UPM OSAVUOSIKATSAUS Q Jussi Pesonen Toimitusjohtaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UPM OSAVUOSIKATSAUS Q3 2013. Jussi Pesonen Toimitusjohtaja 24.10.2013"

Transkriptio

1 OSAVUOSIKATSAUS Q3 213 Jussi Pesonen Toimitusjohtaja

2 Q3 213 lyhyesti 1(2) Q3 13 liikevaihto oli miljoonaa euroa (Q3 12: milj. euroa) Q3 13 EBITDA oli 311 miljoonaa euroa (Q3 12: 313 milj. euroa) Paperin Q3 EBITDA pysyi lähes samalla tasolla 134 miljoonassa eurossa (Q3 12: 135 milj. euroa) Muuttuvien ja kiinteiden kustannusten lasku kumosi paperin 3 % alempien keskihintojen ja toimitusmäärien 4 % laskun vaikutuksen verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna kiinteät ja muuttuvat kustannukset laskivat ja toimitusmäärät kasvoivat kausiluonteisesti. Realisoitumaton energiasuojaus vaikutti myönteisesti. Hyvä tuloskehitys jatkui kasvuliiketoiminnoissa Sellussa vahva vuosineljännes huomioon ottaen Fray Bentosin huoltoseisokin Vakaa ja hyvä kannattavuus Aasian paperiliiketoiminnassa Tarroissa kasvuhankkeet alkoivat tuottaa tulosta Energiassa vesivoimatuotanto oli alhainen, mutta kannattavuus oli hyvä 2

3 Q3 213 lyhyesti 2(2) Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 194 miljoonaa euroa (Q3 12: 126 milj. euroa) Operatiivinen rahavirta oli 286 miljoonaa euroa (Q3 12: 319 milj. euroa) Nettovelka laski 3 31 miljoonaan euroon (Q3 12: milj. euroa) ilmoitti liiketoimintarakenteen uudistamisesta ja 4 milj. euron kannattavuusparannustavoitteesta liiketoimintojen tehostamisen ja kasvuhankkeiden avulla Kannattavuusohjelmaan kuuluvat toimet vähensivät :n kustannuksia 13 miljoonaa euroa vuoden 213 kolmannella neljänneksellä, mikä tarkoittaa, että 25 % vuosittaisesta 2 miljoonan säästötavoitteesta saavutettiin Lokakuussa :n Fray Bentosin tehtaalle myönnettiin lupa kasvattaa sellun vuosituotantoa nykyisestä 1,1 miljoonasta 1,2 miljoonaan tonniin 3

4 Tunnuslukuja Q3 213 Q3 213 Q3 212 Q2 213 Q1-Q3 213 Q1-Q3 212 Liikevaihto liikevaihdon kasvu, % -5% -1% -4% -5% 5% EBITDA % liikevaihdosta 12,6 12,1 1,2 11,4 12,7 Liikevoitto *) Tulos ennen veroja *) Tulos / osake, EUR *),26,16,2,64,54 Operatiivinen rahavirta Nettovelka Velkaantumisaste % * ) ilman kertaluonteisia eriä 4

5 EBITDA edellisvuoden tasolla Q3 213 vs. Q3 212 Paperin hinnat ja toimitukset laskivat Sellu ja vaneri paransivat hieman Säästöjä kiinteissä ja muuttuvissa kustannuksissa Energia heikkeni hieman ,1% Hinnat, valuutta Toimitukset Kiinteät kustannukset Energiakustannukset Kuitukustannukset Muut ,6% ,1% Energia Metsä ja sahat Sellu Paperi Tarrat Vaneri Muu toiminta ,6% EBITDA Q3/12 EBITDA Q3/13 EBITDA Q3/12 EBITDA Q3/13 5

6 EBITDA nousi Q3 213 vs. Q2 213 Kiinteät kustannukset laskivat, osittain kausiluonteisesti, energiakustannuksiin vaikuttivat realisoitumattomat energiasuojaukset 4 Paperi hyötyi alemmista kustannuksista ja kausiluonteisesti korkeimmista toimitusmääristä Selluun vaikutti huoltoseisokki ,2% Hinnat, valuutta Toimitukset Kiinteät kustannukset Energiakustannukset Kuitukustannukset Muut 311 Metsä 35 ja 12,6% 258 sahat Paperi Vaneri 1,2% 3 Energia Sellu Tarrat Muu toiminta ,6% EBITDA Q2/13 EBITDA Q3/13 EBITDA Q2/13 EBITDA Q3/13 6

7 Liikevoitto nousi viime vuodesta poistojen alentumisen ansiosta 3 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä ,9% 194 7,8%

8 Q18 Q28 Q38 Q48 Q19 Q29 Q39 Q49 Q11 Q21 Q31 Q41 Q111 Q211 Q311 Q411 Q112 Q212 Q312 Q412 Q113 Q213 Q313 Liiketoiminnan rahavirtaan vaikutti käyttöpääoman väliaikainen kasvu Rahavirta, liukuva 12 kk Rahavirta investointien jälkeen Operatiivinen rahavirta Q3 213 operatiivinen rahavirta oli 286 (319) miljoonaa euroa Q1-Q3 213 operatiivinen rahavirta oli 473 (679) miljoonaa euroa, johon vaikutti käyttöpääoman väliaikainen 185 (68) miljoonan euron kasvu 8

9 Vahva tase Nettovelat, milj. euroa 6 Nettovelat / EBITDA (liukuva 12 kk) 4,5 Nettovelat, milj. euroa Velkaantumisaste % Nettovelat / EBITDA 4, ,8 3,5 3, 2, Velkaantumisaste , Nettovelat 1,5 3 Nettovelat , 2 5 Likviditeetti oli 1,7 mrd euroa Q3 213 lopussa Takaisinmaksut yhteensä,8 mrd euroa vuosina vertailutiedot oikaistu

10 Näkymät vuodelle 213 *) Liiketoimintaympäristö Euroopan talouskasvun odotetaan säilyvän alhaisena vuoden 213 loppupuolella. Tämä vaikuttaa edelleen negatiivisesti erityisesti Euroopan graafisten paperien markkinoihin. Kasvutalouksien odotetaan kehittyvän suotuisammin, mikä tukee globaaleja selluja tarramateriaalimarkkinoita, paperimarkkinoita Aasiassa sekä puutuotteiden markkinoita Euroopan ulkopuolella. Suomen vesivarannot ovat pitkäaikaista keskiarvoa niukemmat. :n kannattavuuskehitys H2 213 verrattuna H1 213 Paperin ( Paper ENA uudessa liiketoimintarakenteessa) odotetaan hyötyvän alemmista kustannuksista osittain käynnissä olevien säästötoimenpiteiden sekä kausiluonteisesti suuremman kysynnän ansiosta. Sellu ( Biorefining) -liiketoiminta-alueeseen vaikuttavat neljästä sellutehtaasta kolmella pidettävät vuosittaiset huoltoseisokit. Fray Bentosin huoltoseisokki kuitenkin oli aiempia vuosia lyhyempi. 1 *) Yksityiskohtainen Näkymät Q3 213 osavuosikatsauksessa

11 UUSI VAIHDE :N MUUTOKSEEN UUDELLA LIIKETOIMINTARAKENTEELLA

12 Uusi vaihde :n muutokseen uudella liiketoimintarakenteella Kannattavuuden parantamistoimenpiteitä kaikissa liiketoiminnoissa Kohdennettuja hankkeita kasvuliiketoiminnoissa Liiketoimintaportfolion yksinkertaistaminen ja liiketoimintojen todellisen arvon esille tuominen Tulosparannusten ja kasvuhankkeiden tavoitteena 4 milj. euron kannattavuusvaikutus 12

13 Uusi liiketoimintarakenne ja raportointisegmentit 1. marraskuuta 213 alkaen Biorefining Energy Raflatac UU Sellu (3,3 miljoonaa tonnia vuodessa), sis. puuviljelmät Biopolttoaineet, Sahat Sähköntuotantokapasiteetti (1 721MW), mukaan lukien :n vesivoimalaitokset ja osakkuudet energiayhtiöissä Kaupankäynti sähkö- ja johdannaismarkkinoilla Tarralaminaatti tuote- ja informaatioetiketöintiin UU Paper Asia UU Paper ENA Hienopaperit Kiinassa Tarrapaperit Kokonaiskapasiteetti 1,5 miljoonaa tonnia vuodessa Aikakauslehtipaperit Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa Sanomalehti- ja hienopaperit Euroopassa Kokonaiskapasiteetti 1,3 miljoonaa tonnia vuodessa UU Plywood Vaneri ja viilutuotteet (1 miljoonaa kuutiometriä vuodessa) 13 Muu toiminta: Metsät (yli 9 hehtaaria metsää) ja puunhankinta, Uudet liiketoiminnot ja konsernipalvelut

