TARJOUSPYYNTÖ KAUPUNGINTALON HANKE- JA RAKENNUSSUUNNITTELUSTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TARJOUSPYYNTÖ KAUPUNGINTALON HANKE- JA RAKENNUSSUUNNITTELUSTA"

Transkriptio

1 Ylivieskan kaupunki Kyöstintie YLIVIESKA, , fax TARJOUSPYYNTÖ Hanke: Ylivieskan kaupungintalon peruskorjaus TARJOUSPYYNTÖ KAUPUNGINTALON HANKE- JA RAKENNUSSUUNNITTELUSTA Peruskorjaus Kyöstintie YLIVIESKA. I Hankinta: Ylivieskan kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää hintatarjousta Ylivieskan kaupungintalon hanke- ja rakennussuunnittelusta. Rakennussuunnittelija toimii hankkeen pääsuunnittelijana. Erikoissuunnittelijat kilpailutetaan hankesuunnitelman valmistumisen jälkeen syyskuussa. Kohteen suunnittelu on valmis mennessä. Rakennustyöt aloitetaan helmikuussa 2016, tai sopimuksen mukaan. II Hankinnan kuvaus: Tausta Ylivieskan kaupungintalo on valmistunut vuonna Talossa on kaksi toimistokerrosta ja kellarikerros. Talon laajuustiedot: - kerrosala 1750 m 2 - kellarin ala 724m 2 - tilavuus 8740m 3 Rakennukselle ei ole suoritettu peruskorjausta. Rakennuksen huolto- ja vuosikorjauksia on suoritettu tarpeen mukaan. Nykytilanne Kaupungintalossa on todettu sisäilmaongelma. Rakennukselle on suoritettu vuonna 2014 kuntotutkimus, joka ohjaa peruskorjausta talotekniikan ja rakenteiden osalta. Kaupungintalon työ-, kokous ja arkisto ja varastotilojen vaatimat tilamuutokset suunnitellaan hankesuunnittelussa. Kaupungintalolla työskentelee noin 44 henkilöä.

2 Talon tarveselvityksessä on alustavasti suunniteltu toteutuksesta seuraavaa: - talosta laadittu kuntotutkimus ohjaa talon rakenteiden ja talotekniikan uusimista ja korjausta (kuntotutkimus löytyy kaupungin kotisivuilta, kohdasta Tilapalvelu/julkiset hankinnat) - peruskorjaus tehdään talon henkeä kunnioittaen - erityistä huomiota kiinnitetään talon sisustussuunnitteluun pinnoitteet, kalusteet, tekstiilit. - ilmastointikonehuoneita suunnitellaan nykyisiin tiloihin, konehuoneiden lukumäärä määritellään erikoissuunnittelussa. - päätetään ne hallintokunnat, joiden toiminta keskitetään kaupungintalolle - tehdään tarvittavat huonetilamuutokset - piha-alue peruskorjataan, sadevesipumppaamo, pihasuunnitelma yms. - henkilökunnan autopaikkoja vähennetään tontilta. Asiakaspaikat säilytetään. Kaupunginvaltuusto päättää kesäkuussa aloitetaanko kaupungintalon peruskorjauksen suunnittelu. Hankkeen rakennuttamispäätös tehdään vuoden 2016 talousarviokokouksessa. III Tarjoajalta edellytettävät vaatimukset Tarjoajalle pitää olla suunnitelman toteuttamiseen suunnitteluryhmä, jonka kukin jäsen täyttää kelpoisuusehdot. Suunnitteluryhmää johtaa suunnitteluprojektin kelpoisuusehdot täyttävä pääsuunnittelija, joka vastaa projektissa arkkitehti ja pääsuunnittelusta (kts. suunnitteluohjelma; Liite 3). Osa- ja vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä. Palvelut tuotetaan suomen kielellä. Kohteen erikoissuunnittelu (rakenne, sähkö, LVI, automaatio) kilpailutetaan aikanaan erikseen. IV Hankintamenettely: Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Hankinta on kansallisen kynnysarvon ylittävä palveluhankinta. Tarjouksen tekemisestä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajalle korvausta. Tarjouspyyntöasiakirjat on laadittu suomen kielellä.

