Teuvan yhteiskoulun ja lukion peruskorjaus sekä laajennus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Teuvan yhteiskoulun ja lukion peruskorjaus sekä laajennus"

Transkriptio

1 TARJOUSPYYNTÖ 1 /(5) SUUNNITTELUTARJOUSPYYNTÖ / ARKKITEHTISUUNNITTELU Teuvan yhteiskoulun ja lukion peruskorjaus sekä laajennus Teuvan kunnan tekninen toimi pyytää kirjallista suunnittelutarjousta oheisten asiakirjojen mukaisten arkkitehti- ja rakennesuunnitelmien laatimisesta ja pääsuunnittelijana toimimisesta Teuvan kunnan Yhteiskoulun ja lukion peruskorjauksen ja laajennuksen osalta. TILAAJA Teuvan kunta Porvarintie 26 A PL TEUVA Yhteyshenkilöt: Markku Salonen Jukka Aro Kunnaninsinööri Talonrakennusmestari SUUNNITTELUKOHTEEN PERUSTIEDOT: Yhteiskoulu ja lukio sijaitsevat vierekkäin Teuvan kunnan Kirkonseudun asemakaavaalueella korttelissa 29 (Liite 1). Kaavassa koulukeskuksen tonttialue on merkitty kaavamerkinnällä YO. Teuvan kunnan omistuksessa olevan tontin pinta-ala on yhteensä m 2. Rakennusoikeus on yhteensä m 2, josta tällä hetkellä on käytetty m 2. Viereisillä tonttialueilla on asuin-, liike- ja pientaloja sekä teollisuustiloja. Teuvan Yhteiskoulu sijaitsee osoitteessa Filppulankuja 2, TEUVA, ja lukio osoitteessa Sipiläntie 3, TEUVA. Yhteiskoulu on rakennettu 1976 ja lukio Rakennukset ovat pääosin kaksikerroksisia ja varustettu tasakatoin. Yhteiskoulussa ja lukiossa on tällä hetkellä yhteensä noin 350 oppilasta, ja saneerauksen jälkeen koulukeskukseen sijoitetaan esi- ja erityisopetus, alaaste, yläaste ja lukio, jolloin oppilasmäärä nousee noin 700 oppilaaseen. Koulukeskuksen yhteydessä on myös auditorio ja liikuntahalli. Koulukeskuksen keittiö toimii kunnan keskuskeittiönä kahden muun keittiön ohella. Piha-alueella sijaitsee myös urheilu- ja tenniskenttä. Yhteiskoulun rakennusala on 4260 m 2, kerrosala 5073 m 2 ja tilavuus m 3. Lukion rakennusala on 2542 m 2, kerrosala 2804 m 2 ja tilavuus m 3. Varsinainen peruskorjaus tullaan toteuttamaan kahdessa vaiheessa vuosien aikana. Ensimmäisessä vaiheessa saneerataan Yhteiskoulu ja sen jälkeen lukio. Molempien vaiheiden suunnittelu toteutetaan samanaikaisesti, ja suunnittelussa otetaan huomioon koko saneeraushankkeen rakennusaikainen vaiheistus. 1

2 TARJOUSPYYNTÖ 2 /(5) Rakennuksissa toteutetaan ns. keskiraskas peruskorjaus, jolloin uusitaan lähes kaikki pintarakenteet, muutetaan nykyistä tilajärjestystä sekä uusitaan LVISA-järjestelmät. Lisäksi uusitaan julkisivu- ja ikkunarakenteet ja rakennuksiin tehdään harjakatot. Peruskorjauksen suurimpana haasteena on koulukeskukseen tulevien eri toimintoja palvelevien tilojen sovitus nykyiseen rakennukseen siten, että lisärakennustarpeet jäävät kohtuullisiksi. Koulukeskuksen opetuksessa toteutetaan yhtenäiskouluperiaatetta ja rakennuksessa tulee olemaan yhteinen opettajainhuone sekä yhteiset hallintotilat kaikille toiminnoille. Saneeratun rakennuksen tulee energiatehokkuuden osalta täyttää luokan C vaatimukset. Sisäilman tulee olla vähintään sisäilmaluokituksen S2 mukainen ja rakennuksen pintamateriaaleina tulee käyttää rakennusmateriaalien päästöluokituksen M1 mukaisia pintamateriaaleja, ja puhtausluokan tulee olla P1. Rakennuksen palotekninen luokitus on P1. Rakennuksen suunnittelussa tulee noudattaa Terveen talon (RT ) kriteerejä ja ohjeita, joiden seuranta ja toteutuminen on päätetty varmentaa rakentamisen ja rakennuksen vastaanoton aikana. Arkkitehti- ja rakennesuunnittelu käsittää kohteen toteutussuunnitelmien laadinnan huonetilaohjelmasta lähtien valmiiseen toteutukseen. Kohteesta on tehty alustava luonnossuunnittelu. Tarjoukseen tulee sisältyä huonetilaohjelman tarkistukset rakennuttajan kanssa. Käytössä on vanhat suunnitelmat sähköisessä muodossa sekä uudet luonnossuunnitelmat paperikopiosarjana (pohjapiirustukset ja asemapiirustus), joista suunnittelija tekee tarvittavat suunnitelmat yhdessä muiden erikoissuunnittelijoiden, LVI-, sähkö- ja automaatiosuunnittelijoiden kanssa. Urakkalaskenta-asiakirjojen tulee olla valmiina kesäkuun 2010 loppuun mennessä. HANKKEEN AIKATAULU Hankkeen alustava aikataulu on seuraava: - Arkkitehti- ja pääsuunnittelijan valinta lokakuu-marraskuu Rakennuslupa-asiakirjojen tulee olla valmiit maalis-huhtikuu 2010 mennessä - Toteutussuunnitelmien ja urakkalaskentamateriaalin tulee olla valmiit kesäkuun 2010 loppuun mennessä - Saneerauksen aloitus, vaihe1 Yhteiskoulu, syys-lokakuu Saneerauksen aloitus, vaihe 2 lukio, touko-kesäkuu PÄÄSUUNNITTELIJA Arkkitehti, joka valitaan kohteen arkkitehtisuunnittelijaksi, toimii hankkeen pääsuunnittelijan tehtävässä Suomen rakentamismääräyskokoelman A2 mukaan sekä hankkeen rakennuttajan asettamana turvallisuuskoordinaattorina. Rakennusvalvonnan määräämä hankkeen arkkitehti- ja rakennesuunnittelun vaativuus kuuluu luokkaan A. TOIMEKSIANNON SISÄLTÖ Arkkitehti- ja rakennesuunnittelu käsittää Arkkitehtisuunnittelun tehtäväluettelon ARK 95 lukujen 4-6 sekä luvun 3.37 mukaiset tehtävät ja rakennesuunnittelun RAK 95 mukaiset tehtävät lukuun ottamatta lukujen 1-3 mukaisia tehtäviä sekä kaikki Pääsuunnittelun tehtäväluettelon PS 01 mukaiset tehtävät lukuun ottamatta lukujen 1-2 mukaisia tehtäviä. Näiden lisäksi toimeksiantoon sisältyvät kohteen turvallisuusasiakirjan laadinta, turvallisuuskoordinaattorin tehtävät ja urakkarajaliitteen kokoaminen. Valmiit suunnitelmat tulee toimittaa tilaajalle suunnitelmien valmistuttua yleiskäyttöisinä CAD-piirustuksina, joiden aineisto toimitetaan tilaajalle Senaatti-kiinteistöjen CAD-ohjeen mukaisesti ( >kumppaneille >suunnittelun ohjeisto >cad ohje). Piirustusten kopioinnista aiheutuvat kustannukset eivät sisälly suunnittelusopimukseen. 2

3 TARJOUSPYYNTÖ 3 /(5) SOPIMUSEHDOT Suunnittelusopimus laaditaan konsulttisopimuslomakkeelle RT Suunnittelussa noudatetaan konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE Suunnittelussa on otettava huomioon, että Yhteiskoulun saneerauksen yhteydessä lukio on toiminnassa ja lukion saneerauksen aikana Yhteiskoulu on toiminnassa rakennustyön toteutuksen ajan opetussuunnitelman mukaisesti vuosittain elokuun ja toukokuun välisenä aikana. Toimeksiannossa noudatetaan seuraavia sopimusasiakirjoja seuraavassa pätevyysjärjestyksessä: 1. Konsulttisopimus 2. Sopimusneuvottelun pöytäkirja 3. Maksuerätaulukko ja tuntiveloitushinnasto 4. Tarjouspyyntö liitteineen 5. Tarjous liitteineen 6. Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE Arkkitehtisuunnittelun tehtäväluettelo ARK 95, Rakennesuunnittelun tehtäväluettelo RAK 95 ja Pääsuunnittelun tehtäväluettelo PS 01. Tarjoajalla tulee olla yleinen konsulttitoiminnan vastuuvakuutus. VELOITUSPERUSTEET Palkkiomuoto on kokonaispalkkio; KSE 1995 kohta Palkkio ilmoitetaan euroina, arvonlisäveron määrä tulee eritellä. Kokonaispalkkion tulee sisältään suunnittelukokouksia viisitoista (15) kpl ja työmaa- yms. kokouksia yhteensä viisitoista (15) kpl (sisältäen kaikki kustannukset, palkka- ja matkakustannukset, kilometrikorvaukset sekä päivärahat). Kokousten pitopaikka on Teuva. Kokonaispalkkion lisäksi tulee antaa lisä- ja muutostöissä käytettävät tuntiveloitushinnat henkilöryhmittäin sekä kappalehinta kokonaispalkkion ulkopuolisista suunnittelu- ja työmaakokouksista. Arvonlisäveron osuus tulee eritellä. Palkkio laskutetaan erikseen laadittavan, suunnittelutyön etenemiseen perustuvan maksuerätaulukon mukaisesti. Maksuerätaulukko kirjataan suunnittelusopimukseen ja siinä tulee olla mm. seuraavat maksuerät: - kun suunnittelusopimus on allekirjoitettu (1. erä) 5 % - kun pääpiirustukset ovat valmiit ja saatu viranomaisten hyväksyntä 15 % - kun työpiirustukset ja tekniset suunnitelmat sekä urakkalaskenta-asiakirjat ovat valmiit (urakkalaskenta-aineisto) 20 % - kun hankkeen lopputarkastukset on suoritettu (viimeinen erä) 10%. Muutos- ja lisätöistä sovitaan etukäteen ja ne veloitetaan aikapalkkiona henkilöryhmittäin hankkeeseen vahvistettavan tuntiveloitushinnaston mukaisesti. Lisätyöliitteessä on esitettävä erikseen arkkitehti- ja rakennesuunnittelun muutos- ja lisätyökustannukset henkilöstöryhmittäin. TARJOUKSEN SISÄLTÖ Tarjous tehdään suomen kielellä ja sen tulee perustua tähän tarjouspyyntökirjeeseen ja liiteasiakirjoihin. Muut tarjouksen tekemisessä tarpeelliset asiakirjat, joita ei tarjouspyynnön yhteydessä lähetetä: Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE 1995 (RT ) Arkkitehtisuunnittelun tehtäväluettelo ARK 95 (RT ) Rakennesuunnittelun tehtäväluettelo RAK 95 (RT ) Pääsuunnittelun tehtäväluettelo PS 01 (RT ) RakMK A2 (RT RakMK-21202). 3

4 TARJOUSPYYNTÖ 4 /(5) Tarjouksen mukana tulee toimittaa seuraavat asiakirjat tai todistukset: Yrityksen referenssiluettelo vastaavista kohteista sekä luettelo Terve talo-kriteerein toteutetuista kohteista Selvitys yrityksessä käytettävästä laatujärjestelmästä Selvitys miten tarjoaja aikoo toteuttaa tarjouspyynnössä mainitut laatukriteerit Todistus voimassa olevasta konsulttivastuuvakuutuksesta Tiedot hankkeen vetäjästä (vastaava suunnittelija); koulutus, kokemus, referenssit sekä sijaisjärjestely Tiedot hankkeeseen osallistuvasta muusta henkilöstöstä; koulutus, kokemus ja erityisosaaminen Hankkeen työmenekkiarvio Tilaajavastuulain mukaiset asiakirjat: o todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus ja selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty o todistus eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys erääntyneiden eläkevakuutusmaksujen maksusopimuksesta o selvitys merkinnästä ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin o kaupparekisteriote o selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista. Sopimuspuolen esittämät tiedot, todistukset ja selvitykset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia. Ulkomaisen yrityksen tulee toimittaa vastaavat tiedot. Yli 12 kuukautta voimassa olevan sopimussuhteen aikana sopimuspuolen on toimitettava edellä mainitut tilaajavastuulain mukaiset todistukset tai tiedot 12 kuukauden välein. Tarjouksen tulee olla voimassa 3 kk tarjouspyynnössä merkitystä tarjousten viimeisestä jättöpäivästä lukien. TUTUSTUMINEN Tilaaja järjestää yhteisen tutustumistilaisuuden saneerattavaan ja laajennettavaan kohteeseen klo 12:00 kiinteistöllä, osoitteessa Filppulankuja 2, TEUVA. Tarjoajien edellytetään osallistuvan esittelytilaisuuteen. Osallistuminen tutustumistilaisuuteen tulee ilmoittaa ennakkoon tilaajalle vähintään vuorokautta ennen tilaisuutta. TARJOUKSEN JÄTTÄMINEN Tarjous toimitetaan suljetussa kirjekuoressa klo 15:30 mennessä osoitteeseen: Teuvan kunta Tekninen toimi Porvarintie 26 D, PL TEUVA tai telefaksilla numeroon (telefaksin lisäksi suljettu kirjekuori postitse): Kuoreen merkintä Koulukeskuksen arkkitehtisuunnittelutarjous. TARJOUSTEN KÄSITTELY Tilaajalla on oikeus pyytää ja tarjouksen antajalla velvollisuus antaa tarjousten käsittelyssä mahdollisesti tarvittavia lisäselvityksiä. 4

5 TARJOUSPYYNTÖ 5 /(5) Tarjousten jättämisajan päätyttyä tilaaja järjestää avaustilaisuuden, joka ei ole julkinen. Edullisin tarjous määritetään tarjouksen kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella. Arviointimenettely on esitetty liitteenä olevassa Arkkitehtisuunnittelijan valintaperusteet - kaavakkeessa. Tilaaja lähettää hankintapäätöksen perusteluineen tarjoajille ilmoituksena tarjouskilpailun tuloksesta. Tilaaja käyttää tarjousten mukana toimitettua aineistoa ainoastaan tarjousten arvioimiseen eikä luovuta saamiaan tietoja ulkopuolisille. Tarjoajan on ilmoitettava tarjouksen yhteydessä, sisältyykö annettuun tarjoukseen ja sen liiteasiakirjoihin salassa pidettävää aineistoa. Tarjouspyynnön mukainen hankinta voidaan jättää toteuttamatta, mikäli käytettävissä olevat määrärahat eivät riitä hankinnan toteuttamiseen. Tilaajaa sitova sopimus syntyy sopimusasiakirjan allekirjoittamisella. Ennen sopimuksen allekirjoittamista pidetään edullisimman tarjouksen tekijän kanssa sopimusneuvottelu, jossa käydään läpi tarjouksen sisältö ja muut sopimuksen solmimisen edellyttämät asiat. LISÄTIEDOT Tarjouspyyntöön liittyvät julkisivupiirustukset sekä pohjapiirustukset toimitetaan pyynnöstä paperikopiona. Aineistotiedustelut voi toimittaa samoilla yhteystiedoilla kuin lisäselvityspyynnöt. Mahdolliset lisätiedot liittyen tarjousvaiheessa esiin tulleisiin kysymyksiin toimitetaan keskitetysti. Kirjalliset lisäselvityspyynnöt tulee toimittaa mennessä osoitteella Teuvan kunta, Tekninen toimi, Jukka Aro, Porvarintie 26 D, PL 25, TEUVA, tai sähköpostilla Mahdollisiin kysymyksiin vastataan kirjallisesti tai sähköpostitse kaikille tarjouskilpailuun osallistuville. Teuva Markku Salonen, kunnaninsinööri LIITTEET Kaavakarttaote Nykyisen rakennuksen julkisivupiirustukset Luonnossuunnitelmapiirustukset, pohja- ja asemapiirros Suunnittelijan valintaperusteet F:\VUOSI09\TEK\arkktp.doc 5

Tarjouksen tulee perustua tähän tarjouspyyntökirjeeseen. Tarjouksen perusteena ovat seuraavat asiakirjat: (www.valtimo.fi) Tarjouspyynnön asiakirjat:

Tarjouksen tulee perustua tähän tarjouspyyntökirjeeseen. Tarjouksen perusteena ovat seuraavat asiakirjat: (www.valtimo.fi) Tarjouspyynnön asiakirjat: Valtimon kunta Tekninen lautakunta Kunnantie 1 75700 Valtimo 02.05.2014 Hankintailmoitus HILMA- järjestelmässä URAKKATARJOUSPYYNTÖ Valtimon kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjoustanne Hiekkalahti Ylä-Valtimo

Lisätiedot

KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ

KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ 30.6.2015 Sivu 1/5 Tilaaja: PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Evo, Asuntola Kivelän saneeraus KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ (tilaaja) pyytää tarjoustanne Evon asuntola Kivelän saneerauksen rakentamisesta.

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA 28.6.2013 1(5) TIITUSPOHJAN KOULU JA PÄIVÄKOTI

LAUKAAN KUNTA 28.6.2013 1(5) TIITUSPOHJAN KOULU JA PÄIVÄKOTI LAUKAAN KUNTA 28.6.2013 1(5) Tekninen osasto TIITUSPOHJAN KOULU JA PÄIVÄKOTI Tilapalvelu TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖ TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖSUUNNITTELUSTA Laukaan kunnan tilapalvelu pyytää tarjoustanne sähkösuunnittelutehtävistä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KAUPUNGINTALON HANKE- JA RAKENNUSSUUNNITTELUSTA

TARJOUSPYYNTÖ KAUPUNGINTALON HANKE- JA RAKENNUSSUUNNITTELUSTA Ylivieskan kaupunki Kyöstintie 4 84100 YLIVIESKA, 08 42941, fax 08 4294229 TARJOUSPYYNTÖ 27.5.2015 Hanke: Ylivieskan kaupungintalon peruskorjaus TARJOUSPYYNTÖ KAUPUNGINTALON HANKE- JA RAKENNUSSUUNNITTELUSTA

Lisätiedot

Aatosvainion infran suunnittelu

Aatosvainion infran suunnittelu Sivu 1/6 Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta Tarjouspyyntö 24.4.2015 Aatosvainion infran suunnittelu 1 Hankinnan kohde 2 Hankinnasta tehtävä sopimus 3 Tarjoajan soveltuvuuden arviointi 4 Tarjouksen tarjouspyynnön

Lisätiedot

Osmajoentie 75, 78210Varkaus

Osmajoentie 75, 78210Varkaus Osmajoentie 75, 78210Varkaus YHTEYSTIEDOT RAKENNUTTAJA PL 87 70101 KUOPIO RAKENNUTTAJAN YHTEYSHENKILÖT Tulosaluejohtaja, tilapalvelut Ari Orsjoki 044-785 3005 ari.orsjoki@sakky.fi Rakennuttaja Tapani Lehmusaho

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN PÄIVÄKOTI PETÄJÄISEN LAAJENNUS KVR-URAKKAOHJELMA

KANKAANPÄÄN PÄIVÄKOTI PETÄJÄISEN LAAJENNUS KVR-URAKKAOHJELMA Tekninen keskus.. Kuninkaanlähteenkatu 12 38700 KANKAANPÄÄ puhelin (02) 577 2610, faksi (02) 577 2600, sähköposti etunimi.sukunimi@kankaanpaa.fi KANKAANPÄÄN PÄIVÄKOTI PETÄJÄISEN LAAJENNUS KVR-URAKKAOHJELMA

Lisätiedot

Lisätietoja tarjouspyynnöstä antavat seuraavat henkilöt tilaajan puolesta

Lisätietoja tarjouspyynnöstä antavat seuraavat henkilöt tilaajan puolesta Alakorkalon jäteaseman laajennus, vaihe 2 Alakorkalon jäteaseman rakennussuunnitelmien laatiminen jätteen kuormauskatokselle, ajoneuvovaa alle ja lajitteluhallille alueen liikennejärjestelyineen 1. Tehtävän

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA 21.1.2014 1(5) Kehitysvammaisten palveluasuminen, autettu asuminen, uudisrakennus

LAUKAAN KUNTA 21.1.2014 1(5) Kehitysvammaisten palveluasuminen, autettu asuminen, uudisrakennus LAUKAAN KUNTA 21.1.2014 1(5) Tekninen osasto KEHITYSVAMMAISTEN Tilapalvelu PALVELUASUMINEN AUTETTU ASUMINEN TARJOUSPYYNTÖ RAK TARJOUSPYYNTÖ RAKENNESUUNNITTELUSTA Laukaan kunnan tilapalvelu pyytää tarjoustanne

Lisätiedot

LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE

LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE TARJOUSPYYNTÖ 1 / 8 LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE Hankinnan kohteena on konsulttityö Laajasalon raitiotien kysyntäennusteen laatimiseksi Työn sisältö ja aikataulu Hankintamenettely Työn sisältö

Lisätiedot

REVON/VÄSTILÄN ASUINALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTE- LU

REVON/VÄSTILÄN ASUINALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTE- LU Tekninen toimi 16.1.2015 Sivu 1 / 5 TARJOUSPYYNTÖ REVON/VÄSTILÄN ASUINALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTE- LU Tarjouspyynnön kohde: Karvian kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjoustanne Revon/Västilän

Lisätiedot

Maantien 69 Rannankyläntien ja Hitonlahdentien kiertoliittymä (KU), Äänekoski

Maantien 69 Rannankyläntien ja Hitonlahdentien kiertoliittymä (KU), Äänekoski TARJOUSPYYNTÖ 1 (8) Hankintailmoitus Hilmassa 7.8.2012 Maantien 69 Rannankyläntien ja Hitonlahdentien kiertoliittymä (KU), Äänekoski Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyytää urakkatarjoustanne

Lisätiedot

Kittilän teollisuusalueen asemakaava Kirkonkylän asemakaavan muutos (Ylä-Kittilän niitty)

Kittilän teollisuusalueen asemakaava Kirkonkylän asemakaavan muutos (Ylä-Kittilän niitty) SUUNNITTELUOHJELMA Kittilän asemakaavat: Kittilän teollisuusalueen asemakaava Kirkonkylän asemakaavan muutos (Ylä-Kittilän niitty) Sisällys: 1. TEHTÄVÄN MÄÄRITYS... 3 1.1. Suunnitteluhanke... 3 1.2. Konsulttityön

Lisätiedot

KARVIAN KUNTA URAKKAOHJELMA AUKUSTINKADUN VESIHUOLLON JA KADUN SANEERAUS

KARVIAN KUNTA URAKKAOHJELMA AUKUSTINKADUN VESIHUOLLON JA KADUN SANEERAUS KARVIAN KUNTA URAKKAOHJELMA AUKUSTINKADUN VESIHUOLLON JA KADUN SANEERAUS Tekninen toimi 6.5.2013 Sivu 2 / 17 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 Tilaaja/Rakennuttaja... 4 1.2 Rakennuttaminen,

Lisätiedot

Hankinnan arvo Hankinnan laskennallinen arvo sopimuskaudelle 1.1.2015 31.12.2016 on noin 1 200 000 euroa.

Hankinnan arvo Hankinnan laskennallinen arvo sopimuskaudelle 1.1.2015 31.12.2016 on noin 1 200 000 euroa. TARJOUSPYYNTÖ VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUISTA Tarjouspyyntö koskee vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain (1987/380) 8 c :ssä

Lisätiedot

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti TARJOUSPYYNTÖ TOIMITILOJEN KORJAUS. JA KUNNOSSAPITOTYÖT, SÄHKÖTYÖT PUITESOPIMUS 2015-2016 putkitöiden urakkatarjouspyyntö Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen

Lisätiedot

InnOta Peruskorjaus- ja laajennushanke RAKENNUTTAMISOHJELMA 12.2.2014

InnOta Peruskorjaus- ja laajennushanke RAKENNUTTAMISOHJELMA 12.2.2014 MALLI UUDET TEHTÄVÄLUETTELOT JA KSE13 KOULUTUSTILAISUUS 12.2.2014 JUHANI KARHU / Senaatti-kiinteistöt Case kohde: Toimistorakennuksen peruskorjaus ja laajennus, 14500 brm 2 InnOta Peruskorjaus- ja laajennushanke

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGINTALON JULKISIVUMUUTOKSET 2015

KAJAANIN KAUPUNGINTALON JULKISIVUMUUTOKSET 2015 Tunnistetiedot Rakennuskohde KAJAANIN KAUPUNGINTALON JULKISIVUMUUTOKSET 2015 URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 08.06.2015 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA)... Laatija

Lisätiedot

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662 1/6 Vastaanottaja:..2015 URAKKATARJOUSPYYNTÖ SIUNTION KUNTA KARLSÅKERIN ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Lisätiedot

RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN HANKINTAOHJELMA

RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN HANKINTAOHJELMA 1 (8) RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN HANKINTAOHJELMA 1. HANKINNAN KOHDE Hankinnan kohteena ovat Nikkilän Sydämen koulukeskuksen rakennuttamis- ja valvontatehtävät. Nikkilän Sydän on Sipoon Nikkilään v. 2016

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA YLÄ-LEVIN KATU- JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELU

KITTILÄN KUNTA YLÄ-LEVIN KATU- JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELU Tarjouspyyntö Sivu 1 / 5 KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto TARJOUSPYYNTÖ KITTILÄN KUNTA YLÄ-LEVIN KATU- JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELU Tarjouspyynnön kohde: Kittilän kunta pyytää Teiltä kokonaishintatarjousta Ylä-

Lisätiedot

Oulaisten terveyskeskuksen ns. vuodeosastosiiven peruskorjaus OULAINEN

Oulaisten terveyskeskuksen ns. vuodeosastosiiven peruskorjaus OULAINEN Oulaisten terveyskeskuksen ns. vuodeosastosiiven peruskorjaus OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 31.5.2014 RAKENNUSURAKKA LVI - TYÖT SÄHKÖTYÖT RAKENNUSAUTOMAATIO SPRINKLAUS Oulaisten terveyskeskuksen peruskorjaus,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 13.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 13.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 13.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ 2(6) Satamapaviljongin vuokraus sekä vierassatamapalveluiden järjestäminen Lutakossa 2012-2014 Tarjouspyynnön kohde vuokraa Lutakon satamassa olevan

Lisätiedot

Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. TOIMITILOJEN MARKKINOINTI- JA VUOKRAUSPALVELU Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kilpailuttamisen

Lisätiedot

Vieskan liikelaitoskuntayhtymä 24.2.2015

Vieskan liikelaitoskuntayhtymä 24.2.2015 Vieskan liikelaitoskuntayhtymä Tarjouspyyntö 24.2.2015 Kirkkotie 4 84100 YLIVIESKA,050 5182839 Fax 08 4293 364 Työkeskus Kipinä 1.1 Kohde Purku- urakka Työkeskus Kipinä Suopellontie 6 84100 YLIVIESKA Kerrosala

Lisätiedot

KO RS H O L M MUS TASAARI

KO RS H O L M MUS TASAARI Tarjouspyyntö 1 (10) OSAYLEISKAAVAN LAATIMINEN MERKKIKALLION TUULIVOIMAPUISTOLLE MUSTASAAREN KUNNASSA JA VAASAN KAUPUNGISSA TARJOUSPYYNTÖ Hankintayksiköt Mustasaaren kunta Kaavoitusosasto Keskustie 4 65610

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015

Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 32833 / 2015 Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Päivi Nykänen Suomi puh. fax Tarjoukset lähetettävä: Tarjous

Lisätiedot

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014 Asiakirjaluettelo PYHÄJOEN KUNTA Yppärin koulu Uudisrakennus KVR- URAKKATARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT Päiväys Tarjouspyyntökirje 21.2.2014 Urakkatarjouslomake 21.2.2014 Urakkaohjelma 21.2.2014 Työturvallisuusliite

Lisätiedot

Virtasalmen kaatopaikan sulkemisen pintarakenneurakka 32790 / 2015

Virtasalmen kaatopaikan sulkemisen pintarakenneurakka 32790 / 2015 1/9 TARJOUSPYYNTÖ 32790 / 2015 Virtasalmen kaatopaikan sulkemisen pintarakenneurakka 32790 / 2015 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Tapani Mähönen PL 125 76101 Pieksämäki Suomi puh. +358

Lisätiedot

MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235

MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235 KIRKKONUMMEN KUNTA YHDYSKUNTATEKNIIKKA RAKENNUTTAMISPALVELUT MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235 URAKKAOHJELMA 11.05.2012 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA

Lisätiedot