Prosessityöryhmän kokous

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Prosessityöryhmän kokous"

Transkriptio

1 Pöytäkirja 1 (10) Prosessityöryhmän kokous Aika Paikka Fingrid, Läkkisepäntie 21, Helsinki Nh. Sauna Läsnä Esa Kaario Ville Kauppinen Arttu Lahtinen Tiina Leppälahti Tomi Mäkelä Vesa Mäkilä Saku Ruottinen Jari Rusanen Monika Lindberg Raimo Toivanen Kaisa Ylipeura Marjut Puukangas Kerttu Korpelainen Esa Pietarinen Lauri Jännes Poissa Jari Nykänen Tampereen Sähköverkko Oy KSS Energia Oy Fortum Markets Oy Helen Oy Elenia Oy Satapirkan Sähkö Oy Caruna Oy Loiste Sähköverkko Oy Fortum Markets Oy PKS Sähkönsiirto Oy Energiapolar Oy (skype) (pj.) (siht.) Paikallisvoima ry 1 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo Käytiin läpi lyhyt esittelykierros, sillä Korpelainen oli mukana ryhmän kokouksessa ensimmäistä kertaa ja toimii jatkossa ryhmän sihteerinä. 2 Edellisen kokouksen muistio Teknisen edustuksen omat kokoukset pidettiin viime kokouksen välissä. Puheenjohtaja ilmoitti että käydään läpi kaikki kokousmuistiot, eli viime kokouksen muistion lisäksi myös kokousmuistiot teknisten asioiden läpikäynneistä. Pietarinen kävi läpi pöytäkirjat teknisistä läpikäynneistä ja kertoi, että Datahub-tapahtumat eli tekninen dokumentti on käynyt läpi muodon muutoksen ja on nyt muokattu helpommin luettavaan muotoon. Lisäksi on tarkastettu eroavaisuudet Sähkön vähittäismarkkinoiden liiketoimintaprosessit datahubissa eli prosessidokumentin ja teknisen dokumentin välillä sekä korjattu havaitut yksittäiset virheet. Puheenjohtaja kävi läpi viime kokouksen muistion, kommentteja muistioihin ei enää tullut.

2 Pöytäkirja 2 (10) 3 Tietokonversiotyön eteneminen / Jännes Jännes esittäytyi ryhmälle ja kertoi tiekonversioprojektin etenemisestä, aloittaen tietokonversion tavoitteista. Tietokonversio on avainasemassa datahubin käyttöönoton onnistumisen kannalta, muiden maiden kokemuksista on otettu oppia ja tietokonversioon tullaa todella panostamaan. Haasteita tietokonversiotyöhön tuo 200 hyvin erilasta osapuolta niin valmiuksiltaan kuin tietojärjestelmiltään. Tietokonversiopalvelun hankinta on käynnissä parhaillaan eikä toimittajaa ole vielä valittu. Alan valmistautumisen tueksi sekä seuraamiseksi toteutetaan kolme seurantakyselyä, joista jo 2 on toteutettu ja kolmas lähetetään alalle myöhemmin kevään aikana. Jännes muistutti myös henkilötunnusten keräämisen tärkeydestä, kaikkien yhtiöiden tulee täydentää itsenäisesti hetuja lainsäädäntöä odotellessa (lainsäädännön toteutuminen ei ole varmaa). Jännes kävi läpi tietokonversioprojektin rakenteen ja tässä yhteydessä käytiin myös läpi projektin alustava aikataulu, joka löytyy muistion liitteenä olevasta esitysmateriaalista. Tuotannollisen koekäytön myötä, tietokonversiopalvelu tullaan avaamaan alan käyttöön (menee lomittain datahubin käyttöönoton kanssa). Jokaisessa iteraatiovaiheessa vaatimukset datan laadun suhteen tiukentuvat ja kolmannessa iteraatiossa otetaan käyttöön GS1-tunnukset. Myyjien ja verkkojen tärkein tehtävä on toimittaa tiedot konversiopalveluun ja korjata lähdetietoja palvelusta saatujen raporttien perusteella, jotta datan laatu saadaan riittävän hyvälle tasolle. Lopuksi ennen datahubin käyttöönottoa toimitetaan myös mittaustiedot. Kaikki tietokonversion ohjeet ja dokumentaatio, kuten tietokonversiosuunnitelma löytyy EDIELfi-portaalista. Tietokonversiosuunnitelma kattaa koko tietokonversioprojektin ja sen tueksi on tehty myös lyhennetty ohje. Konversiopalvelun käyttö ohjeistetaan myöhemmin, kunhan palvelun toimittaja varmistuu. Tällä hetkellä vastauksia seurantakyselyistä on saatu kahdesta ensimmäisestä kyselystä. Suurin osa yhtiöistä on valmistautunut hyvin tai kohtuullisesti, mutta löytyy myös yhtiöitä jotka eivät ole vielä tehneet mitään. Tuloksista on myös käynyt ilmi, että tietomalleissa ja datastandardin yhteensopivuudessa on suurehkoja eroja. Tiedot on määritelty kolmeen kriittisyysluokkaan, joista luokan kolme tiedot ovat vähiten kriittisiä (näissä on eniten myös puutteita). Ryhmäläisiltä tuli kommentteja, että kyselyjen kautta on tullut tarkasteltua omia järjestelmiä ja ne on koettu tarpeellisiksi. Mäkelä kertoi esimerkin kriittisyysluokan pakollisiksi määritellyistä tiedoista esim. käyttöpaikan lisäosoitteet, jotka ovat luokiteltu kriittisyysluokkaan 1., Mäkelä kommentoi, että verkkoyhtiön näkökulmasta lisäosoitteet eivät välttämättä ole erittäin kriittisiä. Lopuksi Jännes kertoi tietokonversiotyöryhmän toiminnasta. Ryhmäläiset kaipasivat lisää tietoa tietokonversioaikataulusta, milloin aikataulu tarkentuu ja missä kuussa mikäkin tiedosto tulee lähettää? Resursointi on todella haasteellista ennen aikataulun tarkentumista (esim. henkilöstöresurssit pitää yhtiöissä varata hyvissä ajoin). Jännes kommentoi, että julkinen hankinta on käynnissä, eikä ennen palvelun toimittajan valintaa voida aikataulua tarkentaa.

3 Pöytäkirja 3 (10) Myös datahubin käyttöönoton aikataulu herätti kiivasta keskustelua, sillä aikataulu on järjestelmäuudistusten kannalta erittäin tärkeä tieto. Puheenjohtaja kertoi, että tällä hetkellä ei ole tukea mahdolliselle uudelle aikatauluarviolle. Ryhmäläiset kommentoivat, että kuukausitason arvio auttaisi jo paljon. Puheenjohtaja vie viestiä projektin johdolle, aikataulun tarkentumisen odottelun tuska on ymmärretty. 4 Projektin tilanne / Puukangas Käyttöönottosuunnitelma Käyttöönottosuunnitelman tekeminen on käynnistynyt keväällä ja ensimmäinen luonnos käyttöönottosuunnitelmasta tullaan julkaisemaan alan kommentoitavaksi loppusyksystä. Datahubin käyttöönottotyöryhmän tekemä suunnitelma on tarkoitettu koko alan tueksi ja tämän lisäksi jokaisen yhtiön tulee tehdä oma käyttöönottosuunnitelmansa. Energiateollisuus ry nimesi jäsenet käyttöönottotyöryhmään ja ET:ltä ryhmän jäsenenä toimii Riina Heinimäki. Pöyryn konsulttipalveluja hyödynnetään työryhmän fasilitointi apuna ja työryhmä tekee yhteistyötä myös muiden datahub-projektin työryhmien kanssa. Käyttöönottotyöryhmän tarkempi kokoonpano sekä kaikki työryhmän pöytäkirjat löytyvät EDIELfi-portaalista. Lakiasiat Työ- ja elinkeinoministeriön Arto Rajala, joka vastaa datahub lainsäädännön valmistelusta TEM:in energiaosastolla, ilmoitti että tulevana kesänä luonnos hallituksen esitykseksi on menossa lausuntakierrokselle. Rajalan blogi: Lainsäädännöstä haetaan myös tukea henkilötunnusten saamiseksi. Lainsäädännön etenemistä odotellessa henkilötunnusten aktiivinen keräys on tärkeää. Puukangas kertoi seurantaryhmän kautta esille nousseesta esimerkistä, jolla yhtiö oli saanut hyvin kerättyä hetuja. Yhtiön kampanjassa asiakastietojen päivityksen osalta oli ollut porkkanana matkalahjakortti, ja saatekirjeessä annettiin muutama kanava jolla tiedot pystyi ilmoittamaan (tietoja ilmoitettiin näin hyvin myös kirjeitse). Lopuksi Puukangas kertoi, että Datahub hankinta on käynnissä ja vie tällä hetkellä valtaosan projektin resursseista. Datahub webinaari-koulutussarja etenee ja ryhmä antoi palautetta, että webinaarit ovat vastanneet hyvin odotuksia tullaan vielä järjestämään ylimääräinen webinaari, jossa käsitellään eniten kysymyksiä saaneita aiheita ja mahdollisia prosesseihin tulleita muutoksia. 5 Prosessiryhmän jäsenten kuulumiset Puheenjohtaja avasi keskustelun, onko hubin rooli selvillä yhtiöissä ja mitä käyttöönotto käytännössä tarkoittaa? Ovatko osapuolten vastuut ja velvollisuudet selvät?

