Maksukykytesti. Manne Airaksinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maksukykytesti. Manne Airaksinen"

Transkriptio

1 Maksukykytesti Manne Airaksinen

2 Oma pääoma (8:1) 2 Sidottu oma pääoma osakepääoma VPL: vanhat ylikurssi- ja vararahastot arvonkorotusrahasto (KPL) käyvän arvon rahasto (KPL) käyvän arvon rahasto (IFRS) uudelleenarvostusrahasto (IFRS) Muu vapaata omaa pääomaa sijoitetun vapaan oman po:n rahasto yj:ssä määrätyt rahastot voitto/tappio

3 Varojen jakaminen yleensä 3 Jakona pidetään (13:1) voiton / vapaan oman po:n rahaston jakamista (13 L) osakepääoman alentamista (14 L) omien os. hankintaa ja lunastamista (15 L) purkamista ja rekisteristä poistamista (20 L) Liiketapahtuma, joka vähentää varoja / lisää velkaa ilman liiketaloudellista perustetta on laitonta jakoa mm. omien optioiden hankkiminen mahdollista sponsorointi yms. luonnollisesti mahdollista laajentaako liiaksi laittoman jaon seuraamuksia? esim. epäedulliset lähipiirilainat ja vakuudet

4 Yleishavaintoja OYL:n varojenjakosäännöksistä 4 Sidotun oman pääoman merkitys väheni, muttei poistunut kokonaan pääomayhtiö -käsitys yleisesti väistynyt SVOP-sijoitusten valtaisa suosio ja hyväksyntä rahoittajien parissa olematon pääomavaatimus Varojenjaon lähtökohtana edelleen taseen vapaa oma pääoma (13:5) ei enää vapaasta oposta vähennettäviä jakokelvottomia varoja VM pyöritellyt realisoitumattoman IFRS-voiton jakamisen estämistä Konsernitaseen jakorajoitus on poistunut (13:3) konsernitilinpäätös kuitenkin aina laadittava varoja jaettaessa (8:9), miksi? tytäryhtiöosakkeiden oikean arvostuksen merkitys kasvanut (?) IFRS:llä ei käytännössä vielä merkitystä (vain konserni) Varojenjako (väli)tilinpäätöksen perusteella sallitaan (13:3) Arvelan työryhmälle vero-ongelma maksukykytesti tukee tätäkin

5 Maksukykytesti (13:2) 5 Varoja ei saa jakaa, jos jaosta päätettäessä tiedetään tai pitäisi tietää yhtiön olevan maksukyvytön tai jaon aiheuttavan maksukyvyttömyyden. koskee kaikkia jakotilanteita vapaan oman pääoman jaossa tasetestin lisäksi, osakepääoman alentamisessa velkojiensuojan lisäksi koskee myös omien osakkeiden hankintaa

6 Maksukykytestin sisällöstä enemmän 6 tarkoitettu selvimpiin tapauksiin; mm. lainan otto osingon maksamiseksi nimenomaisesti sallittu ei jälkiviisautta, vaan arviointi jakohetken tiedon perusteella ei normaalitapauksessa velvollisuutta rahoituslaskelman laatimiseen yms, sillä kysymys on tavallisesta yhtiöoikeudellisesta normista (vrt. yhdenvertaisuus yms.) ei koske pääomalainan korkoa, koskee vähemmistöosinkoa vrt. TakSL: osaltaan johti maksukyvyttömyyteen => OYL:ssa huomattavasti suppeampi sanonta Ei ole vaikuttanut yhtiön elämään normaaliaikana?

7 Miksi maksukykytesti 7 Usko perinteiseen pääomayhtiömalliin loppunut ajat sitten Velkojien maksunsaannin etusijan turvaaminen: osingonjako ja sitä välittömästi seuraava konkurssi eivät ole hyväksyttävä yhdistelmä Siirtyminen fair value accountingiin IFRS ja FAS Epäily siitä, että ylöskirjauksissa ollaan nopeita ja alaskirjauksissa hitaita Taseen oikeellisuuden ja relevanssin kyseenalaistaminen Liikearvojen lisääntyminen, realisoitavan omaisuuden väheneminen, fair value accounting Ei uskottu yhden hetken arvion (arvauksen) toimivan yksin riittävänä pohjana varojenjaolle Tarve kiinnittää huomiota sekä kehitykseen tilinpäätöksen laatimisen jälkeen että näköpiirissä olevaan tulevaisuuteen Siirtymä yleisemminkin yritysten arvonmäärityksissä kassavirtapohjaisiin malleihin? [Tilinpäätösstandardien erkaantuminen reaalimaailmasta?]

8 Miksi maksukykytesti, osa 2 8 Kaikissa muissa pohjoismaissa tasetestin lisäksi muu testi Ruotsi: försiktighetsregel, Tanska: yleinen varovaisuussäännös, Norja: puolustettava oman pääoman määrä. Pohjoismainen riittävä oma pääoma -vaatimus huomattavasti vaikeaselkoisempi (mahdoton?) konsepti, yleensä katsotaan vastaavan maksukykytestiä Maksukykytesti arvioitiin selvästi parhaaksi lisätestiksi Yhdysvalloissa kolmea jakokriteeriä: Tasemalli: varat>velat+osakepääoma Ansaittu ylijäämä: onko voittovaroja? Puhtaat insolvenssitestit Yhdysvaltojen mallilaki (RMBCA) sisältää kaksiosaisen säännön: varoja ei saa jakaa, jos a) jaon jälkeen ei voida maksaa normaalitoiminnan velkoja tai b) varat < velat + etuoikeutettujen osakkeiden saanto selvitystilassa. Myös tasemalleihin ja ansaitun ylijäämän malleihin liittyy insolvenssikriteereitä

9 Maksukykytesti jo vanhassa laissa? 9 Kirjallisuudessa katsottu, että maksukyvyn seuraaminen ollut osa johdon huolellisuusvelvollisuutta Oikeuskäytännössä katsottu, että johdon on varmistuttava siitä, että varat ovat edelleen yhtiön hallinnassa

10 Ongelmia 10 Maksukyvyn käsite on vielä diffuusimpi kuin kuviteltiin Insolvenssilainsäädäntöä koskevat perustelutekstit eivät ota juurikaan huomioon modernia rahoitusjärjestelmää Tilintarkastajien a) tarve pyrkiä toimittamaan lisäpalveluja b) velvollisuus ottaa kantaa varojen jakamiseen hallinnon tarkastuksessa Maksykykytestin lakiin ottamisen mahdollisti osin se, että tilintarkastajien velvollisuus ottaa nimenomaisesti kantaa voitonjakoehdotukseen oli poistumassa TTL:stä Komplisoitu rahoitusjärjestelmä johtaa uusiin, vaikeisiin tilanteisiin: syndikoitu luototus, default-tilanne,todennäköinen default-tilanne, cross-default, inter-creditory agreementien merkitys ym.

11 Kehitysnäkymiä? 11 Maksukyvyn merkitys tulee lisääntymään ja pääomayhtiö-fiktion merkitys tulee vähenemään tosin sidottu pääoma voi kokea renessanssin Pitäisikö yhtiöoikeus erottaa kokonaan kirjanpidosta? Jos erotetaan, jakotesti ei voi perustua muuhun kuin maksukykyyn

12 Kiitos! 12 Manne Airaksinen Corporate Puh Faksi Keskuskatu 7 A Helsinki

LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2009:13. Konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuus sekä maksukyky- ja tasetesti osakeyhtiön varojenjaossa

LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2009:13. Konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuus sekä maksukyky- ja tasetesti osakeyhtiön varojenjaossa LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2009:13 Konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuus sekä maksukyky- ja tasetesti osakeyhtiön varojenjaossa LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2009:13 Konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuus

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖN VAROJENJAKO TILINTARKASTAJAN NÄKÖKULMASTA

OSAKEYHTIÖN VAROJENJAKO TILINTARKASTAJAN NÄKÖKULMASTA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Kauppatieteiden kandidaatin tutkielma Laskentatoimi OSAKEYHTIÖN VAROJENJAKO TILINTARKASTAJAN NÄKÖKULMASTA 12.1.2009 Tekijä: Emilia Pöysä

Lisätiedot

Kassavirta-analyysi velkarahoittajan näkökulmasta

Kassavirta-analyysi velkarahoittajan näkökulmasta LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Yritysjuridiikka Kassavirta-analyysi velkarahoittajan näkökulmasta Tarkastajat: professori Matti I. Niemi professori Seppo Villa Helsingissä

Lisätiedot

Uusi osakeyhtiölaki ja verotus

Uusi osakeyhtiölaki ja verotus Uusi osakeyhtiölaki ja verotus Ilkka Kajas Tax Partner PwC Uusi osakeyhtiölaki ja verotus Yleistä Varojen jako Yritysjärjestelyt Uusi osakeyhtiölaki ja verotus Yrityksen liiketoiminnan kannalta tietty

Lisätiedot

UUDEN OSAKEYHTIÖLAIN VEROVAIKUTUKSET

UUDEN OSAKEYHTIÖLAIN VEROVAIKUTUKSET LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteiden osasto Yritysjuridiikka UUDEN OSAKEYHTIÖLAIN VEROVAIKUTUKSET Tutkielman aihe on hyväksytty kauppatieteiden osaston osastoneuvostossa 13.6.2006. Tarkastajat:

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖLAIN ERITYISKYSYMYKSIÄ. KL 2012 Antti Kolehmainen

OSAKEYHTIÖLAIN ERITYISKYSYMYKSIÄ. KL 2012 Antti Kolehmainen OSAKEYHTIÖLAIN ERITYISKYSYMYKSIÄ KL 2012 Antti Kolehmainen Maksunsaantijärjestys Tapa ymmärtää osakeyhtiön pääomarakenne ja rahoitus Yritysriski: a) luottoriski b) sijoitusriski Maksunsaantijärjestys -

Lisätiedot

Välirahoitusinstrumentit - käsittely yhtiö-, kirjanpito- ja vero-oikeudessa sekä rahoituksessa

Välirahoitusinstrumentit - käsittely yhtiö-, kirjanpito- ja vero-oikeudessa sekä rahoituksessa Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Välirahoitusinstrumentit - käsittely yhtiö-, kirjanpito- ja vero-oikeudessa sekä rahoituksessa Yritysjuridiikka Maisterin tutkinnon tutkielma Markus Åkerberg 2013 Laskentatoimen

Lisätiedot

Milloin ja miten osakeyhtiö saa antaa rahalainaa tai vakuuden?

Milloin ja miten osakeyhtiö saa antaa rahalainaa tai vakuuden? Milloin ja miten osakeyhtiö saa antaa rahalainaa tai vakuuden? Raimo Immonen senior advisor, professori ASIANAJOTOIMISTO Kysymyksiä miten osakeyhtiö saa antaa velkaa tai vierasvelkavakuuden onko erilaista

Lisätiedot

Palkkaa vai osinkoa empiirinen tutkimus velkojien suojasta pienissä osakeyhtiöissä

Palkkaa vai osinkoa empiirinen tutkimus velkojien suojasta pienissä osakeyhtiöissä Lakimies 6/2010 s. 979 998 Palkkaa vai osinkoa empiirinen tutkimus velkojien suojasta pienissä osakeyhtiöissä Hakusanat: yhtiöoikeus, osakeyhtiölaki, osingonjako, velkojien suoja, omistaja-johtaja 1. Johdanto

Lisätiedot

Konserniavustus ja osakeyhtiölaki. Kansainvälisten tilinpäätösstandardien, pehmeistä kohdista. Verotus kiristymässä

Konserniavustus ja osakeyhtiölaki. Kansainvälisten tilinpäätösstandardien, pehmeistä kohdista. Verotus kiristymässä Konserniavustus ja osakeyhtiölaki Kansainvälisten tilinpäätösstandardien, pehmeistä kohdista Verotus kiristymässä AJANKOHTAISKATSAUS Verotus kiristymässä Kevään eduskuntavaalien keskeisempiä puheenaiheita

Lisätiedot

SIJOITETUN VAPAAN OMAN PÄÄOMAN RAHASTOON SIJOITTAMISEN JA RAHASTON VAROJEN JAON ONGELMAKOHDAT

SIJOITETUN VAPAAN OMAN PÄÄOMAN RAHASTOON SIJOITTAMISEN JA RAHASTON VAROJEN JAON ONGELMAKOHDAT TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu SIJOITETUN VAPAAN OMAN PÄÄOMAN RAHASTOON SIJOITTAMISEN JA RAHASTON VAROJEN JAON ONGELMAKOHDAT Yrityksen taloustiede, Laskentatoimi Pro gradu -tutkielma Ohjaaja:

Lisätiedot

Panttioikeus osakkeeseen yhtiöoikeudellisissa muutostilanteissa

Panttioikeus osakkeeseen yhtiöoikeudellisissa muutostilanteissa Lakimies 2/2011 s. 248 277 Vesa Rasinaho Panttioikeus osakkeeseen yhtiöoikeudellisissa muutostilanteissa Hakusanat: esineoikeus, yhtiöoikeus, panttaus, yritysjärjestelyt, päätöksen pätemättömyys 1. Johdannoksi

Lisätiedot

Peitelty osingonjako osakeyhtiössä - Muodot ja oikaisut verotuksessa

Peitelty osingonjako osakeyhtiössä - Muodot ja oikaisut verotuksessa LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Yritysjuridiikka Kauppatieteiden kandidaatin tutkielma Peitelty osingonjako osakeyhtiössä - Muodot ja oikaisut verotuksessa Hidden divident

Lisätiedot

UUDEN OSAKEYHTIÖLAIN VAIKUTUKSET OSAKEYHTIÖN PÄÄOMARAKENTEESEEN, VAROJENJAKOON JA VEROTUKSEEN

UUDEN OSAKEYHTIÖLAIN VAIKUTUKSET OSAKEYHTIÖN PÄÄOMARAKENTEESEEN, VAROJENJAKOON JA VEROTUKSEEN LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA Talouden ja yritysjuridiikan laitos Laskentatoimi UUDEN OSAKEYHTIÖLAIN VAIKUTUKSET OSAKEYHTIÖN PÄÄOMARAKENTEESEEN, VAROJENJAKOON JA VEROTUKSEEN

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta VUODEN 2007 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta VUODEN 2007 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta VUODEN 2007 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Vahvistettu 22.11.2007 1 KHT-TUTKINTO 2007 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA Tehtävä 1 (10 pistettä)

Lisätiedot

Hallituksen jäsenen vastuu yhtiön maksukyvystä ja varojen vähentymisestä

Hallituksen jäsenen vastuu yhtiön maksukyvystä ja varojen vähentymisestä Hallituksen jäsenen vastuu yhtiön maksukyvystä ja varojen vähentymisestä Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Kauppaoikeus Pro gradu -tutkielma 19.2.2014 Saara Ylikraka 0160830 Lapin yliopisto, oikeustieteiden

Lisätiedot

Tarja Jokinen NEGATIIVINEN OMA PÄÄOMA. Liiketalouden koulutusohjelma Liiketalouden suuntautumisvaihtoehto 2013

Tarja Jokinen NEGATIIVINEN OMA PÄÄOMA. Liiketalouden koulutusohjelma Liiketalouden suuntautumisvaihtoehto 2013 Tarja Jokinen NEGATIIVINEN OMA PÄÄOMA Liiketalouden koulutusohjelma Liiketalouden suuntautumisvaihtoehto 2013 NEGATIIVINEN OMA PÄÄOMA Jokinen, Tarja Satakunnan ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

Omistajayrittäjän osingon ja palkan optimaalinen suhde osakeyhtiössä

Omistajayrittäjän osingon ja palkan optimaalinen suhde osakeyhtiössä Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalous Lappeenranta Liiketalouden koulutusohjelma Laskentatoimen suuntautumisvaihtoehto Päivi Leppänen Omistajayrittäjän osingon ja palkan optimaalinen suhde osakeyhtiössä

Lisätiedot

Osakeyhtiölain varojenjakoa koskevien säännösten muuttaminen

Osakeyhtiölain varojenjakoa koskevien säännösten muuttaminen LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2009:25 Osakeyhtiölain varojenjakoa koskevien säännösten muuttaminen Lausuntotiivistelmä LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2009:25 Osakeyhtiölain varojenjakoa koskevien säännösten muuttaminen

Lisätiedot

Standardi 4.3a. Omat varat ja niiden vähimmäismäärä. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.3a. Omat varat ja niiden vähimmäismäärä. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.3a Omat varat ja niiden vähimmäismäärä Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO. Osakeyhtiön pääomanpalautusten käsittely henkilökohtaisen tulon verotuksessa

TAMPEREEN YLIOPISTO. Osakeyhtiön pääomanpalautusten käsittely henkilökohtaisen tulon verotuksessa TAMPEREEN YLIOPISTO Oikeustieteiden laitos Harri Sydänheimo Osakeyhtiön pääomanpalautusten käsittely henkilökohtaisen tulon verotuksessa Pro gradu - tutkielma Vero-oikeus Tampere 2008 Tampereen yliopisto

Lisätiedot

HE 109/2005 vp. lisäksi useita velkojien ja vähemmistöosakkeenomistajien

HE 109/2005 vp. lisäksi useita velkojien ja vähemmistöosakkeenomistajien HE 109/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle uudeksi osakeyhtiölainsäädännöksi Esityksessä ehdotetaan annettavaksi uusi osakeyhtiölaki. Lisäksi useisiin lakeihin tehtäisiin uudesta laista johtuvia muutoksia.

Lisätiedot

Kansainväliset tilinpäätösstandardit. konsernilaskenta, 6 op

Kansainväliset tilinpäätösstandardit. konsernilaskenta, 6 op Kansainväliset tilinpäätösstandardit ja konsernilaskenta, 6 op OSA 1, konsernilaskenta Timo Alho Kauppatieteellinen tiedekunta Syksy 2014 Luennot Konserni 1. periodi Maanantaisin 9-11 Sali 4301+4302 IFRS

Lisätiedot

Kirsi Salo OSAKEYHTIÖN PÄÄOMARAKENNE JA VAROJEN JAKO

Kirsi Salo OSAKEYHTIÖN PÄÄOMARAKENNE JA VAROJEN JAKO Kirsi Salo OSAKEYHTIÖN PÄÄOMARAKENNE JA VAROJEN JAKO Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Liiketalouden koulutusohjelma Kevät 2008 OPINNÄYTETYÖ

Lisätiedot

HTM-TUTKINTO 1.9.2007

HTM-TUTKINTO 1.9.2007 1 / 12 KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 1.9.2007 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 3) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

VUODEN 2012 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2012 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET 1 TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2012 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

Toiminimen muuttaminen osakeyhtiöksi

Toiminimen muuttaminen osakeyhtiöksi LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon tutkielma Laskentatoimi Toiminimen muuttaminen osakeyhtiöksi Converting private business into limited

Lisätiedot

Tekijä: Johanna Lehtinen Opponentti: Taina Törrönen Ohjaaja: Ulla Kotonen

Tekijä: Johanna Lehtinen Opponentti: Taina Törrönen Ohjaaja: Ulla Kotonen LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteiden osasto Kauppatieteiden kandidaatin tutkielma Laskentatoimi OSAKEYHTIÖLAIN MUUTOSTEN VAIKUTUS PIENEN OSAKEYHTIÖN TILIN- PÄÄTÖKSEEN JA TILINTARKASTUKSEEN

Lisätiedot

UUSI OSUUSKUNTALAKI Keskeiset muutokset ja vaikutus pienosuuskuntiin. Lakiasiainjohtaja Anne Kontkanen Pellervo-Seura ry

UUSI OSUUSKUNTALAKI Keskeiset muutokset ja vaikutus pienosuuskuntiin. Lakiasiainjohtaja Anne Kontkanen Pellervo-Seura ry UUSI OSUUSKUNTALAKI Keskeiset muutokset ja vaikutus pienosuuskuntiin Lakiasiainjohtaja Anne Kontkanen Pellervo-Seura ry Miksi uusi osuuskuntalaki? valmistelulle aseteut tavoitteet: osuuskuntien toimintaedellytykset

Lisätiedot

Uusi osakeyhtiölaki ja tilinpäätöskäytäntö 1.9.2006

Uusi osakeyhtiölaki ja tilinpäätöskäytäntö 1.9.2006 Uusi osakeyhtiölaki ja tilinpäätöskäytäntö Henrik Sormunen, Partner Tomi Seppälä, Partner PwC Sisällysluettelo Tilinpäätöstä koskevat UOYL:n säännökset pähkinänkuoressa Ongelma-alueita Sijoitetun vapaan

Lisätiedot