Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2017"

Transkriptio

1 MARKKINAT VERKOT Riina Heinimäki KOKOUSMUISTIO 1(6) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2017 Aika Maanantai Paikka Energiateollisuus ry, Fredrikinkatu B 5 krs., Helsinki Osallistujat Jari Rusanen Loiste Sähköverkko Oy Greetta Arha Elenia Oy Marjut Puukangas Fingrid Oyj Anne Kulla Kokkolan Energia Oy Tarja Leppänen Savon Voima Oyj Elina Säiläkivi Caruna Oy Sari Wessman Jyväskylän Energia Oy Riina Heinimäki, siht. Energiateollisuus ry Este: Tia Kautto Vattenfall Oy Minna Arffman Fingrid Oyj Pia Laakkonen Lappeenrannan Energia Oy Satu Vesaniemi Helen Oy Tuukka Heikkilä Energiateollisuus ry 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi kokoukseen. Marjut Puukangas osallistui kokoukseen Minna Arffmanin sijaisena. 2. Esityslistan hyväksyminen Kokoukselle laadittu esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi muutoksitta. 3. Edellisen kokouksen muistio Hyväksyttiin muutoksitta. 4. Fingridin tiedonvaihtopalvelut Marjut esitteli Fingridin tiedonvaihtopalveluiden ajankohtaisia kuulumisia. Tässä yhteydessä Marjut muistutti, että sanomamäärien raportointijakson raportoinnin määräaika oli Fingrid kontaktoi raportoimatta jättäneet osapuolet. EDIELfi-portaali pääsi vikaantumaan viime kesänä heinäkuussa. Syyt on nyt selvitetty ja korjattu. Vastaavaa vikaa ei pitäisi päästä tapahtumaan jatkossa. Myös käyttöpaikkarekisterissä koettujen hitausongelmien suhteen on tehty korjaavia toimenpiteitä. Kehitysryhmän jäsenten mukaan enää ei ole koettu hitautta, mutta muutoin palvelun käyttö ehkä koetaan vaikeaksi, koska joillekin verkoille on tullut aikaisempaa enemmän käyttöpaikkakyselyitä puhelimitse myös käyttöpaikoista, joiden tiedot ovat rekisterissä. Syyksi epäiltiin koetut haasteet tai ongelmat hakutoiminnoissa. Myyjiä on pyydetty ottamaan asiasta yhteyttä Fingridiin. Fingrid seuraa tilannetta. Merkittiin tiedoksi saatu katsaus. Marjutin esitys on muistion liitteenä. 5. Datahub 5.1 Tilannekatsaus Marjut kertoi datahubin ajankohtaisia kuulumisia. Hankintaprojekti on käynnissä ja parhaillaan erittäin tiiviissä neuvotteluvaiheessa. Neuvottelut jatkuvat pitkälle syksyyn. Työ vaatii Fingridiltä juuri nyt paljon resursseja. Energiateollisuus ry Fredrikinkatu B, Helsinki PL 100, Helsinki Puhelin: (09) , faksi: (09)

2 2(6) Kysyttiin datahubin aikataulusta, mutta Marjut vastasi, ettei siitä voida vielä sanoa mitään uutta. Aikatauluun pyritään palaamaan vielä myöhemmin syksyn aikana. Lainsäädäntötyö on alkanut ja sen valmistuminen vaikuttaa keskeisesti datahubin aikatauluun. Työ tehdään TEMin virkatyönä, jonka apuna on tukiryhmä, jossa on Energiaviraston, Fingridin, Energiateollisuuden ja Paikallisvoiman edustajat. Työ keskittyy puhtaasti datahubia koskeviin säännöksiin. Valmistelun tavoitteena on mahdollistaa datahub ja määritellä datahub-operaattorin tehtävät ja oikeudet. Valmistelun aikataulu on kireä. Hallituksen esitys tulisi viedä Eduskuntaan viikolla 51. Lausunnolle esitys lähetettäneen jo lokakuussa. Tietokonversiopalvelun kehittäminen on käynnistynyt vauhdilla. Palvelu käynnistyy pilottiryhmälle lokakuun aikana. Sitä ennen tehdään vielä tietoturva-audit. Pilotointi käynnistyy ensimmäisen kriittisyysluokan tiedoilla. Alustavasta suunnitelmasta poiketen pilotointivaiheessa voidaan mahdollisesti yhdistää toinen ja kolmas iterointikierros, jolloin näiden tietojen osalta voitaisiin päästä yhdellä iteraatiolla. Palvelu aukeaa koko toimialalle huhtikuussa Palvelusta on tulossa kaksi webinaaria syksyllä ( ja ). Eteneminen näyttää hyvältä ja ensitunnelmat palvelun toimivuudesta ovat positiivisia. Keskusteltiin datahubin aikataulusta ja toimijoiden järjestelmäpäivityksistä. Konversioon liittyvien alalle osoitettujen kyselyiden mukaan vaikuttaisi, että yllättävän moni yhtiö on suunnitellut käynnistävänsä järjestelmäpäivityksen tai - hankinnan melko myöhään suhteessa datahubin tämän hetkiseen suunniteltuun käyttöönottohetkeen. Heinimäki kertoi saaneensa aikatauluun liittyen toiveen, että hankkeen puolesta aikataulun suhteen ollaan avoimia ja realistisia. Toivotaan mahdollisimman pian tietoa, jos aikataulu viivästyy nyt ilmoitetusta. Tämäkin tieto riittää, vaikkei olisi uutta päivämäärääkään vielä tiedossa. Nykyistä aikataulua pidetään melko yleisesti epärealistisena. Yhtiöiden parhaillaan käynnissä olevat tai käynnistyvät järjestelmähankinnat kuitenkin nojaavat tähän ainoaan tiedossa olevaan aikatauluun. Tämä aiheuttaa monelle yhtiölle hankaluuksia järjestelmäpäivitysten osalta. Tiukka aikataulu johtaa siihen, että tarjouspyynnöissä epärealistisesta aikataulusta pidetään kiinni järjestelmän sopivuuden, laadun ja hinnan kustannuksella. Tilanne saattaa johtaa siihen, että yhtiöillä on heille puutteelliset tai ei muuten parhaiten sopivat järjestelmät käytössä reilusti ennen hubin todellista käyttöönottoa. Järjestelmäpäivityksissä ja niiden aikatauluissa tulee huomioida, että kaikki yhtiöt tekevät samanaikaisesti hankintojaan. Järjestelmätoimittajien ja hankintoja avustavien konsulttien resurssit ovat kuitenkin rajalliset. Nyt käynnissä olevat hankkeet ovat tulppina uusille hankkeille. Osa yrityksistä joutuu siis tahtomattaan odottamaan oman järjestelmänsä päivitystä järjestelmätoimittajan resurssipulan vuoksi. Dokumenttien osalta Marjut kertoi, että dokumenttien versionumeroinnit muutetaan samalle tasolle syksyn aikana. Tässä yhteydessä ainoastaan versionumeroinnit muuttuvat, samalla ei tehdä sisällöllisiä muutoksia. Osoiterakenneohje julkaistaan syksyn aikana. Prosessidokumentaatioon tulossa yksittäisiä tarkennuksia myöhemmin talvella. Käyttöönottotyöryhmä on työskennellyt tosi tiivisti. Suunnitelman ensimmäinen versio on työn alla. Tavoitteena on saada se valmiiksi vuoden loppuun mennessä. Datahubin käyttöönottosuunnitelmalla tarkoitetaan koko toimialalle tarkoitettua käyttöönottosuunnitelmaa. Kyseessä on suunnitelma, miten vanhasta sanomaliikenteestä luovutaan ja uusi toimintatapa otetaan käyttöön. Se ei korvaa jokaisen osapuolen itse laatimaa omaa käyttöönottosuunnitelmaa datahubin käyttöönottamiseksi omassa yrityksessä tai organisaatiossa, eikä myöskään korvaa Fingrid Datahub Oy:n vastuulla olevaa datahub-tietojärjestelmän käyttöönottosuunnitelmaa. Käyttöönottotyöryhmän tekemän suunnitelman lisäksi jokaisen toimialan yhtiön tulee tehdä oma käyttöönottosuunnitelmansa. Valmistuva suunnitelma toimii hyvin omien suunnitelmien tukena. Tämän lisäksi myös Fingrid tulee tekemään oman käyttöönottosuunnitelman hankittavan järjestelmän osalta.

3 Tavoitteena on, että ensimmäinen osuus käyttöönottosuunnitelmasta lähetetään toimialalle kommenteille lokakuussa. Webinaari Esitettiin huoli, että kuuleman mukaan tietokonversiotyöryhmän kokouksessa olisi esitetty uutena ajatuksena, että datahub otettaisiin käyttöön myyjän näkemyksellä myyjätiedosta, eli konversio tehtäisiin myyjän tiedoilla. Nykymallissa verkon tieto myyjätiedosta olisi luotettavampi, koska verkko vastaa tällä hetkellä taseselvityksestä. Kehitysryhmä oli yksimielinen, että konversiossa myyjätieto pitäisi tulla verkolta. Verkko vastaa konversioon saakka myyjätiedosta. Vastuu muuttuu myyjälle vasta datahubin käynnistyttyä. Marjut totesi, että tietokonversiotyöryhmän kokouksessa (14.9.) on sovittu, että tämä viedään keskusteltavaksi myös seuraavaan prosessityöryhmän kokoukseen. Kevään webinaarisarjaa kiiteltiin edelleen. Se oli koettu erittäin tarpeelliseksi. Asioiden seuraaminen ryhmien ulkopuolelta pelkän kirjallisen dokumentaation kautta koetaan erittäin hankalaksi, joten webinaarit tulivat tosi tarpeeseen ja niistä sai hyvän käsityksen datahub-prosesseista. Toivottiin, että Fingrid selvittäisi osallistujatiedoista, kuinka kattavasti alan yhtiöt olivat seuraamassa webinaareja. 5.2 Valtuutuksien käsittely datahubissa Marjut kertoi, että Fingridin projektiryhmä on päättänyt muuttaa asiakkaan valtuutuksien käsittelyä datahubissa. Datahubin prosessityöryhmässä lähdettiin keväällä käsittelemään asiakkaan ilmoittaman valtuutuksen hyväksyntäprosessia. Ensimmäisen ehdotuksen mukaan valtuutus tulisi vahvistaa ennen asiakkaan tarkempien tietojen hakua hubista. Tämä koettiin prosessia hankaloittavana, jonka jälkeen lähdettiin miettimään nyt käsiteltävää mallia. Fingridin prosessityöryhmässä on päädytty malliin, jossa asiakkaalle ilmoitetaan aina, kun asiakkaan tietoihin on valtuutus ilmoitettu. Asiakkaalla on tämän jälkeen mahdollisuus joko vahvistaa tai hylätä ilmoitettu valtuutus. Jos asiakas hylkää valtuutuksen, hub poistaa sen ja ilmoittaa asiasta valtuutuksen ilmoittaneelle myyjälle/3.osapuolelle. Tämä mahdollistaa ns. väärien valtuutusten ilmoittamisen valvonnan, jolloin toistuvasti tällaisia tekevän toimintaan voitaisiin puuttua. Jos asiakkaalla ei ole yhteystietoja (sähköpostia tai puhelinnumeroa) hubissa, tällöin ei valtuutusta tallenneta, koska asiakkaalle ei voida tuota vahvistusta lähettää. Tästä lähtee tieto myyjälle/3.osapuolelle, ja asiakastiedot tulee täydentää, jotta valtuutus voidaan antaa. Kysyttiin, mitä käy myyntiprosessille, jos asiakas hylkää valtuutuksen. Marjut vastasi, että myyntisopimuksen ilmoitus etenee normaalisti. Jos myyjänvaihto on jo ehditty ilmoittamaan, prosessi menee normaalisti läpi ja se pitäisi perua erikseen, jos asiakas haluaa perua senkin. Vastaavasti myyjä on jo saattanut ehtiä saamaan tarkemmat käyttöpaikka- ja kulutustiedot. Sitä hylkääminen ei välttämättä ehdi estää. Pohdittiin, että asiakas ei välttämättä ymmärrä, että valtuutuksen peruminen ei johda myyjänvaihdon perumiseen. Datahubin asiakkaalle lähettämän viestin pitääkin olla mahdollisimman selvä, jotta asiakas ymmärtää, ettei valtuutus peru myyjänvaihtoprosessia. Viestin sisältö pitää miettiä tosi huolella. Asiakkaan pitää ymmärtää, että valtuutuksen hylkääminen ei ole peruutus eikä kiistäminen. Valtuutuksen hylkääminen ei myöskään estä sopimusta, jos se on asianmukaisesti tehty, vaikka asiakas peruisikin valtuutuksen tarkempien tietojen saamiseen. Esitettiin huolta, että kuluttaja-asiakkaiden osalta valtuutuksen vahvistuspyyntö voi hämmentää ja se voi jopa lisätä epäluottamusta. Malli saattaisi johtaa myös aiheettomiin valtuutuksen varmuuden vuoksi hylkäämisiin, jos asiakas ei oikeasti ymmärrä, mitä on valtuuttanut ja mitä valtuutuksella tehdään. Hylkäämisessä/hyväksymisessä pitää olla myös joku aikaraja. Jos asiakas ei reagoi lainkaan, niin valtuutus todennäköisesti hylätään. Kehitysryhmässä kommentoitiin, että malli pitää suunnitella huolellisesti myös yritysasiakkaiden osalta, jotta on selvää kuka voi edustaa yritystä ja kenelle valtuutuksen vahvistuspyyntö lähetetään. 3(6)

