FINANSSIALAN VUOSITILASTO 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FINANSSIALAN VUOSITILASTO 2012"

Transkriptio

1 FINANSSIALAN VUOSITILASTO 2012 Pankit muutos kpl kpl Pankkien toimipaikat kotimaiset pankkikonsernit ulkomaisten pankkien sivukonttorit Suomessa 69 0 Pankkikonsernien henkilöstö kotimaiset pankkikonsernit ulkomaisten pankkien sivukonttorit Suomessa Automaatit käteisautomaatit tilisiirtoautomaatit Maksaminen 12 kk:n muutos milj. kpl % Maksuvälineiden määrät ominaisuuksittain yleisluotto- ja maksuaikakortit 4,3-2,3 online-debit -kortit 2,8 3,7 pankkikortit 0,2-22,7 offline-debit -kortit 4,0 2,6 Maksutapahtumat korttimaksut ,9 tilisiirrot 896-7,0 suoraveloitukset 81-1,2 shekit 0,3-12,7 pikasiirrot 0,3 11,0 Verkkopankkisopimukset 5,9 5,2 Rahoitus ja sijoittaminen kk:n muutos mrd. % Rahalaitosten lainat 1) yleisölle 193,5 7,1 kotitaloudet 114,8 4,9 josta asuntolainat 86,3 5,6 yritykset 63,3 5,2 muut 15,4 54,1 Rahalaitosten talletukset 1) yleisöltä 135,1 6,6 kotitaloudet 82,4-0,3 yritykset 27,8 5,8 muut 24,9 58,7 Kotitalouksen rahoitusvarat yhteensä 150,1 5,9 pankkitalletukset 80,2 0,0 pörssiosakkeet 24,3 14,1 vakuutussäästöt 2) 24,4 8,4 sijoitusrahastot 13,7 18,1 joukkovelkakirjalainat 7,5 21,0 Kotimaisten rahastojen kokonaispääoma 66,3 19,7 Helsingin pörssin osakkeiden markkina-arvo 127,0 8,5 Henkivakuutuksen vakuutussäästöt 34,5 7,1 PS-säästäminen, 47,1 97,1 1) Euromääräiset euroalue. 2) Vakuutussäästöihin on laskettu yksityishenkiöiden ottamat säästöhenkivakuutukset ja yksilölliset eläkevakuutukset. Lähteet: FK, pankit, Tilastokeskus, Suomen Pankki, Suomen Sijoitustutkimus, Nasdaq OMX Helsinki

2 Suomessa toimivat pankkikonsernit Henkilöstö konserni 1) Konttorit Suomessa Tase, OP-Pohjola-ryhmä Nordea Pankki Suomi 2) Danske Bank 3) Aktia-konserni 4) Säästöpankkiryhmä 5) Ålandsbanken Abp POP Pankki -ryhmä 6) Evli Pankki S-Pankki FIM Pankki Tapiola Pankki Suomen Asuntohypopankki 7) Itella Pankki Eufex Pankki Suomessa toimivat pankkikonsernit yhteensä Ulkomaisten talletuspankkien sivukonttorit Suomessa Svenska Handelsbanken AB (julk), Suomen sivukonttoritoiminta Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori Forex Bank Aktiebolag filial i Finland Nordnet Bank AB Suomen sivuliike 45 1 Carnegie Investment Bank AB, Suomen sivukonttori 34 1 Swedbank AB (publ), Filial i Finland 33 1 The Royal Bank of Scotland public limited company, filial i Finland 7 1 DnB Bank ASA, filial Finland 13 1 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Helsingin sivukonttori 3 1 Citibank International plc, sivuliike Suomessa 17 1 Crédit Agricole Corporate and Investment Bank Helsingin Sivukonttori 13 1 BIGBANK AS Suomen sivuliike 46 1 EFG Bank AB filial i Finland - - Resurs Bank AB Suomen sivuliike 11 - AS LHV Pank, Suomen sivuliike 10 1 Ulkomaisten talletuspankkien sivukonttorit Suomessa yhteensä PANKIT YHTEENSÄ ) Sisältää ulkomaiset sivukonttorit. Vakuutustoiminta sisältyy pankkikonsernin lukuihin siltä osin, kun se sisältyy konsernin toimintaan. 2) Nordealla oli vuonna 2012 yhteensä 382 neuvonta-, kassapalvelu- ja yrityskonttoria. Näistä osa sijaitsee samassa osoitteessa. Konttorimäärän muutos verrattuna vuoteen 2011 johtuu konttorirakenteen muutoksesta. 3) Danske Bank Suomen henkilömääräluvuissa on mukana Danske Bank Oyj:n (ent. Sampo Pankki Oyj) ja Danske Bank A/S Helsingin sivukonttorinhenkilömäärä. Ne toimivat juridisesti Suomessa kuitenkin eri yksiköinä. 4) Aktia Vahinkovakuutus Oy myytiin ruotsalaiselle Folksamille ) Säästöpankkiryhmään kuuluu 33 säästöpankkia 6) POP Pankki -ryhmään kuuluu 36 itsenäistä osuuspankkia 7) Suomen Asuntohypopankin henkilöstö sisältyy Suomen Hypoteekkiyhdistykseen.

