Sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 4/2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 4/2016"

Transkriptio

1 Sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 4/2016 Aika klo Paikka Läkkisepäntie 21, Helsinki 6 krs. nh. sauna Paikalla Minna Arffman Fingrid Oyj (pj.) Kerttu Korpelainen Fingrid Oyj (siht.) Lauri Jännes Fingrid Oyj Esa Pietarinen Fingrid Oyj Tia Kautto Vattenfall Oy Anne Kulla Kokkolan Energia Oy Tuomo Kuosmanen Empower IM Oy Inga Miettinen HiQ Finland Oy Tomi Mäkelä Elenia Oy Sanna Ojavuo Loiste Energia Oy (skybe) Markus Piispanen Energiateollisuus ry Jani Pasanen Tieto Finland Oy Niko Jauhiainen esett Oy (paikalla asialistan kohdassa 1&2) Pasi Lintunen esett Oy (paikalla asialistan kohdassa 1&2) Poissa Anna-Kaisa Heine Satapirkan Sähkö Oy Milja Salenius Fortum Markets Oy Janne Sievälä Keuruun Sähkö Oy Sakari Seppälä Enoro Oy Asialista 1 Kokouksen avaus ja asialistan hyväksyntä / Arffman, kaikki Puheenjohtaja avasi kokouksen, muutoksena alkuperäiseen asialistaan esett:n ajankohtaiskatsaus siirrettiin kokouksen alkuun aikataulusyistä. Markus siirtyy uusiin tehtäviin ja edusti viimeistä kertaa ET:tä ryhmässä, Riina Heinimäki edustaa ET:tä jatkossa. Rauli Raitio siirtymässä myös uusiin tehtäviin ja Jani Pasanen toimii tästä kokouksesta alkaen Tiedon edustajana ryhmässä. 2 Ajankohtaiskatsaus esett:n asioihin / Jauhiainen ja Lintunen Lintunen kertoi esett:in referenssiryhmän toiminnasta, viimeisimmän kokouksen ( ) asialistalla oli käyttöönottosuunnitelman läpikäynti ja aikataulun viivästyminen käyttöönotossa. esett:in kokouksessa käytiin myös läpi palaute Online-Service-palvelusta ja keskeiset kehitysehdotukset on viety eteenpäin järjestelmätoimittajalle, vähemmän kiireelliset huomioidaan jatkokehityksessä. Customer Committee -ryhmä perustetaan käyttöönottovaiheessa ja tämä ryhmä tulee korvaamaan nykyisen referenssiryhmän. Lintunen esitteli ryhmälle päivitetyn luonnoksen käyttöönottoaikataulusta. Käyttöönotosta ei ole tehty vielä päätöstä (sihteerin kommentti: käyttöönottopäivä julkaistiin kokouksesta seuraavana päivänä olevan ), suunnitelmissa on että käyttöönotto tapahtuu yhtä aikaa kaikissa maissa. Mäkelä kysyi miksi esett:n osapuolilistoilla niin monen osapuolen

2 status on vahvistamatta ja Lintunen kommentoi, että joiltain osapuolilta ei ole saatu tietoja ja tällä hetkellä järjestelmä on kiinni. 3 Edellisen kokouksen pöytäkirja / Arffman Puheenjohtaja kävi läpi edellisen kokouksen pöytäkirjan, eikä pöytäkirjaan ole tullut korjausehdotuksia tai kommentteja näin ollen pöytäkirja hyväksyttiin sellaisenaan. 4 Ajankohtaiskatsaus Fingridin projekteihin/palveluihin Datahub projekti Yleisesti datahub-projektin kuulumisia esim. tietokonversiosuunnitelman kommentointi, toimialan tietojärjestelmien ja tiedon laadun tilannekartoitus kysely / Arffman Puheenjohtaja aloitti kertomalla viranomaisyhteistyöstä datahubiin liittyen. Fingridillä ja Enenergiavirastolla oli kokous Agendan pääasiana oli Tiedonvaihdon uuden asiakasryhmän sähkömarkkinatoimijoiden (järjestelmätoimittajat, operaattorit, palveluntarjoajat..) sopimus ja päivitetyt sopimusehdot. TEM:n kanssa lainsäädäntömuutosten valmistelun avustavissa tehtävissä Fingrid on käyttänyt asianajotoimisto Boreniusta. Väestörekisterikeskuksessa on puolestaan vierailtu kysymässä henkilöturvatunnusten saamisen mahdollisuuksista, ilman lainsäädännöllistä perustetta, ei rekisteristä voida luovuttaa tietoja Fingridille tai toimijoille. Energiateollisuus selvittää kuitenkin yhteistyössä Fingridin kanssa, olisiko mahdollisuus saada lakiperuste kertaluontoisesta oikeudesta hetujen luovuttamiseksi toimijoille. Kautto toi esille kysymyksen voiko verkko ja myyjä vaihtaa hetutietoja keskenään ja näin täydentää omia asiakastietojaan. Kysymys on parhaillaan ET:llä selvityksessä. Prosessidokumentaation versio 1.0 julkaistiin Dokumentaatioon on tullut paljon pieniä muutosehdotuksia ja tarkennuksia. Seuraava versio on parhaillaan prosessiryhmällä käsiteltävänä. Prosessityöryhmän hyväksynnän jälkeen uusi versio julkaistaan alalle. Arffman kertoi myös yksityisen elinkeinonharjoittajan yksilöinnistä datahubissa. Patentti- ja rekisterihallitukselta saadun tiedon mukaisesti, jos luonnollinen henkilö harjoittaa elinkeinotoimintaa ja on ilmoittautunut esimerkiksi ennakkoperintä-, alvtai kaupparekisteriin, niin se saa Y-tunnuksen jo ilmoittautuessaan. Datahubiin tulee siis ilmoittaa myös yksityiselle elinkeinoharjoittajalle Y-tunnus. Puheenjohtaja esitteli myös datahub prosessityöryhmässä määritellyn käyttäjäryhmäluokittelun. Ojavuo pyysi tarkennusta, onko Teollisuus-luokassa huomioitu teollisuuden eri vuorot. Tulisiko ylläpitää omassa järjestelmässä omaa luokittelua? Kysymys välitetään prosessityöryhmälle käsiteltäväksi. Tietokonversiosuunnitelma oli kommentoitavana ja kommenteissa toistui mm. lisäohjeistuksen tarve ja asiakastietojen yhdistämisen haasteet. Tietokonversion esitietokysely on myös toteutettu eli kartoitus siitä, mitä tietojärjestelmiä osapuolet käyttävät ja mikä on niiden valmius datahubin käyttöönoton kannalta. Esille nousi että järjestelmien kirjo on laaja, alalla on n.14 erilaista järjestelmää käytössä ja tehdyt valmistelut datahubin käyttöönottamiseksi vaihtelevat. Yhtiöt, jotka eivät ole vielä vastaustaan antaneet kontaktoidaan. Puheenjohtaja totesi, että hankinnasta kerrottavissa on että julkinen hankinta on käynnistymässä ja vaatimusmäärittely-/ hankinta dokumentaatio on loppusuoralla.

3 GS1 järjestelmän käyttöönotto / Pietarinen Pietarinen esitteli GS1 koodeja ja kertoi, että GS1 koodi on jo käytössä käyttöpaikkatunnusten osalta muissa pohjoismaissa. Pohjoismaisen harmonisoinnin näkökulmasta tämä tuo tarpeen standardisoida Suomessa käytettävät käyttöpaikkatunnukset hubin tulon myötä. Pietarinen esitteli myös koodin rakenteen, joka koostuu käyttöpaikoista puhuttaessa yritystunnuksesta, käyttöpaikkatunnuksesta sekä tarvittaessa osapuolitunnuksesta (esim. jos sama yhtiö toimii tasevastaavana ja verkonhaltijana voidaan roolit erottaa osapuolitunnuksella). -osoitteesta löytyy lisätietoa koodin myöntävästä yrityksestä. Päätös GS1 koodeihin siirtymisestä on tehty, alan mietittävänä on käyttöönoton ajoitus. Otetaanko uudet käyttöpaikkatunnukset käyttöön nykyiseen sanomaliikenteeseen vai siirrytäänkö niihin vasta datahubin myötä eli viimeistään migraatiovaiheessa. Pietarinen kävi myös läpi eri vaihtoehdot ja prosessityöryhmältä jo tulleen kannan siirtyä tunnuksiin vasta datahubin myötä. Palautetta on tullut, että monilla järjestelmän vaihto on ajankohtainen hubin käyttöönoton lähestyessä eli vasta siinä vaiheessa halutaan tunnuksiinkin siirtyä. Tuotantoyksiköiden ja rajapisteiden koodit prosessityöryhmän mielestä on säilytettävä kansallisina tunnuksina. Pietarinen totesi, että vähintään EICkoodi on oltava tuotantoyksiköillä, että hubi voi olla yhteydessä Entso-E:n päähän koska voimalaitokset toimivat kansainvälisesti. Arffman kertoi Heineltä tulleen kannanoton SPS-ryhmän yhtiöiden näkemyksestä, että tunnukset otettaisiin käyttöön vasta datahubin myötä kustannustehokkuuteen perustuen. Pasanen puolsi puolestaan siirtymistä GS1:siin jo aiemmin, koska niiden on kuitenkin oltava käytössä viimeistään migraatiovaiheessa. Muu ryhmä oli pääosin prosessityöryhmän kanssa samalla linjalla, kannattaen tunnuksiin siirtymistä vasta hubin myötä. Todettiin, että yhtiöt voivat halutessaan aloittaa GS1 tunnusten toteuttamisen nykyisten tunnusten rinnalle heti, mutta nykyiseen tiedonvaihtoon uusia tunnuksia ei ohjeisteta vaihdettavan. Haasteena GS1 tunnuksen välitykseen nykyisessä sanomaliikenteessä on koodin pituus, joka on enemmän kuin käyttöpaikalle inhousessa määritelty kentän maksimipituus. Terveisiä Tanskan hubista / Arffman Puheenjohtaja kertoi terveiset kesäkuun Tanskan vierailulta. Tanska on ottanut käyttöön datahubin v2:n. Tanskalaiset pitivät version käyttöönottoa kaikin puolin onnistuneena. Tanskalaiset painottivat alan tiiviin mukanaolon tärkeyttä ja viranomaisyhteistyötä sekä migraatiovaiheen olennaisuutta resurssien riittävyyden näkökulmasta ja datan laadun osalta. Tiedonvaihtopalveluiden terveiset Tiedonvaihtopalveluiden palvelusopimus sähkömarkkinatoimijoille / Arffman Uusi palvelusopimus sähkömarkkinatoimijoille ja päivitetyt sopimusehdot ovat virallisessa käsittelyssä EV:lla, julkaistuun lausuntopyyntöön saatiin yksi lausuntapyyntö, johon Fingrid antaa vastineen. Keskustelimme ryhmässä sähkömarkkinatoimijat määritelmästä

4 ja sopimuksen myötä saatavilla olevista Fingridin palveluista. Arffman kertoi, että esimerkiksi ensi vuoden rotaatiosta lähtien tiedonvaihdon kehitysryhmän jäsenyys edellyttää voimassa olevaa tiedonvaihdon palvelusopimusta. Uudet sähkönmyyjät, järjestelmäntoimittajat / EDIELfi-portaali: käyttöpaikkarekisterin testaus, negatiivisten Aperak-kuittausten raportoinnin tuloksia / Korpelainen Sihteeri esitteli markkinoille tulleet uudet myyjät sekä APERAK-kuittausten tulokset raportointijaksolta yleisellä tasolla. Sovittiin että tulokset julkaistaan myös EDIELfi-portaalissa. Uuden käyttöpaikkarekisterin testaus on edelleen käynnissä ja SFTP-tiedonsiirto toimii eli käyttöpaikkatiedot on saatu ladattua rekisteriin. Web Service - haun kanssa on ollut haasteita ja sivuille hankittiin juuri sertifikaatti, jotta tämäkin liikenne saatiin kunnolla salattua. SOAP:in kanssa on vielä ongelmia, joita selvitetään. Rekisterin käyttöönotto tapahtuu heti, riittävä siirtymäaika huomioiden, kun testauksessa saadaan varmistettua toimivuus. Sopimusta nykyisestä käyttöpaikkarekisteristä Adaton kanssa on jatkettu vuoden loppuun. EDIELfi:hin liittyen on tullut palautetta, että olisi hyvä olla mahdollisuus saada ilmoitus esim. päivitetyistä yhteystiedoista. Jännes kommentoi, että sivuilla (uutisvirta/yhteystiedot) on jo RSS-syötenappi, jonka kautta päivittyneistä tiedoista/julkaisuista on mahdollisuus saada ilmoitus sähköpostiin. Ohjeita toivottiin, sillä nappula on sivun oikeassa yläkulmassa melko huomaamaton eikä mitään ohjetta toiminnosta ole. Sihteeri lupasi tehdä ohjeen ja lähettää pääkäyttäjille sekä julkaista ohjeen myös uutisvirrassa. Sihteeri kysyi ryhmältä olisiko uutisvirtaan tarvetta saada kommentointi mahdollisuus kirjautuneille käyttäjille tai jopa jonkinlainen oma keskustelusivu? Tämän tyyppisille toiminnollisuuksille ei nähty tarvetta. EDIELfi-ajankohtaisasioiden yhteydessä käytiin läpi ET:ltä tullut pyyntö toteuttaa EDIELfi:hin muuttokytkentätaulukko. Taulukon sijoituspaikasta EDIELfi:ssä keskusteltiin ja päädyttiin lopulta ratkaisuun, jossa taulukko sijoitetaan samalle sivulle yhteystietotaulukon kanssa omaksi alasivukseen. "Yhteystiedot"-sivuotsikkoa voidaan myös päivittää samalla sisältöä kuvaavammaksi, kunhan taulukko saadaan toteutettua EDIELfi:hin. 5 Terveiset ET:n kehitysryhmästä / Piispanen Jukka Leskelä on aloittanut ET:n toimitusjohtajana ja parhaillaan on käynnissä iso organisaationrakenteen muutos, jossa valiokunnat, työryhmät ja toimikunnat uudistetaan. Valiokuntien osalta jatkossa tulee toimimaan mm. -Sähköverkko valiokunta -Markkinat valiokunta (sisältää sähkömarkkinoiden lisäksi myös lämpö- ja kaasumarkkinat) Muutokset kohdistuvat myös toimisto-organisaatioon. ET:ssä on käynnistetty myös yhteistoimintamenettely. Nykyiset toimielimet jatkavat vuoden loppuun ja tiedotusta muutoksista on tulossa syksyn mittaan. ET:n kehitysryhmä kokoontui viimeksi EDI-päivillä ja 15.9 on tulossa seuraava kokous. Viime kokouksessa tärkeäksi huomioksi nousi huoli onko toimijat mukana Datahubiin valmistautumisessa? ET vienyt viestiä jäsenille valmistautumisen tärkeydestä.

