Muistisairaus työiässä Mikkeli Anne Remes Neurologian professori, ylilääkäri Itä-Suomen yliopisto, KYS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Muistisairaus työiässä Mikkeli 3.9.2014. Anne Remes Neurologian professori, ylilääkäri Itä-Suomen yliopisto, KYS"

Transkriptio

1 Muistisairaus työiässä Mikkeli Anne Remes Neurologian professori, ylilääkäri Itä-Suomen yliopisto, KYS

2 Muisti voi heikentyä monista syistä väsymys kiputilat masennus uupumus stressi MUISTI, KESKITTYMINEN yms. tietojen käsittely lääkitys aistipuutokset jännitys Etenevät muistisairaudet

3 Ikä ja muisti Uusia asioita opitaan, mutta oppiminen hidastuu Tilannetekijöiden - esimerkiksi väsymys, kiire, häirintä - vaikutus korostuu Keskittyminen kahteen tai useampaan asiaan käy vaikeammaksi Vihjeiden avulla ja tunnistamalla muistaminen säilyy ennallaan Opitut taidot säilyvät

4 Etenevät muistisairaudet ja dementian oireyhtymä DEMENTIA Muistin ja muut tiedonkäsittelyn vaikeudet Toimintakyvyn heikkeneminen Käytösoireet

5 Etenevät muistisairaudet työikäisillä Työikäisistä 0.25% sairastaa dementian tasoista muistisairautta, lievien muistihäiriöiden osuus on selvästi suurempi Suomessa n työikäistä henkilöä, jolla etenevä muistisairaus yleisimpiä neurologisia sairauksia työikäisilläkin vrt. MS-tautia sairastaa suomalaista

6 Muistisairauksien syyt alle 65 -vuotiailla

7 Etenevät muistisairaudet Milloin huolestua? Unohtelu on toistuvaa Samojen asioiden kysely on jatkuvaa Lähitapahtumien unohtaminen /sekoittuminen Suunnitelmallisuuden vaikeudet Uuden koneen käyttö ei luonnistu Opitun taidon menetys Hahmottamisen vaikeudet Joskus myös vaikeahoitoiset mielialaoireet

8 Voidaanko Alzheimerin tauti tai muu muistisairaus nähdä verikokeesta?

9 Muistisairauksien diagnostiikka perustuu Kliininen tutkimus ja haastattelu Muistin ja tiedonkäsittelyn tutkiminen neuropsykologinen tutkimus Aivojen kuvantaminen Tietokonetomogragia, magneettikuvaus, merkkiainekuvaukset Laboratoriotutkimukset selkäydinnesteen merkkiaineet

10 Alzheimerin tauti yleisin etenevä muistisairaus myös työikäisillä uuden oppiminen ja lähimuisti heikentyvät erityisesti myöhemmin muita oireita

11 Hippokampuksen atrofia Alzheimerin taudissa muistiportti kutistuu

12 Selkäydinneste - ikkuna hermosoluihin Beeta-amyloidin määrä laskee Tau ja fosforyloitunut tau -proteiini lisääntyy

13 Mikä muu oire kuin muistihäiriö voi ennakoida etenevää muistisairautta? Persoonan muuttuminen Toiminnanohjauksen vaikeus Puheentuoton ongelmat Hahmottamisen vaikeus Käyttäytymisen muutokset

14 Epätyypillinen Alzheimerin tauti Alzheimerin taudin visuaalinen variantti Posteriorinen Alzheimerin tauti

15 Mikä / Missä? Eksyminen tutuissa ympäristöissä Vaikeus tulkita kuvan kokonaisuutta Vaikeus tunnistaa tuttuja kasvoja Kirjaimet hyppivät Tavarat liikkuvat Lukihäiriö Etäisyyden arviointi on vaikeaa

16

17 Alzheimerin taudin kulku Varhainen Lievät muistivaikeudet, keskittymiskyvyn vaikeus, yleinen hidastuminen, uupumus ja stressioireet Lievä unohtelu lisääntyy, vetäytyminen entisistä harrastuksista ja sosiaalisista kontakteista usein linnoittaudutaan kotiin. Rahan käytössä ja päätösten teossa on vaikeutta. Käytösoireina ahdistuneisuutta, masentuneisuutta ja ärtyneisyyttä, mustasukkaisuus harhoja

18 Alzheimerin taudin kulku Keskivaikea muistioireet ovat hyvin selviä ja muistiaukkoja paikkaillaan satuilemalla, hahmottamisen vaikeutta ja eksymisiä, puheentuotossa vaikeutta, kodinkoneiden käyttö vaikeutuu, ajan ja paikan taju heikkenevät henkilö ei tunnista omia selviytymisvaikeuksiaan Käytösoireina levottomuutta ja harhaluuloisuutta

19 Alzheimerin taudin kulku Vaikea muisti toimii vain satunnaisesti, muistisairas elää lapsuuttaan eikä omaisia yleensä tunnisteta Käytännön taidot ovat heikentyneet merkittävästi Puheen ymmärtäminen ja tuottaminen vaikeutuu Käytösoireina levottomuutta, aggressiivisuutta tai apatiaa Yleinen hauraus

20 Alzheimerin taudin Aivomuutokset ja oireet tunnetaan, mutta syntysyitä ei täysin tiedetä

21 Alzheimerin taudin riskitekijät Tekijöitä joihin emme voi vaikuttaa Ikääntyminen Dementiasairauksia lähisuvussa Geneettinen perimä

22 Alzheimerin taudin ja dementian riskitekijät Tekijöitä, joihin voi vaikuttaa Pään vammat Aivojen aktiivinen käyttö, mieliala Sydän- ja verisuonitapahtumien ehkäisy: verenpaine, kolesteroli, sokeritauti, ylipaino, tupakointi Liikunnan määrä

23 Alzheimerin taudin syyt ja perinnöllisyys <1% Perinnöllinen >99% Yksittäinen (ei-perinnöllinen) APP Preseniliini 1 Preseniliini2 ApoEε4 ja muut riskigeenit Pään vammat Sokeritauti Kolesterolitauti Tuntemattomat ympäristö ja metabooliset tekijät

24 Muut työikäisten etenevät muistisairaudet

25 Otsa-ohimolohkorappeumat toiseksi yleisin nuortenetenevä muistisairaus Alzheimerin tauti Otsa-ohimolohkosairaus Alkoholi 20 % 15 % 35 % Verisuonitaudit Muu syyt 10 % 20 %

26 Otsa-ohimolohkorappeumien oirekuva Muutoksia Käyttäytymisessä, persoonassa ja/tai puheessa Suurta vaihtelua Oireissa, aivomuutoksissa ja perintötekijöissä

27 Otsalohkosairauden eri oireyhtymät Sujumaton afasia Otsalohkodementia Semanttinen dementia ALS

28 Perinnöllisyys 30-50% esiintyy suvuittain joista 10-(20)%:lla todettu autosomissa vallitsevasti periytyvä sairaus ja geenivirhe

29 C9ORF72 toistojaksomonistuma Merkittävä syy sekä otsaohimolohkorappeumiin ja ALS -tautiin Heksanukleotidi GGGGCC Normaali geeni (< 30 toistoa) Geeni + toistojaksomonistuma ( toistoa)

30 Milloin perinnöllisyyttä voidaan tutkia? C9ORF72 muutos voidaan tutkia verestä Jos epäillään otsa-ohimolohkosairautta, mutta diagnoosia ei muuten voida varmentaa EI ennakoivia geenitestauksia oireettomille henkilöille Geenin todellista vaikutusta ei vielä tunneta Oireiden alku ja oirekuva vaihtelee paljon Kantaja voi elää terveenä 80 vuotiaaksi

31 Voidaanko parantaa? Voidaanko hoitaa?

32 Alzheimerin taudin lääkehoito Nykylääkehoidoilla vaikutetaan aivojen välittäjäaineisiin Taudin oireiden eteneminen hidastuu Ei voida vaikuttaa hermosolujen muutoksiin

33 Alzheimerin taudin lääkehoito Asetyylikoliiniesteraasientsyymin (AKE:n) estäjät donepetsiili galantamiini rivastigmiini Glutamaatti välitykseen vaikuttava memantiini

34 Lääkehoidon tavoitteet henkisen toimintakyvyn ylläpitäminen omatoimisuuden ylläpitäminen tilan vakiinnuttaminen käytösoireiden lievittäminen

35 Muu hoito Mieliala Käytösoireet Unirytmi Muut perussairaudet

36 Tulevaisuuden näkymät Sairauksien syiden tunnistaminen Kantasolujen tutkimus Sairauksien ennaltaehkäisy Elintavat Varhainen diagnostiikka Aivojen kuvantaminen, merkkiaineet Lääkehoitojen kehittyminen tautipatologiaan vaikuttaminen muutosten synnyn estäminen tai niiden poisto solun toimintaa vakauttavat lääkkeet

37 Muistisairaus työikäisenä Oirekuva poikkeaa usein iäkkäiden sairaudesta Oiretiedostus voi olla hyvin selvä Muistisairauden diagnoosi tuo suuret muutokset elämän suunnittelussa

38 Muistisairaus työikäisenä - erityishaasteet Työstä luopuminen Sosiaalisen piirin ylläpitäminen Puolison ja lasten suhtautuminen Kuntouttava toiminta ja hoito

39 Kuntouttava hoito Kuntoutus sisältää kaikki elämän osa-alueet ja on sairastuneen omaa, aktiivista elämää ja toimintaa. Oman tavallisen arkielämän, harrastusten ja ihmissuhteiden jatkaminen on tärkeää, vaikka asiat sujuisivat hitaammin kuin ennen ja joissain asioissa tarvitsisi muiden tukea Tuetaan jäljellä olevia voimavaroja

40 Kiitos!

Alzheimerin. ja tukea sairastuneille sekä hänen läheisilleen

Alzheimerin. ja tukea sairastuneille sekä hänen läheisilleen Alzheimerin tauti Tietoa ja tukea sairastuneille sekä hänen läheisilleen MUISTILIITTO RY 2013 www.muistiliitto.fi Tämä esite löytyy myös Muistiliiton internet-sivuilta. Opas on tuotettu RAY:n tukemana.

Lisätiedot

Muistisairaudet 23.10.13

Muistisairaudet 23.10.13 Muistisairaudet 23.10.13 Muistaminen on aivojen tärkeimpiä tehtäviä Kaikki älyllinen toiminta perustuu tavalla tai toisella muistiin Muisti muodostaa identiteetin ja elämänhistorian Muistin avulla tunnistamme

Lisätiedot

VErISUONIPERÄINEN. MUISTISAIRAUS Tietoa ja tukea sairastuneille sekä hänen läheisilleen

VErISUONIPERÄINEN. MUISTISAIRAUS Tietoa ja tukea sairastuneille sekä hänen läheisilleen VErISUONIPERÄINEN MUISTISAIRAUS Tietoa ja tukea sairastuneille sekä hänen läheisilleen MUISTILIITTO RY 2013 www.muistiliitto.fi Tämä esite löytyy myös Muistiliiton internet-sivuilta. Opas on tuotettu RAY:n

Lisätiedot

& siitä johtuvat muistisairaudet. Tietoa ja tukea sairastuneille sekä hänen läheisilleen

& siitä johtuvat muistisairaudet. Tietoa ja tukea sairastuneille sekä hänen läheisilleen Otsa-ohimolohkorappeuma & siitä johtuvat muistisairaudet Tietoa ja tukea sairastuneille sekä hänen läheisilleen Otsa-ohimolohkorappeumasta johtuvat muistisairaudet (frontotemporaaliset degeneraatiot) on

Lisätiedot

VErISUONIPERÄINEN. MUISTISAIRAUS Tietoa ja tukea sairastuneille sekä hänen läheisilleen

VErISUONIPERÄINEN. MUISTISAIRAUS Tietoa ja tukea sairastuneille sekä hänen läheisilleen VErISUONIPERÄINEN MUISTISAIRAUS Tietoa ja tukea sairastuneille sekä hänen läheisilleen Erilaisia aivoverenkiertohäiriöiden ja aivojen verisuonten vaurioiden aiheuttamia muistisairauksia kutsutaan verisuoniperäisiksi

Lisätiedot

KUN AJATUSKIN JÄHMETTYY

KUN AJATUSKIN JÄHMETTYY KUN AJATUSKIN JÄHMETTYY Parkinsonin taudin dementia Parkinsonin taudin muistisairaus Tietoa Tietoa sairastuneille, sairastuneille, omaisille, läheisille, hoitohenkilökunnalle hoitohenkilökunnalle PARKINSONIN

Lisätiedot

TunneElämää Muistioireiden ja masennuksen tunnistaminen ja hoitoonohjausmallin kehittäminen Hankkeen loppuraportti

TunneElämää Muistioireiden ja masennuksen tunnistaminen ja hoitoonohjausmallin kehittäminen Hankkeen loppuraportti TunneElämää Muistioireiden ja masennuksen tunnistaminen ja hoitoonohjausmallin kehittäminen Hankkeen loppuraportti 2008-2011 Piia Hautala Leena Huhtala Minna Huhtamäki-Kuoppala Heli Ridanpää Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Muisti Käyttö- ja huolto-ohjeet

Muisti Käyttö- ja huolto-ohjeet Muisti Käyttö- ja huolto-ohjeet Työikäisen muisti 2 Muisti on monimutkainen instrumentti, joka koostuu erilaisista osista. Niistä työmuisti on herkin häiriöille, kuten stressin, masennuksen tai kiireen

Lisätiedot

Elämää muistisairauden kanssa - kuntoutusopas muistisairaille ihmisille ja heidän läheisilleen

Elämää muistisairauden kanssa - kuntoutusopas muistisairaille ihmisille ja heidän läheisilleen Elämää muistisairauden kanssa - kuntoutusopas muistisairaille ihmisille ja heidän läheisilleen Kerro läheisillesi ja ystävillesi muistisairaudesta ja siihen liittyvistä tunteista. Myös ystävät tarvitsevat

Lisätiedot

Tervetuloa tutustumaan Varsinais- Suomen Muis3yhdistyksen Ensi3etopake:in!

Tervetuloa tutustumaan Varsinais- Suomen Muis3yhdistyksen Ensi3etopake:in! Tervetuloa tutustumaan Varsinais- Suomen Muis3yhdistyksen Ensi3etopake:in! Tämä %etopake, on tarkoite0u Sinulle, joka olet juuri kuullut sairastuneesi muis%sairauteen tai olet juuri kuullut läheisesi sairastuneen.

Lisätiedot

MUISTISAIRAUTTA VOI ENNALTAEHKÄISTÄ

MUISTISAIRAUTTA VOI ENNALTAEHKÄISTÄ MUISTISAIRAUTTA VOI ENNALTAEHKÄISTÄ Käypä hoito suositus 2010. Muistisairauksien diagnostiikka ja lääkehoito Taustatietoa muistisairauksista Kansantauti yli 120 000 ihmistä, joilla on etenevä muistisairaus

Lisätiedot

Työikäisten kognitiivisen toimintakyvyn hyvä arviointikäytäntö

Työikäisten kognitiivisen toimintakyvyn hyvä arviointikäytäntö 1 Työikäisten kognitiivisen toimintakyvyn hyvä arviointikäytäntö Suosituksen laatijat: Kuikka Pekka, PsL, neuropsykologi, Paajanen Teemu, PsM, psykologi, Kivekäs Teija, LT, psykiatrian dosentti, Vuokko

Lisätiedot

MUISTISAIRAUTTA VOI ENNALTAEHKÄISTÄ

MUISTISAIRAUTTA VOI ENNALTAEHKÄISTÄ MUISTISAIRAUTTA VOI ENNALTAEHKÄISTÄ Käypä hoito suositus 2010. Muistisairauksien diagnostiikka ja lääkehoito Taustatietoa muistisairauksista Kansantauti yli 120 000 ihmistä, joilla on etenevä muistisairaus

Lisätiedot

Uusi Avustajan ABC. Opas vaikeavammaisten ihmisten henkilökohtaisille avustajille. Helsingin Invalidien Yhdistys ry

Uusi Avustajan ABC. Opas vaikeavammaisten ihmisten henkilökohtaisille avustajille. Helsingin Invalidien Yhdistys ry Uusi Avustajan ABC Opas vaikeavammaisten ihmisten henkilökohtaisille avustajille Helsingin Invalidien Yhdistys ry Kirjoittajat: Kuvaaja: Kuvat: Ulkoasu/taitto: Kustantaja: Oppaan on kirjoittanut pääosin

Lisätiedot

Sitten, kun en enää muista nimeäni. Sitten, kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen. Sitten, kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani pieniksi

Sitten, kun en enää muista nimeäni. Sitten, kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen. Sitten, kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani pieniksi Sitten, kun en enää muista nimeäni. Sitten, kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen. Sitten, kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani pieniksi jälleen. Sitten, kun en enää ole tuottava yksilö. Kohdelkaa

Lisätiedot

Tietoa. aikuisten aivokasvaimista

Tietoa. aikuisten aivokasvaimista Tietoa aikuisten aivokasvaimista Aivokasvaimet ja niiden hoitomuodot Aivokasvainten neuropsykologiset vaikutukset Kun läheisellä on aivokasvain Mistä voi saada tukea? Toimittanut Hanna Mäenpää Kirjoittajat

Lisätiedot

Muistiopas MUISTILIITTO RY www.muistiliitto.fi www.timmitaivot.fi

Muistiopas MUISTILIITTO RY www.muistiliitto.fi www.timmitaivot.fi Muistiopas Aivo - tärkein omistamamme pääoma Arvoisa lukija Kädessäsi on Muistiliitto ry:n Muistiopas. Muistiopas on jokamiehen opasvihkonen aivojen ja muistin toiminnasta sekä niiden aktivoimisesta. Oppaasta

Lisätiedot

MASENNUS. Mistä masennus johtuu?

MASENNUS. Mistä masennus johtuu? MASENNUS Masennuksella tarkoitetaan olotilaa, jossa ihmisellä on pitkäaikaisesti vaikea, ahdistunut olo ja elämä näyttää synkältä. Kun ihminen on masentunut, hän ei pysty tuntemaan mielihyvää juuri mistään.

Lisätiedot

Lapsi ja. epilepsia. Kai Eriksson Eija Gaily Pirjo Hyvärinen Pirkko Nieminen Leena Vainionpää

Lapsi ja. epilepsia. Kai Eriksson Eija Gaily Pirjo Hyvärinen Pirkko Nieminen Leena Vainionpää Lapsi ja epilepsia Kai Eriksson Eija Gaily Pirjo Hyvärinen Pirkko Nieminen Leena Vainionpää 1 Lapsi ja epilepsia 3. uudistettu painos, 2013 Kirjoittajat Kai Eriksson, dosentti, lastenneurologian erikoislääkäri

Lisätiedot

Sisältö I TERVEYDENHUOLTO EDISTÄÄ TYÖKYKYÄ II LÄÄKKEET JA TYÖKYKY ERI SAIRAUKSISSA III KEHITYS TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISEN SILMIN

Sisältö I TERVEYDENHUOLTO EDISTÄÄ TYÖKYKYÄ II LÄÄKKEET JA TYÖKYKY ERI SAIRAUKSISSA III KEHITYS TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISEN SILMIN LÄÄKKEET JA TYÖKYKY Sisältö Johdanto: Jussi Merikallio... 4 I TERVEYDENHUOLTO EDISTÄÄ TYÖKYKYÄ Hyvä työkyky tehdään yhdessä: Arto Laine... 8 Työterveyshuolto terveyden ja työkyvyn tukijalkana: Mauri Jussila...

Lisätiedot

Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman. Mieli myllertää. Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman. Mieli myllertää. Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman Mieli myllertää Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sisältö Alkusanat 3 1 Perustietoa mielenterveydestä 5 Käsitteitä

Lisätiedot

Omaisen opas. Opas omaisille, joiden läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti

Omaisen opas. Opas omaisille, joiden läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti Omaisen opas Opas omaisille, joiden läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti 2 INNEHÅLL Johdanto oppaaseen... Miksi ihminen sairastuu psyykkisesti?... Millloin sairastunut tarvitsee ammattiapua?...

Lisätiedot

TÄMÄ OHJE... 2 1. LAATUVAATIMUKSET...

TÄMÄ OHJE... 2 1. LAATUVAATIMUKSET... Suomen MS-hoitajat ry MS-tautiin sairastuneen ohjaus 13.11.2013el 1 SISÄLLYSLUETTELO Sisällys TÄMÄ OHJE... 2 1. LAATUVAATIMUKSET... 3 1.1 Tunteet... 3 1.2 Toivon luominen ja ylläpitäminen... 4 1.3 Tunteissa

Lisätiedot

Copyright Invalidiliitto. Invalidiliiton julkaisuja O.21. ISBN 952-9615-94-9 ISSN 1457-1471

Copyright Invalidiliitto. Invalidiliiton julkaisuja O.21. ISBN 952-9615-94-9 ISSN 1457-1471 Mies, ikä ja seksi Copyright Invalidiliitto Invalidiliiton julkaisuja O.21. ISBN 952-9615-94-9 ISSN 1457-1471 Ulkoasu: Inka Happo/Puhuri Piirrokset: Matti Remes Paino: PrintMill, 2004 S a r i R ä s ä n

Lisätiedot

Työntekijän käsikirja

Työntekijän käsikirja KEHITYSVAMMAISEN JA KEHITYSVIIVEISEN LAPSEN KUNTOUTUS- JA PALVELUKETJU JÄMSÄSSÄ V. 2009 Työntekijän käsikirja Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakuntien verkostoitunut vammaistyön kehittämisyksikkö -hanke Armi

Lisätiedot

Turvallisia vuosia ikääntyneille. Selvitys ikääntyneiden turvallisuustilanteesta Suomessa. Sisäinen turvallisuus

Turvallisia vuosia ikääntyneille. Selvitys ikääntyneiden turvallisuustilanteesta Suomessa. Sisäinen turvallisuus Turvallisia vuosia ikääntyneille Selvitys ikääntyneiden turvallisuustilanteesta Suomessa Sisäinen turvallisuus SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 27/2012 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä

Lisätiedot

Aivot ja alkoholi. Keijo Koivisto, ylilääkäri, ta-johtaja Seinäjoen keskussairaala, neurologian ty, kta

Aivot ja alkoholi. Keijo Koivisto, ylilääkäri, ta-johtaja Seinäjoen keskussairaala, neurologian ty, kta Aivot ja alkoholi Keijo Koivisto, ylilääkäri, ta-johtaja Seinäjoen keskussairaala, neurologian ty, kta Kyllä sitä viinaa menee! Alkoholijuomien kokonaiskulutus vuosina 1960 2006 (stakes) VIINANJUONTI KASVUSSA

Lisätiedot

Väsymys. Väsymys on sangen yleistä, ja yleisimmin siihen löytyy syy väsyneen henkilön. mistä johtuu? ARTIKKELIT 6 HIEROJA 4 2009

Väsymys. Väsymys on sangen yleistä, ja yleisimmin siihen löytyy syy väsyneen henkilön. mistä johtuu? ARTIKKELIT 6 HIEROJA 4 2009 ARTIKKELIT Koonnut Sanna Muukka, koulutettu hieroja Väsymys mistä johtuu? V äsymys on kehon tila, jossa energia ja elinvoimat ovat vähentyneet. Vireys palaa levolla. Väsymystä on monta lajia: fyysinen

Lisätiedot

Parkinsonin tautia sairastavalle

Parkinsonin tautia sairastavalle SEKSUAALIOPAS Parkinsonin tautia sairastavalle Opas sairastaville, heidän kumppaneilleen ja ammattilaisille Kirjoittajat Päivi Liippola, ft, auktorisoitu seksuaalineuvoja, Aivoliitto ry Kirsti Martikainen,

Lisätiedot

Suomen Punainen Risti, Veripalvelu. Julkaisija Suomen Hemofiliayhdistys r.y. Toimittaja Vesa Rasi Kuvitus ja taitto Vesa Rainne ISBN 952-5457-10-9

Suomen Punainen Risti, Veripalvelu. Julkaisija Suomen Hemofiliayhdistys r.y. Toimittaja Vesa Rasi Kuvitus ja taitto Vesa Rainne ISBN 952-5457-10-9 Suomen Punainen Risti, Veripalvelu Julkaisija Suomen Hemofiliayhdistys r.y. Toimittaja Vesa Rasi Kuvitus ja taitto Vesa Rainne ISBN 952-5457-10-9 Lukijalle Suomen Hemofiliayhdistys ry julkaisi ensimmäisen

Lisätiedot