Pääkirjoitus: Kiinteistömarkkinat ja informaatio, s. 4. Kuntapuolen mielipiteitä kiinteistöarviointipalveluista, s. 8

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pääkirjoitus: Kiinteistömarkkinat ja informaatio, s. 4. Kuntapuolen mielipiteitä kiinteistöarviointipalveluista, s. 8"

Transkriptio

1 Kiinteistöarviointi 4/09 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti Pääkirjoitus: Kiinteistömarkkinat ja informaatio, s. 4 Kuntapuolen mielipiteitä kiinteistöarviointipalveluista, s. 8 Toimistokäyttäjien sijaintipreferenssit pääkaupunkiseudulla, s. 10

2 HALLITUS PUHEENJOHTAJA Kauko Viitanen Teknillinen Korkeakoulu HALLITUKSEN JÄSENET Arja Lehtonen Catella Property Oy Antti Orama Maanomistajien Arviointikeskus Oy Hannu Ridell Newsec-Maakanta Oy Jyrki Halomo Ovenia Oy Sakari Haulos Maanmittauslaitos Perttu Pyykkönen Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos HALLITUKSEN VARAJÄSENET Kaisa Vuorio Citycon Oyj Markku Airaksinen Maanmittauslaitos Juhani Tuuttila Helsingin kaupunki Henrik Ungern Maanmittauslaitos Juhani Väänänen Maanmittauslaitos Simo Hannelius Metsäntutkimuslaitos SIHTEERI (JÄSENREKISTERI/LEHTI) Juhana Hiironen puh TALOUDENHOITAJA Raija Valonen puh LEHDEN ILMOITUSHINNAT 1 sivu 135 ½ sivu 85 ¼ sivu 50 LEHDEN AINEISTO Artikkelit lehteen pyydetään toimittamaan sähköpostilla sihteerille. PAINOPAIKKA Meripaino Oy Kiinteistöarviointi 4/09 2

3 SISÄLLYS KIINTEISTÖARVIOINTI 4/2009 Pääkirjoitus: Kiinteistömarkkinat ja informaatio... 4 Esitelmätilaisuus voimalinjalunastuksista... 5 Kiinteistöt ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä... 7 Kuntapuolen mielipiteitä kiinteistäarviointipalveluista... 8 Toimistokäyttäjien sijaintipreferenssit pääkaupunkiseudulla Uutisia lyhyesti Tulevia tapahtumia Kannen valokuva: Espoo joulukuussa. Kuva on otettu ( ) Espoon Leppävaarasta, missä tornitalojen rakentaminen alkaa olla loppusuoralla. Kuvaaja: Juhana Hiironen. 3 Kiinteistöarviointi 4/09

4 Pääkirjoitus: Kiinteistömarkkinat ja informaatio Kiinteistömarkkinat tarvitsevat toimiakseen informaatiota. Kattavan ja avoimen informaation avulla markkinat toimivat parhaimmin, koska kaikki markkinoilla toimivat tahot ja osapuolet tarvitsevat tietoja päätöksiensä tueksi. Informaatiota tarvitsevat erityisesti kaupan osapuolet, jotta he voisivat toimia asiantuntevasti ja harkitusti, kuten markkina-arvon määritelmässä todetaan. Informaatioon vetoavat lopulta muutkin alalla toimivat: kiinteistösijoittajat perustelevat päätöksiään, kiinteistönvälittäjät julkaisevat näkemyksiään markkinoiden muutoksista ja arvioijat antavat lausuntoja arvoista. Empiirinen tutkimus olisi myös huomattavissa vaikeuksissa ilman tietoja markkinoista. Markkinainformaation niukkuus saattaa taas aiheutua monestakin syystä. Joillain alueilla tai jonkin tyyppisistä kohteista ei tehdä ollenkaan kauppoja tai kauppoja tehdään hyvin harvoin. Ei siis synny informaatiota, koska ei ole markkinoita. Tilastollisesti luotettavaa markkinatietoa lienee saatavissa Suomen oloissa ainoastaan asuntomarkkinoilta ja niiltäkin ainoastaan Helsingin kantakaupungin kaksioiden osalta. Vaikka aineisto ei riittäisikään tilastollisesti merkitsevien tunnuslukujen tai indeksien laskemiseen, on tärkeää, että hajanainenkin informaatio on laajasti käytettävissä. Maanmittauslaitoksen ylläpitämä kiinteistöjen kauppahintarekisteri hoitaa nimensä mukaan kohtuullisesti asian kiinteistökaupan muodossa tehdyistä luovutuksista, toki rakennettujen kiinteistöjen osalta rakennuksien tiedot pitäisi ehdottomasti saada mukaan. Asunto-osakkeiden kaupoista on nykyään saatavilla ympäristöministeriön keräämää tietoa ja kattavampi aineisto on välittäjien käytössä. Informaation puutteen aiheuttama toimimattomuus tulee selkeimmin esille toimitilamarkkinoilla. Kauppoja tehdään vilkkainakin aikoina lukumäärällisesti vähän ja pääosin osakekaupan muodossa toteutuvan kaupan informaatiota ei kerätä ja julkaista kattavasti missään. KTI kerää ja julkaisee näitä tietoja osapuolten antamien mahdollisuuksien mukaan. Toimitilojen vuokrat ja hoitokulutiedot ovat KTI:n perustoimialaa ja tietoina tärkeitä kaikille toimitilojen markkinaosapuolille. Markkinainformaation avoimempi saatavuus, suurempi läpinäkyvyys ja nykyisten järjestelmien kehittäminen paremmin toimiviksi on tarpeen koko toimialan uskottavuuden kannalta. Liiketoiminnan kilpailuvaltti ei voine olla pelkkä tietojen omistaminen, vaan lisäarvon tuottaminen markkinoiden kannalta mahdollisimman kattavan tiedon avulla. Jyrki Halomo Kiinteistöarviointi 4/09 4

5 Esitelmätilaisuus voimalinjalunastuksista Yhdistyksen esitelmätilaisuudessa 10. päivä marraskuuta keskustelun aiheena oli voimalinjalunastuksissa määrättävät lunastuskorvaukset. Tilaisuuden puhujakaarti edusti kattavasti lunastusprosessin eri tahoja. Maanomistajien oikeuksia valvomassa oli Antti Orama Maanomistajien Arviointikeskuksesta, lunastajan näkemyksiä esittämässä oli Ilkka Alm Fingridistä ja korvauksia määräämässä Sakari Haulos Maanmittauslaitoksesta. Jotta myös maanmittausalaa vähemmän tuntevat lukijat saavat riittävän kokonaiskuvan tämän kirjoituksen sisällöstä, on alkuun syytä kertoa hieman lunastus- ja voimalinjan rakentamisprosessista. Itse lunastus on kaksivaiheinen prosessi, jonka ensimmäisessä vaiheessa myönnetään lunastuslupa ja toisessa vaiheessa lunastus toimeenpannaan lunastustoimituksella. Voimalinjan rakentamisprosessi on sen sijaan huomattavasti monivaiheisempi prosessi, joka lähtee liikkeelle valtakunnallisista energiahuollon kehittämissuunnitelmista. Tässä vaiheessa prosessia johtoaluevaraukset pyritään saattamaan maakunta- ja yleiskaavoihin sekä löytämään voimalinjoille vähiten muuta maankäyttöä haittaava reitti. Kun voimalinjojen kansallinen tarve on selvitetty, tehdään mm. ympäristövaikutusten arviointimenettely. Lopuksi linjalle haetaan rakentamislupa. Tämän jälkeen voi rakentaminen alkaa ja lunastustoimitus käynnistyä. Esitelmätilaisuuden aiheena olevat lunastuskorvaukset määrätään lunastustoimituksessa, joka on siis vain pieni osa laajempaa kokonaisuutta, missä tarkoituksena on turvata Suomen energiahuolto. Lunastuksen perimmäinen tarkoitus onkin hyvä pitää mielessä siinä vaiheessa, kun tarkastellaan lunastuskorvausten kohtuullisuutta, mitä myös Fingridin edustaja Ilkka Alm korosti esityksessään. Eittämättä hyväksyttävistä tarkoitusperistä huolimatta, ovat korvaukset määritettävä kuitenkin siten, ettei yksikään maanomistaja köyhdy voimalinjahankkeen seurauksena. Vaatimus juontaa juurensa perustuslakimme omaisuuden suojaan, mikä kuuluu meidän jokaisen perusoikeuksiin. Kuinka siis voimme varmistua siitä, ettei kukaan kärsi taloudellista tappiota voimalinjahankkeen seurauksena? Tähän kysymykseen pureutui maanomistajien edustaja Antti Orama. 5 Kiinteistöarviointi 4/09

6 Korvaukset määritetään lain mukaan menetysten käypien hintojen eli markkina-arvojen perusteella. Jokainen kiinteistön arvioija kuitenkin tietää, ettei markkina-arvo ole tosiasia, vaan nimensä mukaisesti arvio, johon sisältyy tietty virhemarginaali. Jos siis tappion kärsimisen mahdollisuus tulee korvauksia määrättäessä eliminoida, niin tulisiko korvaukset määrittää mainitun virhemarginaalin yläreunaan, kysyi Antti Orama. Todettakoon, että tilaisuudessa kävi ilmi, että monesti korvaukset määritetään yläkanttiin esimerkiksi erilaisia kertoimia käyttämällä, mutta virallista määräystä, sopimusta taikka ohjetta ei asiasta ole, eikä lainsäädäntökään tähän velvoita. Korvauskäytännöt voivatkin olla edellä mainituin osin jossain määrin epäyhtenäisiä, sillä korvauksia määräävät maanmittarit joutuvat tasapainoilemaan lain vaatimusten, arviointiohjeistuksen ja kohtuullisuuden välimaastossa. Viimeisenä puheenvuoron sai Sakari Haulos Maanmittauslaitoksesta. Esityksessään Haulos keskittyi metsämaan korvaamiseen, mikä on itse asiassa se kysymys, josta koko keskustelu nykyisten lunastussäännösten kohtuullisuudesta ja uudistamistarpeesta sai alkunsa. Hauloksen mukaan mm. kohun keskipisteessä olleet taulukkoarvot paljaan metsämaan hinnasta vastaavat nykyistä lainsäädäntöä ja johtavat ilman harkinnanvaraisia kertoimia käyttämättäkin vähintään omaisuuden markkina-arvoon ja usein vähän sen ylikin. Yhteenvetona todettakoon, että laki on arvosidonnainen instrumentti, joka kuvastaa yhteiskunnan kulloisiakin arvoja. Tämän mukaisesti ei laki ole tai voikaan olla pysyvä, aina oikean ja väärän, osoittava käyttäytymisohje. Tästä johtuen ei itsestään selvyytenä voida pitää sitä, että pelkästään lain kirjainta noudattamalla toimittaisiin oikein. Yhdistyksen puheenjohtaja Kauko Viitanen kertoikin esitelmätilaisuuden päätteeksi tulevasta selvitystyöstä, joka keskittyy lunastuslain uudistamisen tarpeeseen. Tämä tarkastelu saattaa muokata tulevaisuudessa nykyistä lunastuslakiamme oikeuksien suojaamisen kannalta yhä kattavampaan muotoon, mikä on ollut suuntaus eri korvauskäytännöissämme jo pidemmän aikaa. Juhana Hiironen Kiinteistöarviointi 4/09 6

7 Kiinteistöt ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä Maanmittaustieteiden päivillä 19. päivä marraskuuta aamupäivän teemana olivat ajankohtaiset kiinteistötalouden kysymykset. Erityisen ajankohtainen ja uutuusarvoa omaava esitys kuultiin professori Seppo Junnilalta aiheesta Rakennus- ja kiinteistöalan vaikuttamismahdollisuudet ilmastomuutokset hillitsemiseksi sekä Ilkka Alvoitulta aiheesta Energiatehokkuus kaavoituksesta käyttäjään. Prof. Junnilan mukaan 45 % kulutetusta energiasta syntyy kiinteistösektorilla, mikä tekee po. sektorista suurimman yksittäisen päästölähteen. Tästä johtuen on luontevaa, että myös suurin potentiaali ilmastonmuutoksenvastaiseen työhön on löydettävissä samalta sektorilta. Suhteellisesti pienet toimenpiteet aiheuttavat absoluuttisesti suuret vaikutukset. Otetaan esimerkki: Hieman alle 10 % kulutetusta energiasta syntyy liikenteestä ja kulkemisesta. Mikäli näitä päästöjä kyetään vähentämään 20 %, syntyy 2 % suuruinen kokonaisvähennys. Sen sijaan, jos kiinteistöjen kulutuksesta pystytään vähentämään 20 %, syntyy 9 % suuruinen kokonaisvähennys, mikä vastaa siis likimain liikenteen ja kulkemisen kokonaispäästöjä. Mikäli päästöjä halutaan vähentää, olisikin kiinteistösektorin kuljettava etulinjassa. Nykyiset rakentamisen energiatehokkaat ratkaisut eivät kuitenkaan ole lyöneet itseään läpi, sillä intressejä esimerkiksi matalaenergiatalojen rakentamiseksi ei aina ole. Rakentamismääräysten minimi on pääsääntöisesti rakentajan maksimi, kuten Ilkka Alvoittu esityksessään asian ilmaisi. Vaikutusten huomioimisen on lähdettävä maankäytön suunnittelusta, sillä vaikutusmahdollisuudet energiatehokkaisiin ratkaisuihin vähenevät sitä mukaa, mitä valmiimmasta ympäristö on kyse. Halvinta päästöjen vähentäminen on siis aluekehitystä koskevalla päätöksentekotasolla, ja jos tässä vaiheessa tehdään huonoja ratkaisuja, pienenevät tulevaisuuden vaikutusmahdollisuudet olennaisesti. Prof. Junnilan toistaiseksi julkaisemattomat tutkimustulokset esimerkiksi osoittavat, että yhden euron kuluttaminen Helsingissä aiheuttaa monta kymmentä prosenttia vähemmän päästöjä kuin Nurmijärvellä. Kunhan tutkimustulokset julkaistaan, saataneen niistä paljon apua erityisesti kuntatason päättäjille. Yllä olevista esityksistä ja muusta päivien annista on luettavissa lisää Maanmittaustieteiden seuran julkaisusta n:o 46. Juhana Hiironen 7 Kiinteistöarviointi 4/09

8 Kuntapuolen mielipiteitä kiinteistäarviointipalveluista Artikkeli käsittelee kuntapuolen mielipiteitä maa-alueiden kiinteistöarvioinnin palvelutarjonnan tarpeesta ja laadusta. Artikkeli pohjautuu Katri Yli-Kosken diplomityöhön Kunnille tarjottavien maa-alueiden arviointipalveluiden tuotteistaminen vuodelta 2008, mikä palkittiin SKAY:n opinnäytetyöpalkinnolla. Diplomityössä tutkittiin millaisia maa-alueiden kiinteistöarviointipalveluja kunnat tarvitsevat ja miten arviointipalveluja voidaan tuotteistaa. Työssä selvitettiin mitä maa-alueiden arviointipalveluita ja maa-alueiden arviointiin liittyviä konsultointipalveluita kunnat tarvitsevat, milloin tarpeita esiintyy ja millaisilla palveluilla tarpeisiin voitaisiin vastata. Kuntien palvelutarpeita selvitettiin kirjallisuustutkimuksen lisäksi kuntien maankäytöstä vastaaville virkamiehille osoitetulla Internet-pohjaisella strukturoidulla kyselylomakkeella ja puhelinhaastatteluilla. Tämä artikkeli keskittyy kyselyn ja haastattelujen tulosten esittelyyn. Kyselylomakkeen täytti 77 kunnan virkamiestä, joista hieman alle neljännes ei ollut käyttänyt maa-alueiden arviointiin ulkopuolista palveluntarjoajaa. Puhelinhaastatteluihin valittiin kahdeksan kyselyyn vastannutta, joista yksi ei ollut käyttänyt arviointipalveluja. Arviointipalveluiden tarve Kyselyn ja haastattelujen perusteella kunnissa käytetään tarvittaessa kiinteistöarviointipalveluita. Kyselyn perusteella kunnat joko ostavat palveluita maa-alueiden ja tonttien arviointiin pääsääntöisesti 1-2 kertaa vuodessa tai sitten eivät osta lainkaan vaan arvioivat kaiken itse. Vain muutama kyselyyn vastanneista oli tilannut arviointipalvelun keskimäärin useammin kuin kaksi kertaa vuodessa. Eniten ulkopuolista arvioijaa on käytetty asuin- ja yritystonttien, raakamaan sekä maa- ja metsämaan arviointiin. Metsämaan arvioinnissa käytetään pääasiassa metsänhoitoyhdistyksiä. Maata hankittaessa useimmiten arviointitarpeita on kaavamuutosalueilla, jotka ovat pääosin rakennettuja. Ulkopuolista arvioijaa tarvitaan myös maan hankintaa varten maa- ja metsätalousmaan arvioinnissa sekä ominaisuuksiltaan erityisissä maa-alueissa, kuten maa-ainesten ottopaikoilla. Maata luovutettaessa ulkopuolisen arvioijan tarve on vastausten perusteella suurin liike- ja toimistotonttia luovutettaessa. Muita tilanteita, jolloin ulkopuolista arvioijaa voitaisiin tarvita, kyselyyn vastanneiden perusteella ovat maankäyttösopimuskorvausten määrittäminen, maankäytön suunnittelua varten sekä kaavamuutosten kannattavuuden tarkastelut. Kiinteistöarviointi 4/09 8