5 Kustannushyötyanalyysi (ENTSO-E) julkaistiin toukokuussa ja ET on välittänyt vastineraportin analyysiin eteenpäin, raportissa esille nostettiin esimerkiksi, ettei harmonisoinnin ajamisessa ole mietitty toimivuutta vähittäismarkkinoille asti. Verkkokoodi on nyt Brysselissä päätettävissä ja esillä on ollut voimaantuloajan mahdollinen pidentäminen. Vielä ei ole tullut päätöstä tarvitseeko mittareita vaihtaa ja millä aikataululla, ET tiedottaa asiasta myöhemmin. ET:n sanomaliikenteeseen ja menettelytapoihin liittyvät ohjeet on yhdistetty ja ohjeeseen saadut kommentit on myös huomioitu. Ohje on nyt ET:ssä valiokunnan hyväksyttävänä /viilattavana ja tämän jälkeen julkaistaan alalle. Dokumenttien pätemisjärjestys on lisätty uuteen ohjeeseen ja prosessikuvia on myös selkeytetty/ uusittu. Lopullinen versio ohjeesta on tulossa syksyn aikana. Kaikki menettelytapalinjaukset tulevat jatkossa suoraan ohjeeseen eli ei enää erillisiksi dokumenteiksi. EDI-päivistä oli tullut positiivista palautetta vaikka osallistujamäärä oli hieman pienempi kuin viime vuonna. Ensi vuoden EDI-päivillä julkistetaan myös uusi nimi! Sähkövähittäismarkkinatutkinto on myös jälleen meneillään. ET on saanut toimijalta kysymyksen menettelytavan oikeellisuudesta, kyseessä on Case, missä myyjä on lähettänyt kaikille verkoille ilmoituksen vaativansa vahvistuksen/todisteen asiakkaiden ulosmuutosta. Tapauksen ratkaisu on julkaistu tiedotteen muodossa ja todettiin, ettei Case vaikuta sanomaliikenteeseen. Kyseessä on siis vanhan myyjän ja asiakkaan välinen asia. Tiedote luettavissa ET:n sivulta. ET:n kehitysryhmässä on linjattu, että myyjän tulee sisäänmuuttosanomassa ilmoittaa muuttohetkellä verkolle myös nykyinen osoite, silloin kun myyjällä on nykyinen osoite tiedossa. Kautto kysyi millä aikataululla myyjä on velvoitettu ilmoittamaan asiakkaalta saatuja muuttuneita osoitetietoja verkolle, johon todettiin että asia voidaan nostaa esille ET:n menettelytapojen kehitysryhmässä. 6 Kysymys EDI päiviltä / kaikki Miten vastaanottajan tulisi käsitellä oheinen inhousen vastainen ylipitkä osoitetietous vai pitäisikö lähettäjän jo huomioida kenttäpituus sovitulla tavalla? Kaksoispisteen käyttö toisen osoiterivin ilmaisimena lienee edifactin & edielin kannalta luvallinen optio, mutta Suomessa inhouse ei taida sitä sallia vai salliiko? NAD+UD AsiakasAntti+Mannerheimintie2345krsc/o08 pe::rikunta+helsinki fi' Ei ole Inhousessa erikseen kielletty, mutta ohjeistettu selkeästi 35 merkkiin. Aiheuttaa vastaanottavissa järjestelmissä ongelmia eli linjaus kysymyksen osalta on, että ylipitkää osoitetietoutta ei sallita. 7 Kysymys Company ID / kaikki "Aihe: Z03-14 sanoman Company id of new customer Viesti: moi emme löytäneet mistään dokkarista mitä tunnusta tässä tulee käyttää

6 yleisesti yrityksille on käytössä Y-tunnus mutta myös siitä luotua ALV-tunnusta ( FI alkuun, väliviiva pois ) on liikkunut sanomissa. Itse pystymme molemmat käsittelemään saapuvassa liikenteessä mutta mitä lähtevässä on suositeltavaa/velvoitettu käyttää? NAD+UD+FI I++PUKIN PAJA OY++Tähtikuja 1+Napapiiri FI' " Osa vastaanottavista järjestelmistä validoi henkilöturvatunnukset ja Y-tunnukset, jolloin ALV-muodossa olevat tunnukset jäävät virheisiin. Linjaus on, että käytetään pelkkää y- tunnusta nykyiseen tiedonvaihtoon. Näin ollen järjestelmiin ei myöskään perusteta asiakkaita turhaan tuplana. 8 Muut asiat / kaikki Kysymys 1. "PRODAT-sanomaliikenteessä Z04-sanoman kenttä CAV+ZZZ aikavyöhykejaon tunnus on pakollinen tieto. Toimijalla pientuotantokäyttöpaikkojen mittaus on aina tuntimittaus, vaikka kulutuskäyttöpaikalla olisikin yksi- tai kaksiaikainen lukemamittaus tuntimittauksen rinnalla. Tarvitseeko tuotantokäyttöpaikan Z04/1 sanomassa ilmoittaa aikavyöhykejaon tunnukseksi kulutuskäyttöpaikkaa vastaava 1, 2 tai 3? Vai saako pientuotantokäyttöpaikan (8-profiili) Z04/1 sanomassa aikavyöhykejaon tunnus olla 0, kuten se toimijalla nyt on?" Ryhmän näkemyksenä, ettei aikavyöhykejaon tunnusta tulisi rajata 1, 2 tai 3 osalta, vaan sen tulisi olla sidottu laskurimäärään eli ristiriitaa näiden välillä ei saa olla. Tunnusta 0 vastaavaa verkon tuotetta ei ole, joten tämän käyttöä ei suositeltaisi. Kysymys liittyy kuitenkin vahvasti menettelytapoihin eli viedään käsiteltäväksi myös ET:n kehitysryhmään. Kysymys 2. "Myyjänvaihdon negatiivisen vastaussanoman (Z08[N]) voi jatkossa lähettää myös, jos toistaiseksi voimassa olevan sähkönmyyntisopimuksen irtisanomisehto estää sopimuksen alkamisen ehdotettuna ajankohtana Kysymys kuuluu, että tarvitseeko myyjän lisäksi lähettää sähköpostia verkolle vai riittääkö pelkkä negatiivinen sanoma? Pitääkö sanomassa lukea päättymispäivänä aikaisin mahdollinen päättymispäivä, jos irtisanomisaika on esim. 3 kk?" Sähköpostia ei tarvita, negatiivinen sanoma riittää. Määräaikaisissa sopimuksissa olevaa ohjeistusta sovelletaan myös poikkeavan irtisanomisajan kohdalla. Automatisoinnin kannalta myyjä voi laittaa suoraan sanomaan päivämäärän, joka helpottaa tiedonvaihtoa. Tämäkin kysymys viedään vielä eteenpäin käsiteltäväksi myös ET:n menettelytapojen kehitysryhmässä. Kysymys 3. Pyyntö päivittää ohjeisiin Z03[1/C]-sanomassa kuormitusmallin tunnus pakolliseksi pientuotannolle (tunnus 8)

7 Sihteerin kommentti: PRODAT-inhouse päivitetty. Kysymys 4. Käyttöpaikkarekisteriin ehdotettiin lisättäväksi käyttöpaikan osoitteen perään liite (",kiinteistö"), jotta kiinteistökäyttöpaikat olisi helpompi erottaa asuntokäyttöpaikoista Datahubin migraatiota ajatellen lisäystä osoitteen yhteyteen ei suositella. Käyttöpaikkarekisterissä asia voidaan yrittää ottaa huomioon. 9 Kokouksen päätös Puheenjohtaja päätti kokouksen n Seuraava kokous yhteiskokous ET:n kehitysryhmän kanssa. Liitteet Kokousmateriaali / Arffman

8 Liite

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Seurantaryhmän kokous nro 4

Seurantaryhmän kokous nro 4 Seurantaryhmän kokous nro 4 Kokouksen esityslista 1. Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyntä 2. Edellisen kokouksen pöytäkirja 3. Projektin tilannekatsaus 4. Muut asiat 5. Seuraava kokous 2 Projektin

Lisätiedot

Tietokonversio ja alan valmistautuminen. Datahub projektin ajankohtaiset

Tietokonversio ja alan valmistautuminen. Datahub projektin ajankohtaiset Tietokonversio ja alan valmistautuminen Datahub projektin ajankohtaiset Datahub -projekti Datahub hankinta käynnissä Tietokonversiopalvelun hankinta käynnissä Prosessidokumentaatioon tulossa päivityksiä

Lisätiedot

Sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmä 1/2017

Sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmä 1/2017 Pöytäkirja 1 (7) Sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmä 1/2017 Aika Paikka 14.3.2017 klo.9-12 Läkkisepäntie 21, 00620 Helsinki 6krs. nh. sauna Paikalla Minna Arffman Fingrid Oyj (pj.) Kerttu Korpelainen

Lisätiedot

Sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 2/2017

Sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 2/2017 Sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 2/2017 Aika 21.9.2017 klo 9.00 12.15 Paikka Läkkisepäntie 21, 00620 Helsinki 6 krs. nh. sauna Läsnä Minna Arffman Fingrid Oyj (pj.) Kerttu Korpelainen

Lisätiedot

Datahub-webinaarissa kuultiin tärkeää tietoa alan valmistautumisesta

Datahub-webinaarissa kuultiin tärkeää tietoa alan valmistautumisesta MARKKINAT VERKOT JÄSENTIEDOTE20161129 1(2) Riina Heinimäki 29.11.2016 Hyvät sähköverkko- ja sähkökauppajohtajat Datahub-webinaarissa kuultiin tärkeää tietoa alan valmistautumisesta Energiateollisuus ry

Lisätiedot

Yhteiskokous FG tiedonvaihdon kehitysryhmä + ETn menettelytapojen kehitysryhmä, Pasi Aho. Datahub projektin ajankohtaiskatsaus

Yhteiskokous FG tiedonvaihdon kehitysryhmä + ETn menettelytapojen kehitysryhmä, Pasi Aho. Datahub projektin ajankohtaiskatsaus Yhteiskokous FG tiedonvaihdon kehitysryhmä + ETn menettelytapojen kehitysryhmä, 30.11.2016 Pasi Aho Datahub projektin ajankohtaiskatsaus Keskeiset tehtävät vuonna 2016 Prosessityön tulosten "julkinen kuuleminen"

Lisätiedot

Datahub projektin yleiskatsaus. Seurataryhmän kokous 01/2015 10.11.2015 Pasi Aho

Datahub projektin yleiskatsaus. Seurataryhmän kokous 01/2015 10.11.2015 Pasi Aho Datahub projektin yleiskatsaus Seurataryhmän kokous 01/2015 10.11.2015 Pasi Aho Sähkömarkkinoiden tiedonvaihto on yksi palveluistamme Kulutuksen ja tuotannon liittäminen kantaverkkoon Käyttövarma sähkönsiirto

Lisätiedot

Adaton webinaari Ajankohtaista datahubista - vinkkejä muutokseen valmistautumiseksi

Adaton webinaari Ajankohtaista datahubista - vinkkejä muutokseen valmistautumiseksi Adaton webinaari 23.11.2016 Ajankohtaista datahubista - vinkkejä muutokseen valmistautumiseksi Datahub projektin ajankohtaista Pasi Aho 2 Keskeiset tehtävät vuonna 2016 Prosessityön tulosten "julkinen

Lisätiedot

Datahub selvitys päähavainnot nykytilasta, otteita tulevasta väliraportista. Sähkömarkkinapäivä 7.4.2014 Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö, Fingrid Oyj

Datahub selvitys päähavainnot nykytilasta, otteita tulevasta väliraportista. Sähkömarkkinapäivä 7.4.2014 Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö, Fingrid Oyj Datahub selvitys päähavainnot nykytilasta, otteita tulevasta väliraportista Sähkömarkkinapäivä 7.4.2014 Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö, Fingrid Oyj 2 Fingridin datahub selvitys Vaihe 1. valmis 04/2014

Lisätiedot

Kooste tilaisuuksista. Datahub-liiketoimintaprosessien perehdytystilaisuudet Vantaa, Oulu ja Jyväskylä Marjut Puukangas

Kooste tilaisuuksista. Datahub-liiketoimintaprosessien perehdytystilaisuudet Vantaa, Oulu ja Jyväskylä Marjut Puukangas Kooste tilaisuuksista Datahub-liiketoimintaprosessien perehdytystilaisuudet Vantaa, Oulu ja Jyväskylä Marjut Puukangas Perehdytystilaisuudet 12.1.2016 Vantaalla, n.120 osallistujaa 14.1.2016 Oulussa, n.

Lisätiedot

Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 3/2014. Tampereen Sähköverkko Oy Merja Kohvakka Enfo Zender Oy

Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 3/2014. Tampereen Sähköverkko Oy Merja Kohvakka Enfo Zender Oy Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 3/2014 Aika ke 2.10.2014 klo 9:00-16:00 Paikka Fingrid Oyj, Läkkisepäntie 21, Helsinki Paikalla Minna Arffman, pj Fingrid Oyj Jouni Anttila

Lisätiedot

Datahub seurantaryhmän kokous

Datahub seurantaryhmän kokous Pöytäkirja 1 (5) Datahub seurantaryhmän kokous Aika 2.11.2016 klo 12.00-15.15 Paikka Läsnä Fingrid, Läkkisepäntie 21, Helsinki Timo Liiri Riina Heinimäki Maria Kähkönen Suvi Lehtinen Arto Rajala Olli Puranen

Lisätiedot

Kysely APERAK -kuittaussanomien käytöstä

Kysely APERAK -kuittaussanomien käytöstä Kysely APERAK -kuittaussanomien käytöstä Fingrid toteutti tammikuussa 2015 kyselyn APERAK-kuittaussanomien käytöstä ja kuittaussanomiin liittyvien ohjeiden kehitystarpeista. Samassa kyselyssä selvitettiin

Lisätiedot

Datahub webinaarit Käyttöpaikkatietojen ylläpito

Datahub webinaarit Käyttöpaikkatietojen ylläpito Datahub webinaarit 2017 Käyttöpaikkatietojen ylläpito 22.3.2017 Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238 2 Webinaarin

Lisätiedot

Verkkotoimikunnan kokous Pasi Aho. Datahub projekti, missä mennään?

Verkkotoimikunnan kokous Pasi Aho. Datahub projekti, missä mennään? Verkkotoimikunnan kokous Pasi Aho Datahub projekti, missä mennään? Katsauksen sisältö Keskeiset tehtävät vuonna 2016 Keskeiset tehtävät vuonna 2017 Rakennusaikataulu Toimialayhteistyö Tietokonversio Menestystekijät

Lisätiedot

Tiedonvaihto ja datahub. Markkinatoimikunnan kokous 8.10.2014 Pasi Aho

Tiedonvaihto ja datahub. Markkinatoimikunnan kokous 8.10.2014 Pasi Aho Tiedonvaihto ja datahub Markkinatoimikunnan kokous 8.10.2014 Pasi Aho Tiedonvaihtopalvelut Tiedonvaihtopalvelut Tiedonvaihdon palvelusopimukset Käyttöpaikkarekisteri Testaus- ja sertifiointipalvelu Neuvonta-

Lisätiedot

3.1 EDIELfi palveluportaali (pois lukien käyttöpaikkarekisteripalvelu)

3.1 EDIELfi palveluportaali (pois lukien käyttöpaikkarekisteripalvelu) Liite 1 1 (5) 1 PALVELUKUVAUS Fingridillä on sähkömarkkinalaissa säädetty tehtävä kehittää sähkökaupan ja taseselvityksen edellyttämää tiedonvaihtoa. Fingridin tiedonvaihtopalvelut ovat osa sähkömarkkinoiden

