ELÄMÄ ON JATKUVA POLKU Diabetestutkimussäätiön testamenttiopas

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ELÄMÄ ON JATKUVA POLKU Diabetestutkimussäätiön testamenttiopas"

Transkriptio

1 ELÄMÄ ON JATKUVA POLKU Diabetestutkimussäätiön testamenttiopas

2 Miksi diabetestutkimusta tehdään? Tyypin 1 eli nuoruustyypin diabetes on Suomessa yleisempi kuin missään muualla maailmassa. Joka vuosi noin 600 suomalaista lasta saa elinikäisen kumppanin päivittäistä hoitoa vaativasta sairaudesta. Tyypin 1 diabetes voi puhjeta aikuisellekin, valtaosa aikuisena diabetesdiagnoosin saaneista on kuitenkin tyypin 2 eli aikuistyypin diabeetikoita. Diabetes altistaa vakaville lisäsairauksille ja vaikuttaa elämänlaatuun. Tyypin 1 diabeetikoita on Suomessa runsaat , aikuistyypin diabetesta sairastaa jo lähes puoli miljoonaa suomalaista, moni tietämättään. Suomalainen diabetestutkimus on maailman kärkitasoa. Se edistää muun muassa diabeteksen syiden ja mekanismien ymmärtämistä, hoitomenetelmien kehittämistä sekä diabeteksen ehkäisyä ja parantamista. Kärsivällisyyttä kuitenkin tarvitaan: tieteelliset läpimurrot perustuvat usein vuosia tai jopa vuosikymmeniä jatkuneeseen tutkimustyöhön. Tämän oppaan tarkoitus Haluatko sinä antaa testamenttilahjan? Tämä opas kertoo, millaisia testamentteja on olemassa ja millaiset ohjeet ja määräykset niitä koskevat. Opas auttaa Sinua punnitsemaan, voiko testamenttilahjoitus Diabetestutkimussäätiölle olla Sinulle mielekäs ratkaisu: lahjoitus diabetestutkimukselle on arvokas lahja seuraaville sukupolville. Tarvitaanko testamentti? Testamentilla voit määrätä siitä, mitä omaisuudellesi tapahtuu kuolemasi jälkeen. Jos testamenttia ei ole laadittu, omaisuus jakautuu perintökaaren määräämässä perimysjärjestyksessä. Ensisijaisina perinnönsaajina ovat rintaperilliset eli lapset ja lastenlapset. Jos rintaperillisiä ei ole ja vainaja oli naimisissa, perii eloonjäänyt puoliso kuolleen puolison omaisuuden. Jos vainajalla ei ollut lapsia eikä puolisoa, ovat perimysjärjestyksessä vainajan vanhemmat ja sen jälkeen sisarukset ja näiden lapset. Jos edesmenneeltä ei ole jäänyt edellä mainittuja perillisiä eikä hän ole tehnyt testamenttia, menee omaisuus valtiolle. Tyypillisiä syitä laatia testamentti ovat muun muassa: halu turvata puolison toimeentulo ei ole lakimääräisiä perillisiä halu muistaa läheistä ihmistä, joka ei kuitenkaan kuulu perillisiin halu lahjoittaa omaisuutta yleishyödyllisiin tarkoituksiin tai hyväntekeväisyyteen. Testamentista riippumatta on rintaperillisillä aina oikeus lakiosaan, jonka määrä on puolet rintaperilliselle lain mukaan kuuluvasta perintöosuudesta. Diabetestutkimussäätiö on mahdollistaja Suomen Diabetesliiton ja sen jäsenyhdistysten perustama Diabetestutkimussäätiö tukee diabetestutkimusta myöntämällä apurahoja suomalaisille tutkijoille. Ensimmäisen apurahan myönsimme jo vuonna 1978, viime vuosina jakamamme apurahasumma on ollut noin euroa. Merkittävä osa varallisuudestamme perustuu testamenttilahjoituksiin sekä niillä saatujen varojen vastuulliseen, tuottavaan ja turvaavaan sijoittamiseen. Käytämme saamamme lahjoitukset diabetestutkimuksen tukemiseen. Emme maksa palkkaa tai palkkioita luottamustehtävissämme toimiville henkilöille eikä heille myönnetä säätiön apurahoja.