14 Yksinkertaistettu liiketoimintarakenne parantaa kannattavuutta on identifioinut yhteensä 2 miljoonan euron edestä kannattavuutta parantavia toimenpiteitä olemassa olevissa liiketoiminnoissa Kukin liiketoiminta käynnistää kannattavuuden parantamiseen tähtäävät toimet, mukaan lukien yksinkertaistettu liiketoimintamalli sekä säästöjä muuttuvissa ja kiinteissä kustannuksissa Suunnitellut kannattavuustoimet sisältävät jäljelle jäävän osuuden aikaisemmin ilmoitetuista ohjelmista Suunnitellut toimenpiteet eivät sisällä uusia kapasiteetin sulkemisia tässä vaiheessa Ohjelman koko vaikutuksen arvioidaan toteutuvan vuoden 214 loppuun mennessä verrattuna 213 toisen vuosineljänneksen tulokseen Vuoden 213 kolmannella neljänneksellä kannattavuusohjelmaan kuuluvat toimet vähensivät :n kustannuksia 13 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa, että 25 % vuosittaisesta säästötavoitteesta saavutettiin elokuuta 213

15 Yksinkertaistettu liiketoimintarakenne parantaa kannattavuutta 25 2 Ohjelman koko vaikutuksen arvioidaan toteutuvan vuoden 214 loppuun mennessä verrattuna Q2 213 tulokseen % saavutettiin Q milj. euron vuosittaiset säästöt kiinteissä ja muuttuvissa kustannuksissa Q213 Q313 Q413 Q114 Q214 Q314 Q414 Q115 15

16 Henkilöstöneuvottelut Q3/Q4 ovat osa kannattavuusohjelmaa Henkilöstöneuvottelut Maa Enimmäisvaikutus Tilanne Raflatacin uudelleenjärjestelyt UK, Espanja, Sveitsi, muut 4 Saatu päätökseen syys-lokakuussa 213 Pestovon myynti Venäjä 149 Saatu päätökseen heinäkuussa 213 Aigrefeuillesin myynti Ranska 38 Saatu päätökseen syyskuussa 213 Taloushallinnon ulkoistaminen Suomi 92 Saatu päätökseen lokakuussa 213 Seaways Suomi 11 Saatu päätökseen lokakuussa 213 Paper ENA Suomi 45 Käynnissä Docellesin myynti tai sulkeminen Raflatac, Paperi & funktiot Ranska 16 Käynnissä Ranska 87 Käynnissä Taloushallinnon ulkoistaminen Kiina 65 Käynnissä Puunhankinta Globaalit funktiot Suomi, Saksa, UK, muut maat Suomi, Saksa, UK, muut maat Yhteensä ~9 46 Käynnistyy Q4 *) 179 Käynnistyy Q4 *) 16 * ) Julkistettu 24.1.

17 Seuraavan kolmen vuoden kasvuhankkeet tavoittelee 2 miljoonan euron lisäystä käyttökatteeseen (EBITDA) kun kaikki kehityshankkeet on toteutettu Biopolttoaineet Lappeenrannan biojalostamo Puuvapaat erikoispaperit Kiinassa Changshu PK3 Raflatacin jatkuva kasvu suunnittelee nykyisten sellutehtaiden tuotantolaajennuksia, jotka mahdollistavat sellun 3,3 miljoonan tonnin kapasiteetin nostamista 1 %:lla Kokonaisinvestointitarve kasvuhankkeisiin on 68 miljoonaa euroa Jäljelle jäävä investointisumma seuraavan kolmen vuoden aikana on yhteensä 584 miljoonaa euroa :n vuoden 213 investoinnit arvioidaan olevan 4 miljoonaa euroa Vähäinen investointitarve olemassa oleviin tuotantolaitoksiin mahdollistaa kasvuhankkeita melko pienillä investoineilla 17

18 Uusi liiketoimintarakenne Avainluvut Q1-Q3 213 *) Plywood EBITDA Liikevaihto Plywood Muut Biorefining Paper ENA Paper Asia Raflatac Energy Energy Biorefining Plywood Sijoitettu pääoma Muut Biorefining Raflatac Paper ENA Paper ENA 18 Paper Asia * ) Alustavat luvut, Liikevaihtoa ei ole konsolidoitu Paper Asia Raflatac Energy

19 Kannattavuutta parantavia toimenpiteitä kaikissa liiketoiminnoissa, suurin haaste Paper ENA -liiketoiminnassa, kasvuhankkeita useassa liiketoiminnassa EBITDA Q1-Q3 213 * ) 5 % liikevaihdosta 5 43% % 15% 4% 2 1 9% 9% Biorefining Energy Raflatac Paper Asia *) Alustavat luvut Paper ENA Plywood Muu toiminta -1

