Espoo Logistiikka -liikelaitoksen toimintasuunnitelma 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Espoo Logistiikka -liikelaitoksen toimintasuunnitelma 2015"

Transkriptio

1 Espoo Logistiikka -liikelaitoksen toimintasuunnitelma 2015 Johtoryhmä Hallinto- ja kehittämisyksikkö

2 2 (30) Sisällysluettelo 1. Toiminnan kuvaus, organisaatio Keskeiset tavoitteet Valtuuston asettamat sitovat tavoitteet Yksikön omat tavoitteet tuloskortilla ja miten ne edistävät TATU tavoitteiden saavuttamista Tavoitteiden toteutuksen vuosikello Liikelaitoksen yksiköiden omat tulostavoitteet Liikevaihto Liikevaihto asiakkaittain Tuottavuutta edistävät toimenpiteet ja mittarit Henkilöstö Osaamisen kehittäminen Muut tuotannontekijät Hankinnat Palvelut Aineet ja tarvikkeet Palvelustrategia Toimitilat Investoinnit ja poistot Toiminnan seuranta Riskit Liitteet... 28

3 3 (30) 1. Toiminnan kuvaus, organisaatio Espoo Logistiikka -liikelaitos hankkii kaupungille autoja ja työkoneita sekä tuottaa niihin liittyviä palveluja ja muita kaupunkikonsernin sisäisiä logistiikkapalveluja liiketaloudellisin periaattein kustannustehokkaasti. Liikelaitoksen tuotanto perustuu sopimuksiin ja tilauksiin, joissa liikelaitoksen asiakas määrittelee haluamansa tuotteen tai palvelun ja palvelutason ja jotka asiakas maksaa sovitun mukaisesti. Toiminta Auto- ja konepalvelut Auto- ja konepalvelut tuottaa kaupungin hallintokunnille ajoneuvokalusto- ja muita kalustopalveluja kokonaispalvelupakettina. Autojen ja koneiden vuokrauspalvelupaketti sisältää korjaukset, huollot, polttoaineet, verot ja vakuutukset. Kaupungin ympäristöstrategiaohjelma otetaan huomioon Auto- ja konepalvelujen hankinnoissa, joissa painotetaan vähäpäästöisyyttä ja ympäristöystävällisyyttä muun muassa määrittelemällä CO2 päästörajat, vaatimalla autojen valmistajalta ympäristöasioiden hallintajärjestelmää sekä autoliikkeiltä hyväksyttyä ympäristöohjelmaa. Johdon raportointia ja tilastointia kehitetään uusien toimintojen avulla kalustonhallintaohjelmiston toimittajan kanssa. Asiakkaiden kanssa kehitetään ajoneuvojen paikannusjärjestelmien käyttöä töiden suunnitteluun. Auto- ja konepalvelulla on käytössä reaaliaikainen asiakaspalautekanava. Saatuja asiakaspalautteita hyödynnetään toiminnan kehittämisessä. Kuljetus- ja materiaalipalvelut Kuljetus- ja materiaalipalvelut -palveluyksikön tehtävänä on tuottaa kuljetus- ja materiaalilogistiikan palveluja. Palvelut jakaantuvat kolmeen osaan: henkilökuljetukset, käyttötarvikkeiden myynti, sekä materiaalikuljetukset. Vuonna 2015 yksikössä tapahtuu muutos uuteen toimintamalliin. Yksikön palvelurakenne muuttuu lähes kokonaan palvelujen tuottajasta palvelujen järjestäjäksi, jonka toiminnassa korostuu kumppanuus ulkopuolisten palveluntuottajien kanssa. Palveluntuottajien kanssa tarjotaan toimialoille mahdollisimman tehokkaat ja asiakaslähtöiset logistiikan palvelut. Käyttötarvikkeiden myynnissä yksikkö huolehtii kokonaisvaltaisesti toimialojen käyttötarvikkeiden tilaus-toimitusketjusta. Toimialoille myydään mm. hoitotarvikkeita sekä siivoustarvikkeita. Palvelussa pyritään mahdollisimman helppoon tilausprosessiin yksiköille, jotta toimialojen henkilökunnan työaikaa vapautuisi mahdollisimman paljon varsinaiseen ydintoimintaan. Vuoden alkupuolella otetaan tuotantokäyttöön uusi toimintamalli, jossa kuljetus-, terminaali-, varastopalvelun tuottaa vuoden 2013 lopussa kilpailutettu palveluntuottaja. Yksikön vastuulle tulee uusien tuoteryhmien tilaus-toimitusketju kaupunkitasolla, kun toimistotarvikkeet ja joitain saniteettituotteita siirtyy yksikön vastuulle. Uusia palveluja otetaan käyttöön, kun yksikkö aloittaa kilpailutetun palveluntuottajan kanssa hyllytyspalvelujen tarjoamisen kaupungin yksiköille. Palvelussa Kuljetus- ja materiaalipalvelut huolehtii yksikön puolesta sen erilaisten volyymituotteiden saatavuuden yksikössä sovittuun paikkaan ja yksikön työaikaa ei mene tilaamiseen ja lähivaraston hoitamiseen. Henkilökuljetukset muodostuvat koulu- ja varhaiskasvatuksen kuljetuksista joissa on noin 900 asiakasta päivittäin sekä sosiaali- ja terveystoimen erilaisista henkilökuljetuksista, joissa on noin 3500 asiakasta. Kuljetuksiin kuuluu myös erilaisten retki- ym. kuljetusten hankinta kaupungin

4 puitesopimustoimittajilta. Kuljetukset perustuvat perusopetuslakiin sekä vammais- ja sosiaalihuoltolakiin. Henkilökuljetuksissa suurin tavoite on vammais- ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten kilpailutus. Kyseisten kuljetusten liikevaihto on 10 miljoonaa, tavoitteena on aikaansaada suuret säästöt kuljetuksissa. Henkilökuljetusten lisäksi yksikössä aloitetaan optimointipalvelun tuottaminen, jonka avulla tehostetaan toimialojen liikkumista sisältäviä palveluja. Materiaalikuljetuksiin kuuluu mm. lääkkeiden kuljetukset kaupungin toimipisteisiin Hus apteekista, apuvälineiden kuljetuksia sekä erilaisia tilauskuljetuksia. Lisäksi kuljetuksiin kuuluu kaupungin muuttokuljetusten järjestäminen. 4 (30) Painatus- ja postipalvelut Painatus- ja postipalvelut -palveluyksikön tehtävänä on tuottaa painatus- ja postipalveluja, ylläpitää kaupunkikonsernin osoiterekisteriä sekä järjestää kaupungintoimielinten tarvitsemat esityslistajakelut. Painatuspalvelut huolehtii keskitetysti kaupungin erilaisten paino-, tulostus- ja kopiointitöiden tekemisestä itse tai tilaamalla ne sopimustoimittajilta. Painatuspalveluiden liikevaihtoa tullaan seuraamaan v erityisen tarkasti esityslistojen muuttuessa sähköisiksi. Postipalvelut hoitaa keskitetysti kaupungin postilogistiikan yhdessä sopimustoimittajan kanssa. Virastokeskuksen postireitti muutettiin kulkemaan alkaen yhden kerran päivässä aiemman kaksi kertaa päivässä toimintamallin sijaan. Muutoksella saatiin toimialoille pientä säästöä vuositasolla sekä vapautunutta kuljetuskapasiteettia hyödynnettyä apuvälinekuljetuksiin. Painotyöt ja postimäärät jatkavat pienenemistään. Vaihdepalvelut Vaihdepalvelut -palveluyksikön tehtävänä on tuottaa puhelinvaihdepalveluja. Vaihdepalvelut välittää kaupunkilaisten puheluita Espoon kaupungin palveluihin, Espoon kaupungin työntekijöille ja ylläpitää Essin puhelinluetteloa, laadukkaasti ja liiketaloudellisin periaattein kustannustehokkaasti. Vaihdepalvelun toiminta perustuu sopimuksiin, joista asiakas maksaa sovitun mukaisesti. Vaihdepalvelun toimintaa on kehitetty vastaamaan Espoo tarinan mukaisesti eri asiakasryhmien tarpeita. Vaihdepalvelun toimintaa seurataan säännöllisesti viikoittain ajetuilla seurantaraporteilla mistä nähdään tuotannon määrät ja laatu. Parillisina vuosina tehdään palvelutasotutkimus ulkopuolisen tutkimuslaitoksen toimesta. Tuotannon tuki Tuotannon tuki -palveluyksikön tehtävänä on tuottaa liikelaitoksen tuotannon tarvitsemat tukipalvelut ja liikelaitoksen toimintaan liittyvät asiantuntijapalvelut sekä hoitaa liikelaitoksen toiminnan ja talouden suunnittelu, seuranta ja arviointi. Tuotannon tuen henkilöstö osallistuu toimialan prosessiryhmien ja muiden verkostojen toimintaan.

5 5 (30) Tuotannon tuki yksikön kaikki kustannukset jyvitetään ja veloitetaan liikelaitoksen palveluyksiköiltä. Yksikkö Tuotannon tuen kulut 850 t, Haken kulut 156 t Auto- ja konepalvelut Kuljetus- ja materiaalipalvelut Painatus- ja postipalvelut Vaihdepalvelut Liikelaitos osallistuu Espoon TATU-ohjelmaan palveluliikelaitoksen johtokunnan päättämien TATUtoimenpiteiden mukaisesti. Tähän liittyen käynnistetään vaihdepalvelujen ja painatuspalvelujen toimintaan liittyvä selvitystyö. Liikelaitoksen palveluyksiköissä tehdään säännöllisesti asiakastyytyväisyyskyselyjä. Lisäksi käytössä on reaaliaikainen asiakaspalautekanava. Saatuja asiakaspalautteita hyödynnetään toiminnan kehittämisessä. Espoo Logistiikka -liikelaitoksen organisaatiokaavio Toimitusjohtaja Kari Sirviö Liikevaihto 32.4 M Henkilöstömäärä 49 Tuotannon tuki Palvelujohtaja Paula Hirvonen Controller Jarkko Mikkonen Assistentti Satu Kuusi Auto- ja konepalvelut palvelupäällikkö Jani Sipiläinen Liikevaihto 7.3 M Henkilöstömäärä 11 Kuljetus- ja materiaalipalvelut palvelupäällikkö Pasi Ojaniemi Liikevaihto 22.1 M Henkilöstömäärä 12 Painatus- ja postipalvelut palvelupäällikkö Petri Tuominen Liikevaihto 2.1 M Henkilöstömäärä 9 Vaihdepalvelut palvelupäällikkö Mikko Huttunen Liikevaihto 0.8 M Henkilöstömäärä 13

6 6 (30) 2. Keskeiset tavoitteet 2.1. Valtuuston asettamat sitovat tavoitteet Liikelaitoksen tulos on positiivinen. Investointien kokonaismäärä on enintään valtuuston hyväksymän talousarvion mukainen Yksikön omat tavoitteet tuloskortilla ja miten ne edistävät TATU tavoitteiden saavuttamista Yksikkö Espoo Logistiikka Näkökulma Resurssit ja johtaminen Ajanjakso 2015 Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden tavoitteet: Espoo toimii edelläkävijänä kunnallisten palvelujen tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamisessa. Johtaminen, esimiestyö ja työtyytyväisyys kehittyvät ja ovat hyvällä tasolla. Talouden liikkumavara säilyy ja rahoitusasema on tasapainossa. Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Toimenpiteet / vastuuhenkilö 1 Palvelutuotannon taloudellinen tehokkuus lisääntyy. Tuottavuus paranee vähintään 1,3 %. Tuottavuuden kasvu.

7 7 (30) Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Toimenpiteet / vastuuhenkilö 2 Keskeiset TATU -ohjelmaan liittyvät Palveluliiketoimen Logistiikka - liikelaitosta koskevat vuoden 2015 toimenpiteet ovat toteutuneet. 1. Mittari: päivitetty palvelustrategia. 2. Mittari: optimointien määrä, tavoitetulos 5 kpl. 3. Mittari: tapaturmien määrä. 4. Mittari: tuotannonohjausjärjestelmän käyttöönottosuunnitelma valmis vuoden 2015 loppuun mennessä. 1. Palvelustrategian laatiminen Palvelustrategian tarkentaminen 2. Kaluston käytön tehostaminen ja optimointipalvelut Ajoneuvokaluston käytön tehostaminen Optimointipalvelun aloittaminen 3. Työhyvinvoinnin ja esimiestyön kehittäminen Kohti 0 tapaturmaa projektiin osallistuminen Tapaturmasta johtuvien poissaolojen vähentäminen vuoteen 2014 verrattuna 4. Tuotannon ja tuotannonohjauksen kehittäminen Tuotannonohjausjärjestelmän käyttöönoton valmistelu. 3 Tulosvastuullisten yksiköiden tulos pysyy hyvällä tasolla. 1 %. Tulos/liikevaihto - %. 4 Työhyvinvointi ja esimiestyö ovat paremmalla tasolla kuin vuonna Henkilöstön työkyky on työkykyindeksin mukaan lisääntynyt (TATU). Työkykyindeksi.

8 8 (30) Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Toimenpiteet / vastuuhenkilö 5 Työhyvinvointimatriisin lukuarvo kasvaa vähintään yhden yksikön vuoden 2014 arvoon verrattuna. Työhyvinvointimatriisi. 6 Terveysperusteiset poissaolot vähenevät 20 % valtuustokauden aikana. Vuoden 2013 lähtöarvo on 12,3 päivää/henkilötyövuosi. Terveysperusteisista poissaoloista aiheutuva kuorma (päivää per henkilötyövuosi) Yksikkö Espoo Logistiikka Näkökulma Asukkaat ja palvelut Ajanjakso 2015 Päämäärä: Espoolaiset ovat aktiivisia ja omatoimisia huolehtien itsestään, läheisistään ja lähiympäristöstään, mutta kukaan ei jää tukea vaille, mikäli voimat eivät riitä. Espoo järjestää palvelut asukaslähtöisesti yhteistyössä kuntalaisten kanssa. Valtuustokauden tavoitteet: Palveluvalikoima muodostaa ennaltaehkäisevien, terveysja hyvinvointieroja kaventavien, varhaisen puuttumisen, kuntalaisten omatoimisuutta tukevien ja asiakkaan valinnanvapautta lisäävien palvelujen kokonaisuuden. Palveluja ja lähiympäristöä kehitetään yhteistyössä kuntalaisten kanssa. Palveluja tuotetaan yhteistyössä kumppaneiden kanssa, eri palvelukanavat mahdollistavat palvelujen saatavuuden ja saavuttamisen. Espoo toimii edelläkävijänä kansallisen palveluväylän kehittämisessä ja käyttöönotossa. Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Toimenpiteet / vastuuhenkilö 1 Asukkaiden aktiivisuus, Hyödynnetään asiakkailta Saadut palautteet, kpl. Palautekanavien / saadun turvallisuuden tunne ja saatua palautetta toiminnan palautteen seuraaminen. suhteellinen kehittämisessä. Vastuuhenkilöt: tyytyväisyys paranee. toimitusjohtaja, palvelujohtaja ja palvelupäälliköt.

9 9 (30) Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Toimenpiteet / vastuuhenkilö 2 Jutellaanko - konseptin käynnistäminen (TATU) Uuden konseptin käyttöönotto. 3 Sisäinen yhteistyö luo Käyttötarvikelogistiikan Toimipisteiden määrä, Sovitaan asiakkaiden kanssa lisäarvoa jatkuvalle uuden toimintamallin joissa hyllytyspalvelu on toimipisteet, joissa kuntalaispalvelujen käyttöönotto. ( TATU) käytössä. hyllytyspalvelu otetaan kehittämiselle Hyllytyspalvelun käyttöön. käyttöönotto Yksikkö Espoo Logistiikka Näkökulma Elinvoima, kilpailukyky ja kestävä kehitys Ajanjakso 2015 Päämäärä: Kaupunki on kansainvälisesti houkutteleva ja kiinnostava. Osaavat ihmiset, yrittäjät ja kaikenkokoiset yritykset juurtuvat Espooseen. Valtuustokauden tavoitteet: Espoon vetovoimaisuus kansainvälisesti kiinnostavana osaamisen sekä tieteen, taiteen ja talouden innovaatioympäristönä kehittyy. Osana metropolialuetta Espoon verkostomaista kaupunkirakennetta kehitetään taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestäväksi. Palvelukeskittymien saavutettavuutta joukkoliikenneyhteyksin parannetaan. Kaupunkikeskuksia kehitetään niiden omiin vahvuuksiinsa tukeutuen viihtyisiksi ja sujuviksi asumisen, asioinnin, työssäkäynnin ja vapaa-ajan kohtaamispaikoiksi. Torjutaan segregaatiota ja vastataan espoolaisten erilaisiin asumistarpeisiin tarjoamalla edellytykset edulliselle ja monimuotoiselle asuntotuotannolle ja tonttitarjonnalle. Yrittäjyyteen ja innovatiivisuuteen kannustava Espoo rakentaa hyvinvointia ja vaurautta metropolialueelle ja koko Suomeen. Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Toimenpiteet /vastuuhenkilö 1 Harmaa talous Tiedetään sopimuskumppanien Alihankkijalistaus on Selvityspyynnön estetään kaikessa alihankkijat. pyydetty jokaiselta lähettäminen palvelutuotannossa. Espoo Logistiikan sopimustoimittajalta.

10 10 (30) Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Toimenpiteet /vastuuhenkilö 2 Sähköistetään Sähköisten tilausten Sähköisten tilausten Kuljetus- ja manuaalisia prosesseja lisääntyminen verrattuna lukumäärä. materiaalipalvelut ottaa vuoteen Tavoitetulos 30% /Kuljetusmateriaalipalvelut, käyttöön tilaajille sähköisen tilausjärjestelmän muutto- ja retkikuljetuksissa. 20% / Auto- ja Auto- ja konepalvelut ottaa konepalvelut. käyttöön sähköiset tilaukset korjaamon varastotilauksissa. 3 Hiilidioksidipäästöjen (CO2) vähentäminen. Henkilöautojen CO2- päästöjen keskiarvo alle 130 g / km Pakettiautojen CO2- päästöjen keskiarvo alle 190 g / km Ajoneuvohankinnoissa tiukennetaan päästövaatimuksia vuosittain huomioiden markkinat.

11 11 (30) 2.3 Tavoitteiden toteutuksen vuosikello Kolme keskeisintä tavoitetta vuodelle 2015 ja toteutuksen aikataulu 1. Käyttötarvikelogistiikan uuden toimintamallin tuotannon aloittaminen ja tuotannon onnistumisen varmistaminen. Mittari: toiminta uuden toimintamallin mukaan, Tavoitetulos 100% eli koko ko. toiminnossa uusi toimintamalli käytössä 2. Muutto- ja retkikuljetusten ja AKP:n toimitusten sähköisten tilaamisten lisääminen. Mittari: sähköisten tilausten määrä, Tavoitetulos 30 % /KUMA, 20% /AKP 3. EKAN ja EKIN ajoneuvokaluston käytön optimointi. Mittari: optimointien määrä, Tavoitetulos: 5 kpl/128 kpl (4%) Tammi-maaliskuu: Sähköisten tilausten lisääntyminen Kuljetus- ja matreriaalipalveluissa muutto ja retkikuljetuksissa Tuotannonohjausjärjestelmän käyttöönoton alustava määrittely tehty Kuljetus- ja materiaalipalveluissa, sekä Auto- ja konepalveluissa Ajoneuvokaluston käytön tehostamiseen liittyvä selvitys tehty. Optimointipalvelun aloittaminen Huhti-kesäkuu: Tuotannonohjausjärjestelmän käyttöönoton projektisuunnitelma valmis Kuljetus- ja materiaalipalveluissa, sekä Auto- ja konepalveluissa Ajoneuvokaluston käytön tehostamiseen liittyvät toimenpide-ehdotukset annettu. Tehtyjen optimointien määrä Käyttötarvikelogistiikan uuden toimintamallin tuotanto aloitettu ja käyttöönoton onnistuminen varmistettu 2015 Heinä-syyskuu: Tuotannonohjausjärjestelmän käyttöönottoprojekti käynnistynyt Kuljetus- ja materiaalipalveluissa sekä Auto- ja konepalveluissa Ajoneuvokaluston käytön tehostaminen huomioidaan kaluston uusiutuessa. Tehtyjen optimointien määrä Loka- joulukuu: Tuotannonohjausjärjestelmän käyttöönottoprojekti käynnissä Kuljetusja materiaalipalveluissa sekä Auto- ja konepalveluissa Ajoneuvokaluston käytön tehostaminen huomioidaan kaluston uusiutuessa. Tehtyjen optimointien määrä

12 12 (30) 2.4 Liikelaitoksen yksiköiden omat tulostavoitteet 2015 Auto- ja konepalvelut Mittari Mittarin arvo/ ajankohta Vastuuhenkilöt Foorumi jossa asiaa käsitellään Seuranta: liikennevalot Kunnossapitokaluston investointeihin asiantuntijapalvelut Annetut asiantuntijapalvelut (määrä) Jani Sipiläinen Asiakaspalaverit, Login jory Korjaamomateriaalien, tarvikkeiden sekä varaosien sähköiset tilaukset Sähköisten tilaukset (määrä) Jani Sipiläinen Yksikön palaverit, Login jory Kaluston käytön tehostaminen yhdessä asiakkaiden kanssa Tehdyt suunnitelmat ja ohjeistukset Jani Sipiläinen Asiakaspalaverit, Login jory Hiilidioksidipäästöjen (CO2) vähentäminen Henkilöautojen CO2-päästöjen keskiarvo alle 130 g/km ja pakettiautojen alle 190 g/km Jani Sipiläinen Login jory Kuljetus- ja materiaalipalvelut Mittari Mittarin arvo/ ajankohta Vastuuhenkilöt Foorumi jossa asiaa käsitellään Seuranta: liikennevalot VPL / SHL kuljetusten kilpailutus suoritettu Sähköisen tilaustavan käyttöönotto retki- ja muuttokuljetuksissa Hyllytyspalvelun käyttöönotto käyttötarvikkeissa Kilpailutus järjestetty Sähköisten tilaukset (määrä) Toimipisteiden määrä jossa palvelu käytössä Pasi Ojaniemi Kilpailutuspalaverit, Login jory Vuosineljäksittäin Pasi Ojaniemi Yksikön palaverit, Login jory Vuosineljäksittäin Pasi Ojaniemi Asiakas- palaverit, Login jory

13 13 (30) Foorumi jossa Painatus- ja postipalvelut Mittari Mittarin arvo/ ajankohta Vastuuhenkilöt asiaa käsitellään Tulos säilyy positiivisena v.2015 QW kk Petri Tuominen työp./log jory Seuranta: liikennevalot Palvelutuotantoa kehitetään lisäämällä sähköisten tuotteiden tarjontaa verkkojulkaisuohjelman päivitys Julkaisuohjelma päivitetty 12/2015 Petri Tuominen työp./log jory Painatuspalvelujen selvitystyö ja jatkoselvitys Selvitys tehty 6/2015 Petri Tuominen LOG jory Tuotannon tuki Mittari Mittarin arvo/ ajankohta Vastuuhenkilöt Foorumi jossa asiaa käsitellään Seuranta: liikennevalot Login viestintäsuunnitelma Valmis suunnitelma 1/ 2015 Paula Hirvonen LOGin jory Essin sivujen päivittäminen Päivitetyt sivut jatkuva Assistentti LOGin jory Vaihdepalvelut Vaihdepalveluihin tarjotaan n puhelua vuodessa. Mittari Toteutuneet puhelumäärät Mittarin arvo/ ajankohta jatkuva Vastuuhenkilöt Mikko Huttunen Foorumi jossa asiaa käsitellään LOGin jory Seuranta: liikennevalot Saapuneista puheluista vastataan 90 % ja niistä 90% alle 15 sekunnin Toteuma jatkuva Mikko Huttunen LOGin jory

14 14 (30) 3. Liikevaihto Liikelaitoksen liikevaihto vuonna 2015 on 32,4 milj. euroa. EKI 4,3 % EC 0,5 % LUP 0,4 % KOHA 0,9 % TIETO 0,1 % HELI 0,2 % ESTA 0,3 % ICT 0,1 % Espoo Logistiikka -liikelaitoksen liikevaihto 32,4 M asiakkaittain (%) PALI/HAKE 0,1 % TIKE 0,2 % TYT 2,3 % EKA 12,4 % SITO 20,5 % SOTET 55,6 % 3.1 Liikevaihto asiakkaittain Auto- ja konepalvelujen liikevaihto on 7,3 milj. euroa. Liikevaihtoon sisältyy korjaamon tuloja 0,1 milj. euroa. PALI/HAKE 0,4 % KOHA 1,1 % SITO 5,8 % EC 0,4 % TYT 7,2 % LUP 0,3 % TIKE 0,3 % Auto- ja konepalvelujen liikevaihto 7,3 M asiakkaittain (%) EKI 13,9 % SOTET 17,1 % EKA 53,6 %

15 15 (30) Auto- ja konepalvelujen liikevaihto jakautuu toimialoille ja tulosyksiköille seuraavasti: TIKE LUP EC PALI/HAKE KOHA Auto- ja konepalvelujen liikevaihto 7,3, M asiakkaittain (1 000 ) SITO TYT EKI SOTET EKA Kuljetus- ja materiaalipalvelujen liikevaihto on 22,1 milj. euroa. EKA 0,5 % LUP 0,3 % HELI 0,0 % EKI 1,6 % Kuljetus- ja materiaalipalvelujen liikevaihto 22,1 M asiakkaittain (%) SITO 23,9 % SOTET 73,7 %

16 16 (30) Kuljetus- ja materiaalipalvelujen liikevaihto 22,1 M asiakkaittain %:na 0,3 % 0,5 % 1,6 % 1,6 % 2,2 % 20,0 % 0,0 % 11, 0 % 49,9 % 12,8 % Vanhusten palvelut Terveyspalvelut Perhe- ja sosiaalipalvelut Suomenkielinen varhaiskasvatus 352 Suomenkielinen opetus Svenska rum 492 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos 65 Espoo Kaupunkitekniikka Henkilökuljetukset liikevaihto 16,44 M %:na asiakkaitain 3 % 1 % 5 % 25 % Vanhusten palvelut 776 Perhe- ja sosiaalipalvelut Suomenkielinen opetus 4154 Svenska rum % Suomenkielinen varhaiskasvatus 200

17 17 (30) Käyttötarvikelogistiikka liikevaihto 5,46 M %:na asiakkaittain 2 % 1 % 5 % 7 % 3 % 2 % 50 % 2 % 0 % 28 % Vanhusten palvelut 1538 Terveyspalvelut Perhe- ja sosiaalipalvelut 121 Suomenkielinen varhaiskasvatus 152 Suomenkielinen opetus 275 Svenska rum 92 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos 65 Espoo Kiinteistöpalvelut 350 Kuljetus- ja materiaalipalvelujen liikevaihto jakautuu toimialoille ja tulosyksiköille seuraavasti: HELI LUP HELI 9 LUP 65 Kuljetus- ja materiaalipalvelujen liikevaihto 22,1 M asiakkaittain (1 000 ) EKA EKA 120 EKI EKI 350 SITO SITO SOTET SOTET

18 18 (30) Painatus- ja postipalvelujen liikevaihto on 2,1 milj. euroa. Painatuspalvelujen liikevaihto on 0,8 milj. euroa. HELI 1,2 % EKA 1,9 % TIETO 2,6 % EC 3,1 % TIKE 4,2 % LUP 1,0 % PALI/HAKE 0,1 ESTA EKI 1,0 % % 1,1 % ICT 0,1 % Painatuspalvelujen liikevaihto 0,8 M asiakkaittain (%) TYT 12,9 % SITO 35,9 % SOTET 16,1 % KOHA 18,8 % Painatuspalvelujen liikevaihto jakautuu toimialoille ja tulosyksiköille seuraavasti: ICT PALI/HAKE EKI LUP ESTA HELI EKA TIETO EC TIKE TYT SOTET KOHA SITO Painatuspalvelujen liikevaihto 0,8 M asiakkaittain (1 000 )

19 19 (30) Postipalvelujen liikevaihto on 1,3 milj. euroa. KOHA 4,0 % TYT 4,3 % TIETO 1,9 % EKA 1,7 % EKI 1,1 % ICT 1,9 % HELI 2,8 % LUP 2,9 % TIKE 0,7 % PALI/HAKE 0,6 % Postipalvelujen liikevaihto 1,3 M asiakkaittain (%) ESTA 6,2 % SITO 37,2 % EC 7,6 % SOTET 27,2 % Postipalvelujen liikevaihto jakautuu toimialoille ja tulosyksiköille seuraavasti: PALI/HAKE TIKE EKI EKA TIETO ICT HELI LUP KOHA TYT ESTA EC SOTET SITO Postipalvelujen liikevaihto 1,3 M asiakkaittain (1 000 )

20 20 (30) Vaihdepalvelujen liikevaihto on 0,8 milj. euroa. TIKE 1,0 % ICT 0,4 % TIETO 0,3 % PALI/HAKE 0,2 % HELI 1,7 % KOHA 1,8 % ESTA 2,0 % EC 2,6 % EKI 4,4 % EKA 4,4 % Vaihdepalvelujen liikevaihto 0,8 M asiakkaittain (%) TYT 7,3 % SOTET 38,9 % SITO 35,0 % Vaihdepalvelujen liikevaihto jakautuu toimialoille ja tulosyksiköille seuraavasti: PALI/HAKE TIETO ICT TIKE HELI KOHA ESTA EC EKI EKA TYT SITO SOTET Vaihdepalvelujen liikevaihto 0,8 M asiakkaittain (1 000 )

21 21 (30) 3.2 Tuottavuutta edistävät toimenpiteet ja mittarit Eläkkeelle lähtevien tilalle ei palkata uutta henkilökuntaa. Kuljetus- ja materiaalipalvelut yksikkö ottaa käyttöön sähköisen tilaamisen asiakkaille retkija muuttokuljetuksissa. Tilaamisen kehittämisellä suoraviivaistetaan toimintaa ja vähennetään manuaalisen työskentelyn mahdollistamia virheitä prosessissa sekä poistetaan turhia työvaiheita. Käyttötarvikelogistiikassa hyllytyspalvelu tehostaa tilaus-toimitusketjun kokonaishallintaa. Asiakasyksiköissä vapautuu työaikaa, ennustettavuus lisääntyy ja varastoihin sitoutunutta pääomaa saadaan alas. Vammais- ja sosiaalihuoltolain mukaisissa kuljetuksissa valmistellaan kilpailutusta jonka tavoitteena on nykyistä halvemmat hinnat. Tuottavuusmittarit Yksikkö Mittari TOT 2012 TOT 2013 TOT 2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 Auto- ja konepalvelut Ajoneuvojen hallinnointikustannukset / ajoneuvo Kuljetus- ja Kustannukset / kuljetus / materiaalipalvelut henkilö tai tapahtuma 19,7 19,6 18,6 18,3 Työmääräimet (kpl) / Painatuspalvelut henkilö Tuleva puhelumäärä Vaihdepalvelut (kpl) / henkilö Tunnusluvut Auto- ja konepalvelut Tuotteet/suoritteet Kpl/h 1. Kaluston vuokraus 1.1 Henkilöautojen vuokrauspalvelut Pakettiautojen vuokrauspalvelut Kuorma-autojen vuokrauspalvelut Työkoneiden vuokrauspalvelut Traktoreiden vuokrauspalvelut Erikoiskaluston vuokrauspalvelut Lisälaitteiden vuokrauspalvelut Korjaamon palvelut 2.1 Kaluston korjauspalvelut 650 Kuljetus- ja materiaalipalvelut Tuotteet/suoritteet Kpl Henkilökuljetukset Sito henkilökuljetusten määrä Sotet henkilökuljetusten määrä Käyttötarvikelogistiikka Materiaalikuljetusten määrä 4000 Varaston tilausrivien määrä

22 22 (30) Painatus- ja postipalvelut 6. Postipalvelut 6.1 Ulkoiset postipalvelut Sisäiset postipalvelut Asemakujan lähettipalvelut 2x0,5h/pv 6.4 Luottamushenkilöiden esityslistojen lajittelu ja jakelupalvelu 7. Offsetpainotuotteet 7.1 Offset-työt Digitaaliset painotuotteet 8.1 Sähköinen julkaisu Käyntikortit Konseptipaperit Esityslistat Mustavalkotulosteet Väritulosteet Suurkuvatulosteet Henkilöstö Koko liikelaitoksen henkilöstömäärä pienenee henkilöstösuunnitelman mukaan vuoden loppuun mennessä 45 henkilöön. Henkilöstön keski-ikä on 49,5 vuotta. Liikelaitokseen tullaan palkkaamaan harjoittelijoita ja kesätyöntekijöitä sekä työllistettyjä tarpeen mukaan. Auto- ja konepalvelun henkilöstömäärän arvioidaan olevan 10 henkilöä v lopussa, mikäli yksi osa-aikaeläkkeellä oleva jää eläkkeelle. Eläkkeelle siirtyvän tilalle ei palkata uutta henkilöä. Kuljetus- ja materiaalipalvelun henkilöstömäärän arvioidaan olevan 11 henkilöä v lopussa. Yksiköstä jäänee eläkkeelle kaksi henkilöä käyttötarvikepalveluista, heidän paikalleen ei palkata uusia henkilöitä. Loppuvuodesta yksi puhelunvälittäjä mahdollisesti siirtyy tuotannon tuen assistentin sijaisuudesta. Työhyvinvointia kehitetään yksikön työhyvinvointiohjelman mukaisesti. Painatus- ja postipalvelun henkilöstömäärän arvellaan pysyvän samana koko vuoden, painossa 6 henkilöä ja postipalveluissa 2 sekä molemmille palveluille yhteinen esimies. Vaihdepalvelun henkilöstömäärä on 12, joista yksi on osa-aikainen, yksi tekee 6 h. työpäivää. Henkilöstömäärä vuoden loppuun mennessä vähenee kahdella, mikäli kaksi henkilöä jää eläkkeelle. Tuotannon tuen henkilöstömäärä on 3 henkilöä, lisäksi toimitusjohtaja.

23 23 (30) 5. Osaamisen kehittäminen Liikelaitoksen henkilöstösuunnitelman mukainen kehittäminen v. 2015: Ammatillinen osaaminen - asiantuntijuus Vahvuudet: Kehittämiskohteet: Monipuolinen hankintaosaaminen, korjaamo-osaaminen, tilaus-toimitusketjun kehittämisosaaminen, Lean toimintamallin ja jatkuvan parantamisen toiminta arkea, turhista työvaiheista pyritään eroon, ammatillinen työkokemus hyvä, taloushallinnon osaaminen Hankintalainsäädännön jatkuva päivittäminen, korjaamo-osaamisen jatkuva päivittäminen, tilaus- toimitusketjun kehittämisosaamista täytyy laajentaa useammalle henkilölle, ohjelmistojen päivityksiin liittyvät koulutukset ja uusien ohjelmien koulutukset Organisaatiotaidot: johtaminen, yhteistyö, vuorovaikutus, oppimiskyky, muu <mikä> Vahvuudet: Kehittämiskohteet: Kyky reagoida nopeasti asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin, asiakasorientoitunut palvelutuotanto, asiakkaan tarpeiden laaja-alainen ymmärrys, kehitysmyönteinen henkilöstö, roolit ja vastuut selkeät, organisaation hyvä tuntemus Asiakaspalvelun jatkuva parantaminen, toimintamallit, joissa suurin osa palveluista ostetaan ulkoa edellyttää uusien asioiden omaksumista johtamisessa ja verkostoissa työskentelyä Tietotaidot: tietotekniikka, työkalut, kielet, muu <mikä> Vahvuudet: Toimiva kalustonhallintajärjestelmä, jolla voidaan tuottaa asiakkaille yksityiskohtaista raportointitietoa. Työhön haetaan sähköisiä työmenetelmiä aktiivisesti, kuntalaisia palvellaan molemmilla kotimaisilla kielillä ja englannilla. Kehittämiskohteet: Henkilöstö joutuu käyttämään useita erillisiä seurantatyökaluja, yhtenäinen toiminnanohjausjärjestelmä vapauttaisi osaamista palveluun, Tietotekniikan ja kielitaidon ylläpito

24 24 (30) Auto- ja konepalveluissa tullaan täydentämään toimistohenkilöiden hankintaosaamista koulutuksilla ja kursseilla. Palvelupäällikkö jatkaa v aloittamaansa JET -koulutusta. Kalustopäällikkö täydentää esimiesosaamistaan kaupungin esimieskoulutuksilla. Korjaamon henkilökunnalla on voimassaolevat tulityökortit, trukkikortit, rengastyöturvallisuuskortit, EA-kortit, työ- ja tieturvakortit. Lisäksi korjaamon henkilökunnalle tullaan järjestämään merkkikohtaisia koulutuksia työkoneille ja pakettiautoille. Kuljetus- ja materiaalipalveluissa käyttötarvikkeiden myynnissä valmistaudutaan uuteen hallintajärjestelmään vuoden 2015 alusta lukien. Järjestelmän tarjoaa kuljetus- ja varastopalvelun tuottava yritys joka järjestää kuljetus- ja materiaalipalvelujen henkilöstölle koulutuksen vuoden 2014 aikana varmistaen tuotantokäytön vuoden 2015 alusta lukien. Tarvikekuljettajat suorittavat lakisääteisen kuljettajien ammattipätevyys jatkokoulutuksen. Henkilökuljetusten parissa töitä tekevä henkilöstö tulee osallistumaan alan koulutuksiin ja ajankohtaispäiviin. Lisäksi keskitytään optimoinnin osaamisen kehittämiseen. Painatuspalveluissa tullaan järjestämään osalle henkilöstöä taitto-ohjelmiston koulutusta. Yksi työntekijä jatkaa v alkanutta graafisen alan erikoisammattitutkintoa. Kaupungin monikulttuurisuuden lisääntyessä Vaihdepalvelussa jatketaan kielikoulutuksiin panostusta. Tuotannon tuessa jatkuu johtamiskoulutus, controller -koulutukset ja palveluun liittyvät koulutukset. Liikelaitoksen eri yksiköiden koulutussuunnitelma vuodelle Muut tuotannontekijät Auto- ja konepalvelulla on käytössään ATK suunnittelu Lahikainen Oy:n kalustonhallintaohjelmisto, jossa on oma sovellus myös korjaamolle. Ohjelmistossa ylläpidetään kaluston tiedot (merkki, malli, tekniset tiedot, yms.), korjaushistoria sekä hoidetaan kaluston laskutus. Yhteistyössä ohjelmistotoimittajan kanssa olemme lisänneet kalustonhallintaohjelmaan uusia toimintoja mitä kautta saamme asiakkaillemme heidän tarpeisiinsa paremmin soveltuvia raportteja ja tilastoja. Ohjelmiston kehittäminen jatkuu vuonna Lisäksi yksikkö osallistuu uuden tuotannonohjausjärjestelmän (TOIVO) käyttöönoton valmisteluun. Kuljetus ja materiaalipalveluissa on käytössä ATK suunnittelu Lahikainen Oy:n toiminnanohjausjärjestelmä lähinnä laskutuksessa, Likuma- ja asiakasprofiiliohjelmat Sotet henkilökuljetusten hallinnoinnissa sekä Logius-ohjelma käyttötarvikelogistiikan hallinnoinnissa. Kalustomäärä on 3, joka jakautuu seuraavasti: 1 kuorma-auto ja 2 pakettiautoa. Lisäksi on käytössä 1 trukki. Painatuspalveluissa on käytössä ATK suunnittelu Lahikainen Oy:n toiminnanohjausjärjestelmä. Vaihdepalvelulla on käytössään VISION välitysympäristö. 7. Hankinnat Hankintojen toteutus Auto- ja konepalveluissa hoidetaan pääsääntöisesti oman organisaation voimin johtuen kaupungin yksiköiden monipuolisesta kalustotarpeesta mikä puolestaan vaatii laajaalaista kaluston tuntemusta ja erityistä hankintaosaamista. Pitempiaikaiset puitesopimukset olemme tehneet yhteistyössä hankintapalveluiden kanssa.

25 25 (30) Kuljetus- ja materiaalipalvelut yksikön kautta järjestetään hankintapalvelujen kilpailuttamia tarvikkeita ja kuljetuksia toimialoille. Painatus- ja postipalvelut käyttää hankintapalvelujen kilpailuttamia palveluita. Painatuspalvelut osallistuu koneiden, laitteiden ja papereiden kilpailutuksiin hankintapalvelujen kanssa. Ei kilpailutuksia v Palvelut Auto- ja konepalveluissa palveluiden ostoihin on arvioitu menevän 2,2 milj. euroa, joista suurin osa koostuu ajoneuvoleasingvuokrista sekä koneiden kunnossapitopalveluista. Vuosittaisia palveluostosopimuksia on kilpailutuksen kautta tehty henkilöautojen huoltoleasingpalveluista sekä katsastuspalveluista. Kuljetus- ja materiaalipalveluissa palvelujen ostoihin arvioidaan menevän noin 16M,joka koostuu lähes täysin henkilökuljetusten ostoista. Käyttötarvikelogistiikan palveluja ostetaan n :lla. Vuoden merkittävin kilpailutus on valmistelussa oleva vammais- ja sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetusten kilpailutus. Sisäiset ostot jotka vyörytetään yksikölle muista palveluliiketoimen yksiköistä ovat Erä on suurempi kuin henkilöstömenot jotka ovat noin Painatuspalvelujen ostoihin sopimustoimittajilta on arvioitu menevän n Postipalvelujen ostoihin sopimustoimittajalta (Itella) on arvioitu menevän n Aineet ja tarvikkeet Auto- ja konepalveluissa aineiden ja tarvikkeiden ostoihin on arvioitu menevän 1,8 milj. euroa, joka koostuu pääosin poltto- ja voiteluaineista sekä käyttöomaisuuden kalustohankinnoista, joista on vuosisopimukset toimittajien kanssa. Kuljetus- ja materiaalipalveluissa aineiden ja tarvikkeiden ostoihin on arvioitu menevän noin 4,3 milj. euroa, joka koostuu pääosin myytävien käyttötarvikkeiden ostoista. Toimistotarvikkeissa aloitetaan uusi sopimus alkaen. Painatuspalveluissa aineiden ja tarvikkeiden ostot koostuvat pääosin paperista ja käyttöaineista n Palvelustrategia Auto- ja konepalvelut hankkii henkilöautot huoltoleasingpalveluna ja muu kalusto ostetaan. Korjaamopalveluita tarjoamme sekä omana tuotantona, että ostopalveluna. Kuljetus- ja materiaalipalvelut tuottaa suurimman osan palveluistaan kumppanuutena alihankkijoiden kanssa. Vuoden 2015 alussa aloitetaan uutena palveluna ostamaan varasto-, terminaali- ja kuljetuspalveluja ulkopuoliselta operaattorilta sen sijaan että palvelut suoritettaisiin itse. Painatuspalvelujen töiden vähentyessä siirrytään nykyisestä omasta tuottamisesta palvelujen ostamiseen, n. 30 % painatuspalveluista ostetaan tällä hetkellä ulkoa. Postipalveluista on ulkoistettu n. 90%. Vaihdepalvelut tuottavat kokonaisuudessaan puhelunvälityksen omana toimintana. Johtokunnan kokouksessa annetun selviityspyynnön mukaan selvitetään v aikana vaihdepalvelujen tulevaa toimintamallia.

26 26 (30) 8. Toimitilat Auto- ja konepalveluissa toimitilojen tehokkuutta tehostetaan luovuttamalla pienkonekorjaamon, hitsaamon sekä ulkovaraston Kaupunkitekniikan katuylläpidon käyttöön. Toimitilojen kustannukset arvioidaan olevan 370 tuhatta euroa, mikä on n. 5 % liikevaihdosta. Kuljetus- ja materiaalipalvelut yksikkö luopuu alkaen varastosta ja toimistosta Luomannotko 3:ssa, jossa on tällä hetkellä tiloja 1239m 2 sekä yksi autokatos. Muutoksen jälkeen yksikön henkilöstö on keskittynyt Orionintie 24 kiinteistöön. Painatus- ja postipalvelut Asemakuja 2 yhteensä 393 neliötä. Toimitilojen kustannukset Paino / 8 % liikevaihdosta ja Posti / liikevaihdosta 3 % Vaihdepalvelut kolme neljän hengen työhuonetta puhelunvälittäjillä, esimiehellä työhuone ja yhteinen varsin tilava ruokailu ja kokoustila, yhteensä 407m2. Kustannukset /vuosi, 8,4 % liikevaihdosta. Tuotannon tuki toimii Orionintie 24:n toimistorakennuksessa ensimmäisessä kerroksessa. Yhteensä yksikön käytössä on kolme 11 m2 toimistohuonetta. 9. Investoinnit ja poistot Auto- ja konepalvelut: Vuonna 2015 on kalustoinvestointeihin budjetoitu 2,6 milj. euroa. Poistetun irtaimiston myynnistä arvioidaan tulevan tuottoja 0,55 milj. euroa. Lisäksi käyttöomaisuudesta hankittavaan kalustoon on budjetoitu euroa. Henkilöautot hankitaan huoltoleasingpalveluna. Kappalemäärät on esitetty alla. Lisälaitteet Henkilöautot Pakettiautot Kuorma-autot Työkoneet Traktorit Erikoiskalusto kpl 40 kpl (jakautuu koko vuodelle) 19 kpl (10 kpl kevätkaudella ja 9 kpl syyskaudella) 3 kpl (kevät) 4 kpl (syksy) 4 kpl (syksy) 3 kpl (kevät) Auto- ja konepalvelujen poistot ovat 2,7 milj. euroa. Kuljetus- ja materiaalipalveluilla ei ole tiedossa olevia investointitarpeita toimintavuoden aikana. Postipalveluilla poistoja 5500, läpivalaisulaite, painatus- ja postipalveluilla ei ole investointitarpeita v.2015.

27 27 (30) 10. Toiminnan seuranta - Tuloskortin ja tulostavoitteiden seuranta / kk - Yksikön budjettiin ja toteumaan liittyvät eri seurannat ja raportit / kk - Yksikön euro- ja suoriteseuranta / kk - Yksikön asiakaspalautteiden yhteenvedot / kk - Yksikön kehittämiskokoukset 2kert./v. - Yksikön henkilöstöön liittyvät seurannat (määrät, poissaolot, koulutukset, tapaturmat) / kk CO2-päästöt g/km EURO5-standardi % CO2-päästöt g/km Henkilöautot Pakettiautot Kuorma-autot 11. Riskit Auto- ja konepalveluissa merkittävimmät toiminnan riskit vuonna 2015 ovat taloudellisia. Vyörytettävien kulujen kasvu, toimitilavuokrien nousu kiinteistön siirrosta johtuen sekä Teknisen- ja ympäristötoimen tilaajaorganisaation alueurakoiden ulkoistus aiheuttaa kalustotarpeen pienenemistä, ja sitä kautta Auto- ja konepalvelun vuokratulojen pienenemistä. Espoo Kaupunkitekniikka - ja Espoo Kiinteistöpalvelut - liikelaitosten mahdolliset toimintojen ulkoistamiset vähentäisivät Logistiikka - liikelaitoksen konekalustoa merkittävästi, mikä tarkoittaisi käytännössä myös korjaamotoiminnan loppumista. Lisäksi se vaikuttaisi alentavasti kuljetus- ja materiaalipalvelujen siivous- ja puhdistusaineiden myyntiin. Liikelaitoksen painopalveluissa riskiä aiheuttaa valtuuston ja kaupunkisuunnittelulautakunnan esityslistojen mahdollinen muuttuminen sähköiseksi, mikä vähentäisi liikevaihtoa vuositasolla noin 10 %. Painotöiden väheneminen aiheuttaisi henkilöstövaikutuksia, mikä käytännössä tarkoittaisi henkilöstömäärän tarkistamista. Kuljetus- ja materiaalipalveluissa merkittävimmät toiminnan riskit ovat taloudellisia. Sosiaali- ja terveystoimi valmistelee Espoon uuden sairaalan käyttötarvikelogistiikan hankintaa Hus-Logistiikka - liikelaitoksesta. Kyseisellä uudistuksella ei olisi vielä suurta vaikutusta yksikköön, mutta jos sosiaalija terveystoimi alkaisi hankkimaan kaikki toimialan hoitotarvikkeet Hus Logistiikan kautta, vaikuttaisi se erittäin suuresti yksikköön. Myös mahdollisilla Espoo Kiinteistöpalvelujen ja Espoo Kaupunkitekniikan toiminnan uudistuksilla on vaikutusta Kuljetus- ja materiaalipalvelujen tulevaisuuteen.

28 28 (30) Käyttötarvikelogistiikassa aloitetaan yhteistyö ulkopuolisen operaattorin kanssa ensimmäisenä suurena kaupunkina Suomessa. Käyttöönoton mahdolliset ongelmat on pyritty minimoimaan, mutta kaupungissa käyttöönotettava uusi Tilda-tilausjärjestelmä ei ollut Espoossa käytössä laajasti ennen yksikön uudistusta. Kuljetus- ja materiaalipalvelut pystyisi tuottamaan tehokkaamman tilaustoimitusjärjestelmän kaupungille palveluna. Yksikössä on työmäärään nähden yhden työntekijän vajaus. 12. Liitteet yksikön tarina, Projektit täytetään suoraan salkkuun

29 29 (30) Uudistuvia, laadukkaita ja kustannustehokkaita palveluja Espoo Logistiikka -liikelaitoksen tarina Mistä tulemme? Espoo Logistiikka -liikelaitos koostuu useista palveluyksiköistä, jotka ovat historian saatossa toimineet usealla eri toimialalla. Auto- ja konepalvelut toimi vuosikymmenet Teknisen keskuksen alaisuudessa Varikon nimellä. Kuljetus- ja varastopalvelut siirtyi Logistiikka -liikelaitokselle Sosiaali- ja terveystoimen ja konsernipalvelujen kautta. Vaihdepalvelut ja postipalvelut ovat yhdistyneet eri toimialoilta keskushallintoon, johon myös painatuspalvelut aiemmin kuului. Espoo Logistiikka -liikelaitoksena kaikki nämä palvelut aloittivat Mikä ohjaa toimintaamme? Toimintaamme ohjaa kaupungin visio, arvot ja päämäärät sekä palveluliiketoimen toimialan strategiset tavoitteet ja näistä muodostamme omat tavoitteemme. Valtuustokauden toiminnassamme tulemme huomioimaan erityisesti asiakas-, henkilöstö- ja talousnäkökulmat. Asukkaat ja asiakkaat Liikelaitoksen palveluyksiköt tuottavat asiakaslähtöisiä, laadukkaita ja kustannustehokkaita palveluja niin kaupungin sisäisille asiakkaille kuin kuntalaisille. Nykyiset palvelukokonaisuudet on suunniteltu yhteistyössä sisäisten asiakkaiden kanssa ja myös uusien palvelujen suunnittelu lähtee asiakkaiden tarpeista. Sisäisille asiakkaille järjestämme palvelut tilausten, sopimusten ja palvelulupausten mukaan. Helpotamme kaupungin työntekijöiden arjen sujuvuutta järjestämällä keskitettyjä logistisia tukipalveluja. Näin toimialojen henkilöstö voi keskittyä omaan ydinosaamiseensa ja palveluunsa. Palvelun laadun seuranta ja yhteistyö toimialojen, muiden tulosyksiköiden sekä sidosryhmien kanssa on säännöllistä. Tiedostamme kaupunkilaisen kohtaamisen merkityksen ja huomioimme päivittäisissä palvelutilanteissa asiakkaan tarpeen palvelemalla ystävällisesti ja ammattitaidolla. Henkilöstö Toimintaamme ohjaavat tavoitteet ovat henkilöstölle selkeät ja niiden toteutumista seurataan ja kehitetään tuottavuusmittareilla. Työssä viihtymiseen ja työhyvinvointiin vaikutetaan esimerkillisellä johtamisella sekä huolehtimalla työturvallisuudesta. Työyhteisöissä vaalitaan innovatiivista ja avointa työskentelyilmapiiriä, jossa pyritään jatkuvan kehittämisen toimintamallilla saavuttamaan parhaita työkäytäntöjä. Henkilöstöä kannustetaan ammatillisen osaamisen kehittämiseen sekä saadun tiedon tuomiseen koko työyhteisön käyttöön. Työympäristön muuttuneet tarpeet huomioidaan uutta henkilöstöä rekrytoitaessa. Lisäksi palveluyksiköt tarjoavat oman alansa opiskelijoille harjoittelu- ja kesätyöpaikkoja.

30 30 (30) Palvelujen järjestäminen Palvelujen kehittämisessä pääpaino on palvelujen järjestämiseen liittyvien uusien toimintamallien käyttöönotossa. Pitkäjänteisellä asiakkaiden kanssa yhteistyössä tehdyllä investointisuunnittelulla varmistamme kykymme investointien rahoittamiseen tulorahoituksella sekä hankintojen oikeaaikaisuuden. Kaupungin erilaiset kuljetukset keskitetään liikelaitokseen, käyttötarvikelogistiikkaa uudistetaan ja vaihteen puhepalvelujen uusi järjestelmä vakiinnutetaan käyttöön. Osallistumme toimialan selvitystyöhön vaihdepalvelutoimintojen yhdistämiseksi osaksi toimialan Contact Center-toimintaa. Kuljetusten uudella toimintamallilla tuotetaan laadukkaita ja tehokkaita kuljetuspalveluja kaupungin hankintojen painopisteiden mukaisesti. Tarjoamme optimointipalvelua toimialoille, joka mahdollistaa entistä tuottavamman suunnittelun henkilö- ja käyttötarvikelogistiikalle. Logististen ratkaisujen järjestämisen keskittäminen kaupungissa edesauttaa palvelujen jatkokehittämistä. Kehitämme yhteistyössä asiakkaiden, palveluntuottajakumppanien ja henkilöstön kanssa tehtyjen toiminta-analyysien pohjalta asiakkuuksienhoitomalleja sekä palvelu- ja prosessikuvauksia varmistaaksemme laadun, kilpailukyvyn ja tuottavuuden kehittymisen. Seuraamme toimintaympäristössämme tapahtuvaa kehitystä ja hyödynnämme uutta tietoa palvelujen kehittämisessä. Kestävä kehitys ja vastuullisuus Lisäämme sähköisen toimintaympäristön käyttöä toimintojemme tehostamiseksi sekä avoimuuden ja ekologisuuden parantamiseksi. Hankkiessamme uutta ajoneuvokalustoa on päästöjen oltava nykyistä matalammat. Selvitämme erilaisia ekologisia vaihtoehtoja sähköautojen rinnalle. Lisäksi aurinkoenergialla toimivia pikalatauspisteitä lisätään sähköautojen määrän kasvaessa. Turhaa ajoneuvoliikennettä vähennetään muun muassa henkilö- ja käyttötarvikelogistiikan uudistuksilla.

2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen

2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen Espoo 05-11-2014 2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden

Lisätiedot

Espoo-tarinan toteutumista kuvaavat indikaattorit. Päivitetty 15.4.2016

Espoo-tarinan toteutumista kuvaavat indikaattorit. Päivitetty 15.4.2016 Espoo-tarinan toteutumista kuvaavat indikaattorit Päivitetty 15.4.2016 Espoo-tarinan indikaattorit Espoo-tarinan toteutumisen arvioinnissa käytetään indikaattoreita, joilla kuvataan näkökulmittain päämäärän

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 70. Valmistelijat / lisätiedot: Outi Toivonen, puh. 043 825 4836 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Espoon kaupunki Pöytäkirja 70. Valmistelijat / lisätiedot: Outi Toivonen, puh. 043 825 4836 etunimi.sukunimi@espoo.fi 20.08.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 70 Espoo Logistiikka -liikelaitoksen seurantaraportti tilanteesta 31.7.2014 Valmistelijat / lisätiedot: Outi Toivonen, puh. 043 825 4836 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoo Logistiikka -liikelaitos toimintasuunnitelma 2012

Espoo Logistiikka -liikelaitos toimintasuunnitelma 2012 Espoo Logistiikka -liikelaitos toimintasuunnitelma 2012 PALVELULIIKETOIMEN TOIMIALA ESPOO LOGISTIIKKA -LIIKELAITOS PL 6100 02070 ESPOON KAUPUNKI WWW.ESPOO.FI AFFÄRSVERKSSEKTORN AFFÄRSVERKET ESBO LOGISTIK

Lisätiedot

TATU toimenpiteet johtokunnan alaisissa liikelaitoksissa. Palveluliikelaitosten johtokunta 11.6.2014

TATU toimenpiteet johtokunnan alaisissa liikelaitoksissa. Palveluliikelaitosten johtokunta 11.6.2014 TATU toimenpiteet johtokunnan alaisissa liikelaitoksissa Palveluliikelaitosten johtokunta 11.6.2014 PALIN tarkoituksena on osallistua Espoon TATU-ohjelmaan valmistelemalla siihen seuraavia asioita: 1.

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma Henkilöstösuunnitelma Päiväys 30.8.2013 Työyksikkö Tulosyksikkö Toimiala Espoo Logistiikka -liikelaitos Palveluliiketoimi Yksikön perustehtävä Espoo Logistiikka -liikelaitos toimii liiketaloudellisin periaattein

Lisätiedot

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4.

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4. Hallintopalvelukeskuksen toiminnallisten tavoitteiden toteuma 1.1. 31.7.2015 Hallintolautakunta (=valtuustoon nähden sitovia) Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusl uvut Mittarin tulos/ 7/2015 Henkilöstön

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

ESPOO LOGISTIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

ESPOO LOGISTIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO LOGISTIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO LOGISTIIKKA -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Logistiikka -liikelaitos hankkii kaupungille autoja ja työkoneita sekä tuottaa niihin

Lisätiedot

Palvelustrategia Helsingissä

Palvelustrategia Helsingissä Palvelustrategia Helsingissä Strategiapäällikkö Marko Karvinen Talous- ja suunnittelukeskus 13.9.2011 13.9.2011 Marko Karvinen 1 Strategiaohjelma 2009-2012 13.9.2011 Marko Karvinen 2 Helsingin kaupunkikonsernin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA KAUPUNKISTRATEGIAN TARKENTAMINEN UUDISTUVA HMEENLINNA 2015 STRATEGIA STRATEGIA OHJAA UUDISTUNEEN KAUPUNGIN TOIMINTAA Strategia ohjaa kaupungin kokonaissuunnittelua sekä lautakuntien suunnittelua ja toimintaa

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9.

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9. KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Liikelaitosten johtokunta 24.9.2014 1 Liikelaitokset Vastuuhenkilö Toimielin Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Liikelaitosten johtokunta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 12.02.2014 Sivu 1 / 1 675/02.06.01/2014 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 Valmistelijat / lisätiedot: etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA. Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja

LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA. Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja Teknisen keskuksen tavoitteena on tuottaa kaupungin sisäiset tuki- ja muut palvelut laadukkaasti, tehokkaasti ja kilpailukykyisesti.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 85. Valmistelijat / lisätiedot: Pirkko Hagerlund, puh. 043 824 6511 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Espoon kaupunki Pöytäkirja 85. Valmistelijat / lisätiedot: Pirkko Hagerlund, puh. 043 824 6511 etunimi.sukunimi@espoo.fi 19.08.2015 Sivu 1 / 1 249/02.02.02/2015 85 Espoo Catering -liikelaitoksen seurantaraportti tilanteesta 31.7.2015 Valmistelijat / lisätiedot: Pirkko Hagerlund, puh. 043 824 6511 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Talouspalvelut liikelaitos jakaantuu hankintapalvelut -palveluyksikköön sekä

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN HANKINTAPALVELUN VASTINE EKSOTEN CHAINANALYTICS ROCELTA TILAAMAAN SELVITYKSEEN HANKINNAN, VARASTOINNIN JA LOGISTIIKAN TOIMINTAMALLEISTA

ETELÄ-KARJALAN HANKINTAPALVELUN VASTINE EKSOTEN CHAINANALYTICS ROCELTA TILAAMAAN SELVITYKSEEN HANKINNAN, VARASTOINNIN JA LOGISTIIKAN TOIMINTAMALLEISTA 28.4.2014 ETELÄ-KARJALAN HANKINTAPALVELUN VASTINE EKSOTEN CHAINANALYTICS ROCELTA TILAAMAAN SELVITYKSEEN HANKINNAN, VARASTOINNIN JA LOGISTIIKAN TOIMINTAMALLEISTA Etelä-Karjalan hankintapalvelut on tutustunut

Lisätiedot

Palvelukonsepti suurasiakkaille

Palvelukonsepti suurasiakkaille Palvelukonsepti suurasiakkaille Merplast Oy on vuonna 2005 perustettu työpaikkojen työturvallisuuteen ja siihen liittyvään konsultointiin keskittyvä yhtiö. Asiakkaitamme ovat pienet ja keskisuuret yritykset,

Lisätiedot

Pyörät pyörimään. Raskone yhtiöiden esittely ja Kalustoyhteistyö kaupunkien kanssa

Pyörät pyörimään. Raskone yhtiöiden esittely ja Kalustoyhteistyö kaupunkien kanssa Pyörät pyörimään Raskone yhtiöiden esittely ja Kalustoyhteistyö kaupunkien kanssa Toimittajan puheenvuoro: Raskone yhtiöt, Jyrki Kaskinen Tilaajan puheenvuoro: Lahden kaupunki, Mika Mäkinen Henkilöstön

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 64. Ympäristölautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 64. Ympäristölautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 249/02.02.02/2015 64 Ympäristölautakunnan seurantaraportti I / 2015 Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Tarja Söderman, puh. 050 330

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58 15.04.2015 Sivu 1 / 1 1118/00.01.00/2015 58 Lausunto suunnitelmaan Espoon apuvälipalvelujen organisoinnista HUSapuvälinekeskukseen Valmistelijat / lisätiedot: Miia Loisa-Turunen, puh. 050 325 3252 Liisa

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelut ohjaavat oikeaan päätökseen

Asiantuntijapalvelut ohjaavat oikeaan päätökseen Asiantuntijapalvelut ohjaavat oikeaan päätökseen Palvelua organisaatiosi toiminnan ja tuottavuuden parantamiseksi Asiantuntijapalveluissa toimimme johdon strategisena kumppanina. Palvelumme liittyvät tavallisesti

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia Luonnos Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia Ympäristöterveyslautakunta Kokkolan kaupungin strategian rakenne (BSC) Toimivat palvelujen järjestämistavat Strategiset päämäärät Kriittiset

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 66

Espoon kaupunki Pöytäkirja 66 25.09.2013 Sivu 1 / 1 1978/02.02.00/2013 66 Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitoksen toimintasuunnitelma- ja talousarvioesitys vuodelle 2014, taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

HYVINVOINTI- PALVELUITA HELPOSTI

HYVINVOINTI- PALVELUITA HELPOSTI HYVINVOINTI- PALVELUITA HELPOSTI Hyvinvointipalveluita asiakkaan parhaaksi Hyvinvointipalvelujen järjestäminen on yksi yhteiskunnan tärkeimmistä tehtävistä ellei jopa kaikkein tärkein. Onnistuminen tässä

Lisätiedot

Hankintarenkaat ja hankintayhteistyö. Terveydenhuollon Atk-päivät 25.-26.5.2010 Tampere-talo

Hankintarenkaat ja hankintayhteistyö. Terveydenhuollon Atk-päivät 25.-26.5.2010 Tampere-talo Hankintarenkaat ja hankintayhteistyö Terveydenhuollon Atk-päivät 25.-26.5.2010 Tampere-talo Kuntien hankintamenot Kuntaorganisaatiot käyttävät tavaroiden, palveluiden ja käyttöomaisuuden hankintoihin tänä

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöjen taloushallinnon tarjoamat palvelut ja niiden vaikutus toiminnan tehostamiseen

Senaatti-kiinteistöjen taloushallinnon tarjoamat palvelut ja niiden vaikutus toiminnan tehostamiseen Senaatti-kiinteistöjen taloushallinnon tarjoamat palvelut ja niiden vaikutus toiminnan tehostamiseen Basware käyttäjäpäivät 20.9.2012 Tu o m m e t i l a l l e r a t k a i s u t Esityksen sisältö - Senaatti-kiinteistöt

Lisätiedot

Tampereen Ateria Liikelaitoksen toimintasääntö 1.8.2015

Tampereen Ateria Liikelaitoksen toimintasääntö 1.8.2015 Tampereen Ateria Liikelaitoksen toimintasääntö 1.8.2015 Toimitusjohtajan päätös 1.7.2015 136 1.7.2015 Tampereen Ateria Sisältö Organisaatio Liiketoiminta-alueen/tukitoiminnon päällikön tehtävät Liiketoiminta-alueiden

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen Varhaisen puuttumisen resurssien kohdentaminen ja palveluiden kehittäminen poikkihallinnollisesti 1. Liikuntapalveluissa

Lisätiedot

Uudistuva strateginen laadunhallinta Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla

Uudistuva strateginen laadunhallinta Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla Uudistuva strateginen laadunhallinta Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla Meri-Tuuli Lehmuskallio Erityisasiantuntija Kehittämisyksikkö Talous- ja hallintopalvelut Vantaan kaupungin

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKILIIKENNE LIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 10.1.2014 ALKAEN

TAMPEREEN KAUPUNKILIIKENNE LIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 10.1.2014 ALKAEN TAMPEREEN KAUPUNKILIIKENNE LIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 10.1.2014 ALKAEN Tampereen kaupungin valtuusto on 26.11.2008 hyväksynyt Tampereen kaupungin liikelaitosten johtosäännön. Johtosääntö tuli voimaan

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki PALVELUOHJELMA 1 Palvelujen järjestäminen Kaupungin ydintoimintoja ovat palvelutarpeen

Lisätiedot

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut Dnro:53/01.00.00/2014 t 2014-2016 Henkilöstöstrategia Kunnanvaltuuston hyväksymä 16.6.2014 Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut 1 Henkilöstöstrategia 2014 2016 Kunnallisen työmarkkinalaitoksen mukaan

Lisätiedot

30 suurimman suomalaisen kunnan hankinnat ja palvelualoitemenettely

30 suurimman suomalaisen kunnan hankinnat ja palvelualoitemenettely 30 suurimman suomalaisen kunnan hankinnat ja palvelualoitemenettely Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tilaaja on Keskuskauppakamari ja Helsingin seudun kauppakamari Tutkimuksen tarkoitus on tuottaa mahdollisimman

Lisätiedot

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA Tekninen johtaja 11.2.2015 VASTUUALUE TEKNINEN OSASTO HALLINTO JA TOIMISTO ESEEN HALLINTO JA TOIMISTO KUULUVAT YKSIKÖT IT-YKSIKKÖ RUOKAHUOLTO

Lisätiedot

Salon kaupunki Organisaation uudistaminen 24.6.2013. johtava konsultti Jaakko Joensuu

Salon kaupunki Organisaation uudistaminen 24.6.2013. johtava konsultti Jaakko Joensuu Salon kaupunki Organisaation uudistaminen johtava konsultti Jaakko Joensuu Taustaa Kevään 2013 aikana Salossa on valmisteltu selviytymissuunnitelmaa, jossa tavoitellaan 33 miljoonan euron muutosta kaupungin

Lisätiedot

monien makujen maustaja

monien makujen maustaja monien makujen maustaja Maustaja Oy Elintarvikkeiden sopimusvalmistuskumppani 70 työntekijää Liikevaihto v. 2013 n. 16,0 milj. euroa Vienti noin 23 % liikevaihdosta Tuotanto ja toimistotilat, 6600 neliömetriä,

Lisätiedot

Vanhuspalvelujen ajankohtaiset asiat. Matti Lyytikäinen Vanhusten palvelujen johtaja Vanhusneuvosto 27.3.2015

Vanhuspalvelujen ajankohtaiset asiat. Matti Lyytikäinen Vanhusten palvelujen johtaja Vanhusneuvosto 27.3.2015 Vanhuspalvelujen ajankohtaiset asiat Matti Lyytikäinen Vanhusten palvelujen johtaja Vanhusneuvosto 27.3.2015 Vapa onnistumiset 2014 Hoitoketjut sujuviksi Potilaat kotiutuivat sairaalasta kotiin, ei vanhainkotiin

Lisätiedot

7.3 Teknisen tuotannon liikelaitos Toimielin Liikelaitosten johtokunta Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu

7.3 Teknisen tuotannon liikelaitos Toimielin Liikelaitosten johtokunta Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu 7.3 Teknisen tuotannon liikelaitos Toimielin Liikelaitosten johtokunta Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Toiminnan kuvaus Teknisen tuotannon liikelaitoksen tehtävänä on tuottaa käyttäjä-

Lisätiedot

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta 8.12.2015 Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 2015

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 2015 Kaupunginhallitus 5.10.2015 Liite 1 305 MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 2015 Yleistä Hankintasääntö on Mikkelin kaupungin yleinen hankintaohje. Hankinnalla tarkoitetaan kaikkea Mikkelin kaupungin varoin

Lisätiedot

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari 29.11.2011 Hannu Tulensalo henkilöstöjohtaja 1 ASUKKAIDEN MENESTYMINEN Tarvetta vastaavat palvelut Asukkaiden omatoimisuus Vuorovaikutus TALOUS HALLINNASSA

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 19. 19 Palveluliikelaitosten johtokunnan alaisten liikelaitosten talouskatsaus 1.1. - 31.3.2012

Espoon kaupunki Pöytäkirja 19. 19 Palveluliikelaitosten johtokunnan alaisten liikelaitosten talouskatsaus 1.1. - 31.3.2012 26.04.2012 Sivu 1 / 1 1525/02.02.02/2012 19 johtokunnan alaisten liikelaitosten talouskatsaus 1.1. - 31.3.2012 Valmistelijat / lisätiedot: Hagerlund Pirkko, puh. (09) 816 22290 Mikkonen Jarkko, puh. (09)

Lisätiedot

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala 19.5.2009 1 Julkisen palvelutuotannon tehostaminen Resurssit Tarpeet, Vaateet, Odotukset Julkista kehittämällä johtaminen,

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöjen taloushallinnon tarjoamat palvelut ja niiden vaikutus toiminnan tehostamiseen

Senaatti-kiinteistöjen taloushallinnon tarjoamat palvelut ja niiden vaikutus toiminnan tehostamiseen Senaatti-kiinteistöjen taloushallinnon tarjoamat palvelut ja niiden vaikutus toiminnan tehostamiseen 14.12.2011 Palvelukeskusseminaari Esapekka Kuikka 1 Esityksen sisältö - Senaatti-kiinteistöt ja taloushallinnon

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13 23.04.2015 Sivu 1 / 1 1682/00.01.02/2013 13 Väliraportti lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman (2013-16) toimeenpanosta ja suunnitelman täydentäminen oppilashuollon osalta (Kh/Kv) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

Valtuusto 12.12.2013 Kunnanhallitus 28.11.2013. Strategiakortit 2013 LIITE 1

Valtuusto 12.12.2013 Kunnanhallitus 28.11.2013. Strategiakortit 2013 LIITE 1 Valtuusto 12.12.2013 Kunnanhallitus 28.11.2013 Strategiakortit 2013 LIITE 1 TALOUS Kuntatalous on vakaa Kriittiset menestystekijät Toiminta suunnitelmallista ja pitkäjänteistä - Laaditaan taloudellisesti

Lisätiedot

Vaikutusten ennakkoarviointi kunnallisessa päätöksenteossa (EVA) Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten yhdistely

Vaikutusten ennakkoarviointi kunnallisessa päätöksenteossa (EVA) Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten yhdistely NÄKÖKULMA VAIKUTUSTEN ARVIOINNILLE NYKYTILANNE VAIHTOEHTO 1: KULJETUSTEN YHDISTELY OSTOPALVELUNA VAIHTOEHTO 2: KEHITETÄÄN NYKYISTÄ TOIMINTAMALLIA ILMAN KULJETUSTEN YHDISTELYÄ KUNTALAINEN Asiakas tilaa

Lisätiedot

Strategiakortit 2015

Strategiakortit 2015 Kh 13.1.2015 4 Liite kh nro 1 Ptktark. UTAJÄRVEN KUNTA Strategiakortit 2015 LIITE Väritunnisteet: Etenee suunnitellusti Viivästynyt Ei etene/keskeytynyt TALOUS Päämäärä: Kuntatalous on vakaa Kriittiset

Lisätiedot

Helsingin strategiaohjelmasta 2013-2016 tukea kestävälle liikennepolitiikalle. Leena Silfverberg 17.4.2013

Helsingin strategiaohjelmasta 2013-2016 tukea kestävälle liikennepolitiikalle. Leena Silfverberg 17.4.2013 Helsingin strategiaohjelmasta 2013-2016 tukea kestävälle liikennepolitiikalle Leena Silfverberg 17.4.2013 Hyvinvoiva helsinkiläinen Nuorille tilaa kuulua ja loistaa Ikääntyvistä huolehditaan Maahanmuuttajat

Lisätiedot

Henkilöstöstrategia 2014-2018

Henkilöstöstrategia 2014-2018 Henkilöstöstrategia 2014-2018 Liite 2: Tausta-aineisto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Sisältö 1. Perustehtävämme ja arvoperustamme 3 2. Henkilöstövisiomme 2018 ja strategiset tavoitteemme 4 3.

Lisätiedot

Puuta liikkeelle Kainuusta seminaari Kajaani 2.10.2012 Pasi Korhonen, QTeam

Puuta liikkeelle Kainuusta seminaari Kajaani 2.10.2012 Pasi Korhonen, QTeam Puuta liikkeelle Kainuusta seminaari Kajaani 2.10.2012 Pasi Korhonen, QTeam QTeam verkosto ja sen palvelut Toimitusketjun tehostaminen laajavastuinen yrittäjyys kuljetusväylät informaatiovirtojen hallinta

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Vastaa alueen sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta. Väestö 132.000 Budjetti 410 M Työntekijöitä 4200 Helsinki tai Pietari

Lisätiedot

Konserniyhteisöjen tavoitteet 2015. 2.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä

Konserniyhteisöjen tavoitteet 2015. 2.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä Konserniyhteisöjen tavoitteet 2015 2.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä Valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

COBITilla tietohallinnon prosessien ja projektien tehokkuus kuntoon

COBITilla tietohallinnon prosessien ja projektien tehokkuus kuntoon 1 COBilla tietohallinnon prosessien ja projektien tehokkuus kuntoon Valtiontalouden tarkastusviraston ja tietosuojavaltuutetun toimiston -foorumi (Helsinki, 28.1.2010) Juhani Heikka vs. tietohallintojohtaja

Lisätiedot

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla?

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Mistä työhyvinvointi koostuu? Työhyvinvointiryhmä tämä ryhmä perustettiin 2009 ryhmään kuuluu 13 kaupungin työntekijää - edustus kaikilta toimialoilta, työterveyshuollosta,

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUIDEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2015-2017. Liiketoiminnan johtokunta 15.1.2015

KIINTEISTÖPALVELUIDEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2015-2017. Liiketoiminnan johtokunta 15.1.2015 KIINTEISTÖPALVELUIDEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2015-2017 Liiketoiminnan johtokunta 15.1.2015 NYKYTILAN KUVAUS Palvelutuotantoalueet Kiinteistönhoito Rakennus- ja talotekniset korjaus- ja huoltotyöt Liikuntapaikkojen

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

Hyvä ikä -työvälineet johtamisen tukena. 7.11.2006 Henry Foorumi Asiakaspäällikkö Maaret Ilmarinen

Hyvä ikä -työvälineet johtamisen tukena. 7.11.2006 Henry Foorumi Asiakaspäällikkö Maaret Ilmarinen Hyvä ikä -työvälineet johtamisen tukena 7.11.2006 Henry Foorumi Asiakaspäällikkö Maaret Ilmarinen Työvoimaa ja osaamista poistuu Vaje 250.000 työntekijää Nykyinen työvoima 2.300.000 15 v. Poistuneita 900.000

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 71. 71 Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen seurantaraportti tilanteesta 31.7.2014

Espoon kaupunki Pöytäkirja 71. 71 Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen seurantaraportti tilanteesta 31.7.2014 20.08.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 71 Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen seurantaraportti tilanteesta 31.7.2014 Valmistelijat / lisätiedot: Seija Rupponen, puh. 043 825 1527 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010-2017 ja sen toimintaohjelma 2010-2013

HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010-2017 ja sen toimintaohjelma 2010-2013 HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010-2017 ja sen toimintaohjelma 2010-2013 Henkilöstövoimavarojen johtamisen ja kehittämisen strategiset päämäärät ja tavoitteet vuoteen 2017 sekä toimenpiteet vuoteen 2013 HENKILÖSTÖJOHTAMISEN

Lisätiedot

Hankinnan sähköinen prosessi Visiona innovatiivisuus, ammattitaito ja kustannustehokkuus

Hankinnan sähköinen prosessi Visiona innovatiivisuus, ammattitaito ja kustannustehokkuus Hankinnan sähköinen prosessi Visiona innovatiivisuus, ammattitaito ja kustannustehokkuus Pauliina Lautiainen Hankinta- ja logistiikkajohtaja Turun Pauliina kaupunki Lautiainen hankinta- 22.10.2013 ja logistiikkajohtaja

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020. Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa.

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020. Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa. NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020 Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa. Vuonna 2020 Nurmijärvi on elinvoimainen ja kehittyvä kunta. Kunnan taloutta hoidetaan pitkäjänteisesti. Kunnalliset päättäjät

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi.

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi. TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Sähköisen liiketoiminnan mahdollisuudet: Sisäiset ja ulkoiset prosessit Toiminnan tehostaminen, reaaliaikaisuus Toiminnan raportointi ja seuranta,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1 1525/02.02.02/2012 63 Ympäristölautakunnan seurantaraportti I/2012 Valmistelijat / lisätiedot: Nyyssönen Tuija, puh. (09) 816 24811 Soini Sari, puh. (09) 816 24830

Lisätiedot

Sanna Nupponen-Nymalm Sodexo Oy 16.3.2011. www.sodexo.fi

Sanna Nupponen-Nymalm Sodexo Oy 16.3.2011. www.sodexo.fi Sanna Nupponen-Nymalm Sodexo Oy 16.3.2011 www.sodexo.fi Sodexo - jokaisesta päivästä parempi Olemme luotettava kumppani, joka tuottaa kokonaisvaltaisia palveluita. Osaamisemme tukee asiakkaidemme menestystä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 82. 82 Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talousarvio 2015 ja taloussuunnitelmat 2015-2017 sekä talouden tilannekatsaus

Espoon kaupunki Pöytäkirja 82. 82 Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talousarvio 2015 ja taloussuunnitelmat 2015-2017 sekä talouden tilannekatsaus 24.09.2014 Sivu 1 / 1 1775/02.02.00/2014 82 Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talousarvio 2015 ja taloussuunnitelmat 2015-2017 sekä talouden tilannekatsaus Valmistelijat / lisätiedot: Seija Rupponen,

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

Helsingin väestö. Helsingin seutu 1 233 000 % Suomen väkiluvusta 23,6

Helsingin väestö. Helsingin seutu 1 233 000 % Suomen väkiluvusta 23,6 Helsingin väestö Helsingin seutu 1 233 000 % Suomen väkiluvusta 23,6 600 000 500 000 490 000 560 000 400 000 370 000 300 000 200 000 100 000 0 79 000 1900 1950 1990 2005 1 Käyttötalousosan menot toimialoittain

Lisätiedot

AJONEUVOHALLINNAN LEAN- KEHITTÄMISHANKE. Valtuustoseminaari 15.9.2015 Hannele Portman teknisen keskuksen johtaja

AJONEUVOHALLINNAN LEAN- KEHITTÄMISHANKE. Valtuustoseminaari 15.9.2015 Hannele Portman teknisen keskuksen johtaja AJONEUVOHALLINNAN LEAN- KEHITTÄMISHANKE Valtuustoseminaari 15.9.2015 Hannele Portman teknisen keskuksen johtaja KEHITETTÄVÄ PROSESSI Tekninen keskus Työkoneiden ja autojen kustannusseuranta ja laskutus

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelujen organisaatio 1.1.2013

Hyvinvointipalvelujen organisaatio 1.1.2013 Hyvinvointipalvelujen organisaatio 1.1.2013 Kaupunginhallitus 12.12.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Annikki Niiranen 1 Hyvinvointipalvelujen organisaatiouudistus 1. 2011-08-19 Laajennettu jory ; muutosvisio

Lisätiedot

Hämeenlinnan tilaaja-tuottaja - malli

Hämeenlinnan tilaaja-tuottaja - malli Hämeenlinnan tilaaja-tuottaja - malli Hämeenlinna 2012 tavoitteet (kh 12/2005) 1) Palveluiden tuottavuuden ja vaikuttavuuden kasvu 2) Palveluiden organisointi ja tuottaminen asiakaslähtöisesti 3) Kustannustietoisuuden

Lisätiedot

TASEKIRJA. Espoo Logistiikka - liikelaitos

TASEKIRJA. Espoo Logistiikka - liikelaitos TASEKIRJA Espoo Logistiikka - liikelaitos 31.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintakertomus 1-3 2. Tuloslaskelma 4 3. Rahoituslaskelma 5 4. Tase 6 5. Toteutumisvertailu 7 6. Liitetiedot 8-12 7. Luettelo

Lisätiedot

STRATEGIAKARTTA. Multian kunnan ARVOT - VISIO - MISSIO MENESTYSTEKIJÄT - TAVOITTEET MITTARIT

STRATEGIAKARTTA. Multian kunnan ARVOT - VISIO - MISSIO MENESTYSTEKIJÄT - TAVOITTEET MITTARIT MULTIA 2020 STRATEGIAKARTTA Multian kunnan - - MENESTYSTEKIJÄT - TAVOITTEET MITTARIT Käytännön toimenpiteet on kirjoitettu toimialojen tuloskortteihin Kunnanvaltuusto 11/2011 MULTIA Kuntaparikunta Jyvässeudulla

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

ENNAKKOARVIOINTI (IHMISIIN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI) KOSKIEN ESPOON SAIRAALAN AULA- JA TURVALLI- SUUSPALVELUITA

ENNAKKOARVIOINTI (IHMISIIN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI) KOSKIEN ESPOON SAIRAALAN AULA- JA TURVALLI- SUUSPALVELUITA ENNAKKOARVIOINTI (IHMISIIN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI) KOSKIEN ESPOON SAIRAALAN AULA- JA TURVALLI- SUUSPALVELUITA Palveluiden järjestäminen Nykyisen mallin mukainen toiminta (0 vaihtoehto). Muutosesitys

Lisätiedot

Varastossa kaikki hyvin vai onko?

Varastossa kaikki hyvin vai onko? Varastossa kaikki hyvin vai onko? Done Software Solutions Oy Arto Pellonpää Done Software Solutions Oy Revenio Group Oyj 2013 liikevaihto 25,4 MEUR henkilöstö lähes 300 listattu NASDAQ OMX Helsingin Pörssissä

Lisätiedot

KYL TOIMII! palvelustrategia 2016KV 13.6.2011

KYL TOIMII! palvelustrategia 2016KV 13.6.2011 KYL TOIMII! 2016 palvelustrategia 2016KV 13.6.2011 Sisältö Tiivistelmä 3 1. Palvelustrategian tehtävä 4 2. Palvelustrategian arvot 5 3. Palveluvisio 2016 5 4. Palvelujen järjestäminen 6 5. Palvelujen järjestämisen

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ Hyväksytty KH 2.5.2016 149 Voimaantulo 2.5.2016 Yleistä Hankintasääntö on Mikkelin kaupungin yleinen hankintaohje. Hankinnalla tarkoitetaan kaikkea Mikkelin kaupungin

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta

HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta 2 08 Hankintakeskus (Keskuskirjanpidontaulukot, ei tarvitse täyttää) (1 000 euroa) Talousarvio TA-muutokset Yhteensä Toteutunut

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

SÄHKÖLAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ

SÄHKÖLAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 (6) Arkistoitu: TeamWare/Arkisto/Sähkölaitos/Säännöt SÄHKÖLAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ Sähkölaitoksella on johtokunnan hyväksymä yleisorganisaatio. Sähkölaitoksella on seitsemän yksikköä (liiketoiminta-aluetta),

Lisätiedot

Kuntamarkkinat Palveluasuminen ja hankintalainsäädäntö

Kuntamarkkinat Palveluasuminen ja hankintalainsäädäntö Kuntamarkkinat Palveluasuminen ja hankintalainsäädäntö Juha Myllymäki Johtava lakimies Suomen Kuntaliitto Palvelujen järjestäminen JÄRJESTÄMISVASTUU KUNTA ISÄNTÄKUNTA (YHTEISTOIMINTA-ALUE) KUNTAYHTYMÄ

Lisätiedot

Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) palvelut. JulkIT 27.5.2009 Anna-Maija Karjalainen

Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) palvelut. JulkIT 27.5.2009 Anna-Maija Karjalainen Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) palvelut JulkIT 27.5.2009 Anna-Maija Karjalainen Sisältö > VIP:n toimintamalli > Tilanne tänään > Odotukset toimittajille Valtion IT-palvelukeskuksen toimintamalli VIP

Lisätiedot

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella?

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Maisema-seminaari 23.04.2009 Helsinki Tilaajapäällikkö Eeva Päivärinta Ikäihmisten palvelujen ydinprosessi Tampereen kaupunki

Lisätiedot

Kannattavampaa tilaus-toimitusketjun toimitusketjun yhteistyötä. - sovellusten taustaa

Kannattavampaa tilaus-toimitusketjun toimitusketjun yhteistyötä. - sovellusten taustaa Kannattavampaa tilaus-toimitusketjun toimitusketjun yhteistyötä - sovellusten taustaa Jouni Sakki Oy tel. +358 50 60828 e-mail: jouni.sakki@jounisakki.fi www.jounisakki.fi B-to-b tilaus-toimitusketju (Supply

Lisätiedot

Tehoa toimintaan. Aditron laadukkailla HR-palveluilla HR-VAKIO / PALKKAVAKIO / MATKAVAKIO

Tehoa toimintaan. Aditron laadukkailla HR-palveluilla HR-VAKIO / PALKKAVAKIO / MATKAVAKIO Tehoa toimintaan Aditron laadukkailla HR-palveluilla HR-VAKIO / PALKKAVAKIO / MATKAVAKIO HR-tehtävistä 2/3 on perusrutiineja Ulkoistamalla henkilöstöhallinnon rutiinit voitte merkittävästi parantaa yrityksenne

Lisätiedot

Paketoidut toiminnanohjausratkaisut projektiorganisaatioille. Jan Malmström Mepco Oy

Paketoidut toiminnanohjausratkaisut projektiorganisaatioille. Jan Malmström Mepco Oy Paketoidut toiminnanohjausratkaisut projektiorganisaatioille Jan Malmström Mepco Oy Projektiorganisaatioiden haasteita Investoinnin myyminen johdolle ja johdon sitoutuminen Organisaation totuttujen toimintamallien

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA 2014-2016

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA 2014-2016 TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa

Arjen turvaa kunnissa Arjen turvaa kunnissa Turvallisuusyhteistyön kehittäminen kunnissa Alueellinen sisäisen turvallisuuden yhteistyö Vaasa 25.9.2012 Marko Palmgren, projektipäällikkö Lapin aluehallintovirasto 1.10.2012 1

Lisätiedot

Hankinnat innovaatioiden edistäjinä Espoossa. Timo Martelius Hankintajohtaja 01.10.2013

Hankinnat innovaatioiden edistäjinä Espoossa. Timo Martelius Hankintajohtaja 01.10.2013 Hankinnat innovaatioiden edistäjinä Espoossa Timo Martelius Hankintajohtaja 0 Espoon hankinnan painopistealueet 2013-2016: Kestävä kehitys Sosiaalinen ja eettinen kehitys Ekologinen kehitys Taloudellinen

Lisätiedot