( , p ä i v i t e t t y )

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "( 2 6. 4. 2 0 1 0, p ä i v i t e t t y 1 7. 5. )"

Transkriptio

1 PROJEKTINJOHTOPALVELUT OY 1/(6) T A R J O U S P Y Y N T Ö L U O N N O S ( , p ä i v i t e t t y ) HANKESUUNNITTELUN TARJOUSPYYNTÖ Uudenmaan Projektinjohtopalvelut Oy pyytää Teiltä tarjousta (As Oy Mäkärä) -nimiseen rakennuskohteeseen hankesuunnittelusta. Suunnittelu tulee toteuttaa tämän tarjouspyyntöaineiston ja sen liitteenä olevien vaatimusten mukaisesti. Tarjous tulee toimittaa rakennuttajakonsultille alla olevaan osoitteeseen ( ) mennessä. Rakennuttajakonsultti: Uudenmaan Projektinjohtopalvelut Oy Sami Koskela Tekniikantie Espoo gsm: e- mail: fax: Tilaaja: As Oy Mäkärä Kohde: Tontilla (Hakamaankuja 1, Espoo, Tapiola / Hakalehto) korjattava asunto-osakeyhtiö. (liitteenä asemapiirustus, isännöitsijäntodistus ja kuntoarvio LIITE 1).

2 PROJEKTINJOHTOPALVELUT OY 2/(6) 1. KOHTEEN JA TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY Kohteen määrittely ja erityispiirteet: Kohteessa on aiemmin tehty seuraavat korjaukset: - Alueputkitus Ikkunoiden ja ovien maalaus Lämmitysverkoston paisunta-astia uusittu Autokatoksen valaistus ja autojen lämpöpisteet uusittu Vesikattojen maalaus H-talon länsi- ja pohjoispuolen salaojat uusittu E, F, G, L, O ja R- talojen rinteen puolen salaojat uusittu C, D, E, N, P ja S-talojen rinteen puoleiset salaojat uusittu Linjasaneerauksen hankesuunnittelu tehty Linjasaneerauksen suunnittelu tehty Linjasaneeraus Nyt tehtävän tarjouspyynnön mukainen hankesuunnittelu koskee aluerakenteita, perustuksia, alapohjaa, runkoa, julkisivua ja yläpohjaa. Tarkempi korjaustarve ja hankesuunnittelun laajuus on seuraava: 1. Aluerakenteet pinnantasauksen osalta (vesi poispäin rakennuksesta). 2. Perustukset ja alapohjat salaojien, alapohjan tuuletuksen ja alapohjan maaperän kapilaarikosteuden osalta (salaojien toimivuudesta ei ole täyttä varmuutta, alapohjatilassa seisoo aikajoin vesi. Rakennus on osin perustettu puupaaluille ja osin kalliolle. Rungossa on havaittu halkeamia. Vielä ei ole tietoa ovatko painumiset pysähtyneet (tutkimus tehdään 5/2010). 3. Runko ja julkisivut siporex harkkojen ja rappauksen (Kenitex) osalta. Ne ovat huonossa kunnossa ja mm. halkeamista havaittu vuotavan vettä sisälle asuntoihin. Ohuthienäyte otetaan 5/2010. Korjauksissa huomioitava, että kyseessä on suojelukohde. Ikkunoiden ja ovien kunto on vaihteleva. 4. Yläpohjarakenteet: Vesikatteessa vuotoja, räystäskouruissa ja syöksytorvissa on korjaustarpeita. Kattokannattajien kunto ei ole selvillä (tutkimus tehdään 5/2010). Tarkemmat tiedot korjaustarpeesta on esitetty kuntoarviossa. Hankesuunnittelun tehtävät: Tehtävänä on edellä mainitun kohteen hankesuunnitelman valmistaminen jäljempänä annetun suunnitteluaikataulun mukaan tilaajan esittämien tavoitteiden, suunnitelmien, ohjeiden ja mallien mukaisesti. Hankesuunnittelussa selvitetään ja arvioidaan korjausten toteuttamistarpeet, toteuttamismahdollisuudet ja vaihtoehtoiset toteuttamistavat tehtyjen ja tehtävien kartoituksien ja tutkimusten pohjalta. Tulokset kootaan (rakennesuunnittelija kokoaa) hankesuunnitelmaksi, jossa korjausvaihtoehdot esitetään asunto-osakeyhtiön yhtiökokoukselle. Tämän perusteella yhtiökokous valitsee korjausvaihtoehdon ja tekee investointipäätöksen. Rakennesuunnittelija toimii hankesuunnittelussa esiin tulevien tietojen kasaajana ja varsinaisen kirjallisen asiakirjan - hankesuunnitelman laatijana. Hänen apunaan toimii lupamenettelyjen selvityksissä arkkitehti.

