M-real. Osavuosikatsaus 1-2Q 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "M-real. Osavuosikatsaus 1-2Q 2008"

Transkriptio

1 M-real Osavuosikatsaus 1-2Q 28

2 Merkittävintä toisella neljänneksellä Tulosparannus- ja liiketoimintakonseptien yksinkertaistamisohjelman tavoite nostettiin 1 miljoonasta eurosta 15 miljoonaan euroon M-real myi 1 kpl Pohjolan Voiman B2-osaketta (PVO) 8 miljoonalla eurolla Osakkeet oikeuttavat Olkiluodon uuden ydinreaktorin sähköön Kaupan jälkeen M-real omistaa uudesta rakenteilla olevasta reaktorista 3 % ja kahdesta toiminnassa olevasta 11 % Ei vaikutusta M-realin nykyiseen sähköomavaraisuuteen Kertaluonteinen positiivinen tulosvaikutus 74 miljoonaa euroa PVO-omistus kirjattiin käypään arvoon, mikä yhdessä osakekaupan kanssa kasvatti välimatkaa lainasopimusten kovenanttirajoihin selvästi Ankara kustannusinflaatio jatkuu lähinnä puuraaka-aine- ja energiakustannusten takia Puutilanne jatkunut haasteellisena Osavuosikatsaus 1-2Q 28 esitys 2

3 Avainluvut- vuosineljännekset, ilman kertaluonteisia eriä Vertailu edelliseen neljännekseen Liikevaihto 15 Liiketulos Q 28 2Q % 6.8% 1Q 28 2Q 28 Tulos ennen veroja 25-4 Sijoitetun pääoman tuotto* % Q 28 2Q % 5,7-1,8 1Q 28 2Q *sekä jatkuvista että lopetetuista toiminnoista Osavuosikatsaus 1-2Q 28 esitys 3

4 Avainluvut- vuosineljännekset Vertailu edelliseen neljännekseen Liikevaihto Q 28 2Q 28 Liiketulos % 1Q 28 2Q 28 Tulos ennen veroja 1 5 Sijoitetun pääoman tuotto* 1 % Q 28 2Q ,7 5,3 1Q 28 2Q 28 *sekä jatkuvista että lopetetuista toiminnoista Osavuosikatsaus 1-2Q 28 esitys 4

5 Avainluvut- koko vuosi, ilman kertaluonteisia eriä Map Merchant Group käsitelty lopetettuna toimintona eli ei sisälly oheisiin kaavioihin Liikevaihto 28 Liiketulos Q27 1-2Q 28 Tulos ennen veroja Q Q Sijoitetun pääoman tuotto* 5 1 % Q Q ,3 -,5 1-2Q Q *sekä jatkuvista että lopetetuista toiminnoista Osavuosikatsaus 1-2Q 28 esitys 5

6 Avainluvut- koko vuosi Map Merchant Group käsitelty lopetettuna toimintona eli ei sisälly oheisiin kaavioihin Liikevaihto Liiketulos Q27 1-2Q Q Q 28 Tulos ennen veroja Sijoitetun pääoman tuotto* 1 1 % ,1 4, Q Q Q Q 28 *sekä jatkuvista että lopetetuista toiminnoista Osavuosikatsaus 1-2Q 28 esitys 6

7 Tase ja kassavirta- avainluvut 2Q 28 1Q 28 Ero 2Q 27 Diff. 27 Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavirrat, M (sisältää käyttöpääoman muutoksen) Investoinnit, M Omaisuuden myynnit ja muut, M Nettoinvestoinnit, M Nettorahavirrat investointien jälkeen, M Nettovelkaisuusaste kauden lopussa, % Kovenanttivelkaisuusaste kauden lopussa, % Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 36,5 35, 1,5 34,5 2, 34 Kovenanttiomavaraisuusaste kauden lopussa, % Osavuosikatsaus 1-2Q 28 esitys 7

8 28 kustannusinflaatioennuste nostettu 19 miljoonasta 215 miljoonaan euroon. Uusia tulosparannustoimia suunnitteilla Kumulatiivinen Tulosvaikutus vs. 27, Tavoite Tulosparannusohjelma Kustannussäästöohjelma Kapasiteetin sulkemiset Yhteensä Arvoidut kustannusnousut Tulosvaikutus kustannusnousujen jälkeen vs Lisäksi arvioitu tulosparannus Metsä-Botnian Uruguay-sellun kautta 45 m vuonna 28 ja 55 m vuodesta 29 (perustuu nykymarkkinasellun hintaan) Osavuosikatsaus 1-2Q 28 esitys 8

