OP-Pohjola. OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OP-Pohjola. OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014"

Transkriptio

1 OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus

2 Sisällysluettelo OP-Pohjola-ryhmä Tulos Vuosineljännes Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym 5-vuotistarkastelu

3 OP-Pohjola-ryhmä

4 Rakenne, omistussuhteet ja työnjako OP-Pohjola-ryhmä 4 Omistus 61 % Noin 200 jäsenosuuspankkia Vähittäispankkitoiminta OP-Palvelut Oy Tuote- ja palvelukehitys Tukitoiminnot OP-Prosessipalvelut Oy Toimiluvan varaisten toimintojen tuoteja palvelukehitys sekä tukitoiminnot Aurum Sijoitusvakuutus Oy Henkivakuuttaminen Helsingin OP Pankki Oyj Vähittäispankkitoiminta OP-Asuntoluottopankki Oyj Kiinnitysluottopankkitoiminta OP-Korttiyhtiö Oyj* Vakuudettomat kuluttajarahoituspalvelut Omistus 100 % Omistus 100 % OP-Pohjola osk Ryhmäohjaus Valvonta Riskienhallinta Strategiset omistukset Omistus 19 % Omistus 76 % OP-Henkivakuutus Oy Henkivakuuttaminen Omistus 15 % Omistus 9 % Osuus osakkeista 0 % Osuus äänistä 0 % Pohjola-konserni Yrityspankkitoiminta Markets Vahinkovakuuttaminen Varainhoito Keskuspankkitoiminta Omistus 17 % OP-Pohjola-ryhmän luottolaitokset vastaavat toistensa veloista ja sitoumuksista. Fiva valvoo OP-Pohjola-ryhmää konsolidoidusti. *) OP-Pohjola-ryhmän omistusosuus 100 %, josta OP-Pohjola-keskusyhteisökonsernin omistusosuus yhteensä 39 % Osuus osakkeista 98 % Osuus äänistä 99 %

5 OP-Pohjola-ryhmän segmenttijako Pankkitoiminta Osuuspankit, Helsingin OP Pankki Oyj, OP-Korttiyhtiö Oyj ja OP-Asuntoluottopankki Oyj. Pohjola-konsernin pankkitoimintasegmentti Osuuspankkien Keskinäinen Vakuutusyhtiö Vahinkovakuutus Pohjola Vakuutus Oy, Vakuutusosakeyhtiö Eurooppalainen, A-Vakuutus Oy, Seesam Insurance AS, Omasairaala Oy ja Pohjola Terveys Oy Varallisuudenhoito Pohjola-konsernin varainhoitosegmentti OP-Henkivakuutus Oy, OP-Rahastoyhtiö Oy ja Aurum Sijoitusvakuutus Oy. Muu toiminta OP-Pohjola osk, OP-Palvelut Oy, OP-Prosessipalvelut Oy ja Pohjolan konsernitoiminnot.

6 OP-Pohjola-ryhmän avainlukuja 1-6/ /2013 Muutos, % 1-12/2013 Tulos ennen veroja, milj. e ,7 701 Pankkitoiminta ,4 404 Vahinkovakuutus ,2 166 Varallisuudenhoito ,7 113 Palautukset omistajajäsenille ja OP- bonusasiakkaille , Muutos, % Ydinvakavaraisuus CET1, % / Core Tier 1** 12,8 17,1-4,3 * Omien varojen suhde omien varojen vähimmäismäärään (rava) ** Yli 90 päivää erääntyneet saamiset luotto- ja takauskannasta, % 1,69 2,19-0,50 * 0,44 0,42 0,02 * Pankki- ja vakuutustoiminnan yhteiset asiakkaat (1000) ,4 * suhdeluvun muutos ** vertailutiedot esitetty arviona voimaan tulleen sääntelyn mukaisina

