MONTO, PANINA, PELTONEN, SIVULA, SOININEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MONTO, PANINA, PELTONEN, SIVULA, SOININEN"

Transkriptio

1 MONTO, PANINA, PELTONEN, SIVULA, SOININEN

2 Alzheimerin tauti Lewyn kappale tauti Otsa-ohimolohkorappeuma Verisuoniperäinen muistisairaus

3 Hitaasti etenevä aivosairaus, perimmäistä syytä ei tunneta. Varhainen lievä keskivaikea - vaikea vaihe. Sairauden kulku on useimmiten samantyyppinen, mutta etenemisnopeus ja oireet vaihtelevat yksilöllisesti. OIREET Lievät tapahtumamuistin ja mieleenpainamisen häiriöt väsymys, ahdistus ja masentuneisuus mahdollisia Sairauden edetessä toimintakyky heikkenee ja avuntarve kasvaa Lähimuisti heikkenee, hahmottamisen ja suunnistamisen vaikeudet Abstraktien asioiden ymmärrys (esim. aika) vaikeutuu, kommunikaatiovaikeuksia Esineiden käytön ja toiminnanohjauksen haasteet. Käytösoireet mahdollisia. HOITO JA KUNTOUTUS Lääkehoito ei kuitenkaan vaikuta varsinaiseen muistiin toistaiseksi ei ole parantavaa tai tautiprosessia pysäyttävää hoitoa. Lisäksi neuvonta, tieto ja tuki, myös omaiset huomioiden on tärkeää. Vertaistuki ja yleinen hyvinvointi.

4 Etenevä muistisairaus, joka alkaa vuoden iässä. Taudin puhkeamisen syytä ei tiedetä: liittyy Lewyn kappaleisiin, joita alkaa kertyä aivojen kuorikerrokseen. Diagnoosi tyypillisen taudinkuvan perusteella. OIREET Kognitiivisten taitojen heikentyminen. näönvarainen hahmotus vaikeutuu. Parkinsonin taudin kaltaiset liikehäiriöt. Ajoittainen sekavuus ja hallusinaatiot mahdollisia. Vireystilan sekavuudet ja toimintakyvyn muutokset. HOITO JA KUNTOUTUS Ei parannuskeinoa mutta oireisiin on lääkkeellistä ja lääkkeetöntä hoitoa. Alzheimerin tautiin käytettävistä lääkkeistä hyötyä. Hallusinaatiot, sekavuus ja hahmotushäiriöt. Fysioterapia, sopeutumisvalmennukset. Kuntoutuskurssit ja vertaistuki.

5 Yleisnimitys kaikille otsalohkoja vaurioittaville eteneville aivosairauksille. Otsalohkodementia yleisin. OIREET Harvinaiset: etenevä sujumaton afasia ja semanttinen dementia. Hakolan taudin ja Huntigtonin taudin otsalohkovaurion oirekuvat samankaltaisia, eivät kuitenkaan kuulu tautiryhmään. HOITO JA KUNTOUTUS Muutokset käyttäytymisessä ja toiminnanohjauksessa tyypillisiä: levottomuus, huolettomuus, arvostelu- ja keskittymiskyvyn puute tai apaattisuus. Äkkipikaisuutta ja joustamattomuutta. Empaattisuus heikkenee Puheen tuottamisen ja sanojen löytymisen vaikeudet mahdollisia Sairauden edetessä jäykkyys ja vapina mahdollisia Ei sairaudentuntoa Sairautta parantavaa tai hidastavaa lääkitystä ei ole Pakkoliikkeitä ja mielialan vaihteluja sekä impulsiivisuutta voidaan lääkitä Ymmärrys muistisairauksista. Vertaistuki tärkeää

6 VASKULAARISET MUISTISAIRAUDET ovat aivoverenkierronhäiriöiden ja aivojen verisuonten vaurioiden aiheuttamia muistisairauksia. Eivät suoraan perinnöllisiä, mutta riskitekijöihin voi liittyä perinnöllistä alttiutta. Korkea kolesteroli ja verenpaine, diabetes, runsas tyydyttyneiden rasvojen saanti sekä alkoholi ja tupakointi riskitekijöinä. OIREET Yleisnimityksenä verisuoniperäinen muistisairaus. Jaottelu vaurion sijainnin sekä syntymekanismin mukaan: Oireisto ja eteneminen riippuvat verenkiertohäiriön tyypistä ja sijainnista aivoissa. Vasemman aivopuoliskon vaurio kielelliset häiriöt. Oikean puolen vaurio hahmottamisen vaikeudet. Toiminnanohjauksen haasteet sekä passiivisuus Aloitekyvyn ja tilan hahmottumisen haasteet Muistivaikeudet tyypillisiä. Heikentynyt toimintakyky voi aiheuttaa ahdistusta ja masennusta. HOITO JA KUNTOUTUS Ei parantavaa tai hidastavaa hoitoa. Sydän ja verisuonisairauksien tehokas hoito ehkäisee. Alzheimerin taudin lääkkeistä hyötyä tiedonkäsittelyyn ja psyykkisiin oireisiin Fysioterapia, tieto, tuki, ohjaus ja sopeutumisvalmennukset

7 Suorittamamme tutkimuskartoitus toi esiin, että on olemassa monia, kriteerit täyttäviä, näyttöön perustuvia tutkimuksia toimintaterapian vaikuttavuudesta osana muistisairaiden hoitoa. Tutkimuksien kohderyhmien koko on jäänyt usein melko pieneksi, mutta useiden toimintaterapian keinojen on todettu olevan vaikuttavia, osana keskivaikean ja vaikean muistisairauden hoitoa. Esimerkkejä löytämistämme tutkimuksista: The effectiveness of occupational therapy for persons with moderate and severe dementia (2013, Saksa (Deutsche Agentur für HTA des DIMDI (DAHTA).) Toimintaterapia, jossa käytetään strukturoituja ja potilaskeskeisiä interventioita, on vaikuttavaa keskivaikeassa tai vaikeassa dementiassa. Hoito paransi etenkin potilaiden ja heidän hoitajiensa elämänlaatua ja mielialaa sekä potilaiden kykyä suoriutua joistakin jokapäiväisistä toiminnoista. Nature and the outdoors: stimulating those with dementia. (http://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=6&sid=b5b924fc-28ab-44e1-966f- 1ea6b51cdf52%40sessionmgr4004&hid=4101&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#db=c8h&AN= ) Luonnon ja kasveihin sekä eläimiin liittyvän toiminnan on tutkimuksissa todettu vahvistavan vanhusten olemassaolon kokemusta, osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja aistikokemuksia sekä rauhoittavan, virkistävän, kohentavan mielialaa ja parantavan keskittymiskykyä

8 Aistikokemuksia tarjotaan sekä tunto, - näkö, -kuulo, -että hajuaistin kautta. Kesto 15 minuuttia Aistikanavia stimuloivien luontohetkien tavoitteena on, että osallistuja voi tarjoamiemme kanavien avulla saada kokemuksen luonnosta ja samalla rentoutua. ei korvaa luontoa, mutta työpajan yhteydessä toimii yhteytenä luontoon ja luonnon hyväksi havaittuihin vaikutuksiin. Ihmisiä tutustuu luontoikkunaan maksimissaan neljä kerrallaan. tarkempi johdattelu aiheeseen pisteellä luontoikkunassa voi istuutua ja eri aistien avulla tutustua luonnon eri elementteihin

9 Puutarhatuokiopisteessä istutetaan herneenversoja, siemeniä ja kukkasipuleita. Kesto 15 minuuttia Henkilöt annostelevat mullan itse ja päättää mitä haluavat istuttaa Yksityiskohtaisempi ohjeistus työpisteellä Tutkimus Puutarhaterapiaryhmään osallistuneiden iäkkäiden muistisairaiden kognitiivisen kyvykkyyden on todettu lisääntyvän merkittävästi terapiaan osallistumisen aikana. Ryhmä kokoontui 3 kuukauden aikana 12 kertaa. Puutarhaterapiatuokiot sisälsivät monipuolisesti rentouttavaa ja liikunnallista toimintaa sekä keskustelua. (Söderback 2009, 437, 439.)

10 Alzheimerin tauti. Tietoa ja tukea sairastuneille sekä heidän läheisilleen Muistiliiton julkaisu. Lewyn kappale tauti. Tietoa ja tukea sairastuneille sekä heidän läheisilleen Muistiliiton julkaisuja Muistiliitto Hoito ja kuntoutus. Viitattu Otsa-ohimolohkorappeuma & siitä johtuvat muistisairaudet. Tietoa ja tukea sairastuneille sekä heidän läheisilleen Muistiliiton julkaisuja Söderback, I International handbook of occupational therapy interventions. New York: Springer Verisuoniperäinen muistisairaus. Tietoa ja tukea sairastuneille sekä heidän läheisilleen Muistiliiton julkaisuja

Alzheimerin. ja tukea sairastuneille sekä hänen läheisilleen

Alzheimerin. ja tukea sairastuneille sekä hänen läheisilleen Alzheimerin tauti Tietoa ja tukea sairastuneille sekä hänen läheisilleen MUISTILIITTO RY 2013 www.muistiliitto.fi Tämä esite löytyy myös Muistiliiton internet-sivuilta. Opas on tuotettu RAY:n tukemana.

Lisätiedot

VErISUONIPERÄINEN. MUISTISAIRAUS Tietoa ja tukea sairastuneille sekä hänen läheisilleen

VErISUONIPERÄINEN. MUISTISAIRAUS Tietoa ja tukea sairastuneille sekä hänen läheisilleen VErISUONIPERÄINEN MUISTISAIRAUS Tietoa ja tukea sairastuneille sekä hänen läheisilleen MUISTILIITTO RY 2013 www.muistiliitto.fi Tämä esite löytyy myös Muistiliiton internet-sivuilta. Opas on tuotettu RAY:n

Lisätiedot

VErISUONIPERÄINEN. MUISTISAIRAUS Tietoa ja tukea sairastuneille sekä hänen läheisilleen

VErISUONIPERÄINEN. MUISTISAIRAUS Tietoa ja tukea sairastuneille sekä hänen läheisilleen VErISUONIPERÄINEN MUISTISAIRAUS Tietoa ja tukea sairastuneille sekä hänen läheisilleen Erilaisia aivoverenkiertohäiriöiden ja aivojen verisuonten vaurioiden aiheuttamia muistisairauksia kutsutaan verisuoniperäisiksi

Lisätiedot

& siitä johtuvat muistisairaudet. Tietoa ja tukea sairastuneille sekä hänen läheisilleen

& siitä johtuvat muistisairaudet. Tietoa ja tukea sairastuneille sekä hänen läheisilleen Otsa-ohimolohkorappeuma & siitä johtuvat muistisairaudet Tietoa ja tukea sairastuneille sekä hänen läheisilleen Otsa-ohimolohkorappeumasta johtuvat muistisairaudet (frontotemporaaliset degeneraatiot) on

Lisätiedot

Muistisairaudet 23.10.13

Muistisairaudet 23.10.13 Muistisairaudet 23.10.13 Muistaminen on aivojen tärkeimpiä tehtäviä Kaikki älyllinen toiminta perustuu tavalla tai toisella muistiin Muisti muodostaa identiteetin ja elämänhistorian Muistin avulla tunnistamme

Lisätiedot

KUN AJATUSKIN JÄHMETTYY

KUN AJATUSKIN JÄHMETTYY KUN AJATUSKIN JÄHMETTYY Parkinsonin taudin dementia Parkinsonin taudin muistisairaus Tietoa Tietoa sairastuneille, sairastuneille, omaisille, läheisille, hoitohenkilökunnalle hoitohenkilökunnalle PARKINSONIN

Lisätiedot

TunneElämää Muistioireiden ja masennuksen tunnistaminen ja hoitoonohjausmallin kehittäminen Hankkeen loppuraportti

TunneElämää Muistioireiden ja masennuksen tunnistaminen ja hoitoonohjausmallin kehittäminen Hankkeen loppuraportti TunneElämää Muistioireiden ja masennuksen tunnistaminen ja hoitoonohjausmallin kehittäminen Hankkeen loppuraportti 2008-2011 Piia Hautala Leena Huhtala Minna Huhtamäki-Kuoppala Heli Ridanpää Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Sitten, kun en enää muista nimeäni. Sitten, kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen. Sitten, kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani pieniksi

Sitten, kun en enää muista nimeäni. Sitten, kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen. Sitten, kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani pieniksi Sitten, kun en enää muista nimeäni. Sitten, kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen. Sitten, kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani pieniksi jälleen. Sitten, kun en enää ole tuottava yksilö. Kohdelkaa

Lisätiedot

Elämää muistisairauden kanssa - kuntoutusopas muistisairaille ihmisille ja heidän läheisilleen

Elämää muistisairauden kanssa - kuntoutusopas muistisairaille ihmisille ja heidän läheisilleen Elämää muistisairauden kanssa - kuntoutusopas muistisairaille ihmisille ja heidän läheisilleen Kerro läheisillesi ja ystävillesi muistisairaudesta ja siihen liittyvistä tunteista. Myös ystävät tarvitsevat

Lisätiedot

Uusi Avustajan ABC. Opas vaikeavammaisten ihmisten henkilökohtaisille avustajille. Helsingin Invalidien Yhdistys ry

Uusi Avustajan ABC. Opas vaikeavammaisten ihmisten henkilökohtaisille avustajille. Helsingin Invalidien Yhdistys ry Uusi Avustajan ABC Opas vaikeavammaisten ihmisten henkilökohtaisille avustajille Helsingin Invalidien Yhdistys ry Kirjoittajat: Kuvaaja: Kuvat: Ulkoasu/taitto: Kustantaja: Oppaan on kirjoittanut pääosin

Lisätiedot

Tervetuloa tutustumaan Varsinais- Suomen Muis3yhdistyksen Ensi3etopake:in!

Tervetuloa tutustumaan Varsinais- Suomen Muis3yhdistyksen Ensi3etopake:in! Tervetuloa tutustumaan Varsinais- Suomen Muis3yhdistyksen Ensi3etopake:in! Tämä %etopake, on tarkoite0u Sinulle, joka olet juuri kuullut sairastuneesi muis%sairauteen tai olet juuri kuullut läheisesi sairastuneen.

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma Outi Silén AIVOVERENKIERTOHÄIRIÖPOTILAAN KOTIUTUSVAIHEEN OHJAUKSEN KEHITTÄMINEN Opasvihko kotiutuvalle potilaalle Opinnäytetyö Tammikuu 2009

Lisätiedot

TÄMÄ OHJE... 2 1. LAATUVAATIMUKSET...

TÄMÄ OHJE... 2 1. LAATUVAATIMUKSET... Suomen MS-hoitajat ry MS-tautiin sairastuneen ohjaus 13.11.2013el 1 SISÄLLYSLUETTELO Sisällys TÄMÄ OHJE... 2 1. LAATUVAATIMUKSET... 3 1.1 Tunteet... 3 1.2 Toivon luominen ja ylläpitäminen... 4 1.3 Tunteissa

Lisätiedot

Kuntoutusja tukipalvelut

Kuntoutusja tukipalvelut Kuntoutusja tukipalvelut LUKIJALLE Pitkäaikaissairaus, kuten Parkinsonin tauti, muuttaa usein arjen käytäntöjä. Myös oman toimintakyvyn heikkenemiseen liittyvät epävarmuuden tunteet ovat tavallisia. Muuttuviin

Lisätiedot

Neuropsykologinen kuntoutus suositus hyvistä käytännöistä aikuispotilailla

Neuropsykologinen kuntoutus suositus hyvistä käytännöistä aikuispotilailla PSYKOLOGIASSA TAPAHTUU Suomen Psykologiliiton ja Suomen psykologisen seuran Tieteellinen neuvottelukunta Neuropsykologinen kuntoutus suositus hyvistä käytännöistä aikuispotilailla Määritelmä Neuropsykologinen

Lisätiedot

AVH-KUNTOUTUJIEN TOIMINTATERAPIA

AVH-KUNTOUTUJIEN TOIMINTATERAPIA AVH-KUNTOUTUJIEN TOIMINTATERAPIA KOGNITIIVISET HÄIRIÖT Viveka Kokko, Sanni-Maria Lähde, Moona Viskari AIVOVERENKIERRONHÄIRIÖT AVH on yleisnimitys ohimenevälle TIA-kohtaukselle tai pitkäaikaisille neurologisia

Lisätiedot

MASENNUS. Mistä masennus johtuu?

MASENNUS. Mistä masennus johtuu? MASENNUS Masennuksella tarkoitetaan olotilaa, jossa ihmisellä on pitkäaikaisesti vaikea, ahdistunut olo ja elämä näyttää synkältä. Kun ihminen on masentunut, hän ei pysty tuntemaan mielihyvää juuri mistään.

Lisätiedot

Kuntoudu pelaamalla. Neuronin palvelut 2015 sivuilla 10-11. sivu 7. sivu 4. sivu 12. sivu 18. Toimintaterapiaa toisellakin tavalla

Kuntoudu pelaamalla. Neuronin palvelut 2015 sivuilla 10-11. sivu 7. sivu 4. sivu 12. sivu 18. Toimintaterapiaa toisellakin tavalla 2015 www.neuron.fi Kuntoudu pelaamalla sivu 4 Toimintaterapiaa toisellakin tavalla sivu 7 Sopeutumisvalmennuksesta tietoa ja vertaistukea sivu 12 Hyvin voidaan ja ahkeroidaan sivu 18 Neuronin palvelut

Lisätiedot

Parkinsonin tautia sairastavalle

Parkinsonin tautia sairastavalle SEKSUAALIOPAS Parkinsonin tautia sairastavalle Opas sairastaville, heidän kumppaneilleen ja ammattilaisille Kirjoittajat Päivi Liippola, ft, auktorisoitu seksuaalineuvoja, Aivoliitto ry Kirsti Martikainen,

Lisätiedot

Diagnoosi ja mitä siitä seuraa

Diagnoosi ja mitä siitä seuraa 2 Diagnoosi ja mitä siitä seuraa Tämä opas on osa multippeliskleroosista (MS) ja siihen liittyvistä aiheista kertovaa sarjaa. Tämä opas kertoo MS-taudin diagnosointiin liittyvistä ongelmista ja erilaisista

Lisätiedot

ELÄMÄ PARKINSONIN TAUDIN KANSSA EI-MOTORISET OIREET

ELÄMÄ PARKINSONIN TAUDIN KANSSA EI-MOTORISET OIREET ELÄMÄ PARKINSONIN TAUDIN KANSSA EI-MOTORISET OIREET LIFE WITH PARKINSON S NON-MOTOR SYMPTOMS 2010 Parkinsonin taudin kanssa elävälle jokainen päivä on haaste 2 SISÄLTÖ 3 :n puheenjohtajan esipuhe Knut-Johan

Lisätiedot

HOITAJIA LIIAN VÄHÄN, EI HEILLÄ OLE AIKAA

HOITAJIA LIIAN VÄHÄN, EI HEILLÄ OLE AIKAA HOITAJIA LIIAN VÄHÄN, EI HEILLÄ OLE AIKAA Viriketoiminta vanhusten toimintakyvyn tukena, virikemateriaalipaketti Tuulia Lehtimäki & Niina Leppänen Opinnäytetyö, Kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

Omaisen opas. Opas omaisille, joiden läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti

Omaisen opas. Opas omaisille, joiden läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti Omaisen opas Opas omaisille, joiden läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti 2 INNEHÅLL Johdanto oppaaseen... Miksi ihminen sairastuu psyykkisesti?... Millloin sairastunut tarvitsee ammattiapua?...

Lisätiedot

Aivoverenkiertosairaus ja kognitiivinen heikentymä: huomio varhaisvaiheeseen

Aivoverenkiertosairaus ja kognitiivinen heikentymä: huomio varhaisvaiheeseen Katsaus tieteessä Susanna Melkas LT, neurologian ylilääkäri HUS, Lohjan sairaala susanna.melkas@hus.fi Hanna Jokinen dosentti, neuropsykologian erikoispsykologi HYKS, neurologian klinikka Jukka Putaala

Lisätiedot

Työikäisten kognitiivisen toimintakyvyn hyvä arviointikäytäntö

Työikäisten kognitiivisen toimintakyvyn hyvä arviointikäytäntö 1 Työikäisten kognitiivisen toimintakyvyn hyvä arviointikäytäntö Suosituksen laatijat: Kuikka Pekka, PsL, neuropsykologi, Paajanen Teemu, PsM, psykologi, Kivekäs Teija, LT, psykiatrian dosentti, Vuokko

Lisätiedot

Po t i l a s o p a s Masennus ja siitä toipuminen

Po t i l a s o p a s Masennus ja siitä toipuminen P o t i l a s o p a s Masennus ja siitä toipuminen En jaksa mitään, istun kuin halvaantunut sohvannurkassa, hammasharja kädessä ja odotan, että jaksaisin raahautua kohti lavuaaria Elämällä ei ole mitään

Lisätiedot

Sisältö I TERVEYDENHUOLTO EDISTÄÄ TYÖKYKYÄ II LÄÄKKEET JA TYÖKYKY ERI SAIRAUKSISSA III KEHITYS TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISEN SILMIN

Sisältö I TERVEYDENHUOLTO EDISTÄÄ TYÖKYKYÄ II LÄÄKKEET JA TYÖKYKY ERI SAIRAUKSISSA III KEHITYS TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISEN SILMIN LÄÄKKEET JA TYÖKYKY Sisältö Johdanto: Jussi Merikallio... 4 I TERVEYDENHUOLTO EDISTÄÄ TYÖKYKYÄ Hyvä työkyky tehdään yhdessä: Arto Laine... 8 Työterveyshuolto terveyden ja työkyvyn tukijalkana: Mauri Jussila...

Lisätiedot

Luonnon hyvinvointivaikutusten taloudellinen merkitys. Toukokuu 2013

Luonnon hyvinvointivaikutusten taloudellinen merkitys. Toukokuu 2013 Luonnon hyvinvointivaikutusten taloudellinen merkitys Toukokuu 2013 Sisällysluettelo 1. Esipuhe... 2 2. Johdanto... 3 1.2. Arjen hyvinvoinnin haasteita... 4 Väestön ikääntyminen ja huoltosuhteen heikentyminen...

Lisätiedot

VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN

VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN Eija Peräkylä HUMAK, opinnäytetyö 29.11.2013 2 Opas vapaaehtoisohjaajalle Sisällys VAPAAEHTOISOHJAAJAN TIETOPAKKI Alkusanat...4 1.

Lisätiedot

AIVOHALVAUKSEEN SAIRASTUNEIDEN TERVEYTEEN LIITTYVÄ ELÄMÄNLAATU JA KUNTOUTUKSEN VAIKUTTAVUUS

AIVOHALVAUKSEEN SAIRASTUNEIDEN TERVEYTEEN LIITTYVÄ ELÄMÄNLAATU JA KUNTOUTUKSEN VAIKUTTAVUUS AIVOHALVAUKSEEN SAIRASTUNEIDEN TERVEYTEEN LIITTYVÄ ELÄMÄNLAATU JA KUNTOUTUKSEN VAIKUTTAVUUS Manu Leppikangas Pro gradu -tutkielma Kansanterveystiede Itä-Suomen yliopisto Kansanterveystieteen yksikkö ja

Lisätiedot