20 Yhteenveto Paperin EBITDA elpyi vuoden 213 kolmannella vuosineljänneksellä kiinteiden ja muuttuvien kustannusten laskun sekä kausiluonteisesti korkeampien toimitusmäärien ansiosta. :n kasvuliiketoimintojen hyvä kannattavuus jatkui Q3 13 Uusi vaihde muutokseen: Uusi liiketoimintarakenne astuu voimaan alkaen Kannattavuusohjelman myötä tavoitellaan 2 miljoonan euron parannusta, jonka arvioidaan toteutuvan vuoden 214 loppuun mennessä 25 % saavutettiin Q3 13 Seuraavan kolmen vuoden kasvuhankkeiden myötä tavoitellaan 2 miljoonan euron lisäystä käyttökatteeseen (EBITDA) Yhtiö pyrkii yksinkertaistamaan liiketoimintaportfoliota ja tuomaan esille liiketoimintojen todellisen arvon 2

21 :n Capital Markets Day Lontoossa SAVE THE DATE! järjestää Capital Markets Day -tapahtuman sijoittajille ja analyytikoille Lontoossa Kerromme tapahtumassa viimeisimmät kuulumiset konsernin strategiasta ja taloudellisesta tilanteesta Capital Markets Day -ohjelma julkaistaan ennen tapahtumaa :n internetsivuilla 21

22

23 LIIKETOIMINNAN AJURIT

24 Toinen talouden laskusuhdanne Euroopassa neljän vuoden sisällä päättymässä 1, % BKT, reaalikasvu, % Y/Y 7,5 5, 2,5, BRIC US Euro-alue -2,5-5, -7,5 Lähde: Global Insight 24

25 Toinen talouden laskusuhdanne Euroopassa neljän vuoden sisällä päättymässä Euroalueen ennakoiva suhdannekuvaaja* (Y/Y %) 6, Paperin kysynnän kasvu (%, liukuva 3 kk) Euroalueen ennakoiva suhdannekuvaaja , 1 5, -3, Graafisten papereiden kysynnän kasvu , * Muutos BKT-perustassa Lähteet: Cepiprint, Cepifine, OECD 25

26 Graafisten papereiden kysyntä laski Euroopassa 5 % Q3 213 ' tonnia 4 5 Aikakauslehtipapereiden kysyntä Euroopassa -6 % Q1-Q Sanomalehtipaperin kysyntä Euroopassa -4 % Q1-Q Hienopaperin kysyntä Euroopassa -6 % Q1-Q % % % Q1 9 Q3 9 Q1 1 Q3 1 Q1 11 Q3 11 Q1 12 Q3 12 Q1 13 Q Q1 9 Q3 9 Q1 1 Q3 1 Q1 11 Q3 11 Q1 12 Q3 12 Q1 13 Q Q1 9 Q3 9 Q1 1 Q3 1 Q1 11 Q3 11 Q1 12 3Q 12 Q1 13 Q3 13 Lähteet: Cepiprint/fine, PPPC 26

27 Euroopan graafisten papereiden ylikapasiteetti näkyy marginaaleissa EUR/t Hinta tuskin kattaa marginaalituottajien kassakustannuksia Hinta Marginaalituottajan kassakustannukset Lähteet: PPI, RISI, Pöyry 27

28 Graafisten papereiden hinnat EUR/t 1 Eurooppa USD/t 13 Pohjois-Amerikka USD/t 12 Kiina News SC LWC WFC WFU News SC LWC WFC WFU WFC freesheet, g WFU sheet,1-3% virgin fiber WFU sheet, 1% virgin fiber Lähteet: PPI, RISI 28

29 Sellumarkkinat Q3 havupuusellun hinta oli hieman korkeampi kuin Q2 Q3 lehtipuusellun hintataso oli alhaisempi kuin Q2 USD/tonni NBSK BHKP Kiertoaika, päiviä Lehtipuuselluvarastot kasvoivat elokuussa Havupuuselluvarastot olivat ennallaan elokuussa Lehtipuuselluvarastot Havupuuselluvarastot Lähde: FOEX Indexes Ltd. Lähde: PPPC World-2 statistics 29

30 Puun, keräyspaperin ja sähkön hinnat EUR / m³ Tukkipuun hinnat, Suomi EUR / m³ Kuitupuun hinnat, Suomi Kuusi Mänty Koivu EUR / tonni Keräyspaperin hinnat, Eurooppa Kuusi Mänty Koivu EUR / MWh Sähkön termiinihinnat vuodeksi eteenpäin Lähteet: Metla, FOEX Indexes Ltd, NordPool, EEX EEX (Saksa) Suomen aluehinta NordPool (Pohjoismaat)

31 TULOS JA TALOUDELLINEN ASEMA Q3 213

32 Q3 213 EBITDA liiketoiminnoittain EBITDA Energia Sellu Tarrat Paperi Metsä ja sahat Vaneri Muu toiminta Q3 213 EUR 311 milj. Q2 213 EUR 258 milj. yhteensä Q3 212 EUR 313 milj.

