Kiinteistöarviointi 3/12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kiinteistöarviointi 3/12"

Transkriptio

1 Kiinteistöarviointi 3/12 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti 1

2 HALLITUS PUHEENJOHTAJA Kauko Viitanen Aalto-yliopisto HALLITUKSEN JÄSENET Arja Lehtonen Catella Property Oy Antti Orama Maanomistajien arviointikeskus Oy Hannu Ridell Newsec Valuation Oy Jyrki Halomo Newsec Valuation Oy Sakari Haulos Vantaan käräjäoikeus Seppo Koponen Realia Management Oy HALLITUKSEN VARAJÄSENET Ari Laitala Aalto-yliopisto Markku Airaksinen Maanmittauslaitos Ilkka Aaltonen Helsingin kaupunki Perttu Pyykkönen Pellervon taloustutkimus PTT Juhani Väänänen Maanmittauslaitos Simo Hannelius Metsäntutkimuslaitos SIHTEERI (JÄSENREKISTERI/LEHTI) Juhana Hiironen puh TALOUDENHOITAJA Raija Valonen puh TAITTO Anna Haggrén/Lystik LEHDEN ILMOITUSHINNAT 1 sivu 135 ½ sivu 85 ¼ sivu 50 LEHDEN AINEISTO Artikkelit lehteen pyydetään toimittamaan sähköpostilla sihteerille. PAINOPAIKKA Meripaino Oy 2

3 Sisällys KIINTEISTÖARVIOINTI 3/12 Tarvitaanko kotimaista arviointikirjallisuutta? 4 Onko raakamaan hinnan arviointi vain arvailua? 6 Epävarmuus markkinoilla jatkuu 8 Arviointialan opinnäytetöiden tiivistelmiä 9 IVSC-Uutisia 13 Tulevia tapahtumia 14 Kannen valokuva: Peltojen arviointia Kymenlaaksossa syksyllä 2012 Juhana Hiironen 3

4 Tarvitaanko kotimaista arviointikirjallisuutta? Kun aloittelin työsarkaani kiinteistöarvioinnin parissa kaksi vuosikymmentä sitten, käytössä oli nippu verraten tuoretta kotimaista kiinteistöarviointialan kirjallisuutta. Oli Virtasta, Kanervaa, Kantolaa, eikä Wiialakaan silloin vielä ihan muinaishistoriaa ollut. Oli Kiinteistöarviointiyhdistyksen julkaisema Kiinteistöarviointisanasto ja 1991 ilmestyi oikein kovakantisena niin ikään Kiinteistöarviointiyhdistyksen ja Rakennustiedon julkaisemana Kiinteistöjen arviointikäsikirja. Vielä 1993 julkaisi Kiinteistötalouden instituutti kirjan Johdatus toimitilatalouteen. Erityisesti korvausarvioinnin puolella oli mukavaa, kun saattoi korvausratkaisujen tueksi kirjata tuoreita itseään viisaampien tutkimustuloksia ja johtopäätöksiä. Mikä on tilanne nyt, kaksi vuosikymmentä myöhemmin? Kiinteistöarviointiala on kansainvälistynyt. On ilmestynyt, myös Kiinteistöarviointiyhdistyksen Suomeksi kääntäminä kansainväliset arviointistandardit. Lisäksi nykyään ahkerasti luetaan RICS:n Red bookia. Myös kiinteistöarviointialan korkeakouluopetuksessa iso osa kurssikirjoista on kansainvälistä kirjallisuutta. Suunta on tietysti oikea, sillä kiinteistömarkkinat ovat kansainvälistyneet ja iso osa toimeksiannosta tehdään muilla kielillä kuin suomeksi. Kuitenkaan kansainväliset standardit ja muu ulkomainen kirjallisuus jättää osan Suomalaisesta kiinteistöarviointialan kentästä käsittelemättä. Kansainvälisestä kirjallisuudesta ei löydy Suomalaisen kiinteistöjärjestelmän piirteitä ja niiden vaikutusta arviointiin. Myöskään niissä ei luonnollisestikaan koota yhteen ja referoida Suomalaisia arviointialan tutkimustuloksia. Olisiko aika uudelle kiinteistöarvioinnin käsikirjalle, joka tätä aukkoa paikkaisi? Heittämäni kysymys on monitahoinen. Jokainen perinteinen käsikirja on jo kirjapainosta ulos tulleessaan vanhentunut. Käsikirjoitustekstien ja painokoneen välissä on ilmestynyt uusia tutkimustuloksia, taloustilanteessa on kerennyt tapahtua ehkä suuriakin muutoksia ja vaikkapa lainsäädäntökin on voinut muuttua. Ja vaikka kässärin ja painokoneen välissä ei maailma kerkeäisi muuttua, niin vääjäämättä se muuttuu jatkossa. Kahden vuosikymmenen kuluttua uusi käsikirja olisi yhtä auttamattomasti vanhentunut kuin vuoden 1991 käsikirja nyt. Toisaalta jokunen aika sitten arviointiyhdistyksen varastoista hämähäkin seittien seasta löytyi läjä vuoden 1991 käsikirjoja. Ne myytiin loppuun alta aika yksikön. Mistä tämä kertoo? Ostettiinko viimeiset kirjat historiallisen tunnearvon vuoksi? Ehkä osittain, mutta ehkä niillä on myös jotain käyttöä edelleen. Täytyy tunnustaa, että omassa työssäni korvausarvioinnin parissa 4

5 siteeraan toisinaan vieläkin vuoden 1991 käsikirjaa, Virtasia, Kantoloita ja kumppaneita, jotka olivat tukena ja turvanani jo untuvikkona. Kertooko tämä siitä, että suomalainen kiinteistöarviointiala ansaitsisi kerran vuosikymmenessä tai kahdessa uuden kotimaisen käsikirjan? Kiinteistöarviointiyhdistyksen hallituksessa on useaankin otteeseen keskusteltu uuden kiinteistöarvioinnin käsikirjan kirjoitustyön aloittamisesta. Tällä hetkellä pääpaino on ollut kansainvälisten arviointistandardien kääntämisessä ja käsikirjatyön käynnistäminen on tuntunut liian suurelta ponnistukselta. Kovin pienen piirin voimin laadukasta käsikirjaa ei kohtuullisessa aikataulussa voisikaan saada kasaan. Mutta Kiinteistöarviointiyhdistyksessä on laaja joukko eri arvioinnin osa-alueiden huippuasiantuntijoita. Yhdistyksen jäsenistön ponnistuksilla käsikirja voitaisiin saada kasaan. Myös verkkojulkaisu, jota voitaisiin pitää ajan tasalla, on miettimisen arvoinen kysymys. Heitän haasteen löytyykö käsikirjatyöhön innostunutta väkeä? Itsensä tai kollegan saa antaa ilmi yhdistyksen hallitukselle. Samoin hankkeelle taloudellista tukea antavat olisivat tervetulleita. Katsotaan, nousisiko käsikirjatyö jalalle? Sakari Haulos Vantaan käräjäoikeus 5

6 Onko raakamaan hinnan arviointi vain arvailua? Raakamaa on varmaan vuosien saatossa ollut eniten puhuttanut arviointikohde Suomen kiinteistöarvioinnin historiassa. Aiheesta on kirjoitettu useita lehtikirjoituksia tunnekuohujenkin vallassa. Onpa aiheesta väitelty tohtoriksikin jo muutaman kerran. Miksi raakamaan arviointi on vaikeaa ja tunteita herättävää? Raakamaallahan tarkoitetaan yleensä rakentamattomia maa-alueita, joille sijaintinsa vuoksi on odotettavissa tulevaisuudessa taajarakentamista. Raakamaan, jota toisinaan on kutsuttu myös odotusarvomaaksi, arvo kasvaa sitä mukaan kun todennäköisyys alueen rakentamisesta kasvaa. Jos raakamaan hinta saisi muodostua vapaasti, raakamaan hintaan siis vaikuttaisi se, koska rakentaminen voidaan toteuttaa, minkälaista rakennusoikeutta (AO, T, K ) alueelle kaavoitetaan ja kuinka paljon. Näin ei kuitenkaan tapahdu, koska taajarakentaminen on mahdollista vain kaavoituksen kautta. Tämä kaavoitusvalta on lainsäädännössämme annettu kunnille. Siksi kunnilla on keskeinen rooli raakamaan hinnanmuodostuksessa. Aktiivisesti maapolitiikkaansa hoitavat kunnat pyrkivät ostamaan raakamaan omistukseensa jo hyvissä ajoin ennen kuin alueet tulevat taajarakentamisen piiriin. Useissa kunnissa alueet osoitetaan yleiskaavoissa taajarakentamiseen vasta kun alueet ovat kunnan omistuksessa. Kunnat ovat onnistuneet raakamaiden ostamisessa yleensä hyvin. Maanomistajalle on tarjottu raakamaasta (nykykäytössä metsää tai peltoa) hintaa, joka selvästi ylittää maatalousmaan hinnan ja kaupat ovat syntyneet. Toisinaan kauppaan on sisällytetty kaupantekohalukkuutta lisääviä elementtejä. On muun muassa luvattu kaavoittaa pari tonttia omakotitalojen rakentamiseen maanomistajalle vielä jäävälle alueelle. Mikäli maan ostamisessa ei ole onnistuttu, tarjoaa maankäyttö- ja rakennuslaki kunnille mahdollisuuden lunastamiseen. Raakamaata joudutaan arvioimaan em. raakamaiden lunastustoimituksien lisäksi ainakin maanteiden ja rautateiden hankkimisen sekä voimalinjojen käyttöoikeuksien hankkimisen yhteydessä. Lunastusarvioinnissa yleisin käytetty menetelmä on ollut kautta aikojen kauppa-arvomenetelmä, onhan se lunastuslain määräämä ensisijainen menetelmä täyden korvauksen määrittämiseen. Lunastustoimikunnat ovat pyrkineet analysoimaan raakamaista tehtyjä (yleensä kunnan ostamia) kiinteistökauppoja ja miettimään mitkä seikat ovat vaikuttaneet raakamaan hinnanmuodostukseen paikkakunnalla. Lunastustoimikun- 6

7 nan jäseniltä edellytettävän jäävittömyysvaatimuksen vuoksi, analysointi jää usein pinnalliseksi. Lopputulos on yleensä epätarkka mutta varmasti suuruusluokaltaan oikea. Toisinaan on väitetty, että kauppa-arvomenetelmällä määritetty korvaus, joka perustuu yleensä kauppoihin, joissa ostajana on kunta (monopoliostaja), loukkaisi kansalaisten omistusoikeuden suojaa ja olisi näin Suomen perustuslain ja EU ihmisoikeussopimuksen vastainen luvulla, kun lunastuslainsäädännön soveltamiskäytännöt hakivat vasta muotoaan, käytettiin raakamaiden hinnoittelussa toissijaisena menetelmänä tuottoarvomenetelmää. Siinä pyrittiin arvioimaan tulevat tonttien myynnistä saatavat tuotot ja diskonttaamaan ne arviointihetkeen. Näin menetellen haluttiin varmistusta täyden korvauksen määräämiselle. Tuottoarvomenetelmän käyttämistä vastustettiin laajasti sillä perusteella, että kaavoituksen myötä alueille tulevan (kunnan näkökulmasta ansiottoman) arvonnousun katsottiin kuuluvan kunnalle. Ainakin Etelä-Suomen lunastus- ja tietoimituksissa on eräiden maaoikeuden tuomioiden rohkaisemana otettu käyttöön ns. hintasuhdemalli, jossa raakamaan hinta määräytyisi prosentteina vastaavan alueen pientalotontin hinnasta. Tätä menetelmää on käytetty varsinkin silloin kun vertailukauppoja on vähän. Pientalotonttien hintataso on helposti määrättävissä, koska niitä on usein kaupan kohteena. Raakamaan ja pientalotontin hintasuhde määritetään esimerkiksi yhdyskuntarakenteen kehittymisen kannalta vastaavanlaisesta kunnasta, jossa raakamaan kauppoja on tehty enemmän. Hintasuhdemallin käyttämisen tarkoituksena on myös varmistaa lunastuslaissa säädetyn täyden korvauksen toteutuminen. teistöarvioinnissa mikään uusi keksintö. Varsinkin rakennusten arvioinnissa kunnostautunut Jorma Kantola jo esitti samanlaista menettelyä rantakaavan yleisten alueiden hinnoitteluun. Hänen tutkimustensa mukaan rantakaavan mukaisilla yleisillä alueilla oli metsätalousarvoa korkeampi arvo, ns. virkistysarvo, jonka suuruus olisi 10-30% alueen rakennuspaikkojen yksikköhinnoista. Raakamaan hinnan arviointitarkkuuden parantamiseen on olemassa yksinkertainen ratkaisu, joka edellyttäisi maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) muutosta. Säännöksen mukaan kunnan tulisi osoittaa yleiskaavassa kunnan yhdyskuntarakenteen laajentamiseen esimerkiksi 10 vuoden aikana tarvittavat alueet. Kunnalla olisi oikeus/velvollisuus ostaa näitä alueita hinnalla, joka olisi esimerkiksi lisämaapellon hinta kolminkertaisena. Jos raakamaan hinnan määräytyminen olisi määritetty näin lainsäädännössä, toteutuisivat seuraavat korvausarvioinnin periaatteet. Tulisi korvatuksi varmasti se mitä luovuttaja menettää kun luovutushinta määräytyisi maatalousmaan hinnasta eli alueen nykyisen käytön perusteella. Esimerkiksi kolminkertainen korvaus verrattuna nykykäyttöön varmistaisi täyden korvauksen toteutumisen ja olisi tasapuolinen eikä näin loukkaa perustuslain omistusoikeuden suojaa tai ihmisoikeuksia. Tällaiseen korvauskäytäntöön kunnilla, maantien- ja rautatienpitäjillä sekä johtolinjayhtiöillä on varmasti varaa, kun otetaan huomioon hankkeesta saatava taloudellinen tai yhteiskunnallinen hyöty. Ja lopuksi raakamaan arviointitarkkuus paranisi, koska lisämaapellon hinta on helppo määrittää. Raakamaan arviointi ei olisi enää arvailua. Ilkka Saari Todettakoon muuten, ettei tuo 2000 luvulla käyttöön otettu hintasuhdemalli ole kiin- 7

8 Epävarmuus markkinoilla jatkuu Nousuun lähtenyt kaupanteko on jälleen tasaantunut. Vuoden 2012 alkupuoliskolla tehtiin kiinteistökauppaa. Kauppojen määrä laski 5 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, varsinkin neljä perättäistä tammikuuta ovat olleet hiljaisia. Kiinteistökauppaan käytetty rahamäärä oli 3,7 miljardia euroa, mikä on 8 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Venäläisten ostohalukkuus on piristynyt, he ostavat tänä vuonna n. 500 kiinteistöä. Omakotitonttien kauppa hiljennyt - talojen hinnat pysyneet korkeina Pientalotontteja myytiin vuoden 2012 alkupuoliskolla koko maassa kappaletta, mikä on 10 % vähemmän kuin vuoden 2011 vastaavana aikana, kaupankäynti on vähentynyt nyt kaksi vuotta. Yksityisten myymien pientalotonttien tonttien neliöhinnat ovat nousussa kasvukeskuksissa. Helsingissä yksityisten myymien kaavatonttien keskimmäinen eli mediaanihinta oli 1018 euroa kerrosneliömetriltä (nousua 0,6 %), Espoossa 854 /k-m2 (+7 %) ja Vantaalla 638 / k-m2 (+7 %). Muutokset ovat suuntaa antavia. Pientalokauppojen hinnat ovat nousseet tänä vuonna kaava-alueilla keskimäärin 2 prosenttia ja haja-asutusalueilla 6 prosenttia. Omakotitalon keskihinta (mediaanihinta) kaava-alueilla oli Espoossa euroa, nousua on 5 % viime vuoden alkuun verrattuna. Helsingissä omakotitalo maksoi (-4 %), Vantaalla (+2 %), Turussa (-1 %) ja Tampereella (+2 %). Kesämökkien hinnat yhä nousussa Loma-asumista palvelevia kiinteistökauppoja tehtiin alkuvuonna yhteensä 5 700, joka on 8 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Rantaan rajoittuvan lomamökin hinta nousi vuoden aikana kaava-alueella 5 prosenttia, mediaani-hinnan ollessa euroa. Kaava-alueen ulkopuolella hintataso oli euroa, nousua myös 5 %. Ilman omaa rantaa olevien kuivan maan mökkien keskimääräinen hintataso oli euroa, nousua 2 % viime vuoden tasoon. Rantatonteista kaava-alueella maksettiin koko maassa keskimäärin euroa, hintataso nousi 6 %. Haja-alueella olevan rantatontin sai eurolla, laskua 12 %. Pelto- ja metsämaakauppa tasaista Pellon hinta laski koko maassa 4 prosenttia verrattuna viime vuoden alkuun. Koko maan keskihinta alkuvuonna 2012 oli euroa hehtaarilta. Kalleinta pelto oli Varsinais-Suomen maakunnassa euroa hehtaarilta. Metsämaan keskihinta alkuvuonna 2012 koko maassa oli euroa hehtaarilta, nousua 2 prosenttia. Kalleinta metsämaa oli Uudenmaan maakunnassa, euroa hehtaarilta, ja halvinta Lapissa, jossa hehtaari maksoi 1000 euroa. Juhani Väänänen Maanmittauslaitos Koko tilastojulkaisu löytyy Maanmittauslaitoksen verkkosivuilta osoitteesta: 8

9 Arviointialan opinnäytetöiden tiivistelmiä Tämän otsakkeen esitetään kiinteistöarviointialalta tehtyjä opinnäytetöitä. Opinnäytetöiden esittelemisellä levitetään tietoa uusista tutkimuksista, etteivät opinnäytteinä tehdyt tutkimukset jää vain tekijän ja työn tilaajan tietoisuuteen. Esiteltävät opinnäytetyöt ovat luettavissa kokonaisuudessaan Aalto-yliopiston kirjastossa. Koska töitä ei arkistoida sähköiseen muotoon, saa kiinnostavan tutkimuksen helpoiten käsiinsä lähestymällä suoraan työn tekijää. Opinnäytetöitä pyritään esittelemään kiinteistöarviointilehden jokaisessa numerossa, mikäli arviointialan opinnäytteitä on kuluvana ajanjaksona valmistunut. Koska lehden toimituksella ei ole saatavilla muita kuin Aalto-yliopiston opinnäytteitä, tulee muista opinahjoista töitään näytille haluavien toimittaa työt ja niiden tiivistelmät kannessa näkyvään osoitteeseen. DIPLOMITYÖT Työn nimi: Tuottoindeksidatan lisäksi kuinka allokoida maatasolla kansainvälisissä kiinteistösijoitusportfolioissa Tekijä: Tuomas Hirvonen Työn valvoja: Professori Kauko Viitanen Työn ohjaaja(t): TkT Heidi Falkenbach Korkeakoulu: Insinööritieteiden korkeakoulu Laitos: Maankäyttötieteiden laitos Professuuri: Kiinteistöoppi Päivämäärä: Kansainvälinen sijoittaminen on arkipäiväistynyt kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden integroitumisen johdosta. Tämä koskee myös kansainvälistä kiinteistösijoittamista. Lukuisat aikaisemmat tutkimukset puhuvat kansainvälisen kiinteistösijoittamisen hajautushyötyjen puolesta. Sijoittajat ovat tietoisia kansainvälisen kiinteistösijoittamisen tuomista hyödyistä portfolion (sijoitussalkun) riski- ja tuottotasolla. Portfolion hajautushyötyä kuvataan tyypillisesti Markowitzin portfolioteoriaan perustuvan keskiarvovarianssi -optimointimallin avulla. Optimointimallin tulisi perustua odotettuihin tuottoihin, mutta kuitenkin tyypillisesti historiallista dataa käytetään ikään kuin väärin mallin optimoinnissa. Suuri osa aikaisemmista tutkimuksista 9

10 Arviointialan opinnäytetöiden tiivistelmiä jatkuu... osoittaa kiinteistösijoittamisen kansainvälistä hajautushyötyä perustuen historialliseen dataan Markowitzin optimointimallia hyödyntäen. Kuitenkin menneeseen dataan perustuvat tulokset ovat aina kyseenalaisia. Sijoituspäätöksiä tehtäessä tulisi olla tietoa eri markkinoiden riski- ja tuottotasoista. Kiinteistösijoittamisessa hyödynnetään yleisesti kiinteistöjen tuottoindeksidataa eri markkinoiden vertailuun. Tuottoindeksidataan sisältyy kuitenkin useita ongelmia. Sen lisäksi, että data on tyypillisesti mennyttä, data perustuu yksinkertaistaviin arviointeihin ja kuvaa markkinoita viiveellä. Näin ollen kansainvälinen kiinteistösijoitushajautusstrategia ei tulisi koskaan pohjautua kokonaan ainoastaan tuottoindeksidataan. Tämä työ esittää vaihtoehtoista dataa tuottoindeksidatan sijaan määrittämään maatason allokaatioita kansainvälisissä kiinteistösijoitussalkuissa. Tämä vaihtoehtoinen data koostuu makrotalouden ja kiinteistömarkkinoiden indikaattoreista, jotka tukevat kiinteistöhajautusstrategiaa. Lisäksi jokainen data kompensoi osaltaan jollakin tavalla tuottoindeksidatan puutteita. Jokainen data arvioidaan erikseen ja niiden soveltuvuus portfolion optimointiin demonstroidaan. Optimoinnin tuloksena saadut optimaaliset portfolion painot esittävät eri allokaatioita maa- tai kaupunkitasolla. Työn nimi: Kunnallinen liikelaitos rakennetun kiinteistöomaisuuden kehittäjänä Tekijä: Heikki Häkli Työn valvoja: Professori Arvo Vitikainen Työn ohjaaja(t): DI Timo Laiho Korkeakoulu: Insinööritieteiden korkeakoulu Laitos: Maankäyttötieteiden laitos Professuuri: Kiinteistötekniikka Päivämäärä: Kuntien on tarjottava asukkailleen kuntalaissa määritellyt palvelut. Näiden palvelujen tuottamiseksi kunnilla on oltava sopiva määrä hyväkuntoisia tiloja, joissa palvelut tuotetaan. Kuntien kiinteistöjohtaminen nousee tärkeämpään rooliin tulevina vuosina palvelujen tuottamiseen käytettävissä olevien resurssien pienentymisen takia. Kiinteistöjohtamisen keinoin on mahd0ollista tehostaa tilojen käyttöä ja kiinteistökehityksen toimenpiteillä pyrkiä luomaan tarpeettomista tiloista myyntikelpoisia kohteita. 10

11 Tämän diplomityön päätavoite oli selvittää erilaisia keinoja Turun kiinteistölaitoksen omistaman rakennetun kiinteistöomaisuuden arvon nostamiseksi. Tätä tavoitetta lähestyttiin kiinteistöjohtamisen teorioita tutkimalla ja soveltamalla niitä Turun kiinteistölaitoksen rakennettuun kiinteistöomaisuuteen. Rakennetusta kiinteistöomaisuudesta pyrittiin käyttämään kiinteistökehityksen esimerkkikohteina sellaisia kiinteistöjä, joiden kehitystoimia tutkimalla, tai mahdollisia kehitystoimenpiteitä ehdottamalla, pyrittiin tuomaan esiin kehityksen mahdolliset hyödyt ja ongelmakohdat. Tutkimuksen pohjalta oli löydettävissä kiinteistöjen kehitystoimenpiteitä, joita voitiin ehdottaa käytettäväksi esimerkkikohteiden arvon nostamiseksi. Näitä olivat maankäytön muutos alueella, joilla nykyinen voimassa oleva asemakaava ei enää vastaa Turun kaupungin tarpeita. Vastaavasti poikkeamispäätösmenettelyllä voidaan nopeuttaa edellä mainittua tilannetta. Arvoa voidaan nostaa maankäytön muutoksella joka aikaansaadaan asemakaavan laatimisella alueelle, jolla sitä ei vielä ollut. Arvoa nostavina toimenpiteinä pidettiin myös sellaisia toimenpiteitä, jotka eivät suoraan tuoneet tuloja Turun kiinteistölaitokselle. Tällaisia toimenpiteitä olivat puistossa sijaitsevien rakennuksen purkaminen ja puiston toteuttaminen. Arvon nousu tapahtuu näissä tapauksissa alueen asukastyytyväisyyden nousuna. Purettavat rakennukset yläänsä nostavat myös usean alueen esteettisyyttä ja luovat turvallisuuden tunnetta asukkaiden keskuudessa. Työn nimi: Saaristossa sijaitsevien lomakiinteistöjen hintatekijöistä Tekijä: Matti Äijälä Työn valvoja: Professori Arvo Vitikainen Työn ohjaaja(t): TkT Juhana Hiironen Korkeakoulu: Insinööritieteiden korkeakoulu Laitos: Maankäyttötieteiden laitos Professuuri: Kiinteistötekniikka Päivämäärä: Suomessa on paljon ympäristöltään ja sijainniltaan vaihtelevia lomakiinteistöjä. Niiden hinnan arviointi on tärkeää paitsi kiinteistökaupoissa, myös mm. lunastus- ja ositustoimituksissa. Vaikka sisämaan lomakiinteistöjen hintatekijöitä on tutkittu Suomessa varsin paljon, niitä ei voida sellaisenaan soveltaa saariston lomakiinteistöihin. 11

12 Arviointialan opinnäytetöiden tiivistelmiä jatkuu... Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin saaristossa sijaitsevien lomakiinteistöjen hintoihin vaikuttavia tekijöitä Turun saaristossa. Aineistona käytettiin lomakiinteistökauppoja (486 kpl) Turun saariston alueelta vuosilta Toteutuneiden kauppojen hinnat sekä vastaavien kiinteistöjen tiedot kerättiin kauppahintarekisteristä ja karttainventoinnilla. Kiinteistöjen ominaisuuksista valittiin kauppahintaa tilastollisesti merkitsevästi selittävät hintatekijät ja muodostettiin niistä neljä kauppa-arvoa ennustavaa usean muuttujan lineaarista regressiomallia. Mallien selitysasteet (R²) vaihtelivat välillä %. Selittäviä tekijöitä löydettiin mallista riippuen 8-9 kappaletta, ja niistä tärkeimpiä olivat pinta-ala, yhteys mantereelle sekä etäisyys Helsinkiin. Lisäksi pystyttiin ensimmäistä kertaa todentamaan tilastollisesti, että koko saaren käsittävien kiinteistöjen hinnat olivat huomattavasti korkeampia kuin jos saarella oli useita kiinteistöjä. Myös mallin yleistettävyyttä Ahvenanmaan, Vaasan ja Porvoon saaristoihin tutkittiin. Tuloksia voidaan käyttää hyväksi Turun saariston kiinteistöjen arvioinnissa sekä tietyin varauksin soveltaa Suomen muissakin saaristokiinteistöissä. 12

13 IVSC-uutisia Selvitystyö kaivos-, öljy- ja kaasualojen arviointiohjeistuksen tarkentamiseksi aloitettu IVSC on käynnistänyt projektin, jonka tarkoituksena on tuottaa lisäohjeistusta kaivos-, öljy- ja kaasuyhtiöiden ja -alueiden arvioimiseksi. IFRS:n soveltamisen yhteydessä on havaittu merkittäviä epäjohdonmukaisuuksia ja -yhteneväisyyksiä sen suhteen, kuinka mineraalivarantoja ja niitä hallitsevia yhtiöitä on arvioitu. Epäyhtenäiset käytännöt ovat olleet omiaan vähentämään sijoittajien luottamusta tehtyihin arviointeihin, mistä johtuen standardoinnin tarkentaminen ja lisäohjeistuksen antaminen on katsottu välttämättömäksi. Aiheeseen liittyvä discussion paper on ladattavissa IVSC:n kotisivuilta osoitteesta: Selvitystyö hotellikiinteistöjen arviointikäytännöistä aloitettu IVSC on käynnistänyt projektin, jonka tarkoituksena on arvioida arviointimenetelmiä ja -käytäntöjä, joilla hotellikiinteistöjä arvioidaan eri puolilla maailmaa. Projektin tavoitteena on havaita parhaita käytänteitä ja yhtenäistää käytäntöjä ja sitä kautta lisätä arviointien luotettavuutta. Aiheeseen liittyvä discussion paper on ladattavissa IVSC:n kotisivuilta osoitteesta: Paper%20TR-12%20%20approved.pdf Auktorisoitujen kiinteistöarvioijien määrä kasvoi 10 %:lla Suomalaisella kiinteistöalalla kaikkein vaativimpia arviointeja tekevien auktorisoitujen kiinteistöarvioijien määrä kasvoi 23 henkilöllä kesäkuussa. Yhteensä maassamme toimii nyt noin 220 AKA-arvioitsijaa. Keskuskauppakamarin kiinteistönarviointilautakunnan toukokuisen AKA-kokeen läpäisi 23 henkilöä, jonka myötä maassamme toimii yhteensä noin 220 auktorisoitua kiinteistöarvioijaa (AKA). Osa heistä on myös Keskuskauppakamarin hyväksymiä kiinteistönarvioitsijoita (KHK). Kiinteistöarviointi 3/12 13

14 Lisää IVSC-uutisia Uudet AKA-kiinteistöarvioijat Asuntoauktorisointi: Markus Itkonen, Olli Kettunen, Merja-Leena Sundberg Maa- ja metsätalouskiinteistöauktorisointi: Juha Ohrankämmen, Jarkko Tammi, Petteri Urmas Yleisauktorisointi ja Keskuskauppakamarin hyväksymä kiinteistönarvioitsija: Hannele Holma, Antti Huotari, Olli-Pekka Hyyryläinen, Antti Hänninen, Harri Kivistö, Kimmo Kostiainen, Pertti Kujala, Anne Kääriä, Jari Leino, Kristian Lindroos, Petri Malmberg, Sami Matara, Mika Nyman, Harri Oravainen, Timo Pasanen, Katri Pohjanpalo, Sami Saraste Arviointiyhdistykset (AKA ja SKAY) saivat uudet nettisivut Tulevia tapahtumia Paikkatietomarkkinat Paikkatiedon mahdollisuuksista kiinnostuneet asiantuntijat kokoontuvat marraskuussa Paikkatietomarkkinoille. Markkinoiden teemana on paikkatiedon ekosysteemit ja tarjolla on runsaasti ajankohtaista ohjelmaa. Näyttelyssä ja tietoiskuissa ovat esillä paikkatietoalan keskeiset yritykset, tuotteet ja palvelut Vuosiseminaari 2012 (KIINKO) Ainutlaatuinen kiinteistöjen sijoitus-, rahoitus-, kehitys- ja palveluliiketoiminnan Vuosiseminaari kokoaa jälleen alan vaikuttajat Aulangolle Tule mukaan kaksipäiväiseen tapahtumaan toimialaa puhuttavien ja eteenpäin vievien aiheiden äärelle. Vuosiseminaari tarjoaa osallistujilleen mielenkiintoista kuultavaa, ajankohtaista tietoa, innovaatioita, arjen esimerkkejä, paneelikeskusteluja ja tulevaisuuden näkymiä verkostoitumisesta puhumattakaan. 14 Kiinteistöarviointi 3/12

15 Lisää tulevia tapahtumia Kiinteistönmuodostus rakentamisen ja kiinteistönkaupan perustana (KIINKO) Koulutuksessa selvitetään kiinteistöjärjestelmän erityiskysymyksiä kiinteistönkaupan kannalta. Esillä ovat myös rakentamiseen ja kiinteistönkauppaan liittyvät rasitejärjestelmät sekä asemakaavoitus maankäytön ohjauskeinona ja kiinteistönkaupan perustana. Lisäksi perehdytään kiinteistön muodostamiseen ranta-alueilla ja maankäyttö- ja rakennuslain kehittämiskorvaussäännöstöön Verotukseen tulevat muutokset ja erityiskysymykset asuntokaupassa (KIINKO) Kiinteistön- ja vuokravälittäjän on hallittava monet verotukseen liittyvät asiat asuntoja myydessään ja vuokratessaan sekä osattava tarpeen vaatiessa opastaa asiakasta ottamaan yhteyttä veroneuvontaan. Tilaisuudessa perehdytään monipuolisesti verotuksen koukeroihin ja mm. uudistuvaan varainsiirtoverotuskäytäntöön. Verotuksen erityiskysymykset asuntokaupassa ja ratkaisukäytännössä sekä välittäjän vastuu veroneuvonnasta ovat myös aamupäivän teemoja Kiinteistöarviointikoulutus Auktorisoidut kiinteistöarvioijat ry ja Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry järjestävät perjantaina 14. päivä joulukuuta 2012 kiinteistöarvioinnin koulutustilaisuuden. Ohjelmassa painottuu kiinteistönmuodostus (mm. rasitteet, osuudet yhteisiin) ja kaavoitus sekä näiden asioiden merkitys kiinteistöarvioinnissa. Lisäksi koulutuksessa paneudutaan käytännön arviointityöhön erilaisten arviointikeissien kautta. Koulutuksesta ilmoitetaan tarkemmin sähköpostilla sekä yhdistysten kotisivuilla (www.kiinteistöarviointi.com) Maanmittauspäivät (Kuopio) Maanmittauspäivät on suurin Suomessa järjestettävä maanmittausalan tapahtuma, keväällä 2013 ne järjestetään Kuopion Musiikkikeskuksessa Kiinteistöarviointi 3/12 15

16 YHteisöjäsenemme Kiinteistöalan Koulutussäätiö Catella Property Oy Auktorisoidut Kiinteistöarvioijat ry. Maanomistajien Arviointikeskus Oy Fingrid Oyj Newsec Valuation Oy Realia Management Oy Suomen Toimitila-asiantuntijat Oy LKV Kauko Koskinen Oy Laatumaa Jones Lang LaSalle GapCon Oy Kaakon Notariaatti Oy LKV (A) Svenska Handelsbanken AB Seinäjoen Kotijoukkue Oy 16

KEHITTÄMISKORVAUSTEN ARVIOINTI

KEHITTÄMISKORVAUSTEN ARVIOINTI KEHITTÄMISKORVAUSTEN ARVIOINTI KUNTIEN JA MAANMITTAUSLAITOKSEN KIINTEISTÖTEHTÄVIEN KOULUTUSPÄIVÄ 20.9.2011 Seppo Sadeharju Varsinais-Suomen maanmittaustoimisto 1 MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA MIKÄ KEHITTÄMISKORVAUS,

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS 1/2013

HALLITUKSEN KOKOUS 1/2013 HALLITUKSEN KOKOUS 1/2013 Aika: Torstai 27.2.2013 n. klo 17.00 Paikka: Gentti, Vaisalantie 8, Espoo Asialistan 5, kohta i käsiteltiin sähköpostikokouksessa 1.3-4.3.2013. Läsnä: Kauko Viitanen Puheenjohtaja

Lisätiedot

Maa-20.2334 Korvausarviointi

Maa-20.2334 Korvausarviointi Uusjaon hyötylaskelmien Raakamaan Halkominen arviointi uudistaminen Maa-20.2334 Korvausarviointi 1 The effect Uusjaon of financial hyötylaskelmien Raakamaan Halkominen crisis arviointi to uudistaminen

Lisätiedot

Kiinteistöarviointi 3/15. Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti

Kiinteistöarviointi 3/15. Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti Kiinteistöarviointi 3/15 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti HALLITUS PUHEENJOHTAJA Kauko Viitanen Aalto-yliopisto HALLITUKSEN JÄSENET Arja Lehtonen Catella Property Oy Antti Orama Maanomistajien

Lisätiedot

KIINTEISTÖARVIOINTI 1/13

KIINTEISTÖARVIOINTI 1/13 KIINTEISTÖARVIOINTI 1/13 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti Kiinteistöarviointi 1/13 1 HALLITUS PUHEENJOHTAJA Kauko Viitanen Aalto-yliopisto HALLITUKSEN JÄSENET Arja Lehtonen Catella Property

Lisätiedot

Kiinteistöarviointi 4/15. Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti

Kiinteistöarviointi 4/15. Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti Kiinteistöarviointi 4/15 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti Sisällys KIINTEISTÖARVIOINTI 4/2015 HALLITUS PUHEENJOHTAJA Kauko Viitanen Aalto-yliopisto HALLITUKSEN JÄSENET Arja Lehtonen Catella

Lisätiedot

HYVINKÄÄN MAAPOLITIIKASTA

HYVINKÄÄN MAAPOLITIIKASTA HYVINKÄÄN MAAPOLITIIKASTA Kymppi-Moni Työpaja 15.2-16.2.2012 Marko Kankare kaupungingeodeetti HYVINKÄÄ KARTALLA HYVINKÄÄ (31.12.2011) Asukkaita 45 500 Pinta-ala 337 km2 Asemakaava-alue 3 100 ha osuus väestöstä

Lisätiedot

KIINTEISTÖARVIOINTI 2/11

KIINTEISTÖARVIOINTI 2/11 KIINTEISTÖARVIOINTI 2/11 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti 1 Sisällys KIINTEISTÖARVIOINTI 2/11 HALLITUS PUHEENJOHTAJA Kauko Viitanen Teknillinen Korkeakoulu HALLITUKSEN JÄSENET Arja Lehtonen

Lisätiedot

Lausunto Technopolis Oyj:n sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksestä 31.12.2012

Lausunto Technopolis Oyj:n sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksestä 31.12.2012 Lausunto Technopolis Oyj:n sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksestä 31.12.2012 Jukka Uusitalo Antti Huotari Seppo Koponen 17.1.2013 An International Associate of Toimeksiannon määritys Toimeksianto Technopolis

Lisätiedot

Lausunto Technopolis Oyj:n sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksestä 31.12.2010

Lausunto Technopolis Oyj:n sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksestä 31.12.2010 Lausunto Technopolis Oyj:n sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksestä 31.12.2010 Kaj Söderman Seppo Koponen Jukka Uusitalo 18.1.2011 Toimeksiannon määritys Toimeksianto Technopolis Oyj (Technopolis) ja Realia

Lisätiedot

ARVIOKIRJA. Raahe, 5. kaupunginosa, kortteli 20 Rakennusoikeuden arvo 30.6.2015

ARVIOKIRJA. Raahe, 5. kaupunginosa, kortteli 20 Rakennusoikeuden arvo 30.6.2015 1 (11) ARVIOKIRJA Raahe, 5. kaupunginosa, kortteli 20 Rakennusoikeuden arvo 30.6.2015 CATELLA PROPERTY OY, HELSINKI, Y-TUNNUS 2214835-6 2 (11) Oulu 30.6.2015 ARVIOKIRJA ARVION KOHDE ARVION TILAAJA Arvion

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 50 20.03.2013. 50 Asianro 1905/10.00.02.04/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 50 20.03.2013. 50 Asianro 1905/10.00.02.04/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (1) 50 Asianro 1905/10.00.02.04/2013 Nilsiässä sijaitsevien rakennuspaikkojen luovutusehdot Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut Kuopion kaupungin

Lisätiedot

KUNTIEN RAAKAMAAHANKINNAN SEURANTA

KUNTIEN RAAKAMAAHANKINNAN SEURANTA Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä KUNTIEN RAAKAMAAHANKINNAN SEURANTA vuosi 2013 Ari Kilpi maanhankintapäällikkö Tampereen kaupunki T A M P E R E E N K A U P U N K I Ari Kilpi 20.8.2014 1 Raakamaan käsitteestä

Lisätiedot

Lausunto Technopolis Oyj:n sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksestä 31.12.2011

Lausunto Technopolis Oyj:n sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksestä 31.12.2011 Lausunto Technopolis Oyj:n sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksestä 31.12.2011 Jukka Uusitalo Antti Huotari Seppo Koponen Toimeksiannon määritys Toimeksianto Technopolis Oyj (Technopolis) ja Realia Management

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 21 11.02.2015. 21 Asianro 589/10.00.02.01/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 21 11.02.2015. 21 Asianro 589/10.00.02.01/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) 21 Asianro 589/10.00.02.01/2015 Maaningalla sijaitsevien rakennuspaikkojen luovutusehdot Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Tonttipalveluyksikkö Kuopion kaupungin

Lisätiedot

Technopolis Oyj. Lausunto Technopolis Oyj:n sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksestä 31.12.2013 Jukka Uusitalo Antti Huotari Seppo Koponen 28.1.

Technopolis Oyj. Lausunto Technopolis Oyj:n sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksestä 31.12.2013 Jukka Uusitalo Antti Huotari Seppo Koponen 28.1. An International Associate of Technopolis Oyj Lausunto Technopolis Oyj:n sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksestä 31.12.2013 Jukka Uusitalo Antti Huotari Seppo Koponen 28.1.2014 Muodosta pdf arko-työkalut

Lisätiedot

Kiinteistöarviointi 3/05

Kiinteistöarviointi 3/05 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti Suomen Kiinteistöarviointiyhdistyksen järjestämä ARVIOINTISEMINAARI 25.8.2005 kts. sivu 6 BALTIC VALUATION CONFERENCE 22-24.9.2005 Tallinn, Estonia, kts

Lisätiedot

Technopolis Oyj. Lausunto Technopolis Oyj:n sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksestä 31.12.2014 Jukka Uusitalo Antti Huotari Seppo Koponen 22.1.

Technopolis Oyj. Lausunto Technopolis Oyj:n sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksestä 31.12.2014 Jukka Uusitalo Antti Huotari Seppo Koponen 22.1. An International Associate of Technopolis Oyj Lausunto Technopolis Oyj:n sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksestä 31.12.2014 Jukka Uusitalo Antti Huotari Seppo Koponen 22.1.2015 Muodosta pdf arko-työkalut

Lisätiedot

Kiinteistöarviointi 2/05

Kiinteistöarviointi 2/05 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti Suomen Kiinteistöarviointiyhdistyksen järjestämä esitelmätilaisuus tiistaina 24.5.2005 Tieteiden talolla. kts. sivu 8 HUOM! LEHTI SISÄLTÄÄ SKAY:N JÄSENILLE

Lisätiedot

Maapolitiikan pääperiaatteet. Kymppi-Moni työpaja 15.2.2012

Maapolitiikan pääperiaatteet. Kymppi-Moni työpaja 15.2.2012 Maapolitiikan pääperiaatteet Kymppi-Moni työpaja 15.2.2012 Maapoliittinen ohjelma Maapoliittinen ohjelma on asiakirja, jossa valtuusto määrittelee maapoliittiset tavoitteet ja periaatteet. Sipoon kunnan

Lisätiedot

Juuan kunta. Arviokirja (AKA -arvio) Teollisuus- ja yritystontit 26 kpl Rivitalotontit. 5 kpl Paritalotontit

Juuan kunta. Arviokirja (AKA -arvio) Teollisuus- ja yritystontit 26 kpl Rivitalotontit. 5 kpl Paritalotontit An International Associate of Juuan kunta Arviokirja (AKA -arvio) Teollisuus- ja yritystontit 26 kpl Rivitalotontit 5 kpl Paritalotontit 2 kpl Asuinliiketontit 3 kpl Lisämaaksi tuleva tontti 1 kpl Juuan

Lisätiedot

Kiinteistöarviointi 2/06

Kiinteistöarviointi 2/06 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti Suomen Kiinteistöarviointiyhdistyksen järjestämä esitelmätilaisuus maanantaina 5.6.2006 Tieteiden talolla. Lisätietoa sivulla 8. Kuva: Ian Britton LEHTI

Lisätiedot

Jyväskylän maapolitiikan ja maankäyttöpolitiikan linjaukset. 24.1.2013 Ora Nuutinen Kaupunkirakennepalvelut/Maankäyttö Tontit ja maanhallinta

Jyväskylän maapolitiikan ja maankäyttöpolitiikan linjaukset. 24.1.2013 Ora Nuutinen Kaupunkirakennepalvelut/Maankäyttö Tontit ja maanhallinta Jyväskylän maapolitiikan ja maankäyttöpolitiikan linjaukset 24.1.2013 Ora Nuutinen Kaupunkirakennepalvelut/Maankäyttö Tontit ja maanhallinta maapolitiikka Käsitteitä kaupungin suorittamaa maanhankintaa,

Lisätiedot

Kiinteistöarviointi 2/07

Kiinteistöarviointi 2/07 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti Suomen Kiinteistöarviointiyhdistyksen kesäkuun esitelmätilaisuus torstaina 7.6.2007 Tieteiden talolla. Lisätietoa sivulla 7! Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys

Lisätiedot

Kiinteistöarviointi 1/12

Kiinteistöarviointi 1/12 Kiinteistöarviointi 1/12 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti 1 HALLITUS PUHEENJOHTAJA Kauko Viitanen Aalto-yliopisto HALLITUKSEN JÄSENET Arja Lehtonen Catella Property Oy Antti Orama Maanomistajien

Lisätiedot

Maapoliittinen ohjelma

Maapoliittinen ohjelma kaupunginhallitus 23.11.2015, 433 Sisältö 1 Kaupungin maanomistus... 3 2 Kaupungin maapoliittiset tavoitteet... 3 3 Kaupungin maapolitiikka... 3 3.1 Maanhankinta... 4 3.2 Maan luovutus... 4 3.3 Verolait...

Lisätiedot

Maapoliittinen ohjelma 2013-2016

Maapoliittinen ohjelma 2013-2016 Maankäyttö Sisältö 1 Kaupungin maanomistus... 3 2 Kaupungin maapoliittiset tavoitteet... 3 3 Kaupungin maapolitiikka... 3 3.1 Maanhankinta... 4 3.2 Maan luovutus... 4 3.3 Verolait... 5 3.4 Rakentamiskehotusmenettely...

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 1744/ /2014. Kaupunkirakennelautakunta 19.3.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 1744/ /2014. Kaupunkirakennelautakunta 19.3. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (1) 125 Asianro 1744/10.00.00/2014 Maanhankinnan määrärahat 2014 Kaupunkirakennelautakunta 19.3.2014 62: Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut

Lisätiedot

TR Building Investment Research

TR Building Investment Research Uusien asuntojen kauppa Suomessa Kesäkuu 2015 Yhteystiedot: p. 040-595 3156 tuomasr@building-research.fi Data uusien asuntojen kaupasta Suomessa - myynti Asuntojen myynti - kuukausi (kesäkuu 2015) Yhtiö

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (1) Kaupunginhallitus 90 24.02.2014. 90 Asianro 530/10.00.01/2014. Kaupunkirakennelautakunta 5.2.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (1) Kaupunginhallitus 90 24.02.2014. 90 Asianro 530/10.00.01/2014. Kaupunkirakennelautakunta 5.2. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (1) 90 Asianro 530/10.00.01/2014 Maanvaihto Kuopion seurakuntayhtymän kanssa Kaupunkirakennelautakunta 5.2.2014 21: Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut

Lisätiedot

1. ASUINRAKENNUSTONTIT

1. ASUINRAKENNUSTONTIT 1 JOROISTEN KUNTA TONTTIHINNOITTELU VOIMASSA 1.1.2013 ALKAEN (KV 8.10.2012 36) (Muutos KV 16.9.2013 69) Tonttien myyntihinta on esitetty muodossa /m2. Kaikki jäljempänä esitetyt tontit ovat myös vuokrattavissa.

Lisätiedot

Sivu 1 / 5 TARJOUS 21.5.2014. YIT Rakennus Oy Panuntie 11 00620 Helsinki. Realia Management Oy Juha Kivelä. juha.kivela@realia.fi

Sivu 1 / 5 TARJOUS 21.5.2014. YIT Rakennus Oy Panuntie 11 00620 Helsinki. Realia Management Oy Juha Kivelä. juha.kivela@realia.fi Sivu 1 / 5 YIT Rakennus Oy Panuntie 11 00620 Helsinki TARJOUS 21.5.2014 Realia Management Oy Juha Kivelä juha.kivela@realia.fi Hallintorakennus 31, Sipoo, Nikkilä Kiitämme mahdollisuudesta tarjota Sipoon

Lisätiedot

Kiinteistöarviointi 1/15. Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti1. Kiinteistöarviointi 1/15

Kiinteistöarviointi 1/15. Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti1. Kiinteistöarviointi 1/15 Kiinteistöarviointi 1/15 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti1 Kiinteistöarviointi 1/15 HALLITUS PUHEENJOHTAJA Kauko Viitanen Aalto-yliopisto HALLITUKSEN JÄSENET Arja Lehtonen Catella Property

Lisätiedot

Kiinteistön edustalla oleva vesijättö voidaan liittää sen kohdalla olevaan kiinteistöön laissa säädetyin edellytyksin täyttä korvausta vastaan.

Kiinteistön edustalla oleva vesijättö voidaan liittää sen kohdalla olevaan kiinteistöön laissa säädetyin edellytyksin täyttä korvausta vastaan. Vesijätön lunastus Kari Tuppurainen kari.tuppurainen@maanmittauslaitos.fi 0400-719023 28.4.2015, Pohjois-Savon Kalatalouskeskus ry:n vuosikokous Hotelli Iso Valkeinen, Kuopio Kiinteistön edustalla oleva

Lisätiedot

Maapolitiikan linjat ja yleiskaava. KV:n seminaari 5.2.2013 Timo Koivisto

Maapolitiikan linjat ja yleiskaava. KV:n seminaari 5.2.2013 Timo Koivisto Maapolitiikan linjat ja yleiskaava KV:n seminaari 5.2.2013 Timo Koivisto maapolitiikka Käsitteitä kaupungin suorittamaa maanhankintaa, tonttien luovutusta, hinnoittelua sekä omistus- ja hallintasuhteiden

Lisätiedot

Ajankohtaisia oikeustapauksia siviiliasioissa

Ajankohtaisia oikeustapauksia siviiliasioissa Ajankohtaisia oikeustapauksia siviiliasioissa Kuntamarkkinat 1092015 lakimies, OTK, TkL Sampsa Matilainen KKO 2015:58 Kiinteistön kauppa Laatuvirhe Kaupan purkaminen Maakaari A oli vuonna 2011 tehdyllä

Lisätiedot

Pääkirjoitus: Yhdistyksemme rooli nyt ja tulevaisuudessa, 4. Neurotaloustiede ja evoluutioteoria metsän arvioinnissa, 5

Pääkirjoitus: Yhdistyksemme rooli nyt ja tulevaisuudessa, 4. Neurotaloustiede ja evoluutioteoria metsän arvioinnissa, 5 Kiinteistöarviointi 1/10 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti Pääkirjoitus: Yhdistyksemme rooli nyt ja tulevaisuudessa, 4 Neurotaloustiede ja evoluutioteoria metsän arvioinnissa, 5 Kiinteistöalan

Lisätiedot

Markkinakommentti. Julkaisuvapaa 7.10.2009 ARVOASUNTOJEN KAUPPA KIIHTYY PERHEASUNTOJEN RINNALLA

Markkinakommentti. Julkaisuvapaa 7.10.2009 ARVOASUNTOJEN KAUPPA KIIHTYY PERHEASUNTOJEN RINNALLA Markkinakommentti Julkaisuvapaa 7.10.2009 ARVOASUNTOJEN KAUPPA KIIHTYY PERHEASUNTOJEN RINNALLA Jos perheasuntojen kauppalukumäärät ovat loppukesän ja alkusyksyn aikana kasvaneet voimakkaasti verrattuna

Lisätiedot

Kiinteistöarviointi 2/13

Kiinteistöarviointi 2/13 Kiinteistöarviointi 2/13 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti Kiinteistöarviointi 1/13 1 HALLITUS PUHEENJOHTAJA Kauko Viitanen Aalto-yliopisto HALLITUKSEN JÄSENET Arja Lehtonen Catella Property

Lisätiedot

Kiinteistöarviointi 3/13. Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti1. Kiinteistöarviointi 3/13

Kiinteistöarviointi 3/13. Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti1. Kiinteistöarviointi 3/13 Kiinteistöarviointi 3/13 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti1 Kiinteistöarviointi 3/13 HALLITUS PUHEENJOHTAJA Kauko Viitanen Aalto-yliopisto HALLITUKSEN JÄSENET Arja Lehtonen Catella Property

Lisätiedot

HALLITUS Puheenjohtaja Tuomo Heinonen Maanmittauslaitos

HALLITUS Puheenjohtaja Tuomo Heinonen Maanmittauslaitos Kiinteistöarviointi 3/08 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry. HALLITUS Puheenjohtaja Tuomo Heinonen Maanmittauslaitos JÄSEN Kauko Viitanen, vpj. Teknillinen

Lisätiedot

Kiinteistöarviointi 4/06

Kiinteistöarviointi 4/06 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti Tervetuloa glögeille! Esitelmätilaisuus torstaina 14.12.2006 klo 17.00 Tieteiden talolla. Aiheena Suomalainen epäsuora kiinteistösijoittaminen. Katso

Lisätiedot

LAUSUNTO RAKENNUSOIKEUKSIEN TASOSTA

LAUSUNTO RAKENNUSOIKEUKSIEN TASOSTA 1 LAUSUNTO RAKENNUSOIKEUKSIEN TASOSTA LEHTISAARI 14.11.2016 SELVITYKSEN KOHDE JA TOIMEKSIANTO 2 TOIMEKSIANTO Työn tarkoituksena on määrittää Lehtisaaren alueella Helsingin seurakuntayhtymän omistamien

Lisätiedot

ARVIOKIRJA KIINTEISTÖISTÄ JA TONTTIIN KAAVOITETUT MÄÄRÄALAT. LandPro Oy. Y-tunnus Kotipaikka Espoo.

ARVIOKIRJA KIINTEISTÖISTÄ JA TONTTIIN KAAVOITETUT MÄÄRÄALAT. LandPro Oy. Y-tunnus Kotipaikka Espoo. ARVIOKIRJA KIINTEISTÖISTÄ 434-405-1-33 JA 434-876-2-0 TONTTIIN 434-4-418-2 KAAVOITETUT MÄÄRÄALAT LandPro Oy. Y-tunnus 2099899-8. Kotipaikka Espoo. 1. Yleistä 1.1 Arvion tarkoitus Kiinteistöarvio on laadittu

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

HALLITUS Puheenjohtaja Kauko Viitanen Teknillinen Korkeakoulu

HALLITUS Puheenjohtaja Kauko Viitanen Teknillinen Korkeakoulu Kiinteistöarviointi 2/09 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti Kiinteistöarviointi nykyisessä suhdannetilanteessa, s - 6 Raakamaan hinta seuraa asuntojen hintoja, s - 10 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014 Kirkonkylän asemakaavan muutos korttelissa 2061 Kaavatunnus: 2-237 Diaarinro: xx/10.02.03/2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014 Suunnittelualueen sijainti ja nykytilanne Suunnittelualue

Lisätiedot

Maa Korvausarviointi TkT Juhana Hiironen

Maa Korvausarviointi TkT Juhana Hiironen Maa-20.2334 Korvausarviointi 15.9.2015 TkT Juhana Hiironen Päivän aikataulu 14:15 14:45 Kertausta lukutehtävän aihepiiristä 14:45 15:15 Ryhmätyö 15:15 15:40 Ryhmätöiden esittely 15:40 15:45 Seuraavaksi

Lisätiedot

Hausjärven kunnan maapoliittinen ohjelma 2008

Hausjärven kunnan maapoliittinen ohjelma 2008 Hausjärven kunta ohjelma 2008 Ehdotus 2.12.2008, hyväksyminen: Kvalt 16.12.2008 104 1 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...2 1.1 MAAPOLITIIKAN YLEISET MÄÄRITELMÄT... 2 1.1.1 Maapolitiikka... 2 1.1.2 Maankäyttöpolitiikka...

Lisätiedot

Pääkirjoitus: Kiinteistömarkkinat ja informaatio, s. 4. Kuntapuolen mielipiteitä kiinteistöarviointipalveluista, s. 8

Pääkirjoitus: Kiinteistömarkkinat ja informaatio, s. 4. Kuntapuolen mielipiteitä kiinteistöarviointipalveluista, s. 8 Kiinteistöarviointi 4/09 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti Pääkirjoitus: Kiinteistömarkkinat ja informaatio, s. 4 Kuntapuolen mielipiteitä kiinteistöarviointipalveluista, s. 8 Toimistokäyttäjien

Lisätiedot

Kiinteistöarviointi 2/14. Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti1. Kiinteistöarviointi 2/14

Kiinteistöarviointi 2/14. Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti1. Kiinteistöarviointi 2/14 Kiinteistöarviointi 2/14 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti1 Kiinteistöarviointi 2/14 HALLITUS PUHEENJOHTAJA Kauko Viitanen Aalto-yliopisto HALLITUKSEN JÄSENET Arja Lehtonen Catella Property

Lisätiedot

Lunastustoimitukset. ProAgrian Vältä lakitupa sopimustietoa maatalousyrittäjille -koulutus 22.11.2011

Lunastustoimitukset. ProAgrian Vältä lakitupa sopimustietoa maatalousyrittäjille -koulutus 22.11.2011 Lunastustoimitukset ProAgrian Vältä lakitupa sopimustietoa maatalousyrittäjille -koulutus 22.11.2011 Arviointipäällikkö Mika Summala Pohjois-Karjalan maanmittaustoimisto 1 MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Kiinteän omaisuuden myynti/määräala kiinteistöstä Gröndal 753-421-12-1 sekä kiinteistö 753-421-878-4/Louhintahiekka Oy

Kiinteän omaisuuden myynti/määräala kiinteistöstä Gröndal 753-421-12-1 sekä kiinteistö 753-421-878-4/Louhintahiekka Oy Valtuusto 65 18.06.2012 Kiinteän omaisuuden myynti/määräala kiinteistöstä Gröndal 753-421-12-1 sekä kiinteistö 753-421-878-4/Louhintahiekka Oy 299/10.00.02/2012 KAAVJAOS 39 Kaavoitusjaosto 28.03.2012 Valmistelija:

Lisätiedot

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 2.12.2014 päivitetty: 4.5.2015 on lakisääteinen

Lisätiedot

Maankäyttö 1. KAAVOITUSTILANNE 31.12.2007. 1.3 Rantaasemaka avaaluetta (ha) 1.2 Asemakaavaal uetta (ha) 1.1 Vahvistetun yleiskaavan aluetta (ha)

Maankäyttö 1. KAAVOITUSTILANNE 31.12.2007. 1.3 Rantaasemaka avaaluetta (ha) 1.2 Asemakaavaal uetta (ha) 1.1 Vahvistetun yleiskaavan aluetta (ha) Maankäyttö 1. KAAVOITUSTILANNE 31.12.2007 1.1 Vahvistetun yleiskaavan aluetta (ha) 1.2 Asemakaavaal uetta (ha) 1.3 Rantaasemaka avaaluetta (ha) Alavus 1 403 648 Anjalankoski 83,6 2497,7 301,6 Aura 424

Lisätiedot

Kiinteistöarviointi 4/16. Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti

Kiinteistöarviointi 4/16. Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti Kiinteistöarviointi 4/16 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti HALLITUS PUHEENJOHTAJA Saija Toivonen Aalto-yliopisto HALLITUKSEN JÄSENET Arja Lehtonen Catella Property Oy Jukka Lahtinen Jukka

Lisätiedot

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 3/2015

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 3/2015 Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 3/2015 15.12.2015 Jouluinen tervehdys kaikille MUAn jäsenille! Tässä vuoden viimeisessä jäsenkirjeessä on tietoa Maaseudun uusi aika -yhdistyksen ajankohtaisista

Lisätiedot

Kuluttajansuoja paranee Kiinteistönvälitysalan osaamisvaatimukset kasvavat

Kuluttajansuoja paranee Kiinteistönvälitysalan osaamisvaatimukset kasvavat Keski-Pohjanmaan Metsänomistajien Liitto ry tj Manu Purola Kuluttajansuoja paranee Kiinteistönvälitysalan osaamisvaatimukset kasvavat Kiinteistönvälittäjien pätevyysvaatimukset kiristyvät vuoden alusta.

Lisätiedot

Technopolis Oyj. Lausunto Technopolis Oyj:n sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksestä 31.12.2015 Jukka Uusitalo Antti Huotari Leena Aaltonen 20.1.

Technopolis Oyj. Lausunto Technopolis Oyj:n sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksestä 31.12.2015 Jukka Uusitalo Antti Huotari Leena Aaltonen 20.1. An International Associate of Technopolis Oyj Lausunto Technopolis Oyj:n sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksestä 31.12.2015 Jukka Uusitalo Antti Huotari Leena Aaltonen 20.1.2016 Muodosta pdf arko-työkalut

Lisätiedot

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE OSAA KIINTEISTÖSTÄ AATILA 635-421-12-32/2 JA KIINTEISTÖÄ RANTALÄHDE 635-421-12-35 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 09.09.2014 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI-

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI / CITYCON FINLAND OYJ MAANKÄYTTÖSOPIMUS- JA ESIKAUPPAKIRJALUONNOS

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI / CITYCON FINLAND OYJ MAANKÄYTTÖSOPIMUS- JA ESIKAUPPAKIRJALUONNOS Osapuolet: 1. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI, jäljempänä myös kaupunki PL 38, Villimiehenkatu 1, 53101 Lappeenranta Y-tunnus: 0162193-3 2. Kiinteistö Oy Lappeen Liikekeskus Y-tunnus: 0612151-6 c/o Corbel Oy, Laserkatu

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslaki pähkinänkuoressa

Maankäyttö- ja rakennuslaki pähkinänkuoressa Maankäyttö- ja rakennuslaki pähkinänkuoressa Alueidenkäytön ajankohtaispäivä 19.4.2017 27.3.2017 Maankäyttö- ja rakennuslaki lyhyesti Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) on alueiden käyttöä ja suunnittelua

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos Hyvinkään kaupungin 17. kaupunginosan katualuetta koskeva asemakaavan muutos 17:036 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 23.11.2015

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008 Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008 KAUPPI KORTTELIT 880 4 JA 881 26, 27 JA 28, TEISKONTIE 33 JA KUNTOKATU 4 (TAMK JA PIRAMK, LISÄRAKENTAMINEN) SEKÄ KATU-, PUISTOJA PYSÄKÖINTIALUETTA.

Lisätiedot

Kiinteistöarviointi 4/07

Kiinteistöarviointi 4/07 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti Syksyn esitelmätilaisuus torstaina 18.10.2007 vierailijana Aivar Tomson Virosta. IVS-koulutustilaisuus 29.11.2007. Lisätietoa sivuilla 6 ja 7. Suomen

Lisätiedot

MAA-C Kiinteistötekniikan perusteet TkT Juhana Hiironen

MAA-C Kiinteistötekniikan perusteet TkT Juhana Hiironen MAA-C2003 - Kiinteistötekniikan perusteet TkT Juhana Hiironen Luennon sisältö 12:15 13:00 Kunnan maapolitiikka ja maapoliittiset työkalut Tauko 13:15 14:00 Ryhmätyö: postereiden valmistelu 14:00 14:45

Lisätiedot

Omakotitalojen hinnat laskivat heinä syyskuussa 1,4 prosenttia

Omakotitalojen hinnat laskivat heinä syyskuussa 1,4 prosenttia Asuminen 2012 Kiinteistöjen hinnat 2012, 3. vuosineljännes Omakotitalojen hinnat laskivat heinä syyskuussa 1,4 prosenttia Omakotitalojen hinnat laskivat vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä koko maassa

Lisätiedot

Maaomaisuus ja paikkatieto Toimivallan delegoinnit (toimivallan edelleen siirto) Hallintosääntö 26 Hallintosääntö 30

Maaomaisuus ja paikkatieto Toimivallan delegoinnit (toimivallan edelleen siirto) Hallintosääntö 26 Hallintosääntö 30 Maaomaisuus ja paikkatieto Toimivallan delegoinnit (toimivallan edelleen siirto) Hallintosääntö 26 Hallintosääntö 30 12.9.2017 Sisällys 1. Teknisen lautakunnan päätösvallan siirtäminen kiinteän omaisuuden

Lisätiedot

Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset. Pori

Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset. Pori Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset Pori 19.12.2013 Poikkeamisen edellytykset (MRL 172 ): Poikkeaminen ei saa: aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden

Lisätiedot

MYYDÄÄN RAKENNETTU KOHDE. Kuikkulankatu 8 TURKU

MYYDÄÄN RAKENNETTU KOHDE. Kuikkulankatu 8 TURKU MYYDÄÄN RAKENNETTU KOHDE Kuikkulankatu 8 TURKU Turun kaupunki myy osoitteessa Kuikkulankatu 8 sijaitsevan rakennetun kohteen kaksivaiheisella avoimella neuvottelumenettelyllä. (Rakennukset sijaitsevat

Lisätiedot

Maankäyttötieteiden päivä 2014

Maankäyttötieteiden päivä 2014 30.10.2014 Tieteiden talo Sali 104 Maankäyttötieteiden päivä 2014 Maanmittaustieteiden Seura ry Suomen Maanmittausinsinöörien Liitto ry ILMOITTAUTUMINEN JA LISÄTIEDOT Maankäyttötieteiden päivän 2014 normaalihintainen

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY KYLPYLÄNTORNI 1 ESIKAUPPAKIRJALUONNOS 1(4)

KIINTEISTÖ OY KYLPYLÄNTORNI 1 ESIKAUPPAKIRJALUONNOS 1(4) KIINTEISTÖ OY KYLPYLÄNTORNI 1 ESIKAUPPAKIRJALUONNOS 1(4) Osapuolet: 1. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI, jota edustaa teknisen toimen kiinteistö- ja mittaustoimi, jäljempänä myös kaupunki PL 38, Villimiehenkatu

Lisätiedot

Kiinteistöarviointi 3/10

Kiinteistöarviointi 3/10 Kiinteistöarviointi 3/10 RICS ja LEED sertifioinnit osana kansainvälistymistä, s. 4 25.10 SKAY:n esitelmätilaisuus, s. 10 19.11 SKAY:n ja AKA:n koulutustilaisuus, s. 12 HALLITUS PUHEENJOHTAJA Kauko Viitanen

Lisätiedot

Rakentamisessa, kiinteistön muodostuksessa ja maankäytön suunnittelussa käytetään termejä, jotka puhekielessä aiheuttavat helposti sekaannusta

Rakentamisessa, kiinteistön muodostuksessa ja maankäytön suunnittelussa käytetään termejä, jotka puhekielessä aiheuttavat helposti sekaannusta Päivitys 7.8.2012 Rakentamisessa, kiinteistön muodostuksessa ja maankäytön suunnittelussa käytetään termejä, jotka puhekielessä aiheuttavat helposti sekaannusta Rakennuskaava, asemakaava, asemakuva, asemapiirros?

