Kehittämishankkeen onnistuneen toteutuksen kulmakivet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kehittämishankkeen onnistuneen toteutuksen kulmakivet"

Transkriptio

1 Kehittämishankkeen onnistuneen toteutuksen kulmakivet Risto Pelin Projektijohtaminen Oy Tulppatie Helsinki p gsm

2 PROJEKTIJOHTAMINEN OY RISTO PELIN YRITYSKOHTAINEN RÄÄTÄLÖITY PROJEKTITOIMINNAN KOULUTUS ORGANISAATION PROJEKTIJOHTAMISEN KEHITTÄMINEN YRITYSKOHTAISTEN PROJEKTIOHJEISTOJEN JA KÄSIKIRJOJEN LAATIMINEN MICROSOFT PROJECT OHJELMAN RÄÄTÄLÖINTI JA KOULUTUS TEHOKKAAN AJANHALLINNAN VALMENNUS

3

4 Projektin määrittely Projekti on tavoitteellinen työkokonaisuus, jolla on määritelty organisaatio ja aikataulusekä kustannusrajaukset Usein myös seuraavia piirteitä - useita henkilöitä - monimutkainen kokonaisuus - työmäärä useita viikkoja tai kuukausia

5 Tulevaisuuden yritys organisoituu projektien mukaan Rosabeth Kanter

6 PROJEKTIJOHTAMISKULTTUURI PROJEKTIEN ITSENÄISYYTTÄ JA OMAJOHTOISUUTTA TUETAAN PROJEKTIPÄÄLLIKÖILLE ANNETAAN RIITTÄVÄT VALTUUDET JA TOIMINTAEDELLYTYKSET PROJEKTIT PERUSTUVAT STRATEGISIIN SUUNNITELMIIN JA TOTEUTTAVAT NIISSÄ ASETETTUJA TAVOITTEITA PROJEKTEISTA EI VAIN PUHUTA, VAAN KÄYTETÄÄN PROJEKTIHALLINNAN MENETELMIÄ TULOSJOHTAMINEN ON VIETY PROJEKTITASOLLE PROJEKTIEN OHJAUKSEEN ON YHTEISET TOIMINTAMALLIT JA PELISÄÄNNÖT HENKILÖSTÖ ON KOULUTETTU PROJEKTITOIMINTAAN PROJEKTIPÄÄLLIKÖILLE ON SUUNNITELTU URAKEHITYS

7 Kehittämishankkeiden sudenkuoppia Kaikkea mahdollista nimitetään projekteiksi Puhutaan projekteista, mutta asioita ohjaavat linjapäälliköt Projekti annetaan henkilöille "muiden töiden ohella" Ei osata käyttää projektin ohjauksen menetelmiä Suunnitelmallisuus ja valvonta puuttuu Ei ole projektiohjeistoa, kukin toimii miten parhaaksi näkee Johdon informaatiojärjestelmät puutteellisia, ei tunneta projektien tilannetta tai henkilöstön kuormitusta Projektin aloitus ja lopetus lipsuvia Ammattitaitoisten projektipäälliköiden puute

8 Projektitoiminnan kehittäminen

9 Projektin vaiheet / tietojärjestelmäprojekti

10 Projektiorganisaatio Joustavuus, oikea asiantuntemus tarvittavan ajan Ryhmällä selkeät tavoitteet Yhtenäinen tiimi Itsenäisyys toiminnassa Johtaminen tavoitteiden ja poikkeamien avulla

11 PROJEKTIRYHMÄN MUODOSTAMINEN OIKEATA OSAAMISTA OIKEA MÄÄRÄ YHTEENSOPIVA RYHMÄ (HENKILÖKEMIA) S0PIVAN KOKOISET TIIMIT (ALLE 10 HLÖÄ). TARVITTAESSA JAKO OSAPROJEKTEIKSI TÄYSIPÄIVÄISIÄ, MIKÄLI MAHDOLLISTA HENKILÖIDEN URAKEHITYS JA PROJEKTIN TAVOITTEET YHDENSUUNTAISIA RAPORTOINTI TIIMIN VETÄJÄLLE, EI LINJAPÄÄLLIKÖN KAUTTA TYÖTILAT JA SIJAINTI, TYÖPISTEIDEN RYHMITTELY PROJEKTIN AJAKSI TIIMIHENGEN ETEEN ON TEHTÄVÄ TYÖTÄ KANNUSTUS OMA-ALOITTEISUUTEEN JA PÄÄTÖKSENTEKOON

