Kiinteistöarviointi 2/05

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kiinteistöarviointi 2/05"

Transkriptio

1 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti Suomen Kiinteistöarviointiyhdistyksen järjestämä esitelmätilaisuus tiistaina Tieteiden talolla. kts. sivu 8 HUOM! LEHTI SISÄLTÄÄ SKAY:N JÄSENILLE VUODEN 2005 JÄSENMAKSUN!

2 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry HALLITUS Puheenjohtaja Kauko Viitanen Teknillinen korkeakoulu JÄSEN Arja Lehtonen Catella Property Oy Antti Orama Maanomistajien Arviointikeskus Oy Hannu Ridell Maakanta Oy Tuomo Heinonen Maanmittauslaitos Jyrki Halomo SKV-Yhtiöt Matti Ylätalo Helsingin yliopisto VARAJÄSEN Kaisa Vuorio Citycon Oyj Markku Airaksinen Maanmittauslaitos Kalevi Vanhanen Helsingin kaupunki Juhani Väänänen Maanmittauslaitos Henrik Ungern Maanmittauslaitos Simo Hannelius Metsäntutkimuslaitos SIHTEERI JÄSENLEHDEN TOIMITUS Piritta Haapala s-posti: puh JÄSENREKISTERI TALOUDENHOITAJA Raija Valonen/MIL Kellosilta 10, Helsinki p fax LEHDEN Takakansi 165 ILMOITUSHINNAT Koko sivu 135 ½ sivu 85 ¼ sivu 50 PAINOPAIKKA Datacom Oy (painettu elektronisesti) 2

3 Sisällysluettelo Puheenjohtajalta... 4 Yhdistyksen jäsenmaksu 2005!... 6 Kutsu kevään esitelmätilaisuuteen... 8 Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Tulevaa toimintaa ja ilmoitusasioita Yhteisöjäsenet...takasivu Fastighetsvärderingsföreningen i Finland rf Vuoden opinnäytetyöstipendi Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys palkitsee stipendillä parhaimman kiinteistöarvioinnin alalla vuosina 2003 ja 2004 tehdyn opinnäytetyön. Ehdotuksia pyydetään tekemään hallitukselle mennessä. Ehdotukset voi lähettää sihteerille (yhteystiedot sisäkannessa). 3

4 Puheenjohtajalta Vuosikokous sujui leppoisassa mutta vilkkaassa keskusteluilmapiirissä. Ehkä kaikkein eniten keskusteltiin yhdistyksemme tämän vuoden koulutustarjonnasta ja sen suuntaamisesta. Hallituksen esitys Kansainvälisiin kiinteistöarviointistandardeihin liittyvistä koulutustilaisuuksista sai selkeää kannatusta. Nyt kun standardit ovat osin käännetty ja uudet vuoden 2005 laajentuneet ja monilta osin tarkistetut standardit ovat ilmestyneet, ovat myös mahdollisuudet hedelmälliseen keskusteluun ja vuorovaikutukseen koulutustilaisuuksissa merkittävästi parantuneet. Meidän on omaksuttava nämä standardit ja opittava käyttämään niitä. Toimintatapasääntöjensä osalta standardit ovat jo auktorisoitujen kiinteistöarvioijien toimintaa sitovia, ja standardien käyttöönoton laajentaminen Suomessa on käsitykseni mukaan vain lyhyehkön ajan asia. Kiinteistömarkkinoilla näyttäisi viime aikoina tapahtuneen suuria muutoksia. Asuinkiinteistöjen ja erityisesti tonttien hinnat ovat nousseet voimakkaasti ainakin pääkaupunkiseudulla ja sen ympäristössä. Puhutaan tarjonnan niukkuudesta ja vaaditaan kovempia toimia. Toisaalta kyseessä on tietenkin myös maksukykyinen kysyntä, sillä kauppamäärät eivät ole pieniä. Syitä pohdittaessa tuodaan esille matalat korot ja entisestään pidentyneet laina-ajat. Rahaa on siis käytettävissä ja sitä näyttää valuvan hintoihin. Toimitilapuolella puhutaan, että ulkomaalaiset voittavat kaupan olevat kohteet, koska ostavat selvästi alemmilla tuottovaatimuksilla eli kalliimmalla kuin suomalaiset. Heillä on ilmeisesti käytettävissään halvempaa rahaa mutta ehkä myös riskikäsitys on erilainen Suomi ei kaikkien silmissä lienekään enää Euroopan reuna-alue vaan osa suurta yhteismarkkina-aluetta. Samassa yhteydessä puhutaan myös, etteivät arvioijat pysy mukana. Arviot jäävät liian alhaisiksi. Markkinoiden muuttumista ei ole tiedostettu kunnolla eikä osata ottaa huomioon. Onko asia näin vain eikö se ole? 4

5 Vallitsevat tutkimustulokset puhuvat, että arviointi on aina hieman jäljessä markkinasyklejä. Toisaalta arvioinnit eivät yllä aivan suhdanteiden huippuhintoihin mutteivät myöskään pohjahintoihin. Arvioinnit eivät siis ole yhtä syklisiä kuin markkinat. Täältä yliopistosta viimeisimpiä markkinatilanteita ei toki voi huomata. Tutkimus seuraa vähintään pienellä viiveellä. Nyt kuitenkin näyttäisi olevan tarvetta tarttua nopeasti näihin uusiin ilmiöihin. Onko alalla halua ja tarvetta olla mukana? Yhdistyksemme 25-vuotishistorian kirjoitus on valmiina prof. em. Olavi Myhrbergin kirjoittamana. Hallitus päätti historiankirjoituksen julkaisemisesta juhlajulkaisuna, johon tulee mukaan arviointialaa käsitteleviä ajankohtaisia ja tärkeitä kirjoituksia kuten yhdistyksen 10- vuotisjuhlajulkaisussakin oli. Päätöksiä artikkeleista ei vielä ole tehty. Pyydänkin jäsenistöltä ehdotuksia mahdollisiksi aiheiksi ja kirjoittajiksi, mielellään vielä toukokuun aikana, jotta kirja saadaan varmasti julkaistua tänä vuonna. Vuosikokouksessa yhdistyksen hallitukseen valittiin uudeksi jäseneksi Tuomo Heinonen sekä hänen varajäsenekseen Juhani Väänänen Maanmittauslaitoksesta. Toivotan uudet jäsenet tervetulleiksi yhdistyksen toimintaan. Samalla kiitän omasta ja muiden valittujen hallituksen jäsenten puolesta yhdistyksemme jäsenistöä saamastamme luottamuksesta. Hyvää kesää kaikille! Otaniemessä huhtikuussa 2005 Kauko Viitanen 5

6 Vuoden 2005 jäsenmaksu Hyvä Skay:n jäsen, Viereisellä sivulla on tilisiirtolomake kuluvan vuoden yhdistyksen jäsenmaksua varten. Jäsenmaksun suuruus on varsinaisille jäsenille 30 euroa ja eläkeläisjäsenille 15 euroa. Tänä vuonna yhdistyksellä on mahdollisuus tarjota jäsenilleen myös euromääräisiä etuja. Skay:n jäsenet saavat alennusta elokuun lopulle suunnitellun arviointiseminaarin osallistumismaksusta. Koulutustilaisuudesta on kerrottu enemmän sivulla 11. Jos yhteystietonne ovat muuttuneet, pyydämme teitä ilmoittamaan uudet tietonne rahastonhoitaja Raija Valoselle jäsenrekisteriä varten. Yhteystiedot (jäsenpostin postitusosoite, puhelinnumero sekä sähköpostiosoite) voitte ilmoittaa myös jäsenmaksun viestikentässä. Muistattehan maksaessa ilmoittaa nimenne sekä laskun viitenumeron. ystävällisin terveisin, SKAY:n hallitus Yhteystiedot: Piritta Haapala Raija Valonen sihteeri rahastonhoitaja Isonnevantie 10 B 7 MIL, Kellosilta Helsinki Helsinki puh puh

7 J Ä S E N M A K S U V U O D E L L E

8 Kevään esitelmätilaisuus KUTSU Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n kevään esitelmätilaisuuteen Tiistaina klo Tieteiden talolle Esitelmätilaisuuden ohjelma koostuu kolmesta aihealueesta: Maanmittauslaitoksen Korvausarviointi Seppo Sadeharju, MML Maanmittauslaitoksen markkinahintakatsaus Markku Airaksinen, MML tai Hanna Lauhkonen, MML Toimitilan käypä vuokra Arhi Kivilahti, TKK (Diplomityöesitelmä) Tervetuloa! Tieteiden talo, sali 312 Kirkkokatu Helsinki 8

