TESTAMENTTI, AVIOEHTO JA EDUNVALVONTA- VALTAKIRJA. Pykälät tutuiksi maatiloille päivä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TESTAMENTTI, AVIOEHTO JA EDUNVALVONTA- VALTAKIRJA. Pykälät tutuiksi maatiloille päivä 13.11.2012"

Transkriptio

1 1 TESTAMENTTI, AVIOEHTO JA EDUNVALVONTA- VALTAKIRJA Pykälät tutuiksi maatiloille päivä

2 Avio-oikeus ja puolisoiden varallisuussuhteet

3 Miten avioliitto vaikuttaa omistussuhteisiin? Avioliitto ei muuta puolisoiden omaisuuden omistussuhteita mitenkään avioliiton kestäessä Puoliso ei kuitenkaan saa luovuttaa yhteisenä kotina käytettyä kiinteistöä tai huoneistoa ilman puolison suostumusta panttaukseen lupaa ei tarvita Rekisteröidyn parisuhteen varallisuusoikeudelliset seuraamukset ovat samat kuin avioliiton

4 Mitä avio-oikeus tarkoittaa? Avio-oikeus tarkoittaa sitä, että aviopuolisoiden netto-omaisuus tasataan osituksessa Avio-oikeus toteutuu vasta osituksessa, joka voidaan toimittaa vain, mikäli: avioeroa koskeva asia on vireillä tai avioliitto on päättynyt puolison kuolemaan Avio-oikeus toteutuu siten, että varakkaampi puoliso maksaa vähemmän omistavalla puolisolle niin paljon omaisuutta, että kummallekin jää yhtä paljon Esimerkki: Erkki omistaa arvosta omaisuutta, ja Esteri arvosta omaisuutta Esteri maksaa osituksessa tasinkoa Erkille

5 Avio-oikeuden poissulkeminen Avio-oikeus voidaan poissulkea avioehtosopimuksella avio-oikeuden voi säilyttää tietyn omaisuuden osalta ja poissulkea tietyn omaisuuden osalta Avio-oikeus voidaan poissulkea myös lahjakirjassa tai testamentissa Ositusta voidaan tietyissä tilanteissa sovitella ja puolittamisperiaatteesta poiketa sovittelusäännöksen soveltaminen on kuitenkin aina poikkeuksellista sovittelu on mahdollista vain avioliittolaissa säädetyissä rajatuissa tilanteissa esim. lyhytkestoinen avioliitto

6 Viljelijä ja avioliitto Jos avioliitto päättyy eroon, voi maatalousyrittäjä joutua maksamaan suuren määrän tasinkoa ongelmia voi olla tulossa jos on valmiiksi velkainen eikä likvidiä varallisuutta ole Avioliittolain mukaisesti tehdyssä osituksessa omaisuus arvioidaan käyvin arvoin esimerkiksi pellon hinta voi nousta hurjaksi Avioehtosopimuksen tekemistä kannattaa harkita vakavasti mahdollisuus rajata avioehto koskemaan vain maatalouden varallisuutta tai kiinteistöjä tms. Jos velkarahoitusta on valmiiksi paljon, voi olla hankalaa saada rahoitusta ositusta varten

7 Tietoa avio-oikeudesta Avio-oikeus ei ole koskaan esinekohtainen oikeus - esim. puolet talosta Avio-oikeuden perusteella toiselle puolisolle kuuluva tasinko voidaan aina maksaa rahana Lähtökohta on, että tasingon luovuttaja (=varakkaampi puoliso) valitsee itse, mitä omaisuutta luovuttaa tasinkona tasinkoa ei saa kuitenkaan valita kiusantekomielessä ei saa luovuttaa autoa puolisolle, jolla ei ole ajokorttia

8 Esimerkkejä avio-oikeudesta Puolisot Tarja ja Pentti. Tarja on saanut sukupolvenvaihdoskaupassa maatilan, jonka hän omistaa yksin. Puolisot omistavat kuitenkin talon yhdessä puoliksi. Puoliso Pentti on opettaja, eikä hän työskentele päätoimisesti tilalla. Tarjan omaisuus pellot 50 ha metsä 80 ha ½ asuinrakennuksesta rahaa koneet ja kalusto velkaa netto-omaisuus Pentin omaisuus ½ asuinrakennuksesta rahaa netto-omaisuus Yhteenlaskettu netto-omaisuus tästä puolet eli avio-osa kuuluu molemmille Tarjan on siirrettävä Pentille edestä omaisuutta luovutettavan omaisuuden hän valitsee itse

9 Esimerkki: Tarjan ja Pentin omaisuuden jako, mikäli he ovat laatineet avioehdon Mikäli Tarjalla ja Pentillä olisi kokonaan poissulkeva avioehtosopimus, ei ositusta toimiteta, vaan omaisuuden erottelu Tällöin molemmat pitävät omistuksessaan oman omaisuutensa Käytännössä ainoastaan yhteisesti omistettu talo pitäisi jakaa tällöin toinen puoliso lunastaa toisen puolikkaan käyvästä hinnasta vaihtoehto on, että talo myydään

10 Esimerkki: osituksen lopputulos, mikäli avio-oikeus on poissuljettu peltojen ja metsien osalta Tarjan omaisuus pellot 50 ha metsä 80 ha ½ asuinrakennuksesta rahaa koneet ja kalusto velkaa netto-omaisuus Pentin omaisuus ½ asuinrakennuksesta rahaa netto-omaisuus Avio-oikeuden alainen netto-omaisuus on yhteensä ja avioosa Tarjan on maksettava Pentille > lopullinen summa muuttuu tietysti sen mukaan, kumpi lunastaa yhteisen talon

11 Avio-oikeus ja omistusjärjestelyt vaihtelevat Tilan omistusoikeus vaihtelee toinen puoliso omistaa tilan molemmat puolisot omistavat tilan tai ainakin osan tilasta Tilalla tehty työpanos vaihtelee molemmat ovat työssä tilalla toinen hoitaa lapsia toinen käy palkkatyössä tilan ulkopuolella molemmat käyvät palkkatyössä tilan ulkopuolella Avio-oikeutta, omistusjärjestelyjä ja avioliiton aikaista tulonjakoa on mietittävä molempien puolisoiden kannalta tulonjako avioliiton aikana omaisuuden jako, mikäli liitto päättyisi avioeroon

12 Tilaa omistamattoman puolison ongelmat, mikäli puolisolla ei ole avio-oikeutta Mikäli puolison avio-oikeus on poissuljettu, eikä hän omista tilaa, on hänen taloudelliseen asemaansa kiinnitettävä erityistä huomiota Pulmakysymyksiä Omasta koulutusta vastaavasta työstä luopuminen saako töitä enää myöhemmin omalta alalta, jos jää pois töistä? Tulotason säilyttäminen vastaako tilalta saatava työtulo palkkatasoa omassa ammatissa Riittävä eläketurva MYEL-eläkkeen taso OP-Eläkevakuutus tai OP-Eläkesäästö

13 Esimerkki: Maunon ja Tellervon avioehtosopimus Mauno omistaa yksin tilan maatilan Puoliso Tellervo on jäänyt pois omasta toimistosihteerin työstään ja jäänyt kotiin hoitamaan lapsia ja osallistumaan tilan töihin Puolisoilla on kokonaan poissulkeva avioehtosopimus Tellervolle ei tule osuutta maatilan työtulosta hänellä on käyttöoikeus miehensä tiliin, mutta ei omia säästöjä

14 Miten Tellervolle kävisi erotilanteessa? Tellervon asema on erittäin heikko ei saisi erossa tai kuolintapauksessa tasinkoa, koska tilaan ei ole avio-oikeutta eläketurva on riittämätön, koska oma eläkekertymä jää pieneksi Millä keinoin Tellervon asemaa voitaisiin parantaa? osittainen avio-oikeus: muutetaan avioehtosopimusta siten, että omaisuuteen tai osaan siitä on avio-oikeus työtulon jakaminen Tellervolle elatusvelvollisuuden piirissä rahan jakaminen Tellervolle säännöllinen säästäminen omassa käytössä olevista rahavaroista

15 Keinoja tasata tuloja avioliiton aikana Tilalla työskentelevälle puolisolle voidaan maksaa osuus tilan työtulosta Vaikka puoliso ei saisi osuutta maataloustulosta, voi puoliso elatusvelvollisuutensa piirissä siirtää varoja kuukausittain puolisolle puoliso voi tästä summasta esim. säästää säännöllisesti tulevaisuuden varalle Molempien puolisoiden eläketurva kannattaa huolehtia kuntoon MYEL-eläkkeet, vapaaehtoinen eläkevakuutus, PS-tili (2010 lähtien)

16 Sopimus avioeron varalle Avioehtosopimuksella sovitaan siitä, mitä omaisuutta tasauksessa otetaan huomioon avioehtosopimuksella ei kuitenkaan konkreettisesti sovita siitä, miten yhteinen omaisuus jaetaan eron jälkeen avioehtosopimuksella on ankarat muotovaatimukset Aviopuolisot voivat myös tehdä sopimuksen avioeron varalle (osituksen esisopimus) tällaisessa sopimuksessa voidaan yksityiskohtaisesti sopia siitä, miten omaisuus erotilanteessa jaettaisiin

17 TESTAMENTTI Aika ennen testamenttia: jos perittävällä ei ollut omaa lasta, lapseksi ottaminen ainoa keino varmistaa jäämistövarallisuuden siirtyminen Yleistä kaikkialla antiikin maailmassa Roomalaisen oikeuden XII taulun laista 450 ekr löytyy mainintoja testamentista Alkuperäisenä tarkoituksena estää omaisuuden pirstoutuminen Germaanisessa oikeudessa kirkon vaikutus suuri: Jolla on yksi poika, tehköön Kristuksesta toisen jne. Pohjolan perille testamentti rantautui Tanskan kautta 1100-luvulla Testamentin määritelmä: Testamentti on jäämistöä koskeva kuolemanvarainen, vastikkeeton ja yksipuolinen oikeustoimi.

