Opistojohtaminen muutoksessa hanke. Kansanopiston kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opistojohtaminen muutoksessa hanke. Kansanopiston kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista"

Transkriptio

1 Opistojohtaminen muutoksessa hanke Kansanopiston kehittämissuunnitelma Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista Opistojohtaminen muutoksessa hankkeessa ryhmä kansanopistoja laati oman opistonsa kehittämissuunnitelmaa. Samalla koostettiin aineistoa ja jaettiin yhdessä näkemyksiä siitä, minkälainen on laadukas kehittämissuunnitelma. Keskustelua kehittämissuunnitelmista on käyty myös Opetushallituksen edustajien kanssa. Kehittämissuunnitelmaa on edellytetty esimerkiksi Opetushallituksen jakamien vapaan sivistystyön laatu- ja kehittämisavustusten hakemisen yhteydessä. Hankkeen keskustelussa on noussut esille erilaisia kehittämissuunnitelmatyön ongelmakohtia. Näitä ovat olleet esimerkiksi se, että kehittämissuunnitelmat eivät kytkeydy riittävällä tavalla opiston toimintaympäristöön ja niissä on näin tavoitteettomuutta ja visiottomuutta. Kehittämissuunnitelma saattaa jäädä myös helposti irralliseksi ja se ei kytkeydy opiston strategiaan. Toisaalta operatiivisuuskin voi jäädä liian yleiseksi. Seuraavaan on koottu aineksia kehittämissuunnitelman rakentamisen tueksi. Opetushallituksen laatimat mallit koulutuksen järjestäjien kehittämissuunnitelmille Opetushallitus on laatinut ammatillisen koulutuksen järjestäjien ja kunnissa tapahtuvan strategisen suunnittelun tueksi kehittämissuunnitelmamallit. Niitä on esitelty tarkemmin Opetushallituksen sivuilla: Kehittämissuunnitelmamallilla on seuraavat tavoitteet ja lähtökohdat: Opetushallituksen laatima malli opetuksen ja koulutuksen järjestäjien strategisen suunnittelun tueksi Yhdistää koulutuksen järjestäjien omat kehittämistarpeet valtakunnallisiin kehittämislinjauksiin muodostaen tavoitteellisen kokonaisuuden Voi halutessaan ottaa käyttöön uutena koulutuksen strategisen suunnittelun tapana Mallia voidaan käyttää sellaisenaan tai sitä voidaan muokata omiin tarpeisiin sopivaksi Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma toimii myös paikallisen koulutuspoliittisen keskustelun tukena ja käynnistäjänä

2 Opistojohtaminen muutoksessa -hankkeen lähestymistavat kansanopistojen kehittämissuunnitelmiin Kehittämissuunnitelma osana opiston strategista johtamista Hankkeessa katsottiin, että kehittämissuunnitelman tulee integroitua luontevaksi osaksi oppilaitoksen strategista johtamista ja suunnittelukäytäntöjä. Kehittämissuunnitelma kuvattiin seuraavasti: Kehittämissuunnitelma = Yhteydessä strategiaan mitkä ovat keskeiset toiminnan kehittämistavoitteet Operatiivinen asiakirja, jonka avulla kuvataan, mitä aiotaan kehittää ja miten Kehittämissuunnitelman laatiminen Kehittämissuunnitelma pohjataan opiston strategisiin tavoitteisiin Perustana hyödynnetään kuvausta toimintaympäristön muutoksista ja opiston nykytilasta Nykytilan kuvauksen perusteella tunnistetaan konkreettiset kehittämiskohteet Kehittämiskohteiden osalta asetetaan täsmälliset kehittämistavoitteet, toimenpiteet, aikataulut, vastuut ja resurssit sekä se kuinka kehittämissuunnitelman toteutumista arvioidaan osana muuta arviointia. Kehittämissuunnitelman suhdetta strategisen johtamisen kokonaisuudessa voidaan kuvata alla olevan kuvan avulla. Keskeisinä lähtökohtina opiston kehittämiselle nähdään sen visio, missio ja strategia. Kehittämissuunnitelma on kytketty prosessien johtamiseen tavoitteiden asettamisen näkökulmasta.

3 BSC-malli opistojohtamisen ja kehittämissuunnitelman rakentamisen tukena Kehittämissuunnitelman rakentamista jäsennettiin hankkeessa tavoitejohtamisen näkökulmasta. BSC-malli nähtiin johtamisen apuvälineenä strategian jalkauttamiseen, toiminnan tavoitteellistamiseen, toiminnan tulosten seurantaan ja toiminnan kehittämiseen. Hankkeessa pyrittiin tarkastelemaan kansanopistojohtamista BSC-mallin mukaisesti neljästä näkökulmasta: 1. Taloudellinen näkökulma Oman opiston taloudellisten mahdollisuuksien kartoittaminen opiston kehittämissuunnitelmaa tehtäessä. Toimintaympäristön muutosten hahmottaminen ja opiston nykytilan havainnointi. Miten taloudellisesti resursseja käytetään? 2. Asiakasnäkökulma Mitkä ovat keskeisiä toimintaympäristön muutoksia asiakasnäkökulmasta? Minkälaisia sivistystarpeita on nyt/tulevaisuudessa? Minkälaisiin sivistystarpeisiin vastataan ja mistä yhteiskunnallisista koulutustehtäviä huolehditaan. 3. Prosessinäkökulma Mitkä ovat keskeisiä prosesseja perustehtävän näkökulmasta? Miten tuotamme laadukasta koulutuspalvelua, joka vastaan sivistystarpeisiin? Missä prosesseissa on erityisesti onnistuttava? 4. Oppimisen ja kasvun näkökulma Miten säilytetään kyky muuttua ja kehittyä? Osaamisen johtamisen kehittäminen: miten johdetaan olemassa olevan osaamisen kartoittamista, osaamisen kehittämistä haluttuun suuntaan ja osaamisen kehittämisen seurantaa? Henkilöstösuunnittelun kehittäminen: miten henkilöstön osaaminen ja resurssit hyödynnetään parhaalla mahdollisella tavalla? Henkilöstöjohtamisen eri osa-alueiden huomiointi ja systemaattisuus: miten henkilöstöjohtamisen kokonaisuutta hallitaan? Hankkeen keskeisenä lähtökohtana oli se, että kehittämistavoitteiden asettaminen edellyttää huolellista opiston toimintaympäristön analysointia ja strategisten tavoitteiden asettamista. Toimintaympäristön analysoinnin mallina käsiteltiin esimerkiksi laadukas SWOT-mallia, joka on lyhyesti esitelty liitteessä 1. Kansanopistojen toimintaympäristöä käsiteltiin hankkeessa yhteisen keskustelussa myös seuraavan kansanopistojen kokonaistoimintaa kuvaavan kuvan avulla.

4 Kehittämissuunnitelma osana jatkuvaa parantamista Hankkeessa nähtiin kehittämissuunnitelma osana jatkuvaa parantamista ja tavoitteellista kehittämistyötä. Edellä kuvatun BSC-mallin/tasapainotetun tuloskortin perusajatus näkyy myös nk. Demingin ympyrässä, jota on jatkuvan parantamisen mallina kuvattu alla olevassa kuvassa.

5 Jatkuvan parantamisen kehää voidaan hyödyntää minkä tahansa prosessin kuvaamisessa ja se sopii hyvin myös kehittämisprosessin mallintajaksi. Tasapainotettu tuloskortti toimii hyvänä tukena tavoitteiden seuraamisessa, vastuiden määrittelyssä, aikataulutuksessa sekä arvioinnissa. Se on johtamisen apuväline siihen, että työt eivät jää keskeneräisiksi ja toiminnan kehittäminen on systemaattista. Hankkeessa laadittiin hahmotus sille, mitkä näkökulmat tulisi huomioida kehittämissuunnitelman laatimisessa ja laadittiin työpohja kehittämissuunnitelman rakentamiselle. Lähtökohtana oli se, että kehittämissuunnitelman ei tarvitse olla tekstimassana laaja asiakirja, vaan sen tulee tehokkaasti kuvata kehittämistyön keskeiset asiat. Kehittämissuunnitelma työkalu on esitetty alla ja se on tämän asiakirjan liitteenä excel-muodossa. Myös tasapainotettua tuloskorttia voidaan hyödyntää kehittämissuunnitelman laatimisessa ja se toimii siinä tehokkaana tukena ja kytkee kehittämissuunnitelman osaksi opiston kokonaistoimintaa. Esimerkki tuloskortista löytyy mm. osoitteesta Molemmissa työpohjissa on lähtökohtana prosessien systemaattinen toteuttaminen ja jatkuvan parantamisen malli. Ne kytkevät kehittämistyön strategisiin tavoitteisiin ja toisaalta määritellään toimenpiteet, vastuut, aikataulut ja arviointi.

6 Liite 1 Laadukas SWOT LAADUKAS SWOT on työkalu, joka on tulevaisuusavusteinen strategiaprosessi, jonka toimivuutta, kompastuskiviä lopuksi arvioidaan. Se on yksi työkalu oman organisaation toimintaympäristön muutosten tarkasteluun ja erilaisten tulevaisuuden kuvien hahmottamiseen. Voit lukea siitä lisää osoitteessa Laadukas SWOT tiivistetysti

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Koulutuksesta osaamisen kehittämiseen - vuorovaikutustyöpaja 29.1.2015. Liisa Martikainen, koulutus- ja kehittämispäällikkö, KYS 29.1.

Koulutuksesta osaamisen kehittämiseen - vuorovaikutustyöpaja 29.1.2015. Liisa Martikainen, koulutus- ja kehittämispäällikkö, KYS 29.1. Koulutuksesta osaamisen kehittämiseen - vuorovaikutustyöpaja 29.1.2015 Puijon sairaala 1 Ihmisläheistä hoitoa Visio: tuotamme parasta terveyspalvelua Toiminta-ajatus: edistämme terveyttä Annamme vaikuttavaa,

Lisätiedot

SUOMEN LAATUPALKINTOMALLIN SOVELLUS AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN

SUOMEN LAATUPALKINTOMALLIN SOVELLUS AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN Anu Räisänen Aila Korpi SUOMEN LAATUPALKINTOMALLIN SOVELLUS AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN Opas itsearviointiin ja ulkoiseen auditointiin OPETUSHALLITUS Arviointi 2/2002 Opetushallitus ja tekijät ISBN 952-13-1408-7

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Strateginen johtaminen Eksotessa

Strateginen johtaminen Eksotessa Strateginen johtaminen Eksotessa Asiakirjassa on linkkejä Eksoten intranetiin Eksonetiin, jota voivat käyttää vain henkilöt, joilla on käyttäjätunnukset. 4/2015 2 (13) SISÄLLYSLUETTELO 1 STRATEGIAN JOHTAMINEN

Lisätiedot

KANSALAISOPISTOJEN CAF -ARVIOINTIOPAS

KANSALAISOPISTOJEN CAF -ARVIOINTIOPAS KANSALAISOPISTOJEN CAF -ARVIOINTIOPAS 2012 FCG Koulutus ja konsultointi Oy Snellmaninkatu 10, 53100 Lappeenranta Puh. 010 4090, fax 010 409 2181, www.fcg.fi Y-tunnus 2474033-7 Kotipaikka Helsinki FCG KOULUTUS

Lisätiedot

Kuntien johtoryhmätyön nykytila ja tulevaisuuden haasteet

Kuntien johtoryhmätyön nykytila ja tulevaisuuden haasteet Kuntien johtoryhmätyön nykytila ja tulevaisuuden haasteet Tampereen yliopisto Yhdyskuntatieteiden laitos Kunnallispolitiikan pro gradu -tutkielma Huhtikuu 2008 Annika Peltomaa TAMPEREEN YLIOPISTO Yhdyskuntatieteiden

Lisätiedot

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Versio: 1.2 5.10.2012 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Soveltamisala... 4 3 Termit ja

Lisätiedot

Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi Vapaa sivistystyö

Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi Vapaa sivistystyö Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi Vapaa sivistystyö Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifioinnin tunnus: Marisa Saarinen Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö OKKA-säätiö

Lisätiedot

Kooste TieVie asiantuntijakoulutuksen 2005 Arviointi -verkkojaksosta

Kooste TieVie asiantuntijakoulutuksen 2005 Arviointi -verkkojaksosta Kooste TieVie asiantuntijakoulutuksen 2005 Arviointi -verkkojaksosta Arviointi-verkkojakson ensimmäisen osan näkökulmana oli verkko-opetuksen laadun arviointi ja kehittäminen. Jakson tavoitteena oli syventää

Lisätiedot

Tarinoita KuntaKesusta

Tarinoita KuntaKesusta Opetus- ja sivistystoimen asiantuntijat OPSIA ry Tulevaisuus näyttää tuloksen, mutta prosessi itsessään on ollut antoisa. Tässä prosessissa sekä matkalla että päämäärällä on merkityksensä. Tarinoita KuntaKesusta

Lisätiedot

Tukipalvelujen uusi järjestys Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian kokemuksia tukipalvelujen laatutyöstä

Tukipalvelujen uusi järjestys Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian kokemuksia tukipalvelujen laatutyöstä LAATUASKELEITA KOKEMUKSIA VERKKO-OPETUKSEN LAATUTYÖSTÄ 61 Tukipalvelujen uusi järjestys Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian kokemuksia tukipalvelujen laatutyöstä Anu Koivu Lähtötilanne Helsingin yliopiston

Lisätiedot

Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa

Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Päijät-Hämeen pilotti Osaamisen ennakointi hyvinvointipalveluissa Päijät-Hämeen koulutuskonserni Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä Kaarinan kaupunki Paimion

Lisätiedot

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen...

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen... Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Työkirjan sisällöstä... 3 1.2 Yleistä tuotteistamisesta... 3 2 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 2.1 Valmennuspalvelun perusrunko... 5 2.2 Palvelun vaiheiden perustietolomake...

Lisätiedot

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista VTT WORKING PAPERS 137 Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista ISBN 978-951-38-7476-6 (URL: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp) ISSN 1459-7683

Lisätiedot

VAHVUUTENA KANSAINVÄLISYYS

VAHVUUTENA KANSAINVÄLISYYS VAHVUUTENA KANSAINVÄLISYYS Kansainvälisen toiminnan strateginen suunnittelu ammatillisessa koulutuksessa Oppaat ja käsikirjat 2010:10 Oppaat ja käsikirjat 2010:10 VAHVUUTENA KANSAINVÄLISYYS Kansainvälisen

Lisätiedot

Osaamista ennakoimaan! Henkilöstöjohtamisen hyvät käytännöt

Osaamista ennakoimaan! Henkilöstöjohtamisen hyvät käytännöt Osaamista ennakoimaan! Henkilöstöjohtamisen hyvät käytännöt Osaamista ennakoimaan! KT Kuntatyönantajat HELSINKI 2014 Julkaisun ovat toimittaneet Sirpa Sivonen ja Laura Pouru Suomen Kuntaliitto 1.painos

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laadunhallintajärjestelmän itsearviointi

Ammatillisen koulutuksen laadunhallintajärjestelmän itsearviointi 2015 Ammatillisen koulutuksen laadunhallintajärjestelmän itsearviointi Riittamaija Pulli Kanneljärven Opisto 13/05/2015 13 1 SISÄLLYS 1. JOHDANTO...2 2. KANNELJÄRVEN OPISTON LAADUNHALLINJÄRJESTELMÄN KUVAUS...2

Lisätiedot

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003. Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM

Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003. Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003 Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM Sisältö Johdon yhteenveto 2 Taustaa ja tavoitteet 6 Nykytilan haasteet 9 Ohjausmalli

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Versio: 1.1 5.10.2012 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 ICT-palvelujen kehittäminen

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet

Näyttötutkinnon perusteet Näyttötutkinnon perusteet YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2008 MÄÄRÄYS 4/011/2008 OPETUSHALLITUS ISBN 978 952 13 3634 8 (nid.) ISBN 978 952 13 3635 5 (pdf) 1 Dno 4/011/2008 MÄÄRÄYS Velvoittavana

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet

Näyttötutkinnon perusteet Näyttötutkinnon perusteet YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2008 MÄÄRÄYS 4/011/2008 OPETUSHALLITUS ISBN 978 952 13 3634 8 (nid.) ISBN 978 952 13 3635 5 (pdf) 1 Dno 4/011/2008 MÄÄRÄYS Velvoittavana

Lisätiedot

Dokumentoi. Toiminnanohjaus- ja laadunvarmistusjärjestelmä

Dokumentoi. Toiminnanohjaus- ja laadunvarmistusjärjestelmä Toimintaympäristön tarpeet Arvot, tehtävä ja toimintamalli KEHITÄ SUUNNITTELE Dokumentoi ARVIOI TOTEUTA Laadunhallinnan menettelyt Toiminnanohjaus- ja laadunvarmistusjärjestelmä Toiminnanohjaus- ja laadunvarmistusjärjestelmä

Lisätiedot

Kirjallinen aineisto

Kirjallinen aineisto Excellence Finland arviointi ja -kilpailu Kirjallinen aineisto Ohjeet osallistujalle ja pääarvioijalle 24.02.2014 H:\9-YHTEISKUNNALLINEN\EFKO\6_Kilpailu_Award\8.3_Ohjeetjamallitasiakkaille\EF_Arviointijakilpailu_Kirjallinenaineisto_Ohjeet2014.Docx

Lisätiedot

METROPOLIAN MEININKI LAADUKASTA TULOSTA YHTEISTEN TOIMINTATAPOJEN AVULLA

METROPOLIAN MEININKI LAADUKASTA TULOSTA YHTEISTEN TOIMINTATAPOJEN AVULLA METROPOLIAN MEININKI LAADUKASTA TULOSTA YHTEISTEN TOIMINTATAPOJEN AVULLA SISÄLTÖ JOHDANTO...3 LAADUKKAAN JA KILPAILUKYKYISEN TOIMINNAN ELEMENTIT METROPOLIASSA...4 Toimintakulttuuri...5 Tukeva ja kannustava

Lisätiedot

KT Muistio Yleiskirjeen 15/2010 liite 1 (5) Pääsopijajärjestöt Tehy 17.6.2010

KT Muistio Yleiskirjeen 15/2010 liite 1 (5) Pääsopijajärjestöt Tehy 17.6.2010 KT Muistio Yleiskirjeen 15/2010 liite 1 (5) Kunnallisen työsuojeluyhteistoiminnan vaikuttavuuden kehittäminen Kuntasektorin sopimusosapuolet perustivat sopimuskaudella 2007 2009 yhteisen työryhmän, jonka

Lisätiedot

JOHTORYHMÄN RISKIENHALLINTA JA YRITYSTEN YHTEISKUNTAVASTUU

JOHTORYHMÄN RISKIENHALLINTA JA YRITYSTEN YHTEISKUNTAVASTUU JOHTORYHMÄN RISKIENHALLINTA JA YRITYSTEN YHTEISKUNTAVASTUU Vastuullinen johtaminen riskienhallinnan näkökulman laajentajana Liiketaloustiede, johtamisen ja organisoinnin pro gradu -tutkielma Laatija: Jouni

Lisätiedot

OSAAMISEN JOHTAMINEN ASIANTUNTIJAORGANISAATIOSSA

OSAAMISEN JOHTAMINEN ASIANTUNTIJAORGANISAATIOSSA OSAAMISEN JOHTAMINEN ASIANTUNTIJAORGANISAATIOSSA Risto Säntti 2.12.2010 KESKEISIÄ RATKAISTAVIA KYSYMYKSIÄ Mitä on osaamisen johtamisen kokonaisuus? Mitä on osaamisen johtaminen asiantuntijaorganisaatiossa?

Lisätiedot

Helsingin opetusviraston mediakeskuksen Osuke-hanke 2010-2011. Itsearviointi 28.11. 2011. Essi Ryymin, Helsingin opetusviraston mediakeskus

Helsingin opetusviraston mediakeskuksen Osuke-hanke 2010-2011. Itsearviointi 28.11. 2011. Essi Ryymin, Helsingin opetusviraston mediakeskus Helsingin opetusviraston mediakeskuksen Osuke-hanke 2010-2011 Itsearviointi 28.11. 2011 Essi Ryymin, Helsingin opetusviraston mediakeskus Sisältö 1. Osuke-hankkeen itsearvioinnin tavoitteet... 3 1.1 Tiivistelmä

Lisätiedot