Kouvolan seudun Muisti ry / Levonen Tarja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kouvolan seudun Muisti ry / Levonen Tarja"

Transkriptio

1

2 MUISTISAIRAUS, mitä se on? sairaus, joka heikentää sekä muistia että muita tiedonkäsittelyn alueita Kielelliset toiminnot Näönvarainen hahmottaminen Toiminnanohjaus Muistisairaudet johtavat useimmiten dementiaasteisen muistin ja tiedonkäsittelyn heikentymiseen.

3 MUISTISAIRAUDET SUOMESSA 2012 YHTEENSÄ Keskivaikea ja vaikea Lievä Työikäiset Yli 80-vuotiaat Joka kolmas yli 65-vuotias ilmoittaa muistioireita, suurimmalla osalla ei ole etenevää muistisairautta Vuosittain yli 65 vuotiaista sairastuu muistisairauteen ja kuolee uutta muistipotilasta joka vuosi

4 KESKIVAIKEAN JA VAIKEAN MUISTISAIRAUDEN ESIINTYVYYS IKÄRYHMITTÄIN 30-64v 0,26% 65-74v 4,2% 75-84v 10,7% 85 v 35% 95v joka toisella Alzheimerin tauti

5 MUISTISAIRAUKSIEN SUORAT KUSTANNUKSET V.2010 YHT. 3,4 MILJARDIA EUROA Avohoito Laitoshoito Yhteensä Muistisairaudet ovat yhteiskunnan kallein sairausryhmä, sillä valtaosa sairastuneista tarvitsee pitkäaikaishoitoa sairauden edetessä.

6 KANSALLINEN MUISTIOHJELMA Muistisairauksiin sairastuu 36 suomalaista päivittäin Aikuisväestöstä osa, 8 prosenttia miehistä ja 2 prosenttia naisista, on alkoholiriippuvaisia ja heistä jopa 10 prosenttia sairastuu alkoholidementiaan Muistisairauksiin sairastuneiden ihmisten määrä kasvaa nopeasti. Vuonna 2010 vähintään keskivaikeaa muistisairautta sairasti arviolta reilu ja lievää noin henkilöä. Vuonna 2020 vähintään keskivaikeaa muistisairautta sairastaa arviolta henkilöä.

7 KANSALLINEN MUISTIOHJELMA Peräti ihmisellä on lievä muistin ja tiedonkäsittelyn heikentymä, joka on muistisairauksien vaaratila ja vaatii diagnostista huomiota Suurin osa kustannuksista aiheutuu ympärivuorokautisen hoidon ja huolenpidon tarpeesta. Noin 80% ympärivuorokautisessa hoidossa olevista ihmisistä on muistioireita tai diagnosoitu muistisairaus

8 KANSALLINEN MUISTIOHJELMA Vuonna 2010 ympärivuorokautisen hoidon keskimääräiset kustannukset yhtä henkilöä kohti olivat euroa vuodessa. Kotihoidon vastaavat kustannukset olivat keskimäärin euroa. Ympärivuorokautiseen hoitoon siirtymisen viivästyttäminen säästää kustannuksia, mutta se vaatii järjestelmällisiä toimia niin ennaltaehkäisyn, varhaisen toteamisen kuin kotona asumisenkin tukemiseksi. Suomalaisessa vaikuttavuustutkimuksessa muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa käyttämien sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset olivat vuodessa euroa (vertailuryhmä). Sen ryhmän, jolle palvelut räätälöitiin yksilöllisesti tarpeet monipuolisesti arvioiden ja jonka käytössä oli palvelukokonaisuutta koordinoiva yhteyshenkilö, sosiaali- ja terveydenhuollon vastaavat kustannukset olivat euroa.

9 KANSALLINEN MUISTIOHJELMA Muistisairauksien ilmaantuvuutta voidaan vähentää. Esim. puuttumalla Alzheimerin taudin riskitekijöihin voidaan sairauden puhkeamista siirtää jopa viidellä vuodella. Tämä voisi vähentää Alzheimerin taudin ilmaantuvuutta 50% yhden sukupolven ajan. Kansallisen muistiohjelman tavoitteena on rakentaa yhteisvastuullisesti muistiystävällinen Suomi neljän kivijalan varaan: 1. Aivoterveyden edistäminen 2. Oikeat asenteet aivoterveyteen, muistisairauksien hoitoon ja kuntoutukseen 3. Hyvän elämänlaadun varmistaminen muistisairaille ihmisille ja heidän läheisilleen oikea-aikaisen tuen, hoidon, kuntoutuksen ja palvelujen turvin. 4. Kattavan tutkimustiedon ja osaamisen vahvistaminen.

10 MUISTIHÄIRIÖN TYYPPEJÄ OHIMENEVÄ MUISTIHÄIRIÖ Aivoverenk. Häiriöt, lievä aivovamma, aivotärähdys, epileptinen kohtaus, lääkkeet/nautintoaineet, psyykkiset tekijät, äkillinen sekavuus l. delirium PARANNETTAVISSA OLEVA MUISTIHÄIRIÖ Esim. infektio, B12-vit. Puutos, aivojen hapenpuute, kilpirauhasen vajaatoiminta, psyykkiset häiriöt STABIILI, ETENEMÄTÖN MUISTIHÄIRIÖ esim. aivoinfarktin tai vamman jälkeen, B1- vitamiinin puutos, leikkauksen/sädehoidon jälkitila ETENEVÄ MUISTIHÄIRIÖ

11 MUISTI VOI HEIKENTYÄ MONISTA SYISTÄ MUISTI, KESKITTYMINEN yms. tietojen käsittely Väsymys Kiputilat Masennus Aistipuutokset Jännitys Lääkitys, nautintoaineet Stressi Degeneratiivinen (Alzheimerin tauti)

12 LÄÄKÄRISEURA DUODECIM TYÖRYHMÄ Määritteli muistisairaudet kansantaudiksi Varhainen toteaminen ja hoito hidastavat taudin kehitystä, suositus toteaa. Keskeistä on löytää etenevät muistisairaudet varhain. Taudin lievä vaihe on silloin pitempi ja sairastunut pärjää kotona kauemmin. Vanhojenkin tauti on todettava ajoissa, ettei sen takia joudu laitoshoitoon.

13 ETENEVIÄ MUISTIHÄIRIÖN SYITÄ Alzheimerin tauti (70%) Vaskulaariset (verenkiertoperäiset) (15%) Lewyn kappale tauti (15%) Parannettavat syyt (alle 5%) Muut syyt (5%), mm. otsa- ohimolohko rappeumat, aivovammat, alkoholin aiheuttamat vauriot ym.

14 MITÄ DEMENTIA ON? DEMENTIA = on oireyhtymä, ei erillinen sairaus. Siihen liittyy: Muistihäiriön lisäksi laajempi henkisen toiminnan ja muiden korkeampien aivotoimintojen - tiedon käsittelyn heikentyminen henkilön aiempaan tasoon verrattuna Dementia voi olla ohimenevä, etenevä tai pysyvä jälkitila Dementia tarkoittaa elimellisestä syystä, tavallisimmin aivoja vaurioittavasta sairaudesta tai vammasta johtuvaa laaja-alaista henkisten toimintojen heikentymistä.

15 ELIMELLISEEN SYYHYN VIITTAAVIA PIIRTEITÄ Muistiaukot Tapaamisten unohtelu Tavaroiden jatkuva hukkaaminen ja niiden etsiskely Tuttujen ihmisten nimien unohtaminen ilman, että ne palautuvat mieleen lyhyellä miettimisellä Uusien asioiden oppiminen vaikeaa tai mahdotonta Kirjaa lukiessa tai elokuvaa katsoessa on vaikea pysyä juonessa Eksyminen vähänkään vieraammissa paikoissa Vetäytyminen aiemmista tehtävistä ja harrastuksista Läheiset kertovat tilanteen huonontuneen selvästi Dementian esiintyminen suvussa. Erityisesti jos on samassa iässä alkaneita dementiatapauksia.

16 MITÄ DEMENTIA ON? DEMENTIAN OIREITA OVAT: Muistihäiriöt, kuten uuden oppimisen vaikeutuminen Vaikeus palauttaa mieleen aiemmin opittua ja ainakin yksi seuraavista häiriöistä: Dysfasia eli kielellinen häiriö Dyspraksia, tahdonalaisten liikkeiden häiriö, liikesarjojen suorittamisen vaikeus, vaikka motoriikka on kunnossa Agnosia, havaintotoiminnan häiriö, nähdyn esineen tunnistamisen vaikeus tai nähdyn merkityksen käsittämisen vaikeus, vaikka näköhavaintojen jäsentäminen on normaali

17 MITÄ DEMENTIA ON? DEMENTIAN OIREITA OVAT: Toiminnan ohjaamisen häiriö mm. suunnitelmallisuudessa, kokonaisuuden jäsentämisessä, järjestelmällisyydessä ja abstraktisessa ajattelussa. Dementian diagnoosi perustuu lääkärin arvioon potilaasta eikä mihinkään koneelliseen tutkimukseen tai laboratoriokokeeseen. Lääkäri tekee diagnoosin potilaan älyllisen, sosiaalisen ja emotionaalisen toimintakyvyn arvion perusteella siten, että hän ottaa huomioon taustan ja tilan kehityksen

18 ALZHEIMERIN TAUTI esiintyvyys, syyt ja riskitekijät Tärkein dementiaa aiheuttava sairaus Voi sairastua missä iässä tahansa mutta taudin ilmaantuvuus lisääntyy ikääntymisen myötä Alzheimerin tautia sairastavalla todetaan usein myös muihin sairauksiin liittyviä aivomuutoksia esim. taudin lisäksi aivoverenkiertohäiriöiden aiheuttamia aivomuutoksia Sekamuotoisissa dementiasairauksissa henkisen suorituskyvyn muutos syntyvät eri sairauksien yhteisvaikutuksista

19 ALZHEIMERIN TAUTI esiintyvyys, syyt ja riskitekijät Alle 2% potilaista Alzheimerin tauti on perinnöllinen Yksittäisistä geenivirheistä johtuva perinnöllinen tauti on harvinainen ja suurimmalla osalla sairastuneista tauti on monitekijäinen eli useiden riskitekijöiden yhteisvaikutuksesta johtuva. Taudille altistava geneettinen riskitekijöistä tunnetuin on apoe eli apolipoproteiini E tyyppi E4, riskiä lisää myös Aivovammat, hoitamaton verenpaine, korkea kolesteroli, vähäinen fyysinen tai henkinen aktiviteetti

20 ALZHEIMERIN TAUTI Varhaisimmat oireet: uuden muistiaineksen mieleen painamisen ja mieleen palauttamisen vaikeudet, episodisen (=tapahtuma) muistin heikkeneminen Muistitoiminnot ovat kaikissa vaiheissa vaikeimmin vaurioitunut kognitiivisen toiminnan osa-alue Taudin edetessä käytösoireiden esiintyvyys lisääntyy, käytösoireet vaikeutuvat ja omatoimisuus heikkenee

21 OIREETON ALZHEIMERIN TAUTI Joillakin voidaan todeta lievä kognitiivinen heikentyminen (mild cognitive impairment MCI) Jokapäiväisistä toimista selviytyminen ei ole vaikeutunut merkittävästi Muistisairauden diagnostiset kriteerit eivät täyty MCI ei ole diagnoosi vaan oirekokonaisuus

22 VARHAINEN ALZHEIMERIN TAUTI Oppimisen työläys Unohtamisen korostuminen Osalla MCI-tilanne Magneettikuvauksessa voi näkyä sisemmän ohimolohkon rappeutuminen

23 LIEVÄ ALZHEIMERIN TAUTI Lisääntyvät muistivaikeudet Oppiminen heikentyy ja unohtaminen lisääntyy Luetusta kirjasta muistetaan vain osia Tuoreita asioita unohtuu Voi muistaa yksittäisiä asioita, mutta aikajärjestys usein sekoittuu Päänkääntöoire: kysyttäessä asiaa kääntyy läheisen puoleen Oireiden kieltäminen, sairaudentunnottomuus Aloitekyvyn ja keskittymisen vaikeutta Sanojen löytämisen vaikeutta, epäselvä laihtuminen Hahmotusongelmia, mielialamuutoksia Vetäytymistä harrastuksista ja sos. Kanssakäymisestä Vaikeutta monimutkaisissa arkitoimissa

24 KESKIVAIKEA ALZHEIMERIN TAUTI Selvä muistivaikeus Toiminnan ohjaus hidastunut Puheen, kätevyyden ja hahmottamisen vaikeudet Persoonallisuus ja sosiaaliset kyvyt suhteellisen hyvin säilyneet Päivittäisen avun tarve, selviää hlökohtaisista toimista (WC, pesut) Harhaluuloja ja näkyjä, unihäiriöitä

25 VAIKEA ALZHEIMERIN TAUTI Toiminnanohjauksen vaikeudet lisääntyvät Osalle tulee ekstrapyramidaalioireita (jähmeys, ilmeettömyys, hidas kävely) Psyykkisten toimintojen säätely muuttuu Käyttäytymisen muutokset

26 VASKULAARINEN MUISTISAIRAUS Aivojen kuorikerroksen moni-infarktidementia Oireet lisääntyvät portaittain, äkilliset pahenemisvaiheet, oireissa vaihtelua, tasannevaiheet Neurologiset puutosoireet Mielialaoireet, unihäiriöt, ahdistuneisuus, hidastuneisuus Sairaudentunto ja persoonallisuus säilyneempiä

27 VASKULAARINEN MUISTISAIRAUS Subkortikaalinen (=kuorikerroksen alainen) dementia Pienten suonten tauti, pienten valtimoiden ahtautuminen Taudinkulku ja alku vaihteleva (tasainen/portaittain) Oppiminen tehotonta, unohtaminen vähäisempää kuin Alzheimerin taudissa, tunnistus säilyy, vihjeet auttavat Masennus, persoonallisuuden muutokset Kävelyhäiriö, kaatuilu, tasapainohäiriö, virtsaamishäiriöt ym.

28 LEWYN KAPPALE -TAUTI Yli puolella on Alzheimerin taudille tyypillisiä aivomuutoksia, esiintyy myös Parkinsonin taudissa Kolmanneksi yleisin dementiaa aiheuttava sairaus Alkaa tavallisesti vuoden iässä Alkaa vähitellen Miehillä jonkin verran yleisempi

29 LEWYN KAPPALE TAUDIN YDINPIIRTEET Lewyn kappaletautiin viittaavia piirteitä ovat REMunen aikaiset käytösoireet sekä herkkyys psykoosilääkkeille Muistin muutokset eivät ole alkuvaiheessa Vähintään kahden kriteerin täytyttävä: Tarkkaavuuden, vireyden ja kognitiivisten toimintojen vaihtelu Toistuvat yksityiskohtaiset näköharhat Parkinson-tyyppiset oireet (jähmeys, hitaus, kävelyvaikeus, joskus vapina)

30 PARKINSONIN TAUDIN MUISTISAIRAUS Parkinsonin taudissa etenevien tiedonkäsittelyoireiden esiintyvyys on 4-6 kertaa suurempi kuin normaaliväestössä Kognitiivisia oireita esiintyy 60-70%:lla Parkinsonpotilaista Parkinsonin taudin diagnoosi ja aikaisintaan vuosi sen jälkeen ilmaantuvaa dementiaa Tiedonkäsittelyn ja käytöksen oireet: tarkkaavuuden, toiminnanohjauksen, muistitoimintojen heikentyminen ja hidastuminen, aloitekyvyn heikentyminen, persoonallisuuden muutos, näköharhat, harhaluulot, liiallinen päiväaikainen väsymys

31 OTSA- JA OHIMOLOHKO- RAPPEUMAT Hiipivä alku ja tasainen eteneminen Alkaa usein <65v., sukuanamneesi positiivinen Varhainen persoonallisuuden muutos Tilanteeseen sopimaton sosiaalinen käyttäytyminen, estottomuus Tunnetilojen latistuminen, empatian puutos Sairauden puuttuminen

32 OTSA- JA OHIMOLOHKO- RAPPEUMAT Puheen ja kielen häiriöt Spontaanin puheen väheneminen Niukka, stereotyyppinen puhe Asioiden toistaminen Käyttäytymishäiriöt Hygienian laiminlyönti, epäsiisteys Joustamattomuus, itsekeskeisyys Lyhytjännitteisyys Apatia, aloitekyvyttömyys

33 Lähteet: Erkinjuntti, T., Alhainen, K., Rinne, J., Huovinen, M Muistihäiriöt. Jyväskylä. Duodecim. Hartikainen, S., Lönnroos, E Geriatria arvioinnista kuntoutukiseen. Helsinki. Edita. Kansallinen muistiohjelma Helsinki. Sosiaali- ja terveysministeriö. Mäkelä, S Ensitietopäivä luento materiaali. Sulkava, R Muistisairaudet ja niiden hoito. Dementiatyön passi koulutusmateriaali.

TunneElämää Muistioireiden ja masennuksen tunnistaminen ja hoitoonohjausmallin kehittäminen Hankkeen loppuraportti

TunneElämää Muistioireiden ja masennuksen tunnistaminen ja hoitoonohjausmallin kehittäminen Hankkeen loppuraportti TunneElämää Muistioireiden ja masennuksen tunnistaminen ja hoitoonohjausmallin kehittäminen Hankkeen loppuraportti 2008-2011 Piia Hautala Leena Huhtala Minna Huhtamäki-Kuoppala Heli Ridanpää Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

KUN AJATUSKIN JÄHMETTYY

KUN AJATUSKIN JÄHMETTYY KUN AJATUSKIN JÄHMETTYY Parkinsonin taudin dementia Parkinsonin taudin muistisairaus Tietoa Tietoa sairastuneille, sairastuneille, omaisille, läheisille, hoitohenkilökunnalle hoitohenkilökunnalle PARKINSONIN

Lisätiedot

Alzheimerin. ja tukea sairastuneille sekä hänen läheisilleen

Alzheimerin. ja tukea sairastuneille sekä hänen läheisilleen Alzheimerin tauti Tietoa ja tukea sairastuneille sekä hänen läheisilleen MUISTILIITTO RY 2013 www.muistiliitto.fi Tämä esite löytyy myös Muistiliiton internet-sivuilta. Opas on tuotettu RAY:n tukemana.

Lisätiedot

Muistisairaudet 23.10.13

Muistisairaudet 23.10.13 Muistisairaudet 23.10.13 Muistaminen on aivojen tärkeimpiä tehtäviä Kaikki älyllinen toiminta perustuu tavalla tai toisella muistiin Muisti muodostaa identiteetin ja elämänhistorian Muistin avulla tunnistamme

Lisätiedot

Sitten, kun en enää muista nimeäni. Sitten, kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen. Sitten, kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani pieniksi

Sitten, kun en enää muista nimeäni. Sitten, kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen. Sitten, kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani pieniksi Sitten, kun en enää muista nimeäni. Sitten, kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen. Sitten, kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani pieniksi jälleen. Sitten, kun en enää ole tuottava yksilö. Kohdelkaa

Lisätiedot

VErISUONIPERÄINEN. MUISTISAIRAUS Tietoa ja tukea sairastuneille sekä hänen läheisilleen

VErISUONIPERÄINEN. MUISTISAIRAUS Tietoa ja tukea sairastuneille sekä hänen läheisilleen VErISUONIPERÄINEN MUISTISAIRAUS Tietoa ja tukea sairastuneille sekä hänen läheisilleen Erilaisia aivoverenkiertohäiriöiden ja aivojen verisuonten vaurioiden aiheuttamia muistisairauksia kutsutaan verisuoniperäisiksi

Lisätiedot

VErISUONIPERÄINEN. MUISTISAIRAUS Tietoa ja tukea sairastuneille sekä hänen läheisilleen

VErISUONIPERÄINEN. MUISTISAIRAUS Tietoa ja tukea sairastuneille sekä hänen läheisilleen VErISUONIPERÄINEN MUISTISAIRAUS Tietoa ja tukea sairastuneille sekä hänen läheisilleen MUISTILIITTO RY 2013 www.muistiliitto.fi Tämä esite löytyy myös Muistiliiton internet-sivuilta. Opas on tuotettu RAY:n

Lisätiedot

& siitä johtuvat muistisairaudet. Tietoa ja tukea sairastuneille sekä hänen läheisilleen

& siitä johtuvat muistisairaudet. Tietoa ja tukea sairastuneille sekä hänen läheisilleen Otsa-ohimolohkorappeuma & siitä johtuvat muistisairaudet Tietoa ja tukea sairastuneille sekä hänen läheisilleen Otsa-ohimolohkorappeumasta johtuvat muistisairaudet (frontotemporaaliset degeneraatiot) on

Lisätiedot

Työikäisten kognitiivisen toimintakyvyn hyvä arviointikäytäntö

Työikäisten kognitiivisen toimintakyvyn hyvä arviointikäytäntö 1 Työikäisten kognitiivisen toimintakyvyn hyvä arviointikäytäntö Suosituksen laatijat: Kuikka Pekka, PsL, neuropsykologi, Paajanen Teemu, PsM, psykologi, Kivekäs Teija, LT, psykiatrian dosentti, Vuokko

Lisätiedot

MASENNUS. Mistä masennus johtuu?

MASENNUS. Mistä masennus johtuu? MASENNUS Masennuksella tarkoitetaan olotilaa, jossa ihmisellä on pitkäaikaisesti vaikea, ahdistunut olo ja elämä näyttää synkältä. Kun ihminen on masentunut, hän ei pysty tuntemaan mielihyvää juuri mistään.

Lisätiedot

Elämää muistisairauden kanssa - kuntoutusopas muistisairaille ihmisille ja heidän läheisilleen

Elämää muistisairauden kanssa - kuntoutusopas muistisairaille ihmisille ja heidän läheisilleen Elämää muistisairauden kanssa - kuntoutusopas muistisairaille ihmisille ja heidän läheisilleen Kerro läheisillesi ja ystävillesi muistisairaudesta ja siihen liittyvistä tunteista. Myös ystävät tarvitsevat

Lisätiedot

Uusi Avustajan ABC. Opas vaikeavammaisten ihmisten henkilökohtaisille avustajille. Helsingin Invalidien Yhdistys ry

Uusi Avustajan ABC. Opas vaikeavammaisten ihmisten henkilökohtaisille avustajille. Helsingin Invalidien Yhdistys ry Uusi Avustajan ABC Opas vaikeavammaisten ihmisten henkilökohtaisille avustajille Helsingin Invalidien Yhdistys ry Kirjoittajat: Kuvaaja: Kuvat: Ulkoasu/taitto: Kustantaja: Oppaan on kirjoittanut pääosin

Lisätiedot

Työntekijän käsikirja

Työntekijän käsikirja KEHITYSVAMMAISEN JA KEHITYSVIIVEISEN LAPSEN KUNTOUTUS- JA PALVELUKETJU JÄMSÄSSÄ V. 2009 Työntekijän käsikirja Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakuntien verkostoitunut vammaistyön kehittämisyksikkö -hanke Armi

Lisätiedot

Muistiopas MUISTILIITTO RY www.muistiliitto.fi www.timmitaivot.fi

Muistiopas MUISTILIITTO RY www.muistiliitto.fi www.timmitaivot.fi Muistiopas Aivo - tärkein omistamamme pääoma Arvoisa lukija Kädessäsi on Muistiliitto ry:n Muistiopas. Muistiopas on jokamiehen opasvihkonen aivojen ja muistin toiminnasta sekä niiden aktivoimisesta. Oppaasta

Lisätiedot

Muisti on yläkäsite, joka kattaa monimuotoisen. Kun muisti pettää, mikä muisteista pettää? Katsaus. Muistin monet ulottuvuudet

Muisti on yläkäsite, joka kattaa monimuotoisen. Kun muisti pettää, mikä muisteista pettää? Katsaus. Muistin monet ulottuvuudet Katsaus Hely Kalska Kun muisti pettää, mikä muisteista pettää? Muisti voi pettää monilla tavoilla ja monista syistä niin terveillä kuin eri tavoin sairailla. Muistihäiriöt kattavat laadultaan ja vaikeusasteeltaan

Lisätiedot

Sisältö I TERVEYDENHUOLTO EDISTÄÄ TYÖKYKYÄ II LÄÄKKEET JA TYÖKYKY ERI SAIRAUKSISSA III KEHITYS TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISEN SILMIN

Sisältö I TERVEYDENHUOLTO EDISTÄÄ TYÖKYKYÄ II LÄÄKKEET JA TYÖKYKY ERI SAIRAUKSISSA III KEHITYS TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISEN SILMIN LÄÄKKEET JA TYÖKYKY Sisältö Johdanto: Jussi Merikallio... 4 I TERVEYDENHUOLTO EDISTÄÄ TYÖKYKYÄ Hyvä työkyky tehdään yhdessä: Arto Laine... 8 Työterveyshuolto terveyden ja työkyvyn tukijalkana: Mauri Jussila...

Lisätiedot

Omaisen opas. Opas omaisille, joiden läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti

Omaisen opas. Opas omaisille, joiden läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti Omaisen opas Opas omaisille, joiden läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti 2 INNEHÅLL Johdanto oppaaseen... Miksi ihminen sairastuu psyykkisesti?... Millloin sairastunut tarvitsee ammattiapua?...

Lisätiedot

VÄLITTÄVÄ VAIKUTTAJA. Muistiliiton strategia 2013-2016

VÄLITTÄVÄ VAIKUTTAJA. Muistiliiton strategia 2013-2016 VÄLITTÄVÄ VAIKUTTAJA Muistiliiton strategia 2013-2016 Sisältö 1. Johdanto 2. Katsaus toimintaympäristöön 3. Missio - Muistiliiton toiminnan tarkoitus ja toimintamuodot 4. Visio 2016 - Välittävä vaikuttaja

Lisätiedot

TÄMÄ OHJE... 2 1. LAATUVAATIMUKSET...

TÄMÄ OHJE... 2 1. LAATUVAATIMUKSET... Suomen MS-hoitajat ry MS-tautiin sairastuneen ohjaus 13.11.2013el 1 SISÄLLYSLUETTELO Sisällys TÄMÄ OHJE... 2 1. LAATUVAATIMUKSET... 3 1.1 Tunteet... 3 1.2 Toivon luominen ja ylläpitäminen... 4 1.3 Tunteissa

Lisätiedot

Aivoverenkiertosairaus ja kognitiivinen heikentymä: huomio varhaisvaiheeseen

Aivoverenkiertosairaus ja kognitiivinen heikentymä: huomio varhaisvaiheeseen Katsaus tieteessä Susanna Melkas LT, neurologian ylilääkäri HUS, Lohjan sairaala susanna.melkas@hus.fi Hanna Jokinen dosentti, neuropsykologian erikoispsykologi HYKS, neurologian klinikka Jukka Putaala

Lisätiedot

Tervetuloa tutustumaan Varsinais- Suomen Muis3yhdistyksen Ensi3etopake:in!

Tervetuloa tutustumaan Varsinais- Suomen Muis3yhdistyksen Ensi3etopake:in! Tervetuloa tutustumaan Varsinais- Suomen Muis3yhdistyksen Ensi3etopake:in! Tämä %etopake, on tarkoite0u Sinulle, joka olet juuri kuullut sairastuneesi muis%sairauteen tai olet juuri kuullut läheisesi sairastuneen.

Lisätiedot

Aivot ja alkoholi. Keijo Koivisto, ylilääkäri, ta-johtaja Seinäjoen keskussairaala, neurologian ty, kta

Aivot ja alkoholi. Keijo Koivisto, ylilääkäri, ta-johtaja Seinäjoen keskussairaala, neurologian ty, kta Aivot ja alkoholi Keijo Koivisto, ylilääkäri, ta-johtaja Seinäjoen keskussairaala, neurologian ty, kta Kyllä sitä viinaa menee! Alkoholijuomien kokonaiskulutus vuosina 1960 2006 (stakes) VIINANJUONTI KASVUSSA

Lisätiedot

Lapsi ja. epilepsia. Kai Eriksson Eija Gaily Pirjo Hyvärinen Pirkko Nieminen Leena Vainionpää

Lapsi ja. epilepsia. Kai Eriksson Eija Gaily Pirjo Hyvärinen Pirkko Nieminen Leena Vainionpää Lapsi ja epilepsia Kai Eriksson Eija Gaily Pirjo Hyvärinen Pirkko Nieminen Leena Vainionpää 1 Lapsi ja epilepsia 3. uudistettu painos, 2013 Kirjoittajat Kai Eriksson, dosentti, lastenneurologian erikoislääkäri

Lisätiedot

Turvallisia vuosia ikääntyneille. Selvitys ikääntyneiden turvallisuustilanteesta Suomessa. Sisäinen turvallisuus

Turvallisia vuosia ikääntyneille. Selvitys ikääntyneiden turvallisuustilanteesta Suomessa. Sisäinen turvallisuus Turvallisia vuosia ikääntyneille Selvitys ikääntyneiden turvallisuustilanteesta Suomessa Sisäinen turvallisuus SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 27/2012 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma Outi Silén AIVOVERENKIERTOHÄIRIÖPOTILAAN KOTIUTUSVAIHEEN OHJAUKSEN KEHITTÄMINEN Opasvihko kotiutuvalle potilaalle Opinnäytetyö Tammikuu 2009

Lisätiedot

TEORIATIETOA AUTISMISTA JA AUTISMIN KIRJOSTA

TEORIATIETOA AUTISMISTA JA AUTISMIN KIRJOSTA TEORIATIETOA AUTISMISTA JA AUTISMIN KIRJOSTA Osa kehittämistehtävästä RAUTU RY WORLD WIDE WEBBIIN Satakunnan ammattikorkeakoulu Merja Suista-Virtanen Sosiaali- ja terveysala Pori Erikoistumisopinnot Autismin

Lisätiedot

Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman. Mieli myllertää. Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman. Mieli myllertää. Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman Mieli myllertää Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sisältö Alkusanat 3 1 Perustietoa mielenterveydestä 5 Käsitteitä

Lisätiedot

Autismikäsikirja 1.0 Eteva kuntayhtymä 2011

Autismikäsikirja 1.0 Eteva kuntayhtymä 2011 Autismikäsikirja 1.0 Eteva kuntayhtymä 2011 Eteva kuntayhtymä Johtoryhmä 8.6.2011 Autismikäsikirja 1.0 Leena Alho-Näveri, Toni Ikonen, Marjatta Karjala, Susanna Kortelainen, Tarja Ruotsalainen, Katja

Lisätiedot

Aikuinen ja epilepsia

Aikuinen ja epilepsia Aikuinen ja epilepsia Reetta Kälviäinen 1 2 Aikuinen ja epilepsia 7. uudistettu painos 2010 Kirjoittaja: Reetta Kälviäinen, professori, neurologian erikoislääkäri Julkaisija: Epilepsialiitto Oppaan julkaisemista

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot