Millainen on suomalaisen finanssialan taloudellinen tila? Finanssisektori tuoreen tiedon valossa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Millainen on suomalaisen finanssialan taloudellinen tila? Finanssisektori tuoreen tiedon valossa"

Transkriptio

1 Millainen on suomalaisen finanssialan taloudellinen tila? Finanssisektori tuoreen tiedon valossa Studia Monetaria luentosarja , Suomen Pankin rahamuseo pääanalyytikko Sampo Alhonsuo Sampo Alhonsuo

2 Sisältö 1. Finanssisektorin toimintaympäristö Suomessa 2. Pankit 3. Vakuutusyhtiöt 4. Haasteita ja yleisiä johtopäätöksiä Sampo Alhonsuo 1

3 Toimintaympäristö Sampo Alhonsuo 2

4 Lyhyet markkinakorot poikkeuksellisen matalalla % 6,000 3 ja 12 kk euribor 1/1999-3/2010 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 3 kk (tod.pv/360) 12 kk (tod.pv/360) 0,000 Tammikuu 1999 Toukokuu 1999 Syyskuu 1999 Tammikuu 2000 Toukokuu 2000 Syyskuu 2000 Tammikuu 2001 Toukokuu 2001 Syyskuu 2001 Tammikuu 2002 Toukokuu 2002 Syyskuu 2002 Tammikuu 2003 Toukokuu 2003 Syyskuu 2003 Tammikuu 2004 Toukokuu 2004 Syyskuu 2004 Tammikuu 2005 Toukokuu 2005 Syyskuu 2005 Tammikuu 2006 Toukokuu 2006 Syyskuu 2006 Tammikuu 2007 Toukokuu 2007 Syyskuu 2007 Tammikuu 2008 Toukokuu 2008 Syyskuu 2008 Tammikuu 2009 Toukokuu 2009 Syyskuu 2009 Tammikuu 2010 Lähde: Suomen Pankki Sampo Alhonsuo 3

5 Osakekurssit nousseet jo reilun vuoden ajan Osakekurssien nousu laajaalaista, jatkuuko nousu? Suomessa osakekurssien nousu 2010 ollut erittäin nopeaa 1.2 S&P 500 Euro Stoxx 350 Euroopan rahoitussektori USA:n rahoitussektori Indeksi, =1 140,0 OM HEX Indeksi, = , , , ,0 40, /07 07/07 01/08 07/08 01/09 07/09 01/10 Lähde:Bloomberg. 20,0 0, Sampo Alhonsuo 4

6 Asuntojen hinnat kv. vertailussa: Suomessa suhteellisen tasainen kehitys Asuntojen hinnat neljännesvuosittain, 2005= ,0 120,0 100,0 80,0 Suomi Ruotsi Tanska Iso-Britannia 60,0 40,0 20,0 0,0 1995Q1 1995Q3 1996Q1 1996Q3 1997Q1 1997Q3 1998Q1 1998Q3 1999Q1 1999Q3 2000Q1 2000Q3 2001Q1 2001Q3 2002Q1 2002Q3 2003Q1 2003Q3 2004Q1 2004Q3 2005Q1 2005Q3 2006Q1 2006Q3 2007Q1 2007Q3 2008Q1 2008Q3 2009Q1 2009Q3 Lähde: Eurostat/SP Sampo Alhonsuo 5

7 Finanssisektorin toimintaympäristö Globaali kehys: finanssimarkkinoiden toipuminen kriisistä jatkuu Raha- ja finanssipolitiikalla tuettu talouskasvua poikkeuksellisella tavalla Talouskasvu hidasta EU:ssa ja euroalueella, takaiskut mahdollisia Arvoperimarkkinoiden elpymisellä positiivinen vaikutus finanssitoimialalle Markkinoilla nyt keskeistä arvioida eri valtioiden velkaantumisvauhtia Suomen talous elpyy, mutta hyvin hitaasti Suomen vienti on jäämässä jälkeen vientimarkkinoiden kehityksestä Työttömyys pysyy suurena ja yksityisen kulutuksen kasvu on vaimeaa Inflaatio ei ole ongelma Talouden W-suhdannekehitys uhkakuva Suomessa ja muualla Mielialat ja odotukset positiivisia Sampo Alhonsuo 6