3 PROJEKTINJOHTOPALVELUT OY 3/(6) Tarkennukset toimeksiannon sisältöön: o Rakennesuunnittelijan tehtävät hankesuunnittelussa: o Laatii kirjallisen selostuksen - hankesuunnitelman. Hankesuunnitelmassa esitetään vähintään seuraavat asiat: yleistiedot, yhteenveto, korjaustarve, korjausvaihtoehdot, suositeltava korjausvaihtoehto, aikataulu, kustannusarvio ja asuminen korjaustöiden aikana. o Arkkitehdin tehtävät hankesuunnittelussa: o Lupamenettelyjen selvittely. o Tilaajan tehtävät hankesuunnittelussa: o Tilaajan edustaja, rakennuttajakonsultti johtaa hankesuunnittelua, vetää suunnittelukokoukset, laatii niistä pöytäkirjat ja esittelee hankesuunnitelman yhdessä rakennesuunnittelijan ja arkkitehdin kanssa yhtiökokoukselle. Kuntoarviot ja tutkimukset Tilaaja on teettänyt tai teettää seuraavat arviot ja tutkimukset ennen hankesuunnittelun alkamista: Kuntoarvio Ohuthienäytteet julkisivusta 5/2010 Yläpohjakannattajien kunnon selvitys endoskoopilla 5/2010 Puupaalujen kunnon ja julkisivun halkeamien syyn selvitys kaivamalla koekuopan perustusten viereen puupaalujen päättymisen ja maanvaraisen perustuksen liitoskohtaan. Muut tarvittavat arviot ja tutkimukset teetetään tilaajan laskuun hankesuunnittelun aikana. 2. TAVOITEAIKATAULU Suunnittelijan sitoutuu alla ilmoitettuun tavoiteaikatauluun suunnittelutarjousta antaessaan. Mikäli hankesuunnitteluaikatauluun halutaan muutoksia, tulee aikataulutoiveet ilmoittaa hankesuunnittelutarjouksen yhteydessä. - Hankesuunnittelun käynnistäminen Korjaustarpeet selvitetty Korjausvaihtoehdot esitetty Hankesuunnitelma valmis SOPIMUSASIAT 3.1 Suunnittelijan vastuuvakuutus ja vakuudet Tilaaja edellyttää suunnittelijalta vakuutusmäärältään korvausvastuun suuruista vastuuvakuutusta. 3.2 Palkkion maksaminen Palkkiona toimeksiannon suorittamisesta tilaaja maksaa suunnittelijalle suunnittelutarjouksen mukaisen suunnittelupalkkion.

