EURAN TERVEYSKESKUS-VANHAIKODIN LAAJENNUKSEN JA PERUSKORJAUKSEN SUUNNITTELU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EURAN TERVEYSKESKUS-VANHAIKODIN LAAJENNUKSEN JA PERUSKORJAUKSEN SUUNNITTELU"

Transkriptio

1 TARJOUSPYYNTÖ EURAN TERVEYSKESKUS-VANHAIKODIN LAAJENNUKSEN JA PERUSKORJAUKSEN SUUNNITTELU 1. Tilaaja Euran kunta Tekniset palvelut PL Eura 2. Tilaajan yhteyshenkilöt Tekninen johtaja Kimmo Haapanen puh ( ), sähköposti: eura.fi., rakennuspäällikkö Pertti Ollikka puh ( ), sähköposti: eura.fi, rakennusmestari Seppo Aho puh ( ), sähköposti 3. Yhteyshenkilö suunnittelutyön tarjouspyyntövaiheessa 4. Suunnitteluhanke 5. Sopimusasiakirjat Tekninen johtaja Kimmo Haapanen puh ( välisen ajan), sähköposti: eura.fi., rakennuspäällikkö Pertti Ollikka puh ( ), sähköposti: eura.fi, rakennusmestari Seppo Aho puh ( ), sähköposti Euran terveyskeskuksen peruskorjaus ja laajennus. Kohde sijaitsee osoitteessa Terveystie 3, Eura Toimeksianto käsittää peruskorjauksen ja laajennuksen suunnittelun liitteenä olevan hankesuunnitelman ( ) mukaan. Suunnittelussa on käytettävä kiinteistöstä laadittua pohjapiirrosta sekä julkisivuja kattomuotojen osalta. Tilaaja ei vastaa hankesuunnitelmassa mahdollisesti olevista epätarkkuuksista vaan suunnittelijan on varmistettava tiedot ennen työn alkamista. Hanke on tarkoitus toteuttaa vuosina Suunnitelmissa noudatetaan, mitä viranomaisten suunnittelu- ym. ohjeet, rakentamismääräykset sekä laki ja asetukset määräävät hankkeen suunnitteluperusteista. Hankkeen kielenä käytetään suomen kieltä. Tehtävän suorittamisesta laaditaan erillinen konsulttisopimus(rt80252), noudattaen Konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE 1995 (RT ). Suunnittelusopimukseen liitetään tämä tarjouspyyntö liitteineen sekä suunnittelutarjous. Lisäksi sopimukseen liitetään kunkin suunnittelualan ja tehtävän käytettävissä olevat tehtäväluettelot mahdollisine lisälehtineen sekä mahdollinen suunnittelun maksuerätaulukko.

2 6. Tehtävämäärittelyt Suunnittelutyö suoritetaan hankesuunnitelman mukaisesti siten, että suunnittelu toteutetaan alla olevien tehtäväalueiden mukaisesti. Suunnittelutarjouspyyntö käsittää seuraavat suunnittelualat, joiden osalta noudatetaan mm. alla mainittuja tehtäväluetteloita ja niiden kohtia seuraavasti: A. Rakennussuunnittelu Pääsuunnittelun tehtäväluettelo PS 01 (RT ) -suunnittelun valmistelu- ja käynnistämisvaihe luonnossuunnitteluvaihe rakentamisen valmisteluvaihe toteutussuunnittelun ja rakentamisen valmisteluvaihe rakennusaikaiset tehtävät käyttöönottovaihe ylläpitovaihe 7.1 Arkkitehtisuunnittelu tehtäväluettelo ARK 95 (RT , vrt PS 01 -luonnossuunnittelu toteutussuunnittelu rakennusaikaiset tehtävät 5.1 -käyttöönottotehtävät 6.1 B. Rakennesuunnittelu Rakennesuunnittelu tehtäväluettelo RAK95 (RT ) -luonnossuunnittelu toteutussuunnittelu rakennusaikaiset tehtävät 6 -salaojat ja ulkopuolisten putkistojen mahdolliset routasuojaukset -tukimuurien ym. rakennuksen ulkopuolisten rakenteiden rakennesuunnittelu C. LVI-suunnittelu talotekniikan tehtäväluettelo TATE 95 (RT ) -toteutussuunnittelu rakennusaikaiset tehtävät ja erillistehtävät 7.3,7.6,7.15,7.26,7.31 ja yksikköhintaluettelon laadinta D. Tietojärjestelmäsuunnittelu (Rakennusautomaatio- ja tele- ja turvasuunnittelu) talotekniikan tehtäväluettelo TATE 95 (RT ) ja lisälehti (RT ) -toteutussuunnittelu rakennusaikaiset tehtävät ja erillistehtävät 7.15 ja 7.31 E. Sähkösuunnittelu talotekniikan tehtäväluettelo TATE 95 (RT ) ja lisälehti(rt ),laajuus E -toteutussuunnittelu rakennusaikaiset tehtävät ja erillistehtävät 7.3, 7.10, 7.15, ja 7.31 sekä yksikköhintaluettelon laadinta 2

3 7. Konsultin vastuu 8. Aikataulu Konsulttitoiminnan yleisten sopimusehtojen KSE 1995 kohdasta 3.23 poiketen konsultin vastuun vahingonkorvauksen yläraja on 5 x suunnittelupalkkion määrä vahinkotapahtumaa kohti, kuitenkin enintään 10 x suunnittelupalkkio. Konsultilla on oltava vastuuvakuutus, jonka vakuutusmäärä on vastaavasti vähintään 5 x suunnittelupalkkion määrä vahinkotapahtumaa kohti. Suunnittelutyön aikataulu: -suunnittelija valitaan kunnanhallituksen kokouksessa , suunnittelu voidaan käynnistää, kun päätökseen kohdistuva valitusaika on umpeutunut -kokonaissuunnitteluaika on kahdeksan kuukautta -rakennustyöt aloitetaan lokakuussa 2012 Suunnittelutyön käynnistyttyä täysipainoisesti, laaditaan tarkempi suunnitteluaikataulu 9. Valmiiden suunnitelmien palautus 10. Suunnittelupalkkio Suunnitelmat toimitetaan sähköisessä muodossa seuraaville ohjelmistoille sopivana: - Autocad -suunnitteluohjelma - Microsoft Word tekstinkäsittelyohjelma - Excel-taulukkolaskentaohjelma Paperikopiot toimitetaan erillisen sopimuksen mukaisesti, koko hankkeen ajan, yhteisesti sovitun kopiolaitoksen kautta. Tilaaja maksaa paperikopiot ja kopiointikulut erikseen. Tarjouksessa suunnittelutyö määritetään kokonaispalkkiona. Tarjouksen on sisällettävä hinnat suunnittelualoittain, kuitenkin siten, että kohteen suunnittelu toteutetaan kokonaissuunnitteluna tilaajalle. Suunnittelupalkkio on ilmoitettava euroina jaoteltuna arvonlisäverottomaan ja arvonlisäveron osuuteen. Mahdollisten lisätöiden varalta on tarjouksessa ilmoitettava tähän tehtävään osallistuvan henkilöstön veloitusperusteet. Kokonaispalkkio sisältää tehtävän suunnittelu- ja työmaakokousten sekä tarkastusten matka- ja muut kustannukset seuraavasti: -suunnittelukokouksia 10 kpl -työmaakokouksia 20 kpl -tarkastuksia 4 kpl Kokouksista on ilmoitettava yksikköhinta, jonka mukaan kokonaispalkkiota tarkastetaan kokousten tai tarkastusten määrän muuttuessa ilmoitetusta. Tilaaja vastaa ainoastaan määräämiensä matkojen kustannuksista. Tarjoushintojen on oltava voimassa asti. 3

4 11. Tarjousten palautus Suljetut tarjoukset on toimitettava klo mennessä osoitteella: Euran kunta Kirjaamo PL EURA Kuoreen merkintä Terveyskeskuksen suunnittelutarjous Hintakuori erikseen. 12.Suunnittelijoiden valinta Tarjousten arviointiperusteet 1. Laatutekijät 70 % Jokaisesta arvioitavasta laatutekijästä voi saada enintään 10 pistettä. a) Henkilöstö 25 % Jokaiseen tarjottuun suunnittelualueeseen on nimettävä riittävän kokenut asiantuntija projektinvetäjäksi. Lisäksi nimetään tarvittava määrä muuta projektihenkilöstöä. Pisteytys on seuraava: Projektipäällikkö (15 %) Arvioinnissa painotetaan kokemusta vastaavien hankkeiden johtamisesta viimeisten viiden vuoden aikana. Mikäli tarjotulla henkilöllä ei ole kokemusta alan hankkeista, henkilön referenssitiedot puuttuvat tai projektipäällikkö on kokonaan nimeämättä, annetaan arviointikohdasta nolla (0) pistettä. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota henkilön tekemien referenssitöiden innovatiivissyteen. Referenssitöistä pyydetään toimittamaan aineistoa innovatiivissyden arvioimiseksi. Muu henkilöstö (10 %) Arvioinnissa painotetaan kokemusta vastaavantyyppisten hankkeiden vaativista asiantuntijatehtävistä viimeisten viiden vuoden ajalta. Mikäli tarjotulla henkilöstöllä on vähäinen tai olematon kokemus alan hankkeista, annetaan arviointikohdasta nolla (0) pistettä. Mikäli tehtävään osoitettu henkilö toimii myös projektipäällikkönä, arvioidaan tämän henkilön kokemusta vastaavan tyyppisten hankkeiden asiantuntijatehtävistä viime vuosilta. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota henkilöstön tekemiin referenssitöihin. Referenssitöistä pyydetään toimittamaan aineistoa tämän arvioimiseksi. b) Yritys 10 % Referenssit (5 %) Arvioinnissa painotetaan yrityksen erityisosaamista ja toimintaympäristön tuntemista. 4

5 Toimintamalli eli toimintatavan kuvaus (5%) Tarjoukseen liitetyn toimintatavan kuvauksen perusteella arvioidaan yrityksen valmiuksia suoriutua tarjouspyynnön mukaisista tehtävistä tilaajaorganisaation toivomalla tavalla ja tehtävän tavoitteisiin sitoutuen. Mahdollinen yrityksen käytössä oleva laatujärjestelmä katsotaan eduksi. Mikäli yritys ei ole huolehtinut yhteiskunnallisista velvoitteistaan, tarjous hylätään. c) Tehtävän käsittely 35 % 2. Hinta 30 % Arviointi tehdään työohjelman perusteella. Työohjelman avulla voidaan todentaa konsultin tarjoamaa sisältökokonaisuutta. Hinta muutetaan pisteiksi siten, että edullisimmasta hinnasta saa parhaat hintapisteet. Erimielisyyksien ratkaiseminen Kaikki sopimuksen pätevyyttä, tutkintaa ja soveltamista koskevat mahdolliset erimielisyydet joista ei muuten päästä sopimukseen, ratkaistaan KSE 95:n mukaan paikallisessa käräjäoikeudessa. Kimmo Haapanen Tekninen johtaja LIITTEET: Toimitetaan pyydettäessä cd-levyllä - vaadittavat tarjouksen liitteet - hankesuunnitelma - pisteytysmalli - kaavaote - ilmoitus ostajan asemasta, käännetty alv - kuntoarvioraportti

Teuvan yhteiskoulun ja lukion peruskorjaus sekä laajennus

Teuvan yhteiskoulun ja lukion peruskorjaus sekä laajennus TARJOUSPYYNTÖ 1 /(5) SUUNNITTELUTARJOUSPYYNTÖ / ARKKITEHTISUUNNITTELU Teuvan yhteiskoulun ja lukion peruskorjaus sekä laajennus Teuvan kunnan tekninen toimi pyytää kirjallista suunnittelutarjousta oheisten

Lisätiedot

Suunnittelutyön perusteena on alustavat luonnossuunnitelmat, jotka ovat tämän tarjouspyynnön liitteenä.

Suunnittelutyön perusteena on alustavat luonnossuunnitelmat, jotka ovat tämän tarjouspyynnön liitteenä. Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (Savonlinnan keskussairaala) leikkausyksikön ja yhteispäivystyksen uudisrakennuksen ja saneerauksen talotekniikan suunnittelu 1. Tarjouspyyntö Pyydämme suunnittelutarjoustanne

Lisätiedot

Aatosvainion infran suunnittelu

Aatosvainion infran suunnittelu Sivu 1/6 Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta Tarjouspyyntö 24.4.2015 Aatosvainion infran suunnittelu 1 Hankinnan kohde 2 Hankinnasta tehtävä sopimus 3 Tarjoajan soveltuvuuden arviointi 4 Tarjouksen tarjouspyynnön

Lisätiedot

Koko kunnan toteuma 1-6 2015.xlsx

Koko kunnan toteuma 1-6 2015.xlsx Koko kunnan toteuma 1-6 2015.xlsx Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2015 922 Vesilahti 12.8.2015 Ta 2015 Ta-Tot.2015 TA-% 2014 TP2014 Toimintatuotot 6 313 128 2 535 783 3 777 345 40,2 2 880 055 6 110 921

Lisätiedot

RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN HANKINTAOHJELMA

RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN HANKINTAOHJELMA 1 (8) RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN HANKINTAOHJELMA 1. HANKINNAN KOHDE Hankinnan kohteena ovat Nikkilän Sydämen koulukeskuksen rakennuttamis- ja valvontatehtävät. Nikkilän Sydän on Sipoon Nikkilään v. 2016

Lisätiedot

Osmajoentie 75, 78210Varkaus

Osmajoentie 75, 78210Varkaus Osmajoentie 75, 78210Varkaus YHTEYSTIEDOT RAKENNUTTAJA PL 87 70101 KUOPIO RAKENNUTTAJAN YHTEYSHENKILÖT Tulosaluejohtaja, tilapalvelut Ari Orsjoki 044-785 3005 ari.orsjoki@sakky.fi Rakennuttaja Tapani Lehmusaho

Lisätiedot

Lisätietoja tarjouspyynnöstä antavat seuraavat henkilöt tilaajan puolesta

Lisätietoja tarjouspyynnöstä antavat seuraavat henkilöt tilaajan puolesta Alakorkalon jäteaseman laajennus, vaihe 2 Alakorkalon jäteaseman rakennussuunnitelmien laatiminen jätteen kuormauskatokselle, ajoneuvovaa alle ja lajitteluhallille alueen liikennejärjestelyineen 1. Tehtävän

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA 28.6.2013 1(5) TIITUSPOHJAN KOULU JA PÄIVÄKOTI

LAUKAAN KUNTA 28.6.2013 1(5) TIITUSPOHJAN KOULU JA PÄIVÄKOTI LAUKAAN KUNTA 28.6.2013 1(5) Tekninen osasto TIITUSPOHJAN KOULU JA PÄIVÄKOTI Tilapalvelu TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖ TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖSUUNNITTELUSTA Laukaan kunnan tilapalvelu pyytää tarjoustanne sähkösuunnittelutehtävistä

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA 21.1.2014 1(5) Kehitysvammaisten palveluasuminen, autettu asuminen, uudisrakennus

LAUKAAN KUNTA 21.1.2014 1(5) Kehitysvammaisten palveluasuminen, autettu asuminen, uudisrakennus LAUKAAN KUNTA 21.1.2014 1(5) Tekninen osasto KEHITYSVAMMAISTEN Tilapalvelu PALVELUASUMINEN AUTETTU ASUMINEN TARJOUSPYYNTÖ RAK TARJOUSPYYNTÖ RAKENNESUUNNITTELUSTA Laukaan kunnan tilapalvelu pyytää tarjoustanne

Lisätiedot

Kemiönsaaren kunta Tarjouspyyntö 19.12.2014 Dnro 329/2014

Kemiönsaaren kunta Tarjouspyyntö 19.12.2014 Dnro 329/2014 Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2015 30.4.2017 + yhden (1) vuoden tilaajan optio Sisällys 1 Hankinnan kohde...2 1.1 Suunnittelutoimialat...2 1.2 Hankekohtaiset toimeksiannot sopimusaikana...3

Lisätiedot

Kittilän teollisuusalueen asemakaava Kirkonkylän asemakaavan muutos (Ylä-Kittilän niitty)

Kittilän teollisuusalueen asemakaava Kirkonkylän asemakaavan muutos (Ylä-Kittilän niitty) SUUNNITTELUOHJELMA Kittilän asemakaavat: Kittilän teollisuusalueen asemakaava Kirkonkylän asemakaavan muutos (Ylä-Kittilän niitty) Sisällys: 1. TEHTÄVÄN MÄÄRITYS... 3 1.1. Suunnitteluhanke... 3 1.2. Konsulttityön

Lisätiedot

TIE-, KATU- JA ALUETEKNISTEN TÖIDEN SUUNNITTELUN KUMPPANUUSSOPIMUS AJALLE 1.2.2013-31.12.2014. Tarjouksessa tulee liittää seuraavat selvitykset:

TIE-, KATU- JA ALUETEKNISTEN TÖIDEN SUUNNITTELUN KUMPPANUUSSOPIMUS AJALLE 1.2.2013-31.12.2014. Tarjouksessa tulee liittää seuraavat selvitykset: 1(6) TIE-, KATU- JA ALUETEKNISTEN TÖIDEN SUUNNITTELUN KUMPPANUUSSOPIMUS AJALLE 1.2.2013-31.12.2014 Kokemäen kaupungin yhdyskuntaosasto pyytää tarjoustanne erikseen sopimuskauden aikana hankekohtaisesti

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KAUPUNGINTALON HANKE- JA RAKENNUSSUUNNITTELUSTA

TARJOUSPYYNTÖ KAUPUNGINTALON HANKE- JA RAKENNUSSUUNNITTELUSTA Ylivieskan kaupunki Kyöstintie 4 84100 YLIVIESKA, 08 42941, fax 08 4294229 TARJOUSPYYNTÖ 27.5.2015 Hanke: Ylivieskan kaupungintalon peruskorjaus TARJOUSPYYNTÖ KAUPUNGINTALON HANKE- JA RAKENNUSSUUNNITTELUSTA

Lisätiedot

Kumppanuus konsulttitoiminnassa ISBN 952-213-021-4

Kumppanuus konsulttitoiminnassa ISBN 952-213-021-4 Kumppanuus konsulttitoiminnassa ISBN 952-213-021-4 Suomen Kuntaliitto 2005 Kumppanuus konsulttitoiminnassa SUOMEN KUNTALIITTO HELSINKI 2005 1 Alkusanat Kunnallistekniikalle on tyypillistä hankkeiden suuri

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA YLÄ-LEVIN KATU- JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELU

KITTILÄN KUNTA YLÄ-LEVIN KATU- JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELU Tarjouspyyntö Sivu 1 / 5 KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto TARJOUSPYYNTÖ KITTILÄN KUNTA YLÄ-LEVIN KATU- JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELU Tarjouspyynnön kohde: Kittilän kunta pyytää Teiltä kokonaishintatarjousta Ylä-

Lisätiedot

JULKISTEN YKSILÖIMÄTTÖMIEN PALVELURAKENNUSTEN RAKENTAMIS- JA ASENNUSPALVELUIDEN PUITESOPIMUS

JULKISTEN YKSILÖIMÄTTÖMIEN PALVELURAKENNUSTEN RAKENTAMIS- JA ASENNUSPALVELUIDEN PUITESOPIMUS MÄNTSÄLÄN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 7/2010 (1/5) JULKISTEN YKSILÖIMÄTTÖMIEN PALVELURAKENNUSTEN RAKENTAMIS- JA ASENNUSPALVELUIDEN PUITESOPIMUS 1 Hankinnan kohde Hankinta koskee rakentamis- ja asennuspalveluja

Lisätiedot

LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE

LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE TARJOUSPYYNTÖ 1 / 8 LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE Hankinnan kohteena on konsulttityö Laajasalon raitiotien kysyntäennusteen laatimiseksi Työn sisältö ja aikataulu Hankintamenettely Työn sisältö

Lisätiedot

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014 Asiakirjaluettelo PYHÄJOEN KUNTA Yppärin koulu Uudisrakennus KVR- URAKKATARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT Päiväys Tarjouspyyntökirje 21.2.2014 Urakkatarjouslomake 21.2.2014 Urakkaohjelma 21.2.2014 Työturvallisuusliite

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA 28.01.2013 Hallintopalvelut

SOTKAMON KUNTA 28.01.2013 Hallintopalvelut 1 SOTKAMON KUNTA 28.01.2013 Hallintopalvelut TARJOUSPYYNTÖ SOTKAMON KUNNAN JA SEN OMISTAMIEN TYTÄRYHTIÖIDEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTAMISESTA Kansallinen hankinta Sotkamon kunnan lakisääteisten ja

Lisätiedot

Virtasalmen kaatopaikan sulkemisen pintarakenneurakka 32790 / 2015

Virtasalmen kaatopaikan sulkemisen pintarakenneurakka 32790 / 2015 1/9 TARJOUSPYYNTÖ 32790 / 2015 Virtasalmen kaatopaikan sulkemisen pintarakenneurakka 32790 / 2015 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Tapani Mähönen PL 125 76101 Pieksämäki Suomi puh. +358

Lisätiedot

KOKONAISSUUNNITTELU, TARJOUSPYYNTÖ Hanke: Rantsilan päiväkoti

KOKONAISSUUNNITTELU, TARJOUSPYYNTÖ Hanke: Rantsilan päiväkoti 1 TARJOUSPYYNTÖ 30.6.2014 Sivu 1/ 5 Rantsilan päiväkoti Tilaaja: Siikalatvan kunta Tekniset palvelut Pulkkilantie 4 92600 PULKKILA KOKONAISSUUNNITTELU, TARJOUSPYYNTÖ Hanke: Rantsilan päiväkoti SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KO RS HOLM MUS TASAARI

KO RS HOLM MUS TASAARI Tarjouspyyntö I (5) TARJOUSPYYNTö pyytää tarjouksia tie- ja kunnallisteknisten suunnitelmien laatimisesta asemakaava-alueelle Vikby 2. Hankintayksikkö / tekninen osasto, Yhteyshenkilöt: rakennuttajainsinööri

Lisätiedot

Hankinnat tehdään julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) annetun lain mukaisesti. Hankinnoissa noudatetaan avointa menettelyä.

Hankinnat tehdään julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) annetun lain mukaisesti. Hankinnoissa noudatetaan avointa menettelyä. PALTAMON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 22.11.2012 1 PALTAMON KUNNAN LAKISÄÄTEISET TILINTARKASTUSPALVELUT VUOSILLE 2013 2016 1. TILINTARKASTUSPALVELUT VUOSILLE 2013-2016 Paltamon kunta pyytää sitovaa kirjallista

Lisätiedot

24.02.2015. Sipoon kunnan Kehitys- ja kaavoituskeskus pyytää tarjoustanne asemakaavan laatimiseksi Sipoon kunnan Boxin kylän alueelle.

24.02.2015. Sipoon kunnan Kehitys- ja kaavoituskeskus pyytää tarjoustanne asemakaavan laatimiseksi Sipoon kunnan Boxin kylän alueelle. TARJOUSPYYNTÖ 1 (9) Tilaaja: Sipoon kunta PL 7 (Iso Kylätie 18) 04131 Sipoo SIPOON BOXIN TYÖPAIKKA-ALUEEN ASEMAKAAVA Sipoon kunnan pyytää tarjoustanne asemakaavan laatimiseksi Sipoon kunnan Boxin kylän

Lisätiedot

Oulaisten terveyskeskuksen ns. vuodeosastosiiven peruskorjaus OULAINEN

Oulaisten terveyskeskuksen ns. vuodeosastosiiven peruskorjaus OULAINEN Oulaisten terveyskeskuksen ns. vuodeosastosiiven peruskorjaus OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 31.5.2014 RAKENNUSURAKKA LVI - TYÖT SÄHKÖTYÖT RAKENNUSAUTOMAATIO SPRINKLAUS Oulaisten terveyskeskuksen peruskorjaus,

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Sivu 2/6

TARJOUSPYYNTÖ. Sivu 2/6 9.6.2015 Sivu 1/6 Tilaaja: PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: HAMK, Visamäki Korkeakoulukeskuksen laajentaminen KOKONAISSUUNNITTELU, TARJOUSPYYNTÖ Hämeen Ammattikorkeakoulu keskittää toimintansa Visamäen

Lisätiedot

Hankinnat tehdään julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) annetun lain mukaisesti. Hankinnoissa noudatetaan avointa menettelyä.

Hankinnat tehdään julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) annetun lain mukaisesti. Hankinnoissa noudatetaan avointa menettelyä. PALTAMON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 22.11.2012 1 PALTAMON KUNNAN LAKISÄÄTEISET TILINTARKASTUSPALVELUT VUOSILLE 2013 2016 1. TILINTARKASTUSPALVELUT VUOSILLE 2013-2016 Paltamon kunta pyytää sitovaa kirjallista

Lisätiedot

KOKONAISSUUNNITTELU, TARJOUSPYYNTÖ

KOKONAISSUUNNITTELU, TARJOUSPYYNTÖ Tilaaja: Hattulan kunta 13880 HATTULA Sivu 1/7 Hanke: KOKONAISSUUNNITTELU, 1 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 2/7 SISÄLLYSLUETTELO... 2 1 Yleistä... 3 2 Hankintailmoitus... 3 3 Hankintamenettely... 3 4 Tarjous...

Lisätiedot

Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita:

Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Rakennuskohde YLIVIESKAN LUKIO PERUSPARANNUS U R A K K A O H J E L M A (Y S E 9 8 ) Päiväys 12.8.2014 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Pääurakka (rakennusurakka) LVI-urakka Sähköurakka Automaatiourakka

Lisätiedot

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 6 / 2010

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 6 / 2010 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 6 / 2010 Valtuusto 18.10.2010 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 18.10.2010 maanantai kello 18.00-19.00 PAIKKA Euran kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET läsnä poissa Aaltonen Asta

Lisätiedot