4 Pöytäkirja 4 (10) Käytiin läpi lyhyt kierros ryhmäläisten kesken yhtiöiden kuulumisista. Kriittistä keskustelua syntyi mm. aikataulusta, järjestelmäkehityksestä ja kustannuksista sekä niiden jakautumisesta. Kun uuden järjestelmän hankinta (markkinaosapuolten omien tietojärjestelmien osalta) on käynnissä, epätietoisuus aikataulusta on liiankin usein esillä. Resursointi aiheuttaa haasteita monille. Tietokonversiotyöryhmän pilottiyhtiöiden edustajat (prosessityöryhmän edustajista) kokivat, että työ etenee omalla painollaan. Yritysjohdon koetaan olevan ajan tasalla. Rusanen vinkkasi että voitaisiin vielä toteuttaa erikseen yhtiöiden johdolle suunnattu webinaari. Järjestelmätoimittajien tarjouksien hintojen sekä maksujen todettiin olevan kovia, eikä niitä saada katettua muilla säästöillä. Loppuasiakkaalle olisi saatava kustannushyötyjä, mutta kustannushyötyjä ei nähdä realistisina kun datahubin aiheuttamat kustannukset ovat niin suuret. Kokonaiskustannukset huolestuttivat ryhmäläisiä ja keskustelua herätti järjestelmätoimittajien painostus sitoutumiseen jo tässä vaiheessa. Järjestelmätoimittajat eivät välttämättä edes tarjoa muutostöitä, sillä resurssit ovat varattu käynnissä oleviin tai jo myytyihin projekteihin. Ryhmä nosti esiin huolen, voiko järjestelmätoimittajien resurssit riittää kaikille osapuolille suunnitellussa datahubin käyttöönottoaikataulussa ja ala olla valmiina ajoissa. Puheenjohtaja huomautti että datahub tarjoaa uudenlaisen alustan ja mahdollisuuden uudenlaisiin tulevaisuuden ratkaisuihin eikä tarjoa vastausta kaikkiin ongelmiin heti. Datansiivous on nyt erityisen tärkeää ja että tehdään kaikki, mitä tällä hetkellä voidaan hubiin valmistautumiseksi. Yhteenvetona, että tarkkaa aikataulua kaivataan ja vasta sen myötä pystytään tekemään investointipäätöksiä yhtiöissä. Viedään projektin johdolle viestiä keskustelussa esille nousseista huolenaiheista. 6 Dokumenttien uudet versiot / Pietarinen Sähkön vähittäismarkkinoiden liiketoimintaprosessit datahubissa versio 1.2 Datahub-tapahtumat versio 1.1 Datastandardi versio 1.3 Puheenjohtaja toi esille, että vaikka dokumenttien uudet versiot luvattiin alun perin julkaista huhtikuussa, haluttiin projektissa ja webinaareissa esiin nousseet kysymykset prosessityöryhmän käsittelyyn vielä ennen uusien versioiden julkistamista. Mm. Asiakastiedoista tullaan poistamaan webinaarien palautteiden perusteella asiakkaan asiointitapa ja tullaan siirtämään se osaksi sopimustietoja. Prosessidokumentin kolmos- ja neloslukujen ristiriitoja on korjattu. Datastandardista on korjattu virheitä, muita merkittäviä muutoksia ei tehty. Pietarinen

5 Pöytäkirja 5 (10) kyseli ryhmäläisiltä halutaanko kaikki korjatut virheet saada ensin ryhmäläisille nähtäväksi, mutta todettiin että korjatut virheet näkyvät dokumentin muutosmerkinnöistä ja riittää, että ryhmäläiset voivat sitä kautta käydä läpi korjaukset. Muutettavat asiat on joka tapauksessa käyty ryhmän kanssa läpi. 7 GS1-ohjeistus GS1-ohjeistus oli alan kommentoitavana maaliskuun ajan, mutta kommentteja tuli todella vähäisesti. Yksi tullut toive oli, että kaikki 18 merkkiä olisivat vapaasti käytettävissä, mutta tämä ei tule olemaan mahdollista. Lisää viestintää ja ohjeistusta kaivataan sen osalta, mihin kaikkiin järjestelmiin muutos tulee tehdä. Toivottiin myös että Fingrid tekee seurantaa yhtiöiden edistymisestä asian suhteen, tietokonversiokyselyissä tullaan ottamaan mukaan kysymys liittyen GS1- tunnuksiin siirtymisen valmistautumisesta. ET:ltä on tulossa ohje miten asiakkaan suuntaan tulee viestiä muutoksesta. 8 Osoiterakenne-ohjeen luonnos / Pietarinen Datastandardin määritykset on laadittu Energiateollisuus ry:n osoiterakenne-ohjeen perusteella. Pietarinen kävi datahubin osoiterakenne-ohjeen läpi, joka on laadittu muokkaamalla ET:n ohjetta. Esille nousi, että ohjeessa olevat standardit tulee tarkastaa ja se että taustalta löytyy todenmukainen lähdetieto. Tarkentavat ohjeet katuosoitteelle ovat ohjeessa mukana. Tietokenttien formaatit on vielä käytävä erikseen läpi. Ulkomaalaiset osoitteet ja niiden ohjeistus lisättävä ohjeeseen esimerkkien kera sekä mitä erikoismerkkejä saa käyttää (universal post union internet-sivuja käytetään apuna). Nimirakenne-ohjeet halutaan sisällyttää ohjeeseen. Puheenjohtaja sanoi, että ohje koostetaan valmiiksi ja pyritään julkaisemaan samaan aikaan projektidokumenttien uusien versioiden kanssa. 9 Keskeneräisten asioiden lista / kaikki Asiakkaiden vertailutiedot Laista tulee velvollisuus esittää asiakkaalle kulutuksen vertailutietoa, jota on myös tarkoitus näyttää asiakasportaalissa. ET on laatinut asiasta ohjeen. Datahubiin tulee määrittää, miten ET:n ohjetta datahubissa sovelletaan. Lämpötilakorjaukset eivät välttämättä ole järkeviä tehdä datahubissa. Onko järkevintä päivittää vertailutiedot "käsin"? Toteutetaan yksinkertainen nykymallin mukainen pdf-muotoinen vertailutieto. Esimerkkinä käytetään ET:n ohjeen Sähkönmyyjän raportti asiakkaan energiankäytöstä liitteen 1 mukaista perusmallia (yksiaikainen tuote) -> saatavilla: raportti_2010.html Myyjät voivat halutessaan toteuttaa parempaa palvelua.

6 Pöytäkirja 6 (10) Ilmoitetaanko kaikki vai muuttuneet tiedot? "Vähintään muuttuneet tiedot ilmoitetaan käyttöpaikkaan liittyville muille osapuolille huomioiden osapuolten oikeudet tietoihin. "Yleinen periaate on ollut, että aina ilmoitetaan kaikki tiedot. Poistetaan vähintään sana ja korjataan dokumenttiin. Sähköntoimitussopimus vain toimitusvelvolliselle myyjälle, lisätään validointi DH-311 uuden sopimuksen ilmoitukseen lisätään, että vain mittausalueen toimitusvelvollinen myyjä saa tehdä sähköntoimitussopimuksen. Tuotteille ruotsinkieliset nimet Nyt tuotteilla ja tuotekomponenteilla voi olla vain nimiä yhdellä kielellä. Ohjeistetaanko tekemään erilliset tuotteet eri kielisille mutta samoille tuotteille vai lisätäänkö kielikoodit? Toteutetaan kielikoodi tuotteisiin. Lisätään tarkennus tietomalliin. Asiakaan kielikoodi ohjaa tuotteen haun. Rajapisteiden ja tuotantoyksiköiden rakenteellisten tietojen haku Lisätään maininta dokumenttiin, että nämä rajapisteiden ja tuotantoyksiköiden rakenteelliset tiedot voi hakea esim. exceliin käyttöliittymästä? Toteutetaan raportti Exceliin, kaikki omat tiedot voi hakea. Ulkomaiset osoitteet Laitetaanko ulkomaisiin maatunnus eteen omaan kenttäänsä: SE-12345, NO Voidaan hyväksyä datahubiin, mutta ei edellytetä pakollisena? Tehdään kuvatusti. Validointi toteutetaan niin, että suomalaisissa osoitteissa FI:tä ei saa syöttää, mutta ulkomaalaisissa osoitteissa maatunnuksen saa ilmoittaa. Tasevastaava vähittäismarkkinoilla Muissa Pohjoismaissa (tai ainakin jossain Euroopassa) on ilmeisesti mahdollista myyjille kilpailuttaa tasevastaava käyttöpaikkakohtaisesti. Tätä varten esim. ebix:ssä on määritelty käyttöpaikalle "tasevastaavan vaihto" markkinaprosessi. Onko tämä prosessi tuttu projektiryhmän jäsenille? Onko nähtävillä, että Suomessa olisi halukkuutta tai tarvetta tällaisen prosessin käyttöön otolle? Voidaanko tähän ajautua jonkin markkinaharmonisoinnin johdosta? Varautumista ei ainakaan toistaiseksi nähty tarpeelliseksi. Verkkosopimuksen kohtalo mittausalueiden muutoksissa Miten käsitellään verkkosopimuksen kanssa, kun mittausalue jakaantuu tai yhdistyy toisen kanssa ja käyttöpaikan verkonhaltija vaihtuu? Pitää ottaa teknisessä toteutuksessa huomioon, hubin pitää mahdollistaa: Datahubissa on toiminto, jolla operaattori voi vaihtaa kaikki vanhan verkkoyhtiön sopimukset uuden verkkoyhtiön nimiin. Datahubissa on toiminto, jolla operaattori voi päättää kaikki olemassa