7 Keskinäinen vastuu, talletussuoja ja sijoittajien turva Yhteenliittymälainsäädännön mukaisesti osuuspankkien yhteenliittymä muodostuu keskusyhteisöstä (OP-Pohjola osk), keskusyhteisön jäsenluottolaitoksista, keskusyhteisön ja jäsenluottolaitosten konsolidointiryhmiin kuuluvista yrityksistä sekä sellaisista luottolaitoksista, rahoituslaitoksista ja palveluyrityksistä, joiden äänivallasta edellä mainitut yhteisöt yhdessä omistavat yli puolet. Keskusyhteisön jäseniä olivat katsauskauden lopussa OP-Pohjola-ryhmän osuuspankit sekä Pohjola Pankki Oyj, Helsingin OP Pankki Oyj, OP-Asuntoluottopankki Oyj, OP-Korttiyhtiö Oyj ja OP-Prosessipalvelut Oy. Talletuspankkien yhteenliittymästä annetun lain mukaan keskusyhteisö on oikeutettu ohjaamaan jäsenluottolaitoksia ja sillä on velvollisuus valvoa niiden toimintaa. Talletuspankkien yhteenliittymää valvotaan konsolidoidusti. Keskusyhteisö ja jäsenluottolaitokset ovat laissa säädetyllä tavalla keskinäisessä vastuussa toistensa veloista ja sitoumuksista. Siten siis esimerkiksi OP-Pohjola-ryhmän vakuutusyhtiöt eivät kuulu keskinäisen vastuun piiriin. OP-Pohjola-ryhmään kuuluvia talletuspankkeja eli osuuspankkeja, Pohjola Pankki Oyj:tä sekä Helsingin OP Pankki Oyj:tä pidetään talletussuojan osalta yhtenä pankkina. Myös sijoittajien korvausrahastoa koskevan lainsäädännön mukaan OP-Pohjola-ryhmää pidetään korvaussuojan osalta yhtenä kokonaisuutena.

8 Tulos

9 OP-Pohjola-ryhmä Tulos ennen veroja milj '1-6/2013 Korkokate Vakuutusliike* Palkkiotuotot Kulut Muut Sijoitustoiminta** Luottotappiot '1-6/2014 *) Henki- ja vahinkovakuutus **) Sijoitustoiminta = Henkivak. sij.tuotot (pl. vastuuvelkaa suojaavat johdannaiset) + Vahinkovak. sij.tuotot + Sij.toiminnan nettotuotot + Kaupankäynnin nettotuotot

10 OP-Pohjola-ryhmä Tuloslaskelman pääerät Korkokate Muut tuotot Henkilöstökulut Muut kulut Saamisten arvonalentumiset Palautukset omistajajäsenille ja OPbonusasiakkaille tammi-kesäkuu Tulos ennen veroja milj

11 OP-Pohjola-ryhmä Muut tuotot Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot Henkivakuutustoiminnan nettotuotot Palkkiotuotot, netto Kaupankäynnin ja sijoitustoiminnan nettotuotot Liiketoiminnan muut tuotot tammi-kesäkuu milj

12 OP-Pohjola-ryhmä Tuloslaskelma tammi-kesäkuu Muutos milj milj. e % Korkotuotot ,4 Korkokulut ,8 Korkokate ,0 Saamisten arvonalentumiset ,9 Korkokate arvonalentumisten jälkeen ,9 Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot ,9 Henkivakuutustoiminnan nettotuotot ,0 Palkkiotuotot, netto ,4 Kaupankäynnin nettotuotot ,5 Sijoitustoiminnan nettotuotot ,1 Liiketoiminnan muut tuotot ,0 Henkilöstökulut ,9 Muut hallintokulut ,1 Liiketoiminnan muut kulut ,1 Palautukset omistajajäsenille ja OPbonusasiakkaille ,0 Osuus osakkuusyritysten tuloksesta ,0 Tulos ennen veroja ,7

13 OP-Pohjola-ryhmä Segmenttikohtainen tuloslaskelma 1-6/2014 milj. Pankkitoiminta Vahinkovakuutus Varallisuudenhoito Elimin. ja muu toiminta Yhteensä Korkokate Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot Henkivakuutustoiminnan nettotuotot Palkkiotuotot, netto Muut tuotot Tuotot yhteensä Henkilöstökulut Muut kulut Kulut yhteensä Arvonalentumiset Satunnaiset erät Palautukset omistajajäsenille Tulos ennen veroja

14 OP-Pohjola-ryhmä Tulos ennen veroja liiketoimintasegmenteittäin Pankkitoiminta Vahinkovakuutus Varallisuudenhoito Elimin. ja muu toiminta / /2013 Milj

15 OP-Pohjola-ryhmä Pankkitoiminta Korkokate Arvonalentumiset saamisista Muut tuotot Henkilöstökulut Muut kulut Palautukset omistajajäsenille ja OP-bonusasiakkaille Tulos ennen veroja / /2013 Milj

16 Vakuutusmaksutuotot Vakuutuskorvaukset Sijoitustoiminnan nettotuotot Muut erät Nettotuotot yhteensä Muut tuotot Henkilöstökulut Muut kulut Tulos ennen veroja OP-Pohjola-ryhmä Vahinkovakuutus / /2013 Milj