33 Q3 213 liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä liiketoiminnoittain Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä Energia Sellu Tarrat Paperi Metsä ja sahat Vaneri Muu toiminta Q3 213 EUR 194 milj. Q2 213 EUR 138 milj. yhteensä Q3 212 EUR 126 milj.

34 Rahavirta Q3/13 Q3/12 Q2/13 Q1-Q3 213 Q1-Q3 212 EBITDA Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos Rahoituskustannukset ja maksetut verot Liiketoiminnan nettorahavirta Käyttöomaisuusinvestoinnit Omaisuusmyynnit ja yritysostot Rahavirta investointien jälkeen

35 Investoinnit keskittyneet kasvuliiketoimintoihin vähäinen investointitarve olemassa oleviin tuotantolaitoksiin 1 2 Investoinnit Arvio 1 8 Poistot Myllykoski -kauppa 6 Uruguay -kauppa 4 Strategiset investoinnit Operatiiviset investoinnit e 35

36 Pitkäaikaisen korollisen velan lyhennykset ja likviditeetti Likviditeetti Likviditeetti oli ,7 mrd euroa (kassavarat ja käyttämättömät luottolimiitit) Pitkäaikaisen korollisen velan lyhennykset Luottolimiitit 1,4 mrd euroa syndikoitu luottolimiitti 5 milj. euroa kahdenkeskeinen luottolimiitti 9 milj. euroa Luottolimiitit

37 Energia Q3 213 vs. Q3 212 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä % liikevaihdosta Liiketoiminnan tulos Liikevoiton lasku johtui pääasiassa vesivoiman tuotantomäärän laskusta. Keskimääräinen sähkön myyntihinta nousi 6 % ja oli 46,4 (43,9) euroa/mwh Q1 8 Liikevaihto Q3 8 Q1 9 Q3 9 Q1 1 Q3 1 Q1 11 Q3 11 Q1 12 Q3 12 Q1 13 Q3 13 Q Q % Liikevoitto * ) *) ilman kertaluonteisia eriä Q Q EUR milj. 37

38 Sellu Q3 213 vs. Q Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä Liikevaihto Q1 8 Q3 8 Q1 9 Q3 9 Q1 1 Q3 1 Q1 11 Q3 11 Q1 12 Q3 12 Q1 13 Q3 13 Q Q % liikevaihdosta % Liiketoiminnan tulos Liikevoitto nousi pääasiassa suurempien tuotanto- ja toimitusmäärien ansiosta. Toimitukset lisääntyivät 4 % ja olivat 789 (759 ) tonnia. Liikevoitto *) *) ilman kertaluonteisia eriä Q Q EUR milj. 38

39 Metsä ja sahat Q3 213 vs. Q Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä Q1 8 Q3 8 Q1 9 Q3 9 Q1 1 Q3 1 Q1 11 Q3 11 Q1 12 Q3 12 % liikevaihdosta 2 Q1 13 Q Käyvän arvon muutos Liiketoiminnan tulos Sahatavaran myyntivalikoima oli suotuisampi, ja kustannustehokkuus parani uudelleenjärjestelyiden ansiosta. Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon lisäys hakkuilla vähennettynä oli 8 (1) miljoonaa euroa. Biologisten hyödykkeiden (kasvava puusto) käyvän arvon lisäys oli 22 (26) miljoonaa euroa sisältäen metsän myynnistä saadut voitot. Omista metsistä hakatun puun kustannukset olivat 14 (16) miljoonaa euroa. Liikevaihto Q Q % Liikevoitto *) *) ilman kertaluonteisia eriä Q Q EUR milj. 39

40 Paperi Q3 213 vs. Q Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä Liikevaihto Q1 8 Q3 8 Q1 9 Q3 9 Q1 1 Q3 1 Q1 11 Q3 11 Q1 12 Q3 12 Q1 13 Q3 13 Q Q % liikevaihdosta % Liiketoiminnan tulos Liikevoitto nousi pääasiassa poistojen alentumisen ansiosta. Paperin alempien keskihintojen ja alempien toimitusmäärien vaikutuksen kumosi muuttuvien ja kiinteiden kustannusten lasku. Paperitoimitusten keskihinta euroina oli noin 3 % alempi kuin viime vuonna. Liikevoitto *) *) ilman kertaluonteisia eriä Q Q EUR milj. 4