18 Isovanhemmat Perimysjärjestys jota voidaan testamentilla muuttaa Vanhemmat Aviopuoliso Lapset Sedät, tädit, enot Siskot ja veljet Ensiksi kuolleen toissijaiset perilliset Lapsenlapset VALTIO Edellisten lapset eli serkut Edellisten lapset

19 Testamentti MUODOLLE ASETETTU ANKARAT VAATIMUKSET Allekirjoitettu 2 esteettömän henkilön yhtä aikaa oikeaksi todistama testamentintekokelpoisen henkilön tekemä tulee voimaan vasta testamentintekijän kuoleman jälkeen

20 Testamentin muuttaminen ja peruuttaminen Testamentin voi muuttaa milloin tahansa. Jos halutaan muuttaa testamentin määräyksiä, muutos pitää tehdä testamentin määrämuodossa. Testamentin voi peruuttaa joko hävittämällä alkuperäisen asiakirjan tai tekemällä uuden testamentin, jolla peruutetaan aiempi asiakirja. Keskinäinen testamentti on kuitenkin syytä muuttaa tai peruuttaa yhteisellä päätöksellä. Monesti on selkeintä, että alkuperäisiä testamentteja on ainoastaan yksi kappale.

21 Omistusoikeustestamentti saajalle täysi määräämisvalta omaisuuteen perintöverovelvollisuus Hallintaoikeustestamentti saajalle oikeus käyttää omaisuutta ja nauttia sen tuotto ( asunnon käyttö, metsän tuotto, tilien korko) hallintaoikeuden saajalle ei perintöverovelvollisuutta Harkittava, että esineen omistus ja hallinta tulevat järkevästi jaettua -> Verotus ei saisi määrätä

22 Yleis- ja eritystestamentti YLEISTESTAMENTTI koko omaisuus, määräosa siitä taikka se, mitä muiden määräysten täyttämisen jälkeen on jäljellä, saaja on kuolinpesän osakas ERITYISTESTAMENTTI ELI LEGAATTI saajalle tietty esine omistusoikeuksin, arvomäärä taikka omaisuutta omistusoikeutta rajoitetummin oikeuksin (käyttö- tai tuotto-oikeustestamentit) saaja ei ole kuolinpesän osakas

23 Lakiosa ja testamentti Rintaperillisellä on testamentista huolimatta oikeus lakiosaan. Lakiosa on puolet rintaperilliselle tai ottolapselle lain mukaisen perimysjärjestyksen mukaan tulevan perintöosan arvosta. Jos perittävällä on kaksi lasta, yhden lapsen lakiosan suuruus on ¼ perinnön arvosta. Testamentti on perillistä kohtaan tehoton siltä osin kuin se estää häntä saamasta lakiosaansa jäämistöstä. Perillisen on esitettävä lakiosavaatimuksensa testamentin saajalle kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hän on saanut testamentista tiedon. Jos perillinen ei esitä lakiosavaatimustaan määräajassa, hän menettää oikeutensa lakiosaan. Testamenttia ei tarvitse valvoa käräjäoikeudessa.

24 Perintöveroasteikko I veroluokassa lukien Verotettavan osuuden arvo euroina Veron vakioerä osuuden alarajan kohdalla euroina Veroprosentti ylimenevästä osasta OPK/Lakipalvelut

25 Perintöveroasteikko II veroluokassa lukien Verotettavan osuuden arvo euroina Veron vakioerä osuuden alarajan kohdalla euroina Veroprosentti ylimenevästä osasta OPK/Lakipalvelut

26 Testamentin laadinta on tarpeen Avoparit avoparien perintöoikeuden turvaaminen Lesken aseman turvaaminen testamenttimääräykset lesken aseman turvaamiseksi Perinnön hajautus legaateilla osa perintöverosuunnittelua Hallintaoikeustestamentit turvaa lesken asemaa ja alentaa perillisten perintöveroja Olemassa olevan testamentin tarkistaminen muuttuneiden perintöverosäännösten mahdollinen vaikutus testamenttimääräyksiin

27 Perintöverotuksen puolisovähennys Puolisovähennyksen määrä on noussut eurosta euroon Puolisovähennys myönnetään perinnönjättäjän aviopuolisolle, parisuhdekumppanille ja nk. verotukselliselle avopuolisolle Verotuksellisella avopuolisolla tarkoitetaan avioliitonomaisissa olosuhteissa yhteisessä taloudessa avioliittoa solmimatta jatkuvasti eläneitä henkilöitä, jotka ovat aiemmin olleet keskenään avioliitossa tai joilla on tai on ollut yhteinen lapsi Jos lesken perintöosuus jää alle euron, hänen ei tarvitse maksaa ollenkaan perintöveroa Testamentin avulla puolisovähennyksen voi hyödyntää myös silloin, kun on rintaperillisiä

28 Esimerkki puolisovähennyksestä Perheen euron arvoinen asunto on yksin ensiksi kuolleen puolison nimissä. Puolisoilla ei ole muita varoja eikä velkaa. Pariskunnalla on kaksi lasta. Puolisoilla on avio-oikeus toistensa omaisuuteen. Puolisot ovat tehneet keskinäisen omistusoikeustestamentin. Kun puolisoilla on avio-oikeus toistensa omaisuuteen, leski saa puolet varoista ( : 2 = ) avio-oikeuden nojalla tasinkona verotta ja puoleen varoista ( ) kohdistuu perintöverotus Lesken perintöosuus puolisovähennys perintöosuus Lesken ei tarvitse maksaa perintöveroa, koska puolisovähennyksen jälkeen perinnön arvo jää alle

29 Perintöverotuksen alaikäisyysvähennys Alaikäisyysvähennyksen määrä nousi eurosta euroon vuonna 2008 Alaikäisyysvähennykseen soveltamisalaa on rajoitettu siten, että se myönnetään vain sellaiselle alaikäiselle lapselle, jolla kuolinhetkellä lähinnä oli oikeus periä perinnönjättäjä Vähennys kohdistuu pääsääntöisesti vain vanhempansa menettäneeseen alaikäiseen lapseen Alaikäisen perinnönsaajan ei tarvitse maksaa perintöveroa, jos hänen perintöosansa arvo jää alle euron Perinnöstä luopumisella ei saada aikaan tilannetta, jossa alaikäisyysvähennys myönnettäisiin perinnöstä luopuneen perillisen alaikäisille lapsille 30

30 Lesken hyväksi tehty testamentti Testamentilla voidaan antaa hallintaoikeus leskelle, jolloin perillisten perintöverosta tehdään hallintaoikeuden perusteella vähennys Lesken ollessa iäkäs hallintaoikeusvähennys on melko pieni Testamentista huolimatta perilliset joutuvat maksamaan perintöverot heti Omistusoikeustestamentista voi tarvittaessa luopua ja ottaa sen vastaan pelkkänä hallintaoikeustestamenttina

31 Rajoitettu omistusoikeustestamentti lesken hyväksi Vaikka testamentissa on toissijaismääräys, testamentin saaja saa (rajoitetun) omistusoikeuden omaisuuteen => perintövero Kun vanhempien väliseen keskinäiseen omistusoikeustestamenttiin otetaan toissijaismääräys, katsotaan omaisuuden tulevan osaksi ensiksi kuolleelta ja osaksi viimeksi kuolleelta puolisolta => progressioetu KHO 1984 II 634 Keskinäisen omistusoikeustestamentin tehneistä puolisoista jälkeen eläneen kuoltua katsottiin yhteisen rintaperillisen saaneen perintönsä yksinomaan viimeksi eläneeltä.

32 Perintö verovapaaksi testamenttimääräyksillä Elinaikana tapahtuva perintöverosuunnittelu tarjoaa entistä enemmän mahdollisuuksia verosäästöihin Keskeinen keino on euron vapaaosien hyödyntäminen suvun sisällä Jos perintöosuus sellaisenaan tai puolisovähennyksen tai alaikäisyysvähennyksen vähentämisen jälkeen ei nouse euroon, se on verosta vapaa. Perittävä voi elinaikanaan tehdä alle euron legaatteja eli erityistestamentteja esimerkiksi kaikille lapsenlapsilleen, lasten puolisoille ja muille läheisilleen lopun perinnön mennessä omille perillisille

33 Perinnön hajautus testamentilla ja sen vaikutus perintöveroon Esimerkki 1: Perintö mummolta täysi-ikäiselle pojalle euroa Perintövero Esimerkki 2: Testamentti omalle lapselle euroa ja oman lapsen puolisolle euroa ja loput euroa kolmelle lapsenlapselle eli kunkin perintöosa euroa Jokaisen lapsenlapsen perintövero eli yhteensä 3 x = Maksetut verot yhteensä Maksetut verot yhteensä 3.786

34 Legaatit Perittävän omaisuuden hajauttaminen yleensä alenevassa polvessa, mutta myös leskelle Verovapaan alarajan monistaminen mahdollisimman tehokkaasti Esimerkki: Reino kuolee ja jää leski Maija, 3 lasta, joista kullakin 2 lasta eli 6 lastenlasta. Puolisoiden yhteenlasketun omaisuuden arvo , josta Reinon avio-osa on Jos mitään ei ole tehty ja kukin lapsi ottaa vastaan euron perintönsä, kukin maksaa perintöveroa (yhteensä ) Jos kaikki lapset luopuvat tehokkaasti, kaikkien lastenlasten perintöosat ovat ja kunkin perintövero (yhteensä ) Jos on tehty legaatti lesken hyväksi ja lastenlasten hyväksi 6 x = , niin pesän säästöksi jää silloin ja kunkin lapsen perintöosaksi jää silloin (perintöverot yhteensä 0 )

35 Testamentin tiedoksi antaminen Jos testamenttia säilytetään pankissa, perilliset saavat tiedon testamentista joko pankin ilmoituksesta tai tallelokeron avaamisen yhteydessä. Testamentin sisällöstä riippuen testamentin saajat joko kutsutaan perunkirjoitukseen tai heille ilmoitetaan muutoin heidän hyväkseen tehdystä testamentista. Testamentin tiedoksi antaminen on tapahduttava todisteellisesti ja perillisille on annettava oikeaksi todistettu jäljennös testamentista. Keskinäinen testamentti on annettava tiedoksi erikseen kummankin testamentintekijän jälkeen. Jos testamentintekijän perillisenä on leski, on testamentti annettava tiedoksi hänen toissijaisille perillisilleen. Lakiosaan oikeutettujen perillisten on vaadittava lakiosaa molempien testamentintekijöiden jälkeen erikseen.

36 Testamentin hyväksyminen Jos testamentin saaja haluaa vedota testamenttiin, hänen on annettava testamentti tiedoksi perillisille. Perillinen voi testamentista tiedon saatuaan ilmoittaa, että hän hyväksyy testamentin eikä tule moittimaan sitä. Tällöin testamentista tulee hänen osaltaan lainvoimainen. Jos perillinen ei hyväksy testamenttia, hän voi moittia testamenttia kanteella tuomioistuimessa. Jos kukaan perillisistä ei nosta moitekannetta kuuden kuukauden kuluessa testamentin tiedoksiannosta, tulee testamentista lainvoimainen.

37 EDUNVALVONTAVALTUUTUS Uusi tapa varautua asioiden hoitoon

38 MIKÄ ON EDUNVALVONTAVALTUUTUS? uusi oikeudellinen tapa hoitaa asioita henkilö itse ennakoi mahdollista toimintakyvyttömyyttään ja valtuuttaa valitsemansa henkilön huolehtimaan asioistaan sitten, kun oma toimintakyky ei enää riitä ei poista omaa oikeustoimikelpoisuutta

39 MITEN EROAA EDUNVALVOJASTA? edunvalvontavaltuutuksessa henkilö itse etukäteen määrittelee ne asiat, joita valtuutus koskee, sekä valitsee sen henkilön/ne henkilöt, joille valtuutus halutaan antaa edunvalvojan määräämistä kevyempi ja joustavampi vaihtoehto

40 MITÄ ASIOITA VALTUUTUS KOSKEE? valtuuttaja itse määrittelee valtuutus voi koskea taloudellisia asioita (esim. pankkiasioita) tai henkilöä koskevia asioita (esim. terveydenhoitoon liittyvät asiat) voidaan antaa yleisluontoinen valtakirja tai vain johonkin tiettyyn oikeustoimeen oikeuttava valtakirja (esim. pankkiasioiden hoito tai asunnon myynti)

41 MITÄ VALTAKIRJAN NOJALLA SAA TEHDÄ? yleinen valtuutus antaa oikeuden hoitaa kaikkia valtuuttajan asioita, paitsi ei voi myydä tai pantata kiinteistöjä ei voi lahjoittaa omaisuutta ellei valtakirjassa ole erillistä määräystä näistä oikeustoimista. Huom! Asunto-osakkeen saa myydä!

42 KUKA TOIMII VALTUUTETTUNA? henkilö itse valitsee valtuutetun, esim. sukulainen, ystävä, asianajaja voidaan valita myös varavaltuutettu (jos valtuutettu on tilapäisesti estynyt) ja toissijainen valtuutettu (jos valtuutettu ei pysty hoitamaan tehtävää) tehtävästä maksetaan kohtuullinen palkkio

43 MITEN VALTUUTUS ANNETAAN? valtuutusta laadittaessa täytyy olla oikeustoimikelpoinen laaditaan kirjallinen valtakirja kahden esteettömän todistajan läsnä ollessa valtakirjan laatimiselle on laissa asetettu tiukat muotovaatimukset rinnastuu testamentin laadintaan

44 MITEN VALTUUTUS TULEE VOIMAAN? maistraatti vahvistaa valtuutuksen valtakirja voidaan vahvistaa vasta sitten, kun tilanne on muuttunut niin, että valtuuttaja on tullut kykenemättömäksi huolehtimaan asioistaan esim. dementian tai muun sairauden takia valtakirjaa ei voida käyttää ennen sen vahvistamista

45 KOSKA VALTUUTUS PÄÄTTYY? vahvistettu valtuutus päättyy, kun valtuuttaja peruuttaa valtuutuksen valtuutettu luopuu tehtävästä määrätään virallinen edunvalvonta valtuuttaja kuolee jos valtuutusta ei ole vielä vahvistettu tehdään uusi valtakirja otetaan valtakirja pois valtuutetulta ilmoitetaan valtuutetulle peruutuksesta

46 MITEN MENETELLÄ ASIASSA? mikäli haluat keskustella edunvalvontavaltakirjan laatimisesta, ota yhteyttä omaan Osuuspankkiisi ja varaa aika asiantuntijalle

47 Kymenlaakson Osuuspankin asiantuntijat Mika Viskari pankkilakimies, varatuomari Jaana Haavisto pankkilakimies, varatuomari

Edunvalvontavaltakirja ja testamentti

Edunvalvontavaltakirja ja testamentti Edunvalvontavaltakirja ja testamentti Polvelta toiselle - Metsätilan sukupolvenvaihdosmessut 30.9.2017 Pankkilakimies, VT Johanna Heikkinen, OP KAINUU Edunvalvontavaltakirja Miten varaudun oman toimintakykyni

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdosmessut 8.11.2014

Metsätilan sukupolvenvaihdosmessut 8.11.2014 Metsätilan sukupolvenvaihdosmessut 8.11.2014 Etelä Pohjanmaan Osuuspankki Suvi Katariina Kangastie Sisältö Perimysjärjestys Testamentti Edunvalvontavaltuutus Lakipalvelut 3 Perimysjärjestys Testamentti

Lisätiedot

Perusasioita jäämistöstä, testamenteista sekä edunvalvonnasta

Perusasioita jäämistöstä, testamenteista sekä edunvalvonnasta Perusasioita jäämistöstä, testamenteista sekä edunvalvonnasta Helsinki 29.9.2015 Asianajotoimisto Reims & Co Oy AVIOLIITOSTA JA AVIO-OIKEUDESTA - Puolisot saavat avio-oikeuden toistensa omaisuuteen avioliittoon

Lisätiedot

Varmista elämän sujuminen kriisissäkin. Marica Twerin/Maatalouslinja

Varmista elämän sujuminen kriisissäkin. Marica Twerin/Maatalouslinja Varmista elämän sujuminen kriisissäkin Marica Twerin/Maatalouslinja Avioehto Avio-oikeus Avioliiton solmimisella ei ole vaikutusta puolisoiden omistusoikeuteen. Yhteisesti hankittu omaisuus tai yhteisesti

Lisätiedot

Sijoittajan perintöverosuunnittelu

Sijoittajan perintöverosuunnittelu Sijoittajan perintöverosuunnittelu Katariina Sorvanto Lakimies Veronmaksajat Mistä perintö- ja lahjaveroa maksetaan? Yleensä kun joko perinnönjättäjä tai -saaja tai lahjanantaja tai -saaja asui kuolinhetkellä/lahjoitushetkellä

Lisätiedot

Edunvalvontavaltuutus - Kuka hoitaa asioitani, kun en enää itse siihen pysty?

Edunvalvontavaltuutus - Kuka hoitaa asioitani, kun en enää itse siihen pysty? Edunvalvontavaltuutus - Kuka hoitaa asioitani, kun en enää itse siihen pysty? Esimerkkinä Maija Mikkonen on hyvässä henkisessä ja fyysisessä kunnossa. Ikää hänellä on 65-vuotta. Maija haluaa kuitenkin

Lisätiedot

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja Avioehto Marica Twerin/Maatalouslinja Avio-oikeus Avioliiton solmimisella ei ole vaikutusta puolisoiden omistusoikeuteen. Yhteisesti hankittu omaisuus tai yhteisesti taatut velat ovat yhteisiä. Avio-oikeudella

Lisätiedot

Perintösuunnittelu Vero

Perintösuunnittelu Vero Perintösuunnittelu Vero2017-15.3.2017 Juhani Laine lakimies, tiiminvetäjä, OTT 16.3.2017 1 Perintösuunnittelu mitä se on? Perintösuunnittelu jäämistösuunnittelu Perittävä vaikuttaa omin toimenpitein tulevan

Lisätiedot

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja Avioehto Marica Twerin/Maatalouslinja Avio-oikeus Avioliiton solmimisella ei ole vaikutusta puolisoiden omistusoikeuteen. Yhteisesti hankittu omaisuus tai yhteisesti taatut velat ovat yhteisiä. Avio-oikeudella

Lisätiedot

Maatilojen laki- ja sopimuspäivä IsoValkeinen

Maatilojen laki- ja sopimuspäivä IsoValkeinen Maatilojen laki- ja sopimuspäivä 13.2.2017 IsoValkeinen Avioikeus - mikä se on? Avioehto -sopimus maatilan toiminnan jatkumisen tae myös erotilanteessa Testamentti - suunnittelun väline Edunvalvontavaltuutus

Lisätiedot

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja 11.1. Avioehto Marica Twerin/Maatalouslinja Avio-oikeus Avioliiton solmimisella ei ole vaikutusta puolisoiden omistusoikeuteen. Yhteisesti hankittu omaisuus tai yhteisesti taatut velat ovat yhteisiä. Avio-oikeudella

Lisätiedot

Avioehtosopimus verotuksen kannalta Avioero tulossa, kannattaisiko avioehto purkaa?

Avioehtosopimus verotuksen kannalta Avioero tulossa, kannattaisiko avioehto purkaa? Avioehtosopimus verotuksen kannalta Avioero tulossa, kannattaisiko avioehto purkaa? lakimies Georg Rosbäck Veromaksajat Avio-oikeus, mitä se on? Puolisoilla lähtökohtaisesti avio-oikeus toistensa omaisuuteen,

Lisätiedot

Kuka minut perii? 21.9.2012 OTK, VT Minna Kuohukoski, SAMK. Satakunnan ammattikorkeakoulu Satakunta University of Applied Sciences

Kuka minut perii? 21.9.2012 OTK, VT Minna Kuohukoski, SAMK. Satakunnan ammattikorkeakoulu Satakunta University of Applied Sciences Kuka minut perii? 21.9.2012 OTK, VT Minna Kuohukoski, SAMK Perillinen oltava elossa perittävän kuolinhetkellä (Perintökaari 40/1965, 1 L 1 ) ei merkitystä oikeustoimikelpoisuudella, syyntakeisuudella,

Lisätiedot

Kuolinpesään kuuluneen tai kuolinpesän nimiin hankittavan ajoneuvon rekisteröinti. Koulutuskierros KTP, syksy 2010 Iris Kantolinna / Reijo Jälkö

Kuolinpesään kuuluneen tai kuolinpesän nimiin hankittavan ajoneuvon rekisteröinti. Koulutuskierros KTP, syksy 2010 Iris Kantolinna / Reijo Jälkö Kuolinpesään kuuluneen tai kuolinpesän nimiin hankittavan ajoneuvon rekisteröinti Koulutuskierros KTP, syksy 2010 Iris Kantolinna / Reijo Jälkö Pesän osakkaat Määräävät yhdessä kuolinpesän omaisuudesta

Lisätiedot

Avio-oikeus jäämistösuunnittelussa

Avio-oikeus jäämistösuunnittelussa Avio-oikeus jäämistösuunnittelussa Lakipäivät avajaistapahtuma 9.10.2017 Juhani Laine lakimies, tiiminvetäjä, OTT 11.10.2017 1 Jäämistösuunnittelu mitä se on? Toimenpiteitä, joilla vaikutetaan jäämistön

Lisätiedot

VARAUDU AJOISSA Perintö ja lahja verosuunnittelun välineinä. Jari Oivo

VARAUDU AJOISSA Perintö ja lahja verosuunnittelun välineinä. Jari Oivo VARAUDU AJOISSA Perintö ja lahja verosuunnittelun välineinä Jari Oivo PERINTÖ- JA LAHJAVERO PERINTÖ- JA LAHJAVERO ERIYTETTY VEROTETTAVAN PERINNÖN ALARAJA 20.000 EUROA HELPOTUKSIA LESKELLE JA ALAIKÄISILLE

Lisätiedot

Maatilojen laki- ja sopimuspäivä. Jorma Jokipii Lapinlahti,

Maatilojen laki- ja sopimuspäivä. Jorma Jokipii Lapinlahti, Maatilojen laki- ja sopimuspäivä Jorma Jokipii Lapinlahti, 13.12.2017 SÄÄSTÖPANKKI OPTIAN LAKIPALVELUT perhe- ja perintöoikeudelliset palvelut avioehdot sopimukset eron varalle testamentit edunvalvontavaltuutukset

Lisätiedot

Testamentista. Ohjeita testamentista sinulle, jolle evankeliointi on tärkeää. Kaikella on määräaika, ja aikansa on joka asialla taivaan alla.

Testamentista. Ohjeita testamentista sinulle, jolle evankeliointi on tärkeää. Kaikella on määräaika, ja aikansa on joka asialla taivaan alla. Testamentista Ohjeita testamentista sinulle, jolle evankeliointi on tärkeää. Kaikella on määräaika, ja aikansa on joka asialla taivaan alla. Perintö, jonka jätämme jälkeemme voi olla tärkeä asia lähimmäisillemme.

Lisätiedot

Testamenttilahjoituksessa huomioitavaa

Testamenttilahjoituksessa huomioitavaa Testamenttilahjoituksessa huomioitavaa Testamenttilahjoituksella voit poiketa lakimääräisestä perimysjärjestyksestä tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta. Voit halutessasi lahjoittaa testamentilla omaisuuttasi

Lisätiedot

ERILAISIA PARISUHTEITA. Jaakko Väisänen Joensuun normaalikoulu

ERILAISIA PARISUHTEITA. Jaakko Väisänen Joensuun normaalikoulu ERILAISIA PARISUHTEITA Jaakko Väisänen Joensuun normaalikoulu PERHETYYPPIEN MURROS 2000-LUVULLA 100 % 90 % 80 % 2,1 11,3 7,5 2 11 7 2 11 8 70 % 60 % 35,7 36 33 Isä ja lapsia Äiti ja lapsia 50 % 40 % 30

Lisätiedot

Edunvalvontavaltuutus

Edunvalvontavaltuutus Edunvalvontavaltuutus Suomen Senioriliike ry, Pirkanmaan osasto Lielahtikeskus, 6.9.2016 OTM, KTM Tuija Palo / Lakitoimisto Modus Oy Sisältö, edunvalvontavaltuutus Itsemääräämisoikeus Miten eroaa tavallisesta

Lisätiedot

Otanko perinnön vastaan? Veroedut perinnöstä luopumisessa

Otanko perinnön vastaan? Veroedut perinnöstä luopumisessa Otanko perinnön vastaan? Veroedut perinnöstä luopumisessa lakimies Tero Hämeenaho Veronmaksajain Keskusliitto ry Perinnöstä luopumisen veroedut Perintöä ei ole pakko ottaa vastaan. Perinnöstä luopujaa

Lisätiedot

EDUNALVONTAVALTUUTUS JA EDUNVALVONTA

EDUNALVONTAVALTUUTUS JA EDUNVALVONTA EDUNALVONTAVALTUUTUS JA EDUNVALVONTA Henkikirjoittaja Liisa Peltokurppa Kaakkois-Suomen maistraatti Kouvolan yksikkö Mikä on edunvalvontavaltuutus? Edunvalvontavaltuutuksen avulla henkilö voi etukäteen

Lisätiedot

AVIOEHTOSOPIMUKSESTA. Hanna Sirkiä pankkilakimies Mietoisten Säästöpankki MTK tilaisuus, Lieto

AVIOEHTOSOPIMUKSESTA. Hanna Sirkiä pankkilakimies Mietoisten Säästöpankki MTK tilaisuus, Lieto AVIOEHTOSOPIMUKSESTA Hanna Sirkiä pankkilakimies Mietoisten Säästöpankki MTK tilaisuus, Lieto 27.10.2016 Mikä on avio-oikeus Avioliitossa olevilla puolisoilla on lähtökohtaisesti ns. aviooikeus toistensa

Lisätiedot

EDUNALVONTAVALTUUTUS

EDUNALVONTAVALTUUTUS EDUNALVONTAVALTUUTUS Henkikirjoittaja Liisa Peltokurppa Kaakkois-Suomen maistraatti Kouvolan yksikkö Mikä on edunvalvontavaltuutus? Edunvalvontavaltuutuksen avulla henkilö voi etukäteen järjestää asioidensa

Lisätiedot

OHJEITA KUOLINPESÄN ASIOITA HOITAVALLE

OHJEITA KUOLINPESÄN ASIOITA HOITAVALLE OHJEITA KUOLINPESÄN ASIOITA HOITAVALLE Läheisen menettäminen on tilanne, joka surun keskelläkin vaatii omaisilta paljon käytännön järjestelyitä. Tästä ohjeesta löytyvillä neuvoilla haluamme helpottaa kuolinpesään

Lisätiedot

OHJEITA KUOLINPESÄN ASIOITA HOITAVALLE

OHJEITA KUOLINPESÄN ASIOITA HOITAVALLE OHJEITA KUOLINPESÄN ASIOITA HOITAVALLE Läheisen menettäminen on tilanne, joka surun keskelläkin vaatii omaisilta paljon käytännön järjestelyitä. Tästä ohjeesta löytyvillä neuvoilla haluamme helpottaa kuolinpesään

Lisätiedot

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt. Polvelta toiselle messut 8.11.2014 Seinäjoki Seppo Niskanen

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt. Polvelta toiselle messut 8.11.2014 Seinäjoki Seppo Niskanen Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt Polvelta toiselle messut 8.11.2014 Seinäjoki Seppo Niskanen Miksi kuolinpesässä kannattaa tehdä omistusjärjestelyjä? Päätöksenteko hakkuu- ja hoitotöistä saattaa

Lisätiedot

OHJEITA KUOLINPESÄN ASIOITA HOITAVALLE

OHJEITA KUOLINPESÄN ASIOITA HOITAVALLE OHJEITA KUOLINPESÄN ASIOITA HOITAVALLE Läheisen menettäminen on tilanne, joka surun keskelläkin vaatii omaisilta paljon käytännön järjestelyitä. Tästä ohjeesta löytyvillä neuvoilla haluamme helpottaa kuolinpesään

Lisätiedot

Sijoittajan perintö- ja lahjaverosuunnittelu. Juha-Pekka Huovinen Veronmaksajain Keskusliitto + Verotieto Oy

Sijoittajan perintö- ja lahjaverosuunnittelu. Juha-Pekka Huovinen Veronmaksajain Keskusliitto + Verotieto Oy Sijoittajan perintö- ja lahjaverosuunnittelu Juha-Pekka Huovinen Veronmaksajain Keskusliitto + Verotieto Oy I veroluokan lahja- ja perintöveroasteikot Lahja: Verotettavan osuuden Veron määrä Veroprosentti

Lisätiedot

Perinnöstä ja sen verotuksesta. Kokkolan Seudun Arvopaperisäästäjät ry 2.9.2010 Asianajaja, varatuomari, Mika Talviaro

Perinnöstä ja sen verotuksesta. Kokkolan Seudun Arvopaperisäästäjät ry 2.9.2010 Asianajaja, varatuomari, Mika Talviaro Perinnöstä ja sen verotuksesta Kokkolan Seudun Arvopaperisäästäjät ry 2.9.2010 Asianajaja, varatuomari, Mika Talviaro Illan aiheita Perintöverosuunnittelu Verottomat lahjat Kesämökin lahjoitus Testamentti

Lisätiedot

Oikeudet ja velvollisuudet ovat perheen turva. Avioliitto, avoliitto ja rekisteröity parisuhde ovat erilaisia

Oikeudet ja velvollisuudet ovat perheen turva. Avioliitto, avoliitto ja rekisteröity parisuhde ovat erilaisia Oikeudet ja velvollisuudet ovat perheen turva Avioliitto, avoliitto ja rekisteröity parisuhde ovat erilaisia t.1 s.63 Omaisuuden osalta: avioliitossa omaisuuden ja velkojen erillisyys, mutta avioliitossa

Lisätiedot

Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen. Vesa Puisto Lakimies

Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen. Vesa Puisto Lakimies Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen Vesa Puisto Lakimies 3.5.2016 Taustaksi Asumisoikeusasuminen on eräänlainen omistus- ja vuokra-asumisen välimuoto Asumisoikeusasumista

Lisätiedot

Ohjeita kuolinpesän asioita hoitavalle

Ohjeita kuolinpesän asioita hoitavalle Ohjeita kuolinpesän asioita hoitavalle Läheisen menettäminen on tilanne, joka omaisten surusta huolimatta vaatii paljon käytännön järjestelyitä. Tästä ohjeesta löytyvillä neuvoilla haluamme helpottaa kuolinpesään

Lisätiedot

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt Polvelta toiselle -messut Mikkeli 14.4.2014 Seppo Niskanen Tarkkana jo perunkirjoitusvaiheessa Perukirjassa luetellaan vainajan (ja lesken) omaisuus Arvoina kannattaa

Lisätiedot

Kuolinpesään kuuluneen tai kuolinpesän nimiin hankittavan ajoneuvon rekisteröinti

Kuolinpesään kuuluneen tai kuolinpesän nimiin hankittavan ajoneuvon rekisteröinti Ohje 1 (8) Antopäivä: 1.4.2011 Voimaantulopäivä: 4.4.2011 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: 3.4.2016 Muutostiedot: Kumoaa ohjeen TRAFI/959/2011 Soveltamisala: Katsastustoimipaikkojen

Lisätiedot

Ikääntymisen ennakointi ja varautuminen elämän ehtoopuoleen

Ikääntymisen ennakointi ja varautuminen elämän ehtoopuoleen Ikääntymisen ennakointi ja varautuminen elämän ehtoopuoleen Sisältö Hoitotahto Valtakirjavaltuutus Edunvalvonta Testamentti HOITOTAHTO Omasta hoidosta määrääminen etukäteen Suostuminen annettuun hoitoon

Lisätiedot

PERINTÖ JA TESTAMENTTI

PERINTÖ JA TESTAMENTTI MATTI NORRI PERINTÖ JA TESTAMENTTI KÄYTÄNNÖN KÄSIKIRJA Talentum Helsinki 2010 Kuudes, uudistettu painos 2010 Talentum Media Oy ja Matti Norri Piirrokset: Ahti Susiluoto ja Markku Annila Taitto: Maria Mitrunen

Lisätiedot

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan.

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan. YLEISIÄ OHJEITA VALTUUTETULLE Seuraavat ohjeet perustuvat edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain (648/2007) säännöksiin sellaisina kuin ne lain voimaan tullessa 1.11.2007 olivat. Valtuutetun on oma-aloitteisesti

Lisätiedot

METSÄTILAN MYYNTI SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VAIHTOEHTONA SEKÄ EDUNVALVONTAVALTUUTUS. POLVELTA TOISELLE Metsätilan sukupolvenvaihdosmessut

METSÄTILAN MYYNTI SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VAIHTOEHTONA SEKÄ EDUNVALVONTAVALTUUTUS. POLVELTA TOISELLE Metsätilan sukupolvenvaihdosmessut METSÄTILAN MYYNTI SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VAIHTOEHTONA SEKÄ EDUNVALVONTAVALTUUTUS POLVELTA TOISELLE Metsätilan sukupolvenvaihdosmessut 18.03.2017 Laki ja Metsä Oy Tuomo Liikanen, OTM, metsätalousinsinööri(amk),

Lisätiedot

Edunvalvontavaltuutus

Edunvalvontavaltuutus Edunvalvontavaltuutus Pohjois-Pohjanmaan maistraatti Henkikirjoittaja Anu Annala 14.4.2011 Mikä on edunvalvontavaltuutus? Holhousoikeuden periaatteena on päämiehen ihmisoikeuksien ja ihmisarvon kunnioittaminen.

Lisätiedot

YLEISTÄ. Testamentin teko-ohjeet. Miksi on syytä tehdä testamentti?

YLEISTÄ. Testamentin teko-ohjeet. Miksi on syytä tehdä testamentti? Testamentin teko-ohjeet YLEISTÄ Miksi on syytä tehdä testamentti? Sukulaisten perintöoikeus on rajoitettu omiin jälkeläisiin, vanhempiin, sisaruksiin, sisarusten lapsiin, isovanhempiin ja heidän lapsiinsa

Lisätiedot

Edunvalvontavaltuutus

Edunvalvontavaltuutus Edunvalvontavaltuutus Vero2017- tapahtuma Helsinki 14. 15.3.2017, Marina Congress Center OTM Lakimies, tiiminvetäjä Virpi Kutila Mikä on edunvalvontavaltuutus? Yksityisoikeudellinen valtuutus, valtakirja,

Lisätiedot

Esimerkki naimattoman henkilön testamentista ystävänsä hyväksi:

Esimerkki naimattoman henkilön testamentista ystävänsä hyväksi: 1 Esimerkki naimattoman henkilön testamentista ystävänsä hyväksi: Allekirjoittanut Liisa Marjatta Virtanen (031256-4828) määrään viimeisenä tahtonani, että omaisuuteni on kokonaisuudessaan menevä täydellä

Lisätiedot

MENETTELYOHJEITA KUOLLEEN OIKEUDENOMISTAJAN PERILLISILLE. 1. Tekijänoikeudellisen suojan voimassaolo

MENETTELYOHJEITA KUOLLEEN OIKEUDENOMISTAJAN PERILLISILLE. 1. Tekijänoikeudellisen suojan voimassaolo MENETTELYOHJEITA KUOLLEEN OIKEUDENOMISTAJAN PERILLISILLE 1. Tekijänoikeudellisen suojan voimassaolo Tekijänoikeus sekä ns. lähioikeudet ovat kestoltaan määräaikaisia. Eri oikeudet ovat voimassa seuraavasti:

Lisätiedot

Sukupolvenvaihdokseen valmistavat askeleet

Sukupolvenvaihdokseen valmistavat askeleet Sukupolvenvaihdokseen valmistavat askeleet Joe Gummerus Legal Counsel Sukupolvenvaihdosstrategiat Tavoitteena ja strategiana voi olla esimerkiksi: Mahdollistaa ja sallia omistuksen siirtyminen seuraavalle

Lisätiedot

EVLI Pankki ja Aurator Sijoittajalounas

EVLI Pankki ja Aurator Sijoittajalounas EVLI Pankki ja Aurator Sijoittajalounas Juha Vehmanen 11.11.2015 Evli on sijoittamiseen erikoistunut yksityispankki Perustettu 1985 Avainhenkilöiden omistama Yksityis- ja yhteisöasiakkaita Varoja hoidossa

Lisätiedot

Perintöverotus pähkinänkuoressa

Perintöverotus pähkinänkuoressa Perintöverotus Sisällysluettelo Perintöverotus pähkinänkuoressa Perunkirjoituksesta perintöverotukseen Perukirja Liitä perukirjaan Perintöveron määräytyminen Perintöverotuspäätös Omaisuus ja vähennykset

Lisätiedot

Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2015

Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2015 Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2015 26.5.2015 1 Yleistä perimyksestä Kuolemantapauksen jälkeen perittävän omaisuus siirtyy uudelle omistajalle joko perintöoikeuden tai testamentin nojalla. Mikäli

Lisätiedot

Metsänomistamisen erityiskysymykset: laitoshoidon maksut, yhteiskunnan tuet ja edunvalvonta

Metsänomistamisen erityiskysymykset: laitoshoidon maksut, yhteiskunnan tuet ja edunvalvonta Metsänomistamisen erityiskysymykset: laitoshoidon maksut, yhteiskunnan tuet ja edunvalvonta Kuopio 29.3.2014 Suomen metsäkeskus Julkiset palvelut Antti Pajula Kunnat perivät pysyvässä hoidossa olevilta

Lisätiedot

Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2013

Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2013 Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2013 14.1.2013 Yleistä perimyksestä Kuolemantapauksen jälkeen perittävän omaisuus siirtyy uudelle omistajalle joko perintöoikeuden tai testamentin nojalla. Mikäli

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1

Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1 Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1 Vaihtoehdot sukupolvenvaihdoksessa SUKUPOLVENVAIHDOS ELINAIKANA KUOLEMAN JÄLKEEN KAUPPA TÄYTEEN HINTAAN KAUPPA SPV HINTAAN LAHJOITUS TESTAMENTTI EN TEE MITÄÄN Veroluokat

Lisätiedot

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt. Metsäpäivä Tapiola Clas Stenvall

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt. Metsäpäivä Tapiola Clas Stenvall Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt Metsäpäivä Tapiola 03.09.2016 Clas Stenvall Kuolinpesä Kuolinpesän muodostaa kuolleen henkilön kaikki omaisuus Kuolinpesää hallinnoi osakkaiden väliaikainen henkilöyhteenliittymä

Lisätiedot

Varallisuussuhteet perhe ja jäämistöoikeudellisessa valossa. Keskeinen lainsäädäntö. Avioliittolain peruslähtökohdat

Varallisuussuhteet perhe ja jäämistöoikeudellisessa valossa. Keskeinen lainsäädäntö. Avioliittolain peruslähtökohdat Varallisuussuhteet perhe ja jäämistöoikeudellisessa valossa Keskeinen lainsäädäntö Avioliittolaki (234/1929). Laki rekisteröidystä parisuhteesta (950/2001). Laki avopuolisoiden yhteystalouden purkamisesta

Lisätiedot

METSÄTILAN OMISTAJAN VAIHDOS

METSÄTILAN OMISTAJAN VAIHDOS METSÄTILAN OMISTAJAN VAIHDOS Rovaniemi 18.3.2017 Ilkka Ronkainen Mhy Länsi-Pohja YKSITYISMETSIEN OMISTAJIEN ONGELMIA Metsänomistajien 2 1. Ikääntyminen oikeustoimikelvottomuus 2. Hallitsemattomat yhteisomistukset

Lisätiedot

avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta

avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 201/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Pitkäaikaissäästämisen verotus

Pitkäaikaissäästämisen verotus Pitkäaikaissäästämisen verotus Katariina Sorvanto lakimies Veronmaksajain Keskusliitto ry Mistä on kyse? Pitkäaikaissäästämisessä tietyin ehdoin 1) Säästösumma on vähennyskelpoinen verotuksessa 2) Säästövarojen

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA EDUNVALVONTAVALTUUTUKSESTA. Juha Auvinen,

AJANKOHTAISTA EDUNVALVONTAVALTUUTUKSESTA. Juha Auvinen, AJANKOHTAISTA EDUNVALVONTAVALTUUTUKSESTA Juha Auvinen, Mikä / miksi laki voimaan vuonna 2007 varautuminen omaan toimintakyvyttömyyteen voi itse määrätä vapaasti, kun vielä ymmärtää kuka hoitaa ja mitä

Lisätiedot

1. Maaomaisuus ja sukuperimys... 1 2. Puolison perintöoikeus... 2 3. Askel nykyisyyteen... 3 II LESKEN OIKEUDELLINEN ASEMA 5

1. Maaomaisuus ja sukuperimys... 1 2. Puolison perintöoikeus... 2 3. Askel nykyisyyteen... 3 II LESKEN OIKEUDELLINEN ASEMA 5 Sisällys Esipuhe v Esipuhe toiseen painokseen Sisällys ix Lyhenneluettelo xv vii I LYHYT JOHDANTO PERINTÖOIKEUDEN HISTORIAAN 1 1. Maaomaisuus ja sukuperimys.............................. 1 2. Puolison

Lisätiedot

Edunvalvontavaltuutus Kuka saa hoitaa asioitani, mikäli oma toimintakyky heikkenee?

Edunvalvontavaltuutus Kuka saa hoitaa asioitani, mikäli oma toimintakyky heikkenee? Edunvalvontavaltuutus Kuka saa hoitaa asioitani, mikäli oma toimintakyky heikkenee? Lakipäivät avajaistapahtuma 9.10.2017 Sokos Hotel Presidentti Asiantuntija Jasmi Rekola Mikä on edunvalvontavaltuutus?

Lisätiedot

MENETTELYOHJEITA KUOLLEEN OIKEUDENOMISTAJAN PERILLISILLE. 1. Tekijänoikeudellisen suojan voimassaolo

MENETTELYOHJEITA KUOLLEEN OIKEUDENOMISTAJAN PERILLISILLE. 1. Tekijänoikeudellisen suojan voimassaolo MENETTELYOHJEITA KUOLLEEN OIKEUDENOMISTAJAN PERILLISILLE 1. Tekijänoikeudellisen suojan voimassaolo Tekijänoikeus sekä ns. lähioikeudet ovat kestoltaan määräaikaisia. Eri oikeudet ovat voimassa seuraavasti:

Lisätiedot

Perukirja. Verotuksen näkökulmasta

Perukirja. Verotuksen näkökulmasta Perukirja Verotuksen näkökulmasta Sisällysluettelo 2 Perukirja Ilmoittaminen Perunkirjoitusvelvollisuus Perunkirjoitus Lisäaikojen hakeminen Perukirjasta tulee ilmetä Perukirjan liitteet Valtakirja Toimita

Lisätiedot

SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ. 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara

SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ. 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara Sukupolvenvaihdoksen suunnittelu Sukupolvenvaihdos kannattaa suunnitella ajoissa, jotta päästään haluttuun lopputulokseen

Lisätiedot

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2015

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2015 Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2015 Kurssitehtävät Kaikissa tehtävissä voit lähteä siitä, että perittävän oikeudenomistajat vetoavat osituksessa tai jaossa kaikkiin mahdollisiin lahjoihin

Lisätiedot

Kuka omistaa asumisoikeuden? LAEISTA JA ASETUKSISTA

Kuka omistaa asumisoikeuden? LAEISTA JA ASETUKSISTA Kuka omistaa asumisoikeuden? LAEISTA JA ASETUKSISTA Puolisot ja asumiskumppanit Jos sinä ja puolisosi hankitte asumisoikeuden yhdessä, osuus on yhteisomistuksessanne. Osuutesi asumisoikeudesta* vastaa

Lisätiedot

EIT: Heteroparia ei syrjitty parisuhteen rekisteröinnin epäämisellä

EIT: Heteroparia ei syrjitty parisuhteen rekisteröinnin epäämisellä EIT: Heteroparia ei syrjitty parisuhteen rekisteröinnin epäämisellä Ottaen huomioon, ettei avioliiton ja rekisteröidyn parisuhteen välillä ollut enää merkittäviä eroja Itävallassa, EIT:n 5. jaoston enemmistö

Lisätiedot

TEOSTON ASIAKKUUS TEKIJÄN KUOLTUA JA OIKEUDENOMISTAJATIETOJEN ILMOITTAMINEN TEOSTOLLE

TEOSTON ASIAKKUUS TEKIJÄN KUOLTUA JA OIKEUDENOMISTAJATIETOJEN ILMOITTAMINEN TEOSTOLLE TEOSTON ASIAKKUUS TEKIJÄN KUOLTUA JA OIKEUDENOMISTAJATIETOJEN ILMOITTAMINEN TEOSTOLLE Tekijänoikeuden voimassaoloaika Teoston asiakkuus Tekijänoikeus on voimassa tekijän elinajan ja 70 vuotta hänen kuolinvuotensa

Lisätiedot

Testamentti Tekoja ihmisarvon puolesta

Testamentti Tekoja ihmisarvon puolesta TESTAMENTTIOPAS Testamentti Tekoja ihmisarvon puolesta Me Kirkon Ulkomaanavussa olemme kiitollisia siitä, että haluat pohtia testamenttilahjoitusta työllemme. Oikeaan ihmisyyteen kuuluu yhteisvastuu niin

Lisätiedot

Perhe- ja perintöoikeutta sekä perintö- ja lahjaverotusta pääpiirteissään

Perhe- ja perintöoikeutta sekä perintö- ja lahjaverotusta pääpiirteissään 6.2.2017 Päivi Kaari johtava lakimies Veronmaksajain Keskusliitto ry/verotieto Oy Perhe- ja perintöoikeutta sekä perintö- ja lahjaverotusta pääpiirteissään 1. Lakimääräiset perilliset 1.1. Rintaperilliset

Lisätiedot

Kansainvälistyvät perhesuhteet

Kansainvälistyvät perhesuhteet Kansainvälistyvät perhesuhteet Juha Auvinen asianajaja, varatuomari, LL. M. Eur. Yleisiä huomioita avioliittolaki, perintökaari, kansainväliset sopimukset (EU, Pohjoismaat) kansainvälinen yksityisoikeudellinen

Lisätiedot

Lahjaveroilmoituksen antaa lahjansaaja. Pääsääntöisesti lahjaveroilmoitusta varten ei tarvita liitteitä eikä niitä voi verkkolomakkeella lähettää.

Lahjaveroilmoituksen antaa lahjansaaja. Pääsääntöisesti lahjaveroilmoitusta varten ei tarvita liitteitä eikä niitä voi verkkolomakkeella lähettää. Lahjaveroilmoitus -verkkolomake Täyttöohjeet Lomaketta täyttäessäsi etene järjestyksessä täyttäen kaikki pakolliset valkoiset kentät (*) sekä muut ilmoitettavat tiedot. Harmaisiin kenttiin et voi ilmoittaa

Lisätiedot

Henkivakuutus osana perintösuunnittelua Mihin henkivakuutusta tarvitaan? VERO 2016. Paula Salonen toimitusjohtaja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva

Henkivakuutus osana perintösuunnittelua Mihin henkivakuutusta tarvitaan? VERO 2016. Paula Salonen toimitusjohtaja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva Henkivakuutus osana perintösuunnittelua Mihin henkivakuutusta tarvitaan? VERO 2016 Paula Salonen toimitusjohtaja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva Henkivakuutus pahan päivän varalle kattamaan äkillisen

Lisätiedot

Tietoa avioliittolaista

Tietoa avioliittolaista Tietoa avioliittolaista Avioliiton solmiminen Avioliitto solmitaan joko kirkollisella vihkimisellä tai siviilivihkimisellä. Ennen vihkimistä on aina toimitettava avioliiton esteiden tutkinta, jossa varmistutaan

Lisätiedot

ELÄMÄ ON JATKUVA POLKU Diabetestutkimussäätiön testamenttiopas

ELÄMÄ ON JATKUVA POLKU Diabetestutkimussäätiön testamenttiopas ELÄMÄ ON JATKUVA POLKU Diabetestutkimussäätiön testamenttiopas Miksi diabetestutkimusta tehdään? Tyypin 1 eli nuoruustyypin diabetes on Suomessa yleisempi kuin missään muualla maailmassa. Joka vuosi noin

Lisätiedot

Perintö- ja lahjaverotus keveni. Juha Koponen johtava lakimies

Perintö- ja lahjaverotus keveni. Juha Koponen johtava lakimies Perintö- ja lahjaverotus keveni Juha Koponen johtava lakimies Perintö- ja lahjaverotus Historiasta käyttöön v. 1919 aluksi määräaikainen laki nykyinen laki v. 1940 lukuisia muutoksia Miksi verotulot perinnön/lahjan

Lisätiedot

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013 Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013 Loppukuulustelu II 8.5.2013 Mallivastaukset Tehtävä 1 Tapauksessa piti laskea rintaperillisten lakiosat ja selvittää, mitä kunkin lakiosasta vielä

Lisätiedot

KUOLINPESÄN PANKKIASIAT. Oma Säästöpankki auttaa sinua vaikeinakin aikoina. Huolehdimme puolestasi, että lain edellyttämät asiakirjat ovat kunnossa.

KUOLINPESÄN PANKKIASIAT. Oma Säästöpankki auttaa sinua vaikeinakin aikoina. Huolehdimme puolestasi, että lain edellyttämät asiakirjat ovat kunnossa. KUOLINPESÄN PANKKIASIAT Oma Säästöpankki auttaa sinua vaikeinakin aikoina. Huolehdimme puolestasi, että lain edellyttämät asiakirjat ovat kunnossa. HOIDETTAVAT ASIAT ENNEN PERUNKIRJOITUSTA AUTAMME PANKKIASIOIDEN

Lisätiedot

Sisällys. I Johdanto 1. II Edunvalvontavaltuutuksen sisältö ja suhde eräisiin lähiinstituutioihin. Sisällys vii Lyhenteitä xv

Sisällys. I Johdanto 1. II Edunvalvontavaltuutuksen sisältö ja suhde eräisiin lähiinstituutioihin. Sisällys vii Lyhenteitä xv Sisällys Sisällys vii Lyhenteitä xv I Johdanto 1 1. Edunvalvontavaltuutus uusi edustuksen muoto................. 1 2. Edunvalvontavaltuutuslain valmistelu- ja säätämisprosessi.......... 2 3. Edunvalvontavaltuutuslain

Lisätiedot

1984 vp. -- tie n:o 22 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1984 vp. -- tie n:o 22 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1984 vp. -- tie n:o 22 lfallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi perintö- ja lahjaverolain sekä tulo- ja varallisuusverolain 22 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan perintö-

Lisätiedot

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016 Kuolinpesä metsän omistajana Projektineuvoja Jorma Kyllönen Tietoinen metsänomistus -hanke 2 Kuolinpesä Puhekielessä perikunta Itsenäinen verotusobjekti,

Lisätiedot

21.2.2011 PERUNKIRJOITUS JA PERINNÖNJAKO

21.2.2011 PERUNKIRJOITUS JA PERINNÖNJAKO PERUNKIRJOITUS JA PERINNÖNJAKO Perimysjärjestys Parenteeli- ja sijaantuloperiaate 1. Rintaperilliset -ottolapset, 1.1.1980 -au-lapset, 1.10.1976 -rajaton sijaantulo-oikeus 2. Leski 3. Vanhemmat ja sisarukset

Lisätiedot

MAATILAN OMISTAJAN- VAIHDOS

MAATILAN OMISTAJAN- VAIHDOS MAATILAN OMISTAJAN- VAIHDOS MIKÄ LOPPUTULOS HALUTAAN? Tilan toiminnan jatkuminen Kannattava yritystoiminta - Erot markkina-arvon ja tuottoarvon välillä Omistamisen järjestelyt Perillisten tasapuolinen

Lisätiedot

TESTAMENTTIOPAS. Testamentti

TESTAMENTTIOPAS. Testamentti TESTAMENTTIOPAS Testamentti Kiitämme siitä, että pohdit mahdollisuutta tukea työtämme testamenttilahjoituksellasi! Tässä dokumentissa kerromme sinulle perusasiat testamentin tekemisestä. Koska testamentti

Lisätiedot

Edunvalvojan tehtävä

Edunvalvojan tehtävä Edunvalvojan tehtävä Sisältö Edunvalvojan tärkeimmät tehtävät... 3 Edunvalvojan oikeus palkkioon... 5 Edunvalvonnan tarpeen uudelleen arviointi... 5 Edunvalvojan tehtävän päättyminen... 6 Holhousviranomainen...

Lisätiedot

UUSPERHEEN PERINTÖSUUNNITTELU

UUSPERHEEN PERINTÖSUUNNITTELU Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Juridiikka 2014 Leena Killström UUSPERHEEN PERINTÖSUUNNITTELU Vaihtoehdot lakimääräiselle perimysjärjestykselle OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous

Lisätiedot

Polvelta Toiselle 6.5.2016 ja 14.5.2016. Metsätilan. sukupolvenvaihdos. projektipäällikkö Esa Lappalainen. Tietoinen metsänomistus

Polvelta Toiselle 6.5.2016 ja 14.5.2016. Metsätilan. sukupolvenvaihdos. projektipäällikkö Esa Lappalainen. Tietoinen metsänomistus Metsätilan Polvelta Toiselle 6.5.2016 ja 14.5.2016 sukupolvenvaihdos projektipäällikkö Esa Lappalainen Tietoinen metsänomistus Lähtötilanne Omistaja Metsä Jatkaja Tavoitetilanne Uusi Omistaja Metsä Luopuja

Lisätiedot

Perhe, perintö ja verotus

Perhe, perintö ja verotus Perhe, perintö ja verotus varallisuuden siirto sukupolvelta toiselle Helsingin yliopisto, 12.-21.1.2015 KTT, OTL, VTM, dosentti Timo Räbinä 1 Luentojen sisältö 1. Eräitä perintöverotuksen perusteita 2.

Lisätiedot

Saantoselvitys ja osakeluettelomerkinnät

Saantoselvitys ja osakeluettelomerkinnät Saantoselvitys ja osakeluettelomerkinnät Ammattilaisten koulutusiltapäivä Katri Salokorpi Lakimies Suomen Kiinteistöliitto OSAKELUETTELO AOYL 2:12 Hallituksen on ylläpidettävä yhtiön osakkeista osakeluetteloa.

Lisätiedot

Nordea Premium Banking Autamme sinua vaurastumaan

Nordea Premium Banking Autamme sinua vaurastumaan Nordea Premium Banking Autamme sinua vaurastumaan Premium Banking Näin autamme sinua Premium Banking on maksuton palvelukokonaisuus sinulle ja perheellesi, kun säästöjä tai sijoituksia on yhteensä vähintään

Lisätiedot

Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen hoitotahdolla ja edunvalvontavaltuutuksella. Sari Elomaa-Siren, lakimies, varatuomari

Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen hoitotahdolla ja edunvalvontavaltuutuksella. Sari Elomaa-Siren, lakimies, varatuomari Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen hoitotahdolla ja edunvalvontavaltuutuksella Sari Elomaa-Siren, lakimies, varatuomari Sanastoa Itsemääräämisoikeus - oikeus määrätä vapaasti itseään koskevista asioista

Lisätiedot

Tee testamentti hengityssairaiden hyväksi

Tee testamentti hengityssairaiden hyväksi Testamenttiopas Tee testamentti hengityssairaiden hyväksi Hengitysliitto toimii hengitysterveyden edistämisen ja hengityssairaan hyvän elämän puolesta. Testamentit ja lahjoitukset mahdollistavat osaltaan

Lisätiedot

Voisiko Suomi seurata Ruotsin ja Norjan esimerkkiä? Näkökohtia perintö- ja lahjaverosta sekä luovutusvoittoverosta

Voisiko Suomi seurata Ruotsin ja Norjan esimerkkiä? Näkökohtia perintö- ja lahjaverosta sekä luovutusvoittoverosta Voisiko Suomi seurata Ruotsin ja Norjan esimerkkiä? Näkökohtia perintö- ja lahjaverosta sekä luovutusvoittoverosta Pasi Holm ja Leena Kerkelä 5.6.2014 Ruotsin (2004) ja Norjan (2014) poistivat perintö-

Lisätiedot

METSÄTILAN KAUPPA, LAHJA JA LAHJANLUONTEINEN KAUPPA. Kuusankoski Minna Ikonen Lakipalveluasiantuntija UPM Metsä

METSÄTILAN KAUPPA, LAHJA JA LAHJANLUONTEINEN KAUPPA. Kuusankoski Minna Ikonen Lakipalveluasiantuntija UPM Metsä METSÄTILAN KAUPPA, LAHJA JA LAHJANLUONTEINEN KAUPPA Kuusankoski 6.5.2016 Minna Ikonen Lakipalveluasiantuntija UPM Metsä Sukupolvenvaihdos suunnittelu ja alkukartoittaminen Jokainen metsätilan omistajanvaihdos

Lisätiedot

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013 Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013 Loppukuulustelu I 29.4.2013 Mallivastaukset Tehtävä 1 Tapauksessa tuli ensin toimittaa ositus P:n perillisten ja L:n kesken. Siinä oli puolisoiden

Lisätiedot

Perunkirjoitus ja perinnön veroseuraamukset. Aulis Aarnio Urpo Kangas Pertti Puronen Timo Räbinä

Perunkirjoitus ja perinnön veroseuraamukset. Aulis Aarnio Urpo Kangas Pertti Puronen Timo Räbinä Perunkirjoitus ja perinnön veroseuraamukset Aulis Aarnio Urpo Kangas Pertti Puronen Timo Räbinä TALENTUM PRO Helsinki 2016 8., uudistettu painos Copyright 2016 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Yhteistyössä

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos 29.3.2014. Rahoitusjohtaja Ari Mähönen Pohjois-Savon Osuuspankki

Metsätilan sukupolvenvaihdos 29.3.2014. Rahoitusjohtaja Ari Mähönen Pohjois-Savon Osuuspankki Metsätilan sukupolvenvaihdos 29.3.2014 Rahoitusjohtaja Ari Mähönen Pohjois-Savon Osuuspankki Puolet metsätilan omistajanvaihdoksista on kauppoja Metsätilojen omistajanvaihdoksista: Vastikkeettomia 50 %

Lisätiedot

Jäämistösuunnittelu: keskeisiä verotuksen kysymyksiä. Itä-Suomen yliopisto, 3.12.2015 KTT, OTL, VTM, dosentti Timo Räbinä

Jäämistösuunnittelu: keskeisiä verotuksen kysymyksiä. Itä-Suomen yliopisto, 3.12.2015 KTT, OTL, VTM, dosentti Timo Räbinä Jäämistösuunnittelu: keskeisiä verotuksen kysymyksiä Itä-Suomen yliopisto, 3.12.2015 KTT, OTL, VTM, dosentti Timo Räbinä 1 Luennon sisältö 1. Lähtökohtia 2. Eräitä perintöverotuksen perusasioita 3. Perukirja

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos Esa Lappalainen

Metsätilan sukupolvenvaihdos Esa Lappalainen Metsätilan sukupolvenvaihdos Esa Lappalainen Tietoinen metsänomistus -hanke Taustatietoa metsätilojen sukupolvenvaihdoksista Omistajaa vaihtaa vuosittain n. 15 000 metsätilaa Osto markkinoilta 15 % Sukulaiskauppa

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2017 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

Vantaa 10.2.2007 metsälakimies Tuomo Pesälä

Vantaa 10.2.2007 metsälakimies Tuomo Pesälä Metsätilan sukupolvenvaihdos lahjoitus, kauppa vai perintö? Vantaa 10.2.2007 metsälakimies Tuomo Pesälä Metsänomistaja päättää 2 Metsänomistajia lukuisia, esim. Pudasjärvellä 2690 mh-maksua maksavaa omistajia

Lisätiedot