M-real Osavuosikatsaus 2Q 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "M-real Osavuosikatsaus 2Q 2010"

Transkriptio

1 M-real Osavuosikatsaus 2Q 21 1

2 Merkittävintä toisella neljänneksellä 21 Hyvä kannattavuuskehitys jatkui M-realin markkinajohtajuus taivekartongissa vahvistui Euroopassa edelleen Kysyntä jatkui vahvana ja M-real ilmoitti uusia hinnankorotuksia M-real ilmoitti lunastavansa 21 bondin loppuosan ennenaikaisesti markkinoilta Paperiliiketoiminnan tulosparannusohjelma eteni suunnitellusti Henkilömäärän vähennys 22:lla M-real Zandersissa Aiesopimus Reflexin tehtaan osittaisesta myynnistä Metsä Tissuelle Alizayn sellutehtaan lopullinen sulkeminen heinäkuussa 2

3 Kesällä 29 alkanut hyvä kannattavuuskehitys jatkui Liikevaihto 1 5 Liiketulos, ilman kertaluonteisia eriä I II III IV I II III IV I II I II III IV I II III IV I II Tulos ennen veroja, ilman kertaluonteisia eriä I II III IV I II III IV I II

4 Käyttöpääoma kasvanut 71 vuoden ensimmäisellä puoliskolla Käyttöpääomaa sitoutunut liiketoiminnan piristymisen sekä nopeasti kohonneiden hintojen takia Tuotantomäärä noin 15% korkeampi kuin viime vuoden ensimmäisellä puoliskolla, keskimääräinen hinta myös 15% korkeampi Omien toimien ansiosta ONWC-kiertonopeus parantunut lähes 1% Keskimäärin 84 päivästä 77 päivään Suurin ONWC:n nousu on takana ja vuoden toisella puoliskolla tavoite on laskea ONWC-tasoa. Toimitusmäärän kasvu stabiloituu Pääasiallinen toimenpide asiakkaiden maksuaikojen lyhentäminen * ONWC= myyntisaamiset+varastot-ostovelat 4

5 Merkittävät paperiliiketoiminnan tulosparannustoimet etenevät suunnitellusti Alizay Sellutehtaan lopullinen sulkeminen heinäkuussa Toimet paperitehtaan kannattavuuden parantamiseksi jatkuvat Keskittyminen yhä enemmän korkeamman lisäarvon tuotteisiin Tuotantomäärien kasvattaminen Hinnankorotukset Zanders Henkilömäärän vähennys 22:lla Arvioitu tulosparannus 18 vuodessa täysimääräisenä vuodesta 211 Zanders jatkaa uusien pakkaukseen liittyvien erikoispaperilaatujen kehittämistä Paper Park-konseptin toteutus Reflexissä Osittainen divestointi Metsä Tissuelle Muita mahdollisia kumppaneita 5

6 M-real osoittaa markkinajohtajuutta hinnankorotuksissa Keskimääräinen taivekartongin hinta noin 5% ja linerin noin 8% korkeampi toisella neljänneksellä vs. viime vuoden loppu Keskihinnan arvioidaan nousevan edelleen hieman kolmannella neljänneksellä Päällystämättömän hienopaperin hinta noussut yli 1% Keskihinnan arvioidaan nousevan kolmannella neljänneksellä Erikoispapereiden hinta noussut noin 4% Keskihinnan arvioidaan nousevan edelleen hieman kolmannella neljänneksellä Hinnankorotukset jatkuvat kaikilla liiketoiminta-alueilla kohonneiden kuitukustannusten kattamiseksi 6

7 Consumer Packagingin kannattavuus jatkui vahvana M-realin markkinajohtajuus taivekartongissa vahvistui edelleen Euroopassa 4 Liikevaihto Kannattavuus parani korkeamman toimitusmäärän, toteutettujen hinnankorotusten sekä heikomman euron takia Kannattavuutta heikensi lähinnä Suomen satamalakko Kysyntä jatkuu vahvana 3Q 21:lla. 3Q:lla jonkin verran enemmän huoltoseisokkeja normaalin vuosisuunnitelman mukaisesti Pitkät toimitusajat ja täyskäynnissä oleva kapasiteetti aiheuttavat haasteita taivekartonkiliiketoiminnan päivittäisessä toiminnassa 1Q 21 2Q 21 Liiketulos, ilman kertalnuonteisia eriä Toimenpiteet hintojen korottamiseksi ja maksuaikojen lyhentämiseksi käynnissä 1 1Q 21 2Q 21 7

8 Office Papersin tulos heikkeni lähinnä tuotantoseisokkien takia Tulosta heikensi investointiseisokki Husumissa sekä huoltoseisokit, lakot ja lyhytkuitusellun saatavuusongelmat Alizayssa Kannattavuutta paransi toteutetut hinnankorotukset Liikevaihto Kysyntä vaikuttaa jatkuvan hyvänä 3Q 21:lla Toimenpiteet hintojen korottamiseksi ja maksuaikojen lyhentämiseksi käynnissä Jos käynnissä olevat tehostustoimet eivät ole riittäviä, uusia toimia käynnistetään Alizayssa 1Q 21 2Q 21 Liiketulos, ilman kertalnuonteisia eriä Q 21 2Q 21 8

9 Speciality Papersin tappio kaventui korkeasta sellun hinnasta huolimatta Kannattavuus parantui toteutettujen hinnankorotusten sekä heikentyneen euron takia 1 75 Liikevaihto 82 8 Tulosta heikensi korkeampi sellun hinta sekä lyhytkuitusellun saatavuusongelmien takia vähentyneen toimitusmäärän takia Kysynnän arvioidaan säilyvän vakaana ja toimitusmäärien nousevan 3Q 21:lla Toimenpiteet hintojen korottamiseksi ja maksuaikojen lyhentämiseksi käynnissä Kesällä 29 alkaneen positiivisen tuloskehityksen uskotaan omien toimien ansiosta jatkuvan Q 21 2Q 21 Liiketulos, ilman kertalnuonteisia eriä Q 21 2Q 21 9

10 Market Pulp and Energyn positiivinen kannattavuuskehitys jatkui Liikevaihto Kannattavuus parani korkeamman sellun hinnan sekä kasvaneen sellun toimitusmäärän takia Tulosta heikensi Husumin investointiseisokki Omat erityistoimenpiteet menestyksekkäitä Kaskisissa ja Halleinissa Lyhytkuitusellun saatavuustilanne maailmanmarkkinoilla edelleen tiukka, mutta parantumassa Keskimääräisen sellun hinnan uskotaan olevan korkeampi 3Q 21:lla 1Q 21 2Q 21 Liiketulos, ilman kertalnuonteisia eriä Q 21 2Q 21 1

11 Pääasialliset viimeaikaiset vaiheet M-realin ja Sappin välisessä yhteistyössä Sellutoimitusten lisäys Sappille Husumista ja Kaskisista M-real osti 13 miljoonalla eurolla Kankaan kiinteistön Suomessa ja kehittää sitä ei-teollisiin tarkoituksiin M-real myi 7 miljoonalla eurolla graafisiin papereihin liittyviä patentteja, joilla ei merkitystä M-realin tulevaisuuteen M-real päätti Sappin tukemana uudistaa Äänekosken paperitehtaan arkitusta 11

12 Taloudellinen tilanne on parantunut ja on vakaalla pohjalla M-real lunasti ennenaikaisesti koko joulukuussa 21 erääntyneen 4 :n bondin M-real nosti kesäkuussa 135 eläkelainaa, jolla kymmenen vuoden maturiteetti Nostamaton osuus eläkelainoista 144 Vahva likviditeetti - noin 4 tällä hetkellä Nettovelka 845 2Q:n lopussa 12

13 Painopistealueet tällä hetkellä Hintojen korottaminen kaikissa päälajeissa Tulosparannustoimien loppuun saattaminen heikosti kannattavissa paperiyksiköissä Käyttöpääoman vähentäminen lähinnä asiakkaiden maksuaikoja lyhentämällä Kartonkiliiketoiminnan jatkokehitys Paperiliiketoiminnan strateginen tarkastelu 13

14 Positiivisen kehityksen uskotaan jatkuvan M-realin vuoden 21 kolmannen neljänneksen liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan paranevan toisesta neljänneksestä 14

15 15 Liitteet

16 Omien toimien arvioitu vaikutus vuoden 21 tulokseen 1 miljoonaa euroa positiivinen Tulosvaikutus vs. 29, milj. euroa Kumulatiivinen Tavoite yhteensä Tulosparannusohjelma tulosparannusohjelman loppuosa tulosparannusohjelman loppuosa Yhteensä

17 Taivekartongin markkinahinta Euroopassa 2 6/21 EUR / tn Kolmen kuukauden liukuva keskiarvo Lähde: M-real 17

18 Paperin ja sellun markkinahinta Euroopassa /21 EUR / tn, EUR/USD 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1, ,8 Päällystetty aikakauslehtipaperi (6g) Havusellu (NBSK) Päällystämätön hienopaperi (B-copy, 8g) Päällystetty hienopaperi (1g) EUR/USD Lähde: Foex, Reuters 18

19 Likviditeetti 14 MEUR Likvidit varat Sitovat luottosopimukset I/9 II/9 III/9 IV/9 I/1 II/1 19

20 Tasetunnusluvut Omavaraisuusaste % 3,3 29,4 28,5 29,6 32,7 31,1 Nettovelkaisuusaste % I II III IV I II I II III IV I II

21 Korolliset nettovelat I II III IV I II

22 Liikevaihto liiketoiminnoittain, vertailu edelliseen neljännekseen Consumer Packaging Office Papers Speciality Papers Market Pulp and Energy 1Q 21 2Q 21 22

23 Liiketulos liiketoiminnoittain*, vertailu edelliseen neljännekseen Consumer Packaging Office Papers Speciality Papers Market Pulp and Energy 1Q 21 2Q 21 * Ilman kertaluonteisia eriä 23

24 Liikevaihto liiketoiminnoittain Consumer Packaging Office Papers Speciality Papers Market Pulp and Energy 1-2Q Q 21 24

25 Liiketulos liiketoiminnoittain* Consumer Packaging Office Papers Speciality Papers Market Pulp and Energy 1-2Q Q 21 * Ilman kertaluonteisia eriä 25

26 Consumer Packaging Liikevaihto neljänneksittäin Liiketulos neljänneksittäin* I II III IV I II I II III IV I II * Ilman kertaluonteisia eriä 21 26

27 Office Papers Liikevaihto neljänneksittäin Liiketulos neljänneksittäin* I II III IV I II -2 I II III IV I II * Ilman kertaluonteisia eriä 27

28 Speciality Papers Liikevaihto neljänneksittäin Liiketulos neljänneksittäin* I II III IV I II I II III IV I II * Ilman kertaluonteisia eriä 28

29 Market Pulp and Energy Liikevaihto neljänneksittäin Liiketulos neljänneksittäin* I II III IV I II I II III IV I II * Ilman kertaluonteisia eriä 21 29

30 Liikevaihto neljänneksittäin I II III IV I II

31 Liiketulos neljänneksittäin* I II III IV I II *ilman kertaluonteisia eriä 31

32 Tulos ennen veroja neljänneksittäin* I II III IV I II *jatkuvista toiminnoista ilman kertaluonteisia eriä 32

33 ROCE % neljänneksittäin* % ,1 7,3,4 I II -2, III IV I II -7, -8, *ilman kertaluonteisia eriä 33

34 M-realin osakkeenomistajat Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt; 3 % Rahoitus-ja vakuutuslaitokset; 3 % Ulkomainen omistus; 21 % Julkisyhteisöt; 7 % Muut yritykset; 3 % Kotitaloudet; 24 % Metsäliitto; 39 % 34

35 M-realin äänimäärän jakautuminen Ulkomainen omistus Muut yritykset 7 % 1 % Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 4 % Rahoitus-ja vakuutuslaitokset 1 % Julkisyhteisöt 14 % Kotitaloudet 12 % Metsäliitto 61 % 35

M-real. Vuositulos 2008

M-real. Vuositulos 2008 M-real Vuositulos 28 Merkittävintä vuonna 28 Onnistuneet kartongin ja päällystettyjen papereiden hinnankorotukset Menestyksekkäiden sisäisten tulosparannustoimien ansiosta suurin osa ankarasta kustannusinflaatiosta

Lisätiedot

M-real. Osavuosikatsaus 1-2Q 2008

M-real. Osavuosikatsaus 1-2Q 2008 M-real Osavuosikatsaus 1-2Q 28 Merkittävintä toisella neljänneksellä Tulosparannus- ja liiketoimintakonseptien yksinkertaistamisohjelman tavoite nostettiin 1 miljoonasta eurosta 15 miljoonaan euroon M-real

Lisätiedot

Metsä Board Osavuosikatsaus 1Q 2012

Metsä Board Osavuosikatsaus 1Q 2012 Osavuosikatsaus 1Q 212 3.5.212 Merkittävimmät tapahtumat vuoden 212 ensimmäisellä neljänneksellä Paperboard -liiketoiminta-alueen kannattavuus parani selvästi Alizayn tehdas suljettiin ja Gohrsmühlen tehtaan

Lisätiedot

Metsä Board Osavuosikatsaus 2Q 2014

Metsä Board Osavuosikatsaus 2Q 2014 Osavuosikatsaus 2Q 214 Merkittävimmät tapahtumat vuoden 214 toisella neljänneksellä Kartongin toimitusmäärän kasvu jatkui. Taivekartongin myynnin kasvattaminen Pohjois-Amerikan markkinoilla eteni suunnitellusti

Lisätiedot

Metsä Board Osavuosikatsaus 1Q 2014

Metsä Board Osavuosikatsaus 1Q 2014 Osavuosikatsaus 1Q 214 Merkittävimmät tapahtumat vuoden 214 ensimmäisellä neljänneksellä Kannattavuus parani edelliseen neljännekseen verrattuna Taivekartongin toimitusmäärät kasvoivat Euroopassa sekä

Lisätiedot

Metsä Board Vuositulos 2013

Metsä Board Vuositulos 2013 Vuositulos 213 1 Merkittävimmät tapahtumat vuonna 213 Kannattavuus parani edellisestä vuodesta Taivekartonki- ja kraftlaineritoimitukset nousivat selvästi ja taivekartongin hintoja korotettiin loppuvuonna

Lisätiedot

M-realin liiketulos heinä syyskuulta ilman kertaluonteisia eriä -22 miljoonaa euroa

M-realin liiketulos heinä syyskuulta ilman kertaluonteisia eriä -22 miljoonaa euroa M-real Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2009 22.10.2009 klo 12.00 M-realin liiketulos heinä syyskuulta ilman kertaluonteisia eriä -22 miljoonaa euroa Tulos tammi syyskuulta 2009 Liikevaihto 1 826 miljoonaa

Lisätiedot

M-real Oyj:n liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 59 miljoonaa euroa vuonna 2011

M-real Oyj:n liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 59 miljoonaa euroa vuonna 2011 M-real Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12.2011 9.2.2012 klo 12:00 M-real Oyj:n liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 59 miljoonaa euroa vuonna 2011 Vuoden 2011 tulos Liikevaihto 2 485 miljoonaa euroa (Q1-Q4/2010:

Lisätiedot

LEHDISTÖTIEDOTE. 3.5.2001 klo 13.00 1 (18) M-realin tulos edellisen neljänneksen tasolla

LEHDISTÖTIEDOTE. 3.5.2001 klo 13.00 1 (18) M-realin tulos edellisen neljänneksen tasolla 3.5.2001 klo 13.00 1 (18) M-REAL OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2001 M-realin tulos edellisen neljänneksen tasolla Liikevaihto 1 865 miljoonaa euroa (1 109) Liikevoitto oli 175,3 miljoonaa euroa (114,8)

Lisätiedot

SUOMEN TYÖRIIDAT HEIKENSIVÄT M-REALIN TOISEN VUOSINELJÄNNEKSEN LIIKETULOSTA

SUOMEN TYÖRIIDAT HEIKENSIVÄT M-REALIN TOISEN VUOSINELJÄNNEKSEN LIIKETULOSTA M-real Oyj Pörssitiedote 29.7.2005 klo 13.00 1(23) SUOMEN TYÖRIIDAT HEIKENSIVÄT M-REALIN TOISEN VUOSINELJÄNNEKSEN LIIKETULOSTA M-real-konsernin liiketulos ilman kertaluonteisia eriä laski vuoden toisella

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2006

Tilinpäätöstiedote 2006 Tilinpäätöstiedote 2006 6.2.2007 M-real Oyj Pörssitiedote 6.2.2007 klo 12.00 M-REALIN VUODEN 2006 TULOS TAPPIOLLINEN M-realin tulos ennen veroja ilman kertaluonteisia eriä parani vuonna 2006-92 miljoonaan

Lisätiedot

Metsäliitto-konsernin liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 250 miljoonaa euroa

Metsäliitto-konsernin liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 250 miljoonaa euroa Metsäliitto-konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6. Pörssitiedote 1 (20) Metsäliitto-konsernin liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 250 miljoonaa euroa Tulos vuoden ensimmäiseltä vuosipuoliskolta Liikevaihto

Lisätiedot

Jouko M. Jaakkola, toimitusjohtaja, M-real Oyj, puh. 010 469 4118, GSM 050 2261

Jouko M. Jaakkola, toimitusjohtaja, M-real Oyj, puh. 010 469 4118, GSM 050 2261 M-REAL OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.4.2002 KLO 12.00 1(16) M-REAL OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2002 M-realin alkuvuoden tulos edellistä neljännestä parempi M-realin vuoden 2002 ensimmäisen neljänneksen tulos

Lisätiedot

LEHDISTÖTIEDOTE. 1.8.2001 klo 13.00 1 (14) M-REAL OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2001. Runsaat seisokit heikensivät M-realin alkuvuoden tulosta.

LEHDISTÖTIEDOTE. 1.8.2001 klo 13.00 1 (14) M-REAL OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2001. Runsaat seisokit heikensivät M-realin alkuvuoden tulosta. 1.8.2001 klo 13.00 1 (14) M-REAL OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2001 Runsaat seisokit heikensivät M-realin alkuvuoden tulosta. Liikevaihto 3 620 miljoonaa euroa (2 232) Liikevoitto oli 223,1 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Avainluvut: M-REAL OYJ Veli-Matti Mynttinen varatoimitusjohtaja

Avainluvut: M-REAL OYJ Veli-Matti Mynttinen varatoimitusjohtaja 6.2.2002 klo 12.00 1 (22) M-REALIN TULOS KOHTUULLINEN ULLINEN HEIKENTYNEESTÄ TÄ KYSYNNÄSTÄ HUOLIMATTA M-real säilytti vuoden 2001 tulostasonsa kohtuullisena huolimatta tuotteidensa voimakkaasti heikentyneestä

Lisätiedot

Metsäliitto-konsernin vuoden 2007 tulos Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi 22 prosenttia 276 miljoonaan euroon

Metsäliitto-konsernin vuoden 2007 tulos Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi 22 prosenttia 276 miljoonaan euroon Tilinpäätöstiedote 6.2.2008 1 (20) Metsäliitto-konsernin vuoden tulos Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi 22 prosenttia 276 miljoonaan euroon Vuoden tulos Liikevaihto 7 669 miljoonaa euroa (8

Lisätiedot

Metsäliitto-konserni 2010

Metsäliitto-konserni 2010 VUOSIKERTOMUS 2010 Metsäliitto on noin 30 maassa toimiva metsäteollisuuskonserni, jonka tuotteissa ja palveluissa yhdistyvät vastuullinen metsätalous ja innovatiivinen teknologia. Metsäliitto tuottaa huipputuotteita

Lisätiedot

Vuoden 2001 tapahtumia

Vuoden 2001 tapahtumia VUOSIKERTOMUS 21 Sisällysluettelo Pääjohtajan katsaus 2 Vuoden 21 tapahtumia 3 Viisi vuotta numeroina 4 Tunnuslukujen laskentaperiaatteet 4 Kehitys vuosineljänneksittäin 5 Metsäliitto Osuuskunta 6 Finnforest

Lisätiedot

Metsä Board tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2014 5.2.2015 klo 12 Sivu 1/29 METSÄ BOARD OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE

Metsä Board tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2014 5.2.2015 klo 12 Sivu 1/29 METSÄ BOARD OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Sivu 1/29 METSÄ BOARD OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014 :00 Sivu 2/29 METSÄ BOARD OYJ:N LIIKETULOS ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ 136,5 MILJOONAA EUROA VUONNA 2014 VUODEN 2014 TULOS Liikevaihto 2 008,4 miljoonaa

Lisätiedot

Metsä Group. Tilinpäätös 2014 Kari Jordan Pääjohtaja

Metsä Group. Tilinpäätös 2014 Kari Jordan Pääjohtaja Tilinpäätös 2014 Kari Jordan Pääjohtaja 1 Vuoden 2014 liiketulos parani selvästi Vuoden 2014 liiketulos* oli 418 miljoonaa euroa (343 milj. euroa) Viimeisen neljänneksen liiketulos* oli 117 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Vuosikertomus 2001. b 30 Tilinpäätös. c 82 M-realin hallitus 84 M-realin johtokunta 86Tuotantokapasiteetit 88 Yhteystiedot

Vuosikertomus 2001. b 30 Tilinpäätös. c 82 M-realin hallitus 84 M-realin johtokunta 86Tuotantokapasiteetit 88 Yhteystiedot Make it real. Vuosikertomus 2001 Vuosikertomus 2001 a 2 Vuosi lyhyesti ja keskeisiä tapahtumia vuonna 2001 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 M-realin liiketoimintastrategia 5 M-realin toimintaympäristö 6M-realin

Lisätiedot

2 Tilintarkastamaton Metsä Board Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2012 3.5.2012 klo 12.00

2 Tilintarkastamaton Metsä Board Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2012 3.5.2012 klo 12.00 Metsä Board Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2012 3.5.2012 klo 12:00 Metsä Board Oyj:n liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 5 miljoonaa euroa tammimaaliskuussa Tammi-maaliskuun tulos Liikevaihto 545 miljoonaa

Lisätiedot

UPM OSAVUOSIKATSAUS Q1 2013. Jussi Pesonen Toimitusjohtaja 25.04.2013

UPM OSAVUOSIKATSAUS Q1 2013. Jussi Pesonen Toimitusjohtaja 25.04.2013 UPM OSAVUOSIKATSAUS Q1 213 Jussi Pesonen Toimitusjohtaja 25.4.213 Q1 213 lyhyesti Hyvä tuloskehitys jatkui kasvuliiketoiminnoissa Sellussa normaali tuloskehitys, Energiassa hyvin onnistuneet suojaukset,

Lisätiedot

M-REAL VUOSI 2005. Tilinpäätösraportti

M-REAL VUOSI 2005. Tilinpäätösraportti M-REAL VUOSI 2005 Tilinpäätösraportti M real lyhyesti n M real on yksi Euroopan johtavista paperin ja kartongin valmistajista. Yhtiön neljä ydintoimialaa ovat Consumer Packaging, Publishing, Commercial

Lisätiedot

Metsä Groupin liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 52 miljoonaa euroa

Metsä Groupin liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 52 miljoonaa euroa Metsä Group osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2012 Pörssitiedote 1 (24) Metsä Groupin liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 52 miljoonaa euroa Tulos vuoden 2012 ensimmäiseltä neljännekseltä Liikevaihto oli 1 284

Lisätiedot

M-real/Metsä board vuosikertomus 2011

M-real/Metsä board vuosikertomus 2011 M-real/Metsä board vuosikertomus 2011 2 toimitusjohtajan katsaus 4 toimintaympäristö 6 Metsä boardin strategia 8 paperboard 10 paper and pulp 12 kestävä kehitys 22 tilinpäätös 98 selvitys hallinto- ja

Lisätiedot

M-REAL VUOSI 2004. Tilinpäätösraportti

M-REAL VUOSI 2004. Tilinpäätösraportti M-REAL VUOSI 2004 Tilinpäätösraportti Tietoja osakkeenomistajille M-real julkaisee taloudelliset katsauksensa vuonna 2005 seuraavasti Perjantaina 4. 2. Vuoden 2004 tilinpäätöstiedote Torstaina 28. 4. Osavuosikatsaus

Lisätiedot

UPM:n tilinpäätöstiedote 2009

UPM:n tilinpäätöstiedote 2009 UPM:n tilinpäätöstiedote 2009 Q4/2009 Tulos osaketta kohti oli 0,57 ( 0,56) euroa, ilman kertaluonteisia eriä 0,21 ( 0,19) euroa Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 186 (tappio 46) miljoonaa euroa

Lisätiedot

UPM:n tilinpäätöstiedote 2006

UPM:n tilinpäätöstiedote 2006 UPM:n tilinpäätöstiedote 2006 Vuoden 2006 tulos osaketta kohti oli 0,65 euroa (0,50 euroa vuonna 2005), ilman kertaluonteisia eriä 0,80 euroa (0,54). Koko vuoden liikevoitto oli 536 (318) miljoonaa euroa,

Lisätiedot

UPM TILINPÄÄTÖS 2010. Jussi Pesonen Toimitusjohtaja 2. helmikuuta 2011

UPM TILINPÄÄTÖS 2010. Jussi Pesonen Toimitusjohtaja 2. helmikuuta 2011 UPM TILINPÄÄTÖS 2 Jussi Pesonen Toimitusjohtaja 2. helmikuuta 211 Vuosi 2 lyhyesti Vahva liikevaihdon kasvu kaikissa liiketoiminnoissa - 2 liikevaihto kasvoi 16 % toimitusmäärien noustessa - neljännen

Lisätiedot