamittausten kuvauksen avulla voitiin muodostaa perusteltu kanta tutkimuskysymyksiin ja antaa suosituksia prosessien kehittämiseksi. Työssä havaittiin, että rakennuksia koskevien paikkatietojen ylläpitoprosessit ja vastuuviranomaiset eroavat vertailumaissa huomattavasti toisistaan. Ottamalla Suomessakin rakennukset osaksi kiinteistörekisteriä Saksan ja Italian tapaan voitaisiin rakennusten sijaintitietojen laatua parantaa. Rakennuksista tulisi tällöin tallentaa ainakin 2D-ulottuvuustieto. Valtaosa kaupunkien kiinteistöinsinööreistä kuitenkin vastusti rakennusten ottamista osaksi kiinteistörekisteriä. Rakennuksia koskevien paikkatietojen laatuun vaikuttavat myös kuntien mittausresurssien puute ja rakennustarkastajien asenteet. Prosessien sekä viranomaisten välisen tietojenvaihdon kehittämisellä voidaan kuitenkin saavuttaa tehokkaampi resurssien käyttö sekä parempi paikkatietojen laatu. Rakennusvalvontamittauksien suorittamisen tehostamiseksi sijaintikatselmusten suorittaminen voitaneen haja-asutusalueella delegoida rakennustarkastajille, tällöin on kuitenkin pidettävä huoli riittävästä ohjeistuksesta ja paikkatiedon laadusta. Tekijä: Pekka Neva Työn nimi: Elinkaarimallilla toteutettujen tilahankkeiden kokonaistaloudellisuuden arviointi Työ käsittelee elinkaarimallilla toteutettuja tilahankkeita Suomessa. Tutkimuksen pääasiallisena tavoitteena oli tutkia yksittäisen elinkaarimallilla toteutetun kokonaistaloudellisuutta tilaajan kannalta. Tämän lisäksi tutkimuksessa selvitettiin, mitä tarkoitetaan elinkaarimalli-käsitteellä, sekä millä tavalla elinkaarimallilla toteutettujen tilahankkeiden kokonaistaloudellisuutta on arvioitu. Työn tutkimusstrategiana oli tapaustutkimus, jossa selvitettiin yksittäisen elinkaarimallilla toteutetun tilahankkeen, Espoon kaupungissa toteutetun Elinkaari I hankkeen, kokonaistaloudellisuutta tilaajan, eli Espoon kaupungin Tilakeskus-liikelaitoksen kannalta. Tapaustutkimuksessa sovellettiin elinkaarimallin ja julkisen sektorin perinteistä tuotantoa edustavan verrokin vertailuun perustuvaa arviointimallia. Arvioinnissa otettiin huomioon tut- 12 Kiinteistöarviointi 2/14

13 kittavan kohteen elinkaarikustannukset ja tuottokyvyt kummankin hankintamallin osalta, jonka lisäksi arvioitiin elinkaarimalliin liittyvän laajemman riskien jaon taloudellista merkitystä tilaajalle. Lisäksi hankintamallien tuottamaa laatua arvioitiin asiakastyytyväisyyskyselyin sekä kvalitatiivisella tarkastelulla. Tapaustutkimuksessa havaittiin, että elinkaarimallin ja parasta julkisen sektorin perinteistä tuotantoa edustavan verrokin kokonaistaloudellisuudessa ei ole suuria eroja. Riskeillä ja hankintamallien tuottoeroilla kompensoitujen elinkaarikustannusten eroksi havaittiin noin prosentti, elinkaarimallin edustaessa edullisempaa vaihtoehtoa. Hankkeiden kokonaistaloudellisuuden selvittämisessä kummankin toteutustavan kassavirtoja diskontattiin samalla korkokannalla. Laatutarkastelu implikoi elinkaarimallin tuottavan parempaa kohteen käyttövaiheen laatua sekä omistajan, että tilaajan kannalta verrattuna julkisen sektorin perinteiseen toteutukseen. Tutkimuksessa käytetty kokonaistaloudellisuuden arviointimalli, joka edustaa yleistä käytäntöä elinkaarihankkeiden arvioinnissa kansainvälisesti, havaittiin osin haasteelliseksi tavaksi arvioida elinkaarihankkeita sen tuottamien tulosten luotettavuuden ongelmien takia. Havainto ei eroa kirjallisuudessa aiemmin esiintyneistä johtopäätöksistä. Kiinteistöarviointi 2/14 13

14 IVSC-uutisia IVS-online Kaikki voimassa olevat kansainväliset arviontistandardit ja ohjeet ovat nyt saatavissa verkossa erillisesti tilattavana palveluna (IVS-online). Verkkopalvelua on helppo käyttää ja se sisältää sisäisiä linkityksiä ja hakutoiminnot, joiden avulla arvioijan on helppo eri standardien ja ohjeiden välillä sekä löytää etsimänsä asiat. IVSC tarjoaa yrityskäyttäjille mahdollisuuden ostaa yksityiskäyttäjiä edullisemmalla tarjottavat yrityslisenssit, minkä avulla tietokanta on saatavilla yrityksen kaikille työntekijöille samanaikaisesti. Lue lisää: SKAY:lle myönnetty lupa arviointistandardien suomentamiseksi SKAY sai helmikuussa 2014 luvan IVSC:ltä kääntää arviointistandardit suomeksi. Käännöstyö on aloitettu välittömästä luvan saamisen jälkeen. Ensimmäinen kokous käännösurakan vastuuttamiseksi pidettiin SKAY kääntää vuoden loppuun mennessä seuraavat standardit ja arviointiohjeet sekä julkaisee ne yhdistyksen internet-sivuilla: International Valuation Standards 2013 TIP 1: Discounted Cash Flow TIP 2: The Cost Approach for Tangible Assets TIP 3: The Valuation of Intangible Assets TIP 4: Valuation Uncertainty A Competency Framework for Professional Valuers Code of Ethical Principles for Professional Valuers Establishing and Developing a Valuation Professional Organisation A Guide to the Audit Process for Professional Valuers 14 Kiinteistöarviointi 2/14

15 Tulevia tapahtumia Baltic Valuation Conference 2014, Helsinki Itämerenmaiden arviointiyhdistysten vuosikonferenssi järjestetään vuonna 2014 Suomessa, Espoossa. Tilaisuuden pääjärjestäjänä toimii Suomen Kiinteistöarvointiyhdistys ry. Mikäli yrityksesi on kiinnostunut näkyvyydestä tilaisuudessa, tai muutoin vain tukemaan tilaisuutta, pyydämme lähestymään järjestelytoimikuntaa. Koska tilaisuus järjestetään vapaaehtoispohjalta, on kaikki apua tervetullutta Vapaa-ajan kiinteistöjen arviointi ja siihen liittyvät erityistilanteet (Kemiönsaari) AKA ry. ja SKAY ry. järjestävät yhdessä Ab Seaside Oy:n kanssa arviointikoulutuksen Kemiönsaaressa aiheena vapaa-ajan kiinteistöjen arviointi ja siihen liittyvät erityistilanteet. Kohderyhmä: Kiinteistöarvioinnin ammattilaiset, RICS, KHKja AKA-arvioijat, arviointilausuntojen tilaajat ja käyttäjät, sijoittajat, kiinteistönvälittäjät ja neuvonantajat. Hinta: 350 (sisältäen majoituksen hotellissa, ohjelmaan merkityt lounaat, kahvit ym. tarjoilut), AKA:n ja SKAY:n jäsenille myönnämme 10 % alennuksen ilmoittautumismaksusta Maankäyttötieteiden päivät (Helsinki) Maanmittaustieteiden päivät järjestetään lokakuun lopussa Tieteiden talolla Helsingissä (Kirkkokatu 6). Päivien aikana kuulemme ajankohtaisia esityksiä kiinteistöalan kuulumisista. Järjestelytoimikunta on koonnut mielenkiintoisen ohjelman, jonka uskon kiinnostavan alamme ammattilaisia ympäri Suomen. Kiinteistöarviointi 2/14 15

16 YHteisöjäsenemme Kiinteistöalan Koulutussäätiö Catella Property Oy Auktorisoidut Kiinteistöarvioijat ry. Maanomistajien Arviointikeskus Oy Fingrid Oyj Newsec Valuation Oy Realia Management Oy Suomen Toimitila-asiantuntijat Oy LKV Kauko Koskinen Oy Laatumaa Jones Lang LaSalle UPM Metsä (Maankäyttö ja kiinteistöt) GapCon Oy REIM Kiinteistövälitys Oy Ltd Svenska Handelsbanken AB Seinäjoen Kotijoukkue Oy Senaatti-kiinteistöt Palautusosoite: Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry. c/o Juhana Hiironen Kiinteistöarviointi 2/14 Porvoonkatu B 16, Helsinki 16

17 Kiinteistöarviointi 2/14 17

18 18 Kiinteistöarviointi 2/14

19 Kiinteistöarviointi 2/14 19

20 20 Kiinteistöarviointi 2/14

Kiinteistöarviointi 4/15. Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti

Kiinteistöarviointi 4/15. Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti Kiinteistöarviointi 4/15 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti Sisällys KIINTEISTÖARVIOINTI 4/2015 HALLITUS PUHEENJOHTAJA Kauko Viitanen Aalto-yliopisto HALLITUKSEN JÄSENET Arja Lehtonen Catella

Lisätiedot

Kiinteistöarviointi 3/15. Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti

Kiinteistöarviointi 3/15. Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti Kiinteistöarviointi 3/15 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti HALLITUS PUHEENJOHTAJA Kauko Viitanen Aalto-yliopisto HALLITUKSEN JÄSENET Arja Lehtonen Catella Property Oy Antti Orama Maanomistajien

Lisätiedot

Kiinteistöarviointi 4/16. Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti

Kiinteistöarviointi 4/16. Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti Kiinteistöarviointi 4/16 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti HALLITUS PUHEENJOHTAJA Saija Toivonen Aalto-yliopisto HALLITUKSEN JÄSENET Arja Lehtonen Catella Property Oy Jukka Lahtinen Jukka

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS 1/2013

HALLITUKSEN KOKOUS 1/2013 HALLITUKSEN KOKOUS 1/2013 Aika: Torstai 27.2.2013 n. klo 17.00 Paikka: Gentti, Vaisalantie 8, Espoo Asialistan 5, kohta i käsiteltiin sähköpostikokouksessa 1.3-4.3.2013. Läsnä: Kauko Viitanen Puheenjohtaja

Lisätiedot

Kiinteistöarviointi 1/14. Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti1. Kiinteistöarviointi 1/14

Kiinteistöarviointi 1/14. Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti1. Kiinteistöarviointi 1/14 Kiinteistöarviointi 1/14 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti1 HALLITUS PUHEENJOHTAJA Kauko Viitanen Aalto-yliopisto HALLITUKSEN JÄSENET Arja Lehtonen Catella Property Oy Antti Orama Maanomistajien

Lisätiedot

Kiinteistöarviointi 3/14. Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti. Kiinteistöarviointi 3/14

Kiinteistöarviointi 3/14. Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti. Kiinteistöarviointi 3/14 Kiinteistöarviointi 3/14 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti 1 HALLITUS PUHEENJOHTAJA Kauko Viitanen Aalto-yliopisto HALLITUKSEN JÄSENET Arja Lehtonen Catella Property Oy Antti Orama Maanomistajien

Lisätiedot

Kiinteistöarviointi 1/15. Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti1. Kiinteistöarviointi 1/15

Kiinteistöarviointi 1/15. Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti1. Kiinteistöarviointi 1/15 Kiinteistöarviointi 1/15 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti1 Kiinteistöarviointi 1/15 HALLITUS PUHEENJOHTAJA Kauko Viitanen Aalto-yliopisto HALLITUKSEN JÄSENET Arja Lehtonen Catella Property

Lisätiedot

Lausunto Technopolis Oyj:n sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksestä 31.12.2010

Lausunto Technopolis Oyj:n sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksestä 31.12.2010 Lausunto Technopolis Oyj:n sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksestä 31.12.2010 Kaj Söderman Seppo Koponen Jukka Uusitalo 18.1.2011 Toimeksiannon määritys Toimeksianto Technopolis Oyj (Technopolis) ja Realia

Lisätiedot

KIINTEISTÖARVIOINTI 1/16. Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti

KIINTEISTÖARVIOINTI 1/16. Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti KIINTEISTÖARVIOINTI 1/16 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti HALLITUS PUHEENJOHTAJA Kauko Viitanen Aalto-yliopisto HALLITUKSEN JÄSENET Arja Lehtonen Catella Property Oy Antti Orama Maanomistajien

Lisätiedot

Kiinteistöarviointi 2/06

Kiinteistöarviointi 2/06 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti Suomen Kiinteistöarviointiyhdistyksen järjestämä esitelmätilaisuus maanantaina 5.6.2006 Tieteiden talolla. Lisätietoa sivulla 8. Kuva: Ian Britton LEHTI

Lisätiedot

KIINTEISTÖARVIOINTI 1/13

KIINTEISTÖARVIOINTI 1/13 KIINTEISTÖARVIOINTI 1/13 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti Kiinteistöarviointi 1/13 1 HALLITUS PUHEENJOHTAJA Kauko Viitanen Aalto-yliopisto HALLITUKSEN JÄSENET Arja Lehtonen Catella Property

Lisätiedot

Kiinteistöarviointi 2/07

Kiinteistöarviointi 2/07 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti Suomen Kiinteistöarviointiyhdistyksen kesäkuun esitelmätilaisuus torstaina 7.6.2007 Tieteiden talolla. Lisätietoa sivulla 7! Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys

Lisätiedot

Kiinteistöarviointi 3/13. Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti1. Kiinteistöarviointi 3/13

Kiinteistöarviointi 3/13. Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti1. Kiinteistöarviointi 3/13 Kiinteistöarviointi 3/13 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti1 Kiinteistöarviointi 3/13 HALLITUS PUHEENJOHTAJA Kauko Viitanen Aalto-yliopisto HALLITUKSEN JÄSENET Arja Lehtonen Catella Property

Lisätiedot

Kiinteistöarviointi 2/05

Kiinteistöarviointi 2/05 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti Suomen Kiinteistöarviointiyhdistyksen järjestämä esitelmätilaisuus tiistaina 24.5.2005 Tieteiden talolla. kts. sivu 8 HUOM! LEHTI SISÄLTÄÄ SKAY:N JÄSENILLE

Lisätiedot

Maankäyttötieteiden päivä 2014

Maankäyttötieteiden päivä 2014 30.10.2014 Tieteiden talo Sali 104 Maankäyttötieteiden päivä 2014 Maanmittaustieteiden Seura ry Suomen Maanmittausinsinöörien Liitto ry ILMOITTAUTUMINEN JA LISÄTIEDOT Maankäyttötieteiden päivän 2014 normaalihintainen

Lisätiedot

Lunastustoimitukset. ProAgrian Vältä lakitupa sopimustietoa maatalousyrittäjille -koulutus 22.11.2011

Lunastustoimitukset. ProAgrian Vältä lakitupa sopimustietoa maatalousyrittäjille -koulutus 22.11.2011 Lunastustoimitukset ProAgrian Vältä lakitupa sopimustietoa maatalousyrittäjille -koulutus 22.11.2011 Arviointipäällikkö Mika Summala Pohjois-Karjalan maanmittaustoimisto 1 MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA

Lisätiedot

Maa-20.2334 Korvausarviointi

Maa-20.2334 Korvausarviointi Uusjaon hyötylaskelmien Raakamaan Halkominen arviointi uudistaminen Maa-20.2334 Korvausarviointi 1 The effect Uusjaon of financial hyötylaskelmien Raakamaan Halkominen crisis arviointi to uudistaminen

Lisätiedot

KIINTEISTÖARVIOINTI 2/11

KIINTEISTÖARVIOINTI 2/11 KIINTEISTÖARVIOINTI 2/11 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti 1 Sisällys KIINTEISTÖARVIOINTI 2/11 HALLITUS PUHEENJOHTAJA Kauko Viitanen Teknillinen Korkeakoulu HALLITUKSEN JÄSENET Arja Lehtonen

Lisätiedot

Kiinteistöarviointi 1/17. Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti

Kiinteistöarviointi 1/17. Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti Kiinteistöarviointi 1/17 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti HALLITUS PUHEENJOHTAJA Saija Toivonen Aalto-yliopisto HALLITUKSEN JÄSENET Arja Lehtonen Catella Property Oy Jukka Lahtinen Jukka

Lisätiedot

KIINTEISTÖARVIOINTI 4/13. Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti. Kiinteistöarviointi 4/13

KIINTEISTÖARVIOINTI 4/13. Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti. Kiinteistöarviointi 4/13 KIINTEISTÖARVIOINTI 4/13 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti Kiinteistöarviointi 4/13 1 HALLITUS PUHEENJOHTAJA Kauko Viitanen Aalto-yliopisto HALLITUKSEN JÄSENET Arja Lehtonen Catella Property

Lisätiedot

Kiinteistöarviointi 4/06

Kiinteistöarviointi 4/06 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti Tervetuloa glögeille! Esitelmätilaisuus torstaina 14.12.2006 klo 17.00 Tieteiden talolla. Aiheena Suomalainen epäsuora kiinteistösijoittaminen. Katso

Lisätiedot

Kiinteistöarviointi 2/15. Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti

Kiinteistöarviointi 2/15. Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti Kiinteistöarviointi 2/15 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti HALLITUS PUHEENJOHTAJA Kauko Viitanen Aalto-yliopisto HALLITUKSEN JÄSENET Arja Lehtonen Catella Property Oy Antti Orama Maanomistajien

Lisätiedot

Projektityökurssi 2. Saija Toivonen TkT, Real Estate Research Group

Projektityökurssi 2. Saija Toivonen TkT, Real Estate Research Group Projektityökurssi 2 Saija Toivonen TkT, Real Estate Research Group No mitä tähän ny sit kantsis laittaa Teepä vähän markkinaanalyysiä! Markkina-analyysi - Kun etsitään kohteelle käyttötarkoitusta Kohteen

Lisätiedot

Toimivuuden varmistamisen vaikutukset kiinteistöjen arvonmuodostukseen (olemassa olevissa rakennuksissa)

Toimivuuden varmistamisen vaikutukset kiinteistöjen arvonmuodostukseen (olemassa olevissa rakennuksissa) Toimivuuden varmistamisen vaikutukset kiinteistöjen arvonmuodostukseen (olemassa olevissa rakennuksissa) Ari Laitala: ari.laitala@tkk.fi (050522745) Aaltoyliopiston rinnakkainen tutkimushanke VTT:n tutkimusprojektille

Lisätiedot

Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit

Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit Elinkaarimallit ja -palvelut tulosseminaari Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit Hanna Kaleva KTI Kiinteistötieto Oy 26.9.2006 ELINKAARIMALLIT kehityshanke: KTI:n osaprojekti:

Lisätiedot

KUNTIEN RAAKAMAAHANKINNAN SEURANTA

KUNTIEN RAAKAMAAHANKINNAN SEURANTA Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä KUNTIEN RAAKAMAAHANKINNAN SEURANTA vuosi 2013 Ari Kilpi maanhankintapäällikkö Tampereen kaupunki T A M P E R E E N K A U P U N K I Ari Kilpi 20.8.2014 1 Raakamaan käsitteestä

Lisätiedot

Kiinteistöarviointi 2/13

Kiinteistöarviointi 2/13 Kiinteistöarviointi 2/13 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti Kiinteistöarviointi 1/13 1 HALLITUS PUHEENJOHTAJA Kauko Viitanen Aalto-yliopisto HALLITUKSEN JÄSENET Arja Lehtonen Catella Property

Lisätiedot

Kiinteistöarviointi 3/12

Kiinteistöarviointi 3/12 Kiinteistöarviointi 3/12 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti 1 HALLITUS PUHEENJOHTAJA Kauko Viitanen Aalto-yliopisto HALLITUKSEN JÄSENET Arja Lehtonen Catella Property Oy Antti Orama Maanomistajien

Lisätiedot

Pääkirjoitus: Yhdistyksemme rooli nyt ja tulevaisuudessa, 4. Neurotaloustiede ja evoluutioteoria metsän arvioinnissa, 5

Pääkirjoitus: Yhdistyksemme rooli nyt ja tulevaisuudessa, 4. Neurotaloustiede ja evoluutioteoria metsän arvioinnissa, 5 Kiinteistöarviointi 1/10 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti Pääkirjoitus: Yhdistyksemme rooli nyt ja tulevaisuudessa, 4 Neurotaloustiede ja evoluutioteoria metsän arvioinnissa, 5 Kiinteistöalan

Lisätiedot

Kiinteistöarviointi 2/16. Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti

Kiinteistöarviointi 2/16. Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti Kiinteistöarviointi 2/16 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti HALLITUS PUHEENJOHTAJA Saija Toivonen Aalto-yliopisto HALLITUKSEN JÄSENET Arja Lehtonen Catella Property Oy Jukka Lahtinen Jukka

Lisätiedot

KEHITTÄMISKORVAUSTEN ARVIOINTI

KEHITTÄMISKORVAUSTEN ARVIOINTI KEHITTÄMISKORVAUSTEN ARVIOINTI KUNTIEN JA MAANMITTAUSLAITOKSEN KIINTEISTÖTEHTÄVIEN KOULUTUSPÄIVÄ 20.9.2011 Seppo Sadeharju Varsinais-Suomen maanmittaustoimisto 1 MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA MIKÄ KEHITTÄMISKORVAUS,

Lisätiedot

Jyväskylän maapolitiikan ja maankäyttöpolitiikan linjaukset. 24.1.2013 Ora Nuutinen Kaupunkirakennepalvelut/Maankäyttö Tontit ja maanhallinta

Jyväskylän maapolitiikan ja maankäyttöpolitiikan linjaukset. 24.1.2013 Ora Nuutinen Kaupunkirakennepalvelut/Maankäyttö Tontit ja maanhallinta Jyväskylän maapolitiikan ja maankäyttöpolitiikan linjaukset 24.1.2013 Ora Nuutinen Kaupunkirakennepalvelut/Maankäyttö Tontit ja maanhallinta maapolitiikka Käsitteitä kaupungin suorittamaa maanhankintaa,

Lisätiedot

Lausunto Technopolis Oyj:n sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksestä 31.12.2012

Lausunto Technopolis Oyj:n sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksestä 31.12.2012 Lausunto Technopolis Oyj:n sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksestä 31.12.2012 Jukka Uusitalo Antti Huotari Seppo Koponen 17.1.2013 An International Associate of Toimeksiannon määritys Toimeksianto Technopolis

Lisätiedot

Kiinteistöarviointi 1/12

Kiinteistöarviointi 1/12 Kiinteistöarviointi 1/12 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti 1 HALLITUS PUHEENJOHTAJA Kauko Viitanen Aalto-yliopisto HALLITUKSEN JÄSENET Arja Lehtonen Catella Property Oy Antti Orama Maanomistajien

Lisätiedot

Lausunto Technopolis Oyj:n sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksestä 31.12.2011

Lausunto Technopolis Oyj:n sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksestä 31.12.2011 Lausunto Technopolis Oyj:n sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksestä 31.12.2011 Jukka Uusitalo Antti Huotari Seppo Koponen Toimeksiannon määritys Toimeksianto Technopolis Oyj (Technopolis) ja Realia Management

Lisätiedot

Technopolis Oyj. Lausunto Technopolis Oyj:n sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksestä 31.12.2014 Jukka Uusitalo Antti Huotari Seppo Koponen 22.1.

Technopolis Oyj. Lausunto Technopolis Oyj:n sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksestä 31.12.2014 Jukka Uusitalo Antti Huotari Seppo Koponen 22.1. An International Associate of Technopolis Oyj Lausunto Technopolis Oyj:n sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksestä 31.12.2014 Jukka Uusitalo Antti Huotari Seppo Koponen 22.1.2015 Muodosta pdf arko-työkalut

Lisätiedot

Kiinteistöarviointi 4/07

Kiinteistöarviointi 4/07 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti Syksyn esitelmätilaisuus torstaina 18.10.2007 vierailijana Aivar Tomson Virosta. IVS-koulutustilaisuus 29.11.2007. Lisätietoa sivuilla 6 ja 7. Suomen

Lisätiedot

Hyvät t käytännöt t julkisiksi miksi ja miten?

Hyvät t käytännöt t julkisiksi miksi ja miten? Hyvät t käytännöt t julkisiksi miksi ja miten? Olemme kaikki kuulleet sanottavan, että virheistä opitaan ja kantapää on hyvä opettaja. Tekevälle tapahtuu virheitä ja niiden salliminen on välttämätöntä,

Lisätiedot

Turvallisuuden kehittämishanke Hakarinteen peruskoulussa

Turvallisuuden kehittämishanke Hakarinteen peruskoulussa Turvallisuuden kehittämishanke Hakarinteen peruskoulussa Anis, Daniel Piirainen, Ilkka 2011 Leppävaara 2 Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Johdanto opinnäytetyöhön ja yhteenveto Anis, Daniel. Piirainen,

Lisätiedot

ALTEn toimintaohjeisto

ALTEn toimintaohjeisto ALTEn toimintaohjeisto Johdanto Vuonna 1994 ALTEn jäsenet tekivät päätöksen tarpeesta luoda virallinen toimintaohjeisto, jossa sekä määriteltäisiin ne standardit, joihin nykyiset ja tulevat jäsenet yksimielisesti

Lisätiedot

Technopolis Oyj. Lausunto Technopolis Oyj:n sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksestä 31.12.2015 Jukka Uusitalo Antti Huotari Leena Aaltonen 20.1.

Technopolis Oyj. Lausunto Technopolis Oyj:n sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksestä 31.12.2015 Jukka Uusitalo Antti Huotari Leena Aaltonen 20.1. An International Associate of Technopolis Oyj Lausunto Technopolis Oyj:n sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksestä 31.12.2015 Jukka Uusitalo Antti Huotari Leena Aaltonen 20.1.2016 Muodosta pdf arko-työkalut

Lisätiedot

Lunastusmenettely. 1 Ilkka Alm

Lunastusmenettely. 1 Ilkka Alm Lunastusmenettely 1 Ilkka Alm 1 Lunastuslainsäädäntö 2 Lunastuslupa ja lunastustoimitus 3 Voimajohtoalueen lunastuskorvaukset 2 Ilkka Alm Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta

Lisätiedot

Tuo$eiste$ujen palveluiden myyn3 ja markkinoin3

Tuo$eiste$ujen palveluiden myyn3 ja markkinoin3 Tuo$eiste$ujen palveluiden myyn3 ja markkinoin3 Kimmo Levä Pääsihteeri Auttaa museoita menestymään MUSEOPALVELUJEN SEGMENTOINTI MUSEOPALVELUJEN SEGMENTIT Yhteiskunnalliset palvelut julkiselle sektorille

Lisätiedot

Opinnäytteen edellytyksistä ammattikorkeakoulussa

Opinnäytteen edellytyksistä ammattikorkeakoulussa Opinnäytteen edellytyksistä ammattikorkeakoulussa Tuulikki Viitala Oulun seudun ammattikorkeakoulu AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU Opinnäytetyöt ja työelämä Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa

Lisätiedot

Pääkirjoitus: Kiinteistömarkkinat ja informaatio, s. 4. Kuntapuolen mielipiteitä kiinteistöarviointipalveluista, s. 8

Pääkirjoitus: Kiinteistömarkkinat ja informaatio, s. 4. Kuntapuolen mielipiteitä kiinteistöarviointipalveluista, s. 8 Kiinteistöarviointi 4/09 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti Pääkirjoitus: Kiinteistömarkkinat ja informaatio, s. 4 Kuntapuolen mielipiteitä kiinteistöarviointipalveluista, s. 8 Toimistokäyttäjien

Lisätiedot

Kiinteistöarviointi 4/14. Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti1. Kiinteistöarviointi 4/14

Kiinteistöarviointi 4/14. Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti1. Kiinteistöarviointi 4/14 Kiinteistöarviointi 4/14 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti1 Kiinteistöarviointi 4/14 HALLITUS PUHEENJOHTAJA Kauko Viitanen Aalto-yliopisto HALLITUKSEN JÄSENET Arja Lehtonen Catella Property

Lisätiedot

Technopolis Oyj. Lausunto Technopolis Oyj:n sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksestä 31.12.2013 Jukka Uusitalo Antti Huotari Seppo Koponen 28.1.

Technopolis Oyj. Lausunto Technopolis Oyj:n sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksestä 31.12.2013 Jukka Uusitalo Antti Huotari Seppo Koponen 28.1. An International Associate of Technopolis Oyj Lausunto Technopolis Oyj:n sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksestä 31.12.2013 Jukka Uusitalo Antti Huotari Seppo Koponen 28.1.2014 Muodosta pdf arko-työkalut

Lisätiedot

Rakennettu ympäristö. Kiinteistötalous TkT Juhana Hiironen

Rakennettu ympäristö. Kiinteistötalous TkT Juhana Hiironen Rakennettu ympäristö Kiinteistötalous TkT Juhana Hiironen Kiinteistö on oikeuksien, rajoitusten ja velvollisuuksien muodostama alueellisesti rajattu kokonaisuus Reaalitalouden yksikkö Maankäytön yksikkö

Lisätiedot

1. Johdanto Todennäköisyysotanta Yksinkertainen satunnaisotanta Ositettu otanta Systemaattinen otanta...

1. Johdanto Todennäköisyysotanta Yksinkertainen satunnaisotanta Ositettu otanta Systemaattinen otanta... JHS 160 Paikkatiedon laadunhallinta Liite III: Otanta-asetelmat Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Todennäköisyysotanta... 2 2.1 Yksinkertainen satunnaisotanta... 3 2.2 Ositettu otanta... 3 2.3 Systemaattinen

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun maapolitiikan yhteistyö

Tampereen kaupunkiseudun maapolitiikan yhteistyö Tampereen kaupunkiseudun maapolitiikan yhteistyö Kuntamarkkinat 14.9.2011 Seutujohtaja Päivi Nurminen Lähtökohdat Tampereen kaupunkiseudun alue 8 kuntaa 357 044 asukasta Kasvu 1,2 % Kasvun kärki kehyksellä

Lisätiedot

Fiksumpia hankintoja Julkisten hankintojen kehittämisen rahoitus esimerkkejä kuntakentältä

Fiksumpia hankintoja Julkisten hankintojen kehittämisen rahoitus esimerkkejä kuntakentältä Fiksumpia hankintoja Julkisten hankintojen kehittämisen rahoitus esimerkkejä kuntakentältä Ilona Lundström 27.10.2010 Julkinen hankinta Hankinnan määritelmä hankinta = hankintasopimus ja sitä edeltävä

Lisätiedot

Työelämäläheisyys ja tutkimuksellisuus ylemmän amktutkinnon. Teemu Rantanen yliopettaja 31.10.2008

Työelämäläheisyys ja tutkimuksellisuus ylemmän amktutkinnon. Teemu Rantanen yliopettaja 31.10.2008 Työelämäläheisyys ja tutkimuksellisuus ylemmän amktutkinnon opinnäytetöissä Teemu Rantanen yliopettaja 31.10.2008 aiheita Tutkimuksen ja kehittämisen suhde Laatusuositukset ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetöille

Lisätiedot

Maapolitiikan pääperiaatteet. Kymppi-Moni työpaja 15.2.2012

Maapolitiikan pääperiaatteet. Kymppi-Moni työpaja 15.2.2012 Maapolitiikan pääperiaatteet Kymppi-Moni työpaja 15.2.2012 Maapoliittinen ohjelma Maapoliittinen ohjelma on asiakirja, jossa valtuusto määrittelee maapoliittiset tavoitteet ja periaatteet. Sipoon kunnan

Lisätiedot

Anna Kuusala

Anna Kuusala Anna Kuusala Tarkoituksena oli selvittää ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen välisen yhteistyön nykyistä laajuutta tekniikan alan koulutuksessa sekä tulevia yhteistyösuunnitelmia korkeakouluissa. Korkeakoulujen

Lisätiedot

Kiinteistön edustalla oleva vesijättö voidaan liittää sen kohdalla olevaan kiinteistöön laissa säädetyin edellytyksin täyttä korvausta vastaan.

Kiinteistön edustalla oleva vesijättö voidaan liittää sen kohdalla olevaan kiinteistöön laissa säädetyin edellytyksin täyttä korvausta vastaan. Vesijätön lunastus Kari Tuppurainen kari.tuppurainen@maanmittauslaitos.fi 0400-719023 28.4.2015, Pohjois-Savon Kalatalouskeskus ry:n vuosikokous Hotelli Iso Valkeinen, Kuopio Kiinteistön edustalla oleva

Lisätiedot

Osakkeen arvonmääritys. Onnistunut sijoituspäätös

Osakkeen arvonmääritys. Onnistunut sijoituspäätös Osakkeen arvonmääritys Onnistunut sijoituspäätös Teos pohjautuu osittain aiemmin useana painoksena nimillä Yrityksen arvonmääritys ja Uusi yrityksen arvonmääritys ilmestyneeseen teokseen. Copyright 2012

Lisätiedot

Yleisten apurahojen hakuohjeet

Yleisten apurahojen hakuohjeet Yleisten apurahojen hakuohjeet 1) Mihin tarkoitukseen rahasto jakaa yleisiä apurahoja? Erilaisia hankkeita tukemalla rahasto haluaa lisätä Suomen ja Norjan välisiä kontakteja sekä lisätä molempien maiden

Lisätiedot

Sisäilmasto ja kiinteistöpalveluiden järjestäminen elinkaarihankkeissa

Sisäilmasto ja kiinteistöpalveluiden järjestäminen elinkaarihankkeissa Sisäilmasto ja kiinteistöpalveluiden järjestäminen elinkaarihankkeissa Sisäilmastoseminaari 11.3.2015 toimitusjohtaja Tarja Andersson Elinkaarihanke (1) Hankintatapa, joissa tilaajan valitseman palveluntuottajan

Lisätiedot

Selityspyyntö maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten pakkokeinojen käyttämiseen mahdollisesti johtavassa asiassa

Selityspyyntö maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten pakkokeinojen käyttämiseen mahdollisesti johtavassa asiassa KEURUUN KAUPUNKI Rakennusvalvonta 13.5.2015 Pyrkantalo Oy Asematie 7 b 24 42800 Haapamäki Selityspyyntö maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten pakkokeinojen käyttämiseen mahdollisesti johtavassa asiassa

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 1744/ /2014. Kaupunkirakennelautakunta 19.3.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 1744/ /2014. Kaupunkirakennelautakunta 19.3. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (1) 125 Asianro 1744/10.00.00/2014 Maanhankinnan määrärahat 2014 Kaupunkirakennelautakunta 19.3.2014 62: Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut

Lisätiedot

ELINKAARIKUSTANNUSVERTAILU

ELINKAARIKUSTANNUSVERTAILU ESIMERKKI PÄIVÄKOTI ECost ELINKAARIKUSTANNUSVERTAILU Projektipalvelu Prodeco Oy Terminaalitie 6 90400 Oulu Puh. 010 422 1350 Fax. (08) 376 681 www.prodeco.fi RAPORTTI 1 (5) Tilaaja: xxxxxx Hanke: Esimerkki

Lisätiedot

Pysy ajantasalla Varmista oikea suunta

Pysy ajantasalla Varmista oikea suunta Pysy ajantasalla Varmista oikea suunta Jäsentiedote nro. 11 / 2011 20.10.2011 Tiedotteen sisältö: IPMA Level D sertifiointitilaisuus Oulussa 21.11.2011 Projektituska videot Teematilaisuus: Projektien sidosryhmäjohtaminen,

Lisätiedot

ARVIOKIRJA. Raahe, 5. kaupunginosa, kortteli 20 Rakennusoikeuden arvo 30.6.2015

ARVIOKIRJA. Raahe, 5. kaupunginosa, kortteli 20 Rakennusoikeuden arvo 30.6.2015 1 (11) ARVIOKIRJA Raahe, 5. kaupunginosa, kortteli 20 Rakennusoikeuden arvo 30.6.2015 CATELLA PROPERTY OY, HELSINKI, Y-TUNNUS 2214835-6 2 (11) Oulu 30.6.2015 ARVIOKIRJA ARVION KOHDE ARVION TILAAJA Arvion

Lisätiedot

Esimerkki mallinnus: Ohje AIPAL-palautteen ottamisesta ja käsittelemisestä 1

Esimerkki mallinnus: Ohje AIPAL-palautteen ottamisesta ja käsittelemisestä 1 Esimerkki mallinnus: Ohje AIPAL-palautteen ottamisesta ja käsittelemisestä 1 Ohje AIPAL-palautteen ottamisesta ja käsittelemisestä Tämä kuvaus sisältää: 1. yleistietoa Aipal-palautejärjestelmästä ja käyttäjätasoista

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (6) Kiinteistölautakunta Vp/4 31.03.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (6) Kiinteistölautakunta Vp/4 31.03.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (6) 4 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle kiinteistönkaupan esisopimuksen tekemiseksi ja tonttien myymiseksi (Kaartinkaupunki, Kasarmitori, tontit

Lisätiedot

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6. TalokeskusYhtiötOy Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.2014 Stefan Fransman Kehityspäällikkö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

Maa Korvausarviointi TkT Juhana Hiironen

Maa Korvausarviointi TkT Juhana Hiironen Maa-20.2334 Korvausarviointi 15.9.2015 TkT Juhana Hiironen Päivän aikataulu 14:15 14:45 Kertausta lukutehtävän aihepiiristä 14:45 15:15 Ryhmätyö 15:15 15:40 Ryhmätöiden esittely 15:40 15:45 Seuraavaksi

Lisätiedot

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 3/2015

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 3/2015 Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 3/2015 15.12.2015 Jouluinen tervehdys kaikille MUAn jäsenille! Tässä vuoden viimeisessä jäsenkirjeessä on tietoa Maaseudun uusi aika -yhdistyksen ajankohtaisista

Lisätiedot

VERKOSTOSANEERAUKSEN VAIKUTTAVUUDEN MITTAAMINEN Vesihuolto 2014 päivät, 3.-4.6.2014 Eeva Luukkanen

VERKOSTOSANEERAUKSEN VAIKUTTAVUUDEN MITTAAMINEN Vesihuolto 2014 päivät, 3.-4.6.2014 Eeva Luukkanen VERKOSTOSANEERAUKSEN VAIKUTTAVUUDEN MITTAAMINEN Vesihuolto 2014 päivät, 3.- Eeva Luukkanen SANEERAUSTEN VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTI Tehty diplomityö aiheesta: Saneerauksen vaikuttavuuden arviointi. Työ tehtiin

Lisätiedot

Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti, seppo.juntti@salo.fi, puh. 02 778 2200. Kuntalain 66 kuuluu seuraavasti:

Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti, seppo.juntti@salo.fi, puh. 02 778 2200. Kuntalain 66 kuuluu seuraavasti: Kaupunginhallitus 345 26.10.2015 Kiinteistöveroprosentti vuodelle 2016 1978/02.03.01.01/2015 Kaupunginhallitus 26.10.2015 345 Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti, seppo.juntti@salo.fi,

Lisätiedot

Brändäystä lyhyesti. Esittelykappale, lisää: www.helsinkibranding.com/kurssit

Brändäystä lyhyesti. Esittelykappale, lisää: www.helsinkibranding.com/kurssit Brändäystä lyhyesti Esittelykappale, lisää: www.helsinkibranding.com/kurssit BRÄNDÄYSTÄ HELPOSTI -KURSSIN SISÄLTÖ Päivä 1 Päivä 2 PERUSTEET Mitä kurssi sisältää? Mitä on luova ajattelu brändäyksessä? Brändi-aakkoset

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous 1 (5) Varsinainen yhtiökokous Aika: Torstai 8.3.2012 klo 14.00 Paikka: Amer Sports Oyj:n pääkonttori, Mäkelänkatu 91, Helsinki Läsnä: Asianmukaisesti ilmoittautuneita osakkeenomistajia oli yhtiökokouksen

Lisätiedot

Tutkimus: Verkkolasku, automaatio ja liikekumppanien kanssakäynti avoimessa verkossa. Ajankohta helmikuu 2012

Tutkimus: Verkkolasku, automaatio ja liikekumppanien kanssakäynti avoimessa verkossa. Ajankohta helmikuu 2012 Tutkimus: Verkkolasku, automaatio ja liikekumppanien kanssakäynti avoimessa verkossa Ajankohta helmikuu 2012 Taustatiedot Yli 1000 500-999 50-499 10-49 Alle 10 Neljäs kysely helmikuussa 2012 Toteutettiin

Lisätiedot

PoSoTe, Tilatyöryhmän kokous

PoSoTe, Tilatyöryhmän kokous Kokousmuistio 23.02.2015 PoSoTe, Tilatyöryhmän kokous Kokousaika: 20.02.2015 klo 13.30-15.00 Kokouspaikka: Läsnä: Poissa: Pohjois-Savon liitto Juha Piiroinen (Suonenjoki), puheenjohtaja Mikko Hollmén (KYS)

Lisätiedot

Kauppakeskukset kestävässä yhdyskuntarakenteessa

Kauppakeskukset kestävässä yhdyskuntarakenteessa Kauppakeskukset kestävässä yhdyskuntarakenteessa Helsinki 9.10.2007 Tervetuloa! Välkommen! Welcome! yhteistyössä / in co-operation with Missio: on kauppa- ja ostoskeskusten järjestö, jonka toiminnassa

Lisätiedot

Opinnäytetyön prosessikuvaus

Opinnäytetyön prosessikuvaus OPTISEN MITTAUSTEKNIIKAN LABORATORIO Opinnäytetyön prosessikuvaus Raportti, PAL hanke, TP 2.2 Versio: 13.8.08, tekniikan johtoryhmän hyväksymä. Harri Pikkarainen, Jani Sipola, Kemi-Tornion amk, tekniikka

Lisätiedot

5/26/2010. Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI

5/26/2010. Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI Ehdotukset tutkintotoimikuntajärjestelmän kehittämiseksi Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet Ohjausryhmän

Lisätiedot

LIITe 2: SUOMeN MAANMITTAUSINSINÖÖrIeN LIITTO ry TOIMINTAKerTOMUS VUODeLTA 2012. 1. Yleistä. 2. Liiton kokoukset. 3. Hallitus

LIITe 2: SUOMeN MAANMITTAUSINSINÖÖrIeN LIITTO ry TOIMINTAKerTOMUS VUODeLTA 2012. 1. Yleistä. 2. Liiton kokoukset. 3. Hallitus LIITe 2: SUOMeN MAANMITTAUSINSINÖÖrIeN LIITTO ry TOIMINTAKerTOMUS VUODeLTA 2012 1. Yleistä Liiton toimintasuunnitelma vuodelle 2012 hyväksyttiin syyskokouksessa 1.12.2011. Liiton tehtäviä ovat: Esitysten

Lisätiedot

Yllättävän hyvä kirjasto!

Yllättävän hyvä kirjasto! Yllättävän hyvä kirjasto! Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden yleisten kirjastojen laatuprosessi Hanna Kaisti Kirjastopäivät 28.11.2013 Hanke-esittely Laatua ja tuottavuutta kirjastopalveluille verkostoituen

Lisätiedot

Kiinteistöarviointi 1/06

Kiinteistöarviointi 1/06 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n lehti VUOSIKOKOUSKUTSU Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n vuosikokoukseen Aika: tiistai 28.3.2006 klo 17.20 Paikka: Teknillisen korkeakoulun maanmittausosaston

Lisätiedot

Insinöörien ja arkkitehtien koulutus uudistuu Aaltoyliopistossa

Insinöörien ja arkkitehtien koulutus uudistuu Aaltoyliopistossa Insinöörien ja arkkitehtien koulutus uudistuu Aaltoyliopistossa RET_RIL 22.5.2012 Insinööritieteiden korkeakoulu Rakennustekniikan laitos Juha Paavola Rakentamisen haasteet Aaltoyliopistossa Insinöörien

Lisätiedot

Suvi Lehto-Lavikainen Koulutuskeskus Salpaus

Suvi Lehto-Lavikainen Koulutuskeskus Salpaus Suvi Lehto-Lavikainen Koulutuskeskus Salpaus 12.4.2010 Henkilökohtaistamismääräys ( 43/011/2006) HAKEUTUMISVAIHE selvitetään haastatteluin ja testauksin henkilön mahdolliset luki- ja oppimisvaikeudet,

Lisätiedot

Onko elinkaariajattelu unohdettu kaupunki- ja kiinteistökehityksessä?

Onko elinkaariajattelu unohdettu kaupunki- ja kiinteistökehityksessä? Onko elinkaariajattelu unohdettu kaupunki- ja kiinteistökehityksessä? Kestävä kaupunki malli elinkaarijohtamiseen ERA17-vuosipäivä: Tulevaisuuden kaupunki viisaampaa asumista ja kestävämpää liikkumista

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Kiinteistöarviointi 3/06 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti

Kiinteistöarviointi 3/06 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti Suomen Kiinteistöarviointiyhdistyksen järjestää esitelmätilaisuuden tiistaina 17.10.2006 Tieteiden talolla. Lisätietoa sivulla 6! Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys

Lisätiedot

Sivu 1 / 5 TARJOUS 21.5.2014. YIT Rakennus Oy Panuntie 11 00620 Helsinki. Realia Management Oy Juha Kivelä. juha.kivela@realia.fi

Sivu 1 / 5 TARJOUS 21.5.2014. YIT Rakennus Oy Panuntie 11 00620 Helsinki. Realia Management Oy Juha Kivelä. juha.kivela@realia.fi Sivu 1 / 5 YIT Rakennus Oy Panuntie 11 00620 Helsinki TARJOUS 21.5.2014 Realia Management Oy Juha Kivelä juha.kivela@realia.fi Hallintorakennus 31, Sipoo, Nikkilä Kiitämme mahdollisuudesta tarjota Sipoon

Lisätiedot

SENATTI-KIINTEISTÖT VISUAALINEN ILME ILMOITUKSET 2.3.2015

SENATTI-KIINTEISTÖT VISUAALINEN ILME ILMOITUKSET 2.3.2015 SENATTI-KIINTEISTÖT VISUAALINEN ILME ILMOITUKSET 2.3.2015 ILMOITUSPOHJA ILMOITUS ISOLLA KUVALLA myy UNIIKKI KESKIAIKAINEN SUITIAN KARTANOLINNA Myöhäiskeskiajalta peräisin oleva komea Suitian kartanolinna

Lisätiedot

Opistojohtaminen muutoksessa hanke. Kansanopiston kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista

Opistojohtaminen muutoksessa hanke. Kansanopiston kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista Opistojohtaminen muutoksessa hanke Kansanopiston kehittämissuunnitelma Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista Opistojohtaminen muutoksessa hankkeessa ryhmä kansanopistoja laati

Lisätiedot

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä Valtakunnallinen ratkaisu hyvinvointipalvelujen järjestämisen tueksi

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä Valtakunnallinen ratkaisu hyvinvointipalvelujen järjestämisen tueksi Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä Valtakunnallinen ratkaisu hyvinvointipalvelujen järjestämisen tueksi Espoo Kouvola Oulu Tampere Turku Kuntien Tiera Oy Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 1 Hyvinvointipalvelujen

Lisätiedot

Talous- ja laskentainformaation relevanssi osana kuntarakennemuutoksiin liittyvää päätöksentekoa

Talous- ja laskentainformaation relevanssi osana kuntarakennemuutoksiin liittyvää päätöksentekoa Talous- ja laskentainformaation relevanssi osana kuntarakennemuutoksiin liittyvää päätöksentekoa Hanna Hurmola-Remmi Kunnallistieteen päivät 14.10.2016 Tekijän esittely Hallintotieteiden maisteri /Tampereen

Lisätiedot

Hankinnat hallitusohjelmassa - kommenttipuheenvuoro

Hankinnat hallitusohjelmassa - kommenttipuheenvuoro Hankinnat hallitusohjelmassa - kommenttipuheenvuoro PTCS:n julkisten hankintojen ajankohtaisfoorumi 17.11.2011 Asiantuntija Jukka Lehtonen, EK Julkisia hankintoja koskevat kirjaukset EK ei näe tarvetta

Lisätiedot

IT-palvelupisteen palvelutason mittaaminen

IT-palvelupisteen palvelutason mittaaminen IT-palvelupisteen palvelutason mittaaminen Diplomityöseminaari, 16.2.2010 Kaisa Vuorensola Ohjaaja: KTM Minna Metsänvuori Valvoja: Dos. Kalevi Kilkki Esityksen sisältö Tutkimuksen lähtökohta Tutkimuskysymys

Lisätiedot

Oppijan polku - kohti eoppijaa. Mika Tammilehto

Oppijan polku - kohti eoppijaa. Mika Tammilehto Oppijan polku - kohti eoppijaa Mika Tammilehto Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia Yhteistyössä palvelu pelaa määritellään julkisen hallinnon asiakaspalvelujen visio ja tavoitetila vuoteen 2020 Asiakaspalvelun

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ilmoittautuminen: www.osao.fi/koulutuskalenteri Lisätietoja: Anu Hultqvist Koulutuspäällikkö, OSAO anu.hultqvist@osao.fi Koulutuksen toteutus Kontaktiopetuksena: Oppilaitoksella

Lisätiedot

AVOIMEN DATAN VAIKUTTAVUUS: SEURANTA- JA ARVIOINTIMALLIN KEHITTÄMINEN. Heli Koski, ETLA 15.1.2015

AVOIMEN DATAN VAIKUTTAVUUS: SEURANTA- JA ARVIOINTIMALLIN KEHITTÄMINEN. Heli Koski, ETLA 15.1.2015 1 AVOIMEN DATAN VAIKUTTAVUUS: SEURANTA- JA ARVIOINTIMALLIN KEHITTÄMINEN Heli Koski, ETLA 15.1.2015 2 Taustaa esitutkimuksesta Julkisen datan avaamisen potentiaaliset hyödyt on arvioitu ennakollisissa arvioinneissa

Lisätiedot

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opintojen ohjaussuunnitelma

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opintojen ohjaussuunnitelma Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opintojen ohjaussuunnitelma Tässä ohjaussuunnitelmassa kuvataan kauppatieteiden tutkinto-ohjelman

Lisätiedot

Kiinteistöarviointi 3/10

Kiinteistöarviointi 3/10 Kiinteistöarviointi 3/10 RICS ja LEED sertifioinnit osana kansainvälistymistä, s. 4 25.10 SKAY:n esitelmätilaisuus, s. 10 19.11 SKAY:n ja AKA:n koulutustilaisuus, s. 12 HALLITUS PUHEENJOHTAJA Kauko Viitanen

Lisätiedot

Tekijänoikeudet digitointihankkeissa

Tekijänoikeudet digitointihankkeissa Tekijänoikeudet digitointihankkeissa Tieteellisen kirjallisuuden tekijänoikeuspäivä Tieteiden talo 26.1.2016 Jukka-Pekka Timonen Harkitsetteko julkaisunne digiointia ja avaamista yleisön käyttöön verkossa

Lisätiedot

PAKKOLUNASTUKSET 01.10.2015 PAKKOLUNASTUKSEN PERUSTEET 08.10.2015 LUNASTUSTOIMITUS 22.10.2015 KML:N MUKAISET LUNASTUKSEN

PAKKOLUNASTUKSET 01.10.2015 PAKKOLUNASTUKSEN PERUSTEET 08.10.2015 LUNASTUSTOIMITUS 22.10.2015 KML:N MUKAISET LUNASTUKSEN PAKKOLUNASTUKSET 01.10.2015 PAKKOLUNASTUKSEN PERUSTEET 08.10.2015 LUNASTUSTOIMITUS 22.10.2015 KML:N MUKAISET LUNASTUKSEN 12.11.2015 MAANTIE- JA RATATOIMITUKSET 19.11.2015 EXCURSIO MAAOIKEUTEEN VANTAALLE

Lisätiedot

AIEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN (AHOT) KORKEAKOULUISSA

AIEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN (AHOT) KORKEAKOULUISSA AIEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN (AHOT) KORKEAKOULUISSA INSSI-seminaari 30.03.2009 Timo Luopajärvi Korkeakoulujen vastuu 1) Aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisessa korkeakouluissa

Lisätiedot