Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2016"

Transkriptio

1 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Riina Heinimäki MUISTIO 1(6) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2016 Aika Keskiviikko klo Paikka Energiateollisuus ry, Fredrikinkatu B 5 krs., Helsinki Kutsutut Jari Rusanen, pj Loiste Sähköverkko Oy (kohdat 1-11, 13) Minna Arffman Fingrid Oyj (etänä) Matti Hirvonen Tampereen sähkölaitos Greetta Arha Elenia Oy Minna Riihiluoma Turku Energia Oy Elina Säiläkivi Caruna Oy Satu Vesaniemi Helen Oy Sari Wessman Jyväskylän Energia Oy Riina Heinimäki, siht. Energiateollisuus ry Ina Lehto Energiateollisuus ry Este Pia Laakkonen Lappeenrannan Energia Oy Tomi Turunen Pohjois-Karjalan Sähkö Oy 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen. Käytiin lyhyt esittäytymiskierros ja toivotettiin Greetta Arha uutena jäsenenä tervetulleeksi mukaan työryhmään. Greetta Arhalle esiteltiin lyhyesti ohje kilpailulainsäädännön noudattaminen Energiateollisuus ry:n toiminnassa. Arha allekirjoitti sitoumuksen. Todettiin myös, että Markus Piispanen on siirtynyt Helenille, eikä ole enää kehitysryhmässä mukana. 2. Esityslistan hyväksyminen Lisättiin kokouksen asialistalle: 12.1 Mittaroimattoman yli 3x63A:n kohteen käsittely myyjänvaihdossa 12.2 Saneerauskohteen käsittely ilmoitus myyjälle mittarin poistosta Näillä lisäyksillä asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 3. Edellisen kokouksen muistio Edellisen kokouksen muistion kohtaan 5. oli esitetty täsmennystä. Hyväksyttiin kokouskutsun mukana toimitettu muutettu versio edellisen kokouksen muistiosta. 4. ET:n hallinto-organisaation uudistus Sihteeri kertoi ET:n organisaatiouudistuksesta sekä uusista nettisivuista. Merkittiin tiedoksi saatu katsaus. 5. Fingridin tiedonvaihtopalvelut Minna Arffman kertoi Fingridin tiedonvaihtopalvelujen kuulumisia. Esitys on muistion liitteenä. Muiden kuin sähkömarkkinaosapuolien kanssa tehtävän tiedonvaihdon palvelusopimuksen ehdot ovat edelleen Energiaviraston käsittelyssä Kaksi uutta myyjää on ilmoittautunut osapuoliksi Ediel.fi-portaalin aktiivisia käyttäjiä 106, muistutettiin uutisvirran käyttämisestä matalalla kynnyksellä, jotta toiminto saadaan tutuksi käyttäjille Energiateollisuus ry Fredrikinkatu B, Helsinki PL 100, Helsinki Puhelin: (09) , faksi: (09)

2 2(6) o Katko-/kytkentätaulukon liittäminen portaaliin on käsittelyssä toteuttajan kanssa, tarkempi aikataulutus selviää viikon kuluessa Puolivuotislaskutus on käynnissä Uusi käyttöpaikkarekisteri tulee edelleen viivästymään, toteutuksessa on viiveitä toteuttajan henkilöresurssien vuoksi, aikatauluarviota ei osata tässä vaiheessa vielä antaa, nykyisen käyttöpaikkarekisterin käyttöä jatketaan toistaiseksi 6. Datahub Minna Arffman kertoi datahub-hankkeen kuulumisia. Esitys on muistion liitteenä. Hankinta on käynnistynyt, ilmoitus on julkaistu HILMA:ssa ( ), osallistumishakemuksia odotetaan ehdokkailta viimeistään Tarjouspyyntö on tarkoitus toimittaa vuoden alussa valituille tarjoajille. o Resurssimielessä FG:lle todella iso juttu. Vie ensi vuonna useamman ihmisen työpanoksen. Tietokonversio dokumentaatio (useampi dokumentti) on julkaistu. Julkinen hankinta on käynnistymässä. o Koska hankinta on vasta käynnistymässä, FG ei julkaise vielä aikataulua. Aikataulu tarkentuu vasta valitun toimittajan kanssa ja julkaistaan heti, kun se voidaan sitovasti määritellä. o Pilottiryhmään on liittynyt uutena Elenia. Ensi vuoden keskeiset tehtävät on määritelty. Esityksessä tarkemmin. Viestinnästä halutaan vuorovaikutteisempaa, jotta tiedetään missä alalla mennään valmistautumisen suhteen. o Tietokonversion valmistautumisohjeessa on määritelty päivämääriä/tarkistuspisteitä, joihin mennessä eri vaiheiden toteutumista kartoitetaan toimijoille osoitetuilla kyselyillä. Tiedon laadun ylläpitäminen on tärkeää koko datan siivousvaiheen ajan. Keskusteltiin, voidaanko alaa ohjeistaa tarkemmin tiedon laadun ylläpitämisestä. o Todettiin, että on vaikea laatia yksityiskohtaisia yleisiä ohjeita, koska laadun ylläpitäminen riippuu suuresti yhtiöiden sisäisistä prosesseista ja yhtiöillä on erilaisia rajapintoja, joiden kautta tietoja päivitetään järjestelmiin. o Yleisesti tulee kuitenkin aktiivisella viestinnällä pitää esillä tiedon laadun jatkuvan ylläpitämisen tärkeyttä. Tietokonversioprosessin kuvaus löytyy esityksestä. o Kysyttiin, miksi operoidaan testikannasta, eikä tuotantokannasta. Tämä tehdään ristikkäistarkastuksien vuoksi. Konversiojärjestelmään syötettävät tiedot pitää olla kaikilla yhtiöillä samasta tilanteesta, jotta ristikkäistarkastuksia voidaan tehdä. Tuotantokannassa tapahtuu koko ajan muutoksia sopimus- ja asiakastiedoissa, jolloin ristikkäistarkastukset eivät olisi niin helposti toteutettavissa. Tietojen korjaus ja rikastus tehdään aina tuotantokantaan. Toivotaan tarkempaa ohjeistusta, mistä kannasta eri iteraatiokierroksilla tiedot otetaan ja miten testikantaa tulee rikastaa. Arffman totesi, että ristikkäistarkastelut tulevat vasta myöhemmillä iteraatiokierroksilla, jolloin myöhemmin ohjeistetaan, minkä ajankohdan tiedot pitää olla testikannassa näitä tarkasteluja varten. Tietokonversiosuunnitelmaa päivitetään tarpeen mukaan projektin edetessä. Lainsäädäntömuutokset ovat viivästyneet TEMin muiden lainsäädäntökiireiden vuoksi. o Alustava aikatauluarvio: HE sähkömarkkinalain muutoksista 4/2017, jolloin lausunnoille alkuvuodesta Ensi vuonna alkaa alustavan käyttöönottosuunnitelman laadinta. Esimerkkinä mainittiin, että suunnitelmassa määritellään mm. miten nykyisestä sanomaliikenteestä siirrytään mahdollisimman sujuvasti hubin käyttöön. Määritellään mm., kuinka pitkä sanomaliikennekatkos tarvitaan. o Työtä varten perustettaneen uusi työryhmä. Prosessiryhmässä ja seurantaryhmässä on molemmissa toivottu, että jo nyt käynnistettäisiin keskustelu datahubin kustannuksien jaosta.

