Pankit Suomessa FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "5.5.2008. Pankit Suomessa 2007. FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund"

Transkriptio

1 27 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund

2 Sisältö Sivu 1. Keskeistä pankkitoiminnassa vuonna Pankkirakenteiden kehitys Pankkiverkoston laajuus Pankkitoimialalle uusia tulijoita Pankkialan henkilöstötarve kasvussa Pankkien palvelut Luottojen kysyntä jatkui vilkkaana Asuntolainoissa huomio maksukykyyn Rahoitusyhtiötuotteiden kysyntä kasvoi Talletuskasvu loppuvuodesta tuntuvaan nousuun Pääomia nostettiin rahastoista Sijoitussidonnaiset vakuutukset ovat suosituimpia Maksuliikenne on eurooppalaistunut Pankkien tulokset Liikevoitto kasvoi Pankkisektorin vakavaraisuus ja kannattavuus Luottokanta säilyi terveenä Näkymät vuodelle LIITE Tulos- ja tasetiedot 26 ja 27 Tekstin on kirjoittanut Tarja Kallonen (p ) ja kuvat tehnyt Johanna Nieminen (p ) Finanssialan Keskusliitosta. Lähteinä on käytetty pankkien vuosikertomuksia, Suomen Pankin, Rahoitustarkastuksen ja Tilastokeskuksen tilastoja. Julkaisu on Finanssialan Keskusliiton kotisivulla

3 1. Keskeistä pankkitoiminnassa vuonna 27 Vuosi 27 oli finanssimarkkinoilla kaksijakoinen. Alkuvuoden korkeasuhdanne ja voimakas kasvu pitivät pankki- ja vakuutustuotteiden kysynnän erittäin vilkkaana ensimmäisen vuosipuoliskon ajan. Kesän loppupuolella Yhdysvaltojen asuntolainakriisi heijastui kansainvälisille rahoitusmarkkinoille lisäten epävarmuutta. Tilanne jatkui epävakaana myös vuoden 28 alkupuolella. Markkinahäiriö vaikutti vuonna 27 pankkien velkakirjojen riskimarginaaleihin ja siten pankkikonsernien varainhankintaan. Suomessa häiriö näkyi lähinnä lyhyiden markkinakorkojen nousuna ja epävarmuutena osakemarkkinoilla. Markkinamyllerryksen vaikutukset kotimaiseen pankkitoimintaan olivat toistaiseksi vähäiset ja pankkitoiminta jatkui kannattavana myös vuoden 27 aikana. Kotitalouksien ja yritysten hyvä taloudellinen tilanne piti asunto- ja muiden rahoitustuotteiden sekä erilaisten sijoitus- ja vakuutuspalveluiden kysynnän korkealla tasolla. Luottojen kysyntä jatkui vuoden 27 aikana vilkkaampana kuin euroalueella keskimäärin. Rahalaitosten myöntämiä asuntoluottoja oli vuoden lopussa 12 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Luotonannon kasvu ja koron nousu kasvattivat pankkikonsernien korkokatetta. Talletukset etenkin pankkien sijoitustileillä kasvoivat vuoden loppupuolella vahvasti. Talletukset yhteensä kasvoivat 13 prosenttia ja vakuutussäästöjen määrä lisääntyi 4 prosenttia. Sijoitusrahastojen pääomat kasvoivat loppuvuoden heikosta kehityksestä huolimatta viime vuonna yhteensä 8 prosenttia. Pankkien henkilöstön määrä kasvoi ja kasvu oli tuntuva lähes kaikissa pankkiryhmissä. Henkilöstön määrän kasvun lisäksi pankkien kustannuksia nostivat palkkatason nousu sekä yritysjärjestelyistä aiheutuneet kertaluonteiset kustannukset. Useita vuosia kestäneestä luotonannon kasvusta huolimatta luottokanta on säilynyt terveenä. Ongelmaluottojen määrä oli pieni ja arvonalentumistappioita kirjattiin vuoden 27 aikana vähän. Lähiaikojen toimintaympäristöön ja taloudelliseen tilanteeseen liittyy useita epävarmuustekijöitä ja epävakautta. Pankkien vakavaraisuus on kuitenkin edelleen hyvällä tasolla. Lisäksi viime vuosien aikana saavutettu hyvä kannattavuustaso ja toiminnan tehokkuus luovat vahvan pohjan tuleville vuosille. 2

4 2. Pankkirakenteiden kehitys Pankkien toiminta on laajentunut ja monimuotoistunut. Pankkirakenteet ovat eläneet ja uusia liiketoimintamuotoja on kehitetty. Suuretkaan muutokset eivät ole vaikuttaneet merkittävästi pankkien lukumäärään. 2.1 Pankkiverkoston laajuus Suomessa pankkien lukumäärä on kansainvälisesti verrattuna korkea. Tämä johtuu OP-Pohjola-ryhmän, säästöpankkien ja paikallisosuuspankkien suuresta määrästä. Vuoden 27 aikana pankkien lukumäärässä ei tapahtunut merkittäviä muutoksia. Muutamia osuus- ja säästöpankkeja fuusioitui, ja muutamia uusia pankkeja ja ulkomaisten pankkien tytäryhtiöitä perustettiin. Suomessa oli vuoden 27 lopussa yhteensä 338 pankkia, joista 323 oli kotimaisia pankkeja. Talletuksia vastaanottavia ulkomaisten luottolaitosten sivukonttoreita oli 15: - 13 liikepankkia OP-Pohjola-ryhmän jäsenosuuspankkia - 42 paikallisosuuspankkia - 39 säästöpankkia sekä - 15 talletuksia vastaanottavaa ulkomaisten luottolaitosten sivukonttoria. Pankeilla oli yhteensä konttoria Suomessa vuoden 27 lopussa. Konttoreiden määrät supistuivat OP-Pohjola-ryhmässä, Nordeassa ja Sammossa, sen sijaan säästöpankeilla ja Aktialla konttoriverkosto kasvoi. 3

5 Suomessa toimivat pankkikonsernit Tase Pankit milj. euroa Suomalaiset pankit / pankkikonsernit Henkilöstö (konserni) Konttorit (talletuspankki) Nordea Pankki Suomi -konserni OP-Pohjola-ryhmä Sampo Pankki *) Säästöpankit Aktia Paikallisosuuspankit Ålandsbanken Evli Pankki Tapiola Pankki eq Pankki SEB Gyllenberg Private Bank Suomen AsuntoHypoPankki S-Pankki Oy Glitnir Pankki Yhteensä Suomessa toimivat ulkomaiset pankit / pankkikonsernit Danske Bank **) Skandinaviska Enskilda Banken Handelsbanken DnB NOR Bank Swedbank Carnegie AB Citibank Deutsche Bank Kaupthing Bank hf., Suomen sivuliike Calyon Bank DnB NORD ABN AMRO Bank N.V., Helsinki Branch 1 1 EFG Investment Bank AB filial i Finland 1 1 The Royal Bank of Scotland public limited company, filial i Finland 1 1 Forex Bank 1 1 Yhteensä Pankit yhteensä *) Sampo Pankin luvut sisältävät pankkiliiketoiminnan Suomessa **) Sampo Pankki kuuluu Danske Bank Groupiin 4

6 2.2 Pankkitoimialalle uusia toimijoita Suuria finanssialan rakennejärjestelyjä ei vuoden 27 aikana tehty, sen sijaan aikaisempina vuosina tehtyjen järjestelyjen käytännön toteuttaminen jatkui. Ulkomaisen omistuksen osuus on kasvanut ja on jo selkeästi yli puolet kaikessa rahoitustoiminnassa. Kot imaiset vähit t äismaksut (PMJ) Kot imaiset TARGET-maksut Pörssikauppojen lukumäärä Ulkomaisen ja kotimaisen omistuksen osuus suomalaisessa rahoitustoiminnnassa Taseen loppusumma Tallet ukset Asunt olainat Koko lainakant a Rahastoliiket oimint a Lähteet: Pankkien osavuosikatsaukset, Rahoitustarkastus, APK ja Suomen Pankki Ulkomainen omistus Kotimainen omistus % 2 % 4 % 6 % 8 % 1 % Vuonna 26 tehdyn kaupan seurauksena Sampo Pankki konserni siirtyi Sampo konsernista tanskalaisen Danske Bankin tytäryhtiöksi helmikuusta 27 alkaen. Yhdistyminen näkyi vuoden aikana myös siten, että Mandatumista tuli osa Danske Capitalia ja Danske Marketsia. Muutos jatkuu edelleen ja Sampo Pankkina toimiva tytäryhtiö muutetaan sivukonttoriksi vuoden 28 aikana. Nordea jatkaa konsernin juridisen rakenteen yksinkertaistamista. Pohjoismaisten pankkien osalta tavoitteena on muodostaa eurooppayhtiö. Nordea on aloittanut talletussuojajärjestelmän kehittämiseen liittyvän yhteistyön Pohjoismaisten lainsäätäjien ja valvontaviranomaisten kanssa. Rakennemuutos OP-Pohjolassa jatkui. Henkivakuutusyhtiö Pohjola sulautui OP-Henkivakuutukseen vuoden alussa. Syyskuussa OP-ryhmä muutti nimensä OP-Pohjola-ryhmäksi ja OKO Pankki Oyj:n uudeksi nimeksi tuli Pohjola Pankki Oy. Ryhmän sisällä jäsenpankkien yhdistyminen jatkui, kun Pyhännän (Oulu), Miettilän (Simpele), Ruhtinaansalmen (Suomussalmi) ja Kylmäkosken (Akaa) Osuuspankit sulautuivat, suluissa mainittu vastaanottava pankki. Säästöpankeissa tapahtui muutama yhdistyminen. Houtskärs Sparbank ja Saaristosäästöpankki Oy yhdistyivät vuoden 27 lopussa. Myös Hauhon ja Rengon säästöpankit päättivät yhdistyä ja perustivat uuden osakeyhtiömuotoisen säästöpankin, yhdistyminen toteutuu vuoden 29 aikana. Lisäksi Padasjoen säästöpankki muutti nimensä Helmi Säästöpankki Oy:ksi. 5

