Espoo Logistiikka -liikelaitoksen toimintasuunnitelma 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Espoo Logistiikka -liikelaitoksen toimintasuunnitelma 2015"

Transkriptio

1 Espoo Logistiikka -liikelaitoksen toimintasuunnitelma 2015 Johtoryhmä Hallinto- ja kehittämisyksikkö

2 2 (30) Sisällysluettelo 1. Toiminnan kuvaus, organisaatio Keskeiset tavoitteet Valtuuston asettamat sitovat tavoitteet Yksikön omat tavoitteet tuloskortilla ja miten ne edistävät TATU tavoitteiden saavuttamista Tavoitteiden toteutuksen vuosikello Liikelaitoksen yksiköiden omat tulostavoitteet Liikevaihto Liikevaihto asiakkaittain Tuottavuutta edistävät toimenpiteet ja mittarit Henkilöstö Osaamisen kehittäminen Muut tuotannontekijät Hankinnat Palvelut Aineet ja tarvikkeet Palvelustrategia Toimitilat Investoinnit ja poistot Toiminnan seuranta Riskit Liitteet... 28

3 3 (30) 1. Toiminnan kuvaus, organisaatio Espoo Logistiikka -liikelaitos hankkii kaupungille autoja ja työkoneita sekä tuottaa niihin liittyviä palveluja ja muita kaupunkikonsernin sisäisiä logistiikkapalveluja liiketaloudellisin periaattein kustannustehokkaasti. Liikelaitoksen tuotanto perustuu sopimuksiin ja tilauksiin, joissa liikelaitoksen asiakas määrittelee haluamansa tuotteen tai palvelun ja palvelutason ja jotka asiakas maksaa sovitun mukaisesti. Toiminta Auto- ja konepalvelut Auto- ja konepalvelut tuottaa kaupungin hallintokunnille ajoneuvokalusto- ja muita kalustopalveluja kokonaispalvelupakettina. Autojen ja koneiden vuokrauspalvelupaketti sisältää korjaukset, huollot, polttoaineet, verot ja vakuutukset. Kaupungin ympäristöstrategiaohjelma otetaan huomioon Auto- ja konepalvelujen hankinnoissa, joissa painotetaan vähäpäästöisyyttä ja ympäristöystävällisyyttä muun muassa määrittelemällä CO2 päästörajat, vaatimalla autojen valmistajalta ympäristöasioiden hallintajärjestelmää sekä autoliikkeiltä hyväksyttyä ympäristöohjelmaa. Johdon raportointia ja tilastointia kehitetään uusien toimintojen avulla kalustonhallintaohjelmiston toimittajan kanssa. Asiakkaiden kanssa kehitetään ajoneuvojen paikannusjärjestelmien käyttöä töiden suunnitteluun. Auto- ja konepalvelulla on käytössä reaaliaikainen asiakaspalautekanava. Saatuja asiakaspalautteita hyödynnetään toiminnan kehittämisessä. Kuljetus- ja materiaalipalvelut Kuljetus- ja materiaalipalvelut -palveluyksikön tehtävänä on tuottaa kuljetus- ja materiaalilogistiikan palveluja. Palvelut jakaantuvat kolmeen osaan: henkilökuljetukset, käyttötarvikkeiden myynti, sekä materiaalikuljetukset. Vuonna 2015 yksikössä tapahtuu muutos uuteen toimintamalliin. Yksikön palvelurakenne muuttuu lähes kokonaan palvelujen tuottajasta palvelujen järjestäjäksi, jonka toiminnassa korostuu kumppanuus ulkopuolisten palveluntuottajien kanssa. Palveluntuottajien kanssa tarjotaan toimialoille mahdollisimman tehokkaat ja asiakaslähtöiset logistiikan palvelut. Käyttötarvikkeiden myynnissä yksikkö huolehtii kokonaisvaltaisesti toimialojen käyttötarvikkeiden tilaus-toimitusketjusta. Toimialoille myydään mm. hoitotarvikkeita sekä siivoustarvikkeita. Palvelussa pyritään mahdollisimman helppoon tilausprosessiin yksiköille, jotta toimialojen henkilökunnan työaikaa vapautuisi mahdollisimman paljon varsinaiseen ydintoimintaan. Vuoden alkupuolella otetaan tuotantokäyttöön uusi toimintamalli, jossa kuljetus-, terminaali-, varastopalvelun tuottaa vuoden 2013 lopussa kilpailutettu palveluntuottaja. Yksikön vastuulle tulee uusien tuoteryhmien tilaus-toimitusketju kaupunkitasolla, kun toimistotarvikkeet ja joitain saniteettituotteita siirtyy yksikön vastuulle. Uusia palveluja otetaan käyttöön, kun yksikkö aloittaa kilpailutetun palveluntuottajan kanssa hyllytyspalvelujen tarjoamisen kaupungin yksiköille. Palvelussa Kuljetus- ja materiaalipalvelut huolehtii yksikön puolesta sen erilaisten volyymituotteiden saatavuuden yksikössä sovittuun paikkaan ja yksikön työaikaa ei mene tilaamiseen ja lähivaraston hoitamiseen. Henkilökuljetukset muodostuvat koulu- ja varhaiskasvatuksen kuljetuksista joissa on noin 900 asiakasta päivittäin sekä sosiaali- ja terveystoimen erilaisista henkilökuljetuksista, joissa on noin 3500 asiakasta. Kuljetuksiin kuuluu myös erilaisten retki- ym. kuljetusten hankinta kaupungin

4 puitesopimustoimittajilta. Kuljetukset perustuvat perusopetuslakiin sekä vammais- ja sosiaalihuoltolakiin. Henkilökuljetuksissa suurin tavoite on vammais- ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten kilpailutus. Kyseisten kuljetusten liikevaihto on 10 miljoonaa, tavoitteena on aikaansaada suuret säästöt kuljetuksissa. Henkilökuljetusten lisäksi yksikössä aloitetaan optimointipalvelun tuottaminen, jonka avulla tehostetaan toimialojen liikkumista sisältäviä palveluja. Materiaalikuljetuksiin kuuluu mm. lääkkeiden kuljetukset kaupungin toimipisteisiin Hus apteekista, apuvälineiden kuljetuksia sekä erilaisia tilauskuljetuksia. Lisäksi kuljetuksiin kuuluu kaupungin muuttokuljetusten järjestäminen. 4 (30) Painatus- ja postipalvelut Painatus- ja postipalvelut -palveluyksikön tehtävänä on tuottaa painatus- ja postipalveluja, ylläpitää kaupunkikonsernin osoiterekisteriä sekä järjestää kaupungintoimielinten tarvitsemat esityslistajakelut. Painatuspalvelut huolehtii keskitetysti kaupungin erilaisten paino-, tulostus- ja kopiointitöiden tekemisestä itse tai tilaamalla ne sopimustoimittajilta. Painatuspalveluiden liikevaihtoa tullaan seuraamaan v erityisen tarkasti esityslistojen muuttuessa sähköisiksi. Postipalvelut hoitaa keskitetysti kaupungin postilogistiikan yhdessä sopimustoimittajan kanssa. Virastokeskuksen postireitti muutettiin kulkemaan alkaen yhden kerran päivässä aiemman kaksi kertaa päivässä toimintamallin sijaan. Muutoksella saatiin toimialoille pientä säästöä vuositasolla sekä vapautunutta kuljetuskapasiteettia hyödynnettyä apuvälinekuljetuksiin. Painotyöt ja postimäärät jatkavat pienenemistään. Vaihdepalvelut Vaihdepalvelut -palveluyksikön tehtävänä on tuottaa puhelinvaihdepalveluja. Vaihdepalvelut välittää kaupunkilaisten puheluita Espoon kaupungin palveluihin, Espoon kaupungin työntekijöille ja ylläpitää Essin puhelinluetteloa, laadukkaasti ja liiketaloudellisin periaattein kustannustehokkaasti. Vaihdepalvelun toiminta perustuu sopimuksiin, joista asiakas maksaa sovitun mukaisesti. Vaihdepalvelun toimintaa on kehitetty vastaamaan Espoo tarinan mukaisesti eri asiakasryhmien tarpeita. Vaihdepalvelun toimintaa seurataan säännöllisesti viikoittain ajetuilla seurantaraporteilla mistä nähdään tuotannon määrät ja laatu. Parillisina vuosina tehdään palvelutasotutkimus ulkopuolisen tutkimuslaitoksen toimesta. Tuotannon tuki Tuotannon tuki -palveluyksikön tehtävänä on tuottaa liikelaitoksen tuotannon tarvitsemat tukipalvelut ja liikelaitoksen toimintaan liittyvät asiantuntijapalvelut sekä hoitaa liikelaitoksen toiminnan ja talouden suunnittelu, seuranta ja arviointi. Tuotannon tuen henkilöstö osallistuu toimialan prosessiryhmien ja muiden verkostojen toimintaan.