7 Pöytäkirja 7 (10) olevat verkkoyhtiöt sekä markkinaprosessi, jolla uusi verkkoyhtiö voi ilmoittaa uudet sopimustiedot datahubiin. Tämä markkinaprosessi voisi käytännössä olla sama kuin nyt määritelty verkkosopimuksen vahvistaminen. 3. osapuolelle mahdollisuus pyytää asiakastietojen päivitystä 3.osapuoli ei voi pyytää asiakastietojen päivitystä - kommentti koskee esimerkiksi tilannetta, jossa palveluntarjoajalla on asiakkaan valtuutus ja asiakaspalvelutilanteessa havaitaan datahubissa olevan virheelliset tiedot. Pitäisikö mahdollistaa, että 3.osapuoli voi pyytää asiakastietojen päivitystä samoin kuin jakeluverkonhaltija? Käyttöpaikka- sekä asiakastietojen päivityspyyntömahdollisuus lisätään 3.osapuolelle. Mittaustiedon hakuun käyttöpaikan tyyppi DH-220:ssa tarvitaanko käyttöpaikan tyyppiä hakukriteeriksi? Esimerkiksi jos haluaa hakea vain tuotantokäyttöpaikkojen mittaustietoja. Lisätään hakuun käyttöpaikan tyyppi. Mittaustiedon deltakysely Pitäisikö olla mahdollista antaa mittaustietojen haussa päivämäärä, ja datahub palauttaisi vastauksena annetun päivämäärän jälkeen uudet ja muuttuneet tiedot? Lisätään datahub v2.0 listalle ehdotukseksi. Valtuutuksen päättäminen Pitäisi varmaan olla joku rajapinnan kautta tapahtuva tapa osapuolen päättää valtuutus. Voisiko toteuttaa valtuutusta päivittämällä? Päättämisilmoitus mahdollistettava. Itella-ID Käyttöpaikkatunnuksen kysely osoitteen perusteella epäilyttää. Nykyään osalla osapuolista käytössä Itella-ID, joka on uniikki tunniste osoitteelle. Itella-ID:n tuominen datahubiin kuitenkin edellyttäisi integraatiota Postin rekisteriin. Ei voida olettaa, että kaikki jakeluverkonhaltijat ylläpitäisivät Itella-ID:tä osana käyttöpaikan osoitetietoja. Otetaan muistilistalle, palataan asiaan tarvittaessa. Käyttöpaikan osoite Käyttöpaikan osoitteen vapaa tekstikentän nimi muutetaan vastaamaan asiakkaan osoitteessa olevaa osoitteen tarkennetta, eli molemmissa jatkossa tämä on osoitteen tarkenne. Laskutuskanavaan uusi valintamahdollisuus koodilistaan Laskutuskanaviin tuli toimialalta pyyntö, että lisätään Online lasku. Tarkoittaa että asiakas saa laskun yhtiön omista online-palveluista ainoastaan. Ei vaikutusta tietomalliin. Lisätään yksi poikkeaville laskutuskanaville tarkoitettu tyyppi Muu.

8 Pöytäkirja 8 (10) Asiakkaan asiointitapa Saadun kommentin mukaan asiointitapa ei saisi olla asiakkaan tiedoissa ylläpidetty tieto. Verkko ei saa hyödyntää suoraan asiakkaan asiointitapaa verkkosopimusvahvistuksen lähettämiseen mikäli asiakas on myyjän kanssa sopinut sähköisestä asiointitavasta. Yritetään muuttaa sopimustiedoksi, Fingrid vie asiaa eteenpäin. Mittausalueiden hallinta Tulisiko mittausalueiden lisääminen ja poistaminen sekä mittausalueiden yhdentymiset ja jakaantumiset käsitellä aina datahub-operaattorin toimesta? Nämä muutokset ovat harvinaisia ja niillä voi olla merkittäviä vaikutuksia taseselvitykseen. Voisi olla varmempaa, että operaattori päivittää nämä, koska voi olla parempi "tuntuma" käyttöliittymään ja ns. näpikset voisi jäädä paremmin pois. Koskee kaikkia mittausalueen päivityksiä (esim. tunnus, tyyppi,markkinatasealue). Muutokset operaattorin tehtäväksi. GSRN-tunnusten sovellustunnus viivakoodeille Pitäisikö GSRN-tunnukseen sisällyttää myös ns. sovellustunnus viivakoodikäyttöä varten. GSRN:llä sovellustunnus on 8018 ja tämä tulisi jokaisen GSRN-tunnuksen alkuun. Tällöin datahubin tunnuksen perusteella voitaisiin suoraan luoda viivakoodi ja esim. mittarin kyljestä luettu viivakoodi on suoraan käyttökelpoinen esim. käyttöpaikkatietojen haussa. Lisätieto Puheenjohtaja lupasi että Fingrid selvittää, onko 8018-tunnuksen lisääminen tarkoituksen mukaista. Kokonaismerkkimäärän kasvattaminen 22:teen nähdään haasteellisena, jo 18 merkkiä koetaan pitkänä (esim. asiakasviestinnässä). Palataan tähän kysymykseen syyskuun kokouksessa ja otetaan myös ET mukaan keskusteluun. Ilmoitus sopimuksen peruuttamisesta ulosmuuton perusteella Sopimuksen päättämiseen liittyvä sääntö koskien ulosmuuttoilmoituksen vuoksi peruutettavaa uutta myyntisopimusta (tulevaisuudessa esiintyvien myyjänvaihtojen osalta). Prosessidokumentissa, eikä myöskään teknisessä dokumentissa ole kuvattu tapaa millä datahub ilmoittaa uuden sopimuksen tehneelle myyjälle sopimuksen peruuttamisesta. Lisätään kuvaus tapahtumasta. Osapuolten väliset valtuutukset Tarkennetaan dokumenttiin, että osapuolten välisiä valtuutuksia ei voi välittää eteenpäin enää kolmannelle osapuolelle. Eli valtuutettu osapuoli ei voi enää valtuuttaa uutta osapuolta samaan asiaan mihin tämä on itse valtuutuksen saanut. Osapuolen käyttöliittymän käyttö Tarkennetaan dokumenttiin se, että osapuoli voi hoitaa markkinaprosessit joko rajapinnan kautta tai sitten käyttöliittymän kautta. Ei voi olla molempia käytössä samaan aikaan. (Huom mittaustietoja voi ilmoittaa ainoastaan rajapinnan kautta)

9 Pöytäkirja 9 (10) Tasevirheiden käsittely sopimusten käsittelyssä Onko 6 viikon sääntö tasevirheiden korjauksessa myyjäkohtainen vai sopimuskohtainen? Myyjällähän voi olla samalle käyttöpaikalle peräkkäisiä sopimuksia, joissa on aivan eri asiakkaita. Ei liene tarkoitus, että myyjä korjaa laskutuksen tällöin niille asiakkaille, joiden sopimus on päättynyt yli 6 viikkoa sitten? Tehdään selventävä kuva. Asiakkuuden ja myyjän kanssa pitäisi mennä. "Yksikin asiakas sama" -periaatteella eli tarkistetaan peräkkäiset sopimukset, joissa myyjä on aina sama ja vähintään yksi asiakas on sama. Nykyisen myyjän aikaraja sopimusten käsittelyyn Voiko nykyinen myyjä tehdä sopimusmuutoksia omiin sopimuksiin ilman 14 vrk:n aikarajaa? Dokumentissa on nyt ristiriita tältä osin. Nykyinen myyjä voi tehdä sopimuksen vaihdon kuluvalle päivälle. Useampi järjestelmä, joilla osapuoli kommunikoi datahubin kanssa Toistaiseksi ei ole tarkasti määritelty, miten yksittäinen osapuoli voi käyttää useampaa järjestelmää datahubin kanssa kommunikoitaessa. Esim. jos verkkoyhtiö haluaisi välittää datahubin kautta mittaustietokannastaan mittaustietoja omalle toiselle järjestelmälle, joka suorittaa laskutuksen. Tulisiko tähän liittyen osapuolen pystyä määrittämään tapahtumakohtaisesti omia muita tietojärjestelmiä, joihin datahubiin ilmoitetut tiedot välitetään sen lisäksi että nämä tiedot välitetään muille tietoon oikeutetuille osapuolille? Mahdollistetaan, että JVH voi myös välittää itselleen tietoja (tarkistaa myyjät, 3.osapuolet). Lisätään dokumenttiin tarkennus. Mittaustietojen korjaukset ja asiakkaan korjauslaskutus "jakeluverkonhaltijan tulee tiedottaa sähköpostitse kutakin myyjää, jolla on velvollisuus korjata asiakkaan laskutusta. ". Onko yllä oleva lause enää relevantti, kun 6 viikon sääntö lasketaan siitä hetkestä kun mittaustiedot korjataan datahubiin ja välitetään myyjille? Myyjät voi täten itse tarkistaa, onko heillä käyttöpaikalla 6 viikon sisällä voimassaolleita sopimuksia. "sopuun pääsy hetkestä" 6 viikkoa ja samalla ilmoitettava datahubiin. tasevirheiden korjaus toimii kuten on jo kuvattu. Sähköautojen latauspaikkojen osoite Miten voidaan erottaa kaksi kulutuskäyttöpaikkaa, joilla on täysin sama osoite? Koskee esim. omakotitalon taloussähkön käyttöpaikkaan ja saman osoitteen sähköauton latauksen käyttöpaikkaa. Käytetään osoitteen tarkenne kenttää. Vapaa teksti -> Osoitteen tarkenne Käyttöpaikan osoitteilla on kenttä "vapaa teksti" ja muilla osoitteilla "osoitteen tarkenne". Näiden käyttötarkoitus on kuitenkin sama. Muutetaan vapaa teksti osoitteen tarkenteeksi.

10 Pöytäkirja 10 (10) 10 Muut asiat - 11 Seuraava kokous Verkonhaltijan verkkoluvan tyyppi Alalta on tullut kysymyksiä, pitäisikö olla verkonhaltijan tyyppi datahubissa. Tähän on otettu kanta, että tämä tieto on jo mittausalueella mittausalueen tyyppinä (esim. alueverkko tai kantaverkko). Tietysti voisi olla datahubissa tieto siitä, että millainen verkkolupa on verkonhaltijalle myönnetty. Tämä kertoo osittain verkonhaltijan tyypistä (kantaverkon verkkolupa, suljetun verkon verkkolupa). Voisiko tällaiselle tiedolle olla mitään tarvetta vaihtaa. Vai saako sitä edes välittää muille? Ei lisätä jakeluverkonhaltijan tyyppiä. Tuotetiedot Jakeluverkonhaltijalle on määritelty pakolliseksi ilmoittaa tuotetiedot datahubiin. Myyjät saavat haettua tuotetiedot hakutapahtumalla. Nyt on kuitenkin määritelty, että jakeluverkonhaltija valtuuttaa myyjät yksitellen näkemään omat hintatietonsa. Ei tarvitse valtuutusta, korjataan määrittely tältä osin prosessidokumenttiin. Asiakkaan valtuutus osapuolen ilmoittamana Asiakkaan valtuutusten ilmoittamisten osalta olemme määritelleet, että asiakkaan antaman valtuutuksen voi osapuoli ilmoittaa datahubiin ja ilmoitettaviksi tiedoiksi on sovittu asiakkaan tunniste sekä käyttöpaikkatunnus. Tätä on tarkasteltu nyt useiden eri keskusteluiden pohjalta uudelleen. Varmistaaksemme sen, ettei väärinkäytöksiä tämän osalta pääse syntymään, tulisi tätä muuttaa niin, että asiakas aina hyväksyy osapuolen ilmoittaman valtuutuksen, ennen valtuutustiedon tallennusta datahubiin. Puheenjohtaja näytti prosessista erillisen esityksen mitä käytiin läpi. Asian käsittely jäi kesken kun kokouksen aikataulu tuli vastaan. Otetaan Skype-palaveri vielä, jossa käydään läpi uudelleen. Puheenjohtaja lähettää kutsun skype-kokoukseen, niin saadaan läpi käytyä koko ryhmän kanssa keskeneräisten asioiden lista loppuun siltä osin mitä ei ehditty nyt kokouksessa käsitellä. Seuraava varsinainen kokous on klo Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Jakelu Liitteet Prosessityöryhmä Lauri Jännes Esitysmateriaali

Adaton webinaari Ajankohtaista datahubista - vinkkejä muutokseen valmistautumiseksi

Adaton webinaari Ajankohtaista datahubista - vinkkejä muutokseen valmistautumiseksi Adaton webinaari 23.11.2016 Ajankohtaista datahubista - vinkkejä muutokseen valmistautumiseksi Datahub projektin ajankohtaista Pasi Aho 2 Keskeiset tehtävät vuonna 2016 Prosessityön tulosten "julkinen

Lisätiedot

Verkkotoimikunnan kokous Pasi Aho. Datahub projekti, missä mennään?

Verkkotoimikunnan kokous Pasi Aho. Datahub projekti, missä mennään? Verkkotoimikunnan kokous Pasi Aho Datahub projekti, missä mennään? Katsauksen sisältö Keskeiset tehtävät vuonna 2016 Keskeiset tehtävät vuonna 2017 Rakennusaikataulu Toimialayhteistyö Tietokonversio Menestystekijät

Lisätiedot

Datahub webinaarit Yleistä datahubista ja dokumenteista

Datahub webinaarit Yleistä datahubista ja dokumenteista Datahub webinaarit 2017 Yleistä datahubista ja dokumenteista 10.2.2017 Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238

Lisätiedot

Datahub hankkeen tilannekatsaus. Neuvottelukunta

Datahub hankkeen tilannekatsaus. Neuvottelukunta Datahub hankkeen tilannekatsaus Neuvottelukunta 21.10.2015 Prosessityö Nykyprosessit kuvattiin yhteismitallisesti sekä varmistettiin niiden ymmärtäminen/valmis Työ jatkuu tarvittavien prosessien määrittelemisellä

Lisätiedot

Prosessityöryhmän kokous

Prosessityöryhmän kokous Pöytäkirja 1 (7) Prosessityöryhmän kokous 30.1.2017 Aika 30.1.2017 9.00-15.00 Paikka Läsnä Pois Fingrid, Läkkisepäntie 21, Helsinki Vesä Mäkilä Jari Nykänen Saku Ruottinen Jari Rusanen Raimo Toivanen Tomi

Lisätiedot

Prosessityöryhmät. Datahub projekti seurantaryhmän kokous 10.11.2015 Minna Arffman

Prosessityöryhmät. Datahub projekti seurantaryhmän kokous 10.11.2015 Minna Arffman Prosessityöryhmät Datahub projekti seurantaryhmän kokous 10.11.2015 Minna Arffman Prosessityössä määritellään liiketoimintaprosessit Ensimmäiseksi kuvataan nykyiset prosessit ja varmistetaan niiden syvä

Lisätiedot

Datahub webinaarit Sopimusten ilmoitus

Datahub webinaarit Sopimusten ilmoitus Datahub webinaarit 2017 Sopimusten ilmoitus 29.3.2017 Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238 2 Webinaarin eteneminen

Lisätiedot

Datahub webinaarit Käyttöpaikkatietojen ylläpito

Datahub webinaarit Käyttöpaikkatietojen ylläpito Datahub webinaarit 2017 Käyttöpaikkatietojen ylläpito 22.3.2017 Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238 2 Webinaarin

Lisätiedot

Datahub webinaarit Sopimusmuutokset ja sopimusten päättämiset

Datahub webinaarit Sopimusmuutokset ja sopimusten päättämiset Datahub webinaarit 2017 Sopimusmuutokset ja sopimusten päättämiset Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238 2

Lisätiedot

Yhteiskokous FG tiedonvaihdon kehitysryhmä + ETn menettelytapojen kehitysryhmä, Pasi Aho. Datahub projektin ajankohtaiskatsaus

Yhteiskokous FG tiedonvaihdon kehitysryhmä + ETn menettelytapojen kehitysryhmä, Pasi Aho. Datahub projektin ajankohtaiskatsaus Yhteiskokous FG tiedonvaihdon kehitysryhmä + ETn menettelytapojen kehitysryhmä, 30.11.2016 Pasi Aho Datahub projektin ajankohtaiskatsaus Keskeiset tehtävät vuonna 2016 Prosessityön tulosten "julkinen kuuleminen"

Lisätiedot

Kooste tilaisuuksista. Datahub-liiketoimintaprosessien perehdytystilaisuudet Vantaa, Oulu ja Jyväskylä Marjut Puukangas

Kooste tilaisuuksista. Datahub-liiketoimintaprosessien perehdytystilaisuudet Vantaa, Oulu ja Jyväskylä Marjut Puukangas Kooste tilaisuuksista Datahub-liiketoimintaprosessien perehdytystilaisuudet Vantaa, Oulu ja Jyväskylä Marjut Puukangas Perehdytystilaisuudet 12.1.2016 Vantaalla, n.120 osallistujaa 14.1.2016 Oulussa, n.

Lisätiedot

Käytiin lyhyt esittelykierros osallistujien kesken.

Käytiin lyhyt esittelykierros osallistujien kesken. Pöytäkirja 1 (8) Käyttöönottotyöryhmän kick off -kokous 12.4.2017 Aika Paikka 12.4.2017 klo.9-15 Läkkisepäntie 21, 00620 Helsinki 6 krs. nh. sauna Läsnä Minna Arffman Fingrid Oyj (pj.) Kerttu Korpelainen

Lisätiedot

Datahub-webinaarissa kuultiin tärkeää tietoa alan valmistautumisesta

Datahub-webinaarissa kuultiin tärkeää tietoa alan valmistautumisesta MARKKINAT VERKOT JÄSENTIEDOTE20161129 1(2) Riina Heinimäki 29.11.2016 Hyvät sähköverkko- ja sähkökauppajohtajat Datahub-webinaarissa kuultiin tärkeää tietoa alan valmistautumisesta Energiateollisuus ry

Lisätiedot

Seurantaryhmän kokous nro 4

Seurantaryhmän kokous nro 4 Seurantaryhmän kokous nro 4 Kokouksen esityslista 1. Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyntä 2. Edellisen kokouksen pöytäkirja 3. Projektin tilannekatsaus 4. Muut asiat 5. Seuraava kokous 2 Projektin

Lisätiedot

Datahub webinaarit Webinaarien aikana tulleet kysymykset

Datahub webinaarit Webinaarien aikana tulleet kysymykset Datahub webinaarit 2017 Webinaarien aikana tulleet kysymykset 31.5.2017 Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238

Lisätiedot

Datahub webinaarit Taseselvitys ja tasevirheiden käsittely

Datahub webinaarit Taseselvitys ja tasevirheiden käsittely Datahub webinaarit 2017 Taseselvitys ja tasevirheiden käsittely Kouluttaja esa.pietarinen@fingrid.fi p. 030 395 5277 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238 2 Webinaarin

Lisätiedot

Kick-Off sähkönmyyjien prosessityöryhmä 27.5.2015

Kick-Off sähkönmyyjien prosessityöryhmä 27.5.2015 Kick-Off sähkönmyyjien prosessityöryhmä 27.5.2015 2 Tervetuloa kick-off kokoukseen! Esittelykierros Kilpailulainsäädännön noudattaminen Prosessityöryhmät Ryhmän tavoitteet / nykyprosessit Ryhmän tavoitteet

Lisätiedot

Datahub webinaarit Asiakastietojen ylläpito

Datahub webinaarit Asiakastietojen ylläpito Datahub webinaarit 2017 Asiakastietojen ylläpito 15.3.2017 Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238 2 Webinaarin

Lisätiedot

Datahub-webinaarit Tuote- ja laskurivitietojen ylläpito ja osapuolitietojen ylläpito sekä valtuutukset datahubissa

Datahub-webinaarit Tuote- ja laskurivitietojen ylläpito ja osapuolitietojen ylläpito sekä valtuutukset datahubissa Datahub-webinaarit 2017 Tuote- ja laskurivitietojen ylläpito ja osapuolitietojen ylläpito sekä valtuutukset datahubissa 17.5.2017 Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu

Lisätiedot

Datahub webinaarit Mittaustietojen hallinta datahubissa

Datahub webinaarit Mittaustietojen hallinta datahubissa Datahub webinaarit 2017 Mittaustietojen hallinta datahubissa 26.4.2017 Kouluttaja esa.pietarinen@fingrid.fi p. 030 395 5277 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238

Lisätiedot

Prosessityöryhmän kokoukset ja skype kokous

Prosessityöryhmän kokoukset ja skype kokous Pöytäkirja 1 (7) Prosessityöryhmän kokoukset 1.11.2016 ja skype kokous 16.11.2016 Aika 1.11.2016 9.00-14.45 Paikka Läsnä Fingrid, Läkkisepäntie 21, Helsinki Vesä Mäkilä Jari Nykänen Saku Ruottinen Jari

Lisätiedot

Datahub projektin yleiskatsaus. Seurataryhmän kokous 01/2015 10.11.2015 Pasi Aho

Datahub projektin yleiskatsaus. Seurataryhmän kokous 01/2015 10.11.2015 Pasi Aho Datahub projektin yleiskatsaus Seurataryhmän kokous 01/2015 10.11.2015 Pasi Aho Sähkömarkkinoiden tiedonvaihto on yksi palveluistamme Kulutuksen ja tuotannon liittäminen kantaverkkoon Käyttövarma sähkönsiirto

Lisätiedot

Prosessityöryhmän kokous

Prosessityöryhmän kokous Muistio 1 (9) Prosessityöryhmän kokous 11.9.2017 Aika 11.9.2017 klo. 9.00-15.00 Paikka Fingrid, Läkkisepäntie 21, Helsinki Nh. Sauna Läsnä Tiina Leppälahti Helen Oy Tomi Mäkelä Elenia Oy Vesa Mäkilä Satapirkan

Lisätiedot

Tietokonversio ja alan valmistautuminen. Datahub projektin ajankohtaiset

Tietokonversio ja alan valmistautuminen. Datahub projektin ajankohtaiset Tietokonversio ja alan valmistautuminen Datahub projektin ajankohtaiset Datahub -projekti Datahub hankinta käynnissä Tietokonversiopalvelun hankinta käynnissä Prosessidokumentaatioon tulossa päivityksiä

Lisätiedot

Datahub seurantaryhmän kokous

Datahub seurantaryhmän kokous Pöytäkirja 1 (5) Datahub seurantaryhmän kokous Aika 2.11.2016 klo 12.00-15.15 Paikka Läsnä Fingrid, Läkkisepäntie 21, Helsinki Timo Liiri Riina Heinimäki Maria Kähkönen Suvi Lehtinen Arto Rajala Olli Puranen

Lisätiedot

Käyttöönottotyöryhmän kokous Asialista. 1 Kokouksen avaus. 1.1 Ajankohtaiset kuulumiset. Pöytäkirja 1 (5)

Käyttöönottotyöryhmän kokous Asialista. 1 Kokouksen avaus. 1.1 Ajankohtaiset kuulumiset. Pöytäkirja 1 (5) Pöytäkirja 1 (5) Käyttöönottotyöryhmän kokous 22.8.2017 Aika Paikka 22.8.2017 klo.9-15 Triotto, Läkkisepäntie 21, 00620 Helsinki 6 krs. nh. Pikkarala Läsnä Minna Arffman Fingrid Oyj (pj.) Kerttu Korpelainen

Lisätiedot

Datahub prosessityöryhmän kokous

Datahub prosessityöryhmän kokous Pöytäkirja 1 (7) Datahub prosessityöryhmän kokous Aika 30.5.2016 klo 9.00-14.30 lisäkokous 6.6.2016 10.00-11.30 Paikka Läsnä Poissa, Läkkisepäntie 21, Helsinki Milja Helenius Esa Kaario Tiina Leppälahti

Lisätiedot

Prosessityöryhmän kokous Pasi Aho. Datahub hankkeen tilannekatsaus

Prosessityöryhmän kokous Pasi Aho. Datahub hankkeen tilannekatsaus Prosessityöryhmän kokous 11.9.2017 Pasi Aho Datahub hankkeen tilannekatsaus Keskeiset tehtävät vuonna 2017 Tietokonversiopalvelun hankinta ja käyttöönotto Tietokonversiotyön käynnistäminen pilottiyritysten

Lisätiedot

Käyttöönottotyöryhmä Datahub projektin tilannekatsaus

Käyttöönottotyöryhmä Datahub projektin tilannekatsaus Käyttöönottotyöryhmä 12.4.2017 Datahub projektin tilannekatsaus Vuosi 2016 Tammikuu Prosessi-, datastandardi-sekä tekninen dokumentaatio toimialalle kuultavaksi 3 alueellista koulutustilaisuutta, osallistujia

Lisätiedot

Datahub selvitys päähavainnot nykytilasta, otteita tulevasta väliraportista. Sähkömarkkinapäivä 7.4.2014 Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö, Fingrid Oyj

Datahub selvitys päähavainnot nykytilasta, otteita tulevasta väliraportista. Sähkömarkkinapäivä 7.4.2014 Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö, Fingrid Oyj Datahub selvitys päähavainnot nykytilasta, otteita tulevasta väliraportista Sähkömarkkinapäivä 7.4.2014 Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö, Fingrid Oyj 2 Fingridin datahub selvitys Vaihe 1. valmis 04/2014

Lisätiedot

Prosessityöryhmän kokous

Prosessityöryhmän kokous Muistio 1 (10) Prosessityöryhmän kokous 27.11.2017 Aika 27.11.2017 klo. 9.00-14.00 Paikka Fingrid, Läkkisepäntie 21, Helsinki Nh. Kopula Läsnä Tiina Leppälahti Helen Sähköverkko Oy Tomi Mäkelä Elenia Oy

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia 6. webinaarista

Kysymyksiä ja vastauksia 6. webinaarista 1 (6) Kysymyksiä ja vastauksia 6. webinaarista 1 Voiko mittausaikasarjan yksikköä muuttaa? Aikasarjan yksikkö tullaan tallentamaan datahubiin jollain tietyllä yksiköllä. Tällä ei kuitenkaan oikeastaan

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen

Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Tähän dokumenttiin on kerätty datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyviä kysymyksiä vastauksineen. Tässä dokumentissa on seuraavien

Lisätiedot

Datahub seurantaryhmän kokous

Datahub seurantaryhmän kokous 2.11.2016 Minna Arffman Datahub seurantaryhmän kokous Prosessi-dokumentaatio versio 1.1 Julkaistut dokumentit Uudet dokumentit julkaistu 6.10.2016 Sähkön vähittäismarkkinoiden liiketoimintaprosessit datahubissa

Lisätiedot

Datahub seurantaryhmän kokous

Datahub seurantaryhmän kokous Pöytäkirja 1 (5) Datahub seurantaryhmän kokous Aika 10.11.2015 klo 12.00-14:45 Paikka Läsnä, Läkkisepäntie 21, Helsinki Arto Rajala Suvi Lehtinen Markus Piispanen Pasi Kuokkanen Timo Liiri Jari Pirkola

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen

Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Tähän dokumenttiin on kerätty datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyviä kysymyksiä vastauksineen. Tässä dokumentissa on seuraavien

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus 17.11.2015

Ajankohtaiskatsaus 17.11.2015 Ajankohtaiskatsaus 17.11.2015 Uusi sähkönmyyjiä 3 Uusia sähkönmyyjiä Lumo Energia Oy / LUMO Werel Oy (Pamrek) / PAM Statkraft Energi AS / STAK Nammo Vihtavuori Oy / NAM 2.12.2015 Minna Arffman Fingridin

Lisätiedot

Datahub webinaarit Datahub käyttöönottosuunnitelma

Datahub webinaarit Datahub käyttöönottosuunnitelma Datahub webinaarit 2017 Datahub käyttöönottosuunnitelma 24.10.2017 Asiantuntijat: Minna Arffman / Fingrid Oyj minna.arffman@fingrid.fi Johanna Piispa / Vantaan Energia Sähköverkot Oy johanna.piispa@vantaanenergia.fi

Lisätiedot

Sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmä 1/2017

Sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmä 1/2017 Pöytäkirja 1 (7) Sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmä 1/2017 Aika Paikka 14.3.2017 klo.9-12 Läkkisepäntie 21, 00620 Helsinki 6krs. nh. sauna Paikalla Minna Arffman Fingrid Oyj (pj.) Kerttu Korpelainen

Lisätiedot

Datahub Seurantaryhmä. Datahub Tietokonversio

Datahub Seurantaryhmä. Datahub Tietokonversio Datahub Seurantaryhmä Datahub Tietokonversio Esityksen sisältö 1. Tietokonversiokonsepti Tietokonversioprosessi Tietokonversion osapuolet ja vastuut Tietokonversiojärjestelmä 2. Tietokonversioprojekti

Lisätiedot

Sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 2/2017

Sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 2/2017 Sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 2/2017 Aika 21.9.2017 klo 9.00 12.15 Paikka Läkkisepäntie 21, 00620 Helsinki 6 krs. nh. sauna Läsnä Minna Arffman Fingrid Oyj (pj.) Kerttu Korpelainen

Lisätiedot

Ohje tietokonversiotyöhön valmistautumiseksi

Ohje tietokonversiotyöhön valmistautumiseksi 2 (8) Sisällysluettelo 1 Miksi tietokonversio ja tietojen siivous?... 4 2 Tietokonversiotyön aikataulu ja seuranta... 4 3 Valmistaudu tietokonversiotyöhön... 4 3.1 Kartoita yhtiösi resurssit ja varmista

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen

Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Tähän dokumenttiin on kerätty datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyviä kysymyksiä vastauksineen. Kysymyksiä saatiin datahub-liiketoimintaprosessien

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2017

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2017 MARKKINAT VERKOT Riina Heinimäki 25.9.2017 KOKOUSMUISTIO 1(6) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2017 Aika Maanantai 18.9.2017 9.00-13.52 Paikka Energiateollisuus ry, Fredrikinkatu 51-53

Lisätiedot

Caruna ja datahub projekti

Caruna ja datahub projekti Caruna ja datahub projekti Sisältö Taustaa Projektin aikataulu ja organisaatio Tietokonversiot Tiedonlaatu työt GS1 koodi Järjestelmäkehitys Prosessikehitys Taustaa Carunassa seurattu alan kehitystä Tanskan

Lisätiedot

Datahub projekti Tietokonversiotyö, seurantaryhmä

Datahub projekti Tietokonversiotyö, seurantaryhmä Datahub projekti Tietokonversiotyö, seurantaryhmä 18.2.2016 Tietokonversion suunnittelutyö aloitettu Valittu kumppani on Modultek Oy Erikoistunut tiedonlaatu- ja tietokonversiotyöhön, n. 25 henkilöä Tässä

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen

Kysymyksiä ja vastauksia datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Kysymyksiä ja vastauksia datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Tähän dokumenttiin on kerätty datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyviä kysymyksiä vastauksineen. Tässä dokumentissa on seuraavien

Lisätiedot

GS1-tunnuksien käyttö sähkön vähittäismarkkinoilla

GS1-tunnuksien käyttö sähkön vähittäismarkkinoilla 2 (14) Sisällysluettelo Muutoshistoria... 3 1 Johdanto... 4 2 GS1-järjestelmä... 5 2.1 GS1 muissa pohjoismaissa... 6 2.2 GSRN-tunnukset mittauspisteille... 7 2.3 GLN-tunnukset osapuolille... 8 2.4 Mittausalueet...

Lisätiedot

Datahub webinaarit Katkaisu- ja kytkentäprosessit

Datahub webinaarit Katkaisu- ja kytkentäprosessit Datahub webinaarit 2017 Katkaisu- ja kytkentäprosessit Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238 2 Webinaarin eteneminen

Lisätiedot

Datahub seurantaryhmän kokous

Datahub seurantaryhmän kokous Pöytäkirja 1 (6) Datahub seurantaryhmän kokous Aika Paikka Läsnä Poissa 19.9.2017 klo Fingrid, Läkkisepäntie 21, Helsinki Timo Liiri Riina Heinimäki Maria Kähkönen Ville Sihvola Tiina Lyyra Jaakko Yliaho

Lisätiedot

SÄHKÖNMYYNTISOPIMUKSEN PERUUTTAMINEN ENNEN TOIMITUKSEN ALKUA

SÄHKÖNMYYNTISOPIMUKSEN PERUUTTAMINEN ENNEN TOIMITUKSEN ALKUA SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO OHJE 1 (8) Markus Piispanen SÄHKÖNMYYNTISOPIMUKSEN PERUUTTAMINEN ENNEN TOIMITUKSEN ALKUA Tässä ohjeessa esitetty menettelytapa otetaan käyttöön 16.1.2012, jota ennen kaikki peruutukset

Lisätiedot

Tiedonvaihto ja datahub. Markkinatoimikunnan kokous 8.10.2014 Pasi Aho

Tiedonvaihto ja datahub. Markkinatoimikunnan kokous 8.10.2014 Pasi Aho Tiedonvaihto ja datahub Markkinatoimikunnan kokous 8.10.2014 Pasi Aho Tiedonvaihtopalvelut Tiedonvaihtopalvelut Tiedonvaihdon palvelusopimukset Käyttöpaikkarekisteri Testaus- ja sertifiointipalvelu Neuvonta-

Lisätiedot

Sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmien yhteiskokous

Sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmien yhteiskokous Pöytäkirja 1 (8) Sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmien yhteiskokous Aika Paikka 28.11.2017 klo.10.00-13.30 Läkkisepäntie 23, 00620 Helsinki Duetto Business Park, nh. Kuolajärvi Paikalla Anna-Kaisa

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen

Kysymyksiä ja vastauksia datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Kysymyksiä ja vastauksia datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Tähän dokumenttiin on kerätty datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyviä kysymyksiä vastauksineen. Kysymyksiä saatiin datahub-liiketoimintaprosessien

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen

Kysymyksiä ja vastauksia datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Kysymyksiä ja vastauksia datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Tähän dokumenttiin on kerätty datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyviä kysymyksiä vastauksineen. Tässä dokumentissa on seuraavien

Lisätiedot

Fingrid datahub projekti. Datahub infotilaisuus

Fingrid datahub projekti. Datahub infotilaisuus Fingrid datahub projekti Datahub infotilaisuus 31.5.2016 Agenda 11.00 12.00 Lounas 12.00 12.20 Ajankohtaista Pasi Aho 12.20 13.45 Liiketoimintaprosessit ja dokumentaatiot Prosessien muutokset nykymalliin

Lisätiedot

Projektin tilanne ja alan valmistautuminen. Tietokonversio

Projektin tilanne ja alan valmistautuminen. Tietokonversio Projektin tilanne ja alan valmistautuminen Tietokonversio Palvelun toteutusprojekti Palvelun toteutusprojektin aikataulu Palvelu avataan pilottiryhmälle Palvelu avataan koko toimialalle M1 M2 M3 M4 Palvelun

Lisätiedot

Datahub - tietokonversiotyöryhmän kokous

Datahub - tietokonversiotyöryhmän kokous Pöytäkirja 1 (5) Datahub - tietokonversiotyöryhmän kokous Aika 18.5.2017 klo 8.00 14.00 Paikka Läsnä, Läkkisepäntie, Helsinki Jari Jaakola Erika Lietzen Hannu Santala Jukka Luoma Saila Turunen Minna Pajunen

Lisätiedot

Datahub seurantaryhmän kokous

Datahub seurantaryhmän kokous Pöytäkirja 1 (6) Datahub seurantaryhmän kokous Aika 18.2.2016 klo 12.00-14:45 Paikka Läsnä Poissa, Läkkisepäntie 21, Helsinki Suvi Lehtinen Markus Piispanen Timo Liiri Jari Pirkola Ville Sihvola Maria

Lisätiedot

Datahub seurantaryhmän kokous

Datahub seurantaryhmän kokous Pöytäkirja 1 (6) Datahub seurantaryhmän kokous Aika 11.5.2016 klo 12.00 - Paikka Läsnä Fingrid Oyj, Läkkisepäntie 21, Helsinki Toivo Hurme Suvi Lehtinen Markus Piispanen Timo Liiri Maria Kähkönen Ville

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2017

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2017 MARKKINAT VERKOT Riina Heinimäki 29.3.2017 KOKOUSMUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2017 Aika Tiistai 28.3.2017 klo 09.00 13.00 Paikka Energiateollisuus ry, Fredrikinkatu

Lisätiedot

Siirtotiedosto-ohjeistus

Siirtotiedosto-ohjeistus 2 (21) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 5 2 Siirtotiedostojen sisältö... 8 2.1 Vain tietokonversioon kuuluvat tiedot... 8 2.2 Osapuolitiedot... 9 2.3 Asiakastiedot... 9 2.3.1 Kuluttaja... 10 2.3.1.1 Perustapaus...

Lisätiedot

Teknisen valvonnan ajankohtaiset asiat. Energiaviraston ajankohtaispäivä

Teknisen valvonnan ajankohtaiset asiat. Energiaviraston ajankohtaispäivä Teknisen valvonnan ajankohtaiset asiat Energiaviraston ajankohtaispäivä 17.6.2016 Agenda Verkkoluvat NBS & Datahub 3. valvontajaksojen rakennetiedot sekä toimitusvarmuuskannustimen alaskirjaukset VATI

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen

Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Tähän dokumenttiin on kerätty datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyviä kysymyksiä vastauksineen. Tässä dokumentissa on seuraavien

Lisätiedot

Käyttöönottotyöryhmä

Käyttöönottotyöryhmä Käyttöönottotyöryhmä Työpajan II tavoitteet Työsuunnitelman laatiminen loppuvuodelle Käyttöönottosuunnitelman sisällysluettelo sekä laajuus ja rajaukset Tehtävien priorisointi Tehtävien aikataulutus ja

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen

Kysymyksiä ja vastauksia datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Kysymyksiä ja vastauksia datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Tähän dokumenttiin on kerätty datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyviä kysymyksiä vastauksineen. Tässä dokumentissa on seuraavien

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tietokanta Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia ja linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat

Lisätiedot

Datahub - tietokonversiotyöryhmän kokous

Datahub - tietokonversiotyöryhmän kokous Pöytäkirja 1 (8) Datahub - tietokonversiotyöryhmän kokous Aika 24.8.2016 klo 8.00-15.00 Paikka Läsnä Fingrdi Oyj, Läkkisepäntie, Helsinki Jari Jaakola Erica Lietzen Katja Repo Jaana Kortelainen Birgitta

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen

Kysymyksiä ja vastauksia datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Kysymyksiä ja vastauksia datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Tähän dokumenttiin on kerätty datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyviä kysymyksiä vastauksineen. Kysymyksiä saatiin datahub-liiketoimintaprosessien

Lisätiedot

Datahub - tietokonversiotyöryhmän kokous

Datahub - tietokonversiotyöryhmän kokous Pöytäkirja 1 (6) Datahub - tietokonversiotyöryhmän kokous Aika 10.11.2016 klo 8.00 15.00 Paikka Läsnä, Läkkisepäntie, Helsinki Jari Jaakola Erika Lietzen Jaana Kortelainen Birgitta Polojärvi Hannu Santala

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2017

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2017 MARKKINAT VERKOT Riina Heinimäki 6.2.2017 KOKOUSMUISTIO 1(7) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2017 Aika Tiistai 31.1.2017 klo 09.00 14.00 Paikka Energiateollisuus ry, Fredrikinkatu

Lisätiedot

Tietokannan luominen:

Tietokannan luominen: Moodle 2 Tietokanta: Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia, linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat,

Lisätiedot

Tuotetietopankin alustanvaihdon muutostöiden luokittelu

Tuotetietopankin alustanvaihdon muutostöiden luokittelu Tuotetietopankin alustanvaihdon muutostöiden luokittelu Sisällys Tuotetietopankin alustan vaihdon muutostöiden luokittelu... 3 I-vaihe... 3 I-vaihe tehtävät muutokset... 3 I-vaihe tarkistettavat asiat...

Lisätiedot

Siirtotiedosto-ohjeistus

Siirtotiedosto-ohjeistus 1 (28) Siirtotiedosto-ohjeistus 2 (28) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 6 2 Siirtotiedostojen rakenne... 6 2.1 Siirtotiedostojen tietosisältö... 8 2.2 Siirtotiedoston muoto... 10 3 Siirtotiedostojen esimerkkitiedostot...

Lisätiedot

Käyttöönottotyöryhmän kokous Asialista. 1 Kokouksen avaus. Pöytäkirja 1 (5) Datahub / Korpelainen Kerttu klo.

Käyttöönottotyöryhmän kokous Asialista. 1 Kokouksen avaus. Pöytäkirja 1 (5) Datahub / Korpelainen Kerttu klo. Pöytäkirja 1 (5) Käyttöönottotyöryhmän kokous 16.6.2017 Aika Paikka 16.6.2017 klo.9-15 Duetto Business Park, Läkkisepäntie 23, 00620 Helsinki 2 krs. nh. Kuolajärvi Läsnä Minna Arffman Fingrid Oyj (pj.)

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen

Kysymyksiä ja vastauksia datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Kysymyksiä ja vastauksia datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Tähän dokumenttiin on kerätty datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyviä kysymyksiä vastauksineen. Tässä dokumentissa on seuraavien

Lisätiedot

Muistio Aika Keskiviikko klo Fingrid Oyj, Läkkisepäntie 21, Helsinki. osallistujalista viimeisellä sivulla

Muistio Aika Keskiviikko klo Fingrid Oyj, Läkkisepäntie 21, Helsinki. osallistujalista viimeisellä sivulla Energiateollisuus ry:n vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmän ja Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän yhteiskokous Aika Keskiviikko klo 9.00 15.00 Paikka Fingrid Oyj,

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus. Markkinatoimikunta 20.5.2014 Juha Kekkonen

Ajankohtaiskatsaus. Markkinatoimikunta 20.5.2014 Juha Kekkonen Ajankohtaiskatsaus Markkinatoimikunta 20.5.2014 Juha Kekkonen Markkinaintegraatio etenee Intraday-hanke Päivänsisäisten markkinoiden integraatiohankkeen ensimmäinen vaihe valmistunut Seuraavassa vaiheessa

Lisätiedot

Monitori vinkit isännöitsijälle ja taloyhtiöille.

Monitori vinkit isännöitsijälle ja taloyhtiöille. Monitori vinkit isännöitsijälle ja taloyhtiöille www.jyvaskylanenergia.fi Yleistä Isännöitsijät: Seuraa sähkön ja lämmön tuntitasoista sekä vedessä vuositasoista kulutusta (veden etäluentakohteissa myös

Lisätiedot

Kehitysryhmien yhteiskokous Pasi Aho. Datahub - ajankohtaiskatsaus

Kehitysryhmien yhteiskokous Pasi Aho. Datahub - ajankohtaiskatsaus Kehitysryhmien yhteiskokous 28.11.2017 Pasi Aho Datahub - ajankohtaiskatsaus Keskeiset tehtävät vuonna 2017 Tietokonversiopalvelun hankinta ja käyttöönotto Tietokonversiotyön käynnistäminen pilottiyritysten

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2016

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2016 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 29.4.2016 MUISTIO 1(6) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2016 Aika Tiistaina 26.4.2016 klo

Lisätiedot

Ajankohtaista sähkön älykkäästä mittaamisesta. Älykäs energianmittaus , Jyväskylän Paviljonki Sirpa Leino

Ajankohtaista sähkön älykkäästä mittaamisesta. Älykäs energianmittaus , Jyväskylän Paviljonki Sirpa Leino Ajankohtaista sähkön älykkäästä mittaamisesta Älykäs energianmittaus 10.2.2015, Jyväskylän Paviljonki Sirpa Leino Tarve lisätä älyä sähkönjakeluverkkoihin EU:n ilmastotavoitteet 20-20-20 Hiilidioksidipäästöjen

Lisätiedot

Palvelukuvaus Vaihtotilaus Versio: 1.0 9.4.2015

Palvelukuvaus Vaihtotilaus Versio: 1.0 9.4.2015 PALVELUKUVAUS 1 (8) Palvelukuvaus Vaihtotilaus Versio: 1.0 PALVELUKUVAUS 2 (8) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Vaihtotilaus prosessin osapuolet... 3 3 Vaihtotilauksen tekeminen DNA:lle... 3 4 Vaihtotilauksen

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2016

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2016 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 8.4.2016 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2016 Aika Tiistaina 15.3.2016 klo

Lisätiedot

Markkinoiden tiedonvaihto murroksessa - ajatuksia tulevasta. Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö Sähkömarkkinapäivä 12.4.2012

Markkinoiden tiedonvaihto murroksessa - ajatuksia tulevasta. Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö Sähkömarkkinapäivä 12.4.2012 Markkinoiden tiedonvaihto murroksessa - ajatuksia tulevasta Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö Sähkömarkkinapäivä 12.4.2012 2 Mitä on markkinoiden tiedonvaihto? Tietosisältöjä: siirtokapasiteetteja, säätösähkötarjouksia,

Lisätiedot

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 77/422/2011 1.6.2011 ASIA Sähkön perusmaksuja koskeva alennus ASIANOSAINEN Fortum Markets Oy TOIMENPIDEPYYNNÖN TEKIJÄ Juha Lustman VIREILLETULO 8.2.2011 SELOSTUS ASIASTA

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2016

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2016 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 12.2.2016 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2016 Aika Maanantaina 1.2.2016

Lisätiedot

2.1. Verkonhaltijan johdon riippumattomuus sähkön toimitus- ja tuotantotoiminnasta

2.1. Verkonhaltijan johdon riippumattomuus sähkön toimitus- ja tuotantotoiminnasta 27.05.2015 1 (6) HELEN SÄHKÖVERKKO OY:N SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMISEN TOIMENPIDEOHJELMA 1. Toimenpideohjelman tarkoitus 2. Toiminnallinen eriyttäminen Sähköverkonhaltijan toiminnalta edellytetään syrjimättömyyttä

Lisätiedot

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOHJE LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 1.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 13.2.2001

Lisätiedot

Kysely APERAK -kuittaussanomien käytöstä

Kysely APERAK -kuittaussanomien käytöstä Kysely APERAK -kuittaussanomien käytöstä Fingrid toteutti tammikuussa 2015 kyselyn APERAK-kuittaussanomien käytöstä ja kuittaussanomiin liittyvien ohjeiden kehitystarpeista. Samassa kyselyssä selvitettiin

Lisätiedot

Keskusosuuskunta Oulun Seudun Sähkö

Keskusosuuskunta Oulun Seudun Sähkö Keskusosuuskunta Oulun Seudun Sähkö Perustettu 1921 Toisen asteen osuuskunta Jäseninä 12 sähköosuuskuntaa ja 3 muuta yhteisöä Jäsenosuuskunnissa jäseniä noin 14 600 Jäsenyys vapaaehtoinen käyttöpaikan

Lisätiedot

NBS MUUTOKSET Sähkönmyyjälle ja Tasevastaavalle. Tom Backman 29.8.2014

NBS MUUTOKSET Sähkönmyyjälle ja Tasevastaavalle. Tom Backman 29.8.2014 NBS MUUTOKSET Sähkönmyyjälle ja Tasevastaavalle Tom Backman 29.8.2014 NBS keskeiset muutokset, yhteenveto Sähkönmyyjä Taseselvitysosapuoli vaihtuu Fingrid -> esett. Kommunikointiin tulee myös uudet työvälineet

Lisätiedot

Etusivu Etusivulta valitaan haluttu toiminto klikkaamalla sitä joko yläreunan otsikosta tai oikeanpuoleisesta valikosta.

Etusivu Etusivulta valitaan haluttu toiminto klikkaamalla sitä joko yläreunan otsikosta tai oikeanpuoleisesta valikosta. Korpelan Voiman Online-palvelun käyttöohje Etusivu Etusivulta valitaan haluttu toiminto klikkaamalla sitä joko yläreunan otsikosta tai oikeanpuoleisesta valikosta. Käyttäjätunnuksen takaa asiakas voi hallinnoida

Lisätiedot

Sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 4/2016

Sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 4/2016 Sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 4/2016 Aika 14.9.2016 klo 9.00-15.00 Paikka Läkkisepäntie 21, 00620 Helsinki 6 krs. nh. sauna Paikalla Minna Arffman Fingrid Oyj (pj.) Kerttu Korpelainen

Lisätiedot

Vuonna 2010 sovitut menettelytavat Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä

Vuonna 2010 sovitut menettelytavat Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä SÄHKÖVERKKO SÄHKÖKAUPPA Piispanen, Heinimäki 18.5.2011 Raportti 1(6) Vuonna 2010 sovitut menettelytavat Vuonna 2010 sovitut menettelytavat Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Oheiseen dokumenttiin

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2016

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2016 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Riina Heinimäki 10.11.2016 MUISTIO 1(6) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2016 Aika Keskiviikko 9.11.2016 klo 09.00 13.40 Paikka Energiateollisuus ry, Fredrikinkatu

Lisätiedot

Sote-palveluhakemisto-projekti. Projektiryhmän kokous

Sote-palveluhakemisto-projekti. Projektiryhmän kokous Sote-palveluhakemisto-projekti Projektiryhmän kokous 11.1.2017 Asialista 1.10.2017 1. Kokouksen avaus 2. Ajankohtaiskatsaus projektin etenemiseen Osaprojekti 1 Osaprojekti 2 3. Road map Mitä on tehty Missä

Lisätiedot

Sopimus mittausalueen ylläpitäjän tehtävistä ja vastuista NO. XX [Osapuoli] ja FINGRID OYJ

Sopimus mittausalueen ylläpitäjän tehtävistä ja vastuista NO. XX [Osapuoli] ja FINGRID OYJ Sopimus mittausalueen ylläpitäjän tehtävistä ja vastuista NO. XX [Osapuoli] ja FINGRID OYJ 2 (5) Sisällys 1 Osapuolet... 3 2 Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3 Mittausalueet... 3 4 Mittausalueen ylläpitäjän

Lisätiedot

Muuttotilanteita koskevat ET:n linjaukset

Muuttotilanteita koskevat ET:n linjaukset SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Heinimäki, Piispanen 14.3.2013 MUISTIO 1(5) Muuttotilanteita koskevat ET:n linjaukset Tähän ohjeeseen on kerätty yhteen Energiateollisuus ry:n ohjeet asiakkaan muuttoprosessin hoitamiseksi.

Lisätiedot

VEROHALLINTO ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016

VEROHALLINTO ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016 VEROHALLINTO 15.02.2017 1.0 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA... 2 4 TIETOJEN

Lisätiedot