3 3(6) o FG:ssä on sisäisesti keskusteltu, ettei kustannuksien tasosta tai jaosta voida käydä keskustelua sidosryhmien kanssa ennen kuin hankintapäätös on tehty. o Toistaiseksi alaa on pyydetty kustannusarviota tarvittaessa käyttämään vuoden 2014 selvityksen arvioita. o Korostettiin, että asia on alalle tosi kriittinen ja siitä pitäisi puhua mahdollisimman pian. Seurantaryhmässä nousi esiin, että käyttöpaikkatunnuksien muuttaminen GS1- tunnuksiksi on tosi iso muutos alalle ja se pitää suunnitella hyvin huomioiden asiakasnäkökulma. o FG miettii parhaillaan asiaa tarkemmin. o Yksi vaihtoehto on, että FG onkin tunnuksien myöntäjä toimijoille, jolloin yritysmuutoksien hallitseminen on helpompaa. Aikataulun suhteen keskeisin viesti alalle on, että määrittelyt hubin toiminnallisuuksista ja prosesseista on nyt tehty, eikä niihin enää tehdä muita kuin pieniä täsmentäviä korjauksia. Asiaa pitää korostaa viestinnässä. Sekä datahubin käyttöönottosuunnitelmassa että erityisesti sääntelyn valmistelun yhteydessä tulee pohtia, pystytäänkö suunnitelmaan määrittelemään ja tarvitaanko asetuksiin jonkinlaisia valmistautumiseen liittyviä välitarkastuspisteitä, jotta voidaan valvoa, ovatko kaikki osapuolet valmiita datahubin käyttöönottoon ja eteneekö itse datahub-järjestelmän toteutus aikataulussa. Lopuksi pohdittiin, mikä on Energiateollisuuden kehitysryhmän rooli Datahub-projektissa esille tulevien vähittäismarkkinoiden menettelytapoja koskevien ohjeistus- ja linjauspyyntöjen suhteen. Esimerkkinä mainittiin GS1-tunnuksien käyttöönotto ja sen vaikutukset asiakasrajapintaan. Datahub-hanke on määritellyt, että tiedonvaihdossa hubin suuntaan käyttöpaikkatunnuksina käytetään GS1-tunnuksia. Kukin yritys voi itse päättää, mihin kaikkiin muihin prosesseihin ja sisäisiin järjestelmiinsä muutoksen vie. Asiakasrajapinnan osalta olisi toivottavaa, että kaikki osapuolet käyttäisivät asiakkaan kanssa toimiessaan samasta käyttöpaikasta samaa tunnusta. Tämä vaatii linjauksia ja alan ohjeistamista. On määriteltävä, mihin kaikkeen velvoitetaan käyttämään yhteisesti määriteltyä käyttöpaikkatunnusta ja mikä jää yhtiön sisäiseen harkintaan. Keskustelun jälkeen päätettiin esittää ET:n uusille valiokunnille, että kun datahubhankkeessa tulee esille selkeästi asiakasrajapintaan ja markkinoiden menettelytapoihin liittyviä linjaus- ja ohjeistustarpeita, jotka eivät liity suoraan hubin toimintaan, ala itse valmistelee linjaukset. Kehitysryhmä voisi olla valmisteleva työryhmä ET:ssä. Tällaisten asioiden tunnistaminen vaati aina tapauskohtaista harkintaa, jota voidaan tehdä datahubin projekti- ja seurantaryhmässä sekä ET:n toimielimissä. Tasekorjauksien toteuttamisesta on ollut keskustelua prosessiryhmässä. Datahubhankkeen Fingridin edustajien näkemys on, että datahub tekisi tasekorjausta vasta kolmen vuoden päästä käyttöönotosta. Tämä tuli prosessiryhmälle yllätyksenä viime kokouksen aikana. Alan toimijoiden näkemys on laajasti ollut, että tasekorjaus siirtyy hubille heti käyttöönoton yhteydessä. Mikäli näin ei tapahtuisi, tulisi verkkojen ylläpitää kolme vuotta vanhoja järjestelmiä tasekorjauksien laskemiseksi. Tämä on erityisen hankalaa niille yhtiöille, jotka vaihtavat järjestelmää hubin käyttöönoton yhteydessä. Uudet järjestelmät on määritelty niin, etteivät ne enää tee tasekorjauslaskentaa, koska se ei jatkossa ole verkon tehtävä. Vaikuttaisi kokonaisuuden kannalta kustannustehottomalta ylläpitää verkolla tasekorjauslaskentavalmiutta väliaikaisesti myös hubin käyttöönoton jälkeen. Esitettiin datahub-hankkeelle, että asia otetaan uudelleen käsittelyyn. Palataan asiaan myös kehitysryhmien yhteiskokouksessa. Kysyttiin, onko jossakin määritelty, onko kaikki toiminnallisuudet/tapahtumat pakko toteuttaa yhtiön järjestelmiin. Voivatko osapuolet itse päättää esimerkiksi, haluavatko toteuttaa omiin järjestelmiinsä kaikki haut, mitä hub mahdollistaa? Arffman kertoi, että asetuksissa tullaan aikanaan määrittelemään kaikki pakolliset (välttämättömät) toiminnallisuudet, mutta muut toiminnallisuudet ovat yhtiöille vapaaehtoisia ja kukin toteuttaa ne, mitkä tarvitsee. Nyt kun yhtiöt alkavat siivota omia tietokantojaan ja tehdä muutoksia asiakas- ja sopimustietoihin, saattaa eteen tulla erilaisia pieniä tulkintakysymyksiä esimerkiksi sopimusmuutoksiin liittyen. Pohdittiin, miten mahdollisia ohjeita tai linjauksia voitaisiin julkistaa kootusti. ET toimiston väki jää miettimään ratkaisutapaa.

4 4(6) 7. Jäsentiedote posti- ja laskutusosoitteiden ilmoittamisesta Käytiin läpi kaikki kommentit ja tehtiin tarvittavat muutokset tiedotteeseen. Yleisinä periaatteina linjattiin, että Sanomissa tulee välittää asiakkaan sen hetkinen (sanoman muodostushetken) postiosoite sopimusvahvistuksen lähettämistä varten ja osoitteen myöhemmin muututtua ilmoittaa siitä sähköpostilla erikseen. Ulosmuuttotilanteissa tai sopimuksen päättämistilanteissa myyjän tulee välittää loppulaskun osoite verkkoyhtiölle, mikäli myyjä on sen asiakkaalta saanut. Asiakkaan tulee voida luottaa siihen, että loppulaskun osoite välittyy myyjältä verkkoyhtiölle, jos muutenkin koko palvelutoimenpiteen pystyy hoitamaan myyjän kautta. Osapuolten tulee yhteistyössä huolehtia, ettei asiakkaalle aiheudu turhia perintäkuluja toimijoiden välisen tietokatkon vuoksi. Linjaukset on tarkoitettu sovellettavaksi niissä tilanteissa, joissa sekä asiakkaan nykyinen että tuleva osoite ovat myyjän tiedossa. Jos myyjällä sen sijaan on tiedossaan vain uuden käyttöpaikan osoite, niin sanomassa välitetään pelkästään se. Vastaavasti, mikäli asiakas on muuttotilanteessa yhteydessä verkkoon, verkkoyhtiön tulee edellä kuvatuin periaattein välittää asiakkaan oikeat osoitetiedot myyjälle. Edellä kuvattuja periaatteita sovelletaan sopimusmuutostilanteisiin (muutto ja myyntisopimuksen päättymiset). Jos asiakas ilmoittaa jommallekummalle osapuolelle kesken sopimusta osoitteiden muuttumisesta, niin tällöin hyvän asiakaspalvelun nimissä on syytä varmistaa, että asiakas muistaa ilmoittaa muutoksista molemmille osapuolille tai selvästi sopia, että yhtiö hoitaa ilmoitukset asiakkaan puolesta. Vastuu kesken sopimuksen tapahtuvien yhteystietojen muutoksien ilmoittamisesta on sopimusehtojen mukaan asiakkaalla itsellään. Sovittiin, että sihteeri viimeistelee jäsentiedotteen keskustelun mukaisesti ja lähettää sen vielä kertaalleen sähköpostikommenteille. 8. SVT-palaute Käytiin läpi SVT-tutkinnon toisen osan palautteet. Ne eivät tuoneet ilmi varsinaisesti uutta, joka vaikuttaisi sisältöön tai aikataulutuksiin. Kuten aikaisemminkin on tuotu esiin, niin jatkossa korostetaan esitteessä ja seminaarin avauksessa entistä enemmän, että tarkoituksena antaa kokonaiskuva alasta, jolloin kaikille tulee seminaarissa tuttua, omaan työtehtävään liittyvää asiaa, mutta myös kokonaan uutta asiaa. Avauspuheenvuorossa on myös korostettava, että aikataulussa on varsinkin ensimmäisen päivän jälkeen varattu aikaa keskustelulle. Tämä kannattaa hyödyntää. Seminaarin ajoituksen suhteen välitetään Adatolle pyyntö, että jatkossa huomioidaan syyslomat. Keskusteltiin SVT:n jatkosta siirryttäessä kohti datahub-aikaa. Jatkossa ei välttämättä kannata käydä läpi enää näin yksityiskohtaisesti nykyisiä prosesseja, vaan katse tulee suunnata uusiin prosesseihin. Osallistujamäärä on myös ollut laskussa, eli vaikuttaisi, että suurin koulutustarve on purettu. Esitettiin näkemyksiä puolesta ja vastaan. Keskustelun jälkeen päätettiin, että ensi vuonna ei järjestetä SVT-tutkintoa, vaan aletaan rauhassa valmistella sisällön muuttamista datahub-aikaan. Uuden tutkinnon valmistelu otetaan ensi vuoden kokouksien asialistalle vakioaiheeksi. Pohditaan sekä sisältöä että sovitaan pienryhmistä, jotka alkavat valmistella tenttiä ja kotitehtäviä. 9. EDI-päivien nimikilpailu Nimiehdotuksia saatiin 29 kappaletta. Päätettiin, että palkinnon saaja arvotaan kaikkien osallistujien kesken. Palataan palkintoon lähempänä. Palkinnon saajaksi arvottiin ehdotus numero 15. Voittajan nimi julkaistaan seuraavilla edipäivillä. Valittiin uusi nimi ja sovittiin, että se julkaistaan seuraavilla Edi-päivillä. 10. Kehitysryhmien yhteiskokoukseen valmistautuminen Pohdittiin alustavasti kehitysryhmien yhteiskokouksen asialistalle nostettavia asioita:

5 5(6) FG:n ja ET:n ajankohtaiset kuulumiset ET:n ja FG:n työnjako datahubin asiakasrajapintaan liittyviin linjauksiin liittyen Yli 3x63A:n kohteiden vuosiennusteen ilmoittaminen Z04-sanomalla Tasevirhelaskenta hubissa Fingrid lupasi lähettää lähipäivinä lisäehdotuksia käsiteltävistä asioista. ET valmistelee asialistaluonnoksen, joka toimitetaan kommenteille ensi viikolla. 11. Menettelyohjepäivitys tiedoksi valiokunnille menevä versio Päivitettiin asialistan kohdan 7 mukaisin linjauksin lukua Merkittiin tiedoksi lopullinen versio. 12. Muut asiat 12.1 Mittaroimattoman yli 3x63A:n kohteen käsittely myyjänvaihdossa Kehitysryhmältä oli kysytty, miten tulee toimia, kun myyjä tekee myyntisopimuksen toisen verkkoyhtiön kuormitusmalli 0 -käyttöpaikalle ja käyttöpaikkaa ei ole vielä mittaroitu, ja verkkoyhtiö lähettää Z04[1]-sanoman mittaritiedolla ei tiedossa. Minkälaisen sanoman verkkoyhtiön tulisi lähettää myyjälle siinä vaiheessa, kun kohde on mittaroitu? Kysyjän mukaan tällä hetkellä (suurin osa) verkkoyhtiöistä lähettää myyjälle Z10[12]-sanoman myös yli 3x63A:n kohteista, joita vastaanottajan järjestelmä ei pysty käsittelemään, koska kyseessä on km 0 -kohde eikä sopimus odota Z04- sanoman tulon jälkeen enää mitään. Sanomaliikenteen menettelyohjeen luvussa sanotaan: Jos kohteeseen ei ole asennettu mittaria Z04-sanoman lähetyshetkellä, sanoman mittarinnumero kenttään kirjataan ei asennettu. Laskurikapasiteetiksi ilmoitetaan 8 ja lukemakertoimeksi 1. Nämä kaksi jälkimmäistä kenttää ovat numeerisia ja pakollisia, joten niitä ei voi jättää tyhjäksi, eikä niihin voi kirjoittaa tekstiä. Aikanaan, kun mittari on asennettu ja alkulukema luettu, oikeat mittaritiedot välitetään Z10[12]-sanomalla. Tämän sanoman tarkoitus on korvata aiemmin myyjälle toimitetut Z04-sanomalla ilmoitetut mittausta ja mittarointia koskevat tiedot ja ilmoittaa myynnin aloitushetken lukemat ja ennusteet sekä tarkentaa myynnin aloituspäivä uuden liittymän mittaroinnin osalta ja korvata aiemmin Z04-sanomalle lähetetty myynnin aloituspäivämäärä. Tämän lisäksi ohjeen luvussa sanotaan yli 3x63 A:n käyttöpaikkojen tietojen välityksestä: PRODAT-sanomista käytetään tuntimitattujen, yli 3x63 A:n käyttöpaikkojen käyttöpaikka-, asiakas- ja sopimustietojen ilmoittamiseen vain sopimuksen aloittamiseen ja päättymiseen liittyviä sanomia (Z03, Z04, Z05, Z08). Kehitysryhmä vahvisti, että jälkimmäinen on pääsääntö kaikkeen yli 3x63 A:n käyttöpaikkojen tiedonvaihtoon. Z10-sanomaa ei siis kuulu lähettää yli 63A kohteista. Menettelyohjeiden mukaan mittarin tiedot lähetetään myyjälle sähköpostilla. Osapuolet voivat toki keskenään yhteisymmärryksessä sopia, että verkko lähettää myös uuden Z04-sanoman sähköpostin sijaan Saneerauskohteen käsittely ilmoitus myyjälle mittarin poistosta Kehitysryhmältä oli kysytty, nähdäänkö estettä, että verkkoyhtiö toimisi saneerauskohteen käsittelyssä alla kuvatulla tavalla: Kun käyttöpaikka menee saneeraukseen ja asiakkaan sopimus jää voimaan, niin mittarin poiston yhteydessä verkkoyhtiö lähettää myyjälle Z10[7]- sanoman, missä on vanhan mittarin tiedot ja uuden mittarin kohdalla tieto ei asennettu. Aikasarjana myyjälle lähtee mittarin poistosta mitattua nollaa. Kun uusi mittari asennetaan, lähetämme mittarin asennuksesta myyjälle Z10[7]-sanoman, missä on uuden mittarin tiedot. Menettelytapalinjauksissa on aikanaan linjattu, että verkkoyhtiön saadessa tietää saneerauskohteesta ja mittarin irrottamisesta, tulee verkonhaltijan välittömästi

6 6(6) lähettää myyjälle tieto kohteen katkaisusta. Mikäli verkkosopimus on edelleen voimassa, tulee myyjälle lähettää mittaustietona nollaa. Kulutusta ei tule arvioida, kun tiedetään, että kulutus on nolla. Linjauksessa ei tarkemmin määritellä, miten tuo tieto kohteen katkaisusta tulee lähettää. Kehitysryhmä täsmensi tätä linjausta niin, että enintään 3x63A:n kohteista tieto voidaan lähettää joko sähköpostilla tai Z10[7]-sanomalla. Yli 3x63A:n kohteista pitää aina laittaa sähköpostia. 13. Seuraava kokous Seuraava kokous on yhteiskokous Fingridin kehitysryhmän kanssa. Kokous pidetään ke klo 9-15 Fingridin toimistolla. Minna muistutti, että osallistujien pitää varautua todistamaan henkilöllisyytensä kokoukseen saapuessaan. Lisäksi sovittiin, että seuraava kehitysryhmän oma kokous pidetään tiistaina klo 9-14 ET:n toimistossa. Kokouksen aiheina ainakin GS1 käyttöönotto asiakasrajapinnan näkökulmasta ja ensi vuoden EDI-päivien valmistelun käynnistäminen. 14. Kokouksen päättäminen Kokous päätettiin