5 5 (30) Tuotannon tuki yksikön kaikki kustannukset jyvitetään ja veloitetaan liikelaitoksen palveluyksiköiltä. Yksikkö Tuotannon tuen kulut 850 t, Haken kulut 156 t Auto- ja konepalvelut Kuljetus- ja materiaalipalvelut Painatus- ja postipalvelut Vaihdepalvelut Liikelaitos osallistuu Espoon TATU-ohjelmaan palveluliikelaitoksen johtokunnan päättämien TATUtoimenpiteiden mukaisesti. Tähän liittyen käynnistetään vaihdepalvelujen ja painatuspalvelujen toimintaan liittyvä selvitystyö. Liikelaitoksen palveluyksiköissä tehdään säännöllisesti asiakastyytyväisyyskyselyjä. Lisäksi käytössä on reaaliaikainen asiakaspalautekanava. Saatuja asiakaspalautteita hyödynnetään toiminnan kehittämisessä. Espoo Logistiikka -liikelaitoksen organisaatiokaavio Toimitusjohtaja Kari Sirviö Liikevaihto 32.4 M Henkilöstömäärä 49 Tuotannon tuki Palvelujohtaja Paula Hirvonen Controller Jarkko Mikkonen Assistentti Satu Kuusi Auto- ja konepalvelut palvelupäällikkö Jani Sipiläinen Liikevaihto 7.3 M Henkilöstömäärä 11 Kuljetus- ja materiaalipalvelut palvelupäällikkö Pasi Ojaniemi Liikevaihto 22.1 M Henkilöstömäärä 12 Painatus- ja postipalvelut palvelupäällikkö Petri Tuominen Liikevaihto 2.1 M Henkilöstömäärä 9 Vaihdepalvelut palvelupäällikkö Mikko Huttunen Liikevaihto 0.8 M Henkilöstömäärä 13

6 6 (30) 2. Keskeiset tavoitteet 2.1. Valtuuston asettamat sitovat tavoitteet Liikelaitoksen tulos on positiivinen. Investointien kokonaismäärä on enintään valtuuston hyväksymän talousarvion mukainen Yksikön omat tavoitteet tuloskortilla ja miten ne edistävät TATU tavoitteiden saavuttamista Yksikkö Espoo Logistiikka Näkökulma Resurssit ja johtaminen Ajanjakso 2015 Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden tavoitteet: Espoo toimii edelläkävijänä kunnallisten palvelujen tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamisessa. Johtaminen, esimiestyö ja työtyytyväisyys kehittyvät ja ovat hyvällä tasolla. Talouden liikkumavara säilyy ja rahoitusasema on tasapainossa. Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Toimenpiteet / vastuuhenkilö 1 Palvelutuotannon taloudellinen tehokkuus lisääntyy. Tuottavuus paranee vähintään 1,3 %. Tuottavuuden kasvu.

7 7 (30) Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Toimenpiteet / vastuuhenkilö 2 Keskeiset TATU -ohjelmaan liittyvät Palveluliiketoimen Logistiikka - liikelaitosta koskevat vuoden 2015 toimenpiteet ovat toteutuneet. 1. Mittari: päivitetty palvelustrategia. 2. Mittari: optimointien määrä, tavoitetulos 5 kpl. 3. Mittari: tapaturmien määrä. 4. Mittari: tuotannonohjausjärjestelmän käyttöönottosuunnitelma valmis vuoden 2015 loppuun mennessä. 1. Palvelustrategian laatiminen Palvelustrategian tarkentaminen 2. Kaluston käytön tehostaminen ja optimointipalvelut Ajoneuvokaluston käytön tehostaminen Optimointipalvelun aloittaminen 3. Työhyvinvoinnin ja esimiestyön kehittäminen Kohti 0 tapaturmaa projektiin osallistuminen Tapaturmasta johtuvien poissaolojen vähentäminen vuoteen 2014 verrattuna 4. Tuotannon ja tuotannonohjauksen kehittäminen Tuotannonohjausjärjestelmän käyttöönoton valmistelu. 3 Tulosvastuullisten yksiköiden tulos pysyy hyvällä tasolla. 1 %. Tulos/liikevaihto - %. 4 Työhyvinvointi ja esimiestyö ovat paremmalla tasolla kuin vuonna Henkilöstön työkyky on työkykyindeksin mukaan lisääntynyt (TATU). Työkykyindeksi.

8 8 (30) Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Toimenpiteet / vastuuhenkilö 5 Työhyvinvointimatriisin lukuarvo kasvaa vähintään yhden yksikön vuoden 2014 arvoon verrattuna. Työhyvinvointimatriisi. 6 Terveysperusteiset poissaolot vähenevät 20 % valtuustokauden aikana. Vuoden 2013 lähtöarvo on 12,3 päivää/henkilötyövuosi. Terveysperusteisista poissaoloista aiheutuva kuorma (päivää per henkilötyövuosi) Yksikkö Espoo Logistiikka Näkökulma Asukkaat ja palvelut Ajanjakso 2015 Päämäärä: Espoolaiset ovat aktiivisia ja omatoimisia huolehtien itsestään, läheisistään ja lähiympäristöstään, mutta kukaan ei jää tukea vaille, mikäli voimat eivät riitä. Espoo järjestää palvelut asukaslähtöisesti yhteistyössä kuntalaisten kanssa. Valtuustokauden tavoitteet: Palveluvalikoima muodostaa ennaltaehkäisevien, terveysja hyvinvointieroja kaventavien, varhaisen puuttumisen, kuntalaisten omatoimisuutta tukevien ja asiakkaan valinnanvapautta lisäävien palvelujen kokonaisuuden. Palveluja ja lähiympäristöä kehitetään yhteistyössä kuntalaisten kanssa. Palveluja tuotetaan yhteistyössä kumppaneiden kanssa, eri palvelukanavat mahdollistavat palvelujen saatavuuden ja saavuttamisen. Espoo toimii edelläkävijänä kansallisen palveluväylän kehittämisessä ja käyttöönotossa. Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Toimenpiteet / vastuuhenkilö 1 Asukkaiden aktiivisuus, Hyödynnetään asiakkailta Saadut palautteet, kpl. Palautekanavien / saadun turvallisuuden tunne ja saatua palautetta toiminnan palautteen seuraaminen. suhteellinen kehittämisessä. Vastuuhenkilöt: tyytyväisyys paranee. toimitusjohtaja, palvelujohtaja ja palvelupäälliköt.

9 9 (30) Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Toimenpiteet / vastuuhenkilö 2 Jutellaanko - konseptin käynnistäminen (TATU) Uuden konseptin käyttöönotto. 3 Sisäinen yhteistyö luo Käyttötarvikelogistiikan Toimipisteiden määrä, Sovitaan asiakkaiden kanssa lisäarvoa jatkuvalle uuden toimintamallin joissa hyllytyspalvelu on toimipisteet, joissa kuntalaispalvelujen käyttöönotto. ( TATU) käytössä. hyllytyspalvelu otetaan kehittämiselle Hyllytyspalvelun käyttöön. käyttöönotto Yksikkö Espoo Logistiikka Näkökulma Elinvoima, kilpailukyky ja kestävä kehitys Ajanjakso 2015 Päämäärä: Kaupunki on kansainvälisesti houkutteleva ja kiinnostava. Osaavat ihmiset, yrittäjät ja kaikenkokoiset yritykset juurtuvat Espooseen. Valtuustokauden tavoitteet: Espoon vetovoimaisuus kansainvälisesti kiinnostavana osaamisen sekä tieteen, taiteen ja talouden innovaatioympäristönä kehittyy. Osana metropolialuetta Espoon verkostomaista kaupunkirakennetta kehitetään taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestäväksi. Palvelukeskittymien saavutettavuutta joukkoliikenneyhteyksin parannetaan. Kaupunkikeskuksia kehitetään niiden omiin vahvuuksiinsa tukeutuen viihtyisiksi ja sujuviksi asumisen, asioinnin, työssäkäynnin ja vapaa-ajan kohtaamispaikoiksi. Torjutaan segregaatiota ja vastataan espoolaisten erilaisiin asumistarpeisiin tarjoamalla edellytykset edulliselle ja monimuotoiselle asuntotuotannolle ja tonttitarjonnalle. Yrittäjyyteen ja innovatiivisuuteen kannustava Espoo rakentaa hyvinvointia ja vaurautta metropolialueelle ja koko Suomeen. Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Toimenpiteet /vastuuhenkilö 1 Harmaa talous Tiedetään sopimuskumppanien Alihankkijalistaus on Selvityspyynnön estetään kaikessa alihankkijat. pyydetty jokaiselta lähettäminen palvelutuotannossa. Espoo Logistiikan sopimustoimittajalta.

10 10 (30) Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Toimenpiteet /vastuuhenkilö 2 Sähköistetään Sähköisten tilausten Sähköisten tilausten Kuljetus- ja manuaalisia prosesseja lisääntyminen verrattuna lukumäärä. materiaalipalvelut ottaa vuoteen Tavoitetulos 30% /Kuljetusmateriaalipalvelut, käyttöön tilaajille sähköisen tilausjärjestelmän muutto- ja retkikuljetuksissa. 20% / Auto- ja Auto- ja konepalvelut ottaa konepalvelut. käyttöön sähköiset tilaukset korjaamon varastotilauksissa. 3 Hiilidioksidipäästöjen (CO2) vähentäminen. Henkilöautojen CO2- päästöjen keskiarvo alle 130 g / km Pakettiautojen CO2- päästöjen keskiarvo alle 190 g / km Ajoneuvohankinnoissa tiukennetaan päästövaatimuksia vuosittain huomioiden markkinat.

11 11 (30) 2.3 Tavoitteiden toteutuksen vuosikello Kolme keskeisintä tavoitetta vuodelle 2015 ja toteutuksen aikataulu 1. Käyttötarvikelogistiikan uuden toimintamallin tuotannon aloittaminen ja tuotannon onnistumisen varmistaminen. Mittari: toiminta uuden toimintamallin mukaan, Tavoitetulos 100% eli koko ko. toiminnossa uusi toimintamalli käytössä 2. Muutto- ja retkikuljetusten ja AKP:n toimitusten sähköisten tilaamisten lisääminen. Mittari: sähköisten tilausten määrä, Tavoitetulos 30 % /KUMA, 20% /AKP 3. EKAN ja EKIN ajoneuvokaluston käytön optimointi. Mittari: optimointien määrä, Tavoitetulos: 5 kpl/128 kpl (4%) Tammi-maaliskuu: Sähköisten tilausten lisääntyminen Kuljetus- ja matreriaalipalveluissa muutto ja retkikuljetuksissa Tuotannonohjausjärjestelmän käyttöönoton alustava määrittely tehty Kuljetus- ja materiaalipalveluissa, sekä Auto- ja konepalveluissa Ajoneuvokaluston käytön tehostamiseen liittyvä selvitys tehty. Optimointipalvelun aloittaminen Huhti-kesäkuu: Tuotannonohjausjärjestelmän käyttöönoton projektisuunnitelma valmis Kuljetus- ja materiaalipalveluissa, sekä Auto- ja konepalveluissa Ajoneuvokaluston käytön tehostamiseen liittyvät toimenpide-ehdotukset annettu. Tehtyjen optimointien määrä Käyttötarvikelogistiikan uuden toimintamallin tuotanto aloitettu ja käyttöönoton onnistuminen varmistettu 2015 Heinä-syyskuu: Tuotannonohjausjärjestelmän käyttöönottoprojekti käynnistynyt Kuljetus- ja materiaalipalveluissa sekä Auto- ja konepalveluissa Ajoneuvokaluston käytön tehostaminen huomioidaan kaluston uusiutuessa. Tehtyjen optimointien määrä Loka- joulukuu: Tuotannonohjausjärjestelmän käyttöönottoprojekti käynnissä Kuljetusja materiaalipalveluissa sekä Auto- ja konepalveluissa Ajoneuvokaluston käytön tehostaminen huomioidaan kaluston uusiutuessa. Tehtyjen optimointien määrä

12 12 (30) 2.4 Liikelaitoksen yksiköiden omat tulostavoitteet 2015 Auto- ja konepalvelut Mittari Mittarin arvo/ ajankohta Vastuuhenkilöt Foorumi jossa asiaa käsitellään Seuranta: liikennevalot Kunnossapitokaluston investointeihin asiantuntijapalvelut Annetut asiantuntijapalvelut (määrä) Jani Sipiläinen Asiakaspalaverit, Login jory Korjaamomateriaalien, tarvikkeiden sekä varaosien sähköiset tilaukset Sähköisten tilaukset (määrä) Jani Sipiläinen Yksikön palaverit, Login jory Kaluston käytön tehostaminen yhdessä asiakkaiden kanssa Tehdyt suunnitelmat ja ohjeistukset Jani Sipiläinen Asiakaspalaverit, Login jory Hiilidioksidipäästöjen (CO2) vähentäminen Henkilöautojen CO2-päästöjen keskiarvo alle 130 g/km ja pakettiautojen alle 190 g/km Jani Sipiläinen Login jory Kuljetus- ja materiaalipalvelut Mittari Mittarin arvo/ ajankohta Vastuuhenkilöt Foorumi jossa asiaa käsitellään Seuranta: liikennevalot VPL / SHL kuljetusten kilpailutus suoritettu Sähköisen tilaustavan käyttöönotto retki- ja muuttokuljetuksissa Hyllytyspalvelun käyttöönotto käyttötarvikkeissa Kilpailutus järjestetty Sähköisten tilaukset (määrä) Toimipisteiden määrä jossa palvelu käytössä Pasi Ojaniemi Kilpailutuspalaverit, Login jory Vuosineljäksittäin Pasi Ojaniemi Yksikön palaverit, Login jory Vuosineljäksittäin Pasi Ojaniemi Asiakas- palaverit, Login jory

13 13 (30) Foorumi jossa Painatus- ja postipalvelut Mittari Mittarin arvo/ ajankohta Vastuuhenkilöt asiaa käsitellään Tulos säilyy positiivisena v.2015 QW kk Petri Tuominen työp./log jory Seuranta: liikennevalot Palvelutuotantoa kehitetään lisäämällä sähköisten tuotteiden tarjontaa verkkojulkaisuohjelman päivitys Julkaisuohjelma päivitetty 12/2015 Petri Tuominen työp./log jory Painatuspalvelujen selvitystyö ja jatkoselvitys Selvitys tehty 6/2015 Petri Tuominen LOG jory Tuotannon tuki Mittari Mittarin arvo/ ajankohta Vastuuhenkilöt Foorumi jossa asiaa käsitellään Seuranta: liikennevalot Login viestintäsuunnitelma Valmis suunnitelma 1/ 2015 Paula Hirvonen LOGin jory Essin sivujen päivittäminen Päivitetyt sivut jatkuva Assistentti LOGin jory Vaihdepalvelut Vaihdepalveluihin tarjotaan n puhelua vuodessa. Mittari Toteutuneet puhelumäärät Mittarin arvo/ ajankohta jatkuva Vastuuhenkilöt Mikko Huttunen Foorumi jossa asiaa käsitellään LOGin jory Seuranta: liikennevalot Saapuneista puheluista vastataan 90 % ja niistä 90% alle 15 sekunnin Toteuma jatkuva Mikko Huttunen LOGin jory

14 14 (30) 3. Liikevaihto Liikelaitoksen liikevaihto vuonna 2015 on 32,4 milj. euroa. EKI 4,3 % EC 0,5 % LUP 0,4 % KOHA 0,9 % TIETO 0,1 % HELI 0,2 % ESTA 0,3 % ICT 0,1 % Espoo Logistiikka -liikelaitoksen liikevaihto 32,4 M asiakkaittain (%) PALI/HAKE 0,1 % TIKE 0,2 % TYT 2,3 % EKA 12,4 % SITO 20,5 % SOTET 55,6 % 3.1 Liikevaihto asiakkaittain Auto- ja konepalvelujen liikevaihto on 7,3 milj. euroa. Liikevaihtoon sisältyy korjaamon tuloja 0,1 milj. euroa. PALI/HAKE 0,4 % KOHA 1,1 % SITO 5,8 % EC 0,4 % TYT 7,2 % LUP 0,3 % TIKE 0,3 % Auto- ja konepalvelujen liikevaihto 7,3 M asiakkaittain (%) EKI 13,9 % SOTET 17,1 % EKA 53,6 %

15 15 (30) Auto- ja konepalvelujen liikevaihto jakautuu toimialoille ja tulosyksiköille seuraavasti: TIKE LUP EC PALI/HAKE KOHA Auto- ja konepalvelujen liikevaihto 7,3, M asiakkaittain (1 000 ) SITO TYT EKI SOTET EKA Kuljetus- ja materiaalipalvelujen liikevaihto on 22,1 milj. euroa. EKA 0,5 % LUP 0,3 % HELI 0,0 % EKI 1,6 % Kuljetus- ja materiaalipalvelujen liikevaihto 22,1 M asiakkaittain (%) SITO 23,9 % SOTET 73,7 %

16 16 (30) Kuljetus- ja materiaalipalvelujen liikevaihto 22,1 M asiakkaittain %:na 0,3 % 0,5 % 1,6 % 1,6 % 2,2 % 20,0 % 0,0 % 11, 0 % 49,9 % 12,8 % Vanhusten palvelut Terveyspalvelut Perhe- ja sosiaalipalvelut Suomenkielinen varhaiskasvatus 352 Suomenkielinen opetus Svenska rum 492 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos 65 Espoo Kaupunkitekniikka Henkilökuljetukset liikevaihto 16,44 M %:na asiakkaitain 3 % 1 % 5 % 25 % Vanhusten palvelut 776 Perhe- ja sosiaalipalvelut Suomenkielinen opetus 4154 Svenska rum % Suomenkielinen varhaiskasvatus 200

17 17 (30) Käyttötarvikelogistiikka liikevaihto 5,46 M %:na asiakkaittain 2 % 1 % 5 % 7 % 3 % 2 % 50 % 2 % 0 % 28 % Vanhusten palvelut 1538 Terveyspalvelut Perhe- ja sosiaalipalvelut 121 Suomenkielinen varhaiskasvatus 152 Suomenkielinen opetus 275 Svenska rum 92 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos 65 Espoo Kiinteistöpalvelut 350 Kuljetus- ja materiaalipalvelujen liikevaihto jakautuu toimialoille ja tulosyksiköille seuraavasti: HELI LUP HELI 9 LUP 65 Kuljetus- ja materiaalipalvelujen liikevaihto 22,1 M asiakkaittain (1 000 ) EKA EKA 120 EKI EKI 350 SITO SITO SOTET SOTET

18 18 (30) Painatus- ja postipalvelujen liikevaihto on 2,1 milj. euroa. Painatuspalvelujen liikevaihto on 0,8 milj. euroa. HELI 1,2 % EKA 1,9 % TIETO 2,6 % EC 3,1 % TIKE 4,2 % LUP 1,0 % PALI/HAKE 0,1 ESTA EKI 1,0 % % 1,1 % ICT 0,1 % Painatuspalvelujen liikevaihto 0,8 M asiakkaittain (%) TYT 12,9 % SITO 35,9 % SOTET 16,1 % KOHA 18,8 % Painatuspalvelujen liikevaihto jakautuu toimialoille ja tulosyksiköille seuraavasti: ICT PALI/HAKE EKI LUP ESTA HELI EKA TIETO EC TIKE TYT SOTET KOHA SITO Painatuspalvelujen liikevaihto 0,8 M asiakkaittain (1 000 )

19 19 (30) Postipalvelujen liikevaihto on 1,3 milj. euroa. KOHA 4,0 % TYT 4,3 % TIETO 1,9 % EKA 1,7 % EKI 1,1 % ICT 1,9 % HELI 2,8 % LUP 2,9 % TIKE 0,7 % PALI/HAKE 0,6 % Postipalvelujen liikevaihto 1,3 M asiakkaittain (%) ESTA 6,2 % SITO 37,2 % EC 7,6 % SOTET 27,2 % Postipalvelujen liikevaihto jakautuu toimialoille ja tulosyksiköille seuraavasti: PALI/HAKE TIKE EKI EKA TIETO ICT HELI LUP KOHA TYT ESTA EC SOTET SITO Postipalvelujen liikevaihto 1,3 M asiakkaittain (1 000 )

20 20 (30) Vaihdepalvelujen liikevaihto on 0,8 milj. euroa. TIKE 1,0 % ICT 0,4 % TIETO 0,3 % PALI/HAKE 0,2 % HELI 1,7 % KOHA 1,8 % ESTA 2,0 % EC 2,6 % EKI 4,4 % EKA 4,4 % Vaihdepalvelujen liikevaihto 0,8 M asiakkaittain (%) TYT 7,3 % SOTET 38,9 % SITO 35,0 % Vaihdepalvelujen liikevaihto jakautuu toimialoille ja tulosyksiköille seuraavasti: PALI/HAKE TIETO ICT TIKE HELI KOHA ESTA EC EKI EKA TYT SITO SOTET Vaihdepalvelujen liikevaihto 0,8 M asiakkaittain (1 000 )

21 21 (30) 3.2 Tuottavuutta edistävät toimenpiteet ja mittarit Eläkkeelle lähtevien tilalle ei palkata uutta henkilökuntaa. Kuljetus- ja materiaalipalvelut yksikkö ottaa käyttöön sähköisen tilaamisen asiakkaille retkija muuttokuljetuksissa. Tilaamisen kehittämisellä suoraviivaistetaan toimintaa ja vähennetään manuaalisen työskentelyn mahdollistamia virheitä prosessissa sekä poistetaan turhia työvaiheita. Käyttötarvikelogistiikassa hyllytyspalvelu tehostaa tilaus-toimitusketjun kokonaishallintaa. Asiakasyksiköissä vapautuu työaikaa, ennustettavuus lisääntyy ja varastoihin sitoutunutta pääomaa saadaan alas. Vammais- ja sosiaalihuoltolain mukaisissa kuljetuksissa valmistellaan kilpailutusta jonka tavoitteena on nykyistä halvemmat hinnat. Tuottavuusmittarit Yksikkö Mittari TOT 2012 TOT 2013 TOT 2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 Auto- ja konepalvelut Ajoneuvojen hallinnointikustannukset / ajoneuvo Kuljetus- ja Kustannukset / kuljetus / materiaalipalvelut henkilö tai tapahtuma 19,7 19,6 18,6 18,3 Työmääräimet (kpl) / Painatuspalvelut henkilö Tuleva puhelumäärä Vaihdepalvelut (kpl) / henkilö Tunnusluvut Auto- ja konepalvelut Tuotteet/suoritteet Kpl/h 1. Kaluston vuokraus 1.1 Henkilöautojen vuokrauspalvelut Pakettiautojen vuokrauspalvelut Kuorma-autojen vuokrauspalvelut Työkoneiden vuokrauspalvelut Traktoreiden vuokrauspalvelut Erikoiskaluston vuokrauspalvelut Lisälaitteiden vuokrauspalvelut Korjaamon palvelut 2.1 Kaluston korjauspalvelut 650 Kuljetus- ja materiaalipalvelut Tuotteet/suoritteet Kpl Henkilökuljetukset Sito henkilökuljetusten määrä Sotet henkilökuljetusten määrä Käyttötarvikelogistiikka Materiaalikuljetusten määrä 4000 Varaston tilausrivien määrä

22 22 (30) Painatus- ja postipalvelut 6. Postipalvelut 6.1 Ulkoiset postipalvelut Sisäiset postipalvelut Asemakujan lähettipalvelut 2x0,5h/pv 6.4 Luottamushenkilöiden esityslistojen lajittelu ja jakelupalvelu 7. Offsetpainotuotteet 7.1 Offset-työt Digitaaliset painotuotteet 8.1 Sähköinen julkaisu Käyntikortit Konseptipaperit Esityslistat Mustavalkotulosteet Väritulosteet Suurkuvatulosteet Henkilöstö Koko liikelaitoksen henkilöstömäärä pienenee henkilöstösuunnitelman mukaan vuoden loppuun mennessä 45 henkilöön. Henkilöstön keski-ikä on 49,5 vuotta. Liikelaitokseen tullaan palkkaamaan harjoittelijoita ja kesätyöntekijöitä sekä työllistettyjä tarpeen mukaan. Auto- ja konepalvelun henkilöstömäärän arvioidaan olevan 10 henkilöä v lopussa, mikäli yksi osa-aikaeläkkeellä oleva jää eläkkeelle. Eläkkeelle siirtyvän tilalle ei palkata uutta henkilöä. Kuljetus- ja materiaalipalvelun henkilöstömäärän arvioidaan olevan 11 henkilöä v lopussa. Yksiköstä jäänee eläkkeelle kaksi henkilöä käyttötarvikepalveluista, heidän paikalleen ei palkata uusia henkilöitä. Loppuvuodesta yksi puhelunvälittäjä mahdollisesti siirtyy tuotannon tuen assistentin sijaisuudesta. Työhyvinvointia kehitetään yksikön työhyvinvointiohjelman mukaisesti. Painatus- ja postipalvelun henkilöstömäärän arvellaan pysyvän samana koko vuoden, painossa 6 henkilöä ja postipalveluissa 2 sekä molemmille palveluille yhteinen esimies. Vaihdepalvelun henkilöstömäärä on 12, joista yksi on osa-aikainen, yksi tekee 6 h. työpäivää. Henkilöstömäärä vuoden loppuun mennessä vähenee kahdella, mikäli kaksi henkilöä jää eläkkeelle. Tuotannon tuen henkilöstömäärä on 3 henkilöä, lisäksi toimitusjohtaja.

