Joka kolmas 65-v. ilmoittaa muistioireita Suomessa hlöä, joilla kognitiivinen toiminta on lievästi heikentynyt lievästä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Joka kolmas 65-v. ilmoittaa muistioireita Suomessa 120 000 hlöä, joilla kognitiivinen toiminta on lievästi heikentynyt 35 000 lievästä"

Transkriptio

1 MUISTISAIRAUDET

2 Joka kolmas 65-v. ilmoittaa muistioireita Suomessa hlöä, joilla kognitiivinen toiminta on lievästi heikentynyt lievästä dementiaoireesta kärsivää vähintään keskivaikeasta dementiaoireesta kärsivää Suomessa vuosittain uutta dementian asteista muistisairaustapausta Työikäisiä Merkittävä osa jää diagnosoimatta

3 YLEISIMMÄT ETENEVÄT MUISTISAIRAUDET Alzheimerin tauti (70%) Aivoverenkiertosairaudet (15-20%)(AT+AVH 10%:lla) Lewyn kappale-sairaudet (10-15%)(PTmuistisairaus, LKT ja AT+LKT) Otsa-ohimolohkorappeumat (frontotemporaalinen dementia) Etenevä sujumaton afasia Semanttinen dementia

4 DEMENTIAN MÄÄRITELMÄ A. Heikentyminen useammalla älyllisen toimintakyvyn osa-alueella mukaan lukien 1. muistihäiriö (uuden oppimisen vaikeutuminen ja vaikeus palauttaa mieleensä aiemmin opittua) 2. Ainakin yksi seuraavista a) afasia (kielellinen häiriö) b) apraksia (liikesarjojen suorittamisen vaikeus) c) agnosia (nähdyn esineen tunnistamisen vaikeus tai nähdyn merkityksen käsittämisen vaikeus) d) toiminnan ohjaamisen häiriö (mm. suunnitelmallisuus, kokonaisuuden jäsentäminen, järjestelmällisyys, abstrakti ajattelu) sekä B. Älyllisen toimintakyvyn muutokset aiheuttavat merkittävän sosiaalisen tai ammatillisen toiminnan rajoittumisen ja merkittävän heikkenemisen aiemmin paremmalta toiminnan tasolta

5 MILLOIN MUISTITUTKIMUKSIIN? Muistin toiminnassa tapahtuneet muutokset huolestuttavat itseä ja läheisiä (viimeaikaiset tapahtumat unohtuvat, kasvot tutut nimi ei tule mieleen, eksyminen uudessa ympäristössä) Selviytyminen arkisissa asioissa on vaikeaa tuttujen laitteiden käyttö vaikeaa Uuden oppiminen on huomattavasti työläämpää kuin aiemmin Vaikeus löytää sanoja

6 Jatkuu Vaikeudet erityisesti vaativissa ja uusissa tilanteissa Ajokyvyn heikkeneminen Harrastusten ja tapahtumien seuraamisen vähentyminen Keskustelun seuraamisen vaikeutuminen Stressioireet, uupumus ja alavire Henkilö lisää muistitukien käyttöä Sovittujen tekemisten unohtelua Samojen asioiden kyselyä ja uutena kertomista

7 Jatkuu Haastattelussa henkilö yleensä kuvaa muistivaikeuksia olevan vähän tai pyrkii vähättelemään niitä En kuunnellut asiaa tai keskittynyt kunnolla Ei tarvitse muistaa, kun en ole töissä

8 Jatkuu Muistioire haittaa töitä päättely ja ongelmanratkaisukyky heikentyneet Käsitteellisen ajattelun heikkeneminen, esim. taloudellisten asioiden hoitamisen vaikeus Mielialamuutokset, ahdistuneisuus ja apaattisuus yhdessä lähimuistin heikkenemisen kanssa Persoonallisuuden muuttuminen, epäluuloisuus Vieraan kielen hallitsemisen vaikeus

9 MUISTITUKIMUKSET Lääkärin tekemä kliininen haastattelu ja tutkimus Muistikyselyt ja testit Laboratoriotutkimukset Aivojen kuvantaminen

10 ALZHEIMERIN TAUTI 70 % kaikista muistisairauksista Usein mukana aivoverenkierronhäiriöitä Aivoihin kertyy amyloidi-proteiinia Myös tau-proteiini vaurioituu Hermosolujen väliset yhteydet katkeavat ja lopulta hermosolut kuolevat Asetyylikoliinia välittäjäaineena käyttävät solut tuhoutuvat eniten Erityisen herkkä vaurioille on aivojen sisäosissa sijaitsevat hippokampukset, jotka säätelevät mieleen painamista

11 Alzheimerin taudin riskitekijöitä Ikä Sukupuoli Vaskulaariset riskitekijät: - verenpainetauti - aterioskleroosi - diabetes - korkea kolesteroli Pään vammat Vaikea masennus Matala koulutustaso Perinnöllisyys

12 Alzheimerin taudin kulku Tasainen ja hidas. Ensimmäisenä vaurioituu viivästetty lähimuisti Sitten tulee ongelmia kielellisissä toiminnoissa (sanojen hakemista) ja tilan hahmottamisessa (eksymistä) Vasta aivan lopussa heikkenevät perustoiminnot: kävelykyky, syöminen ja pidätyskyky Taudin kesto oireiden alusta loppuvaiheeseen on yli 10 vuotta Harhaisuutta ja harhaluuloja ja muita käytösoireita voi esiintyä

13 Lääkitys Kolinerginen lääkitys perustuu asetyylikoliinisolujen toiminnan tehostamiseen Lievittää oireita, mutta ei paranna sairautta Paras teho saadaan kun lääkitys aloitetaan mahdollisimman varhain Aricept (Doneration), Excelon, Reminyl Teho kaikilla suunnilleen sama. Parantavat keskittymiskykyä ja toimintakykyä, auttavat myös käytösoireisiin. Laitoshoito viivästyy. Kaikki eivät hyödy Sivuvaikutuksena vatsavaivoja ja levottomuutta

14 Ebixa: Vaikuttaa glutamaattijärjestelmään. Sen teho kognitiivisiin oireisiin ja toimintakykyyn sama kuin kolinergisillä lääkkeillä Mahdollisesti ei ole niin hyvä käytösoireisiin, mutta toisaalta ei aiheuta kiihtyneisyyttä Voi hyvin yhdistää kolinergisiin lääkkeisiin Peruskorvattavuus neurologin ja geriatrin B- lausunnolla

15 LEWYN KAPPALE-TAUTI Parkinsonin taudin kaltaisia liikehäiriöitä varhain Selittämättömiä kaatumisia ja pyörtymisiä Elävät näköharhat yleisiä Toimintakyky vaihtelee tunneista ja päivästä toiseen liittyen osin vireystilan vaihteluun Potilaat ovat erityisen herkkiä neurolepti lääkkeiden sivuvaikutuksille Alzheimer lääkkeet auttavat. Korvattavuus ongelma

16 FRONTOTEMPORAALINEN DEGENERAATIO Vaurio aivojen etuosissa, frontaalilohkossa Etenevä persoonallisuuden muutos ja tunne-elämän muutokset Ongelmana toiminnan ohjauksen ja suunnittelun vaikeus Impulsiivisuus, ärsykesidonnaisuus ja sopimaton käytös Aloitekyvyttömyys, apaattisuus, välinpitämättömyys, itsepäisyys Usein kielellisiä vaikeuksia Lähimuisti saattaa alkuun olla hyvä Hoito vaikeaa tiedostus (oireiden sieto), turvallisuus (rajat)

17 VASKULAARINEN MUISTISAIRAUS Aivoverenkiertohäiriöstä johtuva häiriö Usein mukana Alzheimerin taudissa Yleensä kyseessä ovat useat pienet veritulpat (aivoinfarktit) ja hapenpuutevauriot aivojen syvissä osissa eli pienten verisuonten dementia Oireet vaihtelevat sen mukaan, missä osissa aivoja verenkiertohäiriö on ollut jokin toimintakyvyn alue voi olla hyvin säilynyt ja jokin tosi heikko Taudin kulku usein portaittainen ja välillä voi esiintyä selviä huononemis- ja sekavuusvaiheita Jähmeys ja hitaus yleistä, näköhäiriöitä Toiminnanohjauksen häiriöitä, tavoitteenasettelu, toiminnan aloittaminen, suunnitelmallisuus, järjestelmällisyys

18 ALKOHOLIN AIHEUTTAMA MUISTISAIRAUS Runsaaseen ja pitkään jatkuneeseen käyttöön liittyy myös muita elintapoihin liittyviä riskitekijöitä Lisää aivovammojen riskiä Kyky huolehtia ravitsemuksesta ja sairauksien hoidosta on heikentynyt Maksan vajaatoimintaan liittyvä aineenvaihdunnan häiriö vaikuttaa myös aivojen toimintaan

19 Ravinnosta saatavan tiamiinin (B1-vit.) saanti usein vähentynyt Tiamiinin puutteesta voi seurata Wernicken oireyhtymä tai Korsakoffin psykoosi, joka vaikeiden muistihäiriöiden vuoksi tulkita myös dementiaksi Alkoholin käytön vaikutus dementiaoireiston kehittymiseen on hyvin monitahoinen Eroaa varsinaisista muistisairauksista ennusteeltaan; tila ei välttämättä etenevä, vaan saattaa kohentua, jos päihteiden käyttö lopetetaan

20 Kun epäillään alkoholin käyttöön liittyvää muistihäiriötä, tärkeää sulkea pois hoidettavissa olevat, muistin heikkenemistä aiheuttavat tilat. Samalla hlöllä voi olla useitakin syitä muistihäiriöille Esim. AT:a sairastavan arviointikyky heikentyy ja kyky hallita kohtuullista käyttöä heikentyy, jolloin alkoholin osuus oireiden aiheuttajan korostuu

21 HOITO Tärkein; käytön lopettaminen Jos aivoissa pysyviä vaurioita, alkoholin sietokyky heikentynyt ja pienetkin määrät voivat olla erittäin haitallisia Käytön lopettaminen haasteellista, koska muistihäiriöiden lisäksi riippuvuusoireyhtymä ja käytösoireita Usein aivojen otsalohkossa vaurioita estotonta käyttäytymistä, agressiivisuutta ja impulssikontrollin häiriöitä, herkkiä turhautumaan ja reagoimaan aggressiivisesti hoitotilanteissa

22 Usein nuorempia ja fyysisesti voimakkaita, hoidon järjestäminen ja sopivan hoitopaikan löytäminen haasteellista Ei spesifistä lääkehoitoa Alkoholin ja muiden päihteiden käyttö on Suomessa viime vuosikymmeninä lisääntynyt, voidaan odottaa päihteiden käyttöön liittyvien muistioireiden lisääntyvän Varmistettava ettei ole lääkkeitä, joilla on haitallisia yhteisvaikutuksia alkoholin kanssa

23 Tärkeää tunnistaa runsas käyttö Muistisairaat vähättelevät tai täysin kieltävät, mutta omaiset monesti osaavat epäillä asiaa Merkkejä; tyhjät pullot, outoja kaatumisia, tila vaihtelee päivästä toiseen Yksin asuvan kohdalla käytön valvonta vaikeaa Toivottavaa etteivät ystävät ym. tuo alkoholia Niin kauan kuin kykenee itse ostamaan, ei sosiaali- ja terveydenhuollolla ole laillista mahdollisuutta estää tätä Tolkutonkaan alkoholin käyttö ei riitä perusteeksi pitkäaikaishoitoon, jos toimintakyky selvänä hyvä

Muistisairaudet 23.10.13

Muistisairaudet 23.10.13 Muistisairaudet 23.10.13 Muistaminen on aivojen tärkeimpiä tehtäviä Kaikki älyllinen toiminta perustuu tavalla tai toisella muistiin Muisti muodostaa identiteetin ja elämänhistorian Muistin avulla tunnistamme

Lisätiedot

Alzheimerin. ja tukea sairastuneille sekä hänen läheisilleen

Alzheimerin. ja tukea sairastuneille sekä hänen läheisilleen Alzheimerin tauti Tietoa ja tukea sairastuneille sekä hänen läheisilleen MUISTILIITTO RY 2013 www.muistiliitto.fi Tämä esite löytyy myös Muistiliiton internet-sivuilta. Opas on tuotettu RAY:n tukemana.

Lisätiedot

KUN AJATUSKIN JÄHMETTYY

KUN AJATUSKIN JÄHMETTYY KUN AJATUSKIN JÄHMETTYY Parkinsonin taudin dementia Parkinsonin taudin muistisairaus Tietoa Tietoa sairastuneille, sairastuneille, omaisille, läheisille, hoitohenkilökunnalle hoitohenkilökunnalle PARKINSONIN

Lisätiedot

TunneElämää Muistioireiden ja masennuksen tunnistaminen ja hoitoonohjausmallin kehittäminen Hankkeen loppuraportti

TunneElämää Muistioireiden ja masennuksen tunnistaminen ja hoitoonohjausmallin kehittäminen Hankkeen loppuraportti TunneElämää Muistioireiden ja masennuksen tunnistaminen ja hoitoonohjausmallin kehittäminen Hankkeen loppuraportti 2008-2011 Piia Hautala Leena Huhtala Minna Huhtamäki-Kuoppala Heli Ridanpää Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Sitten, kun en enää muista nimeäni. Sitten, kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen. Sitten, kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani pieniksi

Sitten, kun en enää muista nimeäni. Sitten, kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen. Sitten, kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani pieniksi Sitten, kun en enää muista nimeäni. Sitten, kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen. Sitten, kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani pieniksi jälleen. Sitten, kun en enää ole tuottava yksilö. Kohdelkaa

Lisätiedot

Uusi Avustajan ABC. Opas vaikeavammaisten ihmisten henkilökohtaisille avustajille. Helsingin Invalidien Yhdistys ry

Uusi Avustajan ABC. Opas vaikeavammaisten ihmisten henkilökohtaisille avustajille. Helsingin Invalidien Yhdistys ry Uusi Avustajan ABC Opas vaikeavammaisten ihmisten henkilökohtaisille avustajille Helsingin Invalidien Yhdistys ry Kirjoittajat: Kuvaaja: Kuvat: Ulkoasu/taitto: Kustantaja: Oppaan on kirjoittanut pääosin

Lisätiedot

VErISUONIPERÄINEN. MUISTISAIRAUS Tietoa ja tukea sairastuneille sekä hänen läheisilleen

VErISUONIPERÄINEN. MUISTISAIRAUS Tietoa ja tukea sairastuneille sekä hänen läheisilleen VErISUONIPERÄINEN MUISTISAIRAUS Tietoa ja tukea sairastuneille sekä hänen läheisilleen Erilaisia aivoverenkiertohäiriöiden ja aivojen verisuonten vaurioiden aiheuttamia muistisairauksia kutsutaan verisuoniperäisiksi

Lisätiedot

VErISUONIPERÄINEN. MUISTISAIRAUS Tietoa ja tukea sairastuneille sekä hänen läheisilleen

VErISUONIPERÄINEN. MUISTISAIRAUS Tietoa ja tukea sairastuneille sekä hänen läheisilleen VErISUONIPERÄINEN MUISTISAIRAUS Tietoa ja tukea sairastuneille sekä hänen läheisilleen MUISTILIITTO RY 2013 www.muistiliitto.fi Tämä esite löytyy myös Muistiliiton internet-sivuilta. Opas on tuotettu RAY:n

Lisätiedot

MASENNUS. Mistä masennus johtuu?

MASENNUS. Mistä masennus johtuu? MASENNUS Masennuksella tarkoitetaan olotilaa, jossa ihmisellä on pitkäaikaisesti vaikea, ahdistunut olo ja elämä näyttää synkältä. Kun ihminen on masentunut, hän ei pysty tuntemaan mielihyvää juuri mistään.

Lisätiedot

Parkinsonin tautia sairastavalle

Parkinsonin tautia sairastavalle SEKSUAALIOPAS Parkinsonin tautia sairastavalle Opas sairastaville, heidän kumppaneilleen ja ammattilaisille Kirjoittajat Päivi Liippola, ft, auktorisoitu seksuaalineuvoja, Aivoliitto ry Kirsti Martikainen,

Lisätiedot

Tervetuloa tutustumaan Varsinais- Suomen Muis3yhdistyksen Ensi3etopake:in!

Tervetuloa tutustumaan Varsinais- Suomen Muis3yhdistyksen Ensi3etopake:in! Tervetuloa tutustumaan Varsinais- Suomen Muis3yhdistyksen Ensi3etopake:in! Tämä %etopake, on tarkoite0u Sinulle, joka olet juuri kuullut sairastuneesi muis%sairauteen tai olet juuri kuullut läheisesi sairastuneen.

Lisätiedot

Aivot ja alkoholi. Keijo Koivisto, ylilääkäri, ta-johtaja Seinäjoen keskussairaala, neurologian ty, kta

Aivot ja alkoholi. Keijo Koivisto, ylilääkäri, ta-johtaja Seinäjoen keskussairaala, neurologian ty, kta Aivot ja alkoholi Keijo Koivisto, ylilääkäri, ta-johtaja Seinäjoen keskussairaala, neurologian ty, kta Kyllä sitä viinaa menee! Alkoholijuomien kokonaiskulutus vuosina 1960 2006 (stakes) VIINANJUONTI KASVUSSA

Lisätiedot

& siitä johtuvat muistisairaudet. Tietoa ja tukea sairastuneille sekä hänen läheisilleen

& siitä johtuvat muistisairaudet. Tietoa ja tukea sairastuneille sekä hänen läheisilleen Otsa-ohimolohkorappeuma & siitä johtuvat muistisairaudet Tietoa ja tukea sairastuneille sekä hänen läheisilleen Otsa-ohimolohkorappeumasta johtuvat muistisairaudet (frontotemporaaliset degeneraatiot) on

Lisätiedot

Saattohoito-opas JUHA HÄNNINEN. 13. uudistettu painos ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING RY

Saattohoito-opas JUHA HÄNNINEN. 13. uudistettu painos ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING RY -opas POTILAAN 2012... JA OMAISEN OPAS 13. uudistettu painos JUHA HÄNNINEN ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING RY Saattohoito POTILAAN JA OMAISEN OPAS 13. uudistettu painos 2012...

Lisätiedot

Aikuinen ja epilepsia

Aikuinen ja epilepsia Aikuinen ja epilepsia Reetta Kälviäinen 1 2 Aikuinen ja epilepsia 7. uudistettu painos 2010 Kirjoittaja: Reetta Kälviäinen, professori, neurologian erikoislääkäri Julkaisija: Epilepsialiitto Oppaan julkaisemista

Lisätiedot

Tietoa lievästä aivovammasta

Tietoa lievästä aivovammasta Tietoa lievästä aivovammasta OPAS POTILAILLE www.aivovammaliitto.fi Sisällys 1. Tietoa aivotärähdyksestä ja lievästä aivovammasta s. 3 2. Lievän aivovamman jälkeiset vaaran merkit s. 4 3. Lievään aivovammaan

Lisätiedot

Saattohoito. Saattohoito ei tarjoa hyvää kuolemaa elävälle, vaan hyvää elämää kuolevalle. Käytännön tietoa potilaalle ja omaiselle

Saattohoito. Saattohoito ei tarjoa hyvää kuolemaa elävälle, vaan hyvää elämää kuolevalle. Käytännön tietoa potilaalle ja omaiselle Saattohoito Käytännön tietoa potilaalle ja omaiselle Saattohoito ei tarjoa hyvää kuolemaa elävälle, vaan hyvää elämää kuolevalle. Nokian terveyskeskuksen saattohoitotyöryhmä Sisällys Lukijalle...1 Mitä

Lisätiedot

Muistiopas MUISTILIITTO RY www.muistiliitto.fi www.timmitaivot.fi

Muistiopas MUISTILIITTO RY www.muistiliitto.fi www.timmitaivot.fi Muistiopas Aivo - tärkein omistamamme pääoma Arvoisa lukija Kädessäsi on Muistiliitto ry:n Muistiopas. Muistiopas on jokamiehen opasvihkonen aivojen ja muistin toiminnasta sekä niiden aktivoimisesta. Oppaasta

Lisätiedot

Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman. Mieli myllertää. Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman. Mieli myllertää. Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman Mieli myllertää Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sisältö Alkusanat 3 1 Perustietoa mielenterveydestä 5 Käsitteitä

Lisätiedot

Milloin vanhus tarvitsee psykiatrista sairaalahoitoa?

Milloin vanhus tarvitsee psykiatrista sairaalahoitoa? TIETEESSÄ HANNA-MARI ALANEN LT, ylilääkäri TAYS, Toimialue 5, Neuro- ja vanhuspsykiatria Pitkäniemen sairaala hanna-mari.alanen@pshp.fi ESA LEINONEN psykiatrian professori, ylilääkäri Tampereen yliopisto

Lisätiedot

Työikäisten kognitiivisen toimintakyvyn hyvä arviointikäytäntö

Työikäisten kognitiivisen toimintakyvyn hyvä arviointikäytäntö 1 Työikäisten kognitiivisen toimintakyvyn hyvä arviointikäytäntö Suosituksen laatijat: Kuikka Pekka, PsL, neuropsykologi, Paajanen Teemu, PsM, psykologi, Kivekäs Teija, LT, psykiatrian dosentti, Vuokko

Lisätiedot

Omaisen opas. Opas omaisille, joiden läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti

Omaisen opas. Opas omaisille, joiden läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti Omaisen opas Opas omaisille, joiden läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti 2 INNEHÅLL Johdanto oppaaseen... Miksi ihminen sairastuu psyykkisesti?... Millloin sairastunut tarvitsee ammattiapua?...

Lisätiedot

VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN

VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN Eija Peräkylä HUMAK, opinnäytetyö 29.11.2013 2 Opas vapaaehtoisohjaajalle Sisällys VAPAAEHTOISOHJAAJAN TIETOPAKKI Alkusanat...4 1.

Lisätiedot

Sisältö I TERVEYDENHUOLTO EDISTÄÄ TYÖKYKYÄ II LÄÄKKEET JA TYÖKYKY ERI SAIRAUKSISSA III KEHITYS TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISEN SILMIN

Sisältö I TERVEYDENHUOLTO EDISTÄÄ TYÖKYKYÄ II LÄÄKKEET JA TYÖKYKY ERI SAIRAUKSISSA III KEHITYS TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISEN SILMIN LÄÄKKEET JA TYÖKYKY Sisältö Johdanto: Jussi Merikallio... 4 I TERVEYDENHUOLTO EDISTÄÄ TYÖKYKYÄ Hyvä työkyky tehdään yhdessä: Arto Laine... 8 Työterveyshuolto terveyden ja työkyvyn tukijalkana: Mauri Jussila...

Lisätiedot

Tietoa. aikuisten aivokasvaimista

Tietoa. aikuisten aivokasvaimista Tietoa aikuisten aivokasvaimista Aivokasvaimet ja niiden hoitomuodot Aivokasvainten neuropsykologiset vaikutukset Kun läheisellä on aivokasvain Mistä voi saada tukea? Toimittanut Hanna Mäenpää Kirjoittajat

Lisätiedot

Alkoholi ja ihmisen elämänkaari

Alkoholi ja ihmisen elämänkaari Alkoholi ja ihmisen elämänkaari Alkoholi ja ihmisen elämänkaari Johdanto Julkaisija: Alko Oy Tekstit: Alko sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Toimitus: Leena Sokolowski, Alko Oy Kuvitus: Kimi Issakainen

Lisätiedot

TÄMÄ OHJE... 2 1. LAATUVAATIMUKSET...

TÄMÄ OHJE... 2 1. LAATUVAATIMUKSET... Suomen MS-hoitajat ry MS-tautiin sairastuneen ohjaus 13.11.2013el 1 SISÄLLYSLUETTELO Sisällys TÄMÄ OHJE... 2 1. LAATUVAATIMUKSET... 3 1.1 Tunteet... 3 1.2 Toivon luominen ja ylläpitäminen... 4 1.3 Tunteissa

Lisätiedot

Muisti on yläkäsite, joka kattaa monimuotoisen. Kun muisti pettää, mikä muisteista pettää? Katsaus. Muistin monet ulottuvuudet

Muisti on yläkäsite, joka kattaa monimuotoisen. Kun muisti pettää, mikä muisteista pettää? Katsaus. Muistin monet ulottuvuudet Katsaus Hely Kalska Kun muisti pettää, mikä muisteista pettää? Muisti voi pettää monilla tavoilla ja monista syistä niin terveillä kuin eri tavoin sairailla. Muistihäiriöt kattavat laadultaan ja vaikeusasteeltaan

Lisätiedot

Elämää muistisairauden kanssa - kuntoutusopas muistisairaille ihmisille ja heidän läheisilleen

Elämää muistisairauden kanssa - kuntoutusopas muistisairaille ihmisille ja heidän läheisilleen Elämää muistisairauden kanssa - kuntoutusopas muistisairaille ihmisille ja heidän läheisilleen Kerro läheisillesi ja ystävillesi muistisairaudesta ja siihen liittyvistä tunteista. Myös ystävät tarvitsevat

Lisätiedot

välineitä työja yksilövalmennukseen

välineitä työja yksilövalmennukseen välineitä työja yksilövalmennukseen Toimittaneet: Karoliina Koskinen Marja Hautaluoma Työryhmä: Karoliina Koskinen Anssi Rautiainen Mervi Sirviö Kustantaja: Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Raha-automaattiyhdistys

Lisätiedot