UPM OSAVUOSIKATSAUS Q Jussi Pesonen Toimitusjohtaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UPM OSAVUOSIKATSAUS Q1 2013. Jussi Pesonen Toimitusjohtaja 25.04.2013"

Transkriptio

1 UPM OSAVUOSIKATSAUS Q1 213 Jussi Pesonen Toimitusjohtaja

2 Q1 213 lyhyesti Hyvä tuloskehitys jatkui kasvuliiketoiminnoissa Sellussa normaali tuloskehitys, Energiassa hyvin onnistuneet suojaukset, Tarroissa vakaa tuloskehitys Vaneri ja Sahaliiketoiminta paransivat haasteellisessa ympäristössä Ankara työ jatkuu Paperiliiketoiminnassa Alemmat painopapereiden hinnat Euroopassa, epäsuotuisa valuuttakurssikehitys, alemmat toimitusmäärät 9 miljoonan euron kustannussäästöohjelma etenee suunnitellusti Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 144 milj. euroa (Q1 212: 156) Kiinteät kustannukset laskivat 3 miljoonaa euroa viime vuodesta Liiketoiminnan rahavirta oli 13 milj. euroa Q1 213 (Q1 212: 218) Käyttöpääoma kasvoi kausiluontoisesti 2 UPM

3 Tunnuslukuja Q1 213 Vertailutiedot on oikaistu Q1 213 Q1 212 Q Liikevaihto liikevaihdon kasvu, % -5% +4% EBITDA % liikevaihdosta 11,5 13,7 11,9 12,5 Liikevoitto ( * Tulos ennen veroja ( * Tulos/ osake, EUR ( *,18,22,2,74 Operatiivinen rahavirta Nettovelka Velkaantumisaste % * ) ilman kertaluonteisia eriä 3 UPM

4 Toinen talouden laskusuhdanne Euroopassa neljän vuoden sisällä 1, % BKT, reaalikasvu, % Y/Y 7,5 5, 2,5, BRIC US Euro-alue -2,5-5, -7,5 Lähde: Global Insight 4 UPM

5 Heikko taloustilanne vaikutti paperin toimitusmääriin Toimitusmäärät, indeksoitu Q18 = Muutos toimitusmäärissä, % Q113/ Q112 Q113/ Q412 Tarrat +2-1 Sellu Sanoma- ja aikakauslehtipaperit Hieno- ja erikoispaperit Sahatavara -2-2 Vaneri UPM

6 Paperin alhaiset hinnat ja toimitusmäärät vaikuttivat EBITDA:an Q1 213 vs. Q1 212 Hinnat ja tuotantomäärät laskivat Säästöjä kiinteissä kuluissa Hinnat, ,7% valuutta Toimitukset Kiinteät kustannukset Kuitukustannukset Energiakustannukset Muut ,5% Alhaiset hinnat ja toimitusmäärät vaikuttivat Paperiin ,7% Energia Metsä ja sahat Sellu Paperi Tarrat Vaneri Muu toiminta ,5% EBITDA Q1/12 EBITDA Q1/13 EBITDA Q1/12 EBITDA Q1/13 6 UPM

7 Q1 213 EBITDA Hyvä tulos Sellussa, Energiassa ja Tarroissa Paperissa haasteet jatkuvat EBITDA Energia Sellu Tarrat Paperi Metsä ja sahat Vaneri Muu toiminta 7 UPM Q1 213 EUR 284 milj Q4 212 EUR 317 milj. UPM yhteensä Q1 212 EUR 357 milj.

8 Vakaa liikevoitto 3 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä ,% 144 5,8% UPM

9 Q18 Q28 Q38 Q48 Q19 Q29 Q39 Q49 Q11 Q21 Q31 Q41 Q111 Q211 Q311 Q411 Q112 Q212 Q312 Q412 Q113 Tasainen ja vahva rahavirta Rahavirta, liukuva 12 kk Rahavirta investointien jälkeen Operatiivinen rahavirta Q1 213 operatiivinen rahavirta oli 13 (218) milj. euroa Käyttöpääoma kasvoi kausiluonteisesti 96 (14) milj. euroa Q UPM

10 Vahva tase Nettovelat, milj. euroa 6 Nettovelat / EBITDA (liukuva 12 kk) 4,5 Nettovelat, milj. euroa Velkaantumisaste % Nettovelat / EBITDA 4, ,5 5 Velkaantumisaste ,6 3, , , Nettovelat 1,5 3 Nettovelat UPM , 2 5 Likviditeetti oli 1,8 mrd euroa Q1 213 lopussa Takaisinmaksut yhteensä 228 milj. euroa seuraavat 12 kk vertailutiedot oikaistu

11 Näkymät vuodelle 213 ( * Liiketoimintaympäristö Euroopan talouskasvun odotetaan säilyvän hyvin alhaisena vuoden 213 alkupuolella. Tämä vaikuttaa negatiivisesti Euroopan graafisten papereiden markkinoihin. Kasvutalouksien odotetaan kehittyvän suotuisammin, mikä tukee globaaleja sellu- ja tarramateriaalimarkkinoita, paperimarkkinoita Aasiassa sekä puutuotteiden markkinoita Euroopan ulkopuolella. UPM:n kannattavuuskehitys H1 213 verrattuna H2 212 Vakaana jatkuvat näkymät kasvuliiketoiminnoissa kuten Sellu-, Energia- ja Tarraliiketoiminnassa luovat perustan UPM:n kannattavuuskehitykselle. Hieman alemmilla sanoma- ja aikakauslehtipaperien hinnoilla, epäsuotuisalla valuuttakurssikehityksellä ja alemmilla toimitusmäärillä on kuitenkin selvä negatiivinen vaikutus Euroopan paperiliiketoiminnan kannattavuuteen. ( * Yksityiskohtainen Näkymät Q1 213 osavuosikatsauksessa 11 UPM

12 Ankara työ jatkuu Paperiliiketoiminnassa Q1 213 kiinteät kustannukset olivat 3 miljoonaa euroa alemmat kuin viime vuonna Myllykoski-kaupan viimeiset synergiat, mukaan lukien tehtaiden sulkemiset Sahaliiketoiminnan uudelleenjärjestelyt 9 miljoonan euron kustannussäästöohjelma etenee suunnitellusti Kaksi SC-paperikonetta (yht. 42 tonnia) Raumalla ja Ettringenissä Saksassa suljetaan huhtikuussa Docellesin paperitehtaan (16 tonnia), Pestovon sahan ja Aigrefeuillen jalostetehtaan myyntiprosessit käynnissä Funktioiden uudelleenjärjestelyt etenevät 12 UPM

13 UPM luo uutta liiketoimintaa puupohjaisessa uusiutuvassa dieselissä Lappeenrannan biojalostamon tilanne: Rakennus- ja asennustyöt ovat käynnissä, aikataulussa ja budjetissa Päälaitteiden asennus alkaa kesäkuussa Uusiutuvan dieselin liikennekoeajot ovat alkamassa Henkilöstön rekrytoinnit käynnissä Investointi yhteensä 15 milj. euroa, käynnistys vuoden 214 puolivälissä Investointi tukee UPM:n kasvuliiketoimintojen hyvää kannattavuutta Mahdollisuus kasvaa merkittäväksi uudeksi liiketoiminnaksi 13 UPM

14 UPM kasvaa Kiinassa ja nopeasti kehittyvällä tarramateriaalisegmentillä Changshun laajennuksen tilanne: Hallinnolliset ja ympäristöluvat kunnossa Rakennusalueen pohjatyöt käynnissä Infrastruktuurityöt valmisteilla Laitteiden tarjouskilpailu käynnissä Uusi arkkilinja käynnistynyt Investointi yhteensä CNY 3 milj. (n. 39 milj. euroa), käynnistys vuoden 214 lopussa Investointi tukee UPM:n kasvuliiketoimintojen hyvää kannattavuutta 14 UPM

15 Yhteenveto Heikko taloustilanne Euroopassa vaikuttaa edelleen UPM:n liiketoimintaympäristöön Kasvuliiketoimintojen hyvä kannattavuus jatkui haasteellisesta ympäristöstä huolimatta Kasvuhankkeissa edetään harkitusti UPM etenee uudelleenjärjestelyissä Paperiliiketoiminnassa Q1 213 kiinteät kustannukset olivat 3 miljoonaa euroa alemmat kuin viime vuonna Tammikuussa ilmoitettu 9 miljoonan euron kustannussäästöohjelma etenee suunnitellusti Kaksi SC-paperikonetta suljetaan huhtikuussa 15 UPM

16

17 LIIKETOIMINNAN AJURIT

18 Toinen talouden laskusuhdanne Euroopassa neljän vuoden sisällä Euroalueen ennakoiva suhdannekuvaaja* (Y/Y %) 6, Paperin kysynnän kasvu (%, liukuva 3 kk) Euroalueen ennakoiva suhdannekuvaaja , 1 5, -3, Graafisten papereiden kysynnän kasvu , * Muutos BKT-perustassa Lähde: Cepiprint, Cepifine, OECD 18 UPM

19 Graafisten papereiden kysyntä laski Euroopassa 5 % Q1 213 ' tonnia 4 5 Aikakauslehtipapereiden kysyntä Euroopassa -6 % Q Sanomalehtipaperin kysyntä Euroopassa -3 % Q Hienopaperin kysyntä Euroopassa -6 % Q % % % Q1 9 Q3 9 Q1 1 Q3 1 Q1 11 Q3 11 Q1 12 Q3 12 Q Q1 9 Q3 9 Q1 1 Q3 1 Q1 11 Q3 11 Q1 12 Q3 12 Q Q1 9 Q3 9 Q1 1 Q3 1 Q1 11 Q3 11 Q1 12 3Q 12 Q1 13 Lähde: Cepiprint/fine, PPPC 19 UPM

20 Euroopan graafisten papereiden ylikapasiteetti näkyy marginaaleissa EUR/t Hinta tuskin kattaa marginaalituottajien kassakustannuksia Hinta Marginaalituottajan kassakustannukset Lähde: PPI, RISI, Pöyry 2 UPM

21 Graafisten papereiden hinnat EUR/t 1 Eurooppa USD/t 13 Pohjois-Amerikka USD/t 12 Kiina News SC LWC WFC WFU News SC LWC WFC WFU WFC freesheet, g WFU sheet,1-3% virgin fiber WFU sheet, 1% virgin fiber Lähteet: PPI, RISI 21 UPM

22 Sellumarkkinat Q1 213 sellun hinnat nousivat hieman Q4 212 tasosta Q1 lehtipuusellun hinta viime vuotta korkeammalla tasolla USD/tonni NBSK BHKP Kiertoaika, päiviä Tuottajien varastot olivat normaalilla tasolla Lehtipuuselluvarastot Havupuuselluvarastot Lähde: FOEX Indexes Ltd. Lähde: PPPC World-2 statistics 22 UPM

23 Puun, keräyspaperin ja sähkön hinnat EUR / m³ Tukkipuun hinnat, Suomi EUR / m³ Kuitupuun hinnat, Suomi Kuusi Mänty Koivu EUR / tonni Keräyspaperin hinnat, Eurooppa Kuusi Mänty Koivu EUR / MWh Sähkön termiinihinnat vuodeksi eteenpäin UPM Lähteet: Metla, FOEX Indexes Ltd, NordPool, EEX EEX (Saksa) NordPool (Pohjoismaat)

24 TULOS JA TALOUDELLINEN ASEMA Q1 213

25 Omistusten arvoa muutettu vastaamaan niiden käypiä arvoja 6 Sidottu pääoma Energialiiketoiminnan omaisuus kirjattu käypiin arvoihin Q1/213 Paperiliiketoiminnassa kirjattu arvonalennuksia Q4/212 heijastamaan nykyisiä kannattavuusennusteita UPM Energia Sellu Metsä ja sahat Paperi Tarrat Vaneri Muu toiminta

26 Uudet tasearvot vastaavat hyvin UPM:n EBITDA:n jakaumaa viime vuosina Kumulatiivinen EBITDA Sidottu pääoma Paperi 33 % Vaneri 1 % Metsä ja sahat 2 % Energia 16 % Muut 2 % Vaneri 2 % Metsä ja sahat 15 % Paperi 29 % Tarrat 8 % Sellu 41 % Tarrat 5 % Energia 25 % Sellu 22 % 26 UPM

27 Toiminnan sopeuttaminen kannattavaan kysyntään Suunnitelluista toimenpiteistä keskustellaan YTneuvotteluissa Suunnitellut kapasiteetin sulkemiset ja muut toimenpiteet Kapasiteetti t/v ja paperilaatu Henkilöstövähennys Aikataulu Saksassa sijaitsevan UPM Ettringenin PK 4:n pysyvä sulkeminen 175 SC 155 Huhtikuussa 213 UPM Rauma PK 3:n pysyvä sulkeminen 245 SC 9 Huhtikuussa 213 Ranskassa sijaitsevan UPM Docellesin tehtaan myynti tai muu siirtäminen pois UPM:n paperiliiketoiminnasta 16 Fine 165 Myyntiprosessi 6 kk Paperiliiketoiminnan ja globaalien funktioiden uudelleenjärjestelyt 45 Vuoden 213 loppuun mennessä Suunniteltujen toimenpiteiden vaikutus Tuotanto loppunut UPM Stracelin tehtaalla 27 Päällystetty aikakauspaperi Kokonaisvaikutus Tammikuu UPM Arvioitu vuotuinen kiinteiden kustannusten säästö 9 milj. euroa

28 Operatiiviset investoinnit keskittyneet kasvuliiketoimintoihin vähäinen investointitarve olemassa oleviin tuotantolaitoksiin 1 2 Investoinnit Arvio 1 Poistot Myllykoski -kauppa Strategiset investoinnit Uruguay -kauppa Projektit 213 Biopolttoaineet Kiina PK Schongau CHP 2 28 UPM Operatiiviset investoinnit e Vähäiset investoinnit kypsillä markkinoilla

29 EBITDA 5 EBITDA % liikevaihdosta , % 128 6,9 % ,1 % ,1 % ,7 % ,5 % UPM

30 Q1 213 EBITDA liiketoiminnoittain EBITDA Energia Sellu Tarrat Paperi Metsä ja sahat Vaneri Muu toiminta 3 UPM Q1 213 EUR 284 milj. Q4 212 EUR 317 milj. UPM yhteensä Q1 212 EUR 357 milj.

31 Liikevoitto ,8% Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä -78-4,2% 116 5,7% 198 8,4% 156 6,% % liikevaihdosta 144 5,8% UPM

32 Q1 213 liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä liiketoiminnoittain Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä Milj. euroa Energia Sellu Tarrat Paperi Metsä ja sahat Vaneri Muu toiminta 32 UPM Q1 213 EUR 144 milj Q4 212 EUR 146 milj. UPM yhteensä Q1 212 EUR 156 milj.

33 Rahavirta Q1/13 Q1/ EBITDA Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos Rahoituskustannukset ja maksetut verot Liiketoiminnan nettorahavirta Käyttöomaisuusinvestoinnit Omaisuusmyynnit ja yritysostot Rahavirta investointien jälkeen UPM

34 Tase Velkaantumisaste Nettovelat % 5 Tavoite: enintään 9 % Q Q UPM

35 Pitkäaikaisen korollisen velan lyhennykset ja likviditeetti Likviditeetti Likviditeetti oli 31. maaliskuuta 213 1,8 mrd euroa (kassavarat ja käyttämättömät luottolimiitit) Pitkäaikaisen korollisen velan lyhennykset Luottolimiitit 1,4 mrd euroa Syndikoitu luottolimiitti 5 milj. euroa Kahdenkeskeinen luottolimiitti 9 milj. euroa Luottolimiitit UPM

36 Energia Q1 213 vs. Q1 212 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä % liikevaihdosta Q1 8 Liikevaihto Q3 8 Q1 9 Q3 9 Q1 1 Q3 1 Q Q Q1 11 Q3 11 Q1 12 Q3 12 Q % Liiketoiminnan tulos Liikevoitto laski viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, mikä johtui pääasiassa epäsuotuisammasta tuotantoyhdistelmästä eli vesivoiman tuotannon laskusta ja lauhdevoiman tuotannon kasvusta. Keskimääräinen sähkön myyntihinta laski 1 % ja oli 46,8 euroa/mwh. Liikevoitto * ) *) ilman kertaluonteisia eriä Q Q EUR milj. 36 UPM

37 Sellu Q1 213 vs. Q Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä Liikevaihto Q1 8 Q3 8 Q1 9 Q3 9 Q1 1 Q3 1 Q1 11 Q3 11 Q1 12 Q3 12 Q1 13 Q Q % liikevaihdosta % Liiketoiminnan tulos Liikevoitto nousi viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Sellun korkeampi keskimääräinen myyntihinta kompensoi toimitusmäärien laskun ja muuttuvien kustannusten nousun negatiivista vaikutusta. Toimitukset laskivat 11 % ja olivat 79 tonnia. Liikevoitto *) *) ilman kertaluonteisia eriä Q Q EUR milj. 37 UPM

38 Metsä ja sahat Q1 213 vs. Q Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä Q1 8 Liikevaihto Q3 8 Q1 9 Q3 9 Q1 1 Q3 1 Q1 11 Q3 11 Q1 12 Q3 12 Q Q % liikevaihdosta 2 Q Käyvän arvon muutos 2 % Liiketoiminnan tulos Sahaliiketoiminnan kustannustehokkuus parani. Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon nousu hakkuilla vähennettynä oli 4 miljoonaa euroa (1 miljoonan euron vähennys). Biologisten hyödykkeiden (kasvava puusto) käyvän arvon lisäys oli 17 (16) miljoonaa euroa. Omista metsistä hakatun puun kustannukset olivat 13 (17) miljoonaa euroa. Liikevoitto *) *) ilman kertaluonteisia eriä Q Q EUR milj. 38 UPM

39 Paperi Q1 213 vs. Q Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä Liikevaihto Q1 8 Q3 8 Q1 9 Q3 9 Q1 1 Q3 1 Q1 11 Q3 11 Q1 12 Q3 12 Q1 13 Q Q % liikevaihdosta % Liiketoiminnan tulos Paperitoimitusten keskihinta euroina oli noin 4 % alhaisempi kuin viime vuonna. Kiinteiden kustannusten lasku ja voitot realisoitumattomasta energiasuojauksesta kompensoivat suurelta osin toimitusmäärien laskun negatiivisia vaikutuksia. Poistot olivat alemmat kuin viime vuonna. Liikevoitto *) *) ilman kertaluonteisia eriä Q Q EUR milj. 39 UPM

40 Tarrat Q1 213 vs. Q Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä Q1 8 Liikevaihto Q3 8 Q1 9 Q3 9 Q1 1 Q3 1 Q1 11 Q3 11 Q1 12 Q Q % liikevaihdosta 12 Q3 12 Q % Liiketoiminnan tulos Liikevoitto laski kiinteiden kustannusten nousun seurauksena. Liiketoiminnan laajentaminen mahdollisti toimitusten kasvun. Yksikkölisäarvo laski hieman. Liikevoitto *) *) ilman kertaluonteisia eriä Q Q EUR milj. 4 UPM

41 Vaneri Q1 213 vs. Q Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä % liikevaihdosta 3 Q1 8 Q3 8 Q1 9 Q3 9 Q1 1 Q3 1 Q1 11 Q3 11 Q1 12 Q3 12 Q Liiketoiminnan tulos Liikevoitto parani suurempien toimitusmäärien ansiosta. Toimitukset kasvoivat 9 % ja olivat 186 kuutiometriä. Liikevaihto Q Q % Liikevoitto *) *) ilman kertaluonteisia eriä Q Q EUR milj. 41 UPM

42

UPM:n tilinpäätöstiedote 2006

UPM:n tilinpäätöstiedote 2006 UPM:n tilinpäätöstiedote 2006 Vuoden 2006 tulos osaketta kohti oli 0,65 euroa (0,50 euroa vuonna 2005), ilman kertaluonteisia eriä 0,80 euroa (0,54). Koko vuoden liikevoitto oli 536 (318) miljoonaa euroa,

Lisätiedot

The Biofore Company. vuosikertomus 2012. sisältö

The Biofore Company. vuosikertomus 2012. sisältö The Biofore Company vuosikertomus 2 Sisältö UPM-KONSERNI Avaintietoja 2 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 UPM:n liiketoimintojen strateginen suunta 6 UPM sijoituskohteena 9 Taloudelliset tavoitteet ja tulokseen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLTÖ

VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLTÖ VUOSIKERTOMUS 213 UPM Vuosikertomus 213 Sisältö UPM konserni UPM lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 3 Strategia 5 UPM sijoituskohteena 9 Taloudelliset tavoitteet ja tulokseen vaikuttavat tekijät 11 Riskienhallinta

Lisätiedot

UPM OSTAA MYLLYKOSKEN. 21. joulukuuta 2010

UPM OSTAA MYLLYKOSKEN. 21. joulukuuta 2010 UPM OSTAA MYLLYKOSKEN 21. joulukuuta 2010 Sisältö Yritysoston pääkohdat Strateginen yhteensopivuus Myllykoski ostettavat toiminnot Yhdistetyt toiminnot Taloudellinen vaikutus ja kaupan rahoitus Yhteenveto

Lisätiedot

WE LEAD. WE LEARN. VUOSIKERTOMUS 2003

WE LEAD. WE LEARN. VUOSIKERTOMUS 2003 WE LEAD. WE LEARN. VUOSIKERTOMUS 2003 TALOUDELLISET TIEDOTTEET 2004 UPM-Kymmene Oyj julkaisee tilikaudella 2004 seuraavat taloudelliset tiedotteet suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi: 29.1.2004 tilinpäätöstiedote

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ LIIKETOIMINTA-ALUEET MENESTYSTEKIJÄT YHTIÖN HALLINNOINTI TILINPÄÄTÖS 2009

SISÄLTÖ. Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ LIIKETOIMINTA-ALUEET MENESTYSTEKIJÄT YHTIÖN HALLINNOINTI TILINPÄÄTÖS 2009 SISÄLTÖ Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ 2 Lyhyesti 4 Avaintietoja 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Visio ja toiminta-ajatus 10 Strategia ja taloudelliset tavoitteet 12 Riskienhallinta 14 Markkinatekijät LIIKETOIMINTA-ALUEET

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ

Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ SISÄLTÖ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS UPM-Kymmene Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina 22.3.2010 klo 14.30 Helsingin Messukeskuksessa, osoite Messuaukio 1, 00520 Helsinki.

Lisätiedot

UPM VUOSIKER TOMUS 2006

UPM VUOSIKER TOMUS 2006 Vuosikertomus 2006 Sisältö Varsinainen yhtiökokous UPM-Kymmene Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 27.3.2007 klo 14.30 Helsingin Messukeskuksessa, osoite Messuaukio 1, 00520 Helsinki. Tarkemmat

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLTÖ

VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLTÖ VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLTÖ Contents SISÄLTÖ UPM KONSERNI 1 Visio, toiminta-ajatus, arvot 2 Lyhyesti 4 Avaintietoja 2010 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 UPM The Biofore Company 10 Strategia 11 Taloudelliset

Lisätiedot

UPM VUOSIKERTOMUS 2005. Vuosikertomus 2005

UPM VUOSIKERTOMUS 2005. Vuosikertomus 2005 UPM VUOSIKERTOMUS 2005 Vuosikertomus 2005 Vuoden 2005 tapahtumia UPM:n Changshun tehtaan toinen paperikone käynnistettiin onnistuneesti Kiinassa. Paperi- ja sellutehtaat olivat Suomessa pysähdyksissä työ

Lisätiedot

Lehdistötiedote 24.7.2002

Lehdistötiedote 24.7.2002 Lehdistötiedote 24.7.2002 Stora Enson toisen neljänneksen tulokseen vaikuttivat haastavat markkinat ja kausiluonteiset syyt Stora Enson toisen neljänneksen liikevoitto oli 241,8 milj. (274,0 milj. ). Liikevoitto

Lisätiedot

UPM-KYMMENE TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2002

UPM-KYMMENE TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2002 UPM-KYMMENE TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2002 Vuoden 2002 voitto ennen satunnaisia ja kertaluonteisia eriä oli 835 (1 12/2001: 1 113) miljoonaa euroa. Tulos per osake ilman kertaluonteisia eriä oli 2,25 (1 12/2001:

Lisätiedot

2 Avaintietoja 1999 2008 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Strategia ja taloudelliset tavoitteet 8 Markkinatekijät. 10 Energia ja sellu

2 Avaintietoja 1999 2008 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Strategia ja taloudelliset tavoitteet 8 Markkinatekijät. 10 Energia ja sellu VUOSIKERTOMUS 20 08 Sisällysluettelosta pääset suoraan haluamallesi sivulle - painat vain otsikkoa. Acrobatissa valitse asetus: Näytä/Sivunäyttö/Yksi sivu Sisältö 2 Avaintietoja 1999 2008 4 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-maaliskuu 2015. Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja 28.4.2015

Ahlstrom. Tammi-maaliskuu 2015. Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja 28.4.2015 Ahlstrom Tammi-maaliskuu 215 Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja 28.4.215 Sisältö Tammi-maaliskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Page 2 Tammi-maaliskuu

Lisätiedot

U P M - K y m m e n e. Vu o s i k e r t o m u s. UPM-Kymmene

U P M - K y m m e n e. Vu o s i k e r t o m u s. UPM-Kymmene U P M - K y m m e n e V u o s i k e r t o m u s 2 0 0 1 UPM-Kymmene Vu o s i k e r t o m u s 2001 UPM-Kymmene Oyj Eteläesplanadi 2 PL 380 00101 Helsinki Puh. 0204 15 111 Faksi 0204 15 110 http://www.upm-kymmene.com

Lisätiedot

YEAR OF PROGRESS VUOSIKERTOMUS

YEAR OF PROGRESS VUOSIKERTOMUS The Biofore Company YEAR OF PROGRESS VUOSIKERTOMUS 214 Sisältö UPM konserni 1 UPM lyhyesti 3 Toimitusjohtajan katsaus 5 Strategia 11 UPM sijoituskohteena 13 Taloudelliset tavoitteet ja tulokseen vaikuttavat

Lisätiedot

TALOUDELLISET TIEDOTTEET 2005 PÖRSSIT YRITYSVASTUU

TALOUDELLISET TIEDOTTEET 2005 PÖRSSIT YRITYSVASTUU VUOSIKERTOMUS 2004 TALOUDELLISET TIEDOTTEET 2005 UPM-Kymmene Oyj julkaisee tilikaudella 2005 seuraavat taloudelliset tiedotteet suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi: 1.2.2005 tilinpäätöstiedote vuodelta

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2006

Tilinpäätöstiedote 2006 Tilinpäätöstiedote 2006 6.2.2007 M-real Oyj Pörssitiedote 6.2.2007 klo 12.00 M-REALIN VUODEN 2006 TULOS TAPPIOLLINEN M-realin tulos ennen veroja ilman kertaluonteisia eriä parani vuonna 2006-92 miljoonaan

Lisätiedot

Pörssitiedote 23.4.2014 klo 13.00

Pörssitiedote 23.4.2014 klo 13.00 Pörssitiedote 23.4.2014 klo 13.00 STORA ENSO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 23.4.2014 klo 13.00 Stora Enson vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen tulos Selvästi suurempi operatiivinen liiketulos kustannusten laskun

Lisätiedot

Yhtiöesittely...1. Taloudellinen katsaus...2. Osakkeet ja osakkeenomistajat...18. Hallituksen toimintakertomus...26. Konsernin tuloslaskelma...

Yhtiöesittely...1. Taloudellinen katsaus...2. Osakkeet ja osakkeenomistajat...18. Hallituksen toimintakertomus...26. Konsernin tuloslaskelma... Sisällysluettelo Yhtiöesittely..............................................................................1 Taloudellinen katsaus.......................................................................2

Lisätiedot

M-real Oyj:n liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 59 miljoonaa euroa vuonna 2011

M-real Oyj:n liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 59 miljoonaa euroa vuonna 2011 M-real Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12.2011 9.2.2012 klo 12:00 M-real Oyj:n liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 59 miljoonaa euroa vuonna 2011 Vuoden 2011 tulos Liikevaihto 2 485 miljoonaa euroa (Q1-Q4/2010:

Lisätiedot

UPM-KYMMENE VUOSIKERTOMUS 2000 UPM-KYMMENE VUOSIKERTOMUS 2000

UPM-KYMMENE VUOSIKERTOMUS 2000 UPM-KYMMENE VUOSIKERTOMUS 2000 UPM-KYMMENE VUOSIKERTOMUS 2000 UPM-KYMMENE VUOSIKERTOMUS 2000 Tietoja osakkeenomistajille Varsinainen yhtiökokous UPM-Kymmene Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 22.3.2001 klo 13.30 Finlandia-talossa,

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2015. Tulos ja kassavirta paranivat

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2015. Tulos ja kassavirta paranivat OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2015 Tulos ja kassavirta paranivat 27.4.2015 Osavuosikatsaus 1-3/2015 Ensimmäinen neljännes Liikevaihto oli 15 468 (9 521) milj. Ruotsin kruunua Liikevoitto ilman vertailukelpoisuuteen

Lisätiedot

Yhtiökokous Form 20-F -vuosikertomuksen Tietoja ADR-todistusten haltijoille (American Depositary Receipts, ADRs) osavuosikatsaukset Stora Enso Oyj

Yhtiökokous Form 20-F -vuosikertomuksen Tietoja ADR-todistusten haltijoille (American Depositary Receipts, ADRs) osavuosikatsaukset Stora Enso Oyj Konserni Stora Enson vuosikertomus 2006 sisältää kolme erillistä raporttia Venäjä Venäjä on nopeasti kasvava markkina-alue monille Stora Enson tuotteille. Stora Enso uudistaa ja laajentaa Nebolchin ja

Lisätiedot

PÖRSSITIEDOTE 1 (14) 27.10.2011 klo 9.30

PÖRSSITIEDOTE 1 (14) 27.10.2011 klo 9.30 PÖRSSITIEDOTE 1 (14) 27.10. klo 9.30 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU LIIKEVAIHDON KASVU JATKUI JA RAHAVIRTA PARANI MERKITTÄVÄSTI Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto nousi 4 % uuteen kolmannen kvartaalin

Lisätiedot

Osavuosi- katsaus tammi kesäkuu 2011

Osavuosi- katsaus tammi kesäkuu 2011 Osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2011 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2011 Page 1 Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.8.2011 klo 09.45 Ahlstromin osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2011: Strategian toteutus eteni vakaasti

Lisätiedot

Stora Enson viimeisen neljänneksen ja koko vuoden tulos 2014 Muutos käynnissä, selvästi parempi tulos, osinkoehdotus ennallaan 0,30 euroa

Stora Enson viimeisen neljänneksen ja koko vuoden tulos 2014 Muutos käynnissä, selvästi parempi tulos, osinkoehdotus ennallaan 0,30 euroa Stora Enson viimeisen neljänneksen ja koko vuoden tulos 2014 käynnissä, selvästi parempi tulos, osinkoehdotus ennallaan 0,30 euroa Vuoden 2014 viimeinen neljännes (verrattuna vuoden 2013 viimeiseen neljännekseen)*

Lisätiedot

Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2009

Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2009 Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2009 24.7.2009 Toimitusjohtaja Jan Lång Huhti-kesäkuu 2009 lyhyesti Tehostamistoimet nostivat toisen neljänneksen liiketuloksen positiiviseksi Yleinen kysynnän

Lisätiedot

Metsä Board Osavuosikatsaus 1Q 2014

Metsä Board Osavuosikatsaus 1Q 2014 Osavuosikatsaus 1Q 214 Merkittävimmät tapahtumat vuoden 214 ensimmäisellä neljänneksellä Kannattavuus parani edelliseen neljännekseen verrattuna Taivekartongin toimitusmäärät kasvoivat Euroopassa sekä

Lisätiedot

Metsä Group tilinpäätöstiedote 2014 5.2.2015 klo 12 Sivu 1/27 METSÄ GROUP TILINPÄÄTÖSTIEDOTE

Metsä Group tilinpäätöstiedote 2014 5.2.2015 klo 12 Sivu 1/27 METSÄ GROUP TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Metsä Group tilinpäätöstiedote 2014 Sivu 1/27 METSÄ GROUP TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014 .00 Sivu 2/27 METSÄ GROUPIN VUODEN 2014 LIIKETULOS ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ 418 MILJOONAA EUROA LOKA JOULUKUUN LIIKETULOS

Lisätiedot