9 Vastauksista ilmeni kaksi vastakkaista suuntaa ulkopuolisten arviointipalvelujen tarpeesta kunnissa. Osa virkamiehistä pitää palveluiden tilaamista ulkopuolisilta arvioijilta täysin tarpeettomina, sillä omaa osaamista pidetään riittävänä ja osin parempana kuin ulkopuolisen arvioijan osaamista oman kunnan alueella. Ulkopuolisten arvioijien käyttöä kritisoitiin suurelta osin sillä, että heidän paikallistietämyksensä on heikko ja lisäksi ulkopuolisilla arvioijilla ei ole pitkän aikavälin tietoa. Arviointipalveluja tarpeellisena pitävien vastaajien mukaan arviointipalveluja tilataan tarvittaessa objektiivista arvoa neuvottelu-, osto- ja myyntitilanteissa sekä kunnan luottamusmiehille päätöstenteon tueksi. Ulkopuolisen tekemällä arviolla voidaan saada hankkeita etenemään ja arvioijalla voi myös olla tarpeellista tietoa muista kaupungeista ja vastaavista tilanteista. Ulkopuolisen arvioijan arvion perusteella on myös helpompi vakuuttaa vastapuoli arvion oikeellisuudesta. Tällöinkään ei varsinaisesti epäillä omaa osaamista arvioida maa-alueita vaan arvio tilataan puolueettoman arvion saamiseksi. Yhtenä syynä arviointipalvelujen käyttöön pidettiin myös kuntien resurssipulaa. Liittyen EY:n valtiotukisäännöksiin ja komission tiedonantoon julkisen sektorin maa-alueiden ja rakennusten luovuttamisesta, kunnat luovuttavat tontteja yleensä kiinteän hinnoittelun perusteella. Tosin yritystonttien, eli liike-, toimisto-, teollisuus- ja varastotonttien, luovutuksiin kunnat tarvitsevat kyselyn perusteella myös ulkopuolisia kiinteistöarviointeja. Säännösten perusteellahan myytävän tontin hinta ei saa olla subventoitu ja komission tiedonannon perusteella tontin hinta pitää arvioida, jos kilpailutus ei ole mahdollista. Arviointipalveluille tulee tulevaisuudessa olemaan oletettavasti enemmän tarvetta kunnissa, sillä tarpeen kasvua ennakoi neljännes kyselyyn vastanneista. Tutkimukseen vastanneiden mukaan kuntaliitokset lisäävät palvelutarvetta. Palveluiden laatu ja toimitus Vastanneet ovat olleet pääosin tyytyväisiä käyttämiinsä arviointipalveluihin. Neljännes vastaajista oli kohtuullisen tyytyväisiä palveluihin ja huonoina palveluita piti vain 4 % kyselyyn vastanneista. Kyselyssä mainittiin erityisesti metsänhoitoyhdistysten arvioinnit, joihin on oltu tyytyväisiä. Maanmittauslaitoksen arviointeja lunastustilanteissa on pidetty osin hyvinä. Kritiikkiä ilmeni siitä, että paikallisiin olosuhteisiin ei perehdytä tarpeeksi. Arviointipalvelun hinnoittelutavoista tärkeimpänä pidettiin maksimihinnan sisältävää tuntiveloitusta tai vaihtoehtoisesti kiinteää hintaa. Lisäksi kyselyn perusteella arviointitarpeet tulevat nopeasti, sillä lähes puolet kyselyyn vastanneista piti työn toteutuksessa nopeaa aikataulua tärkeänä. Katri Teppala (ent. Yli-Koski), 9 Kiinteistöarviointi 4/09

10 Toimistokäyttäjien sijaintipreferenssit pääkaupunkiseudulla Artikkeli käsittelee toimistokäyttäjien sijaintipreferenssejä pääkaupunkiseudulla. Artikkeli pohjautuu SKAY:n opinnäytetyöpalkinnolla palkittuun vuonna 2008 valmistuneeseen diplomityöhön, joka tehtiin osana TKK:n toimitilamarkkinoiden dynamiikka -tutkimusprojektia. Tutkimuksen päätavoitteena oli tutkia ja selvittää sijaintipreferenssejä Helsingin metropolialueella toimistokäyttäjien näkökulmasta. Tutkimuskysymykset olivat: - Miten toimistokäyttäjät arvostavat sijaintitekijöitä kuten saavutettavuutta, sidosryhmien läheisyyttä ja tilan fyysisiä ominaisuuksia? - Miten sijaintitekijöiden arvostus vaihtelee eri alueilla ja eri käyttäjäryhmien keskuudessa? - Miten sijaintiteoria selittää havaintoja? Perinteisesti yritysten sijoittumiskysymyksiä on arvioitu tutkimalla eri alueiden vuokratasoja sekä vuokratasoihin vaikuttavia tekijöitä. Korkean vuokratason on usein katsottu kuvaavan alueen haluttavuutta ja arvostusta toimistokäyttäjien keskuudessa. Kysynnän ja tarjonnan muodostama vuokrataso ei kuitenkaan selitä sitä, miksi tietyn tyyppiset toimistokäyttäjät arvostavat juuri tietyn tyyppistä toimistoa ja miksi tietyt alueet vetävät puoleensa juuri tietyn tyyppisiä toimistokäyttäjiä. Tässä tutkimuksessa haluttiin tarkemmin tarkastella yritysten sijaintiin vaikuttavia tekijöitä yhden kaupunkialueen sisällä. Tutkimuksen aineisto kerättiin satunnaisesti valituilta yli 50 hengen yrityksiltä kesällä Puhelimitse toteutettuun kyselytutkimukseen vastasi 58 yrityksen toimitilapäätöksiin osallistuvaa henkilöä pääkaupunkiseudulta (vastausprosentti 71 %). Kvantitatiivisella tutkimuksella testattiin yleisten sijaintiteorioiden vastaavuutta empiirisiin havaintoihin. Kyselyn perusteella tärkeimmät sijaintitekijät Helsingin metropolialueella liittyvät toimistorakennuksen fyysisiin ominaisuuksiin ja alueen saavutettavuuteen autolla ja julkisilla kulkuneuvoilla. Saavutettavuuden arvostus vastaa neoklassisen sijaintiteorian mukaista rationaalista yritystä, joka pyrkii tuottojen maksimointiin minimoimalla kuljetus- ja tuotantopanoskustannukset. Saman teorian mukaan rationaalisen yrityksen pitäisi myös maksimoida agglomeraatio- eli kasautumisedut saadakseen hyötyä jaetuista resursseista (esim. erikoispalvelut, informaatio, tieto ja työvoima). Kasautumisetujen arvostusta ei pääkaupunkiseudulla yleisesti ole nähtävissä. Toisaalta Kiinteistöarviointi 4/09 10

11 aineiston perusteella ei pystytä arvioimaan ovatko yritykset jo saavuttaneet kasautumisedut valitsemalla toimistosijaintinsa pääkaupunkiseudulta. Taulukko 1. Miten yritykset arvioivat eri tekijöitä toimiston sijaintia valittaessa (5 = erittäin tärkeä, 1 = ei tärkeä). Sija Sijaintipreferenssi Keskiarvhajonta lukumäärä Keski- Vastaajien 1 Tietoverkkojen taso 4,603 0, Tilojen tekninen laatu 4,397 0, Rakennuksen yleinen kunto 4,345 0, Saavutettavuus autolla 4,276 0, Pohjaratkaisun toimivuus 4,259 0, Saavutettavuus julkisilla kulkuneuvoilla 4,224 0, Tilakustannukset, hinta 4,140 0, Pysäköintimahdollisuudet 4,138 0, Mahdollisuus tilojen joustavaan lisäämiseen 4,138 0, Rakennuksessa olevien palveluiden saatavuus 3,603 1, Alueelta saatavat palvelut 2,983 0, Alueen yleinen arvostus, imago 2,964 1, Yhteistyökumppaneiden läheisyys 2,845 1, Lentokentän läheisyys 2,776 1, Yrityksen asiakkaiden läheisyys 2,754 1, Työntekijöin asuinpaikkojen läheisyys 2,672 0, Helsingin keskustan läheisyys 2,483 1, Yrityksen muiden toimipaikkojen läheisyys 2,275 1, Mahdolliset muut vuokralaiset rakennuksessa 2,052 1, Saman alan/kilpailevien yritysten läheisyys 1,914 0, Ylemmän johdon asuinpaikkojen läheisyys 1,782 1, ,326 1,328 Tilastollisen analyysin avulla voidaan havaita eroja toimistokäyttäjien sijaintipreferensseissä. Erot preferensseissä auttavat ymmärtämään sitä, miksi tietyt yritykset haluavat sijoittautua tietylle osamarkkina-alueelle. Tässä tutkimuksessa eroja selvitettiin kahden eri ominaisuuden suhteen: yrityksen sijainnin suhteen ja yrityksen ominaisuuksien (toimiala, toimistojen lukumäärä pääkaupunkiseudulla, kotimainen / kansainvälinen yritys) suhteen. Aineistosta nousevien tulosten valossa alueen palveluiden ja imagon sekä saavutettavuuden tärkeys vaihtelee maantieteellisesti kaupunkialueen sisällä. On huomattavaa, että nämä tekijät, jotka merkittävästi erottavat toimistokäyttäjät toisistaan eivät useimmiten liity toimistorakennuksen fyysisiin ominaisuuksiin, vaan kyseessä olevan alueen ominaisuuksiin. Lisäksi yrityksen ominaisuuksilla näyttäisi olevan vaikutusta sijoittautumisvalintaan. Yritysten sijoittuminen on monimutkainen ilmiö niin teoriassa kuin käytännössäkin. On esitetty, että epätäydellinen kilpailu, rajoitteet taloudellisessa rationaalisuudessa ja tietomäärässä sekä eriävät intressit yritysten sisällä johtavat käytännössä yritysten epätäydellisiin sijaintivalintoihin. Työn tulokset osoittavat, että sijaintipreferenssit eivät ole pääkaupunkiseudulla homogeenisiä, vaan ne vaihtelevat alueittain sekä toimistokäyttäjien ominaisuuksien suhteen. 11 Kiinteistöarviointi 4/09