3 Talletuspankkien tulokset 1) Rahoituskate Muut tuotot Kulut yht. Arvonalentumistappiot 2) Liikevoitto Tase ) Kotimaiset talletuspankit ml. ulkomaiset sivukonttorit 2) Luotoista ja muista sitoumuksista Pankkien markkinaosuudet Lainat Suomeen (muille kuin rahalaitoksille) Talletukset Suomesta (muilta kuin rahalaitoksilta) Markkinaosuus % Markkinaosuus % OP-Pohjola-ryhmä ,7 % ,8 % Nordea Pankki Suomi Oyj -konserni ,4 % ,1 % Danske Bank -konserni ,2 % ,9 % Handelsbanken-ryhmä ,3 % ,2 % Aktia Pankki Oyj -konserni ,8 % ,0 % Säästöpankit ,2 % ,3 % POP Pankki -ryhmä ,9 % ,1 % Ålandsbanken Abp ,1 % ,2 % Tapiola Pankki Oy ,9 % ,3 % Muut ,5 % ,0 % Yhteensä ,0 % ,0 % OP-Pohjola-ryhmä: Pohjola Pankki Oyj, Helsingin OP Pankki Oyj,Op-Kotipankki Oyj, OP-Asuntoluottopankki Oyj ja Yhteenliittymäosuuspankit Nordea Pankki Suomi: Nordea Pankki Suomi Oyj ja Nordea Rahoitus Suomi Oy Danske Bank -konserni: Danske Bank Oyj, Danske Bank A/S, Helsinki Branch Handelsbanken-ryhmä: Svenska Handelsbanken AB (publ), filialverksamheten i Finland, Handelsbanken Finans Abp ja Handelsbanken Finans Aktiebolag (publ), filialverksamheten i Finland Aktia Pankki Oyj -konserni: Aktia Bank Abp ja Aktia Hypoteksbank Abp Muut: Sisältää Suomessa toimivat muut rahalaitokset kuin edellä mainitut Lähde: Pankit/pankkikonsernit ovat antaneet suostumuksensa valtakirjoilla siihen, että Suomen Pankki toimittaa asianomaisten pankkien/ pankkikonsernien laina- ja talletusmäärät vuosittain FK:lle. Talletuspankkien tunnusluvut 1) Kannattavuus ROA, % ROE, % Tehokkuus Vakavaraisuus kulut/ tuotot, % % ,2 14,3 45,4 15, ,6 8,4 57,5 13, ,4 6,9 55,5 14, ,4 6,9 58,7 14, ,4 7,6 59,7 14, ,4 8,5 57,1 17,0 1) Kotimaiset talletuspankit ml. ulkomaiset sivukonttorit

4 Suomen rahalaitosten euromääräiset lainat euroalueen yleisölle sektoreittain Kotitaloudet 1) Yritykset 1) Muut Yhteensä Suomen rahalaitoksien euroalueen yleisön euromääräiset talletukset sektoreittain Kotitaloudet 1) Yritykset 1) Muut Yhteensä ) Yritykset sisältävät myös asuntoyhteisöt ja kotitaloudet sisältävät kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt (KPVTYt). Lähde: Suomen Pankki 1) Yritykset sisältävät myös asuntoyhteisöt ja kotitaloudet sisältävät kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt (KPVTYt). Lähde: Suomen Pankki Järjestämättömät saamiset ja arvonalentumistappiot sektoreittain, Järjestämättömät saamiset 1) Arvonalentumistappiot, netto 2) Järjestämättömät saamiset luotto- ja takauskannasta Yritykset ja asuntoyhteistöt ,5 % Kotitaloudet ,6 % Ulkomaat ,4 % Yhteensä ,5 % 1) Järjestämättömät saamiset + takaussaamiset + konsernin ulkopuoliset 0-korkoiset saamiset 2) Kauden aikana toteutuneet luottotappiot + sopimuskohtaiset arvonalentumistappiot (kauden aikana) - sopimuskohtaisten arvonalentumistappioiden peruutukset (kauden aikana) + ryhmäkohtaiset arvonalentumistappiot (tuloslaskelma) - palautukset aikaisempina kausina toteutuneista luottotappioista - vakuutuskorvaukset. Tätä kaavaa käytetään rivillä Kaikki sektorit yhteensä. Koska pankit eivät ilmoita ryhmäkohtaisia arvonalentumistappioita sektori- ja toimialakohtaisesti, taulukon muissa riveissä ryhmäkohtaisia arvonalentumistappioita ei ole huomioitu Muut Suomessa toimivat luottolaitokset Tase, Taseen 12 kk muutos -% Luottokanta, Omistajat Kuntarahoitus , Kuntasektori ja Suomen valtio Pohjoismainen investointipankki (NIB) , Pohjoismaiden ja Baltian maiden valtiot Finnvera , Suomen valtio Sitra* 631-4,7 Suomen valtio Tekes 652 8,8 645 Suomen valtio *vuoden 2011 luvut Lähde: tilinpäätökset

5 Suurimmat vakuutusyhtiöt/konsernit/ryhmät Suomessa Työeläkevakuutus Maksutulo, Henkilöstö keskimäärin ensivakuutus Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma ,4 % Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ,7 % Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola ,7 % Keskinäinen Vakuutusyhtiö Eläke-Fennia ,0 % Henki- ja vahinkovakuutus Maksutulo, Henkilöstö keskimäärin ensivakuutus OP-Pohjola-ryhmä ,2 % Sampo-konserni ,3 % LähiTapiola-ryhmä ,6 % Nordea Henkivakuutus Suomi Oy ,3 % Vakuutusyhtiöiden sijoitukset käyvin arvoin Vahinkoyhtiöt Henkiyhtiöt Työeläkeyhtiöt Yhteensä Rakenneosuus,% Osakkeet ja osuudet ,0 Rahoitusmarkkinavälineet ,2 Kiinteistösijoitukset ,4 Muut lainasaamiset ,1 Muut sijoitukset ,3 Yhteensä ,0 Rahastoyhtiöiden markkinaosuudet Rahastopääoma, % Nordea Rahastoyhtiö Suomi Oy ,3 OP-Rahastoyhtiö Oy ,9 Danske Invest Rahastoyhtiö Oy ,6 Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy ,2 SEB Rahastoyhtiö Suomi Oy ,4 Evli-Rahastoyhtiö Oy ,9 Lähde: Finanssivalvonta. Rahoitusyhtiöiden (FK:n jäsenet) luottokanta, kulutusluotot ja osamaksuluotot mrd. euroa Luottokanta Kulutus- ja osamaksuluotot ,7 3, ,5 3, ,5 4, ,5 4, ,3 4, ,5 4, ,2 4, ,8 4,4

Pankit Suomessa 2011 20.4.2012

Pankit Suomessa 2011 20.4.2012 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Elina Salminen SISÄLLYS Toimintaympäristö erittäin haasteellinen... 1 Suomessa toimivat pankit... 2 Luottolaitosten markkinaosuudet Suomessa...

Lisätiedot

Luottolaitosten tilinpäätökset

Luottolaitosten tilinpäätökset Rahoitus ja vakuutus 2013 Luottolaitosten tilinpäätökset 2013, 1. vuosineljännes Kotimaisten pankkien rahoituskate supistui edellisvuodesta vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä Kotimaisten pankkien

Lisätiedot

Luottolaitosten tilinpäätökset

Luottolaitosten tilinpäätökset Rahoitus ja vakuutus 2011 Luottolaitosten tilinpäätökset 2011, 4. vuosineljännes Kotimaisten pankkien rahoituskatteen vuosimuutos 22 prosenttia vuoden 2011 neljännellä neljänneksellä Kotimaisten pankkien

Lisätiedot

Luottolaitosten tilinpäätökset

Luottolaitosten tilinpäätökset Rahoitus ja vakuutus 2012 Luottolaitosten tilinpäätökset 2012, 1. vuosineljännes Kotimaisten pankkien rahoituskate supistui 10 prosenttia vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä Kotimaisten pankkien rahoituskate

Lisätiedot

Luottolaitosten tilinpäätökset

Luottolaitosten tilinpäätökset Rahoitus ja vakuutus 2011 Luottolaitosten tilinpäätökset 2011, 1. vuosineljännes Kotimaisten pankkien rahoituskate lähti kasvuun vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä Kotimaisten pankkien rahoituskate

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2013 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2014 24.04.2014

VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2013 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2014 24.04.2014 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2013 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2014 24.04.2014 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2013 1 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2013 2 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2013 SISÄLTÖ Lyhyesti 4 Vakuutusmarkkinoiden

Lisätiedot

AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2014

AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2014 AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2014 7-9/2014: Alhaisemmat kustannukset vakiintunut korkokate Liikevoitto oli 17,3 (19,6) miljoonaa euroa. Palkkiotuotot netto kasvoivat 1 % 17,6 (17,4) miljoonaan

Lisätiedot

OP-Pohjola. OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014

OP-Pohjola. OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 Sisällysluettelo OP-Pohjola-ryhmä Tulos Vuosineljännes Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym 5-vuotistarkastelu OP-Pohjola-ryhmä

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinaraportti

Rahoitusmarkkinaraportti Rahoitusmarkkinaraportti 1 2006 Pankkien ja vakuutusyhtiöiden tuloksentekokyky oli vahva vuonna 2005 Luottojohdannaisten volyymin voimakas kasvu uhkana infrastruktuurin toiminnalle? Lisääkö varallisuusveron

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinat yhdentyvät kansalaisen uudet mahdollisuudet

Rahoitusmarkkinat yhdentyvät kansalaisen uudet mahdollisuudet Rahoitusmarkkinat yhdentyvät kansalaisen uudet mahdollisuudet Studia monetaria Suomen Pankin rahamuseossa 15.3.2005 Heikki Koskenkylä Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto 15.3.2005 RAHOITUSMARKKINOIDEN

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinaraportti

Rahoitusmarkkinaraportti Rahoitusmarkkinaraportti 2 2006 Pankkikonsernien kannattavuus ja kustannustehokkuus paranivat vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Saksan kiinteistörahastomarkkinoilla ongelmia Suomalaisista osakkeista

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinaraportti

Rahoitusmarkkinaraportti Rahoitusmarkkinaraportti 2 2007 Kotitalouksien rahoitusvarat ovat kasvaneet nopeammin kuin velat Pankkien kannattavuus ja kustannustehokkuus paranivat edelleen vuoden 2007 alkuneljänneksellä Listautuneet

Lisätiedot

Aktia Osavuosikatsaus 1/2000

Aktia Osavuosikatsaus 1/2000 Aktia Osavuosikatsaus 1/2 Aktia Säästöpankki Oyj Osavuosikatsaus ajalta 1.1. 31.3.2 Aktia sai ensimmäisen vuosineljänneksen aikana yli 8 uutta rahastoasiakasta Ottolainaus lisääntyi,5 % 1,4 mrd. mk:aan

Lisätiedot

OP-RYHMÄ TILINPÄÄTÖS 2004 2 SISÄLTÖ Toimintakertomus OP-ryhmän tulos 4 Tase ja taseen ulkopuoliset erät 6 Vakavaraisuus 7 Omistajajäsenet ja asiakkaat 7 Liiketoiminta 8 Muu toiminta ja merkittävät tapahtumat

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinaraportti

Rahoitusmarkkinaraportti Rahoitusmarkkinaraportti 1 2008 Luottamuspula jatkuu globaaleilla rahoitusmarkkinoilla Pankkien tulokset heikentyivät loppuvuonna 2007 Joukkolainojen takaajien luottokelpoisuus tarkkailtavana ja riskipreemiot

Lisätiedot

AKTIA PANKKI OYJ VUOSIKERTOMUS 2014. Pankki Varainhoito Vakuutus Kiinteistönvälitys

AKTIA PANKKI OYJ VUOSIKERTOMUS 2014. Pankki Varainhoito Vakuutus Kiinteistönvälitys AKTIA PANKKI OYJ VUOSIKERTOMUS 2014 Pankki Varainhoito Vakuutus Kiinteistönvälitys Aktia tarjoaa yksilöllisiä ratkaisuja laajasta pankki-, omaisuudenhoito-, vakuutusja kiinteistönvälityspalvelujen valikoimastaan.

Lisätiedot

AKTIA PANKKI OYJ VUOSIKERTOMUS 2013. Pankki Varainhoito Vakuutus Kiinteistönvälitys

AKTIA PANKKI OYJ VUOSIKERTOMUS 2013. Pankki Varainhoito Vakuutus Kiinteistönvälitys AKTIA PANKKI OYJ VUOSIKERTOMUS 2013 Pankki Varainhoito Vakuutus Kiinteistönvälitys Aktia tarjoaa yksilöllisiä ratkaisuja laajasta pankki-, omaisuudenhoito-, vakuutus- ja kiinteistönvälityspalvelujen valikoimastaan.

Lisätiedot

AKTIA OYJ VUOSIKERTOMUS 2012. Pankki Varainhoito Vakuutus Kiinteistönvälitys

AKTIA OYJ VUOSIKERTOMUS 2012. Pankki Varainhoito Vakuutus Kiinteistönvälitys AKTIA OYJ VUOSIKERTOMUS 2012 Pankki Varainhoito Vakuutus Kiinteistönvälitys Aktia tarjoaa yksilöllisiä ratkaisuja laajasta pankki-, omaisuudenhoito-, vakuutus- ja kiinteistönvälityspalvelujen valikoimastaan.

Lisätiedot

2011 TilinpääTösTiedoTe 9.2.2012 Tulos vuodelta 2011

2011 TilinpääTösTiedoTe 9.2.2012 Tulos vuodelta 2011 2011 Tilinpäätöstiedote 9.2.2012 Tulos vuodelta 2011 Sampo-konsernin tulos vuodelta 2011 Sisällys Yhteenveto 3 Vuoden 2011 viimeinen neljännes lyhyesti 4 Liiketoiminta-alueet vuonna 2011 5 Vahinkovakuutus

Lisätiedot

JÄSENYHTEISÖT MEMBERS (Yhteensä - total 398) I LUOTTOLAITOKSET BANKS (274) LIIKEPANKIT (23)

JÄSENYHTEISÖT MEMBERS (Yhteensä - total 398) I LUOTTOLAITOKSET BANKS (274) LIIKEPANKIT (23) 1 (11) JÄSENYHTEISÖT MEMBERS (Yhteensä - total 398) I LUOTTOLAITOKSET BANKS (274) LIIKEPANKIT (23) Aktia Pankki Oyj Aktia Hypoteekkipankki Oyj Bonum Pankki Oy Carnegie Investment Bank Ab, Finland Branch

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2002. Nordea Pankki Suomi Oyj

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2002. Nordea Pankki Suomi Oyj Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2002 Nordea Pankki Suomi Oyj Osavuosikatsaus, tammi-kesäkuu 2002 Nordea Pankki Suomi Oyj ( NPS ) on Nordea AB:n (publ) kokonaan omistama tytäryhtiö. Nordea AB (publ) on koko

Lisätiedot

OP-POHJOLA-RYHMÄN (OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN) IFRS- TILINPÄÄTÖS 2008

OP-POHJOLA-RYHMÄN (OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN) IFRS- TILINPÄÄTÖS 2008 SISÄLTÖ OP-POHJOLA-RYHMÄN TOIMINTAKERTOMUS 2008 Vuosi 2008 tiivistetysti 2 OP-Pohjola-ryhmän avainlukuja 3 Toimintaympäristö 3 OP-Pohjola-ryhmän tulos ja tase 5 Vakavaraisuus 10 Vakavaraisuuden hallinta

Lisätiedot

TALLETUSSUOJARAHASTO TOIMINTAKERTOMUS 2010

TALLETUSSUOJARAHASTO TOIMINTAKERTOMUS 2010 TALLETUSSUOJARAHASTO TOIMINTAKERTOMUS 2010 1 Rahaston tarkoitus... 1 2 Rahaston jäsenet... 1 3 Toimintaympäristö... 1 4 Korvaustapaukset... 2 5 Kannatusmaksut ja toiminnan tulos... 3 6 Suojattujen talletusten

Lisätiedot

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 1/2014

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 1/2014 Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 1/214 1 (44) Finanssisektorin tila kokonaisuutena kohtuullisen hyvä 1 Finanssisektori kohtaa kasvavia riskejä toimintaympäristössään 4 Pankit ylläpitivät tulostasoaan

Lisätiedot

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Osakkeet ja osakkeenomistajat WärtsiLÄ OYJ CORPORATION ABP vuosikertomus 2011 SijoiTTAjATiETO WÄRTSILÄ OYJ ABP 2 Sijoittajatieto 03 Osakkeet ja osakkeenomistajat 04 Wärtsilän osake Helsingin Pörssissä 06 Osakkeenomistajat 10 Wärtsilä

Lisätiedot

Pohjola Pankki Oyj:n toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

Pohjola Pankki Oyj:n toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Pohjola Pankki Oyj:n toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Sisältö Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2014...1 Toimintaympäristö Konsernin tulosanalyysi Riskienhallinta Konsernin riskiasema Operatiiviset

Lisätiedot

Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu kesäkuu 2014 25.7.2014

Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu kesäkuu 2014 25.7.2014 Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu kesäkuu 25.7. Tammikuu kesäkuu verrattuna tammikuu-kesäkuuhun 2013 Liiketulos parani 79 prosenttia 8,7 miljoonaan euroon (4,9). Osakkeenomistajille kuuluva kauden tulos

Lisätiedot

TUTKIMUS YHDEKSÄN PANKKIRYHMÄN OHJAUKSESTA

TUTKIMUS YHDEKSÄN PANKKIRYHMÄN OHJAUKSESTA J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta TUTKIMUS YHDEKSÄN PANKKIRYHMÄN OHJAUKSESTA Laskentatoimi Pro Gradu Marraskuu 2009 Laatija: Jenni Ruohonen Tarkastaja: Jukka Pellinen JYVÄSKYLÄN

Lisätiedot

AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014

AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 KASVAVAT PALKKIOTUOTOT NETTO JA ALHAISEMMAT KUSTANNUKSET TOIMITUSJOHTAJA JUSSI LAITINEN Palkkiotuotot netto oli vahva, ottolainaus kasvoi ja luottotappiot

Lisätiedot

Sijoitusrahastot. Vuosikatsaus 2014

Sijoitusrahastot. Vuosikatsaus 2014 Sijoitusrahastot Vuosikatsaus 14 Suomalaisten sijoitusrahastojen saamiset BRICS-maista 9-14 5 4 3 1 Etelä-Afrikka Kiina Intia Venäjä Brasilia BRICS-maiden osuus kaikista saamisista (oikea asteikko) Mrd.

Lisätiedot