4 4(6) Marjut totesi, että prosessia tarkennetaan aiemmin prosessityöryhmässä tulleiden keskusteluiden sekä näiden kysymysten pohjalta. Marjut korosti, että uusi myyjä voi ilmoittaa myyjänvaihdon jatkossakin ilman asiakkaan valtuutusta. Tällöin myyjä ei vaan saa tarkempia käyttöpaikka- ja kulutustietoja. Tällöin prosessi palauttaa määrittelyiden mukaisesti uudelle myyjälle ilmoituksen onnistuneesta tai hylätystä ilmoituksesta. Jos ilmoitus onnistuu, palautetaan datahubiin rekisteröity uuden sopimuksen syy (sisäänmuutto, myyjän vaihto, sopimuksen vaihto). Sopimuksen hylkäyksessä on tieto hylkäyksen syystä. Valtuutuksella myyjä saa tarkemmat käyttöpaikka- ja kulutustiedot. Työryhmän käsityksen mukaan valtuutuskäsittely saattaisikin koskea etupäässä isoja asiakkaita ja valtaosa myyjänvaihdoista tehtäisiin ilman valtuutusta. Lopuksi Marjut totesi, että Datahub-prosessiryhmä on jo päättänyt, että malliin mennään, mutta yksityiskohtiin liittyviä kysymyksiä on vielä auki. Näitä tarkennetaan vielä myöhemmin prosessiryhmässä. Merkittiin tiedoksi tämä prosessimuutos. 5.3 Käyttöönottotyöryhmän kotitehtävä Go-liven toteutus Datahubin käyttöönottotyöryhmän tämänhetkinen kotitehtävä koskee käyttöönottoon liittyviä linjauksia. Tavoitteena on laatia alustavat, toimialan kommentoitavaksi annettavat linjaukset toimintamalleista ja menettelytavoista, jotka liittyvät vähittäismarkkinoiden prosesseihin ja menettelytapoihin datahubin käyttöönotossa sekä löytää alan kannalta tärkeimmät, ylätasolla linjattavat sekä kriittisimpiin prosesseihin liittyvät asiat. Käyttöönotolla tarkoitetaan vaihetta, jossa nykymuotoinen markkinaosapuolten välinen tiedonvaihto keskeytetään datahubin mukaisen toimintamallin käyttöönottamiseksi. Avainkysymyksenä on, kuinka toimitaan ennen jäädytysjaksoa (= valmistaudutaan jäädytysjaksoon), jäädytysjakson aikana ja välittömästi heti jäädytysjakson jälkeen? Linjaukset voidaan esittää ehdotuksina sitovista määräyksistä (M) tai suosituksina (S). Käytiin läpi kotitehtäväkysymyksiä ja kirjattiin vastaukset vastaustaulukkoon. Esitettiin huolta, että asioita valmistellaan liian kiireisellä aikataululla. Näin kiireisellä aikataululla ei kehitysryhmä pysty vastaamaan laadukkaasti annettuihin kysymyksiin. Huomautettiin lisäksi, että tässä vaiheessa prosessia voi muutenkin antaa vain yleisen tason vastauksia. Jatkossa kukin yksittäinen käsitelty osa-alue johtaa paljon yksityiskohtaisempiin määrittelyihin, johon ei vielä ole edellytyksiä mennä, kun niin moni asia hankinnassa on auki. Sihteeri kiitti kehitysryhmää panoksesta ja välittää vastaukset käyttöönottoryhmälle. 5.4 Käyttöönoton ajankohta ja kesto Käyttöönottoryhmässä on pohdittu myös, mikä olisi paras ajankohta käyttöönotolle ja mikä olisi sen optimaalinen/maksimikesto. Tämän päätöksen tueksi kaivataan taustatietoa nykyisen sanomaliikenteen määrien jakautumisesta vuoden aikana sekä tietoa myyjänvaihtoprosessin kestosta. Keskustelussa tuotiin esiin, etteivät myyjät halua/voi luovuttaa tarkkaa tietoa sanomamääristä. Verkkoyhtiöt voisivat antaa summatietoja (ei toimijakohtaisesti). Valtaosa pystyisi antamaan kuukausitason tietoja, muttei viikkotasolla. Osalla tiedot ovat verkkoyhtiökohtaisia summatietoja, määriä ei saada sanomatyypeittäin. Jos tiedot kerätään molemmilta osapuolilta, niin se johtaa myyjänvaihtojen ja muuttojen tuplalaskentaan, joten siksikin tiedot tulisi kerätä vain verkkoyhtiöiltä. Tuotiin esiin, että jo nyt yhtiöt raportoivat PRODAT-sanomien ja negatiivisten aperakkien määrää Fingridille. Energiavirastolla puolestaan on myyjänvaihtojen määrät. Näitä voisi ensisijaisesti hyödyntää ennen kuin kerätään uutta tietoa. Keskustelussa tuotiin esiin:

5 5(6) Heinäkuu on yleensä hiljaisempi sekä myynnin että muuttojen osalta, mutta muuten se on erittäin huono kesälomien vuoksi, sekä toimijat että ITtoimittajat ovat lomilla -> ei siis loma-aikaan! Ruuhkaisin aika muutoille on aina kuunvaihde, kuukaudenvaihteessa on aina eniten tapahtumia -> ei kuunvaihde! Suurimmat piikit tapahtumissa touko-kesä ja elo-syyskuu sekä vuodenvaihteen tienoilla Katkoissa selvin ruuhka on heti talviajan päätyttyä Laskutukset pyörivät viikoittain, joten aina on laskutuksia käynnissä Marraskuun tai maaliskuun alku on hyvä, n. 10. päivä olisi hyvä Jäädytysjakso max. 2 viikkoa, mieluummin max. taseikkuna Suurin osa myyjänvaihdoista menee alle 5 vuorokaudessa, osalla ne menevät yleensä läpi jopa 1-3 vuorokaudessa 6. Asiakastietojen päivittäminen tarvitaanko alalla ohjeistusta? Ei käsitelty ajan puutteen vuoksi. Asiaan palataan seuraavassa kokouksessa. 7. EDI-päivien palautteet, ryhmätöiden jatkotoimenpiteet ja kysymyksiin vastaaminen Käytiin läpi EDI-päivien kysymykset ja vastattiin siltä osin, kun ne vaativat työryhmän linjauksia. Päätettiin, että vastataan kirjallisesti vain niihin kysymyksiin, joihin ei ole ehditty antaa suullista vastausta EDI-päivillä. Datahubia tai GS1-tunnusta koskeviin kysymyksiin Marjut lupasi lähettää puuttuvat vastaukset mahdollisimman pian. Samoin Elina palaa pientuotantoa koskeviin kysymyksiin juteltuaan niistä Tiian kanssa. Sihteeri lähettää viimeistellyn vastauskoosteen kehitysryhmälle sähköpostitse kokouksen jälkeen. EDI-päivien palautteita ei ehditty käsitellä ajan puutteen vuoksi. 8. SVT 2018 ohjelman suunnittelu Ei ehditty käsittelemään. Palataan seuraavassa kokouksessa. 9. Saadut kysymykset 9.1 Tuotannon käyttöpaikkojen myyjänvaihdot/muutot Kehitysryhmä oli saanut kysymyksen liittyen tuotantokäyttöpaikkojen myyjänvaihtoihin ja muuttoihin. Kysymys kuului, kun asiakkaan kulutuskäyttöpaikalle tulee myyjänvaihto- tai muuttosanoma uudelta myyjältä, onko suositeltava tapa: a) ottaa yhteyttä asiakkaaseen ja pyytää asiakasta tekemään myös tuotannon käyttöpaikalle uuden myyjän kanssa sopimus b) ottaa yhteyttä uuteen myyjään ja kertoa, että kulutuskäyttöpaikkaan on liitetty myös tuotannon käyttöpaikka c) odottaa kulutuskäyttöpaikan nykyisen myyjän mahdollista päättymissanomaa tuotannon kp:lle ennen kuin valitsee a) tai b) Kehitysryhmä vastasi, että verkonhaltijan tulee aina olla yhteydessä asiakkaaseen asian selvittämiseksi. Tämä on neutraali tapa. Verkonhaltijalta edellytetään aina syrjimätöntä toimintaa myyjien suhteen, joten tämän vuoksi on suositeltavaa olla yhteydessä asiakkaaseen sopimuksen osalta. Kehitysryhmä korosti, että kulutus- ja tuotantokäyttöpaikoilla voi olla avoimina toimittajina eri myyjät. Kysyjä kysyi lisäksi seuraavaa: Asiakkaan kulutuspaikka on ulkopuolisen myyjän myynnissä. Asiakas ottaa tekniseen asiakaspalveluumme yhteyttä uuden pientuotannon vuoksi. Hän kertoo, että hänellä on ulkopuolinen myyjä. Tuotannon prosessi etenee omaa vauhtiaan ja lopulta kaikki on kunnossa, tuntisarjaa saadaan yms. Ulkopuolista ostajaa ylijäämäsähkölle ei kuitenkaan ilmaannu. Voimmeko ottaa yhteyttä