9 Consumer Packagingin osoittaa markkinajohtajuutensa julkistamalla 1-12 % hinnankorotuksen Kannattavuutta heikensivät kustannusinflaatio, Botnian tuotannonrajoitukset Suomessa sekä vahva euro Kannattavuutta paransivat kustannussäästötoimenpiteet sekä hinnankorotukset Taivekartongin kysyntä jatkuu hyvänä, merkkituoteasiakkaat hakevat turvallisia ja ympäristöystävällisä ratkaisuja m Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä Q Q 28 M-real julkaissut taivekartongin 1-12 % hinnankorotuksen, joka tulee voimaan elokuussa Osavuosikatsaus 1-2Q 28 esitys 9

10 Graphic Papers julkaissut uusia hinnankorotuksia Kannattavuutta heikensivät puu- ja energiakustannusten nousu, vahva euro ja Botnian tuotannonrajoitukset Suomessa Kannattavuutta paransivat kustannussäästötoimenpiteet, Uruguayn sellutehtaan käynnistyminen ja päällystetyn aikakauslehtipaperin hinnan nousu Päällystetyn aikakauslehtipaperin kysyntä jatkuu hyvänä Kesäkauden ja yleisen talouden takia päällystetyn hienopaperin kysyntä heikompi Kapasiteetin sulkemiset ja tuotannon rajoitukset parantavat markkinatasapainoa Euroopassa m Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä Q Q 28 Tuotehintojen korotukset julkaistu, voimaan syyskuussa Päällystetyssä hienopaperissa 8-1 % Päällystetyssä aikakauslehtipaperissa 6-8 % Osavuosikatsaus 1-2Q 28 esitys 1

11 Office Papersin tulosta rasittaa haastava puutilanne Tulosta heikensivät nousseet raaka-ainekustannukset Puukustannusten nousu rasittaa Husumin sellutehtaan tulosta Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä Kannattavuutta paransi myyntihinnan nousu sekä kustannussäästötoimenpiteet Länsi-Euroopassa havaittavissa merkkejä kysynnän heikkenemisestä, Itä-Euroopassa kysyntä jatkuu vahvana New Thamesin poistuminen ja kapasiteetin sulkemiset parantavat markkinatasapainoa Uusi kapasiteetti aiheuttaa teollisuudelle haasteita vuosikymmenen loppua kohden m Q Q 28 Uusi hinnankorotuksia tarvitaan Osavuosikatsaus 1-2Q 28 esitys 11

12 Lähiajan toiminta- ja tulosnäkymät Tuotantokustannukset pysyvät korkeina ja sellutuotannon rajoitukset Suomessa ja Ruotsissa jatkuvat haasteellisen puutilanteen takia Hyvät mahdollisuudet pitää kartonki- ja paperituotanto normaalina Hinnankorotustoimet käynnissä taivekartongissa ja päällystetyissä papereissa Tulosparannus- ja liiketoimintakonseptien yksinkertaistamisohjelman toteutus etenee suunnitellusti ja lisätoimia tullaan julkaisemaan Koko vuoden 28 liiketulos ilman kertaluonteisia eriä heikompi kuin viime vuonna 3Q 28 kausiluonteisesti parempi kuin 2Q 28 Osavuosikatsaus 1-2Q 28 esitys 12

13 Osavuosikatsaus 1-2Q 28 esitys 13 Liitteet

14 Taivekartongin markkinahinta Euroopassa 2 kesäkuu 28 EUR / tn Kolmen kuukauden liukuva keskiarvo Lähde: M-real Osavuosikatsaus 1-2Q 28 esitys 14

15 Paperin ja sellun markkinahinta Euroopassa 1998 kesäkuu 28 EUR / tn EUR/USD 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1, ,8 Päällystetty aikakauslehtipaperi (6g) Havusellu (NBSK) Päällystämätön hienopaperi (B-copy, 8g) Päällystetty hienopaperi (1g) EUR/USD Lähde: Foex, Reuters Osavuosikatsaus 1-2Q 28 esitys 15

16 Likviditeetti Likvidit varat Sitovat pitkäaikaiset luottosopimukset I/7 II/7 III/7 IV/7 I/8 II/8 Osavuosikatsaus 1-2Q 28 esitys 16

17 Tasetunnusluvut Omavaraisuusaste Nettovelkaisuusaste 4 35 % 34,6 34,5 34,5 34,4 35, 36, % I II III IV I II I II III IV I II Osavuosikatsaus 1-2Q 28 esitys 17

18 Korolliset nettovelat I II III IV I II Osavuosikatsaus 1-2Q 28 esitys 18

19 Kannattavuustunnuslukuja 2Q 8 1Q 8 Muutos 2Q 7 Muutos 27 Liikevaihto, M Kasvu, % -3 % -3 % EBIT, M EBIT ilman kertaluonteisia eriä, M Rahoituserät, M Tulos ennen veroja, M Tulos ennen veroja ilman kertaluonteisia eriä, M Kauden tulos, M Jatkuvista toiminnoista, M Lopetetuista toiminnoista, M Tulos per osake, -,3 -,6,3 -,15,12 -,59 Osavuosikatsaus 1-2Q 28 esitys 19

20 Kannattavuustunnuslukuja- kumulatiivisesti Kumulatiivinen 1-2Q Q 27 Muutos 27 Liikevaihto, M Kasvu, % -4 % EBIT, M EBIT ilman kertaluonteisia eriä, M Rahoituserät, M Tulos ennen veroja, M Tulos ennen veroja ilman kertaluonteisia eriä, M Kauden tulos, M Tulos per osake, -,9,1 -,1 -,59 Osavuosikatsaus 1-2Q 28 esitys 2

21 Liikevaihto liiketoiminnoittain, vertailu edelliseen neljännekseen Consumer Packaging Graphic Papers Office Papers 1Q 28 2Q 28 Osavuosikatsaus 1-2Q 28 esitys 21

22 Liiketulos liiketoiminnoittain*, vertailu edelliseen neljännekseen Consumer Packaging Graphic Papers Office Papers -19 1Q 28 2Q 28 * ilman kertaluonteisia eriä Osavuosikatsaus 1-2Q 28 esitys 22

23 Liikevaihto liiketoiminnoittain Consumer Packaging Graphic Papers Office Papers 1-2Q Q 28 Osavuosikatsaus 1-2Q 28 esitys 23

24 Liiketulos liiketoiminnoittain* Consumer Packaging Graphic Papers Office Papers Q Q 28 * ilman kertaluonteisia eriä Osavuosikatsaus 1-2Q 28 esitys 24

25 Consumer Packaging Liikevaihto neljänneksittäin 3 Liiketulos neljänneksittäin* I II III IV I II I II III IV I II * Ilman kertaluonteisia eriä Osavuosikatsaus 1-2Q 28 esitys 25

26 Graphic Papers Liikevaihto neljänneksittäin Liiketulos neljänneksittäin* I II III IV I Ii -3 I II III IV I II * Ilman kertaluonteisia eriä Osavuosikatsaus 1-2Q 28 esitys 26

27 Office Papers Liikevaihto neljänneksittäin Liiketulos neljänneksittäin* I II III IV I II -6 I II III IV I II -4 * Ilman kertaluonteisia eriä Osavuosikatsaus 1-2Q 28 esitys 27

28 Liikevaihto neljänneksittäin I II III IV I II Osavuosikatsaus 1-2Q 28 esitys 28

29 Liiketulos neljänneksittäin* I II III IV I II *ilman kertaluonteisia eriä Osavuosikatsaus 1-2Q 28 esitys 29

30 Liiketulos-% neljänneksittäin* 6 % ,4 1,8,3 -,3 -,6 I II III IV I II -2, -3 *ilman kertaluonteisia eriä Osavuosikatsaus 1-2Q 28 esitys 3

31 Tulos ennen veroja neljänneksittäin* I II III IV I II *jatkuvista toiminnoista ilman kertaluonteisia eriä Osavuosikatsaus 1-2Q 28 esitys 31

32 ROCE % neljänneksittäin* % ,5,2 3,7,7 I II III -,3 IV I -1,8 II -4 *ilman kertaluonteisia eriä Osavuosikatsaus 1-2Q 28 esitys 32

33 M-realin osakeomistuksen jakautuminen Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 3.1% Ulkomainen omistus 26.3% Vakuutus- ja rahoituslaitokset 5.3% Julkisyhteisöt 9.5% Kotitaloudet 13.5% Muut yritykset 3.7% Metsäliitto 38.6% Osavuosikatsaus 1-2Q 28 esitys 33

34 M-realin äänimäärän jakautuminen Ulkomainen omistus 8.7% Muut yritykset 1.4% Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 4.4% Vakuutus- ja rahoituslaitokset 2.6% Julkisyhteisöt 14.5% Kotitaloudet 7.9% Metsäliitto 6.5% Osavuosikatsaus 1-2Q 28 esitys 34

Tilinpäätöstiedote 2006

Tilinpäätöstiedote 2006 Tilinpäätöstiedote 2006 6.2.2007 M-real Oyj Pörssitiedote 6.2.2007 klo 12.00 M-REALIN VUODEN 2006 TULOS TAPPIOLLINEN M-realin tulos ennen veroja ilman kertaluonteisia eriä parani vuonna 2006-92 miljoonaan

Lisätiedot

Jouko M. Jaakkola, toimitusjohtaja, M-real Oyj, puh. 010 469 4118, GSM 050 2261

Jouko M. Jaakkola, toimitusjohtaja, M-real Oyj, puh. 010 469 4118, GSM 050 2261 M-REAL OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.4.2002 KLO 12.00 1(16) M-REAL OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2002 M-realin alkuvuoden tulos edellistä neljännestä parempi M-realin vuoden 2002 ensimmäisen neljänneksen tulos

Lisätiedot

M-real Oyj:n liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 59 miljoonaa euroa vuonna 2011

M-real Oyj:n liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 59 miljoonaa euroa vuonna 2011 M-real Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12.2011 9.2.2012 klo 12:00 M-real Oyj:n liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 59 miljoonaa euroa vuonna 2011 Vuoden 2011 tulos Liikevaihto 2 485 miljoonaa euroa (Q1-Q4/2010:

Lisätiedot

Metsä Board Osavuosikatsaus 1Q 2014

Metsä Board Osavuosikatsaus 1Q 2014 Osavuosikatsaus 1Q 214 Merkittävimmät tapahtumat vuoden 214 ensimmäisellä neljänneksellä Kannattavuus parani edelliseen neljännekseen verrattuna Taivekartongin toimitusmäärät kasvoivat Euroopassa sekä

Lisätiedot

Metsä Board Vuositulos 2013

Metsä Board Vuositulos 2013 Vuositulos 213 1 Merkittävimmät tapahtumat vuonna 213 Kannattavuus parani edellisestä vuodesta Taivekartonki- ja kraftlaineritoimitukset nousivat selvästi ja taivekartongin hintoja korotettiin loppuvuonna

Lisätiedot

UPM OSAVUOSIKATSAUS Q1 2013. Jussi Pesonen Toimitusjohtaja 25.04.2013

UPM OSAVUOSIKATSAUS Q1 2013. Jussi Pesonen Toimitusjohtaja 25.04.2013 UPM OSAVUOSIKATSAUS Q1 213 Jussi Pesonen Toimitusjohtaja 25.4.213 Q1 213 lyhyesti Hyvä tuloskehitys jatkui kasvuliiketoiminnoissa Sellussa normaali tuloskehitys, Energiassa hyvin onnistuneet suojaukset,

Lisätiedot

Vuoden 2001 tapahtumia

Vuoden 2001 tapahtumia VUOSIKERTOMUS 21 Sisällysluettelo Pääjohtajan katsaus 2 Vuoden 21 tapahtumia 3 Viisi vuotta numeroina 4 Tunnuslukujen laskentaperiaatteet 4 Kehitys vuosineljänneksittäin 5 Metsäliitto Osuuskunta 6 Finnforest

Lisätiedot

Metsä Board tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2014 5.2.2015 klo 12 Sivu 1/29 METSÄ BOARD OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE

Metsä Board tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2014 5.2.2015 klo 12 Sivu 1/29 METSÄ BOARD OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Sivu 1/29 METSÄ BOARD OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014 :00 Sivu 2/29 METSÄ BOARD OYJ:N LIIKETULOS ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ 136,5 MILJOONAA EUROA VUONNA 2014 VUODEN 2014 TULOS Liikevaihto 2 008,4 miljoonaa

Lisätiedot

Lehdistötiedote 24.7.2002

Lehdistötiedote 24.7.2002 Lehdistötiedote 24.7.2002 Stora Enson toisen neljänneksen tulokseen vaikuttivat haastavat markkinat ja kausiluonteiset syyt Stora Enson toisen neljänneksen liikevoitto oli 241,8 milj. (274,0 milj. ). Liikevoitto