17 Vakuutusmaksutulo Sijoitustoiminnan nettotuotot josta sijoitussidonnainen Korvauskulut Vastuuvelan muutos Muut erät Nettotuotot yhteensä Muut tuotot Kulut yhteensä Tulos ennen veroja OP-Pohjola-ryhmä Henkivakuutus milj / /2010 OP-Pohjola-ryhmä Varallisuudenhoito Henkivakuutustuotteiden nettotuotot Palkkiotuotot, netto Muut tuotot Henkilöstökulut Muut kulut Tulos ennen veroja / / Milj

18 Vuosineljännes

19 OP-Pohjola-ryhmä Tuloslaskelman pääerät vuosineljänneksittäin milj. Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Korkokate Muut tuotot Tuotot yhteensä Henkilöstökulut Muut kulut Kulut yhteensä Saamisten arvonalentumiset Palautukset omistajajäsenille ja OP-bonusasiakkaille Tulos ennen veroja

20 OP-Pohjola-ryhmä Muut tuotot vuosineljänneksittäin milj. Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot Henkivakuutustoiminnan nettotuotot Palkkiotuotot, netto Kaupankäynnin ja sijoitustoiminnan nettotuotot Muut tuotot Yhteensä

21 milj. 300 OP-Pohjola-ryhmä Korkokate ja palkkiotuotot, netto vuosineljänneksittäin Q1 Q2 Q3 Q4/13 Q1 Q2 Q3 Q4/14 Korkokate Palkkiotuotot, netto

22 milj. 200 OP-Pohjola-ryhmä Vahinko- ja henkivakuutustoiminnan nettotuotot vuosineljänneksittäin Q1 Q2 Q3 Q4/13 Q1 Q2 Q3 Q4/14 Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot Henkivakuutustoiminnan nettotuotot

23 milj. 40 OP-Pohjola-ryhmä Kaupankäynnin ja sijoitustoiminnan nettotuotot vuosineljänneksittäin Q1 Q2 Q3 Q4/13 Q1 Q2 Q3 Q4/14 Kaupankäynnin nettotuotot Sijoitustoiminnan nettotuotot

24 milj. 250 OP-Pohjola-ryhmä Kulut vuosineljänneksittäin Q1 Q2 Q3 Q4/13 Q1 Q2 Q3 Q4/14 Henkilöstökulut Muut hallintokulut Liiketoiminnan muut kulut

25 milj. 40 OP-Pohjola-ryhmä Saamisten arvonalentumiset vuosineljänneksittäin Q1 Q2 Q3 Q4/13 Q1 Q2 Q3 Q4/14

26 milj. 300 OP-Pohjola-ryhmä Tulos ennen veroja vuosineljänneksittäin 12,0 % 200 8,0 % 100 4,0 % 0 Q1 Q2 Q3 Q4/13 Q1 Q2 Q3 Q4/14 0,0 % Oman pääoman tuotto (ROE), %

27 milj. 400 OP-Pohjola-ryhmä Tulos ennen veroja käyvin arvoin vuosineljänneksittäin 15% % 5% 0 Q1 Q2 Q3 Q4/13 Q1 Q2 Q3 Q4/14 0% Oman pääoman tuotto käyvin arvoin, %

28 mrd. 80 OP-Pohjola-ryhmä Luotot ja talletukset vuosineljänneksittäin Q1 Q2 Q3 Q4/13 Q1 Q2 Q3 Q4/14 Luottokanta Talletukset

29 mrd. 20 OP-Pohjola-ryhmä Henkivakuutustoiminnan vakuutussäästöt ja sijoitusrahastojen pääoma Q1 Q2 Q3 Q4/13 Q1 Q2 Q3 Q4/14 Vakuutussäästöt Rahastojen pääoma

30 Milj. 400 OP-Pohjola-ryhmä Vahinkovakuutuksen vakuutusmaksutuotot vuosineljänneksittäin (IFRS) Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q