4 PROJEKTINJOHTOPALVELUT OY 4/(6) Tarjous annetaan tuntiveloitushinnoin sisältäen arvonlisäveron (alv=22 %). Palkkio maksetaan kuukausittain toteutuneiden tuntien mukaisesti. Tilaaja maksaa suunnittelijan toimittamien piirustusten ja asiakirjajäljennösten paperikopiokulut. Paperikopiointityöt on teetettävä tilaajan osoittamassa liikkeessä. Suunnittelija maksaa itse omaa työtään varten tarvitsemiensa alkuperäistulostusten kopiointikulut. Suunnittelija sitoutuu myös toimittamaan tilaajalle kaiken suunnitteluaineiston sähköisessä muodossa ilman erillisveloitusta. Mikäli tilaaja tekee hyväksyttyyn ohjelmaan huomattavia muutoksia suunnitelmien valmistuttua, suoritetaan suunnitelmien muutoksesta korvaus eri sopimuksen mukaan. 3.3 Erikseen korvattavat tehtävät Jos toimeksiantoon sisällytetään aikaisemmin mainittujen tehtävien lisäksi erillistehtäviä, erillistehtävien palkkiosta sovitaan kirjallisesti etukäteen. Lisä- ja muutostöistä sovitaan aina kirjallisesti erikseen etukäteen. Vähäisissä lisä- ja muutostöissä noudatetaan tilaajan ilmoituksesta aikaveloitusta. 3.4 Suunnittelijan velvollisuudet Suunnittelija vakuuttaa, että hänellä on hankkeen laadun ja tehtävän vaativuuden edellyttämä koulutus ja kokemus (maankäyttö- ja rakennuslaki 132/ ). Suunnittelija vakuuttaa tuntevansa ja noudattavansa työturvallisuutta koskevat voimassaolevat lait ja määräykset (työturvallisuuslaki 738/2002, 709/2008) maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999), valtioneuvoston työturvallisuudesta antamat päätökset ja asetukset (VNa 205/2009) sekä kaikki muut sellaiset lait, asetukset ja viranomaismääräykset, joilla on vaikutusta kohteen suunnittelutyöhön. Suunnittelussa on otettava myös huomioon rakennustyön työturvallisuus ja sisällyttää sen edellyttämät asiat suunnitteluasiakirjoihin. Hyväksytyissä piirustuksissa esitettyjä periaatteita ei saa muuttaa ilman tilaajan suostumusta. Kustannuslaskennan jälkeen tehtävistä muutoksista on aina sovittava kirjallisesti, muussa tapauksessa muutoksista aiheutuvat lisäkustannukset osoitetaan suunnittelijan maksettavaksi. Suunnittelijan on liitettävä tarjoukseensa verovelkatodistus sekä ilmoitus eläkevakuutusmaksuvelvoitteiden täyttämisestä tai muu vastaava luotettava selvitys verojen, ennakonpidätystilitysten, sosiaaliturvamaksujen ja eläkemaksujen suorittamisesta. 3.5 Sopimusehdot ja suunnittelusopimuksen solmiminen Sopimusehdot ja sopimusasiakirjojen pätevyysjärjestys on KSE 1995 mukainen. Tämä tarjous on voimassa yhden kuukauden allekirjoituspäivästä lukien. Hyväksytty suunnittelutarjous katsotaan suunnittelusopimukseksi. 3.6 Suunnittelijan toimittamat liitteet ja vakuudet Suunnittelija ja suunnittelutoimisto antavat vakuuden seuraavista asioista: o suunnittelutoimisto nimeää tarjouksessa tulevat suunnittelijat (henkilöt) ja vakuuttaa omaavansa riittävästi vapaata kapasiteettia tämän kohteen suunnitteluun, o tarjouksen liitteenä tulee olla referenssiluettelo suunnittelutoimiston ja tähän suunnittelutyöhön osallistuvien suunnittelijoiden aikaisemmin suunnittelemista kohteista TARJOUSPYYNNÖN LIITTEET: 1. Asemapiirustus 2. Isännöitsijäntodistus

5 PROJEKTINJOHTOPALVELUT OY 5/(6) 3. Kuntoarvio 4. Tyhjä suunnittelutarjouspohja Allekirjoitus Päiväys Tekniikantie 12 Vaihde Y-tunnus

6 PROJEKTINJOHTOPALVELUT OY 6/(6) HANKESUUNNITTELUN TARJOUS PERUSTUEN TARJOUSPYYNTÖÖN ( ) Kohde : As Oy Mäkärä, Espoo Tarjouksen tehnyt yritys : Yhteyshenkilö ja puhelin : Aikaveloitus suunnittelutehtäville Rakennesuunnittelijan tehtävät hankesuunnittelussa /h (sis. alv 22 %). Tuntimääräarvio: tuntia. Arkkitehdin tehtävät hankesuunnittelussa: /h (sis. alv 22 %). Tuntimääräarvio: tuntia. Suunnittelija voi tarjota molempia suunnittelutehtäviä (rakennesuunnittelu, arkkitehtisuunnittelu) tai vain toista suunnittelutehtävää. Lisäksi : tarjouksen liitteenä on luettelo suunnitteluun osallistuvista henkilöistä referenssiluetteloineen Allekirjoitus : Allekirjoitus ja nimenselvennys Aika ja paikka

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 Nämä konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot soveltuvat käytettäviksi tilaajan ja konsultin välisissä toimeksiannoissa mm. muotoilun, tuotekehitystyön,

Lisätiedot

RT 10-10387 TALONRAKENNUSHANKKEEN KULKU SISÄLLYSLUETTELO. talonrakennushanke husbyggnadsåtagande building project

RT 10-10387 TALONRAKENNUSHANKKEEN KULKU SISÄLLYSLUETTELO. talonrakennushanke husbyggnadsåtagande building project RT 10-10387 ohjetiedosto tammikuu 1989 korvaa RT l 06.10 1 (24) TALONRAKENNUSHANKKEEN KULKU talonrakennushanke husbyggnadsåtagande building project Tämä RT-ohjekortti kuvaa talonrakennushankkeen kokonaisuutta

Lisätiedot

HJR12 ST 41.02 HANKKEEN JOHTAMISEN JA RAKENNUTTAMISEN TEHTÄVÄLUETTELO HJR12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ TEHTÄVÄLUETTELON SISÄLTÖ

HJR12 ST 41.02 HANKKEEN JOHTAMISEN JA RAKENNUTTAMISEN TEHTÄVÄLUETTELO HJR12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ TEHTÄVÄLUETTELON SISÄLTÖ ST 41.02 HANKKEEN JOHTAMISEN JA RAKENNUTTAMISEN TEHTÄVÄLUETTELO HJR12 RT 10-11107 LVI 03-10518 SIT 13-610092 KH X4-00514 Infra 053-710110 OHJEET maaliskuu 2013 1 (24) korvaa RT 10-10575 LVI 03-10239 KH

Lisätiedot

KSE 1995 RT 13-10574 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT SISÄLLYSLUETTELO

KSE 1995 RT 13-10574 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT SISÄLLYSLUETTELO RT 13-10574 ohjetiedosto huhtikuu 1995 korvaa RT 13-10214 1(8) KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för konsultverksamhet KSE 1995 General conditions for consulting KSE 1995 KSE

Lisätiedot

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden RT 16-10660 LVI 03-10277 Ratu 417-T KH 20-00241 ohjetiedosto maaliskuu 1998 1 (19) RAKENNUSURAKAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för byggnadsentreprenader General conditions for building contracts

Lisätiedot

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Työsuojelujulkaisuja 88 Jorma Lappalainen Simo Sauni Päivi Piispanen Eeva Rantanen Tarja Mäkelä Työterveyslaitos VTT Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Toimintaopas Työsuojeluhallinto Tampere

Lisätiedot

2) xxxx työvoimatoimisto (työvoimaviranomaisen nimi) Osoite - mahdollinen yhteyshenkilö ja puh

2) xxxx työvoimatoimisto (työvoimaviranomaisen nimi) Osoite - mahdollinen yhteyshenkilö ja puh TYÖMINISTERIÖ Sopijaosapuolet Palvelun myyjä PUITESOPIMUSPOHJA LIITE 3 1) Nimi (Ytunnus) Osoite mahdollinen yhteyshenkilö ja puh Palvelun ostaja 2) xxxx työvoimatoimisto (työvoimaviranomaisen nimi) Osoite

Lisätiedot

TOIMINNAN VASTUUVAKUUTUS (ei sisällä tuotevastuuta) Yleiset vakuutusehdot

TOIMINNAN VASTUUVAKUUTUS (ei sisällä tuotevastuuta) Yleiset vakuutusehdot VA 01 TOIMINNAN VASTUUVAKUUTUS (ei sisällä tuotevastuuta) Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.1.2001 alkaen Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola, krnro 720871 Osoite: Lapinmäentie 1, 00013 Pohjola, kotipaikka:

Lisätiedot

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA 1 HYVÄN VÄLITYSTAVAN OHJE Hyvän välitystavan ohje julkaistaan 16.9.2008 pidettävässä lehdistötilaisuudessa, jolloin se astuu voimaan. Ohjeen työstämiseen ovat osallistuneet

Lisätiedot

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan Teleyrityksen palveluiden toimi tuksiin yritys- ja yhteisöasiakkaille (asiakas), ellei muuta ole erikseen sovittu.

Lisätiedot

Sopimuksen päiväys ja nro: (1) Toimittaja sitoutuu toimittamaan tilaajalle sopimuksessa yksilöidyt palvelut.

Sopimuksen päiväys ja nro: (1) Toimittaja sitoutuu toimittamaan tilaajalle sopimuksessa yksilöidyt palvelut. 8.10.2007 Julkisen hallinnon IT-hankintojen sopimusehdot ERITYISEHTOJA PALVELUISTA Sopimuksen päiväys ja nro: Liite nro: 1 SOVELTAMINEN (1) Näitä erityisehtoja noudatetaan valtion virastojen, liikelaitosten,

Lisätiedot

Sopimuksen päiväys ja nro:

Sopimuksen päiväys ja nro: Julkisen hallinnon IT-hankintojen sopimusehdot ERITYISEHTOJA PALVELUISTA Sopimuksen päiväys ja nro: Liite nro: 1 SOVELTAMINEN (1) Näitä erityisehtoja noudatetaan valtion virastojen, liikelaitosten, laitosten

Lisätiedot

Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus 2184218 6 c/o Tampereen yliopisto Kalevantie 4 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO

Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus 2184218 6 c/o Tampereen yliopisto Kalevantie 4 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO 1 SIIVOUSPALVELUJEN OSTOSOPIMUS Luonnos 1. Sopijapuolet Palvelun tuottaja: jäljempänä Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus 2184218 6 c/o Tampereen yliopisto Kalevantie 4 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO jäljempänä

Lisätiedot

TATE12 ST 41.10 RT 10-11129 LVI 03-10523 KH X4-00519 TALOTEKNISEN SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO TATE12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ

TATE12 ST 41.10 RT 10-11129 LVI 03-10523 KH X4-00519 TALOTEKNISEN SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO TATE12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ ST 41.10 TALOTEKNISEN SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO TATE12 Tämän tehtäväluettelon sisällössä viitatut liitteet 2.1 2.3 suunnitteluasiakirjojen sisällön määrittämiseen sisältyvät tämän ohjeen sähköiseen

Lisätiedot

HAKEMUS (ILMOITUS) KUNTIEN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISELLE

HAKEMUS (ILMOITUS) KUNTIEN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISELLE HAKEMUS (ILMOITUS) KUNTIEN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISELLE Kiinteistötunnus Lupatunnus Vastaanottaja ja päiväys Rakennuslupa Toimenpidelupa Toimenpideilmoitus Purkamislupa Maisematyölupa Rakennussuunnittelutehtävän

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OHJEITA RAKENTAJILLE

KÄYTÄNNÖN OHJEITA RAKENTAJILLE KÄYTÄNNÖN OHJEITA RAKENTAJILLE Julkaisija SATAKUNNAN KUNNALLISRAKENNUSMESTARIT JA -INSINÖÖRIT AMK RY 13. UUDISTETTU PAINOS 2011-2013 Ohjeita rakentajille...1 2 Lukijalle Kädessäsi oleva Käytännön ohjeita

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

Tekninen kuvaus ja kunto

Tekninen kuvaus ja kunto 16URP0037.TK01-401 3.5 ja 6.5.2011 Senaatti-kiinteistöt Luutnantintie 13 Helsinki Luottamuksellinen Pöyry Finland Oy PL2, Tekniikantie 4 D, 02151 Espoo, FINLAND puh. 010 3311, fax. 010 33 24311 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

OHJE HYVÄSTÄ VUOKRAVÄLITYSTAVASTA

OHJE HYVÄSTÄ VUOKRAVÄLITYSTAVASTA OHJE HYVÄSTÄ VUOKRAVÄLITYSTAVASTA 2 Johdanto OHJE HYVÄSTÄ VUOKRAVÄLITYSTAVASTA Hyvää vuokravälitystapaa koskevan ohjeen tavoitteena on luoda vuokravälitysmarkkinoille yhtenäiset toimintatavat, jotka koskevat

Lisätiedot

Arkistolaitos VAPA -palvelu

Arkistolaitos VAPA -palvelu Arkistolaitos VAPA -palvelu Asiakirjallisen aineiston sähköistä siirtoa ja säilyttämistä koskeva sopimus ( Siirto- ja säilytyssopimus ) Arkistolaitos ja [ ] Kansallisarkisto Rauhankatu 17 PL 258, 00171

Lisätiedot

Rakennuttaja on Mäntsälän kunta, Tekniset palvelut.

Rakennuttaja on Mäntsälän kunta, Tekniset palvelut. FCG Finnish Consulting Group Oy Työselitys 1 (8) MÄNTSÄLÄN KUNTA, APPOSEN VANHAN KENKÄTEHTAAN ALUE, PILAANTUNEEN MAAPERÄN KUNNOSTUS TYÖSELITYS 0 YLEISTÄ 01 Rakennuskohde ja sen sijainti 02 Rakennuttaja

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJAN LAATIMINEN JULKISIVUKORJAUSHANKKEESSA

TURVALLISUUSASIAKIRJAN LAATIMINEN JULKISIVUKORJAUSHANKKEESSA Talonrakennustekniikka TURVALLISUUSASIAKIRJAN LAATIMINEN JULKISIVUKORJAUSHANKKEESSA JULKISIVUKORJAUSTEN TURVALLISUUS -tutkimushanke OHJEVIHKO NRO 3 OHJEEN SISÄLLÖSTÄ Tässä ohjeessa käsitellään turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

KIINTEISTÖ. Työn tekijä ei voi itse valvoa omaa työtään. viesti. Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän. Hankesuunnitelma remontin ehkä tärkein vaihe s.

KIINTEISTÖ. Työn tekijä ei voi itse valvoa omaa työtään. viesti. Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän. Hankesuunnitelma remontin ehkä tärkein vaihe s. Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän KIINTEISTÖ 1 15 viesti Yhtiökokouksen asiakirjat osakkaiden nähtäville s. 4 Hankesuunnitelma remontin ehkä tärkein vaihe s. 6 Nyt on aika ilmoittautua Taloyhtiö-tapahtumaan

Lisätiedot

LIITTYMISEHDOT LE 2014

LIITTYMISEHDOT LE 2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat LIITTYMISEHDOT LE 2014 1. Liittymisehtojen soveltaminen 1.1 Nämä liittymisehdot (LE 2014) liitetään liittymissopimukseen, joka koskee sähkönkäyttöpaikan liittymistä

Lisätiedot

KUNNOSTUS- TAI KORJAUSTOIMENPIDE OSAKEOMISTAJAN MUUTOSTYÖILMOITUS

KUNNOSTUS- TAI KORJAUSTOIMENPIDE OSAKEOMISTAJAN MUUTOSTYÖILMOITUS Kenttätie 16 A 1 90130 Oulu Puhelin: 045 2786 465 Sähköposti: toimisto@domoisannointipalvelu.com KUNNOSTUS- TAI KORJAUSTOIMENPIDE OSAKEOMISTAJAN MUUTOSTYÖILMOITUS Olen tutustunut AOYL:n II osan 4 ja 5

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

Ametriini Oy SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO. Suunnittelun erittelyt 1

Ametriini Oy SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO. Suunnittelun erittelyt 1 Suunnittelun erittelyt 1 Ametriini Oy Asiakas ; Kohteen osoite; Tilaajan nimi; Tilaajan yhteystiedot; SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ Tämä tehtäväluettelo on tarkoitettu

Lisätiedot

F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014

F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014 F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014 Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät ja soveltamisala 2 Sopimuksen tekeminen 2.1 Sopimuksen tekemättä jättäminen Tässä

Lisätiedot

Asiakas, joka tilaa palvelun pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin elinkeinotoimintaansa varten.

Asiakas, joka tilaa palvelun pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin elinkeinotoimintaansa varten. MAXISAT OY:N MAXIVISION-PALVELUN YLEISET SOPIMUSEHDOT 01.03.2015 1. SOVELTAMISALA 1.1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Maxisatin asiakkaalle tarjoamiin Maxivision tuotteisiin ja palveluihin ja

Lisätiedot