3 Varmista testamentin pätevyys Perintökaari sisältää määräykset siitä, missä muodossa testamentti pitää laatia. Määräysten tarkoituksena on varmistaa, että testamentin tekijän tahto on aito ja että se voi toteutua. Testamentin voi tehdä täysi-ikäinen eli 18 vuotta täyttänyt henkilö. Tätä nuorempikin voi tehdä testamentin, jos hän on solminut avioliiton tai jos hänellä on omalla työllä ansaittua omaisuutta. Testamentti on lähtökohtaisesti laadittava kirjallisesti ja se on vahvistettava kahden todistajan ollessa yhtä aikaa läsnä. Testamentin todistajat vahvistavat, että testamentin tekijä on vapaaehtoisesti ja omakätisesti allekirjoittanut testamentin. Todistajat vahvistavat vain allekirjoituksen oikeellisuuden eikä heidän tarvitse tietää testamentin asiallisesta sisällöstä. Myös todistajien ammatit ja osoitteet kirjataan testamenttiin. Todistajina eivät voi toimia testamentin laatijan lähisukulaiset eivätkä alle 15-vuotiaat. Myöskään testamentissa määrätty testamentin saaja ei voi toimia testamentin todistajana. Jos perilliset katsovat, että testamentti loukkaa heidän oikeuttaan, on heillä mahdollisuus puolen vuoden kuluessa testamentista tiedon saatuaan nostaa kanne testamentin kumoamiseksi. Testamentti voidaan julistaa mitättömäksi siltä osin, kun se loukkaa rintaperillisten lakiosaoikeutta ja silloin, jos testamentin tekijä ei ole ollut oikeustoimikelpoinen. Hätätilanteisiin on omat sääntönsä Aina ei ole mahdollista laatia testamenttia lain edellyttämällä tavalla. Siksi hätätilanteita varten on omat sääntönsä. Vakavasti sairas henkilö voi esimerkiksi kertoa viimeisen tahtonsa suullisesti siten, että paikalla on yhtä aikaa läsnä kaksi todistajaa. Hätätilanteessa omin käsin kirjoitettu testamentti on pätevä ilman todistajiakin. Hätätilatestamentti on voimassa vain kolme kuukautta ja sen korvaava lain muotovaatimukset täyttävä testamentti on syytä tehdä heti, kun se on mahdollista. Kun testamentti on tehty Testamentti kannattaa säilyttää turvallisessa paikassa esimerkiksi pankkilokerossa. Säilytyspaikan tulee kuitenkin olla sellainen, että testamentti löytyy helposti sen tekijän kuoltua. Läheisille on hyvä kertoa testamentin olemassaolosta. Sen sijaan testamentin sisältöä ei tarvitse paljastaa kenellekään, ellei sitä itse halua. Testamentin voi peruuttaa milloin tahansa. Helpoin tapa mitätöidä testamentti on sen hävittäminen. Uusin testamentti kumoaa edellisen testamentin, ellei uudessa testamentissa joiltakin osin toisin ole määrätty. Jos laatii kokonaan uuden testamentin, on syytä varmuuden vuoksi tuhota tai hävittää samalla edellinen testamentti.

4 Testamentteja on monenlaisia Testamentilla voidaan omaisuudesta määrätä eri tavoin. Omistusoikeustestamentti Silloin, kun omaisuus on testamentattu täydellä omistusoikeudella, tulee saajasta perinnön omistaja ja hän voi käyttää saamaansa omaisuutta parhaaksi katsomallaan tavalla. Omistusoikeutta voidaan testamentissa myös rajoittaa sen suhteen, miten testamentin saaja voi omaisuutta käyttää. Käyttöoikeus- tai hallintaoikeustestamentti Testamentilla voidaan myös antaa käyttöoikeus omaisuuteen eli oikeus hallita sitä ja saada sen tuotto. Tyypillinen testamenttimääräys on hallintaoikeus asuntoon tai kesämökkiin. Omaisuutta hallitessaan on käyttöoikeuden haltijan otettava huomioon myös omistajan oikeus ja etu. Keskinäinen testamentti Jos aviopuolisot laativat yhdessä testamentin, on kyse keskinäisestä testamentista, joka sisältää kaksi testamenttimääräystä. Legaatti Legaatista on kysymys silloin, kun testamentilla määrätään tietty erillinen omaisuuserä yhdelle tai useammalle henkilölle. Legaatti voi olla esimerkiksi tarkka rahasumma, kiinteistö, asunto tai muu yksilöity esine. Lahjoitus hyväntekeväisyyteen Monet yleishyödylliset järjestöt ja säätiöt, kuten myös Diabetestutkimussäätiö, saavat merkittävän osan varoistaan testamenttilahjoituksina. Säätiölle tai järjestölle voi testamentata esimerkiksi tietyn rahasumman, asuinhuoneiston tai tilanteesta riippuen jopa koko omaisuutensa. Yleishyödyllinen yhteisö ei maksa perintöveroa testamentilla saamastaan omaisuudesta. Tukea testamentin laatimiseen Jokainen voi laatia testamenttinsa itse omin voimin. Koska testamentin tekemistä ohjaavat kuitenkin monet perintökaaren määräykset, voi asiantuntija-avun käyttäminen olla järkevää. Testamentin tekijää avustavat testamentin laadinnassa muun muassa asianajajat ja pankkien lakimiehet.

5 Testamenttiasiakirjan malli on liitteenä, se löytyy myös Diabetestutkimussäätiön verkkosivuilta Diabetestutkimussäätiön lahjoitustilit pankeissa Nordea FI OP-Pohjola FI Useita tapoja tukea Voit halutessasi tukea diabetestutkimusta myös muulla tavoin kuin testamenttilahjoituksella. Moni esimerkiksi ohjaa merkkipäivämuistamisensa Diabetestutkimussäätiölle. Lahjoitustilit löytyvät alta. Lisätietoja lahjoitustavoista saat säätiön verkkosivuilta Danske Bank FI KIITOS, ETTÄ TUET DIABETESTUTKIMUSTA. Rahankeräyslupa: Diabeteskeskus, Kirjoniementie 15, Tampere, p

Testamentti kertoo tahdosta Ett testamente uttrycker din vilja

Testamentti kertoo tahdosta Ett testamente uttrycker din vilja Testamentti kertoo tahdosta Ett testamente uttrycker din vilja Jokaisen meistä kannattaa joskus pysähtyä miettimään, olisiko testamentin laatimiseen aihetta. Tehdessäsi testamentin eli jälkisäädöksen vaikutat

Lisätiedot

Testamentti lahja tuleville sukupolville

Testamentti lahja tuleville sukupolville Testamentti lahja tuleville sukupolville SYÖPÄSÄÄTIÖN TAVOITTEENA ON SYÖVÄN VOITTAMINEN TESTAMENTTILAHJOITUS SYÖVÄN VASTAISEEN TYÖHÖN Me voimme kiittää paljosta Syöpäsäätiön perustajia, joilla oli mielessään

Lisätiedot

JOKAINEN LAHJOITUS ON AARTEEN ALKU.

JOKAINEN LAHJOITUS ON AARTEEN ALKU. JOKAINEN LAHJOITUS ON AARTEEN ALKU. TUE TUTKIMUSTA, TUET TUHANSIEN TERVEYTTÄ. 1 Diabetes on elinikäinen kumppani Yhä useampi suomalainen lapsi sairastuu diabetekseen, moni jo vauvana. Sairaudesta tulee

Lisätiedot

Testamenttilahjoituksessa huomioitavaa

Testamenttilahjoituksessa huomioitavaa Testamenttilahjoituksessa huomioitavaa Testamenttilahjoituksella voit poiketa lakimääräisestä perimysjärjestyksestä tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta. Voit halutessasi lahjoittaa testamentilla omaisuuttasi

Lisätiedot

TESTAMENTTI. kertoo hyvän tahdon

TESTAMENTTI. kertoo hyvän tahdon TESTAMENTTI kertoo hyvän tahdon Saaristomeren Suojelurahasto Sisältö Alkusanat 3 Anna Saaristomerelle tulevaisuus 4 Testamenttitermejä 6 Perintökaaren määräyksistä 8 Rintaperilliset ja näiden jälkeläiset

Lisätiedot

1 / 10. Miten testamentti tehdään?

1 / 10. Miten testamentti tehdään? 1 / 10 Miten testamentti tehdään? 2 / 10 Mikä on testamentti? Testamentti eli jälkisäädös on tahdonilmaisu, jolla määrätään kuka saa testamentin tekijän omaisuuden tämän kuoleman jälkeen. Jotta testamentti

Lisätiedot

Testamentti Tekoja ihmisarvon puolesta

Testamentti Tekoja ihmisarvon puolesta TESTAMENTTIOPAS Testamentti Tekoja ihmisarvon puolesta Me Kirkon Ulkomaanavussa olemme kiitollisia siitä, että haluat pohtia testamenttilahjoitusta työllemme. Oikeaan ihmisyyteen kuuluu yhteisvastuu niin

Lisätiedot

Anna testamentissasi jotain yksinäisille

Anna testamentissasi jotain yksinäisille Anna testamentissasi jotain yksinäisille Jätä perinnöksi vähemmän yksinäisyyttä Oletko tullut ajatelleeksi, että testamenttilahjoituksella voit tukea auttamistyötä, jota arvostat? Tekemällä testamentin

Lisätiedot

Testamenttilahjoitus

Testamenttilahjoitus Testamenttilahjoitus Perinnöksi lapsille parempi maailma Sisällysluettelo Testamenttilahjoituksella lapsille hyvä huominen 3 Yhdessä rakennamme lapsille paremman maailman 4 Testamenttilahjoitus Pelastakaa

Lisätiedot

Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2015

Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2015 Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2015 26.5.2015 1 Yleistä perimyksestä Kuolemantapauksen jälkeen perittävän omaisuus siirtyy uudelle omistajalle joko perintöoikeuden tai testamentin nojalla. Mikäli

Lisätiedot

Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2013

Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2013 Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2013 14.1.2013 Yleistä perimyksestä Kuolemantapauksen jälkeen perittävän omaisuus siirtyy uudelle omistajalle joko perintöoikeuden tai testamentin nojalla. Mikäli

Lisätiedot

Tee testamentti hengityssairaiden hyväksi

Tee testamentti hengityssairaiden hyväksi Testamenttiopas Tee testamentti hengityssairaiden hyväksi Hengitysliitto toimii hengitysterveyden edistämisen ja hengityssairaan hyvän elämän puolesta. Testamentit ja lahjoitukset mahdollistavat osaltaan

Lisätiedot

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja 11.1. Avioehto Marica Twerin/Maatalouslinja Avio-oikeus Avioliiton solmimisella ei ole vaikutusta puolisoiden omistusoikeuteen. Yhteisesti hankittu omaisuus tai yhteisesti taatut velat ovat yhteisiä. Avio-oikeudella

Lisätiedot

Pankki- ja vakuutusasiat kuolinpesässä - Ohjeita kuolinpesän osakkaille

Pankki- ja vakuutusasiat kuolinpesässä - Ohjeita kuolinpesän osakkaille Pankki- ja vakuutusasiat kuolinpesässä - Ohjeita kuolinpesän osakkaille Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista 29.11.2013 Auri Koskinen ja Hanna

Lisätiedot

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja Avioehto Marica Twerin/Maatalouslinja Avio-oikeus Avioliiton solmimisella ei ole vaikutusta puolisoiden omistusoikeuteen. Yhteisesti hankittu omaisuus tai yhteisesti taatut velat ovat yhteisiä. Avio-oikeudella

Lisätiedot

OHJEITA KUOLINPESÄN ASIOITA HOITAVALLE

OHJEITA KUOLINPESÄN ASIOITA HOITAVALLE OHJEITA KUOLINPESÄN ASIOITA HOITAVALLE Läheisen menettäminen on tilanne, joka surun keskelläkin vaatii omaisilta paljon käytännön järjestelyitä. Tästä ohjeesta löytyvillä neuvoilla haluamme helpottaa kuolinpesään

Lisätiedot

Sukupolvenvaihdokseen valmistavat askeleet

Sukupolvenvaihdokseen valmistavat askeleet Sukupolvenvaihdokseen valmistavat askeleet Joe Gummerus Legal Counsel Sukupolvenvaihdosstrategiat Tavoitteena ja strategiana voi olla esimerkiksi: Mahdollistaa ja sallia omistuksen siirtyminen seuraavalle

Lisätiedot

Perhe, perintö ja verotus

Perhe, perintö ja verotus Perhe, perintö ja verotus varallisuuden siirto sukupolvelta toiselle Helsingin yliopisto, 12.-21.1.2015 KTT, OTL, VTM, dosentti Timo Räbinä 1 Luentojen sisältö 1. Eräitä perintöverotuksen perusteita 2.

Lisätiedot

METSÄTILAN SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VEROTUS

METSÄTILAN SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VEROTUS Eeva-Liisa Väisänen METSÄTILAN SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VEROTUS Opinnäytetyö Metsätalouden koulutusohjelma Huhtikuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 4.4.2007 Tekijä Eeva-Liisa

Lisätiedot

Kuka omistaa asumisoikeuden? LAEISTA JA ASETUKSISTA

Kuka omistaa asumisoikeuden? LAEISTA JA ASETUKSISTA Kuka omistaa asumisoikeuden? LAEISTA JA ASETUKSISTA Puolisot ja asumiskumppanit Jos sinä ja puolisosi hankitte asumisoikeuden yhdessä, osuus on yhteisomistuksessanne. Osuutesi asumisoikeudesta* vastaa

Lisätiedot

Maa ja metsätalouden sukupolvenvaihdokset ja omistusjärjestelyt. VT Matti Kiviniemi Tmi Metsälaki

Maa ja metsätalouden sukupolvenvaihdokset ja omistusjärjestelyt. VT Matti Kiviniemi Tmi Metsälaki Maa ja metsätalouden sukupolvenvaihdokset ja omistusjärjestelyt VT Matti Kiviniemi Tmi Metsälaki Milloin kannattaa aloittaa suunnittelu? Metsänomistus ei ole ilo vaan rasite Sopiva ja halukas jatkaja on

Lisätiedot

Korkeimman hallinto-oikeuden edunvalvontaa koskevia ratkaisuja

Korkeimman hallinto-oikeuden edunvalvontaa koskevia ratkaisuja Päivitetty 28.1.2011 Korkeimman hallinto-oikeuden edunvalvontaa koskevia ratkaisuja 1. Yleistä 2. Asiasanahakemisto 2.1. Asiasanat 2.2. Asiasanat ja otsikot 3. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuja aikajärjestyksessä

Lisätiedot

Uuteen asunto-osakeyhtiölakiin tuli täsmennyksiä muun muassa seuraavilta osin:

Uuteen asunto-osakeyhtiölakiin tuli täsmennyksiä muun muassa seuraavilta osin: ESIPUHE Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys on yli 100 vuotta vanha yhdistys, joka on osa Suomen Kiinteistöliittojärjestöjärjestöä. Yhdistyksen tarkoituksena on yhdessä Kiinteistöliiton kanssa palvella jäsentaloyhtiöitään

Lisätiedot

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma. Katja Härkönen KUOLINPESÄN EDUSTAMINEN LAIN JA KÄYTÄNNÖN NÄKÖKULMASTA

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma. Katja Härkönen KUOLINPESÄN EDUSTAMINEN LAIN JA KÄYTÄNNÖN NÄKÖKULMASTA KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Katja Härkönen KUOLINPESÄN EDUSTAMINEN LAIN JA KÄYTÄNNÖN NÄKÖKULMASTA Opinnäytetyö Toukokuu 2013 OPINNÄYTETYÖ Toukokuu 2013 Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

www.suomi-seura.fi 1/14

www.suomi-seura.fi 1/14 www.suomi-seura.fi 1/14 SAKSASSA ASUVAN SUOMALAISSENIORIN TIETOPAKETTI Ikääntyminen on hyvin ajankohtainen aihe monen ulkosuomalaisen elämässä tällä hetkellä. Suuriin ikäluokkiin kuluvia suomalaisia on

Lisätiedot

Metsätilan omistajanvaihdos. Minnamari Tuovinen Suomen metsäkeskus Lounais-Suomi

Metsätilan omistajanvaihdos. Minnamari Tuovinen Suomen metsäkeskus Lounais-Suomi Metsätilan omistajanvaihdos Minnamari Tuovinen Suomen metsäkeskus Lounais-Suomi Milloin kannattaa aloittaa suunnittelu? Metsätilan hoito ja veroasiat tuntuvat liian työläiltä Sopiva ja halukas jatkaja

Lisätiedot

Aviovarallisuus- ja jäämistöoikeus. Erikoistumisjakso 16.4.2015.

Aviovarallisuus- ja jäämistöoikeus. Erikoistumisjakso 16.4.2015. Aviovarallisuus- ja jäämistöoikeus Erikoistumisjakso 16.4.2015. (vastausten palautus prof. Markku Helin) 1. Vastaa valintasi mukaan jompaankumpaan seuraavista: a) Mistä johtuu, että lainsäätäjän on nykyisin

Lisätiedot

ESIPUHE... 7 1. ASUNTO-OSAKEYHTIÖ... 8

ESIPUHE... 7 1. ASUNTO-OSAKEYHTIÖ... 8 SISÄLLYSLUETTELO: ESIPUHE... 7 1. ASUNTO-OSAKEYHTIÖ... 8 1.1 ASUNTO-OSAKEYHTIÖN MÄÄRITELMÄ... 8 1.2 ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TOIMINTA JA TARKOITUS... 8 1.3 MILLOIN ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKIA SOVELLETAAN?... 9 1.4

Lisätiedot

PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUDEN PERUSTEET. ONOM 1005. Tentti

PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUDEN PERUSTEET. ONOM 1005. Tentti Perhe- ja jäämistöoikeus Oikeudenalojen perusteet PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUDEN PERUSTEET. ONOM 1005. Tentti 23.4.2015 Huom! Kysymykset 1 2 (professori Markku Helin) ja toisaalta 3 4 (tohtorikoulutettava

Lisätiedot

USKOTTU MIES EDUNVALVOJA HOLHOOJA

USKOTTU MIES EDUNVALVOJA HOLHOOJA USKOTTU MIES EDUNVALVOJA HOLHOOJA Boråsin yliholhouslautakunnan käsikirja SISÄLLYSLUETTELO Yliholhooja 2 Yliholhoojan suorittama valvonta 2 Uskottu mies 2 Uskotun miehen tarve 3 Hakemus/ilmoitus 3 Uskotun

Lisätiedot