12 Taulukko 2. Erot yritysten sijoittautumispreferensseissä. Muodostettu muuttuja Alueen suhteen merkittävä arvostusero Yrityksen ominaisuuksien suhteen merkittävä arvostusero 1 Alueen palvelut ja imago 2 Sidosryhmien läheisyys 3 Työntekijöiden läheisyys 4 Saavutettavuus "Tärkeämpää ydinkeskustassa ja Tapiola- Keilaniemi alueella sijaitseville kuin verrokkiryhmälle" "Vähemmän tärkeää ydinkeskustassa sijaitseville kuin verrokkiryhmälle" "Vähemmän tärkeää yrityksille, joilla useita toimistoja pääkaupunkiseudulla tai jotka toimivat kaupan/logistikkan alalla kuin verrokkiryhmälle" "Tärkeämpää kotimaisille yrityksille, jotka toimivat rahoitus-, vakuutustai viestintäalalla kuin verrokkiryhmälle" "Tärkeämpää yrityksille, joilla useita toimistoja pääkaupunkiseudulla kuin verrokkiryhmälle" "Vähemmän tärkeää kotimaisille yrityksille, jotka toimivat rahoitus-, vakuutus- tai viestintäalalla kuin verrokkiryhmälle" 5 Toimiston fyysiset ominaisuudet "Vähemmän tärkeää kotimaisille yrityksille, jotka toimivat rahoitus-, vakuutus- tai viestintäalalla kuin verrokkiryhmälle" 6 Tilakustannukset ja pysäköinti 7 Business Park - ominaisuudet "Vähemmän tärkeää yrityksille, jotka toimivat rahoitus-, vakuutustai viestintäalalla kuin verrokkiryhmälle" Verrokkiryhmä: ydinkeskustan ja Tapiola-Keilaniemen ulkopuoliset alueet Verrokkiryhmä: kansainväliset yritykset, joilla yksi toimisto pääkaupunkiseudulla Huomioimalla yritysten erityispiirteet, sijoittautumiskäyttäytymistä voidaan mallintaa ja selventää. On todennäköistä, että yritysten sijaintipäätökset riippuvat tutkittavasta kaupungista, ajanhetkestä, alueellisesta mittakaavasta ja ennen kaikkea tutkittavan yritysjoukon ominaisuuksista. Jatkotutkimuksen aiheita voisivat olla esimerkiksi eri osamarkkinoiden välillä olevien erojen tarkempi analysointi sekä kiinteistövälittäjien näkemykset eri osamarkkinoista. Tapio Hietanen, Kiinteistöarviointi 4/09 12

13 Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2010! Jäsenilleen toivottaa, Hallitus 13 Kiinteistöarviointi 4/09

14 Uutisia lyhyesti SKAY valittiin IVSC:n täysjäseneksi Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys on vuosikokouksen päätöksen mukaisesti hakenut International Valuation Standards Council in (IVSC) täysjäsenyyttä. Yhdistyksen jäsenhakemus toimitettiin IVSC:n kokoukseen ( Madrid) käsiteltäväksi, missä yhdistys hyväksyttiin IVSC:n täysjäseneksi. Maanmittauslaitos voitti laatupalkinnon Maanmittauslaitos on voittanut Suomen Laatupalkinnon julkisen sektorin ja yleishyödyllisten yhteisöjen sarjassa. Palkinto annettiin johdonmukaisesta työstä organisaation kehittämisen eteen. Tarja Halonen luovutti laatupalkinnon Helsingissä järjestetyssä tilaisuudessa. Laatupalkinnon lisäksi Maanmittauslaitos sai Recognised for Excellence 5 stars -tunnustuksen. Palkintoa perustelevassa arviointiraportissa kiitetään muun muassa sitä, että henkilöstö on säilyttänyt vahvan ammattiylpeyden ja, että maanmittausalalle pyrkivien määrää on saatu kasvatettua onnistuneella kampanjoinnilla alan muiden toimijoiden ja koulujen kanssa. Lähde: > tiedotus > tiedotteet Tulevia tapahtumia Maanmittauspäivät: Luentojaksojen aiheina ovat maanmittauksen uusjako, kirjaamisen uudistukset, vaatimukset lunastusarvioinnille, vaikutuksia kuntarakenteen muutoksesta, Rovaniemen kehitys maankäytön näkökulmasta, ohessa järjestetään opiskelijoiden maanmittauspäivät XXIV FIG International Congress: Luentojaksojen aiheena ovat ympäristö- ja ilmastokysymykset, teknologian kehittyminen ja maanmittauksen yhteiskunnalliseen vastuuseen liittyvät aiheet. Kiinteistöarviointi 4/09 14

15 FIG Congress Facing the Challenges Building the Capacity Sydney, Australia, Huhtikuu 2010 Vuoden 2010 suurin maanmittausalan tapahtuma järjestetään huhtikuun 11. päivä alkaen Australiassa Sydneyssä. Tapahtuma kokoaa paikalle yli 2000 alan asiantuntijaa. Tapahtuman aikana kuullaan lukuisia esityksiä ajankohtaisista teemoista. Tapahtumassa esitettäväksi on toimitettu liki tuhat artikkelia eri puolilta maailmaa valinnan varaa siis riittää ja jokaiselle löytyy varmasti kiinnostavia esityksiä. Suomen Kiinteistöarviointiyhdistyksen jäseniä kiinnostanee erityisesti 9. komission aiheet, mitkä käsittelevät mm. kiinteistösijoittamista, arviointistandardeja, perinteistä kiinteistöarviointia ja lunastusarviointia. Lue lisää kongressista ja sen annista sivuilta 15 Kiinteistöarviointi 4/09

16 YHTEISÖJÄSENEMME Kiinteistöalan Koulutussäätiö Catella Property Oy Auktorisoidut Kiinteistöarvioijat ry. Maanomistajien Arviointikeskus Oy Fingrid Oyj Newsec-Maakanta Oy Realia Management Oy Suomen Toimitila-asiantuntijat Oy Laatumaa Jones Lang LaSalle Ovenia Oy Svenska Handelsbanken AB Palautusosoite: Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry. c/o Juhana Hiironen Kivenhakkaajankuja 3 B 41, Espoo. Kiinteistöarviointi 4/09 16

HALLITUKSEN KOKOUS 1/2013

HALLITUKSEN KOKOUS 1/2013 HALLITUKSEN KOKOUS 1/2013 Aika: Torstai 27.2.2013 n. klo 17.00 Paikka: Gentti, Vaisalantie 8, Espoo Asialistan 5, kohta i käsiteltiin sähköpostikokouksessa 1.3-4.3.2013. Läsnä: Kauko Viitanen Puheenjohtaja

Lisätiedot

Kiinteistöarviointi 2/06

Kiinteistöarviointi 2/06 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti Suomen Kiinteistöarviointiyhdistyksen järjestämä esitelmätilaisuus maanantaina 5.6.2006 Tieteiden talolla. Lisätietoa sivulla 8. Kuva: Ian Britton LEHTI

Lisätiedot

Kiinteistöarviointi 2/07

Kiinteistöarviointi 2/07 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti Suomen Kiinteistöarviointiyhdistyksen kesäkuun esitelmätilaisuus torstaina 7.6.2007 Tieteiden talolla. Lisätietoa sivulla 7! Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys

Lisätiedot

Kiinteistöarviointi 2/05

Kiinteistöarviointi 2/05 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti Suomen Kiinteistöarviointiyhdistyksen järjestämä esitelmätilaisuus tiistaina 24.5.2005 Tieteiden talolla. kts. sivu 8 HUOM! LEHTI SISÄLTÄÄ SKAY:N JÄSENILLE

Lisätiedot

Pääkirjoitus: Yhdistyksemme rooli nyt ja tulevaisuudessa, 4. Neurotaloustiede ja evoluutioteoria metsän arvioinnissa, 5

Pääkirjoitus: Yhdistyksemme rooli nyt ja tulevaisuudessa, 4. Neurotaloustiede ja evoluutioteoria metsän arvioinnissa, 5 Kiinteistöarviointi 1/10 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti Pääkirjoitus: Yhdistyksemme rooli nyt ja tulevaisuudessa, 4 Neurotaloustiede ja evoluutioteoria metsän arvioinnissa, 5 Kiinteistöalan

Lisätiedot

Näkökulmia liikenteen laajempiin taloudellisiin vaikutuksiin

Näkökulmia liikenteen laajempiin taloudellisiin vaikutuksiin WHOLE-hanke asiantuntijatyöpaja 17.5.2016 Seppo Laakso Kaupunkitutkimus TA Oy Näkökulmia liikenteen laajempiin taloudellisiin vaikutuksiin Saavutettava sijainti resurssina Liikenteen laajemmat vaikutukset

Lisätiedot

KEHITTÄMISKORVAUSTEN ARVIOINTI

KEHITTÄMISKORVAUSTEN ARVIOINTI KEHITTÄMISKORVAUSTEN ARVIOINTI KUNTIEN JA MAANMITTAUSLAITOKSEN KIINTEISTÖTEHTÄVIEN KOULUTUSPÄIVÄ 20.9.2011 Seppo Sadeharju Varsinais-Suomen maanmittaustoimisto 1 MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA MIKÄ KEHITTÄMISKORVAUS,

Lisätiedot

Maa-20.2334 Korvausarviointi

Maa-20.2334 Korvausarviointi Uusjaon hyötylaskelmien Raakamaan Halkominen arviointi uudistaminen Maa-20.2334 Korvausarviointi 1 The effect Uusjaon of financial hyötylaskelmien Raakamaan Halkominen crisis arviointi to uudistaminen

Lisätiedot

Esityksen rakenne: Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto pähkinänkuoressa. Tutkimustulokset. Yhteenveto

Esityksen rakenne: Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto pähkinänkuoressa. Tutkimustulokset. Yhteenveto Esityksen rakenne: Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto pähkinänkuoressa Tutkimustulokset Yhteenveto KVKL pähkinänkuoressa Perustettu: 18.3.2008 Perustajat: Realia Group Oy Kiinteistömaailma Oy OP-Keskus

Lisätiedot

HALLITUS Puheenjohtaja Kauko Viitanen Teknillinen Korkeakoulu

HALLITUS Puheenjohtaja Kauko Viitanen Teknillinen Korkeakoulu Kiinteistöarviointi 3/09 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti Täysi korvaus vai melkein täysi, s - 4 Visbyssä arvioitiin kiinteistöarviointia, s - 6 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry.

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2013

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2013 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2013 Hiltunen Heikki Junnila Tiia Luukkonen Aki Sisällysluettelo 1 TUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT... 2 2 LIIKEVAIHTO... 5 3 TYÖVOIMA... 6 3.1 Henkilöstön määrä... 6 3.2 Rekrytoinnit...

Lisätiedot

Kiinteistöarviointi 1/06

Kiinteistöarviointi 1/06 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n lehti VUOSIKOKOUSKUTSU Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n vuosikokoukseen Aika: tiistai 28.3.2006 klo 17.20 Paikka: Teknillisen korkeakoulun maanmittausosaston

Lisätiedot

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta 1 : Yksityiset toimijat yrittäjien tärkein voimavara Kysely toteutettiin yhteistyössä Suomen Yrittäjien

Lisätiedot

Lunastustoimitukset. ProAgrian Vältä lakitupa sopimustietoa maatalousyrittäjille -koulutus 22.11.2011

Lunastustoimitukset. ProAgrian Vältä lakitupa sopimustietoa maatalousyrittäjille -koulutus 22.11.2011 Lunastustoimitukset ProAgrian Vältä lakitupa sopimustietoa maatalousyrittäjille -koulutus 22.11.2011 Arviointipäällikkö Mika Summala Pohjois-Karjalan maanmittaustoimisto 1 MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA

Lisätiedot

Maapolitiikan pääperiaatteet. Kymppi-Moni työpaja 15.2.2012

Maapolitiikan pääperiaatteet. Kymppi-Moni työpaja 15.2.2012 Maapolitiikan pääperiaatteet Kymppi-Moni työpaja 15.2.2012 Maapoliittinen ohjelma Maapoliittinen ohjelma on asiakirja, jossa valtuusto määrittelee maapoliittiset tavoitteet ja periaatteet. Sipoon kunnan

Lisätiedot

Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla

Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla Tutkimus Marraskuu 2005 *connectedthinking Sisällysluettelo Yhteenveto... 3 Yleistä... 3 Kyselytutkimuksen tulokset... 3 Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla...

Lisätiedot

Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos

Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos Mäntsälän muutos maaseutupitäjästä osaksi Helsingin seutua Mäntsälän yritystoiminta

Lisätiedot

Kiinteistöarviointi 4/06

Kiinteistöarviointi 4/06 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti Tervetuloa glögeille! Esitelmätilaisuus torstaina 14.12.2006 klo 17.00 Tieteiden talolla. Aiheena Suomalainen epäsuora kiinteistösijoittaminen. Katso

Lisätiedot

Lausunto Technopolis Oyj:n sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksestä 31.12.2012

Lausunto Technopolis Oyj:n sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksestä 31.12.2012 Lausunto Technopolis Oyj:n sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksestä 31.12.2012 Jukka Uusitalo Antti Huotari Seppo Koponen 17.1.2013 An International Associate of Toimeksiannon määritys Toimeksianto Technopolis

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 Anetjärvi Mikko Karvonen Kaija Ojala Satu Sisällysluettelo 1 TUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT... 2 2 LIIKEVAIHTO... 5 3 TYÖVOIMA... 6 3.1 Henkilöstön määrä... 6 3.2 Rekrytoinnit...

Lisätiedot

Lausunto Technopolis Oyj:n sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksestä 31.12.2010

Lausunto Technopolis Oyj:n sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksestä 31.12.2010 Lausunto Technopolis Oyj:n sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksestä 31.12.2010 Kaj Söderman Seppo Koponen Jukka Uusitalo 18.1.2011 Toimeksiannon määritys Toimeksianto Technopolis Oyj (Technopolis) ja Realia

Lisätiedot

Kiinteistöarviointi 3/06 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti

Kiinteistöarviointi 3/06 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti Suomen Kiinteistöarviointiyhdistyksen järjestää esitelmätilaisuuden tiistaina 17.10.2006 Tieteiden talolla. Lisätietoa sivulla 6! Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys

Lisätiedot

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY Päivi Kilpeläinen & Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Vilja Tähtinen, HSY

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY Päivi Kilpeläinen & Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Vilja Tähtinen, HSY Helsingin seudun yritysraportti Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY Päivi Kilpeläinen & Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Vilja Tähtinen, HSY Helsingin seutu on Suomen suurin tuotannon ja yritystoiminnan

Lisätiedot

Poliittinen riski Suomessa. Energiateollisuus ry 20.6.2012

Poliittinen riski Suomessa. Energiateollisuus ry 20.6.2012 Poliittinen riski Suomessa Energiateollisuus ry 20.6.2012 Poliittinen riski Suomessa: Tutkimusasetelma Aula Research Oy toteutti kyselytutkimuksen lainsäädännöllisen kehityksen ennustettavuudesta ja poliittisesta

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

Kiinteistön edustalla oleva vesijättö voidaan liittää sen kohdalla olevaan kiinteistöön laissa säädetyin edellytyksin täyttä korvausta vastaan.

Kiinteistön edustalla oleva vesijättö voidaan liittää sen kohdalla olevaan kiinteistöön laissa säädetyin edellytyksin täyttä korvausta vastaan. Vesijätön lunastus Kari Tuppurainen kari.tuppurainen@maanmittauslaitos.fi 0400-719023 28.4.2015, Pohjois-Savon Kalatalouskeskus ry:n vuosikokous Hotelli Iso Valkeinen, Kuopio Kiinteistön edustalla oleva

Lisätiedot

Kiinteistöarviointi 4/07

Kiinteistöarviointi 4/07 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti Syksyn esitelmätilaisuus torstaina 18.10.2007 vierailijana Aivar Tomson Virosta. IVS-koulutustilaisuus 29.11.2007. Lisätietoa sivuilla 6 ja 7. Suomen

Lisätiedot

PAKKOLUNASTUKSET 01.10.2015 PAKKOLUNASTUKSEN PERUSTEET 08.10.2015 LUNASTUSTOIMITUS 22.10.2015 KML:N MUKAISET LUNASTUKSEN

PAKKOLUNASTUKSET 01.10.2015 PAKKOLUNASTUKSEN PERUSTEET 08.10.2015 LUNASTUSTOIMITUS 22.10.2015 KML:N MUKAISET LUNASTUKSEN PAKKOLUNASTUKSET 01.10.2015 PAKKOLUNASTUKSEN PERUSTEET 08.10.2015 LUNASTUSTOIMITUS 22.10.2015 KML:N MUKAISET LUNASTUKSEN 12.11.2015 MAANTIE- JA RATATOIMITUKSET 19.11.2015 EXCURSIO MAAOIKEUTEEN VANTAALLE

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015 Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Sisältö Mitä on yrityksen taloudellinen tila? Tunnuslukujen perusteet

Lisätiedot

TALOUDEN- JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2010 ASUINKIINTEISTÖPOLITIIKKA

TALOUDEN- JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2010 ASUINKIINTEISTÖPOLITIIKKA AALTO-YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 27.8.2010 hyväksyttäväksi 1 (8) TALOUDEN- JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2010 ASUINKIINTEISTÖPOLITIIKKA 1. KIINTEISTÖOMAISUUS 1.1. Asuinkiinteistökanta 1.1.2010 1.2. Asuinkiinteistöjen

Lisätiedot

KOTIMAISTEN KIELTEN KIELIKYLPYOPETUS JA VIERASKIELINEN OPETUS KUNTATASON TARKASTELUSSA

KOTIMAISTEN KIELTEN KIELIKYLPYOPETUS JA VIERASKIELINEN OPETUS KUNTATASON TARKASTELUSSA KOTIMAISTEN KIELTEN KIELIKYLPYOPETUS JA VIERASKIELINEN OPETUS KUNTATASON TARKASTELUSSA Elisa Miettinen elisa.a.miettinen@jyu.fi Kielikoulutuspolitiikan verkosto Soveltavan kielentutkimuksen keskus, JY

Lisätiedot

HALLITUS Puheenjohtaja Tuomo Heinonen Maanmittauslaitos

HALLITUS Puheenjohtaja Tuomo Heinonen Maanmittauslaitos Kiinteistöarviointi 3/08 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry. HALLITUS Puheenjohtaja Tuomo Heinonen Maanmittauslaitos JÄSEN Kauko Viitanen, vpj. Teknillinen

Lisätiedot

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 3/2015

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 3/2015 Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 3/2015 15.12.2015 Jouluinen tervehdys kaikille MUAn jäsenille! Tässä vuoden viimeisessä jäsenkirjeessä on tietoa Maaseudun uusi aika -yhdistyksen ajankohtaisista

Lisätiedot

Eurooppalainen yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen laatukehys

Eurooppalainen yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen laatukehys Eurooppalainen yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen laatukehys Kansalliset edellytykset ja vaatimukset palvelun tarjoajalle 22.8.2014 Sirpa Granö ja Johanna Haaga (käännös) Kansalliset edellytykset ja

Lisätiedot

Kiinteistöarviointi 4/15. Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti

Kiinteistöarviointi 4/15. Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti Kiinteistöarviointi 4/15 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti Sisällys KIINTEISTÖARVIOINTI 4/2015 HALLITUS PUHEENJOHTAJA Kauko Viitanen Aalto-yliopisto HALLITUKSEN JÄSENET Arja Lehtonen Catella

Lisätiedot

KIINTEISTÖARVIOINTI 2/11

KIINTEISTÖARVIOINTI 2/11 KIINTEISTÖARVIOINTI 2/11 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti 1 Sisällys KIINTEISTÖARVIOINTI 2/11 HALLITUS PUHEENJOHTAJA Kauko Viitanen Teknillinen Korkeakoulu HALLITUKSEN JÄSENET Arja Lehtonen

Lisätiedot

Sustainability in Tourism -osahanke

Sustainability in Tourism -osahanke 25.3.2013 Päivi Lappalainen Matkailun ja elämystuotannon osaamiskeskus Osaprojektin tavoitteet Osaprojektin tavoitteena oli työpajojen ja tilaisuuksien kautta koota yritysten näkemyksiä ja tarvetta vastuullisen

Lisätiedot

KIINTEISTÖARVIOINTI 1/13

KIINTEISTÖARVIOINTI 1/13 KIINTEISTÖARVIOINTI 1/13 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti Kiinteistöarviointi 1/13 1 HALLITUS PUHEENJOHTAJA Kauko Viitanen Aalto-yliopisto HALLITUKSEN JÄSENET Arja Lehtonen Catella Property

Lisätiedot

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia?

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia? EKOLOGISUUS Ovatko lukiolaiset ekologisia? Mitä on ekologisuus? Ekologisuus on yleisesti melko hankala määritellä, sillä se on niin laaja käsite Yksinkertaisimmillaan ekologisuudella kuitenkin tarkoitetaan

Lisätiedot

Kiinteistöarviointi 1/12

Kiinteistöarviointi 1/12 Kiinteistöarviointi 1/12 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti 1 HALLITUS PUHEENJOHTAJA Kauko Viitanen Aalto-yliopisto HALLITUKSEN JÄSENET Arja Lehtonen Catella Property Oy Antti Orama Maanomistajien

Lisätiedot

Kehittämiskysely 2012. Tulokset

Kehittämiskysely 2012. Tulokset Kehittämiskysely 2012 Tulokset Tausta Kehittämiskysely toteutettiin eteläpohjalaisissa kaluste- ja asumisteollisuuden yrityksissä loka-marraskuussa 2012 Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa kohderyhmään

Lisätiedot

Vahvat peruskunnat -hanke

Vahvat peruskunnat -hanke Vahvat peruskunnat -hanke Signe Jauhiainen 22.5.2012 Tutkimuskysymykset Syntyykö kuntaliitoksissa elinvoimaisia peruskuntia? Ovatko kunnat elinvoimaisia myös tulevaisuudessa? Millaisia vaikutuksia liitoksilla

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

Ekotehokkuus: Toimitilojen käyttö ja ylläpito. Anna Aaltonen Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 27.1.2011

Ekotehokkuus: Toimitilojen käyttö ja ylläpito. Anna Aaltonen Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 27.1.2011 Ekotehokkuus: Toimitilojen käyttö ja ylläpito Anna Aaltonen Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 27.1.2011 Sisältö Ympäristöasioiden hallinta yrityksissä Toimitilojen vaikutus ympäristöön Kiinteistön ympäristösertifioinnit

Lisätiedot

SEKTORITUTKIMUS / Alue ja yhdyskuntarakenne ja infrastuktuurit jaosto Tutkimusteema Monikeskuksinen aluerakenne ja alueiden toimivuus

SEKTORITUTKIMUS / Alue ja yhdyskuntarakenne ja infrastuktuurit jaosto Tutkimusteema Monikeskuksinen aluerakenne ja alueiden toimivuus SEKTORITUTKIMUS / Alue ja yhdyskuntarakenne ja infrastuktuurit jaosto Tutkimusteema Monikeskuksinen aluerakenne ja alueiden toimivuus Seppo Laakso (Kaupunkitutkimus TA) & Paavo Moilanen (Strafica) Yritystoiminnan

Lisätiedot

Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus Yrittäjien näkemyksiä

Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus Yrittäjien näkemyksiä Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus Yrittäjien näkemyksiä http://www.yrittajat.fi/fi-fi/suomenyrittajat/tutkimustoiminta/ Koulutusasioiden päällikkö Veli-Matti Lamppu

Lisätiedot

Käyttäjien tila-ja palvelutarpeet ja preferenssit muuttuvassa toimintaympäristössä

Käyttäjien tila-ja palvelutarpeet ja preferenssit muuttuvassa toimintaympäristössä Käyttäjien tila-ja palvelutarpeet ja preferenssit muuttuvassa toimintaympäristössä Tutkija Peggie Rothe, Aalto-yliopisto Johtaja Satu Haaparanta, KTI Fifman syysseminaari 23.9.2010, SOL-CITY Agenda Preferenssit-hanke

Lisätiedot

Innovatiiviset maankäytön keinot

Innovatiiviset maankäytön keinot Innovatiiviset maankäytön keinot KUPERA-workshop Lempäälä 14.10.2011 Pekka Vaara Aluekehittämisen malleja, eräitä esimerkkejä Tapiola Suurpelto Jätkäsaari Marja-Vantaa VicUrban Älvstranden Kuninkaankolmio

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon ITratkaisujen

Sosiaali- ja terveydenhuollon ITratkaisujen 26.1.2014 Joulukuussa 2013 toteutetun kyselyn tulokset Sosiaali- ja terveydenhuollon ITratkaisujen hyödyntämistä ja tietohallintoa koskeva kysely Tomi Dahlberg Karri Vainio Sisältö 1. Kysely, sen toteutus,

Lisätiedot

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2011

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2011 1 Sisällys 1. Selvityksen tarkoitus s. 1 2. Selvityksen toteuttaminen s. 1 3. Selvityksen tulokset s. 2 3.1 Velkaantumisen taustalla olevien syiden kehittyminen s. 2 3.2 Nuorten velkaantumisen taustalla

Lisätiedot

www.asli.fi Tampere University of Technology Construction Management and Economics Korkeakoulunkatu 5 P.O. Box 600 FI-33101 Tampere Finland

www.asli.fi Tampere University of Technology Construction Management and Economics Korkeakoulunkatu 5 P.O. Box 600 FI-33101 Tampere Finland www.asli.fi Tampere University of Technology Construction Management and Economics Korkeakoulunkatu 5 P.O. Box 600 FI-33101 Tampere Finland Asumisen liiketoiminnan tutkimusryhmä ASLI Ensimmäinen asumisen

Lisätiedot

Energia-alan osaamis- ja työvoimatarpeet yritysselvitys. Kevät 2013

Energia-alan osaamis- ja työvoimatarpeet yritysselvitys. Kevät 2013 Energia-alan osaamis- ja työvoimatarpeet yritysselvitys Kevät 2013 Yritysvastaajia 22 yli kolmannes vastaajista edusti yli 500 työntekijän yritystä Yrityksen toimintaympäristö energia-alalla 45,00 % 4

Lisätiedot

TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET. 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy

TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET. 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy Kunnan teknisen toimen palvelut ovat tärkeitä asukkaille Kiristyneessä kuntataloudessa kunnilla on ollut vaikeuksia teknisen