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2016

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2016 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 8.4.2016 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2016 Aika Tiistaina 15.3.2016 klo

Lisätiedot

Kick-Off sähkönmyyjien prosessityöryhmä 27.5.2015

Kick-Off sähkönmyyjien prosessityöryhmä 27.5.2015 Kick-Off sähkönmyyjien prosessityöryhmä 27.5.2015 2 Tervetuloa kick-off kokoukseen! Esittelykierros Kilpailulainsäädännön noudattaminen Prosessityöryhmät Ryhmän tavoitteet / nykyprosessit Ryhmän tavoitteet

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2014

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2014 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 15.1.2015 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2014 Aika Maanantaina 15.12.2014

Lisätiedot

Sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmien yhteiskokous

Sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmien yhteiskokous Pöytäkirja 1 (8) Sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmien yhteiskokous Aika Paikka 28.11.2017 klo.10.00-13.30 Läkkisepäntie 23, 00620 Helsinki Duetto Business Park, nh. Kuolajärvi Paikalla Anna-Kaisa

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2016

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2016 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 28.6.2016 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2016 Aika Keskiviikkona 8.6.2016

Lisätiedot

Datahub webinaarit Yleistä datahubista ja dokumenteista

Datahub webinaarit Yleistä datahubista ja dokumenteista Datahub webinaarit 2017 Yleistä datahubista ja dokumenteista 10.2.2017 Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 8/2015

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 8/2015 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 18.12.2015 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 8/2015 Aika Maanantaina 14.12.2015

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus. Markkinatoimikunta 20.5.2014 Juha Kekkonen

Ajankohtaiskatsaus. Markkinatoimikunta 20.5.2014 Juha Kekkonen Ajankohtaiskatsaus Markkinatoimikunta 20.5.2014 Juha Kekkonen Markkinaintegraatio etenee Intraday-hanke Päivänsisäisten markkinoiden integraatiohankkeen ensimmäinen vaihe valmistunut Seuraavassa vaiheessa

Lisätiedot

Käyttöönottotyöryhmän kokous Asialista. 1 Kokouksen avaus. 1.1 Ajankohtaiset kuulumiset. Pöytäkirja 1 (5)

Käyttöönottotyöryhmän kokous Asialista. 1 Kokouksen avaus. 1.1 Ajankohtaiset kuulumiset. Pöytäkirja 1 (5) Pöytäkirja 1 (5) Käyttöönottotyöryhmän kokous 22.8.2017 Aika Paikka 22.8.2017 klo.9-15 Triotto, Läkkisepäntie 21, 00620 Helsinki 6 krs. nh. Pikkarala Läsnä Minna Arffman Fingrid Oyj (pj.) Kerttu Korpelainen

Lisätiedot

Datahub hankkeen tilannekatsaus. Neuvottelukunta

Datahub hankkeen tilannekatsaus. Neuvottelukunta Datahub hankkeen tilannekatsaus Neuvottelukunta 21.10.2015 Prosessityö Nykyprosessit kuvattiin yhteismitallisesti sekä varmistettiin niiden ymmärtäminen/valmis Työ jatkuu tarvittavien prosessien määrittelemisellä

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2016

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2016 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Riina Heinimäki 19.9.2016 MUISTIO 1(9) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2016 Aika Torstaina 15.9.2016 klo 09.00 14.45 Paikka Energiateollisuus ry, Fredrikinkatu

Lisätiedot

Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 1/2014

Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 1/2014 Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 1/2014 Aika ti 20.5.2014 klo 9:30-16:00 Paikka Fingrid Oyj, Läkkisepäntie 21, Helsinki Paikalla Minna Arffman, pj Fingrid Oyj Lauri Jännes,

Lisätiedot

Datahub prosessityöryhmän kokous

Datahub prosessityöryhmän kokous Pöytäkirja 1 (7) Datahub prosessityöryhmän kokous Aika 30.5.2016 klo 9.00-14.30 lisäkokous 6.6.2016 10.00-11.30 Paikka Läsnä Poissa, Läkkisepäntie 21, Helsinki Milja Helenius Esa Kaario Tiina Leppälahti

Lisätiedot

Prosessityöryhmän kokoukset ja skype kokous

Prosessityöryhmän kokoukset ja skype kokous Pöytäkirja 1 (7) Prosessityöryhmän kokoukset 1.11.2016 ja skype kokous 16.11.2016 Aika 1.11.2016 9.00-14.45 Paikka Läsnä Fingrid, Läkkisepäntie 21, Helsinki Vesä Mäkilä Jari Nykänen Saku Ruottinen Jari

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2017

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2017 MARKKINAT VERKOT Riina Heinimäki 29.3.2017 KOKOUSMUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2017 Aika Tiistai 28.3.2017 klo 09.00 13.00 Paikka Energiateollisuus ry, Fredrikinkatu

Lisätiedot

Muistio Aika Keskiviikko klo Fingrid Oyj, Läkkisepäntie 21, Helsinki. osallistujalista viimeisellä sivulla

Muistio Aika Keskiviikko klo Fingrid Oyj, Läkkisepäntie 21, Helsinki. osallistujalista viimeisellä sivulla Energiateollisuus ry:n vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmän ja Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän yhteiskokous Aika Keskiviikko klo 9.00 15.00 Paikka Fingrid Oyj,

Lisätiedot

Teknisen ryhmän kokous 3/2014

Teknisen ryhmän kokous 3/2014 MUISTIO 1(5) Teknisen ryhmän kokous 3/2014 Aika: Maanantaina 12.5.2014 klo 13.00 16.00 Paikka:, Fredrikinkatu 51 Helsinki Kutsutut: Jan Segerstam Empower IM Oy, puheenjohtaja Heli Manninen Fingrid Oyj

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2016

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2016 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 12.2.2016 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2016 Aika Maanantaina 1.2.2016

Lisätiedot

Datahub seurantaryhmän kokous

Datahub seurantaryhmän kokous Pöytäkirja 1 (5) Datahub seurantaryhmän kokous Aika 10.11.2015 klo 12.00-14:45 Paikka Läsnä, Läkkisepäntie 21, Helsinki Arto Rajala Suvi Lehtinen Markus Piispanen Pasi Kuokkanen Timo Liiri Jari Pirkola

Lisätiedot

Datahub webinaarit Sopimusmuutokset ja sopimusten päättämiset

Datahub webinaarit Sopimusmuutokset ja sopimusten päättämiset Datahub webinaarit 2017 Sopimusmuutokset ja sopimusten päättämiset Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238 2

Lisätiedot

Vuonna 2010 sovitut menettelytavat Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä

Vuonna 2010 sovitut menettelytavat Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä SÄHKÖVERKKO SÄHKÖKAUPPA Piispanen, Heinimäki 18.5.2011 Raportti 1(6) Vuonna 2010 sovitut menettelytavat Vuonna 2010 sovitut menettelytavat Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Oheiseen dokumenttiin

Lisätiedot

1 PALVELUKUVAUS 2 OSAPUOLTEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET. 2.1 Käyttöpaikkarekisteripalvelu 1 (5) Markkinat/ Minna Arffman LIITE 1 30.9.

1 PALVELUKUVAUS 2 OSAPUOLTEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET. 2.1 Käyttöpaikkarekisteripalvelu 1 (5) Markkinat/ Minna Arffman LIITE 1 30.9. 1 (5) 1 PALVELUKUVAUS Fingridillä on sähkömarkkinalaissa säädetty tehtävä kehittää sähkökaupan ja taseselvityksen edellyttämää tiedonvaihtoa. Fingridin tiedonvaihtopalvelut ovat osa sähkömarkkinoiden tiedonvaihtoympäristöä.

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2016

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2016 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 29.4.2016 MUISTIO 1(6) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2016 Aika Tiistaina 26.4.2016 klo

Lisätiedot

Datahub webinaarit Sopimusten ilmoitus

Datahub webinaarit Sopimusten ilmoitus Datahub webinaarit 2017 Sopimusten ilmoitus 29.3.2017 Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238 2 Webinaarin eteneminen

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2015

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2015 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 31.8.2015 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2015 Aika Tiistaina 18.8.2015 klo

Lisätiedot

Prosessityöryhmät. Datahub projekti seurantaryhmän kokous 10.11.2015 Minna Arffman

Prosessityöryhmät. Datahub projekti seurantaryhmän kokous 10.11.2015 Minna Arffman Prosessityöryhmät Datahub projekti seurantaryhmän kokous 10.11.2015 Minna Arffman Prosessityössä määritellään liiketoimintaprosessit Ensimmäiseksi kuvataan nykyiset prosessit ja varmistetaan niiden syvä

Lisätiedot

Datahub webinaarit Asiakastietojen ylläpito

Datahub webinaarit Asiakastietojen ylläpito Datahub webinaarit 2017 Asiakastietojen ylläpito 15.3.2017 Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238 2 Webinaarin

Lisätiedot

Handbookin muutoksia ja tarkennuksia malliin. NBS Infopäivä 21.11.2014 Pasi Lintunen / Fingrid Oyj

Handbookin muutoksia ja tarkennuksia malliin. NBS Infopäivä 21.11.2014 Pasi Lintunen / Fingrid Oyj Handbookin muutoksia ja tarkennuksia malliin NBS Infopäivä 21.11.2014 Pasi Lintunen / Fingrid Oyj Esityksen sisältö 1. Handbookin (HB) muutoksia ja tarkennuksia malliin 2. Markkinatoimijoiden esittämiä

Lisätiedot

Prosessityöryhmän kokous

Prosessityöryhmän kokous Pöytäkirja 1 (7) Prosessityöryhmän kokous 30.1.2017 Aika 30.1.2017 9.00-15.00 Paikka Läsnä Pois Fingrid, Läkkisepäntie 21, Helsinki Vesä Mäkilä Jari Nykänen Saku Ruottinen Jari Rusanen Raimo Toivanen Tomi

Lisätiedot

Markkinatoimikunnan kokous Asta Sihvonen-Punkka. Ajankohtaiskatsaus

Markkinatoimikunnan kokous Asta Sihvonen-Punkka. Ajankohtaiskatsaus Markkinatoimikunnan kokous 4.10.2016 Asta Sihvonen-Punkka Ajankohtaiskatsaus Pohjoismaisten TSO:iden Challenges -raportti Pohjoismaisten TSO:iden Challenges raportti markkinoiden haasteista julkaistiin

Lisätiedot

Käyttöönottotyöryhmän kokous Asialista. 1 Kokouksen avaus. Pöytäkirja 1 (5) Datahub / Korpelainen Kerttu klo.

Käyttöönottotyöryhmän kokous Asialista. 1 Kokouksen avaus. Pöytäkirja 1 (5) Datahub / Korpelainen Kerttu klo. Pöytäkirja 1 (5) Käyttöönottotyöryhmän kokous 16.6.2017 Aika Paikka 16.6.2017 klo.9-15 Duetto Business Park, Läkkisepäntie 23, 00620 Helsinki 2 krs. nh. Kuolajärvi Läsnä Minna Arffman Fingrid Oyj (pj.)

Lisätiedot

Datahub seurantaryhmän kokous

Datahub seurantaryhmän kokous 2.11.2016 Minna Arffman Datahub seurantaryhmän kokous Prosessi-dokumentaatio versio 1.1 Julkaistut dokumentit Uudet dokumentit julkaistu 6.10.2016 Sähkön vähittäismarkkinoiden liiketoimintaprosessit datahubissa

Lisätiedot

SÄHKÖNMYYNTISOPIMUKSEN PERUUTTAMINEN ENNEN TOIMITUKSEN ALKUA

SÄHKÖNMYYNTISOPIMUKSEN PERUUTTAMINEN ENNEN TOIMITUKSEN ALKUA SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO OHJE 1 (8) Markus Piispanen SÄHKÖNMYYNTISOPIMUKSEN PERUUTTAMINEN ENNEN TOIMITUKSEN ALKUA Tässä ohjeessa esitetty menettelytapa otetaan käyttöön 16.1.2012, jota ennen kaikki peruutukset

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2016

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2016 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Riina Heinimäki 10.11.2016 MUISTIO 1(6) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2016 Aika Keskiviikko 9.11.2016 klo 09.00 13.40 Paikka Energiateollisuus ry, Fredrikinkatu

Lisätiedot

GS1-tunnuksien käyttö sähkön vähittäismarkkinoilla

GS1-tunnuksien käyttö sähkön vähittäismarkkinoilla 2 (14) Sisällysluettelo Muutoshistoria... 3 1 Johdanto... 4 2 GS1-järjestelmä... 5 2.1 GS1 muissa pohjoismaissa... 6 2.2 GSRN-tunnukset mittauspisteille... 7 2.3 GLN-tunnukset osapuolille... 8 2.4 Mittausalueet...

Lisätiedot

Datahub webinaarit Taseselvitys ja tasevirheiden käsittely

Datahub webinaarit Taseselvitys ja tasevirheiden käsittely Datahub webinaarit 2017 Taseselvitys ja tasevirheiden käsittely Kouluttaja esa.pietarinen@fingrid.fi p. 030 395 5277 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238 2 Webinaarin

Lisätiedot

Caruna ja datahub projekti

Caruna ja datahub projekti Caruna ja datahub projekti Sisältö Taustaa Projektin aikataulu ja organisaatio Tietokonversiot Tiedonlaatu työt GS1 koodi Järjestelmäkehitys Prosessikehitys Taustaa Carunassa seurattu alan kehitystä Tanskan

Lisätiedot

Prosessityöryhmän kokous

Prosessityöryhmän kokous Pöytäkirja 1 (10) Prosessityöryhmän kokous 28.4.2017 Aika 28.4.2017 Paikka Fingrid, Läkkisepäntie 21, Helsinki Nh. Sauna Läsnä Esa Kaario Ville Kauppinen Arttu Lahtinen Tiina Leppälahti Tomi Mäkelä Vesa

Lisätiedot

Paikallisvoima ry:n lausunto datahub-projektin prosessi- ja tietomallikokonaisuuden määrittelydokumentaatiosta sekä teknisestä dokumentaatiosta

Paikallisvoima ry:n lausunto datahub-projektin prosessi- ja tietomallikokonaisuuden määrittelydokumentaatiosta sekä teknisestä dokumentaatiosta Fingrid Oyj Datahub datahub@fingrid.fi LAUSUNTO 19.2.2016 Viite: Kommentointipyyntönne 21.12.2015 ja 29.1.2016 Paikallisvoima ry:n lausunto datahub-projektin prosessi- ja tietomallikokonaisuuden määrittelydokumentaatiosta

Lisätiedot

Datahub webinaarit Datahub käyttöönottosuunnitelma

Datahub webinaarit Datahub käyttöönottosuunnitelma Datahub webinaarit 2017 Datahub käyttöönottosuunnitelma 24.10.2017 Asiantuntijat: Minna Arffman / Fingrid Oyj minna.arffman@fingrid.fi Johanna Piispa / Vantaan Energia Sähköverkot Oy johanna.piispa@vantaanenergia.fi

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus 17.11.2015

Ajankohtaiskatsaus 17.11.2015 Ajankohtaiskatsaus 17.11.2015 Uusi sähkönmyyjiä 3 Uusia sähkönmyyjiä Lumo Energia Oy / LUMO Werel Oy (Pamrek) / PAM Statkraft Energi AS / STAK Nammo Vihtavuori Oy / NAM 2.12.2015 Minna Arffman Fingridin

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2015

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2015 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 30.10.2015 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2015 Aika Maanantaina 19.10.2015

Lisätiedot

Yhteystiedot: PRODAT, MSCONS, PERINTÄ ja TASEKORJAUS

Yhteystiedot: PRODAT, MSCONS, PERINTÄ ja TASEKORJAUS Ohje 1 (5) Yhteystiedot: PRODAT, MSCONS, PERINTÄ ja TASEKORJAUS Yhteystietotaulukon tarkoituksena on auttaa sähkömarkkinoiden osapuolia löytämään eri yhtiöiden käyttämät sanomaliikenteen, perinnän ja luotonvalvonnan

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2017

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2017 MARKKINAT VERKOT Riina Heinimäki 25.9.2017 KOKOUSMUISTIO 1(6) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2017 Aika Maanantai 18.9.2017 9.00-13.52 Paikka Energiateollisuus ry, Fredrikinkatu 51-53

Lisätiedot

Projektin tilanne ja alan valmistautuminen. Tietokonversio

Projektin tilanne ja alan valmistautuminen. Tietokonversio Projektin tilanne ja alan valmistautuminen Tietokonversio Palvelun toteutusprojekti Palvelun toteutusprojektin aikataulu Palvelu avataan pilottiryhmälle Palvelu avataan koko toimialalle M1 M2 M3 M4 Palvelun

Lisätiedot

Datahub seurantaryhmän kokous

Datahub seurantaryhmän kokous Pöytäkirja 1 (6) Datahub seurantaryhmän kokous Aika 11.5.2016 klo 12.00 - Paikka Läsnä Fingrid Oyj, Läkkisepäntie 21, Helsinki Toivo Hurme Suvi Lehtinen Markus Piispanen Timo Liiri Maria Kähkönen Ville

Lisätiedot

Käytiin lyhyt esittelykierros osallistujien kesken.

Käytiin lyhyt esittelykierros osallistujien kesken. Pöytäkirja 1 (8) Käyttöönottotyöryhmän kick off -kokous 12.4.2017 Aika Paikka 12.4.2017 klo.9-15 Läkkisepäntie 21, 00620 Helsinki 6 krs. nh. sauna Läsnä Minna Arffman Fingrid Oyj (pj.) Kerttu Korpelainen

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2015

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2015 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 24.2.2015 KOKOUSKUTSU 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2015 Aika Tiistaina 3.2.2015

Lisätiedot

Sähkömarkkinoiden tiedonvaihto Suomessa

Sähkömarkkinoiden tiedonvaihto Suomessa Sähkömarkkinoiden tiedonvaihto Suomessa Jan Segerstam, Kehitysjohtaja, Empower IM Oy 29.9.2015 29.9.2015 Tiedonvaihtojärjestelmä Tiedonvaihtojärjestelmä on kokonaisuus, jonka puitteissa sähkömarkkinoiden

Lisätiedot

Markkinoiden tiedonvaihto murroksessa - ajatuksia tulevasta. Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö Sähkömarkkinapäivä 12.4.2012

Markkinoiden tiedonvaihto murroksessa - ajatuksia tulevasta. Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö Sähkömarkkinapäivä 12.4.2012 Markkinoiden tiedonvaihto murroksessa - ajatuksia tulevasta Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö Sähkömarkkinapäivä 12.4.2012 2 Mitä on markkinoiden tiedonvaihto? Tietosisältöjä: siirtokapasiteetteja, säätösähkötarjouksia,

Lisätiedot

Datahub projekti Tietokonversiotyö, seurantaryhmä

Datahub projekti Tietokonversiotyö, seurantaryhmä Datahub projekti Tietokonversiotyö, seurantaryhmä 18.2.2016 Tietokonversion suunnittelutyö aloitettu Valittu kumppani on Modultek Oy Erikoistunut tiedonlaatu- ja tietokonversiotyöhön, n. 25 henkilöä Tässä

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2010

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2010 Sähköverkko/Elina Lehtomäki Muistio 2/2010 1 3.5.2010 Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2010 Aika Tiistai 27.4. klo 9.30-16 Airport Congress. Paikka Energiateollisuus ry, Fredrikinkatu

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2012

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2012 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 19.6.2012 MUISTIO 1(6) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2012 Aika Keskiviikkona 6.6.2012

Lisätiedot

Prosessityöryhmän kokous Pasi Aho. Datahub hankkeen tilannekatsaus

Prosessityöryhmän kokous Pasi Aho. Datahub hankkeen tilannekatsaus Prosessityöryhmän kokous 11.9.2017 Pasi Aho Datahub hankkeen tilannekatsaus Keskeiset tehtävät vuonna 2017 Tietokonversiopalvelun hankinta ja käyttöönotto Tietokonversiotyön käynnistäminen pilottiyritysten

Lisätiedot

Datahub webinaarit Mittaustietojen hallinta datahubissa

Datahub webinaarit Mittaustietojen hallinta datahubissa Datahub webinaarit 2017 Mittaustietojen hallinta datahubissa 26.4.2017 Kouluttaja esa.pietarinen@fingrid.fi p. 030 395 5277 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238

Lisätiedot

Datahub - tietokonversiotyöryhmän kokous

Datahub - tietokonversiotyöryhmän kokous Pöytäkirja 1 (5) Datahub - tietokonversiotyöryhmän kokous Aika 18.5.2017 klo 8.00 14.00 Paikka Läsnä, Läkkisepäntie, Helsinki Jari Jaakola Erika Lietzen Hannu Santala Jukka Luoma Saila Turunen Minna Pajunen

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2017

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2017 MARKKINAT VERKOT Riina Heinimäki 6.2.2017 KOKOUSMUISTIO 1(7) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2017 Aika Tiistai 31.1.2017 klo 09.00 14.00 Paikka Energiateollisuus ry, Fredrikinkatu

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2010

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2010 Sähköverkko/Elina Lehtomäki Muistio 1/2010 10.2.2010 Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2010 Aika Keskiviikko 10.2. klo 10.30-16 Paikka Energiateollisuus ry, Fredrikinkatu 51-53B, 5.

Lisätiedot

Teknisen ryhmän kokous 2 /2011

Teknisen ryhmän kokous 2 /2011 MUISTIO 1(6) Teknisen ryhmän kokous 2 /2011 Aika: Keskiviikkona 27.4.2011 kello 9.15 12.00 Paikka:, Fredrikinkatu 51-53 B, 5. kerros Osallistujat: Jan Segerstam Empower Oy, puheenjohtaja Minna Arffman

Lisätiedot

Datahub - tietokonversiotyöryhmän kokous

Datahub - tietokonversiotyöryhmän kokous Pöytäkirja 1 (6) Datahub - tietokonversiotyöryhmän kokous Aika 10.11.2016 klo 8.00 15.00 Paikka Läsnä, Läkkisepäntie, Helsinki Jari Jaakola Erika Lietzen Jaana Kortelainen Birgitta Polojärvi Hannu Santala

Lisätiedot

Datahub-webinaarit Tuote- ja laskurivitietojen ylläpito ja osapuolitietojen ylläpito sekä valtuutukset datahubissa

Datahub-webinaarit Tuote- ja laskurivitietojen ylläpito ja osapuolitietojen ylläpito sekä valtuutukset datahubissa Datahub-webinaarit 2017 Tuote- ja laskurivitietojen ylläpito ja osapuolitietojen ylläpito sekä valtuutukset datahubissa 17.5.2017 Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu

Lisätiedot

Yritysesittely ja katsaus NBS projektiin. Anna Kirkland-Kaukinen, Pasi Lintunen, Jonni Laine, Paula Berg, Niko Jauhiainen

Yritysesittely ja katsaus NBS projektiin. Anna Kirkland-Kaukinen, Pasi Lintunen, Jonni Laine, Paula Berg, Niko Jauhiainen Yritysesittely ja katsaus NBS projektiin Anna Kirkland-Kaukinen, Pasi Lintunen, Jonni Laine, Paula Berg, Niko Jauhiainen esett Oy esett Oy toimii operatiivisena taseselvitysyhtiönä tarjoten taseselvitys

Lisätiedot

Datahub - tietokonversiotyöryhmän kokous

Datahub - tietokonversiotyöryhmän kokous Pöytäkirja 1 (8) Datahub - tietokonversiotyöryhmän kokous Aika 24.8.2016 klo 8.00-15.00 Paikka Läsnä Fingrdi Oyj, Läkkisepäntie, Helsinki Jari Jaakola Erica Lietzen Katja Repo Jaana Kortelainen Birgitta

Lisätiedot

Teknisen ryhmän kokous 5/2013

Teknisen ryhmän kokous 5/2013 Muistio 1(5) Teknisen ryhmän kokous 5/2013 Aika: Maanantaina 4.10.2013 kello 9.15 12.00 Paikka: Helsingin Suomalainen Klubi, Kansakoulunkuja 3, Helsinki Osallistujat: Jan Segerstam Heli Manninen Niko Jauhiainen

Lisätiedot

Datahub webinaarit Webinaarien aikana tulleet kysymykset

Datahub webinaarit Webinaarien aikana tulleet kysymykset Datahub webinaarit 2017 Webinaarien aikana tulleet kysymykset 31.5.2017 Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238

Lisätiedot

Ajankohtaista sähkön älykkäästä mittaamisesta. Älykäs energianmittaus , Jyväskylän Paviljonki Sirpa Leino

Ajankohtaista sähkön älykkäästä mittaamisesta. Älykäs energianmittaus , Jyväskylän Paviljonki Sirpa Leino Ajankohtaista sähkön älykkäästä mittaamisesta Älykäs energianmittaus 10.2.2015, Jyväskylän Paviljonki Sirpa Leino Tarve lisätä älyä sähkönjakeluverkkoihin EU:n ilmastotavoitteet 20-20-20 Hiilidioksidipäästöjen

Lisätiedot

Datahub webinaarit Katkaisu- ja kytkentäprosessit

Datahub webinaarit Katkaisu- ja kytkentäprosessit Datahub webinaarit 2017 Katkaisu- ja kytkentäprosessit Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238 2 Webinaarin eteneminen

Lisätiedot

Teknisen ryhmän kokous 2/2014

Teknisen ryhmän kokous 2/2014 KOKOUSKUTSU 1(5) Teknisen ryhmän kokous 2/2014 Aika: Torstaina 13.3.2014 kello 9.15 13.00 Paikka: Suomalainen Klubi, Kansakoulunkuja 3, Helsinki Osallistujat: Jan Segerstam Empower IM Oy, puheenjohtaja

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2013

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2013 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 5.12.2013 MUISTIO 1(8) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2013 Aika Tiistaina 19.11.2013

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2013

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2013 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 19.3.2013 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2013 Aika Tiistaina 5.3.2013 klo

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2012

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2012 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 19.6.2012 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2012 Aika Tiistaina 8.5.2012 klo

Lisätiedot

Ohje tietokonversiotyöhön valmistautumiseksi

Ohje tietokonversiotyöhön valmistautumiseksi 2 (8) Sisällysluettelo 1 Miksi tietokonversio ja tietojen siivous?... 4 2 Tietokonversiotyön aikataulu ja seuranta... 4 3 Valmistaudu tietokonversiotyöhön... 4 3.1 Kartoita yhtiösi resurssit ja varmista

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus TEM-asetus, AR, 7.7.2015 lausuntokierros Työ- ja elinkeinoministeriön asetus sähkökaupassa ja sähköntoimitusten selvityksessä noudatettavasta tiedonvaihdosta Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia 6. webinaarista

Kysymyksiä ja vastauksia 6. webinaarista 1 (6) Kysymyksiä ja vastauksia 6. webinaarista 1 Voiko mittausaikasarjan yksikköä muuttaa? Aikasarjan yksikkö tullaan tallentamaan datahubiin jollain tietyllä yksiköllä. Tällä ei kuitenkaan oikeastaan

Lisätiedot

Käyttöönottotyöryhmä Datahub projektin tilannekatsaus

Käyttöönottotyöryhmä Datahub projektin tilannekatsaus Käyttöönottotyöryhmä 12.4.2017 Datahub projektin tilannekatsaus Vuosi 2016 Tammikuu Prosessi-, datastandardi-sekä tekninen dokumentaatio toimialalle kuultavaksi 3 alueellista koulutustilaisuutta, osallistujia

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2013

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2013 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 22.10.2013 MUISTIO 1(6) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2013 Aika Keskiviikkona 2.10.2013

Lisätiedot

Uusi sopimus siis alkaa torstaina 24.6. eli +15vrk. Tämä näkyy sopimuksen aloituspäivämääränä Z03[1]-sanomassa.

Uusi sopimus siis alkaa torstaina 24.6. eli +15vrk. Tämä näkyy sopimuksen aloituspäivämääränä Z03[1]-sanomassa. 8.6.2010 1(7) EDI -käyttäjäpäivät, ryhmätyöt 9.-10.6.2010 Haikon kartano, Porvoo 1. Myyjä hoitaa asiakkaan muuton asiakkaan puolesta ja ilmoittaa siitä normaalisti verkonhaltijalle sanomitse. Miten verkonhaltijan

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen

Kysymyksiä ja vastauksia datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Kysymyksiä ja vastauksia datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Tähän dokumenttiin on kerätty datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyviä kysymyksiä vastauksineen. Kysymyksiä saatiin datahub-liiketoimintaprosessien

Lisätiedot

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Aika 23.08.2010, kello 13:00 16:00 Paikka TIEKE, Salomonkatu 17 A, 10.krs Paikalla Poissa Vesa Kotilainen Pirjo Ilola Taru Rastas Martti From Kristiina Seppälä Michael Burman

Lisätiedot

Aikamääreiden käsittely taseselvityksessä

Aikamääreiden käsittely taseselvityksessä OHJE 20.9.2010 Aikamääreiden käsittely taseselvityksessä 1. Taustaa...2 2. Johdanto...2 3. Tuntimittauksen, elspot-hinnan ja tyyppikäyrien yhteensovittaminen...2 4. Tyyppikäyrälaskennan tasoitushinnan

Lisätiedot

T2V2 Vaaratilanneilmoitussanomakuvaus

T2V2 Vaaratilanneilmoitussanomakuvaus Versio: 0.3 Muokattu: 23.6.2008 2(10) SISÄLLYS 1 Tarkoitus...3 1.1 Rajaus...3 1.2 Dokumentaatio...3 2 Tietojen esitystavat...3 2.1 Numeerinen tieto...3 2.2 Päivämäärät ja kellonajat...3 2.3 Totuusarvot...4

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2012

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2012 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 25.4.2012 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2012 Aika Keskiviikkona 4.4.2012

Lisätiedot

Käyttöönottotyöryhmä

Käyttöönottotyöryhmä Käyttöönottotyöryhmä Työpajan II tavoitteet Työsuunnitelman laatiminen loppuvuodelle Käyttöönottosuunnitelman sisällysluettelo sekä laajuus ja rajaukset Tehtävien priorisointi Tehtävien aikataulutus ja

Lisätiedot