7 Säästöpankkien ja Lähivakuutus-ryhmän kanssa perustettu henkivakuutusosakeyhtiö Duo aloitti toimintansa huhtikuussa 27. Lisäksi säästöpankeilla on arvopaperivälitystä koskeva yhteistyösopimus Glitnir Pankki Oy:n kanssa. Islantilaispankit rantautuivat Suomen pankkimarkkinoille. Glitnir Banki hf hankki FIM Group Oyj:n osakekannan maaliskuussa ja pankki aloitti toimintansa Suomessa lokakuussa 27. Glitnirin Suomen toimintojen Helsingissä sijaitsevan pääkonttorin lisäksi pankilla on paikalliskonttorit Espoossa, Jyväskylässä, Kuopiossa, Lahdessa, Oulussa, Riihimäellä, Tampereella, Turussa sekä Vaasassa. Islantilainen Straumur-Burdaras Investment Bank osti toukokuussa 27 enemmistön suomalaisen eq Oyj:n osakekannasta. Vuonna 26 toimintansa Suomessa aloittanut islantilainen Kaupthing Bank siirsi pankkitoiminnot vuoden lopussa Suomen sivuliikkeeseensä ja toiminnot jatkuvat Kaupthing Bank h.f. sivuliikkeenä. Henkivakuutusten myynnistä on tullut yhä kiinteämpi osa pankkikonsernien toimintaa samalla kun säästö- ja henkivakuutustuotteista on tullut vaihtoehto säästämis- ja sijoitustuotteille. Muutokset näkyivät myös pankkikonsernien rakenteissa. Aktian tekemä kauppa henkivakuutusyhtiö Veritaksen osakkeista toteutui tammikuun 27 alussa. Saman vuoden huhtikuussa Säästöpankkien ja Lähivakuutus-ryhmän perustama henkivakuutusyhtiö Duo aloitti toimintansa. Toimialojen liukumat näkyvät finanssialalla. SOK:n tytäryhtiö S-pankki sai toimiluvan helmikuussa 26 ja pankkitoimintansa S-pankki aloitti lokakuussa 27. S-Pankin toiminta käynnistyi asiakasomistajien säästövarojen siirrolla pankin talletuksiksi. Pankin palvelupisteitä on ryhmän kaupoissa, ravintoloissa ja hotelleissa. 6

8 2.3 Pankkialan henkilöstötarve kasvussa Pankkiala, kuten monet muutkin palvelualat Suomessa, tarvitsee lisää työntekijöitä. Viimeisimmän kymmenen vuoden aikana henkilöstön määrä pankeissa on säilynyt lähes ennallaan, viime vuosien aikana henkilöstön määrä on jopa kasvanut. kpl Talletuspankkien henkilöstö ja konttorit 1 henkilöä Konttorit (vasen asteikko) Lähde: Pankkien vuosikertomukset, pankit Talletuspankkien henkilöstö (oikea asteikko) Pankkialan henkilöstön keski-ikä on korkea, sillä pankkikriisin jälkeen uusia henkilöitä ei palkattu alalle juuri lainkaan. Pankkialan työvoimatarve lisääntyy lähivuosina, kun alalta siirtyy eläkkeelle merkittävä määrä työntekijöitä. Pankkikonserneissa oli vuoden lopussa töissä yhteensä henkilöä, laskennallinen nettolisäys edellisvuodesta oli 356 henkilöä. Todellinen vuosikasvu oli täätä suurempi kun otetaan huomioon Sampo Pankin järjestelyt. Myös konserneihin kuuluvissa talletuspankeissa henkilöstön määrä kasvoi. Henkilökunnan kasvun syynä on ollut lähinnä toiminnan kasvu sekä laajentuminen. Myös tehtävien monipuolistuminen ja haasteellisuus ovat lisänneet koulutetun työvoiman tarvetta. Tulevien vuosien rekrytointitarve liittyy oleellisesti myynti- ja asiantuntijatehtäviin. Vuoden 27 aikana lähes kaikkien pankkien henkilöstömäärä kasvoi. Sampo Pankin osalta henkilöstömäärän väheneminen johtui siitä, että edellisinä vuosina Sampo Pankin lukuihin on laskettu myös Baltian toimipaikoissa työskennelleet henkilöt. Sampo Pankki -kaupan yhteydessä konsernirakennetta muutettiin siten, että pankin Baltiassa toimivat tytäryhtiöt siirtyivät Danske Bankille. Sampo Pankin henkilöstömäärään vaikutti myös se, että osa Sampo Pankin henkilöstöstä siirtyi Helsingissä toimivan Danske Bankin konttoriin. Ulkomaisten pankkien sivukonttoreiden henkilöstön määrä kasvoi 25 prosentilla ja oli vuoden 27 lopussa 1 39 henkilöä. Ulkomaisten pankkien sivukonttoreista suurin on Handelsbanken, henkilöstöä 689. Toimipaikkojen määrä kasvoi 45 kappaleeseen. 7

9 3. Pankkien palvelut Pankit myöntävät luottoja, vastaanottavat talletuksia ja huolehtivat asiakkaiden maksuliikenteestä. Pankkien perustoiminnot ja asiakkaiden pankkipalvelutarpeet ovat pysyneet samoina pitkään, mutta erityisesti jakelukanavat ovat kehittyneet. Pankkien tarjoamat palvelut ovat vuosien myötä myös kehittyneet ja monipuolistuneet yhä enemmän erilaisten asiakkaiden erilaisia tarpeita vastaaviksi. Seuraavassa lyhyet katsaukset eri toimintoihin ja vuoden 27 tapahtumiin pankkimarkkinoilla. 3.1 Luottojen kysyntä jatkui vilkkaana Luottojen kysyntä jatkui vilkkaana myös vuoden 27 aikana. Rahalaitosten luotonanto kasvoi 12,7 prosenttia, ja vuoden lopussa luottokanta oli yhteensä 148 miljardia euroa. Suomen rahalaitosten luotonanto on kasvanut usean vuoden ajan nopeammin kuin euroalueella keskimäärin. Rahalaitosten myöntämien euromääräisten lainojen kannan vuosikasvu % Kotitalouslainat Lähde: Suomen Pankki Yrityslainat Koko luotonannon kasvu vuonna 27 oli ripeämpää kuin edellisvuonna johtuen etenkin yritysluottojen vahvasta kasvusta vuoden viimeisinä kuukausina. Yritysten lainanototon kasvu johtuu yritysten kasvaneista investoinneista, yrityskaupoista, sukupolven vaihdoksista ja mahdollisesti myös varautumisesta suoraan markkinoilta hankittavan velkarahoituksen saatavuuden vaikeutumiseen. Kotitalouksien lainanotto kasvoi vuonna 27 yli 11 prosenttia edellisvuodesta. Kasvu oli reipasta, vaikka selkeästi maltillisempaa kuin useana aikaisempana vuonna. Kasvu oli nopeinta asuntoluotoissa kuten edellisinä vuosinakin. Kulutusluottojen kysyntä hidastui hieman edellisvuodesta ja opintolainojen määrä on säilynyt useiden viime vuosien ajan ennallaan. 8

10 Luotonannon kasvuun vaikuttivat hyvä yleinen taloudellinen tilanne ja työllisyysnäkymät sekä kuluttajien vahva usko oman talouden hyvään kehitykseen. Luottokannan kasvuun vaikuttivat myös keskimääräisen lainakoon kasvu ja pidentyneet laina-ajat. Kohonnut korkotaso ei hillinnyt merkittävästi lainanottajia. Lisäksi kapeat asiakasmarginaalit ylläpitivät asiakkaiden kiinnostusta lainojen nostoon. Korot ovat nousseet tasaiseen tahtiin jo yli kahden vuoden ajan. Vuoden 27 lopulla korkojen nousu tasaantui. Rahoitusmarkkinakriisi vaikutti etenkin lyhyiden korkojen heilahteluihin vuoden viimeisinä kuukausina. Euromääräisen luottokannan keskikorko nousi vuoden aikana,8 prosenttiyksikköä ja oli vuoden lopussa 5,29 prosenttia. Pankkien omat viitekorot seuraavat viiveellä euriborkorkojen muutoksia ja näiden korkojen suosio on kasvanut sitä mukaa, kun euriborkorko on noussut primekorkoja nopeammin. Vuoden 27 aikana pankkien viitekorkoihin sidottu lainakanta kasvoi edellisvuodesta yli 3 prosenttia. Kiinteäkorkoisten luottojen määrä kasvoi hieman, mutta on määrältään säilynyt melko pienenä. 3.2 Asuntolainoissa huomio maksukykyyn Loppuvuonna USA:sta alkanut rahoitusmarkkinoiden myllerrys lisäsi epävarmuutta ja vaikutti osaltaan Suomen asuntomarkkinoihin ja vaikuttaa varmaan vielä lähivuosienkin aikana. Osakemarkkinoiden epävarmuus ei kuitenkaan heikentänyt kotitalouksien tulevaisuuden uskoa. Hyvä työllisyyskehitys, nimellispalkkojen korotus sekä halu panostaa hyvään asumiseen olivat niitä vahvoja tekijöitä, jotka vaikuttivat asuntolainojen kysyntään. Asuntoluottojen määrä kasvoi vuoden 27 aikana 12,4 prosenttia. Kotitalouksien pankeista nostamat uudet asuntoluotot milj. euroa % Lähde: Suomen Pankki Uudet asuntoluotot Keskikorko 9

11 Asuntolainojen kasvu jatkui hieman nopeampana kuin muiden luottojen kasvu, mutta hitaampana kuin aikaisempina vuosina. Rahalaitosten asuntoluottokanta oli vuoden lopussa 62,2 miljardia euroa, joka on 42 prosenttia rahalaitosten kaikista luotoista. Asuntolainakannan kasvuun ovat vaikuttaneet luotonkysynnän lisäksi euromääräisesti suuremmat luotot ja pidemmät laina-ajat. Kotitalouksien asuntolainojen keskimääräinen laina-aika on noussut 18 vuoteen, kun se yhdeksän vuotta aikaisemmin oli 11 vuotta. Keskimääräisen jäljellä olevan asuntolainan määrä on noussut 65 2 euroon. Tähän ovat vaikuttaneet asuntojen hintojen nousu ja että asiakkaat ovat voineet ottaa kerralla suurempia asuntolainoja pidentämällä lainan takaisinmaksuaikaa. Pankit ovat kiinnittäneet huomiota yhä enemmän asuntolainoihin liittyviin riskeihin, vaikka niistä syntyneitä luottotappioita on tähän mennessä kertynyt vähän. Luottoja myöntäessään pankit varmistavat ensisijaisesti luotonsaajien lainanhoitokyvyn, jotta korkojen noustessa tai muiden yllättävien menojen varalle jää riittävästi joustoa maksukykyyn. Asunnonvaihtotilanteissa ensisijaisena ohjeena on ollut entisen asunnon myynti ennen uuden hankintaa. 3.3 Rahoitusyhtiötuotteiden kysyntä kasvoi Finanssialan Keskusliiton jäseninä ovat seuraavat rahoitusyhtiötoimintaa harjoittavat yhtiöt: Handelsbanken Rahoitus Oyj, Nordea Rahoitus Suomi Oy, Pohjola Pankki Oyj, Sampo Pankki Oyj ja SEB-Leasing Oy. Suomessa toimii muitakin rahoitus- ja korttiyhtiöitä kuin edellä mainitut FK:n jäsenyhtiöt, mutta niiden toiminnasta ole saatavissa yhteenlaskettua tilastotietoa. milj. euroa Rahoitusyhtiöiden luottokannat *) Osamaksusopimusten rahoitus Leasingsopimukset Autojen leasingrahoitus Investointirahoitus Laskusaatavien rahoitus Kulutusluotot *) sis. FK:n jäsenet 1

12 Rahoitusyhtiöiden yhteenlaskettu luottokanta kasvoi vuoden aikana lähes 9,5 prosenttia ja oli vuoden lopussa 11,5 miljardia euroa. Rahoitusyhtiöiden uusi luotonanto kasvoi vuonna 27 merkittävästi henkilöautojen ja kuljetuskaluston leasingrahoituksessa. Lisäksi yritysten investointihalukkuus näkyi ATK- ja muiden konttorilaitteiden leasingrahoituksen kasvuna. Rahoitusyhtiöiden kulutusluotot kasvoivat vuonna 27 noin 14 prosenttia. Tyypillisiä rahoitusyhtiöiden kulutusluottoja ovat korttisidonnaiset tililuotot sekä vakuudettomat kertaluotot. Myös kuluttajille myönnetyt osamaksurahoitukset kasvoivat edellisvuodesta. Autoverouudistus tulee todennäköisesti lisäämään vuoden 28 aikana uusien autojen osamaksurahoitusta. 3.4 Talletuskasvu loppuvuodesta tuntuvaan nousuun Kohonneet markkinakorot ja osakemarkkinoiden epävarmuus lisäsivät talletusten houkuttelevuutta sijoituskohteena. Talletuspankkien kilpailu säästämis- ja talletusmarkkinoilla kiristyi. Toimialalle tulleet uudet kilpailijat toivat markkinoille talletuskorkotarjouksia lisäten kilpailua talletusmarkkinoilla mrd. euroa Euromääräiset luotot ja talletukset *) Euromääräiset luotot Lähde: Suomen Pankki Euromääräiset talletukset *) muutos tilastoinnissa Talletuksia oli pankeissa vuoden 27 lopussa yhteensä 99,8 miljardia euroa. Vuoden lopussa 12 kuukauden talletuskasvu oli peräti 13,2 prosenttia. Kasvu oli hyvää koko vuoden, mutta kiihtyi loppuvuotta kohden. Vuoden 28 alkukuukausina talletusten vuosikasvu on noussut jo lähelle 2 prosenttia. Yritysten tekemien talletusten vuosikasvu oli erittäin vahvaa, peräti 25,8 prosenttia edellisvuodesta. Talletustilit tarjosivat hyvätuottoisen ja riskittömän sijoitusvaihtoehdon, joten yritykset siirsivät käyttöpääomiaan lyhyen koron rahastoista talletustileille. Lisäksi yritykset nostivat loppuvuoden aikana luottoja ja ilmeisesti siirsivät niitä talletustileille varautuen tuleviin investointeihin. 11

13 Talletustilit tarjosivat kotitalouksille kilpailukykyisen sijoitusvaihtoehdon. Kotitalouksien talletukset kasvoivat joulukuun aikana peräti 1,6 miljardia euroa mrd. euroa Suomen rahalaitoksiin Sijoitusrahastojen rahastoarvo euroalueelta tehnyt talletukset Lähteet: Suomen Pankki, Tilastokeskus, FK Säästäminen ja sijoittaminen Henkivakuutuksen vakuutussäästöt (yritykset, yksityiset) Talletuksista 69 prosenttia on kotitalouksien säästöjä. Yritysten osuus talletuksista nousi yli 22 prosenttiin, julkisyhteisöjen sekä rahoitus- ja vakuutuslaitoksien osuus talletuskannasta oli vuoden lopussa 9 prosenttia. Pankkien talletusten keskikorko nousi vuoden 27 aikana ja oli vuoden lopussa 2,6 prosenttia. Talletukset määräaikaistileillä kasvoivat eniten, näille tileille maksettiin korkoa 4,2 prosenttia. Kiinteäkorkoisten talletusten osuus on edelleen yli puolet koko talletuskannasta. Määräaikaisja sijoitustileillä käytetään eniten kiinteitä korkoja. Talletusten luottoja ripeämpi kasvu vuoden 28 alkukuukausina on pienentänyt pankkien antolainausenemmyyttä. Pankit ovat hankkineet talletusten lisäksi rahoitusta lähinnä kansainvälisiltä pääomamarkkinoilta. Rahoitusmarkkinakriisin johdosta rahoituksen saatavuus on hankaloitunut ja hinta noussut. Tällöin vakaan kotimaisen talletusvarainhankinnan merkitys korostuu pankkien liiketoiminnassa. 12

14 3.5 Pääomia nostettiin rahastoista Vuoden 27 kaksijakoisuus näkyi erityisen hyvin arvopaperimarkkinoilla ja sijoitusrahastojen pääomien kehityksessä. Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana osakemarkkinoiden suotuisa kehitys suosi rahastosijoittamista ja sijoitukset rahastoihin kasvoivat voimakkaasti. Kesäkuun 27 rahastosijoituksien pääomien määrä nousi uuteen ennätykseen, 12 kuukauden kasvu oli 34,2 prosenttia ja pääomia oli yhteensä yli 7 miljardia euroa. mrd. euroa 8 Suomalaisten sijoitusrahastojen rahastopääoma /5 3/5 5/5 7/5 9/5 11/5 1/6 3/6 5/6 7/6 9/6 11/6 1/7 3/7 5/7 7/7 9/7 11/7 1/8 Osakerahastot Yhdistelmärahastot Pitkän koron rahastot Lähde: Suomen Sijoitusrahastoyhdistys Lyhyen koron rahastot Muut rahastot Vuoden loppupuoliskolla rahastoyhtiöiden pääomia nostettiin, mutta alkuvuoden hyvän kasvun johdosta vuosikasvuksi tuli silti 8,1 prosenttia. Alkuvuoden 28 aikana sijoitusrahastojen pääomat vähenivät edelleen, kahdessa kuukaudessa pääomien arvo aleni 4,6 miljardilla eurolla. Yritysten osuus rahastosijoituksista on 73 prosenttia ja yksityishenkilöiden osuus noin 27 prosenttia. Rahastopääoman jakautuminen yksityisten henkilöiden ja yhteisöjen välillä on jo usean vuoden ajan pysytellyt melko vakaana, tosin yksityishenkilöiden osuus on supistunut hieman. Sijoituspalveluyritysten liikevoitto vuonna 27 oli 121 miljoonaa euroa. Sijoituspalveluja voivat tarjota kotimaiset luottolaitokset, sijoituspalveluyritykset tai omaisuudenhoitoa harjoittavat rahastoyhtiöt. Kotimaisia sijoituspalveluyrityksiä oli yhteensä 37 ja lisäksi sijoituspalveluja tarjosi kolme Suomessa toimivan ulkomaisen luottolaitoksen sivukonttoria. 13

15 3.6 Sijoitussidonnaiset vakuutukset suosituimpia Suomen väestö ikääntyy, ja tavoitteena on ollut löytää yhteisesti hyväksytty malli, jolla kansalaiset voisivat säästää nykyistä enemmän omaa eläkettään. Henkivakuutustuotteesta on tullut monille asiakkaille vaihtoehtoinen säästämismuoto rahastojen ja suorien osakeomistusten rinnalle. Henkivakuutuksen vakuutussäästöistä lasketut markkinaosuudet 12/27 Veritas+Liv-Alandia 2,7 % Skandia 3,5 % Tapiola-yhtiöt 7,6 % Henki-Fennia 2,4 % Handelsbanken Liv,2 % Nordea 25,9 % Suomi 14,7 % OP-Henkivakuutus 19,9 % Kaleva 2,2 % Henki-Sampo 2,8 % Henkivakuutusyhtiö kuuluu lähes jokaiseen pankkikonserniin. Suurimmat henkivakuutusyhtiöt vakuutussäästöjen perusteella laskettuna ovat Nordea Henkivakuutus Suomi Oy, OP-Henkivakuutus Oy ja Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sampo. Näiden kolmen yhteenlaskettu markkinaosuus oli vuoden 27 lopussa yhteensä 67 prosenttia. Henkivakuutussäästöjä oli vuoden 27 lopussa yhteensä 3,2 miljardia euroa. Erityisesti sijoitussidonnaisen säästöhenkivakuutuksen maksutulo on kasvanut vahvasti aikaisempina vuosina. Vuonna 27 henkivakuutussäästöjen määrä kasvoi neljä prosenttia, kasvu oli suurinta sijoitussidonnaisissa säästöhenkivakuutuksissa ja yksilöllisissä eläkevakuutuksissa. Henkivakuutusyhtiöiden maksutulo supistui edellisvuodesta 8,4 prosenttia. Lasku johtuu siitä, että vakuutussäästämisen markkinat ovat nyt vaiheessa, jossa uusmyynnin painopiste on siirtynyt yhä enemmän kertamaksuisista säästöhenkivakuutuksista jatkuvamaksuisiin eläkevakuutuksiin. Maksutuloa henkivakuutusyhtiöille kertyi kaikkiaan 2,8 miljardia euroa. 14

16 3.7 Maksuliikenne on eurooppalaistunut Yhtenäinen euromaksualue SEPA käynnistyi Suomessa tammikuussa 28. Alussa käytössä ovat tilisiirrot ja kortit ja vuonna 29 otetaan käyttöön myös suoraveloitukset. Käytännössä muutos merkitsee 31 kansallisen maksujärjestelmän korvautumista uudella, yhtenäisin säännöin ja standardein toimivalla maksujärjestelmällä. milj. kpl Maksuliikenteen kasvu tietotekniikan avulla Konekieliset tapahtumat Manuaaliset tapahtumat Suomalaisen maksuliikenteen konekielisyysaste on erittäin korkea, 96 prosenttia. Yritysten sekä kotien tietoyhteydet, kauppojen maksupäätteet sekä korttien käyttäminen ostosten maksamisessa ovat vähentäneet selkeästi laskujen maksua konttoreissa. Pankkiasiointi on keskittymässä yhä enenevässä määrin verkkoon. Kotitalouksien ja yritysten verkkopalvelusopimusten määrä oli vuoden lopussa 4,2 miljoonaa kpl. Sähköinen laskutus yritysten verkkolaskun ja kuluttajan e-laskun muodossa tulee edelleen lisääntymään lähivuosien aikana. OP-Pohjola-ryhmän, Nordea Pankki Suomen ja Sampo Pankki Oyj:n yhdessä omistamalla Automatia Pankkiautomaatit Oy:llä oli vuoden lopussa yhteensä Otto-käteisautomaattia. Kaikki Suomessa toimivat täyden palvelun pankit ovat Automatian asiakkaita. Kilpailu käteisautomaateilla kasvaa kun Otto-automaatit saavat rinnalleen Cash- ja Annaautomaatteja. Sanoma WSOY:n tytäryhtiö Rautakirjan Cash -autotomaateista ja Suomen Käteisnostot Oy:n Anna-automaateista voi nostaa joko Visa Electronilla tai luottokorteilla. 15

17 4. Pankkien tulokset Pankkien liikevoitto vuonna 27 oli parempi kuin koskaan aikaisemmin. Pankkien tulokset, liiketoiminnan kasvu ja tunnusluvut kehittyivät myönteisesti vuoden aikana. Hyvään tuloskehitykseen vaikuttivat hyvä yleinen taloustilanne ja luottojen kasvu. Talletuspankkien liikevoitto 4 milj. euroa Lähde: Tilastokeskus 4.1 Liikevoitto kasvoi Vuoden 27 jälkipuoliskolla alkanut rahoitusmarkkinoiden kriisi ei näkynyt Suomessa toimivien pankkien tuloksissa. Yhdysvaltain isoimmat investointipankit kirjasivat ensimmäisinä suurimmat tappiokirjaukset ja loppuvuodesta myös suuret kansainväliset pankkikonsernit kertoivat merkittävistä tappiokirjauksista. Koko kriisin lopullisia vaikutuksia on vaikea vielä arvioida, sillä tappiot näkyvät tulevien vuosien tilinpäätöksissä milj. euroa Suomalaisten pankkikonsernien liikevoitto Nordea Pankki Suomi Sampo Pankki *) Säästöpankit (pl. Aktia) Aktia OP-Pohjolaryhmä Paikallisosuuspankit Ålandsbanken Lähde: Pankkien vuosikertomukset *) Pankkiliiketoiminta 16

18 Suomessa toimivien pohjoismaisten pankkikonsernien liikevoitto milj. euroa Nordea Danske Bank Lähde: Pankkien vuosikertomukset Handelsbanken DnB NOR SEB Sw edbank Yhdysvaltain asuntoluottomarkkinoihin liittynyt subprime-kriisi heijastui voimakkaasti korkoja osakemarkkinoille. Suomalaisille laina-asiakkaille rahoitusmarkkinoiden rauhattomuus näkyi euriborkorkojen nousuna. Suomessa toimiville pankeille rahoituskriisi puolestaan näkyi varainhankinnan kustannusten kasvuna. Korkokatteen kasvuun vaikutti euriborkorkojen nousun välittyminen lainakorkoihin. Huolimatta yleisen korkotason noususta luottojen kysyntä jatkui edelleen vilkkaana. Korkotason nousu kasvatti pankkien korkotuottoja. Pankkien tuotoista 63 prosenttia koostuu korkokatteesta, palkkiotuottojen osuus on 19 prosenttia kaikista tuotoista. Liiketoiminnan kasvu ja laajeneminen toivat pankeille tuottoja. Etenkin vuoden alkupuolen vilkas osakesijoitustoiminta ja sijoitusrahastopääomien kasvu lisäsivät pankkien muita tuottoja. Loppuvuonna palkkiot kasvoivat, sillä epävarmuus sijoitustuotoista kasvoi ja asiakkaat lunastivat arvopaperi- ja rahasto-osuuksiaan. Nettopalkkiotuottoja kertyi etenkin rahastoista, varallisuuden hoidosta ja arvopaperinvälityksestä. Pankkien kaikista palkkiotuotoista 36 prosenttia kertyi viime vuonna säästämiseen ja sijoittamiseen liittyvistä palveluista, 26 prosenttia maksuliikenteeseen ja 16 prosenttia luotonantoon liittyvistä palkkioista. Rakennemuutoksiin liittyvät kertaluonteiset tuotot ja kulut heikentävät pankkien tulosten vertailtavuutta. Muihin tuottoihin ja kuluihin liittyviä kertaluonteisia eriä syntyi vuoden 27 aikana etenkin Sampo Pankilla ja Aktialla. 17

19 Merkittävistä tase-erien volyymikasvuista huolimatta pankkien toimintakuluissa ei tapahtunut vuoden 27 aikana merkittäviä muutoksia. Toimintojen laajentuminen, henkilöstön määrän kasvu ja palkkatason nousu näkyivät hallintokulujen ja muiden kulujen pienenä kasvuna. milj. euroa 1 Talletuspankkien tase Vastaava Lähde: Tilastokeskus Käteiset varat ja muut saamiset Luotot yrityksille Luotot kotitalouksille Saamiset luottolaitoksilta Vastattavaa Yleisön talletukset Velat luottolaitokslle Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat Muut velat Oma pääoma Korot ovat nousseet vuoden 25 kesästä lähtien vuoden 27 loppuun asti. Vuoden 27 loppupuolella koron nousu tasaantui, ja lyhyet korot heilahtelivat voimakkaasti. Vuoden 26 aikana 12 kuukauden euribor nousi lähes prosenttiyksikön. Euroopan keskuspankki nosti ohjauskorkoa vuonna 27 kahdesti. 4.2 Pankkisektorin vakavaraisuus ja kannattavuus Tunnusluvuilla mitattuna pankkien tilanne näyttää Suomessa hyvältä. Suomalaiset pankit ovat vakavaraisia, ja tappiopuskurit ovat pankkien riskeihin nähden riittävät. Markkinahäiriöllä ei ollut toistaiseksi vaikutusta pankkien vakavaraisuuteen. Koko pankkisektorin vakavaraisuus on 15,4, kun se vuotta aikaisemmin oli 15,1. Vakavaraisuuden laskentajärjestelmä on käynyt läpi kattavan uudistuksen. Basel II uudistaa pankkien riskienhallintajärjestelmää ja valvontaa. Uudistuksen myötä pankkien pääoman käyttö tehostuu ja tarve pienenee riskiperusteisuuden kasvaessa. Suurista pankeista OP-Pohjola-ryhmä ja Sampo Pankki käyttivät vuoden 27 vakavaraisuuslaskennassa vielä Basel I:n säännöksiä. Kannattavuutta mitataan liikevoiton suhteella keskitaseeseen (ROA). Koko pankkisektorin kannattavuus parani 1,2:een, kun se vuotta aikaisemmin oli 1,. Liikevoitto siis kasvoi suhteessa vuonna 27 nopeammin kuin taseet. 18

20 Koko pankkisektorin tehokkuus-suhdeluku parani edellisvuodesta. Tehokkuusluku (C/I) lasketaan kulujen ja tuottojen välisestä suhteesta. Tehokkuuden kohentumiseen vaikutti nimenomaan pankkien tuottojen kuluja ripeämpi kasvu vuoden 27 aikana. Kolmen suurimman pankkiryhmittymän kulu/tuottosuhde oli 42,8 ja muiden kotimaisten pankkien kulu/tuottosuhde oli 65, Luottokanta säilyi terveenä Pankkien luottokanta on hyvässä kunnossa. Järjestämättömien saamisten määrä kasvoi hieman edellisvuodesta, yhteensä järjestämättömiä saamisia oli vuoden lopussa 43 miljoonaa euroa, kun vuotta aikaisemmin niitä oli 347 miljoonaa euroa. Erääntyneet saamiset kasvoivat tosin hieman nopeammin kuin järjestämättömät saamiset milj. euroa Luottotappiot ja järjestämättömät saamiset Järjestämättömät saamiset Luottotappiot Lähde: Rahoitustarkastus Järjestämättömien saamisten osuus luottokannasta oli vuoden 27 lopussa,28 prosenttia, vuotta aikaisemmin sama suhdeluku oli,26 prosenttia. Järjestämättömällä saamisella tarkoitetaan luottoa, jonka pääoma ja/tai korko on ollut kolme kuukautta maksamatta. Kotitalouksien osuus järjestämättömistä saamisista säilyi 63 % tasolla kuten vuotta aikaisemminkin. Näyttää ainakin toistaiseksi siltä, että kotitalouksien velkaantuminen ja entistä suuremmat asuntolainat on pystytty hoitamaan yhtä hyvin kuin aikaisempina vuosina. Luottotappioita kertyi vuoden aikana kaikilla pankkiryhmillä erittäin vähän. Nettomääräiset arvonalentumistappiot heikensivät pankkien tulosta vuonna 27 noin 64 miljoonaa euroa. Vuotta aikaisemmin Nordea Pankki Suomen luottotappioiden palautukset olivat suuremmat kuin kaikkien muiden pankkien luottotappiot yhteensä. 19

Finanssialan vuositilasto 2009

Finanssialan vuositilasto 2009 Finanssialan vuositilasto 2009 23.4.2010 Pankit 31.12.09 Pankkien toimipaikat, kpl 1 606 kotimaiset pankit 1 538 ulkomaiset pankit 68 Pankkikonsernien henkilöstö talletuspankit 24 879 konsernit 31 731

Lisätiedot

7.5.2009. Pankit Suomessa 2008. FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund

7.5.2009. Pankit Suomessa 2008. FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund 28 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund 31.12.28 Sisältö Sivu 1. Keskeistä pankkitoiminnassa vuonna 28... 1 2. Pankkirakenteiden kehitys... 2 2.1 Muutokset pankkirakenteessa

Lisätiedot

FINANSSIALAN VUOSITILASTO 2013

FINANSSIALAN VUOSITILASTO 2013 FINANSSIALAN VUOSITILASTO 2013 Pankit 31.12.2013 muutos kpl kpl Pankkien toimipaikat 1 448-97 kotimaiset pankkikonsernit 1 376-99 ulkomaisten pankkien sivukonttorit Suomessa 72 2 Pankkikonsernien henkilöstö

Lisätiedot

FINANSSIALAN VUOSITILASTO 2012

FINANSSIALAN VUOSITILASTO 2012 FINANSSIALAN VUOSITILASTO 2012 Pankit 31.12.2012 muutos kpl kpl Pankkien toimipaikat 1 546-29 kotimaiset pankkikonsernit 1 477-29 ulkomaisten pankkien sivukonttorit Suomessa 69 0 Pankkikonsernien henkilöstö

Lisätiedot

20.4.2010. Pankit Suomessa 2009. FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund

20.4.2010. Pankit Suomessa 2009. FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Sisältö 1. MIELENKIINTOINEN PANKKIVUOSI 2009 2 2. PANKKIEN RAKENNE JA JAKELUVERKKO 3 2.1 Pankkien markkinaosuudet 3 2.2 Pankkialan henkilöstön

Lisätiedot

Finanssialan vuositilasto 2011

Finanssialan vuositilasto 2011 Finanssialan vuositilasto 2011 5.7.2012 Pankit 31.12.11 12 kk:n muutos kpl % Pankkien toimipaikat 1 576-1,8 kotimaiset pankit 1 506-2,0 ulkomaiset pankit 70 +2,9 Pankkikonsernien henkilöstö kotimaiset

Lisätiedot

5.4.2011. Pankit Suomessa 2010. FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund

5.4.2011. Pankit Suomessa 2010. FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Tarja Kallonen SISÄLLYS Pankkitoiminnan vahva pohja... 1 Pankkimarkkinat ja jakeluverkko... 2 Suomessa toimivat pankit... 2 Henkilöstön

Lisätiedot

PANKIT SUOMESSA 2012

PANKIT SUOMESSA 2012 PANKIT SUOMESSA 2012 27.6.2013 1 Pankit Suomessa 2012 Sisällysluettelo 1 Toimintaympäristö... 2 2 Suomessa toimivat pankit... 3 2.1 Luottolaitosten markkinaosuudet Suomessa... 4 2.2 Pankkikonsernien henkilöstö

Lisätiedot

Kansainvälinen pankkimarkkinaraportti

Kansainvälinen pankkimarkkinaraportti 4.12.29 Suomalaiset pankit kestävät hyvin kansainvälisessä vertailussa FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Sisältö Haasteelliset pankkimarkkinat 2 Yhteiset pohjoismaiset pankit

Lisätiedot

Tammi-joulukuu Op-ryhmä

Tammi-joulukuu Op-ryhmä Tammi-joulukuu 22 Op-ryhmä Osuuspankkiryhmä 31.12.22 243 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus- OPK Osuuskunta OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 24 9 Asiakkaita

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2003

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2003 OP-ryhmä Tammi-kesäkuu 2003 OP-ryhmä 30.6.2003 242 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 25 000 Asiakkaita yli 3,0

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2004

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2004 OP-ryhmä Tammi-joulukuu 2004 OP-ryhmä 31.12.2004 239 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2005

OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2005 OP-ryhmä Tammi-joulukuu 2005 OP-ryhmä 31.12.2005 238 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 29 700 Asiakkaita 3,9

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinat yhdentyvät kansalaisen uudet mahdollisuudet

Rahoitusmarkkinat yhdentyvät kansalaisen uudet mahdollisuudet Rahoitusmarkkinat yhdentyvät kansalaisen uudet mahdollisuudet Studia monetaria Suomen Pankin rahamuseossa 15.3.2005 Heikki Koskenkylä Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto 15.3.2005 RAHOITUSMARKKINOIDEN

Lisätiedot

PANKKIVUOSI 2015. Pankkien tuloskatsaus

PANKKIVUOSI 2015. Pankkien tuloskatsaus PANKKIVUOSI 2015 Pankkien tuloskatsaus 8.6.2016 1 PANKKIVUOSI 2015 Sisällysluettelo 1 Toimintaympäristön kehitys... 2 2 Suomessa toimivat pankit... 3 2.1 Luottolaitosten markkinaosuudet Suomessa... 4 2.2

Lisätiedot

PANKIT SUOMESSA 2013 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2014 30.04.2014

PANKIT SUOMESSA 2013 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2014 30.04.2014 PANKIT SUOMESSA 2013 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2014 30.04.2014 PANKIT SUOMESSA 2013 1 PANKIT SUOMESSA 2013 2 PANKIT SUOMESSA 2013 SISÄLTÖ 1 Toimintaympäristön kehitys 4 2 Suomessa toimivat pankit 5 2.1

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2005

OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2005 Tammi-kesäkuu 2005 OP-ryhmä 30.6.2005 239 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1 miljoonaa Jäseniä

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2005

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2005 OP-ryhmä Tammi-maaliskuu 2005 OP-ryhmä 31.3.2005 239 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2006

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2006 Tammi-maaliskuu 2006 31.3.2006 236 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 30 800 Asiakkaita 4,0 miljoonaa Jäseniä

Lisätiedot

OKO. I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät

OKO. I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät Yhtiökokous 31.3.2004 I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät Visio Asiakkaat Henkilöstö Sijoittajat Suomen vetovoimaisin

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2004

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2004 OP-ryhmä Tammi-maaliskuu 2004 OP-ryhmä 31.3.2004 241 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 25 800 Asiakkaita 3,1

Lisätiedot

Pankit Suomessa 2011 20.4.2012

Pankit Suomessa 2011 20.4.2012 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Elina Salminen SISÄLLYS Toimintaympäristö erittäin haasteellinen... 1 Suomessa toimivat pankit... 2 Luottolaitosten markkinaosuudet Suomessa...

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2004

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2004 OP-ryhmä Tammi-kesäkuu 2004 OP-ryhmä 30.6.2004 241 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1 miljoonaa

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-syyskuu 2004

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-syyskuu 2004 OP-ryhmä Tammi-syyskuu 2004 OP-ryhmä 30.9.2004 240 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1 miljoonaa

Lisätiedot

PANKIT SUOMESSA 2014

PANKIT SUOMESSA 2014 PANKIT SUOMESSA 2014 26.5.2015 1 Pankit Suomessa 2014 Sisällysluettelo 1 Toimintaympäristön kehitys... 2 2 Suomessa toimivat pankit... 3 2.1 Luottolaitosten markkinaosuudet Suomessa... 4 2.2 Pankkikonsernien

Lisätiedot

Säästöpankkien palveluverkosto ja kumppanuudet

Säästöpankkien palveluverkosto ja kumppanuudet Säästöpankkien palveluverkosto ja kumppanuudet Säästöpankki on neljänneksi suurin pankkiryhmä (12/2011) Asiakkaita 587 000, joista verkkoasiakkaita 300 000 Pääpaino on henkilöasiakkaissa, pk-yrityksissä

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI III/2013

PANKKIBAROMETRI III/2013 PANKKIBAROMETRI III/2013 19.9.2013 1 Pankkibarometri III/2013 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

4-6/2014: Vakaa kehitys

4-6/2014: Vakaa kehitys OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2015 4-6/2014: Vakaa kehitys Liikevoitto oli 19,7 (22,0) miljoonaa euroa. Palkkiotuotot netto kasvoivat 11 %; korkokate pysyi vakaana 24,3 (25,9) miljoonassa eurossa. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Säästöpankkien palveluverkosto ja kumppanuudet Maaliskuu 2014

Säästöpankkien palveluverkosto ja kumppanuudet Maaliskuu 2014 Säästöpankkien palveluverkosto ja kumppanuudet Maaliskuu 2014 Säästöpankki neljänneksi suurin pankkiryhmä (12/2013) Asiakkaita noin 586 000. Pääpaino henkilöasiakkaissa, pk-yrityksissä sekä maa- ja metsätalousasiakkaissa

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1). Sampo Asuntoluottopankki Oyj 7.8.2007 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2008 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2008 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

Lisätiedot

AKTIAN PUOLIVUOSIKATSAUS 1-6/2017. Toimitusjohtaja Martin Backman

AKTIAN PUOLIVUOSIKATSAUS 1-6/2017. Toimitusjohtaja Martin Backman AKTIAN PUOLIVUOSIKATSAUS 1-6/2017 Toimitusjohtaja Martin Backman 8.8.2017 ENSIMMÄINEN VUOSIPUOLISKO Liiketoiminnan tuotot yhteensä olivat 107,3 (109,8) milj. euroa. Palkkiotuottojen netto nousi 16 % 45,7

Lisätiedot

AKTIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2012 Toimitusjohtajan katsaus

AKTIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2012 Toimitusjohtajan katsaus AKTIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2012 Toimitusjohtajan katsaus 2011 vaiheikas vuosi Aktialle Liikevoitto (milj. euroa) Osakekohtainen tulos laski 0,53 (0,83) euroon 77,9 Muuttumaton osinko 0,30 euroa/osake

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI IV/2014

PANKKIBAROMETRI IV/2014 PANKKIBAROMETRI IV/2014 17.12.2014 1 Pankkibarometri IV/2014 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

27.5.2008. Finanssimarkkinat. FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund

27.5.2008. Finanssimarkkinat. FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Sisällysluettelo Sivu 1....2 2. Finanssialan rakennekehitys...3 3. Finanssimarkkinoilla toimijat...4 3.1 Finanssikonsernit...5 3.2 Talletuspankit...6

Lisätiedot

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2009 Tilikauden voitto oli 19,0 miljoonaa euroa. Tilikaudella yhtiö osti Sampo Pankilta 0,5 miljardin euron antolainakannan Tilikauden aikana

Lisätiedot

Miten rahoitan asunnon hankinnan ajankohtaista lainoituksesta

Miten rahoitan asunnon hankinnan ajankohtaista lainoituksesta Miten rahoitan asunnon hankinnan ajankohtaista lainoituksesta Asuntoreformiyhdistys r.y. seminaari 24.11.2009 Bottan juhlasali Kaija Erjanti, Finanssialan Keskusliitto Alustuksen teemat > Asuntorahoituksen

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS JUSSI LAITINEN

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS JUSSI LAITINEN TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS JUSSI LAITINEN Toimitusjohtajan katsaus Kulunut vuosi Aktia panostaa kasvuun Näkymät vuodeksi 2015 2 Suomi väärässä seurassa 3 Velkaantuminen jatkuu ilman uusia toimia 4 Vuoden

Lisätiedot

Aktia Pankki Toimitusjohtaja Jussi Laitinen

Aktia Pankki Toimitusjohtaja Jussi Laitinen Aktia Pankki Toimitusjohtaja Jussi Laitinen Aktia lyhyesti Vakavarainen kotimainen pankki Banking, Vakuutus ja varainhoito palveluja 900 työntekijää, 50 konttoria 42 000 osakkeenomistajaa 300 000 asiakasta

Lisätiedot

Olli Mattinen 27.11.2008 Tülin Bedretdin. Kotitalousluottokysely 2008: OSALLA KOTITALOUKSISTA HUOLESTUTTAVAN KORKEA VELKARASITUS

Olli Mattinen 27.11.2008 Tülin Bedretdin. Kotitalousluottokysely 2008: OSALLA KOTITALOUKSISTA HUOLESTUTTAVAN KORKEA VELKARASITUS Kysely-yhteenveto 1(5) Kotitalousluottokysely 2008: OSALLA KOTITALOUKSISTA HUOLESTUTTAVAN KORKEA VELKARASITUS Kotitalousluottokyselyn mukaan asuntolainat keskittyvät nuorille lapsiperheille ja osalla kotitalouksista

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2010

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2010 Tammi-joulukuu 2010 OP-Pohjola-ryhmän rakenne Avainlukuja Tulos Neljännesvuositarkastelu Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym 5-vuotisaikasarjat Sisällysluettelo Avainlukuja

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2009

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2009 Tammi-joulukuu 2009 OP-Pohjola-ryhmän rakenne Avainlukuja Tulos Neljännesvuositarkastelu Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym 5-vuotisaikasarjat Sisällysluettelo Avainlukuja

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinoiden tila ja yritysrahoituksen näkymät

Rahoitusmarkkinoiden tila ja yritysrahoituksen näkymät Rahoitusmarkkinoiden tila ja yritysrahoituksen näkymät EK:n Yrittäjävaltuuskunnan kokous 9.5.212 Pentti Hakkarainen johtokunnan varapuheenjohtaja Suomen Pankki 1 Rahoitusmarkkinoiden tila 2 Euroopan valtioiden

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI II/2015

PANKKIBAROMETRI II/2015 PANKKIBAROMETRI II/2015 15.6.2015 1 Pankkibarometri II/2015 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI II / 2009 30.6.2009

PANKKIBAROMETRI II / 2009 30.6.2009 II / 2009 PANKKIBAROMETRI II / 2009 Sisältö Sivu Yhteenveto 1 Kotitaloudet 2 Yritykset 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien käsitystä luotonannosta ja talletuksista.

Lisätiedot

Millainen on suomalaisen finanssialan taloudellinen tila? Finanssisektori tuoreen tiedon valossa

Millainen on suomalaisen finanssialan taloudellinen tila? Finanssisektori tuoreen tiedon valossa Millainen on suomalaisen finanssialan taloudellinen tila? Finanssisektori tuoreen tiedon valossa Studia Monetaria luentosarja 13.4.2010, Suomen Pankin rahamuseo pääanalyytikko Sampo Alhonsuo 13.4.2010

Lisätiedot

Aktia Pankki TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2015

Aktia Pankki TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2015 Aktia Pankki TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2015 10-12/2015: Kertaluonteiset kulut rasittivat tulosta Liikevoitto oli 11,1 (12,6) miljoonaa euroa. Palkkiotuotot netto olivat muuttumattomat 18,9 (18,9) miljoonaa euroa

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankki Oyj 11.8.2009 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2009 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2009 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto nousi 10,1 miljoonaan euroon (4,7).

Lisätiedot

Pohjola-konserni. Aamiaistilaisuus 9.5.2008 Enskilda. Toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny, Pohjola Vakuutus Oy

Pohjola-konserni. Aamiaistilaisuus 9.5.2008 Enskilda. Toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny, Pohjola Vakuutus Oy Pohjola-konserni Aamiaistilaisuus 9.5.28 Enskilda Toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny, Pohjola Vakuutus Oy 2 Pohjola-konserni Kasvu jatkui vahvana Kannattavuus parani asiakasliiketoiminnoissa Maksuvalmiusreservin

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2007

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2007 Tammi-joulukuu 2007 Avainlukuja 1-12/2007 1-12/2006 Muutos * Tulos ennen veroja, milj. e 1 005 800 26, josta pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 706 643 10, josta vahinkovakuutus 181 78 130, josta henkivakuutus

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2008

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2008 Tammi-maaliskuu 2008 Avainlukuja 1-3/2008 1-3/2007 Muutos * 2007 Tulos ennen veroja, milj. e 196 246-20 1 005, josta pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 134 184-27 706, josta vahinkovakuutus 22 31-27 181,

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2008

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2008 Tammi-kesäkuu 2008 Avainlukuja 1-6/2008 1-6/2007 Muutos * 2007 Tulos ennen veroja, milj. e 359 523-31 1 005 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 320 345-7 706 Vahinkovakuutus 40 83-52 181 Henkivakuutus 34

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2007

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2007 Tammi-maaliskuu 2007 Avainlukuja 1-3/2007 1-3/2006 Muutos * 2006 Tulos ennen veroja, m ilj. e 246 211 16 800, josta pankki- ja sijoituspalvelutoim inta 184 166 11 643, josta vahinkovakuutus 31 23 33 78,

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI II/2014

PANKKIBAROMETRI II/2014 PANKKIBAROMETRI II/2014 16.6.2014 1 Pankkibarometri II/2014 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2015 17.11.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2015 17.11.2015 OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2015 17.11.2015 4-6/2015: Vakaa kehitys Liikevoitto oli 16,4 (17,3) miljoonaa euroa. Palkkiotuotot netto kasvoivat 12 %, mutta korkokate laski 9 % 23,8 (26,1) miljoonaan euroon. Liiketoiminnan

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2010

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2010 Tammi-maaliskuu 2010 OP-Pohjola-ryhmän rakenne Avainlukuja Tulos Neljännesvuositarkastelu Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym Sisällysluettelo Tuote- ja palvelukehitys Tukitoiminnot

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2008

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2008 Tammi-joulukuu 2008 Avainlukuja 1-12/2008 1-12/2007 Muutos * Tulos ennen veroja, milj. e 372 1005-63 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 532 722-26 Vahinkovakuutus 55 181-70 Henkivakuutus -162 129 Asiakkaille

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinat tilastokatsaus

Rahoitusmarkkinat tilastokatsaus Rahoitusmarkkinat tilastokatsaus 9 2012 Suomen Pankki Tilastoyksikkö 5.9.2012 Kuukausijulkaisu ISSN 1795 7583, verkkojulkaisu Sisällys 1. Korot 1.1 Eurojärjestelmän ohjauskorot 3 1.2 Euriborkorot ja Suomen

Lisätiedot

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Julkaisuvapaa 29.2.2008 klo 14.30 Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi Liikevoitto 9,5 miljoonaa euroa (4,8 milj. ), lainakanta 486,7 miljoonaa

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2013. Lehdistötilaisuus 23.10.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2013. Lehdistötilaisuus 23.10.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2013 Lehdistötilaisuus 23.10.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 KESKEISIÄ HAVAINTOJA TAMMI- SYYSKUU 2013 Sijoitustuotto 6,5 prosenttia Pitkän aikavälin reaalituotto

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI IV/2017

PANKKIBAROMETRI IV/2017 PANKKIBAROMETRI IV/17 1.1.17 1 Pankkibarometri IV/17 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 3 Yritykset... Pankkibarometri IV/17 Pankkibarometri Finanssiala ry (FA) kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI I/2013

PANKKIBAROMETRI I/2013 PANKKIBAROMETRI I/2013 15.3.2013 1 Pankkibarometri I/2013 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 6 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2008

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2008 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Sisällys sijoitustoimintaympäristö... 3 sijoitukset 31.12.2008 (käyvin arvoin)... 4 uudet sijoitukset 2008... 6 Sijoitustoiminnan tuottojen

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2009

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2009 Tammi-kesäkuu 2009 Avainlukuja 1-6/2009 1-6/2008 Muutos * 2008 Tulos ennen veroja, milj. e 281 283-1 372 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 270 316-14 532 Vahinkovakuutus 46 40 16 55 Henkivakuutus -41-12

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-syyskuu 2010

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-syyskuu 2010 Tammi-syyskuu 2010 OP-Pohjola-ryhmän rakenne Avainlukuja Tulos Neljännesvuositarkastelu Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym Sisällysluettelo Tuote- ja palvelukehitys Tukitoiminnot

Lisätiedot

Kuvio 1. Suomen rahalaitoksista nostetut kotitalouksien uudet asuntolainat ja uusien nostojen keskikorko

Kuvio 1. Suomen rahalaitoksista nostetut kotitalouksien uudet asuntolainat ja uusien nostojen keskikorko Kuvio. Suomen rahalaitoksista nostetut kotitalouksien uudet asuntolainat ja uusien nostojen keskikorko asuntolainat, m keskikorko, %,,,,,, Lähde: Suomen Pankki Kuvio. Suomen rahalaitoksista nostetut kotitalouksien

Lisätiedot

ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2013 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013

ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2013 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013 ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2013 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013 29.11.2013 ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2013 1 ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2013 2 ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN

Lisätiedot

Pankkibarometri I/2012 14.3.2012

Pankkibarometri I/2012 14.3.2012 Pankkibarometri I/2012 1 Sisältö Sivu Kotitaloudet 2 Yritykset 6 Finanssialan Keskusliitto kysyy Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien käsityksiä ja odotuksia luotonkysynnän ja eri sijoitusmuotojen kehityksestä.

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2006

OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2006 Tammi-kesäkuu 2006 Avainlukuja 1-6/2006 1-6/2005 Muutos 1-12/2005 Tulos ennen veroja, m ilj. 389 293 32,6 * 579 Kulujen suhde tuottoihin, % 57 53 3,6 55 Arvonalentum iset luotto-ja takauskannasta, % 0,01

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2009

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2009 Tammi-maaliskuu 2009 Avainlukuja 1-3/2009 1-3/2008 Muutos * 2008 Tulos ennen veroja, milj. e 124 125 0 372 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 164 160 3 532 Vahinkovakuutus -1 22-107 55 Henkivakuutus -26

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2015 Aktia panostaa kasvuun Näkymät ja suunnitelmat 2016 2 Suomen kasvu jatkossa heikkoa 0,6 0,9 3 Kilpailukyky on edelleen ongelma 4 Työllisyysaste

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI II/2017

PANKKIBAROMETRI II/2017 PANKKIBAROMETRI II/2017 13.6.2017 1 Pankkibarometri II/2017 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 3 2 Yritykset... 7 2 Pankkibarometri II/2017 Pankkibarometri Finanssiala ry (FA) kysyy neljännesvuosittain

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI III/2014

PANKKIBAROMETRI III/2014 PANKKIBAROMETRI III/2014 17.9.2014 1 Pankkibarometri III/2014 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

Lammin Osuuspankki Lähellä ihmistä

Lammin Osuuspankki Lähellä ihmistä Lammin Osuuspankki Lähellä ihmistä Vuosikatsaus 2016 Lammin Osuuspankin vuosi Lammin Osuuspankin tulos, kannattavuus ja vakavaraisuus paranivat vuoden 2016 aikana ja pankki saavutti näin tilikaudelle asettamansa

Lisätiedot

Teollisuuden Survival Kit- Kasvun ja kansainvälistymisen selvitymispaketti. Pankkiirin näkökulma yritysrahoituksen kuilun täyttöön

Teollisuuden Survival Kit- Kasvun ja kansainvälistymisen selvitymispaketti. Pankkiirin näkökulma yritysrahoituksen kuilun täyttöön Teollisuuden Survival Kit- Kasvun ja kansainvälistymisen selvitymispaketti Pankkiirin näkökulma yritysrahoituksen kuilun täyttöön Matti Kiviniemi, Itä-Suomen Finanssikeskus Danske Bank vahva pohjoismainen

Lisätiedot

ALFRED BERG FINLAND OYJ ABP PUOLIVUOTISKATSAUS

ALFRED BERG FINLAND OYJ ABP PUOLIVUOTISKATSAUS PUOLIVUOTISKATSAUS 30.6.2004 PUOLIVUOTISKATSAUS 30.6.2004 Yleistä Vuosi 2004 on yhtiön kolmastoista toimintavuosi. Yhtiö on kansainväliseen ABN AMRO - pankkikonserniin kuuluvan ruotsalaisen Alfred Berg

Lisätiedot

Finanssialan vuositilasto 2010

Finanssialan vuositilasto 2010 Finanssialan vuositilasto 2010 24.5.2011 Pankit 31.12.10 12 kk:n muutos kpl % Pankkien toimipaikat 1 605 - kotimaiset pankit 1 537 - ulkomaiset pankit 68 - Pankkikonsernien henkilöstö talletuspankit 24

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015. Liiketoiminta

SIILINJÄRVEN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015. Liiketoiminta SIILINJÄRVEN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015 Asiakkaita: 17 904 (17 984), asiakasmäärä sisältää pankin omia palveluja käyttävät asiakkaat Vakavaraisuussuhde, %: konserni 18,2 % (19,1 % ),

Lisätiedot

Aktia Osavuosikatsaus 1/2000

Aktia Osavuosikatsaus 1/2000 Aktia Osavuosikatsaus 1/2 Aktia Säästöpankki Oyj Osavuosikatsaus ajalta 1.1. 31.3.2 Aktia sai ensimmäisen vuosineljänneksen aikana yli 8 uutta rahastoasiakasta Ottolainaus lisääntyi,5 % 1,4 mrd. mk:aan

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013

VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013 VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013 06.06.2013 VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 1 VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 2 VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2002. +\YlÃNDVYXÃMDWNXL

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2002. +\YlÃNDVYXÃMDWNXL Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2002 +\YlÃNDVYXÃMDWNXL.DXVLÃO\K\HVWL Kotitalouksien luottokanta kasvoi 17,2 % 1 813,5 M¼RRQÃYHUUDWWXQDÃYDVWDDYDDQÃDMDQNRKWDDQÃYXRWWDÃDLHPPLQ Uusien asuntolainojen, hypoteekkilainojen,

Lisätiedot

SUUPOHJAN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2012. Liiketoiminta. Tulos ja taloudellinen asema

SUUPOHJAN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2012. Liiketoiminta. Tulos ja taloudellinen asema SUUPOHJAN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2012 Asiakkaita: 45 902 (46 344), asiakasmäärä sisältää pankin omia palveluja käyttävät asiakkaat Vakavaraisuussuhde, %: 16,88 % (18,04 %) Liikevoitto

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI III/2017

PANKKIBAROMETRI III/2017 PANKKIBAROMETRI III/2017 15.9.2017 1 Pankkibarometri III/2017 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 3 2 Yritykset... 6 2 Pankkibarometri III/2017 Pankkibarometri Finanssiala ry (FA) kysyy neljännesvuosittain

Lisätiedot

Luottolaitosten tilinpäätökset

Luottolaitosten tilinpäätökset Rahoitus ja vakuutus 2014 Luottolaitosten tilinpäätökset 2013, 4. vuosineljännes Kotimaisten pankkien rahoituskate kasvoi 13 prosenttia vuonna 2013 Kotimaisten pankkien rahoituskate oli vuoden 2013 viimeisellä

Lisätiedot

Pankkibarometri 3/2009 5.10.2009

Pankkibarometri 3/2009 5.10.2009 Pankkibarometri 3/2009 Pankkibarometri 3/2009 Sisältö Sivu Yhteenveto 1 Kotitaloudet 2 Yritykset 5 Alueelliset tiedot 9 Finanssialan Keskusliitto kysyy Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien näkemystä

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-syyskuu 2006

OP-ryhmä. Tammi-syyskuu 2006 Tammi-syyskuu 2006 Avainlukuja 1-9/2006 1-9/2005 Muutos 1-12/2005 Tulos ennen veroja, m ilj. 598 452 32,4 * 579 Kulujen suhde tuottoihin, % 55 52 3,4 55 Arvonalentum iset luotto-ja takauskannasta, % 0,01

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti:

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti: TÄYDENNYS 1/12.5.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 3/2016, 2,00% 20.8.2021

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS 30.9.2004

VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS 30.9.2004 LEHDISTÖTIEDOTE 11/04 1 (5) 3.12.2004 VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS 30.9.2004 Vakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu vakavaraisuus vahvistui kuluvan vuoden tammi- syyskuussa. Vahinkovakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI II/2013

PANKKIBAROMETRI II/2013 PANKKIBAROMETRI II/2013 7.6.2013 1 Pankkibarometri II/2013 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI IV/2013

PANKKIBAROMETRI IV/2013 PANKKIBAROMETRI IV/2013 13.12.2013 1 Pankkibarometri IV/2013 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 30.6.2004

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 30.6.2004 LEHDISTÖTIEDOTE 1 (7) 7.9.2004 7/2004 VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 30.6.2004 Vakuutuslaitosten yhteenlaskettu vakavaraisuus vahvistui hieman alkuvuonna 2004. Vahinkovakuutusyhtiöiden

Lisätiedot

Aktia OSAVUOSIKATSAUS 1 3/2011

Aktia OSAVUOSIKATSAUS 1 3/2011 Aktia OSAVUOSIKATSAUS 1 3/2011 Jussi Laitinen 9.5.2011 1 3/2011 lyhyesti Liikevoitto oli 18,8 (17,5) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos (EPS) nousi 0,20 (0,18) euroon. Liiketoiminnan tuotot olivat 62,6

Lisätiedot

Luottolaitosten tilinpäätökset

Luottolaitosten tilinpäätökset Rahoitus ja vakuutus 2013 Luottolaitosten tilinpäätökset 2013, 3. vuosineljännes Kotimaisten pankkien rahoituskate kasvoi 10 prosenttia vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä Kotimaisten pankkien rahoituskate

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI I/2014

PANKKIBAROMETRI I/2014 PANKKIBAROMETRI I/2014 7.3.2014 1 Pankkibarometri I/2014 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

Raha- ja pankkitilastot. Vuosikatsaus 2007

Raha- ja pankkitilastot. Vuosikatsaus 2007 Raha- ja pankkitilastot Vuosikatsaus 7 Uudet nostetut asuntolainat vuosina 7 7,,,,,, 7 8 9 Suomen Pankki Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Tilastoyksikkö..8 Sisällys Rahalaitosten yhteenlaskettu tase

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI I/2017

PANKKIBAROMETRI I/2017 PANKKIBAROMETRI I/2017 15.3.2017 1 Pankkibarometri I/2017 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI I/2016

PANKKIBAROMETRI I/2016 PANKKIBAROMETRI I/2016 18.3.2016 1 Pankkibarometri I/2016 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot