Laihian kunta rakennuttaa Keskuskoulun tontille kerrosalaltaan 2055 m 2 uudisrakennuksen.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Laihian kunta rakennuttaa Keskuskoulun tontille kerrosalaltaan 2055 m 2 uudisrakennuksen."

Transkriptio

1 Laihian Kunta 1(6) SUUNNITTELUPALVELUJEN TARJOUSPYYNTÖ Pyydämme tarjoustanne Monnarin koulun uudisrakennuksen arkkitehti-, rakenne-, LVI- AS- ja geosuunnittelusta tämän tarjouspyynnön ja liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti. TILAAJA JA HANKINTA Tilaaja Laihian kunta Laihiantie 50, Laihia Yhteyshenkilö: vs. tekninen johtaja Masa Hiipakka, puhelin , sähköposti: Hankinta Hankinta koostuu suunnittelukokonaisuudesta, jonka tulee sisältää Arkkitehtisuunnittelun (sis. pääsuunnittelijan tehtävät), Rakennesuunnittelun, Talotekniikkasuunnittelun ja Geotekniikan suunnittelutehtävät. Suunnittelija valitaan avoimella menettelyllä. Tarjouksien tulee olla perillä tilaajalla viimeistään keskiviikkona kello 12:00. Lisätietoja antaa vs. tekninen johtaja Masa Hiipakka. HANKE Laihian kunta rakennuttaa Keskuskoulun tontille kerrosalaltaan 2055 m 2 uudisrakennuksen. Suunnittelu tehdään vuoden 2015 aikana siten, että suunnitelmat ovat valmiina mennessä, rakentaminen käynnistyy helmi-maaliskuussa 2016 ja rakennus valmistuu elokuussa Suunnittelu alkaa välittömästi, kun hankintasopimus on tehty, sopimus voidaan allekirjoittaa aikaisintaan Kohde Keskuskoulun tontille rakennettava uudisrakennus, johon tulee 3 esiopetusluokkaa ja 5 opetusluokkaa, musiikkiluokka ja teknisen työn tilat hyväksytyn luonnossuunnitelman tila-

2 Laihian Kunta 2(6) ohjelman mukaisesti. Keskuskoulun keittiötä laajennetaan, ja vanhoja tiloja peruskorjataan n. 80 %:n korjausasteella n. 221 m 2 osalta. Laajennusosuus 100 m 2. Rakennettava ala on n brm 2, josta alakoulun osuus 2055 brm 2 ja keittiöllä 221 brm 2. Rakennuspaikan sijainti: Länsitie 62. Hanke toteutetaan matalaenergiarakennuksena ja kosteudenhallintasuunnitteluun kiinnitetään erityistä huomiota (RIL ). Rakennus liitetään kaukolämpöön. Kohteen tilaohjelma ja tarkemmat tiedot ovat liitteenä olevassa luonnossuunnitelmassa. Osapuolet Tilaajan edustajana toimeksiannon suorittamiseen liittyvissä asioissa on vs. tekninen johtaja Masa Hiipakka. Rakennuksen käyttäjien edustajana on sivistys- ja vapaa-ajan johtaja. Tarjouskilpailun perusteella valittavat suunnitteluvaiheen osapuolet ovat: Arkkitehtisuunnittelija Rakennesuunnittelija Pohjarakennussuunnittelija Talotekniikan suunnittelijat Tilaaja päättää toteutussuunnittelun aikana mahdollisesti tarvittavan erityisasiantuntemuksen hankkimisesta (kosteudenhallintasuunnittelu/rakennusfysiikka, liikenne jne.) Toteutus Rakennus toteutetaan jaettuna kokonaisurakkana. Budjetti Hankkeen kokonaisbudjetti on euroa. Hinta on annettu verottomana. TEHTÄVÄ Arkkitehtisuunnittelu käsittää Arkkitehtisuunnittelun tehtäväluettelon ARK 95 kohtien 4-6 mukaiset perustehtävät mukaan lukien pääsuunnittelutehtävät (PS). Tehtäviin eivät sisälly tehtäväluettelon täydentävät tehtävät. Rakennesuunnittelu käsittää Rakennesuunnittelun tehtäväluettelon RAK 95 kohtien 3-6 mukaiset perustehtävät lukuun ottamatta täydentäviä tehtäviä. Täydentävät tehtävät tilataan tarvittaessa erikseen.

3 Laihian Kunta 3(6) Talotekniikkasuunnittelu käsittää Talotekniikan suunnittelun tehtäväluettelon TATE 95 kohtien 3-6 mukaiset tehtävät. Geotekniikan suunnittelu käsittää geosuunnittelun tehtäväluettelon GEO 95 kohtien 3-5 mukaiset perustehtävät lukuun ottamatta täydentäviä tehtäviä. Täydentävät tehtävät tilataan tarvittaessa erikseen. Tehtävän suorittaminen vaatii osallistumista suunnittelu- ja työmaakokouksiin. Suunnittelukokoukset pidetään Laihian kunnantalolla os. Laihiantie 50, Laihia ja työmaakokoukset työmaalla os. Länsitie 62, Laihia. SOPIMUSEHDOT Sopimus Toimeksiannosta laaditaan konsulttisopimus lomakkeelle RT Toimeksiannossa noudatetaan seuraavia sopimusasiakirjoja seuraavassa pätevyysjärjestyksessä: 1. Konsulttisopimus 2. Sopimusneuvottelun pöytäkirja 3. Maksuerätaulukko ja tuntiveloitushinnasto 4. Tarjouspyyntö liitteineen 5. Tarjous liitteineen 6. Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE 1995, Arkkitehtisuunnittelun tehtäväluettelo ARK 95, Rakennesuunnittelun tehtäväluettelo RAK 95, Talotekniikan suunnittelun tehtäväluettelo TATE 95 ja Geosuunnittelun tehtäväluettelo GEO 95. Veloitusperusteet Palkkiomuoto on kokonaispalkkio: KSE 1995 kohta Palkkio laskutetaan erikseen laadittavan, suunnittelutyön etenemiseen perustuvan maksuerätaulukon mukaisesti. Muutos- ja lisätöistä sovitaan etukäteen ja ne veloitetaan aikapalkkioina henkilöryhmittäin hankkeeseen vahvistettavan tuntiveloitushinnaston mukaisesti. VAATIMUKSET PALVELUN TARJOAJALLE Vähimmäisvaatimukset yritykselle Yrityksen tulee olla merkitty Suomen ammatti- ja elinkeinorekisteriin ja työnantajavelvoitteiden tulee olla suoritetut.

4 Laihian Kunta 4(6) Yrityksellä tulee olla voimassa oleva KSE 1995:n mukaiset vastuut kattava konsulttivastuuvakuutus. Vaatimukset henkilöstölle Pääsuunnittelijan ja projektista vastaavan Arkkitehtisuunnittelijan suunnittelusta vastaavan suunnittelijan tulee täyttää vähintään RakMK A2 kohdan mukaisen vaativuusluokan A edellyttämät tehtävän kelpoisuusehdot. Rakennesuunnittelijan suunnittelusta vastaavan suunnittelijan tulee täyttää vähintään RakMK A2 kohdan mukaisen vaativuusluokan A edellyttämät tehtävän kelpoisuusehdot. Talotekniikan suunnittelusta vastaavien suunnittelijoiden tulee täyttää vähintään RakMK A2 kohdan 4.2. mukaisen vaativuusluokan A edellyttämät tehtävän kelpoisuusehdot TARJOUKSEN SISÄLTÖ Tarjous tehdään suomen kielellä. Tarjouksen tulee perustua tähän tarjouspyyntökirjeeseen ja liiteasiakirjoihin. Tarjouksen tulee sisältää suunnittelijan osallistumisen suunnittelukokouksiin 8 kokouksen osalta ja työmaakokouksiin 14 työmaakokouksen osalta (sisältää vastaanottotarkastuksen). Tämän yli menevältä osalta kokoukset korvataan kunnallisen matkustussäännön mukaisesti. Muut tarjouksen tekemisessä tarpeelliset asiakirjat, joita ei tarjouspyynnön yhteydessä lähetetä: Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE 1995 Arkkitehtisuunnittelun tehtäväluettelo ARK 95 Rakennesuunnittelun tehtäväluettelo RAK 95 Talotekniikan suunnittelun tehtäväluettelo TATE 95 Geosuunnittelun tehtäväluettelo GEO 95 RakMK A2 (RT RakMK-21202) Tarjouksen sisältöohje Tarjouksessa tulee esittää kyseiseen suunnittelutehtävään suunnittelua tarjoava yritys, tehtävään osallistuvat avainhenkilöt ja tarjouksen hintatiedot. Tarjouskirjeestä tulee käydä ilmi, että tarjous on voimassa ja antajaansa sitova vähintään yhden kuukauden tarjousajasta lukien.

5 Laihian Kunta 5(6) TARJOUKSEEN LIITETTÄVÄT ASIAKIRJAT Tarjoajan kelpoisuuden osoittamiseksi tulee tarjoukseen liittää seuraavat asiakirjat, jotka ovat enintään 2 kk vanhoja: todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus todistus lakisääteisten työeläkemaksujen maksamisesta todistus konsulttivastuuvakuutuksesta kaupparekisteriote todistus ennakkoperintärekisteriin ja arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröitymisestä. selvitys yrityksen teknisestä suorituskyvystä: referenssitiedot vastaavista hankkeista selvitys työhön käytettävistä ohjelmista ja sovelluksista kuvaus tarjoajan laatujärjestelmästä Tarjouksen sisällön arviointia varten tulee esittää: Työhön osallistuvat avainhenkilöt ja heidän referenssinsä Kuinka suuren osan koko projektin aikaisesta työmäärästään projektipäällikön ja pääasiantuntijoiden on arvioitu käyttävän tarjotun työn tekemiseen. Alustava kuvaus toimeksiannon hoitotavasta (lähestymistapa, organisointi, aikataulutus, asiantuntijoiden keskinäinen työnjako, tiedonhaku, mallinnus, vuorovaikutus ja viestintä, kokouskäytäntö, raportointi, yhteistyö tilaajan kanssa jne.) Lyhyt kuvaus laadunvarmistuksesta Tarjouksen hintatiedot annetaan liitteenä olevalla tarjouslomakkeella, jonka jäsentelyn mukaisesti esitetään: kokonaispalkkio ilman arvonlisäveroa erittely kokonaispalkkiosta osatehtäviin arvio kokonaistyömäärästä ja työmäärien jakautumisesta arvio pääsuunnittelijan tehtävien työmäärästä lisätöissä käytettävät tuntiveloitushinnat henkilöryhmittäin Myös tarjouslomakkeessa tulee olla tarjoajan allekirjoitus. TARJOUKSEN JÄTTÄMINEN Tarjouskuori merkitään tunnisteilla: Monnarin alakoulun suunnittelutarjous Tarjouksen on saavuttava tilaajalle kaikkine liitteineen klo mennessä osoitteella: Laihian kunta/tekninen toimi Laihiantie 50, Laihia

6 Laihian Kunta 6(6) Tarjouksen voi toimittaa määräaikaan mennessä myös sähköpostilla osoitteeseen: Tällöin on sama aineisto toimitettava kahden päivän sisällä jälkikäteen myös postitse. TARJOUSTEN KÄSITTELY Tilaajalla on oikeus pyytää ja tarjouksen antajalla velvollisuus antaa tarjousten käsittelyssä mahdollisesti tarvittavia lisäselvityksiä. Jos esimerkiksi tarjoushinta ei näytä olevan oikeassa suhteessa palvelun toimittamisen vaatimiin kustannuksiin, voi tilaaja pyytää asiallista lisäselvitystä. Tilaaja voi hankintalain mukaisissa tilanteissa hylätä kaikki tarjoukset. Tilaaja ilmoittaa hylkäämisestä ensi tilassa tarjouksen tekijälle. Edullisin tarjous määritetään halvimman hinnan perusteella. Hinta lasketaan kaikkien suunnittelualojen yhteishintana. Tilaaja lähettää hankintapäätöksen perusteluineen ja valitusohjeineen tarjoajalle ilmoituksena tarjouskilpailun tuloksesta. Tarjouksen ovat hankilain mukaisesti julkisia liikesalaisuuksia lukuun ottamatta. Tilaajaa sitova sopimus syntyy sopimusasiakirjojen allekirjoittamisella. Ennen sopimuksen allekirjoittamista pidetään edullisimman tarjouksen tekijän kanssa sopimusneuvottelu, jossa käydään läpi tarjouksen sisältö ja muut sopimuksen solmimisen edellyttämät asiat. Laihialla Laihian kunta, tekninen toimi Masa Hiipakka, vs. tekninen johtaja LIITTEET Luonnospiirustukset 17. ja Havainne Keittiön katot kustannusarvio Monnari Laihian koulu_63345_a1sheetlong

Teuvan yhteiskoulun ja lukion peruskorjaus sekä laajennus

Teuvan yhteiskoulun ja lukion peruskorjaus sekä laajennus TARJOUSPYYNTÖ 1 /(5) SUUNNITTELUTARJOUSPYYNTÖ / ARKKITEHTISUUNNITTELU Teuvan yhteiskoulun ja lukion peruskorjaus sekä laajennus Teuvan kunnan tekninen toimi pyytää kirjallista suunnittelutarjousta oheisten

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KAUPUNGINTALON HANKE- JA RAKENNUSSUUNNITTELUSTA

TARJOUSPYYNTÖ KAUPUNGINTALON HANKE- JA RAKENNUSSUUNNITTELUSTA Ylivieskan kaupunki Kyöstintie 4 84100 YLIVIESKA, 08 42941, fax 08 4294229 TARJOUSPYYNTÖ 27.5.2015 Hanke: Ylivieskan kaupungintalon peruskorjaus TARJOUSPYYNTÖ KAUPUNGINTALON HANKE- JA RAKENNUSSUUNNITTELUSTA

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA 21.1.2014 1(5) Kehitysvammaisten palveluasuminen, autettu asuminen, uudisrakennus

LAUKAAN KUNTA 21.1.2014 1(5) Kehitysvammaisten palveluasuminen, autettu asuminen, uudisrakennus LAUKAAN KUNTA 21.1.2014 1(5) Tekninen osasto KEHITYSVAMMAISTEN Tilapalvelu PALVELUASUMINEN AUTETTU ASUMINEN TARJOUSPYYNTÖ LVIA TARJOUSPYYNTÖ LVIA-SUUNNITTELUSTA Laukaan kunnan tilapalvelu pyytää tarjoustanne

Lisätiedot

Aatosvainion infran suunnittelu

Aatosvainion infran suunnittelu Sivu 1/6 Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta Tarjouspyyntö 24.4.2015 Aatosvainion infran suunnittelu 1 Hankinnan kohde 2 Hankinnasta tehtävä sopimus 3 Tarjoajan soveltuvuuden arviointi 4 Tarjouksen tarjouspyynnön

Lisätiedot

Koko kunnan toteuma 1-6 2015.xlsx

Koko kunnan toteuma 1-6 2015.xlsx Koko kunnan toteuma 1-6 2015.xlsx Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2015 922 Vesilahti 12.8.2015 Ta 2015 Ta-Tot.2015 TA-% 2014 TP2014 Toimintatuotot 6 313 128 2 535 783 3 777 345 40,2 2 880 055 6 110 921

Lisätiedot

Osmajoentie 75, 78210Varkaus

Osmajoentie 75, 78210Varkaus Osmajoentie 75, 78210Varkaus YHTEYSTIEDOT RAKENNUTTAJA PL 87 70101 KUOPIO RAKENNUTTAJAN YHTEYSHENKILÖT Tulosaluejohtaja, tilapalvelut Ari Orsjoki 044-785 3005 ari.orsjoki@sakky.fi Rakennuttaja Tapani Lehmusaho

Lisätiedot

Maantien 69 Rannankyläntien ja Hitonlahdentien kiertoliittymä (KU), Äänekoski

Maantien 69 Rannankyläntien ja Hitonlahdentien kiertoliittymä (KU), Äänekoski TARJOUSPYYNTÖ 1 (8) Hankintailmoitus Hilmassa 7.8.2012 Maantien 69 Rannankyläntien ja Hitonlahdentien kiertoliittymä (KU), Äänekoski Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyytää urakkatarjoustanne

Lisätiedot

Työn sisältö on arkkitehti ja pääsuunnittelu kokonaissuorituksena näiden laskenta-asiakirjojen mukaisessa laajuudessa.

Työn sisältö on arkkitehti ja pääsuunnittelu kokonaissuorituksena näiden laskenta-asiakirjojen mukaisessa laajuudessa. 1 Arkkitehtisuunnittelu Pyydämme suunnittelutarjoustanne Hattulan kunnan vanhainkoti Tuulia-kodin peruskorjauksen ja laajennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelusta tehtyjen hankesuunnitelmien mukaisessa

Lisätiedot

Lisätietoja tarjouspyynnöstä antavat seuraavat henkilöt tilaajan puolesta

Lisätietoja tarjouspyynnöstä antavat seuraavat henkilöt tilaajan puolesta Alakorkalon jäteaseman laajennus, vaihe 2 Alakorkalon jäteaseman rakennussuunnitelmien laatiminen jätteen kuormauskatokselle, ajoneuvovaa alle ja lajitteluhallille alueen liikennejärjestelyineen 1. Tehtävän

Lisätiedot

TIE-, KATU- JA ALUETEKNISTEN TÖIDEN SUUNNITTELUN KUMPPANUUSSOPIMUS AJALLE 1.2.2013-31.12.2014. Tarjouksessa tulee liittää seuraavat selvitykset:

TIE-, KATU- JA ALUETEKNISTEN TÖIDEN SUUNNITTELUN KUMPPANUUSSOPIMUS AJALLE 1.2.2013-31.12.2014. Tarjouksessa tulee liittää seuraavat selvitykset: 1(6) TIE-, KATU- JA ALUETEKNISTEN TÖIDEN SUUNNITTELUN KUMPPANUUSSOPIMUS AJALLE 1.2.2013-31.12.2014 Kokemäen kaupungin yhdyskuntaosasto pyytää tarjoustanne erikseen sopimuskauden aikana hankekohtaisesti

Lisätiedot

Kemiönsaaren kunta Tarjouspyyntö 19.12.2014 Dnro 329/2014

Kemiönsaaren kunta Tarjouspyyntö 19.12.2014 Dnro 329/2014 Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2015 30.4.2017 + yhden (1) vuoden tilaajan optio Sisällys 1 Hankinnan kohde...2 1.1 Suunnittelutoimialat...2 1.2 Hankekohtaiset toimeksiannot sopimusaikana...3

Lisätiedot

RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN HANKINTAOHJELMA

RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN HANKINTAOHJELMA 1 (8) RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN HANKINTAOHJELMA 1. HANKINNAN KOHDE Hankinnan kohteena ovat Nikkilän Sydämen koulukeskuksen rakennuttamis- ja valvontatehtävät. Nikkilän Sydän on Sipoon Nikkilään v. 2016

Lisätiedot

Tarjouksen tulee perustua tähän tarjouspyyntökirjeeseen. Tarjouksen perusteena ovat seuraavat asiakirjat: (www.valtimo.fi) Tarjouspyynnön asiakirjat:

Tarjouksen tulee perustua tähän tarjouspyyntökirjeeseen. Tarjouksen perusteena ovat seuraavat asiakirjat: (www.valtimo.fi) Tarjouspyynnön asiakirjat: Valtimon kunta Tekninen lautakunta Kunnantie 1 75700 Valtimo 02.05.2014 Hankintailmoitus HILMA- järjestelmässä URAKKATARJOUSPYYNTÖ Valtimon kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjoustanne Hiekkalahti Ylä-Valtimo

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA 28.6.2013 1(5) TIITUSPOHJAN KOULU JA PÄIVÄKOTI

LAUKAAN KUNTA 28.6.2013 1(5) TIITUSPOHJAN KOULU JA PÄIVÄKOTI LAUKAAN KUNTA 28.6.2013 1(5) Tekninen osasto TIITUSPOHJAN KOULU JA PÄIVÄKOTI Tilapalvelu TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖ TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖSUUNNITTELUSTA Laukaan kunnan tilapalvelu pyytää tarjoustanne sähkösuunnittelutehtävistä

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA 21.1.2014 1(5) Kehitysvammaisten palveluasuminen, autettu asuminen, uudisrakennus

LAUKAAN KUNTA 21.1.2014 1(5) Kehitysvammaisten palveluasuminen, autettu asuminen, uudisrakennus LAUKAAN KUNTA 21.1.2014 1(5) Tekninen osasto KEHITYSVAMMAISTEN Tilapalvelu PALVELUASUMINEN AUTETTU ASUMINEN TARJOUSPYYNTÖ RAK TARJOUSPYYNTÖ RAKENNESUUNNITTELUSTA Laukaan kunnan tilapalvelu pyytää tarjoustanne

Lisätiedot

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662 1/6 Vastaanottaja:..2015 URAKKATARJOUSPYYNTÖ SIUNTION KUNTA KARLSÅKERIN ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Lisätiedot

03.02.2015. Tehtävät voivat sisältää seuraavia suunnittelutehtäviä (pääpainotus lihavoitu):

03.02.2015. Tehtävät voivat sisältää seuraavia suunnittelutehtäviä (pääpainotus lihavoitu): TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) TALONRAKENNUKSEN HANKESUUNNITTELUN, TARVESELVITYSTEN JA VASTAAVI- EN ERIKSEEN MÄÄRITTELEMÄTTÖMIEN SUUNNITELMIEN JA SELVITYSTEN PUITE- SOPIMUS VUODELLE 2015. Kirkkonummen kunnan yhdyskuntatekniikan

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA YLÄ-LEVIN KATU- JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELU

KITTILÄN KUNTA YLÄ-LEVIN KATU- JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELU Tarjouspyyntö Sivu 1 / 5 KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto TARJOUSPYYNTÖ KITTILÄN KUNTA YLÄ-LEVIN KATU- JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELU Tarjouspyynnön kohde: Kittilän kunta pyytää Teiltä kokonaishintatarjousta Ylä-

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT RAKENNUTTAMISPALVELUT

TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT RAKENNUTTAMISPALVELUT Länsimetro Rakennuttamispalvelut TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT RAKENNUTTAMISPALVELUT Länsimetro Oy 9.5.2008 1 Länsimetro TARJOUSPYYNTÖ 2 (10) Rakennuttamispalvelut 9.5.2008 SISÄLLYSLUETTELO: TEHTÄVÄ 3 1. TARJOUKSEN

Lisätiedot

PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016

PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016 Tarjouspyyntö 1 (5) PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016 1 Hankinnan yksilöinti Järvenpään kaupunki pyytää tarjoustanne pienten ja kiireellisten katuvalaistuskohteiden suunnittelusta.

Lisätiedot

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

Kittilän teollisuusalueen asemakaava Kirkonkylän asemakaavan muutos (Ylä-Kittilän niitty)

Kittilän teollisuusalueen asemakaava Kirkonkylän asemakaavan muutos (Ylä-Kittilän niitty) SUUNNITTELUOHJELMA Kittilän asemakaavat: Kittilän teollisuusalueen asemakaava Kirkonkylän asemakaavan muutos (Ylä-Kittilän niitty) Sisällys: 1. TEHTÄVÄN MÄÄRITYS... 3 1.1. Suunnitteluhanke... 3 1.2. Konsulttityön

Lisätiedot

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) RAHOITUSLEASING VUOSILLE 2014-2016 Järvenpään kaupunki pyytää tarjoustanne rahoitusleasingista. Tarjousta pyydetään kolmelle (3) vuodelle (sopimuksen arvioitu alkamisajankohta on 31.8.2014)

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN VERKKOSIVUISTA www.korsholm.fi/www.mustasaari.fi

TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN VERKKOSIVUISTA www.korsholm.fi/www.mustasaari.fi Tarjouspyyntö 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN VERKKOSIVUISTA www.korsholm.fi/www.mustasaari.fi Mustasaaren kunta uudistaa kunnan verkkosivut sekä henkilökunnalle tarkoitetun intranetin ja luottamushenkilöille

Lisätiedot

EURAN TERVEYSKESKUS-VANHAIKODIN LAAJENNUKSEN JA PERUSKORJAUKSEN SUUNNITTELU

EURAN TERVEYSKESKUS-VANHAIKODIN LAAJENNUKSEN JA PERUSKORJAUKSEN SUUNNITTELU TARJOUSPYYNTÖ 23.6.2011 EURAN TERVEYSKESKUS-VANHAIKODIN LAAJENNUKSEN JA PERUSKORJAUKSEN SUUNNITTELU 1. Tilaaja Euran kunta Tekniset palvelut PL 22 27511 Eura 2. Tilaajan yhteyshenkilöt Tekninen johtaja

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 27.6.2013 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN RAKENNESUUNITELMAN 2030 UUDISTAMINEN

TARJOUSPYYNTÖ 27.6.2013 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN RAKENNESUUNITELMAN 2030 UUDISTAMINEN TARJOUSPYYNTÖ 27.6.2013 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN RAKENNESUUNITELMAN 2030 UUDISTAMINEN Hankintamenettely Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä pyytää tarjoustanne Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelman

Lisätiedot

LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE

LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE TARJOUSPYYNTÖ 1 / 8 LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE Hankinnan kohteena on konsulttityö Laajasalon raitiotien kysyntäennusteen laatimiseksi Työn sisältö ja aikataulu Hankintamenettely Työn sisältö

Lisätiedot

Suunnittelutyön perusteena on alustavat luonnossuunnitelmat, jotka ovat tämän tarjouspyynnön liitteenä.

Suunnittelutyön perusteena on alustavat luonnossuunnitelmat, jotka ovat tämän tarjouspyynnön liitteenä. Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (Savonlinnan keskussairaala) leikkausyksikön ja yhteispäivystyksen uudisrakennuksen ja saneerauksen talotekniikan suunnittelu 1. Tarjouspyyntö Pyydämme suunnittelutarjoustanne

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON SEUTUYHTEISTYÖN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON SEUTUYHTEISTYÖN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN TARJOUSPYYNTÖ TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON SEUTUYHTEISTYÖN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä pyytää tarjoustanne Tampereen kaupunkiseudun ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

Tilaaja päättää option käytöstä 28.2.2015 mennessä ja palvelua jatketaan molempien osapuolten yhteisestä sopimuksesta

Tilaaja päättää option käytöstä 28.2.2015 mennessä ja palvelua jatketaan molempien osapuolten yhteisestä sopimuksesta TARJOUSPYYNTÖ ATERIAKULJETUKSISTA Mäntsälän kunta/mustijoen perusturva (Tilaaja) pyytää kokonaistarjoustanne ateriakuljetuksista sopimuskaudelle 1.6.2012 30.6.2015+ mahdolliset optiovuodet (2 vuotta),

Lisätiedot