Finanssimarkkinat. FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "27.5.2008. Finanssimarkkinat. FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund"

Transkriptio

1 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund

2 Sisällysluettelo Sivu Finanssialan rakennekehitys Finanssimarkkinoilla toimijat Finanssikonsernit Talletuspankit Henkivakuutusyhtiöt Vahinkovakuutusyhtiöt Työeläkevakuutusyhtiöt Markkinoiden koko Finanssimarkkinoiden vaikuttavuus ja kannattavuus Alan vakavaraisuus Finanssialan henkilöstö Finanssialan tulevaisuuden haasteet...13 Tekstin on kirjoittanut Tarja Kallonen (p ) ja kuvat on tehnyt Johanna Nieminen (p ) Finanssialan Keskusliitosta. Julkaisu on Finanssialan Keskusliiton kotisivulla

3 1. Finanssialalla tarkoitetaan Suomessa yrityksiä, jotka tarjoavat asiakkailleen pankki-, vakuutus- tai sijoituspalveluja. Finanssialalla toimivat vakuutusyhtiöt hoitavat lisäksi lakisääteiseen sosiaaliturvaan kuuluvia vakuutuksia, kuten työeläkevakuutusta ja lakisääteistä tapaturmavakuutusta. Myös liikennevakuutus, potilasvakuutus ja ympäristövahinkovakuutus hoidetaan lakisääteisesti. mrd. euroa Finanssimarkkinoiden rakenne ,0 141,5 30,9 Muut ,0 30,2 66,3 48,4 62,2 Yritysluotot Asuntoluotot 0 Talletukset Vakuutussäästöt Rahastosäästöt Työeläkevarat (2007e) Lähteet: Suomen Pankki, Tilastokeskus, FK Luotot Finanssimarkkinoiden kuvaaminen on haasteellista. Yleisesti siihen lasketaan finanssimarkkinoilla toimivien osapuolien välisiä saamisia, velkoja tai muita sitoumuksia. Finanssimarkkinoihin lasketaan kuuluvaksi raha-, varallisuus- ja vastuueriä. Näissä eri finanssierissä voi olla sopimuskumppanina useitakin osapuolia. Kotitalouksien finanssimarkkinat sisältävät rahavarallisuuden, sijoitukset, omaisuuden ja velkaantuneisuuden. Siihen kuuluu myös omaan turvallisuuteen ja varautumiseen liittyviä tekijöitä, kuten omaisuuteen ja tapaturmiin liittyvä vakuuttaminen sekä eläketurva. Yritysten finanssimarkkinat koostuvat erilaisista sijoituksista, investoinneista, arvopapereista ja saamisista. Merkittäviä finanssieriä ovat myös yrityksen oma pääoma, rahastot, varaukset ja vieras pääoma. Yritysten toimintaan kuuluu oleellisena osana toimintojen ja omaisuuden vakuuttaminen. Suomen finanssimarkkinat ovat osa kansainvälisiä markkinoita. Markkinaerät koostuvat talletuksista, sijoituksista, vakuutus- ja rahastosäästöistä, erityyppisistä luotoista ja työeläkevaroista. Kaikki yritykset ja kotitaloudet käyttävät tavalla tai toisella finanssimarkkinoilla toimivien yritysten palveluja päivittäin. 2

4 2. Finanssialan rakennekehitys Finanssimarkkinoille niin Suomessa kuin maailmallakin on ollut oleellista viime vuosien aikana tapahtunut kansainvälistyminen. Toinen merkittävä piirre on ollut markkinoilla olevien yritysten ja yhtiöiden yhteistyön kehittyminen sekä toimialaliukumat. Etenkin EU:n myötä rahoitusmarkkinoista on tullut yhtenäinen osa kansainvälisiä rahoitusmarkkinoita. Ulkomaisen ja kotimaisen omistuksen osuus suomalaisessa rahoitustoiminnassa Ulkomaisen yhtiön tytäryhtiö tai sivukonttori Kotimainen omistus Taseen loppusumma Talletukset Asuntolainat Koko lainakanta Rahastoliiketoiminta Kotimaiset vähittäismaksut (PMJ) Kotimaiset TARGET-maksut Pörssikauppojen lukumäärä 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Lähteet: Pankkien osavuosikatsaukset, Rahoitustarkastus, APK ja Suomen Pankki Finanssikonsernien rakenteet ovat muuttuneet ja yritysjärjestelyitä on tehty niin kotimaassa kuin yli rajojen. Finanssimarkkinoilla ulkomaisten toimijoiden osuus on kasvanut ja kotimaisilla markkinoilla näiden osuus on jo selkeästi yli puolet. Viime vuosien aikana on markkinoille tullut myös uusia, tiettyihin palveluihin ja asiakasryhmiin keskittyneitä toimijoita. Finanssimarkkinoilla toimivat yritykset harjoittavat toimintaansa vahvasti kilpailullisessa ympäristössä. Pankkipuolella yhteistyötä tehdään julkisen sektorin kanssa lähinnä Finnveran rahoitus- ja luottotuotteissa sekä valtion takausten, valtion tukeman asuntorahoituksen ja opintolainajärjestelmän muodossa. Vakuutuspuoli on selkeämmin osa yhteiskunnan turvajärjestelmää. Työeläkeyhtiöt ja työtapaturmavakuutuksia tarjoavat vahinkovakuutusyhtiöt hoitavat myös lakisääteiseen sosiaaliturvaan kuuluvia vakuutuksia. Finanssialan merkitys koko yhteiskunnan ja kansantalouden kannalta on keskeinen. Tehokkaat pankki-, vakuutus- ja rahoituspalvelut vaikuttavat kaikkien yritysten ja kuluttajien arjen sujuvuuteen sekä Suomen kilpailukykyyn. 3

5 3. Finanssimarkkinoilla toimijat Finanssimarkkinoilla toimii pankkeja, ja muita rahoituslaitoksia, sijoituspalveluyrityksiä ja arvopaperimarkkinaosapuolia, jotka ovat erikoistuneet tarjoamaan rahoitus- ja sijoituspalveluja. sisältävät myös vakuutusyritykset. Vakuutuspuolella toimii henki-, vahinkoja eläkevakuutusyhtiöitä sekä vakuutusyhdistyksiä ja ulkomaisia vakuutusyhtiöitä. Finanssimarkkinoilla toimijat Rahoituslaitokset Arvopaperimarkkinaosapuolet Pääomasijoittajat Vakuutusyritykset Pankit Rahastoyhtiöt Yksityiset pääomasijoittajat Henkivakuutusyhtiöt Kiinnitysluottopankit A rvopaperinvälittäjät Julkiset pääomasijoittajat Vahinkovakuutusyhtiöt Rahoitusyhtiöt Omaisuudenhoitajat Työeläkevakuutusyhtiöt Luottokorttiyhtiöt Investointipankit Vakuutusyhdistykset Erityisluottolaitokset Jako eri instituutioihin perustuu yhtiön harjoittamaan liiketoimintaan sekä voimassa olevaan lainsäädäntöön. Finanssikonsernien perustamisen myötä raja eri yhtiöiden ja yhtiöiden tarjoamien palveluiden välillä on kaventunut. Lähes jokainen pankkikonserni tarjoaa vakuutuspalveluita joko oman konsernin vakuutusyhtiön tuotteiden tai yhteistyösopimusten myötä. Finanssialan yritykset toimivat kansainvälisesti. Etenkin pankit ovat jo pitkään olleet osa kansainvälisiä rahoitusmarkkinoita. Kilpailun vapautuminen ja yhteinen euroalue lisäävät toimijoiden kansainvälisyyttä. Suomalaiset pankit ja vakuutusyhtiöt toimivat osana kansainvälisiä yhtiöitä. Suomessa toimii ulkomaisia pankkeja ja vakuutusyhtiöitä. 4

6 3.1 Finanssikonsernit Finanssikonserni on nimitys sijoitus-, rahoitus- ja vakuutuspalveluja tarjoavalle ryhmittymälle. Finanssikonserni ydin on useissa tapauksissa talletuspankki, ja ryhmään kuuluu useita muita finanssialan yrityksiä. Finanssikonsernin rakenne voi olla holding-yhtiö tai eri yhtiöiden ristiinomistuksella muodostettu kokonaisuus. Finanssikonsernit ovat useissa tapauksissa pörssiyhtiöitä, vakuutusyhtiöt ovat joko keskinäisiä tai osakeyhtiöitä. Finanssikonsernien palvelutarjonta on laaja. Perinteisten talletusten vastaanottamisen, luottojen myöntämisen ja maksuliikkeen hoidon lisäksi tarjolla on pääomarahoitusta, erilaisia sijoituspalveluja ja vakuutuksia. Vakuutuksen ajatuksena on riskien tasaaminen. Yksilölle tai yritykselle niin aineelliset riskit kuin myös henkeen ja terveyteen liittyvät riskit ovat usein ylivoimaisia pelkästään itse kannettuina. Vakuutuksella samankaltaiset riskit kootaan suureksi kokonaisuudeksi. Tässä kokonaisuudessa riskin heilahtelu pienenee. Näin tehdään mahdolliseksi se, että riskiin nähden hyvin pienellä vakuutusmaksulla yksilöt ja yritykset pystyvät varautumaan suurten riskiensä taloudellisiin seurauksiin. Finanssialan rakenteita Ryhmä Pankkitoiminta Henkivakuutus Vahinkovakuutus Työeläkevakuutus OP-Pohjolaryhmä OP-Pohjola-ryhmä OP-Henkivakuutus Pohjola Ilmarinen Nordea Nordea Pankki Suomi Nordea Henkivakuutus TrygVesta Varma Sampo-ryhmä Danske Bank / Sampo Pankki Henki-Sampo IF Vahinkovakuutus Varma Tapiola-ryhmä Tapiola Pankki Henki-Tapiola Vahinko-Tapiola Eläke-Tapiola Fennia-ryhmä Handelsbanken Henki-Fennia Fennia Eläke-Fennia Säästöpankkiryhmä Säästöpankit Duo Henkivakuutus Lähivakuutusryhmä Eläke-Fennia Aktia Aktia Veritas Henkivakuutus Veritas Vahinkovakuutus Veritas Eläkevakuutus Selitystä: varsinainen ryhmä sininen, yhteistyötaho oranssi, muut ryhmän osia Suomalaisen vakuutustoiminnan erityispiirre on, että se on suurelta osin yksityisten vakuutusyhtiöiden hoitamaa lakisääteistä sosiaalivakuutusta, kuten työeläkevakuutus tai työtapaturmavakuutus. 5

7 Finanssikonserneista suurimmat ovat taseen perusteella laskettuna Nordea Pankki Suomi ja OP-Pohjola-ryhmä. Kun mukaan lasketaan vielä Sampo Pankki, tulee näiden kolmen suurimman markkinaosuudeksi prosenttia markkinoista. Nordea Pankki Suomi on ruotsalainen ja Sampo kuuluu tanskalaiseen Danske Bank-konserniin. OP-Pohjola-ryhmä on suurin suomalainen finanssiryhmä. Sen muodostavat itsenäiset osuuspankit ja ryhmän keskusyhteisö Osuuspankkikeskus tytär- ja lähiyhteisöineen, joista suurin on pörssinoteerattu Pohjola Pankki Oyj, entinen OKO Pankki. Suomessa oli vuoden 2008 alussa yhteensä 338 pankkia, joista 323 oli kotimaisia pankkeja ja talletuksia vastaanottavia ulkomaisten luottolaitosten sivukonttoreita oli 15: 13 liikepankkia 229 OP-Pohjola-ryhmän jäsenosuuspankkia 42 paikallisosuuspankkia 39 säästöpankkia sekä 15 talletuksia vastaanottavaa ulkomaisten luottolaitoksen sivukonttoria. Suomessa toimi vuoden 2008 alussa 42 kotimaista vakuutusyhtiötä. Ulkomaisten yhtiöiden edustustoja oli 22. Lisäksi 515 eurooppalaista yhtiötä oli ilmoittanut palveluiden tarjoamisesta Suomessa. Vakuutusyrityksiä ovat myös maamme 94 paikallista vakuutusyhdistystä. Eläkeyhtiöistä maksutulon perusteella laskettuna suurin on Varma, vahinkoyhtiöistä OP-Pohjola-ryhmä ja henkivakuutusyhtiöistä OP-Henkivakuutus. 3.2 Talletuspankit Talletuspankkeja ovat luottolaitokset, jotka voivat vastaanottaa yleisöltä talletuksia ja muita takaisinmaksettavia varoja. Talletuspankkeja ovat liikepankit, säästöpankit ja osuuspankit. Muilla luottolaitoksilla on oikeus vastaanottaa yleisöltä vain muita takaisin maksettavia varoja kuin talletuksia. Suurimpia pankkikonserneja Liikevoitto, milj. euroa Henkilöstö Nordea Pankki Suomi OP-Pohjola-ryhmä Sampo Pankki Säästöpankit Aktia Säästöpankki Paikallisosuuspankit Ålandsbanken

8 Kaikkien talletuksia vastaanottavien pankkien on kuuluttava talletussuojarahastoon. Kannatusmaksun määrä riippuu pankin vakavaraisuudesta ja suojan piirissä olevien talletusten määrästä. Tallettajan talletusten pääoma ja korko korvataan talletussuojarahastossa euroon asti. Suomessa pankkien lukumäärä on kansainvälisesti verrattuna korkea. Tämä johtuu OP-Pohjola-ryhmään, säästöpankkeihin ja paikallisosuuspankkeihin kuuluvista itsenäisten osuus- ja säästöpankkien suuresta määrästä. Pankeilla oli yhteensä konttoria Suomessa vuoden 2008 alussa. 3.3 Henkivakuutusyhtiöt Lähes kaikki henkivakuutusyhtiöt kuuluvat finanssikonserneihin. Suomen henkivakuutusmarkkinoilla toimii toistakymmentä henkivakuutusyhtiötä. Henkivakuutusyhtiöistä suurimmat ovat kotimaisen ensivakuutuksen mukaan laskettuna OP-Henkivakuutus, Nordea Henkivakuutus Suomi ja Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sampo. Suurimpia henkivakuutusyhtiöitä Maksutulo, milj. euroa Henkilöstö keskimäärin Kotimaisen ensivakuutuksen markkinaosuus OP-Henki ,7 Nordea Henki ,4 Henki-Sampo ,8 Skandia 203-7,2 Tapiola-yhtiöt ,2 Henki-Fennia ,3 Henkivakuutusyhtiöt tarjoavat vakuutussäästämisen ja riskivakuutuksen tuotteita, yleensä henkivakuutustuotteet ovat yhdistelmiä, jotka sisältävät sekä vakuutussäästämistä että riskivakuutusosan. Henkivakuutustoiminnan kasvun taustalla on myyntikanavien monipuolistuminen. Fuusioiden myötä henkivakuutustuotteita voidaan myydä pankkien konttoreiden kautta asiakkaille. Monista muista EU-maista poiketen Suomessa suurin osa sosiaaliturvasta hoidetaan lakisääteisesti. Tämän vuoksi vapaaehtoisen henkivakuutuksen osuus Suomessa on melko alhainen kansainvälisessä vertailussa. 3.4 Vahinkovakuutusyhtiöt Vahinkovakuutus on suojautumista tulevilta vahingoilta ja odottamattomilta onnettomuuksilta. Vahinkovakuuttaminen on sekä vapaaehtoista sekä pakollista. Kotitalouksien ottamia vapaaehtoisia vahinkovakuutuksia ovat mm. palovakuutukset ja muut omaisuuteen liittyvät vahinkovakuutukset. Lakisääteisiä vahinkovakuutuksia ovat työtapaturmavakuutus ja liikennevakuutus. 7

9 Suomen suurimmat vahinkovakuutusyhtiöt ovat maksutulolla mitattuna OP-Pohjola-ryhmä, If ja Tapiola. Tärkeä osa vakuutustoimintaa on vahinkojen torjunta. Vahingontorjunta on yhteiskuntavastuun kantamista ja asiakkaista huolehtimista. Lisäksi yhtiöillä on tarve hillitä korvausmenojen kasvua. Suurimpia vahinkovakuutusyhtiöitä Maksutulo milj. euroa Henkilöstö keskimäärin Kotimaisen ensivakuutuksen markkinaosuus OP-Pohjola-ryhmä ,3 If ,5 Tapiola ,8 Fennia ,5 Lähivakuutusryhmä ,6 3.5 Työeläkevakuutusyhtiöt Yksityisen sektorin työeläketurva hoidetaan yksityisissä työeläkeyhtiöissä, eläkesäätiöissä ja eläkekassoissa. Julkisen sektorin eläkkeistä huolehtivat puolestaan Kuntien Eläkevakuutus ja Valtiokonttori. Suomalainen työeläkejärjestelmä on osittain rahastoiva. Suomessa hoidettava lakisääteinen eläkejärjestelmä tässä laajuudessa on kansainvälisesti harvinainen. Suomen suurimmat työeläkeyhtiöt ovat Varma ja Ilmarinen, seuraavina tulevat Eläke-Tapiola ja Eläke-Fennia. Työeläke rahoitetaan palkkaperusteisella vakuutusmaksulla, joka kerätään sekä työntekijöiltä ja työnantajilta. Vakuutusmaksut kerätään etukäteen ja varat sijoitetaan tuottavasti tulevien eläkkeiden ja korvausten maksamista varten. Eläkevakuutuksessa varaudutaan siihen, että tuleva elinaika ei ole etukäteen kenelläkään tarkasti tiedossa. Vastaavaa varautumista voidaan toteuttaa myös säästöhenkivakuutuksilla, jotka varmistavat, että suunniteltu säästö on käytettävissä haluttuna ajankohtana tulevaisuudessa. Näissä vakuutuksissa tarkastellaan usein hyvin pitkiä ajanjaksoja ja näiden säästöjen katteena olevat varat vakuutusyhtiön on sijoitettava järkevällä ja kannattavalla tavalla. Eläkevakuutusyhtiöt ovatkin markkinoilla myös merkittäviä sijoittajia. Suurimpia työeläkevakuutusyhtiöitä Maksutulo milj. euroa Henkilöstö keskimäärin Kotimaisen ensivakuutuksen markkinaosuus Varma ,5 Ilmarinen ,4 Eläke-Tapiola ,0 Eläke-Fennia ,6 Etera ,9 8

10 4. Finanssimarkkinoiden koko Rahoitusmarkkinat ovat vuosien ajan kasvaneet selkeästi nopeammin kuin talous. Finanssimarkkinaeristä suurimpia ovat työeläkevarat ja rahalaitosten myöntämät lainat. Pankkien luotoista valtaosa on kotitalouksille myönnettyjä lainoja ja näistä lainoista valtaosa on asuntolainoja. Asuntorahoituksen lisäksi pankkien merkitys yritysten rahoittajana on suuri, vaikka yritykset käyttävät muitakin rahoitusvaihtoehtoja. Viime aikoina yritykset ovat käyttäneet investointien rahoituksessa yhä enemmän pankkirahoitusta mrd. euroa Euromääräiset luotot ja talletukset *) Lähde: Suomen Pankki Euromääräiset luotot Euromääräiset talletukset *) muutos tilastoinnissa Työeläkevarat ovat merkittävä erä finanssimarkkinoista ja työeläkkeiden turvaaminen on keskeinen työeläkesijoittamisen päämäärä. Hallittavina oleville varoille on saatava mahdollisimman korkea ja vakaa tuotto pitkällä aikavälillä. Rahastoiduilla työeläkevaroilla on siten suuri eläkepoliittinen ja kansantaloudellinen merkitys. mrd. euroa Kotimaan vakuutusmaksutulo Työeläkevakuutus Henki- ja muu eläkevakuutus Vahinkoensivakuutus

11 Talletukset ovat pankkien varainhankinnan perusta. Yleisön talletukset ovat kasvaneet tasaisesti ja niiden osuus kotitalouksien rahoitusvarallisuudesta on säilynyt edelleen suurimpana varallisuuseränä. Talletus on voimassa olevan talletussuojan myötä asiakkaalle turvallinen sijoitus. Kohonnut markkinakorkotaso ja osakemarkkinoiden epävarmuus ovat lisänneet talletusten houkuttelevuutta sijoituskohteena. Talletuspankkien kilpailu säästämis- ja talletusmarkkinoilla on kiristynyt kun etenkin toimialalle tulleet uudet kilpailijat ovat tuoneet markkinoille talletuskorkotarjouksia. Yksityisasiakkaiden säästämiskäyttäytymiseen vaikuttaa verosuunnittelun lisäksi hyvä ja riskitön tuotto. Myös yritysten talletukset ovat kasvaneet, kun yritykset ovat siirtäneet käyttöpääomiaan lyhyen koron rahastoista talletustileille. Talletuksista lähes 70 prosenttia on kotitalouksien säästöjä. Yritysten osuus talletuksista nousi yli 22 prosenttiin, julkisyhteisöjen sekä rahoitus- ja vakuutuslaitoksien osuus talletuskannasta oli vuoden lopussa 9 prosenttia. Kotitalouksien varallisuuden kasvun ja osakkeiden arvonnousun johdosta rahastosijoitukset ovat kasvaneet merkittävästi viime vuosien aikana. Sijoitusrahastoissa sijoittajien varat kerätään yhteen ja sijoitetaan osakkeisiin ja joukkovelkakirjoihin. Rahaston omistavat siihen sijoittaneet henkilöt ja yhteisöt. Rahastosijoittamiseen vaikuttaa merkittävästi osakemarkkinoiden kehitys. Esimerkiksi vuoden 2007 alkupuoliskon aikana osakemarkkinoiden suotuisa kehitys suosi rahastosijoittamista ja sijoitukset rahastoihin kasvoivat voimakkaasti. Epävarmuuden lisääntyessä rahoitusmarkkinoilla, rahastoyhtiöiden pääomia nostettiin nopeasti vuoden 2008 aikana ja siirrettiin muun muassa talletustileille. Vakuutussäästämisellä tarkoitetaan säästämistä tai sijoittamista henkivakuutustuotteeseen. Tuotteita ovat säästövakuutukset, eläkevakuutukset ja kapitalisaatiosopimukset. Vakuutussäästäminen on pitkäaikaista säästämistä. Vakuutussäästöjen tuottotavat ovat laskuperustekorkoinen ja sijoitussidonnainen laskutapa. 5. Finanssimarkkinoiden vaikuttavuus ja kannattavuus Finanssimarkkinoilla toimivilla yrityksillä on merkittävä rooli koko kansantalouden toiminnalle. Tehokas ja toimiva pankki- ja vakuutusjärjestelmä takaavat yritysten ja kotitalouksien varallisuuden kasvu. Finanssiala mahdollistaa investoinnit sekä auttaa yksityishenkilöitä ja yrityksiä suojautumaan riskeiltä. Finanssimarkkinoilla toimivat yritykset ovat suuria toimijoita, jotka työllistävät yli henkilöä. Lisäksi alan toimijat ovat ulkoistaneet monia toimintojaan ja työllistävät välillisesti useita yrityksiä ja työntekijöitä. 10

12 Finanssikonserneista useat ovat myös pörssiyrityksiä, jotka tarjoavat sijoittajille kurssinousun myötä myös säännöllisiä osinkotuottoja. Osuustoiminnalliset yritykset jakavat omistajajäsenilleen puolestaan hyvityksiä jäsenosuusmaksujen muodossa. mrd. euroa 5,0 4,5 Liikevoitto käyvin arvoin ,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Talletuspankit Henkivakuutus Vahinkovakuutus Työeläkevakuutus Vakuutusyhtiöiden tuloskehitys on jo pitkään jatkunut vakaana, maksutulot ovat kasvaneet tasaisesti, ja eläkeyhtiöiden hoitama sijoitusvarallisuus on tuottanut hyvin. Pankkitoiminta on ollut useiden viime vuosien aikana kannattavaa toimintaa. Voimakas luottojen, etenkin asuntoluottojen kysynnän kasvu on jatkunut vahvana. Pankkien toiminta on tehostunut ja tietotekniikkaa on hyödynnetty mahdollisimman kattavasti. Suurin tekijä pankkien ja vakuutusyhtiöiden toiminnan hyvään kannattavuuden kehitykseen on pitkään hyvänä jatkunut vakaa taloudellinen kasvu. Kuluttajat ja yritykset ovat investoineet, ostaneet asuntoja ja sijoittaneet. Toinen merkittävä tekijä etenkin pankkien tulosten kohentumisessa on ollut luottotappioiden vähäinen määrä. Vuoden 2007 jälkipuoliskolla alkanut rahoitusmarkkinoiden kriisi ei näkynyt Suomessa toimivien finanssialan yritysten tuloksissa. Yhdysvaltain isoimmat investointipankit kirjasivat ensimmäisinä suurimmat tappiokirjaukset ja loppuvuodesta myös suuret kansainväliset pankkikonsernit kertoivat merkittävistä tappiokirjauksista. Koko kriisin lopullisia vaikutuksia on vaikea vielä arvioida, sillä tappiot näkyvät tulevien vuosien tilinpäätöksissä. Yhdysvaltain asuntoluottomarkkinoihin liittynyt subprime-kriisi heijastui vuoden 2007 puolesta välistä alkaen voimakkaasti korko- ja osakemarkkinoille. Suomalaisille laina-asiakkaille rahoitusmarkkinoiden rauhattomuus näkyi euriborkorkojen nousuna. Suomessa toimiville pankeille rahoituskriisi puolestaan näkyi varainhankinnan kustannusten kasvuna ja eläkeyhtiöiden sijoitustoiminnan haasteet lisääntyivät tuntuvasti. Epävarmuus markkinoilla on kasvanut. 11

13 Vuonna 2007 vakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu maksutulo oli 15,2 miljardia euroa. Tässä summassa ovat mukana niin lakisääteiset kuin vapaaehtoisetkin vakuutuslajit. Vakuutusyhtiöt ja erityisesti työeläkevakuutusyhtiöt ovat myös merkittäviä sijoittajia. Vakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu sijoitusvarallisuus käyvin arvoin oli 2007 vuoden lopussa 111,8 miljardia euroa. Finanssiala Suomessa numeroin: Finanssialan palveluksessa on henkilöä. Vuonna 2007 finanssialan yritykset maksoivat palkkoja miljoonaa euroa ja veroja 764 miljoonaa euroa. Rahalaitosten luottokanta Suomessa on 140 miljardia euroa, josta asuntoluotto ja 62 miljardia euroa. Pankeissa on 100 miljardia euroa talletuksia 14,7 miljoonalla tilillä. Eläkevakuutussopimuksia on yli kappaletta. Asiakkailla on 4,3 miljoonaa verkkopankkisopimusta. Pankkien maksujärjestelmät välittävät vuosittain 1,4 miljardia tapahtumaa. Maksukortteja suomalaisilla on 7,1 miljoonaa kappaletta. 6. Alan vakavaraisuus Vakavaraisuuden laskentajärjestelmää kehitetään. Basel II on uudistanut pankkien riskienhallintajärjestelmää ja valvontaa. Uudistuksen myötä pankkien pääoman käyttö tehostuu ja tarve pienenee riskiperusteisuuden kasvaessa. Vakuutuspuoli on uudistamassa omaa vakavaraisuusjärjestelmää Solvenssi II uudistuksen myötä. Vakuutustoiminnalle ominaista on korvausten heilahtelu. Yhtenä vuotena perittävillä vakuutusmaksuilla ei aina pystytä kattamaan samana vuonna aiheutuvia korvauksia. Korvausten turvaaminen edellyttää tästä syystä vakuutusyhtiöltä vakavaraisuutta, jolla tasoitetaan vuosittaista heilahtelua. Suomalaiset vakuutusyhtiöt ovat kansainvälisesti tarkastellen hyvin vakavaraisia ja täyttävät hyvin lainsäädännön vakavaraisuudelle asettamat vaatimukset. Pankkialan vakavaraisuus on vahva ja erilaisilla tunnusluvuilla mitattuna pankkien tilanne näyttää Suomessa hyvältä. Suomalaiset pankit ovat vakavaraisia, ja tappiopuskurit ovat pankkien riskeihin nähden riittävät. Markkinahäiriöllä ei ollut toistaiseksi vaikutusta pankkien vakavaraisuuteen. Koko pankkisektorin vakavaraisuus on 15,4 prosenttia, kun se vuotta aikaisemmin oli 15,1 prosenttia. Vahinkovakuutuksen vastuunkantokyky parani 145 prosenttiin, kun se vuotta aikaisemmin oli 132 prosenttia. Henkivakuutuksen vakavaraisuus oli 17 prosenttia ja työeläkevakuutuksen vakavaraisuus oli 30 prosenttia vuonna

14 7. Finanssialan henkilöstö Finanssiala, kuten monet muutkin palvelualat Suomessa, tarvitsee lisää työntekijöitä. Viimeisimmän kymmenen vuoden aikana henkilöstön määrä pankeissa on säilynyt lähes ennallaan. Aivan viime vuosien aikana henkilöstön määrä on kasvanut ja lähivuosina on tarvetta uusien henkilöiden saamiseen alalle. Vakuutuspuolella henkilöstön määrä on säilynyt vakaana vuosien ajan. Etenkin pankkialan henkilöstön keski-ikä on korkea, sillä pankkikriisin jälkeen uusia henkilöitä ei palkattu alalle juuri lainkaan. Pankkialan työvoimatarve lisääntyy lähivuosina senkin takia, että alalta siirtyy eläkkeelle merkittävä määrä työntekijöitä. Henkilöstön määrä on noussut lähinnä toiminnan kasvun ja laajentumisen myötä. Myös tehtävien monipuolistuminen ja haasteellisuus ovat lisänneet koulutetun työvoiman tarvetta. Tulevien vuosien rekrytointitarve finanssialalla liittyy oleellisesti myynti- ja asiantuntijatehtäviin henkilöä Finanssialan henkilöstö Suomessa Talletuspankkien henkilöstö Vakuutusyhtiöt Lähteet: Pankkien ja vakuutusyhtiöiden vuosikertomukset, pankit 8. Finanssialan tulevaisuuden haasteet Taloustilanne on keskeinen tekijä tulevaisuuden finanssimarkkinoilla. Talouden kasvu luo varmimman pohjan rahoitus- ja vakuutusmarkkinoiden vakaalle kehittymiselle. Myös riippuvuus kansainvälisistä markkinoista ja kansainvälisten markkinoiden kehityksestä kasvaa. Ilmastonmuutoksen vaikutus kuten myös mahdolliset tulevat suurkatastrofit vaikuttavat etenkin vakuutusmarkkinoihin. 13

15 Lainsäädännölliset muutokset ja EU-sisämarkkinoiden harmonisointi tulevat muokkaamaan toimintatapoja. Toimijoiden vakavaraisuuteen kiinnitetään huomiota jatkossakin, Basel II ja Sovenssi II:n soveltaminen jatkuu. Teknologiset muutokset vaikuttavat tulevaisuudessa yhä kiihtyvällä tahdilla. Sähköinen asiointi on jo käytännössä toiminut pitkään pankkisektorilla, jatkossa nämä muutokset tulevat arkipäiväiseksi myös vakuutuspuolella. Tietoturvariskit, SEPA ja maksuliikenteen harmonisointi ovat tulevaisuudessa haasteellisia pankeille. Suomi ikääntyy ja tulo- ja varallisuuserot kasvavat. Tämä luo haasteita etenkin eläkejärjestelmien kehittämiselle. Tulevaisuudessa tulee kiinnittää huomiota etenkin public-private jaon toimivuuteen. Lähiajan haasteista voidaan todeta, että finanssialan yritysten näkökulmasta vuosi 2008 alkoi epävakaissa tunnelmissa. Pankkien arvioiden mukaan pääomamarkkinoiden epävarma kehitys johtaa siihen, että vuonna 2008 ei enää ylletä vuoden 2007 tuloslukuihin. Vuoden 2008 toimintaympäristöön ja taloudelliseen tilanteeseen liittyy useita epävarmuustekijöitä ja epävakautta. Pankkien vakavaraisuus on kuitenkin edelleen hyvällä tasolla. Lisäksi viime vuosien aikana saavutettu hyvä kannattavuustaso ja toiminnan tehokkuus luovat vahvan pohjan tuleville vuosille. Kotitalouksien arviot oman talouden kehityksestä ovat muuttuneet varovaisemmiksi, vaikka työllisyystilanne on parantunut. Kotitalouksien lainanottohalukkuus on kuitenkin säilynyt vahvana, ja vuoden 2008 alkupuolella asuntolainojen kysyntä jatkui hyvänä. Varovaisuus asuntomarkkinoilla on kuitenkin selvästi lisääntynyt. Suomen talouskehitys tulee hidastumaan lähivuosien aikana selvästi, mutta useiden ennusteiden mukaan Suomen talouskasvu säilyy parempana kuin euromaissa yleensä. Koko toimialan kannalta on tärkeää, että rahoitusmarkkinat rauhoittuvat ja luottamus alalla toimijoiden välille palautuu mahdollisimman nopeasti. 14

16 FK Finanssialan Keskusliitto Bulevardi Helsinki Faksi

Finanssialan vuositilasto 2009

Finanssialan vuositilasto 2009 Finanssialan vuositilasto 2009 23.4.2010 Pankit 31.12.09 Pankkien toimipaikat, kpl 1 606 kotimaiset pankit 1 538 ulkomaiset pankit 68 Pankkikonsernien henkilöstö talletuspankit 24 879 konsernit 31 731

Lisätiedot

FINANSSIALAN VUOSITILASTO 2013

FINANSSIALAN VUOSITILASTO 2013 FINANSSIALAN VUOSITILASTO 2013 Pankit 31.12.2013 muutos kpl kpl Pankkien toimipaikat 1 448-97 kotimaiset pankkikonsernit 1 376-99 ulkomaisten pankkien sivukonttorit Suomessa 72 2 Pankkikonsernien henkilöstö

Lisätiedot

FINANSSIALAN VUOSITILASTO 2012

FINANSSIALAN VUOSITILASTO 2012 FINANSSIALAN VUOSITILASTO 2012 Pankit 31.12.2012 muutos kpl kpl Pankkien toimipaikat 1 546-29 kotimaiset pankkikonsernit 1 477-29 ulkomaisten pankkien sivukonttorit Suomessa 69 0 Pankkikonsernien henkilöstö

Lisätiedot

Finanssialan vuositilasto 2011

Finanssialan vuositilasto 2011 Finanssialan vuositilasto 2011 5.7.2012 Pankit 31.12.11 12 kk:n muutos kpl % Pankkien toimipaikat 1 576-1,8 kotimaiset pankit 1 506-2,0 ulkomaiset pankit 70 +2,9 Pankkikonsernien henkilöstö kotimaiset

Lisätiedot

ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2013 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013

ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2013 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013 ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2013 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013 29.11.2013 ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2013 1 ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2013 2 ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN

Lisätiedot

muuttaa käsitystä finanssialasta

muuttaa käsitystä finanssialasta Eroon Eoo liituraita imagosta i agosta Keep it rolling työnantajakuvakampanja muuttaa käsitystä finanssialasta Tarja Kallonen Tutkimuspäällikkö Finanssialan Keskusliitto 1.9.2010 Esityksen sisältö > Finanssiala

Lisätiedot

PÄÄOMASIJOITTAJAT (Venture Capitalists and Private Equity Investors)

PÄÄOMASIJOITTAJAT (Venture Capitalists and Private Equity Investors) PÄÄOMASIJOITTAJAT (Venture Capitalists and Private Equity Investors) - sijoittavat listaamattomiin yrityksiin, joilla hyvä kasvupotentiaali - pääomasijoitukset tehdään ensisijaisesti oman pääomanehtoisina

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöt Suomessa 2009

Vakuutusyhtiöt Suomessa 2009 Vakuutusyhtiöt Suomessa 29 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto SISÄLLYS Lyhyesti... 1 Vakuutusmarkkinoiden yleinen kehitys... 2 Yhtiöiden määrät ja tapahtumat

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013 30.04.2013

VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013 30.04.2013 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013 30.04.2013 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2012 1 III VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2012 2 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2012 SISÄLTÖ Lyhyesti 4 Vakuutusmarkkinoiden

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöt Suomessa 2008

Vakuutusyhtiöt Suomessa 2008 Vakuutusyhtiöt Suomessa 28 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto SISÄLLYS Lyhyesti... 1 Vakuutusmarkkinoiden yleinen kehitys... 2 Yhtiöiden määrät ja tapahtumat

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöt Suomessa 2011

Vakuutusyhtiöt Suomessa 2011 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto SISÄLLYS Lyhyesti... 1 Vakuutusmarkkinoiden yleinen kehitys... 2 Yhtiöiden määrät ja tapahtumat vuoden aikana... 3 Vakuutusmaksutulo

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöt Suomessa 2010

Vakuutusyhtiöt Suomessa 2010 Vakuutusyhtiöt Suomessa 2010 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto SISÄLLYS Lyhyesti... 1 Vakuutusmarkkinoiden yleinen kehitys... 2 Yhtiöiden määrät ja tapahtumat

Lisätiedot

5.5.2008. Pankit Suomessa 2007. FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund

5.5.2008. Pankit Suomessa 2007. FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund 27 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund 31.12.27 Sisältö Sivu 1. Keskeistä pankkitoiminnassa vuonna 27...2 2. Pankkirakenteiden kehitys...3 2.1 Pankkiverkoston laajuus...3 2.2

Lisätiedot

Tammi-joulukuu Op-ryhmä

Tammi-joulukuu Op-ryhmä Tammi-joulukuu 22 Op-ryhmä Osuuspankkiryhmä 31.12.22 243 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus- OPK Osuuskunta OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 24 9 Asiakkaita

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöt Suomessa 2007

Vakuutusyhtiöt Suomessa 2007 Vakuutusyhtiöt Suomessa 2007 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto SISÄLLYS Lyhyesti... 1 Vakuutusmarkkinoiden yleinen kehitys... 2 Yhtiöiden määrät ja tapahtumat

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2008

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2008 Tammi-kesäkuu 2008 Avainlukuja 1-6/2008 1-6/2007 Muutos * 2007 Tulos ennen veroja, milj. e 359 523-31 1 005 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 320 345-7 706 Vahinkovakuutus 40 83-52 181 Henkivakuutus 34

Lisätiedot

Säästö- ja henkivakuutusselvitys

Säästö- ja henkivakuutusselvitys FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund SISÄLLYS Henkivakuutusmarkkinat Suomessa... 1 Maksutulo on pysynyt vakaana... 2 Vakuutussäästöt kasvavat tasaisesti... 2 Vakuutussäästäminen...

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2007

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2007 Tammi-maaliskuu 2007 Avainlukuja 1-3/2007 1-3/2006 Muutos * 2006 Tulos ennen veroja, m ilj. e 246 211 16 800, josta pankki- ja sijoituspalvelutoim inta 184 166 11 643, josta vahinkovakuutus 31 23 33 78,

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2005

OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2005 OP-ryhmä Tammi-joulukuu 2005 OP-ryhmä 31.12.2005 238 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 29 700 Asiakkaita 3,9

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2008

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2008 Tammi-maaliskuu 2008 Avainlukuja 1-3/2008 1-3/2007 Muutos * 2007 Tulos ennen veroja, milj. e 196 246-20 1 005, josta pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 134 184-27 706, josta vahinkovakuutus 22 31-27 181,

Lisätiedot

Arvio vakuutusmarkkinoiden kehityksestä 2009

Arvio vakuutusmarkkinoiden kehityksestä 2009 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto SISÄLLYS LYHYESTI...2 Taloudellinen tilanne...3 Vuoden 2009 arviot...3 Vahinkovakuutus...3 Lakisääteinen eläkevakuutus...7

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2007

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2007 Tammi-joulukuu 2007 Avainlukuja 1-12/2007 1-12/2006 Muutos * Tulos ennen veroja, milj. e 1 005 800 26, josta pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 706 643 10, josta vahinkovakuutus 181 78 130, josta henkivakuutus

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2006

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2006 Tammi-maaliskuu 2006 31.3.2006 236 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 30 800 Asiakkaita 4,0 miljoonaa Jäseniä

Lisätiedot

2.12.2005 1 (5) Vakuutusvalvontaviraston tietojen mukaan kaikki vakuutuslaitokset täyttävät lain asettamat toimintapääomavaatimukset.

2.12.2005 1 (5) Vakuutusvalvontaviraston tietojen mukaan kaikki vakuutuslaitokset täyttävät lain asettamat toimintapääomavaatimukset. LEHDISTÖTIEDOTE 5/2005 2.12.2005 1 (5) VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS 30.9.2005 Vakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu vakavaraisuus vahvistui selvästi tammi-syyskuussa. Vahinkovakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2004

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2004 OP-ryhmä Tammi-joulukuu 2004 OP-ryhmä 31.12.2004 239 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2003

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2003 OP-ryhmä Tammi-kesäkuu 2003 OP-ryhmä 30.6.2003 242 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 25 000 Asiakkaita yli 3,0

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013

VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013 VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013 06.06.2013 VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 1 VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 2 VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012

Lisätiedot

ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2012

ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2012 ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2012 17.12.2012 ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2012 1 III ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2012 2 ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS 30.9.2004

VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS 30.9.2004 LEHDISTÖTIEDOTE 11/04 1 (5) 3.12.2004 VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS 30.9.2004 Vakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu vakavaraisuus vahvistui kuluvan vuoden tammi- syyskuussa. Vahinkovakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2013 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2014 24.04.2014

VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2013 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2014 24.04.2014 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2013 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2014 24.04.2014 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2013 1 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2013 2 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2013 SISÄLTÖ Lyhyesti 4 Vakuutusmarkkinoiden

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2005

OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2005 Tammi-kesäkuu 2005 OP-ryhmä 30.6.2005 239 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1 miljoonaa Jäseniä

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2005

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2005 OP-ryhmä Tammi-maaliskuu 2005 OP-ryhmä 31.3.2005 239 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2008

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2008 Tammi-joulukuu 2008 Avainlukuja 1-12/2008 1-12/2007 Muutos * Tulos ennen veroja, milj. e 372 1005-63 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 532 722-26 Vahinkovakuutus 55 181-70 Henkivakuutus -162 129 Asiakkaille

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2009

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2009 Tammi-maaliskuu 2009 Avainlukuja 1-3/2009 1-3/2008 Muutos * 2008 Tulos ennen veroja, milj. e 124 125 0 372 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 164 160 3 532 Vahinkovakuutus -1 22-107 55 Henkivakuutus -26

Lisätiedot

Arvio vakuutusmarkkinoiden kehityksestä 2011

Arvio vakuutusmarkkinoiden kehityksestä 2011 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto Sisällys Lyhyesti...2 Taloudellinen tilanne...3 Vuoden 2011 arviot...3 Vahinkovakuutus...3 Lakisääteinen eläkevakuutus...6

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2013

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2013 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2013 Erkka Valkila Toimintaympäristö 2 pienien vuokra-asuntojen kysyntä ylittää tarjonnan, varsinkin pääkaupunkiseudulla uusien vuokra-asuntojen rakentaminen ollut pitkään

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2009

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2009 Tammi-joulukuu 2009 OP-Pohjola-ryhmän rakenne Avainlukuja Tulos Neljännesvuositarkastelu Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym 5-vuotisaikasarjat Sisällysluettelo Avainlukuja

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2009

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2009 Tammi-kesäkuu 2009 Avainlukuja 1-6/2009 1-6/2008 Muutos * 2008 Tulos ennen veroja, milj. e 281 283-1 372 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 270 316-14 532 Vahinkovakuutus 46 40 16 55 Henkivakuutus -41-12

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS

VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS LEHDISTÖTIEDOTE 2/2005 6.6.2005 1 (5) VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS 31.3.2005 Vakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu vakavaraisuus kehittyi suotuisasti vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Vahinkovakuutusyhtiöiden

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2004

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2004 OP-ryhmä Tammi-maaliskuu 2004 OP-ryhmä 31.3.2004 241 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 25 800 Asiakkaita 3,1

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2006

OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2006 Tammi-kesäkuu 2006 Avainlukuja 1-6/2006 1-6/2005 Muutos 1-12/2005 Tulos ennen veroja, m ilj. 389 293 32,6 * 579 Kulujen suhde tuottoihin, % 57 53 3,6 55 Arvonalentum iset luotto-ja takauskannasta, % 0,01

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus 2011. Tapiola-ryhmä. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton

Puolivuosikatsaus 2011. Tapiola-ryhmä. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton Puolivuosikatsaus 2011 Tapiola-ryhmä Puolivuosikatsaus 2011 Tilintarkastamaton Vahinko-Tapiola Puolivuosikatsaus 2011 Liikevoitto nousi 22,5 milj. euroa 37,9 milj. euroon (15,4 milj. e) Kokonaistulos oli

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2013

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2013 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2013 Erkka Valkila Sisältö 2 Osavuosikatsausinfo 1. SATO lyhyesti 2. Toimintaympäristö 3. Strategia 4. Osavuosikatsaus 1-9/2013 1. SATO lyhyesti 3 SATO 4 6 kasvukeskusta

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöt Suomessa 31.12.2006 3.5.2007

Vakuutusyhtiöt Suomessa 31.12.2006 3.5.2007 Vakuutusyhtiöt Suomessa 31.12.2006 Vakuutusyhtiöt Suomessa 31.12.2006 Kimmo Koivisto SISÄLLYS Kansantalouden kehitys vuonna 2006... 1 Vakuutusmarkkinoiden yleinen kehitys... 3 Yhtiöiden määrät ja tapahtumat

Lisätiedot

PANKIT SUOMESSA 2012

PANKIT SUOMESSA 2012 PANKIT SUOMESSA 2012 27.6.2013 1 Pankit Suomessa 2012 Sisällysluettelo 1 Toimintaympäristö... 2 2 Suomessa toimivat pankit... 3 2.1 Luottolaitosten markkinaosuudet Suomessa... 4 2.2 Pankkikonsernien henkilöstö

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2010

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2010 Tammi-joulukuu 2010 OP-Pohjola-ryhmän rakenne Avainlukuja Tulos Neljännesvuositarkastelu Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym 5-vuotisaikasarjat Sisällysluettelo Avainlukuja

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-syyskuu 2010

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-syyskuu 2010 Tammi-syyskuu 2010 OP-Pohjola-ryhmän rakenne Avainlukuja Tulos Neljännesvuositarkastelu Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym Sisällysluettelo Tuote- ja palvelukehitys Tukitoiminnot

Lisätiedot

Millainen on suomalaisen finanssialan taloudellinen tila? Finanssisektori tuoreen tiedon valossa

Millainen on suomalaisen finanssialan taloudellinen tila? Finanssisektori tuoreen tiedon valossa Millainen on suomalaisen finanssialan taloudellinen tila? Finanssisektori tuoreen tiedon valossa Studia Monetaria luentosarja 13.4.2010, Suomen Pankin rahamuseo pääanalyytikko Sampo Alhonsuo 13.4.2010

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-syyskuu 2004

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-syyskuu 2004 OP-ryhmä Tammi-syyskuu 2004 OP-ryhmä 30.9.2004 240 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1 miljoonaa

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöt 2010 22.9.2011

Vakuutusyhtiöt 2010 22.9.2011 1 (7) Julkaisija Finassivalvonta Tekijä Merja Stenberg Puhelin 010 831 5537 merja.stenberg@finanssivalvonta.fi Julkaisun nimi Vakuutuyhtiöt 2010 Sisältö Tekstiosa ja taulukot Tiivistelmä Vahinko-, henki-,

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2004

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2004 OP-ryhmä Tammi-kesäkuu 2004 OP-ryhmä 30.6.2004 241 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1 miljoonaa

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2014 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2015 27.04.2015

VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2014 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2015 27.04.2015 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2014 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2015 27.04.2015 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2014 1 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2014 2 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2014 SISÄLTÖ Lyhyesti 4 Vakuutusmarkkinoiden

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-syyskuu 2006

OP-ryhmä. Tammi-syyskuu 2006 Tammi-syyskuu 2006 Avainlukuja 1-9/2006 1-9/2005 Muutos 1-12/2005 Tulos ennen veroja, m ilj. 598 452 32,4 * 579 Kulujen suhde tuottoihin, % 55 52 3,4 55 Arvonalentum iset luotto-ja takauskannasta, % 0,01

Lisätiedot

Pohjola-konserni. Aamiaistilaisuus 9.5.2008 Enskilda. Toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny, Pohjola Vakuutus Oy

Pohjola-konserni. Aamiaistilaisuus 9.5.2008 Enskilda. Toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny, Pohjola Vakuutus Oy Pohjola-konserni Aamiaistilaisuus 9.5.28 Enskilda Toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny, Pohjola Vakuutus Oy 2 Pohjola-konserni Kasvu jatkui vahvana Kannattavuus parani asiakasliiketoiminnoissa Maksuvalmiusreservin

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/2013

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/2013 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/213 Erkka Valkila Toimintaympäristö 2 pienien vuokra-asuntojen kysyntä ylittää tarjonnan, varsinkin pääkaupunkiseudulla uusien vuokra-asuntojen rakentaminen ollut pitkään

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2010

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2010 Tammi-maaliskuu 2010 OP-Pohjola-ryhmän rakenne Avainlukuja Tulos Neljännesvuositarkastelu Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym Sisällysluettelo Tuote- ja palvelukehitys Tukitoiminnot

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005. Veritas-ryhmä

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005. Veritas-ryhmä Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005 Veritas-ryhmä Veritas-ryhmä Osavuosikatsaus 2005 AVAINLUVUT 1-6/2005 1-6/2004 2004 Vakuutusmaksutulo, milj. 196,9 184,2 388,9 Sijoitustoiminnan nettotuotto, käyvin arvoin,

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2011

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2011 sijoitustoiminta 211 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto Sisällys sijoitustoimintaympäristö... 3 sijoitukset 31.12.211 (käyvin arvoin)... 4 uudet sijoitukset

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2012

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2012 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/212 Erkka Valkila Toimintaympäristö 2 kasvukeskuksissa pienten vuokra-asuntojen kysyntä ylittää tarjonnan, etenkin pääkaupunkiseudulla kaupungistuminen, perhekoon pienentyminen,

Lisätiedot

ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS

ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2013 LähiTapiola-ryhmä LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö LähiTapiola Pankki Oyj LähiTapiola Varainhoito Oy LähiTapiola Kiinteistövarainhoito

Lisätiedot

7.5.2009. Pankit Suomessa 2008. FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund

7.5.2009. Pankit Suomessa 2008. FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund 28 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund 31.12.28 Sisältö Sivu 1. Keskeistä pankkitoiminnassa vuonna 28... 1 2. Pankkirakenteiden kehitys... 2 2.1 Muutokset pankkirakenteessa

Lisätiedot

MONTA MAILIA SÄÄTIÖ- JA KASSAKENTÄSTÄ YHTIÖKESKITTYMIIN. Jussi Vauhkonen Työeläkepäivä 14.11.2013

MONTA MAILIA SÄÄTIÖ- JA KASSAKENTÄSTÄ YHTIÖKESKITTYMIIN. Jussi Vauhkonen Työeläkepäivä 14.11.2013 MONTA MAILIA SÄÄTIÖ- JA KASSAKENTÄSTÄ YHTIÖKESKITTYMIIN Jussi Vauhkonen Työeläkepäivä 14.11.2013 2 Miksi työeläketurvan toimeenpano on hajautettu? Yksityisellä sektorilla oli jo ennen työeläkelakeja eläkesäätiöitä

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2012

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2012 1 SATO OYJ Erkka Valkila Toimintaympäristö 2 kasvukeskuksissa vuokra-asuntojen kysyntä jatkunut hyvänä kaupungistuminen, perhekoon pienentyminen, väestön ikääntyminen ja työperäinen maahanmuutto tukevat

Lisätiedot

SATO Oyj. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2011 Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-3/2011 29.4.2011 1

SATO Oyj. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2011 Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-3/2011 29.4.2011 1 SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2011 Erkka Valkila Osavuosikatsaus 1-3/2011 29.4.2011 1 Sisältö 1. Toimintaympäristö 2. Strategia 3. SATO 1-3/2011 4. Näkymät vuodelle 2011 Osavuosikatsaus 1-3/2011 29.4.2011

Lisätiedot

ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS

ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2011 Tapiola-ryhmä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola Tapiola Pankki Oy Tapiola Varainhoito Oy Kiinteistö-Tapiola Oy, konserni ENNAKKOTIETOJA

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöt 2008 19.11.2009

Vakuutusyhtiöt 2008 19.11.2009 1 (7) Julkaisija Finassivalvonta Tekijä Juhani Peltola Puhelin 010 8315538 juhani.peltola@finanssivalvonta.fi Julkaisun nimi Vakuutuyhtiöt 2008 Sisältö Tekstiosa ja taulukot Tiivistelmä Vahinko-, henki-,

Lisätiedot

AKTIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2012 Toimitusjohtajan katsaus

AKTIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2012 Toimitusjohtajan katsaus AKTIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2012 Toimitusjohtajan katsaus 2011 vaiheikas vuosi Aktialle Liikevoitto (milj. euroa) Osakekohtainen tulos laski 0,53 (0,83) euroon 77,9 Muuttumaton osinko 0,30 euroa/osake

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinat yhdentyvät kansalaisen uudet mahdollisuudet

Rahoitusmarkkinat yhdentyvät kansalaisen uudet mahdollisuudet Rahoitusmarkkinat yhdentyvät kansalaisen uudet mahdollisuudet Studia monetaria Suomen Pankin rahamuseossa 15.3.2005 Heikki Koskenkylä Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto 15.3.2005 RAHOITUSMARKKINOIDEN

Lisätiedot

4-6/2014: Vakaa kehitys

4-6/2014: Vakaa kehitys OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2015 4-6/2014: Vakaa kehitys Liikevoitto oli 19,7 (22,0) miljoonaa euroa. Palkkiotuotot netto kasvoivat 11 %; korkokate pysyi vakaana 24,3 (25,9) miljoonassa eurossa. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Miten rahoitan asunnon hankinnan ajankohtaista lainoituksesta

Miten rahoitan asunnon hankinnan ajankohtaista lainoituksesta Miten rahoitan asunnon hankinnan ajankohtaista lainoituksesta Asuntoreformiyhdistys r.y. seminaari 24.11.2009 Bottan juhlasali Kaija Erjanti, Finanssialan Keskusliitto Alustuksen teemat > Asuntorahoituksen

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI II/2015

PANKKIBAROMETRI II/2015 PANKKIBAROMETRI II/2015 15.6.2015 1 Pankkibarometri II/2015 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

Kuntatalous tilinpäätöslaskelmat

Kuntatalous tilinpäätöslaskelmat 1(5) 2016 Kuntatalous tilinpäätöslaskelmat TIEDONKERUUN SISÄLTÖ JA OHJEET 2(5) Sisältö 1. Kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöslaskelmat... 3 2. Kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöslaskelmat... 3 3.

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2008

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2008 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Sisällys sijoitustoimintaympäristö... 3 sijoitukset 31.12.2008 (käyvin arvoin)... 4 uudet sijoitukset 2008... 6 Sijoitustoiminnan tuottojen

Lisätiedot

OKO. I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät

OKO. I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät Yhtiökokous 31.3.2004 I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät Visio Asiakkaat Henkilöstö Sijoittajat Suomen vetovoimaisin

Lisätiedot

JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2017

JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2017 31.05.2017 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2017 Vakuutusvuosi 2016 Vakuutusvuosi 2016 Vakuutusyhtiöiden tuloskatsaus SISÄLTÖ Lyhyesti 4 Vakuutusmarkkinoiden yleinen kehitys 5 Yhtiöiden määrät ja tapahtumat vuoden

Lisätiedot

Vakuutussijoittaminen pähkinänkuoressa

Vakuutussijoittaminen pähkinänkuoressa Vakuutussijoittaminen pähkinänkuoressa Sijoitus-Invest 11. 12.11.2009 Merja Junnonen Tarjolla olevat tuotteet Eläkevakuutukset/säästö- ja sijoitusvakuutukset Sijoitussidonnaiset/laskuperustekorkoiset Yksilölliset

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain 105 :n sekä ulkomaisen luottoja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain 7 a ja 9 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry Hoitavatko yksityiset eläkesäätiöt sijoituksiaan toisin Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry // 2.4.2014 Pasi Strömberg Eläkesäätiöt ja eläkekassat Eläkesäätiö on yhden työnantajan

Lisätiedot

Aktia Pankki TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2015

Aktia Pankki TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2015 Aktia Pankki TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2015 10-12/2015: Kertaluonteiset kulut rasittivat tulosta Liikevoitto oli 11,1 (12,6) miljoonaa euroa. Palkkiotuotot netto olivat muuttumattomat 18,9 (18,9) miljoonaa euroa

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 30.6.2005

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 30.6.2005 LEHDISTÖTIEDOTE 3/2005 9.9.2005 1 (7) VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 30.6.2005 Vakuutuslaitosten yhteenlaskettu vakavaraisuus vahvistui selvästi vuoden ensimmäisellä

Lisätiedot

Kansainvälinen pankkimarkkinaraportti

Kansainvälinen pankkimarkkinaraportti 4.12.29 Suomalaiset pankit kestävät hyvin kansainvälisessä vertailussa FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Sisältö Haasteelliset pankkimarkkinat 2 Yhteiset pohjoismaiset pankit

Lisätiedot

SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-9/

SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-9/ SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2011 Erkka Valkila Osavuosikatsaus 1-9/2011 25.10.2011 1 Sisältö 1. Toimintaympäristö 2. Strategia 3. SATO 1-9/2011 4. Näkymät vuodelle 2011 Osavuosikatsaus 1-9/2011

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1)

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) 4060 N:o 1415 Liite 1 TULOSLASKELMA I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus

Lisätiedot

5.4.2011. Pankit Suomessa 2010. FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund

5.4.2011. Pankit Suomessa 2010. FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Tarja Kallonen SISÄLLYS Pankkitoiminnan vahva pohja... 1 Pankkimarkkinat ja jakeluverkko... 2 Suomessa toimivat pankit... 2 Henkilöstön

Lisätiedot

TYÖELÄKERAHASTOJEN SIJOITUSRAKENNE. 19.3.2012 Veikko Savela. I Sijoitusten kokonaismäärän kehitys

TYÖELÄKERAHASTOJEN SIJOITUSRAKENNE. 19.3.2012 Veikko Savela. I Sijoitusten kokonaismäärän kehitys 1 TYÖELÄKERAHASTOJEN SIJOITUSRAKENNE 19.3.2012 Veikko Savela I Sijoitusten kokonaismäärän kehitys Työeläkevakuuttajat TELAn jäsenyhteisöjen työeläkerahastojen sijoituskanta 31.12.2011 oli 136,3 mrd. euroa,

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI IV/2014

PANKKIBAROMETRI IV/2014 PANKKIBAROMETRI IV/2014 17.12.2014 1 Pankkibarometri IV/2014 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI II / 2009 30.6.2009

PANKKIBAROMETRI II / 2009 30.6.2009 II / 2009 PANKKIBAROMETRI II / 2009 Sisältö Sivu Yhteenveto 1 Kotitaloudet 2 Yritykset 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien käsitystä luotonannosta ja talletuksista.

Lisätiedot

ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS

ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2012 LähiTapiola-ryhmä LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola Pankki Oy Tapiola Varainhoito Oy LähiTapiola Kiinteistövarainhoito,

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä lyhyesti

OP-Pohjola-ryhmä lyhyesti OP-Pohjola-ryhmä lyhyesti OP-Pohjola-ryhmä on johtava finanssiryhmä Suomessa Yli 4,1 miljoonaa asiakasta Suomessa pankkiasiakkaita noin 3,3 miljoonaa Pohjolan vakuutusasiakkaita noin 1,8 miljoonaa pankki-

Lisätiedot

SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2011. Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-6/2011 5.8.2011 1

SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2011. Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-6/2011 5.8.2011 1 SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2011 Erkka Valkila Osavuosikatsaus 1-6/2011 5.8.2011 1 Sisältö 1. Toimintaympäristö 2. Strategia 3. SATO 1-6/2011 4. Näkymät vuodelle 2011 Osavuosikatsaus 1-6/2011 5.8.2011

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI III/2013

PANKKIBAROMETRI III/2013 PANKKIBAROMETRI III/2013 19.9.2013 1 Pankkibarometri III/2013 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

OP Pohjola ryhmän Q taustamateriaali

OP Pohjola ryhmän Q taustamateriaali OP Pohjola ryhmän Q1 2011 taustamateriaali OP-Pohjola-ryhmä Tulos Vuosineljännes Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym 5-vuotistarkastelu Sisällysluettelo OP Pohjola ryhmä n

Lisätiedot

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Julkaisuvapaa 29.2.2008 klo 14.30 Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi Liikevoitto 9,5 miljoonaa euroa (4,8 milj. ), lainakanta 486,7 miljoonaa

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS 30.9.2007

VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS 30.9.2007 LEHDISTÖTIEDOTE 8/2007 13.12.2007 1 (6) VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS 30.9.2007 Vakuutusyhtiöiden vakavaraisuus kasvoi tammi-syyskuussa. Syyskuun jälkeen yhtiöiden vakavaraisuuden voidaan arvioida heikentyneen

Lisätiedot

OP-Pohjola. OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014

OP-Pohjola. OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 Sisällysluettelo OP-Pohjola-ryhmä Tulos Vuosineljännes Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym 5-vuotistarkastelu OP-Pohjola-ryhmä

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 31.12.2004

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 31.12.2004 TIEDOTE Lehdistötiedote 9.3.2005 1/2005 VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 31.12.2004 Vakuutusyhtiöitä ja -yhdistyksiä koskevat toimintapääomavaatimukset muuttuivat 31.12.2004.

Lisätiedot

ONKO FINANSSI-KRIISI JO OHI? Piia-Noora Kauppi Keski-Uudenmaan Elinkeinoseminaari 28.10.2014

ONKO FINANSSI-KRIISI JO OHI? Piia-Noora Kauppi Keski-Uudenmaan Elinkeinoseminaari 28.10.2014 ONKO FINANSSI-KRIISI JO OHI? Piia-Noora Kauppi Keski-Uudenmaan Elinkeinoseminaari 28.10.2014 1 2 KAIKKI SUOMALAISET OVAT FINANSSIALAN ASIAKKAITA FINANSSIALAN KESKUSLIITTO Rakennamme jäsenillemme toimintaympäristöä,

Lisätiedot

Pitkäaikaissäästäminen Finanssivalvonnan näkökulmasta

Pitkäaikaissäästäminen Finanssivalvonnan näkökulmasta Pitkäaikaissäästäminen Finanssivalvonnan näkökulmasta Vero 2010 -tapahtuma 10. 11.3.2010 Päivi Turunen Esityksen sisältö Mikä Finanssivalvonta on ja mitä se tekee? Mikä on Finanssivalvonnan rooli pitkäaikaissäästämisessä?

Lisätiedot

II. SIJOITUSTEN JAKAUTUMINEN ERI TYÖELÄKEYHTEISÖTYYPPIEN KESKEN

II. SIJOITUSTEN JAKAUTUMINEN ERI TYÖELÄKEYHTEISÖTYYPPIEN KESKEN 1 TYÖELÄKERAHASTOJEN SIJOITUSRAKENNE 31.12.2008 11.2.2009 Veikko Savela I. SIJOITUSTEN KOKONAISMÄÄRÄN KEHITYS Työeläkevakuuttajat TELAn jäsenyhteisöjen työeläkerahastojen sijoituskanta 31.12.2008 oli 105,1

Lisätiedot