7 Julkinen Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2016 1

8 Tiedonvaihtopalvelut

9 Tiedonvaihtopalveluiden palvelusopimus sähkömarkkinatoimijoille 16.8 Energiaviraston vahvistettavaksi tiedonvaihtopalveluiden uuden asiakasryhmän (sähkömarkkinatoimijat) sopimus ja päivitetyt sopimusliitteet lausuntokierros 30.9 Fingrid lähettänyt vastineen lausuntopyyntöön. Tilanne 8.11: Palveluehtojen muutokset Energiaviraston käsittelyssä. 3 Etunimi Sukunimi

10 Uudet myyjät: Metsä Fibre Oy Alma Media Oy 4 Kerttu Korpelainen Julkinen

11 EDIELfi Portaaliin kirjautuneita käyttäjiä 607 kpl Aktiivisia käyttäjiä lokakuun aikana 106 kpl Muistutus! Käyttäkää rohkeasti portaalin Uutisvirtaa tiedonvaihdon ajankohtaisten asioiden tiedottamiseen! 5 Etunimi Sukunimi Julkinen

12 Muut ajankohtaiset asiat Palvelusopimuksen puolivuotislaskutus menossa. Pyydämme asiakkaitamme ilmoittamaan laskutuksen perusteena käytettävät osapuolikohtaiset sähkönkäyttöpaikkamäärät marraskuun aikana. 6 Kerttu Korpelainen Julkinen

13 Datahub

14 Datahub, IT-hankinta Hankinta julkaistu HILMA:ssa ( ) ja osallistumishakemukset ehdokkailta Tarjouspyyntö tarkoitus toimittaa vuoden alussa valituille tarjoajille

15 Tietokonversiotyön tilanne Tietokonversiosuunnitelma julkaistu Tietokonversion kysymykset ja vastaukset julkaistu Siirtotiedostojen ohjeistus ja esimerkkitiedostot julkaistu Ohje tietokonversiotyöhön valmistautumiseksi julkaistu Tietokonversiopalvelun hankinta käynnistymässä 9 Fredrik Södö Julkinen

16 Tietokonversiopalvelun vuoden 2017 keskeiset toiminnat Palvelun toteutus Hankinta Toteutus Pilotointi Ohjeistus Tiedotus Viestintä Osallistaminen Tietojen kartoitus Toimenpiteiden Toimialan valmistautuminen suunnittelu Tietojen siivous ja rikastus 10 Fredrik Södö

17 Toimialan valmistautuminen Valmistaudu tietokonversiotyöhön Kartoita toimitettavat tiedot Suunnittele järjestelmämuutokset ja poimintatyökalut Toteuta järjestelmämuutokset ja poimintatyökalut Siivoa ja rikasta tiedot Ylläpidä laatua 11 Fredrik Södö

18 Asiakkaat Tietokonversioprosessi Korjaus ja rikastus Lähdetiedon poiminta Perustiedot Mittaustiedot Fingrid Tietokonversiopalvelun asiakaskäyttöliittymä Lähdetiedon tarkastus Lähdetiedon julkaisu Datahub Tietokonversion todentaminen 12 Fredrik Södö

19 Datahub, Keskeiset saavutukset vuonna 2016 Prosessityön tulosten "julkinen kuuleminen" Toiminnalliset ja tekniset määrittelyt Tietojärjestelmähankinnan käynnistäminen Migraatiotyön suunnittelu toimialan kanssa: mitä tietoja järjestelmissä nyt on, ovatko ne oikein, mitä pitäisi olla, ovatko sisällöt sitä mitä pitäisi? Datahubiin liittyvät lainsäädäntömuutokset/lisäykset Vahvaa viestintää alalle: miten datahubin tuloon pitäisi valmistautua ja varautua? 13 Julkinen

20 Datahub, Keskeiset tehtävät vuonna 2017 Tietokonversiopalvelun hankinta ja käyttöönotto Tietokonversiotyön käynnistäminen pilottiyritysten kanssa Tiivistä vuoropuhelua alan kanssa: miten datahubin tuloon pitäisi valmistautua ja varautua, ohjeistukset toimialalle Alustavan käyttöönottosuunnitelman laadinta Datahubiin liittyvät lainsäädäntömuutokset/lisäykset Datahub järjestelmän hankinta 14 Julkinen

21 Rakennusaikataulu Datahub tuotannossa Datahub testaus integraatiot, konversiot Sopimukset Toimialan? järjestelmät Ohjeet Tekninen dokumentti Käyttöönottosuunnitelman toteutus Tietokonversiosuunnitelma Käyttöönottosuunnitelma Lainsäädäntö Tietokonversio FG järjestelmä hankinta Asetuk set Datastandardi Prosessidokumentti Yhteistyössä 2014 Esiselvitys 09/2013 Sähkömarkkinalaki 15 Julkinen

22 Datahub-projektin ajankohtaista / lainsäädäntö Kuluttajien henkilötunnuksien kerääminen datahubia varten. Aloite määräaikaiseksi erillislainsäädännöksi lähetettytem:lle vkolla 42. Muita datahubin tarvitsemia lainsäädäntö muutoksia viedään eteenpäin yhteistyössä TEMn kanssa. 16 Etunimi Sukunimi Julkinen

23 Pohdittavaksi.. Datahub-projektissa esille tulevat ohjeistus ja linjauspyynnöt koskien vähittäismarkkinoiden menettelytapoja, Energiateollisuuden kehitysryhmän rooli?

24 Kiitos! Fingrid Oyj Läkkisepäntie Helsinki PL 530, Helsinki Puh Fax

Verkkotoimikunnan kokous Pasi Aho. Datahub projekti, missä mennään?

Verkkotoimikunnan kokous Pasi Aho. Datahub projekti, missä mennään? Verkkotoimikunnan kokous Pasi Aho Datahub projekti, missä mennään? Katsauksen sisältö Keskeiset tehtävät vuonna 2016 Keskeiset tehtävät vuonna 2017 Rakennusaikataulu Toimialayhteistyö Tietokonversio Menestystekijät

Lisätiedot

Yhteiskokous FG tiedonvaihdon kehitysryhmä + ETn menettelytapojen kehitysryhmä, Pasi Aho. Datahub projektin ajankohtaiskatsaus

Yhteiskokous FG tiedonvaihdon kehitysryhmä + ETn menettelytapojen kehitysryhmä, Pasi Aho. Datahub projektin ajankohtaiskatsaus Yhteiskokous FG tiedonvaihdon kehitysryhmä + ETn menettelytapojen kehitysryhmä, 30.11.2016 Pasi Aho Datahub projektin ajankohtaiskatsaus Keskeiset tehtävät vuonna 2016 Prosessityön tulosten "julkinen kuuleminen"

Lisätiedot

Adaton webinaari Ajankohtaista datahubista - vinkkejä muutokseen valmistautumiseksi

Adaton webinaari Ajankohtaista datahubista - vinkkejä muutokseen valmistautumiseksi Adaton webinaari 23.11.2016 Ajankohtaista datahubista - vinkkejä muutokseen valmistautumiseksi Datahub projektin ajankohtaista Pasi Aho 2 Keskeiset tehtävät vuonna 2016 Prosessityön tulosten "julkinen

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2017

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2017 MARKKINAT VERKOT Riina Heinimäki 29.3.2017 KOKOUSMUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2017 Aika Tiistai 28.3.2017 klo 09.00 13.00 Paikka Energiateollisuus ry, Fredrikinkatu

Lisätiedot

Tietokonversio ja alan valmistautuminen. Datahub projektin ajankohtaiset

Tietokonversio ja alan valmistautuminen. Datahub projektin ajankohtaiset Tietokonversio ja alan valmistautuminen Datahub projektin ajankohtaiset Datahub -projekti Datahub hankinta käynnissä Tietokonversiopalvelun hankinta käynnissä Prosessidokumentaatioon tulossa päivityksiä

Lisätiedot

Datahub seurantaryhmän kokous

Datahub seurantaryhmän kokous 2.11.2016 Minna Arffman Datahub seurantaryhmän kokous Prosessi-dokumentaatio versio 1.1 Julkaistut dokumentit Uudet dokumentit julkaistu 6.10.2016 Sähkön vähittäismarkkinoiden liiketoimintaprosessit datahubissa

Lisätiedot

Datahub-webinaarissa kuultiin tärkeää tietoa alan valmistautumisesta

Datahub-webinaarissa kuultiin tärkeää tietoa alan valmistautumisesta MARKKINAT VERKOT JÄSENTIEDOTE20161129 1(2) Riina Heinimäki 29.11.2016 Hyvät sähköverkko- ja sähkökauppajohtajat Datahub-webinaarissa kuultiin tärkeää tietoa alan valmistautumisesta Energiateollisuus ry

Lisätiedot

Datahub webinaarit Yleistä datahubista ja dokumenteista

Datahub webinaarit Yleistä datahubista ja dokumenteista Datahub webinaarit 2017 Yleistä datahubista ja dokumenteista 10.2.2017 Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2016

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2016 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 8.4.2016 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2016 Aika Tiistaina 15.3.2016 klo

Lisätiedot

Datahub projektin yleiskatsaus. Seurataryhmän kokous 01/2015 10.11.2015 Pasi Aho

Datahub projektin yleiskatsaus. Seurataryhmän kokous 01/2015 10.11.2015 Pasi Aho Datahub projektin yleiskatsaus Seurataryhmän kokous 01/2015 10.11.2015 Pasi Aho Sähkömarkkinoiden tiedonvaihto on yksi palveluistamme Kulutuksen ja tuotannon liittäminen kantaverkkoon Käyttövarma sähkönsiirto

Lisätiedot

Seurantaryhmän kokous nro 4

Seurantaryhmän kokous nro 4 Seurantaryhmän kokous nro 4 Kokouksen esityslista 1. Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyntä 2. Edellisen kokouksen pöytäkirja 3. Projektin tilannekatsaus 4. Muut asiat 5. Seuraava kokous 2 Projektin

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2014

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2014 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 15.1.2015 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2014 Aika Maanantaina 15.12.2014

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 8/2015

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 8/2015 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 18.12.2015 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 8/2015 Aika Maanantaina 14.12.2015

Lisätiedot

Prosessityöryhmät. Datahub projekti seurantaryhmän kokous 10.11.2015 Minna Arffman

Prosessityöryhmät. Datahub projekti seurantaryhmän kokous 10.11.2015 Minna Arffman Prosessityöryhmät Datahub projekti seurantaryhmän kokous 10.11.2015 Minna Arffman Prosessityössä määritellään liiketoimintaprosessit Ensimmäiseksi kuvataan nykyiset prosessit ja varmistetaan niiden syvä

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2017

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2017 MARKKINAT VERKOT Riina Heinimäki 6.2.2017 KOKOUSMUISTIO 1(7) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2017 Aika Tiistai 31.1.2017 klo 09.00 14.00 Paikka Energiateollisuus ry, Fredrikinkatu

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2016

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2016 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 29.4.2016 MUISTIO 1(6) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2016 Aika Tiistaina 26.4.2016 klo

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2016

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2016 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 12.2.2016 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2016 Aika Maanantaina 1.2.2016

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2016

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2016 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 28.6.2016 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2016 Aika Keskiviikkona 8.6.2016

Lisätiedot

Datahub seurantaryhmän kokous

Datahub seurantaryhmän kokous Pöytäkirja 1 (5) Datahub seurantaryhmän kokous Aika 2.11.2016 klo 12.00-15.15 Paikka Läsnä Fingrid, Läkkisepäntie 21, Helsinki Timo Liiri Riina Heinimäki Maria Kähkönen Suvi Lehtinen Arto Rajala Olli Puranen

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2015

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2015 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 31.8.2015 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2015 Aika Tiistaina 18.8.2015 klo

Lisätiedot

Kick-Off sähkönmyyjien prosessityöryhmä 27.5.2015

Kick-Off sähkönmyyjien prosessityöryhmä 27.5.2015 Kick-Off sähkönmyyjien prosessityöryhmä 27.5.2015 2 Tervetuloa kick-off kokoukseen! Esittelykierros Kilpailulainsäädännön noudattaminen Prosessityöryhmät Ryhmän tavoitteet / nykyprosessit Ryhmän tavoitteet

Lisätiedot

Kooste tilaisuuksista. Datahub-liiketoimintaprosessien perehdytystilaisuudet Vantaa, Oulu ja Jyväskylä Marjut Puukangas

Kooste tilaisuuksista. Datahub-liiketoimintaprosessien perehdytystilaisuudet Vantaa, Oulu ja Jyväskylä Marjut Puukangas Kooste tilaisuuksista Datahub-liiketoimintaprosessien perehdytystilaisuudet Vantaa, Oulu ja Jyväskylä Marjut Puukangas Perehdytystilaisuudet 12.1.2016 Vantaalla, n.120 osallistujaa 14.1.2016 Oulussa, n.

Lisätiedot

Ohje tietokonversiotyöhön valmistautumiseksi

Ohje tietokonversiotyöhön valmistautumiseksi 2 (8) Sisällysluettelo 1 Miksi tietokonversio ja tietojen siivous?... 4 2 Tietokonversiotyön aikataulu ja seuranta... 4 3 Valmistaudu tietokonversiotyöhön... 4 3.1 Kartoita yhtiösi resurssit ja varmista

Lisätiedot

Muistio Aika Keskiviikko klo Fingrid Oyj, Läkkisepäntie 21, Helsinki. osallistujalista viimeisellä sivulla

Muistio Aika Keskiviikko klo Fingrid Oyj, Läkkisepäntie 21, Helsinki. osallistujalista viimeisellä sivulla Energiateollisuus ry:n vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmän ja Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän yhteiskokous Aika Keskiviikko klo 9.00 15.00 Paikka Fingrid Oyj,

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2017

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2017 MARKKINAT VERKOT Riina Heinimäki 25.9.2017 KOKOUSMUISTIO 1(6) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2017 Aika Maanantai 18.9.2017 9.00-13.52 Paikka Energiateollisuus ry, Fredrikinkatu 51-53

Lisätiedot

Datahub webinaarit Käyttöpaikkatietojen ylläpito

Datahub webinaarit Käyttöpaikkatietojen ylläpito Datahub webinaarit 2017 Käyttöpaikkatietojen ylläpito 22.3.2017 Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238 2 Webinaarin

Lisätiedot

Käyttöönottotyöryhmän kokous Asialista. 1 Kokouksen avaus. 1.1 Ajankohtaiset kuulumiset. Pöytäkirja 1 (5)

Käyttöönottotyöryhmän kokous Asialista. 1 Kokouksen avaus. 1.1 Ajankohtaiset kuulumiset. Pöytäkirja 1 (5) Pöytäkirja 1 (5) Käyttöönottotyöryhmän kokous 22.8.2017 Aika Paikka 22.8.2017 klo.9-15 Triotto, Läkkisepäntie 21, 00620 Helsinki 6 krs. nh. Pikkarala Läsnä Minna Arffman Fingrid Oyj (pj.) Kerttu Korpelainen

Lisätiedot

Datahub webinaarit Sopimusten ilmoitus

Datahub webinaarit Sopimusten ilmoitus Datahub webinaarit 2017 Sopimusten ilmoitus 29.3.2017 Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238 2 Webinaarin eteneminen

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2014

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2014 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 17.11.2014 KOKOUSKUTSU 1(7) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2014 Aika Maanantaina 3.11.2014

Lisätiedot

Vuonna 2009 sovitut menettelytavat Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä

Vuonna 2009 sovitut menettelytavat Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä SÄHKÖVERKKO SÄHKÖKAUPPA EL 4.2.2010 Muistio 1(6) Vuonna 2009 sovitut menettelytavat Vuonna 2009 sovitut menettelytavat Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Oheiseen dokumenttiin on kerätty

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2015

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2015 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 24.2.2015 KOKOUSKUTSU 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2015 Aika Tiistaina 3.2.2015

Lisätiedot

Datahub projekti Tietokonversiotyö, seurantaryhmä

Datahub projekti Tietokonversiotyö, seurantaryhmä Datahub projekti Tietokonversiotyö, seurantaryhmä 18.2.2016 Tietokonversion suunnittelutyö aloitettu Valittu kumppani on Modultek Oy Erikoistunut tiedonlaatu- ja tietokonversiotyöhön, n. 25 henkilöä Tässä

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2013

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2013 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 12.9.2013 MUISTIO 1(6) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2013 Aika Keskiviikkona 5.9.2013

Lisätiedot

Datahub seurantaryhmän kokous

Datahub seurantaryhmän kokous Pöytäkirja 1 (5) Datahub seurantaryhmän kokous Aika 10.11.2015 klo 12.00-14:45 Paikka Läsnä, Läkkisepäntie 21, Helsinki Arto Rajala Suvi Lehtinen Markus Piispanen Pasi Kuokkanen Timo Liiri Jari Pirkola

Lisätiedot

Datahub hankkeen tilannekatsaus. Neuvottelukunta

Datahub hankkeen tilannekatsaus. Neuvottelukunta Datahub hankkeen tilannekatsaus Neuvottelukunta 21.10.2015 Prosessityö Nykyprosessit kuvattiin yhteismitallisesti sekä varmistettiin niiden ymmärtäminen/valmis Työ jatkuu tarvittavien prosessien määrittelemisellä

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus 17.11.2015

Ajankohtaiskatsaus 17.11.2015 Ajankohtaiskatsaus 17.11.2015 Uusi sähkönmyyjiä 3 Uusia sähkönmyyjiä Lumo Energia Oy / LUMO Werel Oy (Pamrek) / PAM Statkraft Energi AS / STAK Nammo Vihtavuori Oy / NAM 2.12.2015 Minna Arffman Fingridin

Lisätiedot

Datahub webinaarit Sopimusmuutokset ja sopimusten päättämiset

Datahub webinaarit Sopimusmuutokset ja sopimusten päättämiset Datahub webinaarit 2017 Sopimusmuutokset ja sopimusten päättämiset Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238 2

Lisätiedot

Kysely APERAK -kuittaussanomien käytöstä

Kysely APERAK -kuittaussanomien käytöstä Kysely APERAK -kuittaussanomien käytöstä Fingrid toteutti tammikuussa 2015 kyselyn APERAK-kuittaussanomien käytöstä ja kuittaussanomiin liittyvien ohjeiden kehitystarpeista. Samassa kyselyssä selvitettiin

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2011

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2011 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 26.9.2011 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2011 Aika Tiistaina 20.9.2011 klo

Lisätiedot

Prosessityöryhmän kokoukset ja skype kokous

Prosessityöryhmän kokoukset ja skype kokous Pöytäkirja 1 (7) Prosessityöryhmän kokoukset 1.11.2016 ja skype kokous 16.11.2016 Aika 1.11.2016 9.00-14.45 Paikka Läsnä Fingrid, Läkkisepäntie 21, Helsinki Vesä Mäkilä Jari Nykänen Saku Ruottinen Jari

Lisätiedot

Datahub Seurantaryhmä. Datahub Tietokonversio

Datahub Seurantaryhmä. Datahub Tietokonversio Datahub Seurantaryhmä Datahub Tietokonversio Esityksen sisältö 1. Tietokonversiokonsepti Tietokonversioprosessi Tietokonversion osapuolet ja vastuut Tietokonversiojärjestelmä 2. Tietokonversioprojekti

Lisätiedot

Datahub webinaarit Datahub käyttöönottosuunnitelma

Datahub webinaarit Datahub käyttöönottosuunnitelma Datahub webinaarit 2017 Datahub käyttöönottosuunnitelma 24.10.2017 Asiantuntijat: Minna Arffman / Fingrid Oyj minna.arffman@fingrid.fi Johanna Piispa / Vantaan Energia Sähköverkot Oy johanna.piispa@vantaanenergia.fi

Lisätiedot

Muuttotilanteita koskevat ET:n linjaukset

Muuttotilanteita koskevat ET:n linjaukset SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Heinimäki, Piispanen 14.3.2013 MUISTIO 1(5) Muuttotilanteita koskevat ET:n linjaukset Tähän ohjeeseen on kerätty yhteen Energiateollisuus ry:n ohjeet asiakkaan muuttoprosessin hoitamiseksi.

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2012

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2012 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 25.4.2012 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2012 Aika Keskiviikkona 4.4.2012

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2015

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2015 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 30.10.2015 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2015 Aika Maanantaina 19.10.2015

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus. Markkinatoimikunta 20.5.2014 Juha Kekkonen

Ajankohtaiskatsaus. Markkinatoimikunta 20.5.2014 Juha Kekkonen Ajankohtaiskatsaus Markkinatoimikunta 20.5.2014 Juha Kekkonen Markkinaintegraatio etenee Intraday-hanke Päivänsisäisten markkinoiden integraatiohankkeen ensimmäinen vaihe valmistunut Seuraavassa vaiheessa

Lisätiedot

Vuonna 2010 sovitut menettelytavat Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä

Vuonna 2010 sovitut menettelytavat Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä SÄHKÖVERKKO SÄHKÖKAUPPA Piispanen, Heinimäki 18.5.2011 Raportti 1(6) Vuonna 2010 sovitut menettelytavat Vuonna 2010 sovitut menettelytavat Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Oheiseen dokumenttiin

Lisätiedot

Datahub webinaarit Asiakastietojen ylläpito

Datahub webinaarit Asiakastietojen ylläpito Datahub webinaarit 2017 Asiakastietojen ylläpito 15.3.2017 Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238 2 Webinaarin

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2013

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2013 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 19.3.2013 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2013 Aika Tiistaina 5.3.2013 klo

Lisätiedot

Sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmä 1/2017

Sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmä 1/2017 Pöytäkirja 1 (7) Sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmä 1/2017 Aika Paikka 14.3.2017 klo.9-12 Läkkisepäntie 21, 00620 Helsinki 6krs. nh. sauna Paikalla Minna Arffman Fingrid Oyj (pj.) Kerttu Korpelainen

Lisätiedot

3.1 EDIELfi palveluportaali (pois lukien käyttöpaikkarekisteripalvelu)

3.1 EDIELfi palveluportaali (pois lukien käyttöpaikkarekisteripalvelu) Liite 1 1 (5) 1 PALVELUKUVAUS Fingridillä on sähkömarkkinalaissa säädetty tehtävä kehittää sähkökaupan ja taseselvityksen edellyttämää tiedonvaihtoa. Fingridin tiedonvaihtopalvelut ovat osa sähkömarkkinoiden

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2012

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2012 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 19.6.2012 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2012 Aika Tiistaina 8.5.2012 klo

Lisätiedot

Datahub selvitys päähavainnot nykytilasta, otteita tulevasta väliraportista. Sähkömarkkinapäivä 7.4.2014 Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö, Fingrid Oyj

Datahub selvitys päähavainnot nykytilasta, otteita tulevasta väliraportista. Sähkömarkkinapäivä 7.4.2014 Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö, Fingrid Oyj Datahub selvitys päähavainnot nykytilasta, otteita tulevasta väliraportista Sähkömarkkinapäivä 7.4.2014 Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö, Fingrid Oyj 2 Fingridin datahub selvitys Vaihe 1. valmis 04/2014

Lisätiedot

Datahub-webinaarit Tuote- ja laskurivitietojen ylläpito ja osapuolitietojen ylläpito sekä valtuutukset datahubissa

Datahub-webinaarit Tuote- ja laskurivitietojen ylläpito ja osapuolitietojen ylläpito sekä valtuutukset datahubissa Datahub-webinaarit 2017 Tuote- ja laskurivitietojen ylläpito ja osapuolitietojen ylläpito sekä valtuutukset datahubissa 17.5.2017 Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2012

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2012 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 19.6.2012 MUISTIO 1(6) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2012 Aika Keskiviikkona 6.6.2012

Lisätiedot

Prosessityöryhmän kokous Pasi Aho. Datahub hankkeen tilannekatsaus

Prosessityöryhmän kokous Pasi Aho. Datahub hankkeen tilannekatsaus Prosessityöryhmän kokous 11.9.2017 Pasi Aho Datahub hankkeen tilannekatsaus Keskeiset tehtävät vuonna 2017 Tietokonversiopalvelun hankinta ja käyttöönotto Tietokonversiotyön käynnistäminen pilottiyritysten

Lisätiedot

Datahub - tietokonversiotyöryhmän kokous

Datahub - tietokonversiotyöryhmän kokous Pöytäkirja 1 (8) Datahub - tietokonversiotyöryhmän kokous Aika 24.8.2016 klo 8.00-15.00 Paikka Läsnä Fingrdi Oyj, Läkkisepäntie, Helsinki Jari Jaakola Erica Lietzen Katja Repo Jaana Kortelainen Birgitta

Lisätiedot

Käytiin lyhyt esittelykierros osallistujien kesken.

Käytiin lyhyt esittelykierros osallistujien kesken. Pöytäkirja 1 (8) Käyttöönottotyöryhmän kick off -kokous 12.4.2017 Aika Paikka 12.4.2017 klo.9-15 Läkkisepäntie 21, 00620 Helsinki 6 krs. nh. sauna Läsnä Minna Arffman Fingrid Oyj (pj.) Kerttu Korpelainen

Lisätiedot

Datahub webinaarit Taseselvitys ja tasevirheiden käsittely

Datahub webinaarit Taseselvitys ja tasevirheiden käsittely Datahub webinaarit 2017 Taseselvitys ja tasevirheiden käsittely Kouluttaja esa.pietarinen@fingrid.fi p. 030 395 5277 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238 2 Webinaarin

Lisätiedot

Datahub - tietokonversiotyöryhmän kokous

Datahub - tietokonversiotyöryhmän kokous Pöytäkirja 1 (5) Datahub - tietokonversiotyöryhmän kokous Aika 18.5.2017 klo 8.00 14.00 Paikka Läsnä, Läkkisepäntie, Helsinki Jari Jaakola Erika Lietzen Hannu Santala Jukka Luoma Saila Turunen Minna Pajunen

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2012

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2012 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 7.2.2012 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2012 Aika Keskiviikkona 25.1.2012

Lisätiedot

Datahub webinaarit Mittaustietojen hallinta datahubissa

Datahub webinaarit Mittaustietojen hallinta datahubissa Datahub webinaarit 2017 Mittaustietojen hallinta datahubissa 26.4.2017 Kouluttaja esa.pietarinen@fingrid.fi p. 030 395 5277 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238

Lisätiedot

Prosessityöryhmän kokous

Prosessityöryhmän kokous Pöytäkirja 1 (7) Prosessityöryhmän kokous 30.1.2017 Aika 30.1.2017 9.00-15.00 Paikka Läsnä Pois Fingrid, Läkkisepäntie 21, Helsinki Vesä Mäkilä Jari Nykänen Saku Ruottinen Jari Rusanen Raimo Toivanen Tomi

Lisätiedot

Datahub webinaarit Katkaisu- ja kytkentäprosessit

Datahub webinaarit Katkaisu- ja kytkentäprosessit Datahub webinaarit 2017 Katkaisu- ja kytkentäprosessit Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238 2 Webinaarin eteneminen

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2014

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2014 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 26.9.2014 MUISTIO 1(7) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2014 Aika Perjantaina 12.9.2014

Lisätiedot

Datahub seurantaryhmän kokous

Datahub seurantaryhmän kokous Pöytäkirja 1 (6) Datahub seurantaryhmän kokous Aika 11.5.2016 klo 12.00 - Paikka Läsnä Fingrid Oyj, Läkkisepäntie 21, Helsinki Toivo Hurme Suvi Lehtinen Markus Piispanen Timo Liiri Maria Kähkönen Ville

Lisätiedot

Datahub - tietokonversiotyöryhmän kokous

Datahub - tietokonversiotyöryhmän kokous Pöytäkirja 1 (6) Datahub - tietokonversiotyöryhmän kokous Aika 10.11.2016 klo 8.00 15.00 Paikka Läsnä, Läkkisepäntie, Helsinki Jari Jaakola Erika Lietzen Jaana Kortelainen Birgitta Polojärvi Hannu Santala

Lisätiedot

Paikallisvoima ry:n lausunto datahub-projektin prosessi- ja tietomallikokonaisuuden määrittelydokumentaatiosta sekä teknisestä dokumentaatiosta

Paikallisvoima ry:n lausunto datahub-projektin prosessi- ja tietomallikokonaisuuden määrittelydokumentaatiosta sekä teknisestä dokumentaatiosta Fingrid Oyj Datahub datahub@fingrid.fi LAUSUNTO 19.2.2016 Viite: Kommentointipyyntönne 21.12.2015 ja 29.1.2016 Paikallisvoima ry:n lausunto datahub-projektin prosessi- ja tietomallikokonaisuuden määrittelydokumentaatiosta

Lisätiedot

Tiedonvaihto ja datahub. Markkinatoimikunnan kokous 8.10.2014 Pasi Aho

Tiedonvaihto ja datahub. Markkinatoimikunnan kokous 8.10.2014 Pasi Aho Tiedonvaihto ja datahub Markkinatoimikunnan kokous 8.10.2014 Pasi Aho Tiedonvaihtopalvelut Tiedonvaihtopalvelut Tiedonvaihdon palvelusopimukset Käyttöpaikkarekisteri Testaus- ja sertifiointipalvelu Neuvonta-

Lisätiedot

Käyttöönottotyöryhmä Datahub projektin tilannekatsaus

Käyttöönottotyöryhmä Datahub projektin tilannekatsaus Käyttöönottotyöryhmä 12.4.2017 Datahub projektin tilannekatsaus Vuosi 2016 Tammikuu Prosessi-, datastandardi-sekä tekninen dokumentaatio toimialalle kuultavaksi 3 alueellista koulutustilaisuutta, osallistujia

Lisätiedot

Datahub webinaarit Webinaarien aikana tulleet kysymykset

Datahub webinaarit Webinaarien aikana tulleet kysymykset Datahub webinaarit 2017 Webinaarien aikana tulleet kysymykset 31.5.2017 Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2011

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2011 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 12.12.2011 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2011 Aika Maanantaina 9.12.2011

Lisätiedot

Sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 4/2016

Sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 4/2016 Sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 4/2016 Aika 14.9.2016 klo 9.00-15.00 Paikka Läkkisepäntie 21, 00620 Helsinki 6 krs. nh. sauna Paikalla Minna Arffman Fingrid Oyj (pj.) Kerttu Korpelainen

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2013

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2013 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 21.5.2013 MUISTIO 1(7) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2013 Aika Maanantaina 13.5.2013

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2016

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2016 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Riina Heinimäki 19.9.2016 MUISTIO 1(9) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2016 Aika Torstaina 15.9.2016 klo 09.00 14.45 Paikka Energiateollisuus ry, Fredrikinkatu

Lisätiedot

Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 3/2014. Tampereen Sähköverkko Oy Merja Kohvakka Enfo Zender Oy

Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 3/2014. Tampereen Sähköverkko Oy Merja Kohvakka Enfo Zender Oy Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 3/2014 Aika ke 2.10.2014 klo 9:00-16:00 Paikka Fingrid Oyj, Läkkisepäntie 21, Helsinki Paikalla Minna Arffman, pj Fingrid Oyj Jouni Anttila

Lisätiedot

SÄHKÖNMYYNTISOPIMUKSEN PERUUTTAMINEN ENNEN TOIMITUKSEN ALKUA

SÄHKÖNMYYNTISOPIMUKSEN PERUUTTAMINEN ENNEN TOIMITUKSEN ALKUA SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO OHJE 1 (8) Markus Piispanen SÄHKÖNMYYNTISOPIMUKSEN PERUUTTAMINEN ENNEN TOIMITUKSEN ALKUA Tässä ohjeessa esitetty menettelytapa otetaan käyttöön 16.1.2012, jota ennen kaikki peruutukset

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen

Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Tähän dokumenttiin on kerätty datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyviä kysymyksiä vastauksineen. Tässä dokumentissa on seuraavien

Lisätiedot

2.1. Verkonhaltijan johdon riippumattomuus sähkön toimitus- ja tuotantotoiminnasta

2.1. Verkonhaltijan johdon riippumattomuus sähkön toimitus- ja tuotantotoiminnasta 27.05.2015 1 (6) HELEN SÄHKÖVERKKO OY:N SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMISEN TOIMENPIDEOHJELMA 1. Toimenpideohjelman tarkoitus 2. Toiminnallinen eriyttäminen Sähköverkonhaltijan toiminnalta edellytetään syrjimättömyyttä

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2012

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2012 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 5.12.2012 MUISTIO 1(7) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2012 Aika Keskiviikkona 14.11.2012

Lisätiedot

Käyttöönottotyöryhmän kokous Asialista. 1 Kokouksen avaus. Pöytäkirja 1 (5) Datahub / Korpelainen Kerttu klo.

Käyttöönottotyöryhmän kokous Asialista. 1 Kokouksen avaus. Pöytäkirja 1 (5) Datahub / Korpelainen Kerttu klo. Pöytäkirja 1 (5) Käyttöönottotyöryhmän kokous 16.6.2017 Aika Paikka 16.6.2017 klo.9-15 Duetto Business Park, Läkkisepäntie 23, 00620 Helsinki 2 krs. nh. Kuolajärvi Läsnä Minna Arffman Fingrid Oyj (pj.)

Lisätiedot

Datahub seurantaryhmän kokous

Datahub seurantaryhmän kokous Pöytäkirja 1 (6) Datahub seurantaryhmän kokous Aika Paikka Läsnä Poissa 19.9.2017 klo Fingrid, Läkkisepäntie 21, Helsinki Timo Liiri Riina Heinimäki Maria Kähkönen Ville Sihvola Tiina Lyyra Jaakko Yliaho

Lisätiedot

Projektin tilanne ja alan valmistautuminen. Tietokonversio

Projektin tilanne ja alan valmistautuminen. Tietokonversio Projektin tilanne ja alan valmistautuminen Tietokonversio Palvelun toteutusprojekti Palvelun toteutusprojektin aikataulu Palvelu avataan pilottiryhmälle Palvelu avataan koko toimialalle M1 M2 M3 M4 Palvelun

Lisätiedot

Caruna ja datahub projekti

Caruna ja datahub projekti Caruna ja datahub projekti Sisältö Taustaa Projektin aikataulu ja organisaatio Tietokonversiot Tiedonlaatu työt GS1 koodi Järjestelmäkehitys Prosessikehitys Taustaa Carunassa seurattu alan kehitystä Tanskan

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2007 HALLITUKSEN KOKOUS 20.6.2007

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2007 HALLITUKSEN KOKOUS 20.6.2007 1(6) Aika 13.6.2007 Paikka Läsnä Asianajotoimisto Fredman & Månsson Mikko Salo, hallituksen puheenjohtaja Une Tyynilä, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Jan Hjelt, hallituksen jäsen Salla Korhonen,

Lisätiedot

Teknisen valvonnan ajankohtaiset asiat. Energiaviraston ajankohtaispäivä

Teknisen valvonnan ajankohtaiset asiat. Energiaviraston ajankohtaispäivä Teknisen valvonnan ajankohtaiset asiat Energiaviraston ajankohtaispäivä 17.6.2016 Agenda Verkkoluvat NBS & Datahub 3. valvontajaksojen rakennetiedot sekä toimitusvarmuuskannustimen alaskirjaukset VATI

Lisätiedot

Uusi sopimus siis alkaa torstaina 24.6. eli +15vrk. Tämä näkyy sopimuksen aloituspäivämääränä Z03[1]-sanomassa.

Uusi sopimus siis alkaa torstaina 24.6. eli +15vrk. Tämä näkyy sopimuksen aloituspäivämääränä Z03[1]-sanomassa. 8.6.2010 1(7) EDI -käyttäjäpäivät, ryhmätyöt 9.-10.6.2010 Haikon kartano, Porvoo 1. Myyjä hoitaa asiakkaan muuton asiakkaan puolesta ja ilmoittaa siitä normaalisti verkonhaltijalle sanomitse. Miten verkonhaltijan

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2014

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2014 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 19.5.2014 KOKOUSKUTSU 1(8) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2014 Aika Tiistai 6.5.2014

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2013

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2013 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 22.10.2013 MUISTIO 1(6) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2013 Aika Keskiviikkona 2.10.2013

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT ASIALISTA 5/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT ASIALISTA 5/ Aika: Keskiviikko 10.8.2016 klo 13:00-14:35 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: Anttonen Kaisu ympäristöjohtaja Tampere, pj. Olkanen Emilia

Lisätiedot

Fingrid datahub projekti. Datahub infotilaisuus

Fingrid datahub projekti. Datahub infotilaisuus Fingrid datahub projekti Datahub infotilaisuus 31.5.2016 Agenda 11.00 12.00 Lounas 12.00 12.20 Ajankohtaista Pasi Aho 12.20 13.45 Liiketoimintaprosessit ja dokumentaatiot Prosessien muutokset nykymalliin

Lisätiedot

Verkkotoimikunta Petri Parviainen. Ajankohtaista kantaverkkoasiakkaille Syksy 2017

Verkkotoimikunta Petri Parviainen. Ajankohtaista kantaverkkoasiakkaille Syksy 2017 Verkkotoimikunta Petri Parviainen Ajankohtaista kantaverkkoasiakkaille Syksy 2017 Ajankohtaista kantaverkkoasiakkaille 9_2017 Kantaverkon kehittämissuunnitelman päivitys työn alla, kommentit saatu, vastineet,

Lisätiedot

Vuonna 2012 sovitut menettelytavat

Vuonna 2012 sovitut menettelytavat SÄHKÖVERKKO SÄHKÖKAUPPA Piispanen 18.12.2013 Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1(7) Vuonna 2012 sovitut menettelytavat Oheiseen dokumenttiin on kerätty vähittäismarkkinoiden menettelytapojen

Lisätiedot

Käyttöönottotyöryhmä

Käyttöönottotyöryhmä Käyttöönottotyöryhmä Työpajan II tavoitteet Työsuunnitelman laatiminen loppuvuodelle Käyttöönottosuunnitelman sisällysluettelo sekä laajuus ja rajaukset Tehtävien priorisointi Tehtävien aikataulutus ja

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2011

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2011 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 9.5.2011 MUISTIO 1(7) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2011 Aika Keskiviikko 20.4.2011

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2010

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2010 Sähköverkko/Elina Lehtomäki Muistio 4/2010 13.9.2010 Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2010 Aika Keskiviikko 8.9. klo 9.30-16 Paikka Airport Congress, Helsinki-Vantaa lentokenttä, terminaali

Lisätiedot

Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 1/2014

Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 1/2014 Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 1/2014 Aika ti 20.5.2014 klo 9:30-16:00 Paikka Fingrid Oyj, Läkkisepäntie 21, Helsinki Paikalla Minna Arffman, pj Fingrid Oyj Lauri Jännes,

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen

Kysymyksiä ja vastauksia datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Kysymyksiä ja vastauksia datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Tähän dokumenttiin on kerätty datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyviä kysymyksiä vastauksineen. Tässä dokumentissa on seuraavien

Lisätiedot

Datahub seurantaryhmän kokous

Datahub seurantaryhmän kokous Pöytäkirja 1 (6) Datahub seurantaryhmän kokous Aika 18.2.2016 klo 12.00-14:45 Paikka Läsnä Poissa, Läkkisepäntie 21, Helsinki Suvi Lehtinen Markus Piispanen Timo Liiri Jari Pirkola Ville Sihvola Maria

Lisätiedot