41 Tarrat Q3 213 vs. Q Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä Q1 8 Liikevaihto Q3 8 Q1 9 Q3 9 Q1 1 Q3 1 Q1 11 Q3 11 Q Q % liikevaihdosta 12 Q1 12 Q3 12 Q1 13 Q % Liiketoiminnan tulos Liikevoitto pysyi viime vuoden tasolla. Toimitusmäärien kasvu kumosi yksikön lisäarvon vähenemisen. Kiinteät kustannukset pysyivät viime vuoden tasolla. Liikevoitto *) *) ilman kertaluonteisia eriä Q Q EUR milj. 41

42 Vaneri Q3 213 vs. Q Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä % liikevaihdosta Q1 8 Q3 8 Q1 9 Q3 9 Q1 1 Q3 1 Q1 11 Q3 11 Q1 12 Q3 12 Q1 13 Q Liiketoiminnan tulos Liikevoitto nousi pääasiassa alempien kustannusten ja korkeampien toimitusmäärien ansiosta. Toimitukset lisääntyivät 2 % ja olivat 169 (165 ) kuutiometriä. Liikevaihto Q Q % Liikevoitto *) *) ilman kertaluonteisia eriä Q Q EUR milj. 42

43

UPM OSAVUOSIKATSAUS Q1 2013. Jussi Pesonen Toimitusjohtaja 25.04.2013

UPM OSAVUOSIKATSAUS Q1 2013. Jussi Pesonen Toimitusjohtaja 25.04.2013 UPM OSAVUOSIKATSAUS Q1 213 Jussi Pesonen Toimitusjohtaja 25.4.213 Q1 213 lyhyesti Hyvä tuloskehitys jatkui kasvuliiketoiminnoissa Sellussa normaali tuloskehitys, Energiassa hyvin onnistuneet suojaukset,

Lisätiedot

UPM TILINPÄÄTÖS 2010. Jussi Pesonen Toimitusjohtaja 2. helmikuuta 2011

UPM TILINPÄÄTÖS 2010. Jussi Pesonen Toimitusjohtaja 2. helmikuuta 2011 UPM TILINPÄÄTÖS 2 Jussi Pesonen Toimitusjohtaja 2. helmikuuta 211 Vuosi 2 lyhyesti Vahva liikevaihdon kasvu kaikissa liiketoiminnoissa - 2 liikevaihto kasvoi 16 % toimitusmäärien noustessa - neljännen

Lisätiedot

UPM:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014

UPM:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014 UPM:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014 Q4 2014 verrattuna Q4 2013 Tulos osaketta kohti ilman kertaluonteisia eriä oli 0,32 (0,27) euroa ja raportoitu 0,01 (0,06) euroa Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi

Lisätiedot

UPM:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2013

UPM:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2013 UPM:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2013 Q4/2013 (verrattuna Q4/2012) Tulos osaketta kohti ilman kertaluonteisia eriä oli 0,27 (0,20) euroa ja raportoitu 0,06 ( 2,83) euroa Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä

Lisätiedot

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2015. Jussi Pesonen Toimitusjohtaja

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2015. Jussi Pesonen Toimitusjohtaja VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 215 Jussi Pesonen Toimitusjohtaja Sisältö Vuoden 214 tulos Muuttuva Pääoman käyttö Vastuullisuus Yhteenveto 2 3 VUODEN 214 TULOS Vahva tulosvire ja ennätyksellisen vahva tase 214

Lisätiedot

UPM:n tilinpäätöstiedote 2009

UPM:n tilinpäätöstiedote 2009 UPM:n tilinpäätöstiedote 2009 Q4/2009 Tulos osaketta kohti oli 0,57 ( 0,56) euroa, ilman kertaluonteisia eriä 0,21 ( 0,19) euroa Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 186 (tappio 46) miljoonaa euroa

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLTÖ

VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLTÖ VUOSIKERTOMUS 213 UPM Vuosikertomus 213 Sisältö UPM konserni UPM lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 3 Strategia 5 UPM sijoituskohteena 9 Taloudelliset tavoitteet ja tulokseen vaikuttavat tekijät 11 Riskienhallinta

Lisätiedot

The Biofore Company. vuosikertomus 2012. sisältö

The Biofore Company. vuosikertomus 2012. sisältö The Biofore Company vuosikertomus 2 Sisältö UPM-KONSERNI Avaintietoja 2 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 UPM:n liiketoimintojen strateginen suunta 6 UPM sijoituskohteena 9 Taloudelliset tavoitteet ja tulokseen

Lisätiedot

The Biofore Company. Vuosikertomus 2011. sisältö

The Biofore Company. Vuosikertomus 2011. sisältö The Biofore Company Vuosikertomus 2011 sisältö Sisältö UPM konserni 2 lyhyesti 4 Avaintietoja 2011 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 UPM The Biofore Company 10 strategia 11 Taloudelliset tavoitteet ja osinkopolitiikka

Lisätiedot

UPM:n tilinpäätöstiedote 2006

UPM:n tilinpäätöstiedote 2006 UPM:n tilinpäätöstiedote 2006 Vuoden 2006 tulos osaketta kohti oli 0,65 euroa (0,50 euroa vuonna 2005), ilman kertaluonteisia eriä 0,80 euroa (0,54). Koko vuoden liikevoitto oli 536 (318) miljoonaa euroa,

Lisätiedot

YEAR OF PROGRESS VUOSIKERTOMUS

YEAR OF PROGRESS VUOSIKERTOMUS The Biofore Company YEAR OF PROGRESS VUOSIKERTOMUS 214 Sisältö UPM konserni 1 UPM lyhyesti 3 Toimitusjohtajan katsaus 5 Strategia 11 UPM sijoituskohteena 13 Taloudelliset tavoitteet ja tulokseen vaikuttavat

Lisätiedot

2 Avaintietoja 1999 2008 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Strategia ja taloudelliset tavoitteet 8 Markkinatekijät. 10 Energia ja sellu

2 Avaintietoja 1999 2008 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Strategia ja taloudelliset tavoitteet 8 Markkinatekijät. 10 Energia ja sellu VUOSIKERTOMUS 20 08 Sisällysluettelosta pääset suoraan haluamallesi sivulle - painat vain otsikkoa. Acrobatissa valitse asetus: Näytä/Sivunäyttö/Yksi sivu Sisältö 2 Avaintietoja 1999 2008 4 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLTÖ

VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLTÖ VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLTÖ Contents SISÄLTÖ UPM KONSERNI 1 Visio, toiminta-ajatus, arvot 2 Lyhyesti 4 Avaintietoja 2010 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 UPM The Biofore Company 10 Strategia 11 Taloudelliset

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ LIIKETOIMINTA-ALUEET MENESTYSTEKIJÄT YHTIÖN HALLINNOINTI TILINPÄÄTÖS 2009

SISÄLTÖ. Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ LIIKETOIMINTA-ALUEET MENESTYSTEKIJÄT YHTIÖN HALLINNOINTI TILINPÄÄTÖS 2009 SISÄLTÖ Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ 2 Lyhyesti 4 Avaintietoja 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Visio ja toiminta-ajatus 10 Strategia ja taloudelliset tavoitteet 12 Riskienhallinta 14 Markkinatekijät LIIKETOIMINTA-ALUEET

Lisätiedot

UPM-KYMMENE TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2002

UPM-KYMMENE TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2002 UPM-KYMMENE TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2002 Vuoden 2002 voitto ennen satunnaisia ja kertaluonteisia eriä oli 835 (1 12/2001: 1 113) miljoonaa euroa. Tulos per osake ilman kertaluonteisia eriä oli 2,25 (1 12/2001:

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ

Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ SISÄLTÖ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS UPM-Kymmene Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina 22.3.2010 klo 14.30 Helsingin Messukeskuksessa, osoite Messuaukio 1, 00520 Helsinki.

Lisätiedot

WE LEAD. WE LEARN. VUOSIKERTOMUS 2003

WE LEAD. WE LEARN. VUOSIKERTOMUS 2003 WE LEAD. WE LEARN. VUOSIKERTOMUS 2003 TALOUDELLISET TIEDOTTEET 2004 UPM-Kymmene Oyj julkaisee tilikaudella 2004 seuraavat taloudelliset tiedotteet suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi: 29.1.2004 tilinpäätöstiedote

Lisätiedot

Pörssitiedote 2.2.2006 klo 12.00

Pörssitiedote 2.2.2006 klo 12.00 Pörssitiedote 2.2.2006 klo 12.00 Stora Enson viimeisen vuosineljänneksen ja koko vuoden 2005 tulos Voitonjakoehdotus ennallaan 0,45 euroa osakkeelta Yhteenveto viimeisen vuosineljänneksen tuloksesta Stora

Lisätiedot

osavuosikatsaus 3. neljännes

osavuosikatsaus 3. neljännes osavuosikatsaus 3. neljännes tammi syyskuu 2009 Stora Enso lyhyesti Stora Enso on maailmanlaajuisesti toimiva metsäteollisuusyhtiö, jonka päätuotteet ovat sanomalehti- ja kirjapaperi, aika kauslehti- ja

Lisätiedot

Pörssitiedote 24.4.2012 kello 13.00

Pörssitiedote 24.4.2012 kello 13.00 Pörssitiedote 24.4.2012 kello 13.00 Stora Enson osavuosikatsaus tammi maaliskuulta 2012 Tulos pysyi odotetusti kohtuullisena, likviditeetti parantui entisestään STORA ENSO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 24.4.2012

Lisätiedot

UPM VUOSIKER TOMUS 2006

UPM VUOSIKER TOMUS 2006 Vuosikertomus 2006 Sisältö Varsinainen yhtiökokous UPM-Kymmene Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 27.3.2007 klo 14.30 Helsingin Messukeskuksessa, osoite Messuaukio 1, 00520 Helsinki. Tarkemmat

Lisätiedot

Metsäliitto-konsernin vuoden 2007 tulos Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi 22 prosenttia 276 miljoonaan euroon

Metsäliitto-konsernin vuoden 2007 tulos Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi 22 prosenttia 276 miljoonaan euroon Tilinpäätöstiedote 6.2.2008 1 (20) Metsäliitto-konsernin vuoden tulos Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi 22 prosenttia 276 miljoonaan euroon Vuoden tulos Liikevaihto 7 669 miljoonaa euroa (8

Lisätiedot

M-real. Vuositulos 2008

M-real. Vuositulos 2008 M-real Vuositulos 28 Merkittävintä vuonna 28 Onnistuneet kartongin ja päällystettyjen papereiden hinnankorotukset Menestyksekkäiden sisäisten tulosparannustoimien ansiosta suurin osa ankarasta kustannusinflaatiosta

Lisätiedot

TALOUDELLISET TIEDOTTEET 2005 PÖRSSIT YRITYSVASTUU

TALOUDELLISET TIEDOTTEET 2005 PÖRSSIT YRITYSVASTUU VUOSIKERTOMUS 2004 TALOUDELLISET TIEDOTTEET 2005 UPM-Kymmene Oyj julkaisee tilikaudella 2005 seuraavat taloudelliset tiedotteet suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi: 1.2.2005 tilinpäätöstiedote vuodelta

Lisätiedot

M-realin liiketulos heinä syyskuulta ilman kertaluonteisia eriä -22 miljoonaa euroa

M-realin liiketulos heinä syyskuulta ilman kertaluonteisia eriä -22 miljoonaa euroa M-real Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2009 22.10.2009 klo 12.00 M-realin liiketulos heinä syyskuulta ilman kertaluonteisia eriä -22 miljoonaa euroa Tulos tammi syyskuulta 2009 Liikevaihto 1 826 miljoonaa

Lisätiedot

Pörssitiedote 23.4.2014 klo 13.00

Pörssitiedote 23.4.2014 klo 13.00 Pörssitiedote 23.4.2014 klo 13.00 STORA ENSO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 23.4.2014 klo 13.00 Stora Enson vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen tulos Selvästi suurempi operatiivinen liiketulos kustannusten laskun

Lisätiedot

U P M - K y m m e n e. Vu o s i k e r t o m u s. UPM-Kymmene

U P M - K y m m e n e. Vu o s i k e r t o m u s. UPM-Kymmene U P M - K y m m e n e V u o s i k e r t o m u s 2 0 0 1 UPM-Kymmene Vu o s i k e r t o m u s 2001 UPM-Kymmene Oyj Eteläesplanadi 2 PL 380 00101 Helsinki Puh. 0204 15 111 Faksi 0204 15 110 http://www.upm-kymmene.com

Lisätiedot

UPM VUOSIKERTOMUS 2005. Vuosikertomus 2005

UPM VUOSIKERTOMUS 2005. Vuosikertomus 2005 UPM VUOSIKERTOMUS 2005 Vuosikertomus 2005 Vuoden 2005 tapahtumia UPM:n Changshun tehtaan toinen paperikone käynnistettiin onnistuneesti Kiinassa. Paperi- ja sellutehtaat olivat Suomessa pysähdyksissä työ

Lisätiedot

Osavuosikatsaus. Ruostumaton teräs loistaa New Yorkin siluetissa

Osavuosikatsaus. Ruostumaton teräs loistaa New Yorkin siluetissa Osavuosikatsaus II 2015 Ruostumaton teräs loistaa New Yorkin siluetissa Outokumpu toimittaa 400 tonnia koristepintaista ruostumatonta terästä New Yorkin kolmannen World Trade Centerin julkisivumateriaaliksi.

Lisätiedot

Lehdistötiedote 24.7.2002

Lehdistötiedote 24.7.2002 Lehdistötiedote 24.7.2002 Stora Enson toisen neljänneksen tulokseen vaikuttivat haastavat markkinat ja kausiluonteiset syyt Stora Enson toisen neljänneksen liikevoitto oli 241,8 milj. (274,0 milj. ). Liikevoitto

Lisätiedot