6 10. Muut asiat kulutuskäytönpaikan myyjään ja kertoa, että kulutuskäyttöpaikkaan on liitetty tuotantokäyttöpaikka ja pyytää myyjää olemaan yhteydessä asiakkaaseen? Kehitysryhmä vastasi, että näissäkin tilanteissa, joissa pientuottajalle ei ole ilmoittautunut ostajaa, verkonhaltijan tulee olla itse yhteydessä asiakkaaseen, ei myyjään. Ei muita asioita. 11. Seuraavat kokoukset Seuraavat kokoukset pidetään tiistaina klo 9-15 Fingridin tiloissa yhteiskokouksena FG:n kehitysryhmän kanssa. 12. Kokouksen päättäminen Päätettiin kokous klo (6)

Tietokonversio ja alan valmistautuminen. Datahub projektin ajankohtaiset

Tietokonversio ja alan valmistautuminen. Datahub projektin ajankohtaiset Tietokonversio ja alan valmistautuminen Datahub projektin ajankohtaiset Datahub -projekti Datahub hankinta käynnissä Tietokonversiopalvelun hankinta käynnissä Prosessidokumentaatioon tulossa päivityksiä

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2017

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2017 MARKKINAT VERKOT Riina Heinimäki 29.3.2017 KOKOUSMUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2017 Aika Tiistai 28.3.2017 klo 09.00 13.00 Paikka Energiateollisuus ry, Fredrikinkatu

Lisätiedot

Datahub-webinaarissa kuultiin tärkeää tietoa alan valmistautumisesta

Datahub-webinaarissa kuultiin tärkeää tietoa alan valmistautumisesta MARKKINAT VERKOT JÄSENTIEDOTE20161129 1(2) Riina Heinimäki 29.11.2016 Hyvät sähköverkko- ja sähkökauppajohtajat Datahub-webinaarissa kuultiin tärkeää tietoa alan valmistautumisesta Energiateollisuus ry

Lisätiedot

Kick-Off sähkönmyyjien prosessityöryhmä 27.5.2015

Kick-Off sähkönmyyjien prosessityöryhmä 27.5.2015 Kick-Off sähkönmyyjien prosessityöryhmä 27.5.2015 2 Tervetuloa kick-off kokoukseen! Esittelykierros Kilpailulainsäädännön noudattaminen Prosessityöryhmät Ryhmän tavoitteet / nykyprosessit Ryhmän tavoitteet

Lisätiedot

Prosessityöryhmät. Datahub projekti seurantaryhmän kokous 10.11.2015 Minna Arffman

Prosessityöryhmät. Datahub projekti seurantaryhmän kokous 10.11.2015 Minna Arffman Prosessityöryhmät Datahub projekti seurantaryhmän kokous 10.11.2015 Minna Arffman Prosessityössä määritellään liiketoimintaprosessit Ensimmäiseksi kuvataan nykyiset prosessit ja varmistetaan niiden syvä

Lisätiedot

Seurantaryhmän kokous nro 4

Seurantaryhmän kokous nro 4 Seurantaryhmän kokous nro 4 Kokouksen esityslista 1. Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyntä 2. Edellisen kokouksen pöytäkirja 3. Projektin tilannekatsaus 4. Muut asiat 5. Seuraava kokous 2 Projektin

Lisätiedot

Verkkotoimikunnan kokous Pasi Aho. Datahub projekti, missä mennään?

Verkkotoimikunnan kokous Pasi Aho. Datahub projekti, missä mennään? Verkkotoimikunnan kokous Pasi Aho Datahub projekti, missä mennään? Katsauksen sisältö Keskeiset tehtävät vuonna 2016 Keskeiset tehtävät vuonna 2017 Rakennusaikataulu Toimialayhteistyö Tietokonversio Menestystekijät

Lisätiedot

SÄHKÖNMYYNTISOPIMUKSEN PERUUTTAMINEN ENNEN TOIMITUKSEN ALKUA

SÄHKÖNMYYNTISOPIMUKSEN PERUUTTAMINEN ENNEN TOIMITUKSEN ALKUA SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO OHJE 1 (8) Markus Piispanen SÄHKÖNMYYNTISOPIMUKSEN PERUUTTAMINEN ENNEN TOIMITUKSEN ALKUA Tässä ohjeessa esitetty menettelytapa otetaan käyttöön 16.1.2012, jota ennen kaikki peruutukset

Lisätiedot

Datahub webinaarit Datahub käyttöönottosuunnitelma

Datahub webinaarit Datahub käyttöönottosuunnitelma Datahub webinaarit 2017 Datahub käyttöönottosuunnitelma 24.10.2017 Asiantuntijat: Minna Arffman / Fingrid Oyj minna.arffman@fingrid.fi Johanna Piispa / Vantaan Energia Sähköverkot Oy johanna.piispa@vantaanenergia.fi

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2017

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2017 MARKKINAT VERKOT Riina Heinimäki 6.2.2017 KOKOUSMUISTIO 1(7) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2017 Aika Tiistai 31.1.2017 klo 09.00 14.00 Paikka Energiateollisuus ry, Fredrikinkatu

Lisätiedot

Kooste tilaisuuksista. Datahub-liiketoimintaprosessien perehdytystilaisuudet Vantaa, Oulu ja Jyväskylä Marjut Puukangas

Kooste tilaisuuksista. Datahub-liiketoimintaprosessien perehdytystilaisuudet Vantaa, Oulu ja Jyväskylä Marjut Puukangas Kooste tilaisuuksista Datahub-liiketoimintaprosessien perehdytystilaisuudet Vantaa, Oulu ja Jyväskylä Marjut Puukangas Perehdytystilaisuudet 12.1.2016 Vantaalla, n.120 osallistujaa 14.1.2016 Oulussa, n.

Lisätiedot

Datahub webinaarit Sopimusten ilmoitus

Datahub webinaarit Sopimusten ilmoitus Datahub webinaarit 2017 Sopimusten ilmoitus 29.3.2017 Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238 2 Webinaarin eteneminen

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2016

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2016 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 8.4.2016 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2016 Aika Tiistaina 15.3.2016 klo

Lisätiedot

Datahub-webinaarit Tuote- ja laskurivitietojen ylläpito ja osapuolitietojen ylläpito sekä valtuutukset datahubissa

Datahub-webinaarit Tuote- ja laskurivitietojen ylläpito ja osapuolitietojen ylläpito sekä valtuutukset datahubissa Datahub-webinaarit 2017 Tuote- ja laskurivitietojen ylläpito ja osapuolitietojen ylläpito sekä valtuutukset datahubissa 17.5.2017 Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu

Lisätiedot

Datahub hankkeen tilannekatsaus. Neuvottelukunta

Datahub hankkeen tilannekatsaus. Neuvottelukunta Datahub hankkeen tilannekatsaus Neuvottelukunta 21.10.2015 Prosessityö Nykyprosessit kuvattiin yhteismitallisesti sekä varmistettiin niiden ymmärtäminen/valmis Työ jatkuu tarvittavien prosessien määrittelemisellä

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 8/2015

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 8/2015 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 18.12.2015 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 8/2015 Aika Maanantaina 14.12.2015

Lisätiedot

Datahub webinaarit Yleistä datahubista ja dokumenteista

Datahub webinaarit Yleistä datahubista ja dokumenteista Datahub webinaarit 2017 Yleistä datahubista ja dokumenteista 10.2.2017 Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238

Lisätiedot

Datahub projektin yleiskatsaus. Seurataryhmän kokous 01/2015 10.11.2015 Pasi Aho

Datahub projektin yleiskatsaus. Seurataryhmän kokous 01/2015 10.11.2015 Pasi Aho Datahub projektin yleiskatsaus Seurataryhmän kokous 01/2015 10.11.2015 Pasi Aho Sähkömarkkinoiden tiedonvaihto on yksi palveluistamme Kulutuksen ja tuotannon liittäminen kantaverkkoon Käyttövarma sähkönsiirto

Lisätiedot

Kysely APERAK -kuittaussanomien käytöstä

Kysely APERAK -kuittaussanomien käytöstä Kysely APERAK -kuittaussanomien käytöstä Fingrid toteutti tammikuussa 2015 kyselyn APERAK-kuittaussanomien käytöstä ja kuittaussanomiin liittyvien ohjeiden kehitystarpeista. Samassa kyselyssä selvitettiin

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus 17.11.2015

Ajankohtaiskatsaus 17.11.2015 Ajankohtaiskatsaus 17.11.2015 Uusi sähkönmyyjiä 3 Uusia sähkönmyyjiä Lumo Energia Oy / LUMO Werel Oy (Pamrek) / PAM Statkraft Energi AS / STAK Nammo Vihtavuori Oy / NAM 2.12.2015 Minna Arffman Fingridin

Lisätiedot

Käyttöönottotyöryhmän kokous Asialista. 1 Kokouksen avaus. 1.1 Ajankohtaiset kuulumiset. Pöytäkirja 1 (5)

Käyttöönottotyöryhmän kokous Asialista. 1 Kokouksen avaus. 1.1 Ajankohtaiset kuulumiset. Pöytäkirja 1 (5) Pöytäkirja 1 (5) Käyttöönottotyöryhmän kokous 22.8.2017 Aika Paikka 22.8.2017 klo.9-15 Triotto, Läkkisepäntie 21, 00620 Helsinki 6 krs. nh. Pikkarala Läsnä Minna Arffman Fingrid Oyj (pj.) Kerttu Korpelainen

Lisätiedot

Projektin tilanne ja alan valmistautuminen. Tietokonversio

Projektin tilanne ja alan valmistautuminen. Tietokonversio Projektin tilanne ja alan valmistautuminen Tietokonversio Palvelun toteutusprojekti Palvelun toteutusprojektin aikataulu Palvelu avataan pilottiryhmälle Palvelu avataan koko toimialalle M1 M2 M3 M4 Palvelun

Lisätiedot

Datahub webinaarit Asiakastietojen ylläpito

Datahub webinaarit Asiakastietojen ylläpito Datahub webinaarit 2017 Asiakastietojen ylläpito 15.3.2017 Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238 2 Webinaarin

Lisätiedot

Adaton webinaari Ajankohtaista datahubista - vinkkejä muutokseen valmistautumiseksi

Adaton webinaari Ajankohtaista datahubista - vinkkejä muutokseen valmistautumiseksi Adaton webinaari 23.11.2016 Ajankohtaista datahubista - vinkkejä muutokseen valmistautumiseksi Datahub projektin ajankohtaista Pasi Aho 2 Keskeiset tehtävät vuonna 2016 Prosessityön tulosten "julkinen

Lisätiedot

Datahub webinaarit Sopimusmuutokset ja sopimusten päättämiset

Datahub webinaarit Sopimusmuutokset ja sopimusten päättämiset Datahub webinaarit 2017 Sopimusmuutokset ja sopimusten päättämiset Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238 2

Lisätiedot

Datahub selvitys päähavainnot nykytilasta, otteita tulevasta väliraportista. Sähkömarkkinapäivä 7.4.2014 Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö, Fingrid Oyj

Datahub selvitys päähavainnot nykytilasta, otteita tulevasta väliraportista. Sähkömarkkinapäivä 7.4.2014 Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö, Fingrid Oyj Datahub selvitys päähavainnot nykytilasta, otteita tulevasta väliraportista Sähkömarkkinapäivä 7.4.2014 Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö, Fingrid Oyj 2 Fingridin datahub selvitys Vaihe 1. valmis 04/2014

Lisätiedot

Yhteiskokous FG tiedonvaihdon kehitysryhmä + ETn menettelytapojen kehitysryhmä, Pasi Aho. Datahub projektin ajankohtaiskatsaus

Yhteiskokous FG tiedonvaihdon kehitysryhmä + ETn menettelytapojen kehitysryhmä, Pasi Aho. Datahub projektin ajankohtaiskatsaus Yhteiskokous FG tiedonvaihdon kehitysryhmä + ETn menettelytapojen kehitysryhmä, 30.11.2016 Pasi Aho Datahub projektin ajankohtaiskatsaus Keskeiset tehtävät vuonna 2016 Prosessityön tulosten "julkinen kuuleminen"

Lisätiedot

Datahub webinaarit Webinaarien aikana tulleet kysymykset

Datahub webinaarit Webinaarien aikana tulleet kysymykset Datahub webinaarit 2017 Webinaarien aikana tulleet kysymykset 31.5.2017 Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238

Lisätiedot

Datahub seurantaryhmän kokous

Datahub seurantaryhmän kokous Pöytäkirja 1 (5) Datahub seurantaryhmän kokous Aika 2.11.2016 klo 12.00-15.15 Paikka Läsnä Fingrid, Läkkisepäntie 21, Helsinki Timo Liiri Riina Heinimäki Maria Kähkönen Suvi Lehtinen Arto Rajala Olli Puranen

Lisätiedot

Sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmien yhteiskokous

Sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmien yhteiskokous Pöytäkirja 1 (8) Sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmien yhteiskokous Aika Paikka 28.11.2017 klo.10.00-13.30 Läkkisepäntie 23, 00620 Helsinki Duetto Business Park, nh. Kuolajärvi Paikalla Anna-Kaisa

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2014

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2014 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 15.1.2015 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2014 Aika Maanantaina 15.12.2014

Lisätiedot

Prosessityöryhmän kokous

Prosessityöryhmän kokous Pöytäkirja 1 (10) Prosessityöryhmän kokous 28.4.2017 Aika 28.4.2017 Paikka Fingrid, Läkkisepäntie 21, Helsinki Nh. Sauna Läsnä Esa Kaario Ville Kauppinen Arttu Lahtinen Tiina Leppälahti Tomi Mäkelä Vesa

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2015

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2015 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 31.8.2015 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2015 Aika Tiistaina 18.8.2015 klo

Lisätiedot

Sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmä 1/2017

Sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmä 1/2017 Pöytäkirja 1 (7) Sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmä 1/2017 Aika Paikka 14.3.2017 klo.9-12 Läkkisepäntie 21, 00620 Helsinki 6krs. nh. sauna Paikalla Minna Arffman Fingrid Oyj (pj.) Kerttu Korpelainen

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2016

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2016 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 29.4.2016 MUISTIO 1(6) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2016 Aika Tiistaina 26.4.2016 klo

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2016

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2016 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 28.6.2016 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2016 Aika Keskiviikkona 8.6.2016

Lisätiedot

Sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 2/2017

Sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 2/2017 Sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 2/2017 Aika 21.9.2017 klo 9.00 12.15 Paikka Läkkisepäntie 21, 00620 Helsinki 6 krs. nh. sauna Läsnä Minna Arffman Fingrid Oyj (pj.) Kerttu Korpelainen

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2016

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2016 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Riina Heinimäki 10.11.2016 MUISTIO 1(6) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2016 Aika Keskiviikko 9.11.2016 klo 09.00 13.40 Paikka Energiateollisuus ry, Fredrikinkatu

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2016

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2016 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 12.2.2016 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2016 Aika Maanantaina 1.2.2016

Lisätiedot

Datahub webinaarit Mittaustietojen hallinta datahubissa

Datahub webinaarit Mittaustietojen hallinta datahubissa Datahub webinaarit 2017 Mittaustietojen hallinta datahubissa 26.4.2017 Kouluttaja esa.pietarinen@fingrid.fi p. 030 395 5277 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238

Lisätiedot

3.1 EDIELfi palveluportaali (pois lukien käyttöpaikkarekisteripalvelu)

3.1 EDIELfi palveluportaali (pois lukien käyttöpaikkarekisteripalvelu) Liite 1 1 (5) 1 PALVELUKUVAUS Fingridillä on sähkömarkkinalaissa säädetty tehtävä kehittää sähkökaupan ja taseselvityksen edellyttämää tiedonvaihtoa. Fingridin tiedonvaihtopalvelut ovat osa sähkömarkkinoiden

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2013

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2013 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 12.9.2013 MUISTIO 1(6) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2013 Aika Keskiviikkona 5.9.2013

Lisätiedot

Datahub webinaarit Taseselvitys ja tasevirheiden käsittely

Datahub webinaarit Taseselvitys ja tasevirheiden käsittely Datahub webinaarit 2017 Taseselvitys ja tasevirheiden käsittely Kouluttaja esa.pietarinen@fingrid.fi p. 030 395 5277 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238 2 Webinaarin

Lisätiedot

Käytiin lyhyt esittelykierros osallistujien kesken.

Käytiin lyhyt esittelykierros osallistujien kesken. Pöytäkirja 1 (8) Käyttöönottotyöryhmän kick off -kokous 12.4.2017 Aika Paikka 12.4.2017 klo.9-15 Läkkisepäntie 21, 00620 Helsinki 6 krs. nh. sauna Läsnä Minna Arffman Fingrid Oyj (pj.) Kerttu Korpelainen

Lisätiedot

Prosessityöryhmän kokous Pasi Aho. Datahub hankkeen tilannekatsaus

Prosessityöryhmän kokous Pasi Aho. Datahub hankkeen tilannekatsaus Prosessityöryhmän kokous 11.9.2017 Pasi Aho Datahub hankkeen tilannekatsaus Keskeiset tehtävät vuonna 2017 Tietokonversiopalvelun hankinta ja käyttöönotto Tietokonversiotyön käynnistäminen pilottiyritysten

Lisätiedot

Datahub seurantaryhmän kokous

Datahub seurantaryhmän kokous Pöytäkirja 1 (5) Datahub seurantaryhmän kokous Aika 10.11.2015 klo 12.00-14:45 Paikka Läsnä, Läkkisepäntie 21, Helsinki Arto Rajala Suvi Lehtinen Markus Piispanen Pasi Kuokkanen Timo Liiri Jari Pirkola

Lisätiedot

Vuonna 2010 sovitut menettelytavat Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä

Vuonna 2010 sovitut menettelytavat Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä SÄHKÖVERKKO SÄHKÖKAUPPA Piispanen, Heinimäki 18.5.2011 Raportti 1(6) Vuonna 2010 sovitut menettelytavat Vuonna 2010 sovitut menettelytavat Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Oheiseen dokumenttiin

Lisätiedot

Prosessityöryhmän kokous

Prosessityöryhmän kokous Pöytäkirja 1 (7) Prosessityöryhmän kokous 30.1.2017 Aika 30.1.2017 9.00-15.00 Paikka Läsnä Pois Fingrid, Läkkisepäntie 21, Helsinki Vesä Mäkilä Jari Nykänen Saku Ruottinen Jari Rusanen Raimo Toivanen Tomi

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2012

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2012 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 19.6.2012 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2012 Aika Tiistaina 8.5.2012 klo

Lisätiedot

Datahub webinaarit Käyttöpaikkatietojen ylläpito

Datahub webinaarit Käyttöpaikkatietojen ylläpito Datahub webinaarit 2017 Käyttöpaikkatietojen ylläpito 22.3.2017 Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238 2 Webinaarin

Lisätiedot

2011 EDI-päivien ryhmätyötehtävien oikeat vastaukset

2011 EDI-päivien ryhmätyötehtävien oikeat vastaukset EDI-päivien ryhmätyökysymysten oikeat vastaukset 13.6.2011 Kehitysryhmä 2011 EDI-päivien ryhmätyötehtävien oikeat vastaukset 1. Pientuotanto käyttöpaikoissa, joissa on myös kulutusta a) Miten erotat pientuotannon

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2015

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2015 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 30.10.2015 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2015 Aika Maanantaina 19.10.2015

Lisätiedot

Käyttöönottotyöryhmän kokous Asialista. 1 Kokouksen avaus. Pöytäkirja 1 (5) Datahub / Korpelainen Kerttu klo.

Käyttöönottotyöryhmän kokous Asialista. 1 Kokouksen avaus. Pöytäkirja 1 (5) Datahub / Korpelainen Kerttu klo. Pöytäkirja 1 (5) Käyttöönottotyöryhmän kokous 16.6.2017 Aika Paikka 16.6.2017 klo.9-15 Duetto Business Park, Läkkisepäntie 23, 00620 Helsinki 2 krs. nh. Kuolajärvi Läsnä Minna Arffman Fingrid Oyj (pj.)

Lisätiedot

1 PALVELUKUVAUS 2 OSAPUOLTEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET. 2.1 Käyttöpaikkarekisteripalvelu 1 (5) Markkinat/ Minna Arffman LIITE 1 30.9.

1 PALVELUKUVAUS 2 OSAPUOLTEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET. 2.1 Käyttöpaikkarekisteripalvelu 1 (5) Markkinat/ Minna Arffman LIITE 1 30.9. 1 (5) 1 PALVELUKUVAUS Fingridillä on sähkömarkkinalaissa säädetty tehtävä kehittää sähkökaupan ja taseselvityksen edellyttämää tiedonvaihtoa. Fingridin tiedonvaihtopalvelut ovat osa sähkömarkkinoiden tiedonvaihtoympäristöä.

Lisätiedot

Datahub seurantaryhmän kokous

Datahub seurantaryhmän kokous Pöytäkirja 1 (6) Datahub seurantaryhmän kokous Aika Paikka Läsnä Poissa 19.9.2017 klo Fingrid, Läkkisepäntie 21, Helsinki Timo Liiri Riina Heinimäki Maria Kähkönen Ville Sihvola Tiina Lyyra Jaakko Yliaho

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen

Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Tähän dokumenttiin on kerätty datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyviä kysymyksiä vastauksineen. Tässä dokumentissa on seuraavien

Lisätiedot

Käyttöönottotyöryhmä

Käyttöönottotyöryhmä Käyttöönottotyöryhmä Työpajan II tavoitteet Työsuunnitelman laatiminen loppuvuodelle Käyttöönottosuunnitelman sisällysluettelo sekä laajuus ja rajaukset Tehtävien priorisointi Tehtävien aikataulutus ja

Lisätiedot

Tiedonvaihto ja datahub. Markkinatoimikunnan kokous 8.10.2014 Pasi Aho

Tiedonvaihto ja datahub. Markkinatoimikunnan kokous 8.10.2014 Pasi Aho Tiedonvaihto ja datahub Markkinatoimikunnan kokous 8.10.2014 Pasi Aho Tiedonvaihtopalvelut Tiedonvaihtopalvelut Tiedonvaihdon palvelusopimukset Käyttöpaikkarekisteri Testaus- ja sertifiointipalvelu Neuvonta-

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2013

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2013 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 19.3.2013 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2013 Aika Tiistaina 5.3.2013 klo

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2012

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2012 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 7.2.2012 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2012 Aika Keskiviikkona 25.1.2012

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus. Markkinatoimikunta 20.5.2014 Juha Kekkonen

Ajankohtaiskatsaus. Markkinatoimikunta 20.5.2014 Juha Kekkonen Ajankohtaiskatsaus Markkinatoimikunta 20.5.2014 Juha Kekkonen Markkinaintegraatio etenee Intraday-hanke Päivänsisäisten markkinoiden integraatiohankkeen ensimmäinen vaihe valmistunut Seuraavassa vaiheessa

Lisätiedot

Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 3/2014. Tampereen Sähköverkko Oy Merja Kohvakka Enfo Zender Oy

Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 3/2014. Tampereen Sähköverkko Oy Merja Kohvakka Enfo Zender Oy Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 3/2014 Aika ke 2.10.2014 klo 9:00-16:00 Paikka Fingrid Oyj, Läkkisepäntie 21, Helsinki Paikalla Minna Arffman, pj Fingrid Oyj Jouni Anttila

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2012

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2012 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 19.6.2012 MUISTIO 1(6) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2012 Aika Keskiviikkona 6.6.2012

Lisätiedot

Datahub seurantaryhmän kokous

Datahub seurantaryhmän kokous Pöytäkirja 1 (6) Datahub seurantaryhmän kokous Aika 11.5.2016 klo 12.00 - Paikka Läsnä Fingrid Oyj, Läkkisepäntie 21, Helsinki Toivo Hurme Suvi Lehtinen Markus Piispanen Timo Liiri Maria Kähkönen Ville

Lisätiedot

Teknisen valvonnan ajankohtaiset asiat. Energiaviraston ajankohtaispäivä

Teknisen valvonnan ajankohtaiset asiat. Energiaviraston ajankohtaispäivä Teknisen valvonnan ajankohtaiset asiat Energiaviraston ajankohtaispäivä 17.6.2016 Agenda Verkkoluvat NBS & Datahub 3. valvontajaksojen rakennetiedot sekä toimitusvarmuuskannustimen alaskirjaukset VATI

Lisätiedot

Käyttöönottotyöryhmä Datahub projektin tilannekatsaus

Käyttöönottotyöryhmä Datahub projektin tilannekatsaus Käyttöönottotyöryhmä 12.4.2017 Datahub projektin tilannekatsaus Vuosi 2016 Tammikuu Prosessi-, datastandardi-sekä tekninen dokumentaatio toimialalle kuultavaksi 3 alueellista koulutustilaisuutta, osallistujia

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2014

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2014 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 26.9.2014 MUISTIO 1(7) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2014 Aika Perjantaina 12.9.2014

Lisätiedot

Teknisen ryhmän kokous 2 /2011

Teknisen ryhmän kokous 2 /2011 MUISTIO 1(6) Teknisen ryhmän kokous 2 /2011 Aika: Keskiviikkona 27.4.2011 kello 9.15 12.00 Paikka:, Fredrikinkatu 51-53 B, 5. kerros Osallistujat: Jan Segerstam Empower Oy, puheenjohtaja Minna Arffman

Lisätiedot

NBS-hankkeen edellyttämät säännösmuutokset

NBS-hankkeen edellyttämät säännösmuutokset NBS-hankkeen edellyttämät säännösmuutokset Fingrid: NBS-keskustelutilaisuus 21.11.2014 Arto Rajala TEM/Energiaosasto Energiamarkkinat Sisällys Säännöshankkeen tavoitteet ja työsuunnitelma Muutokset sähkömarkkinalakiin

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2014

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2014 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 17.11.2014 KOKOUSKUTSU 1(7) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2014 Aika Maanantaina 3.11.2014

Lisätiedot

Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 1/2014

Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 1/2014 Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 1/2014 Aika ti 20.5.2014 klo 9:30-16:00 Paikka Fingrid Oyj, Läkkisepäntie 21, Helsinki Paikalla Minna Arffman, pj Fingrid Oyj Lauri Jännes,

Lisätiedot

Datahub - tietokonversiotyöryhmän kokous

Datahub - tietokonversiotyöryhmän kokous Pöytäkirja 1 (5) Datahub - tietokonversiotyöryhmän kokous Aika 18.5.2017 klo 8.00 14.00 Paikka Läsnä, Läkkisepäntie, Helsinki Jari Jaakola Erika Lietzen Hannu Santala Jukka Luoma Saila Turunen Minna Pajunen

Lisätiedot

Datahub prosessityöryhmän kokous

Datahub prosessityöryhmän kokous Pöytäkirja 1 (7) Datahub prosessityöryhmän kokous Aika 30.5.2016 klo 9.00-14.30 lisäkokous 6.6.2016 10.00-11.30 Paikka Läsnä Poissa, Läkkisepäntie 21, Helsinki Milja Helenius Esa Kaario Tiina Leppälahti

Lisätiedot

Paikallisvoima ry:n lausunto datahub-projektin prosessi- ja tietomallikokonaisuuden määrittelydokumentaatiosta sekä teknisestä dokumentaatiosta

Paikallisvoima ry:n lausunto datahub-projektin prosessi- ja tietomallikokonaisuuden määrittelydokumentaatiosta sekä teknisestä dokumentaatiosta Fingrid Oyj Datahub datahub@fingrid.fi LAUSUNTO 19.2.2016 Viite: Kommentointipyyntönne 21.12.2015 ja 29.1.2016 Paikallisvoima ry:n lausunto datahub-projektin prosessi- ja tietomallikokonaisuuden määrittelydokumentaatiosta

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2012

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2012 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 25.4.2012 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2012 Aika Keskiviikkona 4.4.2012

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2015

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2015 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 24.2.2015 KOKOUSKUTSU 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2015 Aika Tiistaina 3.2.2015

Lisätiedot

Muuttotilanteita koskevat ET:n linjaukset

Muuttotilanteita koskevat ET:n linjaukset SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Heinimäki, Piispanen 14.3.2013 MUISTIO 1(5) Muuttotilanteita koskevat ET:n linjaukset Tähän ohjeeseen on kerätty yhteen Energiateollisuus ry:n ohjeet asiakkaan muuttoprosessin hoitamiseksi.

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen

Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Tähän dokumenttiin on kerätty datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyviä kysymyksiä vastauksineen. Tässä dokumentissa on seuraavien

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2013

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2013 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 21.5.2013 MUISTIO 1(7) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2013 Aika Maanantaina 13.5.2013

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2010

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2010 Sähköverkko/Elina Lehtomäki Muistio 2/2010 1 3.5.2010 Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2010 Aika Tiistai 27.4. klo 9.30-16 Airport Congress. Paikka Energiateollisuus ry, Fredrikinkatu

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia 6. webinaarista

Kysymyksiä ja vastauksia 6. webinaarista 1 (6) Kysymyksiä ja vastauksia 6. webinaarista 1 Voiko mittausaikasarjan yksikköä muuttaa? Aikasarjan yksikkö tullaan tallentamaan datahubiin jollain tietyllä yksiköllä. Tällä ei kuitenkaan oikeastaan

Lisätiedot

Vero TORI-siirtoprojekti, ohjausryhmä. 1 Esityslistan hyväksyminen. 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Vero TORI-siirtoprojekti, ohjausryhmä. 1 Esityslistan hyväksyminen. 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen Pöytäkirja 1 / 5 Vero TORI-siirtoprojekti, ohjausryhmä Aika klo 13-14:25 Paikka Osallistujat Lync Puheenjohtaja: Markku Heikura, tietohallintojohtaja, Verohallinto Jäsenet: Verohallinto Juha Vuojärvi,

Lisätiedot

Työpaja IV. Käyttöönottotyöryhmä

Työpaja IV. Käyttöönottotyöryhmä Työpaja IV Käyttöönottotyöryhmä 22.8.2017 Agenda, 09:00 15:00 (Aikataulu viitteellinen) Työpajan avaus (09:00 09:15) Ajankohtaiset kuulumiset Päivän tavoitteet Edellisen työpajan tulosten dokumentoinnin

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT ASIALISTA 5/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT ASIALISTA 5/ Aika: Keskiviikko 10.8.2016 klo 13:00-14:35 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: Anttonen Kaisu ympäristöjohtaja Tampere, pj. Olkanen Emilia

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2010

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2010 Sähköverkko/Elina Lehtomäki Muistio 1/2010 10.2.2010 Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2010 Aika Keskiviikko 10.2. klo 10.30-16 Paikka Energiateollisuus ry, Fredrikinkatu 51-53B, 5.

Lisätiedot

Prosessityöryhmän kokoukset ja skype kokous

Prosessityöryhmän kokoukset ja skype kokous Pöytäkirja 1 (7) Prosessityöryhmän kokoukset 1.11.2016 ja skype kokous 16.11.2016 Aika 1.11.2016 9.00-14.45 Paikka Läsnä Fingrid, Läkkisepäntie 21, Helsinki Vesä Mäkilä Jari Nykänen Saku Ruottinen Jari

Lisätiedot

Valtioneuvoston kanslia VAIN VIRKAKÄYTTÖÖN Hallinto- ja palveluosasto/hallintoyksikkö Terja Ketola PTJ2008-työsuunnitelma 1 (5)

Valtioneuvoston kanslia VAIN VIRKAKÄYTTÖÖN Hallinto- ja palveluosasto/hallintoyksikkö Terja Ketola PTJ2008-työsuunnitelma 1 (5) Terja Ketola PTJ2008-työsuunnitelma 1 (5) AIKATAULU JA TEHTÄVÄT / PTJ2008 VALMIS MENOSSA MYÖHÄSSÄ ALOITTAMATTA ALUSTAVA AJANKOHTA EI PIDETTY / TEHTY 1 Määrittelyn läpikäynti PTi, TKe, IHa, TRö 34 23.8.2007

Lisätiedot

Sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 4/2016

Sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 4/2016 Sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 4/2016 Aika 14.9.2016 klo 9.00-15.00 Paikka Läkkisepäntie 21, 00620 Helsinki 6 krs. nh. sauna Paikalla Minna Arffman Fingrid Oyj (pj.) Kerttu Korpelainen

Lisätiedot

Muistio Aika Keskiviikko klo Fingrid Oyj, Läkkisepäntie 21, Helsinki. osallistujalista viimeisellä sivulla

Muistio Aika Keskiviikko klo Fingrid Oyj, Läkkisepäntie 21, Helsinki. osallistujalista viimeisellä sivulla Energiateollisuus ry:n vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmän ja Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän yhteiskokous Aika Keskiviikko klo 9.00 15.00 Paikka Fingrid Oyj,

Lisätiedot

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Aika, kello 9:00 12:00 Paikka TIEKE, Salomonkatu 17 A, 10.krs Paikalla Vesa Kotilainen Pirjo Ilola Taru Rastas Martti From Kristiina Seppälä Michael Burman Itella,pj, operaattori

Lisätiedot

Datahub seurantaryhmän kokous

Datahub seurantaryhmän kokous 2.11.2016 Minna Arffman Datahub seurantaryhmän kokous Prosessi-dokumentaatio versio 1.1 Julkaistut dokumentit Uudet dokumentit julkaistu 6.10.2016 Sähkön vähittäismarkkinoiden liiketoimintaprosessit datahubissa

Lisätiedot

Lausunto Energiamarkkinaviraston luonnoksesta sähköverkkotoiminnan tunnuslukuja koskevaksi määräykseksi

Lausunto Energiamarkkinaviraston luonnoksesta sähköverkkotoiminnan tunnuslukuja koskevaksi määräykseksi SÄHKÖVERKKO LAUSUNTO 1(5) Tuomas Maasalo 14.12.2011 Energiamarkkinavirasto virasto@emvi.fi Viite: Lausuntopyyntö 25.11.2011 dnro 963/002/2011 Lausunto Energiamarkkinaviraston luonnoksesta sähköverkkotoiminnan

Lisätiedot

Uusi sopimus siis alkaa torstaina 24.6. eli +15vrk. Tämä näkyy sopimuksen aloituspäivämääränä Z03[1]-sanomassa.

Uusi sopimus siis alkaa torstaina 24.6. eli +15vrk. Tämä näkyy sopimuksen aloituspäivämääränä Z03[1]-sanomassa. 8.6.2010 1(7) EDI -käyttäjäpäivät, ryhmätyöt 9.-10.6.2010 Haikon kartano, Porvoo 1. Myyjä hoitaa asiakkaan muuton asiakkaan puolesta ja ilmoittaa siitä normaalisti verkonhaltijalle sanomitse. Miten verkonhaltijan

Lisätiedot

Monitori vinkit isännöitsijälle ja taloyhtiöille.

Monitori vinkit isännöitsijälle ja taloyhtiöille. Monitori vinkit isännöitsijälle ja taloyhtiöille www.jyvaskylanenergia.fi Yleistä Isännöitsijät: Seuraa sähkön ja lämmön tuntitasoista sekä vedessä vuositasoista kulutusta (veden etäluentakohteissa myös

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2011

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2011 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 12.12.2011 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2011 Aika Maanantaina 9.12.2011

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen

Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Tähän dokumenttiin on kerätty datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyviä kysymyksiä vastauksineen. Kysymyksiä saatiin datahub-liiketoimintaprosessien

Lisätiedot

Prosessityöryhmän kokous

Prosessityöryhmän kokous Muistio 1 (9) Prosessityöryhmän kokous 11.9.2017 Aika 11.9.2017 klo. 9.00-15.00 Paikka Fingrid, Läkkisepäntie 21, Helsinki Nh. Sauna Läsnä Tiina Leppälahti Helen Oy Tomi Mäkelä Elenia Oy Vesa Mäkilä Satapirkan

Lisätiedot

Fingrid Oyj. Aperak -tutkimus 1/2015

Fingrid Oyj. Aperak -tutkimus 1/2015 Fingrid Oyj Aperak -tutkimus 1/215 Aineiston rakenne, N=51 Vastaa kyselyyn N=51 Sähkön myyjänä 13 25 Jakeluverkonhaltijana 23 45 Sekä sähkön myyjän että jakeluverkonhaltijan näkökulmasta 15 29 Tulokset

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ aika Maanantai 19.12.2016 klo 14.05 15.33 paikka Varsinais-Suomen liitto (Ratapihankatu 36, Turku), nh. Tammi läsnäolijat Pöytäkirjan

Lisätiedot