31 Vakavaraisuus

32 Kaksi eri vakavaraisuussuhdelukua Luottolaitosvakavaraisuus = osuuspankkien yhteenliittymän vakavaraisuus Ryhmän toiminta perustuu lakiin talletuspankkien yhteenliittymistä. Laki talletuspankkien yhteenliittymästä asettaa osuuspankkien yhteenliittymälle omien varojen vähimmäismäärän, joka lasketaan CRR:n vakavaraisuutta koskevien säännösten mukaan. Laki talletuspankkien yhteenliittymistä asettaa osuuspankkien yhteenliittymälle omien varojen vähimmäismäärän, joka lasketaan luottolaitostoiminnasta annetun lain vakavaraisuutta koskevien säännösten mukaan. Osuuspankkien yhteenliittymä muodostuu yhteenliittymän keskusyhteisöstä (OP-Pohjola osk), keskusyhteisön jäsenluottolaitoksista ja niiden konsolidointiryhmiin kuuluvista yrityksistä. OP-Pohjola-ryhmän vakuutusyhtiöihin tehdyillä sijoituksilla on merkittävä vaikutus luottolaitosten vakavaraisuussäännöstön mukaisesti laskettuun vakavaraisuuteen, vaikka vakuutusyhtiöt eivät kuulukaan osuuspankkien yhteenliittymään. Rava-vakavaraisuus = OP-Pohjola-ryhmän vakavaraisuus OP-Pohjola-ryhmä muodostaa rahoitus- ja vakuutusryhmittymän (rava) valvonnasta annetun lain tarkoittaman rahoitus- ja vakuutusryhmittymän. Rahoitus- ja vakuutusryhmittymille on säädetty oma vakavaraisuusvaatimus. OP-Pohjola-ryhmän rahoitus- ja vakuutusryhmittymän valvonnasta annetun lain mukainen vakavaraisuus lasketaan konsolidointimenetelmän mukaisesti. Siinä ryhmittymän taseen mukaisiin omiin pääomiin lisätään sellaisia pankki- tai vakuutusalan säännösten mukaisia omiin varoihin luettavia eriä, jotka eivät sisälly omiin pääomiin. Omiin varoihin ei voida sisällyttää eriä, jotka eivät ole käytettävissä muiden ryhmittymään kuuluvien yritysten tappioiden kattamiseksi. Rahoitus- ja vakuutusryhmittymän omien varojen vähimmäismäärä muodostuu luottolaitosten konsolidoidusta omien varojen vaateesta ja vakuutusyhtiöiden yhteenlasketuista toimintapääomien vähimmäisvaatimuksista. Kummankin vakavaraisuussäännöstön mukaan tarkasteltuna OP-Pohjola-ryhmän riskinkantokyky on vahva.

33 OP-yhteenliittymän vakavaraisuuden luottoriski lasketaan sisäisten luokitusten menetelmällä Sisäisten luokitusten menetelmää (IRBA) sovelletaan vastuuryhmissä Vähittäisvastuut Yritysvastuut (FIRB, perusmenetelmä) Luottolaitosvastuut (FIRB, perusmenetelmä) Standardimenetelmää (SA) sovelletaan valtiovastuisiin Oman pääoman ehtoisiin sijoituksiin sovelletaan yksinkertaista- ja PD/LGDmenetelmää

34 milj Osuuspankkien yhteenliittymä Omat varat ja vakavaraisuus 14,6 14,9 17,3 17,1 18,2 15,5 15,4 12,8 Q2/13 Q3/13 Q4/ Arvio Q1/14 Q2/14 % 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Pääomavaatimus Vakavaraisuuspuskuri Vakavaraisuus % omat varat *) Vakavaraisuus % CET1/CT1 *) *) Q4/13 asti CRD3 mukaan ennen IRBA siirymäsäännöksiä (Basel I lattia)

35 8 000 milj. Ydinpääoman (CET1) muodostuminen Oma pääoma Lisäosuuspääomat, joihin sovelletaan siirtymäsäännöstä Vakuutussektorin oman pääoman ja käyvän arvon rahaston rahavirran suojauksen eliminointi Vähennykset ydinpääomasta (CET1) Arvonalentumiset - odotetut tappiot alijäämä Ydinpääoma (CET 1)

36 OP-Pohjola-ryhmä Rava-lain mukainen vakavaraisuus milj , , ,81 1,86 1,90 2,00 1,69 2,0 1, Omat varat Vakavaraisuussuhde 0,0

37 Rava-lain mukaisten omien varojen muodostuminen milj Oma pääoma Lisäosuuspääoma, pääomalainat ja debentuurilainat yhteensä Liikearvo ja aineettomat hyödykkeet Tasoitusmäärä Muut omiin pääomiin ja toimialakohtaisiin eriin sisältyvät erät, joita ei voida lukea ryhmittymän omiin varoihin Ryhmittymän omat varat yhteensä

38 Tase

39 mrd. 120 OP-Pohjola-ryhmä Keskeisiä tase-eriä Tase Luotot Talletukset Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjalainat 21 26

40 OP-Pohjola-ryhmä Tase Muutos milj milj. e % Saamiset luottolaitoksilta ,4 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat ,0 Saamiset asiakkailta ,7 Vahinkovakuutustoiminnan varat ,6 Henkivakuutustoiminnan varat ,4 Sijoitusomaisuus ,2 Muut erät ,8 Varat yhteensä ,6 Velat luottolaitoksille ,1 Velat asiakkaille ,4 Vahinkovakuutustoiminnan velat ,5 Henkivakuutustoiminnan velat ,4 Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat ,3 Muu vieras pääoma ,7 Oma pääoma ,3 Velat ja oma pääoma yhteensä ,6

41 OP-Pohjola-ryhmä Oma pääoma ja osuuspääoma muutos milj milj. % OP-Pohjola-ryhmän omistajien osuus ,5 Osake- ja osuuspääoma ,6 Osakepääoma Jäsenosuudet ,0 Tuotto-osuudet Käyvän arvon rahasto ,9 Muut rahastot ,2 Kertyneet voittovarat ,2 Määräysvallattomien osuus ,7 Oma pääoma yhteensä ,6 Lisäosuudet ,7

42 OP-Pohjola-ryhmä Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjalainat Erääntyminen yhteensä 25,9 mrd. >

43 Luotot ja asiakasvarat

44 OP-Pohjola-ryhmä Talletukset % Kotitaloudet 38 % Yritykset ja yhteisöt *) 58 % Maa- ja metsätalouden harjoittajat *) ml. yrittäjät

45 OP-Pohjola-ryhmä Luotot* asiakasryhmittäin % Kotitaloudet 35% Yritykset ja yhteisöt **) 60% Maa- ja metsätalouden harjoittajat *) ml. leasingsaamiset **) ml. yrittäjät

46 OP-Pohjola-ryhmä Luotto- ja takauskanta sektoreittain Milj milj. Muutos, % Koti- ja ulkomaiset yritykset ja asuntoyhteisöt ,4 Asuntojen vuokraus ja hallinta ml. asuntoyhteisöt ,5 Muiden kiinteistöjen hallinta ,8 Kauppa ,8 Palvelut ,3 Rakentaminen ,0 Energia ,7 Kuljetus ja varastointi ,2 Kone ja laiteteollisuus (ml.huolto) ,1 Maatalous, metsätalous, kalatalous ,7 Metsäteollisuus ,9 Omien kiinteistöjen kauppa ,7 Rahoitus- ja vakuutustoiminta ,7 Metalliteollisuus ,5 Elintarviketeollisuus ,2 Kemian teollisuus ,7 Muu teollisuus ,0 Muut yritykset ,5 Julkisyhteisöt ja voittoa tavoittelemattomat yhteisöt ,4 Kotitaloudet ,6 Oikaisuerät ja muut sektorit Yhteensä ,0

47 Mrd. 7 OP-Pohjola-ryhmä Uudet nostetut luotot vuosineljänneksittäin 2013 yhteensä: 19,8 mrd yhteensä: 9,2 mrd ,4 5,7 4,6 5,1 4,2 5, Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q

48 Milj OP-Pohjola-ryhmä Rahastojen nettomyynti vuosineljänneksittäin 2013 yhteensä: milj yhteensä: 902 milj Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q

49 Milj OP-Pohjola-ryhmä Henki- ja eläkevakuutusten maksutulo vuosineljänneksittäin 2013 yhteensä: 1204 milj yhteensä: 668 milj Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q

50 Asiakkaat, jäsenet, ym.

51 1 000 asiakasta OP-Pohjola-ryhmä Asiakaskannan jakautuminen /05 12/06 12/07 12/08 12/09 12/10 12/11 12/12 12/13 06/14 Pankkiasiakkaat Pankki- ja vahinkovakuutusas. Vahinkovakuutusasiakkaat

52 hlöä OP-Pohjola-ryhmä Omistajajäsenten nettolisäys vuosineljänneksittäin vuosi 2013: vuosi 2014: Q1 Q2 Q3 Q4/13 Q1 Q2 Q3 Q4/14

53 OP-Pohjola-ryhmän henkilöstö yhteensä henkilöä (-58 vuodessa) Muu OP- Pohjola; (muutos +337) Pohjolakonserni; (muutos +9) Osuuspankit ml. Helsingin OP; (muutos -404)

54 OP-Pohjola-ryhmän palveluverkosto Kesäkuu kk:n muutos Kävijämäärät op.fi ,3 % OP-Mobiilin käyttäjien määrä n/a Pivo-sovelluksen lataukset (1-6/2014) n/a Henkilöasiakkaiden verkkopalvelusopimukset kpl Pankkien toimipaikat kpl joissa sekä vahinkovakuutus- että pankkipalvelut 350 +/- 0 Private Banking toimipaikat kpl OP-Kiinteistökeskusten toimipaikat kpl Internet-asiakaspäätteet kpl Seuraajat Facebookissa (OP-Pohjola-ryhmä ja osuuspankit) kpl Seuraajat Twitterissa kpl Seuraajat LinkedInissä (OP-Pohjola ja Pohjola yhteensä) kpl Asiakaskontakteja puhelinpalvelussa kesäkuussa kpl

55 5-vuotisaikasarjat

56 milj. 800 OP-Pohjola-ryhmä Tulos ennen veroja ja taloudellisen pääomavaateen tuotto % 24, ,4 13,7 14,7 15,2 14,2 20,0 16,0 12, ,0 4, /2014 Tulos ennen veroja Taloudellisen pääomavaateen tuotto (liukuva 12 kk), % 0,0

57 milj. OP-Pohjola-ryhmä Tulos ennen veroja /2014 Tulos ennen veroja Tulos ennen veroja käyvin arvoin

58 milj OP-Pohjola-ryhmä Tuotot /2014 Korkokate Palkkiotuotot, netto Muut tuotot

59 milj. 200 OP-Pohjola-ryhmä Saamisten arvonalentumiset % 0, ,25 0,25 0, ,16 0,15 0,12 0,09 0,15 0,10 0, /2014 0,00 Saamisten arvonalentumiset % luotto- ja takauskannasta

60 milj. 400 OP-Pohjola-ryhmä Yli 90 pv erääntyneet saamiset 0,80 % 300 0,60 % ,34 % 0,47 % 0,46 % 0,42 % 0,44 % 0,40 % 0,20 % ,00 % Per luotto- ja takauskanta, %

61 mrd. 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 12,8 Osuuspankkien yhteenliittymä Omat varat ja vakavaraisuus 14,0 14,8 17,3 15,4 13,2 12,6 12, Core Tier 1/CET1 pääoma Hybridi-instrumentit/Ensisijainen lisäpääoma (AT1) Toissijainen pääoma (T2) Tier 1 ennen siirtymäsääntöjä, % Vakavaraisuus, % Core Tier 1 ennen siirtymäsääntöjä, %/CET1, % 2013 asti CRD3 mukaan ennen IRBA siirymäsäännöksiä (Basel I lattia) %

62 mrd. 120 OP-Pohjola-ryhmä Taseen loppusumma

63 mrd OP-Pohjola-ryhmä Asiakasvarat Talletukset Henkivakuutussäästöt Sijoitusrahastojen pääoma

64 mrd. 80 OP-Pohjola-ryhmä Luotot ja talletukset Luotot Talletukset

65 milj OP-Pohjola-ryhmä Henki- ja vahinkovakuutuksen maksutulo /2014 Henkivakuutuksen maksutulo Vahinkovakuutuksen maksutulo

66 Kiitos

OP-POHJOLA-RYHMÄN (OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN) IFRS-TILINPÄÄTÖS 2009

OP-POHJOLA-RYHMÄN (OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN) IFRS-TILINPÄÄTÖS 2009 OP-Pohjola-ryhmä I Toimintakertomus ja tilinpäätös 2009 SISÄLTÖ OP-POHJOLA-RYHMÄN TOIMINTAKERTOMUS 2009 Vuosi 2009 tiivistetysti 2 OP-Pohjola-ryhmän avainlukuja 3 Toimintaympäristö 4 OP-Pohjola-ryhmän

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

OP-Pohjola-ryhmän toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 n toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Sisältö Toimintakertomus n toimintakertomus 2013 Vuosi 2013 tiivistetysti 1 Toimintaympäristö 3 Ryhmän tulos ja tase 5 Vakavaraisuus 8 Riskien ja vakavaraisuuden

Lisätiedot

OP-POHJOLA-RYHMÄN (OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN) IFRS- TILINPÄÄTÖS 2008

OP-POHJOLA-RYHMÄN (OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN) IFRS- TILINPÄÄTÖS 2008 SISÄLTÖ OP-POHJOLA-RYHMÄN TOIMINTAKERTOMUS 2008 Vuosi 2008 tiivistetysti 2 OP-Pohjola-ryhmän avainlukuja 3 Toimintaympäristö 3 OP-Pohjola-ryhmän tulos ja tase 5 Vakavaraisuus 10 Vakavaraisuuden hallinta

Lisätiedot

Pohjola Pankki Oyj:n toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

Pohjola Pankki Oyj:n toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Pohjola Pankki Oyj:n toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Sisältö Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2014...1 Toimintaympäristö Konsernin tulosanalyysi Riskienhallinta Konsernin riskiasema Operatiiviset

Lisätiedot

OP Ryhmän toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

OP Ryhmän toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 OP Ryhmän toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Sisältö Toimintakertomus Vuosi 2014 tiivistetysti Toimintaympäristö Ryhmän tulos ja tase Asiakkuudet Palvelukanavat Pohjola Pankin osakkeiden hankinta Vakavaraisuus

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014

OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 OP-Pohjola-ryhmä Pörssitiedote 24.10.2014 klo 9.00 Osavuosikatsaus OP-Pohjola-ryhmän tulos jatkaa vahvalla kasvu-uralla Ryhmän tammi syyskuun tulos ennen

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014

OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 OP-Pohjola-ryhmä Pörssitiedote 6.8.2014 klo 08.00 Osavuosikatsaus OP-Pohjola-ryhmällä vahva alkuvuosi Ryhmän alkuvuoden tulos oli 488 miljoonaa euroa (395),

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014

OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 OP-Pohjola-ryhmä Pörssitiedote 29.4.2014 klo 08.00 Osavuosikatsaus OP-Pohjola-ryhmällä vahva avaus vuoteen 2014 Ryhmän alkuvuoden tulos ennen veroja oli

Lisätiedot

OP-Asuntoluottopankki Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

OP-Asuntoluottopankki Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 OP-Asuntoluottopankki Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma ja tase 10 Rahavirtalaskelma

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007. OKO Pankki Oyj

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007. OKO Pankki Oyj TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007 OKO Pankki Oyj SISÄLTÖ Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2007 2 Konsernin tulos 2 Liiketoimintojen tulokset 2 Toimintaympäristö 3 Vakavaraisuus 4 Riskiasema 6

Lisätiedot

OP-RYHMÄ TILINPÄÄTÖS 2004 2 SISÄLTÖ Toimintakertomus OP-ryhmän tulos 4 Tase ja taseen ulkopuoliset erät 6 Vakavaraisuus 7 Omistajajäsenet ja asiakkaat 7 Liiketoiminta 8 Muu toiminta ja merkittävät tapahtumat

Lisätiedot

AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2015

AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2015 AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2015 VAHVA VAKAVARAISUUS MAHDOLLISTAA KASVUA TOIMITUSJOHTAJA JUSSI LAITINEN Palkkiotuotot netto kasvoivat edelleen. Korkokate oli vakaa ja samalla tasolla kuin

Lisätiedot

AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014

AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 KASVAVAT PALKKIOTUOTOT NETTO JA ALHAISEMMAT KUSTANNUKSET TOIMITUSJOHTAJA JUSSI LAITINEN Palkkiotuotot netto oli vahva, ottolainaus kasvoi ja luottotappiot

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän vuosikatsaus

OP-Pohjola-ryhmän vuosikatsaus n vuosikatsaus Sisällys Vuosi 2012 Tiivistelmä...1 Pääjohtajan katsaus...7 lyhyesti...8 Keskeiset tapahtumat 2012...13 Strategia...15 Toimintaympäristö...21 Riskienhallinta...26 Luottoluokitukset...27

Lisätiedot

2011 TilinpääTösTiedoTe 9.2.2012 Tulos vuodelta 2011

2011 TilinpääTösTiedoTe 9.2.2012 Tulos vuodelta 2011 2011 Tilinpäätöstiedote 9.2.2012 Tulos vuodelta 2011 Sampo-konsernin tulos vuodelta 2011 Sisällys Yhteenveto 3 Vuoden 2011 viimeinen neljännes lyhyesti 4 Liiketoiminta-alueet vuonna 2011 5 Vahinkovakuutus

Lisätiedot

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA N:o 89 257 Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA I Luottolaitos- ja sijoituspalvelutoiminnan laskelma 1 Korkotuotot Korkokulut Rahoituskate Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Palkkiotuotot Palkkiokulut

Lisätiedot

Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu kesäkuu 2014 25.7.2014

Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu kesäkuu 2014 25.7.2014 Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu kesäkuu 25.7. Tammikuu kesäkuu verrattuna tammikuu-kesäkuuhun 2013 Liiketulos parani 79 prosenttia 8,7 miljoonaan euroon (4,9). Osakkeenomistajille kuuluva kauden tulos

Lisätiedot

AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2014

AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2014 AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2014 KORKEAMMAT PALKKIOTUOTOT JA ALHAISEMMAT KUSTANNUKSET TOIMITUSJOHTAJA JUSSI LAITINEN Aktian myynti kasvanut edelleen siitä huolimatta, että yleinen markkinatilanne

Lisätiedot

OP-RYHMÄ VUOSIKERTOMUS 2005

OP-RYHMÄ VUOSIKERTOMUS 2005 OP-RYHMÄ VUOSIKERTOMUS 2005 05 Sisältö 4 Pääjohtajan katsaus 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Toimintaympäristö 10 OP-ryhmä vuonna 2005 12 Tuloskatsaus 2005 15 OP-ryhmän avainluvut 2001 2005 16 OP-ryhmän

Lisätiedot

Luotettava, osaava, suomalainen kumppani

Luotettava, osaava, suomalainen kumppani 1999 Luotettava, osaava, suomalainen kumppani 1999 n toiminta-ajatus än kuuluvat itsenäiset suomalaiset pankit tarjoavat parasta pankkipalvelua sekä edistävät omistajajäsentensä ja asiakkaidensa taloudellista

Lisätiedot

AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2014

AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2014 AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2014 7-9/2014: Alhaisemmat kustannukset vakiintunut korkokate Liikevoitto oli 17,3 (19,6) miljoonaa euroa. Palkkiotuotot netto kasvoivat 1 % 17,6 (17,4) miljoonaan

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä lyhyesti

OP-Pohjola-ryhmä lyhyesti OP-Pohjola-ryhmä lyhyesti OP-Pohjola-ryhmä on johtava finanssiryhmä Suomessa Yli 4,1 miljoonaa asiakasta Suomessa pankkiasiakkaita noin 3,3 miljoonaa Pohjolan vakuutusasiakkaita noin 1,8 miljoonaa pankki-

Lisätiedot

Sampo-konsernin tulos vuodelta 2014

Sampo-konsernin tulos vuodelta 2014 Sisältö 3 Yhteenveto 5 Vuoden 2014 viimeinen neljännes lyhyesti 6 Liiketoiminta-alueet 6 Vahinkovakuutus 9 Osakkuusyhtiö Nordea Bank AB 11 Henkivakuutus 14 Omistusyhteisö 15 Muut tapahtumat 15 Henkilöstö

Lisätiedot

AKTIA PANKKI OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2014

AKTIA PANKKI OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2014 AKTIA PANKKI OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2014 VAHVA TULOS 2014, IRBA-LUPA MAHDOLLISTAA KASVUN TULEVAISUUDESSA TOIMITUSJOHTAJA JUSSI LAITINEN Aktian koko vuoden tulos oli hyvä. Palkkiotuotot netto

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2014. 698/2014 Valtiovarainministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2014. 698/2014 Valtiovarainministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2014 698/2014 Valtiovarainministeriön asetus luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta

Lisätiedot

RAHOITUSTARKASTUS LIITELUONNOS Nro 106.6

RAHOITUSTARKASTUS LIITELUONNOS Nro 106.6 1 (24) TÄYTTÖOHJEET LUOTTOLAITOKSEN JA SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OMIEN VAROJEN JA KONSOLIDOITUJEN OMIEN VAROJEN ILMOITTAMISTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET TAULUKKO X01 I RIVIT 05-2010 Taulukon riveillä 05-2010 ilmoitetaan

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2013 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2014 24.04.2014

VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2013 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2014 24.04.2014 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2013 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2014 24.04.2014 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2013 1 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2013 2 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2013 SISÄLTÖ Lyhyesti 4 Vakuutusmarkkinoiden

Lisätiedot

Pohjola Pankki Oyj:n vuosikatsaus 2011

Pohjola Pankki Oyj:n vuosikatsaus 2011 Pohjola Pankki Oyj:n vuosikatsaus 2011 Sisällys Vuosi 2011 Pohjola lyhyesti...1 Hallituksen puheenjohtajan katsaus...15 Toimitusjohtajan katsaus...16 Avainluvut 2011...18 Keskeiset tapahtumat 2011...29

Lisätiedot

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ LOPPUTILITYS 31.12.2011 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS...1 TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT...6 TULOSLASKELMA...7 TASE...8

Lisätiedot

AKTIA PANKKI OYJ VUOSIKERTOMUS 2014. Pankki Varainhoito Vakuutus Kiinteistönvälitys

AKTIA PANKKI OYJ VUOSIKERTOMUS 2014. Pankki Varainhoito Vakuutus Kiinteistönvälitys AKTIA PANKKI OYJ VUOSIKERTOMUS 2014 Pankki Varainhoito Vakuutus Kiinteistönvälitys Aktia tarjoaa yksilöllisiä ratkaisuja laajasta pankki-, omaisuudenhoito-, vakuutusja kiinteistönvälityspalvelujen valikoimastaan.

Lisätiedot