Lisätiedot

Hoivakodin kannustinmalli Kaupunginjohtajan innovaatiokilpailun vuoden 2014 potentiaalinen innovaatio. 17.2.2015/Mona Hägglund

Hoivakodin kannustinmalli Kaupunginjohtajan innovaatiokilpailun vuoden 2014 potentiaalinen innovaatio. 17.2.2015/Mona Hägglund Hoivakodin kannustinmalli Kaupunginjohtajan innovaatiokilpailun vuoden 2014 potentiaalinen innovaatio 17.2.2015/Mona Hägglund Vanhusten palvelujen ympärivuorokautisten asumispalvelujen kilpailutus 2014

Lisätiedot

Logistiikkaselvitys 2014: Julkistaminen ja keskeiset tulokset

Logistiikkaselvitys 2014: Julkistaminen ja keskeiset tulokset 1 : Julkistaminen ja keskeiset tulokset Turun Liikennepäivä 2014 Professori Lauri Ojala 19.11.2014 LOGISTIIKKASELVITYS 2014 2 Liikenneviraston toimeksianto Tietojen keruu suoritettu keväällä 2014 Toteutettu

Lisätiedot

Kiinteistöarviointi 3/05

Kiinteistöarviointi 3/05 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti Suomen Kiinteistöarviointiyhdistyksen järjestämä ARVIOINTISEMINAARI 25.8.2005 kts. sivu 6 BALTIC VALUATION CONFERENCE 22-24.9.2005 Tallinn, Estonia, kts

Lisätiedot

Työvoiman hankintakanavat palveluyrityksissä Kesäkuu 2000 Mikko Martikainen 1 Taustaa kyselylle Tämän selvityksen tulokset ovat osa Palvelutyönantajien jäsenyrityksille marraskuussa 1999 lähetettyä kyselyä,

Lisätiedot

Asiantuntijanäkemys Lappeenranta 2028 -strategiaan

Asiantuntijanäkemys Lappeenranta 2028 -strategiaan Asiantuntijanäkemys Lappeenranta 2028 -strategiaan Strategian laadintaa varten on tunnistettu neljä näkökulmaa, joiden kautta kaupungin toiminnalle asetetaan tavoitteita. Näkökulmat ovat: kuntalaisen hyvinvointi

Lisätiedot

- ALMA - Asumisen ja hyvinvoinnin alueelliset palvelumallit bes.tkk.fi

- ALMA - Asumisen ja hyvinvoinnin alueelliset palvelumallit bes.tkk.fi - ALMA - Asumisen ja hyvinvoinnin alueelliset palvelumallit Tieteiden talo 18.5.2010 Arto Huuskonen, DI TUTKIMUKSEN TAUSTATEKIJÄT Väestö ikääntyy ja palvelutarpeet muuttuvat Ikääntyvä väestö viettää enemmän

Lisätiedot

Koillismaalaiset yritykset kaipaavat tietoa ja palvelua alueen yritysneuvontapalveluista

Koillismaalaiset yritykset kaipaavat tietoa ja palvelua alueen yritysneuvontapalveluista LEHDISTÖTIEDOTE, 28.11.2011 JULKAISUVAPAA HETI Yrityskyselyllä tietoa yritysneuvontapalvelusta Koillismaalaiset yritykset kaipaavat tietoa ja palvelua alueen yritysneuvontapalveluista Koillismaalaisille

Lisätiedot

Markkinatutkimus tilasuunnittelupalveluiden potentiaalisille asiakkaille

Markkinatutkimus tilasuunnittelupalveluiden potentiaalisille asiakkaille Markkinatutkimus tilasuunnittelupalveluiden potentiaalisille asiakkaille Tausta ja menetelmät Toteutimme markkinatutkimuksen tilasuunnittelupalveluiden potentiaalisille asiakkaille maaliskuussa 2013 Kyselyn

Lisätiedot

YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA Lasten asioista vastaavat sosiaalityöntekijät

YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA Lasten asioista vastaavat sosiaalityöntekijät 10.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA Lasten asioista vastaavat sosiaalityöntekijät SOS-lapsikylän toimintakäsikirjan mukaisesti lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen lasten asioista vastaaville

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kemijärven kaupunki 1 (6) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava Pyhätunturin matkailukeskuksessa Teuvontien varrella. Suunnittelualue ja kaavan tavoite Suunnittelualue sijaitsee Pyhätunturin

Lisätiedot

13.05.2013. 13.05.2013 Markku Savolainen. Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013. Markku Savolainen, yhteyspäällikkö

13.05.2013. 13.05.2013 Markku Savolainen. Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013. Markku Savolainen, yhteyspäällikkö 13.05.2013 Markku Savolainen Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013 Markku Savolainen, yhteyspäällikkö 1 Kiinnostaako seudulle sijoittuminen nyt tai ensi vuonna? Markkinatutkimus keväällä 2011: noin 3000

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 21 11.02.2015. 21 Asianro 589/10.00.02.01/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 21 11.02.2015. 21 Asianro 589/10.00.02.01/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) 21 Asianro 589/10.00.02.01/2015 Maaningalla sijaitsevien rakennuspaikkojen luovutusehdot Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Tonttipalveluyksikkö Kuopion kaupungin

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

-päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä.

-päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä. Helsinki aikoo vähentää CO 2 -päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä. Jotta tavoitteet saavutetaan, tarvitaan uudenlaista yhteistyötä kaupungin, sen asukkaiden, kansalaisjärjestöjen sekä yritysten

Lisätiedot

ILMASTOSTRATEGIA JA SEN TAVOITTEET. Hannu Koponen 21.9.2011

ILMASTOSTRATEGIA JA SEN TAVOITTEET. Hannu Koponen 21.9.2011 ILMASTOSTRATEGIA JA SEN TAVOITTEET Hannu Koponen 21.9.2011 Sektorikohtaiset tavoitteet vuoteen 2020 Vertailuvuosi 2004-2006 Liikenne -30% Lämmitys -30% Sähkönkulutus -20% Teollisuus ja työkoneet -15% Maatalous

Lisätiedot

TAL-IT2015 Tilitoimistojen ohjelmistot

TAL-IT2015 Tilitoimistojen ohjelmistot TAL-IT2015 Tilitoimistojen ohjelmistot TAL-IT2015 TILITOIMISTOJEN OHJELMISTOT KYSELY TILITOIMISTOAMMATTILAISILLE HEIDÄN KOKEMUKSISTAAN TALOUSHALLINNON OHJELMISTOISTA Taloushallintoliitto halusi selvittää

Lisätiedot

Turvallisuuden kehittämishanke Hakarinteen peruskoulussa

Turvallisuuden kehittämishanke Hakarinteen peruskoulussa Turvallisuuden kehittämishanke Hakarinteen peruskoulussa Anis, Daniel Piirainen, Ilkka 2011 Leppävaara 2 Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Johdanto opinnäytetyöhön ja yhteenveto Anis, Daniel. Piirainen,

Lisätiedot

ARVIOKIRJA. Raahe, 5. kaupunginosa, kortteli 20 Rakennusoikeuden arvo 30.6.2015

ARVIOKIRJA. Raahe, 5. kaupunginosa, kortteli 20 Rakennusoikeuden arvo 30.6.2015 1 (11) ARVIOKIRJA Raahe, 5. kaupunginosa, kortteli 20 Rakennusoikeuden arvo 30.6.2015 CATELLA PROPERTY OY, HELSINKI, Y-TUNNUS 2214835-6 2 (11) Oulu 30.6.2015 ARVIOKIRJA ARVION KOHDE ARVION TILAAJA Arvion

Lisätiedot

Kiinteistöjen ylläpidon kustannusten vertailu Suomessa ja Virossa. KTI Kiinteistötieto Oy 26.05.2008

Kiinteistöjen ylläpidon kustannusten vertailu Suomessa ja Virossa. KTI Kiinteistötieto Oy 26.05.2008 Kiinteistöjen ylläpidon kustannusten vertailu Suomessa ja Virossa KTI Kiinteistötieto Oy 26.05.2008 Agenda KTI:n osaprojekti: kiinteistöjen ylläpitokustannusten vertailu ja tilastointi Kulujen ryhmittely

Lisätiedot

Asiakaskysely 2011. Olemme toimineet FINASin kanssa yhteistyössä. KAIKKI VASTAAJAT Vastaajia yhteensä: 182 (61%) Sähköpostikutsujen määrä: 298

Asiakaskysely 2011. Olemme toimineet FINASin kanssa yhteistyössä. KAIKKI VASTAAJAT Vastaajia yhteensä: 182 (61%) Sähköpostikutsujen määrä: 298 Asiakaskysely 2011 FINAS-akkreditointipalvelun asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin marras-joulukuussa 2011. Kysely lähetettiin sähköisenä kaikille FINASin asiakkaille. Kyselyyn saatiin yhteensä 182

Lisätiedot

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes. RESCA-hankkeen työpaja 23.9.2013 Pääposti Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017 Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.fi/huippuostajat Kasvua ja hyvinvointia

