Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS"

Transkriptio

1 YRITYKSEN MAKSUKYKY JA STRATEGINEN JOHTAMINEN HELSINKI OTM, KTM MIKKO HAKOLA 1 TULOSLASKELMAPERUSTEINEN MITTARISTO JOHDON KONTROLLITYÖVÄLINEESTÄ Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS Myynnin määrä - Riittääkö rahamäärä kattamaan syntyneet kustannukset? - Onko tuote / palvelu hinnoiteltu sopivasti? - Myydäänkö liian halvalla (menetetään katetta) - Myydäänkö liian kalliilla (menetetään myyntiä ja sitä kautta katetta) Myynnin muodostuminen - Mistä lähteistä myynti muodostuu? Myynnin muutokset - Onko myynnin määrä laskenut kasvanut suhteessa aikaisempaan? 2 MATERIAALIEN JA PALVELUJEN OSTOT OSTOJEN ULOTTUVUUS Varastot (valmiit ja keskeneräiset tuotteet) - Kasvavatko / pienenevätkö varastot? - Aiheutuuko varastoinnista arvonmenetystä? Materiaalit, palvelut ja varasto - Onko ostohinta matala/kallis? - Onko varastojen arvo kohdallaan? (mahdolliset alaskirjaukset) Tuote / palvelu - Ovatko asiakkaat tyytyväisiä laatuun? - Ovatko asiakkaat tyytyväisiä saatavuuteen? - Ovatko asiakkaat tyytyväisiä hintaan? - Vähentäisikö hinnan nosto todellisesti asiakastyytyväisyyttä? - Mikä on tuotteen / palvelun imago? - Ovatko vastaavat tuotteet / palvelut muualla halvempia vai korkeampia? - Onko tuote ylipäätään kiinnostava? Kilpailutilanne - Mikä on kilpailutilanne? - Onko tullut muutoksia lähiaikoina? Tuotteen / palvelun kehitys, elinkaari, muut vastaavat tuotteet / palvelut - Hyödyttääkö tuotteen / palvelun kehitys pienin kustannuksin myyntiä heti? - Voisiko tuote / palvelukonseptia muuttaa pienin kustannuksin? - Onko yrityksellä tarjolla liikaa / liian vähän tuotteita? Varastot - Onko turhia varastoja? Käytetyt materiaalit ja palvelut - Ovatko asiakkaat tyytyväisiä materiaaleihin ja ostopalveluihin? - Laskisiko tyytyväisyys, jos käytettäisiin halvempia materiaaleja / palveluja? Materiaalien hankinta

2 YRITYKSEN MAKSUKYKY JA STRATEGINEN JOHTAMINEN HELSINKI OTM, KTM MIKKO HAKOLA 2 - Sitooko varastointi liikaa rahaa? - Kilpailutetaanko hankintoja? - Pystyykö ostamista rationalisoimaan? 3 MYYNTIKATE / (LIIKEVAIHTO - OSTOT - ALKUVARSTO + LOPPUVARASTO) HENKILÖSTÖULOTTUVUUS Henkilöstökulujen määrä (Palkat ja vakuutusmaksut ym.) Myyntihenkilöstö - Myynnin kustannukset? - Tuotannon kustannukset? - Myynnin tehokkuus? - Palvelevan toiminnan kustannukset - Yrittäjän kustannukset? Tuotantohenkilöstö - Henkilöstön tehokkuus? Palvelevan toiminnan henkilöstö - Henkilöstön tehokkuus? Yrittäjä itse - Motivaatio, osaaminen, poissaolot (sairastelu, muut liiketoiminnat ym.)? - Tehokkuus? 4 PALKKAKATE / (MYYNTIKATE - HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET) TUOTANTOVÄLINEIDEN KÄYTÖN ULOTTUVUUS Vuokrat (tilat, koneet- ja kalusto) - Vuokrien suuruus? Leasing-maksut - Maksujen suuruus? Mainos- ja markkinointikulut - Kulujen suuruus? Tilat - Toimivuus, soveltuvuus ja käyttöaste? Koneet ja kalusto - Toimivuus, soveltuvuus ja käyttöaste? Mainos- ja markkinointi? - Millä lailla hoidetaan? (internetsivut, lehdet, kyltit, ym.)

3 YRITYKSEN MAKSUKYKY JA STRATEGINEN JOHTAMINEN HELSINKI OTM, KTM MIKKO HAKOLA 3 Tietoliikenne - Kulujen suuruus? Luottotappiot - Tappioiden suuruus? 5 KÄYTTÖKATE / (PALKKAKATE - LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT) - Mitä halutaan saada aikaiseksi? - Tehokkuus? (Hyödyttömät ja tehottomat ilmoitukset pois) Tietoliikenne - Tarve? Luottotappiot - Onko tiedossa mahdollisia luottotappioita? - Onko tällä hetkellä riskiasiakkaita? - Miten aktiivisesti perintää hoidetaan? INVESTOINTIEN ULOTTUVUUS Poistot Tuotantotilat - Poistojen suuruus (sumu)? - Tilojen tekninen kunto? Arvonalentumiset - Investointitarve? - Arvonalennusten suuruus (todennäköisen luovutushinnan pysyvän Koneet ja laitteet arvonalentumisen vuoksi, vaihtuvien vastaavien poikkeuksellinen - Koneiden ja laitteiden tekninen kunto? arvonalentuminen [esimerkiksi tulipalon tai onnettomuuden vuoksi]? - Investointitarve? 6 LIIKETULOS / (KÄYTTÖKATE - SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT - ARVONALENTUMISET) VELKOJEN JA SAATAVIEN ULOTTUVUUS Rahoitustuotot- ja kulut Rahoitustuotot- ja kulut - Onko pystytty hoitamaan? Satunnaiset tuotot ja kulut (Syntyvät muuten kuin varsinaisesta - Onko pystytty hoitamaan pääoman lyhennykset? toiminnasta ja ovat luonteeltaan kertaluontoisia ja suuruudeltaan - Onko tarvetta realisoida omaisuutta? olennaisia) Satunnaiset tuotot ja kulut - Mistä johtuva? Tilinpäätössiirrot (Poistoeron muutos tai vapaaehtoisen varauksen Tilinpäätössiirrot muutos) - Mistä johtuva? Välittömät verot Välittömät verot - Onko pystytty hoitamaan? 7 TILIKAUDEN VOITTO ( TAPPIO) / (LIIKETULOS - MUUT ERÄT)

4 YRITYKSEN MAKSUKYKY JA STRATEGINEN JOHTAMINEN HELSINKI OTM, KTM MIKKO HAKOLA 4 MITTARISTON RAKENTAMINEN ASIAKASULOTTUVUUS Myynnin määrä ð Liikevaihdon määrä tulee riittää kustannuksiin ja voittoon ð SEURATAAN LIIKEVAIHTOA OSTOJEN ULOTTUVUUS Ostojen tuomat kustannukset ð Materiaalikustannukset tulee pysyä riittävän alhaisina ð Varastoinnin aiheuttamat arvonmenetykset minimiin ð Palvelujen ostot tulee pysyä riittävän alhaisena ð SEURATAAN MYYNTIKATETTA HENKILÖSTÖULOTTUVUUS Henkilöstön kustannus ð Kustannustaso tulee pysyä tulokseen nähden matalana ð SEURATAAN MYYNTI- JA PALKKAKATETTA TUOTANTOVÄLINEIDEN KÄYTÖN ULOTTUVUUS Tuotantovälineiden käytön kustannus ð Kustannustaso tulee pysyä tulokseen nähden matalana ð SEURATAAN PALKKA- JA KÄYTTÖKATETTA INVESTOINTIEN ULOTTUVUUS Tuotantovälineiden investointien kustannus ð Kustannustaso tulee pitää matalana ð SEURATAAN KÄYTTÖKATETTA JA LIIKETULOSTA VELKOJEN JA SAATAVIEN ULOTTUVUUS Rahoituksen kustannukset ð Kustannustaso tulee pitää matalana ð Ostovelkojen ja myyntisaatavien määrä tulee pitää matalana Asiakastyytyväisyyden luominen ja ylläpitäminen ð Viestiminen asiakkaille ja yrityskuvan kasvattaminen ð Tuotteiden laadun ja hinnan yhteys kilpailijoita paremmaksi ð Tuotteiden saatavuus ja toimitusvarmuus ð Kyky palvella asiakasta ð Asiakasuskollisuuden ylläpitäminen/uusien asiakkaiden hankkiminen ð Löytää oikea tuote- ja asiakassegmentti Kustannustason kontrollointi ð Käytettyjen materiaalien ja niiden hintojen tulee tyydyttää asiakkaita ð Varastoinnista tulee olla hyötyä asiakkaalle ð Ostopalveluiden tulee täyttää asiakkaiden vaatimukset Henkilöstön laatu ja tehokkuus ð Työn laatu tulee pitää riittävän korkeana ð Motivaatio ja tehokkuus tulee pitää korkeana ð Johdon tulee valvoa ja motivoida Tuotantovälineiden käytön tehokkuus ð Työn laatu tulee pitää riittävän korkeana ð Käyttöaste tulee olla mahdollisimman korkea ð Johdon tulee valvoa Tuotantovälineiden kunto ð Yli-investointeja tulee välttää ð Investointeja tulee välttää, jos pystyy kohtuullisin kustannuksin vuokraamaan tilat, koneet ja laitteet Rahoituksen seuraamukset ð Tulee seurata rahoituksen takaisinmaksua ð Tulee seurata ostovelkojen ja myyntisaatavien kertymistä

5 YRITYKSEN MAKSUKYKY JA STRATEGINEN JOHTAMINEN HELSINKI OTM, KTM MIKKO HAKOLA 5

ENNAKOIVA YHTEISTOIMINTA. Yhteistyön ja vuorovaikutuksen kehittäminen

ENNAKOIVA YHTEISTOIMINTA. Yhteistyön ja vuorovaikutuksen kehittäminen ENNAKOIVA YHTEISTOIMINTA Yhteistyön ja vuorovaikutuksen kehittäminen Ennakoiva yhteistoiminta Auttaa tunnistamaan ja ymmärtämään yrityksen tilanteen sekä muutostarpeet Vahvistaa laadukasta tiedon kulkua

Lisätiedot

TULOSLASKELMA. Liikevaihto. En Oikein Väärin tiedä

TULOSLASKELMA. Liikevaihto. En Oikein Väärin tiedä Kirjanpitokysely 1 Vastatkaa laittamalla rasti kohtaan oikein, väärin tai en tiedä. Nimi Pisteytys: Oikea vastaus (1), väärä vastaus (-0,5) ja en tiedä (0). E-mail Ammatti Organisaatio Syntymävuosi Päiväys

Lisätiedot

Pk-yrityksen talouden johtaminen ja seuranta Tilinpäätösanalyysi

Pk-yrityksen talouden johtaminen ja seuranta Tilinpäätösanalyysi Pk-yrityksen talouden johtaminen ja seuranta Tilinpäätösanalyysi Juha Kivirinta Fixcon Mastotie 20 90560 OULU, FINLAND Tel: +358 (0)400 963 960 Tilinpäätösanalyysin tarkoitus - Avustaa päätöksentekotilanteessa:

Lisätiedot

Selvitys tarjoajan / yritysyhteenliittymän taloudellisesta asemasta

Selvitys tarjoajan / yritysyhteenliittymän taloudellisesta asemasta Selvitys tarjoajan / yritysyhteenliittymän taloudellisesta asemasta TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ JA ANALYSOINTI Tulos, tase ja tunnusluvut SISÄLTÖ Tuloslaskelman ja taseen sisältö Yrityksen tilan ja kehityksen

Lisätiedot

Hinnoittelu kannattavuuden perusta Lasse Karjalainen, Simulo Oy (lasse.karjalainen@simulo.fi, 0400 716 420)

Hinnoittelu kannattavuuden perusta Lasse Karjalainen, Simulo Oy (lasse.karjalainen@simulo.fi, 0400 716 420) Hinnoittelu kannattavuuden perusta Lasse Karjalainen, Simulo Oy (lasse.karjalainen@simulo.fi, 0400 716 420) Hinnoittelu ja markkinointi Talouden osaaminen ja suunnittelu tuo ryhtiä hinnoitteluun Tulostavoitteet

Lisätiedot

Miten luen tuloslaskelmaa? 2. Miten tulkitsen tasetta? 5. Taloustieteen tohtori Pekka Aho SBB-Solutions for Business and Brains Oy

Miten luen tuloslaskelmaa? 2. Miten tulkitsen tasetta? 5. Taloustieteen tohtori Pekka Aho SBB-Solutions for Business and Brains Oy Miten luen tuloslaskelmaa? 2 Miten tulkitsen tasetta? 5 SBB - Solutions for Business and Brains Oy Gsm 050-3570 857 Kylänvanhimmankuja 7 00640 Helsinki Email pekka.aho@sbb.fi www.sbb.fi 1 Miten luen tuloslaskelmaa?

Lisätiedot

J.Siikavuo Ky. Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com. Helsingissä 14.1.2012 Juha Siikavuo HTM, KTM.

J.Siikavuo Ky. Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com. Helsingissä 14.1.2012 Juha Siikavuo HTM, KTM. Juha Siikavuo J.Siikavuo Ky Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com Helsingissä 14.1.2012 Juha Siikavuo HTM, KTM 1 SISÄLLYSLUETTELO Alkusanat... 3 Firmani ja minä, tmi, ay, ky ja

Lisätiedot

ASIAKASKANNATTAVUUS- VERTAILU. Case: Talotehtaat

ASIAKASKANNATTAVUUS- VERTAILU. Case: Talotehtaat ASIAKASKANNATTAVUUS- VERTAILU Case: Talotehtaat Maarit Röyhkiö Olga Suuripää Opinnäytetyö Marraskuu 2013 Liiketalouden koulutusohjelma Uudistuva yritystoiminta, markkinointi ja talousjohtaminen TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään

Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2015 Alkusanat... iii Johdanto... 1 1 Kansainvälistyvä tilinpäätös... 9 2 Tilinpäätösanalyysi omistajan

Lisätiedot

Berg Paula. Tilinpäätösanalyysi. Case Metalli Oy

Berg Paula. Tilinpäätösanalyysi. Case Metalli Oy 1 Berg Paula Tilinpäätösanalyysi Case Metalli Oy Opinnäytetyö Kevät 2010 Liiketalouden, yrittäjyyden ja ravitsemusalan yksikkö Liiketalouden koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön

Lisätiedot

YT1. Yrityksen suunnitteluopas

YT1. Yrityksen suunnitteluopas YT1 Yrityksen suunnitteluopas 2015 2 (24) Sisältö 1. Yrittämisen edellytykset...3 1.1 Ammattitaito...3 1.2 Koulutus...3 1.3 Tuotteen tai palvelun kysyntä...3 1.4 Vaihtoehtona yrityksen ostaminen...3 1.5

Lisätiedot

YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS

YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS businessoulu.com 2015 2 SISÄLTÖ SIVU 1. YRITTÄMISEN EDELLYTYKSET 3 1.1 Ammattitaito 3 1.2 Koulutus 3 1.3 Tuotteen tai palvelun kysyntä 3 1.4 Vaihtoehtona yrityksen ostaminen

Lisätiedot

YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS

YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS 2015 YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS SISÄLTÖ 1. YRITTÄMISEN EDELLYTYKSET 3 1.1 Ammattitaito 3 1.2 Koulutus 3 1.3 Tuotteen tai palvelun kysyntä 3 1.4 Vaihtoehtona yrityksen ostaminen 4 1.5 Vaihtoehtona liiketoimintakonseptin

Lisätiedot

Talouskoulu TILINPÄÄTÖS

Talouskoulu TILINPÄÄTÖS OSA 1: MIKÄ ON TILINPÄÄTÖS? OSA 2: TULOSLASKELMA JA TASE OSA 3: YRITYKSEN TOIMINNAN LAAJUUS JA KANNATTAVUUS OSA 4: VAKAVARAISUUS OSA 5: MAKSUVALMIUS JA TEHOKKUUS OSA 6: KERTAUS JA YHTEENVETO Mikä on tilinpäätös?

Lisätiedot

TODENNÄKÖISESTI AINA HALVEMPI. Vuosikertomus

TODENNÄKÖISESTI AINA HALVEMPI. Vuosikertomus TODENNÄKÖISESTI AINA HALVEMPI Vuosikertomus 2014 Kaupan siirtyminen verkkoon jatkuu First North Finland -listautuminen Verkkokauppa.comin kuluneeseen vuoteen on mahtunut suuri joukko mielenkiintoisia tapahtumia,

Lisätiedot

Paras LIIKETOIMINTASUUNNITELMA

Paras LIIKETOIMINTASUUNNITELMA Nettikauppa-työkirja Nettikauppa Paras LIIKETOIMINTASUUNNITELMA Työkirja 1 Liikeidea Tmi NETTIKAUPPA tarjoaa aluksi koko Suomen alueelle CD-levyjä, joita on täältä vaikea saada levykaupoista niiden pienen

Lisätiedot

Yrityksen tilinpäätös ja sen lukeminen Kirjoittaja: Ensio Tikkanen

Yrityksen tilinpäätös ja sen lukeminen Kirjoittaja: Ensio Tikkanen Yrityksen tilinpäätös ja sen lukeminen Kirjoittaja: Ensio Tikkanen Tammi- ja helmikuussa pörssiyhtiöt julkaisevat tiedot edellisen vuoden taloudellisesta menestymisestään. Näitä tietoja käsitellään mediassa,

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU 50 50 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Tuotannon optimointi - OPAS PIENILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE. Sisä-Savon seutuyhtymä

Tuotannon optimointi - OPAS PIENILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE. Sisä-Savon seutuyhtymä Tuotannon optimointi - OPAS PIENILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE Sisä-Savon seutuyhtymä Urpo Hirvonen - Vuokko Niemitalo - Timo Eerikäinen 1. painos, Lokakuu 2010 TUOTANNON OPTIMOINTI Sisältö 1. Alkusanat...

Lisätiedot

Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN

Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN ISBN 951-739-416-0 Copyright Kauppa- ja teollisuusministeriö sekä Enconsults Oy 1998 Päivitetty 2002 Graafinen suunnittelu ja

Lisätiedot

LASKENTATOIMI JA RAHOITUS

LASKENTATOIMI JA RAHOITUS Kirjatiivistelmä LASKENTATOIMI JA RAHOITUS SUPER VALMENNUS s. 32 s. 33 s. 31 s. 34 s. 35 s. 13 s. 39 s. 41 s. 38 s. 37 s. 28 Ulkoinen laskentatoimi eli rahoituksen laskentatoimi tuottaa informaatiota erityisesti

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU

ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU Juha Siikavuo, HTM, KTM ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU Helsingissä 24.2.2013 J.Siikavuo Ky Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com Leivän voitelua mökillä, toiselle se on

Lisätiedot

T542103 3 OP 39 h 3.9.2014 OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 1

T542103 3 OP 39 h 3.9.2014 OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 1 T542103 3 OP 39 h 3.9.2014 OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 1 Opiskelija tietää mitä rakennusliikkeen budjettitoimella tarkoitetaan Opiskelija saa arvioida rakennusliikkeen toiminnan kannattavuutta eri tunnuslukujen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. 1. Yritysidea. 2. Liikeidea 2.1 asiakkaat 2.2 tuotteet 2.3 imago 2.4 tapa toimia

SISÄLLYSLUETTELO. 1. Yritysidea. 2. Liikeidea 2.1 asiakkaat 2.2 tuotteet 2.3 imago 2.4 tapa toimia SISÄLLYSLUETTELO 1. Yritysidea 2. Liikeidea 2.1 asiakkaat 2.2 tuotteet 2.3 imago 2.4 tapa toimia 3. Yritysmuoto & toiminimi 3.1 mikä yritysmuoto, yhtiömiehet, osakkaat 3.2 valintakriteerit 3.3 toiminimi

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Trainers House Oyj:n tilinpäätös ajalta 1.1. 31.12.2010

Trainers House Oyj:n tilinpäätös ajalta 1.1. 31.12.2010 TILINPÄÄTÖS 2010 Trainers House Oyj:n tilinpäätös ajalta 1.1. 31.12.2010 Hallituksen toimintakertomus 1 Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS 5 Konsernitase, IFRS 6 Konsernin rahavirtalaskelma,

Lisätiedot

Tilinpäätöksen ja yrityksen taloudellisen aseman tulkinta. Henry Kampman KTM, KHT

Tilinpäätöksen ja yrityksen taloudellisen aseman tulkinta. Henry Kampman KTM, KHT Tilinpäätöksen ja yrityksen taloudellisen aseman tulkinta Henry Kampman KTM, KHT 1 Yrittäjä Jalo Paanasen kommentointia Kauppalehdessä 22. toukokuuta 2007 2 Sisällysluettelo 1. Osakeyhtiölain olennaisia

Lisätiedot

Paras LIIKETOIMINTASUUNNITELMA

Paras LIIKETOIMINTASUUNNITELMA Sinun Sämpylä Paras LIIKETOIMINTASUUNNITELMA Työkirja Liikeidea Sinun Sämpylä Ky tarjoaa aamiais- ja lounasaikaan käyville asiakkaille heidän toiveensa mukaan täytettyjä sämpylöitä kahvin, teen tai muun

Lisätiedot

Julkisyhteisön laskentatoimen toiminnan ja talouden käsitteitä

Julkisyhteisön laskentatoimen toiminnan ja talouden käsitteitä Julkisyhteisön laskentatoimen toiminnan ja talouden käsitteitä Kunnan ja Yrityksen tuloslaskelman rakenne ja sisältö Suomen Museoliitto 6.10.2009 Maija Sumi Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Käyttötalousosa

Lisätiedot