VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Jussi Pesonen Toimitusjohtaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2015. Jussi Pesonen Toimitusjohtaja"

Transkriptio

1 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 215 Jussi Pesonen Toimitusjohtaja

2 Sisältö Vuoden 214 tulos Muuttuva Pääoman käyttö Vastuullisuus Yhteenveto 2

3 3 VUODEN 214 TULOS

4 Vahva tulosvire ja ennätyksellisen vahva tase 214 verrattuna 213: Liikevaihto milj. euroa -2 % EBITDA milj. euroa +132 milj. Liikevoitto ( * 847 milj. euroa +164 milj. Tulos ennen veroja ( * 774 milj. euroa +164 milj. Tulos / osake ( * 1,17 euroa +,26 ROE ( * 8,3 % +1,9 %-yks. Operatiivinen rahavirta milj. euroa +56 milj. Nettovelat 2 41 milj. euroa -639 milj. Velkaantumisaste 32 % -9 %-yks. Nettovelat / EBITDA 1,9 x -,8 x 4 ( * ilman kertaluonteisia eriä

5 2 miljoonan euron kannattavuuden parannusohjelman tavoite saavutettiin Q3 214 Milj. euroa % saavutettu Q m euron vuosittaiset säästöt muuttuvissa ja kiinteissä kuluissa Q213 Q313 Q413 Q114 Q214 Q314 Q414 Q115 5

6 Kannattavuus parani pääosin tuloksellisen kannattavuusohjelman ansiosta Milj. euroa 1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä

7 Biorefining Kasvava selluliiketoiminta ja biojalostamon käyttöönotto Tulos: laski alempien lyhytkuitusellun hintojen sekä korkeampien kiinteiden kustannusten johdosta Markkina: sellun globaali kysyntä kasvoi 2 % Toimenpiteet: sellun investoinnit pullonkaulojen poistamiseksi etenivät, Lappeenrannan biojalostamo valmistui 7 Biorefining 213 (milj. euroa) 214 (milj. euroa) Liikevaihto Liikevoitto * ) % liikevaihdosta 15,1 11,2 ROCE * ), % 1,6 7,6 * ) ilman kertaluonteisia eriä

8 Energy Kannattavuus säilyi korkeana Tulos: nousi alempien kustannusten sekä vesi- ja ydinvoiman suuremman tuotannon ansiosta Markkina: sähkön kulutus laski hieman Pohjoismaissa, sähkön markkinahinnat laskivat Toimenpiteet: osallistuu Harjavallan vesivoimalan laajennukseen Energy 213 (milj. euroa) 214 (milj. euroa) Liikevaihto Liikevoitto * ) % liikevaihdosta 39,9 43,5 ROCE * ), % 6,5 7, 8 * ) ilman kertaluonteisia eriä

9 Raflatac Vakaa kannattavuus ja kasvua toimitusmäärissä Tulos: nousi kasvaneiden toimitusmäärien ja alempien kiinteiden kustannusten ansiosta Markkina: tarralaminaattien globaali kysyntä kasvoi noin 4 % Toimenpiteet: kasvuinvestoinnit Aasiassa ja Puolassa, linjojen sulkemiset Espanjassa ja Australiassa Raflatac 213 (milj. euroa) (milj. euroa) Liikevaihto Liikevoitto * ) 75 8 % liikevaihdosta 6,2 6,4 ROCE * ), % 14,1 15,1 * ) ilman kertaluonteisia eriä

10 Paper Asia Huippusaavutus kannattavuudessa Tulos: nousi alempien muuttuvien ja kiinteiden kustannusten ansiosta Markkina: tarramateriaalien globaali kysyntä kasvoi 3-5 %, toimistopaperien kysyntä Aasian-Tyynenmeren alueella kasvoi 2-4 % Toimenpiteet: investointi kolmanteen tuotantoyksikköön Kiinassa 1 Paper Asia 213 (milj. euroa) 214 (milj. euroa) Liikevaihto Liikevoitto * ) 8 18 % liikevaihdosta 7,2 9,6 ROCE * ), % 9,1 12,5 * ) ilman kertaluonteisia eriä

11 Paper Europe and North America Kannattavuus parani merkittävästi 11 Tulos: nousi merkittävästi alempien muuttuvien ja kiinteiden kustannusten ansiosta Markkina: graafisten paperien kysyntä Euroopassa sekä aikakauslehtipaperien kysyntä Pohjois-Amerikassa laskivat 3 % Toimenpiteet: merkittävä kustannusten leikkaus, Docellesin sulkeminen, suunnitelma lisäsulkemisista Paper ENA 213 (milj. euroa) 214 (milj. euroa) Liikevaihto Liikevoitto * ) 181 % liikevaihdosta 3,4 ROCE * ), % 7,2 Rahavirta / sij. pääoma, % 4,6 12,9 * ) ilman kertaluonteisia eriä

12 Plywood Määrätietoinen työ tuotti tulosta Tulos: nousi korkeampien myyntihintojen ja alempien muuttuvien kustannusten ansiosta Markkina: vanerin kysyntä Euroopassa kasvoi hieman. Kysyntä oli hieman vahvempaa teollisissa sovelluksissa kuin rakentamisessa Toimenpiteet: entistä arvokeskeisempi asiakastarjonta, aiempaa parempi tehokkuus Plywood 213 (milj. euroa) 214 (milj. euroa) 12 Liikevaihto Liikevoitto * ) % liikevaihdosta 4,9 1, ROCE * ), % 7,3 16,4 * ) ilman kertaluonteisia eriä

13 Liikevoitto * ) liiketoiminta-alueittain Biorefining Milj. euroa % 1 2 Energy Milj. euroa % 1 5 Milj. euroa 5 Raflatac % Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q % % % 12, Milj. euroa Paper Asia Milj. euroa Paper ENA Milj. euroa Plywood , , Q1 Q2 Q Q4 Q1 Q2 Q3 Q * ) ilman kertaluonteisia eriä -5 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q

14 Neljä liiketoiminta-aluetta saavutti pitkän aikavälin tuottotavoitteensa vuonna Energy Biorefining Paper Asia Paper ENA Plywood Raflatac ROCE % ( * ROCE % ROCE % CF/CE % ROCE % ROCE % ( * Energyn omistusosuudet arvostettu käypään arvoon Pitkän aikavälin tavoite 14

15 Vahva rahavirta Milj. euroa Rahavirta investointien jälkeen Rahavirta Operatiivinen rahavirta

16 Nettovelat ennätyksellisen alhaalla Nettovelka, milj. euroa 5 Nettovelat / EBITDA (edeltävät 12 kk) 4,5 Nettovelat, milj. euroa Velkaantumisaste, % Nettovelat / EBITDA 4, 3, Velkaantumisaste , , Nettovelka 2, 1,9 1, Nettovelka ,

17 Näkymät vuodelle 215 Vuonna 214 saavutetun paremman kannattavuustason arvioidaan jatkuvan vuonna 215, ja näemme mahdollisuuksia parantaa edelleen. Kannattavuudelle luovat pohjan 15 miljoonan euron kannattavuuden parannusohjelma sekä kasvuhankkeiden ensimmäiset positiiviset tulosvaikutukset. Kannattavuuteen vaikuttavat alemmat sanoma- ja aikakauslehtipaperien hinnat ja alemmat sähkön myyntihinnat vuoden alusta. Tämänhetkinen heikentynyt euro ja alentunut öljyn hinta tukevat yhtiön tulosta. 17

18 18 MUUTTUVA

19 Muuttuva Liiketoimintaportfolio, liikevaihto milj. euroa 1 % 23: integroitu paperiyhtiö 28: markkinalähtöiseen liiketoimintamalliin 1 % 1 % 214: kuusi erillistä liiketoimintaa 8 % 8 % 8 % 6 % 4 % 2 % Myydyt Paperi Vaneri Raflatac Sahat 6 % 4 % 2 % Myydyt Paperi Vaneri Raflatac Sahat 6 % 4 % 2 % Paper ENA Plywood Energy Paper Asia Raflatac Biorefining % 23 % 28 % 214 Liikevaihto Liikevoitto ( * Nettovelat Markkina-arvo Henkilöstö 9,8 mrd. 429 milj. 4,9 mrd. 7,9 mrd ,5 mrd. 513 milj. 4,3 mrd. 4,7 mrd. 25 9,9 mrd. 847 milj. 2,4 mrd. 7,3 mrd * ) ilman kertaluonteisia eriä

20 :n liiketoimintaportfolio lukuina EBITDA milj. euroa Sijoitettu pääoma, 214 lopussa 1,9 mrd. euroa Paper ENA Plywood Biorefining Plywood Muu toiminta Biorefining Paper ENA 2 Paper Asia Raflatac Energy Paper Asia Raflatac Energy

21 :n strategia käytännössä 3. Liiketoimintaportfolion kehittäminen ja arvonluonti Biopolttoaineet: Lappeenrannan biojalostamo Sellu: 1 %:n lisäkapasiteetti Biorefining 2. EBITDA-tavoite kasvuhankkeille 2 milj. euroa 4. Uudet liiketoiminnat BIOPOLTTOAINEET BIOKEMIKAALIT BIOKOMPOSIITIT Plywood Paper ENA 1. Kannattavuuden parannusohjelma 15 milj. euroa Energy Paper Asia Raflatac Tarramateriaalit: Changshun laajennus Tarralaminaatit: kasvu kehittyvillä markkinoilla ja tuotevalikoimassa 21

22 22 1. KANNATTAVUUDEN PARANNUSOHJELMA

23 Uuden kannattavuuden parannusohjelman tavoitteena 15 milj. euron säästöt muuttuvissa ja kiinteissä kustannuksissa Milj. euroa Ohjelman koko vaikutuksen arvioidaan toteutuvan vuoden 215 loppuun mennessä verrattuna Q3 214:een Säästöt muissa kiinteissä ja muuttuvissa kustannuksissa 5 23 Q314 Q414 Q115 Q215 Q315 Q415 Q116 ( * 8 tonnia painopaperikapasiteettia Euroopassa: kolme paperikonetta suljettiin Q1 215 aikana, YT-neuvottelut meneillään neljännestä koneesta Kiinteiden kustannusten säästöt suunnitelluista sulkemisista ( *

24 24 2. KOHDENNETUT ORGAANISET KASVUHANKKEET

25 Kasvuhankkeet Lappeenrannan biojalostamo kaupalliseen tuotantoon tammikuussa 215 Maailman ensimmäinen puupohjaista kehittynyttä uusiutuvaa dieseliä valmistava biojalostamo, kapasiteetti 1 tonnia Kaupallinen tuotanto alkoi tammikuussa 215 Tuotantoprosessi toimii suunnitellusti ja tuote vastaa asiakasvaatimuksia Jakelu alkaa St1- ja ABCasemilla kevään 215 aikana 25

26 Kasvuhankkeet 1 %:n lisäys sellun tuotantokapasiteettiin Pietarsaaren sellutehtaan uudistustyöt ja 7 tonnin kapasiteetin lisäys saatiin päätökseen kesäkuussa 214 Fray Bentosin sellutehtaan tuotantolupa mahdollistaa tuotannon lisäämisen 1 tonnilla. Joitain investointeja toteutettiin Q4 214 Kymin sellutehtaan investointi kapasiteetin lisäämiseksi 17 tonnilla etenee hyvin, käynnistys vuoden 215 lopulla 26

27 Kasvuhankkeet Kasvu kehittyvillä markkinoilla Investointi uuteen tarramateriaalia ja puuvapaita erikoispapereita valmistavaan yksikköön Changshun tehtaalla etenee hyvin, kapasiteetti 36 tonnia, käynnistys vuoden 215 lopulla 5 %:n lisäys tarralaminaatin tuotantokapasiteettiin Aasian ja Tyynenmeren alueella, käyttöönotto Q1 215 Filmipohjaisen tarralaminaattituotannon laajennus Puolassa, käyttöönotto Q

28 28 3. LIIKETOIMINTAPORTFOLION KEHITTÄMINEN JA ARVONLUONTI

29 Liiketoimintaportfolion kehittäminen ja arvonluonti Tuloksenteko: tavoitteena huipputulokset kaikissa liiketoiminnoissa Kasvu: kohdennetut korkean tuoton kasvuinvestoinnit ja synergistiset yrityskaupat Yksinkertaistaminen: paras arvo :lle Rakennejärjestelyt Euroopan paperimarkkinoilla sitomatta lisää pääomaa 29

30 3 4. UUDET LIIKETOIMINNAT

31 kehittää uusia liiketoimintoja Biopolttoaineet: uusiutuvaa dieseliä, joka soveltuu kaikkiin dieselmoottoreihin Biokemikaalit: uusiutuvia, korvaavia vaihtoehtoja öljypohjaisille kemikaaleille Biokomposiitit: vaihtoehto öljypohjaisille raaka-aineille mm. muottipuristuksessa Vireille laitetut patenttihakemukset

32 32 PÄÄOMAN KÄYTTÖ

33 :n mallin vahvuudet Houkutteleva osinko Kohdennetut kasvuhankkeet Vahva rahavirta Huipputulokset Toimialallamme erinomainen tase 33

34 Uudistettu osinkopolitiikka perustuu liiketoiminnan rahavirtaan Euroa / osake,8,7,6,5,4,4,3,2,1,45,55 Osinko,6,6,6,7 Osinkopolitiikka :n tavoitteena on maksaa houkutteleva osinko, 3-4 % liiketoiminnan rahavirrasta osaketta kohti Hallituksen osinkoehdotus 214,7 (,6) euroa osaketta kohti 3 % liiketoiminnan rahavirrasta osaketta kohti vuonna 214,

35 Kohdennetut orgaaniset kasvuhankkeet rahoitetaan rahavirrasta Milj. euroa 1 2 Investoinnit Arvio 1 8 Myllykoskikauppa Poistot 6 Uruguaykauppa 4 Strategiset investoinnit Operatiiviset investoinnit e 216e

36 :n arvo on kasvanut velan osuus arvosta on pienentynyt Milj. euroa Yritysarvo Markkina-arvo 1 % 9 % 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % Yritysarvon jakauma Markkina-arvo 2 Nettovelat 2 % 1 % * ) Nettovelat * ) % 36 * ) käytetty vuoden 214 lopun nettovelkaa

37 37 VASTUULLISUUS BIOFORE-STRATEGIASSA

38 MORE WITH BIOFORE Vastuullisuus on hyvää liiketoimintaa 4 Lisäarvon luominen yhdessä sidosryhmien kanssa 3 Uudet liiketoimintamahdollisuudet ekodesignin avulla 2 Kilpailuetu ja pitkän aikavälin arvonlisäys 1 Riskien ennakointi ja hallinta 38

39 Pitkäjänteinen työ saa tunnustusta ja houkuttelee vastuullisia sijoittajia kestävän kehityksen indekseissä Vastuulliset (SRI) sijoittajat muodostavat merkittävän osan :n omistajista 39 % SRI, % kaikista institutionaalisista omistajista Teollisuus & Materiaalit Lähde: Nasdaq, lokakuu 214 Eurooppa

40 4 YHTEENVETO

41 Yhteenveto :n muutos jatkuu Parantunut kannattavuus Erinomainen rahavirta Vahva tase on ainutlaatuisessa tilanteessa, jossa se voi samanaikaisesti jakaa houkuttelevaa osinkoa, toteuttaa kohdennettuja kasvuhankkeita sekä tarttua strategisiin tilaisuuksiin 41

42

YEAR OF PROGRESS VUOSIKERTOMUS

YEAR OF PROGRESS VUOSIKERTOMUS The Biofore Company YEAR OF PROGRESS VUOSIKERTOMUS 214 Sisältö UPM konserni 1 UPM lyhyesti 3 Toimitusjohtajan katsaus 5 Strategia 11 UPM sijoituskohteena 13 Taloudelliset tavoitteet ja tulokseen vaikuttavat

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLTÖ

VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLTÖ VUOSIKERTOMUS 213 UPM Vuosikertomus 213 Sisältö UPM konserni UPM lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 3 Strategia 5 UPM sijoituskohteena 9 Taloudelliset tavoitteet ja tulokseen vaikuttavat tekijät 11 Riskienhallinta

Lisätiedot

MUUTOKSEN YTIMESSÄ. Toimitusjohtaja Jussi Pesonen UPM

MUUTOKSEN YTIMESSÄ. Toimitusjohtaja Jussi Pesonen UPM MUUTOKSEN YTIMESSÄ Toimitusjohtaja Jussi Pesonen Muutoksen ytimessä case Muutos - uhka vai mahdollisuus Mahdollisuuksien metsä - tänään Muutoksen johtaminen 2 Internal MUUTOS UHKA VAI MAHDOLLISUUS 3 Internal

Lisätiedot

UPM OSAVUOSIKATSAUS Q1 2013. Jussi Pesonen Toimitusjohtaja 25.04.2013

UPM OSAVUOSIKATSAUS Q1 2013. Jussi Pesonen Toimitusjohtaja 25.04.2013 UPM OSAVUOSIKATSAUS Q1 213 Jussi Pesonen Toimitusjohtaja 25.4.213 Q1 213 lyhyesti Hyvä tuloskehitys jatkui kasvuliiketoiminnoissa Sellussa normaali tuloskehitys, Energiassa hyvin onnistuneet suojaukset,

Lisätiedot

The Biofore Company. vuosikertomus 2012. sisältö

The Biofore Company. vuosikertomus 2012. sisältö The Biofore Company vuosikertomus 2 Sisältö UPM-KONSERNI Avaintietoja 2 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 UPM:n liiketoimintojen strateginen suunta 6 UPM sijoituskohteena 9 Taloudelliset tavoitteet ja tulokseen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLTÖ

VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLTÖ VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLTÖ Contents SISÄLTÖ UPM KONSERNI 1 Visio, toiminta-ajatus, arvot 2 Lyhyesti 4 Avaintietoja 2010 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 UPM The Biofore Company 10 Strategia 11 Taloudelliset

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ LIIKETOIMINTA-ALUEET MENESTYSTEKIJÄT YHTIÖN HALLINNOINTI TILINPÄÄTÖS 2009

SISÄLTÖ. Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ LIIKETOIMINTA-ALUEET MENESTYSTEKIJÄT YHTIÖN HALLINNOINTI TILINPÄÄTÖS 2009 SISÄLTÖ Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ 2 Lyhyesti 4 Avaintietoja 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Visio ja toiminta-ajatus 10 Strategia ja taloudelliset tavoitteet 12 Riskienhallinta 14 Markkinatekijät LIIKETOIMINTA-ALUEET

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ

Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ SISÄLTÖ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS UPM-Kymmene Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina 22.3.2010 klo 14.30 Helsingin Messukeskuksessa, osoite Messuaukio 1, 00520 Helsinki.

Lisätiedot

UPM VUOSIKER TOMUS 2006

UPM VUOSIKER TOMUS 2006 Vuosikertomus 2006 Sisältö Varsinainen yhtiökokous UPM-Kymmene Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 27.3.2007 klo 14.30 Helsingin Messukeskuksessa, osoite Messuaukio 1, 00520 Helsinki. Tarkemmat

Lisätiedot

TALOUDELLISET TIEDOTTEET 2005 PÖRSSIT YRITYSVASTUU

TALOUDELLISET TIEDOTTEET 2005 PÖRSSIT YRITYSVASTUU VUOSIKERTOMUS 2004 TALOUDELLISET TIEDOTTEET 2005 UPM-Kymmene Oyj julkaisee tilikaudella 2005 seuraavat taloudelliset tiedotteet suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi: 1.2.2005 tilinpäätöstiedote vuodelta

Lisätiedot

WE LEAD. WE LEARN. VUOSIKERTOMUS 2003

WE LEAD. WE LEARN. VUOSIKERTOMUS 2003 WE LEAD. WE LEARN. VUOSIKERTOMUS 2003 TALOUDELLISET TIEDOTTEET 2004 UPM-Kymmene Oyj julkaisee tilikaudella 2004 seuraavat taloudelliset tiedotteet suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi: 29.1.2004 tilinpäätöstiedote

Lisätiedot

2 Avaintietoja 1999 2008 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Strategia ja taloudelliset tavoitteet 8 Markkinatekijät. 10 Energia ja sellu

2 Avaintietoja 1999 2008 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Strategia ja taloudelliset tavoitteet 8 Markkinatekijät. 10 Energia ja sellu VUOSIKERTOMUS 20 08 Sisällysluettelosta pääset suoraan haluamallesi sivulle - painat vain otsikkoa. Acrobatissa valitse asetus: Näytä/Sivunäyttö/Yksi sivu Sisältö 2 Avaintietoja 1999 2008 4 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

UPM VUOSIKERTOMUS 2005. Vuosikertomus 2005

UPM VUOSIKERTOMUS 2005. Vuosikertomus 2005 UPM VUOSIKERTOMUS 2005 Vuosikertomus 2005 Vuoden 2005 tapahtumia UPM:n Changshun tehtaan toinen paperikone käynnistettiin onnistuneesti Kiinassa. Paperi- ja sellutehtaat olivat Suomessa pysähdyksissä työ

Lisätiedot

UPM:n tilinpäätöstiedote 2006

UPM:n tilinpäätöstiedote 2006 UPM:n tilinpäätöstiedote 2006 Vuoden 2006 tulos osaketta kohti oli 0,65 euroa (0,50 euroa vuonna 2005), ilman kertaluonteisia eriä 0,80 euroa (0,54). Koko vuoden liikevoitto oli 536 (318) miljoonaa euroa,

Lisätiedot

UPM-KYMMENE TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2002

UPM-KYMMENE TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2002 UPM-KYMMENE TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2002 Vuoden 2002 voitto ennen satunnaisia ja kertaluonteisia eriä oli 835 (1 12/2001: 1 113) miljoonaa euroa. Tulos per osake ilman kertaluonteisia eriä oli 2,25 (1 12/2001:

Lisätiedot

U P M - K y m m e n e. Vu o s i k e r t o m u s. UPM-Kymmene

U P M - K y m m e n e. Vu o s i k e r t o m u s. UPM-Kymmene U P M - K y m m e n e V u o s i k e r t o m u s 2 0 0 1 UPM-Kymmene Vu o s i k e r t o m u s 2001 UPM-Kymmene Oyj Eteläesplanadi 2 PL 380 00101 Helsinki Puh. 0204 15 111 Faksi 0204 15 110 http://www.upm-kymmene.com

Lisätiedot

M-real Oyj:n liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 59 miljoonaa euroa vuonna 2011

M-real Oyj:n liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 59 miljoonaa euroa vuonna 2011 M-real Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12.2011 9.2.2012 klo 12:00 M-real Oyj:n liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 59 miljoonaa euroa vuonna 2011 Vuoden 2011 tulos Liikevaihto 2 485 miljoonaa euroa (Q1-Q4/2010:

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2013

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2013 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2013 2 (43) Viimeinen neljännes: Strategisessa uudelleenjärjestäytymisessä edistyttiin merkittävästi, orgaaninen kasvu ja kannattavuuden paraneminen jatkui Paper-segmentissä Orgaaninen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2012

Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2012 Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2012 Fit for Growth -uudelleenjärjestelyohjelma käynnistyi hyvin Kolmas neljännes: Liikevaihto kasvoi 2 % 567,2 miljoonaan euroon (558,3) valuuttakurssimuutosten suotuisan

Lisätiedot

Lehdistötiedote 30.1.2003

Lehdistötiedote 30.1.2003 Lehdistötiedote 30.1.2003 Stora Enson taloudellinen asema vahvistui edelleen; osinkoehdotus ennallaan 0,45 euroa Viimeisen neljänneksen tulos Stora Enson loka joulukuun osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia

Lisätiedot

Jatkuvien toimintojen investoinnit Milj. 174 414 Sijoitettu pääoma 31.12. Milj. 3 599 4 941 Sijoitetun pääoman tuotto % 1,9 9,6

Jatkuvien toimintojen investoinnit Milj. 174 414 Sijoitettu pääoma 31.12. Milj. 3 599 4 941 Sijoitetun pääoman tuotto % 1,9 9,6 Vuosikertomus 2005 Tunnusluvut 2005 2005 2004 Liikevaihto Milj. 5 552 5 122 Liikevoitto Milj. 83 436 Liikevoittoon sisältyvät kertaluonteiset erät Milj. 129 19 Voitto ennen veroja Milj. 22 440 Jatkuvien

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2010

Tilinpäätöstiedote 2010 Tilinpäätöstiedote 2010 Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 1.2.2011 klo 12.00 Ahlstromin tilinpäätöstiedote 2010: Vahva rahavirta ja liikevaihdon kasvu jatkui Loka-joulukuu 2010 verrattuna loka-joulukuuhun 2009:

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2009

Tilinpäätöstiedote 2009 Tilinpäätöstiedote 2009 Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 3.2.2010 klo 12.10 Ahlstromin tilinpäätöstiedote 2009: Rahavirta ja tase vahvistuivat merkittävästi Vuosi 2009 verrattuna vuoteen 2008 Liikevaihto 1 596,1

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi kesäkuu 2015. Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja

Ahlstrom. Tammi kesäkuu 2015. Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Ahlstrom Tammi kesäkuu 215 Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja 6.8.215 Sisältö Huhti kesäkuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Page 2 Huhti kesäkuu

Lisätiedot

Kari Savolainen 11.2.2003 1(18)

Kari Savolainen 11.2.2003 1(18) Kari Savolainen 11.2.2003 1(18) KEMIRAN VIIME VUODEN TULOS JÄI EDELLISVUOTISESTA Lannoiteliiketoiminnan irrottaminen ei onnistunut - Liikevaihto 2 612 milj. e (2001: 2 454 milj.). - Liikevoitto 45 milj.

Lisätiedot

UPM-KYMMENE VUOSIKERTOMUS 2000 UPM-KYMMENE VUOSIKERTOMUS 2000

UPM-KYMMENE VUOSIKERTOMUS 2000 UPM-KYMMENE VUOSIKERTOMUS 2000 UPM-KYMMENE VUOSIKERTOMUS 2000 UPM-KYMMENE VUOSIKERTOMUS 2000 Tietoja osakkeenomistajille Varsinainen yhtiökokous UPM-Kymmene Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 22.3.2001 klo 13.30 Finlandia-talossa,

Lisätiedot

Osavuosi- katsaus tammi kesäkuu 2014

Osavuosi- katsaus tammi kesäkuu 2014 Osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2014 Osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2014 Sivu 1 Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 6.8.2014 Ahlstromin osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2014 (Korjattu liitetieto sivulla 18. 6.8.2014

Lisätiedot

M-real/Metsä board vuosikertomus 2011

M-real/Metsä board vuosikertomus 2011 M-real/Metsä board vuosikertomus 2011 2 toimitusjohtajan katsaus 4 toimintaympäristö 6 Metsä boardin strategia 8 paperboard 10 paper and pulp 12 kestävä kehitys 22 tilinpäätös 98 selvitys hallinto- ja

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS. Tammi kesäkuu 2014

OSAVUOSIKATSAUS. Tammi kesäkuu 2014 OSAVUOSIKATSAUS Tammi kesäkuu 2014 2 (29) LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ PYSYIVÄT VAKAINA JATKUVISSA LIIKETOIMINNOISSA, VUODEN 2014 NÄKYMIÄ TARKISTETTU Toinen neljännes Raportoitu

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2010

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2010 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2010 Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 29.4.2010 klo 12.00 Ahlstromin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2010: Kysynnän elpyminen jatkui Tammi-maaliskuu 2010 verrattuna tammi-maaliskuuhun

Lisätiedot