Tarjouspyyntö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tarjouspyyntö 10.7.2014"

Transkriptio

1 LUVIAN KOULUKESKUKSEN LAAJENNUKSEN JA PERUSKORJAUKSEN LVIA-SUUNNITTELU Hankinnan kohde: Opetus- ja kulttuuriministeriö on vahvistanut opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain perusteella koulun perustamishankkeiden rahoitussuunnitelman vuosille Luvian koulukeskushanke on merkitty tässä suunnitelmassa vuosille Luvian kunta pyytää tarjoustanne Luvian koulukeskuksen laajennuksen ja peruskorjauksen LVIA-suunnittelusta tämän tarjouspyynnön sekä siinä mainittujen asiakirjojen mukaisesti. Laajennus sijoittuu nykyisen purettavan ns. Repolan koulun paikalle osoitteeseen Kirkkotie 18, Luvia. Peruskorjaus käsittää koulukeskuksen muut olemassa olevat rakennukset ns Nappikoulua lukuun ottamatta. Huom. tekniikkaselvitys. Laajennusosaan sijoittuu liikuntahalli ja sitä palvelevat aputilat, ruokasali, valmistuskeittiö sekä luokkatiloja arkkitehdin luonnoksen mukaan. Muissa rakennuksissa (Viirikoulu, yläkoulu ja vanha keittolarakennus) peruskorjaus keskittyy sisäilmaongelmien syiden poistamiseen, taloteknisten järjestelmien nykyaikaistamiseen sekä fyysisen oppimisympäristön parantamiseen. Huonejärjestykseen ei tehdä suuria muutoksia. Laajennusosan laajuus on n brm2 ja korjattavien osien laajuus n brm2. Koko hankkeen tavoitehinta-arvio on n. 7,0 MEUR. Suunnittelutehtävän sisältö: Toimeksiantoon kuuluu laajennusosan, peruskorjausosan ja piha- /liikennealueiden LVIA-suunnitelmien laatiminen, huomioiden kaikki nykyisten rakennusten ja laajennusosan yhdistämisen vaatimat muutostarpeet. Nykyisessä koulukeskuksessa on vesikiertoinen öljykeskuslämmitys ja lämmönjako hoidetaan patterein. Koulun lämpökeskuksessa on kolme öljypoltinkattilaa, joilla lämmitetään myös Pappilantie 7-9 sijaitsevat vanhusten rivitalot. Laajennusosan lämmityksessä tutkitaan vesikiertoisen lattialämmityksen vaihtoehto. Kunnan keskustaan on suunnitteilla aluelämpöverkosto, johon koko koulukeskus tullaan liittämään. Lämpölaitoksen rakennustyöt ovat käynnistymässä ja se on valmiina vuodenvaihteessa 2014/2015. Suunnittelussa otetaan huomioon aluelämpöön liittymisen tarpeet. Kaikkien koulurakennusten automaatiojärjestelmät nykyaikaistetaan yhdenmukaisiksi ja liitetään kunnan olemassa oleviin valvontajärjestelmiin. Suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota yhteistyöhön muiden suunnittelijoiden kanssa. Suunnittelun tulee sisältää kaikki suunnittelukokoukset ja neuvottelut Luvialla tilaajan edustajien ja hanketta varten perustetun rakennustoimikunnan kanssa sekä rakennustyön aikaiset viranomais- ja seurantakokoukset. Järjestelmien ja laitteiden energiataloudellisuus pitää huomioida suunnittelussa.

2 Suunnittelutyön valmistuttua lopulliset piirustukset toimitetaan rakennuttajalle sähköisessä muodossa. Hankkeen pääsuunnittelijana toimii arkkitehti. Suunnitteluaikataulu: Suunnittelutyö on aloitettava heti kun sopimus on allekirjoitettu ja valitusaika päättynyt sekä sähkösuunnittelun edellyttämät arkkitehtisuunnitelmat työn aloittamisen kannalta riittävän valmiit. Viirikoulun osalta suunnitelmien tulee olla täysin valmiina mennessä. Uudisosan ja muiden korjattavien rakennusten suunnitelmat tulee olla valmiina mennessä. Tekniikkasuunnittelujen (rakennus-, LVIA- ja sähkösuunnittelu) aikataulu sovitetaan niin, että se mahdollistaa tekniikkasuunnitelmien yhteensovittamisen arkkitehtisuunnittelun kanssa. Tarjous: Tarjous koko työstä tulee antaa kokonaishintana tämän pyynnön lopussa olevalla tarjouslomakkeella ja eriteltynä siinä esitetyllä tavalla, sisältäen suunnittelutyöhön osallistuvien henkilöiden tiedot. Tarjouksen tulee sisältää vähintään kaikki tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä esitetyt ominaisuudet, selvitykset ja tiedot. Tarjousmenettelyn ja suunnittelutyön kielenä on suomi. Tarjouksen tulee olla voimassa kolme kuukautta tarjousajan päättymisen jälkeen. Tarjoajan on liitettävä tarjoukseensa tilaajavastuulain (1233/2006), sekä voimaantulleen lakimuutoksen edellyttämät selvitykset ja todistukset, sekä selvitys vastuuvakuutuksista. Nämä eivät saa toimitettaessa olla kolmea kuukautta vanhempia. Tarjoukseen tulee lisäksi liittää selvitys tarjoajan aikaisemmista suunnittelukohteista, joilla osoitetaan tarjoajan kyky tarjouspyynnön mukaiseen aikatauluun ja hankkeen laajuuteen. Hankintamenettely: Tässä hankinnassa noudatetaan avointa hankintamenettelyä. Tarjousten toimittaminen: Tarjousaika päättyy kello Tarjous annetaan sähköpostilla osoitteeseen luvian.kunnanvirasto(at)luvia.fi tai postilla osoitteeseen: Luvian kunta, Kirkkotie 17, Luvia. Tarjouksessa tulee olla merkki tai otsikko Luvian koulukeskus LVIA-suunnittelutarjous. Tarjouksen arviointiperusteet: Maksuehdot: Hankinnassa valintaperusteena on halvin tarjottu hinta.

3 Maksuehto on laskun saapumisesta ja laskutuskelpoisuuden hyväksymisestä lukien 21 päivää netto. Viivästyskorko on korkolain mukainen. Sopimusehdot: Suunnittelutyöstä laaditaan kirjallinen sopimus, jonka konsultti laatii. Sopimus tulee voimaan, kun päätös on saanut lainvoiman ja sopimus on allekirjoitettu. Tarjouspyyntöä ja tarjousta käytetään sopimuksen teon pohjana. Sopimukseen liitetään maksuerätaulukko, jonka laatimisessa sovelletaan suunnittelualalla yleisesti käytettäviä valmiusasteita ja maksuerien suuruuksia. Osapuolilla on oikeus purkaa sopimus, jos toinen osapuoli olennaisesti rikkoo sopimusvelvoitteitaan eikä kohtuullisessa ajassa korjaa laiminlyöntiään kirjallisesta huomautuksesta huolimatta. Työssä noudatetaan konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE 1995 Lainsäädäntö: Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) ja hankinta-asetusta (614/2007). Tarjoajan on oltava rekisteröity ammatti- tai elinkeinorekisteriin sijoittumismaansa lainsäädännön mukaisesti. Tarjoajan tulee kuulua ennakonperintärekisteriin. Tarjoukseen tulee liittää toimivaltaisen viranomaisen antama todistus (enintään 3 kk vanhoja) siitä, että tarjoaja on täyttänyt velvollisuutensa suorittaa maan lainsäädännön mukaiset sosiaaliturvamaksut sekä verot. Annetut tarjoukset ovat pääsääntöisesti julkisia päätöksenteon jälkeen. Tarjoukset on pyrittävä laatimaan niin, etteivät ne sisällä liikesalaisuuksia. Jos liikesalaisuuksien sisällyttäminen tarjoukseen on välttämätöntä, siitä on tarjouksessa mainittava erillisellä liitteellä. Julkisia hankintoja sekä asiakirjojen julkisuutta koskevan lainsäädännön mukaan tarjoushintaa koskevat tiedot ovat julkisia. Lisätietojen antaja: Kunnaninsinööri Sami Nummi sami.nummi(at)luvia.fi Arkkitehtisuunnittelu Mikko Uotila Oy mikko.uotila(at)arkkitehtisuunnittelu.net puh Mahdolliset tarjouksen laadintaa koskevat kysymykset on esitettävä sähköpostitse: sami.nummi(at)luvia.fi klo mennessä. Sähköpostin otsikkona tulee ehdottomasti olla Lisätietopyyntö, Luvian koulukeskus, LVIA-suunnittelu. Kaikki lisätietopyynnöt ja niihin annetut vastaukset ovat luettavissa klo mennessä verkkoosoitteessa: Muut kuin kirjalliset kysymykset ja vastaukset eivät ole tilaajaa sitovia.

4 Allekirjoitukset: Luvian kunta Sami Nummi kunnaninsinööri Liitteet: Tarjouslomake, kts seuraava sivu Liite 1, Asemaluonnos Liite 2, Kellariluonnos Liite 3, 1-krs luonnos Liite 4, 2-krs luonnos Liite 5, Tekniikkaselvitys Liite 6, Viirikoulu kuntotutkimusraportti Liite 7, Yläkoulu kuntotutkimusraportti Liite 8, Keittolarakennus kuntotutkimusraportti

5 SUUNNITTELUTARJOUSLOMAKE Tarjouspyyntöönne viitaten tarjoudumme suorittamaan Luvian koulukeskuksen laajennuksen ja peruskorjauksen LVIA-suunnittelun tarjouspyynnön ja siinä mainittujen asiakirjojen mukaisesti. Tarjouksen tekijä Nimi Osoite Suunnittelutyön sisältö Kiinteä kokonaispalkkio Arvonlisäveroton hinta Arvonlisävero (24%) Kokonaispalkkio yhteensä Luvian koulukeskuksen laajennuksen ja peruskorjauksen LVIAsuunnittelu Suunnitteluun osallistuvat henkilöt Yhteyshenkilömme Puhelin Lisätetoja antaa Puhelin Paikka ja aika _ Tarjouksen tekijän allekirjoitus _

TARJOUSPYYNTÖ. Kirjojen hankinta. Kansallinen hankintailmoitus EI EU-ennakkoilmoitus EI

TARJOUSPYYNTÖ. Kirjojen hankinta. Kansallinen hankintailmoitus EI EU-ennakkoilmoitus EI Porin kaupunki, Hankintapalvelut Pohjoispuisto 7, 28100 Pori TARJOUSPYYNTÖ Hankinnan kohde Kirjojen hankinta Toimitus-/sopimusaika Hankinnassa käytettävä valintaperuste Hilma ilmoitukset Tarjouksen jättäminen

Lisätiedot

T3K Tuotteita, tehokkuutta, tuottavuutta ja kilpailukykyä teknologisilla innovaatioilla

T3K Tuotteita, tehokkuutta, tuottavuutta ja kilpailukykyä teknologisilla innovaatioilla T3K Tuotteita, tehokkuutta, tuottavuutta ja kilpailukykyä teknologisilla innovaatioilla TARJOUSPYYNTÖ ISO 9001 laatujärjestelmän/toimintakäsikirjan/sovelluksen rakentamisen ohjaus- ja konsultointipalvelu

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kansallinen hankintailmoitus -- EU-ennakkoilmoitus -- Oma nettisivu 27.9.2011 EU-hankintailmoitus 27.9.2011

TARJOUSPYYNTÖ. Kansallinen hankintailmoitus -- EU-ennakkoilmoitus -- Oma nettisivu 27.9.2011 EU-hankintailmoitus 27.9.2011 Porin kaupunki, Hankintapalvelut Pohjoispuisto 7, 28100 Pori 27.09.2011 TARJOUSPYYNTÖ Hankinnan kohde Tarjouspyynnön mukaiset maanrakennustöiden koneet kuljettajineen Toimitus-/sopimusaika Hankintakausi

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 27.6.2013 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN RAKENNESUUNITELMAN 2030 UUDISTAMINEN

TARJOUSPYYNTÖ 27.6.2013 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN RAKENNESUUNITELMAN 2030 UUDISTAMINEN TARJOUSPYYNTÖ 27.6.2013 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN RAKENNESUUNITELMAN 2030 UUDISTAMINEN Hankintamenettely Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä pyytää tarjoustanne Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelman

Lisätiedot

tp wilkk peruskorjaus.doc Tarjouspyyntö F-luokan öljyntorjunta-aluksen peruskorjaus ja modernisointi

tp wilkk peruskorjaus.doc Tarjouspyyntö F-luokan öljyntorjunta-aluksen peruskorjaus ja modernisointi tp wilkk peruskorjaus.doc Tarjouspyyntö F-luokan öljyntorjunta-aluksen peruskorjaus ja modernisointi 2012 F-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTA-ALUKSEN PERUSKORJAUS JA MODERNISOINTI Tarjouspyynnön sisältö Satakunnan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tuoteryhmä Puheterapiapalvelut Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Äänekosken kaupungin terveyskeskuksen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PERUNASTA JA JUUREKSISTA SEKÄ TUOREVIHANNEKSISTA JA HEDELMISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ PERUNASTA JA JUUREKSISTA SEKÄ TUOREVIHANNEKSISTA JA HEDELMISTÄ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ PERUNASTA JA JUUREKSISTA SEKÄ TUOREVIHANNEKSISTA JA HEDELMISTÄ Äänekosken kaupunki pyytää tarjoustanne. Tuoteryhmä Perunat ja juurekset Tuorevihannekset ja hedelmät Tarjouspyynnön sisältö

Lisätiedot

Aatosvainion infran suunnittelu

Aatosvainion infran suunnittelu Sivu 1/6 Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta Tarjouspyyntö 24.4.2015 Aatosvainion infran suunnittelu 1 Hankinnan kohde 2 Hankinnasta tehtävä sopimus 3 Tarjoajan soveltuvuuden arviointi 4 Tarjouksen tarjouspyynnön

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON SEUTUYHTEISTYÖN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON SEUTUYHTEISTYÖN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN TARJOUSPYYNTÖ TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON SEUTUYHTEISTYÖN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä pyytää tarjoustanne Tampereen kaupunkiseudun ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ ENSIAPUKOULUTUKSESTA

TARJOUSPYYNTÖ ENSIAPUKOULUTUKSESTA 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ ENSIAPUKOULUTUKSESTA Hankintakausi 1.5.2014 31.12.2015. Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta ensiapu 1 perus- ja kertauskoulutuksesta kaupungin henkilökunnalle. Hankintayksikkö varaa

Lisätiedot

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana.

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana. TARJOUSPYYNTÖ 20.1.2011 MAL-VERKOSTON VERKKOSIVUSTON TOTEUTTAMINEN Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä pyytää tarjoustanne hallinnoimansa kansallisen MAL-verkoston verkkosivuston toteuttamisesta. Pyydämme

Lisätiedot

Teuvan yhteiskoulun ja lukion peruskorjaus sekä laajennus

Teuvan yhteiskoulun ja lukion peruskorjaus sekä laajennus TARJOUSPYYNTÖ 1 /(5) SUUNNITTELUTARJOUSPYYNTÖ / ARKKITEHTISUUNNITTELU Teuvan yhteiskoulun ja lukion peruskorjaus sekä laajennus Teuvan kunnan tekninen toimi pyytää kirjallista suunnittelutarjousta oheisten

Lisätiedot

Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä pyytää tarjousta

Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä pyytää tarjousta 28.7.2008 TARJOUSPYYNTÖ TUTKIMUSVALAISIMISTA Hankintamenettely Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä pyytää tarjousta tutkimusvalaisimista terveysasemilla tehtäviä pieniä toimenpiteitä varten

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ ARKKITEHTISUUNNITTELUSTA SUUNNITTELUOHJE ARKKITEHTISUUNNITTELU PÄÄSUUNNITTELU 7.12.2011. Mäntyharjun kunta PÄIVÄKOTI

TARJOUSPYYNTÖ ARKKITEHTISUUNNITTELUSTA SUUNNITTELUOHJE ARKKITEHTISUUNNITTELU PÄÄSUUNNITTELU 7.12.2011. Mäntyharjun kunta PÄIVÄKOTI TARJOUSPYYNTÖ ARKKITEHTISUUNNITTELUSTA SUUNNITTELUOHJE ARKKITEHTISUUNNITTELU PÄÄSUUNNITTELU 7.12.2011 Mäntyharjun kunta PÄIVÄKOTI Sisällysluettelo 1 SUUNNITTELUPALVELUN TARJOUSPYYNTÖ... 3 2 TILAAJA JA

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Tp_Lääkäripalvelut/ Satakunnan Työterveyspalvelut

TARJOUSPYYNTÖ Tp_Lääkäripalvelut/ Satakunnan Työterveyspalvelut 1/8 TARJOUSPYYNTÖ Tp_Lääkäripalvelut/ Satakunnan Lääkäripalvelut /Satakunnan, liikelaitos 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Suomi puh. +358 447011222 Tarjoukset lähetettävä: Tarjous lähetettävä

Lisätiedot

Osmajoentie 75, 78210Varkaus

Osmajoentie 75, 78210Varkaus Osmajoentie 75, 78210Varkaus YHTEYSTIEDOT RAKENNUTTAJA PL 87 70101 KUOPIO RAKENNUTTAJAN YHTEYSHENKILÖT Tulosaluejohtaja, tilapalvelut Ari Orsjoki 044-785 3005 ari.orsjoki@sakky.fi Rakennuttaja Tapani Lehmusaho

Lisätiedot

VAASAN MANSIKKASAAREN YMPÄRISTÖN MERIARKEOLOGINEN SELVITYS

VAASAN MANSIKKASAAREN YMPÄRISTÖN MERIARKEOLOGINEN SELVITYS 22.6.2015 VAASAN MANSIKKASAAREN YMPÄRISTÖN MERIARKEOLOGINEN SELVITYS Vaasan kaupunki / kaavoitus (jäljempänä tilaaja) pyytää tarjoustanne otsikossa mainitun selvityksen laatimisesta. Tilaaja on ilmoittanut

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Sivu 2/6

TARJOUSPYYNTÖ. Sivu 2/6 9.6.2015 Sivu 1/6 Tilaaja: PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: HAMK, Visamäki Korkeakoulukeskuksen laajentaminen KOKONAISSUUNNITTELU, TARJOUSPYYNTÖ Hämeen Ammattikorkeakoulu keskittää toimintansa Visamäen

Lisätiedot

28.3.2013. Tarjouskilpailu koskee Raision kaupungin Raision Uintikeskus Ulpukassa tapahtuvaa uimakoulutoimintaa.

28.3.2013. Tarjouskilpailu koskee Raision kaupungin Raision Uintikeskus Ulpukassa tapahtuvaa uimakoulutoimintaa. - 1 - TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2013 Uimakoulutoiminta 1.9.2013-30.6.2015 Tarjouksen kohde Tarjouskilpailu koskee Raision kaupungin Raision Uintikeskus Ulpukassa tapahtuvaa uimakoulutoimintaa. Tarjousta pyydetään

Lisätiedot

Tekniset palvelut 5.4.2013

Tekniset palvelut 5.4.2013 1 Harjavallan liikunta- ja uimahallin lipunmyynti ja kahviotoiminnan hoitaminen 1.Tarjouspyynnön tavoite Harjavallan kaupungin Tekniset palvelut etsii asiakaspalveluhenkistä yrittäjää, joka ottaa vastatakseen

Lisätiedot

RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN HANKINTAOHJELMA

RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN HANKINTAOHJELMA 1 (8) RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN HANKINTAOHJELMA 1. HANKINNAN KOHDE Hankinnan kohteena ovat Nikkilän Sydämen koulukeskuksen rakennuttamis- ja valvontatehtävät. Nikkilän Sydän on Sipoon Nikkilään v. 2016

Lisätiedot

Kuntatekniikan suunnittelun ja rakennuttamisen puitesopimuksen kilpailuttaminen

Kuntatekniikan suunnittelun ja rakennuttamisen puitesopimuksen kilpailuttaminen Tarjouspyyntö 1 (12) Kuntatekniikan suunnittelun ja rakennuttamisen puitesopimuksen kilpailuttaminen Porvoon kaupungin kuntatekniikka pyytää tarjoustanne erikseen sovittavien kunnallisteknisten töiden

Lisätiedot

Tarjous on jätettävä suljetussa kirjekuoressa 7.6.2013 klo 12:00 mennessä osoitteeseen:

Tarjous on jätettävä suljetussa kirjekuoressa 7.6.2013 klo 12:00 mennessä osoitteeseen: Tarjouspyyntö Sivu 1 / 5 KATU- JA ULKOVALAISTUKSEN SANEERAUS 2013-2014 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE Jalasjärven kunnan tekniset palvelut pyytää teiltä tarjousta valaisinsaneerauksista yksikköhintaisena kokonaishintaurakkana

Lisätiedot

3. kustannuslaskelma työn vaiheista (hintakuoressa) 4. esitys työn kuvauksesta ja tarkemmasta aikataulusta, tarjoajan työohjelma

3. kustannuslaskelma työn vaiheista (hintakuoressa) 4. esitys työn kuvauksesta ja tarkemmasta aikataulusta, tarjoajan työohjelma TARJOUSPYYNTÖ TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KESKUSTABAROMETRIN LAATIMINEN Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä pyytää tarjoustanne Tampereen kaupunkiseudun keskustabarometrin laadinnasta. Pyydämme jättämään

Lisätiedot

ORIMATTILAN YHTEISKOULUN TEKNISEN TYÖN OPETUKSESSA KÄYTETTÄVIEN KONEIDEN, LAITTEIDEN JA VARUSTEIDEN HANKINTA

ORIMATTILAN YHTEISKOULUN TEKNISEN TYÖN OPETUKSESSA KÄYTETTÄVIEN KONEIDEN, LAITTEIDEN JA VARUSTEIDEN HANKINTA 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ SIVISTYSPALVELUKESKUS 17.3.2014 PAPPILANTIE 2, PL 44 p. vaihde (03) 888 111 16301 ORIMATTILA ORIMATTILAN YHTEISKOULUN TEKNISEN TYÖN OPETUKSESSA KÄYTETTÄVIEN KONEIDEN,

Lisätiedot

Kemiönsaaren kunta Tarjouspyyntö 19.12.2014 Dnro 329/2014

Kemiönsaaren kunta Tarjouspyyntö 19.12.2014 Dnro 329/2014 Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2015 30.4.2017 + yhden (1) vuoden tilaajan optio Sisällys 1 Hankinnan kohde...2 1.1 Suunnittelutoimialat...2 1.2 Hankekohtaiset toimeksiannot sopimusaikana...3

Lisätiedot

ATERIAKULJETUKSET LV 2015-2018, 10.8.2015 - koulujen. Kirkkonummen kunnan palvelutuotannon lautakunta pyytää tarjoustanne

ATERIAKULJETUKSET LV 2015-2018, 10.8.2015 - koulujen. Kirkkonummen kunnan palvelutuotannon lautakunta pyytää tarjoustanne KIRKKONUMMI KYEKSLATT TARJOUSPYYNTÖ 30.03.2015 ATERIAKULJETUKSET LV 2015-2018, 10.8.2015 - koulujen syyslukukauden alkuun 2018 Kirkkonummen kunnan palvelutuotannon lautakunta pyytää tarjoustanne tarjouspyynnön

Lisätiedot

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti TARJOUSPYYNTÖ TOIMITILOJEN KORJAUS. JA KUNNOSSAPITOTYÖT, SÄHKÖTYÖT PUITESOPIMUS 2015-2016 putkitöiden urakkatarjouspyyntö Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen

Lisätiedot

PIENEHKÖJEN, YKSILÖIMÄTTÖMIEN LV-TEKNISTEN TÖIDEN HANKINTA PUITESOPIMUSPERIAATTEELLAKORJAUSHANKKEISIIN

PIENEHKÖJEN, YKSILÖIMÄTTÖMIEN LV-TEKNISTEN TÖIDEN HANKINTA PUITESOPIMUSPERIAATTEELLAKORJAUSHANKKEISIIN KIRKKONUMMEN KUNTA Tilahallinto 22.1.2015 TARJOUSPYYNTÖ PIENEHKÖJEN, YKSILÖIMÄTTÖMIEN LV-TEKNISTEN TÖIDEN HANKINTA PUITESOPIMUSPERIAATTEELLAKORJAUSHANKKEISIIN Hankinnan kohde Kirkkonummen kunta pyytää

Lisätiedot