Kiinteistöarviointi 3/12

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kiinteistöarviointi 3/12"

Transkriptio

1 Kiinteistöarviointi 3/12 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti 1

2 HALLITUS PUHEENJOHTAJA Kauko Viitanen Aalto-yliopisto HALLITUKSEN JÄSENET Arja Lehtonen Catella Property Oy Antti Orama Maanomistajien arviointikeskus Oy Hannu Ridell Newsec Valuation Oy Jyrki Halomo Newsec Valuation Oy Sakari Haulos Vantaan käräjäoikeus Seppo Koponen Realia Management Oy HALLITUKSEN VARAJÄSENET Ari Laitala Aalto-yliopisto Markku Airaksinen Maanmittauslaitos Ilkka Aaltonen Helsingin kaupunki Perttu Pyykkönen Pellervon taloustutkimus PTT Juhani Väänänen Maanmittauslaitos Simo Hannelius Metsäntutkimuslaitos SIHTEERI (JÄSENREKISTERI/LEHTI) Juhana Hiironen puh TALOUDENHOITAJA Raija Valonen puh TAITTO Anna Haggrén/Lystik LEHDEN ILMOITUSHINNAT 1 sivu 135 ½ sivu 85 ¼ sivu 50 LEHDEN AINEISTO Artikkelit lehteen pyydetään toimittamaan sähköpostilla sihteerille. PAINOPAIKKA Meripaino Oy 2

3 Sisällys KIINTEISTÖARVIOINTI 3/12 Tarvitaanko kotimaista arviointikirjallisuutta? 4 Onko raakamaan hinnan arviointi vain arvailua? 6 Epävarmuus markkinoilla jatkuu 8 Arviointialan opinnäytetöiden tiivistelmiä 9 IVSC-Uutisia 13 Tulevia tapahtumia 14 Kannen valokuva: Peltojen arviointia Kymenlaaksossa syksyllä 2012 Juhana Hiironen 3

4 Tarvitaanko kotimaista arviointikirjallisuutta? Kun aloittelin työsarkaani kiinteistöarvioinnin parissa kaksi vuosikymmentä sitten, käytössä oli nippu verraten tuoretta kotimaista kiinteistöarviointialan kirjallisuutta. Oli Virtasta, Kanervaa, Kantolaa, eikä Wiialakaan silloin vielä ihan muinaishistoriaa ollut. Oli Kiinteistöarviointiyhdistyksen julkaisema Kiinteistöarviointisanasto ja 1991 ilmestyi oikein kovakantisena niin ikään Kiinteistöarviointiyhdistyksen ja Rakennustiedon julkaisemana Kiinteistöjen arviointikäsikirja. Vielä 1993 julkaisi Kiinteistötalouden instituutti kirjan Johdatus toimitilatalouteen. Erityisesti korvausarvioinnin puolella oli mukavaa, kun saattoi korvausratkaisujen tueksi kirjata tuoreita itseään viisaampien tutkimustuloksia ja johtopäätöksiä. Mikä on tilanne nyt, kaksi vuosikymmentä myöhemmin? Kiinteistöarviointiala on kansainvälistynyt. On ilmestynyt, myös Kiinteistöarviointiyhdistyksen Suomeksi kääntäminä kansainväliset arviointistandardit. Lisäksi nykyään ahkerasti luetaan RICS:n Red bookia. Myös kiinteistöarviointialan korkeakouluopetuksessa iso osa kurssikirjoista on kansainvälistä kirjallisuutta. Suunta on tietysti oikea, sillä kiinteistömarkkinat ovat kansainvälistyneet ja iso osa toimeksiannosta tehdään muilla kielillä kuin suomeksi. Kuitenkaan kansainväliset standardit ja muu ulkomainen kirjallisuus jättää osan Suomalaisesta kiinteistöarviointialan kentästä käsittelemättä. Kansainvälisestä kirjallisuudesta ei löydy Suomalaisen kiinteistöjärjestelmän piirteitä ja niiden vaikutusta arviointiin. Myöskään niissä ei luonnollisestikaan koota yhteen ja referoida Suomalaisia arviointialan tutkimustuloksia. Olisiko aika uudelle kiinteistöarvioinnin käsikirjalle, joka tätä aukkoa paikkaisi? Heittämäni kysymys on monitahoinen. Jokainen perinteinen käsikirja on jo kirjapainosta ulos tulleessaan vanhentunut. Käsikirjoitustekstien ja painokoneen välissä on ilmestynyt uusia tutkimustuloksia, taloustilanteessa on kerennyt tapahtua ehkä suuriakin muutoksia ja vaikkapa lainsäädäntökin on voinut muuttua. Ja vaikka kässärin ja painokoneen välissä ei maailma kerkeäisi muuttua, niin vääjäämättä se muuttuu jatkossa. Kahden vuosikymmenen kuluttua uusi käsikirja olisi yhtä auttamattomasti vanhentunut kuin vuoden 1991 käsikirja nyt. Toisaalta jokunen aika sitten arviointiyhdistyksen varastoista hämähäkin seittien seasta löytyi läjä vuoden 1991 käsikirjoja. Ne myytiin loppuun alta aika yksikön. Mistä tämä kertoo? Ostettiinko viimeiset kirjat historiallisen tunnearvon vuoksi? Ehkä osittain, mutta ehkä niillä on myös jotain käyttöä edelleen. Täytyy tunnustaa, että omassa työssäni korvausarvioinnin parissa 4

5 siteeraan toisinaan vieläkin vuoden 1991 käsikirjaa, Virtasia, Kantoloita ja kumppaneita, jotka olivat tukena ja turvanani jo untuvikkona. Kertooko tämä siitä, että suomalainen kiinteistöarviointiala ansaitsisi kerran vuosikymmenessä tai kahdessa uuden kotimaisen käsikirjan? Kiinteistöarviointiyhdistyksen hallituksessa on useaankin otteeseen keskusteltu uuden kiinteistöarvioinnin käsikirjan kirjoitustyön aloittamisesta. Tällä hetkellä pääpaino on ollut kansainvälisten arviointistandardien kääntämisessä ja käsikirjatyön käynnistäminen on tuntunut liian suurelta ponnistukselta. Kovin pienen piirin voimin laadukasta käsikirjaa ei kohtuullisessa aikataulussa voisikaan saada kasaan. Mutta Kiinteistöarviointiyhdistyksessä on laaja joukko eri arvioinnin osa-alueiden huippuasiantuntijoita. Yhdistyksen jäsenistön ponnistuksilla käsikirja voitaisiin saada kasaan. Myös verkkojulkaisu, jota voitaisiin pitää ajan tasalla, on miettimisen arvoinen kysymys. Heitän haasteen löytyykö käsikirjatyöhön innostunutta väkeä? Itsensä tai kollegan saa antaa ilmi yhdistyksen hallitukselle. Samoin hankkeelle taloudellista tukea antavat olisivat tervetulleita. Katsotaan, nousisiko käsikirjatyö jalalle? Sakari Haulos Vantaan käräjäoikeus 5

6 Onko raakamaan hinnan arviointi vain arvailua? Raakamaa on varmaan vuosien saatossa ollut eniten puhuttanut arviointikohde Suomen kiinteistöarvioinnin historiassa. Aiheesta on kirjoitettu useita lehtikirjoituksia tunnekuohujenkin vallassa. Onpa aiheesta väitelty tohtoriksikin jo muutaman kerran. Miksi raakamaan arviointi on vaikeaa ja tunteita herättävää? Raakamaallahan tarkoitetaan yleensä rakentamattomia maa-alueita, joille sijaintinsa vuoksi on odotettavissa tulevaisuudessa taajarakentamista. Raakamaan, jota toisinaan on kutsuttu myös odotusarvomaaksi, arvo kasvaa sitä mukaan kun todennäköisyys alueen rakentamisesta kasvaa. Jos raakamaan hinta saisi muodostua vapaasti, raakamaan hintaan siis vaikuttaisi se, koska rakentaminen voidaan toteuttaa, minkälaista rakennusoikeutta (AO, T, K ) alueelle kaavoitetaan ja kuinka paljon. Näin ei kuitenkaan tapahdu, koska taajarakentaminen on mahdollista vain kaavoituksen kautta. Tämä kaavoitusvalta on lainsäädännössämme annettu kunnille. Siksi kunnilla on keskeinen rooli raakamaan hinnanmuodostuksessa. Aktiivisesti maapolitiikkaansa hoitavat kunnat pyrkivät ostamaan raakamaan omistukseensa jo hyvissä ajoin ennen kuin alueet tulevat taajarakentamisen piiriin. Useissa kunnissa alueet osoitetaan yleiskaavoissa taajarakentamiseen vasta kun alueet ovat kunnan omistuksessa. Kunnat ovat onnistuneet raakamaiden ostamisessa yleensä hyvin. Maanomistajalle on tarjottu raakamaasta (nykykäytössä metsää tai peltoa) hintaa, joka selvästi ylittää maatalousmaan hinnan ja kaupat ovat syntyneet. Toisinaan kauppaan on sisällytetty kaupantekohalukkuutta lisääviä elementtejä. On muun muassa luvattu kaavoittaa pari tonttia omakotitalojen rakentamiseen maanomistajalle vielä jäävälle alueelle. Mikäli maan ostamisessa ei ole onnistuttu, tarjoaa maankäyttö- ja rakennuslaki kunnille mahdollisuuden lunastamiseen. Raakamaata joudutaan arvioimaan em. raakamaiden lunastustoimituksien lisäksi ainakin maanteiden ja rautateiden hankkimisen sekä voimalinjojen käyttöoikeuksien hankkimisen yhteydessä. Lunastusarvioinnissa yleisin käytetty menetelmä on ollut kautta aikojen kauppa-arvomenetelmä, onhan se lunastuslain määräämä ensisijainen menetelmä täyden korvauksen määrittämiseen. Lunastustoimikunnat ovat pyrkineet analysoimaan raakamaista tehtyjä (yleensä kunnan ostamia) kiinteistökauppoja ja miettimään mitkä seikat ovat vaikuttaneet raakamaan hinnanmuodostukseen paikkakunnalla. Lunastustoimikun- 6

7 nan jäseniltä edellytettävän jäävittömyysvaatimuksen vuoksi, analysointi jää usein pinnalliseksi. Lopputulos on yleensä epätarkka mutta varmasti suuruusluokaltaan oikea. Toisinaan on väitetty, että kauppa-arvomenetelmällä määritetty korvaus, joka perustuu yleensä kauppoihin, joissa ostajana on kunta (monopoliostaja), loukkaisi kansalaisten omistusoikeuden suojaa ja olisi näin Suomen perustuslain ja EU ihmisoikeussopimuksen vastainen luvulla, kun lunastuslainsäädännön soveltamiskäytännöt hakivat vasta muotoaan, käytettiin raakamaiden hinnoittelussa toissijaisena menetelmänä tuottoarvomenetelmää. Siinä pyrittiin arvioimaan tulevat tonttien myynnistä saatavat tuotot ja diskonttaamaan ne arviointihetkeen. Näin menetellen haluttiin varmistusta täyden korvauksen määräämiselle. Tuottoarvomenetelmän käyttämistä vastustettiin laajasti sillä perusteella, että kaavoituksen myötä alueille tulevan (kunnan näkökulmasta ansiottoman) arvonnousun katsottiin kuuluvan kunnalle. Ainakin Etelä-Suomen lunastus- ja tietoimituksissa on eräiden maaoikeuden tuomioiden rohkaisemana otettu käyttöön ns. hintasuhdemalli, jossa raakamaan hinta määräytyisi prosentteina vastaavan alueen pientalotontin hinnasta. Tätä menetelmää on käytetty varsinkin silloin kun vertailukauppoja on vähän. Pientalotonttien hintataso on helposti määrättävissä, koska niitä on usein kaupan kohteena. Raakamaan ja pientalotontin hintasuhde määritetään esimerkiksi yhdyskuntarakenteen kehittymisen kannalta vastaavanlaisesta kunnasta, jossa raakamaan kauppoja on tehty enemmän. Hintasuhdemallin käyttämisen tarkoituksena on myös varmistaa lunastuslaissa säädetyn täyden korvauksen toteutuminen. teistöarvioinnissa mikään uusi keksintö. Varsinkin rakennusten arvioinnissa kunnostautunut Jorma Kantola jo esitti samanlaista menettelyä rantakaavan yleisten alueiden hinnoitteluun. Hänen tutkimustensa mukaan rantakaavan mukaisilla yleisillä alueilla oli metsätalousarvoa korkeampi arvo, ns. virkistysarvo, jonka suuruus olisi 10-30% alueen rakennuspaikkojen yksikköhinnoista. Raakamaan hinnan arviointitarkkuuden parantamiseen on olemassa yksinkertainen ratkaisu, joka edellyttäisi maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) muutosta. Säännöksen mukaan kunnan tulisi osoittaa yleiskaavassa kunnan yhdyskuntarakenteen laajentamiseen esimerkiksi 10 vuoden aikana tarvittavat alueet. Kunnalla olisi oikeus/velvollisuus ostaa näitä alueita hinnalla, joka olisi esimerkiksi lisämaapellon hinta kolminkertaisena. Jos raakamaan hinnan määräytyminen olisi määritetty näin lainsäädännössä, toteutuisivat seuraavat korvausarvioinnin periaatteet. Tulisi korvatuksi varmasti se mitä luovuttaja menettää kun luovutushinta määräytyisi maatalousmaan hinnasta eli alueen nykyisen käytön perusteella. Esimerkiksi kolminkertainen korvaus verrattuna nykykäyttöön varmistaisi täyden korvauksen toteutumisen ja olisi tasapuolinen eikä näin loukkaa perustuslain omistusoikeuden suojaa tai ihmisoikeuksia. Tällaiseen korvauskäytäntöön kunnilla, maantien- ja rautatienpitäjillä sekä johtolinjayhtiöillä on varmasti varaa, kun otetaan huomioon hankkeesta saatava taloudellinen tai yhteiskunnallinen hyöty. Ja lopuksi raakamaan arviointitarkkuus paranisi, koska lisämaapellon hinta on helppo määrittää. Raakamaan arviointi ei olisi enää arvailua. Ilkka Saari Todettakoon muuten, ettei tuo 2000 luvulla käyttöön otettu hintasuhdemalli ole kiin- 7

8 Epävarmuus markkinoilla jatkuu Nousuun lähtenyt kaupanteko on jälleen tasaantunut. Vuoden 2012 alkupuoliskolla tehtiin kiinteistökauppaa. Kauppojen määrä laski 5 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, varsinkin neljä perättäistä tammikuuta ovat olleet hiljaisia. Kiinteistökauppaan käytetty rahamäärä oli 3,7 miljardia euroa, mikä on 8 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Venäläisten ostohalukkuus on piristynyt, he ostavat tänä vuonna n. 500 kiinteistöä. Omakotitonttien kauppa hiljennyt - talojen hinnat pysyneet korkeina Pientalotontteja myytiin vuoden 2012 alkupuoliskolla koko maassa kappaletta, mikä on 10 % vähemmän kuin vuoden 2011 vastaavana aikana, kaupankäynti on vähentynyt nyt kaksi vuotta. Yksityisten myymien pientalotonttien tonttien neliöhinnat ovat nousussa kasvukeskuksissa. Helsingissä yksityisten myymien kaavatonttien keskimmäinen eli mediaanihinta oli 1018 euroa kerrosneliömetriltä (nousua 0,6 %), Espoossa 854 /k-m2 (+7 %) ja Vantaalla 638 / k-m2 (+7 %). Muutokset ovat suuntaa antavia. Pientalokauppojen hinnat ovat nousseet tänä vuonna kaava-alueilla keskimäärin 2 prosenttia ja haja-asutusalueilla 6 prosenttia. Omakotitalon keskihinta (mediaanihinta) kaava-alueilla oli Espoossa euroa, nousua on 5 % viime vuoden alkuun verrattuna. Helsingissä omakotitalo maksoi (-4 %), Vantaalla (+2 %), Turussa (-1 %) ja Tampereella (+2 %). Kesämökkien hinnat yhä nousussa Loma-asumista palvelevia kiinteistökauppoja tehtiin alkuvuonna yhteensä 5 700, joka on 8 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Rantaan rajoittuvan lomamökin hinta nousi vuoden aikana kaava-alueella 5 prosenttia, mediaani-hinnan ollessa euroa. Kaava-alueen ulkopuolella hintataso oli euroa, nousua myös 5 %. Ilman omaa rantaa olevien kuivan maan mökkien keskimääräinen hintataso oli euroa, nousua 2 % viime vuoden tasoon. Rantatonteista kaava-alueella maksettiin koko maassa keskimäärin euroa, hintataso nousi 6 %. Haja-alueella olevan rantatontin sai eurolla, laskua 12 %. Pelto- ja metsämaakauppa tasaista Pellon hinta laski koko maassa 4 prosenttia verrattuna viime vuoden alkuun. Koko maan keskihinta alkuvuonna 2012 oli euroa hehtaarilta. Kalleinta pelto oli Varsinais-Suomen maakunnassa euroa hehtaarilta. Metsämaan keskihinta alkuvuonna 2012 koko maassa oli euroa hehtaarilta, nousua 2 prosenttia. Kalleinta metsämaa oli Uudenmaan maakunnassa, euroa hehtaarilta, ja halvinta Lapissa, jossa hehtaari maksoi 1000 euroa. Juhani Väänänen Maanmittauslaitos Koko tilastojulkaisu löytyy Maanmittauslaitoksen verkkosivuilta osoitteesta: 8

9 Arviointialan opinnäytetöiden tiivistelmiä Tämän otsakkeen esitetään kiinteistöarviointialalta tehtyjä opinnäytetöitä. Opinnäytetöiden esittelemisellä levitetään tietoa uusista tutkimuksista, etteivät opinnäytteinä tehdyt tutkimukset jää vain tekijän ja työn tilaajan tietoisuuteen. Esiteltävät opinnäytetyöt ovat luettavissa kokonaisuudessaan Aalto-yliopiston kirjastossa. Koska töitä ei arkistoida sähköiseen muotoon, saa kiinnostavan tutkimuksen helpoiten käsiinsä lähestymällä suoraan työn tekijää. Opinnäytetöitä pyritään esittelemään kiinteistöarviointilehden jokaisessa numerossa, mikäli arviointialan opinnäytteitä on kuluvana ajanjaksona valmistunut. Koska lehden toimituksella ei ole saatavilla muita kuin Aalto-yliopiston opinnäytteitä, tulee muista opinahjoista töitään näytille haluavien toimittaa työt ja niiden tiivistelmät kannessa näkyvään osoitteeseen. DIPLOMITYÖT Työn nimi: Tuottoindeksidatan lisäksi kuinka allokoida maatasolla kansainvälisissä kiinteistösijoitusportfolioissa Tekijä: Tuomas Hirvonen Työn valvoja: Professori Kauko Viitanen Työn ohjaaja(t): TkT Heidi Falkenbach Korkeakoulu: Insinööritieteiden korkeakoulu Laitos: Maankäyttötieteiden laitos Professuuri: Kiinteistöoppi Päivämäärä: Kansainvälinen sijoittaminen on arkipäiväistynyt kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden integroitumisen johdosta. Tämä koskee myös kansainvälistä kiinteistösijoittamista. Lukuisat aikaisemmat tutkimukset puhuvat kansainvälisen kiinteistösijoittamisen hajautushyötyjen puolesta. Sijoittajat ovat tietoisia kansainvälisen kiinteistösijoittamisen tuomista hyödyistä portfolion (sijoitussalkun) riski- ja tuottotasolla. Portfolion hajautushyötyä kuvataan tyypillisesti Markowitzin portfolioteoriaan perustuvan keskiarvovarianssi -optimointimallin avulla. Optimointimallin tulisi perustua odotettuihin tuottoihin, mutta kuitenkin tyypillisesti historiallista dataa käytetään ikään kuin väärin mallin optimoinnissa. Suuri osa aikaisemmista tutkimuksista 9

10 Arviointialan opinnäytetöiden tiivistelmiä jatkuu... osoittaa kiinteistösijoittamisen kansainvälistä hajautushyötyä perustuen historialliseen dataan Markowitzin optimointimallia hyödyntäen. Kuitenkin menneeseen dataan perustuvat tulokset ovat aina kyseenalaisia. Sijoituspäätöksiä tehtäessä tulisi olla tietoa eri markkinoiden riski- ja tuottotasoista. Kiinteistösijoittamisessa hyödynnetään yleisesti kiinteistöjen tuottoindeksidataa eri markkinoiden vertailuun. Tuottoindeksidataan sisältyy kuitenkin useita ongelmia. Sen lisäksi, että data on tyypillisesti mennyttä, data perustuu yksinkertaistaviin arviointeihin ja kuvaa markkinoita viiveellä. Näin ollen kansainvälinen kiinteistösijoitushajautusstrategia ei tulisi koskaan pohjautua kokonaan ainoastaan tuottoindeksidataan. Tämä työ esittää vaihtoehtoista dataa tuottoindeksidatan sijaan määrittämään maatason allokaatioita kansainvälisissä kiinteistösijoitussalkuissa. Tämä vaihtoehtoinen data koostuu makrotalouden ja kiinteistömarkkinoiden indikaattoreista, jotka tukevat kiinteistöhajautusstrategiaa. Lisäksi jokainen data kompensoi osaltaan jollakin tavalla tuottoindeksidatan puutteita. Jokainen data arvioidaan erikseen ja niiden soveltuvuus portfolion optimointiin demonstroidaan. Optimoinnin tuloksena saadut optimaaliset portfolion painot esittävät eri allokaatioita maa- tai kaupunkitasolla. Työn nimi: Kunnallinen liikelaitos rakennetun kiinteistöomaisuuden kehittäjänä Tekijä: Heikki Häkli Työn valvoja: Professori Arvo Vitikainen Työn ohjaaja(t): DI Timo Laiho Korkeakoulu: Insinööritieteiden korkeakoulu Laitos: Maankäyttötieteiden laitos Professuuri: Kiinteistötekniikka Päivämäärä: Kuntien on tarjottava asukkailleen kuntalaissa määritellyt palvelut. Näiden palvelujen tuottamiseksi kunnilla on oltava sopiva määrä hyväkuntoisia tiloja, joissa palvelut tuotetaan. Kuntien kiinteistöjohtaminen nousee tärkeämpään rooliin tulevina vuosina palvelujen tuottamiseen käytettävissä olevien resurssien pienentymisen takia. Kiinteistöjohtamisen keinoin on mahd0ollista tehostaa tilojen käyttöä ja kiinteistökehityksen toimenpiteillä pyrkiä luomaan tarpeettomista tiloista myyntikelpoisia kohteita. 10

11 Tämän diplomityön päätavoite oli selvittää erilaisia keinoja Turun kiinteistölaitoksen omistaman rakennetun kiinteistöomaisuuden arvon nostamiseksi. Tätä tavoitetta lähestyttiin kiinteistöjohtamisen teorioita tutkimalla ja soveltamalla niitä Turun kiinteistölaitoksen rakennettuun kiinteistöomaisuuteen. Rakennetusta kiinteistöomaisuudesta pyrittiin käyttämään kiinteistökehityksen esimerkkikohteina sellaisia kiinteistöjä, joiden kehitystoimia tutkimalla, tai mahdollisia kehitystoimenpiteitä ehdottamalla, pyrittiin tuomaan esiin kehityksen mahdolliset hyödyt ja ongelmakohdat. Tutkimuksen pohjalta oli löydettävissä kiinteistöjen kehitystoimenpiteitä, joita voitiin ehdottaa käytettäväksi esimerkkikohteiden arvon nostamiseksi. Näitä olivat maankäytön muutos alueella, joilla nykyinen voimassa oleva asemakaava ei enää vastaa Turun kaupungin tarpeita. Vastaavasti poikkeamispäätösmenettelyllä voidaan nopeuttaa edellä mainittua tilannetta. Arvoa voidaan nostaa maankäytön muutoksella joka aikaansaadaan asemakaavan laatimisella alueelle, jolla sitä ei vielä ollut. Arvoa nostavina toimenpiteinä pidettiin myös sellaisia toimenpiteitä, jotka eivät suoraan tuoneet tuloja Turun kiinteistölaitokselle. Tällaisia toimenpiteitä olivat puistossa sijaitsevien rakennuksen purkaminen ja puiston toteuttaminen. Arvon nousu tapahtuu näissä tapauksissa alueen asukastyytyväisyyden nousuna. Purettavat rakennukset yläänsä nostavat myös usean alueen esteettisyyttä ja luovat turvallisuuden tunnetta asukkaiden keskuudessa. Työn nimi: Saaristossa sijaitsevien lomakiinteistöjen hintatekijöistä Tekijä: Matti Äijälä Työn valvoja: Professori Arvo Vitikainen Työn ohjaaja(t): TkT Juhana Hiironen Korkeakoulu: Insinööritieteiden korkeakoulu Laitos: Maankäyttötieteiden laitos Professuuri: Kiinteistötekniikka Päivämäärä: Suomessa on paljon ympäristöltään ja sijainniltaan vaihtelevia lomakiinteistöjä. Niiden hinnan arviointi on tärkeää paitsi kiinteistökaupoissa, myös mm. lunastus- ja ositustoimituksissa. Vaikka sisämaan lomakiinteistöjen hintatekijöitä on tutkittu Suomessa varsin paljon, niitä ei voida sellaisenaan soveltaa saariston lomakiinteistöihin. 11

12 Arviointialan opinnäytetöiden tiivistelmiä jatkuu... Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin saaristossa sijaitsevien lomakiinteistöjen hintoihin vaikuttavia tekijöitä Turun saaristossa. Aineistona käytettiin lomakiinteistökauppoja (486 kpl) Turun saariston alueelta vuosilta Toteutuneiden kauppojen hinnat sekä vastaavien kiinteistöjen tiedot kerättiin kauppahintarekisteristä ja karttainventoinnilla. Kiinteistöjen ominaisuuksista valittiin kauppahintaa tilastollisesti merkitsevästi selittävät hintatekijät ja muodostettiin niistä neljä kauppa-arvoa ennustavaa usean muuttujan lineaarista regressiomallia. Mallien selitysasteet (R²) vaihtelivat välillä %. Selittäviä tekijöitä löydettiin mallista riippuen 8-9 kappaletta, ja niistä tärkeimpiä olivat pinta-ala, yhteys mantereelle sekä etäisyys Helsinkiin. Lisäksi pystyttiin ensimmäistä kertaa todentamaan tilastollisesti, että koko saaren käsittävien kiinteistöjen hinnat olivat huomattavasti korkeampia kuin jos saarella oli useita kiinteistöjä. Myös mallin yleistettävyyttä Ahvenanmaan, Vaasan ja Porvoon saaristoihin tutkittiin. Tuloksia voidaan käyttää hyväksi Turun saariston kiinteistöjen arvioinnissa sekä tietyin varauksin soveltaa Suomen muissakin saaristokiinteistöissä. 12

13 IVSC-uutisia Selvitystyö kaivos-, öljy- ja kaasualojen arviointiohjeistuksen tarkentamiseksi aloitettu IVSC on käynnistänyt projektin, jonka tarkoituksena on tuottaa lisäohjeistusta kaivos-, öljy- ja kaasuyhtiöiden ja -alueiden arvioimiseksi. IFRS:n soveltamisen yhteydessä on havaittu merkittäviä epäjohdonmukaisuuksia ja -yhteneväisyyksiä sen suhteen, kuinka mineraalivarantoja ja niitä hallitsevia yhtiöitä on arvioitu. Epäyhtenäiset käytännöt ovat olleet omiaan vähentämään sijoittajien luottamusta tehtyihin arviointeihin, mistä johtuen standardoinnin tarkentaminen ja lisäohjeistuksen antaminen on katsottu välttämättömäksi. Aiheeseen liittyvä discussion paper on ladattavissa IVSC:n kotisivuilta osoitteesta: Selvitystyö hotellikiinteistöjen arviointikäytännöistä aloitettu IVSC on käynnistänyt projektin, jonka tarkoituksena on arvioida arviointimenetelmiä ja -käytäntöjä, joilla hotellikiinteistöjä arvioidaan eri puolilla maailmaa. Projektin tavoitteena on havaita parhaita käytänteitä ja yhtenäistää käytäntöjä ja sitä kautta lisätä arviointien luotettavuutta. Aiheeseen liittyvä discussion paper on ladattavissa IVSC:n kotisivuilta osoitteesta: Paper%20TR-12%20%20approved.pdf Auktorisoitujen kiinteistöarvioijien määrä kasvoi 10 %:lla Suomalaisella kiinteistöalalla kaikkein vaativimpia arviointeja tekevien auktorisoitujen kiinteistöarvioijien määrä kasvoi 23 henkilöllä kesäkuussa. Yhteensä maassamme toimii nyt noin 220 AKA-arvioitsijaa. Keskuskauppakamarin kiinteistönarviointilautakunnan toukokuisen AKA-kokeen läpäisi 23 henkilöä, jonka myötä maassamme toimii yhteensä noin 220 auktorisoitua kiinteistöarvioijaa (AKA). Osa heistä on myös Keskuskauppakamarin hyväksymiä kiinteistönarvioitsijoita (KHK). Kiinteistöarviointi 3/12 13

14 Lisää IVSC-uutisia Uudet AKA-kiinteistöarvioijat Asuntoauktorisointi: Markus Itkonen, Olli Kettunen, Merja-Leena Sundberg Maa- ja metsätalouskiinteistöauktorisointi: Juha Ohrankämmen, Jarkko Tammi, Petteri Urmas Yleisauktorisointi ja Keskuskauppakamarin hyväksymä kiinteistönarvioitsija: Hannele Holma, Antti Huotari, Olli-Pekka Hyyryläinen, Antti Hänninen, Harri Kivistö, Kimmo Kostiainen, Pertti Kujala, Anne Kääriä, Jari Leino, Kristian Lindroos, Petri Malmberg, Sami Matara, Mika Nyman, Harri Oravainen, Timo Pasanen, Katri Pohjanpalo, Sami Saraste Arviointiyhdistykset (AKA ja SKAY) saivat uudet nettisivut Tulevia tapahtumia Paikkatietomarkkinat Paikkatiedon mahdollisuuksista kiinnostuneet asiantuntijat kokoontuvat marraskuussa Paikkatietomarkkinoille. Markkinoiden teemana on paikkatiedon ekosysteemit ja tarjolla on runsaasti ajankohtaista ohjelmaa. Näyttelyssä ja tietoiskuissa ovat esillä paikkatietoalan keskeiset yritykset, tuotteet ja palvelut Vuosiseminaari 2012 (KIINKO) Ainutlaatuinen kiinteistöjen sijoitus-, rahoitus-, kehitys- ja palveluliiketoiminnan Vuosiseminaari kokoaa jälleen alan vaikuttajat Aulangolle Tule mukaan kaksipäiväiseen tapahtumaan toimialaa puhuttavien ja eteenpäin vievien aiheiden äärelle. Vuosiseminaari tarjoaa osallistujilleen mielenkiintoista kuultavaa, ajankohtaista tietoa, innovaatioita, arjen esimerkkejä, paneelikeskusteluja ja tulevaisuuden näkymiä verkostoitumisesta puhumattakaan. 14 Kiinteistöarviointi 3/12

15 Lisää tulevia tapahtumia Kiinteistönmuodostus rakentamisen ja kiinteistönkaupan perustana (KIINKO) Koulutuksessa selvitetään kiinteistöjärjestelmän erityiskysymyksiä kiinteistönkaupan kannalta. Esillä ovat myös rakentamiseen ja kiinteistönkauppaan liittyvät rasitejärjestelmät sekä asemakaavoitus maankäytön ohjauskeinona ja kiinteistönkaupan perustana. Lisäksi perehdytään kiinteistön muodostamiseen ranta-alueilla ja maankäyttö- ja rakennuslain kehittämiskorvaussäännöstöön Verotukseen tulevat muutokset ja erityiskysymykset asuntokaupassa (KIINKO) Kiinteistön- ja vuokravälittäjän on hallittava monet verotukseen liittyvät asiat asuntoja myydessään ja vuokratessaan sekä osattava tarpeen vaatiessa opastaa asiakasta ottamaan yhteyttä veroneuvontaan. Tilaisuudessa perehdytään monipuolisesti verotuksen koukeroihin ja mm. uudistuvaan varainsiirtoverotuskäytäntöön. Verotuksen erityiskysymykset asuntokaupassa ja ratkaisukäytännössä sekä välittäjän vastuu veroneuvonnasta ovat myös aamupäivän teemoja Kiinteistöarviointikoulutus Auktorisoidut kiinteistöarvioijat ry ja Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry järjestävät perjantaina 14. päivä joulukuuta 2012 kiinteistöarvioinnin koulutustilaisuuden. Ohjelmassa painottuu kiinteistönmuodostus (mm. rasitteet, osuudet yhteisiin) ja kaavoitus sekä näiden asioiden merkitys kiinteistöarvioinnissa. Lisäksi koulutuksessa paneudutaan käytännön arviointityöhön erilaisten arviointikeissien kautta. Koulutuksesta ilmoitetaan tarkemmin sähköpostilla sekä yhdistysten kotisivuilla (www.kiinteistöarviointi.com) Maanmittauspäivät (Kuopio) Maanmittauspäivät on suurin Suomessa järjestettävä maanmittausalan tapahtuma, keväällä 2013 ne järjestetään Kuopion Musiikkikeskuksessa Kiinteistöarviointi 3/12 15

16 YHteisöjäsenemme Kiinteistöalan Koulutussäätiö Catella Property Oy Auktorisoidut Kiinteistöarvioijat ry. Maanomistajien Arviointikeskus Oy Fingrid Oyj Newsec Valuation Oy Realia Management Oy Suomen Toimitila-asiantuntijat Oy LKV Kauko Koskinen Oy Laatumaa Jones Lang LaSalle GapCon Oy Kaakon Notariaatti Oy LKV (A) Svenska Handelsbanken AB Seinäjoen Kotijoukkue Oy 16

Kiinteistöarviointi 4/15. Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti

Kiinteistöarviointi 4/15. Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti Kiinteistöarviointi 4/15 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti Sisällys KIINTEISTÖARVIOINTI 4/2015 HALLITUS PUHEENJOHTAJA Kauko Viitanen Aalto-yliopisto HALLITUKSEN JÄSENET Arja Lehtonen Catella

Lisätiedot

ARVIOKIRJA. Raahe, 5. kaupunginosa, kortteli 20 Rakennusoikeuden arvo 30.6.2015

ARVIOKIRJA. Raahe, 5. kaupunginosa, kortteli 20 Rakennusoikeuden arvo 30.6.2015 1 (11) ARVIOKIRJA Raahe, 5. kaupunginosa, kortteli 20 Rakennusoikeuden arvo 30.6.2015 CATELLA PROPERTY OY, HELSINKI, Y-TUNNUS 2214835-6 2 (11) Oulu 30.6.2015 ARVIOKIRJA ARVION KOHDE ARVION TILAAJA Arvion

Lisätiedot

Lausunto Technopolis Oyj:n sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksestä 31.12.2011

Lausunto Technopolis Oyj:n sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksestä 31.12.2011 Lausunto Technopolis Oyj:n sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksestä 31.12.2011 Jukka Uusitalo Antti Huotari Seppo Koponen Toimeksiannon määritys Toimeksianto Technopolis Oyj (Technopolis) ja Realia Management

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 1744/ /2014. Kaupunkirakennelautakunta 19.3.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 1744/ /2014. Kaupunkirakennelautakunta 19.3. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (1) 125 Asianro 1744/10.00.00/2014 Maanhankinnan määrärahat 2014 Kaupunkirakennelautakunta 19.3.2014 62: Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut

Lisätiedot

Maapoliittinen ohjelma

Maapoliittinen ohjelma kaupunginhallitus 23.11.2015, 433 Sisältö 1 Kaupungin maanomistus... 3 2 Kaupungin maapoliittiset tavoitteet... 3 3 Kaupungin maapolitiikka... 3 3.1 Maanhankinta... 4 3.2 Maan luovutus... 4 3.3 Verolait...

Lisätiedot

Maapoliittinen ohjelma 2013-2016

Maapoliittinen ohjelma 2013-2016 Maankäyttö Sisältö 1 Kaupungin maanomistus... 3 2 Kaupungin maapoliittiset tavoitteet... 3 3 Kaupungin maapolitiikka... 3 3.1 Maanhankinta... 4 3.2 Maan luovutus... 4 3.3 Verolait... 5 3.4 Rakentamiskehotusmenettely...

Lisätiedot

Maapolitiikan linjat ja yleiskaava. KV:n seminaari 5.2.2013 Timo Koivisto

Maapolitiikan linjat ja yleiskaava. KV:n seminaari 5.2.2013 Timo Koivisto Maapolitiikan linjat ja yleiskaava KV:n seminaari 5.2.2013 Timo Koivisto maapolitiikka Käsitteitä kaupungin suorittamaa maanhankintaa, tonttien luovutusta, hinnoittelua sekä omistus- ja hallintasuhteiden

Lisätiedot

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 3/2015

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 3/2015 Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 3/2015 15.12.2015 Jouluinen tervehdys kaikille MUAn jäsenille! Tässä vuoden viimeisessä jäsenkirjeessä on tietoa Maaseudun uusi aika -yhdistyksen ajankohtaisista

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

SENAATTI MYY: MAAKAARENKUJA 2, HELSINKI RAKENNUSPAIKKA HELSINGIN VIIKISSÄ

SENAATTI MYY: MAAKAARENKUJA 2, HELSINKI RAKENNUSPAIKKA HELSINGIN VIIKISSÄ SENAATTI MYY: MAAKAARENKUJA 2, HELSINKI RAKENNUSPAIKKA HELSINGIN VIIKISSÄ Sisällysluettelo Senaatti-kiinteistöt, Maakaarenkuja 2 SISÄLLYSLUETTELO LENTOKENTTÄ VANTAA 1. Johdanto 2. Kohteen yleistiedot 3.

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008 Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008 KAUPPI KORTTELIT 880 4 JA 881 26, 27 JA 28, TEISKONTIE 33 JA KUNTOKATU 4 (TAMK JA PIRAMK, LISÄRAKENTAMINEN) SEKÄ KATU-, PUISTOJA PYSÄKÖINTIALUETTA.

Lisätiedot

Technopolis Oyj. Lausunto Technopolis Oyj:n sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksestä 31.12.2015 Jukka Uusitalo Antti Huotari Leena Aaltonen 20.1.

Technopolis Oyj. Lausunto Technopolis Oyj:n sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksestä 31.12.2015 Jukka Uusitalo Antti Huotari Leena Aaltonen 20.1. An International Associate of Technopolis Oyj Lausunto Technopolis Oyj:n sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksestä 31.12.2015 Jukka Uusitalo Antti Huotari Leena Aaltonen 20.1.2016 Muodosta pdf arko-työkalut

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos Hyvinkään kaupungin 17. kaupunginosan katualuetta koskeva asemakaavan muutos 17:036 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 23.11.2015

Lisätiedot

Maankäyttö 1. KAAVOITUSTILANNE 31.12.2007. 1.3 Rantaasemaka avaaluetta (ha) 1.2 Asemakaavaal uetta (ha) 1.1 Vahvistetun yleiskaavan aluetta (ha)

Maankäyttö 1. KAAVOITUSTILANNE 31.12.2007. 1.3 Rantaasemaka avaaluetta (ha) 1.2 Asemakaavaal uetta (ha) 1.1 Vahvistetun yleiskaavan aluetta (ha) Maankäyttö 1. KAAVOITUSTILANNE 31.12.2007 1.1 Vahvistetun yleiskaavan aluetta (ha) 1.2 Asemakaavaal uetta (ha) 1.3 Rantaasemaka avaaluetta (ha) Alavus 1 403 648 Anjalankoski 83,6 2497,7 301,6 Aura 424

Lisätiedot

Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset. Pori

Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset. Pori Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset Pori 19.12.2013 Poikkeamisen edellytykset (MRL 172 ): Poikkeaminen ei saa: aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI / CITYCON FINLAND OYJ MAANKÄYTTÖSOPIMUS- JA ESIKAUPPAKIRJALUONNOS

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI / CITYCON FINLAND OYJ MAANKÄYTTÖSOPIMUS- JA ESIKAUPPAKIRJALUONNOS Osapuolet: 1. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI, jäljempänä myös kaupunki PL 38, Villimiehenkatu 1, 53101 Lappeenranta Y-tunnus: 0162193-3 2. Kiinteistö Oy Lappeen Liikekeskus Y-tunnus: 0612151-6 c/o Corbel Oy, Laserkatu

Lisätiedot

Maa Korvausarviointi TkT Juhana Hiironen

Maa Korvausarviointi TkT Juhana Hiironen Maa-20.2334 Korvausarviointi 8.9.2015 TkT Juhana Hiironen Mitä opit kurssin aikana? 1. Laskea taloudellisia menetyksiä erilaisissa lunastustilanteissa. 2. Ehdottaa määrättäväksi tulevan korvaussumman erilaisissa

Lisätiedot

Iin kunta PL 24 91101 Ii 5.2.2007 KAAVOITUSKATSAUS

Iin kunta PL 24 91101 Ii 5.2.2007 KAAVOITUSKATSAUS Iin kunta PL 24 90 Ii 5.2.2007 KAAVOITUSKATSAUS Kaavoituskatsaus käsittää tarkastelun Iin kunnassa ja Pohjois-Pohjanmaan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Iin

Lisätiedot

Maapolitiikan pääperiaatteet ja -linjat sekä kaavavarantotietojen ylläpito

Maapolitiikan pääperiaatteet ja -linjat sekä kaavavarantotietojen ylläpito Maapolitiikan pääperiaatteet ja -linjat sekä kaavavarantotietojen ylläpito Kymppi-Moni hankkeen työpaja 15.2.2012, Tampere Tomi Henriksson asumisen erityisasiantuntija Ari Jaakola tietopalvelupäällikkö,

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

TERVETULOA! Tehoa täydennysrakentamiseen! Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikan tulosseminaari 5.3.2015, Finlandia-talo

TERVETULOA! Tehoa täydennysrakentamiseen! Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikan tulosseminaari 5.3.2015, Finlandia-talo TERVETULOA! Tehoa täydennysrakentamiseen! Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikan tulosseminaari 5.3.2015, Finlandia-talo Tehoa täydennysrakentamiseen! Mikko Nousiainen, RAKLI 2 Täydennysrakentaminen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

FCG Planeko Oy Selostus 1 (8) Pihkainmäen yhteismetsä 17.4.2008 Rakennuspaikkaselvitys 5873-C9116

FCG Planeko Oy Selostus 1 (8) Pihkainmäen yhteismetsä 17.4.2008 Rakennuspaikkaselvitys 5873-C9116 FCG Planeko Oy Selostus 1 (8) ALUEEN MÄÄRITTELY:... 2 1. PERUSTIEDOT... 2 1.1. Suunnittelutilanne... 2 1.2. Maanomistus... 2 1.3. Rakennettu ympäristö... 2 1.4. Luonnonympäristö... 3 2. TAVOITTEET... 6

Lisätiedot

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat EDUSKUNTA RIKSDAGEN Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat 1991 2014 Valtiontilintarkastajat t ja varapuheenjohtajat valtiopäivittäin 1991 1991 Mattila, Kalevi /kesk 1992 Mattila,

Lisätiedot

135 21.10.2014 158 09.12.2014. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20

135 21.10.2014 158 09.12.2014. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 135 21.10.2014 158 09.12.2014 Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20 Rakennus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Omakotitalojen hinnat laskivat heinä syyskuussa 1,4 prosenttia

Omakotitalojen hinnat laskivat heinä syyskuussa 1,4 prosenttia Asuminen 2012 Kiinteistöjen hinnat 2012, 3. vuosineljännes Omakotitalojen hinnat laskivat heinä syyskuussa 1,4 prosenttia Omakotitalojen hinnat laskivat vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä koko maassa

Lisätiedot

Maa Korvausarviointi TkT Juhana Hiironen

Maa Korvausarviointi TkT Juhana Hiironen Maa-20.2334 Korvausarviointi 15.9.2015 TkT Juhana Hiironen Päivän aikataulu 14:15 14:45 Kertausta lukutehtävän aihepiiristä 14:45 15:15 Ryhmätyö 15:15 15:40 Ryhmätöiden esittely 15:40 15:45 Seuraavaksi

Lisätiedot

Kuluttajansuoja paranee Kiinteistönvälitysalan osaamisvaatimukset kasvavat

Kuluttajansuoja paranee Kiinteistönvälitysalan osaamisvaatimukset kasvavat Keski-Pohjanmaan Metsänomistajien Liitto ry tj Manu Purola Kuluttajansuoja paranee Kiinteistönvälitysalan osaamisvaatimukset kasvavat Kiinteistönvälittäjien pätevyysvaatimukset kiristyvät vuoden alusta.

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 50 29.02.2016 Kaupunginvaltuusto 12 21.03.2016. Tonttien myynnin ja vuokraamisen ehdot

Kaupunginhallitus 50 29.02.2016 Kaupunginvaltuusto 12 21.03.2016. Tonttien myynnin ja vuokraamisen ehdot Kaupunginhallitus 50 29.02.2016 Kaupunginvaltuusto 12 21.03.2016 Tonttien myynnin ja vuokraamisen ehdot Khall 29.02.2016 50 (Valm. maankäyttöpäällikkö) Kaupungin hallintosäännössä 41 määrätään että Tekninen

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

TULEVAISUUSFOORUMI

TULEVAISUUSFOORUMI TULEVAISUUSFOORUMI 12.11. Pihapaviljonki, Snellmaninkatu 5, Helsinki 10.00 Avaus Pasi Rikkonen, yksikön johtaja, MTT 10.15 Elintarviketuotannon alueellinen sijoittuminen ja politiikat Tapani Yrjölä, maatalousekonomisti,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015

MÄNTSÄLÄN KUNTA ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015 ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. PÄIVÄHOIDON JÄRJESTÄJÄ... 3 1.1 Päiväkoti... 3 1.2 Päivähoidon järjestäjä... 3 2. HANKESUUNNITELMAN LAATIJA JA YHDYSHENKILÖT...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.11.2002 täyd. 25.9.2003 20.4.2011 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KOSKIEN RANTA-ASEMAKAAVOJEN MUUTOKSIA NUMMI- PUSULAN KUNNASSA SOMERON YHTEISMETSÄN (874:1:0) RANTA- ASEMAKAAVA-ALUEILLA KIVIJÄRVELLÄ,

Lisätiedot

Maankäyttötieteiden päivä 2014

Maankäyttötieteiden päivä 2014 30.10.2014 Tieteiden talo Sali 104 Maankäyttötieteiden päivä 2014 Maanmittaustieteiden Seura ry Suomen Maanmittausinsinöörien Liitto ry ILMOITTAUTUMINEN JA LISÄTIEDOT Maankäyttötieteiden päivän 2014 normaalihintainen

Lisätiedot

Tekninen toimiala sai tietoonsa kaupunginvaltuuston asiaa koskevan pääätöksen vasta noin kolme viikkoa vuoden vaihteen jälkeen.

Tekninen toimiala sai tietoonsa kaupunginvaltuuston asiaa koskevan pääätöksen vasta noin kolme viikkoa vuoden vaihteen jälkeen. Tekninen lautakunta 54 10.02.2015 Kaupunginhallitus 79 02.03.2015 Kaupunginvaltuusto 11 30.03.2015 Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistövero 70/62/620/2015 TL 54 Selostus: Savonlinnan kaupungin valtuusto

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 6 Alue 150713 Lippajärvi Asemakaavan muutos Asianumero 4737/10.02.03/2015 18.4.2016 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on lisätä alueen rakennusoikeutta, nostaa kerroslukua ja sallia myös rivitalojen

Lisätiedot

JUANKOSKI Pieksän järvien ja Muuruvesi - Karhonvesi roykmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JUANKOSKI Pieksän järvien ja Muuruvesi - Karhonvesi roykmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JUANKOSKI Pieksän järvien rantaosayleiskaavan ja Muuruveden Karhonveden rantaosayleiskaavan muutos Rantaosayleiskaavamuutokset koskevat tiloja Haukiniemi 434-1- 129, Venhonranta 434-2-58, Pieksänranta

Lisätiedot

Kaksi lunastustapausta

Kaksi lunastustapausta Kaksi lunastustapausta Case 1: Y-tontin lunastus Espoossa Case2: Kaavanmuutoksen jälkeinen liikennealueen lunastus Vantaalla Petri Lukin 7.9.2016, Kuntien ja Maanmittauslaitoksen yhteinen kiinteistötehtävien

Lisätiedot

KML:N MUKAISET LUNASTUKSET

KML:N MUKAISET LUNASTUKSET KML:N MUKAISET LUNASTUKSET 1. VESIJÄTÖN LUNASTUS 2. YHTEISEN ALUEEN LUNASTUS 3. ULKOPALSTAN LUNASTUS 4. TONTIN / RAKENNUSPAIKAN OSAN LUNASTUS Aalto-yliopisto / Maankäyttötieteiden laitos Maaoikeusinsinööri

Lisätiedot

Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus

Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus 1 Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ritoniemen 124 kaupunginosan matkailu- sekä katualueita että korttelia 14 koskeva asemakaavan muutos (Bomba - Sotkan ympäristö

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 67 10.04.2013. 67 Asianro 2516/10.00.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 67 10.04.2013. 67 Asianro 2516/10.00.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (1) 67 Asianro 2516/10.00.02.00/2013 Tarjousten perusteella myytävät Saaristokaupungin Pirttiniemen omakotitontit Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut

Lisätiedot

Maankäyttöpalveluiden taksa

Maankäyttöpalveluiden taksa MAANKÄYTTÖPALVELUIDEN TAKSAT Sisällysluettelo: 1. YLEISTÄ TAKSOISTA... 2 1.1. Hyväksyminen ja voimaantulo... 2 1.2. Arvonlisävero... 2 2. ASEMAKAAVAN JA ERILLISEN TONTTIJAON LAATIMISESTA JA MUUTOKSESTA

Lisätiedot

Kokemuksia sähköisestä kiinteistökaupasta Metsähallituksessa

Kokemuksia sähköisestä kiinteistökaupasta Metsähallituksessa Kokemuksia sähköisestä kiinteistökaupasta Metsähallituksessa Kiinteistöasioiden digipäivä 12.10.2016 Esko Maukonen Metsähallitus edelläkävijä vihreillä markkinoilla Metsähallituksen hallinnassa on 1/3

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2010 Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 164-RAK1503 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää myös

Lisätiedot

Rajoitusten alaiset ARA vuokraasunnot

Rajoitusten alaiset ARA vuokraasunnot ISSN 1237 1288 Lisätiedot/More information: Kimmo Huovinen Puh./tel +358 40 537 3493 Selvityksiä 5/2008 Rajoitusten alaiset ARA vuokraasunnot Rajoitusten alaiset ARA vuokra asunnot: määrä, omistajat ja

Lisätiedot

Otteet Otteen liitteet Muutoksenhakukielto, valmistelu Päätösehdotus

Otteet Otteen liitteet Muutoksenhakukielto, valmistelu Päätösehdotus Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/202 (5) 57 Aluevarauksen jatkaminen ja laajentaminen Kauppahuone Laakkonen Oy:lle, Broman Group Oy:lle, Ativa Oy:lle ja A-Katsastus Oy:lle liike- ja toimitilahankkeiden

Lisätiedot

10900/25.10.2002 mukaista Hermanninpuistoa varten. Kaupassa noudatetaan seuraavia ehtoja:

10900/25.10.2002 mukaista Hermanninpuistoa varten. Kaupassa noudatetaan seuraavia ehtoja: Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2011 1 (8) 452 Tontti-, puisto- ja katualueiden ostaminen Senaatti-kiinteistöltä Hermannista HEL 2011-004187 T 10 01 00 Päätös A Lautakunta päätti ostaa Suomen valtiolta

Lisätiedot

MAAOMAISUUDEN HALLINTAPALVELUIDEN HINNASTO

MAAOMAISUUDEN HALLINTAPALVELUIDEN HINNASTO MAAOMAISUUDEN HALLINTAPALVELUIDEN HINNASTO Hyväksytty: Kiinteistöjohtajan päätös 9.12.2016 Maksut 2 Voimaantulo: 1.1.2017 MAAOMAISUUDEN HALLINTAPALVELUIDEN TUOTTEIDEN JA PALVELUJEN HINNASTO 1 1. Perusmaksu

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 7093/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 7093/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/2015 1 (1) 180 Asianro 7093/10.00.02.00/2015 Tarjousten perusteella myytävät omakotitontit Julkulassa sekä Saaristokaupungin Lehtoniemessä ja Rautaniemessä Kiinteistöjohtaja

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3

SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3 SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) SIMON KUNTA

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

Vastine Korkeimpaan oikeuteen tehtyyn valitukseen Itä- Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä 16/0314/3

Vastine Korkeimpaan oikeuteen tehtyyn valitukseen Itä- Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä 16/0314/3 Rantasalmen kunnanhallitus 6.2.2017 Poikkitie 2 58900 RANTASALMI Vastine Korkeimpaan oikeuteen tehtyyn valitukseen Itä- Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä 16/0314/3 Marja-Leena Neuvo kumppaneineen on

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja.

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja. 1 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toimiala Tekninen lautakunta vastaa kaupungin rakennusomaisuuden suunnittelusta, rakentamisesta, kunnossapidosta ja kehittämisestä; kaavoituksesta;

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Kaavatunnus 1/7 5-021 Asianumero 471/10.02.03/2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Asemakaavan muutos koskee asemakaavan mukaista puistoaluetta Valssitien alueella. Asemakaavan muutoksella

Lisätiedot

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella.

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella. asia: 235/713/2006 OAS/Perussel./tavoitteet Ympa 30.5.2006 67 Ympa liite 8 vireilletulokuulutus 9.6.2006 kaavaehdotus MRL 65 /MRA 27 Ympa 20.6.2006 76 Ympa liite 4 MRL 65 nähtävillä olo 23.8.-5.9.2006

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 10. 22.6.2010 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 1. kaupunginosan kortteli 10. Oheiselle kartalle on osoitettu

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (6) Kiinteistölautakunta Vp/4 31.03.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (6) Kiinteistölautakunta Vp/4 31.03.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (6) 4 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle kiinteistönkaupan esisopimuksen tekemiseksi ja tonttien myymiseksi (Kaartinkaupunki, Kasarmitori, tontit

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTALANTIE VÄLI KOULUKATU-TILHENTIE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.10.2015 5.10.2015 Lapuan kaupunki Maankäyttö-

Lisätiedot

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta Asemakaava 506 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PORVOON KAUPUNKISUUNNITTELU Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

AMKE ry:n hallituksen kokous 3/2013

AMKE ry:n hallituksen kokous 3/2013 AMKE ry:n hallituksen kokous 3/2013 Aika perjantai 24.05.2013 klo 9 10.38. Paikka AMI-säätiö, kokoustila Idea, Valimotie 8, Pitäjänmäki, Helsinki Osallistujat Marketta Kokkonen puheenjohtaja Timo Karkola

Lisätiedot

Vähittäiskaupan ohjaus

Vähittäiskaupan ohjaus Vähittäiskaupan ohjaus Kaavoituksen ja rakentamisen lupien sujuvoittaminen -työryhmä 25.11.2015 Pekka Normo Ympäristöministeriö Vähittäiskaupan ohjaus, nykytilanne MRL -muutos 2011, keskeinen sisältö Kauppaa

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12010 19.09.2010 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot MERIKARVIA,

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen iltakoulu 15.10.2007

Kaupunginhallituksen iltakoulu 15.10.2007 Kaupunginhallituksen iltakoulu Maapoliittinen ohjelma Liittyy asuntopoliittisiin linjauksiin Kaupungin strategia kv 28.5.2007 Linjaukset 2007 08 Kunnallistekninen valmius > 1,5 v jo rakennettu 0,5 v suunniteltu

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus 21.5.2015. Ekonomistit

Asuntomarkkinakatsaus 21.5.2015. Ekonomistit Asuntomarkkinakatsaus 21.5.2015 Ekonomistit 2 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä asuntomarkkinoiden kehityksestä 2. Asuntojen hinnat 3. Asuntojen hinnat alueilla 4. Asuntojen hintojen suhde palkkaan 5. Vuokrat

Lisätiedot

Elinvoimaa täydennysrakentamisella. Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikan aloitusseminaari 14.11.2014

Elinvoimaa täydennysrakentamisella. Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikan aloitusseminaari 14.11.2014 Elinvoimaa täydennysrakentamisella Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikan aloitusseminaari 14.11.2014 Lähtökohtia Täydennysrakentaminen on tärkeää ja tästä ollaan samaa mieltä Kasvukeskukset

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 4.9.2014 VIKBY, ASEMAKAAVAN MUUTOS VIKBYN YRITYSALUEEN KORTTELISSA 7 OAS, asemakaavan muutos Vikbyn yritysalueen korttelissa 7 ~ 2 ~ OAS,

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Ammattina hyvinvointi Tiedotuslehti Lehden toimitus: Levikki: Kohderyhmä: Merja Patokoski Vesa Vento 200 kpl Opetustoimen henkilöstö, pois lukien

Lisätiedot

Eduskuntavaaliehdokkaat ja valitut kansanedustajat kunnanvaltuutettuina 2015 Kuntaliiton tiedote 20.4.2015 Tiedotteen liiteosio

Eduskuntavaaliehdokkaat ja valitut kansanedustajat kunnanvaltuutettuina 2015 Kuntaliiton tiedote 20.4.2015 Tiedotteen liiteosio Eduskuntavaaliehdokkaat ja valitut kansanedustajat kunnanvaltuutettuina 2015 Kuntaliiton tiedote 20.4.2015 Tiedotteen liiteosio Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö, p. 050 337 5634 Sirkka-Liisa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/2011 1 (7) Kiinteistölautakunta To/8 15.12.2011

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/2011 1 (7) Kiinteistölautakunta To/8 15.12.2011 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/2011 1 (7) 668 Kiinteistöjen ostaminen Östersundomista (Östersundom, 91-442-1-145, 91-442-1-154) HEL 2011-009034 T 10 01 00 Kiinteistökartta L7 T1, Rödje-Fantsin tie 7

Lisätiedot

Rakennusfoorumi 2.2.2016: Hankintalaki muuttuu

Rakennusfoorumi 2.2.2016: Hankintalaki muuttuu Rakennusfoorumi 2.2.2016: Hankintalaki muuttuu Urakkamuodon vaikutus laatuun ja toteutukseen Seppo Kallio, Espoon Asunnot Oy Espoon Asunnot Lv 123,6 milj. euroa Asuntoja 15.011 Asukkaita 30.000 Henkilöstö

Lisätiedot

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440 Kaarinan kaupunki Auvaisten asemakaavan laajennus osallistumis- ja arviointisuunnitelma DA: 112/2013 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

Isännöintipalkkiot 2013

Isännöintipalkkiot 2013 Isännöintipalkkiot 2013 Keskeiset tulokset Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Kiinteistöliitto ry Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Kyselytutkimuksen tavoitteena on koota ajantasaista tietoa isännöintipalkkioista

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 67 08.04.2015. 67 Asianro 722/10.00.02.00/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 67 08.04.2015. 67 Asianro 722/10.00.02.00/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) 67 Asianro 722/10.00.02.00/2015 Oikaisuvaatimus / Tontin 297-34-166-5 (Piikatie 6) myynti Tonttipäällikkö Jarkko Meriläinen Tonttipalveluyksikkö Tontin 34-166-5

Lisätiedot

Yksityisyyden suoja työsuhteessa

Yksityisyyden suoja työsuhteessa Yksityisyyden suoja työsuhteessa Yksityisyyden suoja työsuhteessa Talentum Media Oy Helsinki 7., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Toimitus: Heidi Antinkari Taitto: Marja-Leena Saari

Lisätiedot

Y-tunnus 0208852-8 Osoite: Kauppatie 109, 62200 Kauhava

Y-tunnus 0208852-8 Osoite: Kauppatie 109, 62200 Kauhava Kh 22.2.2016 liite x 1/5 Asianumero MH 833/2016, 06.04.01 KAUPPAKIRJA KAUPAN OSAPUOLET Myyjä: Ostaja: Suomen valtio, Metsähallitus Kotipaikka Vantaa, Y-tunnus 0116726-7 Osoite: PL 94, 01301 VANTAA Kauhavan

Lisätiedot

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja KH xx.xx.2015 xx MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä Markku Mattila jäljempänä tässä sopimuksessa

Lisätiedot

Otteen rekisteriyksikön tunnus esitetään alleviivattuna silloin, kun se esiintyy otteella muualla kuin otsikko- ja perustiedoissa.

Otteen rekisteriyksikön tunnus esitetään alleviivattuna silloin, kun se esiintyy otteella muualla kuin otsikko- ja perustiedoissa. Kiinteistörekisteriote ja Kiinteistörekisterin tietoja Kiinteistörekisteristä saatavat otteet ovat oikeaksi todistettava "Kiinteistörekisteriote" ja "Kiinteistörekisterin tietoja". Ne eroavat toisistaan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 7091/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 7091/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/2015 1 (1) 178 Asianro 7091/10.00.02.01/2015 Julkulan omakotitonttien luovuttaminen Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Kaupungilla

Lisätiedot

NUORIKKALANMETSÄ 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

NUORIKKALANMETSÄ 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI NUORIKKALANMETSÄ 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 0 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 12/2016 1 (5) Kiinteistölautakunta To/5 02.06.2016

Helsingin kaupunki Esityslista 12/2016 1 (5) Kiinteistölautakunta To/5 02.06.2016 Helsingin kaupunki Esityslista 12/2016 1 (5) 5 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle alueen varaamiseksi Kantvikin Vapaa-ajankeskus Oy:lle pienvenesataman ja sen palvelutoiminnan suunnittelua

Lisätiedot

LAUSUNNOT. KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Tekniset palvelut PL 5, 98100 Kemijärvi. 1. Lapin ELY-keskus

LAUSUNNOT. KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Tekniset palvelut PL 5, 98100 Kemijärvi. 1. Lapin ELY-keskus 1 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Tekniset palvelut PL 5, 98100 Kemijärvi tekninen@kemijarvi.fi 9.10.2015 Liite 5 Ehdotusvaiheen nähtävilläoloaikana (28.8 28.9.2015) saatujen lausuntojen (3 kpl) ja mielipiteiden (5

Lisätiedot

Metsän arvostuskysymykset yhteismetsän laajentuessa liittymisten kautta. Arvokäsitteitä

Metsän arvostuskysymykset yhteismetsän laajentuessa liittymisten kautta. Arvokäsitteitä Metsän arvostuskysymykset yhteismetsän laajentuessa liittymisten kautta MML 3.5.2010 Eero Autere (MH) Raito Paananen Metsävaratietoasiantuntija (MMM, LKV) 5.5.2010 1 5.5.2010 2 Arvokäsitteitä Käyttöarvo

Lisätiedot

Teille osallisena on varattu tilaisuus lausua mielipiteenne kaavamuutoksesta.

Teille osallisena on varattu tilaisuus lausua mielipiteenne kaavamuutoksesta. VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Asemakaavoitus 25.9.2006 Maanomistaja / rajanaapuri Asukkaat ja työntekijät Viranomaiset ja yhteisöt Viite: Uusinta ilmoitus kaavoituksen vireilletulosta Asia: ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Maa-20.2334 Korvausarviointi. 17.11.2015 TkT Juhana Hiironen

Maa-20.2334 Korvausarviointi. 17.11.2015 TkT Juhana Hiironen Maa-20.2334 Korvausarviointi TkT Juhana Hiironen Päivän aikataulu 14:15 14:20 Palaute lokikirjoituksista 14:20 14:30 Täsmennyksiä ryhmätyöharjoitukseen 14:30 15:00 Raakamaan sekä asuin- ja lomakiinteistön

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 12.05.2015 06.10.2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. makaavan

Lisätiedot

KEVÄTKAUDEN TANSSIKURSSIOHJELMA

KEVÄTKAUDEN TANSSIKURSSIOHJELMA JÄSENLEHTI 1/2013 KEVÄTKAUDEN TANSSIKURSSIOHJELMA Keski-Suomen Tanssin Ystävät KESTÄVÄT ry 1 KESKI-SUOMEN TANSSIN YSTÄVÄT KESTÄVÄT RY:N HALLITUS YLÄRIVI: Markku Kärkkäinen, jäsen, äänentoistolaitteet,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (8) Kiinteistölautakunta To/17 01.10.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (8) Kiinteistölautakunta To/17 01.10.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (8) 437 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle kiinteistönkaupan esisopimuksen tekemiseksi Espoon Hannuksenpellossa sijaitsevista tonteista (Espoo,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 179 21.10.2015. 179 Asianro 7089/10.00.02.00/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 179 21.10.2015. 179 Asianro 7089/10.00.02.00/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/2015 1 (1) 179 Asianro 7089/10.00.02.00/2015 Saaristokaupungin Pirttiniemen rantatonttien jatkuva myynti tarjousten perusteella Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden

Lisätiedot

OTTELUT Kaukalopallo Poliisien yli 35v. SM SARJATAULUKKO LOHKO 1. Savonlinna/Mikkeli

OTTELUT Kaukalopallo Poliisien yli 35v. SM SARJATAULUKKO LOHKO 1. Savonlinna/Mikkeli 1 OTTELUT Kaukalopallo Poliisien yli 35v. SM Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue LOHKO 1 1 6.2.2008 08:00 Kaarina Pori 2-2 15 6.2.2008 08:45 Vantaa Turku 3-9 9 6.2.2008 09:30 Savonlinna/Mikkeli

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1057/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1057/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 1057/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maanmittauslaitoksen maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja

Lisätiedot

TONTTIEN JA MUIDEN MAA-ALUEIDEN LUOVUTUKSISSA NOUDATETTAVAT MENETTELYTAVAT JA LUOVUTUSEHDOT

TONTTIEN JA MUIDEN MAA-ALUEIDEN LUOVUTUKSISSA NOUDATETTAVAT MENETTELYTAVAT JA LUOVUTUSEHDOT 1 NURMEKSEN KAUPUNKI TONTTIEN JA MUIDEN MAA-ALUEIDEN LUOVUTUKSISSA NOUDATETTAVAT MENETTELYTAVAT JA LUOVUTUSEHDOT 1. LUOVUTUKSEN KOHTEET JA LUOVUTUSTAVAT 2. LUOVUTUSMENETTELY 3. KOHTEIDEN HINNOITTELU JA

Lisätiedot

METSÄTILASTOTIEDOTE 51/2014

METSÄTILASTOTIEDOTE 51/2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 51/214 Energiapuun kauppa, heinäsyyskuu 214 12.12.214 Jukka Torvelainen Energiapuuksi ostetun karsitun rangan osuus ja hinta nousivat

Lisätiedot

Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli.

Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. 1(5) ASIAKKAIDEN LUOKITTELUKRITEERIT A. Ei-ammattimainen asiakas Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. B. Ammattimainen asiakas 1. Yhteisöt Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 21. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 21. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 07.02.2013 Sivu 1 / 1 4922/10.03.00/2012 21 Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle uudisrakennuslupaa koskevasta valituksesta, kiinteistö 49-12-14-2, Revontulentie 1, 02100

Lisätiedot