Finanssimarkkinat. FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "27.5.2008. Finanssimarkkinat. FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund"

Transkriptio

1 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund

2 Sisällysluettelo Sivu Finanssialan rakennekehitys Finanssimarkkinoilla toimijat Finanssikonsernit Talletuspankit Henkivakuutusyhtiöt Vahinkovakuutusyhtiöt Työeläkevakuutusyhtiöt Markkinoiden koko Finanssimarkkinoiden vaikuttavuus ja kannattavuus Alan vakavaraisuus Finanssialan henkilöstö Finanssialan tulevaisuuden haasteet...13 Tekstin on kirjoittanut Tarja Kallonen (p ) ja kuvat on tehnyt Johanna Nieminen (p ) Finanssialan Keskusliitosta. Julkaisu on Finanssialan Keskusliiton kotisivulla

3 1. Finanssialalla tarkoitetaan Suomessa yrityksiä, jotka tarjoavat asiakkailleen pankki-, vakuutus- tai sijoituspalveluja. Finanssialalla toimivat vakuutusyhtiöt hoitavat lisäksi lakisääteiseen sosiaaliturvaan kuuluvia vakuutuksia, kuten työeläkevakuutusta ja lakisääteistä tapaturmavakuutusta. Myös liikennevakuutus, potilasvakuutus ja ympäristövahinkovakuutus hoidetaan lakisääteisesti. mrd. euroa Finanssimarkkinoiden rakenne ,0 141,5 30,9 Muut ,0 30,2 66,3 48,4 62,2 Yritysluotot Asuntoluotot 0 Talletukset Vakuutussäästöt Rahastosäästöt Työeläkevarat (2007e) Lähteet: Suomen Pankki, Tilastokeskus, FK Luotot Finanssimarkkinoiden kuvaaminen on haasteellista. Yleisesti siihen lasketaan finanssimarkkinoilla toimivien osapuolien välisiä saamisia, velkoja tai muita sitoumuksia. Finanssimarkkinoihin lasketaan kuuluvaksi raha-, varallisuus- ja vastuueriä. Näissä eri finanssierissä voi olla sopimuskumppanina useitakin osapuolia. Kotitalouksien finanssimarkkinat sisältävät rahavarallisuuden, sijoitukset, omaisuuden ja velkaantuneisuuden. Siihen kuuluu myös omaan turvallisuuteen ja varautumiseen liittyviä tekijöitä, kuten omaisuuteen ja tapaturmiin liittyvä vakuuttaminen sekä eläketurva. Yritysten finanssimarkkinat koostuvat erilaisista sijoituksista, investoinneista, arvopapereista ja saamisista. Merkittäviä finanssieriä ovat myös yrityksen oma pääoma, rahastot, varaukset ja vieras pääoma. Yritysten toimintaan kuuluu oleellisena osana toimintojen ja omaisuuden vakuuttaminen. Suomen finanssimarkkinat ovat osa kansainvälisiä markkinoita. Markkinaerät koostuvat talletuksista, sijoituksista, vakuutus- ja rahastosäästöistä, erityyppisistä luotoista ja työeläkevaroista. Kaikki yritykset ja kotitaloudet käyttävät tavalla tai toisella finanssimarkkinoilla toimivien yritysten palveluja päivittäin. 2

4 2. Finanssialan rakennekehitys Finanssimarkkinoille niin Suomessa kuin maailmallakin on ollut oleellista viime vuosien aikana tapahtunut kansainvälistyminen. Toinen merkittävä piirre on ollut markkinoilla olevien yritysten ja yhtiöiden yhteistyön kehittyminen sekä toimialaliukumat. Etenkin EU:n myötä rahoitusmarkkinoista on tullut yhtenäinen osa kansainvälisiä rahoitusmarkkinoita. Ulkomaisen ja kotimaisen omistuksen osuus suomalaisessa rahoitustoiminnassa Ulkomaisen yhtiön tytäryhtiö tai sivukonttori Kotimainen omistus Taseen loppusumma Talletukset Asuntolainat Koko lainakanta Rahastoliiketoiminta Kotimaiset vähittäismaksut (PMJ) Kotimaiset TARGET-maksut Pörssikauppojen lukumäärä 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Lähteet: Pankkien osavuosikatsaukset, Rahoitustarkastus, APK ja Suomen Pankki Finanssikonsernien rakenteet ovat muuttuneet ja yritysjärjestelyitä on tehty niin kotimaassa kuin yli rajojen. Finanssimarkkinoilla ulkomaisten toimijoiden osuus on kasvanut ja kotimaisilla markkinoilla näiden osuus on jo selkeästi yli puolet. Viime vuosien aikana on markkinoille tullut myös uusia, tiettyihin palveluihin ja asiakasryhmiin keskittyneitä toimijoita. Finanssimarkkinoilla toimivat yritykset harjoittavat toimintaansa vahvasti kilpailullisessa ympäristössä. Pankkipuolella yhteistyötä tehdään julkisen sektorin kanssa lähinnä Finnveran rahoitus- ja luottotuotteissa sekä valtion takausten, valtion tukeman asuntorahoituksen ja opintolainajärjestelmän muodossa. Vakuutuspuoli on selkeämmin osa yhteiskunnan turvajärjestelmää. Työeläkeyhtiöt ja työtapaturmavakuutuksia tarjoavat vahinkovakuutusyhtiöt hoitavat myös lakisääteiseen sosiaaliturvaan kuuluvia vakuutuksia. Finanssialan merkitys koko yhteiskunnan ja kansantalouden kannalta on keskeinen. Tehokkaat pankki-, vakuutus- ja rahoituspalvelut vaikuttavat kaikkien yritysten ja kuluttajien arjen sujuvuuteen sekä Suomen kilpailukykyyn. 3

5 3. Finanssimarkkinoilla toimijat Finanssimarkkinoilla toimii pankkeja, ja muita rahoituslaitoksia, sijoituspalveluyrityksiä ja arvopaperimarkkinaosapuolia, jotka ovat erikoistuneet tarjoamaan rahoitus- ja sijoituspalveluja. sisältävät myös vakuutusyritykset. Vakuutuspuolella toimii henki-, vahinkoja eläkevakuutusyhtiöitä sekä vakuutusyhdistyksiä ja ulkomaisia vakuutusyhtiöitä. Finanssimarkkinoilla toimijat Rahoituslaitokset Arvopaperimarkkinaosapuolet Pääomasijoittajat Vakuutusyritykset Pankit Rahastoyhtiöt Yksityiset pääomasijoittajat Henkivakuutusyhtiöt Kiinnitysluottopankit A rvopaperinvälittäjät Julkiset pääomasijoittajat Vahinkovakuutusyhtiöt Rahoitusyhtiöt Omaisuudenhoitajat Työeläkevakuutusyhtiöt Luottokorttiyhtiöt Investointipankit Vakuutusyhdistykset Erityisluottolaitokset Jako eri instituutioihin perustuu yhtiön harjoittamaan liiketoimintaan sekä voimassa olevaan lainsäädäntöön. Finanssikonsernien perustamisen myötä raja eri yhtiöiden ja yhtiöiden tarjoamien palveluiden välillä on kaventunut. Lähes jokainen pankkikonserni tarjoaa vakuutuspalveluita joko oman konsernin vakuutusyhtiön tuotteiden tai yhteistyösopimusten myötä. Finanssialan yritykset toimivat kansainvälisesti. Etenkin pankit ovat jo pitkään olleet osa kansainvälisiä rahoitusmarkkinoita. Kilpailun vapautuminen ja yhteinen euroalue lisäävät toimijoiden kansainvälisyyttä. Suomalaiset pankit ja vakuutusyhtiöt toimivat osana kansainvälisiä yhtiöitä. Suomessa toimii ulkomaisia pankkeja ja vakuutusyhtiöitä. 4

6 3.1 Finanssikonsernit Finanssikonserni on nimitys sijoitus-, rahoitus- ja vakuutuspalveluja tarjoavalle ryhmittymälle. Finanssikonserni ydin on useissa tapauksissa talletuspankki, ja ryhmään kuuluu useita muita finanssialan yrityksiä. Finanssikonsernin rakenne voi olla holding-yhtiö tai eri yhtiöiden ristiinomistuksella muodostettu kokonaisuus. Finanssikonsernit ovat useissa tapauksissa pörssiyhtiöitä, vakuutusyhtiöt ovat joko keskinäisiä tai osakeyhtiöitä. Finanssikonsernien palvelutarjonta on laaja. Perinteisten talletusten vastaanottamisen, luottojen myöntämisen ja maksuliikkeen hoidon lisäksi tarjolla on pääomarahoitusta, erilaisia sijoituspalveluja ja vakuutuksia. Vakuutuksen ajatuksena on riskien tasaaminen. Yksilölle tai yritykselle niin aineelliset riskit kuin myös henkeen ja terveyteen liittyvät riskit ovat usein ylivoimaisia pelkästään itse kannettuina. Vakuutuksella samankaltaiset riskit kootaan suureksi kokonaisuudeksi. Tässä kokonaisuudessa riskin heilahtelu pienenee. Näin tehdään mahdolliseksi se, että riskiin nähden hyvin pienellä vakuutusmaksulla yksilöt ja yritykset pystyvät varautumaan suurten riskiensä taloudellisiin seurauksiin. Finanssialan rakenteita Ryhmä Pankkitoiminta Henkivakuutus Vahinkovakuutus Työeläkevakuutus OP-Pohjolaryhmä OP-Pohjola-ryhmä OP-Henkivakuutus Pohjola Ilmarinen Nordea Nordea Pankki Suomi Nordea Henkivakuutus TrygVesta Varma Sampo-ryhmä Danske Bank / Sampo Pankki Henki-Sampo IF Vahinkovakuutus Varma Tapiola-ryhmä Tapiola Pankki Henki-Tapiola Vahinko-Tapiola Eläke-Tapiola Fennia-ryhmä Handelsbanken Henki-Fennia Fennia Eläke-Fennia Säästöpankkiryhmä Säästöpankit Duo Henkivakuutus Lähivakuutusryhmä Eläke-Fennia Aktia Aktia Veritas Henkivakuutus Veritas Vahinkovakuutus Veritas Eläkevakuutus Selitystä: varsinainen ryhmä sininen, yhteistyötaho oranssi, muut ryhmän osia Suomalaisen vakuutustoiminnan erityispiirre on, että se on suurelta osin yksityisten vakuutusyhtiöiden hoitamaa lakisääteistä sosiaalivakuutusta, kuten työeläkevakuutus tai työtapaturmavakuutus. 5

7 Finanssikonserneista suurimmat ovat taseen perusteella laskettuna Nordea Pankki Suomi ja OP-Pohjola-ryhmä. Kun mukaan lasketaan vielä Sampo Pankki, tulee näiden kolmen suurimman markkinaosuudeksi prosenttia markkinoista. Nordea Pankki Suomi on ruotsalainen ja Sampo kuuluu tanskalaiseen Danske Bank-konserniin. OP-Pohjola-ryhmä on suurin suomalainen finanssiryhmä. Sen muodostavat itsenäiset osuuspankit ja ryhmän keskusyhteisö Osuuspankkikeskus tytär- ja lähiyhteisöineen, joista suurin on pörssinoteerattu Pohjola Pankki Oyj, entinen OKO Pankki. Suomessa oli vuoden 2008 alussa yhteensä 338 pankkia, joista 323 oli kotimaisia pankkeja ja talletuksia vastaanottavia ulkomaisten luottolaitosten sivukonttoreita oli 15: 13 liikepankkia 229 OP-Pohjola-ryhmän jäsenosuuspankkia 42 paikallisosuuspankkia 39 säästöpankkia sekä 15 talletuksia vastaanottavaa ulkomaisten luottolaitoksen sivukonttoria. Suomessa toimi vuoden 2008 alussa 42 kotimaista vakuutusyhtiötä. Ulkomaisten yhtiöiden edustustoja oli 22. Lisäksi 515 eurooppalaista yhtiötä oli ilmoittanut palveluiden tarjoamisesta Suomessa. Vakuutusyrityksiä ovat myös maamme 94 paikallista vakuutusyhdistystä. Eläkeyhtiöistä maksutulon perusteella laskettuna suurin on Varma, vahinkoyhtiöistä OP-Pohjola-ryhmä ja henkivakuutusyhtiöistä OP-Henkivakuutus. 3.2 Talletuspankit Talletuspankkeja ovat luottolaitokset, jotka voivat vastaanottaa yleisöltä talletuksia ja muita takaisinmaksettavia varoja. Talletuspankkeja ovat liikepankit, säästöpankit ja osuuspankit. Muilla luottolaitoksilla on oikeus vastaanottaa yleisöltä vain muita takaisin maksettavia varoja kuin talletuksia. Suurimpia pankkikonserneja Liikevoitto, milj. euroa Henkilöstö Nordea Pankki Suomi OP-Pohjola-ryhmä Sampo Pankki Säästöpankit Aktia Säästöpankki Paikallisosuuspankit Ålandsbanken

8 Kaikkien talletuksia vastaanottavien pankkien on kuuluttava talletussuojarahastoon. Kannatusmaksun määrä riippuu pankin vakavaraisuudesta ja suojan piirissä olevien talletusten määrästä. Tallettajan talletusten pääoma ja korko korvataan talletussuojarahastossa euroon asti. Suomessa pankkien lukumäärä on kansainvälisesti verrattuna korkea. Tämä johtuu OP-Pohjola-ryhmään, säästöpankkeihin ja paikallisosuuspankkeihin kuuluvista itsenäisten osuus- ja säästöpankkien suuresta määrästä. Pankeilla oli yhteensä konttoria Suomessa vuoden 2008 alussa. 3.3 Henkivakuutusyhtiöt Lähes kaikki henkivakuutusyhtiöt kuuluvat finanssikonserneihin. Suomen henkivakuutusmarkkinoilla toimii toistakymmentä henkivakuutusyhtiötä. Henkivakuutusyhtiöistä suurimmat ovat kotimaisen ensivakuutuksen mukaan laskettuna OP-Henkivakuutus, Nordea Henkivakuutus Suomi ja Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sampo. Suurimpia henkivakuutusyhtiöitä Maksutulo, milj. euroa Henkilöstö keskimäärin Kotimaisen ensivakuutuksen markkinaosuus OP-Henki ,7 Nordea Henki ,4 Henki-Sampo ,8 Skandia 203-7,2 Tapiola-yhtiöt ,2 Henki-Fennia ,3 Henkivakuutusyhtiöt tarjoavat vakuutussäästämisen ja riskivakuutuksen tuotteita, yleensä henkivakuutustuotteet ovat yhdistelmiä, jotka sisältävät sekä vakuutussäästämistä että riskivakuutusosan. Henkivakuutustoiminnan kasvun taustalla on myyntikanavien monipuolistuminen. Fuusioiden myötä henkivakuutustuotteita voidaan myydä pankkien konttoreiden kautta asiakkaille. Monista muista EU-maista poiketen Suomessa suurin osa sosiaaliturvasta hoidetaan lakisääteisesti. Tämän vuoksi vapaaehtoisen henkivakuutuksen osuus Suomessa on melko alhainen kansainvälisessä vertailussa. 3.4 Vahinkovakuutusyhtiöt Vahinkovakuutus on suojautumista tulevilta vahingoilta ja odottamattomilta onnettomuuksilta. Vahinkovakuuttaminen on sekä vapaaehtoista sekä pakollista. Kotitalouksien ottamia vapaaehtoisia vahinkovakuutuksia ovat mm. palovakuutukset ja muut omaisuuteen liittyvät vahinkovakuutukset. Lakisääteisiä vahinkovakuutuksia ovat työtapaturmavakuutus ja liikennevakuutus. 7