3 Hankintailmoitus julkaistaan Hilmassa ja sen lisäksi Ylivieskan kaupungin kotisivuilla. Hankintapäätös: Hankintapäätös tehdään kaupungin toimintasäännön mukaisesti. Hankintapäätös annetaan tiedoksi tarjoajille sähköisesti, jonka vuoksi tarjoaja ilmoittaa sähköpostinsa päätöksen toimittamista varten. Lisätiedot hankinnan aikana: Hankintaan liittyvät tarkentavat kysymykset pyydämme toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen klo mennessä. Kysymyksistä laaditaan yhteenveto, joka julkaistaan Ylivieskan kaupungin kotisivuilla viimeistään klo Tarjoajien tasapuolisen kohtelun takaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin tai tietopyyntöihin ei vastata. Tarjoaja on velvollinen huomioimaan kysymykset ja niihin annetut vastaukset sekä käyttämään hyväkseen kaupungin kotisivuilla annetut lisätiedot tarjousta antaessaan. Alustava aikataulu: Hankintapäätös vko 27 Sopimus valitun toimittajan kanssa vko 32 Hankesuunnitelma valmis vko 36 erikoissuunnittelijoiden kilpailuttaminen vko Suunnittelu valmis viimeistään vko 47 Lopullinen aikataulu laaditaan yhteistyössä valitun toimittajan kanssa. Tarjouksen muoto: Tarjoushinta ilmoitetaan verottomana (alv 0%). Liite 2a ja 2b. Palkkiomuoto: Palkkiomuoto on palvelun kokonaishinta, johon sisältyy tarjoajan - matka- ja kokouskustannukset (yhteensä 20 kokousta tai muuta tilaajan kanssa sovittua käyntiä Ylivieskassa) - lisä- muutostyöt rakentamisen aikana Tarjoaja antaa erillishinnan ( /kokous t. käynti, Alv 0%) niistä käynneistä tai kokouksista, jotka tehdään palkkioon sisältyvien käyntimäärien (20kpl) lisäksi. Em. tarjoushinta sisältää kaikki palkka- ja matka- yms. kustannukset. Maksut: Rahaliikenne hoidetaan palvelukeskus Hetan kautta Palvelukeskus Heta Vierimaantie YLIVIESKA Maksuehto: 21 vrk netto, maksuaika lasketaan alkavaksi, kun lasku on hyväksytty ja tarjoaja on toimittanut sen Palvelukeskus Hetalle. Viivästyskorko: Voimassa olevan korkolain mukaan

4 Vakuudet: Vakuuksia ei vaadita. Maskut suoritetaan konsulttisopimuksessa sovitun maksuerätaulukon mukaisesti. (kts. liite 2) Suunnittelusopimus: Toimeksiannosta laaditaan kirjallinen sopimus Sopimusehdot: Sopimuksen yleisinä ehtoina noudatetaan konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE 1995 (RT ), johon tehdään tässä asiakirjassa mainittujen asioiden lisäksi seuraavat lisäykset ja muutokset: Kohta Muutos Konsultilla pitää olla voimassa oleva kattava konsulttitoiminnan vastuuvakuutus Kohta Muutos Tietokoneen ja tietokoneohjelmien käyttö sisältyy konsulttipalkkioon. Konsultin suorittamat kopioinnit, monistukset yms. työntulostukset sisältyvät konsulttipalkkioon. (kts. suunnitteluohjelma kohta 7.2 projektipankki) Kohta ja Muutos Matkat suunnittelu- ja työmaakokouksiin (yht. 20) sisältyvät konsulttipalkkioon (kts. kohta palkkiomuoto) Kohta Muutos Tilaajalla on oikeus luovuttaa asiakirjat ja muut tulokset kolmannelle osapuolelle käytettäväksi tilaajan toimintaa varten tai taholle, jolle tilaajan tehtävät siirtyvät. Tällöin on kuitenkin huomioitava sopimuksen mukainen salassapitovelvollisuus. Kohta 7.2 Muutos Konsultille ei suoriteta viivästyksestä tai keskeytyksestä KSE 1995 kohtien 7.2 ja 7.5 mukaisia kustannuksia, kuluja tai korvauksia. Kohta 7.5 Muutos Sopijapuolista riippumattomista syistä aiheutuneen viivästyksen ja keskeytymisen johdosta ei suoriteta konsultille korvausta. Tarjouksen käsittely: 1. Tarjoajan soveltuvuuden tarkistaminen Tarjouskilpailusta suljetaan pois sellaiset tarjoajat, joita koskee hankintalain 53 :n mukainen poissulkemisperuste. Tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois tarjoajat, joita koskee hankintalain 54 :n mukainen poissulkemisperuste. Tarjoajat, jotka eivät täytä hankintayksikön asettamia vähimmäisvaatimuksia, on suljettava hankintalain 56 :n mukaan tarjouskilpailun ulkopuolelle. 2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen 3. Tarjousten vertailu 4. Hankintapäätöksen teko ja päätöksestä ilmoittaminen 5. Hankintasopimuksen solmiminen Tarjoajia pyydetään huomioimaan, että hankintasopimus ei synny vielä hankintapäätöksestä ilmoittamalla vaan vasta, kun kirjallinen hankintasopimus on allekirjoitettu. Ennen sopimuksen allekirjoittamista pidetään voittaneen tarjouksen tekijän kanssa sopimuskatselmus, jossa käydään läpi tarjoukseen liittyvä sisällöllinen aineisto ja muut sopimuksen solmimisen edellyttämät asiat.

5 Sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen lähetetään tieto siitä muille tarjoajille. Valitun tarjoajan kanssa tehty sopimus vapauttaa muiden tarjousten sitovuuden. Tarjousten vertailu Ne tarjoukset, jotka täyttävät tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset vertaillaan tarjottujen hintojen ja laatupisteytyksen avulla. Hinta/laatupisteiden painotus on 40/60. Kokonaistaloudellisesti edullisin hintatarjous valitaan. Tarjousasiakirjojen ja hankinta-asiakirjojen julkisuus Hankintaan osallistuvien yritysten toimittavat tarjousasiakirjat ja tiedot tulevat asianosaisjulkisiksi sen jälkeen kun päätös on tehty. Tarjoajaa pyydetään merkitsemään toimittamaansa aineistoon selkeästi, mitkä tiedot se katsoo kuuluvan liike- ja ammattisalaisuuden piiriin. Tarjoushintaa ei pidetä liike- tai ammattisalaisuutena. Muuta: Tilaaja pidättää itsellään oikeuden keskeyttää hankinnan perustelluista syystä. Perusteltu syy voi olla kaupunginvaltuuston päätös keskeyttää kaupungintalon peruskorjauksen suunnittelu. Tarjoajalla ei ole oikeutta korvaukseen tarjouksen laadinnasta aiheutuneesta työstä ja/tai kustannuksista. Tarjouksen jättäminen: Tarjous on jätettävä suljetussa kirjekuoressa merkinnällä Kaupungintalon peruskorjaus viimeistään torstaina klo mennessä. Tarjouskuoreen on merkittävä myös tarjoajan yhteystiedot. Lisäksi tarjous on toimitettava sähköisenä versiona USB- muistitikulla (cd-levyke) samassa kuoressa paperisversion kanssa. Jos sähköisenä ja paperiversiona toimitettujen tarjousten välillä on ristiriita, noudatetaan tarjouksen paperiversiota. Tarjouksen on oltava voimassa kolme kuukautta tarjousajan päättymisestä. Määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia ei huomioida. Toimitusosoite: Ylivieskan kaupunki, Tilapalveluyksikkö, kaupungintalon neuvonta Kyöstintie YLIVIESKA Postiosite: Ylivieskan kaupunki, Tilapalveluyksikkö, PL YLIVIESKA Unto Koskinen rakennuspäällikkö

Aatosvainion infran suunnittelu

Aatosvainion infran suunnittelu Sivu 1/6 Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta Tarjouspyyntö 24.4.2015 Aatosvainion infran suunnittelu 1 Hankinnan kohde 2 Hankinnasta tehtävä sopimus 3 Tarjoajan soveltuvuuden arviointi 4 Tarjouksen tarjouspyynnön

Lisätiedot

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus 1/8 TARJOUSPYYNTÖ/SIIVOUS- JA PUHDISTUSAINEIDEN, KEITTIÖN PUHDISTUSAINEIDEN, SIIVOUSTARVIKKEIDEN, ROSKAPUSSIEN JA JÄTESÄKKIEN SEKÄ PEHMOPAPEREIDEN HANKINTA 1 Hankinnan kohde ja kuvaus Tällä tarjouspyynnöllä

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 40/25/2013

Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 40/25/2013 Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 Tarjouspyyntö Osakeyhtiön taloushallintopalvelut Finnish Funding Agency for Technology and Innovation Kyllikinportti 2 P.O. Box

Lisätiedot

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT PERUNAT Seutukeskus Oy Häme ja KuntaPro Oy toimivat julkisten hankintojen yhteishankintayksikkönä Hämeenlinnan seudulla ja sen lähialueilla sekä valikoidusti suuremmallakin maantieteellisellä alueella.

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI Dnro: 174/02.08.00/2015 Päiväys: 22.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN TOTEUTTAMISESTA

KALAJOEN KAUPUNKI Dnro: 174/02.08.00/2015 Päiväys: 22.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN TOTEUTTAMISESTA 1 KALAJOEN KAUPUNKI Dnro: 174/02.08.00/2015 Päiväys: 22.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN TOTEUTTAMISESTA Kalajoen kaupunki uudistaa kunnan verkkosivut. Kunta pyytää nyt

Lisätiedot

Karttatuotantojärjestelmä

Karttatuotantojärjestelmä Karttatuotantojärjestelmä Tarjouspyyntö 1.11.2010 Kirkkonummen kunta Tarjouspyyntö 2 Sisältö 1 Tarjouspyyntö... 3 2 Hankinnan kohde... 4 3 Tarjousten käsittely... 6 4 Tarjoajan soveltuvuudelle asetettavat

Lisätiedot

03.02.2015. Tehtävät voivat sisältää seuraavia suunnittelutehtäviä (pääpainotus lihavoitu):

03.02.2015. Tehtävät voivat sisältää seuraavia suunnittelutehtäviä (pääpainotus lihavoitu): TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) TALONRAKENNUKSEN HANKESUUNNITTELUN, TARVESELVITYSTEN JA VASTAAVI- EN ERIKSEEN MÄÄRITTELEMÄTTÖMIEN SUUNNITELMIEN JA SELVITYSTEN PUITE- SOPIMUS VUODELLE 2015. Kirkkonummen kunnan yhdyskuntatekniikan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN VERKKOSIVUISTA www.korsholm.fi/www.mustasaari.fi

TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN VERKKOSIVUISTA www.korsholm.fi/www.mustasaari.fi Tarjouspyyntö 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN VERKKOSIVUISTA www.korsholm.fi/www.mustasaari.fi Mustasaaren kunta uudistaa kunnan verkkosivut sekä henkilökunnalle tarkoitetun intranetin ja luottamushenkilöille

Lisätiedot

1. Hankintayksiköt. Hankintayksiköinä ovat Oy Helsingin Asuntohankinta Ab ja Kiinteistö Oy Auroranlinna.

1. Hankintayksiköt. Hankintayksiköinä ovat Oy Helsingin Asuntohankinta Ab ja Kiinteistö Oy Auroranlinna. OSALLISTUMISPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N JA KIINTEISTÖ OY AURORANLINNAN HUONEISTOREMONTIT, KEITTIÖIDEN UUSIMISTYÖT SEKÄ KYLPYHUONEREMONTIT PUITEJÄRJESTELYNÄ Tämä osallistumispyyntö koskee Oy

Lisätiedot

REVON/VÄSTILÄN ASUINALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTE- LU

REVON/VÄSTILÄN ASUINALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTE- LU Tekninen toimi 16.1.2015 Sivu 1 / 5 TARJOUSPYYNTÖ REVON/VÄSTILÄN ASUINALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTE- LU Tarjouspyynnön kohde: Karvian kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjoustanne Revon/Västilän

Lisätiedot

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana.

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana. TARJOUSPYYNTÖ 20.1.2011 MAL-VERKOSTON VERKKOSIVUSTON TOTEUTTAMINEN Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä pyytää tarjoustanne hallinnoimansa kansallisen MAL-verkoston verkkosivuston toteuttamisesta. Pyydämme

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPUNKI, NURMON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS

SEINÄJOEN KAUPUNKI, NURMON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS SEINÄJOEN KAUPUNKI, NURMON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS 01.11.2014 Tilaaja Seinäjoen kaupunki Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus PL 215 (Kirkkokatu 6) 60101 Seinäjoki Tehtävä, lähtökohdat ja tavoitteet

Lisätiedot

KUTSU OSALLISTUA TARJOUSKILPAILUUN TALOUSHALLINTOPALVELUISTA

KUTSU OSALLISTUA TARJOUSKILPAILUUN TALOUSHALLINTOPALVELUISTA KUTSU OSALLISTUA TARJOUSKILPAILUUN TALOUSHALLINTOPALVELUISTA FinnHEMS Oy (jäljempänä myös tilaaja tai hankintayksikkö ) kutsuu osallistumaan Hilma-ilmoituskanavassa 03.02.2014 julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Tarjouspyyntö H046-11-3 1 (15) KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde 1.2 Hankintamenettely On määritelty tarkemmin hankinnan kohteen

Lisätiedot

Pyydämme tarjousta Pöytyän kunnan kesäkuussa 2012 valmistuvan vanhusten tehostetun asumispalveluyksikkö Kartanokodin kalusteista.

Pyydämme tarjousta Pöytyän kunnan kesäkuussa 2012 valmistuvan vanhusten tehostetun asumispalveluyksikkö Kartanokodin kalusteista. TARJOUSPYYNTÖ Pyydämme tarjousta Pöytyän kunnan kesäkuussa 2012 valmistuvan vanhusten tehostetun asumispalveluyksikkö Kartanokodin kalusteista. Kalusteiden tulee olla julkitilakäyttöön sekä vanhushuollon

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSPALVELUT Hätilän koulu ja lukio sekä Tuomelan koulu

KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSPALVELUT Hätilän koulu ja lukio sekä Tuomelan koulu 1 (29) KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSPALVELUT Hätilän koulu ja lukio sekä Tuomelan koulu HANKINNAN KOHDE Linnan Tilapalvelut -liikelaitos (www.hameenlinna.fi/paatoksenteko-ja-talous/kaupunginorganisaatio/konserniyhtiot/linnan-tilapalvelut/)

Lisätiedot

Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit

Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit Luonnos sivunro 1 Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit 15.9.2014 Luonnoksesta voitte halutessanne antaa kommentteja pe 19.9.2014 klo 12.00 mennessä. Mahdolliset

Lisätiedot

FI-Rovaniemi: Videoneuvottelulaitteet 2013/S 002-002002. Hankintailmoitus. Tavarahankinnat

FI-Rovaniemi: Videoneuvottelulaitteet 2013/S 002-002002. Hankintailmoitus. Tavarahankinnat 1/7 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:2002-2013:text:fi:html FI-Rovaniemi: Videoneuvottelulaitteet 2013/S 002-002002 Hankintailmoitus Tavarahankinnat Direktiivi

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 4 1 YLEISTÄ... 3

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 4 1 YLEISTÄ... 3 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 4 YLEISET HANKINTAOHJEET (Hyväksytty kaupunginhallituksessa 26.9.2011) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 3 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet...

Lisätiedot

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa.

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa. Hankintalainsäädännön soveltaminen Hankintayksikön suorittamiin rakennusurakkahankintoihin, joiden arvo ylittää kansallisen tai EU-kynnysarvon, sovelletaan hankintalakia eli lakia julkisista hankinnoista

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita...4 Julkisten palveluhankintojen yleiset

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista.

Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. KIRKKONUMMEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1(5) SUUN TERVEYDENHUOLLON LAITEHANKINTA 2009 Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. Hankitaan kaksi hoitokonetta tarvikkeineen;

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Marraskuu 2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet:

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita... 4 Julkisten tavarahankintojen yleiset

Lisätiedot

IS-Hankinta Oy. Tarjouspyyntö 25151 Päiväys 02.12.2014. Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus lähetettävä Tarjouspalvelu.

IS-Hankinta Oy. Tarjouspyyntö 25151 Päiväys 02.12.2014. Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus lähetettävä Tarjouspalvelu. 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 25151 Varpaisjärven nuohouspiiri 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Pohjois-Savon pelastuslaitos Volttikatu 1 A 70150 Kuopio Suomi puh. +358 447188100 paavo.tiitta@kuopio.fi

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2014. Päijät-Hämeen toimintaympäristökuvaus. Pyydämme tarjoustanne alla kuvatusta tehtävästä.

TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2014. Päijät-Hämeen toimintaympäristökuvaus. Pyydämme tarjoustanne alla kuvatusta tehtävästä. 14.10.2014 TARJOUSPYYNTÖ Päijät-Hämeen toimintaympäristökuvaus Pyydämme tarjoustanne alla kuvatusta tehtävästä. Hankintayksikkö Päijät-Hämeen liitto PL 50 15111 Lahti puh. 03 871 940, faksi 03 8719 411

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi -1, KH 30.6.2010 15:00 Kokousaika 30.6.2010 kello 15.00-16.25. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot