Pankit Suomessa FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "5.5.2008. Pankit Suomessa 2007. FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund"

Transkriptio

1 27 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund

2 Sisältö Sivu 1. Keskeistä pankkitoiminnassa vuonna Pankkirakenteiden kehitys Pankkiverkoston laajuus Pankkitoimialalle uusia tulijoita Pankkialan henkilöstötarve kasvussa Pankkien palvelut Luottojen kysyntä jatkui vilkkaana Asuntolainoissa huomio maksukykyyn Rahoitusyhtiötuotteiden kysyntä kasvoi Talletuskasvu loppuvuodesta tuntuvaan nousuun Pääomia nostettiin rahastoista Sijoitussidonnaiset vakuutukset ovat suosituimpia Maksuliikenne on eurooppalaistunut Pankkien tulokset Liikevoitto kasvoi Pankkisektorin vakavaraisuus ja kannattavuus Luottokanta säilyi terveenä Näkymät vuodelle LIITE Tulos- ja tasetiedot 26 ja 27 Tekstin on kirjoittanut Tarja Kallonen (p ) ja kuvat tehnyt Johanna Nieminen (p ) Finanssialan Keskusliitosta. Lähteinä on käytetty pankkien vuosikertomuksia, Suomen Pankin, Rahoitustarkastuksen ja Tilastokeskuksen tilastoja. Julkaisu on Finanssialan Keskusliiton kotisivulla

3 1. Keskeistä pankkitoiminnassa vuonna 27 Vuosi 27 oli finanssimarkkinoilla kaksijakoinen. Alkuvuoden korkeasuhdanne ja voimakas kasvu pitivät pankki- ja vakuutustuotteiden kysynnän erittäin vilkkaana ensimmäisen vuosipuoliskon ajan. Kesän loppupuolella Yhdysvaltojen asuntolainakriisi heijastui kansainvälisille rahoitusmarkkinoille lisäten epävarmuutta. Tilanne jatkui epävakaana myös vuoden 28 alkupuolella. Markkinahäiriö vaikutti vuonna 27 pankkien velkakirjojen riskimarginaaleihin ja siten pankkikonsernien varainhankintaan. Suomessa häiriö näkyi lähinnä lyhyiden markkinakorkojen nousuna ja epävarmuutena osakemarkkinoilla. Markkinamyllerryksen vaikutukset kotimaiseen pankkitoimintaan olivat toistaiseksi vähäiset ja pankkitoiminta jatkui kannattavana myös vuoden 27 aikana. Kotitalouksien ja yritysten hyvä taloudellinen tilanne piti asunto- ja muiden rahoitustuotteiden sekä erilaisten sijoitus- ja vakuutuspalveluiden kysynnän korkealla tasolla. Luottojen kysyntä jatkui vuoden 27 aikana vilkkaampana kuin euroalueella keskimäärin. Rahalaitosten myöntämiä asuntoluottoja oli vuoden lopussa 12 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Luotonannon kasvu ja koron nousu kasvattivat pankkikonsernien korkokatetta. Talletukset etenkin pankkien sijoitustileillä kasvoivat vuoden loppupuolella vahvasti. Talletukset yhteensä kasvoivat 13 prosenttia ja vakuutussäästöjen määrä lisääntyi 4 prosenttia. Sijoitusrahastojen pääomat kasvoivat loppuvuoden heikosta kehityksestä huolimatta viime vuonna yhteensä 8 prosenttia. Pankkien henkilöstön määrä kasvoi ja kasvu oli tuntuva lähes kaikissa pankkiryhmissä. Henkilöstön määrän kasvun lisäksi pankkien kustannuksia nostivat palkkatason nousu sekä yritysjärjestelyistä aiheutuneet kertaluonteiset kustannukset. Useita vuosia kestäneestä luotonannon kasvusta huolimatta luottokanta on säilynyt terveenä. Ongelmaluottojen määrä oli pieni ja arvonalentumistappioita kirjattiin vuoden 27 aikana vähän. Lähiaikojen toimintaympäristöön ja taloudelliseen tilanteeseen liittyy useita epävarmuustekijöitä ja epävakautta. Pankkien vakavaraisuus on kuitenkin edelleen hyvällä tasolla. Lisäksi viime vuosien aikana saavutettu hyvä kannattavuustaso ja toiminnan tehokkuus luovat vahvan pohjan tuleville vuosille. 2

4 2. Pankkirakenteiden kehitys Pankkien toiminta on laajentunut ja monimuotoistunut. Pankkirakenteet ovat eläneet ja uusia liiketoimintamuotoja on kehitetty. Suuretkaan muutokset eivät ole vaikuttaneet merkittävästi pankkien lukumäärään. 2.1 Pankkiverkoston laajuus Suomessa pankkien lukumäärä on kansainvälisesti verrattuna korkea. Tämä johtuu OP-Pohjola-ryhmän, säästöpankkien ja paikallisosuuspankkien suuresta määrästä. Vuoden 27 aikana pankkien lukumäärässä ei tapahtunut merkittäviä muutoksia. Muutamia osuus- ja säästöpankkeja fuusioitui, ja muutamia uusia pankkeja ja ulkomaisten pankkien tytäryhtiöitä perustettiin. Suomessa oli vuoden 27 lopussa yhteensä 338 pankkia, joista 323 oli kotimaisia pankkeja. Talletuksia vastaanottavia ulkomaisten luottolaitosten sivukonttoreita oli 15: - 13 liikepankkia OP-Pohjola-ryhmän jäsenosuuspankkia - 42 paikallisosuuspankkia - 39 säästöpankkia sekä - 15 talletuksia vastaanottavaa ulkomaisten luottolaitosten sivukonttoria. Pankeilla oli yhteensä konttoria Suomessa vuoden 27 lopussa. Konttoreiden määrät supistuivat OP-Pohjola-ryhmässä, Nordeassa ja Sammossa, sen sijaan säästöpankeilla ja Aktialla konttoriverkosto kasvoi. 3

5 Suomessa toimivat pankkikonsernit Tase Pankit milj. euroa Suomalaiset pankit / pankkikonsernit Henkilöstö (konserni) Konttorit (talletuspankki) Nordea Pankki Suomi -konserni OP-Pohjola-ryhmä Sampo Pankki *) Säästöpankit Aktia Paikallisosuuspankit Ålandsbanken Evli Pankki Tapiola Pankki eq Pankki SEB Gyllenberg Private Bank Suomen AsuntoHypoPankki S-Pankki Oy Glitnir Pankki Yhteensä Suomessa toimivat ulkomaiset pankit / pankkikonsernit Danske Bank **) Skandinaviska Enskilda Banken Handelsbanken DnB NOR Bank Swedbank Carnegie AB Citibank Deutsche Bank Kaupthing Bank hf., Suomen sivuliike Calyon Bank DnB NORD ABN AMRO Bank N.V., Helsinki Branch 1 1 EFG Investment Bank AB filial i Finland 1 1 The Royal Bank of Scotland public limited company, filial i Finland 1 1 Forex Bank 1 1 Yhteensä Pankit yhteensä *) Sampo Pankin luvut sisältävät pankkiliiketoiminnan Suomessa **) Sampo Pankki kuuluu Danske Bank Groupiin 4

6 2.2 Pankkitoimialalle uusia toimijoita Suuria finanssialan rakennejärjestelyjä ei vuoden 27 aikana tehty, sen sijaan aikaisempina vuosina tehtyjen järjestelyjen käytännön toteuttaminen jatkui. Ulkomaisen omistuksen osuus on kasvanut ja on jo selkeästi yli puolet kaikessa rahoitustoiminnassa. Kot imaiset vähit t äismaksut (PMJ) Kot imaiset TARGET-maksut Pörssikauppojen lukumäärä Ulkomaisen ja kotimaisen omistuksen osuus suomalaisessa rahoitustoiminnnassa Taseen loppusumma Tallet ukset Asunt olainat Koko lainakant a Rahastoliiket oimint a Lähteet: Pankkien osavuosikatsaukset, Rahoitustarkastus, APK ja Suomen Pankki Ulkomainen omistus Kotimainen omistus % 2 % 4 % 6 % 8 % 1 % Vuonna 26 tehdyn kaupan seurauksena Sampo Pankki konserni siirtyi Sampo konsernista tanskalaisen Danske Bankin tytäryhtiöksi helmikuusta 27 alkaen. Yhdistyminen näkyi vuoden aikana myös siten, että Mandatumista tuli osa Danske Capitalia ja Danske Marketsia. Muutos jatkuu edelleen ja Sampo Pankkina toimiva tytäryhtiö muutetaan sivukonttoriksi vuoden 28 aikana. Nordea jatkaa konsernin juridisen rakenteen yksinkertaistamista. Pohjoismaisten pankkien osalta tavoitteena on muodostaa eurooppayhtiö. Nordea on aloittanut talletussuojajärjestelmän kehittämiseen liittyvän yhteistyön Pohjoismaisten lainsäätäjien ja valvontaviranomaisten kanssa. Rakennemuutos OP-Pohjolassa jatkui. Henkivakuutusyhtiö Pohjola sulautui OP-Henkivakuutukseen vuoden alussa. Syyskuussa OP-ryhmä muutti nimensä OP-Pohjola-ryhmäksi ja OKO Pankki Oyj:n uudeksi nimeksi tuli Pohjola Pankki Oy. Ryhmän sisällä jäsenpankkien yhdistyminen jatkui, kun Pyhännän (Oulu), Miettilän (Simpele), Ruhtinaansalmen (Suomussalmi) ja Kylmäkosken (Akaa) Osuuspankit sulautuivat, suluissa mainittu vastaanottava pankki. Säästöpankeissa tapahtui muutama yhdistyminen. Houtskärs Sparbank ja Saaristosäästöpankki Oy yhdistyivät vuoden 27 lopussa. Myös Hauhon ja Rengon säästöpankit päättivät yhdistyä ja perustivat uuden osakeyhtiömuotoisen säästöpankin, yhdistyminen toteutuu vuoden 29 aikana. Lisäksi Padasjoen säästöpankki muutti nimensä Helmi Säästöpankki Oy:ksi. 5

7 Säästöpankkien ja Lähivakuutus-ryhmän kanssa perustettu henkivakuutusosakeyhtiö Duo aloitti toimintansa huhtikuussa 27. Lisäksi säästöpankeilla on arvopaperivälitystä koskeva yhteistyösopimus Glitnir Pankki Oy:n kanssa. Islantilaispankit rantautuivat Suomen pankkimarkkinoille. Glitnir Banki hf hankki FIM Group Oyj:n osakekannan maaliskuussa ja pankki aloitti toimintansa Suomessa lokakuussa 27. Glitnirin Suomen toimintojen Helsingissä sijaitsevan pääkonttorin lisäksi pankilla on paikalliskonttorit Espoossa, Jyväskylässä, Kuopiossa, Lahdessa, Oulussa, Riihimäellä, Tampereella, Turussa sekä Vaasassa. Islantilainen Straumur-Burdaras Investment Bank osti toukokuussa 27 enemmistön suomalaisen eq Oyj:n osakekannasta. Vuonna 26 toimintansa Suomessa aloittanut islantilainen Kaupthing Bank siirsi pankkitoiminnot vuoden lopussa Suomen sivuliikkeeseensä ja toiminnot jatkuvat Kaupthing Bank h.f. sivuliikkeenä. Henkivakuutusten myynnistä on tullut yhä kiinteämpi osa pankkikonsernien toimintaa samalla kun säästö- ja henkivakuutustuotteista on tullut vaihtoehto säästämis- ja sijoitustuotteille. Muutokset näkyivät myös pankkikonsernien rakenteissa. Aktian tekemä kauppa henkivakuutusyhtiö Veritaksen osakkeista toteutui tammikuun 27 alussa. Saman vuoden huhtikuussa Säästöpankkien ja Lähivakuutus-ryhmän perustama henkivakuutusyhtiö Duo aloitti toimintansa. Toimialojen liukumat näkyvät finanssialalla. SOK:n tytäryhtiö S-pankki sai toimiluvan helmikuussa 26 ja pankkitoimintansa S-pankki aloitti lokakuussa 27. S-Pankin toiminta käynnistyi asiakasomistajien säästövarojen siirrolla pankin talletuksiksi. Pankin palvelupisteitä on ryhmän kaupoissa, ravintoloissa ja hotelleissa. 6

8 2.3 Pankkialan henkilöstötarve kasvussa Pankkiala, kuten monet muutkin palvelualat Suomessa, tarvitsee lisää työntekijöitä. Viimeisimmän kymmenen vuoden aikana henkilöstön määrä pankeissa on säilynyt lähes ennallaan, viime vuosien aikana henkilöstön määrä on jopa kasvanut. kpl Talletuspankkien henkilöstö ja konttorit 1 henkilöä Konttorit (vasen asteikko) Lähde: Pankkien vuosikertomukset, pankit Talletuspankkien henkilöstö (oikea asteikko) Pankkialan henkilöstön keski-ikä on korkea, sillä pankkikriisin jälkeen uusia henkilöitä ei palkattu alalle juuri lainkaan. Pankkialan työvoimatarve lisääntyy lähivuosina, kun alalta siirtyy eläkkeelle merkittävä määrä työntekijöitä. Pankkikonserneissa oli vuoden lopussa töissä yhteensä henkilöä, laskennallinen nettolisäys edellisvuodesta oli 356 henkilöä. Todellinen vuosikasvu oli täätä suurempi kun otetaan huomioon Sampo Pankin järjestelyt. Myös konserneihin kuuluvissa talletuspankeissa henkilöstön määrä kasvoi. Henkilökunnan kasvun syynä on ollut lähinnä toiminnan kasvu sekä laajentuminen. Myös tehtävien monipuolistuminen ja haasteellisuus ovat lisänneet koulutetun työvoiman tarvetta. Tulevien vuosien rekrytointitarve liittyy oleellisesti myynti- ja asiantuntijatehtäviin. Vuoden 27 aikana lähes kaikkien pankkien henkilöstömäärä kasvoi. Sampo Pankin osalta henkilöstömäärän väheneminen johtui siitä, että edellisinä vuosina Sampo Pankin lukuihin on laskettu myös Baltian toimipaikoissa työskennelleet henkilöt. Sampo Pankki -kaupan yhteydessä konsernirakennetta muutettiin siten, että pankin Baltiassa toimivat tytäryhtiöt siirtyivät Danske Bankille. Sampo Pankin henkilöstömäärään vaikutti myös se, että osa Sampo Pankin henkilöstöstä siirtyi Helsingissä toimivan Danske Bankin konttoriin. Ulkomaisten pankkien sivukonttoreiden henkilöstön määrä kasvoi 25 prosentilla ja oli vuoden 27 lopussa 1 39 henkilöä. Ulkomaisten pankkien sivukonttoreista suurin on Handelsbanken, henkilöstöä 689. Toimipaikkojen määrä kasvoi 45 kappaleeseen. 7

9 3. Pankkien palvelut Pankit myöntävät luottoja, vastaanottavat talletuksia ja huolehtivat asiakkaiden maksuliikenteestä. Pankkien perustoiminnot ja asiakkaiden pankkipalvelutarpeet ovat pysyneet samoina pitkään, mutta erityisesti jakelukanavat ovat kehittyneet. Pankkien tarjoamat palvelut ovat vuosien myötä myös kehittyneet ja monipuolistuneet yhä enemmän erilaisten asiakkaiden erilaisia tarpeita vastaaviksi. Seuraavassa lyhyet katsaukset eri toimintoihin ja vuoden 27 tapahtumiin pankkimarkkinoilla. 3.1 Luottojen kysyntä jatkui vilkkaana Luottojen kysyntä jatkui vilkkaana myös vuoden 27 aikana. Rahalaitosten luotonanto kasvoi 12,7 prosenttia, ja vuoden lopussa luottokanta oli yhteensä 148 miljardia euroa. Suomen rahalaitosten luotonanto on kasvanut usean vuoden ajan nopeammin kuin euroalueella keskimäärin. Rahalaitosten myöntämien euromääräisten lainojen kannan vuosikasvu % Kotitalouslainat Lähde: Suomen Pankki Yrityslainat Koko luotonannon kasvu vuonna 27 oli ripeämpää kuin edellisvuonna johtuen etenkin yritysluottojen vahvasta kasvusta vuoden viimeisinä kuukausina. Yritysten lainanototon kasvu johtuu yritysten kasvaneista investoinneista, yrityskaupoista, sukupolven vaihdoksista ja mahdollisesti myös varautumisesta suoraan markkinoilta hankittavan velkarahoituksen saatavuuden vaikeutumiseen. Kotitalouksien lainanotto kasvoi vuonna 27 yli 11 prosenttia edellisvuodesta. Kasvu oli reipasta, vaikka selkeästi maltillisempaa kuin useana aikaisempana vuonna. Kasvu oli nopeinta asuntoluotoissa kuten edellisinä vuosinakin. Kulutusluottojen kysyntä hidastui hieman edellisvuodesta ja opintolainojen määrä on säilynyt useiden viime vuosien ajan ennallaan. 8

10 Luotonannon kasvuun vaikuttivat hyvä yleinen taloudellinen tilanne ja työllisyysnäkymät sekä kuluttajien vahva usko oman talouden hyvään kehitykseen. Luottokannan kasvuun vaikuttivat myös keskimääräisen lainakoon kasvu ja pidentyneet laina-ajat. Kohonnut korkotaso ei hillinnyt merkittävästi lainanottajia. Lisäksi kapeat asiakasmarginaalit ylläpitivät asiakkaiden kiinnostusta lainojen nostoon. Korot ovat nousseet tasaiseen tahtiin jo yli kahden vuoden ajan. Vuoden 27 lopulla korkojen nousu tasaantui. Rahoitusmarkkinakriisi vaikutti etenkin lyhyiden korkojen heilahteluihin vuoden viimeisinä kuukausina. Euromääräisen luottokannan keskikorko nousi vuoden aikana,8 prosenttiyksikköä ja oli vuoden lopussa 5,29 prosenttia. Pankkien omat viitekorot seuraavat viiveellä euriborkorkojen muutoksia ja näiden korkojen suosio on kasvanut sitä mukaa, kun euriborkorko on noussut primekorkoja nopeammin. Vuoden 27 aikana pankkien viitekorkoihin sidottu lainakanta kasvoi edellisvuodesta yli 3 prosenttia. Kiinteäkorkoisten luottojen määrä kasvoi hieman, mutta on määrältään säilynyt melko pienenä. 3.2 Asuntolainoissa huomio maksukykyyn Loppuvuonna USA:sta alkanut rahoitusmarkkinoiden myllerrys lisäsi epävarmuutta ja vaikutti osaltaan Suomen asuntomarkkinoihin ja vaikuttaa varmaan vielä lähivuosienkin aikana. Osakemarkkinoiden epävarmuus ei kuitenkaan heikentänyt kotitalouksien tulevaisuuden uskoa. Hyvä työllisyyskehitys, nimellispalkkojen korotus sekä halu panostaa hyvään asumiseen olivat niitä vahvoja tekijöitä, jotka vaikuttivat asuntolainojen kysyntään. Asuntoluottojen määrä kasvoi vuoden 27 aikana 12,4 prosenttia. Kotitalouksien pankeista nostamat uudet asuntoluotot milj. euroa % Lähde: Suomen Pankki Uudet asuntoluotot Keskikorko 9

11 Asuntolainojen kasvu jatkui hieman nopeampana kuin muiden luottojen kasvu, mutta hitaampana kuin aikaisempina vuosina. Rahalaitosten asuntoluottokanta oli vuoden lopussa 62,2 miljardia euroa, joka on 42 prosenttia rahalaitosten kaikista luotoista. Asuntolainakannan kasvuun ovat vaikuttaneet luotonkysynnän lisäksi euromääräisesti suuremmat luotot ja pidemmät laina-ajat. Kotitalouksien asuntolainojen keskimääräinen laina-aika on noussut 18 vuoteen, kun se yhdeksän vuotta aikaisemmin oli 11 vuotta. Keskimääräisen jäljellä olevan asuntolainan määrä on noussut 65 2 euroon. Tähän ovat vaikuttaneet asuntojen hintojen nousu ja että asiakkaat ovat voineet ottaa kerralla suurempia asuntolainoja pidentämällä lainan takaisinmaksuaikaa. Pankit ovat kiinnittäneet huomiota yhä enemmän asuntolainoihin liittyviin riskeihin, vaikka niistä syntyneitä luottotappioita on tähän mennessä kertynyt vähän. Luottoja myöntäessään pankit varmistavat ensisijaisesti luotonsaajien lainanhoitokyvyn, jotta korkojen noustessa tai muiden yllättävien menojen varalle jää riittävästi joustoa maksukykyyn. Asunnonvaihtotilanteissa ensisijaisena ohjeena on ollut entisen asunnon myynti ennen uuden hankintaa. 3.3 Rahoitusyhtiötuotteiden kysyntä kasvoi Finanssialan Keskusliiton jäseninä ovat seuraavat rahoitusyhtiötoimintaa harjoittavat yhtiöt: Handelsbanken Rahoitus Oyj, Nordea Rahoitus Suomi Oy, Pohjola Pankki Oyj, Sampo Pankki Oyj ja SEB-Leasing Oy. Suomessa toimii muitakin rahoitus- ja korttiyhtiöitä kuin edellä mainitut FK:n jäsenyhtiöt, mutta niiden toiminnasta ole saatavissa yhteenlaskettua tilastotietoa. milj. euroa Rahoitusyhtiöiden luottokannat *) Osamaksusopimusten rahoitus Leasingsopimukset Autojen leasingrahoitus Investointirahoitus Laskusaatavien rahoitus Kulutusluotot *) sis. FK:n jäsenet 1

12 Rahoitusyhtiöiden yhteenlaskettu luottokanta kasvoi vuoden aikana lähes 9,5 prosenttia ja oli vuoden lopussa 11,5 miljardia euroa. Rahoitusyhtiöiden uusi luotonanto kasvoi vuonna 27 merkittävästi henkilöautojen ja kuljetuskaluston leasingrahoituksessa. Lisäksi yritysten investointihalukkuus näkyi ATK- ja muiden konttorilaitteiden leasingrahoituksen kasvuna. Rahoitusyhtiöiden kulutusluotot kasvoivat vuonna 27 noin 14 prosenttia. Tyypillisiä rahoitusyhtiöiden kulutusluottoja ovat korttisidonnaiset tililuotot sekä vakuudettomat kertaluotot. Myös kuluttajille myönnetyt osamaksurahoitukset kasvoivat edellisvuodesta. Autoverouudistus tulee todennäköisesti lisäämään vuoden 28 aikana uusien autojen osamaksurahoitusta. 3.4 Talletuskasvu loppuvuodesta tuntuvaan nousuun Kohonneet markkinakorot ja osakemarkkinoiden epävarmuus lisäsivät talletusten houkuttelevuutta sijoituskohteena. Talletuspankkien kilpailu säästämis- ja talletusmarkkinoilla kiristyi. Toimialalle tulleet uudet kilpailijat toivat markkinoille talletuskorkotarjouksia lisäten kilpailua talletusmarkkinoilla mrd. euroa Euromääräiset luotot ja talletukset *) Euromääräiset luotot Lähde: Suomen Pankki Euromääräiset talletukset *) muutos tilastoinnissa Talletuksia oli pankeissa vuoden 27 lopussa yhteensä 99,8 miljardia euroa. Vuoden lopussa 12 kuukauden talletuskasvu oli peräti 13,2 prosenttia. Kasvu oli hyvää koko vuoden, mutta kiihtyi loppuvuotta kohden. Vuoden 28 alkukuukausina talletusten vuosikasvu on noussut jo lähelle 2 prosenttia. Yritysten tekemien talletusten vuosikasvu oli erittäin vahvaa, peräti 25,8 prosenttia edellisvuodesta. Talletustilit tarjosivat hyvätuottoisen ja riskittömän sijoitusvaihtoehdon, joten yritykset siirsivät käyttöpääomiaan lyhyen koron rahastoista talletustileille. Lisäksi yritykset nostivat loppuvuoden aikana luottoja ja ilmeisesti siirsivät niitä talletustileille varautuen tuleviin investointeihin. 11

13 Talletustilit tarjosivat kotitalouksille kilpailukykyisen sijoitusvaihtoehdon. Kotitalouksien talletukset kasvoivat joulukuun aikana peräti 1,6 miljardia euroa mrd. euroa Suomen rahalaitoksiin Sijoitusrahastojen rahastoarvo euroalueelta tehnyt talletukset Lähteet: Suomen Pankki, Tilastokeskus, FK Säästäminen ja sijoittaminen Henkivakuutuksen vakuutussäästöt (yritykset, yksityiset) Talletuksista 69 prosenttia on kotitalouksien säästöjä. Yritysten osuus talletuksista nousi yli 22 prosenttiin, julkisyhteisöjen sekä rahoitus- ja vakuutuslaitoksien osuus talletuskannasta oli vuoden lopussa 9 prosenttia. Pankkien talletusten keskikorko nousi vuoden 27 aikana ja oli vuoden lopussa 2,6 prosenttia. Talletukset määräaikaistileillä kasvoivat eniten, näille tileille maksettiin korkoa 4,2 prosenttia. Kiinteäkorkoisten talletusten osuus on edelleen yli puolet koko talletuskannasta. Määräaikaisja sijoitustileillä käytetään eniten kiinteitä korkoja. Talletusten luottoja ripeämpi kasvu vuoden 28 alkukuukausina on pienentänyt pankkien antolainausenemmyyttä. Pankit ovat hankkineet talletusten lisäksi rahoitusta lähinnä kansainvälisiltä pääomamarkkinoilta. Rahoitusmarkkinakriisin johdosta rahoituksen saatavuus on hankaloitunut ja hinta noussut. Tällöin vakaan kotimaisen talletusvarainhankinnan merkitys korostuu pankkien liiketoiminnassa. 12

14 3.5 Pääomia nostettiin rahastoista Vuoden 27 kaksijakoisuus näkyi erityisen hyvin arvopaperimarkkinoilla ja sijoitusrahastojen pääomien kehityksessä. Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana osakemarkkinoiden suotuisa kehitys suosi rahastosijoittamista ja sijoitukset rahastoihin kasvoivat voimakkaasti. Kesäkuun 27 rahastosijoituksien pääomien määrä nousi uuteen ennätykseen, 12 kuukauden kasvu oli 34,2 prosenttia ja pääomia oli yhteensä yli 7 miljardia euroa. mrd. euroa 8 Suomalaisten sijoitusrahastojen rahastopääoma /5 3/5 5/5 7/5 9/5 11/5 1/6 3/6 5/6 7/6 9/6 11/6 1/7 3/7 5/7 7/7 9/7 11/7 1/8 Osakerahastot Yhdistelmärahastot Pitkän koron rahastot Lähde: Suomen Sijoitusrahastoyhdistys Lyhyen koron rahastot Muut rahastot Vuoden loppupuoliskolla rahastoyhtiöiden pääomia nostettiin, mutta alkuvuoden hyvän kasvun johdosta vuosikasvuksi tuli silti 8,1 prosenttia. Alkuvuoden 28 aikana sijoitusrahastojen pääomat vähenivät edelleen, kahdessa kuukaudessa pääomien arvo aleni 4,6 miljardilla eurolla. Yritysten osuus rahastosijoituksista on 73 prosenttia ja yksityishenkilöiden osuus noin 27 prosenttia. Rahastopääoman jakautuminen yksityisten henkilöiden ja yhteisöjen välillä on jo usean vuoden ajan pysytellyt melko vakaana, tosin yksityishenkilöiden osuus on supistunut hieman. Sijoituspalveluyritysten liikevoitto vuonna 27 oli 121 miljoonaa euroa. Sijoituspalveluja voivat tarjota kotimaiset luottolaitokset, sijoituspalveluyritykset tai omaisuudenhoitoa harjoittavat rahastoyhtiöt. Kotimaisia sijoituspalveluyrityksiä oli yhteensä 37 ja lisäksi sijoituspalveluja tarjosi kolme Suomessa toimivan ulkomaisen luottolaitoksen sivukonttoria. 13

15 3.6 Sijoitussidonnaiset vakuutukset suosituimpia Suomen väestö ikääntyy, ja tavoitteena on ollut löytää yhteisesti hyväksytty malli, jolla kansalaiset voisivat säästää nykyistä enemmän omaa eläkettään. Henkivakuutustuotteesta on tullut monille asiakkaille vaihtoehtoinen säästämismuoto rahastojen ja suorien osakeomistusten rinnalle. Henkivakuutuksen vakuutussäästöistä lasketut markkinaosuudet 12/27 Veritas+Liv-Alandia 2,7 % Skandia 3,5 % Tapiola-yhtiöt 7,6 % Henki-Fennia 2,4 % Handelsbanken Liv,2 % Nordea 25,9 % Suomi 14,7 % OP-Henkivakuutus 19,9 % Kaleva 2,2 % Henki-Sampo 2,8 % Henkivakuutusyhtiö kuuluu lähes jokaiseen pankkikonserniin. Suurimmat henkivakuutusyhtiöt vakuutussäästöjen perusteella laskettuna ovat Nordea Henkivakuutus Suomi Oy, OP-Henkivakuutus Oy ja Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sampo. Näiden kolmen yhteenlaskettu markkinaosuus oli vuoden 27 lopussa yhteensä 67 prosenttia. Henkivakuutussäästöjä oli vuoden 27 lopussa yhteensä 3,2 miljardia euroa. Erityisesti sijoitussidonnaisen säästöhenkivakuutuksen maksutulo on kasvanut vahvasti aikaisempina vuosina. Vuonna 27 henkivakuutussäästöjen määrä kasvoi neljä prosenttia, kasvu oli suurinta sijoitussidonnaisissa säästöhenkivakuutuksissa ja yksilöllisissä eläkevakuutuksissa. Henkivakuutusyhtiöiden maksutulo supistui edellisvuodesta 8,4 prosenttia. Lasku johtuu siitä, että vakuutussäästämisen markkinat ovat nyt vaiheessa, jossa uusmyynnin painopiste on siirtynyt yhä enemmän kertamaksuisista säästöhenkivakuutuksista jatkuvamaksuisiin eläkevakuutuksiin. Maksutuloa henkivakuutusyhtiöille kertyi kaikkiaan 2,8 miljardia euroa. 14

16 3.7 Maksuliikenne on eurooppalaistunut Yhtenäinen euromaksualue SEPA käynnistyi Suomessa tammikuussa 28. Alussa käytössä ovat tilisiirrot ja kortit ja vuonna 29 otetaan käyttöön myös suoraveloitukset. Käytännössä muutos merkitsee 31 kansallisen maksujärjestelmän korvautumista uudella, yhtenäisin säännöin ja standardein toimivalla maksujärjestelmällä. milj. kpl Maksuliikenteen kasvu tietotekniikan avulla Konekieliset tapahtumat Manuaaliset tapahtumat Suomalaisen maksuliikenteen konekielisyysaste on erittäin korkea, 96 prosenttia. Yritysten sekä kotien tietoyhteydet, kauppojen maksupäätteet sekä korttien käyttäminen ostosten maksamisessa ovat vähentäneet selkeästi laskujen maksua konttoreissa. Pankkiasiointi on keskittymässä yhä enenevässä määrin verkkoon. Kotitalouksien ja yritysten verkkopalvelusopimusten määrä oli vuoden lopussa 4,2 miljoonaa kpl. Sähköinen laskutus yritysten verkkolaskun ja kuluttajan e-laskun muodossa tulee edelleen lisääntymään lähivuosien aikana. OP-Pohjola-ryhmän, Nordea Pankki Suomen ja Sampo Pankki Oyj:n yhdessä omistamalla Automatia Pankkiautomaatit Oy:llä oli vuoden lopussa yhteensä Otto-käteisautomaattia. Kaikki Suomessa toimivat täyden palvelun pankit ovat Automatian asiakkaita. Kilpailu käteisautomaateilla kasvaa kun Otto-automaatit saavat rinnalleen Cash- ja Annaautomaatteja. Sanoma WSOY:n tytäryhtiö Rautakirjan Cash -autotomaateista ja Suomen Käteisnostot Oy:n Anna-automaateista voi nostaa joko Visa Electronilla tai luottokorteilla. 15

17 4. Pankkien tulokset Pankkien liikevoitto vuonna 27 oli parempi kuin koskaan aikaisemmin. Pankkien tulokset, liiketoiminnan kasvu ja tunnusluvut kehittyivät myönteisesti vuoden aikana. Hyvään tuloskehitykseen vaikuttivat hyvä yleinen taloustilanne ja luottojen kasvu. Talletuspankkien liikevoitto 4 milj. euroa Lähde: Tilastokeskus 4.1 Liikevoitto kasvoi Vuoden 27 jälkipuoliskolla alkanut rahoitusmarkkinoiden kriisi ei näkynyt Suomessa toimivien pankkien tuloksissa. Yhdysvaltain isoimmat investointipankit kirjasivat ensimmäisinä suurimmat tappiokirjaukset ja loppuvuodesta myös suuret kansainväliset pankkikonsernit kertoivat merkittävistä tappiokirjauksista. Koko kriisin lopullisia vaikutuksia on vaikea vielä arvioida, sillä tappiot näkyvät tulevien vuosien tilinpäätöksissä milj. euroa Suomalaisten pankkikonsernien liikevoitto Nordea Pankki Suomi Sampo Pankki *) Säästöpankit (pl. Aktia) Aktia OP-Pohjolaryhmä Paikallisosuuspankit Ålandsbanken Lähde: Pankkien vuosikertomukset *) Pankkiliiketoiminta 16

18 Suomessa toimivien pohjoismaisten pankkikonsernien liikevoitto milj. euroa Nordea Danske Bank Lähde: Pankkien vuosikertomukset Handelsbanken DnB NOR SEB Sw edbank Yhdysvaltain asuntoluottomarkkinoihin liittynyt subprime-kriisi heijastui voimakkaasti korkoja osakemarkkinoille. Suomalaisille laina-asiakkaille rahoitusmarkkinoiden rauhattomuus näkyi euriborkorkojen nousuna. Suomessa toimiville pankeille rahoituskriisi puolestaan näkyi varainhankinnan kustannusten kasvuna. Korkokatteen kasvuun vaikutti euriborkorkojen nousun välittyminen lainakorkoihin. Huolimatta yleisen korkotason noususta luottojen kysyntä jatkui edelleen vilkkaana. Korkotason nousu kasvatti pankkien korkotuottoja. Pankkien tuotoista 63 prosenttia koostuu korkokatteesta, palkkiotuottojen osuus on 19 prosenttia kaikista tuotoista. Liiketoiminnan kasvu ja laajeneminen toivat pankeille tuottoja. Etenkin vuoden alkupuolen vilkas osakesijoitustoiminta ja sijoitusrahastopääomien kasvu lisäsivät pankkien muita tuottoja. Loppuvuonna palkkiot kasvoivat, sillä epävarmuus sijoitustuotoista kasvoi ja asiakkaat lunastivat arvopaperi- ja rahasto-osuuksiaan. Nettopalkkiotuottoja kertyi etenkin rahastoista, varallisuuden hoidosta ja arvopaperinvälityksestä. Pankkien kaikista palkkiotuotoista 36 prosenttia kertyi viime vuonna säästämiseen ja sijoittamiseen liittyvistä palveluista, 26 prosenttia maksuliikenteeseen ja 16 prosenttia luotonantoon liittyvistä palkkioista. Rakennemuutoksiin liittyvät kertaluonteiset tuotot ja kulut heikentävät pankkien tulosten vertailtavuutta. Muihin tuottoihin ja kuluihin liittyviä kertaluonteisia eriä syntyi vuoden 27 aikana etenkin Sampo Pankilla ja Aktialla. 17

19 Merkittävistä tase-erien volyymikasvuista huolimatta pankkien toimintakuluissa ei tapahtunut vuoden 27 aikana merkittäviä muutoksia. Toimintojen laajentuminen, henkilöstön määrän kasvu ja palkkatason nousu näkyivät hallintokulujen ja muiden kulujen pienenä kasvuna. milj. euroa 1 Talletuspankkien tase Vastaava Lähde: Tilastokeskus Käteiset varat ja muut saamiset Luotot yrityksille Luotot kotitalouksille Saamiset luottolaitoksilta Vastattavaa Yleisön talletukset Velat luottolaitokslle Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat Muut velat Oma pääoma Korot ovat nousseet vuoden 25 kesästä lähtien vuoden 27 loppuun asti. Vuoden 27 loppupuolella koron nousu tasaantui, ja lyhyet korot heilahtelivat voimakkaasti. Vuoden 26 aikana 12 kuukauden euribor nousi lähes prosenttiyksikön. Euroopan keskuspankki nosti ohjauskorkoa vuonna 27 kahdesti. 4.2 Pankkisektorin vakavaraisuus ja kannattavuus Tunnusluvuilla mitattuna pankkien tilanne näyttää Suomessa hyvältä. Suomalaiset pankit ovat vakavaraisia, ja tappiopuskurit ovat pankkien riskeihin nähden riittävät. Markkinahäiriöllä ei ollut toistaiseksi vaikutusta pankkien vakavaraisuuteen. Koko pankkisektorin vakavaraisuus on 15,4, kun se vuotta aikaisemmin oli 15,1. Vakavaraisuuden laskentajärjestelmä on käynyt läpi kattavan uudistuksen. Basel II uudistaa pankkien riskienhallintajärjestelmää ja valvontaa. Uudistuksen myötä pankkien pääoman käyttö tehostuu ja tarve pienenee riskiperusteisuuden kasvaessa. Suurista pankeista OP-Pohjola-ryhmä ja Sampo Pankki käyttivät vuoden 27 vakavaraisuuslaskennassa vielä Basel I:n säännöksiä. Kannattavuutta mitataan liikevoiton suhteella keskitaseeseen (ROA). Koko pankkisektorin kannattavuus parani 1,2:een, kun se vuotta aikaisemmin oli 1,. Liikevoitto siis kasvoi suhteessa vuonna 27 nopeammin kuin taseet. 18

20 Koko pankkisektorin tehokkuus-suhdeluku parani edellisvuodesta. Tehokkuusluku (C/I) lasketaan kulujen ja tuottojen välisestä suhteesta. Tehokkuuden kohentumiseen vaikutti nimenomaan pankkien tuottojen kuluja ripeämpi kasvu vuoden 27 aikana. Kolmen suurimman pankkiryhmittymän kulu/tuottosuhde oli 42,8 ja muiden kotimaisten pankkien kulu/tuottosuhde oli 65, Luottokanta säilyi terveenä Pankkien luottokanta on hyvässä kunnossa. Järjestämättömien saamisten määrä kasvoi hieman edellisvuodesta, yhteensä järjestämättömiä saamisia oli vuoden lopussa 43 miljoonaa euroa, kun vuotta aikaisemmin niitä oli 347 miljoonaa euroa. Erääntyneet saamiset kasvoivat tosin hieman nopeammin kuin järjestämättömät saamiset milj. euroa Luottotappiot ja järjestämättömät saamiset Järjestämättömät saamiset Luottotappiot Lähde: Rahoitustarkastus Järjestämättömien saamisten osuus luottokannasta oli vuoden 27 lopussa,28 prosenttia, vuotta aikaisemmin sama suhdeluku oli,26 prosenttia. Järjestämättömällä saamisella tarkoitetaan luottoa, jonka pääoma ja/tai korko on ollut kolme kuukautta maksamatta. Kotitalouksien osuus järjestämättömistä saamisista säilyi 63 % tasolla kuten vuotta aikaisemminkin. Näyttää ainakin toistaiseksi siltä, että kotitalouksien velkaantuminen ja entistä suuremmat asuntolainat on pystytty hoitamaan yhtä hyvin kuin aikaisempina vuosina. Luottotappioita kertyi vuoden aikana kaikilla pankkiryhmillä erittäin vähän. Nettomääräiset arvonalentumistappiot heikensivät pankkien tulosta vuonna 27 noin 64 miljoonaa euroa. Vuotta aikaisemmin Nordea Pankki Suomen luottotappioiden palautukset olivat suuremmat kuin kaikkien muiden pankkien luottotappiot yhteensä. 19

20.4.2010. Pankit Suomessa 2009. FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund

20.4.2010. Pankit Suomessa 2009. FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Sisältö 1. MIELENKIINTOINEN PANKKIVUOSI 2009 2 2. PANKKIEN RAKENNE JA JAKELUVERKKO 3 2.1 Pankkien markkinaosuudet 3 2.2 Pankkialan henkilöstön

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2003

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2003 OP-ryhmä Tammi-kesäkuu 2003 OP-ryhmä 30.6.2003 242 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 25 000 Asiakkaita yli 3,0

Lisätiedot

Kansainvälinen pankkimarkkinaraportti

Kansainvälinen pankkimarkkinaraportti 4.12.29 Suomalaiset pankit kestävät hyvin kansainvälisessä vertailussa FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Sisältö Haasteelliset pankkimarkkinat 2 Yhteiset pohjoismaiset pankit

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2004

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2004 OP-ryhmä Tammi-joulukuu 2004 OP-ryhmä 31.12.2004 239 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2005

OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2005 OP-ryhmä Tammi-joulukuu 2005 OP-ryhmä 31.12.2005 238 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 29 700 Asiakkaita 3,9

Lisätiedot

OKO. I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät

OKO. I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät Yhtiökokous 31.3.2004 I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät Visio Asiakkaat Henkilöstö Sijoittajat Suomen vetovoimaisin

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2005

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2005 OP-ryhmä Tammi-maaliskuu 2005 OP-ryhmä 31.3.2005 239 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2006

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2006 Tammi-maaliskuu 2006 31.3.2006 236 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 30 800 Asiakkaita 4,0 miljoonaa Jäseniä

Lisätiedot

PANKKIVUOSI 2015. Pankkien tuloskatsaus

PANKKIVUOSI 2015. Pankkien tuloskatsaus PANKKIVUOSI 2015 Pankkien tuloskatsaus 8.6.2016 1 PANKKIVUOSI 2015 Sisällysluettelo 1 Toimintaympäristön kehitys... 2 2 Suomessa toimivat pankit... 3 2.1 Luottolaitosten markkinaosuudet Suomessa... 4 2.2

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1). Sampo Asuntoluottopankki Oyj 7.8.2007 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2008 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2008 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

Lisätiedot

4-6/2014: Vakaa kehitys

4-6/2014: Vakaa kehitys OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2015 4-6/2014: Vakaa kehitys Liikevoitto oli 19,7 (22,0) miljoonaa euroa. Palkkiotuotot netto kasvoivat 11 %; korkokate pysyi vakaana 24,3 (25,9) miljoonassa eurossa. Liiketoiminnan

Lisätiedot

AKTIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2012 Toimitusjohtajan katsaus

AKTIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2012 Toimitusjohtajan katsaus AKTIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2012 Toimitusjohtajan katsaus 2011 vaiheikas vuosi Aktialle Liikevoitto (milj. euroa) Osakekohtainen tulos laski 0,53 (0,83) euroon 77,9 Muuttumaton osinko 0,30 euroa/osake

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS JUSSI LAITINEN

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS JUSSI LAITINEN TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS JUSSI LAITINEN Toimitusjohtajan katsaus Kulunut vuosi Aktia panostaa kasvuun Näkymät vuodeksi 2015 2 Suomi väärässä seurassa 3 Velkaantuminen jatkuu ilman uusia toimia 4 Vuoden

Lisätiedot

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2009 Tilikauden voitto oli 19,0 miljoonaa euroa. Tilikaudella yhtiö osti Sampo Pankilta 0,5 miljardin euron antolainakannan Tilikauden aikana

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankki Oyj 11.8.2009 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2009 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2009 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto nousi 10,1 miljoonaan euroon (4,7).

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2008

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2008 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Sisällys sijoitustoimintaympäristö... 3 sijoitukset 31.12.2008 (käyvin arvoin)... 4 uudet sijoitukset 2008... 6 Sijoitustoiminnan tuottojen

Lisätiedot

Aktia Pankki Toimitusjohtaja Jussi Laitinen

Aktia Pankki Toimitusjohtaja Jussi Laitinen Aktia Pankki Toimitusjohtaja Jussi Laitinen Aktia lyhyesti Vakavarainen kotimainen pankki Banking, Vakuutus ja varainhoito palveluja 900 työntekijää, 50 konttoria 42 000 osakkeenomistajaa 300 000 asiakasta

Lisätiedot

Pohjola-konserni. Aamiaistilaisuus 9.5.2008 Enskilda. Toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny, Pohjola Vakuutus Oy

Pohjola-konserni. Aamiaistilaisuus 9.5.2008 Enskilda. Toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny, Pohjola Vakuutus Oy Pohjola-konserni Aamiaistilaisuus 9.5.28 Enskilda Toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny, Pohjola Vakuutus Oy 2 Pohjola-konserni Kasvu jatkui vahvana Kannattavuus parani asiakasliiketoiminnoissa Maksuvalmiusreservin

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2008

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2008 Tammi-kesäkuu 2008 Avainlukuja 1-6/2008 1-6/2007 Muutos * 2007 Tulos ennen veroja, milj. e 359 523-31 1 005 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 320 345-7 706 Vahinkovakuutus 40 83-52 181 Henkivakuutus 34

Lisätiedot

Aktia Pankki TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2015

Aktia Pankki TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2015 Aktia Pankki TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2015 10-12/2015: Kertaluonteiset kulut rasittivat tulosta Liikevoitto oli 11,1 (12,6) miljoonaa euroa. Palkkiotuotot netto olivat muuttumattomat 18,9 (18,9) miljoonaa euroa

Lisätiedot

Pankkibarometri I/2012 14.3.2012

Pankkibarometri I/2012 14.3.2012 Pankkibarometri I/2012 1 Sisältö Sivu Kotitaloudet 2 Yritykset 6 Finanssialan Keskusliitto kysyy Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien käsityksiä ja odotuksia luotonkysynnän ja eri sijoitusmuotojen kehityksestä.

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2015 17.11.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2015 17.11.2015 OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2015 17.11.2015 4-6/2015: Vakaa kehitys Liikevoitto oli 16,4 (17,3) miljoonaa euroa. Palkkiotuotot netto kasvoivat 12 %, mutta korkokate laski 9 % 23,8 (26,1) miljoonaan euroon. Liiketoiminnan

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI I/2013

PANKKIBAROMETRI I/2013 PANKKIBAROMETRI I/2013 15.3.2013 1 Pankkibarometri I/2013 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 6 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2008

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2008 Tammi-joulukuu 2008 Avainlukuja 1-12/2008 1-12/2007 Muutos * Tulos ennen veroja, milj. e 372 1005-63 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 532 722-26 Vahinkovakuutus 55 181-70 Henkivakuutus -162 129 Asiakkaille

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinat tilastokatsaus

Rahoitusmarkkinat tilastokatsaus Rahoitusmarkkinat tilastokatsaus 9 2012 Suomen Pankki Tilastoyksikkö 5.9.2012 Kuukausijulkaisu ISSN 1795 7583, verkkojulkaisu Sisällys 1. Korot 1.1 Eurojärjestelmän ohjauskorot 3 1.2 Euriborkorot ja Suomen

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-syyskuu 2010

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-syyskuu 2010 Tammi-syyskuu 2010 OP-Pohjola-ryhmän rakenne Avainlukuja Tulos Neljännesvuositarkastelu Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym Sisällysluettelo Tuote- ja palvelukehitys Tukitoiminnot

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria-konserni Katsaus Q2 Konsernin liikevaihto kasvoi 1,6 % ja liikevoitto jäi edellisvuoden tasosta Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto kasvoi 7,8

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 30.6.2004

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 30.6.2004 LEHDISTÖTIEDOTE 1 (7) 7.9.2004 7/2004 VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 30.6.2004 Vakuutuslaitosten yhteenlaskettu vakavaraisuus vahvistui hieman alkuvuonna 2004. Vahinkovakuutusyhtiöiden

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2015 Aktia panostaa kasvuun Näkymät ja suunnitelmat 2016 2 Suomen kasvu jatkossa heikkoa 0,6 0,9 3 Kilpailukyky on edelleen ongelma 4 Työllisyysaste

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2009

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2009 Tammi-maaliskuu 2009 Avainlukuja 1-3/2009 1-3/2008 Muutos * 2008 Tulos ennen veroja, milj. e 124 125 0 372 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 164 160 3 532 Vahinkovakuutus -1 22-107 55 Henkivakuutus -26

Lisätiedot

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti:

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti: OHJELMAESITTEEN TÄYDENNYS 3, 24.10.2014 TÄYDENNYS 3, 24.10.2014 HELSINGIN OP PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2014 (200.000.000 EUROA) SEKÄ HELSINGIN OP TUOTTODEBENTUURI 5/2014 LAINAKOHTAISIIN EHTOIHIN

Lisätiedot

SUUPOHJAN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2012. Liiketoiminta. Tulos ja taloudellinen asema

SUUPOHJAN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2012. Liiketoiminta. Tulos ja taloudellinen asema SUUPOHJAN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2012 Asiakkaita: 45 902 (46 344), asiakasmäärä sisältää pankin omia palveluja käyttävät asiakkaat Vakavaraisuussuhde, %: 16,88 % (18,04 %) Liikevoitto

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti:

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti: TÄYDENNYS 1/12.5.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 3/2016, 2,00% 20.8.2021

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015. Liiketoiminta

SIILINJÄRVEN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015. Liiketoiminta SIILINJÄRVEN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015 Asiakkaita: 17 904 (17 984), asiakasmäärä sisältää pankin omia palveluja käyttävät asiakkaat Vakavaraisuussuhde, %: konserni 18,2 % (19,1 % ),

Lisätiedot

Finanssialan vuositilasto 2010

Finanssialan vuositilasto 2010 Finanssialan vuositilasto 2010 24.5.2011 Pankit 31.12.10 12 kk:n muutos kpl % Pankkien toimipaikat 1 605 - kotimaiset pankit 1 537 - ulkomaiset pankit 68 - Pankkikonsernien henkilöstö talletuspankit 24

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-syyskuu 2006

OP-ryhmä. Tammi-syyskuu 2006 Tammi-syyskuu 2006 Avainlukuja 1-9/2006 1-9/2005 Muutos 1-12/2005 Tulos ennen veroja, m ilj. 598 452 32,4 * 579 Kulujen suhde tuottoihin, % 55 52 3,4 55 Arvonalentum iset luotto-ja takauskannasta, % 0,01

Lisätiedot

Pohjola-konserni Tammi - maaliskuu Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen

Pohjola-konserni Tammi - maaliskuu Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen 1 Pohjola-konserni Tammi - maaliskuu 28 Lehdistötilaisuus 8.5.28 Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen 2 Pohjola-konserni Kasvu jatkui vahvana Kannattavuus parani asiakasliiketoiminnoissa Maksuvalmiusreservin

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI I/2016

PANKKIBAROMETRI I/2016 PANKKIBAROMETRI I/2016 18.3.2016 1 Pankkibarometri I/2016 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

OKO Pankki Oyj. ( lähtien Pohjola Pankki Oyj) Loka Joulukuu Aamiaistilaisuus Evli Pankissa Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen

OKO Pankki Oyj. ( lähtien Pohjola Pankki Oyj) Loka Joulukuu Aamiaistilaisuus Evli Pankissa Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen 1 OKO Pankki Oyj (1.3.28 lähtien Pohjola Pankki Oyj) Loka Joulukuu 27 Aamiaistilaisuus Evli Pankissa15.2.28 Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen Asiakasliiketoiminnan kasvu jatkui vahvana ja konsernin tulos

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI II/2016

PANKKIBAROMETRI II/2016 PANKKIBAROMETRI II/2016 28.6.2016 1 Pankkibarometri II/2016 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

Kauppakeskus Veturi Kouvolassa avattiin Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu Pääjohtaja Matti Halmesmäki

Kauppakeskus Veturi Kouvolassa avattiin Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu Pääjohtaja Matti Halmesmäki Kauppakeskus Veturi Kouvolassa avattiin 13.9.212 Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 212 24.1.212 Pääjohtaja Matti Halmesmäki Keskon tammi-syyskuu 212 Keskon liikevaihto 7,2 mrd. euroa, kasvua 3,6 % Myynnin

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Alkuvuoden aikana pankin yhtiömuoto on muutettu osakeyhtiöstä (Oy) julkiseksi osakeyhtiöksi (Oyj).

Alkuvuoden aikana pankin yhtiömuoto on muutettu osakeyhtiöstä (Oy) julkiseksi osakeyhtiöksi (Oyj). OMA SÄÄSTÖPANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015 Vakavaraisuussuhde, %: 21,02 % (16,54 %) Liikevoitto (milj. eur): 10,2 (10,7) Varainhankinta (milj. eur): 1 480,7 (1 371,5) Koko luotonanto (milj.

Lisätiedot

Aktia OSAVUOSIKATSAUS 1 3/2011

Aktia OSAVUOSIKATSAUS 1 3/2011 Aktia OSAVUOSIKATSAUS 1 3/2011 Jussi Laitinen 9.5.2011 1 3/2011 lyhyesti Liikevoitto oli 18,8 (17,5) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos (EPS) nousi 0,20 (0,18) euroon. Liiketoiminnan tuotot olivat 62,6

Lisätiedot

Päivi Heikkinen 8.1.2016. Julkinen

Päivi Heikkinen 8.1.2016. Julkinen Muistio 1 (5) Käteistä kaupan kassalta - yleinen palvelukuvaus 1 Käteisen saatavuus Suomessa 2 Käteistä kaupan kassalta Käteisen jakelukanavista merkittävin on Otto.-automaattiverkko, jonka kautta jaetaan

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI IV/2016

PANKKIBAROMETRI IV/2016 PANKKIBAROMETRI IV/2016 13.12.2016 1 Pankkibarometri IV/2016 Sisällysluettelo 1 Kotitalouksien luotonkysyntä... 2 2 Yritysten luotonkysyntä... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin

Lisätiedot

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot

Aktia Pankki Oyj Pörssitiedote klo Aktia Pankki Oyj:n uusi liiketoiminta-alueiden segmenttijako 2008

Aktia Pankki Oyj Pörssitiedote klo Aktia Pankki Oyj:n uusi liiketoiminta-alueiden segmenttijako 2008 Aktia Pankki Oyj Pörssitiedote 8.4.2009 klo 16.00 Aktia Pankki Oyj:n uusi liiketoiminta-alueiden segmenttijako 2008 1.1.2009 alkaen liiketoiminta-alueiden segmenttijakoa on muutettu niin, että segmentit

Lisätiedot

INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (5)

INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (5) INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.08.2000 klo 14.10 1 (5) INCAP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2000 Incap-konsernin liikevaihdon kasvu jatkui voimakkaana ja oli 29 prosenttia. Elektroniikan sopimusvalmistuksen

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

SÄÄSTÖPANKKIRYHMÄN TULOS VUODELTA 2015

SÄÄSTÖPANKKIRYHMÄN TULOS VUODELTA 2015 SÄÄSTÖPANKKIRYHMÄN TULOS VUODELTA 2015 SÄÄSTÖPANKKIRYHMÄ TIIVISTETTYNÄ Suomen vanhimmassa pankkiryhmässä on 23 itsenäistä Säästöpankkia, Säästöpankkien Keskuspankki, Säästöpankkiliitto, Sp-Rahastoyhtiö,

Lisätiedot

OMA SÄÄSTÖPANKKI OY OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014. Liiketoiminta

OMA SÄÄSTÖPANKKI OY OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014. Liiketoiminta OMA SÄÄSTÖPANKKI OY OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014 Asiakkaita: 64 185 (44 667) Vakavaraisuussuhde, %: 16,54 % (17,03 %) Liikevoitto (milj. eur): 5,5 (1,7) Varainhankinta (milj. eur): 892,4 (619,9) Koko

Lisätiedot

Asiantuntijaseminaari Kuluttajatutkimuskeskuksessa Energiatehokkuuden rahoitus pientaloissa

Asiantuntijaseminaari Kuluttajatutkimuskeskuksessa Energiatehokkuuden rahoitus pientaloissa Asiantuntijaseminaari Kuluttajatutkimuskeskuksessa 2.11.29 Energiatehokkuuden rahoitus pientaloissa Finanssisektorin puheenvuoro: Kaija Erjanti, Finanssialan Keskusliitto Alustuksen teemat > Asuntorahoituksesta

Lisätiedot

10.6.2011. Pankkibarometri II/2011 Ulla Halonen

10.6.2011. Pankkibarometri II/2011 Ulla Halonen 10.6.2011 barometri II/2011 Ulla Halonen barometri II/2011 Sisältö Sivu Yhteenveto 2 Kotitaloudet 3 Yritykset 5 Alueelliset tiedot 7 Finanssialan Keskusliitto kysyy barometrin avulla pankinjohtajien käsitystä

Lisätiedot

Exel Composites Oyj Vesa Korpimies, toimitusjohtaja

Exel Composites Oyj Vesa Korpimies, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2011 Exel Composites Oyj Vesa Korpimies, toimitusjohtaja Tammi-syyskuu 2011 lyhyesti: Markkinaolosuhteet paranivat edelleen Tammi-syyskuu 2011 Liikevaihto tammi-syyskuussa 2011

Lisätiedot

Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna:

Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna: Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna: Energiayrityskanta käsittää vain itsenäisiä, voittoa tavoittelevia energiayhtiöitä ja konserneja. Yksittäisiä yrityksiä tarkastellessa kaikki luvut

Lisätiedot

Jatkuvien toimintojen voitto ennen veroja tammi kesäkuulta oli 121,4 miljoonaa euroa (162,0).

Jatkuvien toimintojen voitto ennen veroja tammi kesäkuulta oli 121,4 miljoonaa euroa (162,0). 1 SAMPO PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 9.8.2007 SAMPO PANKKI -KONSERNI TAMMI KESÄKUUSSA 2007 Konsernirakenteen muutokset Danske Bank A/S osti 1.2.2007 Sampo Pankin koko osakekannan. Tässä

Lisätiedot

Pohjola-konserni. Osavuosikatsaus Sijoitusmessut Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen

Pohjola-konserni. Osavuosikatsaus Sijoitusmessut Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen Pohjola-konserni Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2008 Sijoitusmessut 12.11.2008 Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen Pohjolan liiketoimintarakenne 2 Pohjola-konserni Pankkitoiminta Varainhoito Vahinkovakuutustoiminta

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa :

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa : TÄYDENNYS 4/18.11.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 5/2016, 2,00%

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI I/2015

PANKKIBAROMETRI I/2015 PANKKIBAROMETRI I/2015 17.3.2015 1 Pankkibarometri I/2015 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001

Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001 Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001 1 Elisan kasvu jatkui ja taloudellinen asema säilyi hyvänä Valitun strategian mukainen ohjelma eteni Osakevaihtotarjous Soonin osakkeenomistajille toteutui, Elisan omistus

Lisätiedot

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla hyvin vilkas vuosi

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla hyvin vilkas vuosi TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 18.2.2005 Julkaisuvapaa klo 13.00 Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla hyvin vilkas vuosi Asuntolainojen kysyntä säilyi korkealla tasolla. Uusia luottoja nostettiin ennätysmäärä,

Lisätiedot

MARIMEKKO OYJ. Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008

MARIMEKKO OYJ. Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008 MARIMEKKO OYJ Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008 5.11.2008 LIIKETOIMINNAN KEHITYS 1-9/2008 Liikevaihto kasvoi ja tulos parani ennakoidun mukaisesti. Suomessa merkittävä osa kasvusta kertyi kertaluonteisista

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2009 Sampo Pankki Oyj

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2009 Sampo Pankki Oyj Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2009 Sampo Pankki Oyj ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI III/2016

PANKKIBAROMETRI III/2016 PANKKIBAROMETRI III/2016 27.9.2016 1 Pankkibarometri III/2016 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus 21.5.2015. Ekonomistit

Asuntomarkkinakatsaus 21.5.2015. Ekonomistit Asuntomarkkinakatsaus 21.5.2015 Ekonomistit 2 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä asuntomarkkinoiden kehityksestä 2. Asuntojen hinnat 3. Asuntojen hinnat alueilla 4. Asuntojen hintojen suhde palkkaan 5. Vuokrat

Lisätiedot

RAHA, RAHOITUSMARKKINAT JA RAHAPOLITIIKKA. Rahoitusmarkkinat välittävät rahoitusta

RAHA, RAHOITUSMARKKINAT JA RAHAPOLITIIKKA. Rahoitusmarkkinat välittävät rahoitusta RAHA, RAHOITUSMARKKINAT JA RAHAPOLITIIKKA Rahoitusmarkkinat välittävät rahoitusta välittää säästöjä luotoiksi (pankit) tarjoaa säästöille sijoituskohteita lisäksi pankit hoitavat maksuliikenteen Rahan

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE kaudelta tammikuu joulukuu 2005

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE kaudelta tammikuu joulukuu 2005 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE kaudelta tammikuu joulukuu 2005 Vuosi lyhyesti Konsernin liikevoitto nousi 34,5 % 18,7 miljoonaan euroon (2004: 13,9) Korkokate kasvoi 4,5 % 31,4 miljoonaan euroon (30,0) Palkkiotuotot

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan suhdannetiedot 12/2012

Pohjois-Pohjanmaan suhdannetiedot 12/2012 Pohjois-Pohjanmaan suhdannetiedot 12/2012 Lisätietoja: Tutkimus- ja kehittämispäällikkö Mikko Väisänen, Pohjois-Pohjanmaan liitto, p. 050 336 6524 Lähde: Tilastokeskuksen asiakaskohtainen suhdannepalvelu

Lisätiedot

SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-9/

SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-9/ SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2011 Erkka Valkila Osavuosikatsaus 1-9/2011 25.10.2011 1 Sisältö 1. Toimintaympäristö 2. Strategia 3. SATO 1-9/2011 4. Näkymät vuodelle 2011 Osavuosikatsaus 1-9/2011

Lisätiedot

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA. POWEST OMISTAA SELLAISIA YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA POHJOLAN VOIMALLE TALOUS- JA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

Lisätiedot

18.9.2003. RATA TIEDOTTAA -TIEDOTE 4/2003 Katsaus Rahoitustarkastuksen valvottavien taloudelliseen tilaan 1.1. 30.6.2003

18.9.2003. RATA TIEDOTTAA -TIEDOTE 4/2003 Katsaus Rahoitustarkastuksen valvottavien taloudelliseen tilaan 1.1. 30.6.2003 1 (11) RATA TIEDOTTAA -TIEDOTE 4/2003 Katsaus Rahoitustarkastuksen valvottavien taloudelliseen tilaan 1.1. 30.6.2003 SISÄLLYSLUETTELO SUHDANNEKÄÄNTEEN KYNNYKSELLÄ? Muutamien viime kuukausien aikana erityisesti

Lisätiedot

SATO OYJ 1 (6) Tiedote 11.8.2006 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2006 SATOLLA HYVÄ TULOS

SATO OYJ 1 (6) Tiedote 11.8.2006 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2006 SATOLLA HYVÄ TULOS 1 (6) SATO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2006 SATOLLA HYVÄ TULOS SATO-konsernin liikevaihto oli 134,0 miljoonaa euroa (149,1 M, 2005). Katsauskauden tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 21,7 (22,6)

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj

Nordea Pankki Suomi Oyj Nordea Pankki Suomi Oyj 21/2003 Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 4.3.2003 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa.

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa. 6.5.2013 VR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 VR-konsernin liikevaihto oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 310,4 (331,7) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 4,6 prosenttia. Raportoitu

Lisätiedot

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla uudistumisen ja tasaisen kasvun vuosi

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla uudistumisen ja tasaisen kasvun vuosi TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 17.2.2004 Julkaisuvapaa klo 13.00 Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla uudistumisen ja tasaisen kasvun vuosi Tilikauden voitto oli 3,4 miljoonaa euroa ( 2,3 milj. ). Asuntolainojen

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012 Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas KESKEISIÄ HAVAINTOJA ALKUVUODESTA 2012 Sijoitustuotto kohtuullinen, 3,3 prosenttia Pitkän aikavälin reaalituotto

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

Sijoituspalveluyritykset

Sijoituspalveluyritykset Rahoitus ja vakuutus 2009 Sijoituspalveluyritykset 2009, 1. vuosineljännes Sijoituspalveluyritysten tuotot ja voitot supistuivat voimakkaasti ensimmäisellä neljänneksellä Sijoituspalveluyritysten palkkiotuotot

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Sampo Oyj:n varsinainen yhtiökokous Kari Stadigh Konsernijohtaja

Sampo Oyj:n varsinainen yhtiökokous Kari Stadigh Konsernijohtaja Sampo Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2016 Kari Stadigh Konsernijohtaja Hyvä tulos kaikilla liiketoiminta-alueilla Milj. 2 000 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0-200 Sampo-konsernin tulos ennen

Lisätiedot

SUUPOHJAN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015. Liiketoiminta. Tulos ja taloudellinen asema

SUUPOHJAN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015. Liiketoiminta. Tulos ja taloudellinen asema SUUPOHJAN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015 Asiakkaita: 44 724 (45 051), asiakasmäärä sisältää pankin omia palveluja käyttävät asiakkaat Vakavaraisuussuhde, %: 18,5 % (18,1%), katsauskauden

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Osavuosikatsaus toinen neljännes 2007

Osavuosikatsaus toinen neljännes 2007 Helsinki, Kööpenhamina, Oslo, Tukholma, 19. heinäkuuta 2007 Osavuosikatsaus toinen neljännes 2007 Kasvustrategia tuottaa edelleen vahvoja tuloksia Tuotot kasvoivat 8 prosenttia 3 830 miljoonaan euroon

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

Evli Pankki Oyj. Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja

Evli Pankki Oyj. Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja Evli Pankki Oyj Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja 31.8.2016 Evli on sijoittamiseen erikoistunut yksityispankki, joka auttaa yksityishenkilöitä ja yhteisöjä kasvattamaan varallisuuttaan. Evli pähkinänkuoressa

Lisätiedot

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Tikkurila Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

Luottokorttimyynti väheni ja korttien luottotappiot kasvoivat vuonna 2009

Luottokorttimyynti väheni ja korttien luottotappiot kasvoivat vuonna 2009 Rahoitus ja vakuutus 2010 Luottokortit 2009 Luottokorttimyynti väheni ja korttien luottotappiot kasvoivat vuonna 2009 Kotimaisten luottokorttien myynnin arvo Suomessa oli 7,3 miljardia euroa vuonna 2009.

Lisätiedot