9 Suomen suurimmat vahinkovakuutusyhtiöt ovat maksutulolla mitattuna OP-Pohjola-ryhmä, If ja Tapiola. Tärkeä osa vakuutustoimintaa on vahinkojen torjunta. Vahingontorjunta on yhteiskuntavastuun kantamista ja asiakkaista huolehtimista. Lisäksi yhtiöillä on tarve hillitä korvausmenojen kasvua. Suurimpia vahinkovakuutusyhtiöitä Maksutulo milj. euroa Henkilöstö keskimäärin Kotimaisen ensivakuutuksen markkinaosuus OP-Pohjola-ryhmä ,3 If ,5 Tapiola ,8 Fennia ,5 Lähivakuutusryhmä ,6 3.5 Työeläkevakuutusyhtiöt Yksityisen sektorin työeläketurva hoidetaan yksityisissä työeläkeyhtiöissä, eläkesäätiöissä ja eläkekassoissa. Julkisen sektorin eläkkeistä huolehtivat puolestaan Kuntien Eläkevakuutus ja Valtiokonttori. Suomalainen työeläkejärjestelmä on osittain rahastoiva. Suomessa hoidettava lakisääteinen eläkejärjestelmä tässä laajuudessa on kansainvälisesti harvinainen. Suomen suurimmat työeläkeyhtiöt ovat Varma ja Ilmarinen, seuraavina tulevat Eläke-Tapiola ja Eläke-Fennia. Työeläke rahoitetaan palkkaperusteisella vakuutusmaksulla, joka kerätään sekä työntekijöiltä ja työnantajilta. Vakuutusmaksut kerätään etukäteen ja varat sijoitetaan tuottavasti tulevien eläkkeiden ja korvausten maksamista varten. Eläkevakuutuksessa varaudutaan siihen, että tuleva elinaika ei ole etukäteen kenelläkään tarkasti tiedossa. Vastaavaa varautumista voidaan toteuttaa myös säästöhenkivakuutuksilla, jotka varmistavat, että suunniteltu säästö on käytettävissä haluttuna ajankohtana tulevaisuudessa. Näissä vakuutuksissa tarkastellaan usein hyvin pitkiä ajanjaksoja ja näiden säästöjen katteena olevat varat vakuutusyhtiön on sijoitettava järkevällä ja kannattavalla tavalla. Eläkevakuutusyhtiöt ovatkin markkinoilla myös merkittäviä sijoittajia. Suurimpia työeläkevakuutusyhtiöitä Maksutulo milj. euroa Henkilöstö keskimäärin Kotimaisen ensivakuutuksen markkinaosuus Varma ,5 Ilmarinen ,4 Eläke-Tapiola ,0 Eläke-Fennia ,6 Etera ,9 8

10 4. Finanssimarkkinoiden koko Rahoitusmarkkinat ovat vuosien ajan kasvaneet selkeästi nopeammin kuin talous. Finanssimarkkinaeristä suurimpia ovat työeläkevarat ja rahalaitosten myöntämät lainat. Pankkien luotoista valtaosa on kotitalouksille myönnettyjä lainoja ja näistä lainoista valtaosa on asuntolainoja. Asuntorahoituksen lisäksi pankkien merkitys yritysten rahoittajana on suuri, vaikka yritykset käyttävät muitakin rahoitusvaihtoehtoja. Viime aikoina yritykset ovat käyttäneet investointien rahoituksessa yhä enemmän pankkirahoitusta mrd. euroa Euromääräiset luotot ja talletukset *) Lähde: Suomen Pankki Euromääräiset luotot Euromääräiset talletukset *) muutos tilastoinnissa Työeläkevarat ovat merkittävä erä finanssimarkkinoista ja työeläkkeiden turvaaminen on keskeinen työeläkesijoittamisen päämäärä. Hallittavina oleville varoille on saatava mahdollisimman korkea ja vakaa tuotto pitkällä aikavälillä. Rahastoiduilla työeläkevaroilla on siten suuri eläkepoliittinen ja kansantaloudellinen merkitys. mrd. euroa Kotimaan vakuutusmaksutulo Työeläkevakuutus Henki- ja muu eläkevakuutus Vahinkoensivakuutus

11 Talletukset ovat pankkien varainhankinnan perusta. Yleisön talletukset ovat kasvaneet tasaisesti ja niiden osuus kotitalouksien rahoitusvarallisuudesta on säilynyt edelleen suurimpana varallisuuseränä. Talletus on voimassa olevan talletussuojan myötä asiakkaalle turvallinen sijoitus. Kohonnut markkinakorkotaso ja osakemarkkinoiden epävarmuus ovat lisänneet talletusten houkuttelevuutta sijoituskohteena. Talletuspankkien kilpailu säästämis- ja talletusmarkkinoilla on kiristynyt kun etenkin toimialalle tulleet uudet kilpailijat ovat tuoneet markkinoille talletuskorkotarjouksia. Yksityisasiakkaiden säästämiskäyttäytymiseen vaikuttaa verosuunnittelun lisäksi hyvä ja riskitön tuotto. Myös yritysten talletukset ovat kasvaneet, kun yritykset ovat siirtäneet käyttöpääomiaan lyhyen koron rahastoista talletustileille. Talletuksista lähes 70 prosenttia on kotitalouksien säästöjä. Yritysten osuus talletuksista nousi yli 22 prosenttiin, julkisyhteisöjen sekä rahoitus- ja vakuutuslaitoksien osuus talletuskannasta oli vuoden lopussa 9 prosenttia. Kotitalouksien varallisuuden kasvun ja osakkeiden arvonnousun johdosta rahastosijoitukset ovat kasvaneet merkittävästi viime vuosien aikana. Sijoitusrahastoissa sijoittajien varat kerätään yhteen ja sijoitetaan osakkeisiin ja joukkovelkakirjoihin. Rahaston omistavat siihen sijoittaneet henkilöt ja yhteisöt. Rahastosijoittamiseen vaikuttaa merkittävästi osakemarkkinoiden kehitys. Esimerkiksi vuoden 2007 alkupuoliskon aikana osakemarkkinoiden suotuisa kehitys suosi rahastosijoittamista ja sijoitukset rahastoihin kasvoivat voimakkaasti. Epävarmuuden lisääntyessä rahoitusmarkkinoilla, rahastoyhtiöiden pääomia nostettiin nopeasti vuoden 2008 aikana ja siirrettiin muun muassa talletustileille. Vakuutussäästämisellä tarkoitetaan säästämistä tai sijoittamista henkivakuutustuotteeseen. Tuotteita ovat säästövakuutukset, eläkevakuutukset ja kapitalisaatiosopimukset. Vakuutussäästäminen on pitkäaikaista säästämistä. Vakuutussäästöjen tuottotavat ovat laskuperustekorkoinen ja sijoitussidonnainen laskutapa. 5. Finanssimarkkinoiden vaikuttavuus ja kannattavuus Finanssimarkkinoilla toimivilla yrityksillä on merkittävä rooli koko kansantalouden toiminnalle. Tehokas ja toimiva pankki- ja vakuutusjärjestelmä takaavat yritysten ja kotitalouksien varallisuuden kasvu. Finanssiala mahdollistaa investoinnit sekä auttaa yksityishenkilöitä ja yrityksiä suojautumaan riskeiltä. Finanssimarkkinoilla toimivat yritykset ovat suuria toimijoita, jotka työllistävät yli henkilöä. Lisäksi alan toimijat ovat ulkoistaneet monia toimintojaan ja työllistävät välillisesti useita yrityksiä ja työntekijöitä. 10

12 Finanssikonserneista useat ovat myös pörssiyrityksiä, jotka tarjoavat sijoittajille kurssinousun myötä myös säännöllisiä osinkotuottoja. Osuustoiminnalliset yritykset jakavat omistajajäsenilleen puolestaan hyvityksiä jäsenosuusmaksujen muodossa. mrd. euroa 5,0 4,5 Liikevoitto käyvin arvoin ,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Talletuspankit Henkivakuutus Vahinkovakuutus Työeläkevakuutus Vakuutusyhtiöiden tuloskehitys on jo pitkään jatkunut vakaana, maksutulot ovat kasvaneet tasaisesti, ja eläkeyhtiöiden hoitama sijoitusvarallisuus on tuottanut hyvin. Pankkitoiminta on ollut useiden viime vuosien aikana kannattavaa toimintaa. Voimakas luottojen, etenkin asuntoluottojen kysynnän kasvu on jatkunut vahvana. Pankkien toiminta on tehostunut ja tietotekniikkaa on hyödynnetty mahdollisimman kattavasti. Suurin tekijä pankkien ja vakuutusyhtiöiden toiminnan hyvään kannattavuuden kehitykseen on pitkään hyvänä jatkunut vakaa taloudellinen kasvu. Kuluttajat ja yritykset ovat investoineet, ostaneet asuntoja ja sijoittaneet. Toinen merkittävä tekijä etenkin pankkien tulosten kohentumisessa on ollut luottotappioiden vähäinen määrä. Vuoden 2007 jälkipuoliskolla alkanut rahoitusmarkkinoiden kriisi ei näkynyt Suomessa toimivien finanssialan yritysten tuloksissa. Yhdysvaltain isoimmat investointipankit kirjasivat ensimmäisinä suurimmat tappiokirjaukset ja loppuvuodesta myös suuret kansainväliset pankkikonsernit kertoivat merkittävistä tappiokirjauksista. Koko kriisin lopullisia vaikutuksia on vaikea vielä arvioida, sillä tappiot näkyvät tulevien vuosien tilinpäätöksissä. Yhdysvaltain asuntoluottomarkkinoihin liittynyt subprime-kriisi heijastui vuoden 2007 puolesta välistä alkaen voimakkaasti korko- ja osakemarkkinoille. Suomalaisille laina-asiakkaille rahoitusmarkkinoiden rauhattomuus näkyi euriborkorkojen nousuna. Suomessa toimiville pankeille rahoituskriisi puolestaan näkyi varainhankinnan kustannusten kasvuna ja eläkeyhtiöiden sijoitustoiminnan haasteet lisääntyivät tuntuvasti. Epävarmuus markkinoilla on kasvanut. 11

13 Vuonna 2007 vakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu maksutulo oli 15,2 miljardia euroa. Tässä summassa ovat mukana niin lakisääteiset kuin vapaaehtoisetkin vakuutuslajit. Vakuutusyhtiöt ja erityisesti työeläkevakuutusyhtiöt ovat myös merkittäviä sijoittajia. Vakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu sijoitusvarallisuus käyvin arvoin oli 2007 vuoden lopussa 111,8 miljardia euroa. Finanssiala Suomessa numeroin: Finanssialan palveluksessa on henkilöä. Vuonna 2007 finanssialan yritykset maksoivat palkkoja miljoonaa euroa ja veroja 764 miljoonaa euroa. Rahalaitosten luottokanta Suomessa on 140 miljardia euroa, josta asuntoluotto ja 62 miljardia euroa. Pankeissa on 100 miljardia euroa talletuksia 14,7 miljoonalla tilillä. Eläkevakuutussopimuksia on yli kappaletta. Asiakkailla on 4,3 miljoonaa verkkopankkisopimusta. Pankkien maksujärjestelmät välittävät vuosittain 1,4 miljardia tapahtumaa. Maksukortteja suomalaisilla on 7,1 miljoonaa kappaletta. 6. Alan vakavaraisuus Vakavaraisuuden laskentajärjestelmää kehitetään. Basel II on uudistanut pankkien riskienhallintajärjestelmää ja valvontaa. Uudistuksen myötä pankkien pääoman käyttö tehostuu ja tarve pienenee riskiperusteisuuden kasvaessa. Vakuutuspuoli on uudistamassa omaa vakavaraisuusjärjestelmää Solvenssi II uudistuksen myötä. Vakuutustoiminnalle ominaista on korvausten heilahtelu. Yhtenä vuotena perittävillä vakuutusmaksuilla ei aina pystytä kattamaan samana vuonna aiheutuvia korvauksia. Korvausten turvaaminen edellyttää tästä syystä vakuutusyhtiöltä vakavaraisuutta, jolla tasoitetaan vuosittaista heilahtelua. Suomalaiset vakuutusyhtiöt ovat kansainvälisesti tarkastellen hyvin vakavaraisia ja täyttävät hyvin lainsäädännön vakavaraisuudelle asettamat vaatimukset. Pankkialan vakavaraisuus on vahva ja erilaisilla tunnusluvuilla mitattuna pankkien tilanne näyttää Suomessa hyvältä. Suomalaiset pankit ovat vakavaraisia, ja tappiopuskurit ovat pankkien riskeihin nähden riittävät. Markkinahäiriöllä ei ollut toistaiseksi vaikutusta pankkien vakavaraisuuteen. Koko pankkisektorin vakavaraisuus on 15,4 prosenttia, kun se vuotta aikaisemmin oli 15,1 prosenttia. Vahinkovakuutuksen vastuunkantokyky parani 145 prosenttiin, kun se vuotta aikaisemmin oli 132 prosenttia. Henkivakuutuksen vakavaraisuus oli 17 prosenttia ja työeläkevakuutuksen vakavaraisuus oli 30 prosenttia vuonna

14 7. Finanssialan henkilöstö Finanssiala, kuten monet muutkin palvelualat Suomessa, tarvitsee lisää työntekijöitä. Viimeisimmän kymmenen vuoden aikana henkilöstön määrä pankeissa on säilynyt lähes ennallaan. Aivan viime vuosien aikana henkilöstön määrä on kasvanut ja lähivuosina on tarvetta uusien henkilöiden saamiseen alalle. Vakuutuspuolella henkilöstön määrä on säilynyt vakaana vuosien ajan. Etenkin pankkialan henkilöstön keski-ikä on korkea, sillä pankkikriisin jälkeen uusia henkilöitä ei palkattu alalle juuri lainkaan. Pankkialan työvoimatarve lisääntyy lähivuosina senkin takia, että alalta siirtyy eläkkeelle merkittävä määrä työntekijöitä. Henkilöstön määrä on noussut lähinnä toiminnan kasvun ja laajentumisen myötä. Myös tehtävien monipuolistuminen ja haasteellisuus ovat lisänneet koulutetun työvoiman tarvetta. Tulevien vuosien rekrytointitarve finanssialalla liittyy oleellisesti myynti- ja asiantuntijatehtäviin henkilöä Finanssialan henkilöstö Suomessa Talletuspankkien henkilöstö Vakuutusyhtiöt Lähteet: Pankkien ja vakuutusyhtiöiden vuosikertomukset, pankit 8. Finanssialan tulevaisuuden haasteet Taloustilanne on keskeinen tekijä tulevaisuuden finanssimarkkinoilla. Talouden kasvu luo varmimman pohjan rahoitus- ja vakuutusmarkkinoiden vakaalle kehittymiselle. Myös riippuvuus kansainvälisistä markkinoista ja kansainvälisten markkinoiden kehityksestä kasvaa. Ilmastonmuutoksen vaikutus kuten myös mahdolliset tulevat suurkatastrofit vaikuttavat etenkin vakuutusmarkkinoihin. 13

