Restrukturointi, maksukyvyttömyys ja hallituksen vastuu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Restrukturointi, maksukyvyttömyys ja hallituksen vastuu"

Transkriptio

1 Restrukturointi, maksukyvyttömyys ja hallituksen vastuu Markus Bremer - Jan Lilius

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 I. TAUSTA

10 Johdon/hallituksen tehtävä OYL 1:8: Yhtiön johdon on huolellisesti toimien edistettävä yhtiön etua. OYL 1:5: Yhtiön toiminnan tarkoituksena on tuottaa voittoa osakkeenomistajille, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin. Johdon huolellisuusvelvoite on erityisen korostunut silloin, kun yhtiön taloudellinen tilanne on epävarma. yhtiölle/johdolle voidaan jopa katsoa syntyvän jonkin asteinen lojaliteettivelvoite myös velkojia kohtaan lojaliteettivelvoitteen tarkka sisältö epäselvä

11 Uhkaavan maksukyvyttömyyden merkkejä Maksuviivästykset Oman pääoman vähyys Tappiot operatiivisessa liiketoiminnassa Varojen ja velkojen epätasapaino Heikko operatiivinen kassavirta, yleinen taloudellinen heikkous ja liiketoiminnan heikot tulevaisuudennäkymät

12 Syyt uhkaavaan maksukyvyttömyyteen Ulkoiset Sisäiset Syyt selvitettävä, koska toimenpiteet valittava syiden mukaan

13 II. VAPAAEHTOISESTA MUODOLLISEEN MENETTELYYN

14 Vapaaehtoinen restrukturointi: toimenpiteiden skaala Tilanteen vakavuusaste Status quo Keskivaikea Vaikea Prosessi Ei mitään Vähäisiä toimenpiteitä Pakotettu jälleenrahoitus Uudelleen strukturointi Esimerkkejä Toiminta jatkuu Equity cure Kovenanttien muutoksia ja säätöä Takaisinmaksuaikataulun muutoksia Osittainen jälleenrahoitus Uutta velkarahoitusta (bridge facility) Velkarahoituksen uudelleen strukturointi Alaskirjaukset debt/equity swap Mahdollinen lisärahoitus omistajalta Transaktiot Mahdollinen pakotettu M&A transaktio Pre-pack Käytettävissä oleviin vaihtoehtoihin vaikuttavia tekijöitä: Tilannearvio (business plan, kassavirtaennusteet ja pitkän aikavälin projektiot) Arvio kohteen nykyarvosta ja tulevasta arvosta (ml. upside ja downside riskit) Osapuolten oma asema (likviditeetti, uuden rahoituksen saatavuus ja muun liiketoiminnan riskit) Dokumentaatio, IBR (Independent Business Review) Muut tekijät 14

15 Insolvenssi Velallinen on muutoin kuin tilapäisesti kykenemätön maksamaan velkojaan niiden erääntyessä. velallista ei katsota maksukyvyttömäksi, jos erääntyneiden velkojen maksuun on saatavissa lyhyen ajan sisällä varoja velallisen liiketoiminnan kassavirrasta, omaisuuden realisoinneista taikka luotto- tai muista rahoitusjärjestelyistä velallisella ei ole käytettävissään velkojen maksuun tarvittavia varoja eikä myöskään mahdollisuutta saada sitä varten uutta luottoa liiketoiminnan kausiluontoisuuden huomioiminen käytännössä kysymys enimmillään muutamasta viikosta Yrityssaneeraus Konkurssi

16 III. VASTUUSTA

17 Hallituksen toimintavelvollisuus Ylivelkaisuudella tarkoitetaan sitä, että velallisen velat ovat suuremmat kuin hänen varansa insolvenssi. Laki ei säädä velalliselle yleistä velvollisuutta hakeutua ylivelkaantuneisuuden tai maksukyvyttömyyden vuoksi konkurssiin tai saneeraukseen. Osakeyhtiölain mukaan johdolla yleinen huolellisuusvelvoite ja velvollisuus reagoida pääomamenetykseen. Perusteettoman viivyttelyn sanktiona henkilökohtainen vahingonkorvausvastuu, jos viivytyksestä syntyy yhtiön velkojille vahinkoa.

18 Hallituksen toimintavelvollisuus Pakkoselvitystilasäännösten tilalle tullut hallituksen seurantavelvollisuus, jonka tavoitteena on varmistaa osakkeenomistajien ja muiden, erityisesti velkojien, tiedonsaanti yhtiön taloudellisesta tilanteesta. 1. Jos hallitus havaitsee, että yhtiön oma pääoma on negatiivinen, hallituksen on viipymättä tehtävä osakepääoman menettämisestä PRH:lle rekisteri-ilmoitus. 2. Julkinen osakeyhtiö: Jos yhtiön hallitus havaitsee, että yhtiön oma pääoma on alle puolet osakepääomasta, hallituksen on viipymättä laadittava tilinpäätös ja toimintakertomus yhtiön taloudellisen tilan selvittämiseksi.

19 OYL:n vahingonkorvausvelvollisuus OYL 22:1: Hallituksen jäsenen, hallintoneuvoston jäsenen ja toimitusjohtajan on korvattava vahinko, jonka hän on tehtävässään huolellisuusvelvoitteen vastaisesti tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttanut yhtiölle. Lisäksi korvausvelvollisuus syntyy vahingosta, jonka henkilö on muuten OYL:ia tai yhtiöjärjestystä rikkomalla tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttanut yhtiölle, osakkeenomistajalle tai muulle henkilölle. Korvausta vaativan osakkeenomistajan, velkojan tai muun tahon on aina kyettävä näyttämään jokin erityinen OYL:n säännös tai yhtiöjärjestyksen määräys, jota rikkomalla vahinko on aiheutettu.

20 KKO 1986 II 130 / tavarantoimittaja kantajana Ratkaisu koski tavarantoimittajan saatavaa, joka oli syntynyt yhtiön oman pääoman menettämisen jälkeen. Tavarantoimittaja oli tietoinen velallisen rahoituksen riittämättömyydestä Tavarantoimittaja oli jatkanut toimituksia yhtiölle huolehtimatta siitä, ettei sillä oli ollut takuun ylittävältä osuudelta vakuus saatavistaan. Velkoja ei ollut myöskään edes yrittänyt periä saataviaan takaajilta. Ratkaisussa ei otettu huomioon velkojan myötävaikuttavaa tuottamusta vahinkoon, mitä voidaan perustellusti kritisoida. Lopputulos: hallitus oli korvausvelvollinen

21 KKO:2000:106 / rahoitusyhtiö kantajana Osakeyhtiön oma pääoma oli tilinpäätöksen mukaan menetetty. Yhtiön hallitus ei kuitenkaan kutsunut yhtiökokousta käsittelemään selvitystilaan asettamista ja laiminlöi ryhtyä VOYL 13 luvun 2 :ssä säädettyihin toimenpiteisiin myöskään silloin, kun yhtiö, jonka pääomatilanne ei ollut korjaantunut, olisi tullut asettaa selvitystilaan. Tästä oli aiheutunut, että yhtiö oli velkaantunut rahoitusyhtiölle kauppahintojen jäädessä tilittämättä. Käräjäoikeus: Vahingonkorvauksen määrää kohtuullistettiin, koska täyden korvauksen tuomitseminen olisi johtanut siten ilmeisesti siihen, että korvausvelvolliset olisivat menettäneet kaiken omaisuutensa. Rahoitusyhtiölle korvauksen määrällä ei taas ollut oleellista merkitystä. Korvausvelvollisten tuottamus ei ollut ollut erityisen törkeää. Korkein oikeus ei kuitenkaan sovitellut vahingonkorvauksen määrää alemmaksi, vaikka osa veloista oli syntynyt ennen kuin yhtiö olisi pitänyt asettaa selvitystilaan. vastaajilla paremmat mahdollisuudet osoittaa, ettei rahoitusyhtiön saataville olisi kuitenkaan kertynyt suoritusta, jos yhtiö olisi aikoinaan asetettu selvitystilaan

22 IV. JOHTOPÄÄTÖKSIÄ

23 Millä riskillä voittoa voidaan tavoitella? Riskien ottaminen on sallittua olennainen osa liiketoimintaa. Business Judgement Rule -periaatteen mukaan yritysjohto yleensä välttyy henkilökohtaiselta vahingonkorvausvastuulta, jos päätös on tehty vilpittömässä mielessä, vaikka sen seuraukset osoittautuisivat jälkikäteistarkastelussa epäsuotuisiksi. Entä yhtiössä, joka on vaarassa mennä konkurssiin?

24 Erityisiä riskejä hallitukselle Oman pääoman voimakas hupeneminen negatiivisen op:n rekisterimerkinnän laiminlyönti Laiton varojenjako insolvenssissa (vrt. maksukykytesti) Laittomat lähipiirilainat Maksukyvyttömän konserniyhtiön rahoittaminen Virheellinen tilinpäätös Varainhoidon järjestämisen ja valvonnan laiminlyönti Eroaminen hallituksesta vastoin OYL:n määräyksiä

25 Erityisiä haasteita insolvenssin partaalla Toiminnan/bisneksen kehitys jää akuutin ongelmanhoidon alle Viestintä sisäisesti ja suhteessa markkinoihin Avainhenkilöiden menetys/burn-out Kuka ajajan paikalla? (Koko) hallituksen pitäminen ajan tasalla Mistä rahoitusta? Kenen kustannuksella?

26 Vinkkejä Seuraa tarkasti yhtiön oman pääoman kehitystä Noudata OYL:n määräyksiä yhtiön pääoman huvetessa Suhtaudu kriittisesti konserniyhtiöiden välisiin transaktioihin ja rahoituksiin Huolehdi siitä, että likviditeetin seuranta on kunnossa Organisoi rahoitusneuvottelut parhaalla mahdollisella tavalla

27 Vinkkejä Älä unohda yhtiön bisneksen kehittämistä Laadi hyvät päätösten perustelut kokouspöytäkirjoihin Huolehdi muustakin dokumentoinnista ja siitä, että kriittinen kommunikointi tapahtuu kirjallisesti Pohdi tarkasti neuvonantajien tarvetta ja asemaa

Tarja Jokinen NEGATIIVINEN OMA PÄÄOMA. Liiketalouden koulutusohjelma Liiketalouden suuntautumisvaihtoehto 2013

Tarja Jokinen NEGATIIVINEN OMA PÄÄOMA. Liiketalouden koulutusohjelma Liiketalouden suuntautumisvaihtoehto 2013 Tarja Jokinen NEGATIIVINEN OMA PÄÄOMA Liiketalouden koulutusohjelma Liiketalouden suuntautumisvaihtoehto 2013 NEGATIIVINEN OMA PÄÄOMA Jokinen, Tarja Satakunnan ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖN HALLINNON NEUVONTA KRIISITILANTEESSA. XLVI Asianajajapäivät Helsinki 10.1.2014. Asianajaja Ville Kotka

OSAKEYHTIÖN HALLINNON NEUVONTA KRIISITILANTEESSA. XLVI Asianajajapäivät Helsinki 10.1.2014. Asianajaja Ville Kotka OSAKEYHTIÖN HALLINNON NEUVONTA KRIISITILANTEESSA XLVI Asianajajapäivät Helsinki 10.1.2014 Asianajaja Ville Kotka Esityksen sisältö OYL:n huolellisuusperiaate ja vahingonkorvausvastuu Rikosoikeudellinen

Lisätiedot

Omistajaohjaus ja kuntien yhtiöt 10.04.2013 PIETARSAARI. Pasi Pönkä lakimies, varatuomari pasi.ponka@kuntaliitto.fi

Omistajaohjaus ja kuntien yhtiöt 10.04.2013 PIETARSAARI. Pasi Pönkä lakimies, varatuomari pasi.ponka@kuntaliitto.fi Omistajaohjaus ja kuntien yhtiöt 10.04.2013 PIETARSAARI Pasi Pönkä lakimies, varatuomari pasi.ponka@kuntaliitto.fi tilintarkastajat yhtiön johto yhtiökokous hallintoneuvosto hallitus toimitusjohtaja yhtiöoikeudellinen

Lisätiedot

Hallituksen jäsenen vastuu yhtiön maksukyvystä ja varojen vähentymisestä

Hallituksen jäsenen vastuu yhtiön maksukyvystä ja varojen vähentymisestä Hallituksen jäsenen vastuu yhtiön maksukyvystä ja varojen vähentymisestä Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Kauppaoikeus Pro gradu -tutkielma 19.2.2014 Saara Ylikraka 0160830 Lapin yliopisto, oikeustieteiden

Lisätiedot

Näytesivut. AOYL 24 lukuun on koottu säännökset asunto-osakeyhtiöoikeudellisesta vahingonkorvausvastuusta.

Näytesivut. AOYL 24 lukuun on koottu säännökset asunto-osakeyhtiöoikeudellisesta vahingonkorvausvastuusta. 24 luku. Vahingonkorvaus 24 VAHINGONKORVaus AOYL 24 lukuun on koottu säännökset asunto-osakeyhtiöoikeudellisesta vahingonkorvausvastuusta. Luvussa on määritelty lähtökohtaisesti kaikki asunto-osakeyhtiölakiin

Lisätiedot

Tahallisuus ja sen ajallinen ulottuvuus velallisen epärehellisyydessä maksukyvyttömyystunnusmerkin kannalta

Tahallisuus ja sen ajallinen ulottuvuus velallisen epärehellisyydessä maksukyvyttömyystunnusmerkin kannalta Marita Vilkko Tahallisuus ja sen ajallinen ulottuvuus velallisen epärehellisyydessä maksukyvyttömyystunnusmerkin kannalta 1. Tutkimuksen lähtökohdista Velallisen epärehellisyyden tunnusmerkistön kannalta

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 487/2015 Säätiölaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: I OSA. pääomalla, toiminnan tuloilla ja muulla rahoituksella.

SÄÄDÖSKOKOELMA. 487/2015 Säätiölaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: I OSA. pääomalla, toiminnan tuloilla ja muulla rahoituksella. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 28 päivänä huhtikuuta 2015 487/2015 Säätiölaki Annettu Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: I OSA YLEISET PERIAATTEET

Lisätiedot

KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity.

KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. Osakeyhtiölaki 2010 ISBN 952-5070-32-3 Painopaikka: Multiprint Oy, Helsinki The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual

Lisätiedot

Milloin ja miten osakeyhtiö saa antaa rahalainaa tai vakuuden?

Milloin ja miten osakeyhtiö saa antaa rahalainaa tai vakuuden? Milloin ja miten osakeyhtiö saa antaa rahalainaa tai vakuuden? Raimo Immonen senior advisor, professori ASIANAJOTOIMISTO Kysymyksiä miten osakeyhtiö saa antaa velkaa tai vierasvelkavakuuden onko erilaista

Lisätiedot

YRITYKSEN JOHDON VASTUU JA RISKIT

YRITYKSEN JOHDON VASTUU JA RISKIT 1 YRITYKSEN JOHDON VASTUU JA RISKIT Johdon korvausvastuu yhtiölle Hallituksen jäsenen, hallintoneuvoston jäsenen ja toimitusjohtajan on korvattava vahinko, jonka hän on tehtävässään 1 luvun 8 :ssä säädetyn

Lisätiedot

LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2009:13. Konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuus sekä maksukyky- ja tasetesti osakeyhtiön varojenjaossa

LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2009:13. Konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuus sekä maksukyky- ja tasetesti osakeyhtiön varojenjaossa LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2009:13 Konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuus sekä maksukyky- ja tasetesti osakeyhtiön varojenjaossa LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2009:13 Konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuus

Lisätiedot

Palkkaa vai osinkoa empiirinen tutkimus velkojien suojasta pienissä osakeyhtiöissä

Palkkaa vai osinkoa empiirinen tutkimus velkojien suojasta pienissä osakeyhtiöissä Lakimies 6/2010 s. 979 998 Palkkaa vai osinkoa empiirinen tutkimus velkojien suojasta pienissä osakeyhtiöissä Hakusanat: yhtiöoikeus, osakeyhtiölaki, osingonjako, velkojien suoja, omistaja-johtaja 1. Johdanto

Lisätiedot

Uusi asunto-osakeyhtiölaki

Uusi asunto-osakeyhtiölaki Oulun läänin Kiinteistöyhdistys Uusi asunto-osakeyhtiölaki AA, OTT Mikko Pikkujämsä Syksy 2009 Oulu Johdanto uudistukseen Yleiset periaatteet ja toimielimet Lainsäädäntöhanke Asunto-osakeyhtiölakityöryhmän

Lisätiedot

Hukkaamiskielto ja vakuustakavarikko

Hukkaamiskielto ja vakuustakavarikko Gisela Juutilainen Hukkaamiskielto ja vakuustakavarikko 1. Aluksi Hukkaamiskielto ja vakuustakavarikko ovat turvaamistoimenpiteitä sakon, rahamääräisen menettämisseuraamuksen tai asianomistajalle maksettavan

Lisätiedot

Kirsi Salo OSAKEYHTIÖN PÄÄOMARAKENNE JA VAROJEN JAKO

Kirsi Salo OSAKEYHTIÖN PÄÄOMARAKENNE JA VAROJEN JAKO Kirsi Salo OSAKEYHTIÖN PÄÄOMARAKENNE JA VAROJEN JAKO Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Liiketalouden koulutusohjelma Kevät 2008 OPINNÄYTETYÖ

Lisätiedot

VAIKUTUSVALLAN VÄÄRINKÄYTÖN KRITEERIEN ARVIOIMINEN

VAIKUTUSVALLAN VÄÄRINKÄYTÖN KRITEERIEN ARVIOIMINEN 613 Defensor Legis N:o 5/2011 VAIKUTUSVALLAN VÄÄRINKÄYTÖN KRITEERIEN ARVIOIMINEN (Die Bewertung der Kriterien des Einflussmissbrauchs) 1 Johdanto Vuoden 2006 osakeyhtiölaissa uudistettiin vaikutusvallan

Lisätiedot

SELVITTÄJÄN ASEMA JA TEHTÄVÄT

SELVITTÄJÄN ASEMA JA TEHTÄVÄT KONKURSSIASIAIN NEUVOTTELUKUNTA SUOSITUS 16 SELVITTÄJÄN ASEMA JA TEHTÄVÄT SISÄLTÖ: 1 YLEISTÄ... 3 2 SELVITTÄJÄN KELPOISUUS... 5 2.1 LAINSÄÄDÄNTÖ... 5 2.2 ESTEETTÖMYYS... 5 2.3 AMMATTITAITO JA MUUT VALMIUDET...

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖLAIN YHDENVERTAISUUSPERIAATE

OSAKEYHTIÖLAIN YHDENVERTAISUUSPERIAATE Osakeyhtiölain yhdenvertaisuusperiaate 3 Defensor Legis N:o 1/2010 OSAKEYHTIÖLAIN YHDENVERTAISUUSPERIAATE (Das Gleichbehandlungsprinzip im Aktiengesetz) 1 Johdanto Osakkeenomistajien yhdenvertaisuus on

Lisätiedot

Kassavirta-analyysi velkarahoittajan näkökulmasta

Kassavirta-analyysi velkarahoittajan näkökulmasta LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Yritysjuridiikka Kassavirta-analyysi velkarahoittajan näkökulmasta Tarkastajat: professori Matti I. Niemi professori Seppo Villa Helsingissä

Lisätiedot

NASDAQ OMX Helsinki. Yhtenäiset tiedottamissäännöt

NASDAQ OMX Helsinki. Yhtenäiset tiedottamissäännöt NASDAQ OMX Helsinki Yhtenäiset tiedottamissäännöt 1. syyskuuta 2011 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO... 2 JOHDANTO... 3 1 TIEDONANTOVELVOLLISUUTTA KOSKEVAT YLEISET SÄÄNNÖKSET... 3 1.1 YLEISSÄÄNNÖS...

Lisätiedot

DISCLOSURE RULES FOR FIRST NORTH FINLAND PREMIER SEGMENTIN TIEDOTTAMISSÄÄNNÖT

DISCLOSURE RULES FOR FIRST NORTH FINLAND PREMIER SEGMENTIN TIEDOTTAMISSÄÄNNÖT DISCLOSURE RULES FOR FIRST NORTH FINLAND PREMIER SEGMENTIN TIEDOTTAMISSÄÄNNÖT NASDAQ OMX Helsinki Oy 1.7.2013 1. YLEISET SÄÄNNÖKSET... 3 1.1 Yleissäännös... 3 1.2 Oikeat ja merkitykselliset tiedot... 6

Lisätiedot

Yleistä. Konsernikoulutus 7.5.2013

Yleistä. Konsernikoulutus 7.5.2013 Yleistä Konsernikokonaisuus Kaupunki 26 tytäryhteisöä, sisältää kaksi säätiötä Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiö; Rengonharjusäätiö. Alakonserneja, Seinäjoen Energia Oy:llä, Frami Oy:llä, Kiinteistö Oy

Lisätiedot

UUDEN OSAKEYHTIÖLAIN VAIKUTUKSET OSAKEYHTIÖN PÄÄOMARAKENTEESEEN, VAROJENJAKOON JA VEROTUKSEEN

UUDEN OSAKEYHTIÖLAIN VAIKUTUKSET OSAKEYHTIÖN PÄÄOMARAKENTEESEEN, VAROJENJAKOON JA VEROTUKSEEN LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA Talouden ja yritysjuridiikan laitos Laskentatoimi UUDEN OSAKEYHTIÖLAIN VAIKUTUKSET OSAKEYHTIÖN PÄÄOMARAKENTEESEEN, VAROJENJAKOON JA VEROTUKSEEN

Lisätiedot

4.8. Toimitusjohtajan valta ja asema. 1. Yleistä. 2. Valta ja oikeus edustaa yhtiötä

4.8. Toimitusjohtajan valta ja asema. 1. Yleistä. 2. Valta ja oikeus edustaa yhtiötä 4.8. Toimitusjohtajan valta ja asema Antti Hannula Asianajaja, MBA, Senior Partner Asianajotoimisto Aldea Oy antti.hannula@aldea.fi 1. Yleistä Usein yhtiöissä pohditaan missä asioissa toimitusjohtajalla

Lisätiedot

Yksityisen osakeyhtiön arvopapereita ei saa ottaa arvopaperimarkkinalain (495/1989) 1 luvun 3 :ssä tarkoitetun julkisen kaupankäynnin kohteeksi.

Yksityisen osakeyhtiön arvopapereita ei saa ottaa arvopaperimarkkinalain (495/1989) 1 luvun 3 :ssä tarkoitetun julkisen kaupankäynnin kohteeksi. 1 of 77 19.6.2008 13:53 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2006» 21.7.2006/624 21.7.2006/624 Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Seurattu SDK 391/2008 saakka. Osakeyhtiölaki

Lisätiedot

Ehdotus konkurssilainsäädännön uudistamisesta

Ehdotus konkurssilainsäädännön uudistamisesta Ehdotus konkurssilainsäädännön uudistamisesta Oikeusministeriön työryhmämietintöjä 2/2002 YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT EHDOTUS KONKURSSILAIKSI 22.11.2002 LAKIEHDOTUKSET 37 YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

Lisätiedot

VUODEN 2012 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2012 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2012 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖLAIN ERITYISKYSYMYKSIÄ. KL 2012 Antti Kolehmainen

OSAKEYHTIÖLAIN ERITYISKYSYMYKSIÄ. KL 2012 Antti Kolehmainen OSAKEYHTIÖLAIN ERITYISKYSYMYKSIÄ KL 2012 Antti Kolehmainen Maksunsaantijärjestys Tapa ymmärtää osakeyhtiön pääomarakenne ja rahoitus Yritysriski: a) luottoriski b) sijoitusriski Maksunsaantijärjestys -

Lisätiedot

2007 Hannu Mikkonen 18.3.2007. Yhtiön juridinen. perustaminen. 04_yhtion_juridinen_perustaminen.odt 1 (23)(

2007 Hannu Mikkonen 18.3.2007. Yhtiön juridinen. perustaminen. 04_yhtion_juridinen_perustaminen.odt 1 (23)( Yhtiön juridinen perustaminen 04_yhtion_juridinen_perustaminen.odt 1 (23)( Sisällysluettelo...1 Yhtiön juridinen perustaminen...3 Yksityinen elinkeinonharjoittaja eli ns. toiminimi...4 Ammatinharjoittaja...4

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiölainsäädäntö 1.7.2010

Asunto-osakeyhtiölainsäädäntö 1.7.2010 Asunto-osakeyhtiölainsäädäntö 1.7.2010 Asunto-osakeyhtiölaki Laki asunto-osakeyhtiölain voimaanpanosta Valtioneuvoston asetus osakehuoneistojen pinta-alan mittaustavasta ja isännöitsijäntodistuksesta Keski-Suomen

Lisätiedot