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ...2 1 SUUNNITTELUALUE...2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...2 3 KAAVAT ILANNE...2 4 MAANOMISTUS...2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINT I...3

Lisätiedot

Lapuan kaupunki Maanmittauslaitos Dnro MML /00 04 00/2015 KUNTA PAIKKATIETOAINEISTOJEN HANKINTAA JA KÄYTTÖOIKEUTTA KOSKEVA SOPIMUS

Lapuan kaupunki Maanmittauslaitos Dnro MML /00 04 00/2015 KUNTA PAIKKATIETOAINEISTOJEN HANKINTAA JA KÄYTTÖOIKEUTTA KOSKEVA SOPIMUS Maanmittauslaitos Dnro MML /00 04 00/2015 KUNTA PAIKKATIETOAINEISTOJEN HANKINTAA JA KÄYTTÖOIKEUTTA KOSKEVA SOPIMUS Sopimusosapuolet: Yhteyshenkilö: Jaakko Rissanen Maanmittauslaitos, Yhteyshenkilö: Kari

Lisätiedot

Kyläkyselyn tuloksia. Kyläsuunnittelija Sarita Humppi. www.salo.fi

Kyläkyselyn tuloksia. Kyläsuunnittelija Sarita Humppi. www.salo.fi Kyläkyselyn tuloksia Kyläsuunnittelija Sarita Humppi Vastaajat Vastaajia yhteensä 15. Miehiä kuusi ja naisia yhdeksän. Ikäjakauma: eniten 50 64-vuotiaita. Nuorin vastaaja 25-vuotias ja vanhin 88-vuotias

Lisätiedot

11.10.2013 Tekijän nimi

11.10.2013 Tekijän nimi 11.10.2013 Tekijän nimi Arkkitehtuuri kehittämisen välineenä Kokonaisarkkitehtuuri hallitun muutoksen avaimena Etelä-Savon maakuntaliitto 10.10.2013 Markku Nenonen Tutkijayliopettaja Mikkelin ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön strategisten hankkeiden arviointi

Työ- ja elinkeinoministeriön strategisten hankkeiden arviointi Työ- ja elinkeinoministeriön strategisten hankkeiden arviointi Alustavia tuloksia HYVÄ hankkeen arvioinnista HYVÄ- hankkeen neuvottelukunta 18.2.2011, Toni Riipinen Arviointityön luonteesta Arviointityön

Lisätiedot

Kiinteistöarviointi 4/10

Kiinteistöarviointi 4/10 Kiinteistöarviointi 4/10 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti 1 HALLITUS PUHEENJOHTAJA Kauko Viitanen Teknillinen Korkeakoulu HALLITUKSEN JÄSENET Arja Lehtonen Catella Property Oy Antti Orama

Lisätiedot

Lunastusmenettely. 1 Ilkka Alm

Lunastusmenettely. 1 Ilkka Alm Lunastusmenettely 1 Ilkka Alm 1 Lunastuslainsäädäntö 2 Lunastuslupa ja lunastustoimitus 3 Voimajohtoalueen lunastuskorvaukset 2 Ilkka Alm Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta

Lisätiedot

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 1 28.6.2010 Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 Sisällys 1. Selvityksen tarkoitus s. 1 2. Selvityksen toteuttaminen s. 1 3. Selvityksen tulokset s. 2 3.1 Velkaantumisen

Lisätiedot

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa:

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu Rakentajanaukio 4 A, PL 12100, 00076 Aalto http://rmseura.tkk.fi Y-tunnus: 1108237-1 Jäsentiedote 03.04.2012 JÄSENTIEDOTE 1/2012 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan

Lisätiedot

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Edunvalvonta Talentia Pohjois-Savo ry:n hallitus kokoontuu vuonna 2010 vähintään viisi kertaa. Hallitus pyritään muodostamaan

Lisätiedot

SKAY:n 30 -vuotista taivalta juhlistettiin Pietarissa, s. 5 Tuottovaatimus kiinteistösijoittamisessa ja - arvioinnissa, s. 7 Yhdistyksen vuosikokous

SKAY:n 30 -vuotista taivalta juhlistettiin Pietarissa, s. 5 Tuottovaatimus kiinteistösijoittamisessa ja - arvioinnissa, s. 7 Yhdistyksen vuosikokous Kiinteistöarviointi 1/09 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti SKAY:n 30 -vuotista taivalta juhlistettiin Pietarissa, s. 5 Tuottovaatimus kiinteistösijoittamisessa ja - arvioinnissa, s. 7

Lisätiedot

Kiinteistöarviointi 2/13

Kiinteistöarviointi 2/13 Kiinteistöarviointi 2/13 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti Kiinteistöarviointi 1/13 1 HALLITUS PUHEENJOHTAJA Kauko Viitanen Aalto-yliopisto HALLITUKSEN JÄSENET Arja Lehtonen Catella Property

Lisätiedot

Kesätyöpaikkakysely 2015

Kesätyöpaikkakysely 2015 Kesätyöpaikkakysely 2015 Yrityksenne toimiala? (N=167) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Palvelut Kauppa Teollisuus Rakentaminen Julkinen sektori Kuljetus ja varastoine Muut Yrityksenne kokoluokka? (N=166)

Lisätiedot

Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit

Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit Elinkaarimallit ja -palvelut tulosseminaari Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit Hanna Kaleva KTI Kiinteistötieto Oy 26.9.2006 ELINKAARIMALLIT kehityshanke: KTI:n osaprojekti:

Lisätiedot

Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen Euroopan unionissa. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry vastaa lausuntonaan seuraavaa:

Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen Euroopan unionissa. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry vastaa lausuntonaan seuraavaa: Lausunto 1 (5) Edunvalvonta/TK 20.9.2012 SAK 10670 / 2012 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry PL 157 00531 Helsinki Tunnistenumero: 73707199645-17 Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen

Lisätiedot

Vientikaupan ensiaskeleet 18.3.2014. Tea Laitimo 3/19/2014 www.kehy.fi

Vientikaupan ensiaskeleet 18.3.2014. Tea Laitimo 3/19/2014 www.kehy.fi Vientikaupan ensiaskeleet 18.3.2014 Tea Laitimo Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy Perustettu vuonna 1982, alansa pioneeri Osakkaana on yhteensä 33 yritystä ja yhteisöä Imatra, Rautjärvi, Ruokolahti Palvelua

Lisätiedot

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusasetelma Pohjolan Voima teetti alkuvuoden

Lisätiedot

Sodankylä. Korteojan ranta-asemakaavan osittainen muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.06.2012

Sodankylä. Korteojan ranta-asemakaavan osittainen muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.06.2012 Sodankylä Orajärvi, Papinranta Märsylä RN:o 9:34 (758-411-9-34) Korteojan ranta-asemakaavan osittainen muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.06.2012 Korteoja Papinranta Kaavamuutosalue käsittää

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuuden pullonkaulat. Toimitusjohtaja Jyrki Laurikainen Rakennusten energiaseminaari 2015

Rakennusten energiatehokkuuden pullonkaulat. Toimitusjohtaja Jyrki Laurikainen Rakennusten energiaseminaari 2015 Rakennusten energiatehokkuuden pullonkaulat Toimitusjohtaja Jyrki Laurikainen Rakennusten energiaseminaari 2015 RAKLI Tilaa elämälle RAKLI kokoaa yhteen kiinteistöalan ja rakennuttamisen vastuulliset ammattilaiset.

Lisätiedot

SimLab prosessisimulointi

SimLab prosessisimulointi SimLab prosessisimulointi Visualisointi Visualisointi kokonaiskuva kokonaiskuva prosessista prosessista yli yli rajapintojen rajapintojen Perustana Perustana prosessin prosessin mallinnus mallinnus ja

Lisätiedot

HSL Työsuhdematkaliput Asiakas- ja potentiaalitutkimus Kesäkuu - elokuu 2011

HSL Työsuhdematkaliput Asiakas- ja potentiaalitutkimus Kesäkuu - elokuu 2011 HSL Työsuhdematkaliput Asiakas- ja potentiaalitutkimus Kesäkuu - elokuu 20 SFS-ISO 20252:2008 sertifioitu HSL Työsuhdematkaliput Asiakas- ja potentiaalitutkimus kesä-elokuussa 20 Tutkimuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017 TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAT Luova ja energinen taideorganisaatio edellyttää kirjastoa, joka elää innovatiivisesti ajassa mukana sekä huomioi kehysorganisaationsa ja sen edustamien taiteen alojen pitkän

Lisätiedot

Seinäjoen opetustoimi. Koulu työyhteisönä 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa)

Seinäjoen opetustoimi. Koulu työyhteisönä 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Seinäjoen opetustoimi Koulu työyhteisönä 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Yhteistulos, koulu työyhteisönä Koulu työyhteisönä 5 4 3 2 1 Ka 1 Miten yhteistyö koulussanne toimii opetushenkilöstön

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (6) Kiinteistölautakunta Vp/4 31.03.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (6) Kiinteistölautakunta Vp/4 31.03.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (6) 4 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle kiinteistönkaupan esisopimuksen tekemiseksi ja tonttien myymiseksi (Kaartinkaupunki, Kasarmitori, tontit

Lisätiedot