15 Lainsäädännölliset muutokset ja EU-sisämarkkinoiden harmonisointi tulevat muokkaamaan toimintatapoja. Toimijoiden vakavaraisuuteen kiinnitetään huomiota jatkossakin, Basel II ja Sovenssi II:n soveltaminen jatkuu. Teknologiset muutokset vaikuttavat tulevaisuudessa yhä kiihtyvällä tahdilla. Sähköinen asiointi on jo käytännössä toiminut pitkään pankkisektorilla, jatkossa nämä muutokset tulevat arkipäiväiseksi myös vakuutuspuolella. Tietoturvariskit, SEPA ja maksuliikenteen harmonisointi ovat tulevaisuudessa haasteellisia pankeille. Suomi ikääntyy ja tulo- ja varallisuuserot kasvavat. Tämä luo haasteita etenkin eläkejärjestelmien kehittämiselle. Tulevaisuudessa tulee kiinnittää huomiota etenkin public-private jaon toimivuuteen. Lähiajan haasteista voidaan todeta, että finanssialan yritysten näkökulmasta vuosi 2008 alkoi epävakaissa tunnelmissa. Pankkien arvioiden mukaan pääomamarkkinoiden epävarma kehitys johtaa siihen, että vuonna 2008 ei enää ylletä vuoden 2007 tuloslukuihin. Vuoden 2008 toimintaympäristöön ja taloudelliseen tilanteeseen liittyy useita epävarmuustekijöitä ja epävakautta. Pankkien vakavaraisuus on kuitenkin edelleen hyvällä tasolla. Lisäksi viime vuosien aikana saavutettu hyvä kannattavuustaso ja toiminnan tehokkuus luovat vahvan pohjan tuleville vuosille. Kotitalouksien arviot oman talouden kehityksestä ovat muuttuneet varovaisemmiksi, vaikka työllisyystilanne on parantunut. Kotitalouksien lainanottohalukkuus on kuitenkin säilynyt vahvana, ja vuoden 2008 alkupuolella asuntolainojen kysyntä jatkui hyvänä. Varovaisuus asuntomarkkinoilla on kuitenkin selvästi lisääntynyt. Suomen talouskehitys tulee hidastumaan lähivuosien aikana selvästi, mutta useiden ennusteiden mukaan Suomen talouskasvu säilyy parempana kuin euromaissa yleensä. Koko toimialan kannalta on tärkeää, että rahoitusmarkkinat rauhoittuvat ja luottamus alalla toimijoiden välille palautuu mahdollisimman nopeasti. 14

16 FK Finanssialan Keskusliitto Bulevardi Helsinki Faksi

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2004

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2004 OP-ryhmä Tammi-joulukuu 2004 OP-ryhmä 31.12.2004 239 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2005

OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2005 OP-ryhmä Tammi-joulukuu 2005 OP-ryhmä 31.12.2005 238 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 29 700 Asiakkaita 3,9

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2003

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2003 OP-ryhmä Tammi-kesäkuu 2003 OP-ryhmä 30.6.2003 242 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 25 000 Asiakkaita yli 3,0

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2006

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2006 Tammi-maaliskuu 2006 31.3.2006 236 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 30 800 Asiakkaita 4,0 miljoonaa Jäseniä

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2008

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2008 Tammi-kesäkuu 2008 Avainlukuja 1-6/2008 1-6/2007 Muutos * 2007 Tulos ennen veroja, milj. e 359 523-31 1 005 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 320 345-7 706 Vahinkovakuutus 40 83-52 181 Henkivakuutus 34

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2005

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2005 OP-ryhmä Tammi-maaliskuu 2005 OP-ryhmä 31.3.2005 239 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2008

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2008 Tammi-joulukuu 2008 Avainlukuja 1-12/2008 1-12/2007 Muutos * Tulos ennen veroja, milj. e 372 1005-63 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 532 722-26 Vahinkovakuutus 55 181-70 Henkivakuutus -162 129 Asiakkaille

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2009

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2009 Tammi-maaliskuu 2009 Avainlukuja 1-3/2009 1-3/2008 Muutos * 2008 Tulos ennen veroja, milj. e 124 125 0 372 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 164 160 3 532 Vahinkovakuutus -1 22-107 55 Henkivakuutus -26

Lisätiedot

Pohjola-konserni. Aamiaistilaisuus 9.5.2008 Enskilda. Toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny, Pohjola Vakuutus Oy

Pohjola-konserni. Aamiaistilaisuus 9.5.2008 Enskilda. Toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny, Pohjola Vakuutus Oy Pohjola-konserni Aamiaistilaisuus 9.5.28 Enskilda Toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny, Pohjola Vakuutus Oy 2 Pohjola-konserni Kasvu jatkui vahvana Kannattavuus parani asiakasliiketoiminnoissa Maksuvalmiusreservin

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-syyskuu 2006

OP-ryhmä. Tammi-syyskuu 2006 Tammi-syyskuu 2006 Avainlukuja 1-9/2006 1-9/2005 Muutos 1-12/2005 Tulos ennen veroja, m ilj. 598 452 32,4 * 579 Kulujen suhde tuottoihin, % 55 52 3,4 55 Arvonalentum iset luotto-ja takauskannasta, % 0,01

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-syyskuu 2010

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-syyskuu 2010 Tammi-syyskuu 2010 OP-Pohjola-ryhmän rakenne Avainlukuja Tulos Neljännesvuositarkastelu Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym Sisällysluettelo Tuote- ja palvelukehitys Tukitoiminnot

Lisätiedot

AKTIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2012 Toimitusjohtajan katsaus

AKTIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2012 Toimitusjohtajan katsaus AKTIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2012 Toimitusjohtajan katsaus 2011 vaiheikas vuosi Aktialle Liikevoitto (milj. euroa) Osakekohtainen tulos laski 0,53 (0,83) euroon 77,9 Muuttumaton osinko 0,30 euroa/osake

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2008

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2008 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Sisällys sijoitustoimintaympäristö... 3 sijoitukset 31.12.2008 (käyvin arvoin)... 4 uudet sijoitukset 2008... 6 Sijoitustoiminnan tuottojen

Lisätiedot

OKO. I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät

OKO. I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät Yhtiökokous 31.3.2004 I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät Visio Asiakkaat Henkilöstö Sijoittajat Suomen vetovoimaisin

Lisätiedot

4-6/2014: Vakaa kehitys

4-6/2014: Vakaa kehitys OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2015 4-6/2014: Vakaa kehitys Liikevoitto oli 19,7 (22,0) miljoonaa euroa. Palkkiotuotot netto kasvoivat 11 %; korkokate pysyi vakaana 24,3 (25,9) miljoonassa eurossa. Liiketoiminnan

Lisätiedot

SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-9/

SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-9/ SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2011 Erkka Valkila Osavuosikatsaus 1-9/2011 25.10.2011 1 Sisältö 1. Toimintaympäristö 2. Strategia 3. SATO 1-9/2011 4. Näkymät vuodelle 2011 Osavuosikatsaus 1-9/2011

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2014

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2014 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2014 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Toimintaympäristö 3. Strategia 4. Osavuosikatsaus 1-3/2014 1 3 SATO lyhyesti SATO lyhyesti 4 2 5 Toimintaympäristö Toimintaympäristö

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1). Sampo Asuntoluottopankki Oyj 7.8.2007 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2008 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2008 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

Lisätiedot

Aktia Pankki TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2015

Aktia Pankki TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2015 Aktia Pankki TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2015 10-12/2015: Kertaluonteiset kulut rasittivat tulosta Liikevoitto oli 11,1 (12,6) miljoonaa euroa. Palkkiotuotot netto olivat muuttumattomat 18,9 (18,9) miljoonaa euroa

Lisätiedot

Kansainvälinen pankkimarkkinaraportti

Kansainvälinen pankkimarkkinaraportti 4.12.29 Suomalaiset pankit kestävät hyvin kansainvälisessä vertailussa FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Sisältö Haasteelliset pankkimarkkinat 2 Yhteiset pohjoismaiset pankit

Lisätiedot

RAHA, RAHOITUSMARKKINAT JA RAHAPOLITIIKKA. Rahoitusmarkkinat välittävät rahoitusta

RAHA, RAHOITUSMARKKINAT JA RAHAPOLITIIKKA. Rahoitusmarkkinat välittävät rahoitusta RAHA, RAHOITUSMARKKINAT JA RAHAPOLITIIKKA Rahoitusmarkkinat välittävät rahoitusta välittää säästöjä luotoiksi (pankit) tarjoaa säästöille sijoituskohteita lisäksi pankit hoitavat maksuliikenteen Rahan

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankki Oyj 11.8.2009 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2009 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2009 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto nousi 10,1 miljoonaan euroon (4,7).

Lisätiedot

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2004 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2015 17.11.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2015 17.11.2015 OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2015 17.11.2015 4-6/2015: Vakaa kehitys Liikevoitto oli 16,4 (17,3) miljoonaa euroa. Palkkiotuotot netto kasvoivat 12 %, mutta korkokate laski 9 % 23,8 (26,1) miljoonaan euroon. Liiketoiminnan

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit Valvottavien taloudellinen tila ja riskit Lehdistötilaisuus 14.4.2011 14.4.2011 Aiheet Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 1/2011 Solvenssi II:n vaikuttavuustutkimuksen tulokset suomalaisille vakuutusyhtiöille

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 30.6.2004

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 30.6.2004 LEHDISTÖTIEDOTE 1 (7) 7.9.2004 7/2004 VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 30.6.2004 Vakuutuslaitosten yhteenlaskettu vakavaraisuus vahvistui hieman alkuvuonna 2004. Vahinkovakuutusyhtiöiden

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI I/2016

PANKKIBAROMETRI I/2016 PANKKIBAROMETRI I/2016 18.3.2016 1 Pankkibarometri I/2016 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

Pankkibarometri I/2012 14.3.2012

Pankkibarometri I/2012 14.3.2012 Pankkibarometri I/2012 1 Sisältö Sivu Kotitaloudet 2 Yritykset 6 Finanssialan Keskusliitto kysyy Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien käsityksiä ja odotuksia luotonkysynnän ja eri sijoitusmuotojen kehityksestä.

Lisätiedot

OP Pohjola ryhmän Q taustamateriaali

OP Pohjola ryhmän Q taustamateriaali OP Pohjola ryhmän Q1 2011 taustamateriaali OP-Pohjola-ryhmä Tulos Vuosineljännes Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym 5-vuotistarkastelu Sisällysluettelo OP Pohjola ryhmä n

Lisätiedot

Tapiola-ryhmä. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola Tapiola Pankki Oy Tapiola Varainhoito Oy Kiinteistö-Tapiola Oy

Tapiola-ryhmä. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola Tapiola Pankki Oy Tapiola Varainhoito Oy Kiinteistö-Tapiola Oy ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2009 Tapiola-ryhmä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola Tapiola Pankki Oy Tapiola Varainhoito Oy Kiinteistö-Tapiola Oy ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Pohjola-konserni Tammi - maaliskuu Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen

Pohjola-konserni Tammi - maaliskuu Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen 1 Pohjola-konserni Tammi - maaliskuu 28 Lehdistötilaisuus 8.5.28 Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen 2 Pohjola-konserni Kasvu jatkui vahvana Kannattavuus parani asiakasliiketoiminnoissa Maksuvalmiusreservin

Lisätiedot

SÄÄSTÖPANKKIRYHMÄN TULOS VUODELTA 2015

SÄÄSTÖPANKKIRYHMÄN TULOS VUODELTA 2015 SÄÄSTÖPANKKIRYHMÄN TULOS VUODELTA 2015 SÄÄSTÖPANKKIRYHMÄ TIIVISTETTYNÄ Suomen vanhimmassa pankkiryhmässä on 23 itsenäistä Säästöpankkia, Säästöpankkien Keskuspankki, Säästöpankkiliitto, Sp-Rahastoyhtiö,

Lisätiedot

Aktia Pankki Toimitusjohtaja Jussi Laitinen

Aktia Pankki Toimitusjohtaja Jussi Laitinen Aktia Pankki Toimitusjohtaja Jussi Laitinen Aktia lyhyesti Vakavarainen kotimainen pankki Banking, Vakuutus ja varainhoito palveluja 900 työntekijää, 50 konttoria 42 000 osakkeenomistajaa 300 000 asiakasta

Lisätiedot

Asiantuntijaseminaari Kuluttajatutkimuskeskuksessa Energiatehokkuuden rahoitus pientaloissa

Asiantuntijaseminaari Kuluttajatutkimuskeskuksessa Energiatehokkuuden rahoitus pientaloissa Asiantuntijaseminaari Kuluttajatutkimuskeskuksessa 2.11.29 Energiatehokkuuden rahoitus pientaloissa Finanssisektorin puheenvuoro: Kaija Erjanti, Finanssialan Keskusliitto Alustuksen teemat > Asuntorahoituksesta

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI II/2016

PANKKIBAROMETRI II/2016 PANKKIBAROMETRI II/2016 28.6.2016 1 Pankkibarometri II/2016 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli.

Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. 1(5) ASIAKKAIDEN LUOKITTELUKRITEERIT A. Ei-ammattimainen asiakas Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. B. Ammattimainen asiakas 1. Yhteisöt Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012 Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas KESKEISIÄ HAVAINTOJA ALKUVUODESTA 2012 Sijoitustuotto kohtuullinen, 3,3 prosenttia Pitkän aikavälin reaalituotto

Lisätiedot

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti:

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti: TÄYDENNYS 1/12.5.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 3/2016, 2,00% 20.8.2021

Lisätiedot

OP Pohjola ryhmän osavuosikatsaus

OP Pohjola ryhmän osavuosikatsaus OP Pohjola ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 OP-Pohjola-ryhmä Tulos Vuosineljännes Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym 5-vuotistarkastelu Sisällysluettelo OP Pohjola ryhmä

Lisätiedot

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2009 Tilikauden voitto oli 19,0 miljoonaa euroa. Tilikaudella yhtiö osti Sampo Pankilta 0,5 miljardin euron antolainakannan Tilikauden aikana

Lisätiedot

20.4.2010. Pankit Suomessa 2009. FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund

20.4.2010. Pankit Suomessa 2009. FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Sisältö 1. MIELENKIINTOINEN PANKKIVUOSI 2009 2 2. PANKKIEN RAKENNE JA JAKELUVERKKO 3 2.1 Pankkien markkinaosuudet 3 2.2 Pankkialan henkilöstön

Lisätiedot

Pohjola-konserni. Osavuosikatsaus Sijoitusmessut Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen

Pohjola-konserni. Osavuosikatsaus Sijoitusmessut Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen Pohjola-konserni Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2008 Sijoitusmessut 12.11.2008 Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen Pohjolan liiketoimintarakenne 2 Pohjola-konserni Pankkitoiminta Varainhoito Vahinkovakuutustoiminta

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria-konserni Katsaus Q2 Konsernin liikevaihto kasvoi 1,6 % ja liikevoitto jäi edellisvuoden tasosta Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto kasvoi 7,8

Lisätiedot

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti:

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti: OHJELMAESITTEEN TÄYDENNYS 3, 24.10.2014 TÄYDENNYS 3, 24.10.2014 HELSINGIN OP PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2014 (200.000.000 EUROA) SEKÄ HELSINGIN OP TUOTTODEBENTUURI 5/2014 LAINAKOHTAISIIN EHTOIHIN

Lisätiedot

10.6.2011. Pankkibarometri II/2011 Ulla Halonen

10.6.2011. Pankkibarometri II/2011 Ulla Halonen 10.6.2011 barometri II/2011 Ulla Halonen barometri II/2011 Sisältö Sivu Yhteenveto 2 Kotitaloudet 3 Yritykset 5 Alueelliset tiedot 7 Finanssialan Keskusliitto kysyy barometrin avulla pankinjohtajien käsitystä

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus 2012. Tapiola-ryhmä. Puolivuosikatsaus 2012. Tilintarkastamaton

Puolivuosikatsaus 2012. Tapiola-ryhmä. Puolivuosikatsaus 2012. Tilintarkastamaton Puolivuosikatsaus 2012 Tapiola-ryhmä Puolivuosikatsaus 2012 Tilintarkastamaton Vahinko-Tapiola Puolivuosikatsaus 2012 Liikevoitto nousi 48,6 milj. euroa 86,5 milj. euroon (37,9 milj. e) Kokonaistulos oli

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI I/2013

PANKKIBAROMETRI I/2013 PANKKIBAROMETRI I/2013 15.3.2013 1 Pankkibarometri I/2013 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 6 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

OP-Pohjola. OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus

OP-Pohjola. OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2013 Sisällysluettelo OP-Pohjola-ryhmä Tulos Vuosineljännes Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym 5-vuotistarkastelu OP-Pohjola-ryhmä

Lisätiedot

1993 vp - HE 284 YLEISPERUSTELUT

1993 vp - HE 284 YLEISPERUSTELUT 1993 vp - HE 284 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräille omaisuudenhoitoyhtiöille myönnettävistä veronhuojennuksista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki valtion

Lisätiedot

Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut.

Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut. Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut. Lähinnä menestystä. Lähialueesi yritysten menestyksessä mukana jo 90 vuotta Pohjolan Osuuspankki on markkinajohtaja toimialueellaan henkilöasiakkaiden

Lisätiedot

Eduskunnan talousvaliokunta 5.2.2016 Hallitusneuvos Kari Parkkonen

Eduskunnan talousvaliokunta 5.2.2016 Hallitusneuvos Kari Parkkonen HE 144/2015 vp laeiksi julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun lain, valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 8 a :n sekä valtion vientitakuista annetun lain 10

Lisätiedot

Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä

Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä Ylä-Savon kauppakamariosasto 16.5.2011 Pentti Hakkarainen Johtokunnan varapuheenjohtaja Suomen Pankki Maailmantaloudessa piristymisen merkkejä 60 Teollisuuden ostopäällikköindeksi,

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS JUSSI LAITINEN

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS JUSSI LAITINEN TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS JUSSI LAITINEN Toimitusjohtajan katsaus Kulunut vuosi Aktia panostaa kasvuun Näkymät vuodeksi 2015 2 Suomi väärässä seurassa 3 Velkaantuminen jatkuu ilman uusia toimia 4 Vuoden

Lisätiedot

II. SIJOITUSTEN JAKAUTUMINEN ERI TYÖELÄKEYHTEISÖTYYPPIEN KESKEN

II. SIJOITUSTEN JAKAUTUMINEN ERI TYÖELÄKEYHTEISÖTYYPPIEN KESKEN 1 TYÖELÄKERAHASTOJEN SIJOITUSRAKENNE 31.12.2010 7.2.2011 Veikko Savela I. SIJOITUSTEN KOKONAISMÄÄRÄN KEHITYS Työeläkevakuuttajat TELAn jäsenyhteisöjen työeläkerahastojen sijoituskanta 31.12.2010 oli 138,8

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI I/2015

PANKKIBAROMETRI I/2015 PANKKIBAROMETRI I/2015 17.3.2015 1 Pankkibarometri I/2015 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI IV/2016

PANKKIBAROMETRI IV/2016 PANKKIBAROMETRI IV/2016 13.12.2016 1 Pankkibarometri IV/2016 Sisällysluettelo 1 Kotitalouksien luotonkysyntä... 2 2 Yritysten luotonkysyntä... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI III/2016

PANKKIBAROMETRI III/2016 PANKKIBAROMETRI III/2016 27.9.2016 1 Pankkibarometri III/2016 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

Säästäjän vaihtoehdot

Säästäjän vaihtoehdot Säästäjän vaihtoehdot Rahamuseon Studia monetaria Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Finanssivalvonta Suomen rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen Osa EU:n finanssivalvontajärjestelmää

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

Sixten Korkman Talousneuvosto 14.12.201112 2011 ETLA

Sixten Korkman Talousneuvosto 14.12.201112 2011 ETLA Liite 1 Sixten Korkman Talousneuvosto 14.12.201112 2011 ETLA Euroopan talouskriisi ja Suomi 1. Mihin suuntaan EMU on kehittymässä? 2. Onko euroalue ajautumassa umpikujaan? 3. Suomen tuottavuuskuoppa 4.

Lisätiedot

OP-Pohjola. OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus

OP-Pohjola. OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 Sisällysluettelo OP-Pohjola-ryhmä Tulos Vuosineljännes Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym. 5-vuotistarkastelu OP-Pohjola-ryhmä

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

PANKKIVUOSI 2015. Pankkien tuloskatsaus

PANKKIVUOSI 2015. Pankkien tuloskatsaus PANKKIVUOSI 2015 Pankkien tuloskatsaus 8.6.2016 1 PANKKIVUOSI 2015 Sisällysluettelo 1 Toimintaympäristön kehitys... 2 2 Suomessa toimivat pankit... 3 2.1 Luottolaitosten markkinaosuudet Suomessa... 4 2.2

Lisätiedot

Aktia OSAVUOSIKATSAUS 1 3/2011

Aktia OSAVUOSIKATSAUS 1 3/2011 Aktia OSAVUOSIKATSAUS 1 3/2011 Jussi Laitinen 9.5.2011 1 3/2011 lyhyesti Liikevoitto oli 18,8 (17,5) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos (EPS) nousi 0,20 (0,18) euroon. Liiketoiminnan tuotot olivat 62,6

Lisätiedot

Vakavaraisuus meillä ja muualla Hallinnon koulutus, Jouni Herkama Lakimies

Vakavaraisuus meillä ja muualla Hallinnon koulutus, Jouni Herkama Lakimies Vakavaraisuus meillä ja muualla Hallinnon koulutus, 25.5.2016 Jouni Herkama Lakimies Twitter: @JouniHerkama Vakavaraisuus ja uudistukset 2017 lyhyesti Mitä vakavaraisuus on? Vakavaraisuudella tarkoitetaan

Lisätiedot

Ennen lokakuuta 2007 työeläkerahastojen volyymi kasvoi varsin voimakkaasti joka vuosi vuodesta 2003 lähtien.

Ennen lokakuuta 2007 työeläkerahastojen volyymi kasvoi varsin voimakkaasti joka vuosi vuodesta 2003 lähtien. 1 TYÖELÄKERAHASTOJEN SIJOITUSRAKENNE 31.12.2009 12.2.2010 Veikko Savela I. SIJOITUSTEN KOKONAISMÄÄRÄN KEHITYS Työeläkevakuuttajat TELAn jäsenyhteisöjen työeläkerahastojen sijoituskanta 31.12.2009 oli 124,9

Lisätiedot

VUODEN 2014 MAAKUNTAENNUSTEEN JULKISTAMINEN

VUODEN 2014 MAAKUNTAENNUSTEEN JULKISTAMINEN VUODEN 14 MAAKUNTAENNUSTEEN JULKISTAMINEN 9.1.14 Varsinais-Suomen Maakuntaennuste 14 on 15. Yrittäjien ja Osuuspankkien yhteistyössä laatima ja koko Varsinais-Suomen Maakuntaennusteen historian 21. Maakuntaennuste.

Lisätiedot

MEHILÄISEN TULOS JA VEROT 2015

MEHILÄISEN TULOS JA VEROT 2015 MEHILÄISEN TULOS JA VEROT 2015 Toukokuu 2016 Katsaus Mehiläisen vuoden 2015 tuloksiin Mehiläisen tulos 2015» Yritysrakenne ja verot Kysymyksiä ja vastauksia MEHILÄISEN AVAINLUVUT 2015 Mehiläinen kasvoi

Lisätiedot

Luottojen arvonalentumisten odotetaan vuonna 2015 olevan vastaavalla tasolla kuin 2014.

Luottojen arvonalentumisten odotetaan vuonna 2015 olevan vastaavalla tasolla kuin 2014. TÄYDENNYS 4/17.2.2015 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 23.4.2014 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 1/2015, 2,75% 28.2.2020

Lisätiedot

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 31.3.2014 Suomen johtava asuntovuokrausyritys ASUNTOTUOTANTOA KASVUKESKUKSIIN JA SUJUVAA VUOKRAUSPALVELUA. Liikevaihto 1.1. 31.3.2014 miljoonaa euroa

Lisätiedot

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa.

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa. 6.5.2013 VR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 VR-konsernin liikevaihto oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 310,4 (331,7) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 4,6 prosenttia. Raportoitu

Lisätiedot

Evli Pankki Oyj. Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja

Evli Pankki Oyj. Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja Evli Pankki Oyj Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja 31.8.2016 Evli on sijoittamiseen erikoistunut yksityispankki, joka auttaa yksityishenkilöitä ja yhteisöjä kasvattamaan varallisuuttaan. Evli pähkinänkuoressa

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

OKO Pankki Oyj (1.3.2008 lähtien Pohjola Pankki Oyj) Capital Market Meeting. Helsinki 30.11.2007 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio

OKO Pankki Oyj (1.3.2008 lähtien Pohjola Pankki Oyj) Capital Market Meeting. Helsinki 30.11.2007 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 OKO Pankki Oyj (1.3.2008 lähtien Pohjola Pankki Oyj) Capital Market Meeting Helsinki 30.11.2007 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 2 Sisältö Strategian tarkistuksen perusteet 3 Konsernin liiketoimintarakenne

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015. Liiketoiminta

SIILINJÄRVEN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015. Liiketoiminta SIILINJÄRVEN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015 Asiakkaita: 17 904 (17 984), asiakasmäärä sisältää pankin omia palveluja käyttävät asiakkaat Vakavaraisuussuhde, %: konserni 18,2 % (19,1 % ),

Lisätiedot

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa :

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa : TÄYDENNYS 4/18.11.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 5/2016, 2,00%

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

Pohjola. Suunniteltu merkintäoikeusanti

Pohjola. Suunniteltu merkintäoikeusanti Pohjola Suunniteltu merkintäoikeusanti 2009 Rajoitusteksti: Tätä asiakirjaa ei saa levittää tai lähettää Yhdysvaltoihin, Australiaan, Kanadaan tai Japaniin. Tässä asiakirjassa esitetyt tiedot eivät ole

Lisätiedot

Pohjola-konserni. Osavuosikatsaus Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen

Pohjola-konserni. Osavuosikatsaus Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen Pohjola-konserni Osavuosikatsaus 1.1. - 3.9.28 Lehdistötilaisuus 6.11.28 Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen 2 Pohjola-konserni Olennaista Asiakasliiketoiminnoissa tuottojen kasvu jatkui vahvana ja kannattavuus

Lisätiedot

LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö

LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2012 LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2012 Tilintarkastamaton 28.2.2013 Kokonaistulos oli 464,1 miljoonaa euroa (- 521,2 milj. e) Siirto

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita 3 BLOGI Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita

Lisätiedot

SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2013 Erkka Valkila. 30.1.2013 Tilinpäätösinfo

SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2013 Erkka Valkila. 30.1.2013 Tilinpäätösinfo 1 SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2013 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Asuntomarkkinat 3. Strategia 4. SATOn vuosi 2012 5. Toimintaympäristö 3 SATO lyhyesti SATO lyhyesti 4 35 kaupunkia 750 kohdetta

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 Liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 121,8 (121,2) milj. euroa, muutos edelliseen vuoteen + 0,5 %. Liikevoitto

Lisätiedot

VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ GARANTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE

VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ GARANTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ GARANTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2015 Försäkringsaktiebolaget Garantia Garantia Insurance Company Ltd Kluuvikatu 3 Glogatan 3 Kluuvikatu 3 PL 600, 00101 Helsinki PB 600, 00101

Lisätiedot

Euro & talous 2/2011 Rahoitusjärjestelmän vakaus 2011

Euro & talous 2/2011 Rahoitusjärjestelmän vakaus 2011 Euro & talous 2/2011 Rahoitusjärjestelmän vakaus 2011 Johtokunnan varapuheenjohtaja Pentti Hakkarainen 12.5.2011 12.5.2011 Pentti Hakkarainen Teemat 1) Suomen ja muun Euroopan rahoitusjärjestelmän vakaustilanne

Lisätiedot

TÄYDENNYS 5/ AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.

TÄYDENNYS 5/ AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500. TÄYDENNYS 5/13.2.2014 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 26.4.2013 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 1/2014 LAINAKOHTAISIIN

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinat tilastokatsaus

Rahoitusmarkkinat tilastokatsaus Rahoitusmarkkinat tilastokatsaus 9 2012 Suomen Pankki Tilastoyksikkö 5.9.2012 Kuukausijulkaisu ISSN 1795 7583, verkkojulkaisu Sisällys 1. Korot 1.1 Eurojärjestelmän ohjauskorot 3 1.2 Euriborkorot ja Suomen

Lisätiedot

SELVITYS KOHTUUSPERIAATTEEN TOTEUTUMISESTA VUONNA 2013

SELVITYS KOHTUUSPERIAATTEEN TOTEUTUMISESTA VUONNA 2013 SELVITYS KOHTUUSPERIAATTEEN TOTEUTUMISESTA VUONNA 2013 Lisäetutavoitteet n tavoitteena on antaa ylijäämän jakoon oikeutettujen vakuutusten vakuutussäästöille pitkällä aikavälillä vähintään riskittömän

Lisätiedot

OKO Pankki Oyj. Ylimääräinen yhtiökokous Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen

OKO Pankki Oyj. Ylimääräinen yhtiökokous Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen OKO Pankki Oyj Ylimääräinen yhtiökokous 9.10.2007 Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen Vakuutus- ja pankkitoiminnan yhdistäminen jatkuu Osuuspankkien ja Pohjolan yhteistyö osoittautunut tehokkaaksi OP-Pohjolan

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot

Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot Suomen Pankki Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot Säästöpankki Optia 1 Esityksen teemat Kansainvälien talouden kehitys epäyhtenäistä Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet

Lisätiedot

Sampo Oyj:n varsinainen yhtiökokous 16.4.2015. Kari Stadigh Konsernijohtaja

Sampo Oyj:n varsinainen yhtiökokous 16.4.2015. Kari Stadigh Konsernijohtaja Sampo Oyj:n varsinainen yhtiökokous 16.4.2015 Kari Stadigh Konsernijohtaja Tulos ennen veroja kasvoi kautta linjan milj. 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0-200 929 931 Sampo-konsernin tulos

Lisätiedot

Lähde: Reuters. Lähde: Venäjän keskuspankki

Lähde: Reuters. Lähde: Venäjän keskuspankki BOFIT - BLOGI Venäjän keskuspankki ilmoitti jo vuonna 2010 virallisesti vähentävänsä asteittain ruplan kurssin ohjausta, ja vuonna 2012 keskuspankki ilmoitti, että täyden kellutuksen edellyttämät valmistelut

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot