Hallituksen vastuu korjaushankkeissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallituksen vastuu korjaushankkeissa"

Transkriptio

1 Hallituksen vastuu korjaushankkeissa Hallitusforum Jaana Sallmén lakimies, varatuomari Suomen Kiinteistöliitto ry

2 Mitä hallitukselta korjaushankkeessa odotetaan? Hallituksen toimittava h u o l e l l i s e s t i organisoidessaan korjaushanketta ja tehdessään päätöksiä urakoitsijan valinnasta yms. Vastuun syntymisessä arvioidaan sitä, onko suunnittelu, toteutus ja valvonta organisoitu tavanomaisella tavalla velvollisuus toimia yhtiön edun mukaan Hallituksen päätösten perustuttava olosuhteet huomioon ottaen asianmukaiseen harkintaan ja selvityksiin kilpailuttaminen Käännyttävä asiantuntijoiden puoleen erityisosaamista vaativissa tehtävissä

3 Mitä hallitukselta korjaushankkeessa odotetaan? Päätöksenteon ja sen taustojen dokumentointi tärkeää (näyttö) Tiedotettava osakkaille riittävästi => vähentää turhia valituksia/vaatimuksia Normaali huolellinen toiminta riittää Normaaliin asunto-osakeyhtiöiden hallintotapaan verrattuna huolellisesti Hallituksissa toimivat ei-ammattilaiset => vaikuttaa vastuun syntymisen arviointiin Vastuuvakuutukset olemassa

4 Huolellisesti toimiva hallitus huolehtii, että: Päätökset tehdään toimivallan rajoissa Yhtiökokouksessa päätetään hankkeen suunnittelusta/toteuttamisesta, rahoituksesta ja osakkaan maksuvelvollisuudesta Tarvittavat valtuutukset hallitukselle (esim. panttaus) Suunnitteluvaihe: Olennaiset kunnossapito- ja muutostyöt suunnitellaan asianmukaisesti ammattitaitoisen suunnittelijan valinta hanke saattaa edellyttää erityisosaamista, esim. pihakannen uusiminen rahoitus kilpailutetaan syytä ottaa lainatarjoukset useammasta pankista

5 Huolellisesti toimiva hallitus huolehtii, että: Toteutus: Suorittajaksi valittavalla urakoitsijalla on ammattitaitoa ja riittävät resurssit Kokonaistaloudellisesti edullisin Halvimman tarjouksen sivuuttamiselle pitää löytyä yhtiön edun kannalta hyvä perustelu Selvitetään ja haetaan saatavilla olevat avustukset Valvotaan sopimusten noudattamista (suunnittelu-, urakka-, valvontasopimukset) yhtiön velvoitteet täytetään oikeassa ajassa (esim. suunnitelmien toimittaminen) mahdollisiin urakan aikana ilmeneviin epäkohtiin/-selvyyksiin puututaan

6 Huolellisesti toimiva hallitus huolehtii, että: Valvonta: Työn valvonta hoidetaan yhtiön edun mukaisesti Urakoitsijasta riippumaton valvoja Hallituksen ei syytä valvoa itse, jos ei osaa => vahinkoriski lisääntyy Vastaanotto- ja takuuaika: reklamaatiot ja vaatimukset urakoitsijalle laaditaan ajallaan Kirjalliset, yksilöidyt vaatimukset, todisteellisesti toimitettuna

7 Johdon vahingonkorvausvastuu korvattava vahinko, jonka tehtävässään huolellisuusvelvoitteen (1:11) vastaisesti tahallaan tai huolimattomuudestaan aiheuttanut yhtiölle (24:1.1) korvattava vahinko, jonka tehtävässään muuten tätä lakia tai yhtiöjärjestystä rikkomalla tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttanut yhtiölle, osakkeenomistajalle tai muulle henkilölle (24:1.2) vain 2. momentin osalta tuottamusolettama johdon osoitettava huolellinen toimintansa vapautuakseen vastuusta vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle / isännöitsijälle katkaisee vastuun yhtiökokouksen tiedossa olleista seikoista

8 Vahingonkorvausvastuun perusedellytykset Vahinko Kielteinen muutos siihen nähden, mitä piti tapahtua Todellinen, taloudellinen Vastuuperuste Huolimattomuus, tahallisuus Syy-yhteys Vahingon ja teon/laiminlyönnin välillä

9 Oikeuskäytäntöä Vähän ratkaisuja => vähän huolimattomuutta/ylilyöntejä? Normaalihuolellinen toiminta riittää Yleensä vastuutilanteissa kysymys huolellisuusvelvoitteen rikkomisesta (24:1.1) eli johto toiminut hakkeessa jollain tavalla vastoin yhtiön etua AOYL:n ja YJ:n rikkominen (24:1.2) käytännössä harvinaisempaa => Esim. tasajakoa käytettäisiin lainvastaisesti tai jätettäisiin kertoimet huomiotta, kun huoneistokohtaisia maksuosuuksia määritellään Tapauskohtainen kokonaisarviointi

10 Helsingin HO nro 1512 Hallitus päätti isännöitsijän esittelystä teettää putkiremontin entuudestaan tutulla, yhtiölle aiemminkin urakoineella urakoitsijalla Urakkahinta oli mk halvinta tarjousta kalliimpi Yhtiö nosti vahingonkorvauskanteen hallituksen jäseniä ja isännöitsijää kohtaan HO velvoitti vastaajat maksamaan yhtiölle vahingonkorvausta mk mk:n asti hallitus ja isännöitsijä yhteisvastuullisesti mk:n yli menevältä osin isännöitsijä yksin Pelkät aikaisemmat remontit eivät riittäneet HO:n mukaan halvimmasta tarjouksesta poikkeamiseen Yhtiön edun ohjattava päätöksentekoa

11 Helsingin HO 1988 nro 681 Hallitus päätti antaa huoltomiesten suorittaa parvekekorjauksen mk urakkahinnalla Hallitus oli antanut isännöitsijälle tehtäväksi laatia urakkasopimuksen taloyhtiön ja isännöitsijätoimiston palveluksessa olleiden huoltomiesten välille mk kokonaisurakkahinnasta Isännöitsijä teettikin työt tuntityönä HO velvoitti isännöitsijän suorittamaan asunto-osakeyhtiölle korvauksena aiheutuneesta urakkasopimuksen lisäkustannuksesta mk Hallituksen ohjeiden vastainen toiminta johti vahingonkorvausvastuuseen

12 Kouvolan HO nro 1162 Hallituksen pj. ja isännöitsijä olivat palkanneet insinööritoimiston tekemään asemakaavaneuvotteluihin liittyvää LVI-suunnittelua markalla Kustannuksia ei ollut huomioitu talousarviossa myöskään hallitus ei ollut tehnyt niistä päätöksiä, muu hallitus tuli tietoiseksi vasta kun tilinpäätös kyseiseltä vuodelta valmistui Kustannusten suuruus ja suunniteltujen toimien laatu ja laajuus huomioon ottaen päätöksen olisi pitänyt tehdä yhtiökokouksessa => hallituksen pj. ja isännöitsijä ylittäneet toimivaltansa HO velvoitti vastaajat maksamaan yhteisvastuullisesti insinööritoimiston laskujen suuruisen mk vahingon Koska muut hallituksen jäsenet eivät olleet tietoisia toimivallan ylityksestä, eivätkä voineet estää vahingon syntymistä enää jälkikäteen, eivät muut hallituksen jäsenet olleet korvausvastuussa Hallituksen syytä valvoa myös omaa toimintaansa

13 Helsingin HO nro 2303 Yhtiössä päätetty parvekkeiden ja julkisivun kunnostamisesta Kesken urakkaa hallitus vaihtui ja vaihtoi urakalle toisen valvojan Osakasvähemmistö sitä mieltä, että urakka oli hoidettu huonosti loppuun Vastuuvapaudesta äänestettiin, ja vastuuvapaus lopulta myönnettiin Osakasvähemmistö nosti vähemmistökanteen vahingonkorvauksen saamiseksi hallituksen jäseniltä HO hylkäsi kanteen Uusi hallitus oli palkannut asiantuntevan ja riippumattoman valvojan Hallituksen jäsenet olivat myös aktiivisesti seuranneet uuden valvojan työtä Riittää, että hallitus hankkii asiantuntijat hoitamaan erityisosaamista vaativia tehtäviä

Näytesivut. AOYL 24 lukuun on koottu säännökset asunto-osakeyhtiöoikeudellisesta vahingonkorvausvastuusta.

Näytesivut. AOYL 24 lukuun on koottu säännökset asunto-osakeyhtiöoikeudellisesta vahingonkorvausvastuusta. 24 luku. Vahingonkorvaus 24 VAHINGONKORVaus AOYL 24 lukuun on koottu säännökset asunto-osakeyhtiöoikeudellisesta vahingonkorvausvastuusta. Luvussa on määritelty lähtökohtaisesti kaikki asunto-osakeyhtiölakiin

Lisätiedot

Hallituksen toiminta ja vastuu

Hallituksen toiminta ja vastuu Hallituksen toiminta ja vastuu Porvoo 10.10.2012 Kristel Pynnönen, lakimies Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Kiinteistöliitto ry As Oy:n hallintoa koskevat säännökset Asunto-osakeyhtiölaki sama kaikille

Lisätiedot

Hallituksen tehtävät, toiminta ja vastuu

Hallituksen tehtävät, toiminta ja vastuu Hallituksen tehtävät, toiminta ja vastuu Oulu 26.4.2012 Jaana Sallmén, lakimies, VT Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Kiinteistöliitto ry Sisältö Asunto-osakeyhtiön tarkoitus, toimijat ja toiminta Hallituksen

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTA JA VASTUU

HALLITUKSEN TOIMINTA JA VASTUU HALLITUKSEN TOIMINTA JA VASTUU Finlandiatalo 3.5.2011 Anu Kärkkäinen päälakimies Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Kiinteistöliitto ry SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO Suomen Kiinteistöliitto on kiinteistönomistajien

Lisätiedot

Johdon vahingonkorvausvastuu

Johdon vahingonkorvausvastuu Asunto-osakeyhtiön hallituksen vastuu - vastuukysymyksiä oikeuskäytännön valossa Kai Haarma Toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Uusimaa Johdon vahingonkorvausvastuu Johto = hallituksen jäsen ja isännöitsijä

Lisätiedot

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, TOIMINTA JA VASTUU

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, TOIMINTA JA VASTUU HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, TOIMINTA JA VASTUU Iisalmi 21.9.2011 Anu Kärkkäinen Päälakimies Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Kiinteistöliitto ry SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO Suomen Kiinteistöliitto on kiinteistönomistajien

Lisätiedot

Puheenjohtajana hallituksessa rooli ja vastuut

Puheenjohtajana hallituksessa rooli ja vastuut Puheenjohtajana hallituksessa rooli ja vastuut Taloyhtiö 2015 -tapahtuma 15.4.2015 Katriina Sarekoski lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa 2 Hallituksen puheenjohtaja (AOYL 7:8) Jos hallituksessa

Lisätiedot

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, TOIMINTA JA VASTUU

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, TOIMINTA JA VASTUU HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, TOIMINTA JA VASTUU Oulu, 27.10.2010 Timo Tossavainen yhteyspäällikkö Suomen Kiinteistöliitto Suomen Kiinteistöliitto ry SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO Suomen Kiinteistöliitto on kiinteistönomistajien

Lisätiedot

Omistajaohjaus ja kuntien yhtiöt 10.04.2013 PIETARSAARI. Pasi Pönkä lakimies, varatuomari pasi.ponka@kuntaliitto.fi

Omistajaohjaus ja kuntien yhtiöt 10.04.2013 PIETARSAARI. Pasi Pönkä lakimies, varatuomari pasi.ponka@kuntaliitto.fi Omistajaohjaus ja kuntien yhtiöt 10.04.2013 PIETARSAARI Pasi Pönkä lakimies, varatuomari pasi.ponka@kuntaliitto.fi tilintarkastajat yhtiön johto yhtiökokous hallintoneuvosto hallitus toimitusjohtaja yhtiöoikeudellinen

Lisätiedot

HALLITUKSEN JÄSENTEN TEHTÄVÄT, TOIMIVALTA, VASTUU JA PÄÄTÖKSENTEKO ASUNTO- OSAKEYHTIÖSSÄ Päälakimies Anu Kärkkäinen Suomen Kiinteistöliitto ry

HALLITUKSEN JÄSENTEN TEHTÄVÄT, TOIMIVALTA, VASTUU JA PÄÄTÖKSENTEKO ASUNTO- OSAKEYHTIÖSSÄ Päälakimies Anu Kärkkäinen Suomen Kiinteistöliitto ry HALLITUKSEN JÄSENTEN TEHTÄVÄT, TOIMIVALTA, VASTUU JA PÄÄTÖKSENTEKO ASUNTO- OSAKEYHTIÖSSÄ Päälakimies Anu Kärkkäinen Suomen Kiinteistöliitto ry YHTIÖN TOIMIELIMET YHTIÖKOKOUS TILINTARKASTAJA(T) HALLITUS

Lisätiedot

Toiminnantarkastus asunto-osakeyhtiössä

Toiminnantarkastus asunto-osakeyhtiössä Toiminnantarkastus asunto-osakeyhtiössä Lahti, 31.1.2013 Elina Skarra lakimies Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Kiinteistöliitto ry YLEISTÄ ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TARKASTUKSESTA Yleistä asunto-osakeyhtiön

Lisätiedot

Kiinteistöliitto. Taloyhtiö tilaajana

Kiinteistöliitto. Taloyhtiö tilaajana Taloyhtiö tilaajana Sisältö Korjaushankkeen osapuolet ja roolien määrittäminen Tarpeesta toteutukseen Taloyhtiö tilaajana Kumppaneiden valinta ja kilpailuttaminen Sopimusvapaus ja urakkasopimuksen synty

Lisätiedot

UUDISTUVA ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI. Kiinteistöliiton lakimies

UUDISTUVA ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI. Kiinteistöliiton lakimies UUDISTUVA ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI Kiinteistöliiton lakimies UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI Kaikki samaan lakiin Yhtiön perustaminen, vahingonkorvaus Lain rakenne muuttuu Tavoitteena helppolukuisempi laki maallikoille

Lisätiedot

Kiinteistöliitto. Taloyhtiö tilaajana

Kiinteistöliitto. Taloyhtiö tilaajana Taloyhtiö tilaajana Sisältö Korjaushankkeen osapuolet ja roolien määrittäminen Tarpeesta toteutukseen Taloyhtiö tilaajana Kumppaneiden valinta ja kilpailuttaminen Sopimusvapaus ja urakkasopimuksen synty

Lisätiedot

SKH-Isännöinti Oy HALLITUSJÄSENTEN KOULUTUSTILAISUUS

SKH-Isännöinti Oy HALLITUSJÄSENTEN KOULUTUSTILAISUUS SKH-Isännöinti Oy HALLITUSJÄSENTEN KOULUTUSTILAISUUS Ohjelma Kello 17:00 Kello 17:15 Kello 18:00 Kello 18:15 Kello 18:45 Kello 19:00 Tilaisuuden avaus Markku Kulomäki, toimitusjohtaja, SKH-Isännöinti Oy

Lisätiedot

Omataloyhtiö.fi. Miksi ja milloin julkisivun lisäeristäminen tulisi tehdä? Lämpöpumpussa luotettavuus ratkaisee

Omataloyhtiö.fi. Miksi ja milloin julkisivun lisäeristäminen tulisi tehdä? Lämpöpumpussa luotettavuus ratkaisee Talvi 2014 Omataloyhtiö.fi Miksi ja milloin julkisivun lisäeristäminen tulisi tehdä? Kuka saa tehdä sähkötöitä? Lämpöpumpussa luotettavuus ratkaisee Huono >> >> >> sisäilma Ratkaisut taloyhtiösi hankkeisiin.

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMIVALTA JA SEN JA PUHEENJOHTAJAN KESKEISIMMÄT TEHTÄVÄT

HALLITUKSEN TOIMIVALTA JA SEN JA PUHEENJOHTAJAN KESKEISIMMÄT TEHTÄVÄT LIITTEET Autopaikkojen jako Mikäli taloyhtiön autopaikat ovat yhtiön hallinnassa, taloyhtiö omistajana päättää niiden jakamisesta ja vuokraamisesta. Tässä asiassa taloyhtiön valtaa käyttää hallitus, ja

Lisätiedot

SISÄLLYS KIINTEISTÖYHDISTYS TIEDOTTAA... 3. Jäsenlehti 4/2009 KIINTEISTÖLIITTO TIEDOTTAA... 4 AJANKOHTAISTA... 4 MARKKINA JA SUHDANTEET...

SISÄLLYS KIINTEISTÖYHDISTYS TIEDOTTAA... 3. Jäsenlehti 4/2009 KIINTEISTÖLIITTO TIEDOTTAA... 4 AJANKOHTAISTA... 4 MARKKINA JA SUHDANTEET... 2 OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Jäsenlehti 4/2009 Julkaisija Oulun läänin Kiinteistöyhdistys ry Kirkkokatu 19 A 15 90100 OULU Puh. (08) 371712 Faksi (08) 3121933 oulu@kiinteistoliitto.fi www.kiinteistoyhdistysoulu.fi

Lisätiedot

SKH-Isännöinti Oy HALLITUSJÄSENTEN KOULUTUSTILAISUUS

SKH-Isännöinti Oy HALLITUSJÄSENTEN KOULUTUSTILAISUUS SKH-Isännöinti Oy HALLITUSJÄSENTEN KOULUTUSTILAISUUS Ohjelma Kello 17:00 Kello 17:15 Kello 18:00 Kello 18:15 Kello 18:45 Kello 19:00 Tilaisuuden avaus Markku Kulomäki, toimitusjohtaja, SKH-Isännöinti Oy

Lisätiedot

Hallituksen toiminta, tehtävät ja vastuut 1.4.2014. Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa

Hallituksen toiminta, tehtävät ja vastuut 1.4.2014. Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa Hallituksen toiminta, tehtävät ja vastuut 1.4.2014 Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa Sisältö Asunto-osakeyhtiön toimielimet Hallituksen toiminta Kokoontuminen ja päätöksenteko

Lisätiedot

Hallituksen vastuut ja velvollisuudet

Hallituksen vastuut ja velvollisuudet Hallituksen vastuut ja velvollisuudet Markus Talvio Toimitusjohtaja OTM JuriNet Oy ASTA Rakentaja 2015 Tampereen Messu ja Urheilukeskus 13.2.2015 Vastuut ja velvollisuudet Esityksen rakenne: 1. Hallituksen

Lisätiedot

Hallituksen toiminta ja vastuut Kunnossapitovastuu ja vesivahingot 12.11.2014. Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa

Hallituksen toiminta ja vastuut Kunnossapitovastuu ja vesivahingot 12.11.2014. Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa Hallituksen toiminta ja vastuut Kunnossapitovastuu ja vesivahingot 12.11.2014 Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa Sisältö Hallituksen toiminta ja vastuut Hallituksen rooli

Lisätiedot

Hallitustyöskentelyn ABC Seinäjoki 3.4.2013 Päälakimies Anu Kärkkäinen Kiinteistöliitto

Hallitustyöskentelyn ABC Seinäjoki 3.4.2013 Päälakimies Anu Kärkkäinen Kiinteistöliitto Hallitustyöskentelyn ABC Seinäjoki 3.4.2013 Päälakimies Anu Kärkkäinen Kiinteistöliitto Suomen Kiinteistöliitto ry Luennon idea Luennolla käydään läpi: hallituksen toimintaa kronologisessa järjestyksessä

Lisätiedot

PÄÄTÖKSENTEKO KORJAUSHANKKEESSA

PÄÄTÖKSENTEKO KORJAUSHANKKEESSA PÄÄTÖKSENTEKO KORJAUSHANKKEESSA SÄÄNNÖKSET TAUSTALLA KUNNOSSAPITOVASTUU Yhtiöjärjestyksen määräykset Yhtiöllä aina oikeus suorittaa välttämätön korjaustyö Ellei yhtiöjärjestyksessä määrätty AOYL 78 Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Kuka vastaa kun paikat hajoaa?

Kuka vastaa kun paikat hajoaa? Kuka vastaa kun paikat hajoaa? Kajaani 8.10. 2013 Katri Salokorpi, lakimies Suomen Kiinteistöliito Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Sisältö Mahdollisten kosteus- tms. vaurioiden selvitysvastuu Kunnossapitovastuun

Lisätiedot

Korjaus. rakentamis palveluiden. taloyhtiöille A B C D. hankintaopas. Tarjouspyyntö. Tarjous. Neuvottelu. Sopimus. Jari Virta

Korjaus. rakentamis palveluiden. taloyhtiöille A B C D. hankintaopas. Tarjouspyyntö. Tarjous. Neuvottelu. Sopimus. Jari Virta Korjaus rakentamis palveluiden hankintaopas taloyhtiöille A B C D Jari Virta Tarjouspyyntö Tarjous Neuvottelu Sopimus Kiinteistönpito Hankesuunnittelu Toteutussuunnittelu Rakentamisen valmistelu Työmaavaihe

Lisätiedot

Isännöitsijätoimisto Aimo Astala 40 vuotta

Isännöitsijätoimisto Aimo Astala 40 vuotta Aimo annos luotettavaa tietoa kiinteistöistä. www.astala.fi Isännöitsijätoimisto Aimo Astala Oy:n asiakaslehti = 1/2011 Isännöitsijätoimisto Aimo Astala 40 vuotta Isännöitsijätoimisto Aimo Astala Oy täyttää

Lisätiedot

Korjaushanke haltuun: hallituksen pikaopas

Korjaushanke haltuun: hallituksen pikaopas Korjaushanke haltuun: hallituksen pikaopas Taloyhtiön johdon ymmärrys rakennuttamisesta on onnistuneen korjaushankkeen edellytys. Jotta voi ymmärtää mm. suunnittelu-, urakka- ja valvontasopimusten laadintaa

Lisätiedot

Ympäristövaliokunnan mietintö 10/2009 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö 10/2009 vp Sivu 1/26 Ympäristövaliokunnan mietintö 10/2009 vp YmVM 10/2009 vp - HE 24/2009 vp Tarkistamaton versio 1.1 Hallituksen esitys uudeksi asunto-osakeyhtiölainsäädännöksi JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on

Lisätiedot

KIINTEISTÖYHDISTYS. Muista tarkkailla kattojen lumitilannetta... 2. Vuosi 2010 oli normaalia kylmempi... 2. Huoneistoremonttien valvonta...

KIINTEISTÖYHDISTYS. Muista tarkkailla kattojen lumitilannetta... 2. Vuosi 2010 oli normaalia kylmempi... 2. Huoneistoremonttien valvonta... Sisällys Muista tarkkailla kattojen lumitilannetta... 2 Vuosi 2010 oli normaalia kylmempi... 2 Huoneistoremonttien valvonta... 3 Jäsenkokous-info 16.12.2010... 5 Kuntoarvio kevyemmäksi onko järkeä?...

Lisätiedot