8 Pankit Sampo Alhonsuo 7

9 Käsitteitä pankkeihin liittyen Korkokate: erotus pankin saamien korkotuottojen ja pankin maksamien korkokulujen välillä Korkomarginaali: pankin saamisten ja velkojen välinen korkoero Järjestämättömät saamiset: luotto, jonka lyhennys tai korko myöhässä yli 90 päivää Arvonalentumiset luotoista: pankin kirjaamat tappiot myönnetyistä luotoista ( luottotappiot ) Vakavaraisuus: pankin omien varojen ja riskipainotettujen saamisten suhde (vähintään 8 % ja minimimäärä 5 milj. euroa) Tappiopuskuri: paljonko pankilla on omia varoja yli minimin Tase: pankin liiketoiminnan laajuus (myös taseen ulkopuolisia eriä) Sampo Alhonsuo 8

10 Kuusi tärkeää numeroa Suomen pankkisektorista Luotot 12/2009: 160,3 miljardia euroa (ilman pankkitakauksia) Talletukset 12/2009: 108,7 miljardia euroa Taseen loppusumma 12/2009: 358,1 miljardia euroa Vakavaraisuus 14,5 % Vakavaraisuus ensisijaisilla omilla varoilla 13,7 % Tappiopuskuri 12/2009: runsaat 9 miljardia euroa Liikevoitto 2009: 2 miljardia euroa Sampo Alhonsuo 9

11 Pankkien liikevoitto väheni 13 % edellisestä vuodesta Talletuspankityhteensä: tuloslaskelman pääerät, miljoonaa euroa Korkokate Palkkiotuotot, netto Kaupankäynnin ja sijoitustoiminnan nettotuotot Muut tuotot TUOTOT YHTEENSÄ Henkilöstökulut Muut kulut KULUT YHTEENSÄ Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista Liikevoitto /-tappio Korkokatteen muutos -20 Tuotot kaupankäynnistä ja sijoitustoiminnasta ennätyksellisen korkeat poikkeuksellisen toimintaympäristön ansiosta Rahamarkkinakorkojen jyrkkä lasku johti korkokatteen 20 %:n supistumiseen tasolle 3,6 mrd. euroa Arvonalentumiset heikensivät liikevoittoa 29 % Lähde: Finanssivalvonta Sampo Alhonsuo 10

12 Korkotason mataluus ja kilpailu kaventaneet pankkien korkomarginaalia Rahalaitosten luottojen ja talletusten kasvu, % 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 1/2003 5/2003 9/2003 1/2004 5/2004 9/2004 1/2005 5/2005 9/2005 1/2006 5/2006 9/2006 1/2007 5/2007 9/2007 1/2008 5/2008 9/2008 1/2009 5/2009 9/2009 1/2010 Lainakannan 12 kk muutos, % Talletuskannan 12 kk muutos, % 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Lähde: Suomen Pankki Luotto- ja talletuskannan keskikorko, korkomarginaali sekä 3 kk:n euribor, % Sampo Alhonsuo Luottokannan korko % Talletuskannan korko % 3 kk euribor % Korkomarginaali, %-yks. 11

13 Asuntolainojen korot historiallisen alhaalla; pankkien marginaalit alkaneet uudelleen kaventua 6,00 5,00 4,00 3,00 Uusien asuntoluottojen keskikorko, % 2,00 1,00 0, M1 2005M3 2005M5 2005M7 2005M9 2005M M1 2006M3 2006M5 2006M7 2006M9 2006M M1 2007M3 2007M5 2007M7 2007M9 2007M M1 2008M3 2008M5 2008M7 2008M9 2008M M1 2009M3 2009M5 2009M7 2009M9 2009M M1 2010M3 12 kk euribor + Primekorot: painotettu uusien asuntoluottojen korkosidonnaisuudella Uusien asuntoluottojen korkomarginaali, %- yks. Lähde: Suomen Pankki (RaMaTin tiedot), Fivan laskelmat. Marginaali laskettu vähentämällä uusien asuntoluottojen korosta 12 kk euriborin ja primekorkojen painotettu keskiarvo (painot uusien asuntoluottojen korkositoumuksista) Sampo Alhonsuo 12

14 Asuntoluottokannan kasvu nopeutunut ,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 1/2003 4/2003 7/ /2003 1/2004 4/2004 7/ /2004 1/2005 4/2005 7/ /2005 1/2006 4/2006 7/ /2006 1/2007 4/2007 7/ /2007 1/2008 4/2008 7/ /2008 1/2009 4/2009 7/ /2009 1/2010 Asuntolainat, mrd. euroa (vasen asteikko) Asuntolainakannan 12 kk:n kasvu % (oikea asteikko) Lähde: Suomen Pankki Sampo Alhonsuo 13

15 Järjestämättömät saamiset ja luottotappiot kasvaneet, niiden taso silti matala ,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0 Järjestämättömät saamiset (vasen asteikko) Luottotappiot (vasen asteikko) Järjestämättömät saamiset, % luotto- ja takauskannasta (vuoden lopun tilanne) (oikea asteikko) Luottotappiot, % luotto- ja takauskannasta (oikea asteikko) Lähde: Finanssivalvonta Sampo Alhonsuo 14

16 Pankkisektorin vakavaraisuus vahva 20 % 18 % 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % Pankkisektorin vakavaraisuus Omien varojen ylijäämä (oik.) Vakavaraisuus, % Tier 1 -vakavaraisuus, % miljardia euroa Lähde: Finanssivalvonta 50 % 45 % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % NPS Sampo Alhonsuo Pankkien* vakavaraisuus Sampo Pankki OP Pohjola *Kuviosta puuttuu yksittäinen arvo 144 % Pankkisektorin yht.laskettu vakavaraisuussuhde Vakavaraisuussuhteen minimivaatimus Yksittäisten pankkien vakavaraisuussuhteet Suurimpien ryhmien vakavaraisuussuhteet 15

17 Pankkisektorin haasteet Peruspankkitoiminnan kannattavuuden ylläpitäminen matalan korkotason ja hitaan talouskasvun oloissa Kaupankäynnin ja sijoitustoiminnan tuottojen taso alentunee vuonna 2010 Vuonna 2009 markkinaympäristö oli hyvin suotuisa Arvonalentumiset painavat tuloksia myös vuonna 2010 Suurin osa tappioista liittyy todennäköisesti edelleen yritysluottoihin Sampo Alhonsuo 16

18 Vakuutusyhtiöt Sampo Alhonsuo 17

19 Työeläkevakuutusyhtiöiden sijoitustoiminnassa hyvä vuosi Työeläkeyhtiöiden sijoitusjakauma Työeläkeyhtiöiden sijoitustoiminnan nettotuotto % Sampo Alhonsuo 18

20 Määritelmiä vakuutusyhtiöihin liittyen Vakuutusmaksutulo: vakuutusmaksujen summa vuosittain Sijoitustoiminnan nettotuotot käyvin arvoin: sijoitusomaisuuden tuotto vähennettynä sijoitusvarallisuudesta aiheutuneilla kuluilla Tulokseen vaikuttaa vakuutusmaksutulojen (ja korvauskulujen) kehitys sekä sijoitustoiminnan tulos Vakavaraisuuteen vaikuttaa sijoitustoiminta suoraan (käyvät arvot) Sampo Alhonsuo 19

21 Vakuutusyhtiöiden tulokset parantuneet Työeläkevakuutusyhtiöt, miljoonaa euroa Vakuutuslikkeen tulos Sijoitustoiminnan tulos käyvin arvoin Kokonaistulos Vakuutusmaksutulo Henkivakuutusyhtiöt, miljoonaa euroa Sijoitustoiminnan nettotuotot Tilikauden tulos (FAS) Vahinkovakuutusyhtiöt, miljoonaa euroa Tulosparannus perustuu: vakuutusmaksutulon kasvuun ja sijoitustoiminnan nettotuottojen kasvuun Vakuutusmaksutulo Sijoitustoiminnan nettotuotot Tilikauden tulos (FAS) Lähde: Finanssivalvonta Sampo Alhonsuo 20

22 Vakuutusyhtiöiden vakavaraisuus: käsitteitä Toimintapääoma: käypiin arvoihin arvostettujen varojen ja vastuiden erotus. Vaadittava minimi riippuu liiketoiminnan laajuudesta Vastuuvelka: vakuutussopimuksista vakuutusyhtiöille aiheutuva vastuu Vakavaraisuuspääoma: toimintapääoma + tasoitusmäärä Tasoitusmäärä on osa vastuuvelkaa, puskuri vakuutusriskien toteutumista vastaan Työeläkevakuutusyhtiöillä vakavaraisuusaste: toimintapääoma (sis. myös tasoitusmäärän määräaikaislain perusteella) / vastuuvelka Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöiden vakavaraisuusaste: vakavaraisuuspääoma / vastuuvelka Vastuuvelkaan vaikuttavat vakuutustekniset korjaukset sekä tasoitusmäärä Sampo Alhonsuo 21

23 Työeläkevakuutusyhtiöiden vakavaraisuus vahvistunut % Mrd. euroa % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % vakavaraisuusaste 0 12/2007 3/2008 6/2008 9/ /2008 3/2009 6/2009 9/ /2009 Toimintapääoma Vähimmäismäärä Vakavaraisuusaste 0 % lähde Fiva Toimintapääomat kasvoivat 5,7 mrd eur Sijoitusten yhteismäärä 77,9 mrd, kasvua 10,6 mrd eur Vastuuvelan yhteismäärä 63 mrd, kasvua 4,6 mrd eur Sampo Alhonsuo 22

24 Henkivakuutuksen vakavaraisuus vahvistunut hyvälle tasolle Toimintapääoma (TPO) kasvoi vuoden aikana 56 % noin 4,2 mrd. euroon Tammikuun alussa TPO/TPOmin oli 1,6 ja vuoden lopussa 3,8 Sijoitusomaisuuden arvonmuutokset ovat merkittävin syy vakavaraisuuden muutoksiin Mrd. euroa Vakavaraisuuden kehitys 5,0 4,5 4,2 4,2 4,1 4,0 3,6 3,5 3,2 3,2 16,5 % 2,7 2,7 3,0 17,8 % 18,0 % 2,5 14,7 % 13,2 % 2,4 14,2 % 2,0 11,4 % 11,7 % 10,9 % 1,5 1,0,5,0 12/ / / / / / / / / % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % TPO TPOmin Vakavaraisuusaste % Lähde: Fiva Sampo Alhonsuo 23

25 Vahinkovakuutuksen vakavaraisuus vahvistunut hyvälle tasolle Toimintapääoman määrä kasvoi vuoden aikana 27 % noin 2,2 mrd. euroon jolloin TPO/TPOmin oli 3,6 Viimeisen neljänneksen lasku johtuu esitetystä 236 milj. euron voitonjaosta Vakavaraisuuspääoma kasvoi 17 % noin 4,4 mrd. euroon. Tästä tasoitusmäärän osuus oli 50 % Vakavaraisuuden kasvun selittää sijoitusten arvonnousu Vastuunkantokyky % = vakavaraisuuspääoman suhde vakuutusmaksutuottoihin 12 kk Mrd. euroa 3,0 2,0 1,0,0 Vakavaraisuuden kehitys TPO TPOmin Vakavaraisuusaste % Vastuunkantokyky % 146 % 148 % 160 % 141 % 144 % 136 % 133 % 134 % 126 % 140 % 123 % 2,4 2,2 2,2 2,1 120 % 2,0 1,9 2,0 1,7 1,7 100 % 80 % 59 % 58 % 58 % 52 % 51 % 52 % 51 % 50 % 46 % 60 % 40 % 20 % 0 % 12/ / / / / / / / /2009 Lähde: Fiva Sampo Alhonsuo 24

26 Vakuutusyhtiöiden haasteet Korkonäkymät haasteelliset Matalana säilyvä korkotaso heikentää uusien korkosijoitusten tuottoa Korkotason noustessa sijoitusomaisuuden arvo alenee Työeläkevakuutusyhtiöt: Sijoitusmarkkinoiden kehitys suurin haaste Henkivakuutusyhtiöt: Kohtaavat jatkossa entistä kovempaa kilpailua etenkin pitkäaikaissäästämisessä Vahinkovakuutusyhtiöt: Maksutulon kasvattaminen vaikeaa hitaan talouskasvun aikana Sampo Alhonsuo 25

27 Yhteenvetoa, johtopäätöksiä finanssisektorin tilasta1 Pankkien maksuvalmiustilanne säilynyt hyvänä Korkoriskit realisoituneet (korkokatteen kehitys) Sijoituspalveluyritykset: kannattavuus parani 2009 volyymien noustessa, vakavaraisuus kohentunut Rahastoyhtiöiden liiketoiminta kasvoi, kannattavuus säilyi ennallaan Pitkäaikaissäästäminen: ps-lain ja palveluiden vaikutukset esiin vähitellen Yksi iso haaste kaikille toimijoille on sääntelyyn ja valvontaan kansainvälisellä tasolla suunnitellut muutokset Sampo Alhonsuo 26

28 Yhteenvetoa, johtopäätöksiä finanssisektorin tilasta 2 Korkojen pysyminen matalalla luo paineita finanssisektorin toimijoiden kannattavuudelle. Pankkien arvonalentumistappiot yli kolminkertaistuivat, mutta niiden osuus luotto- ja takauskannasta kuitenkin kohtuullisen alhainen. Pankkisektori on vakavarainen ja sektorin riskinkantokyky on hyvä. Vakuutusyhtiöiden vakavaraisuus vahvistui sijoitustoiminnan tuottojen kasvun myötä. Finanssisektorin tila on edelleen vakaa - haasteet kuitenkin merkittävät Sampo Alhonsuo 27

29 Kiitos! Sampo Alhonsuo 28

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 1/2013

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 1/2013 Sivu 1 (43) Tässä julkaisussa kerromme seuraavista aiheista: Finanssisektorin vahva kokonaiskuva peittää alleen perusliiketoimintojen heikentyneen kannattavuuden 1 Matala korkotaso ja talouskasvun hidastuminen

Lisätiedot

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2010

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2010 1 (5) Tässä julkaisussa kerromme seuraavista aiheista: Suomen finanssialan riskinäkymät liittyvät kansainväliseen kehitykseen 1 Taloudet kasvavat, epävarmuudet suuria 4 Raha- ja pääomamarkkinat: huolet

Lisätiedot

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 1/2014

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 1/2014 Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 1/214 1 (44) Finanssisektorin tila kokonaisuutena kohtuullisen hyvä 1 Finanssisektori kohtaa kasvavia riskejä toimintaympäristössään 4 Pankit ylläpitivät tulostasoaan

Lisätiedot

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 1/2011

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 1/2011 1 (6) Tässä julkaisussa kerromme seuraavista aiheista: Suomen finanssisektorin riskinkantokyky vahva 1 Riskinkantokyky finanssisektorilla kokonaisuutena vahva kevään 211 stressitestin mukaan 4 Talouden

Lisätiedot

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 1/2012

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 1/2012 1 (4) Tässä julkaisussa kerromme seuraavista aiheista: Suomen finanssisektorilta edellytetään edelleen hyvää varautumista riskeihin 1 Toimintaympäristö edelleen epävakaa 4 Euroalueen velkakriisi heijastuu

Lisätiedot

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2011

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2011 1 (4) Tässä julkaisussa kerromme seuraavista aiheista: Varauduttava velkakriisin aiheuttamien ongelmien pitkittymiseen 1 Reaalitalouden ja pääomamarkkinoiden riskit kasvaneet 4 Euroopan velkakriisi ja

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän toimintakertomus ja tilinpäätös 2012

OP-Pohjola-ryhmän toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 n toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Sisältö n toimintakertomus 2012 Vuosi 2012 tiivistetysti...1 Toimintaympäristö...3 n tulos ja tase...6 Vakavaraisuus...10 Riskien ja vakavaraisuuden hallinta sekä

Lisätiedot

OP-POHJOLA-RYHMÄN (OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN) IFRS- TILINPÄÄTÖS 2008

OP-POHJOLA-RYHMÄN (OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN) IFRS- TILINPÄÄTÖS 2008 SISÄLTÖ OP-POHJOLA-RYHMÄN TOIMINTAKERTOMUS 2008 Vuosi 2008 tiivistetysti 2 OP-Pohjola-ryhmän avainlukuja 3 Toimintaympäristö 3 OP-Pohjola-ryhmän tulos ja tase 5 Vakavaraisuus 10 Vakavaraisuuden hallinta

Lisätiedot

OP-POHJOLA-RYHMÄN (OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN) IFRS-TILINPÄÄTÖS 2009

OP-POHJOLA-RYHMÄN (OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN) IFRS-TILINPÄÄTÖS 2009 OP-Pohjola-ryhmä I Toimintakertomus ja tilinpäätös 2009 SISÄLTÖ OP-POHJOLA-RYHMÄN TOIMINTAKERTOMUS 2009 Vuosi 2009 tiivistetysti 2 OP-Pohjola-ryhmän avainlukuja 3 Toimintaympäristö 4 OP-Pohjola-ryhmän

Lisätiedot

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2013

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2013 1 (48) Tässä julkaisussa kerromme seuraavista aiheista: Finanssisektorin vakavaraisuus säilynyt, mutta monen toimijan kannattavuus heikentynyt 1 Hidas talouskasvu ja matalat korot ovat finanssisektorin

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007. OP-Pohjola-ryhmä

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007. OP-Pohjola-ryhmä TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007 OP-Pohjola-ryhmä SISÄLTÖ OP-Pohjola-ryhmän toimintakertomus 2007 Vuosi 2007 tiivistetysti 2 OP-ryhmästä OP-Pohjola-ryhmä 3 Toimintaympäristö 3 OP-Pohjola-ryhmän tulos

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2012

OP-Pohjola-ryhmän tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2012 OP-Pohjola-ryhmän tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2012 OP-Pohjola-ryhmä Pörssitiedote 6.2.2013 klo 08.00 Tilinpäätöstiedote OP-Pohjola-ryhmän tulos ennen veroja parani 15 % - liiketoiminnan kasvu jatkui

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

OP-Pohjola-ryhmän toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 n toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Sisältö Toimintakertomus n toimintakertomus 2013 Vuosi 2013 tiivistetysti 1 Toimintaympäristö 3 Ryhmän tulos ja tase 5 Vakavaraisuus 8 Riskien ja vakavaraisuuden

Lisätiedot

PANKIT SUOMESSA 2012

PANKIT SUOMESSA 2012 PANKIT SUOMESSA 2012 27.6.2013 1 Pankit Suomessa 2012 Sisällysluettelo 1 Toimintaympäristö... 2 2 Suomessa toimivat pankit... 3 2.1 Luottolaitosten markkinaosuudet Suomessa... 4 2.2 Pankkikonsernien henkilöstö

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014

OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 OP-Pohjola-ryhmä Pörssitiedote 6.8.2014 klo 08.00 Osavuosikatsaus OP-Pohjola-ryhmällä vahva alkuvuosi Ryhmän alkuvuoden tulos oli 488 miljoonaa euroa (395),

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Finanssivalvonta on Suomen rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen Finanssivalvonta valvoo, että sen valvottavien toiminta on terveellä pohjalla ja että niillä on riittävästi pääomia

Lisätiedot

Pohjola Pankki Oyj:n toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

Pohjola Pankki Oyj:n toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Pohjola Pankki Oyj:n toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Sisältö Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2014...1 Toimintaympäristö Konsernin tulosanalyysi Riskienhallinta Konsernin riskiasema Operatiiviset

Lisätiedot

Pohjola Pankki Oyj:n toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

Pohjola Pankki Oyj:n toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 :n toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Sisältö Hallituksen toimintakertomus Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2013 1 Toimintaympäristö 4 Konsernin tulosanalyysi 6 Riskienhallinta 8 Konsernin riskiasema

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014

OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 OP-Pohjola-ryhmä Pörssitiedote 29.4.2014 klo 08.00 Osavuosikatsaus OP-Pohjola-ryhmällä vahva avaus vuoteen 2014 Ryhmän alkuvuoden tulos ennen veroja oli

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014

OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 OP-Pohjola-ryhmä Pörssitiedote 24.10.2014 klo 9.00 Osavuosikatsaus OP-Pohjola-ryhmän tulos jatkaa vahvalla kasvu-uralla Ryhmän tammi syyskuun tulos ennen

Lisätiedot

Pankki- ja vakuutussektorien vakavaraisuus

Pankki- ja vakuutussektorien vakavaraisuus Suomen pankkisektori on vakavarainen 1 (7) Pankkisektorin vakavaraisuus parantunut Pankkisektorin 1 vakavaraisuussuhde parani edelleen kolmannella vuosineljänneksellä. Syyskuun lopussa pankkisektorin vakavaraisuussuhdeluku

Lisätiedot

Pohjola Pankki Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2014

Pohjola Pankki Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2014 Pohjola Pankki Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2014 Pohjola Pankki Oyj Pörssitiedote 5.2.2015, klo 08.00 Tilinpäätöstiedote Pohjola-konsernin vuosi 2014 1) Konsernin tulos ennen veroja oli 584 miljoonaa

Lisätiedot

Rahoitustarkastus tiedottaa 2/2005 12.4.2005 1 (28)

Rahoitustarkastus tiedottaa 2/2005 12.4.2005 1 (28) Rahoitustarkastus tiedottaa 2/2005 12.4.2005 1 (28) Sisällysluettelo Valvottavien tila myönteinen Pankkien taloudellinen ympäristö on ollut suotuisa. Sen sijaan sääntely-ympäristö on ollut hyvin haasteellinen,

Lisätiedot

Rahoitustarkastus tiedottaa 3/2008 22.4.2008 1 (30)

Rahoitustarkastus tiedottaa 3/2008 22.4.2008 1 (30) Rahoitustarkastus tiedottaa 3/2008 22.4.2008 1 (30) Sisällysluettelo Suomen pankkisektorin vakaus vielä vankalla pohjalla, mutta rahoitusmarkkinoiden häiriötila lisää epävarmuutta Pankkisektorin riskinkantokyky

Lisätiedot

PANKIT SUOMESSA 2014

PANKIT SUOMESSA 2014 PANKIT SUOMESSA 2014 26.5.2015 1 Pankit Suomessa 2014 Sisällysluettelo 1 Toimintaympäristön kehitys... 2 2 Suomessa toimivat pankit... 3 2.1 Luottolaitosten markkinaosuudet Suomessa... 4 2.2 Pankkikonsernien

Lisätiedot

OP Ryhmän toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

OP Ryhmän toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 OP Ryhmän toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Sisältö Toimintakertomus Vuosi 2014 tiivistetysti Toimintaympäristö Ryhmän tulos ja tase Asiakkuudet Palvelukanavat Pohjola Pankin osakkeiden hankinta Vakavaraisuus

Lisätiedot

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit Valvottavien taloudellinen tila ja riskit Lehdistötilaisuus 27.9.2011 Velkakriisi uhkaa koko euroalueen rahoitusjärjestelmää ja reaalitalouden kasvua 1. Julkinen velka 2. Finanssimarkkinat Pankkien rahoitus

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinaraportti

Rahoitusmarkkinaraportti Rahoitusmarkkinaraportti 1 2010 Kansainvälisten pankkien kehitys kahtiajakautunutta Kotimainen pankkitoiminta voitollista CDS-markkinat arvostelun kohteina Euroopan järjestelmäriskikomitean tehtävät alkavat

Lisätiedot

PANKIT SUOMESSA 2013 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2014 30.04.2014

PANKIT SUOMESSA 2013 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2014 30.04.2014 PANKIT SUOMESSA 2013 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2014 30.04.2014 PANKIT SUOMESSA 2013 1 PANKIT SUOMESSA 2013 2 PANKIT SUOMESSA 2013 SISÄLTÖ 1 Toimintaympäristön kehitys 4 2 Suomessa toimivat pankit 5 2.1

Lisätiedot

27.5.2008. Finanssimarkkinat. FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund

27.5.2008. Finanssimarkkinat. FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Sisällysluettelo Sivu 1....2 2. Finanssialan rakennekehitys...3 3. Finanssimarkkinoilla toimijat...4 3.1 Finanssikonsernit...5 3.2 Talletuspankit...6

Lisätiedot