Työikäisten harvinaisemmat muistisairaudet Anne Remes Neurologian dosentti, kliininen opettaja Oulun yliopisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työikäisten harvinaisemmat muistisairaudet 12.10.2011. Anne Remes Neurologian dosentti, kliininen opettaja Oulun yliopisto"

Transkriptio

1 Työikäisten harvinaisemmat muistisairaudet Anne Remes Neurologian dosentti, kliininen opettaja Oulun yliopisto

2 Luonteen muuttuminen Kognition muuttuminen FTD: Frontotemporaalinen dementia Muu kognition alue kuin muisti Muisti Toiminnanohjaus Visuaalinen häiriö Nimeäminen Puhetuotto Vaskulaariset dementiat Depressio Lewyn kappale dementia FTD: semanttinen dementia FTD: etenevä sujumaton afasia Alzheimer

3 Käsiteltävät sairaudet Otsa-ohimolohkorappeumat Nasu-Hakolan tauti Huntigntonin tauti Epätypilliset Alzheimerin taudin oirekuvat CADASIL

4 Otsa-ohimolohkorappeumat Toiseksi yleisin aivojen kortikaalisia osia vaurioittava etenevä muistisairaus (5-20%) Oireiden alku yleensä alle 65 vuotiaana 30-50% esiintyy suvuittain, ei eroja sukupuolten välillä

5 Otsa-ohimolohkorappeumien oirekuva Muutoksia käyttäytymisessä / persoonassa / puheessa Heterogeeninen oirekuva, neuropatologia ja genetiikkaa

6 Otsaohimolohkorappeumat Kliiniset oireet Oireyhtymät Neuropatologia Genetiikka

7 Oireyhtymät FTD Frontotemporaalinen dementia Sosiaalinen käyttäytyminen Tunne-elämä Oiretiedostus PA Etenevä sujumaton afasia Mesulamin tauti Sujumaton puheentuotto SD Semanttinen dementia Etenevä, sujuva, sisältään tyhjä puhe Sanojen merkitys, sanavääristymät Havaintohäiriöt 5-10%:lla potilaista oirekuvaan liittyy myös motoneuronin taudin oirekuva

8 Genetiikka 30-50% esiintyy suvuittain joista 10-(20)%:lla todettu autosomissa dominantisti periytyvä sairaus ja geenivirhe Hutton et al. Nature 1998;393:

9 Genetiikka Gene Phenotype Locus No of mutations Microtubule-associated protein tau (MAPT) Changed multivesicular body protein 2B (CHMP2B) Valosin-containing protein gene (VCP) FTDP-17 17q FTLD 3p13-3p12 4 IBMPFD 9p21-p12 17 Progranulin (PGRN) FTLD 17q21-q22 68 Fused in sarcoma (FUS) ALS, FTLD 16q12 17 TARDBP ALS, FTLD 1p36 33 AD&FTDMutation database:

10 Uusi geneettinen syy sekä otsaohimolohko rappeumiin, että motoneuronin tautiiin C9ORF72 geenialueen toistojakso

11 FTLD ja riskitekijät Sairastumisriski Ei vaikutusta Pään vamma Kilpirauhasen toiminnan häiriöt ApoE4 H1 MAPT Koulutus Tupakointi Alkoholi Ympäristömyrkyt Rosso et al. JNNP 2003;74: Srinivasav et al. JNNP 2006;77:

12 Diagnostiikka haastavaa - Diagnostiikan työkalut Lund and Manchester kriteerit: Neary et al. Neurology 1998;51: Spesifisempiä kriteerejä eri alatyypeille on esitetty International consensus criteria for bvftd; mahdollinen, todennäköinen, varma

13 Diagnostiikka haastavaa - Diagnostiikan työkalut Anamneesi ja oirekuva Neuropsykologia Aivojen kuvantaminen Biomarkkerit

14 Anamneesi - oirekuva Kolme eri alatyyppiä, mutta oireet osin päällekkäisiä Kielelliset oirekuvat selkeämmin tunnistettavia Apatia, kiinnostuksen puute, eristäytyminen, empatian puute Sosiaalinen estottomuus Uhkapelaaminen Stereotypia käyttäytymisessä, ajattelussa ja puheessa Makeanhimo Psykoottiset oireet harvinaisia!

15 Neuropsykologia Varhaisvaiheessa neuropsykologinen suoriutuminen voi olla normaalia MMSE 30/30! Kielellisten toimintojen heikkeneminen (PA, SD) Toiminnan ohjauksen heikkeneminen johtava oire otsalohkodementiassa Episodinen muistihäiriö jopa 10-15%:lla

16 Kuvantaminen Otsa-ohimolohko alueen atrofia riippuen tautityypistä Hippokampusatrofiaa voi olla Erotusdiagnostiikassa huomioitava frontaaliset tuumorit

17 Biomarkkerit AT:n merkkiaineet selkäydinnesteestä erotusdiagnostiikka AT vs. FTLD Tau/abeta - suhde CSF-tau Seerumin/plasman progranuliini alentuneita pitoisuuksia PGRN mutaation omaavilla Plasman/likvorin TDP-43

18 Hoito Oireenmukainen lääkehoito Depressio ja muut käytösoireet SSRI lääkkeet Psykoosioireet atyyppiset antipsykootit Apatia kolinergiset lääkkeet

19 Hoito AT:n lääkehoito Tutkimusnäyttö hyödystä vähäistä Memantiinia tutkittu eniten Saattaa olla hyötyä yksittäisillä potilailla HUOM! saattaa myös pahentaa potilaan käytösoireita Haitat kuten AT-potilailla

20 Hoito Muistipotilaan hyvien hoitokäytänteiden ja KH -suosituksen mukaisesti Työkyvyn ja ajokyvyn arviointi Edunvalvonta

21 Ennuste Oireiden kesto keskimäärin 8 vuotta (2-15v) Oirekuvan progression ennustaminen yksilön kohdalla vaikeaa APOEε4 alleeli, Tau H2 haplotyyppi ja käytösoirein painottuva oirekuva ennustaa nopeaa oireprogressiota (Borroni ym.2010)

22 Nasu-Hakolan tauti Progressiivinen lipomembranoottinen osteodysplasia ja sklerosoiva leukoenkefalopatia Autosomissa peittyvästi periytyvä noin 150 henkilöä, joista suurin osa suomalaisia tai japanilaisia Ensioireet luustoperäisiä (ranteiden ja nilkkojen turvotus ja kipu, luunmurtumat), mutta voivat lieviä

23 Nasu-Hakolan tauti Neurologiset ja psykiatriset oireet vuoden iässä Frontaaliset oireet; motorinen afasia, euforia, estottomuus ja muistin ongelmat Lisäksi jalkojen jäykkyyttä, Parkinson tyyppisiä oireita, epilepsiaa ja myokloniaa Taudin kesto 10 vuotta

24 Huntingtonin tautiin liittyvä muistisairaus Liikehäiriösairaus, joka vaikuttaa myös kognitioon Suomessa arviolta noin 50 sukua Autosomissa vallitseva periytyminen, syynä huntigtiinigeenissä oleva CAGjakson monistuma Oireiden alku vuotiaana Masennus hyvin yleistä ennen kognitiivisen tason laskua

25 Huntingtonin tautiin liittyvä muistisairaus Kognitiiviset muutokset eivät korreloi liikehäiriön asteeseen Ensioireina frontaaliset muutokset: toiminnan ohjauksen vaikeudet, keskittymisen ja tarkkaavuuden ongelmat, prosessoinnin hitaus Muistin häiriöt ilmaantuvat myöhään

26 Epätyypilliset Alzheimerin taudit Posteriorinen variantti Frontaalinen variantti

27 Posteriorinen kortikaalinen atrofia Alzheimerin taudin visuaalinen variantti Posteriorinen Alzheimerin tauti

28 Posteriorinen kortikaalinen atrofia Mikä Missä Hahmottamisvaikeuden lisäksi voi olla, kasvojen tunnistamisen vaikeutta, kirjoittamisen ja laskemisen vaikeutta, dyspraksiaa Alkamisikä keskimäärin nuorempana

29 Neuropatologia AT neuropatologia > muu Muu neuropatologia progressiivinen subkortikaalinen glioosi CJD neuropatologia

30 Alzheimerin taudin frontaaliset variantit Kielelliset oirekuvat hallitsevia Etenevä sujumaton afasia, logopeninen afasia, jargonia Puhtaasti käytösoireiset harvinaisempia Sekä kielellisessä että käytösoirekuvassa muistin vaikeudet ja laajemmat kognitiiviset häiriöt ilmaantuvat kohtalaisen varhain verrattuna otsaohimolohkorappeumiin

31 Kuvantaminen epätyypillisessä AT:ssa MRI Kertoo atrofian, mutta ei sen syytä SPECT voi olla oirekuvan alussa normaali kertoo alueen hypoperfuusion, mutta ei sen syytä PET kertoo alueen hypometabolian, mutta ei sen syytä

32 Diagnostiikka - selkäydinneste Epätyypillisessä AT:ssa tyypillisen AT:n profiili selkäydinnesteen merkkiaineissa Li-Bam42 alentunut (norm >450) Li-Tau koholla (norm <400) Li-FosTau koholla (norm <70)

33 Hoito Täsmällinen diagnostiikka tärkeää, koska potilaat näyttävät hyötyvän Alzheimerin taudin lääkityksestä Tulevaisuudessa tautiprosessiin vaikuttavien lääkitysten merkitys?

34 CADASIL cerebral autosomal dominant arteriopathy with subcortical infarcts and leucoencephalopathy Oirekuva ja sen alku vaihtelee merkittävästi Aurallinen migreeni (30%), pienten suonten aivoinfarktit (60-85%), mielialamuutokset (20-30%), apatia ja kognition lasku Toistuvat AVH:t alkavat yleensä 35-60v iässä

35 CADASIL Notch3 geenin mutaatiot aiheuttajana Epäily diagnoosista usein MRI kuvauksen perusteella Lääkehoitoja ei ole

TYÖIKÄISTEN MUISTISAIRAUDET. Juha Rinne, Neurologian erikoislääkäri ja dosentti Professori PET-keskus, TYKS

TYÖIKÄISTEN MUISTISAIRAUDET. Juha Rinne, Neurologian erikoislääkäri ja dosentti Professori PET-keskus, TYKS TYÖIKÄISTEN MUISTISAIRAUDET Juha Rinne, Neurologian erikoislääkäri ja dosentti Professori PET-keskus, TYKS MITÄ MUISTI ON? Osatoiminnoista koostuva kyky tallentaa mieleen uusia asioita ja tarvittaessa

Lisätiedot

Muistisairaus työiässä Mikkeli 3.9.2014. Anne Remes Neurologian professori, ylilääkäri Itä-Suomen yliopisto, KYS

Muistisairaus työiässä Mikkeli 3.9.2014. Anne Remes Neurologian professori, ylilääkäri Itä-Suomen yliopisto, KYS Muistisairaus työiässä Mikkeli 3.9.2014 Anne Remes Neurologian professori, ylilääkäri Itä-Suomen yliopisto, KYS Muisti voi heikentyä monista syistä väsymys kiputilat masennus uupumus stressi MUISTI, KESKITTYMINEN

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus. Muistisairaudet

Käypä hoito -suositus. Muistisairaudet Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Societas Gerontologica Fennican, Suomen Neurologisen Yhdistyksen, Suomen Psykogeriatrisen Yhdistyksen ja Suomen Yleislääketieteen Yhdistyksen

Lisätiedot

Alzheimerin tauti työikäisellä

Alzheimerin tauti työikäisellä Tieteessä katsaus Merja Hallikainen LT, kliininen tutkimusjohtaja Itä-Suomen yliopisto, terveystieteiden tiedekunta, lääketieteen laitos, kliinisen lääketieteen yksikkö, neurologia Anne M. Remes professori,

Lisätiedot

Asiakaslähtöinen muistisairaiden hoito haaste vanhustyön johtamisessa. Geriatri Riitta Matero

Asiakaslähtöinen muistisairaiden hoito haaste vanhustyön johtamisessa. Geriatri Riitta Matero Asiakaslähtöinen muistisairaiden hoito haaste vanhustyön johtamisessa Rovaniemi 12.6.2012 Geriatri Riitta Matero Muistisairaudet ja niiden hoito Muistioireiden esiintyvyys Kansallinen muistiohjelma 2012

Lisätiedot

Joka kolmas 65-v. ilmoittaa muistioireita Suomessa 120 000 hlöä, joilla kognitiivinen toiminta on lievästi heikentynyt 35 000 lievästä

Joka kolmas 65-v. ilmoittaa muistioireita Suomessa 120 000 hlöä, joilla kognitiivinen toiminta on lievästi heikentynyt 35 000 lievästä MUISTISAIRAUDET Joka kolmas 65-v. ilmoittaa muistioireita Suomessa 120 000 hlöä, joilla kognitiivinen toiminta on lievästi heikentynyt 35 000 lievästä dementiaoireesta kärsivää 95 000 vähintään keskivaikeasta

Lisätiedot

MUISTISEMINAARI. 23.9.2011, Huhtamäkisali, Alavus Tarja Lindholm, geriatri

MUISTISEMINAARI. 23.9.2011, Huhtamäkisali, Alavus Tarja Lindholm, geriatri MUISTISEMINAARI 23.9.2011, Huhtamäkisali, Alavus Tarja Lindholm, geriatri KÄYPÄ HOITO-SUOSITUKSET JA ALUEELLINEN MUISTISAIRAUKSIEN HOITOMALLI MIKÄ IHMEEN KÄYPÄ HOITO? Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

Lisätiedot

Kouvolan seudun Muisti ry / Levonen Tarja

Kouvolan seudun Muisti ry / Levonen Tarja MUISTISAIRAUS, mitä se on? sairaus, joka heikentää sekä muistia että muita tiedonkäsittelyn alueita Kielelliset toiminnot Näönvarainen hahmottaminen Toiminnanohjaus Muistisairaudet johtavat useimmiten

Lisätiedot

Likvorin biomarkkerit. diagnostiikassa. Sanna Kaisa Herukka, FM, LL, FT. Kuopion yliopistollinen sairaala

Likvorin biomarkkerit. diagnostiikassa. Sanna Kaisa Herukka, FM, LL, FT. Kuopion yliopistollinen sairaala Likvorin biomarkkerit neurodegeneratiivisten sairauksien diagnostiikassa Sanna Kaisa Herukka, FM, LL, FT Itä Suomen yliopisto ja Kuopion yliopistollinen sairaala Selkäydinneste Tilavuus n. 150ml, muodostuu

Lisätiedot

Helsingin Alzheimer-yhdistys Ari Rosenvall Yleislääketieteen erikoislääkäri.

Helsingin Alzheimer-yhdistys Ari Rosenvall Yleislääketieteen erikoislääkäri. Helsingin Alzheimer-yhdistys Ari Rosenvall Yleislääketieteen erikoislääkäri. Etenevät muistisairaudet ovat merkittävä kansanterveydellinen ja -taloudellinen haaste. Lähes neljännesmiljoonalla suomalaisella

Lisätiedot

Muistisairauksien lääkehoito. Risto Vataja Ylilääkäri, neurologian ja psykiatrian erikoislääkäri HUS Kellokosken sairaala

Muistisairauksien lääkehoito. Risto Vataja Ylilääkäri, neurologian ja psykiatrian erikoislääkäri HUS Kellokosken sairaala Muistisairauksien lääkehoito Risto Vataja Ylilääkäri, neurologian ja psykiatrian erikoislääkäri HUS Kellokosken sairaala Muistisairaudet: määrittelyä Dementian tilalle suositellaan termiä muistisairaus

Lisätiedot

Akseli kotihoito Liikuntasopimuskoulutus

Akseli kotihoito Liikuntasopimuskoulutus Akseli kotihoito Liikuntasopimuskoulutus Tavallisimmat muistisairaudet ja niiden vaikutuksia toimintakykyyn arjessa Liikunnan ja ulkoilun merkitys muistisairaan henkilön toimintakyvyn ylläpitämisessä 4.12.2014

Lisätiedot

1(3) Timo Erkinjuntti Soveltava neurologian professori HYKS neurologian klinikka AIVOTERVEYS HAASTEENA MUISTI JA TIEDONKÄSITTELY

1(3) Timo Erkinjuntti Soveltava neurologian professori HYKS neurologian klinikka AIVOTERVEYS HAASTEENA MUISTI JA TIEDONKÄSITTELY 1(3) Timo Erkinjuntti Soveltava neurologian professori HYKS neurologian klinikka AIVOTERVEYS HAASTEENA MUISTI JA TIEDONKÄSITTELY Muistin ja tiedonkäsittelyn kannalta keskeisiä ovat verenkierron ja hermoston

Lisätiedot

LYHYT KATSAUS TAVALLISIMPIIN MUISTISAIRAUKSIIN

LYHYT KATSAUS TAVALLISIMPIIN MUISTISAIRAUKSIIN 04.03.2014 Ulla Vuori Terveydenhoitaja, muistikoordinaattori LYHYT KATSAUS TAVALLISIMPIIN MUISTISAIRAUKSIIN Taustaa: Vuosittain noin 13 500 yli 64-vuotiasta henkilöä sairastuu muistisairauteen Lievästä

Lisätiedot

Väestötutkimusten mukaan Suomessa arvioidaan

Väestötutkimusten mukaan Suomessa arvioidaan Väestötutkimusten mukaan Suomessa arvioidaan olevan 85 000 keskivaikeasti tai vaikeasti dementoitunutta ja 35 000 lievästi dementoitunutta henkilöä (1). Dementian esiintyvyys on ollut 65 69-vuotiaiden

Lisätiedot

MUISTISAIRAUDET. Timo Erkinjuntti. HYKS Neurologian klinikka,ylilääkäri

MUISTISAIRAUDET. Timo Erkinjuntti. HYKS Neurologian klinikka,ylilääkäri MUISTISAIRAUDET KÄYPÄ TUTKIMUS JA HOITO Timo Erkinjuntti HY Neurologian professori HYKS Neurologian klinikka,ylilääkäri VII Kansanterveyspäivät, Ikääntyvän väestön terveyshaasteet Marina Congress Center,

Lisätiedot

MUISTIPULMIA HOITOON VAI HUOLTOON

MUISTIPULMIA HOITOON VAI HUOLTOON MUISTIPULMIA HOITOON VAI HUOLTOON Timo Erkinjuntti HY Neurologian professori HYKS Neurologian klinikka, Ylilääkäri KAMPPI 16 03 2015 MUISTITOIMINNOT TIEDON AKTIIVINEN KÄSITTELY Tiedon tallentuminen säilömuistiin

Lisätiedot

Ajattele aivojasi pidä huolta muististasi. Minna Huhtamäki-Kuoppala

Ajattele aivojasi pidä huolta muististasi. Minna Huhtamäki-Kuoppala Ajattele aivojasi pidä huolta muististasi Minna Huhtamäki-Kuoppala Minna Huhtamäki-Kuoppala Leena Huhtala Johanna Ekola Outi Riihimäki Kulttuurista muistoja -hanke Katja Kujala Manar Ameli Palvelutuotanto

Lisätiedot

& siitä johtuvat muistisairaudet. Tietoa ja tukea sairastuneille sekä hänen läheisilleen

& siitä johtuvat muistisairaudet. Tietoa ja tukea sairastuneille sekä hänen läheisilleen Otsa-ohimolohkorappeuma & siitä johtuvat muistisairaudet Tietoa ja tukea sairastuneille sekä hänen läheisilleen MUISTILIITTO RY 2013 www.muistiliitto.fi Tämä esite löytyy myös Muistiliiton internet-sivuilta.

Lisätiedot

Opas lääkäreille ja muulle ammattihenkilöstölle. Dementoiviin sairauksiin liittyvät käytösoireet. Raimo Sulkava Petteri Viramo Ulla Eloniemi-Sulkava

Opas lääkäreille ja muulle ammattihenkilöstölle. Dementoiviin sairauksiin liittyvät käytösoireet. Raimo Sulkava Petteri Viramo Ulla Eloniemi-Sulkava Opas lääkäreille ja muulle ammattihenkilöstölle Dementoiviin sairauksiin liittyvät käytösoireet Raimo Sulkava Petteri Viramo Ulla Eloniemi-Sulkava Sisältö Julkaisija: Suomen dementiahoitoyhdistys Arkadiankatu

Lisätiedot

opas hyvään arkeen CADASIL-tauti Tietoa ja kokemuksia neuroliiton julkaisuja

opas hyvään arkeen CADASIL-tauti Tietoa ja kokemuksia neuroliiton julkaisuja opas hyvään arkeen CADASIL-tauti Tietoa ja kokemuksia neuroliiton julkaisuja cadasil-tauti tietoa ja kokemuksia Neuroliiton julkaisusarja n:o 41 1. painos 2015 ISBN-13 978-952-9797-83-7 ISBN-13 978-952-9797-84-4

Lisätiedot

Suomessa on tällä hetkellä noin

Suomessa on tällä hetkellä noin Koonnut Sanna Muukka DEMENTIA SAIRAUDET Dementian käsite Muistihäiriö voi olla ohimenevä, hoidettavissa oleva, pysyvä tai etenevä. Etenevät muistihäiriöt johtavat dementiaan. Potilaalla ja omaisilla on

Lisätiedot

& siitä johtuvat muistisairaudet. Tietoa ja tukea sairastuneille sekä hänen läheisilleen

& siitä johtuvat muistisairaudet. Tietoa ja tukea sairastuneille sekä hänen läheisilleen Otsa-ohimolohkorappeuma & siitä johtuvat muistisairaudet Tietoa ja tukea sairastuneille sekä hänen läheisilleen Otsa-ohimolohkorappeumasta johtuvat muistisairaudet (frontotemporaaliset degeneraatiot) on

Lisätiedot

Milloin, mitä ja kuinka kauan lääkitystä Alzheimerin tautiin?

Milloin, mitä ja kuinka kauan lääkitystä Alzheimerin tautiin? Näin hoidan Kimmo Määttä ja Timo Strandberg Milloin, mitä ja kuinka kauan lääkitystä Alzheimerin tautiin? Alzheimerin tauti on tavallisin vanhuusiän dementian muoto, ja sen etiologia on monitekijäinen.

Lisätiedot

Aivoverenkiertosairaus ja kognitiivinen heikentymä: huomio varhaisvaiheeseen

Aivoverenkiertosairaus ja kognitiivinen heikentymä: huomio varhaisvaiheeseen Katsaus tieteessä Susanna Melkas LT, neurologian ylilääkäri HUS, Lohjan sairaala susanna.melkas@hus.fi Hanna Jokinen dosentti, neuropsykologian erikoispsykologi HYKS, neurologian klinikka Jukka Putaala

Lisätiedot

MONTO, PANINA, PELTONEN, SIVULA, SOININEN

MONTO, PANINA, PELTONEN, SIVULA, SOININEN MONTO, PANINA, PELTONEN, SIVULA, SOININEN Alzheimerin tauti Lewyn kappale tauti Otsa-ohimolohkorappeuma Verisuoniperäinen muistisairaus Hitaasti etenevä aivosairaus, perimmäistä syytä ei tunneta. Varhainen

Lisätiedot

Alkoholidementia Silja Runsten, psyk el

Alkoholidementia Silja Runsten, psyk el Alkoholidementia Silja Runsten, psyk el Ikää ääntyneiden alkoholin käytöstä Muisti ja dementia Alkoholi ja kognitio Alkoholidementia diagnoosi oirekuva hoito ja sen haasteet Ikää ääntyneet ja alkoholi

Lisätiedot

Ajankohtaista muistisairauksista Ensitietoilta. 21.10.2014 Ruusutorpan koulu Heljä Lotvonen Geriatrian ja yleislääketieteen erikoislääkäri

Ajankohtaista muistisairauksista Ensitietoilta. 21.10.2014 Ruusutorpan koulu Heljä Lotvonen Geriatrian ja yleislääketieteen erikoislääkäri Ajankohtaista muistisairauksista Ensitietoilta 21.10.2014 Ruusutorpan koulu Heljä Lotvonen Geriatrian ja yleislääketieteen erikoislääkäri Muistisairaudet on kansantauti Joka 3. yli 65-vuotias ilmoittaa

Lisätiedot

Amyloidin kuvantaminen Alzheimerin taudissa

Amyloidin kuvantaminen Alzheimerin taudissa Noora Scheinin, Nina Kemppainen ja Juha O. Rinne KATSAUS Amyloidin kuvantaminen Alzheimerin taudissa Alzheimerin taudin etiologia on edelleen tuntematon, mutta aivomuutoksia ajatellaan syntyvän jopa vuosikymmenien

Lisätiedot