Tee testamentti hengityssairaiden hyväksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tee testamentti hengityssairaiden hyväksi"

Transkriptio

1 Testamenttiopas

2 Tee testamentti hengityssairaiden hyväksi Hengitysliitto toimii hengitysterveyden edistämisen ja hengityssairaan hyvän elämän puolesta. Testamentit ja lahjoitukset mahdollistavat osaltaan tämän tärkeän työn tekemisen. Tässä esitteessä on Sinulle tarkempaa tietoa asiasta. Hengityssairaudet koskettavat lähes miljoonaa suomalaista ja heidän läheisiään. Hengityssairauksista yleisimpiä ovat astma, keuhkoahtaumatauti, krooninen keuhkoputken tulehdus sekä uniapnea. Lisäksi yleistyneet rakennusten home- ja kosteusvauriot ovat kasvattaneet sisäilmasta sairastuneiden määrää. Näiden ja monien harvinaisten hengityssairauksien ennaltaehkäisemiseen, hoitoon, kuntoutukseen ja tutkimukseen liittyvä työ on välttämätöntä. Hengityssairaudet aiheuttavat yhteiskunnalle vuosittain miljardiluokan kustannukset Ne myös aiheuttavat sairastuneille ja heidän läheisilleen huolta selviytymisestä ja mahdollisuudesta jatkaa hyvää elämää. Liitto ja sen paikallisyhdistykset tukevat hengityssairaita, auttavat heitä voimaantumaan ja elämään hyvää elämää sairaudesta huolimatta. Liitto myös vaikuttaa valtakunnallisesti hengityssairaiden kannalta tärkeisiin asioihin. Hengityssairaiden arjen tukeminen ja hengityssairauksiin liittyvien tutkimusten tekeminen vaativat rahaa. Voit tukea Hengitysliiton, HES- tutkimussäätiön ja hengitysyhdistysten toimintaa tekemällä lahjoituksen. Pienikin lahjoitus on tärkeä. Hengitysliitto Vuonna 1941 perustetulla Hengitysliitolla (aiemmalta nimeltään Keuhkovammaliitto) on pitkät perinteet hengityssairaiden tukemisessa, elämänlaadun parantamisessa ja edunvalvonnassa. Liiton toiminnassa korostuvat hengityssairaiden etujen ja oikeuksien ajaminen, vaikuttamistyö, hengitysterveyden edistäminen ja siihen liittyvät hankkeet, kuten tupakoimattomuuden ja hengitysilman laadun edistäminen. Tehtävää riittää, sillä pääosin tupakoinnista aiheutuvaan keuhkoahtaumatautiin sairastuneiden määrä kasvaa ja astma on lasten yleisin pitkäaikaissairaus. Rakennusten home- ja kosteusvauriot sekä niiden 2

3 aiheuttamat terveyshaitat ovat suuri ongelma, jonka ratkaisemiseksi ja sairastuneiden tukemiseksi tarvitaan paljon työtä. HES-säätiö Hengityssairauksien tutkimussäätiö toimii Hengitysliiton kanssa. Säätiön tarkoituksena on tukea astman ja muiden hengityssairauksien ennaltaehkäisyyn, hoitoon ja kuntoutukseen sekä hengityssairaiden elämänlaatuun ja vaikuttamismahdollisuuksiin liittyvää tutkimus-, kehittämis- ja vaikuttamistoimintaa myöntämällä apurahoja ja avustuksia. Säätiö on myöntänyt vuosittain tutkimusapurahoja lähinnä väitöskirjatasoisiin tutkimuksiin. Miksi testamentti kannattaa tehdä? Testamentin avulla voit määrätä perintösi jakaantumisen tahtosi mukaisesti etukäteen. Ilman testamenttia lakimääräinen perimysjärjestys määrää, kenelle omaisuutesi kuollessasi menee. Perustana perimysjärjestykselle ovat eri perillisryhmät sekä leskelle määrätty erillisasema. Mikäli perillistä ei ole, omaisuutesi menee ilman testamenttia valtiolle. Hengitysliitolla, siihen kuuluvilla 98 jäsenyhdistyksellä ja Hengityssairauksien tutkimussäätiöllä (HES) on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. 3

4 Miten testamentti tehdään? 1. Kuka voi tehdä testamentin? Testamentin tekijän tulee testamenttia tehdessään olla pääsääntöisesti täysi-ikäinen. Lisäksi hänen tulee olla testamenttiaan tehdessään sellaisessa tilassa, että hän kykenee itsenäiseen tahdonmuodostukseen. Testamentin tekijän mielentilan arviointi testamentin tekohetkellä suoritetaan aina tapauskohtaisesti. Testamentin todistajien on kyettävä todistamaan testamentin tekijän kyky ymmärtää asiakirjan merkitys. 2. Testamentin muoto Testamentti on sidottu tiukkoihin muotovaatimuksiin. Ellei muotosääntöjä noudateta, testamentti voidaan julistaa pätemättömäksi. Muistilista testamentin muodosta: - testamentin on oltava kirjallisessa muodossa - testamentissa on oltava tekijän henkilötiedot - päiväys, jolloin testamentti on tehty - testamentin tekijän allekirjoitus - todistajien on oltava yhtä aikaa läsnä - puoliso, sukulainen tai testamentin mahdollinen edunsaaja ei voi olla todistajana - todistajien tulee olla vähintään viisitoistavuotiaita - todistajilla on oltava tieto siitä, että kyseessä on testamentti - todistajien todistuslausuma - todistuksen aika ja paikka - todistajien allekirjoitus, asuinpaikka ja ammatti 3. Testamentin muuttaminen tai peruminen Testamentin tekijä voi muuttaa tai perua testamentin milloin haluaa. Edes lupaus olla perumatta testamenttia ei sido antajaansa. Muutos tai lisäys on tehtävä noudattamalla testamentin muotosäännöksiä. Vanhan testamentin hävittäminen tai muu selvä vapaamuotoinenkin ilmaisu siitä, että määräys ei enää vastaa hänen viimeistä tahtoaan, riittää sen peruuttamiseksi. 4. Testamentin säilytys Testamentti tulee säilyttää varmassa paikassa, esimerkiksi tallelokerossa. Tärkeintä on, että testamentti säilyy turvallisesti, mutta sen tulee olla myös helposti löydettävissä perittävän kuoleman jälkeen. Alkuperäinen testamentti on löydyttävä. Varmistaaksesi viimeisen tahtosi toteutumisen, on järkevää lähettää testamentin toinen alkuperäinen kappale etukäteen testamentin saajalle. Jos perillinen tai testamentin saaja hävittää tai salaa tahallaan testamentin, voi tuomioistuin tuomita syyllisen menettämään perintöoikeutensa. 4

5 Perintövero Perintö on saajalleen veronalaista tuloa. Veron määrä riippuu sukulaisuussuhteesta ja perinnön määrästä. Lisätietoja: Toimitusjohtaja Veikko Korpela, p , veikko. Koska Hengitysliitto ja HES-säätiö ovat yleishyödyllisiä yhteisöjä, niiden ei tarvitse maksaa perintöveroa. HES-säätiön asiamies Vesa Kukkonen, p , Testamenttimallit 1. Testamentti (liite) 2. Keskinäinen testamentti Perinnön jakautuminen ilman testamenttia Perijän asema määräytyy sukulaisuus- tai aviosuhteen perusteella. 1. Ensisijaisia perillisiä ovat rintaperilliset, joille on laissa turvattu ns. lakiosuus. Ellei rintaperillisiä ole, perintö menee ns. toissijaisille perijöille, esimerkiksi vanhemmille. 2. Lesken asemasta, esimerkiksi asumisoikeudesta, on erillissäännökset laissa. Jos harkitset testamenttilahjoituksen tekemistä, autamme sinua mielellämme käytännön asioissa. Voit olla varma siitä, että tukesi hengityssairaille menee hyvään tarkoitukseen. 5

6 Testamentti Minä allekirjoittanut määrään viimeisenä tahtonani ja testamenttinani, että kuolemani jälkeen on (rintaperillisten lakiosaa lukuun ottamatta) kaikki omaisuuteni menevä täydellä omistusoikeudella Hengitysliitto ry:lle Hengityssairauksien tutkimussäätiölle (HES-säätiö) Hengitysyhdistys ry:lle (Rasti ruutuun, minkä vaihtoehdon haluat toteuttaa)., kuun.päivänä 201 Aika ja paikka Allekirjoitus nimen selvennys Vartavasten kutsuttuina ja yhtä aikaa läsnä olevina todistamme, että jonka henkilöllisyyden olemme tarkistaneet, on tänään täysin oikeustoimikelpoisena ja vapaasta tahdostaan ilmoittanut edellä olevan sisältävän hänen viimeisen tahtonsa ja testamenttinsa sekä, että hän on tämän testamentin omakätisesti allekirjoittanut. Aika ja paikka edellä mainitut. Allekirjoitus nimen selvennys Allekirjoitus nimen selvennys Ammatti Ammatti Osoite Osoite

7 Keskinäinen testamentti Me allekirjoittaneet aviopuolisot, ja määräämme viimeisenä tahtonamme ja testamenttinamme, että toisen meistä kuoltua saa jäljelle jäänyt täydellisen omistus- ja hallintaoikeuden omaisuuteemme, olkoon se minkälaatuista tahansa. Molempien meistä kuoltua on kaikki omaisuus menevä Hengitysliitto ry:lle Hengityssairauksien tutkimussäätiölle (HES-säätiö) Hengitysyhdistys ry:lle (Rasti ruutuun, minkä vaihtoehdon haluat toteuttaa)., kuun.päivänä 201 Aika ja paikka Allekirjoitus nimen selvennys Allekirjoitus nimen selvennys Vartavasten kutsuttuina ja yhtä aikaa läsnä olevina todistamme, että _ ja joiden henkilöllisyyden olemme tarkistaneet, ovat tänään täysin oikeustoimikelpoisena ja vapaasta tahdostaan ilmoittaneet edellä olevan sisältävän heidän viimeisen tahtonsa ja testamenttinsa sekä, että he ovat tämän testamentin omakätisesti allekirjoittaneet. Aika ja paikka edellä mainitut. Allekirjoitus nimen selvennys Allekirjoitus nimen selvennys Ammatti Ammatti Osoite Osoite Testamentin saajan tulee huolehtia jäljelle jääneen pesän selvityksestä. (Rasti ruutuun, mikäli haluat tämän lisäyksen testamenttiin).

8 Hengitysterveys on jokamiehenoikeus. Oltermannintie 8, Helsinki Puh

Testamentti lahja tuleville sukupolville

Testamentti lahja tuleville sukupolville Testamentti lahja tuleville sukupolville SYÖPÄSÄÄTIÖN TAVOITTEENA ON SYÖVÄN VOITTAMINEN TESTAMENTTILAHJOITUS SYÖVÄN VASTAISEEN TYÖHÖN Me voimme kiittää paljosta Syöpäsäätiön perustajia, joilla oli mielessään

Lisätiedot

TESTAMENTTI. kertoo hyvän tahdon

TESTAMENTTI. kertoo hyvän tahdon TESTAMENTTI kertoo hyvän tahdon Saaristomeren Suojelurahasto Sisältö Alkusanat 3 Anna Saaristomerelle tulevaisuus 4 Testamenttitermejä 6 Perintökaaren määräyksistä 8 Rintaperilliset ja näiden jälkeläiset

Lisätiedot

Testamentti Tekoja ihmisarvon puolesta

Testamentti Tekoja ihmisarvon puolesta TESTAMENTTIOPAS Testamentti Tekoja ihmisarvon puolesta Me Kirkon Ulkomaanavussa olemme kiitollisia siitä, että haluat pohtia testamenttilahjoitusta työllemme. Oikeaan ihmisyyteen kuuluu yhteisvastuu niin

Lisätiedot

Testamenttilahjoitus

Testamenttilahjoitus Testamenttilahjoitus Perinnöksi lapsille parempi maailma Sisällysluettelo Testamenttilahjoituksella lapsille hyvä huominen 3 Yhdessä rakennamme lapsille paremman maailman 4 Testamenttilahjoitus Pelastakaa

Lisätiedot

1 / 10. Miten testamentti tehdään?

1 / 10. Miten testamentti tehdään? 1 / 10 Miten testamentti tehdään? 2 / 10 Mikä on testamentti? Testamentti eli jälkisäädös on tahdonilmaisu, jolla määrätään kuka saa testamentin tekijän omaisuuden tämän kuoleman jälkeen. Jotta testamentti

Lisätiedot

VARAUDU AJOISSA Perintö ja lahja verosuunnittelun välineinä. Jari Oivo

VARAUDU AJOISSA Perintö ja lahja verosuunnittelun välineinä. Jari Oivo VARAUDU AJOISSA Perintö ja lahja verosuunnittelun välineinä Jari Oivo PERINTÖ- JA LAHJAVERO PERINTÖ- JA LAHJAVERO ERIYTETTY VEROTETTAVAN PERINNÖN ALARAJA 20.000 EUROA HELPOTUKSIA LESKELLE JA ALAIKÄISILLE

Lisätiedot

Maa ja metsätalouden sukupolvenvaihdokset ja omistusjärjestelyt. VT Matti Kiviniemi Tmi Metsälaki

Maa ja metsätalouden sukupolvenvaihdokset ja omistusjärjestelyt. VT Matti Kiviniemi Tmi Metsälaki Maa ja metsätalouden sukupolvenvaihdokset ja omistusjärjestelyt VT Matti Kiviniemi Tmi Metsälaki Milloin kannattaa aloittaa suunnittelu? Metsänomistus ei ole ilo vaan rasite Sopiva ja halukas jatkaja on

Lisätiedot

Testamenttilahjoituksessa huomioitavaa

Testamenttilahjoituksessa huomioitavaa Testamenttilahjoituksessa huomioitavaa Testamenttilahjoituksella voit poiketa lakimääräisestä perimysjärjestyksestä tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta. Voit halutessasi lahjoittaa testamentilla omaisuuttasi

Lisätiedot

KUOLINPESÄN OSAKKAAN ASEMA JA VELVOLLISUUDET

KUOLINPESÄN OSAKKAAN ASEMA JA VELVOLLISUUDET Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalous Lappeenranta Liiketalouden koulutusala Yritysten ja taloushallinnon juridiikka Iira Ojanen KUOLINPESÄN OSAKKAAN ASEMA JA VELVOLLISUUDET Opinnäytetyö 2012 Tiivistelmä

Lisätiedot

Esimerkki naimattoman henkilön testamentista ystävänsä hyväksi:

Esimerkki naimattoman henkilön testamentista ystävänsä hyväksi: 1 Esimerkki naimattoman henkilön testamentista ystävänsä hyväksi: Allekirjoittanut Liisa Marjatta Virtanen (031256-4828) määrään viimeisenä tahtonani, että omaisuuteni on kokonaisuudessaan menevä täydellä

Lisätiedot

Pankki- ja vakuutusasiat kuolinpesässä - Ohjeita kuolinpesän osakkaille

Pankki- ja vakuutusasiat kuolinpesässä - Ohjeita kuolinpesän osakkaille Pankki- ja vakuutusasiat kuolinpesässä - Ohjeita kuolinpesän osakkaille Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista 29.11.2013 Auri Koskinen ja Hanna

Lisätiedot

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma. Katja Härkönen KUOLINPESÄN EDUSTAMINEN LAIN JA KÄYTÄNNÖN NÄKÖKULMASTA

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma. Katja Härkönen KUOLINPESÄN EDUSTAMINEN LAIN JA KÄYTÄNNÖN NÄKÖKULMASTA KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Katja Härkönen KUOLINPESÄN EDUSTAMINEN LAIN JA KÄYTÄNNÖN NÄKÖKULMASTA Opinnäytetyö Toukokuu 2013 OPINNÄYTETYÖ Toukokuu 2013 Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2015

Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2015 Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2015 26.5.2015 1 Yleistä perimyksestä Kuolemantapauksen jälkeen perittävän omaisuus siirtyy uudelle omistajalle joko perintöoikeuden tai testamentin nojalla. Mikäli

Lisätiedot

Kuolinpesän pankkiasiat

Kuolinpesän pankkiasiat Kuolinpesän pankkiasiat Ohjeita pesän asioita hoitavalle Danske Bank Oyj Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, Hiililaiturinkuja 2, 00075 DANSKE BANK Y-tunnus 1730744-7 Puh. 010 546 0000 www.danskebank.fi

Lisätiedot

Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2013

Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2013 Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2013 14.1.2013 Yleistä perimyksestä Kuolemantapauksen jälkeen perittävän omaisuus siirtyy uudelle omistajalle joko perintöoikeuden tai testamentin nojalla. Mikäli

Lisätiedot

Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008

Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008 Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008 1 Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, edunvalvonta-asiamies, Alzheimer-keskusliitto ja Henna Nikumaa, alueohjaaja, Alzheimer-keskusliitto (toim.) DEMENTOITUVAN

Lisätiedot

OHJEITA KUOLINPESÄN ASIOITA HOITAVALLE

OHJEITA KUOLINPESÄN ASIOITA HOITAVALLE OHJEITA KUOLINPESÄN ASIOITA HOITAVALLE Läheisen menettäminen on tilanne, joka surun keskelläkin vaatii omaisilta paljon käytännön järjestelyitä. Tästä ohjeesta löytyvillä neuvoilla haluamme helpottaa kuolinpesään

Lisätiedot

METSÄTILAN SUKUPOLVENVAIHDOS JA YHTEISOMISTUS -KOULUTUSTEN VAIKUTTAVUUS KAINUUN METSÄKESKUKSEN ALUEELLA

METSÄTILAN SUKUPOLVENVAIHDOS JA YHTEISOMISTUS -KOULUTUSTEN VAIKUTTAVUUS KAINUUN METSÄKESKUKSEN ALUEELLA Tarja Peltomaa METSÄTILAN SUKUPOLVENVAIHDOS JA YHTEISOMISTUS -KOULUTUSTEN VAIKUTTAVUUS KAINUUN METSÄKESKUKSEN ALUEELLA Opinnäytetyö Metsätalouden koulutusohjelma Huhtikuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön

Lisätiedot

METSÄTILAN SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VEROTUS

METSÄTILAN SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VEROTUS Eeva-Liisa Väisänen METSÄTILAN SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VEROTUS Opinnäytetyö Metsätalouden koulutusohjelma Huhtikuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 4.4.2007 Tekijä Eeva-Liisa

Lisätiedot

PERHE- JA PERINTÖTÖOIKEUS KL 2012. Antti Kolehmainen

PERHE- JA PERINTÖTÖOIKEUS KL 2012. Antti Kolehmainen PERHE- JA PERINTÖTÖOIKEUS KL 2012 Antti Kolehmainen Perhe- ja perintöoikeus 1. Parisuhdeoikeus 2. Perintöoikeus 3. Edunvalvontaoikeus 4. Lapsioikeus KURSSIN TAVOITTEET 1. Puolisoiden ja parisuhdekumppaneiden

Lisätiedot

Kuolinpesän kiinteistön myynti ja verosuunnittelu

Kuolinpesän kiinteistön myynti ja verosuunnittelu Juha Nyfors Kuolinpesän kiinteistön myynti ja verosuunnittelu Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Maanmittaustekniikan koulutusohjelma Insinöörityö 20.4.2013 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, erityisasiantuntija, Muistiliitto ry ja Henna Nikumaa, alueohjaaja, Muistiliitto ry (toim.) SISÄLTÖ: I Ihmisoikeudet 1. Muistisairaan

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdoksesta. Eura, Laitila Eurajoki 3.2012 Tuomo Pesälä, metsälakimies Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy

Metsätilan sukupolvenvaihdoksesta. Eura, Laitila Eurajoki 3.2012 Tuomo Pesälä, metsälakimies Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy Metsätilan sukupolvenvaihdoksesta Eura, Laitila Eurajoki 3.2012 Tuomo Pesälä, metsälakimies Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy mhy-ketjun yhtiö lakimiespalvelut:

Lisätiedot

Kuka omistaa asumisoikeuden? LAEISTA JA ASETUKSISTA

Kuka omistaa asumisoikeuden? LAEISTA JA ASETUKSISTA Kuka omistaa asumisoikeuden? LAEISTA JA ASETUKSISTA Puolisot ja asumiskumppanit Jos sinä ja puolisosi hankitte asumisoikeuden yhdessä, osuus on yhteisomistuksessanne. Osuutesi asumisoikeudesta* vastaa

Lisätiedot

Moni veteraani saisi veteraanilisää (sivu 7)

Moni veteraani saisi veteraanilisää (sivu 7) Moni veteraani saisi veteraanilisää (sivu 7) N:o 4/2013 n Tarkastettu levikki 54 583 n Syyskuun 11. päivänä 2013 Veva palkitsee upseerikokelaita sivu 6 Muistomerkkikartoitus vauhdissa sivu 8 Tärkeää tietoa

Lisätiedot

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja Avioehto Marica Twerin/Maatalouslinja Avio-oikeus Avioliiton solmimisella ei ole vaikutusta puolisoiden omistusoikeuteen. Yhteisesti hankittu omaisuus tai yhteisesti taatut velat ovat yhteisiä. Avio-oikeudella

Lisätiedot

Perintö- ja lahjaverotus KL 2012. Antti Kolehmainen

Perintö- ja lahjaverotus KL 2012. Antti Kolehmainen Perintö- ja lahjaverotus KL 2012 Antti Kolehmainen Kurssin sisältö I OSA: Perintö ja lahjaverotus II OSA Jäämistösuunnittelu TAVOITTEET: I OSA Perintö ja lahjaverotus - Tavoitteena ymmärtää järjestelmän

Lisätiedot

Sukupolvenvaihdokseen valmistavat askeleet

Sukupolvenvaihdokseen valmistavat askeleet Sukupolvenvaihdokseen valmistavat askeleet Joe Gummerus Legal Counsel Sukupolvenvaihdosstrategiat Tavoitteena ja strategiana voi olla esimerkiksi: Mahdollistaa ja sallia omistuksen siirtyminen seuraavalle

Lisätiedot

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja 11.1. Avioehto Marica Twerin/Maatalouslinja Avio-oikeus Avioliiton solmimisella ei ole vaikutusta puolisoiden omistusoikeuteen. Yhteisesti hankittu omaisuus tai yhteisesti taatut velat ovat yhteisiä. Avio-oikeudella

Lisätiedot

Edunvalvontavaltuutus

Edunvalvontavaltuutus Edunvalvontavaltuutus Pohjois-Pohjanmaan maistraatti Henkikirjoittaja Anu Annala 14.4.2011 Mikä on edunvalvontavaltuutus? Holhousoikeuden periaatteena on päämiehen ihmisoikeuksien ja ihmisarvon kunnioittaminen.

Lisätiedot