SUUNNITTELUOHJELMA KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTO UTINKATU 85, PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUUNNITTELUOHJELMA KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTO UTINKATU 85, PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS"

Transkriptio

1 KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTO UTINKATU 85, PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS Kouvolan kaupunki, Tilaliikelaitos

2 UTINKATU 85 PERUSKORJAUS 1 Tilaliikelaitos 1 RAKENNUSKOHDE 1.1 Rakennuskohde Kouvolan kaupungissa Tornionmäen kaupunginosan korttelin 6108 tontilla 7 sijaitsevat kaksi oppilaitosrakennusta. Osoite Utinkatu 85, Kouvola. Rakennukset on rakennettu vuonna 1964 ja niitä on laajennettu vuonna 1984, toista myös vuonna Rakennukset perusparannetaan, tilajärjestelyjä muutetaan ja molemmissa rakennuksissa toteutetaan vähäisiä laajennuksia. Rakennuksissa on toiminut Käsi- ja taideteollinen oppilaitos ja viimeksi Kymenlaakson ammattikorkeakoulun muotoilun ja restauroinnin koulutusyksiköt. Nyt tilat muutetaan Kouvolan seudun ammattiopiston kulttuurialan ja rakennusalan käyttöön. Peruskorjattavien rakennusten kerrosalat ovat 2120 m2 (rakennus 1) ja 5657 m2 (rakennus 2), laajennusten kerrosalat ovat n. 100 m2 ja 650 m2. Toisessa vaiheessa tontille rakennetaan metalliosaston uudisrakennus, n m2 ja kolmannessa vaiheessa peruskorjataan tontilla oleva asuntolarakennus. Näiden rakennusten suunnittelu toteutetaan eri hankkeena, mutta suunnittelussa on huomioitava niiden mahdollisesti vaatimat varaukset talotekniikkaan ja tontin käyttöön. 1.2 Selonottovelvollisuus Tarjouksen tekijän edellytetään tutustuvan kohteeseen ennen tarjouksen jättämistä. 2 SUUNNITTELUN TOTEUTUS, TAVOITTEET JA AIKATAULU 2.1 Suoritusvelvollisuuden laajuus 2.2 Tavoitteet Suunnitteluohjelma käsittää kohteen perusparannukseen ja laajennuksiin liittyvät alustavan tilaohjelman kehittämisen ja sen jälkeisen suunnittelun ja rakentamisen aikaisten toimintojen toteuttamisen. Arkkitehtisuunnittelija toimii pääsuunnittelijana. Hankesuunnitelmassa on määritelty hankkeen toiminnalliset tavoitteet. Talotekniikan suunnittelutavoitteet tarkennetaan suunnittelun käynnistyessä yhdessä tilaajan ja suunnittelijoiden kanssa. Kustannustavoitteessa pysymistä seurataan rakennuttajan toimesta, kaikkien osapuolten tulee osaltaan huolehtia kustannustavoitteessa pysymisestä. Suunnitelmien tavoitteenmukaisuus tarkistetaan ainakin tilaohjelman tarkentumisen jälkeen, järjestelmävalintojen ja rakennustapaselostuksen valmistuessa sekä ennen

3 UTINKATU 85 PERUSKORJAUS 2 Tilaliikelaitos 2.3 Aikataulu urakkalaskentavaihetta. Mikäli asetettu tavoite ylitetään, kuuluu suunnitelmien kehittäminen tavoitteen mukaisiksi suunnittelijoiden tehtäviin ilman lisäpalkkiota. Suunnitteluratkaisuissa tulee ottaa huomioon elinkaarikustannukset ja kestävän kehityksen vaatimukset. Hankkeen aikataulu täsmennetään suunnittelutyön alkaessa, alustava aikataulu: - suunnittelijoiden valinta viikko 41/ tilaohjelmaan kehitys ja luonnokset viikko47/ urakkalaskenta-asiakirjat valmiit viikko 22/ rakennuslupa-asiakirjat valmiit viikko 22/ rakennustyöt käynnistyvät viikko 35/ rakennustyöt valmistuvat vuoden 2012 loppuun Suunnittelutyö päättyy, kun toteutuksen takuuajan vakuudet on palautettu. 3 LÄHTÖTIEDOT Hankesuunnitelma ja ajantasaiset arkkitehtipiirustukset dwg-tiedostoina on olemassa, rakenne-, lvia ja sähköpiirustuksia on käytettävissä paperikopioina, mutta ei täydellisiä sarjoja. Hankesuunnitelmaan sisältyy rakennustekninen ja lvis-kuntoarviot. Suunnittelun aikana lähtötietoja voidaan täydentää lisätutkimuksilla tarvittaessa. 4 HANKKEEN ORGANISAATIO 4.1 Tilaaja Kouvolan kaupunki, Tilaliikelaitos PL 85, Kouvola Yhteyshenkilöt: Jukka Mellanen, suunnittelupäällikkö Puhelin Jouko Tuovinen, rakennuttajapäällikkö Puhelin Suunnittelijat Hankesuunnittelu: Kouvolan kaupunki, tilaliikelaitos Jukka Mellanen Puhelin

4 UTINKATU 85 PERUSKORJAUS 3 Tilaliikelaitos 4.3 Muut suunnittelijat Rakennuttaja valitsee suunnittelijat tarjousten perusteella seuraaviin osa-alueisiin: Arkkitehtisuunnittelu, rakennesuunnittelu, LVIA-suunnittelu sekä sähkö-, tele-, ja turvasuunnittelu. Arkkitehti toimii hankkeen pääsuunnittelijana ja LVIA-suunnittelija toimii talotekniikan pääsuunnittelijana.. 5 DOKUMENTOINTI 5.1 Projektipankki ja huoltokirja Tilaaja avaa hankkeelle internet-pohjaisen projektipankki- ja huoltokirjaohjelman (Buildercom). Ennen suunnittelutyön aloittamista sovitaan suunnittelijoiden kanssa projektipankin ja huoltokirjaohjelman käytöstä ja suunnitelmien päivittämisestä. Kaikkien suunnittelijoiden tehtäviin kuuluu tietojen tallentaminen projektipankki- ja huoltokirjaohjelmaan. 5.2 Loppudokumentaatio Tilaajalle luovutetaan hankeen suunnitelma-asiakirjoista ohjeiden mukaiset loppudokumentit ja lisäksi kiinteistölle erikseen sovittavista loppudokumenteista paperitulosteet kansioissa. Digitaaliset tiedostot luovutetaan cd-levyillä. Käytetty tiedostomuoto sekä ohjelmaversio on ilmoitettava tiedostoluettelossa. Loppudokumentit tallennetaan myös projektipankkiin. 5.3 Oikeudet suunnitelmien käyttämiseen Tilaaja omistaa sille toimitetut asiakirjat ja niiden sisältämät tiedot. Tilaajalla on oikeus käyttää asiakirjoja kyseessä olevaan kohteeseen rajoituksetta sekä luovuttaa niitä samassa tarkoituksessa kolmannelle osapuolelle. 6 SUUNNITTELUTEHTÄVIEN LAAJUUS 6.1 Kokoukset ja muut ulkopuoliset tehtävät Kaikkien suunnittelijoiden tulee osallistua suunnittelukokouksiin (8 kpl), tarvittaessa urakkaneuvotteluihin (2 kpl), viranomaisten aloitus- ja seurantakokouksiin (4 kpl), sekä työmaakokouksiin (16 kpl). Lisäksi suunnittelijat pitävät keskenään tarpeelliset keskinäiset suunnittelukokoukset. Kaikki suunnittelijat huolehtivat omalta osaltaan huoltokirja-aineiston kokoamisesta ja päivittämisestä. Pääsuunnittelija toimii huoltokirjakoordinaattorina.

5 UTINKATU 85 PERUSKORJAUS 4 Tilaliikelaitos 6.2 Suunnittelijoiden pätevyys Kaikkien suunnittelijoiden kokemus ja pätevyys tulee osoittaa tilaajalle. Vastuullisten suunnittelijoiden tulee täyttää Suomen rakentamismääräyskokoelman osan A2 mukaiset pätevyysvaatimukset seuraavasti: Pääsuunnittelu vaativuusluokka AA, muut suunnittelijat vaativuusluokka A. 6.3 Suunnittelijoiden tehtäväluettelot Arkkitehtisuunnittelu Arkkitehti- ja pääsuunnittelijan tehtävät sisältävät ARK 95 (RT ) kohtien 3-6 mukaiset tehtävät. Lisäksi arkkitehdin tehtäviin sisällytetään: - lopullisen tilaohjelman laatiminen hankesuunnitelman pohjalta yhdessä tilaajan ja käyttäjien kanssa - olemassa olevien tilojen inventoiminen ja siitä saatujen tietojen päivittäminen kohteesta laadittuihin piirustuksiin - vanhojen tilojen kunnon selvittäminen suunnittelun pohjaksi - tavoitehintalaskelmien laatiminen osa-alueittain, talotekniikan suunnittelijat laskevat oman suunnittelualueensa kustannukset - irtokalusteohjelman laatiminen - olevien kalusteiden inventoiminen ja sijoituksen suunnittelu - opasteiden suunnittelu - piha- ja istutussuunnitelman laatiminen - suunnitelmien täydentäminen ja muuttaminen urakoitsijan tekemien ja rakennuttajan hyväksymien muutosten mukaisesti - urakkarajaliitteen ja työturvallisuusliitteen laatiminen - loppupiirustusten laatiminen Lisäksi arkkitehtisuunnitteluun kuuluu toimiminen hankkeen pääsuunnittelijana, tehtävään sisältyy PS 01 (RT ) kohtien 2-6 mukaiset tehtävät. Rakennesuunnittelu Rakennesuunnittelutehtävät sisältävät RAK 95 (RT ) kohtien 3-6 mukaiset tehtävät. Lisäksi seuraavat tehtävät: - suunnitelmien täydentäminen ja muuttaminen urakoitsijan tekemien ja rakennuttajan hyväksymien muutosten mukaisesti - salaojasuunnitelman tekeminen - alapohjan radonsuunnitelman tekeminen tarvittaessa - reikäpiirustusten kokoaminen ja tarkastus LVIAS-suunnittelijoiden toimittamien reikäpiirustusten pohjalta - sähköjärjestelmien merkintä elementtisuunnitelmiin

6 UTINKATU 85 PERUSKORJAUS 5 Tilaliikelaitos LVIA-suunnittelu LVIA-suunnittelijan tehtävät sisältävät TATE 95 (RT ) kohtien 0, 2, 3, 4, ja 5.10sekä 7.3, 7.6, 7.8 mukaiset LVIA-tehtävät korjattuna TATE lisälehden (RT ) kohdilla 5.11, 7.26, 7.27, 7.29 ja 7.31 sekä 3.8 ja 4.2. Lisäksi LVIsuunnittelijan tehtäviin kuuluu: - olemassa olevien tilojen suunnitelmien päivitys - suunnitelmien täydentäminen ja muuttaminen urakoitsijan tekemien ja rakennuttajan hyväksymien muutosten mukaisesti - oman suunnittelualueensa kustannusarviolaskelmien tekeminen - reikäpiirustusten kokoaminen yhteistyössä muiden suunnittelijoiden kanssa Sähkösuunnittelu Sähkösuunnittelijan tehtävät sisältävät TATE 95 (RT ) kohtien 2, 3, 4, , 5.10, 7.4, 7.7, 7.10 ja 7.15 mukaiset SÄH- ja TJÄ/TEL-tehtävät korjattuna TATE lisälehden (RT ) vastaavilla kohdilla. Myös AV-suunnittelu kuuluu sähkösuunnittelijan tehtäviin. Lisäksi sähkösuunnittelijan tehtäviin kuuluu: - olemassa olevien tilojen suunnitelmien päivittäminen - oman suunnittelualueensa kustannusarviolaskelmien tekeminen - reikäpiirustusten kokoaminen yhteistyössä muiden suunnittelijoiden kanssa Valaistussuunnittelussa on huomioitava standardit SFS EN 15193:2008, Rakennusten energiatehokkuus, valaistuksen energiatehokkuus sekä SFS EN :2003 Valo ja Valaistus, sisätilojen valaistus. 7 SOPIMUKSET JA SOPIMUSEHDOT 7.1 Sopimusasiakirjat Työssä noudatettavat asiakirjat keskinäisessä pätevyysjärjestyksessä: - konsulttisopimus - tarjouspyyntöasiakirjat - tarjous - KSE 1995 (RT ) erikseen ilmoitettavin poikkeuksin - muut asiakirjat sopimuksen mukaisessa järjestyksessä KSE 1995 sopimusehtojen poikkeukset: - kohta lisäys: Konsultti vastaa myös kolmannelle henkilölle aiheutuneista vahingoista, jotka johtuvat konsultin tekemistä virheistä tai laiminlyönneistä - kohdan mukaisia mahdollisia veloitusperusteiden tarkistamistoimenpiteitä ei hyväksytä hankkeen aikana

7 UTINKATU 85 PERUSKORJAUS 6 Tilaliikelaitos 7.2 Konsulttipalkkio 7.3 Vastuuvakuutus - muutos kohtaan 5.5.4: ohjelmallisista ja toiminnallisista tai viranomaisten määräysten muuttumisesta johtuvia lisä- ja muutostöitä ei erikseen korvata, mikäli muutos on vähäinen - kohta 7.2. ei sovelleta tässä hankkeessa - kohta 7.5 muutos: Sopijapuolista riippumattomista syistä aiheutuneen viivästyksen ja keskeytyksen johdosta ei suoriteta korvausta Konsulttisopimukset tehdään RT-lomakkeen mukaisina. Suunnittelijoiden kanssa tehdään kiinteähintainen konsulttisopimus, palkkio on kiinteä ilman indeksi- ja valuuttasidonnaisuutta. Palkkio maksetaan erikseen sovittavan sopimukseen liitettävän maksuerätaulukon mukaisesti. Tilaajalla on oikeus keskeyttää konsulttitehtävä, jolloin konsultilla on oikeus veloittaa valmistuneen työmäärän mukaiset maksuerät. Kaikki matkakustannukset sisältyvät suunnittelupalkkioon. Suunnitelmien kopiointikustannuksista tilaajan osoittamassa kopiolaitoksessa vastaa tilaaja. Suunnittelijoiden omaan käyttöön otettavat normaalit A4- ja A3-kopiot sisältyvät suunnittelupalkkioon. Konsultilla on oltava vastuuvakuutus, jonka yläraja on konsultin kokonaispalkkion suuruinen, kuitenkin vähintään euroa. 8 TARJOUS 8.1 Tarjouksen anto Tarjous annetaan tarjouspyyntökirjeen liitteinä olevien lomakkeiden mukaisin tiedoin tarjouspyyntökirjeessä ilmoitettuun osoitteeseen ja siinä ilmoitettuun ajankohtaan mennessä. Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa vähintään kaksi kuukautta tarjouksen viimeisen jättöajan jälkeen. 8.2 Tarjoajan kelpoisuus Tarjouksen jättäjän vähimmäisvaatimukset: - rekisteröity ammatti- ja elinkeinorekisteriin sijaintimaansa lainsäädännön mukaisesti - rekisteröity ennakkoperintärekisteriin - oltava voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus, joka kattaa vahingot, jotka johtuvat suunnittelijan virheistä tai laiminlyönneistä - hoitanut aikaisemmat verot, eläke- ja sosiaaliturvamaksut

8 UTINKATU 85 PERUSKORJAUS 7 Tilaliikelaitos Tarjoajan tulee toimittaa seuraavat tiedot ja todistukset: - Y-tunnus - verovelkatodistus - todistus lakisääteisten eläkemaksujen suorittamisesta - ilmoitus noudatettavasta työehtosopimuksesta 8.3 Tarjouksen hylkäysperusteet Tarjous voidaan hylätä, jos - tarjous ei ole tarjouspyynnön mukainen - tarjouksessa on oleellinen virhe - tarjous on saapunut myöhässä - tarjous on työmäärään tai työn vaativuuteen nähden selvästi liian alhainen - tarjoajalla on erääntyneitä suorittamattomia vero- tai eläkevakuutusmaksuja tai vero- ja eläkevakuutusmaksuselvityksiä ei ole toimitettu tilaajalle Tilaajalla on myös oikeus hylätä kaikki tarjoukset. 8.4 Suunnittelijan valintaperusteet Kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous valitaan. Valinta perustuu hintaan ja laatuun siten, että laatutekijöiden painotus on 60 % ja suunnittelukustannusten painotus 40%. Tarjoukset arvioidaan laatukriteerien osalta pisteyttämällä asteikolla Laatukriteerit ja niiden painoarvot ovat: - yrityksen referenssit vastaavan tyyppisistä kohteista 15 % - yrityksen resurssit 15 % - projektinvetäjän referenssit 10 % - yrityksen suunnittelupalaute 10% - projektin tiimin tiedot, taidot, kokemus ja ammattitaito 10 % Tarjoushintoja vertaillaan siten, halvin hyväksytty tarjous saa 5 pistettä ja muiden tarjousten hintapisteet lasketaan kaavalla halvin hyväksytty tarjous jaettuna vertailtavalla hinnalla kertaa 5 pistettä. Pistemäärä kerrotaan painokertoimella 40 %. Vertailussa korkeimman pistemäärän saanut tarjous valitaan. Tarjouksessa tulee nimetä hankkeen projektipäällikkö, ja muut hankkeeseen osallistuvat suunnittelijat, selvittä heidän koulutuksensa, työkokemuksensa, arvio heidän työpanoksestaan hankkeessa ja tuntiveloitushinnat. 9 ASIAKIRJOJEN JULKISUUS

9 UTINKATU 85 PERUSKORJAUS 8 Tilaliikelaitos Hankinta-asiakirjat muuttuvat julkisiksi, kun hankintaa koskevat sopimukset on tehty. Tarjouskilpailuun hyväksytysti osallistuneet saavat tarjousten yhteenvedon ja pisteytyksen tiedokseen hankintapäätöksen teon jälkeen. Mahdolliset tarjoajan liikesalaisuuksiksi katsomat tiedot, joita ei haluta jukaistavan, pyydetään ilmoittamaan erikseen kirjallisesti. Tarjoushinta ei ole liikesalaisuus. 10 LISÄTIEDOT Lisätietoja hankkeesta antaa tilaajan edustajana suunnittelupäällikkö Jukka Mellanen, puh Kohteeseen tutustuminen sovitaan tilaajan edustajan kanssa,. varsinaista kohdeesittelyä ei järjestetä.

Koko kunnan toteuma 1-6 2015.xlsx

Koko kunnan toteuma 1-6 2015.xlsx Koko kunnan toteuma 1-6 2015.xlsx Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2015 922 Vesilahti 12.8.2015 Ta 2015 Ta-Tot.2015 TA-% 2014 TP2014 Toimintatuotot 6 313 128 2 535 783 3 777 345 40,2 2 880 055 6 110 921

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA 21.1.2014 1(5) Kehitysvammaisten palveluasuminen, autettu asuminen, uudisrakennus

LAUKAAN KUNTA 21.1.2014 1(5) Kehitysvammaisten palveluasuminen, autettu asuminen, uudisrakennus LAUKAAN KUNTA 21.1.2014 1(5) Tekninen osasto KEHITYSVAMMAISTEN Tilapalvelu PALVELUASUMINEN AUTETTU ASUMINEN TARJOUSPYYNTÖ LVIA TARJOUSPYYNTÖ LVIA-SUUNNITTELUSTA Laukaan kunnan tilapalvelu pyytää tarjoustanne

Lisätiedot

Osmajoentie 75, 78210Varkaus

Osmajoentie 75, 78210Varkaus Osmajoentie 75, 78210Varkaus YHTEYSTIEDOT RAKENNUTTAJA PL 87 70101 KUOPIO RAKENNUTTAJAN YHTEYSHENKILÖT Tulosaluejohtaja, tilapalvelut Ari Orsjoki 044-785 3005 ari.orsjoki@sakky.fi Rakennuttaja Tapani Lehmusaho

Lisätiedot

RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN HANKINTAOHJELMA

RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN HANKINTAOHJELMA 1 (8) RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN HANKINTAOHJELMA 1. HANKINNAN KOHDE Hankinnan kohteena ovat Nikkilän Sydämen koulukeskuksen rakennuttamis- ja valvontatehtävät. Nikkilän Sydän on Sipoon Nikkilään v. 2016

Lisätiedot

Teuvan yhteiskoulun ja lukion peruskorjaus sekä laajennus

Teuvan yhteiskoulun ja lukion peruskorjaus sekä laajennus TARJOUSPYYNTÖ 1 /(5) SUUNNITTELUTARJOUSPYYNTÖ / ARKKITEHTISUUNNITTELU Teuvan yhteiskoulun ja lukion peruskorjaus sekä laajennus Teuvan kunnan tekninen toimi pyytää kirjallista suunnittelutarjousta oheisten

Lisätiedot

InnOta Peruskorjaus- ja laajennushanke RAKENNUTTAMISOHJELMA 12.2.2014

InnOta Peruskorjaus- ja laajennushanke RAKENNUTTAMISOHJELMA 12.2.2014 MALLI UUDET TEHTÄVÄLUETTELOT JA KSE13 KOULUTUSTILAISUUS 12.2.2014 JUHANI KARHU / Senaatti-kiinteistöt Case kohde: Toimistorakennuksen peruskorjaus ja laajennus, 14500 brm 2 InnOta Peruskorjaus- ja laajennushanke

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA 21.1.2014 1(5) Kehitysvammaisten palveluasuminen, autettu asuminen, uudisrakennus

LAUKAAN KUNTA 21.1.2014 1(5) Kehitysvammaisten palveluasuminen, autettu asuminen, uudisrakennus LAUKAAN KUNTA 21.1.2014 1(5) Tekninen osasto KEHITYSVAMMAISTEN Tilapalvelu PALVELUASUMINEN AUTETTU ASUMINEN TARJOUSPYYNTÖ RAK TARJOUSPYYNTÖ RAKENNESUUNNITTELUSTA Laukaan kunnan tilapalvelu pyytää tarjoustanne

Lisätiedot

Suunnittelutyön perusteena on alustavat luonnossuunnitelmat, jotka ovat tämän tarjouspyynnön liitteenä.

Suunnittelutyön perusteena on alustavat luonnossuunnitelmat, jotka ovat tämän tarjouspyynnön liitteenä. Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (Savonlinnan keskussairaala) leikkausyksikön ja yhteispäivystyksen uudisrakennuksen ja saneerauksen talotekniikan suunnittelu 1. Tarjouspyyntö Pyydämme suunnittelutarjoustanne

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA 28.6.2013 1(5) TIITUSPOHJAN KOULU JA PÄIVÄKOTI

LAUKAAN KUNTA 28.6.2013 1(5) TIITUSPOHJAN KOULU JA PÄIVÄKOTI LAUKAAN KUNTA 28.6.2013 1(5) Tekninen osasto TIITUSPOHJAN KOULU JA PÄIVÄKOTI Tilapalvelu TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖ TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖSUUNNITTELUSTA Laukaan kunnan tilapalvelu pyytää tarjoustanne sähkösuunnittelutehtävistä

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN PÄIVÄKOTI PETÄJÄISEN LAAJENNUS KVR-URAKKAOHJELMA

KANKAANPÄÄN PÄIVÄKOTI PETÄJÄISEN LAAJENNUS KVR-URAKKAOHJELMA Tekninen keskus.. Kuninkaanlähteenkatu 12 38700 KANKAANPÄÄ puhelin (02) 577 2610, faksi (02) 577 2600, sähköposti etunimi.sukunimi@kankaanpaa.fi KANKAANPÄÄN PÄIVÄKOTI PETÄJÄISEN LAAJENNUS KVR-URAKKAOHJELMA

Lisätiedot

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014 Asiakirjaluettelo PYHÄJOEN KUNTA Yppärin koulu Uudisrakennus KVR- URAKKATARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT Päiväys Tarjouspyyntökirje 21.2.2014 Urakkatarjouslomake 21.2.2014 Urakkaohjelma 21.2.2014 Työturvallisuusliite

Lisätiedot

Aatosvainion infran suunnittelu

Aatosvainion infran suunnittelu Sivu 1/6 Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta Tarjouspyyntö 24.4.2015 Aatosvainion infran suunnittelu 1 Hankinnan kohde 2 Hankinnasta tehtävä sopimus 3 Tarjoajan soveltuvuuden arviointi 4 Tarjouksen tarjouspyynnön

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KAUPUNGINTALON HANKE- JA RAKENNUSSUUNNITTELUSTA

TARJOUSPYYNTÖ KAUPUNGINTALON HANKE- JA RAKENNUSSUUNNITTELUSTA Ylivieskan kaupunki Kyöstintie 4 84100 YLIVIESKA, 08 42941, fax 08 4294229 TARJOUSPYYNTÖ 27.5.2015 Hanke: Ylivieskan kaupungintalon peruskorjaus TARJOUSPYYNTÖ KAUPUNGINTALON HANKE- JA RAKENNUSSUUNNITTELUSTA

Lisätiedot

Työn sisältö on arkkitehti ja pääsuunnittelu kokonaissuorituksena näiden laskenta-asiakirjojen mukaisessa laajuudessa.

Työn sisältö on arkkitehti ja pääsuunnittelu kokonaissuorituksena näiden laskenta-asiakirjojen mukaisessa laajuudessa. 1 Arkkitehtisuunnittelu Pyydämme suunnittelutarjoustanne Hattulan kunnan vanhainkoti Tuulia-kodin peruskorjauksen ja laajennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelusta tehtyjen hankesuunnitelmien mukaisessa

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGINTALON JULKISIVUMUUTOKSET 2015

KAJAANIN KAUPUNGINTALON JULKISIVUMUUTOKSET 2015 Tunnistetiedot Rakennuskohde KAJAANIN KAUPUNGINTALON JULKISIVUMUUTOKSET 2015 URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 08.06.2015 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA)... Laatija

Lisätiedot

KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI

KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI 1 KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI Vanha Maantie 1 04920 SAARENTAUS URAKKAOHJELMA Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KVR-URAKKA 2 URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA

KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA 1 KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA Menninkäinen 2-4 04620 MÄNTSÄLÄ URAKKAOHJELMA Laadittu 14.5.2013 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KVR-URAKKA 2 URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

EURAN TERVEYSKESKUS-VANHAIKODIN LAAJENNUKSEN JA PERUSKORJAUKSEN SUUNNITTELU

EURAN TERVEYSKESKUS-VANHAIKODIN LAAJENNUKSEN JA PERUSKORJAUKSEN SUUNNITTELU TARJOUSPYYNTÖ 23.6.2011 EURAN TERVEYSKESKUS-VANHAIKODIN LAAJENNUKSEN JA PERUSKORJAUKSEN SUUNNITTELU 1. Tilaaja Euran kunta Tekniset palvelut PL 22 27511 Eura 2. Tilaajan yhteyshenkilöt Tekninen johtaja

Lisätiedot

Oulaisten terveyskeskuksen ns. vuodeosastosiiven peruskorjaus OULAINEN

Oulaisten terveyskeskuksen ns. vuodeosastosiiven peruskorjaus OULAINEN Oulaisten terveyskeskuksen ns. vuodeosastosiiven peruskorjaus OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 31.5.2014 RAKENNUSURAKKA LVI - TYÖT SÄHKÖTYÖT RAKENNUSAUTOMAATIO SPRINKLAUS Oulaisten terveyskeskuksen peruskorjaus,

Lisätiedot

MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235

MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235 KIRKKONUMMEN KUNTA YHDYSKUNTATEKNIIKKA RAKENNUTTAMISPALVELUT MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235 URAKKAOHJELMA 11.05.2012 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA YLÄ-LEVIN KATU- JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELU

KITTILÄN KUNTA YLÄ-LEVIN KATU- JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELU Tarjouspyyntö Sivu 1 / 5 KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto TARJOUSPYYNTÖ KITTILÄN KUNTA YLÄ-LEVIN KATU- JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELU Tarjouspyynnön kohde: Kittilän kunta pyytää Teiltä kokonaishintatarjousta Ylä-

Lisätiedot

Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita:

Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Rakennuskohde YLIVIESKAN LUKIO PERUSPARANNUS U R A K K A O H J E L M A (Y S E 9 8 ) Päiväys 12.8.2014 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Pääurakka (rakennusurakka) LVI-urakka Sähköurakka Automaatiourakka

Lisätiedot

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti TARJOUSPYYNTÖ TOIMITILOJEN KORJAUS. JA KUNNOSSAPITOTYÖT, SÄHKÖTYÖT PUITESOPIMUS 2015-2016 putkitöiden urakkatarjouspyyntö Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA 26.6.2015 1.2. Demaco Oy Claes Stigzelius KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN

URAKKAOHJELMA 26.6.2015 1.2. Demaco Oy Claes Stigzelius KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN URAKKAOHJELMA 26.6.2015 1.2 Demaco Oy Claes Stigzelius URAKKAOHJELMA 26.6.2015 1(21) URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Siirrettävä päiväkoti, Kaustari Kaskitie 5 67600 KOKKOLA. Hankintailmoitus on jätetty julkaistavksi osoitteessa www.hankintailmoitukset.

Siirrettävä päiväkoti, Kaustari Kaskitie 5 67600 KOKKOLA. Hankintailmoitus on jätetty julkaistavksi osoitteessa www.hankintailmoitukset. KOKKOLAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTO 1 (8) KARLEBY STAD Projekti-insinööri Olli Lindell 22.3.2012 SIIRRETTÄVÄ PÄIVÄKOTIRAKENNUS TILAELEMENTEISTÄ Kokkolan kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA Heikkiläntie 22

URAKKAOHJELMA Heikkiläntie 22 KVR-URAKKAOHJELMA 20.05.2013 1 / 24 URAKKAOHJELMA Heikkiläntie 22 Kotipaikka: Nurmijärvi Y-Tunnus 0761288-6 www.nva.fi KVR-URAKKAOHJELMA 20.05.2013 2 / 24 SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

As Oy Mäkärä Hakamaankuja 1 02120 Espoo URAKKAOHJELMA. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISURAKKA...

As Oy Mäkärä Hakamaankuja 1 02120 Espoo URAKKAOHJELMA. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISURAKKA... Uudenmaan Urakkaohjelma 1 (14) As Oy Mäkärä Hakamaankuja 1 02120 Espoo URAKKAOHJELMA Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISURAKKA... Päiväys: 18.5.2009 Laatija: Sami Koskela Uudenmaan Urakkaohjelma

Lisätiedot

Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden OULAINEN

Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden OULAINEN Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden uusiminen 2013 OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 3.4.2013 RAKENNUSURAKKA LVI - TYÖT SÄHKÖTYÖT

Lisätiedot

Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. TOIMITILOJEN MARKKINOINTI- JA VUOKRAUSPALVELU Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kilpailuttamisen

Lisätiedot

Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet

Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet Tarjouspyyntö 1 (15) Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet Sisällys 1 Hankinnan kohde... 3 2 Tuotteille asetetut ehdottomat vaatimukset...

Lisätiedot