9 Yhdistyksen vuosikokous Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Teknillisen korkeakoulun maanmittausosastolla. Ennen varsinaista kokousta osallistujilla oli mahdollisuus kuunnella Kauko Viitasen ajankohtaista esitelmää kiinteistöarvioinnin yhteisöistä ja Hannu Ridellin esitelmää tulevasta kiinteistöalan koulutustarjonnasta. Yhdistyksen puheenjohtaja Kauko Viitanen avasi kokouksen ja luovutti yhdistyksen kunniajäsenelle Olavi Myhrbergille Suomen Leijonan Ritarikunnan I luokan ritarimerkin. (kuva s.10) Kokouksessa oli läsnä 19 yhdistyksen jäsentä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Tuomo Heinonen. Vuosikokouksen päätöksiä Kokous myönsi hallitukselle tili- ja vastuuvapauden vuoden 2004 toiminnasta sekä hyväksyi talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle Kokous päätti vuoden 2005 jäsenmaksujen suuruudeksi varsinaisille jäsenille 30 euroa, eläkeläisjäsenille 15 euroa sekä yhteisöjäsenille 300 euroa. Opiskelijajäsenten jäsenmaksun suuruudeksi vuosikokous päätti 15 euroa. Kannattajajäsenten vuosimaksu pyöristettiin 1500 euroon. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Kauko Viitanen. Hallituksen erovuoroisten jäsenten ja heidän varajäsenten tilalle valittiin seuraavat henkilöt: Hannu Ridell (varajäsen Kalevi Vanhanen) Arja Lehtonen (varajäsen Kaisa Vuorio) Tuomo Heinonen (varajäsen Juhani Väänänen) Yhdistyksen varsinaisina tilintarkastajina jatkavat Hannu Aarnio ja Kim Westberg ja varatilintarkastajinaan Erik Lönnfeldt ja Jussi Palmu. Vuosikokous hyväksyi hallituksen ehdottamat muutokset yhdistyksen sääntöihin. Sääntömuutokset koskivat kannattajajäsenten ja opiskelijajäsenten hyväksymistä yhdistyksen jäseneksi. Sääntömuutosasiat 9

10 tarvitsevat yhdistyksen sääntöjen mukaan kahden peräkkäisen vuosikokouksen hyväksynnän ja molemmat asiat tulevat olemaan esityslistalla myös ensi vuoden vuosikokouksessa. Vuosikokous päätti, että opiskelijajäsenet voivat liittyä yhdistyksen jäseniksi jo kuluvan vuoden aikana. Kokouksessa keskusteltiin Skay:n jäsenyyksistä kansainvälisissä yhdistyksissä. Vuosikokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen erota tarvittaessa TEGoVA:n jäsenyydestä. Hallitus perusteli ehdotusta TEGo- VA:n merkittävästi suurentuneella jäsenmaksulla, jonka maksaminen ei ole mahdollista yhdistyksen nykyisessä taloudellisessa tilanteessa. Vuosikokous antoi hallitukselle valtuudet liittyä IVSC:n jäseneksi. Kokouksessa keskusteltiin KA-yhdistyksen toiminnan päättymisestä ja vuosikokous antoi hallitukselle valtuutuksen ryhtyä toimenpiteisiin KAyhdistyksen lakkauttamista varten. Vuosikokous kehotti hallitusta huomioimaan KA yhdistyksen tilillä olevia rahoja jaettaessa myös Aka ry:n toiminnan ja tosiasian, että rahat ovat auktorisoiduilta kiinteistöarvioijilta saatuja. Vuosikokouksen aluksi yhdistyksen puheenjohtaja Kauko Viitanen ojentaa kunniajäsen Olavi Myhrbergille Suomen Leijonan Ritarikunnan I luokan ritarimerkin. 10

11 TULEVAA TOIMINTAA JA ILMOITUSASIOITA SYKSYN ARVIOINTISEMINAARI Skay järjestää arviointialan koulutusseminaarin, jossa käsitellään Kansainvälisten arviointistandardien (IVS) vaatimuksia kotimaisessa käytännön arviointitoiminnassa. Ohjelma rakentuu asiantuntijoiden alustuksista, tiimitöistä sekä ryhmätöiden läpikäymisestä. Alustuksien aihealueina ovat IVS:n arvioinnin sisältövaatimukset, kansalliset ohjeet ja määräykset sekä Maanmittauslaitoksen Korvausarviointia koskevat määräykset. Tiimitöissä tullaan keskittymään arviokirjan rakenteeseen, toimeksiantosopimukseen sekä tilinpäätösarvioinnin vaatimuksiin. Seminaarin alustava ajankohta on torstai klo Ajankohta varmistuu vielä loppukevään aikana. Arviointiseminaari on kaikille avoin. Osanottomaksu on 50 euroa Skay:n jäsenille ja 75 euroa muilta osallistujilta. YHDISTYKSEN INTERSIVUJEN UUDISTAMINEN ETENEE Skay on laatimassa uudet internetsivut yhdessä Aka ry:n kanssa. Uudet sivut tulevat tarjoamaan molempien yhdistysten jäsenille ajankohtaista tietoa mm. yhdistyksien toiminnasta, esitelmätilaisuuksista ja koulutustapahtumista. Uusille sivuille toivotaan aktiivista käyttöä. Uusien sivujen kautta on mahdollisuus antaa palautetta tai aloitteita yhdistysten hallituksille, tehdä osoitteenmuutos tai tulostaa jäsenhakemuslomakkeita. Sivut valmistuvat syksyyn mennessä. 11

12 PP Suomen Posti Oyj Yhteisöjäsenemme Kiinteistöalan Koulutussäätiö Catella Kiinteistökonsultointi Oy Auktorisoidut Kiinteistöarvioijat ry SKV-Yhtiöt Maanomistajien arviointikeskus Oy Fingrid Oyj Maakanta Oy Huoneistokeskus Oy Palautusosoite Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry Piritta Haapala Isonnevantie 10 B Helsinki

Maatilakiinteistöjen arvonmääritys haasteellista, s. 4 Kiinteistömarkkinoiden läpinäkyvyydestä, s. 6 Markkinavalinta ja sen vaikutukset

Maatilakiinteistöjen arvonmääritys haasteellista, s. 4 Kiinteistömarkkinoiden läpinäkyvyydestä, s. 6 Markkinavalinta ja sen vaikutukset Kiinteistöarviointi 2/10 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti Maatilakiinteistöjen arvonmääritys haasteellista, s. 4 Kiinteistömarkkinoiden läpinäkyvyydestä, s. 6 Markkinavalinta ja sen vaikutukset

Lisätiedot

Ympäristötieteellinen Seura r.y. Miljövetenskapliga Sällskapet r.f. Finnish Society for Environmental Sciences JÄSENTIEDOTE 2008

Ympäristötieteellinen Seura r.y. Miljövetenskapliga Sällskapet r.f. Finnish Society for Environmental Sciences JÄSENTIEDOTE 2008 JÄSENTIEDOTE 2008 Sisältö Seuran yhteystiedot 1 FCES 09 - Ympäristötieteen päivät Lahdessa 2009, Jäsenmaksu, Mainosesite 2 Logokilpailu, Ympäristö ja terveys lehti, Kansalliskomitea, Workshop-toiminta

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

Kiinteistöarviointi 2/14. Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti1. Kiinteistöarviointi 2/14

Kiinteistöarviointi 2/14. Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti1. Kiinteistöarviointi 2/14 Kiinteistöarviointi 2/14 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti1 Kiinteistöarviointi 2/14 HALLITUS PUHEENJOHTAJA Kauko Viitanen Aalto-yliopisto HALLITUKSEN JÄSENET Arja Lehtonen Catella Property

Lisätiedot

Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt

Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen fotoniikan seura ry, englanniksi Photonics Finland, jota näissä säännöissä kutsutaan Yhdistykseksi. Kansainvälisissä,

Lisätiedot

AURINKOISTA KEVÄTTÄ KAIKILLE!

AURINKOISTA KEVÄTTÄ KAIKILLE! HAEtut Uutiset 2015 1 AURINKOISTA KEVÄTTÄ KAIKILLE! Suomen HAE- yhdistys lähestyy teitä ajankohtaisilla uutisilla sekä kutsulla kevättapahtumaan. Kevättapahtuma SYDÄMELLISESTI TERVETULOA TAMPEREELLE (24.)

Lisätiedot

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13 YHDISTYKSEN ABC Kirja on tehty yhteistyössä Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomon kanssa. Kari Loimu Into Kustannus Oy Hämeentie 48 00500 Helsinki www.intokustannus.fi ISBN: 978-952-264-263-9 Paino: InPrint,

Lisätiedot

Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry PL 117, FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@xunil.fi 19.02.2003

Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry PL 117, FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@xunil.fi 19.02.2003 Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry VUOSIKOKOUS Aika 08.02.2003 kello 12:00 Paikka Oulun pääkirjasto, Pakkalansali, Kaarlenväylä 3, Oulu Läsnä Esko Wessman puheenjohtaja Ilpo Nyyssönen sihteeri

Lisätiedot

SUOMEN AIKUISNEUROLOGINEN FYSIOTERAPIAYHDISTYS RY. - FINLANDS FYSIOTERAPIFORENING FOR VUXENNEUROLOGI RF. SAANNOT NIMI JA KOTIPAIKKA 1

SUOMEN AIKUISNEUROLOGINEN FYSIOTERAPIAYHDISTYS RY. - FINLANDS FYSIOTERAPIFORENING FOR VUXENNEUROLOGI RF. SAANNOT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 SUOMEN AIKUISNEUROLOGINEN FYSIOTERAPIAYHDISTYS RY. - FINLANDS FYSIOTERAPIFORENING FOR VUXENNEUROLOGI RF. SAANNOT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Aikuisneurologinen Fysioterapiayhdistys

Lisätiedot

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ.

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. LIONS CLUBS INTERNATIONAL LEO MONINKERTAISPIIRI 107 SUOMI LEO MULTIPLE DISTRICT 107 FINLAND SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. i Opitaan antamaan enemmän MATRIKKELI Copyright

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 2013. Seuran yhteystiedot 1. Puheenjohtajan tervehdys 2. Jäsenmaksu, toiminta, kansalliskomiteat 3

JÄSENTIEDOTE 2013. Seuran yhteystiedot 1. Puheenjohtajan tervehdys 2. Jäsenmaksu, toiminta, kansalliskomiteat 3 JÄSENTIEDOTE 2013 Sisältö Seuran yhteystiedot 1 Puheenjohtajan tervehdys 2 Jäsenmaksu, toiminta, kansalliskomiteat 3 Kotisivut, postituslista ja Facebook-ryhmä, kuulumisia FCES 13-konferenssista 4 Parhaan

Lisätiedot

3/2013. Kukkaron herraksi Kirsti Lattunen s.10. Kutsu syyskokoukseen s. 6 Luottolinkin 30-vuotisjuhla s. 16 Suoraveloituksesta E-laskuun s.

3/2013. Kukkaron herraksi Kirsti Lattunen s.10. Kutsu syyskokoukseen s. 6 Luottolinkin 30-vuotisjuhla s. 16 Suoraveloituksesta E-laskuun s. 3/2013 Kukkaron herraksi Kirsti Lattunen s.10 Kutsu syyskokoukseen s. 6 Luottolinkin 30-vuotisjuhla s. 16 Suoraveloituksesta E-laskuun s. 21 Tiesitkö, että Intrum Justitia on myös luottotietoyhtiö? Intrum

Lisätiedot

Esittelyssä hallituksen uudet jäsenet s. 8 Kutsu kevätiltamiin s. 14 Remburssilla maailman ääriin s. 25 1/2013

Esittelyssä hallituksen uudet jäsenet s. 8 Kutsu kevätiltamiin s. 14 Remburssilla maailman ääriin s. 25 1/2013 Esittelyssä hallituksen uudet jäsenet s. 8 Kutsu kevätiltamiin s. 14 Remburssilla maailman ääriin s. 25 1/2013 NOPEAMPAA KASVUA LIIKETOIMINNALLESI Intrum Rahoitus on markkinoiden uusi ja monipuolinen pk-yrityksille

Lisätiedot

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. 1 Yhdistyksen nimi on Kasvinsuojeluseura ry. Sen toiminta-alueena on koko maa ja kotipaikkana Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. 2 Seuran tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

4. Osastojen jäsenrekisteriä ylläpitää osaston toimeksiannosta liitto.

4. Osastojen jäsenrekisteriä ylläpitää osaston toimeksiannosta liitto. PAM Keskolaisten ammattiosaston säännöt 1. Yhdistyksen eli ammattiosaston nimi on PAM-keskolaisten ammattiosasto ry ja sen kotipaikka on Helsinki ja sen toiminta-alue on Pääkaupunki seutu. 2. Ammattiosastoista

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Espoo.

Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Espoo. Fundi ry:n säännöt (rekisteröitymispäivänä 12.9.2006) 1. luku Nimi, kotipaikka, tarkoitus ja kielet 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä

Lisätiedot

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI 1 Yhdistyksen nimi on Huoltoupseeriyhdistys ry. KOTIPAIKKA 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toimintaalueeseen kuuluu Suomen

Lisätiedot

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE. Järjestäytyminen on arvossaan. sivu 4. Tervetuloa Specian kevätkokoukseen Tampereelle! sivu 6

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE. Järjestäytyminen on arvossaan. sivu 4. Tervetuloa Specian kevätkokoukseen Tampereelle! sivu 6 SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE asiantuntij asiantuntiia 1 2005 Järjestäytyminen on arvossaan Tervetuloa Specian kevätkokoukseen Tampereelle! f sivu 4 f sivu 6 pääkirjoitus Kohti valoa ja kevättä Talven pimeinä

Lisätiedot

ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1

ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1 ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1 sisällys 1. Tervetuloa KY:lle! 4 1.1 Helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry KY 5 1.2 ky-säätiö 7 1.3 Yleistä

Lisätiedot

Erityiskiitokset toiminnasta sukuseurassa saivat sukuneuvoston tällä kertaa jättäneet Ari Kekäläinen, Jussi Kekäläinen ja Sirpa Kekäläinen.

Erityiskiitokset toiminnasta sukuseurassa saivat sukuneuvoston tällä kertaa jättäneet Ari Kekäläinen, Jussi Kekäläinen ja Sirpa Kekäläinen. Hyvät immeiset, sukuseuran jäsenet! Vuosi on vaihtunut ja sukumme suuntaa taas kohti uusia seikkailuja. Tässä kuitenkin hiukan muistoja menneeltä vuodelta, joka olikin sukukokouksen vuosi. Sukukokouksiahan

Lisätiedot

TIIRIN GOLF RY:N TOIMINTASÄÄNNÖT

TIIRIN GOLF RY:N TOIMINTASÄÄNNÖT TIIRIN GOLF RY:N TOIMINTASÄÄNNÖT Seuran nimi Tiirin Golf ry. TOIMINTASÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli 2 Yhdistyksen nimi on Tiirin Golf ry (epävirallinen lyhenne TIGo). Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet.

Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. Sivu 1 / 6 OLARIN VOIMISTELIJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen epävirallinen englanninkielinen nimi on Olari Gymnastics Association. Yhdistyksen nimestä

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY

ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Etelä-Karjalan Bioanalyytikot ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki ja sen toiminta-alueena on Imatra, Joutseno,

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Helsingin Melojat ry on aatteellinen melontaseura, jonka tarkoituksena on melontaharrastuksen

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

SUOMALAISTEN KEMISTIEN SEURAN SÄÄNNÖT

SUOMALAISTEN KEMISTIEN SEURAN SÄÄNNÖT SUOMALAISTEN KEMISTIEN SEURAN SÄÄNNÖT I. Yhdistyksen nimi, kotipaikka, tarkoitus ja toiminta 1. Yhdistyksen nimi on Suomalaisten Kemistien Seura ry ja sen kotipaikka Helsingin kaupunki. Näissä säännöissä

Lisätiedot

SUOMEN TYOVAEN URHEILULIITTO TUL RY:N JASENSEURAN MALLISAANNOT. Yhdistyksen, jota jaljempana kutsutaan seuraksi, nimi on

SUOMEN TYOVAEN URHEILULIITTO TUL RY:N JASENSEURAN MALLISAANNOT. Yhdistyksen, jota jaljempana kutsutaan seuraksi, nimi on SUOMEN TYOVAEN URHEILULIITTO TUL RY:N JASENSEURAN MALLISAANNOT IS Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen, jota jaljempana kutsutaan seuraksi, nimi on HUMPPILAN VEIKOT RY Seuran kotipaikka on HUMPPILA 2 Seuran

Lisätiedot

Hyvää kesää kontrabasisteille! kesää kontrabasisteille! Hyvää. kesää kontrabasisteille!

Hyvää kesää kontrabasisteille! kesää kontrabasisteille! Hyvää. kesää kontrabasisteille! Hyvää kesää kontrabasisteille! Hyvää kesää kontrabasisteille! Hyvää kesää kontrabasisteille! Hyvää kesää kontrabasisteille! Hyvää kesää kontrabasisteille! Hyvää kesää kontrabasisteille! Hyvää kesää kontrabasisteille!

Lisätiedot

Koti Suomalaisille Vanhuksille -yhdistyksen säännöt

Koti Suomalaisille Vanhuksille -yhdistyksen säännöt Koti Suomalaisille Vanhuksille -yhdistyksen säännöt Käsitelty ensimmäisen kerran 20.11.2009 pidetyssä yhdistyksen kokouksessa ja hyväksytty 24.4.2010 vuosikokouksessa. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi

Lisätiedot