Lisätiedot

KIINTEISTÖARVIOINTI. Kohde: Yrittäjätalo Företagshuset, Näsby, Houtskari

KIINTEISTÖARVIOINTI. Kohde: Yrittäjätalo Företagshuset, Näsby, Houtskari KIINTEISTÖARVIOINTI Kohde: Yrittäjätalo Företagshuset, Näsby, Houtskari Laatinut Ralf Rehnberg 7.4.2014 1. Yleistä Toimeksiantaja Paraisten kaupunki / kaupungingeodeetti Susanna Lönnberg Arvioitsija Kiinteistöarviointitoimisto

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.11.2002 täyd. 25.9.2003 20.4.2011 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KOSKIEN RANTA-ASEMAKAAVOJEN MUUTOKSIA NUMMI- PUSULAN KUNNASSA SOMERON YHTEISMETSÄN (874:1:0) RANTA- ASEMAKAAVA-ALUEILLA KIVIJÄRVELLÄ,

Lisätiedot

Maa Korvausarviointi TkT Juhana Hiironen

Maa Korvausarviointi TkT Juhana Hiironen Maa-20.2334 Korvausarviointi 8.9.2015 TkT Juhana Hiironen Mitä opit kurssin aikana? 1. Laskea taloudellisia menetyksiä erilaisissa lunastustilanteissa. 2. Ehdottaa määrättäväksi tulevan korvaussumman erilaisissa

Lisätiedot

Kurvolan asemakaava. Asemakaavan vaiheittainen muutos. Ehdotus

Kurvolan asemakaava. Asemakaavan vaiheittainen muutos. Ehdotus Kurvolan asemakaava Asemakaavan vaiheittainen muutos Ehdotus Kaavan laatija: Akaan kaupunki Päiväys: KAAVAN TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi Kurvolan vaiheittainen asemakaavan muutos Kaavan päiväys Kiinteistöt

Lisätiedot

LUNASTUSLAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMINEN. Maanmittauspäivät Lsn Jari Salila

LUNASTUSLAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMINEN. Maanmittauspäivät Lsn Jari Salila LUNASTUSLAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMINEN Maanmittauspäivät 31.5.2017 Lsn Jari Salila 1 Hankkeen tausta Pääministeri Juha Sipilän hallituksen Suomalainen ruoantuotanto kannattavaksi, kauppatase nousuun kärkihankkeen

Lisätiedot

Iin kunta PL 24 91101 Ii 5.2.2007 KAAVOITUSKATSAUS

Iin kunta PL 24 91101 Ii 5.2.2007 KAAVOITUSKATSAUS Iin kunta PL 24 90 Ii 5.2.2007 KAAVOITUSKATSAUS Kaavoituskatsaus käsittää tarkastelun Iin kunnassa ja Pohjois-Pohjanmaan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Iin

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA JA MAANKÄYTTÖSOPIMUS

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA JA MAANKÄYTTÖSOPIMUS KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA JA MAANKÄYTTÖSOPIMUS 1. SOPIJAPUOLET Raahen kaupunki, Y-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe Raahepolis Oy, Y-tunnus 0830284-7 Rantakatu 8 92100 Raahe 2. KIINTEISTÖN LUOVUTUS Raahepolis

Lisätiedot

TULEVAISUUSFOORUMI

TULEVAISUUSFOORUMI TULEVAISUUSFOORUMI 12.11. Pihapaviljonki, Snellmaninkatu 5, Helsinki 10.00 Avaus Pasi Rikkonen, yksikön johtaja, MTT 10.15 Elintarviketuotannon alueellinen sijoittuminen ja politiikat Tapani Yrjölä, maatalousekonomisti,

Lisätiedot

Maapolitiikan pääperiaatteet ja -linjat sekä kaavavarantotietojen ylläpito

Maapolitiikan pääperiaatteet ja -linjat sekä kaavavarantotietojen ylläpito Maapolitiikan pääperiaatteet ja -linjat sekä kaavavarantotietojen ylläpito Kymppi-Moni hankkeen työpaja 15.2.2012, Tampere Tomi Henriksson asumisen erityisasiantuntija Ari Jaakola tietopalvelupäällikkö,

Lisätiedot

tonttiosasto TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄT PIENTALOTONTIT VANTAALTA 2006 Tiedustelut: suunnittelija Helena Vuolanto Puh.

tonttiosasto TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄT PIENTALOTONTIT VANTAALTA 2006 Tiedustelut: suunnittelija Helena Vuolanto Puh. tonttiosasto TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄT PIENTALOTONTIT VANTAALTA 2006 Tiedustelut: suunnittelija Helena Vuolanto Puh. 169 3955 Helsingin kaupungin kiinteistöviraston tonttiosasto Helsinki 14.2.2006

Lisätiedot

KML:N MUKAISET LUNASTUKSET

KML:N MUKAISET LUNASTUKSET KML:N MUKAISET LUNASTUKSET 1. VESIJÄTÖN LUNASTUS 2. YHTEISEN ALUEEN LUNASTUS 3. ULKOPALSTAN LUNASTUS 4. TONTIN / RAKENNUSPAIKAN OSAN LUNASTUS Aalto-yliopisto / Maankäyttötieteiden laitos Maaoikeusinsinööri

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 2/2015

Asuntotuotantokysely 2/2015 Asuntotuotantokysely 2/2015 Sami Pakarinen Kesäkuu 2015 1 (2) Kesäkuun 2015 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmesti

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNGIN HANKAVEDEN KYLÄ 26.01.2015

ÄHTÄRIN KAUPUNGIN HANKAVEDEN KYLÄ 26.01.2015 Zi-1c 1 OSÄLLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SAPPIONMETSÄN RANTÄKAAVAN MUUTTAMINEN ÄHTÄRIN KAUPUNGIN HANKAVEDEN KYLÄ 26.01.2015 OÄS Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään asemakaavamuutoksen

Lisätiedot

SENAATTI MYY: MAAKAARENKUJA 2, HELSINKI RAKENNUSPAIKKA HELSINGIN VIIKISSÄ

SENAATTI MYY: MAAKAARENKUJA 2, HELSINKI RAKENNUSPAIKKA HELSINGIN VIIKISSÄ SENAATTI MYY: MAAKAARENKUJA 2, HELSINKI RAKENNUSPAIKKA HELSINGIN VIIKISSÄ Sisällysluettelo Senaatti-kiinteistöt, Maakaarenkuja 2 SISÄLLYSLUETTELO LENTOKENTTÄ VANTAA 1. Johdanto 2. Kohteen yleistiedot 3.

Lisätiedot

Taapurintien asemakaava

Taapurintien asemakaava Taapurintien asemakaava Asemakaavan vaiheittainen muutos Ehdotus Kaavan laatija: Akaan kaupunki Päiväys: KAAVAN TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi Taapurintien asemakaavan vaiheittainen muutos Kaavan päiväys Kiinteistöt

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

Kiinteistöarviointi 1/14. Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti1. Kiinteistöarviointi 1/14

Kiinteistöarviointi 1/14. Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti1. Kiinteistöarviointi 1/14 Kiinteistöarviointi 1/14 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti1 HALLITUS PUHEENJOHTAJA Kauko Viitanen Aalto-yliopisto HALLITUKSEN JÄSENET Arja Lehtonen Catella Property Oy Antti Orama Maanomistajien

Lisätiedot

HYPPY KOHTI KAUPPOJEN KESKITTYMISTÄ

HYPPY KOHTI KAUPPOJEN KESKITTYMISTÄ Perustettu 2009 Kauppahalli24.fi-verkkoruokakauppa avattiin 11/2012 Ulkoistetut partnerit: Terminaalitoiminnot: LTP-logistics oy Kuljetukset: Itella Posti oy Suomalainen omistus Luonnollisesti tuorein

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

METSÄTILASTOTIEDOTE 25/2014

METSÄTILASTOTIEDOTE 25/2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 25/2014 Energiapuun kauppa, tammi maaliskuu 2014 Karsitusta energiapuusta maksettiin alkuvuonna pystykaupoissa 5 euroa ja hankintakaupoissa

Lisätiedot

TARHARANNANTIE (TILA JA SEN YMPÄRISTÖ)

TARHARANNANTIE (TILA JA SEN YMPÄRISTÖ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVATYÖ TARHARANNANTIE 18 26 (TILA 404-8-348 JA SEN YMPÄRISTÖ) Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43,

Lisätiedot

Tammiston irtaimistovarastopalvelut

Tammiston irtaimistovarastopalvelut Tammiston irtaimistovarastopalvelut Asemakaavamuutos nro 002215 osoitteessa Sähkötie 12 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 1.10.2013 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

Kiinteistöarviointi 3/14. Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti. Kiinteistöarviointi 3/14

Kiinteistöarviointi 3/14. Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti. Kiinteistöarviointi 3/14 Kiinteistöarviointi 3/14 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti 1 HALLITUS PUHEENJOHTAJA Kauko Viitanen Aalto-yliopisto HALLITUKSEN JÄSENET Arja Lehtonen Catella Property Oy Antti Orama Maanomistajien

Lisätiedot

135 21.10.2014 158 09.12.2014. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20

135 21.10.2014 158 09.12.2014. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 135 21.10.2014 158 09.12.2014 Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20 Rakennus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot