MUISTISEMINAARI , Huhtamäkisali, Alavus Tarja Lindholm, geriatri

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MUISTISEMINAARI. 23.9.2011, Huhtamäkisali, Alavus Tarja Lindholm, geriatri"

Transkriptio

1 MUISTISEMINAARI , Huhtamäkisali, Alavus Tarja Lindholm, geriatri

2 KÄYPÄ HOITO-SUOSITUKSET JA ALUEELLINEN MUISTISAIRAUKSIEN HOITOMALLI

3 MIKÄ IHMEEN KÄYPÄ HOITO? Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ja erikoislääkäriyhdistykset tuottavat yhdessä kriittisesti arvioituun tutkimustietoon perustuvia Käypä hoito -suosituksia tärkeistä suomalaisten terveyteen vaikuttavista sairauksista ja niiden ehkäisystä, hoidosta ja kuntoutuksesta. Työ käynnistyi vuonna 1994 ja toukokuussa 2011 ilmestyi sadas suositus. Muistisairauksien käypä hoito suosituksen 1. julkaisupvm: (Alzheimerin taudin) ja viimeisin päivityspvm:

4 Näytön varmuusasteen ilmoittaminen Käypä hoito -suosituksissa A - Vahva tutkimusnäyttö : Useita menetelmällisesti tasokkaita tutkimuksia, joiden tulokset samansuuntaisia B - Kohtalainen tutkimusnäyttö: Ainakin yksi tasokas tutkimus tai useita kelvollisia tutkimuksia C - Niukka tutkimusnäyttö: Ainakin yksi kelvollinen tutkimus D - Ei tutkimusnäyttöä, asiantuntijoiden tulkinta (paras arvio) tiedosta

5 MUISTIOIREIDEN ESIINTYVYYS JA SYYT Joka kolmas yli 65-vuotias ilmoittaa muistioireita. Suomessa on jopa henkilöä, joilla kognitiivinen toiminta oli lievästi heikentynyt, ja lievästä ja vähintään keskivaikeasta dementian oireista kärsivää (2004). Suomessa ilmaantuu vuosittain noin uutta dementian asteista muistisairaustapausta.

6 OHIMENEVÄT SYYT esim. epileptinen kohtaus, TIA, päihteet, lääkkeet, sekavuustila (delirium) PARANNETTAVISSA OLEVAT TILAT esim. masennus, hypotyreoosi, puutostilat, infektiot, subduraalihematooma, aivoiskemia PYSYVÄT JÄLKITILAT esim. aivovamma, aivoverenvuoto tai infarkti, alkoholi, tiamiinin puutos TOISSIJAISET MUISTIA HEIKENTÄVÄT TEKIJÄT esim. aliravitsemus, unihäiriöt, vaikea sos. tilanne ETENEVÄT SAIRAUDET

7 Lewyn kappale tauti Parkinson dementia AT+ PTD % Otsa-ohimolohkodementiat 5% Verenkiertoperäinen muistihäiriö 15-20% AT+ VCI 10 % Alzheimerin tauti 70%

8 DIAGNOSTIIKKA Perusselvitykset Yleinen terveydentila, lääkitys Primaaritaso, sos. tilanne, päihteet Muistioireet, niiden eteneminen Käytösoireet, mieliala Läheisen haastattelu Potilaan haastattelu ja tutkiminen CERAD Laboratoriokokeet, ekg Pään kuvantaminen (MK)

9 Toimintakyvyn ja tilan vaikeusasteen arviointi Lievä, keskivaikea, vaikea CDR, GDS-FAST PADL, IADL, ADSC-ADL Lisätutkimukset Neuropsykologinen tutkimus Geneettiset tutkimukset (CADASIL) Selkäydinnesteen merkkiaineet Aivojen toiminnallinen kuvantaminen (PET)

10 Diagnoosi perustuu kullekin taudille laadittuihin kliinisiin kriteereihin. Voi olla samanaikaisesti piirteitä useista muistisairauksista

11 Alzheimerin taudin diagnostiset kriteerit vuodelta 2007 Todennäköinen Alzheimerin tauti (AT) Kohta A (Pääkriteeri) ja yksi tai useampi diagnoosia tukeva löydös B, C, D tai E. A. Pääkriteeri Varhainen ja merkittävä tapahtumamuistin (episodisen muistin) heikkeneminen, joka edennyt vähitellen, vähintään 6 kuukauden ajan, tieto potilaalta tai läheiseltä todetaan myös testauksessa (CERAD, neuropsykologinen tutkimus) voi olla ainoana oireena tai siihen voi liittyä muita kognitiivisia oireita AT alussa tai sen edetessä Tukevat piirteet B. Sisemmän ohimolohkon atrofia MK:ssa C. Poikkeava selkäydinnesteen biologinen merkkiaine matala beeta-amyloidi-42, kohonnut fosfo-tau, kohonnut tau D. Tyypillinen PET-tutkimuksen löydös vähentynyt glukoosiaineenvaihdunta molemmin puolin temporoparitetaalisesti amyloidin osoittaminen merkkiaineella E. Varmennettu autosomaalisesti dominantisti periytyvä mutaatio lähisukulaisella Poissulkukriteerit Sairaushistoria Äkillinen alku Varhainen kävelyhäiriö, epileptiset kohtaukset tai käytösoireet Kliiniset löydökset Paikalliset neurologiset löydökset kuten toispuolihalvaus, tuntohäiriö, näkökenttäpuutos Varhaiset ekstrapyramidaalioireet Muut sairaudet, jotka voisivat aiheuttaa muistioireita tai muita kognitiivisia oireita: Muut muistisairaudet Vakava masennus Aivoverenkiertosairaus Toksiset ja aineenvaihdunnan häiriöt Tulehdukseen tai aivoverenkierron sairauteen sopiva MK, FLAIR- tai T2-signaalimuutos sisemmässä ohimolohkossa Varman Alzheimerin taudin kriteerit Todennäköisen AT:n kriteerit täyttyvät, ja on joko aivobiopsia- tai obduktionäytteeseen perustuva histopatologinen varmistus Alzheimerin taudista (neuropatologisesti NIA Reagan kriteerien täyttyvät) tai Todennäköisen AT:n kriteerit täyttyvät ja on geneettinen (kromosomin 1, 14 tai 21 mutaatio) näyttö Alzheimerin taudista.

12 AT Taudinkuvat Muistiaineksen mieleen painamisen ja erityisesti mieleen palauttamisen vaikeudet sekä etenevä tuoreen unohtaminen, tapahtumamuistin heikentyminen VCI Heterogeeninen, toiminnanohjauksen häiriö 1. Pienten suonten (subkortikaalinen) tauti 2. Suurten suonten tauti (kortikaalinen, moni-infarktitauti) 3. Kognitiivisesti kriittisen alueen infarktin aiheuttama tila PTD Parkinsonin taudin dg ja aikaisintaan vuosi sen jälkeen kehittyvä dementia. Heikentymistä tarkkaavuudessa, toiminnanohjauksessa, visuospatiaalisessa hahmottamisessa ja hitaus

13 LIEVÄ AT (MMSE 18-26) AT:n eteneminen Kognitio: Oppiminen vaikeutuu, unohtelu lisääntyy, keskittyminen heikkenee Toimintakyky: Monimutkaisista harrastuksista vetäytyminen, vastavuoroinen keskustelu hankaloituu. Ajokyky? Työkyky? Käytös: Masennus, ahdistuneisuus, vetäytyminen, epäluuloisuus KESKIVAIKEA AT (MMSE 10-20) Kognitio: Lähimuisti heikko, ongelmia orientaatiossa, hahmottamisen ja kätevyyden vaikeuksia, puheen tuoton ongelmia, sairaudentunto heikentynyt Toimintakyky: IADL ei suju, ohjausta PADL-toimiin, eksyminen Käytös: Levottomuus, harhat, uni-valverytmin ongelmat

14 VAIKEA AT (MMSE 0-12) Kognitio: Huomattavat puheentuoton ja ymmärtämisen ongelmat ja apraksia Toimintakyky: Avuntarve PADL-toimissa, inkontinenssi Käytös: Levottomuus, vaeltelu (karkailu), apatia, aggressiot

15 MUISTISAIRAUSLÄÄKITYS Asetyylikoliiniesteraasin estäjät Donepetsiili, galantamiini, rivastigmiini Ovat lievän AT:n ensisijainen lääke Niillä ei ole merkittäviä tehoeroja AT:n pitkäkestoisessa hoidossa (C) AT: a sairastavan tila vakautuu tai tulee paremmaksi (NNT 7) ja yleisvaikutelma paranee (NNT 12) AKE:n estäjiä ei tulisi käyttää epäselvissä muistioireissa tai lievässä kognitiivisessa heikentymisessä Ne eivät vaikuta AT:n ilmaantumiseen tässä ryhmässä (B) VCI /VD ei ole minkään tutkitun lääkeaineen virallinen käyttöaihe

16 AT-potilaat, joilla on samanaikainen AVH, voivat hyötyä muistisairauslääkityksestä. Erityisesti galantamiinin teho on yhtä hyvä tai parempi kuin pelkässä AT:ssä (B) PTD:n oireiden ensisijainen hoito on AKE-lääke. Vain rivastigmiinilla se on virallinen käyttöaihe. Myös LKT:n oireiden hoidossa AKE-lääkkeistä on hyötyä, mutta se ei ole virallinen käyttöaihe. Merkittävä bradykardia tai AV-johtumishäiriö on mahdollinen, jos potilaalla on käytössä muita bradykardiaa aiheuttavia lääkkeitä Memantiini Käyttöaihe on kohtalainen tai vaikea AT. Lievän AT:n lääkkeenä voidaan käyttää, ellei AKE:n estäjä - hoito sovi (esimerkiksi vasta-aihe). AKE:n estäjää ja memantiinia yhdistelmänä käytetään keskivaikeassa/vaikeassa AT:ssa.

17 Haittavaikutus Donepetsiili Rivastigmiini 9.5 mg/vrk (laastari) Galantamiini mg 5 mg 10 mg Pahoinvointi = lume 13 (10 20) = lume 5.5 (5 6) Oksentelu = lume 15 (10 24) = lume 10 (9 13) Ripuli 25 (16 59) 12 (9 17) = lume 50 (27 486) Ruokahaluttomuus = lume 19 (13 32) = lume 21 (15 35) Heitehuimaus = lume 36 (20 164) = lume 18 (12 37) Päänsärky = lume = lume = lume 20 (12 69) Unettomuus 29 (15 265) 17 (11 34) = lume = lume Lihaskouristukset 28 (15 199) 18 (11 49) ei tietoa ei tietoa

18 Asetyylikoliiniesteraasin estäjät Ehdottomat vasta-aiheet Todettu yliherkkyys valmisteelle Sairas sinus -oireyhtymä, ellei potilaalla ole tahdistinta Tuore mahahaava tai suolistoleikkaus (alle 6 kk) Memantiini Todettu yliherkkyys valmisteelle Käyttöä syytä välttää tai suurta varovaisuutta noudatettava Vaikea astma tai keuhkoahtaumatauti Munuaisten tai maksan vaikea vajaatoiminta Tuore sydäninfarkti (alle 3 kk) Yhdessä sopimattoman muun lääkityksen kanssa (mm. antikolinergit) Munuaisten vaikea vajaatoiminta Yhdessä sopimattoman muun lääkityksen kanssa (esimerkiksi amantadiini, ketamiini tai dekstrometorfaani)

19 KÄYTÖSOIREET Käytösoireita esiintyy jossakin vaiheessa 90 %:lla Niiden säännöllinen kartoittaminen ja hoito ovat oleellinen osa potilaan seurantaa Käytösoireita pitää hoitaa, kun ne rasittavat potilasta ja/tai omaista Lääkkeettömät keinot ovat ensisijaisia Osa käytösoireista häviää itsestään joten masennus- ja psykoosilääkehoidon tarvetta on arvioitava säännöllisesti 3 6 kk:n välein Ensisijainen lääkehoito on muistisairauslääke Sitalopraami saattaa olla tehokas laitospotilaiden dementiaan liittyvien käytösoireiden hoidossa (C) Psykoosilääkkeet saattavat lisätä aivoverenkierron häiriöitä ja kuolleisuutta

20 Dementiaan liittyvät vaikeat käytösoireet ovat vain risperidonin virallinen käyttöaihe Risperidoni on tehokas laitospotilaiden dementiaan liittyvien vaikeiden käytösoireiden hoidossa (A) Haloperidoli on tehokas dementiaan liittyvän aggressiivisuuden hoidossa (A) pieninä annoksina Keskipitkävaikutteisia bentsodiatsepiineja voidaan käyttää käytösoireiden lyhytaikaisessa hoidossa Natriumvalproaatin tehosta laitoshoidossa olevien dementiapotilaiden levottomuuteen ei ole näyttöä (D)

21

22 HOIDON KOKONAISUUS Oleellista on, että erilaiset palvelut selviytymisen tukemiseksi järjestyvät saumattomasti Hoito pitää toteuttaa lähipalveluina siten, että lähtökohtana ovat potilaan tarpeet

23

24 YKSILÖLLINEN HOITO-JA KUNTOUTUSSUUNNITELMA Kokonaistilanteen säännöllinen seuranta ja arviointi 6 12 kuukauden välein Lääkehoidon tarkistus Oheissairauksien hoito Muistisairauksien vaaratekijöiden hoito Yksilöllisesti räätälöidyt palvelut Käytösoireiden hoito Ajoterveyden ja -turvallisuuden arvio Liikunnallisen, sosiaalisen ja psyykkisen kuntoutuksen arvio Muistiapuvälinearvio Ravitsemustilan arvio Sosiaalietuuksien päivitys Edunvalvonta Hoitotahto Ohjaus ja neuvonta Omaisten kuuleminen ja tukeminen Seuraavasta seurantakäynnistä sopiminen Yhteystiedot (esimerkiksi muistikoordinaattorille tai muistipoliklinikalle)

25 ALUEELLINEN MUISTISAIRAUKSIEN HOITOKETJU

26 D I A G N O S T I I K K A Epäily muistisairau desta Oman kunnan muistihoitajan vastaanotto Geriatrin paperikonsultaati o Lähete/ Effica viesti EPÄILY EI VAHVISTU -> JATKOHOITO/SEURANTAOHJE ITSE OMAINEN KOTIHOITO TERVEYDENHUOLTO MMSE, kello CERAD MUISTILAB. KOKEET MUISTIKYSELY LÄHEISELLE KOTIHOIDON ARVIO Geriatrin vastaanotto EDELTÄVÄSTI PÄÄN MRI

27 GERIATRIN VASTAANOTTO lääkäri 1)OMAISEN HAASTATTELU -aikaisemmat sairaudet -ongelmat/oireet nyt -oireiden alku ja kehittyminen -toiminta- ja aloitekyky -mieliala, nukkuminen, ruokahalu -toiveet/odotukset/avun tarve 2)POTILAAN KUULEMINEN JA TUTKIMINEN -potilaan näkemys vast.oton tarkoituksesta ja voinnistaan -kardioresp. ja neurologinen status hoitaja 1)POTILAAN TESTAUS -MMSE ja kellotesti, BASDEC -paino, pituus, BMI, (MNA) -ortostaattinen koe 2) OMAISEN HAASTATTELU -selvitetään käytössä ollut lääkitys -potilaan toimintakyvyn tarkempi kartoittaminen: RAVA, IADL -dementian vaikeusasteen arvio: CDR ja GDS-fast -etuisuuksien yms. kartoittaminen 3)YHTEENVETO JA JATKOSUUNNITELMA -läsnä potilas, omainen, hoitaja ja lääkäri -lääkitys, lausunnot, etuudet, tukipalvelut, kuntoutus, seuranta

28 S Geriatrin vastaanotto E 2-3 kk:n kuluttua U R Oman kunnan muistihoitajan vastaanotto Mahdollisuus kysymyksiin Lisäinformaatio sairaudesta, muistiyhdistyksestä ym. Aktivointi mukaan päivätoimintaan (VIRKUN) A N T A Geriatrin kontrollivastaanotto n.6 kk:n kuluttua SEURANTA KOTIHOIDOSSA Jos on säänn. kotihoidon piirissä SEURANTA MUISTIHOITAJALLA 6-12 kk välein kutsutaan

Käypä hoito -suositus. Muistisairaudet

Käypä hoito -suositus. Muistisairaudet Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Societas Gerontologica Fennican, Suomen Neurologisen Yhdistyksen, Suomen Psykogeriatrisen Yhdistyksen ja Suomen Yleislääketieteen Yhdistyksen

Lisätiedot

MUISTISAIRAUDET. Timo Erkinjuntti. HYKS Neurologian klinikka,ylilääkäri

MUISTISAIRAUDET. Timo Erkinjuntti. HYKS Neurologian klinikka,ylilääkäri MUISTISAIRAUDET KÄYPÄ TUTKIMUS JA HOITO Timo Erkinjuntti HY Neurologian professori HYKS Neurologian klinikka,ylilääkäri VII Kansanterveyspäivät, Ikääntyvän väestön terveyshaasteet Marina Congress Center,

Lisätiedot

Muistipotilaan hoito- ja kuntoutuspolku kunnassa. 23.5.2012 Jaana Suhonen Dosentti, sosiaali- ja terveysjohtamisen MBA Jokilaakson Terveys Oy

Muistipotilaan hoito- ja kuntoutuspolku kunnassa. 23.5.2012 Jaana Suhonen Dosentti, sosiaali- ja terveysjohtamisen MBA Jokilaakson Terveys Oy Muistipotilaan hoito- ja kuntoutuspolku kunnassa 23.5.2012 Jaana Suhonen Dosentti, sosiaali- ja terveysjohtamisen MBA Jokilaakson Terveys Oy Kirjallisuus Muistisairaudet Käypä hoito suositus 13.8.2010

Lisätiedot

Kouvolan seudun Muisti ry / Levonen Tarja

Kouvolan seudun Muisti ry / Levonen Tarja MUISTISAIRAUS, mitä se on? sairaus, joka heikentää sekä muistia että muita tiedonkäsittelyn alueita Kielelliset toiminnot Näönvarainen hahmottaminen Toiminnanohjaus Muistisairaudet johtavat useimmiten

Lisätiedot

KÄSITTEITÄ MUISTISAIRAAN POTILAAN TUTKIMUS- JA HOITOPOLKU. muistioire kognitiiviset oireet lievä kognitiivinen heikentyminen dementia omatoimisuus

KÄSITTEITÄ MUISTISAIRAAN POTILAAN TUTKIMUS- JA HOITOPOLKU. muistioire kognitiiviset oireet lievä kognitiivinen heikentyminen dementia omatoimisuus MUISTISAIRAAN POTILAAN TUTKIMUS- JA HOITOPOLKU Salon Muistiyhdistys r.y. 22.9.2009 Pertti Andelmin KÄSITTEITÄ muistioire kognitiiviset oireet lievä kognitiivinen heikentyminen dementia omatoimisuus käytösoireet

Lisätiedot

Väestötutkimusten mukaan Suomessa arvioidaan

Väestötutkimusten mukaan Suomessa arvioidaan Väestötutkimusten mukaan Suomessa arvioidaan olevan 85 000 keskivaikeasti tai vaikeasti dementoitunutta ja 35 000 lievästi dementoitunutta henkilöä (1). Dementian esiintyvyys on ollut 65 69-vuotiaiden

Lisätiedot

Muistisairauksien lääkehoito. Risto Vataja Ylilääkäri, neurologian ja psykiatrian erikoislääkäri HUS Kellokosken sairaala

Muistisairauksien lääkehoito. Risto Vataja Ylilääkäri, neurologian ja psykiatrian erikoislääkäri HUS Kellokosken sairaala Muistisairauksien lääkehoito Risto Vataja Ylilääkäri, neurologian ja psykiatrian erikoislääkäri HUS Kellokosken sairaala Muistisairaudet: määrittelyä Dementian tilalle suositellaan termiä muistisairaus

Lisätiedot

Muistisairaan lääkitys ja sen seuranta. Geriatri Pirkko Jäntti 6.5.2014

Muistisairaan lääkitys ja sen seuranta. Geriatri Pirkko Jäntti 6.5.2014 Muistisairaan lääkitys ja sen seuranta Geriatri Pirkko Jäntti 6.5.2014 Muistisairauden hoidon kokonaisuus - mitä diagnoosin jälkeen? Hoidon onnistumisen edellytyksenä saumaton yksilöllinen hoitoketju:

Lisätiedot

Muistisairauksien hyvät hoitokäytännöt. 10.3.2008 Geriatrian erikoislääkäri Katri Laitinen

Muistisairauksien hyvät hoitokäytännöt. 10.3.2008 Geriatrian erikoislääkäri Katri Laitinen Muistisairauksien hyvät hoitokäytännöt 10.3.2008 Geriatrian erikoislääkäri Katri Laitinen Muistisairauksien hyvät hoitokäytännöt Suomalainen asiantuntijasuositus Suomen Alzheimer-tutkimusseuran kokoama

Lisätiedot

Opas lääkäreille ja muulle ammattihenkilöstölle. Dementoiviin sairauksiin liittyvät käytösoireet. Raimo Sulkava Petteri Viramo Ulla Eloniemi-Sulkava

Opas lääkäreille ja muulle ammattihenkilöstölle. Dementoiviin sairauksiin liittyvät käytösoireet. Raimo Sulkava Petteri Viramo Ulla Eloniemi-Sulkava Opas lääkäreille ja muulle ammattihenkilöstölle Dementoiviin sairauksiin liittyvät käytösoireet Raimo Sulkava Petteri Viramo Ulla Eloniemi-Sulkava Sisältö Julkaisija: Suomen dementiahoitoyhdistys Arkadiankatu

Lisätiedot

Riitta Tähtinen JOS EN ENÄÄ MUISTA, MUISTATHAN SINÄ MINUT! KANKAANPÄÄN OPISTON MUISTIHOITAJAKOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS VANHUSTYÖSSÄ

Riitta Tähtinen JOS EN ENÄÄ MUISTA, MUISTATHAN SINÄ MINUT! KANKAANPÄÄN OPISTON MUISTIHOITAJAKOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS VANHUSTYÖSSÄ Riitta Tähtinen JOS EN ENÄÄ MUISTA, MUISTATHAN SINÄ MINUT! KANKAANPÄÄN OPISTON MUISTIHOITAJAKOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS VANHUSTYÖSSÄ Vanhustyön koulutusohjelma 2011 JOS EN ENÄÄ MUISTA, MUISTATHAN SINÄ MINUT!

Lisätiedot

VINTTI KIRKKAANA -asiaa alkoholin vaikutuksista muistiin ja aivoterveyteen sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille

VINTTI KIRKKAANA -asiaa alkoholin vaikutuksista muistiin ja aivoterveyteen sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille VINTTI KIRKKAANA -asiaa alkoholin vaikutuksista muistiin ja aivoterveyteen sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille Muistisairaudet alkoholin varjossa -projekti 2011 2013 1 Lukijalle Salon Muistiyhdistys

Lisätiedot

UUTTA MUISTISAIRAUKSIEN TUTKIMUKSESTA JA HOIDOSTA

UUTTA MUISTISAIRAUKSIEN TUTKIMUKSESTA JA HOIDOSTA UUTTA MUISTISAIRAUKSIEN TUTKIMUKSESTA JA HOIDOSTA Juha Rinne, Neurologian erikoislääkäri ja dosentti PET- keskus, TYKS Lääkärikeskus Mehiläinen, Turku Viime aikoina paljon lisätietoa Eri muistisairauksien

Lisätiedot

Muistisairaus työiässä Mikkeli 3.9.2014. Anne Remes Neurologian professori, ylilääkäri Itä-Suomen yliopisto, KYS

Muistisairaus työiässä Mikkeli 3.9.2014. Anne Remes Neurologian professori, ylilääkäri Itä-Suomen yliopisto, KYS Muistisairaus työiässä Mikkeli 3.9.2014 Anne Remes Neurologian professori, ylilääkäri Itä-Suomen yliopisto, KYS Muisti voi heikentyä monista syistä väsymys kiputilat masennus uupumus stressi MUISTI, KESKITTYMINEN

Lisätiedot

Alzheimerin tauti työikäisellä

Alzheimerin tauti työikäisellä Tieteessä katsaus Merja Hallikainen LT, kliininen tutkimusjohtaja Itä-Suomen yliopisto, terveystieteiden tiedekunta, lääketieteen laitos, kliinisen lääketieteen yksikkö, neurologia Anne M. Remes professori,

Lisätiedot

Joka kolmas 65-v. ilmoittaa muistioireita Suomessa 120 000 hlöä, joilla kognitiivinen toiminta on lievästi heikentynyt 35 000 lievästä

Joka kolmas 65-v. ilmoittaa muistioireita Suomessa 120 000 hlöä, joilla kognitiivinen toiminta on lievästi heikentynyt 35 000 lievästä MUISTISAIRAUDET Joka kolmas 65-v. ilmoittaa muistioireita Suomessa 120 000 hlöä, joilla kognitiivinen toiminta on lievästi heikentynyt 35 000 lievästä dementiaoireesta kärsivää 95 000 vähintään keskivaikeasta

Lisätiedot

Vanhus ja päihteet - seminaari 24.5.2011 Turun AMK, Salon toimipiste Salon Muistiyhdistys, Projektityöntekijä Sari Nyrhinen

Vanhus ja päihteet - seminaari 24.5.2011 Turun AMK, Salon toimipiste Salon Muistiyhdistys, Projektityöntekijä Sari Nyrhinen Vanhus ja päihteet - seminaari 24.5.2011 Turun AMK, Salon toimipiste Salon Muistiyhdistys, Projektityöntekijä Sari Nyrhinen Suomessa joka viides työikäinen ja joka kolmas yli 65-vuotias ilmoittaa muistioireita

Lisätiedot

Suomessa on tällä hetkellä noin

Suomessa on tällä hetkellä noin Koonnut Sanna Muukka DEMENTIA SAIRAUDET Dementian käsite Muistihäiriö voi olla ohimenevä, hoidettavissa oleva, pysyvä tai etenevä. Etenevät muistihäiriöt johtavat dementiaan. Potilaalla ja omaisilla on

Lisätiedot

1(3) Timo Erkinjuntti Soveltava neurologian professori HYKS neurologian klinikka AIVOTERVEYS HAASTEENA MUISTI JA TIEDONKÄSITTELY

1(3) Timo Erkinjuntti Soveltava neurologian professori HYKS neurologian klinikka AIVOTERVEYS HAASTEENA MUISTI JA TIEDONKÄSITTELY 1(3) Timo Erkinjuntti Soveltava neurologian professori HYKS neurologian klinikka AIVOTERVEYS HAASTEENA MUISTI JA TIEDONKÄSITTELY Muistin ja tiedonkäsittelyn kannalta keskeisiä ovat verenkierron ja hermoston

Lisätiedot

KUN AJATUSKIN JÄHMETTYY

KUN AJATUSKIN JÄHMETTYY KUN AJATUSKIN JÄHMETTYY Parkinsonin taudin dementia Parkinsonin taudin muistisairaus Tietoa Tietoa sairastuneille, sairastuneille, omaisille, läheisille, hoitohenkilökunnalle hoitohenkilökunnalle PARKINSONIN

Lisätiedot

Alzheimerin. ja tukea sairastuneille sekä hänen läheisilleen

Alzheimerin. ja tukea sairastuneille sekä hänen läheisilleen Alzheimerin tauti Tietoa ja tukea sairastuneille sekä hänen läheisilleen MUISTILIITTO RY 2013 www.muistiliitto.fi Tämä esite löytyy myös Muistiliiton internet-sivuilta. Opas on tuotettu RAY:n tukemana.

Lisätiedot

Alzheimerin. ja tukea sairastuneille sekä hänen läheisilleen

Alzheimerin. ja tukea sairastuneille sekä hänen läheisilleen Alzheimerin tauti Tietoa ja tukea sairastuneille sekä hänen läheisilleen Alzheimerin tauti on hitaasti ja tasaisesti etenevä aivosairaus, jonka oireet aiheutuvat tiettyjen aivoalueiden vaurioista. Sairauden

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus. Depressio

Käypä hoito -suositus. Depressio Käypä hoito -suositus Päivitetty 29.9.2014 Käypä hoito -suositus perustuu systemaattisesti koottuun tutkimustietoon, jonka näytön aste ja luotettavuus arvioidaan alla olevan taulukon mukaan. Suositus on

Lisätiedot

Lievää Alzheimerin tautia sairastavien henkilöiden ja heidän omaishoitajiensa sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttö ja siihen yhteydessä olevat

Lievää Alzheimerin tautia sairastavien henkilöiden ja heidän omaishoitajiensa sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttö ja siihen yhteydessä olevat Lievää Alzheimerin tautia sairastavien henkilöiden ja heidän omaishoitajiensa sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttö ja siihen yhteydessä olevat tekijät Johanna Eronen Gerontologian ja kansanterveyden

Lisätiedot

TunneElämää Muistioireiden ja masennuksen tunnistaminen ja hoitoonohjausmallin kehittäminen Hankkeen loppuraportti

TunneElämää Muistioireiden ja masennuksen tunnistaminen ja hoitoonohjausmallin kehittäminen Hankkeen loppuraportti TunneElämää Muistioireiden ja masennuksen tunnistaminen ja hoitoonohjausmallin kehittäminen Hankkeen loppuraportti 2008-2011 Piia Hautala Leena Huhtala Minna Huhtamäki-Kuoppala Heli Ridanpää Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus. Astma

Käypä hoito -suositus. Astma Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Keuhkolääkäriyhdistys ry:n, Suomen Lastenlääkäriyhdistys ry:n ja Suomen Kliinisen Fysiologian Yhdistys ry:n asettama työryhmä Päivitetty

Lisätiedot

Ajattele aivojasi pidä huolta muististasi. Minna Huhtamäki-Kuoppala

Ajattele aivojasi pidä huolta muististasi. Minna Huhtamäki-Kuoppala Ajattele aivojasi pidä huolta muististasi Minna Huhtamäki-Kuoppala Minna Huhtamäki-Kuoppala Leena Huhtala Johanna Ekola Outi Riihimäki Kulttuurista muistoja -hanke Katja Kujala Manar Ameli Palvelutuotanto

Lisätiedot

TYÖIKÄISTEN MUISTISAIRAUDET. Juha Rinne, Neurologian erikoislääkäri ja dosentti Professori PET-keskus, TYKS

TYÖIKÄISTEN MUISTISAIRAUDET. Juha Rinne, Neurologian erikoislääkäri ja dosentti Professori PET-keskus, TYKS TYÖIKÄISTEN MUISTISAIRAUDET Juha Rinne, Neurologian erikoislääkäri ja dosentti Professori PET-keskus, TYKS MITÄ MUISTI ON? Osatoiminnoista koostuva kyky tallentaa mieleen uusia asioita ja tarvittaessa

Lisätiedot

Aivoperäisten sairauksien vaikutukset ja kustannukset työelämässä. Maija Haanpää Neurologi, dosentti Ylilääkäri Etera 2.9.2014

Aivoperäisten sairauksien vaikutukset ja kustannukset työelämässä. Maija Haanpää Neurologi, dosentti Ylilääkäri Etera 2.9.2014 Aivoperäisten sairauksien vaikutukset ja kustannukset työelämässä Maija Haanpää Neurologi, dosentti Ylilääkäri Etera 2.9.2014 Työelämä Kognitiivinen vaatimustaso lisääntynyt Helppoja töitä ei enää ole

Lisätiedot