Lisätiedot

Pörssitiedote 23.4.2014 klo 13.00

Pörssitiedote 23.4.2014 klo 13.00 Pörssitiedote 23.4.2014 klo 13.00 STORA ENSO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 23.4.2014 klo 13.00 Stora Enson vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen tulos Selvästi suurempi operatiivinen liiketulos kustannusten laskun

Lisätiedot

Metsä Group tilinpäätöstiedote 2014 5.2.2015 klo 12 Sivu 1/27 METSÄ GROUP TILINPÄÄTÖSTIEDOTE

Metsä Group tilinpäätöstiedote 2014 5.2.2015 klo 12 Sivu 1/27 METSÄ GROUP TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Metsä Group tilinpäätöstiedote 2014 Sivu 1/27 METSÄ GROUP TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014 .00 Sivu 2/27 METSÄ GROUPIN VUODEN 2014 LIIKETULOS ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ 418 MILJOONAA EUROA LOKA JOULUKUUN LIIKETULOS

Lisätiedot

Metsä Groupin vuoden 2013 liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 342 miljoonaa euroa

Metsä Groupin vuoden 2013 liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 342 miljoonaa euroa Metsä Group tilinpäätöstiedote Pörssitiedote 1 (29) Metsä Groupin vuoden liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 342 miljoonaa euroa Loka joulukuun liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 87 miljoonaa euroa

Lisätiedot

UPM:n tilinpäätöstiedote 2006

UPM:n tilinpäätöstiedote 2006 UPM:n tilinpäätöstiedote 2006 Vuoden 2006 tulos osaketta kohti oli 0,65 euroa (0,50 euroa vuonna 2005), ilman kertaluonteisia eriä 0,80 euroa (0,54). Koko vuoden liikevoitto oli 536 (318) miljoonaa euroa,

Lisätiedot

Yhtiöesittely...1. Taloudellinen katsaus...2. Osakkeet ja osakkeenomistajat...18. Hallituksen toimintakertomus...26. Konsernin tuloslaskelma...

Yhtiöesittely...1. Taloudellinen katsaus...2. Osakkeet ja osakkeenomistajat...18. Hallituksen toimintakertomus...26. Konsernin tuloslaskelma... Sisällysluettelo Yhtiöesittely..............................................................................1 Taloudellinen katsaus.......................................................................2

Lisätiedot

AMER SPORTS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2008 (IFRS)

AMER SPORTS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2008 (IFRS) 1 (13) PÖRSSITIEDOTE 6.8. klo 13.00 AMER SPORTS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU (IFRS) Amer Sportsin liikevaihto laski 6 % ja oli 648,1 milj. euroa. Liikevaihtoa rasitti erityisesti Yhdysvaltain dollarin

Lisätiedot

UPM-KYMMENE TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2002

UPM-KYMMENE TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2002 UPM-KYMMENE TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2002 Vuoden 2002 voitto ennen satunnaisia ja kertaluonteisia eriä oli 835 (1 12/2001: 1 113) miljoonaa euroa. Tulos per osake ilman kertaluonteisia eriä oli 2,25 (1 12/2001:

Lisätiedot

M-REAL VUOSI 2004. Tilinpäätösraportti

M-REAL VUOSI 2004. Tilinpäätösraportti M-REAL VUOSI 2004 Tilinpäätösraportti Tietoja osakkeenomistajille M-real julkaisee taloudelliset katsauksensa vuonna 2005 seuraavasti Perjantaina 4. 2. Vuoden 2004 tilinpäätöstiedote Torstaina 28. 4. Osavuosikatsaus

Lisätiedot

METSÄ BOARD OYJ OSAVUOSIKATSAUS Q2/2015

METSÄ BOARD OYJ OSAVUOSIKATSAUS Q2/2015 Sivu 1/29 METSÄ BOARD OYJ OSAVUOSIKATSAUS Q2/2015 Sivu 2/29 METSÄ BOARD OYJ:N VUODEN 2015 ENSIMMÄISEN PUOLISKON LIIKETULOS ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ 90,2 MILJOONAA EUROA TULOS VUODEN 2015 ENSIMMÄISELTÄ

Lisätiedot

Osavuosikatsaus. Tammikuu joulukuu 2008

Osavuosikatsaus. Tammikuu joulukuu 2008 Osavuosikatsaus Tammikuu joulukuu 2008 Stora Enson viimeisen vuosineljänneksen ja koko vuoden 2008 tulos Heikko tulos mutta vahva liiketoiminnan nettorahavirta tehokkaiden tuotannonrajoitusten seurauksena,

Lisätiedot

Vuosikertomus 2001. b 30 Tilinpäätös. c 82 M-realin hallitus 84 M-realin johtokunta 86Tuotantokapasiteetit 88 Yhteystiedot

Vuosikertomus 2001. b 30 Tilinpäätös. c 82 M-realin hallitus 84 M-realin johtokunta 86Tuotantokapasiteetit 88 Yhteystiedot Make it real. Vuosikertomus 2001 Vuosikertomus 2001 a 2 Vuosi lyhyesti ja keskeisiä tapahtumia vuonna 2001 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 M-realin liiketoimintastrategia 5 M-realin toimintaympäristö 6M-realin

Lisätiedot

Pörssitiedote 24.4.2012 kello 13.00

Pörssitiedote 24.4.2012 kello 13.00 Pörssitiedote 24.4.2012 kello 13.00 Stora Enson osavuosikatsaus tammi maaliskuulta 2012 Tulos pysyi odotetusti kohtuullisena, likviditeetti parantui entisestään STORA ENSO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 24.4.2012

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-maaliskuu 2015. Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja 28.4.2015

Ahlstrom. Tammi-maaliskuu 2015. Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja 28.4.2015 Ahlstrom Tammi-maaliskuu 215 Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja 28.4.215 Sisältö Tammi-maaliskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Page 2 Tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2013 25.7.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2013 25.7.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2013 25.7.2013 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu vuonna 2013 käyttöönotettuja uusia tai uudistettuja

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi kesäkuu 2015. Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja

Ahlstrom. Tammi kesäkuu 2015. Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Ahlstrom Tammi kesäkuu 215 Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja 6.8.215 Sisältö Huhti kesäkuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Page 2 Huhti kesäkuu

Lisätiedot

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2011 Liikevaihdon hyvä kehitys jatkui, kustannusinflaatio painoi kannattavuutta

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2011 Liikevaihdon hyvä kehitys jatkui, kustannusinflaatio painoi kannattavuutta Osavuosikatsaus Q2 Tammi-kesäkuu 2011 1 Tikkurila Oyj Osavuosikatsaus 11.8.2011 klo 9.00 (CET+1) Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2011 Liikevaihdon hyvä kehitys jatkui, kustannusinflaatio painoi

Lisätiedot

Vuosikertomus 2002. vuosikertomus 2002:

Vuosikertomus 2002. vuosikertomus 2002: Vuosikertomus 22 M-real vuosikertomus 22: 1 Tietoja osakkeenomistajille 4 Keskeisiä tapahtumia vuonna 22 5 Toimitusjohtajan katsaus 6 M-realin liiketoimintaympäristö 7M-realin strategia 8 M-realin toimialat

Lisätiedot

Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2009

Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2009 Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2009 24.7.2009 Toimitusjohtaja Jan Lång Huhti-kesäkuu 2009 lyhyesti Tehostamistoimet nostivat toisen neljänneksen liiketuloksen positiiviseksi Yleinen kysynnän

Lisätiedot

Componenta Oyj Osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2013

Componenta Oyj Osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2013 Componenta Oyj Osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2013 Heikki Lehtonen toimitusjohtaja 21.10.2013 Componenta Tuloslaskelma Me Q3 2013 Q3 2012 Muutos Q1-Q3 2013 Q1-Q3 2012 Muutos Tilauskanta 83,6 86,7-4 % 83,6

Lisätiedot

METSÄ GROUPIN TILINPÄÄTÖS

METSÄ GROUPIN TILINPÄÄTÖS METSÄ GROUPIN TILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS 2013 LIIKEVAIHTO MILJ. EUROA LIIKETULOS ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ, MILJ. EUROA SIJOITETUN PÄÄOMAN TUOTTO ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ, % 5 500 600 16 4 400 500 400

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ LIIKETOIMINTA-ALUEET MENESTYSTEKIJÄT YHTIÖN HALLINNOINTI TILINPÄÄTÖS 2009

SISÄLTÖ. Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ LIIKETOIMINTA-ALUEET MENESTYSTEKIJÄT YHTIÖN HALLINNOINTI TILINPÄÄTÖS 2009 SISÄLTÖ Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ 2 Lyhyesti 4 Avaintietoja 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Visio ja toiminta-ajatus 10 Strategia ja taloudelliset tavoitteet 12 Riskienhallinta 14 Markkinatekijät LIIKETOIMINTA-ALUEET

Lisätiedot