UPM TILINPÄÄTÖS Jussi Pesonen Toimitusjohtaja 2. helmikuuta 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UPM TILINPÄÄTÖS 2010. Jussi Pesonen Toimitusjohtaja 2. helmikuuta 2011"

Transkriptio

1 UPM TILINPÄÄTÖS 2 Jussi Pesonen Toimitusjohtaja 2. helmikuuta 211

2 Vuosi 2 lyhyesti Vahva liikevaihdon kasvu kaikissa liiketoiminnoissa - 2 liikevaihto kasvoi 16 % toimitusmäärien noustessa - neljännen neljänneksen liikevaihto kasvoi 12 % myyntihintojen ja toimitusmäärien noustessa Raaka-ainehinnat alkoivat nousta globaalisti - muuttuvat kustannukset nousivat, etenkin kuitukustannukset EBITDA:n selvä paraneminen (1 62) miljoonaan euroon - neljättä neljännestä rasittivat korkeat kunnossapito- ja muut kustannukset Vahva operatiivinen rahavirta 982 (1 259) miljoonaa euroa - nettovelat pienenivät 444 miljoonalla eurolla - vuoden 2 osinkoehdotus,55 (,45) euroa osaketta kohti UPM vauhditti Euroopan paperiliiketoiminnan konsolidaatiokehitystä sopimalla yrityskaupasta Myllykosken 2 UPM kanssa

3 Kannattavuus elpyi taantumaa edeltäneelle tasolle milj. 3 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä ,7 % 186 8,8 % 212 9, % Q7 Q , % Q9 3 UPM

4 Rahavirta oli vahva neljäs vuosineljännes oli paras vuonna in 2 milj. 5 Operatiivinen rahavirta Q7 Q8 Q9 4 UPM

5 Tase vahvistui lisäten strategista liikkumavaraa Korolliset nettovelat, milj. 5 5 Korolliset nettovelat / EBITDA (liukuva 12 kk) Korolliset nettovelat, milj. Velkaantumisaste % 4, Korolliset nettovelat / EBITDA 3.5 4, 3, Velkaantumisaste , , Korolliset nettovelat 2, 3 Korolliset nettovelat , UPM

6 Osinkoehdotus vuodelle 2 Kassavirta milj ,4 5 6 Operatiiviset investoinnit,45,55 Operatiivinen kassavirta vähennettynä operatiivisilla investoinneilla Toteutunut/ ehdotettu osinko per osake,9,8,7,6,5,4,3,2 Osinkopolitiikan mukainen vähimmäisosinko Osinkopolitiikka Vähintään yksi kolmannes operatiivisesta kassavirrasta vähennettynä operatiivisilla investoinneilla Nettokassavirta lasketaan kolmen vuoden liukuvasta keskiarvosta Osinkopolitiikan mukaan laskettu vähimmäisosinko vuodelle 2,5 euroa osaketta kohti Hallituksen osinkoehdotus vuodelle 2,55 euroa (.45) osaketta kohti 6 UPM

7 Vuosi 2 oli kysynnän kasvun vuosi 1 Toimitusvolyymit, indeksoitu Q7 = UPMU Tarrat Sanoma- ja aikakauslehtipaperit Hieno- ja erikoispaperit Sahatavara Vaneri

8 EBITDA:n kehitys 2 vs. 2: Paperi heikkeni, kaikki muut liiketoiminta-alueet paransivat milj Sellu ,8 % Energia Paperi Metsä ja sahat Tarrat Vaneri Muu toiminta , % EBITDA 2 EBITDA 2 8 UPM

9 Paperiliiketoiminta oli tappiollinen korkeampien kuitukustannusten ja matalampien paperinhintojen seurauksena milj. 2 Paperin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä % liikevaihdosta 12, ,6 % 2 3,6 % 2 6, % 2-4,1 % 7, ,5-4 Q7 Q8 Q9-2, UPMU Neljän vuoden keskiarvo liikevoitosta 2,3 %

10 Kuidun hinnat kaventavat paperintuottajien marginaaleja WFU / LWC /tonni 95 Valkaistu lyhytkuitusellu (BHKP) /tonni 8 Sanomalehtipaperi /tonni 6 Kierrätyskuitu (ONP) /tonni 2 85 WFU BHKP 7 55 Sanomalehtipaperi LWC Kierrätyskuitu WFU LWC PIX BHKP Lähteet: FOEX Indexes Ltd., PPI, RISI UPM Sanomalehtipaperi 45 g/m² Kierrätyskuitu

11 UPM:n paperinhinnat vuonna 211 UPM on nostanut paperinhintoja vuoden 211 alussa. Esimerkit Euroopassa 11 UPM - Aikakauslehtipaperit noin % - Sanomalehtipaperi noin + 2% - Hieno- ja erikoispaperit ei merkittävää muutosta UPM:n paperitoimitusten keskihinnan odotetaan nousevan vuoden alussa noin 6 %:a edellisen vuoden neljännestä neljänneksestä Sanoma- ja aikakauslehtipaperien hinnat palaavat suunnilleen vuoden 2 tasolle Raaka-ainehinnat ovat nousseet merkittävästi vuodesta 2 korkeammat paperinhinnat kattavat osan toteutuneesta kuitukustannusten noususta

12 UPM ostaa Myllykoski Oyj:n ja Rhein Papier GmbH:n Tehtaat Laji Kapasteetti 1 t Henkilöstö /2 Myllykoski Paper LWC, SC MD Albbruck MWC/LWC Lang Paper News, SC North America Madison MD Plattling LWC Madison Paper SC Plattling Papier (RP) SC Hûrth (RP) News 3 2 YHTEENSÄ *) Myllykoski Paper Lähde: Myllykoski *) sis. myös tehtaiden ulkopuoliset Kaupan yritysarvo on 9 miljoonaa euroa -,8 %:n osuus PVO:sta, arvoltaan 7 miljoonaa euroa Rahoitus - UPM tekee 5 miljoonan osakkeen suunnatun osakeannin ja ottaa pankkilainoja 8 miljoonaa euroa Kaupan voimaantulo edellyttää tavanomaisten kaupan ehtojen toteutumista - kaupan arvioidaan tulevan voimaan vuoden 211 toisen neljänneksen loppuun mennessä 12 UPM Rhein Papier Albbruck Lang Plattling UPM:n tehtaat Myllykosken tehtaat

13 Edut Myllykosken yritysostosta Muodostaa kustannustehokkaan eurooppalaisen paperintoimittajan, joka on sitoutunut painettuun mediaan Edistää painetun median kustannuskilpailukykyä Vahvistaa asiakaspalvelua ja toimitusvarmuutta lähempänä asiakkaitamme Mahdollistaa eurooppalaisen teollisuuden tulevaisuuden kehittämiseen tarvittavat tehokkuusparannukset Takaa tärkeimpien raaka-aineiden kuten kuidun ja energian kustannustehokkaan hankinnan tulevaisuudessa 13 UPM

14 Konsolidaation tavoitteena vakaa kustannusrakenne Hinta Yrityskauppa Marginaalin kaventuminen Laskeva reaalihintatrendi painetun median kilpailukyvyn edellytys Kustannukset Vakaa kannattavuus Rakennejärjestelyn kustannukset ja investoinnit synergioiden saavuttamiseksi Jatkuva potentiaali säästää kattavan tuotantoportfolion kustannuksia 14 UPM

15 Investoinnit ja investointivaihtoehtoja milj Investoinnit ja arvio vuodelle Arvio 72 3 ( * Priorisoituja investointivaihtoehtoja Investoinnit kustannustehokkuuteen Euroopassa Biopolttoaineprojektit joko Suomessa tai Ranskassa Changshu paperitehtaan laajennus lupa viranomaisilta saatu 2 Kasvu kemiallisessa sellussa e Poistot ja arvonalennukset ilman liikearvon poistoa Strategiset investoinnit Operatiiviset investoinnit Uruguay ja PVO 15 UPM * ) ilman yritysostoja

16 Näkymät vuodelle 211 ( * Liikevoiton näkymät ilman kertaeriä - vuoden 211 odotetaan paranevan vuodesta 2 - vuoden 211 ensimmäisen puoliskon odotetaan paranevan selkeästi vuoden 2 ensimmäisestä puoliskosta Muuttuvien kustannusten odotetaan nousevan hitaammin kuin 2 Liiketoiminta-alueet 211 verrattuna 2:een 211 vs. 2 Energia Sellu Sahatavara Paperi Tarrat Vaneri UPM keskiarvo Hinnat Toimitukset 16 UPM ( * Yksityiskohtainen "Näkymät" tilinpäätöstiedotteessa 2

17 Yhteenveto 2 oli kysynnän elpymisen vuosi kannattavuus palasi taantumaa edeltäneelle tasolle Raaka-ainehinnat alkoivat nousta globaalisti UPM:n tuotteiden myyntihinnat alkoivat kohota vuonna 2. Vuosi 211 alkaa korkeammilla hinnoilla, etenkin Paperissa. Vakaat tai kasvavat toimitusmäärät, korkeammat tuotehinnat ja hidastuva kustannusinflaatio luovat pohjan kannattavuuden paranemiseen vuonna 211 Vuoden 2 osinkoehdotus,55 (,45) euroa osaketta kohti Myllykoski-kaupan toteutuessa UPM vahvistaa asemaansa paperiasiakkaiden kustannustehokkaana ja luotettavana kumppanina 17 UPM

18 18 UPM

19 LIIKETOIMINNAN AJURIT

20 LIIKETOIMINNAN AJURIT Taantuman jälkeinen kysynnän elpyminen on hidastunut Euroalueen ennakoiva suhdannekuvaaja Paperin kysynnän kasvu (%, liukuva 3 kk) 5, 3,4 1,9 Euroalueen ennakoiva suhdannekuvaaja 2 15,3 5-1,2-2,8-4,3-5,9 Graafisten paperien kysynnän kasvu ,4-2 -9, Lähteet: Cepiprint, Cepifine, OECD 2 UPM

21 LIIKETOIMINNAN AJURIT Graafisten paperien kysyntä Graafisten paperien kysyntä Euroopassa +4 % ' tonnia ' tonnia Aikakauslehtipaperien ja päällystetyn hienopaperin kysyntä Pohjois-Amerikassa +7 % % 3-2 % Lähteet: Cepiprint/fine, PPPC 21 UPM

22 LIIKETOIMINNAN AJURIT Paperin hinnat alkoivat seurata kuidun hinnan kehitystä / tonni Graafisten paperien hinnat Euroopassa 8 WFU WFC 7 LWC 6 SC 5 Sanomalehtipaperi July 211 Lähde: PPI 22 UPMU

23 LIIKETOIMINNAN AJURIT Graafisten paperien hinnat /t Eurooppa USD/t 13 Pohjois-Amerikka USD/t 13 Kiina tuonti kotimaa '3 '4 '5 '6 ' ' ' ' ' '3 '4 '5 '6 ' ' ' ' ' '3 '4 '5 '6 ' ' ' IQ 2 News 45 g/m² LWC off 6 g/m² WFUr 8 g/m² SC rg 56 g/m² WFCr g/m² News 48,8 g/m² LWC 59,2 g/m² WFUr off 74 g/m² SC 51,8 g/m² WFCr 88,8 g/m² WFU s 8-12 g WFC s g Lähteet: PPI, RISI 23 UPM

24 LIIKETOIMINNAN AJURIT Sellun markkinahinnat USD/t USD 949/t USD 849/t PIX NBSK (havusellu) PIX BHKP (lehtipuusellu) Lähde: FOEX Indexes Ltd. 24 UPM

25 LIIKETOIMINNAN AJURIT Puun hinnat ovat korkealla Kuitupuun kantohinnat Suomessa, / m³ Mänty Koivu Lähde: Metla 25 UPM

26 TULOS JA TALOUDELLINEN ASEMA

27 Avainluvut Liikevaihto, milj Liikevaihdon kasvu (%) 12 % -9 % 16 % -18 % Käyttökate (EBITDA), milj Osuus liikevaihdosta, % 13,5 17,2 15, 13,8 Liikevoitto/ -tappio ilman kertaluonteisia eriä, milj Tulos osaketta kohti ilman kertaluonteisia eriä,,27,21,99,11 Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavirrat, milj , UPM

28 EBITDA:an vaikutti negatiivisesti normaalia korkeammat kunnossapito- ja muut kustannukset milj. 5 EBITDA , % ,2 % ,5 % ,7 % Q7 Q8 Q9 28 UPM

29 EBITDA kehitys 2 vs. 2: Parannuksen syy korkeammat toimitusmäärät milj ,8 % Toimitukset ja Uruguayn osuus Hinnat, valuutat Energiakustannukset Kiinteät kustannukset Puukustannukset Ostosellu, kierrätyskuitu, muut erät , % 5 EBITDA 2 EBITDA 2 29 UPM

30 Kassavirta milj. / / 2 2 EBITDA Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos Rahoituskustannukset ja maksetut verot Liiketoiminnan nettokassavirta Käyttöomaisuusinvestoinnit Omaisuusmyynnit ja yritysostot Kassavirta investointien jälkeen UPM

31 Tase % 12 Velkaantumisaste parani prosenttiyksikköä milj. 5 Korolliset nettovelat laskivat 444 milj. 8 Tavoite: maksimi 9 % Likviditeetti oli 2,1 miljardia euroa takaisinmaksut 1,1 miljardia euroa vuosina UPM

32 Pitkäaikaisen korollisen velan lyhennykset Likviditeetti Likviditeetti oli 2,1 miljardia euroa 31. joulukuuta 2 kassavarat 269 miljoonaa euroa ja käyttämättömät luottolimiitit miljoonaa euroa Luottolimiitit syndikoitu luottolimiitti 1 miljardia euroa kahdenkeskeinen luottolimiitti 825 miljoonaa euroa milj. 1 Pitkäaikaisen korollisen velan lyhennykset milj. 1 Luottolimiitit UPM

33 Energia 2 vs. 2 Keskimääräinen sähkön myyntihinta nousi 9 % Sähkön myyntimäärä oli korkeampi Sähkön keskimääräinen hankintakustannus nousi lauhdevoiman tuotantomäärien vuoksi milj. 8 6 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 44,4 % 68 37,5 % 48 Liikevaihto, milj. EBITDA, M Liikevoitto, milj. ilman kertaluonteisia eriä Keskihinta, muutos % Sähkön myynti, TWh 9 % 9,4 17 % 8,9 33 UPM

34 Sellu 2 vs. 2 Uruguayn toiminnot sisältyvät selluliiketoiminta-alueeseen joulukuusta 2 alkaen Kannattavuus parani sellun keskimääräisten myyntihintojen ja -määrien kasvun ansiosta Liikevaihdosta noin 23 % oli myyntiä konsernin ulkopuolelle milj Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 15,5 % 35 32, % 132 Liikevaihto, milj. EBITDA, M Liikevoitto, milj. ilman kertaluonteisia eriä Sellutoimitukset, 1 t UPM Osakkuusyhtiö Metsä-Botnia

35 Metsä ja sahat 2 vs. 2 Kannattavuus parani sahatavaran suurempien toimitusmäärien ja korkeamman keskihinnan vaikutuksesta Biologisten hyödykkeiden käypä arvo hakkuilla vähennettynä nousi 147 miljoonaa euroa Kasvuun sisältyy muutos arvioidussa hakkuiden ajoituksessa milj Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä,1 % 35 19,7 % 79 Liikevaihto, milj EBITDA, M Liikevoitto, milj. ilman kertaluonteisia eriä Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutos Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutos Sahatavaran toimitukset, 1 m ³ UPM

36 Paperi 2 vs. 2 Kuitukustannukset nousivat merkittävästi Paperitoimitusten keskihinta laski 1 % Toimitusmäärät kasvoivat % milj Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 5,3 % 82 Liikevaihto, milj EBITDA, M Liikevoitto, milj. ilman kertaluonteisia eriä Keskihinta, muutos % % % ,1 % -68 Paperitoimitukset, 1 t UPM

37 Tarrat 2 vs. 2 Kannattavuus parani suurempien toimitusmäärien ansiosta Myyntihintojen nousu kompensoi kasvaneita raaka-ainekustannuksia milj. 3 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä ,7 % 17 5,8 % 16 Liikevaihto, milj. EBITDA, M Liikevoitto, milj. ilman kertaluonteisia eriä UPM

38 Vaneri 2 vs. 2 Liiketappio pieneni suurempien toimitusmäärien seurauksena Myyntihinnat olivat hieman korkeammat kuin viime vuonna milj. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä Liikevaihto, milj EBITDA, M ,7 % -5,5 % -3-5 Liikevoitto, milj. ilman kertaluonteisia eriä Vaneritoimitukset, 1 m³ UPM

39 39 UPM

UPM OSAVUOSIKATSAUS Q1 2013. Jussi Pesonen Toimitusjohtaja 25.04.2013

UPM OSAVUOSIKATSAUS Q1 2013. Jussi Pesonen Toimitusjohtaja 25.04.2013 UPM OSAVUOSIKATSAUS Q1 213 Jussi Pesonen Toimitusjohtaja 25.4.213 Q1 213 lyhyesti Hyvä tuloskehitys jatkui kasvuliiketoiminnoissa Sellussa normaali tuloskehitys, Energiassa hyvin onnistuneet suojaukset,

Lisätiedot

UPM OSTAA MYLLYKOSKEN. 21. joulukuuta 2010

UPM OSTAA MYLLYKOSKEN. 21. joulukuuta 2010 UPM OSTAA MYLLYKOSKEN 21. joulukuuta 2010 Sisältö Yritysoston pääkohdat Strateginen yhteensopivuus Myllykoski ostettavat toiminnot Yhdistetyt toiminnot Taloudellinen vaikutus ja kaupan rahoitus Yhteenveto

Lisätiedot

UPM:n tilinpäätöstiedote 2009

UPM:n tilinpäätöstiedote 2009 UPM:n tilinpäätöstiedote 2009 Q4/2009 Tulos osaketta kohti oli 0,57 ( 0,56) euroa, ilman kertaluonteisia eriä 0,21 ( 0,19) euroa Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 186 (tappio 46) miljoonaa euroa

Lisätiedot

UPM:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2013

UPM:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2013 UPM:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2013 Q4/2013 (verrattuna Q4/2012) Tulos osaketta kohti ilman kertaluonteisia eriä oli 0,27 (0,20) euroa ja raportoitu 0,06 ( 2,83) euroa Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLTÖ

VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLTÖ VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLTÖ Contents SISÄLTÖ UPM KONSERNI 1 Visio, toiminta-ajatus, arvot 2 Lyhyesti 4 Avaintietoja 2010 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 UPM The Biofore Company 10 Strategia 11 Taloudelliset

Lisätiedot

The Biofore Company. Vuosikertomus 2011. sisältö

The Biofore Company. Vuosikertomus 2011. sisältö The Biofore Company Vuosikertomus 2011 sisältö Sisältö UPM konserni 2 lyhyesti 4 Avaintietoja 2011 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 UPM The Biofore Company 10 strategia 11 Taloudelliset tavoitteet ja osinkopolitiikka

Lisätiedot

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2015. Jussi Pesonen Toimitusjohtaja

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2015. Jussi Pesonen Toimitusjohtaja VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 215 Jussi Pesonen Toimitusjohtaja Sisältö Vuoden 214 tulos Muuttuva Pääoman käyttö Vastuullisuus Yhteenveto 2 3 VUODEN 214 TULOS Vahva tulosvire ja ennätyksellisen vahva tase 214

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ LIIKETOIMINTA-ALUEET MENESTYSTEKIJÄT YHTIÖN HALLINNOINTI TILINPÄÄTÖS 2009

SISÄLTÖ. Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ LIIKETOIMINTA-ALUEET MENESTYSTEKIJÄT YHTIÖN HALLINNOINTI TILINPÄÄTÖS 2009 SISÄLTÖ Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ 2 Lyhyesti 4 Avaintietoja 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Visio ja toiminta-ajatus 10 Strategia ja taloudelliset tavoitteet 12 Riskienhallinta 14 Markkinatekijät LIIKETOIMINTA-ALUEET

Lisätiedot

UPM:n tilinpäätöstiedote 2006

UPM:n tilinpäätöstiedote 2006 UPM:n tilinpäätöstiedote 2006 Vuoden 2006 tulos osaketta kohti oli 0,65 euroa (0,50 euroa vuonna 2005), ilman kertaluonteisia eriä 0,80 euroa (0,54). Koko vuoden liikevoitto oli 536 (318) miljoonaa euroa,

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ

Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ SISÄLTÖ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS UPM-Kymmene Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina 22.3.2010 klo 14.30 Helsingin Messukeskuksessa, osoite Messuaukio 1, 00520 Helsinki.

Lisätiedot

The Biofore Company. vuosikertomus 2012. sisältö

The Biofore Company. vuosikertomus 2012. sisältö The Biofore Company vuosikertomus 2 Sisältö UPM-KONSERNI Avaintietoja 2 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 UPM:n liiketoimintojen strateginen suunta 6 UPM sijoituskohteena 9 Taloudelliset tavoitteet ja tulokseen

Lisätiedot

UPM VUOSIKER TOMUS 2006

UPM VUOSIKER TOMUS 2006 Vuosikertomus 2006 Sisältö Varsinainen yhtiökokous UPM-Kymmene Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 27.3.2007 klo 14.30 Helsingin Messukeskuksessa, osoite Messuaukio 1, 00520 Helsinki. Tarkemmat

Lisätiedot

2 Avaintietoja 1999 2008 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Strategia ja taloudelliset tavoitteet 8 Markkinatekijät. 10 Energia ja sellu

2 Avaintietoja 1999 2008 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Strategia ja taloudelliset tavoitteet 8 Markkinatekijät. 10 Energia ja sellu VUOSIKERTOMUS 20 08 Sisällysluettelosta pääset suoraan haluamallesi sivulle - painat vain otsikkoa. Acrobatissa valitse asetus: Näytä/Sivunäyttö/Yksi sivu Sisältö 2 Avaintietoja 1999 2008 4 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Lehdistötiedote 30.1.2003

Lehdistötiedote 30.1.2003 Lehdistötiedote 30.1.2003 Stora Enson taloudellinen asema vahvistui edelleen; osinkoehdotus ennallaan 0,45 euroa Viimeisen neljänneksen tulos Stora Enson loka joulukuun osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia

Lisätiedot

Lehdistötiedote 24.7.2002

Lehdistötiedote 24.7.2002 Lehdistötiedote 24.7.2002 Stora Enson toisen neljänneksen tulokseen vaikuttivat haastavat markkinat ja kausiluonteiset syyt Stora Enson toisen neljänneksen liikevoitto oli 241,8 milj. (274,0 milj. ). Liikevoitto

Lisätiedot

Metsäliitto-konsernin vuoden 2007 tulos Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi 22 prosenttia 276 miljoonaan euroon

Metsäliitto-konsernin vuoden 2007 tulos Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi 22 prosenttia 276 miljoonaan euroon Tilinpäätöstiedote 6.2.2008 1 (20) Metsäliitto-konsernin vuoden tulos Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi 22 prosenttia 276 miljoonaan euroon Vuoden tulos Liikevaihto 7 669 miljoonaa euroa (8

Lisätiedot

UPM-KYMMENE TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2002

UPM-KYMMENE TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2002 UPM-KYMMENE TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2002 Vuoden 2002 voitto ennen satunnaisia ja kertaluonteisia eriä oli 835 (1 12/2001: 1 113) miljoonaa euroa. Tulos per osake ilman kertaluonteisia eriä oli 2,25 (1 12/2001:

Lisätiedot

Jouko M. Jaakkola, toimitusjohtaja, M-real Oyj, puh. 010 469 4118, GSM 050 2261

Jouko M. Jaakkola, toimitusjohtaja, M-real Oyj, puh. 010 469 4118, GSM 050 2261 M-REAL OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.4.2002 KLO 12.00 1(16) M-REAL OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2002 M-realin alkuvuoden tulos edellistä neljännestä parempi M-realin vuoden 2002 ensimmäisen neljänneksen tulos

Lisätiedot

WE LEAD. WE LEARN. VUOSIKERTOMUS 2003

WE LEAD. WE LEARN. VUOSIKERTOMUS 2003 WE LEAD. WE LEARN. VUOSIKERTOMUS 2003 TALOUDELLISET TIEDOTTEET 2004 UPM-Kymmene Oyj julkaisee tilikaudella 2004 seuraavat taloudelliset tiedotteet suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi: 29.1.2004 tilinpäätöstiedote

Lisätiedot

UPM VUOSIKERTOMUS 2005. Vuosikertomus 2005

UPM VUOSIKERTOMUS 2005. Vuosikertomus 2005 UPM VUOSIKERTOMUS 2005 Vuosikertomus 2005 Vuoden 2005 tapahtumia UPM:n Changshun tehtaan toinen paperikone käynnistettiin onnistuneesti Kiinassa. Paperi- ja sellutehtaat olivat Suomessa pysähdyksissä työ

Lisätiedot

U P M - K y m m e n e. Vu o s i k e r t o m u s. UPM-Kymmene

U P M - K y m m e n e. Vu o s i k e r t o m u s. UPM-Kymmene U P M - K y m m e n e V u o s i k e r t o m u s 2 0 0 1 UPM-Kymmene Vu o s i k e r t o m u s 2001 UPM-Kymmene Oyj Eteläesplanadi 2 PL 380 00101 Helsinki Puh. 0204 15 111 Faksi 0204 15 110 http://www.upm-kymmene.com

Lisätiedot

osavuosikatsaus 3. neljännes

osavuosikatsaus 3. neljännes osavuosikatsaus 3. neljännes tammi syyskuu 2009 Stora Enso lyhyesti Stora Enso on maailmanlaajuisesti toimiva metsäteollisuusyhtiö, jonka päätuotteet ovat sanomalehti- ja kirjapaperi, aika kauslehti- ja

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi kesäkuu 2015. Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja

Ahlstrom. Tammi kesäkuu 2015. Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Ahlstrom Tammi kesäkuu 215 Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja 6.8.215 Sisältö Huhti kesäkuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Page 2 Huhti kesäkuu

Lisätiedot

Pörssitiedote 2.2.2006 klo 12.00

Pörssitiedote 2.2.2006 klo 12.00 Pörssitiedote 2.2.2006 klo 12.00 Stora Enson viimeisen vuosineljänneksen ja koko vuoden 2005 tulos Voitonjakoehdotus ennallaan 0,45 euroa osakkeelta Yhteenveto viimeisen vuosineljänneksen tuloksesta Stora

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2006

Tilinpäätöstiedote 2006 Tilinpäätöstiedote 2006 6.2.2007 M-real Oyj Pörssitiedote 6.2.2007 klo 12.00 M-REALIN VUODEN 2006 TULOS TAPPIOLLINEN M-realin tulos ennen veroja ilman kertaluonteisia eriä parani vuonna 2006-92 miljoonaan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus. Outokummun ruostumaton teräs tukee maakaasuputkia Australiassa

Osavuosikatsaus. Outokummun ruostumaton teräs tukee maakaasuputkia Australiassa Osavuosikatsaus Q1 Outokummun ruostumaton teräs tukee maakaasuputkia Australiassa Outokumpu toimittaa putkistojen hallintaan erikoistuneelle Vantrunkille ruostumatonta terästä maakaasuputkien alustoihin

Lisätiedot

TALOUDELLISET TIEDOTTEET 2005 PÖRSSIT YRITYSVASTUU

TALOUDELLISET TIEDOTTEET 2005 PÖRSSIT YRITYSVASTUU VUOSIKERTOMUS 2004 TALOUDELLISET TIEDOTTEET 2005 UPM-Kymmene Oyj julkaisee tilikaudella 2005 seuraavat taloudelliset tiedotteet suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi: 1.2.2005 tilinpäätöstiedote vuodelta

Lisätiedot

SUOMEN TYÖRIIDAT HEIKENSIVÄT M-REALIN TOISEN VUOSINELJÄNNEKSEN LIIKETULOSTA

SUOMEN TYÖRIIDAT HEIKENSIVÄT M-REALIN TOISEN VUOSINELJÄNNEKSEN LIIKETULOSTA M-real Oyj Pörssitiedote 29.7.2005 klo 13.00 1(23) SUOMEN TYÖRIIDAT HEIKENSIVÄT M-REALIN TOISEN VUOSINELJÄNNEKSEN LIIKETULOSTA M-real-konsernin liiketulos ilman kertaluonteisia eriä laski vuoden toisella

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLTÖ

VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLTÖ VUOSIKERTOMUS 213 UPM Vuosikertomus 213 Sisältö UPM konserni UPM lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 3 Strategia 5 UPM sijoituskohteena 9 Taloudelliset tavoitteet ja tulokseen vaikuttavat tekijät 11 Riskienhallinta

Lisätiedot

M-realin liiketulos heinä syyskuulta ilman kertaluonteisia eriä -22 miljoonaa euroa

M-realin liiketulos heinä syyskuulta ilman kertaluonteisia eriä -22 miljoonaa euroa M-real Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2009 22.10.2009 klo 12.00 M-realin liiketulos heinä syyskuulta ilman kertaluonteisia eriä -22 miljoonaa euroa Tulos tammi syyskuulta 2009 Liikevaihto 1 826 miljoonaa

Lisätiedot