23 23 (30) 5. Osaamisen kehittäminen Liikelaitoksen henkilöstösuunnitelman mukainen kehittäminen v. 2015: Ammatillinen osaaminen - asiantuntijuus Vahvuudet: Kehittämiskohteet: Monipuolinen hankintaosaaminen, korjaamo-osaaminen, tilaus-toimitusketjun kehittämisosaaminen, Lean toimintamallin ja jatkuvan parantamisen toiminta arkea, turhista työvaiheista pyritään eroon, ammatillinen työkokemus hyvä, taloushallinnon osaaminen Hankintalainsäädännön jatkuva päivittäminen, korjaamo-osaamisen jatkuva päivittäminen, tilaus- toimitusketjun kehittämisosaamista täytyy laajentaa useammalle henkilölle, ohjelmistojen päivityksiin liittyvät koulutukset ja uusien ohjelmien koulutukset Organisaatiotaidot: johtaminen, yhteistyö, vuorovaikutus, oppimiskyky, muu <mikä> Vahvuudet: Kehittämiskohteet: Kyky reagoida nopeasti asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin, asiakasorientoitunut palvelutuotanto, asiakkaan tarpeiden laaja-alainen ymmärrys, kehitysmyönteinen henkilöstö, roolit ja vastuut selkeät, organisaation hyvä tuntemus Asiakaspalvelun jatkuva parantaminen, toimintamallit, joissa suurin osa palveluista ostetaan ulkoa edellyttää uusien asioiden omaksumista johtamisessa ja verkostoissa työskentelyä Tietotaidot: tietotekniikka, työkalut, kielet, muu <mikä> Vahvuudet: Toimiva kalustonhallintajärjestelmä, jolla voidaan tuottaa asiakkaille yksityiskohtaista raportointitietoa. Työhön haetaan sähköisiä työmenetelmiä aktiivisesti, kuntalaisia palvellaan molemmilla kotimaisilla kielillä ja englannilla. Kehittämiskohteet: Henkilöstö joutuu käyttämään useita erillisiä seurantatyökaluja, yhtenäinen toiminnanohjausjärjestelmä vapauttaisi osaamista palveluun, Tietotekniikan ja kielitaidon ylläpito

24 24 (30) Auto- ja konepalveluissa tullaan täydentämään toimistohenkilöiden hankintaosaamista koulutuksilla ja kursseilla. Palvelupäällikkö jatkaa v aloittamaansa JET -koulutusta. Kalustopäällikkö täydentää esimiesosaamistaan kaupungin esimieskoulutuksilla. Korjaamon henkilökunnalla on voimassaolevat tulityökortit, trukkikortit, rengastyöturvallisuuskortit, EA-kortit, työ- ja tieturvakortit. Lisäksi korjaamon henkilökunnalle tullaan järjestämään merkkikohtaisia koulutuksia työkoneille ja pakettiautoille. Kuljetus- ja materiaalipalveluissa käyttötarvikkeiden myynnissä valmistaudutaan uuteen hallintajärjestelmään vuoden 2015 alusta lukien. Järjestelmän tarjoaa kuljetus- ja varastopalvelun tuottava yritys joka järjestää kuljetus- ja materiaalipalvelujen henkilöstölle koulutuksen vuoden 2014 aikana varmistaen tuotantokäytön vuoden 2015 alusta lukien. Tarvikekuljettajat suorittavat lakisääteisen kuljettajien ammattipätevyys jatkokoulutuksen. Henkilökuljetusten parissa töitä tekevä henkilöstö tulee osallistumaan alan koulutuksiin ja ajankohtaispäiviin. Lisäksi keskitytään optimoinnin osaamisen kehittämiseen. Painatuspalveluissa tullaan järjestämään osalle henkilöstöä taitto-ohjelmiston koulutusta. Yksi työntekijä jatkaa v alkanutta graafisen alan erikoisammattitutkintoa. Kaupungin monikulttuurisuuden lisääntyessä Vaihdepalvelussa jatketaan kielikoulutuksiin panostusta. Tuotannon tuessa jatkuu johtamiskoulutus, controller -koulutukset ja palveluun liittyvät koulutukset. Liikelaitoksen eri yksiköiden koulutussuunnitelma vuodelle Muut tuotannontekijät Auto- ja konepalvelulla on käytössään ATK suunnittelu Lahikainen Oy:n kalustonhallintaohjelmisto, jossa on oma sovellus myös korjaamolle. Ohjelmistossa ylläpidetään kaluston tiedot (merkki, malli, tekniset tiedot, yms.), korjaushistoria sekä hoidetaan kaluston laskutus. Yhteistyössä ohjelmistotoimittajan kanssa olemme lisänneet kalustonhallintaohjelmaan uusia toimintoja mitä kautta saamme asiakkaillemme heidän tarpeisiinsa paremmin soveltuvia raportteja ja tilastoja. Ohjelmiston kehittäminen jatkuu vuonna Lisäksi yksikkö osallistuu uuden tuotannonohjausjärjestelmän (TOIVO) käyttöönoton valmisteluun. Kuljetus ja materiaalipalveluissa on käytössä ATK suunnittelu Lahikainen Oy:n toiminnanohjausjärjestelmä lähinnä laskutuksessa, Likuma- ja asiakasprofiiliohjelmat Sotet henkilökuljetusten hallinnoinnissa sekä Logius-ohjelma käyttötarvikelogistiikan hallinnoinnissa. Kalustomäärä on 3, joka jakautuu seuraavasti: 1 kuorma-auto ja 2 pakettiautoa. Lisäksi on käytössä 1 trukki. Painatuspalveluissa on käytössä ATK suunnittelu Lahikainen Oy:n toiminnanohjausjärjestelmä. Vaihdepalvelulla on käytössään VISION välitysympäristö. 7. Hankinnat Hankintojen toteutus Auto- ja konepalveluissa hoidetaan pääsääntöisesti oman organisaation voimin johtuen kaupungin yksiköiden monipuolisesta kalustotarpeesta mikä puolestaan vaatii laajaalaista kaluston tuntemusta ja erityistä hankintaosaamista. Pitempiaikaiset puitesopimukset olemme tehneet yhteistyössä hankintapalveluiden kanssa.

25 25 (30) Kuljetus- ja materiaalipalvelut yksikön kautta järjestetään hankintapalvelujen kilpailuttamia tarvikkeita ja kuljetuksia toimialoille. Painatus- ja postipalvelut käyttää hankintapalvelujen kilpailuttamia palveluita. Painatuspalvelut osallistuu koneiden, laitteiden ja papereiden kilpailutuksiin hankintapalvelujen kanssa. Ei kilpailutuksia v Palvelut Auto- ja konepalveluissa palveluiden ostoihin on arvioitu menevän 2,2 milj. euroa, joista suurin osa koostuu ajoneuvoleasingvuokrista sekä koneiden kunnossapitopalveluista. Vuosittaisia palveluostosopimuksia on kilpailutuksen kautta tehty henkilöautojen huoltoleasingpalveluista sekä katsastuspalveluista. Kuljetus- ja materiaalipalveluissa palvelujen ostoihin arvioidaan menevän noin 16M,joka koostuu lähes täysin henkilökuljetusten ostoista. Käyttötarvikelogistiikan palveluja ostetaan n :lla. Vuoden merkittävin kilpailutus on valmistelussa oleva vammais- ja sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetusten kilpailutus. Sisäiset ostot jotka vyörytetään yksikölle muista palveluliiketoimen yksiköistä ovat Erä on suurempi kuin henkilöstömenot jotka ovat noin Painatuspalvelujen ostoihin sopimustoimittajilta on arvioitu menevän n Postipalvelujen ostoihin sopimustoimittajalta (Itella) on arvioitu menevän n Aineet ja tarvikkeet Auto- ja konepalveluissa aineiden ja tarvikkeiden ostoihin on arvioitu menevän 1,8 milj. euroa, joka koostuu pääosin poltto- ja voiteluaineista sekä käyttöomaisuuden kalustohankinnoista, joista on vuosisopimukset toimittajien kanssa. Kuljetus- ja materiaalipalveluissa aineiden ja tarvikkeiden ostoihin on arvioitu menevän noin 4,3 milj. euroa, joka koostuu pääosin myytävien käyttötarvikkeiden ostoista. Toimistotarvikkeissa aloitetaan uusi sopimus alkaen. Painatuspalveluissa aineiden ja tarvikkeiden ostot koostuvat pääosin paperista ja käyttöaineista n Palvelustrategia Auto- ja konepalvelut hankkii henkilöautot huoltoleasingpalveluna ja muu kalusto ostetaan. Korjaamopalveluita tarjoamme sekä omana tuotantona, että ostopalveluna. Kuljetus- ja materiaalipalvelut tuottaa suurimman osan palveluistaan kumppanuutena alihankkijoiden kanssa. Vuoden 2015 alussa aloitetaan uutena palveluna ostamaan varasto-, terminaali- ja kuljetuspalveluja ulkopuoliselta operaattorilta sen sijaan että palvelut suoritettaisiin itse. Painatuspalvelujen töiden vähentyessä siirrytään nykyisestä omasta tuottamisesta palvelujen ostamiseen, n. 30 % painatuspalveluista ostetaan tällä hetkellä ulkoa. Postipalveluista on ulkoistettu n. 90%. Vaihdepalvelut tuottavat kokonaisuudessaan puhelunvälityksen omana toimintana. Johtokunnan kokouksessa annetun selviityspyynnön mukaan selvitetään v aikana vaihdepalvelujen tulevaa toimintamallia.

26 26 (30) 8. Toimitilat Auto- ja konepalveluissa toimitilojen tehokkuutta tehostetaan luovuttamalla pienkonekorjaamon, hitsaamon sekä ulkovaraston Kaupunkitekniikan katuylläpidon käyttöön. Toimitilojen kustannukset arvioidaan olevan 370 tuhatta euroa, mikä on n. 5 % liikevaihdosta. Kuljetus- ja materiaalipalvelut yksikkö luopuu alkaen varastosta ja toimistosta Luomannotko 3:ssa, jossa on tällä hetkellä tiloja 1239m 2 sekä yksi autokatos. Muutoksen jälkeen yksikön henkilöstö on keskittynyt Orionintie 24 kiinteistöön. Painatus- ja postipalvelut Asemakuja 2 yhteensä 393 neliötä. Toimitilojen kustannukset Paino / 8 % liikevaihdosta ja Posti / liikevaihdosta 3 % Vaihdepalvelut kolme neljän hengen työhuonetta puhelunvälittäjillä, esimiehellä työhuone ja yhteinen varsin tilava ruokailu ja kokoustila, yhteensä 407m2. Kustannukset /vuosi, 8,4 % liikevaihdosta. Tuotannon tuki toimii Orionintie 24:n toimistorakennuksessa ensimmäisessä kerroksessa. Yhteensä yksikön käytössä on kolme 11 m2 toimistohuonetta. 9. Investoinnit ja poistot Auto- ja konepalvelut: Vuonna 2015 on kalustoinvestointeihin budjetoitu 2,6 milj. euroa. Poistetun irtaimiston myynnistä arvioidaan tulevan tuottoja 0,55 milj. euroa. Lisäksi käyttöomaisuudesta hankittavaan kalustoon on budjetoitu euroa. Henkilöautot hankitaan huoltoleasingpalveluna. Kappalemäärät on esitetty alla. Lisälaitteet Henkilöautot Pakettiautot Kuorma-autot Työkoneet Traktorit Erikoiskalusto kpl 40 kpl (jakautuu koko vuodelle) 19 kpl (10 kpl kevätkaudella ja 9 kpl syyskaudella) 3 kpl (kevät) 4 kpl (syksy) 4 kpl (syksy) 3 kpl (kevät) Auto- ja konepalvelujen poistot ovat 2,7 milj. euroa. Kuljetus- ja materiaalipalveluilla ei ole tiedossa olevia investointitarpeita toimintavuoden aikana. Postipalveluilla poistoja 5500, läpivalaisulaite, painatus- ja postipalveluilla ei ole investointitarpeita v.2015.

27 27 (30) 10. Toiminnan seuranta - Tuloskortin ja tulostavoitteiden seuranta / kk - Yksikön budjettiin ja toteumaan liittyvät eri seurannat ja raportit / kk - Yksikön euro- ja suoriteseuranta / kk - Yksikön asiakaspalautteiden yhteenvedot / kk - Yksikön kehittämiskokoukset 2kert./v. - Yksikön henkilöstöön liittyvät seurannat (määrät, poissaolot, koulutukset, tapaturmat) / kk CO2-päästöt g/km EURO5-standardi % CO2-päästöt g/km Henkilöautot Pakettiautot Kuorma-autot 11. Riskit Auto- ja konepalveluissa merkittävimmät toiminnan riskit vuonna 2015 ovat taloudellisia. Vyörytettävien kulujen kasvu, toimitilavuokrien nousu kiinteistön siirrosta johtuen sekä Teknisen- ja ympäristötoimen tilaajaorganisaation alueurakoiden ulkoistus aiheuttaa kalustotarpeen pienenemistä, ja sitä kautta Auto- ja konepalvelun vuokratulojen pienenemistä. Espoo Kaupunkitekniikka - ja Espoo Kiinteistöpalvelut - liikelaitosten mahdolliset toimintojen ulkoistamiset vähentäisivät Logistiikka - liikelaitoksen konekalustoa merkittävästi, mikä tarkoittaisi käytännössä myös korjaamotoiminnan loppumista. Lisäksi se vaikuttaisi alentavasti kuljetus- ja materiaalipalvelujen siivous- ja puhdistusaineiden myyntiin. Liikelaitoksen painopalveluissa riskiä aiheuttaa valtuuston ja kaupunkisuunnittelulautakunnan esityslistojen mahdollinen muuttuminen sähköiseksi, mikä vähentäisi liikevaihtoa vuositasolla noin 10 %. Painotöiden väheneminen aiheuttaisi henkilöstövaikutuksia, mikä käytännössä tarkoittaisi henkilöstömäärän tarkistamista. Kuljetus- ja materiaalipalveluissa merkittävimmät toiminnan riskit ovat taloudellisia. Sosiaali- ja terveystoimi valmistelee Espoon uuden sairaalan käyttötarvikelogistiikan hankintaa Hus-Logistiikka - liikelaitoksesta. Kyseisellä uudistuksella ei olisi vielä suurta vaikutusta yksikköön, mutta jos sosiaalija terveystoimi alkaisi hankkimaan kaikki toimialan hoitotarvikkeet Hus Logistiikan kautta, vaikuttaisi se erittäin suuresti yksikköön. Myös mahdollisilla Espoo Kiinteistöpalvelujen ja Espoo Kaupunkitekniikan toiminnan uudistuksilla on vaikutusta Kuljetus- ja materiaalipalvelujen tulevaisuuteen.

28 28 (30) Käyttötarvikelogistiikassa aloitetaan yhteistyö ulkopuolisen operaattorin kanssa ensimmäisenä suurena kaupunkina Suomessa. Käyttöönoton mahdolliset ongelmat on pyritty minimoimaan, mutta kaupungissa käyttöönotettava uusi Tilda-tilausjärjestelmä ei ollut Espoossa käytössä laajasti ennen yksikön uudistusta. Kuljetus- ja materiaalipalvelut pystyisi tuottamaan tehokkaamman tilaustoimitusjärjestelmän kaupungille palveluna. Yksikössä on työmäärään nähden yhden työntekijän vajaus. 12. Liitteet yksikön tarina, Projektit täytetään suoraan salkkuun

29 29 (30) Uudistuvia, laadukkaita ja kustannustehokkaita palveluja Espoo Logistiikka -liikelaitoksen tarina Mistä tulemme? Espoo Logistiikka -liikelaitos koostuu useista palveluyksiköistä, jotka ovat historian saatossa toimineet usealla eri toimialalla. Auto- ja konepalvelut toimi vuosikymmenet Teknisen keskuksen alaisuudessa Varikon nimellä. Kuljetus- ja varastopalvelut siirtyi Logistiikka -liikelaitokselle Sosiaali- ja terveystoimen ja konsernipalvelujen kautta. Vaihdepalvelut ja postipalvelut ovat yhdistyneet eri toimialoilta keskushallintoon, johon myös painatuspalvelut aiemmin kuului. Espoo Logistiikka -liikelaitoksena kaikki nämä palvelut aloittivat Mikä ohjaa toimintaamme? Toimintaamme ohjaa kaupungin visio, arvot ja päämäärät sekä palveluliiketoimen toimialan strategiset tavoitteet ja näistä muodostamme omat tavoitteemme. Valtuustokauden toiminnassamme tulemme huomioimaan erityisesti asiakas-, henkilöstö- ja talousnäkökulmat. Asukkaat ja asiakkaat Liikelaitoksen palveluyksiköt tuottavat asiakaslähtöisiä, laadukkaita ja kustannustehokkaita palveluja niin kaupungin sisäisille asiakkaille kuin kuntalaisille. Nykyiset palvelukokonaisuudet on suunniteltu yhteistyössä sisäisten asiakkaiden kanssa ja myös uusien palvelujen suunnittelu lähtee asiakkaiden tarpeista. Sisäisille asiakkaille järjestämme palvelut tilausten, sopimusten ja palvelulupausten mukaan. Helpotamme kaupungin työntekijöiden arjen sujuvuutta järjestämällä keskitettyjä logistisia tukipalveluja. Näin toimialojen henkilöstö voi keskittyä omaan ydinosaamiseensa ja palveluunsa. Palvelun laadun seuranta ja yhteistyö toimialojen, muiden tulosyksiköiden sekä sidosryhmien kanssa on säännöllistä. Tiedostamme kaupunkilaisen kohtaamisen merkityksen ja huomioimme päivittäisissä palvelutilanteissa asiakkaan tarpeen palvelemalla ystävällisesti ja ammattitaidolla. Henkilöstö Toimintaamme ohjaavat tavoitteet ovat henkilöstölle selkeät ja niiden toteutumista seurataan ja kehitetään tuottavuusmittareilla. Työssä viihtymiseen ja työhyvinvointiin vaikutetaan esimerkillisellä johtamisella sekä huolehtimalla työturvallisuudesta. Työyhteisöissä vaalitaan innovatiivista ja avointa työskentelyilmapiiriä, jossa pyritään jatkuvan kehittämisen toimintamallilla saavuttamaan parhaita työkäytäntöjä. Henkilöstöä kannustetaan ammatillisen osaamisen kehittämiseen sekä saadun tiedon tuomiseen koko työyhteisön käyttöön. Työympäristön muuttuneet tarpeet huomioidaan uutta henkilöstöä rekrytoitaessa. Lisäksi palveluyksiköt tarjoavat oman alansa opiskelijoille harjoittelu- ja kesätyöpaikkoja.

30 30 (30) Palvelujen järjestäminen Palvelujen kehittämisessä pääpaino on palvelujen järjestämiseen liittyvien uusien toimintamallien käyttöönotossa. Pitkäjänteisellä asiakkaiden kanssa yhteistyössä tehdyllä investointisuunnittelulla varmistamme kykymme investointien rahoittamiseen tulorahoituksella sekä hankintojen oikeaaikaisuuden. Kaupungin erilaiset kuljetukset keskitetään liikelaitokseen, käyttötarvikelogistiikkaa uudistetaan ja vaihteen puhepalvelujen uusi järjestelmä vakiinnutetaan käyttöön. Osallistumme toimialan selvitystyöhön vaihdepalvelutoimintojen yhdistämiseksi osaksi toimialan Contact Center-toimintaa. Kuljetusten uudella toimintamallilla tuotetaan laadukkaita ja tehokkaita kuljetuspalveluja kaupungin hankintojen painopisteiden mukaisesti. Tarjoamme optimointipalvelua toimialoille, joka mahdollistaa entistä tuottavamman suunnittelun henkilö- ja käyttötarvikelogistiikalle. Logististen ratkaisujen järjestämisen keskittäminen kaupungissa edesauttaa palvelujen jatkokehittämistä. Kehitämme yhteistyössä asiakkaiden, palveluntuottajakumppanien ja henkilöstön kanssa tehtyjen toiminta-analyysien pohjalta asiakkuuksienhoitomalleja sekä palvelu- ja prosessikuvauksia varmistaaksemme laadun, kilpailukyvyn ja tuottavuuden kehittymisen. Seuraamme toimintaympäristössämme tapahtuvaa kehitystä ja hyödynnämme uutta tietoa palvelujen kehittämisessä. Kestävä kehitys ja vastuullisuus Lisäämme sähköisen toimintaympäristön käyttöä toimintojemme tehostamiseksi sekä avoimuuden ja ekologisuuden parantamiseksi. Hankkiessamme uutta ajoneuvokalustoa on päästöjen oltava nykyistä matalammat. Selvitämme erilaisia ekologisia vaihtoehtoja sähköautojen rinnalle. Lisäksi aurinkoenergialla toimivia pikalatauspisteitä lisätään sähköautojen määrän kasvaessa. Turhaa ajoneuvoliikennettä vähennetään muun muassa henkilö- ja käyttötarvikelogistiikan uudistuksilla.

Espoo Logistiikka -liikelaitos toimintasuunnitelma 2012

Espoo Logistiikka -liikelaitos toimintasuunnitelma 2012 Espoo Logistiikka -liikelaitos toimintasuunnitelma 2012 PALVELULIIKETOIMEN TOIMIALA ESPOO LOGISTIIKKA -LIIKELAITOS PL 6100 02070 ESPOON KAUPUNKI WWW.ESPOO.FI AFFÄRSVERKSSEKTORN AFFÄRSVERKET ESBO LOGISTIK

Lisätiedot

Palveluliikelaitosten johtokunta. 24.09.2014 Sivu 1 / 38. Kokoustiedot. Aika 24.09.2014 keskiviikko klo 17:05-19:10. Virastopiha 2 B, 1.

Palveluliikelaitosten johtokunta. 24.09.2014 Sivu 1 / 38. Kokoustiedot. Aika 24.09.2014 keskiviikko klo 17:05-19:10. Virastopiha 2 B, 1. Espoon kaupunki Pöytäkirja 24.09.2014 Sivu 1 / 38 Kokoustiedot Aika 24.09.2014 keskiviikko klo 17:05-19:10 Paikka Virastopiha 2 B, 1. krs Saapuvilla olleet jäsenet Johanna Horsma, puheenjohtaja, saapui

Lisätiedot

Espoo Kiinteistöpalvelujen toimintasuunnitelma 2015

Espoo Kiinteistöpalvelujen toimintasuunnitelma 2015 1 Espoo Kiinteistöpalvelujen toimintasuunnitelma 2015 Laatija Maija Lehtinen 27.2.2015 2 Sisällysluettelo 1. Toiminnan kuvaus, organisaatio... 3 2. Keskeiset tavoitteet... 6 2.1. Valtuuston asettamat sitovat

Lisätiedot

Palveluliikelaitosten johtokunta. 11.06.2014 Sivu 1 / 36. Kokoustiedot. Aika 11.06.2014 keskiviikko klo 17:05-19:40.

Palveluliikelaitosten johtokunta. 11.06.2014 Sivu 1 / 36. Kokoustiedot. Aika 11.06.2014 keskiviikko klo 17:05-19:40. Espoon kaupunki Pöytäkirja 11.06.2014 Sivu 1 / 36 Kokoustiedot Aika 11.06.2014 keskiviikko klo 17:05-19:40 Paikka Virastopiha 2 B Saapuvilla olleet jäsenet Johanna Horsma, puheenjohtaja Marita Backman,

Lisätiedot

Espoo Kaupunkitekniikka liikelaitoksen toimintasuunnitelma 2015

Espoo Kaupunkitekniikka liikelaitoksen toimintasuunnitelma 2015 1 Espoo Kaupunkitekniikka liikelaitoksen toimintasuunnitelma 2015 Laatija Anu Hilpi. 27.2.2015 2 Sisällysluettelo 1. Toiminnan kuvaus, organisaatio... 3 2. Keskeiset tavoitteet... 5 2.1. valtuuston asettamat

Lisätiedot

Espoo Catering -liikelaitoksen toimintasuunnitelma 2015. Laatija Minna Ahola 27.2.2015

Espoo Catering -liikelaitoksen toimintasuunnitelma 2015. Laatija Minna Ahola 27.2.2015 Espoo Catering -liikelaitoksen toimintasuunnitelma 2015 Laatija Minna Ahola 27.2.2015 2 (18) Sisällys 1. Toiminnan kuvaus, organisaatio... 3 2. Keskeiset tavoitteet... 5 2.1. Valtuuston asettamat sitovat

Lisätiedot

Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen toimintasuunnitelma 2015

Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen toimintasuunnitelma 2015 1 (17) Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen toimintasuunnitelma 2015 Laatija Auli Hackman 23.02.2015 Sisällysluettelo 1. Toiminnan kuvaus, organisaatio... 3 2. Keskeiset tavoitteet... 4 2.1. valtuuston

Lisätiedot

Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen toimintasuunnitelma 2015

Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen toimintasuunnitelma 2015 1 (10) Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen toimintasuunnitelma 2015 Laatija Petteri Mussalo 21.11.2014 Tarkennettu 24.02.2015 2 (10) Sisällysluettelo 1. Toiminnan kuvaus, organisaatio... 3 2. Keskeiset

Lisätiedot

Valitse kohde. 0. Espoon tuottavuusohjelma 20.3.2013. 2009 2012 loppuraportti

Valitse kohde. 0. Espoon tuottavuusohjelma 20.3.2013. 2009 2012 loppuraportti Valitse kohde. 0 Espoon tuottavuusohjelma 20.3.2013 2009 2012 loppuraportti Sisällysluettelo 1. Tausta... 3 2. Tuottavuusohjelman kehittämisalueet ja organisointi... 4 3. Palvelujen järjestämisen ja palveluverkon

Lisätiedot

Seurantaraportti I/2014. Valtuusto 8.9.2014. Strategia ja talous -yksikkö

Seurantaraportti I/2014. Valtuusto 8.9.2014. Strategia ja talous -yksikkö Seurantaraportti I/ Valtuusto 8.9. Strategia ja talous -yksikkö ESPOON KAUPUNKI Seurantaraportti I/ Sisällysluettelo 1 JOHDON YHTEENVETO 1 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 1.2 Toimintaympäristö 2 2 ESPOO-STRATEGIAN

Lisätiedot

Seurantaraportti I/2014. Kaupunginhallitus 25.8.2014. Strategia ja talous -yksikkö

Seurantaraportti I/2014. Kaupunginhallitus 25.8.2014. Strategia ja talous -yksikkö Seurantaraportti I/ Kaupunginhallitus 25.8. Strategia ja talous -yksikkö ESPOON KAUPUNKI Seurantaraportti I/ Sisällysluettelo 1 JOHDON YHTEENVETO 1 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 1.2 Toimintaympäristö

Lisätiedot

Palvelukeskuksien talousarvioehdotuksen tuloskortit 2014

Palvelukeskuksien talousarvioehdotuksen tuloskortit 2014 Palvelukeskuksien talousarvioehdotuksen tuloskortit 2014 Sisällys Talouspalvelukeskus... 2 IT-palvelut... 8 Hankinta- ja logistiikkakeskus... 14 Henkilöstöasiain palvelukeskus... 18 Matkailun palvelukeskus:turku

Lisätiedot

PALVELU JA HANKINTAOHJELMA Kuopion kaupungin palvelu ja hankintalinjaukset 2013 2020

PALVELU JA HANKINTAOHJELMA Kuopion kaupungin palvelu ja hankintalinjaukset 2013 2020 PALVELU JA HANKINTAOHJELMA Kuopion kaupungin palvelu ja hankintalinjaukset 2013 2020 LUONNOS 1 Sisällysluettelo 1. MIKSI PALVELU JA HANKINTAOHJELMA LAADITAAN... 3 2. KUOPION KAUPUNGIN STRATEGIA... 3 3.

Lisätiedot

Valtuustokauden 2013 2016 strategia

Valtuustokauden 2013 2016 strategia Valtuustokauden 2013 2016 strategia KV 17.6.2013 Sisältö Valtuustokauden 2013 2016 strategia... 3 Valtuustokauden strategian laadinta... 4 Vantaalainen strategiatyön malli... 4 Valtuustokauden strategian

Lisätiedot

Tuottavuusohjelman 2012-2013 seurantaraportti

Tuottavuusohjelman 2012-2013 seurantaraportti Tuottavuusohjelman 2012-2013 seurantaraportti HSY:n hallitus 21.3.2014 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services

Lisätiedot

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala... 142 Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta yhteensä... 146 Kaupunkisuunnittelulautakunta...

Lisätiedot

TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011

TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011 OULUN KAUPUNGIN, POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN JA OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HANKINTAYHTEISTYÖN KEHITTÄMISTÄ SELVITTÄNEEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011 Sisällys 1. Työryhmän

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014

OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014 1 Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014 2 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2014 Sisällysluettelo 2 Yleistä 3 Tulos- ja rahoituslaskelma 5-6 Tulo- ja menolajien vertailua 7-10 Henkilöstöraportti,

Lisätiedot

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Teknisen palvelukeskuksen rakentamisyksikön tulevaisuutta selvittäneen työryhmän loppuraportti 5.5.2015 ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Sisällys 1 Toimeksianto ja työryhmän

Lisätiedot

Tampereen Infra - rotvallin molemmin puolin. Vuosikertomus 2013

Tampereen Infra - rotvallin molemmin puolin. Vuosikertomus 2013 Tampereen Infra - rotvallin molemmin puolin Vuosikertomus 2013 Tampereen Infra Liikelaitos PL 487 33101 Tampere infra@tampere.fi puh. 03 565 611 (kaupungin keskus) www.tampereeninfra.fi Tampereen Infra

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2020

RAUMAN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2020 RAUMAN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2020 Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 20.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 1. PALVELUSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.1 KUNTIEN TOIMINTAYMPÄRISTÖÖN JA RESURSSEIHIN LIITTYVÄT

Lisätiedot

Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020

Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020 PALVELU- JA HANKINTAOHJELMA Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020 Palvelu- ja hankintaohjelma 1 (50) Kuopion kaupunki Tavoite- ja kehittämissuunnitelmat TA 2013:1 ISSN 0785-0352 PALVELU-

Lisätiedot

Uusi Tampere Yhdessä tehden ja rohkeasti johtaen Orgnisaation toimintakykysuunnitelma

Uusi Tampere Yhdessä tehden ja rohkeasti johtaen Orgnisaation toimintakykysuunnitelma Kaupunkistrategia Uusi Tampere Yhdessä tehden ja rohkeasti johtaen Orgnisaation toimintakykysuunnitelma Pohjautuu Yhteinen Tampere näköalojen kaupunki -kaupunkistrategiaan 2025 Sisällys ORGANISAATION TOIMINTAKYKYSUUNNITELMA

Lisätiedot

Vantaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala

Vantaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala Käyntiosoite: Postiosoite: Sähköpostiosoite: Peltolantie 2 D 01300 Vantaa Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala Peltolantie 2 D, 3. kerros 01300 Vantaa etunimi.sukunimi@vantaa.fi Puhelin: 09 839 23790

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Yhteistyötoimikunta 27.10. Omistajaohjausryhmä 29.10. Yhtymähallitus 29.10. Pyhäjoen kunnanvaltuusto 17.12. Raahen kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Seurantaraportti I/2013. Valtuusto 9.9.2013. Strategia ja talous -yksikkö

Seurantaraportti I/2013. Valtuusto 9.9.2013. Strategia ja talous -yksikkö Seurantaraportti I/ Valtuusto 9.9. Strategia ja talous -yksikkö ESPOON KAUPUNKI Seurantaraportti I/ Sisällysluettelo 1 JOHDON YHTEENVETO 1 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 1.2 Toimintaympäristö 2 2 ESPOO-STRATEGIAN

Lisätiedot

Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen 2020

Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen 2020 Nurmijärvi - elinvoimaa ja elämisen tilaa Helsingin seudulla Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen 2020 Valtuusto 20.6.2012 69 www.nurmijarvi.fi 2 Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen

Lisätiedot

TAMPEREEN INFRATUOTANTO LIIKELAITOKSEN TOIMINTAMALLIN KEHITYSMAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN. Ohjausryhmän loppuraportti

TAMPEREEN INFRATUOTANTO LIIKELAITOKSEN TOIMINTAMALLIN KEHITYSMAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN. Ohjausryhmän loppuraportti TAMPEREEN INFRATUOTANTO LIIKELAITOKSEN TOIMINTAMALLIN KEHITYSMAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN Ohjausryhmän loppuraportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 1.1. Johtokunnan päätös toimintamallin kehitysmahdollisuuksien

Lisätiedot

Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II

Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II 1 Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II 2 1.1. 31.8.2013 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2013 Sisällysluettelo 2 Yleistä 3 Tulos- ja rahoituslaskelma 5-6 Tulo- ja menolajien vertailua 7-10 Henkilöstöraportti,

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Arviointikertomus 2014

Vantaan kaupunki Arviointikertomus 2014 Vantaan kaupunki Arviointikertomus 2014 www.vantaa.fi/arviointikertomus Tarkastuslautakunta 5.5.2015 Sisällysluettelo TIIVISTELMÄ... 3 1 NÄKÖKULMANA JOHTAMINEN... 6 1.1 Strategian vieminen läpi organisaation...

Lisätiedot