KIINTEISTÖARVIOINTI 2/11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIINTEISTÖARVIOINTI 2/11"

Transkriptio

1 KIINTEISTÖARVIOINTI 2/11 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti 1

2 Sisällys KIINTEISTÖARVIOINTI 2/11 HALLITUS PUHEENJOHTAJA Kauko Viitanen Teknillinen Korkeakoulu HALLITUKSEN JÄSENET Arja Lehtonen Catella Property Oy Antti Orama Maanomistajien arviointikeskus Oy Hannu Ridell Newsec Valuation Oy Jyrki Halomo Newsec Valuation Oy Sakari Haulos Maanmittauslaitos Seppo Koponen Realia Management Oy HALLITUKSEN VARAJÄSENET Ari Laitala Aalto-yliopisto Markku Airaksinen Maanmittauslaitos Juhani Tuuttila Helsingin kaupunki Perttu Pyykkönen Pellervon taloustutkimus PTT Juhani Väänänen Maanmittauslaitos Simo Hannelius Metsäntutkimuslaitos Arviointistandardid kuuluvat hyvään kiinteistöarviointitapaan 4 Energiatodistusten hyödyntäminen kiinteistöarvioinnissa ehdotus Romaniasta 6 Määritelmät ja käsitteet tärkeä osa kiinteistöarviointia 9 Arviointialan opinnäytetöiden tiivistelmiä 11 IVSC-uutisia 12 Tulevia tapahtumia 13 Kannen valokuva: Juhana Hiironen. Vuosaaren satamahanke työllistää maisemahaittojen arviointiin perehtyneitä arvioijia. SIHTEERI (JÄSENREKISTERI/LEHTI) Juhana Hiironen puh TALOUDENHOITAJA Raija Valonen puh TAITTO Anna Haggrén/Lystik LEHDEN ILMOITUSHINNAT 1 sivu 135 ½ sivu 85 ¼ sivu 50 LEHDEN AINEISTO Artikkelit lehteen pyydetään toimittamaan sähköpostilla sihteerille. PAINOPAIKKA Meripaino Oy 2 3

3 ARVIOINTISTANDARDIT KUULUVAT HYVÄÄN KIINTEISTÖARVIOINTITAPAAN Yhdistyksen uusi toimintavuosi on taas käynnistynyt. Vuosikokous sujui varsin vilkkaasti keskustellen mutta kuitenkin leppoisassa tunnelmassa. Hallitus sai luottamuslauseen toiminnalleen ja tuli uudelleen valituksi erovuoroisten jäsenten osalta. Myös minä sain jatkopestin puheenjohtajana, kiitokset luottamuksesta! Vuosikokouksen alussa kuultiin DI Ari Laitalan mielenkiintoinen esitys vihreistä arvoista hänen väitöskirjahankkeeseensa liittyen, siitä enemmän Arin kirjoittamana jäljempänä tässä lehdessä. Kansainvälisten kiinteistöarviointistandardien kääntäminen on ollut suuri tehtävä yhdistyksellä viime vuosina, itse asiassa lähes 10 vuoden ajan. Nyt vuoden 2007 standardi on lähes valmiiksi käännetty (lukuun ottamatta sen lopussa olevaa sanastoa, jota ei käännökseen sisällytetä) ja se tullaan painamaan Kiinteistöalan kustannuksen toimesta, kunhan lupa-asioista saadaan viimeiset varmistukset tehtyä. Toivon mukaan kirja on valmis painosta vielä ennen kesälomia. Kesälomien jälkeen onkin sitten tulossa myös uusi kansainvälinen arviointistandardi. Sen kääntämisestä ei vielä tässä vaiheessa ole tehty päätöksiä. Käännös on koko ajan osoittautunut varsin hankalaksi tehtäväksi. Monet asiat ovat vaikeita ymmärtää tarkasti ja sanoa suomeksi. Edellisistä kerroista olemme varmaankin parantaneet käännöstä, mutta silti vieläkään sitä ei voi täydelliseksi sanoa. Virheitäkin varmaan vielä jää. Siitä olen kuitenkin yhä vakuuttuneempi, että standardin kääntäminen on tärkeää. Muutoin monet kohdat jäävät meille varmasti epäselviksi. Jos emme tiedä tarkasti standardin sisältöä, emme todennäköisesti osaa sitä tarkasti toteuttaakaan. Vääristä toteutuksista voi joskus aiheutua ikäviä seuraamuksiakin. Keskuskauppakamarin kiinteistönarviointilautakunta on omalta osaltaan edistänyt kansainvälisen kiinteistöarviointistandardin käyttöönottoa ja soveltamista Suomessa. Standardi on auktorisoituja AKA-arvioitsijoita sekä Keskuskauppakamarin hyväksymiä kiinteistönarvioitsijoita sitova arviointitoiminnassa. Se täydentää hyvää kiinteistöarviointitapaa, josta Keskuskauppakamarin sivuilla on esillä myös aikoinaan Kiinteistöarvioinnin Auktorisointiyhdistys KA:n laatimat ohjeet, ja joita vastaavat oman yhdistyksemme Kunniasääntö. Lainsäädännön kanssa standardit eivät ole ristiriidassa, sillä standardit ovat suosituksia ja nimenomaan toteavat, että ristiriitatilanteissa lait ohittava standardit. hiljattain viitannut lakisääteistä arvonmääritystä koskeneessa päätöksessään arviointistandardeihin todeten tuomiolauselmassaan, ettei käräjäoikeus ole hyväksynyt arviointiperusteita, joissa on noudatettu standardien ohjeistusta. Mutta eiväthän standardit olekaan lakia, vaan hyvää arviointitapaa, jota kai kaikkien on noudatettava, ellei se ole ristiriidassa suorien säädösten kanssa. Olen kovin huolissani käräjäoikeuden tekemästä tulkinnasta, enkä ilman lisäselityksiä pysty ymmärtämään oikeuden logiikkaa. Toivottavasti tulkinta viedään myös ylempiin oikeusasteisiin. Helsingissä Kauko Viitanen OPINNÄYTETYÖPALKINTO Yhdistyksen hallitus julistaa haettavaksi opinnäytetyöpalkinto 2010 stipendit. SKAY palkitsee parhaan kiinteistöarvioinnin alalla vuonna 2010 valmistuneen opinnäytetyön 500 euron suuruisella stipendillä. Ehdotukset pyydetään toimittamaan yhdistyksen sihteerille mennessä (yhteystiedot sisäkannessa). Arviointistandardit on otettu voimakkaasti mukaan koulutukseen sekä yliopistossa ja alan kursseilla yhdistyksissä, koulutuslaitoksissa ja työnantajien keskuudessa. Siinä mielessä hämmentää kovasti, että käräjäoikeus on 4 5

4 Kiinteistöarviointi 2/11 Energiatodistusten hyödyntäminen kiinteistöarvioinnissa ehdotus Romaniasta Suomessa astui voimaan vuoden 2008 alusta laki rakennuksen energiatodistuksesta, jolla saatettiin voimaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi rakennusten energiatehokkuudesta. Kuten tunnettua, energiatodistus on laitettava nähtäville rakennusta tai sen osaa myytäessä tai vuokrattaessa ja siitä on siten tullut osa kiinteistömarkkinainformaatiota. Energiatehokkuusinformaatiosta näyttäisi vähitellen muotoutuvan myös kiinteistöjen arvoja vertailutekijä, joka tulisi huomioida myös kiinteistöarviointityössä - ainakin jos IMMOVALUE projektin tuloksia on uskominen. IMMOVALUE on kesäkuussa 2010 päättynyt eurooppalainen tutkimushanke, jossa tavoitteena on ollut energiatehokkuuden ja muiden elinkaarikustannusten integroiminen tiiviimmin osaksi kiinteistöarvioinnin käytäntöjä. Eräänä osatavoitteena on ollut energiatodistusten hyödyntäminen kiinteistöarvioinnissa. Tästä tutkimusosiosta näyttää erityisesti vastanneen muutamat romanialaiset tutkijat professori Daniela Popescun johdolla. Seuraavassa esiteltävä ESP-metodi perustuu Popescun et al. artikkeliin Analysis of the Influence of Energy Performance of Buildings on the Romanian Real-Esate Market, joka on saatavilla mm. projektin www-sivuilta ( org). ESP-metodi kokemusperäinen menetelmän täydentäjäksi. Metodin ideana on selvittää, millaista taloudellista lisäarvoa energiatehokkuus edustaa ja miten tämä pitäisi markkinoilla ja arvioinnissa ottaa huomioon. Todettakoon siis jo heti alkuun, että artikkelissa ei ainakaan selkeästi väitetä, että kiinteistömarkkinat hinnoittelisivat energiatehokkuutta oikein, vaikka tässä esitettävä pienimuotoinen tapaustutkimus sen puolesta kovasti puhuukin. Metodin lähtökohtana on siis arvioitavan kohdekiinteistön ja sen vertailukauppa-aineiston energiansäästöpotentiaalin, Energy Saving Potential (ESP), selvittäminen. Energiansäästöpotentiaali saadaan yksinkertaisesta yhtälöstä: Missä ESP = vuosittainen energiansäästöpotentiaali (kwh/m2) Edemand = vuosittainen energiantarve kohdekiinteistössä Esample = vuosittainen energiantarve vertailujoukossa Energiantarve vertailujoukossa saadaan yksinkertaisesti laskemalla vertailujoukon keskiarvo yhtälöllä: Missä m = vertailukiinteistöjen lukumäärä Eref = vertailukiinteistöjen energiatodistuksista saatava vuosittainen energiantarve Tässä kohtaa metodin soveltamista huomioidaan se, että vertailukauppojen tulisi olla vertailukelpoisia rakenteidensa puolesta. Tämä ilmaistaan siten, että vertailukauppojen pitäisi olla samojen rakentamismääräysten mukaisesti rakennettu. Erityisesti viitataan rakennuksen lämmöneristysarvoihin. Huomioitavaa on myös se, että ESP -laskenta pitäisi tehdä erikseen eri energialajeille. Artikkelissa esiteltävän tapaustutkimuksen tulokset liittyvät maakaasulla toteutettavaan lämmitykseen. Meille tutumpi esimerkki voisi olla kaukolämpö. Seuraavaksi voidaan laskea energiansäästöpotentiaalin kustannuksen arvo VESP. Missä MAR = markkinakohtainen vakio (market adjustment rate) ESP = vuosittainen energiansäästöpotentiaali (CE) = energian yksikköhinta ( /kwh) t = rakennuksen jäljellä oleva taloudellinen käyttöikä i = diskonttokorko Seuraavaksi artikkelissa esitetään hiukan vaikeaselkoisesti tapaustutkimuksen laskenta em. kaavoilla, jossa on käytetty kolmea vertailukiinteistöä. Tuloksena on saatu korjatut hinnat vertailukaupoille, jos ne energiatehokkuuden osalta olisivat vastanneet kohdekiinteistöä. Kohdekiinteistön markkina-arvoksi (hinnaksi) oli markkinoilla osoittautunut 815,74 e/m2. Perinteinen kokemusperäinen menetelmä oli antanut markkina-arvoksi 764,53 /m2. Kun ESP metodilla saatu energiansäästöpotentiaali oli vielä huomioitu samankaltaistamisessa, oli päästy arvoon 807,72 /m2, joka eroaa vain noin prosentin toteutuneesta kauppahinnasta. Menetelmän arviointia Vaikka menetelmä on artikkelissa kuvattu joidenkin yksityiskohtien osalta epäselvästi, on perusperiaate kuitenkin helposti käsitettävissä: vertailukauppoja tulisi korjata myös energiatehokkuuden osalta. Energiatehokkuudelle voidaan myös määrittää järkiperäisesti energiatodistusten tietoja hyödyntäen euromääräinen arvo. Metodia voidaan pitää siis kokemusperäisen menetelmän laajennuksena ja yleisten arviointiperiaatteiden mukaisena. Oma kysymyksenä luonnollisesti on, huomioivatko ja arvostavatko markkinat rakennusten energiatehokkuutta siten, kuin edellä esitetty malli ehdottaa. Johtaako metodin soveltaminen markkina- 6 7

5 Energiatodistusten hyödyntäminen kiinteistöarvioinnissa jatkuu... arvoon vai pikemminkin kohti subjektiivisia arvostuksia? Mallissa tunnutaan varautuneen tähän mahdollisuuteen ottamalla viimeisimpään kaavaan mukaan markkinakohtainen vakio (jolle tapaustutkimuksessa oli annettu arvo 1.0). Vakion määrittymistä ei kuitenkaan sen tarkemmin esitellä. Suppea artikkeli jättää myös monia yksityiskohtia auki. Aihetta on esimerkiksi kysyä, miten diskonttotekijä, jossa on mukana (sinänsä järkevän oloisesti) jäljellä oleva taloudellinen käyttöikä, on muodostettu juuri sellaiseksi kuin se on. Helposti päästään myös haastavaan kysymykseen siitä, millaista korkokantaa laskennassa pitäisi käyttää. Tapaustutkimuksessa korkokantana oli käytetty 8 %. Samoin herkkyys niin korkokannalle kuin käyttöiällekin tulisi ottaa tarkempaan selvittelyyn. Niinikään energiatehokkuuden perusproblematiikka olisi myös hyvä läpikäydä. On muistettava, että rakennuksen energiatehokkuus on lopulta kahden asian summa. Se kertoo sekä rakennuksen itsensä että myös sen käyttäjien energiatehokkuudesta, tai -tehottomuudesta. Energiatehokkaankin rakennuksen käyttö voi tosiasiallisesti olla tehotonta, esimerkiksi matalan käyttöasteen johdosta. Esitetty metodi ansaitsee kuitenkin lisähuomiota, eikä ole vaikea ennustaa, että energiatehokkuuden huomioiminen tulee lähitulevaisuudessa saamaan kiinteistöarvioinnissa jopa vakiintuneita muotoja. Nyt esitetyn menetelmän tarkempi tutkimus soveltuisi hyvin vaikkapa kandityön aiheeksi, noin ensi alkuun. Ari Laitala. Määritelmät ja käsitteet tärkeä osa kiinteistöarviointia Niin Suomessa kuin Ruotsissakin on keskusteltu lunastuskorvauksen tasosta ja siitä, kattaako omaisuuden luovutuksesta määrätty käyvän hinnan mukainen korvaus luovuttajan koko menetyksen. Keskustelun seurauksena on Ruotsiin elokuussa 2010 tullut voimaan laki, jonka mukaan luovuttajalle tulee maksaa markkina-arvoon perustuvan lunastuskorvauksen lisäksi 25 %:n lisäkorvaus. Suomessa samainen keskustelu on taasen johtanut siihen, että maa- ja metsätalousvaliokunta on ehdottanut, että lunastuslain korvaustasoa pitäisi korottaa muuttamalla korvausperusteena oleva käypä hinta korkeimmaksi käyväksi hinnaksi. Epämääräiset käsitteet johtavat väärinkäsityksiin Vaikka korvaustason korottamista ei ole ainakaan suoralta kädeltä tyrmätty, on maa- ja metsätalousvaliokunnan esittämää vaihtoehtoa kritisoitu erityisesti korkeimman käyvän hinnan käsitteen epämääräisyyden vuoksi. Esimerkiksi yli-insinööri Sakari Haulos Maanmittauslaitoksesta on pitänyt murheellisena sitä, että lainsäädäntöön halutaan tuoda termi, jota kansainvälinen arviointitiede ei tunne (Maankäyttö 1/2011). Haulos onkin todennut, että kiinteistöarviointi on kansainvälistynyt aikaisempaan verrattuna, mistä esimerkkinä on muun muassa se, että kansainväliset arviointistandardit määrittelevät markkina-arvon käsitteen ja sen määrittämiseen käytössä olevat keinot. On helppo yhtyä Hauloksen näkemykseen siitä, että lunastusarvioinnissa lähtökohtana pitäisi olla markkinaarvo, eikä mikään epämääräinen korkein käypä hinta. Sillä mikäli määriteltävää suuretta ei ole määritelty, ei määrittelyyn käytettäviä keinojakaan voida määritellä. Tämä taasen johtaa siihen, että samoja lähtötietoja käyttämällä voidaan päätyä erilaisiin lopputuloksiin, johtuen siitä, että määrittely koskee eri asiaa. Asia on konkretisoitunut esimerkiksi paljon julkisuutta saaneessa Vattajan lunastuksessa, missä lunastuskorvaukset tulisi määritellä korkeimman käyvän hinnan mukaan (ks. Maankäyttö 4/2010; Maankäyttö 1/2011; Maankäyttö 2/2011). Kiinteistöarviointi 2/11 Jatkuu

6 Tapauskohtaista tarkastelua arviointistandardien hyödyntämisestä lunastusarvioinnissa Erästä lunastuskorvausta koskevaa kiinteistöarviota tehdessäni määritelmien ja määrittelyyn käytettävien keinojen epäselvyys konkretisoitui myös omalla kohdallani. Kyseisessä tuomioistuimen käyttöön todistusaineistoksi tarkoitetussa arviointilausunnossa tehtävänäni oli määrittää kohteenkorvaus liki kymmenen vuotta sitten haltuunotetusta alueesta. Koska lunastettava omaisuus tuli lunastuslain 44 :n mukaan arvioida sellaisena kuin se oli ollut haltuunoton ajankohtana, tuli kohteelle määrittää käypä hinta vuoden 2003 hintatasoon. Arviointilausunnossa katsoin käyvän hinnan vastaavan markkina-arvoa. Suoritin arvion kansainvälisten arviointistandardien ohjeistamaa kauppaarvomenetelmää käyttäen hyödyntäen vertailuprosessissa edustaviksi katsomiani vertailukauppoja. Aikaisemmassa korvauspäätöksessä ja sen yhteydessä tehdyssä kiinteistöarviossa, joka nyt siis oli riitautettu, kaupat kauppa-arvomenetelmän vertailuprosessiin oli valittu arvohetken molemmilta puolilta. Itse valitsin vertailuprosessiin mukaan kuitenkin vain ennen arvohetkeä tehdyt kaupat, sillä katsoin, että markkina-arvo heijastaa aina tietyn ajanhetken (arvohetken) näkemyksiä ja arvostuksia kohteen tuottamista hyödyistä. Kun markkina-arvo muodostuu, muodostuu se aina kulloinkin käytettävissä olevan informaation perusteella. Täten markkina-arvon muodostumiseen ei koskaan voi vaikuttaa arvohetken jälkeinen informaatio, sillä tällaista informaatiota ei markkina-arvon määräytymishetkellä ole ollut olemassa. Edellä mainitusta syystä johtuen karsin vertailuprosessista pois sellaiset kaupat, jotka olivat tehty arvohetken jälkeen. Lausunnossani vetosin loogiseen päättelyyn ja siihen, että tekemässäni kiinteistöarviossa on määritetty kansainvälisten arviointistandardien mukaista markkina-arvoa. (ks. IVS 2007, ss , 263.) Lisäksi arvelin, että kauppoja vertailuprosessiin jäi karsimisesta huolimatta aivan riittävästi, yli 30 edustavaksi katsomaani havaintoa. Ratkaisuunsa tuomioistuin kuitenkin kirjasi, ettei kansainvälisten arviointistandardien ohjetta kauppa-arvomenetelmästä voitu soveltaa kyseiseen tapaukseen, minkä seurauksena lausuntoni arviointiperusteet hylättiin. On hieman vaikea ymmärtää, kumpi arviointiperusteista tapauksessa hylättiin: se, että määrittäminen koski markkina-arvoa vai se, että määrittämiseen käytettiin arviointistandardin mukaista kauppaarvomenetelmää. Eivätkö hyvää kiinteistöarviointitapaa koskevat määräyksetkin jo velvoita, että arvioinnissa tulee käyttää yleisesti hyväksyttyjä menetelmiä sekä terminologiaa? Tapaus on sikäli ongelmallinen, että seuraavan kerran tuomioistuimen tarkasteluun menevää arviota tehdessäni joudun miettimään sitä, otanko arviointiprosessiin mukaan myös arvohetken jälkeisiä kauppoja. Olen edelleen sitä mieltä, ettei näitä havaintoja saisi ottaa mukaan vertailuprosessiin silloin, kun määritetään markkina-arvoa. Toki tänään tiedetään, ettei Nokian osake ole yhtä arvokas kuin se oli joulukuussa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että jos Nokian osakkeita olisi lunastettu joulukuussa, ja niistä nyt määrättäisiin korvaus, alennettaisiin korvausta sillä perusteella, että arvohetken jälkeiset kaupat olisivat tehty aikaisempaa halvemmalla. Toisaalta minun tulee pitää mielessä myös se, etten voi tehdä sellaista arviokirjaa, jonka arviointiperusteet ovat tällä perusteella hylättävissä, sillä kenenkään ei tällaisesta lausunnosta kannata maksaa. Kenties tulevaisuudessa minun kannattaakin määrittää vain lunastuslain mukaisia korvauksia - niistä kun ei mitään määritelmiä ole olemassa. Tästä määritelmien ja arviointiperusteiden puutteesta esimerkiksi käyköön se, että samainen tuomioistuin hylkäsi vain kahta viikkoa aikaisemmin antamassa päätöksessään arviokirjassa esitetyt (arvioitua korkeammalla hinnalla) arvohetken jälkeen tapahtuneet vertailukaupat sillä perusteella, että arvonhetken jälkeen tapahtunut arvon muutos oli jätettävä huomioimatta. Juhana Hiironen Arviointialan opinnäytetöiden tiivistelmiä Tämän otsakkeen alla pyritään esittelemään kiinteistöarviointialalta tehtyjä opinnäytetöitä. Opinnäytetöiden esittelemisellä pyritään levittämään tietoa uusista tutkimuksista. Muutoin nämä tutkimukset jäävät helposti vain tutkimuksen tekijän ja työn tilaajan tietoisuuteen, sillä kattavia tietojärjestelmiä opinnäytetöistä ei ainakaan Aalto-yliopistossa ole olemassa. Opinnäytetyöt ovat luettavissa kokonaisuudessaan Aalto-yliopiston kirjastossa. Valitettavasti sähköisessä muodossa ne eivät tällä hetkellä ole saatavissa. Helpoiten kiinnostavan tutkimuksen saakin käsiinsä lähestymällä suoraan työn tekijää. Opinnäytetöitä pyritään esittelemään jatkossa jokaisessa lehden nume rossa, mikäli arviointilalan opinnäytteitä on kuluvana ajanjaksona valmistunut. Koska minulla ei ole saatavilla muita kuin Aalto-yliopiston opinnäytteitä, tulee muista opinahjoista töitään näytille haluavien toimittaa työt ja niiden tiivistelmät minulle. Toivon, että tästä on hyötyä niin töiden tekijöille kuin yhdistysten jäsenille! -Juhana Hiironen 10 11

7 Työn nimi: Kiinteistöportfolioiden arviointi Työn tekijä: Hannele Holma Valvoja: Prof. Kauko Viitanen Ohjaaja: TkT Heidi Falkenbach Tutkimusaiheena portfolioarviointi on tärkeää, koska portfolioarviot ovat yleistyneet Suomessakin kiinteistömarkkinoille tulleiden ulkomaisten sijoittajien sekä uusien IFRS-standardien myötä. Vaikka lähivuosina sijoitustoiminta on ollut hiljaisempaa, tulee nykyistenkin portfolioiden kehitystä edelleen seurata. Tämä tutkimus käsittelee kiinteistöportfolioiden arviointia. Yksittäisen kiinteistön arviointiin liittyvien käsitteiden tarkastelulla selvitetään, miten kiinteistöportfoliota arvioidaan, ja mitä mahdollisia eroja arvioinneissa on. Tutkimuksessa pyritään löytämään tarkastelumallia kiinteistöportfolion arviointiin, sekä kiinteistöportfolion tukkualennuksen tai ylennyksen eli preemion muodostamiseen ja perustelemiseen. Tähän liittyen tutkitaan sekä kiinteistöjen eri riskejä, että modernia portfolioteoriaa. Yksittäisten kiinteistöjen riskien tarkastelun pohjalta luodaan taulukko ja yhteenveto kiinteistöportfolion riskien tarkastelusta. Riskien hajauttamisella voidaan perustella portfoliopreemio. Tutkimuksessa voidaan tehdä johtopäätös, että hajauttamalla kiinteistöportfolion yksittäisiä kohteita, voidaan portfolion riskiä pienentää, ja näin ollen saada kiinteistöportfoliosta tuottoisampi ja turvallisempi sijoituskohde kuin yksittäisistä kiinteistöistä. Tutkimuksessa ilmeni tarve kehittää nykyisiä arviointitapoja, sillä kiinteistöportfolion tukkualennuksen tai preemion muodostamiseen ja perustelemiseen ei ollut valmista selkeää ohjeistusta eikä käytäntöä. Yhteenvetona tämä tutkimus osoittaa, että on olemassa tarvetta kehittää kiinteistöportfolioiden arviointiin liittyviä käytäntöjä. Toisaalta kansainväliset standardit on otettu laajasti käytäntöön kaikissa suurissa suomalaisissa kiinteistöarviointiyrityksissä. Työn nimi: Oulun kaupungin rakennettujen omakotitonttien markkinat 2000-luvulla Työn tekijä: Heikki Kangas Työn valvoja: Prof. Kauko Viitanen Työn ohjaaja: Diplomi-insinööri Carl Slätis Tutkimuksen tavoitteena oli muodostaa kuva Oulun kaupungin omakotitonttimarkkinoista luvun aikana sekä tarkastella toimia joilla kaupunki on lisännyt vanhojen, olemassa olevalla infrastruktuurilla varustettujen kaupunginosien kysyntää lapsiperheiden keskuudessa. Tutkimuksessa selvitetään myös, kuinka kaupunki on onnistunut maapolitiikassaan, onko rakennettujen ja rakentamattomien tonttien hintataso pysynyt kohtuullisena verrattaessa hintatasoja naapurikunnissa sekä muissa vertailukelpoisissa yliopistokaupungeissa. Tutkimuksessa tarkasteltiin kauppahintastatiikkaa sekä Oulun kaupungin alueella omakotitontin ostaneiden, myyneiden sekä kaupungilta vuokratontin saaneiden preferenssejä. Rakennetun talon ostajat sekä kaupungilta tontin saaneet arvostivat hyviä palveluita sekä kulkuyhteyksiä. Heistä merkittävä osa ei ollut harkinnut saman kohteen hankkimista naapurikunnista. Rakennettujen tonttien myyjien enemmistö vaihtoi asuntoa elämäntilanteen muutoksen takia. Tutkimuksen perusteella Oulun kaupungin alueella tehtyjen rakennettujen sekä rakentamattomien tonttien kauppahinnat ovat samaa tasoa sekä Oululaisten keskuudessa potentiaalisina asuinpaikkana pidettyjen naapurikuntien sekä muiden yliopistokaupunkien kanssa. Näin ollen kaupungin harjoittamaa maapolitiikkaa voidaan pitää onnistuneena. Parhaita keinoja vanhojen omakotialueiden elinvoimaisuuden takaamiseksi ovat palveluiden saatavuus sekä iäkkäille asukkaille tarjottavat mahdollisuudet muuttaa omia vaatimuksia vastaavaan seniori- tai palvelutaloon mahdollisimman lähellä omaa asuinaluetta

8 IVSC-uutisia Tulevia tapahtumia IVSC:n strategia ja toimintasuunnitelma vuosille julkaistu IVSC:n organisaatio uudistui rahoituskriisin aikana. Uudistunut organisaatio aloitti toimintansa tammikuussa Rahoitusmarkkinoita myllertänyt kriisi tarjosi kimmokkeen IVSC:n kehittämistyölle johtaen arvioijien yhä suurempaan rooliin kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla. Uudistettu toimintasuunnitelma etsii keinoja kasvattaa organisaation resursseja. IVSC haluaa tulevalla strategiakaudella pyrkiä: SKAY ry:n esitelmätilaisuus Markkinakatsaus kesäkuuhun 2011 saakka tehdyistä kiinteistökaupoista. Mikä on markkinoiden nykytilanne kiinteistökauppojen valossa? Paikkana tuttuun tapaan Tieteiden talo, Sali 312. Ilmainen SKAY:n ja AKA:n jäsenille tarkoitettu tilaisuus alkaa kello 16:30. Kahvitarjoilu Sijoittajapäivä 2011 olemaan maailmanlaajuisesti kansainvälisten standardien asettaja arvioijien ammattikunnassa johtamaan maailmanlaajuista arvioijien ammattikunnan kehitystä olemaan maailmanlaajuisesti vaikutusvaltainen osapuoli arvioijien ammattikunnassa tehostamaan IVSC:n hallintoa ja toimintaa. Lue lisää Asuinhuoneiston vuokrasopimukset ja vuokranmääritys Lue lisää Lue koko strategia osoitteessa Liikehuoneistojen vuokrasopimukset ja vuokranmääritys Lue lisää Kommentit vähennetyn jälleenhankintakustannus menetelmän soveltamisesimerkeistä julkaistu IVSC on julkaisi vuoden alussa luonnoksen, joka käsittelee vähennetyn jälleenhankintakustannuksen -menetelmään liittyviä ongelmatilanteita. Luonnos pyrki esimerkkien kautta osoittamaan, kuinka realistinen arvio voidaan tehdä niissä tilanteissa, joissa markkinoilta saatava vertailutieto puuttuu. Luonnoksesta saadut kommentit ovat vastaanotettu ja tullaan huomioimaan standardin valmistelussa. Kommentit ovat luettavissa osoitteessa Raportti rahoitusinstrumenttien arvioinnista julkaistu Rahoituskriisin jälkimainingeissa poliittiset päättäjät ovat ilmaisseet huolensa sijoittajien käyttämiä rahoitusinstrumentteja kohtaan. Monimutkaisten rahoitusinstrumenttien arviointi on osoittautunut erityisen vaikeaksi ymmärtää. Tästä johtuen IVSC muodosti työryhmän ongelmien havainnoimiseksi ja erityisesti jälkimarkkinakelpoisten instrumenttien arviointien luotettavuuden parantamiseksi. Työryhmän raportti ja toimintasuunnitelmat ovat luettavissa osoitteessa Kiinteistöjen sijoitus-, rahoitus-, kehitysja palveluliiketoiminnan Vuosiseminaari Lue lisää Maanmittaustieteiden päivät 2011 Maanmittaustieteiden päivillä on muun muassa keskustelua Suomessakin kenties muutamien vuosien päästä käyttöön otettavasta 3D-kiinteistöjärjestelmästä. Lisäksi päiville on kaavailtu myös arviointikuntaa kiinnostava osio kaupunkimaan, erityisesti raakamaan, arvioinnista. Merkitkää päivä ylös kalenteriinne! 14 Kiinteistöarviointi 2/11 Kiinteistöarviointi 2/11 15

9 YHTEISÖJÄSENEMME Kiinteistöalan Koulutussäätiö Catella Property Oy Auktorisoidut Kiinteistöarvioijat ry. Maanomistajien Arviointikeskus Oy Fingrid Oyj Newsec Valuation Oy Realia Management Oy Suomen Toimitila-asiantuntijat Oy Laatumaa Jones Lang LaSalle Ovenia Oy Svenska Handelsbanken AB Seinäjoen Kotijoukkue Oy 16

HALLITUKSEN KOKOUS 1/2013

HALLITUKSEN KOKOUS 1/2013 HALLITUKSEN KOKOUS 1/2013 Aika: Torstai 27.2.2013 n. klo 17.00 Paikka: Gentti, Vaisalantie 8, Espoo Asialistan 5, kohta i käsiteltiin sähköpostikokouksessa 1.3-4.3.2013. Läsnä: Kauko Viitanen Puheenjohtaja

Lisätiedot

Kiinteistöarviointi 2/05

Kiinteistöarviointi 2/05 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti Suomen Kiinteistöarviointiyhdistyksen järjestämä esitelmätilaisuus tiistaina 24.5.2005 Tieteiden talolla. kts. sivu 8 HUOM! LEHTI SISÄLTÄÄ SKAY:N JÄSENILLE

Lisätiedot

Lausunto Technopolis Oyj:n sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksestä 31.12.2010

Lausunto Technopolis Oyj:n sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksestä 31.12.2010 Lausunto Technopolis Oyj:n sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksestä 31.12.2010 Kaj Söderman Seppo Koponen Jukka Uusitalo 18.1.2011 Toimeksiannon määritys Toimeksianto Technopolis Oyj (Technopolis) ja Realia

Lisätiedot

Kiinteistöarviointi 2/07

Kiinteistöarviointi 2/07 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti Suomen Kiinteistöarviointiyhdistyksen kesäkuun esitelmätilaisuus torstaina 7.6.2007 Tieteiden talolla. Lisätietoa sivulla 7! Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys

Lisätiedot

Kiinteistöarviointi 3/15. Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti

Kiinteistöarviointi 3/15. Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti Kiinteistöarviointi 3/15 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti HALLITUS PUHEENJOHTAJA Kauko Viitanen Aalto-yliopisto HALLITUKSEN JÄSENET Arja Lehtonen Catella Property Oy Antti Orama Maanomistajien

Lisätiedot

Lausunto Technopolis Oyj:n sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksestä 31.12.2012

Lausunto Technopolis Oyj:n sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksestä 31.12.2012 Lausunto Technopolis Oyj:n sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksestä 31.12.2012 Jukka Uusitalo Antti Huotari Seppo Koponen 17.1.2013 An International Associate of Toimeksiannon määritys Toimeksianto Technopolis

Lisätiedot

Technopolis Oyj. Lausunto Technopolis Oyj:n sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksestä 31.12.2014 Jukka Uusitalo Antti Huotari Seppo Koponen 22.1.

Technopolis Oyj. Lausunto Technopolis Oyj:n sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksestä 31.12.2014 Jukka Uusitalo Antti Huotari Seppo Koponen 22.1. An International Associate of Technopolis Oyj Lausunto Technopolis Oyj:n sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksestä 31.12.2014 Jukka Uusitalo Antti Huotari Seppo Koponen 22.1.2015 Muodosta pdf arko-työkalut

Lisätiedot

Technopolis Oyj. Lausunto Technopolis Oyj:n sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksestä 31.12.2013 Jukka Uusitalo Antti Huotari Seppo Koponen 28.1.

Technopolis Oyj. Lausunto Technopolis Oyj:n sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksestä 31.12.2013 Jukka Uusitalo Antti Huotari Seppo Koponen 28.1. An International Associate of Technopolis Oyj Lausunto Technopolis Oyj:n sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksestä 31.12.2013 Jukka Uusitalo Antti Huotari Seppo Koponen 28.1.2014 Muodosta pdf arko-työkalut

Lisätiedot

Kiinteistöarviointi 2/06

Kiinteistöarviointi 2/06 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti Suomen Kiinteistöarviointiyhdistyksen järjestämä esitelmätilaisuus maanantaina 5.6.2006 Tieteiden talolla. Lisätietoa sivulla 8. Kuva: Ian Britton LEHTI

Lisätiedot

Kiinteistöarviointi 4/15. Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti

Kiinteistöarviointi 4/15. Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti Kiinteistöarviointi 4/15 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti Sisällys KIINTEISTÖARVIOINTI 4/2015 HALLITUS PUHEENJOHTAJA Kauko Viitanen Aalto-yliopisto HALLITUKSEN JÄSENET Arja Lehtonen Catella

Lisätiedot

KIINTEISTÖARVIOINTI 1/13

KIINTEISTÖARVIOINTI 1/13 KIINTEISTÖARVIOINTI 1/13 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti Kiinteistöarviointi 1/13 1 HALLITUS PUHEENJOHTAJA Kauko Viitanen Aalto-yliopisto HALLITUKSEN JÄSENET Arja Lehtonen Catella Property

Lisätiedot

Pääkirjoitus: Yhdistyksemme rooli nyt ja tulevaisuudessa, 4. Neurotaloustiede ja evoluutioteoria metsän arvioinnissa, 5

Pääkirjoitus: Yhdistyksemme rooli nyt ja tulevaisuudessa, 4. Neurotaloustiede ja evoluutioteoria metsän arvioinnissa, 5 Kiinteistöarviointi 1/10 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti Pääkirjoitus: Yhdistyksemme rooli nyt ja tulevaisuudessa, 4 Neurotaloustiede ja evoluutioteoria metsän arvioinnissa, 5 Kiinteistöalan

Lisätiedot

Kiinteistöarviointi 1/12

Kiinteistöarviointi 1/12 Kiinteistöarviointi 1/12 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti 1 HALLITUS PUHEENJOHTAJA Kauko Viitanen Aalto-yliopisto HALLITUKSEN JÄSENET Arja Lehtonen Catella Property Oy Antti Orama Maanomistajien

Lisätiedot

ARVIOKIRJA. Raahe, 5. kaupunginosa, kortteli 20 Rakennusoikeuden arvo 30.6.2015

ARVIOKIRJA. Raahe, 5. kaupunginosa, kortteli 20 Rakennusoikeuden arvo 30.6.2015 1 (11) ARVIOKIRJA Raahe, 5. kaupunginosa, kortteli 20 Rakennusoikeuden arvo 30.6.2015 CATELLA PROPERTY OY, HELSINKI, Y-TUNNUS 2214835-6 2 (11) Oulu 30.6.2015 ARVIOKIRJA ARVION KOHDE ARVION TILAAJA Arvion

Lisätiedot

Juuan kunta. Arviokirja (AKA -arvio) Teollisuus- ja yritystontit 26 kpl Rivitalotontit. 5 kpl Paritalotontit

Juuan kunta. Arviokirja (AKA -arvio) Teollisuus- ja yritystontit 26 kpl Rivitalotontit. 5 kpl Paritalotontit An International Associate of Juuan kunta Arviokirja (AKA -arvio) Teollisuus- ja yritystontit 26 kpl Rivitalotontit 5 kpl Paritalotontit 2 kpl Asuinliiketontit 3 kpl Lisämaaksi tuleva tontti 1 kpl Juuan

Lisätiedot

Lausunto Technopolis Oyj:n sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksestä 31.12.2011

Lausunto Technopolis Oyj:n sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksestä 31.12.2011 Lausunto Technopolis Oyj:n sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksestä 31.12.2011 Jukka Uusitalo Antti Huotari Seppo Koponen Toimeksiannon määritys Toimeksianto Technopolis Oyj (Technopolis) ja Realia Management

Lisätiedot

KEHITTÄMISKORVAUSTEN ARVIOINTI

KEHITTÄMISKORVAUSTEN ARVIOINTI KEHITTÄMISKORVAUSTEN ARVIOINTI KUNTIEN JA MAANMITTAUSLAITOKSEN KIINTEISTÖTEHTÄVIEN KOULUTUSPÄIVÄ 20.9.2011 Seppo Sadeharju Varsinais-Suomen maanmittaustoimisto 1 MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA MIKÄ KEHITTÄMISKORVAUS,

Lisätiedot

Miten aluehallintovirastot (AVI) valvovat kiinteistönvälittäjiä energiatodistusten osalta. Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Jouko Rikkilä (ESAVI)

Miten aluehallintovirastot (AVI) valvovat kiinteistönvälittäjiä energiatodistusten osalta. Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Jouko Rikkilä (ESAVI) Miten aluehallintovirastot (AVI) valvovat kiinteistönvälittäjiä energiatodistusten osalta 1 Yleistä AVI:n kiinteistönvälitysvalvonnasta Laki kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä

Lisätiedot

Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus

Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus 1/5 Verohallinto Ylitarkastaja Janne Myllymäki PL 325 0052 VERO janne.myllymaki@vero.fi Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus Lausunnonantajasta

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA

ENERGIATODISTUS KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA ENERGIATODISTUS KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA Tämän lain tarkoituksena on erityisesti lisäämällä mahdollisuuksia rakennusten energiatehokkuuden vertailuun edistää rakennusten energiatehokkuutta ja

Lisätiedot

Kiinteistöarviointi 3/12

Kiinteistöarviointi 3/12 Kiinteistöarviointi 3/12 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti 1 HALLITUS PUHEENJOHTAJA Kauko Viitanen Aalto-yliopisto HALLITUKSEN JÄSENET Arja Lehtonen Catella Property Oy Antti Orama Maanomistajien

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS MITEN JA MIKSI? Matti Hellgrén. Suomen Talokeskus Oy

ENERGIATODISTUS MITEN JA MIKSI? Matti Hellgrén. Suomen Talokeskus Oy ENERGIATODISTUS MITEN JA MIKSI? LAKI RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laki rakennuksen energiatodistuksesta 13.4.2007. Ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiatodistuksesta 19.6.2007. Koskee vuoden

Lisätiedot

Energiatodistusten laatijoiden verkostoitumistilaisuus

Energiatodistusten laatijoiden verkostoitumistilaisuus Energiatodistusten laatijoiden verkostoitumistilaisuus Helsinki 18.11.2015 Janne Rasi, energia-asiantuntija 12.10.2007 Tekijän nimi Yleistä energiatodistuslaista Energiatodistuksen tarkoitus Ajankohtaista

Lisätiedot

KIINTEISTÖARVIOINTI 1/16. Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti

KIINTEISTÖARVIOINTI 1/16. Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti KIINTEISTÖARVIOINTI 1/16 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti HALLITUS PUHEENJOHTAJA Kauko Viitanen Aalto-yliopisto HALLITUKSEN JÄSENET Arja Lehtonen Catella Property Oy Antti Orama Maanomistajien

Lisätiedot

Sivu 1 / 5 TARJOUS 21.5.2014. YIT Rakennus Oy Panuntie 11 00620 Helsinki. Realia Management Oy Juha Kivelä. juha.kivela@realia.fi

Sivu 1 / 5 TARJOUS 21.5.2014. YIT Rakennus Oy Panuntie 11 00620 Helsinki. Realia Management Oy Juha Kivelä. juha.kivela@realia.fi Sivu 1 / 5 YIT Rakennus Oy Panuntie 11 00620 Helsinki TARJOUS 21.5.2014 Realia Management Oy Juha Kivelä juha.kivela@realia.fi Hallintorakennus 31, Sipoo, Nikkilä Kiitämme mahdollisuudesta tarjota Sipoon

Lisätiedot

Kiinteistöarviointi 4/10

Kiinteistöarviointi 4/10 Kiinteistöarviointi 4/10 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti 1 HALLITUS PUHEENJOHTAJA Kauko Viitanen Teknillinen Korkeakoulu HALLITUKSEN JÄSENET Arja Lehtonen Catella Property Oy Antti Orama

Lisätiedot

Toimivuuden varmistamisen vaikutukset kiinteistöjen arvonmuodostukseen (olemassa olevissa rakennuksissa)

Toimivuuden varmistamisen vaikutukset kiinteistöjen arvonmuodostukseen (olemassa olevissa rakennuksissa) Toimivuuden varmistamisen vaikutukset kiinteistöjen arvonmuodostukseen (olemassa olevissa rakennuksissa) Ari Laitala: ari.laitala@tkk.fi (050522745) Aaltoyliopiston rinnakkainen tutkimushanke VTT:n tutkimusprojektille

Lisätiedot

Kiinteistöarviointi 4/16. Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti

Kiinteistöarviointi 4/16. Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti Kiinteistöarviointi 4/16 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti HALLITUS PUHEENJOHTAJA Saija Toivonen Aalto-yliopisto HALLITUKSEN JÄSENET Arja Lehtonen Catella Property Oy Jukka Lahtinen Jukka

Lisätiedot

Kiinteistöarviointi 1/15. Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti1. Kiinteistöarviointi 1/15

Kiinteistöarviointi 1/15. Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti1. Kiinteistöarviointi 1/15 Kiinteistöarviointi 1/15 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti1 Kiinteistöarviointi 1/15 HALLITUS PUHEENJOHTAJA Kauko Viitanen Aalto-yliopisto HALLITUKSEN JÄSENET Arja Lehtonen Catella Property

Lisätiedot

KIINTEISTÖARVIOINTI 3/11

KIINTEISTÖARVIOINTI 3/11 KIINTEISTÖARVIOINTI 3/11 1 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti HALLITUS PUHEENJOHTAJA Kauko Viitanen Aalto-yliopisto HALLITUKSEN JÄSENET Arja Lehtonen Catella Property Oy Antti Orama Maanomistajien

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUS 25.03.2009 ATT 1

ENERGIATEHOKKUUS 25.03.2009 ATT 1 ENERGIATEHOKKUUS Rakennusten energiatehokkuuden parantamisen taustalla on Kioton ilmastosopimus sekä Suomen energia ja ilmastostrategia, jonka tavoitteena on kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. EU:n

Lisätiedot

Maankäyttötieteiden päivä 2014

Maankäyttötieteiden päivä 2014 30.10.2014 Tieteiden talo Sali 104 Maankäyttötieteiden päivä 2014 Maanmittaustieteiden Seura ry Suomen Maanmittausinsinöörien Liitto ry ILMOITTAUTUMINEN JA LISÄTIEDOT Maankäyttötieteiden päivän 2014 normaalihintainen

Lisätiedot

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt.

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. 1. Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Kameraseura ry, ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. Seura toimii Hämeenlinnassa. 2. Seuran tarkoituksena on edistää ja kohottaa

Lisätiedot

Ympäristövaliokunta Lainsäädäntöneuvos Sari Rapinoja Ympäristöministeriö

Ympäristövaliokunta Lainsäädäntöneuvos Sari Rapinoja Ympäristöministeriö HE eduskunnalle laeiksi rakennuksen energiatodistuksesta annetun lain ja rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä annetun lain 3 ja 5 :n muuttamisesta (HE 86/2017 vp) Ympäristövaliokunta 28.9.2017

Lisätiedot

Metsän arvostuskysymykset yhteismetsän laajentuessa liittymisten kautta. Arvokäsitteitä

Metsän arvostuskysymykset yhteismetsän laajentuessa liittymisten kautta. Arvokäsitteitä Metsän arvostuskysymykset yhteismetsän laajentuessa liittymisten kautta MML 3.5.2010 Eero Autere (MH) Raito Paananen Metsävaratietoasiantuntija (MMM, LKV) 5.5.2010 1 5.5.2010 2 Arvokäsitteitä Käyttöarvo

Lisätiedot

HALLITUS Puheenjohtaja Tuomo Heinonen Maanmittauslaitos

HALLITUS Puheenjohtaja Tuomo Heinonen Maanmittauslaitos Kiinteistöarviointi 3/08 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry. HALLITUS Puheenjohtaja Tuomo Heinonen Maanmittauslaitos JÄSEN Kauko Viitanen, vpj. Teknillinen

Lisätiedot

Kiinteistöarviointi 1/06

Kiinteistöarviointi 1/06 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n lehti VUOSIKOKOUSKUTSU Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n vuosikokoukseen Aika: tiistai 28.3.2006 klo 17.20 Paikka: Teknillisen korkeakoulun maanmittausosaston

Lisätiedot

Ajankohtaista ympäristöministeriöstä. Ympäristöneuvos Maarit Haakana Energiatodistusten laatijoiden verkostoitumistilaisuus

Ajankohtaista ympäristöministeriöstä. Ympäristöneuvos Maarit Haakana Energiatodistusten laatijoiden verkostoitumistilaisuus Ajankohtaista ympäristöministeriöstä Ympäristöneuvos Maarit Haakana Energiatodistusten laatijoiden verkostoitumistilaisuus 18.11.2015 Energiatodistusten voimassaoleva säädöstausta - ajankohtaisia tapahtumia

Lisätiedot

LUNASTUSLAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMINEN. Maanmittauspäivät Lsn Jari Salila

LUNASTUSLAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMINEN. Maanmittauspäivät Lsn Jari Salila LUNASTUSLAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMINEN Maanmittauspäivät 31.5.2017 Lsn Jari Salila 1 Hankkeen tausta Pääministeri Juha Sipilän hallituksen Suomalainen ruoantuotanto kannattavaksi, kauppatase nousuun kärkihankkeen

Lisätiedot

Kiinteistöarviointi 2/13

Kiinteistöarviointi 2/13 Kiinteistöarviointi 2/13 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti Kiinteistöarviointi 1/13 1 HALLITUS PUHEENJOHTAJA Kauko Viitanen Aalto-yliopisto HALLITUKSEN JÄSENET Arja Lehtonen Catella Property

Lisätiedot

Miten uusi energiatodistus poikkeaa aiemmasta?

Miten uusi energiatodistus poikkeaa aiemmasta? Miten uusi energiatodistus poikkeaa aiemmasta? Koulutusilta, HyRiMä:n kiinteistöyhdistys 20.11.2013, HAMK, Riihimäki DI Petri Pylsy EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2010/31/EU, annettu 19 päivänä

Lisätiedot

Maa Korvausarviointi TkT Juhana Hiironen

Maa Korvausarviointi TkT Juhana Hiironen Maa-20.2334 Korvausarviointi 8.9.2015 TkT Juhana Hiironen Mitä opit kurssin aikana? 1. Laskea taloudellisia menetyksiä erilaisissa lunastustilanteissa. 2. Ehdottaa määrättäväksi tulevan korvaussumman erilaisissa

Lisätiedot

Lähes nollaenergiarakennukset Valmistelun organisointi. Rakentaminen

Lähes nollaenergiarakennukset Valmistelun organisointi. Rakentaminen Lähes nollaenergiarakennukset Valmistelun organisointi Rakentaminen 30.9.2014 EPBD lähes nollaenergiarakennus 2 art. 2 alakohta: lähes nollaenergiarakennuksella tarkoitetaan rakennusta, jolla on erittäin

Lisätiedot

Maa Korvausarviointi TkT Juhana Hiironen

Maa Korvausarviointi TkT Juhana Hiironen Maa-20.2334 Korvausarviointi 15.9.2015 TkT Juhana Hiironen Päivän aikataulu 14:15 14:45 Kertausta lukutehtävän aihepiiristä 14:45 15:15 Ryhmätyö 15:15 15:40 Ryhmätöiden esittely 15:40 15:45 Seuraavaksi

Lisätiedot

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS,

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.3.2010 KOM(2010)75 lopullinen 2010/0042 (NLE) Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, muutosten hyväksymisestä Euroopan unionin puolesta Luoteis-Atlantilla harjoitettavaan kalastukseen liittyvää

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ? ENERGIA-ASIANTUNTIJA PETRI PYLSY KIINTEISTÖLIITTO

ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ? ENERGIA-ASIANTUNTIJA PETRI PYLSY KIINTEISTÖLIITTO ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ? ENERGIA-ASIANTUNTIJA PETRI PYLSY KIINTEISTÖLIITTO 1 Nykyinen energiatodistuskäytäntö Suomessa energiatodistuslaki voimaan

Lisätiedot

Nykyinen energiatodistuskäytäntö

Nykyinen energiatodistuskäytäntö ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ? 1 Nykyinen energiatodistuskäytäntö Suomessa energiatodistuslaki voimaan vuoden 2008 alussa Energiatodistus on ollut

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ? Hannu Sipilä Suomen LVI-liitto SuLVI

ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ? Hannu Sipilä Suomen LVI-liitto SuLVI ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ? Hannu Sipilä Suomen LVI-liitto SuLVI 1 Nykyinen energiatodistuskäytäntö Suomessa energiatodistuslaki voimaan vuoden

Lisätiedot

Kiinteistön edustalla oleva vesijättö voidaan liittää sen kohdalla olevaan kiinteistöön laissa säädetyin edellytyksin täyttä korvausta vastaan.

Kiinteistön edustalla oleva vesijättö voidaan liittää sen kohdalla olevaan kiinteistöön laissa säädetyin edellytyksin täyttä korvausta vastaan. Vesijätön lunastus Kari Tuppurainen kari.tuppurainen@maanmittauslaitos.fi 0400-719023 28.4.2015, Pohjois-Savon Kalatalouskeskus ry:n vuosikokous Hotelli Iso Valkeinen, Kuopio Kiinteistön edustalla oleva

Lisätiedot

Kriittiset huoltotoimet

Kriittiset huoltotoimet Euroopan lentoturvallisuusviraston lausunto 6/2013 Kriittiset huoltotoimet ASIAA KOSKEVA NPA/CRD 2012-04 RMT.0222 (MDM.020) 10/6/2013 Tiivistelmä Tässä lausunnossa käsitellään turvallisuuskysymystä, joka

Lisätiedot

HE 335/2014 vp. Asiantuntijakuuleminen Ympäristövaliokunta ke 10.12.2014 klo 9.30. (Ympäristövaliokunnan kokoushuone E 318, Eduskuntatalon 3. krs.

HE 335/2014 vp. Asiantuntijakuuleminen Ympäristövaliokunta ke 10.12.2014 klo 9.30. (Ympäristövaliokunnan kokoushuone E 318, Eduskuntatalon 3. krs. HE 335/2014 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä sekä rakennuksen energiatodistuksesta annetun lain muuttamisesta. Asiantuntijakuuleminen Ympäristövaliokunta

Lisätiedot

Asia. Lausunnon antajasta

Asia. Lausunnon antajasta Sivu 1 (5) Asia Hallituksen esitys HE 161/2012 vp eduskunnalle laeiksi rakennuksen energiatodistuksesta, Asumisen rahoitus ja kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta sekä rakennuksen ilmastointijärjestelmän

Lisätiedot

Kiinteistöarviointi 3/14. Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti. Kiinteistöarviointi 3/14

Kiinteistöarviointi 3/14. Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti. Kiinteistöarviointi 3/14 Kiinteistöarviointi 3/14 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti 1 HALLITUS PUHEENJOHTAJA Kauko Viitanen Aalto-yliopisto HALLITUKSEN JÄSENET Arja Lehtonen Catella Property Oy Antti Orama Maanomistajien

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. Kososten Sukuseura ry:n SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on: 1) ylläpitää yhteyttä Kososten suvun jäsenten

Lisätiedot

KIINTEISTÖARVIOINTI 1/11

KIINTEISTÖARVIOINTI 1/11 KIINTEISTÖARVIOINTI 1/11 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti HALLITUS PUHEENJOHTAJA Kauko Viitanen Aalto-yliopisto HALLITUKSEN JÄSENET Arja Lehtonen Catella Property Oy Antti Orama Maanomistajien

Lisätiedot

Finanssivalvonnan standardin 3.1 muutokset

Finanssivalvonnan standardin 3.1 muutokset Finanssivalvonnan standardin 3.1 muutokset Tilinpäätös ja toimintakertomus Esityksen rakenne Nykyisen 3.1 Tilinpäätös ja toimintakertomus laajuus ja rakenne Uudet Fivan sääntelyn ohjeet Esitystekniset

Lisätiedot

KUNTIEN RAAKAMAAHANKINNAN SEURANTA

KUNTIEN RAAKAMAAHANKINNAN SEURANTA Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä KUNTIEN RAAKAMAAHANKINNAN SEURANTA vuosi 2013 Ari Kilpi maanhankintapäällikkö Tampereen kaupunki T A M P E R E E N K A U P U N K I Ari Kilpi 20.8.2014 1 Raakamaan käsitteestä

Lisätiedot

Pääkirjoitus: Kiinteistömarkkinat ja informaatio, s. 4. Kuntapuolen mielipiteitä kiinteistöarviointipalveluista, s. 8

Pääkirjoitus: Kiinteistömarkkinat ja informaatio, s. 4. Kuntapuolen mielipiteitä kiinteistöarviointipalveluista, s. 8 Kiinteistöarviointi 4/09 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti Pääkirjoitus: Kiinteistömarkkinat ja informaatio, s. 4 Kuntapuolen mielipiteitä kiinteistöarviointipalveluista, s. 8 Toimistokäyttäjien

Lisätiedot

Rakentamisen uudet määräykset

Rakentamisen uudet määräykset Rakentamisen uudet määräykset LVI- treffit 3.10.2014 Ympäristöministeriö Maarit Haakana EU:n 2020 tavoitteet ja rakennukset Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (EPBD) Uusiutuvien energialähteiden edistämistä

Lisätiedot

HALLITUS Puheenjohtaja Kauko Viitanen Teknillinen Korkeakoulu

HALLITUS Puheenjohtaja Kauko Viitanen Teknillinen Korkeakoulu Kiinteistöarviointi 2/09 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti Kiinteistöarviointi nykyisessä suhdannetilanteessa, s - 6 Raakamaan hinta seuraa asuntojen hintoja, s - 10 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys

Lisätiedot

Kiinteistöarviointi 4/07

Kiinteistöarviointi 4/07 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti Syksyn esitelmätilaisuus torstaina 18.10.2007 vierailijana Aivar Tomson Virosta. IVS-koulutustilaisuus 29.11.2007. Lisätietoa sivuilla 6 ja 7. Suomen

Lisätiedot

Yleiskatsaus. Jos et ole vielä uutiskirjeen tilaaja, klikkaa TÄSTÄ tai lähetä sähköpostia osoitteeseen listatut@sipnordic.fi

Yleiskatsaus. Jos et ole vielä uutiskirjeen tilaaja, klikkaa TÄSTÄ tai lähetä sähköpostia osoitteeseen listatut@sipnordic.fi v.26 Jos et ole vielä uutiskirjeen tilaaja, klikkaa TÄSTÄ tai lähetä sähköpostia osoitteeseen listatut@sipnordic.fi www.aktiiviporssikauppa.com Yleiskatsaus Kohde-etuus Suositus 1 viikko 1 kuukausi LONG-tuote

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys,

Energiaeksperttikoulutus Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys, Energiaeksperttikoulutus 10.10.2016 Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys, Energialuokitus perustuu rakennuksen E-lukuun, joka koostuu rakennuksen laskennallisesta vuotuisesta energiankulutuksesta

Lisätiedot

Asiakas ja tavoite. Tekninen toteutus

Asiakas ja tavoite. Tekninen toteutus Asiakas ja tavoite Heikieli on vuonna 2015 perustettu yhden hengen asiantuntijayritys, joka tarjoaa käännös- ja oikolukupalveluita englannista ja saksasta suomeksi. Freelance-kääntäjiä on Suomessa paljon,

Lisätiedot

Säätiön nimi on Espoon Taide- ja Tietotekniikkasäätiö ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki.

Säätiön nimi on Espoon Taide- ja Tietotekniikkasäätiö ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki. SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi on Espoon Taide- ja Tietotekniikkasäätiö ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki. 2 Säätiön tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää uutta tietotekniikkaa ja teknologiaa soveltavan taiteen

Lisätiedot

Me allekirjoittaneet sopijapuolet olemme tänään tällä asiakirjalla tehneet seuraavan osakekaupan:

Me allekirjoittaneet sopijapuolet olemme tänään tällä asiakirjalla tehneet seuraavan osakekaupan: KAUPPAKIRJA Me allekirjoittaneet sopijapuolet olemme tänään tällä asiakirjalla tehneet seuraavan osakekaupan: OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Ylöjärven kaupunki Y-tunnus: 0158221-7 Kutuntie 14 33470 Ylöjärvi (jäljempänä

Lisätiedot

Projektityökurssi 2. Saija Toivonen TkT, Real Estate Research Group

Projektityökurssi 2. Saija Toivonen TkT, Real Estate Research Group Projektityökurssi 2 Saija Toivonen TkT, Real Estate Research Group No mitä tähän ny sit kantsis laittaa Teepä vähän markkinaanalyysiä! Markkina-analyysi - Kun etsitään kohteelle käyttötarkoitusta Kohteen

Lisätiedot

Pientalojen energiatehokkuusluokittelu

Pientalojen energiatehokkuusluokittelu Pientalojen energiatehokkuusluokittelu IEE/PEP seminaari 23.11.2006 erikoistutkija Copyright VTT VTT, Lähde: Hallituksen esitys 170 & YM SISÄLLYS 1. Energiatehokkuuden edistämisen yleisaikataulu Suomessa

Lisätiedot

Ostaja Lohjan Vuokra-asunnot Oy, Y-tunnus 0864408-9 Kauppakatu 6, 08100 Lohja

Ostaja Lohjan Vuokra-asunnot Oy, Y-tunnus 0864408-9 Kauppakatu 6, 08100 Lohja 1 (4) Luonnos 7.8.2015 SL Liite 5/Tekla 18.8.2015 ASUINRIVITALOJEN KAUPPAKIRJA 1. Osapuolet Myyjä Lohjan kaupunki Karstuntie 4, 08100 Lohja Ostaja Lohjan Vuokra-asunnot Oy, Y-tunnus 0864408-9 Kauppakatu

Lisätiedot

Lähes nollaenergiarakentaminen - lainsäädäntöpaketin valmistelun tilanne. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö FinVac 20.9.

Lähes nollaenergiarakentaminen - lainsäädäntöpaketin valmistelun tilanne. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö FinVac 20.9. Lähes nollaenergiarakentaminen - lainsäädäntöpaketin valmistelun tilanne Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö FinVac 20.9.2016 Valmisteilla olevat säädökset HE maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

Kiinteistöarviointi 4/06

Kiinteistöarviointi 4/06 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti Tervetuloa glögeille! Esitelmätilaisuus torstaina 14.12.2006 klo 17.00 Tieteiden talolla. Aiheena Suomalainen epäsuora kiinteistösijoittaminen. Katso

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARIN KIINTEISTÖNARVIOINTILAUTAKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

KESKUSKAUPPAKAMARIN KIINTEISTÖNARVIOINTILAUTAKUNNAN TYÖJÄRJESTYS KESKUSKAUPPAKAMARIN KIINTEISTÖNARVIOINTILAUTAKUNNAN TYÖJÄRJESTYS Keskuskauppakamarin kiinteistönarviointilautakunnan sääntöjen 8 :n mukaan lautakunta voi antaa tarkempia ohjeita ja määräyksiä asioiden

Lisätiedot

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY 1 EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 25.11.2004 ja kevätkokouksessa 10.2.2005. Merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 5.5.2006. 1 Nimi, kotipaikka ja

Lisätiedot

KIINTEISTÖARVIOINTI. Kohde: Yrittäjätalo Företagshuset, Näsby, Houtskari

KIINTEISTÖARVIOINTI. Kohde: Yrittäjätalo Företagshuset, Näsby, Houtskari KIINTEISTÖARVIOINTI Kohde: Yrittäjätalo Företagshuset, Näsby, Houtskari Laatinut Ralf Rehnberg 7.4.2014 1. Yleistä Toimeksiantaja Paraisten kaupunki / kaupungingeodeetti Susanna Lönnberg Arvioitsija Kiinteistöarviointitoimisto

Lisätiedot

PM. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUU- DESTA ANNETUN YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUKSEN MUUTTAMISESTA

PM. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUU- DESTA ANNETUN YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUKSEN MUUTTAMISESTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistioluonnos Rakentaminen 7.8.2014 Pekka Kalliomäki PM. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUU- DESTA ANNETUN YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUKSEN MUUTTAMISESTA Yleistä

Lisätiedot

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma Finland 2012 Finland Toimintasuunnitelma 2012 2 (6) Sisällysluettelo 1 Yhdistyksen tehtävä... 3 1.1 Yhdistyksen tarkoitus... 3 1.2 Yhdistyksen

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.4.2010 KOM(2010)182 lopullinen Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) 12394/2/01 REV 2 ADD 1 DENLEG 46 CODEC 960 Asia: Neuvoston 3. joulukuuta 2001 vahvistama yhteinen

Lisätiedot

Kiinteistöarviointi 3/10

Kiinteistöarviointi 3/10 Kiinteistöarviointi 3/10 RICS ja LEED sertifioinnit osana kansainvälistymistä, s. 4 25.10 SKAY:n esitelmätilaisuus, s. 10 19.11 SKAY:n ja AKA:n koulutustilaisuus, s. 12 HALLITUS PUHEENJOHTAJA Kauko Viitanen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

RAKENTAMISEN UUDISTUVAT ENERGIAMÄÄRÄYKSET. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto (TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy)

RAKENTAMISEN UUDISTUVAT ENERGIAMÄÄRÄYKSET. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto (TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy) RAKENTAMISEN UUDISTUVAT ENERGIAMÄÄRÄYKSET Keski-Suomen Energiatoimisto (TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy) 1 Sisältö Rakennusten energiankulutus Rakentamisen määräykset murroksessa Kuinka parantaa

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kiinteistöyhdistys ry Säännöt. Yhdistyksen nimi on Pohjois-Savon Kiinteistöyhdistys ry.

Pohjois-Savon Kiinteistöyhdistys ry Säännöt. Yhdistyksen nimi on Pohjois-Savon Kiinteistöyhdistys ry. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pohjois-Savon Kiinteistöyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki. Yhdistys voi kuulua jäsenenä erilaisiin toimialansa järjestöihin. 2 Tarkoitus ja

Lisätiedot

Energiatehokkuus ja rakennuksen automaation luokitus

Energiatehokkuus ja rakennuksen automaation luokitus Energiatehokkuus ja rakennuksen automaation luokitus Energiatehokkuus enemmän vähemmällä Tulos: hyvä sisäilmasto ja palvelutaso Panos: energian kulutus Rakennuksen energiatehokkuuteen voidaan vaikuttaa

Lisätiedot

HE 212/2013 vp. 65 vuodesta 68 vuoteen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman

HE 212/2013 vp. 65 vuodesta 68 vuoteen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman HE 212/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupanvahvistajista annetun lain 1 ja 2 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kaupanvahvistajista annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Hajauttamisen perusteet

Hajauttamisen perusteet Hajauttamisen perusteet Sisältö 1. Miksi hajauttaa sijoituksia? 2. Ajallinen hajauttaminen 3. Hajautus omaisuusluokissa 4. Toimialakohtainen hajauttaminen 5. Hajauttaminen yhtiön koon mukaan 6. Maantieteellinen

Lisätiedot

Kestävät ja innovatiiviset hankinnat Hinku-foorumi Joensuu 6.4.16 Risto Larmio, Motiva Oy

Kestävät ja innovatiiviset hankinnat Hinku-foorumi Joensuu 6.4.16 Risto Larmio, Motiva Oy Kestävät ja innovatiiviset hankinnat Hinku-foorumi Joensuu 6.4.16 Risto Larmio, Motiva Oy Esityksen sisältö Motivan kestävien julkisten hankintojen neuvontapalvelu Mitkä hankinnat kestäviksi ja miten;

Lisätiedot

Kiinteistöarviointi 2/14. Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti1. Kiinteistöarviointi 2/14

Kiinteistöarviointi 2/14. Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti1. Kiinteistöarviointi 2/14 Kiinteistöarviointi 2/14 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti1 Kiinteistöarviointi 2/14 HALLITUS PUHEENJOHTAJA Kauko Viitanen Aalto-yliopisto HALLITUKSEN JÄSENET Arja Lehtonen Catella Property

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (6) Kiinteistölautakunta Vp/4 31.03.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (6) Kiinteistölautakunta Vp/4 31.03.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (6) 4 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle kiinteistönkaupan esisopimuksen tekemiseksi ja tonttien myymiseksi (Kaartinkaupunki, Kasarmitori, tontit

Lisätiedot

Pima-opas seminaari Syke Muutama kommentti Satu Järvinen /Helsingin kiinteistövirasto

Pima-opas seminaari Syke Muutama kommentti Satu Järvinen /Helsingin kiinteistövirasto Pima-opas seminaari 20.9.2013 Syke Muutama kommentti Satu Järvinen /Helsingin kiinteistövirasto Yleisiä havaintoja Täytyy opetella uusi kieli tilaajan ja konsultin välillä, ainakin aluksi määrittelyvaikeus

Lisätiedot

Kaksi lunastustapausta

Kaksi lunastustapausta Kaksi lunastustapausta Case 1: Y-tontin lunastus Espoossa Case2: Kaavanmuutoksen jälkeinen liikennealueen lunastus Vantaalla Petri Lukin 7.9.2016, Kuntien ja Maanmittauslaitoksen yhteinen kiinteistötehtävien

Lisätiedot

Käyttöpalaute asiakkaille - Kaukolämmön käyttöraportti

Käyttöpalaute asiakkaille - Kaukolämmön käyttöraportti Käyttöpalaute asiakkaille - Kaukolämmön käyttöraportti, Energiateollisuus ry Energiatehokkuussopimus - Energiapalvelujen toimenpideohjelman toteuttaminen Helsinki 9.11.2010 Laki energiamarkkinoilla toimivien

Lisätiedot

Maa-20.2334 Korvausarviointi

Maa-20.2334 Korvausarviointi Uusjaon hyötylaskelmien Raakamaan Halkominen arviointi uudistaminen Maa-20.2334 Korvausarviointi 1 The effect Uusjaon of financial hyötylaskelmien Raakamaan Halkominen crisis arviointi to uudistaminen

Lisätiedot

ARVOPAPERIMARKKINAYHDISTYS RY 1 (3)

ARVOPAPERIMARKKINAYHDISTYS RY 1 (3) ARVOPAPERIMARKKINAYHDISTYS RY 1 (3) HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n (jäljempänä AMY tai yhdistys ) hallitus (jäljempänä hallitus ) noudattaa toiminnassaan tätä työjärjestystä sen

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

Uusiutuvan energian käytön lisääminen (RES) kohti lähes nollaenergiarakennuksia (EPBD) 2.12.2014 Lainsäädäntöneuvos Riitta Kimari Ympäristöministeriö

Uusiutuvan energian käytön lisääminen (RES) kohti lähes nollaenergiarakennuksia (EPBD) 2.12.2014 Lainsäädäntöneuvos Riitta Kimari Ympäristöministeriö Uusiutuvan energian käytön lisääminen (RES) kohti lähes nollaenergiarakennuksia (EPBD) 2.12.2014 Lainsäädäntöneuvos Riitta Kimari Ympäristöministeriö EU:n 2020 ja 2030 tavoitteet ja rakennuksia koskevat

Lisätiedot

Ajankohtaista ympäristöministeriöstä. VAETS-yhdyshenkilöpäivä Ympäristöministeriö Maarit Haakana

Ajankohtaista ympäristöministeriöstä. VAETS-yhdyshenkilöpäivä Ympäristöministeriö Maarit Haakana Ajankohtaista ympäristöministeriöstä VAETS-yhdyshenkilöpäivä 20.1.2016 Ympäristöministeriö Maarit Haakana Lähes nollaenergiarakentaminen Erittäin korkea energiatehokkuus Energiantarve katetaan hyvin laajalti

Lisätiedot

Laki rakennuksen energiatodistuksesta 27.2.2013: Usein kysyttyjä kysymyksiä & vastauksia

Laki rakennuksen energiatodistuksesta 27.2.2013: Usein kysyttyjä kysymyksiä & vastauksia Laki rakennuksen energiatodistuksesta 27.2.2013: Usein kysyttyjä kysymyksiä & vastauksia K: Mikä on rakennuksen energiatodistus? Energiatodistus on työkalu rakennusten energiatehokkuuden vertailuun ja

Lisätiedot

Alkukartoitushaastattelujen alustavia havaintoja

Alkukartoitushaastattelujen alustavia havaintoja Alkukartoitushaastattelujen alustavia havaintoja 12.11.2009 Tero Haahtela Olavi Kallio Pekka Malinen Pentti Siitonen TKK BIT 1 Teknisen sektorin roolin kokeminen Teknistä sektoria ei koeta miellettävän

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 280. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 280. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 14.09.2015 Sivu 1 / 1 3769/02.05.05/2015 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 44 7.9.2015 280 Tapiolan Urheilutalo Oy:n vähemmistöosakkeiden lunastaminen Valmistelijat / lisätiedot: Antti

Lisätiedot

Suojelutietopaketti , Tampere. Yhdessä lintujen puolesta

Suojelutietopaketti , Tampere. Yhdessä lintujen puolesta Suojelutietopaketti 14.11.2015, Tampere Miksi kaavoitus on tärkeää? Kaikki hankkeet linkittyvät kaavoitukseen Lintujen suojelu on vaikeaa ilman kaavoitukseen osallistumista Prioriteetti yhdistyksissä?

Lisätiedot