12

13 Projektin käynnistäminen PROJEKTIRYHMÄN MUODOSTAMINEN JA RYHMÄN JÄSENTEN TEHTÄVIEN MÄÄRITTELY PROJEKTISUUNNITELMAN LAATIMINEN KOKO RYHMÄ OSALLISTUU, SITOUTUMINEN, TARKENTAMINEN PROJEKTIN OHJAUSKÄYTÄNNÖISTÄ SOPIMINEN TARVITTAVAN KOULUTUKSEN ANTAMINEN JA TYÖVÄLINEIDEN HANKKIMINEN YHTEISTYÖILMAPIIRIN LUOMINEN TULOS: PROJEKTIN TAVOITTEISIIN

14 KÄYNNISTYSSEMINAARI Aika Aihe Esittelijä 9.00 AVAUS NNa Esittäytymiset YHTEINEN NÄKEMYS Projektin kohde (lopputulostavoite) MMo Projektin vaiheet, tehtävät ja miehitys KK Asiakkaan odotukset RSe Alihankinnat LOUNAS SOVITAAN: NNa Käytettävät menetelmät ja välineet Ohjaus- ja seurantatavat Laadunvarmistuskäytäntö RSe Projektikokouskäytäntö NNa Tiedonvälitystavat (sähköiset) KK Työskentelytilat NNa SUUNNITELLAAN: NNa Tarvittava koulutus Tarvittavat hankinnat (onko kaikilla) - päätteet (mikrot), dokumentointiin käytettävät ohjelmat Iltapala ja sauna Vapaamuotoista keskustelua

15

16 PROJEKTI- SUUNNITELMA 1. MÄÄRITTELYT 1.1 Johdanto ja tausta 1.2 Projektin tulostavoitteet 1.3 Rajaus ja liittymät 2. ORGANISAATIO 2.1 Projektiryhmä 2.2 Johtoryhmä 2.3 Yhteyshenkilöt 3. TOTEUTUSSUUNNITELMA 3.1 Ositus ja toteutusvaiheet 3.2 Aikataulu 3.3 Tehtäväluettelo 3.4 Resurssisuunnitelma 3.5 Riskien kartoitus 4. BUDJETTI 4.1 Projektibudjetti 4.2 Kustannusseuranta 5. OHJAUSSUUNNITELMA 5.1 Kokoussuunnitelma 5.2 Tiedottaminen 5.3 Valvonta ja raportointi 5.4 Koulutussuunnitelma 5.5 Laadunvarmistus

17 Projektin tavoitteet Tekniset tavoitteet ja rajaukset Toiminnalliset tavoitteet Kustannustavoitteet Aikataulutavoitteet Laatutavoitteet Henkilöstötavoitteet Ympäristö- ja turvallisuustavoitteet

18 Miksi projekti epäonnistui?

19 PROJEKTIN TAVOITTEET (ESIMERKKI) Projektin tehtävänä on käyttöomaisuusjärjestelmän uusiminen. Tehtävä kattaa tarpeiden määrittelyn, ratkaisumallin muodostamisen sekä valitun järjestelmäratkaisun toteutuksen ja käyttöönoton. JÄRJESTELMÄN UUSIMISEN TAVOITTEET laskentasääntöjen päivitys ohjelmiston ylläpitoon kuuluvaksi, jolloin ylläpito helpottuu ja yksinkertaistuu (pakettiratkaisu) operatiivisen hallinnan yksinkertaistaminen ja saaminen nykyistä varmemmaksi järjestelmän käytettävyyden, joustavuuden ja hyödynnettävyyden parantaminen järjestelmän tietosisällön täsmentäminen ja karsiminen oleelliseen. Kun edellä mainitut projektin ulkoiset tavoitteet toteutuvat järjestelmän ylläpito- ja käyttökustannukset pienenevät. Tärkein päämäärä on kuitenkin parantuneen käyttöomaisuuden hallinnan kautta käyttöomaisuuteen sitoutuneen pääoman pieneneminen. Käyttöomaisuus on paremmin kohdennettu; mitoitettu ja hyödynnetty, koska suunnittelun ja ohjauksen pohjaksi on olemassa parempaa ja helpommin saatavaa tietoa.

20 PROJEKTIN TULOSTAVOITTEET (esim.) Projekti on toteutunut kun 1. Käyttöomaisuuteen liittyvien tietojen käsittelytarpeiden määrittely on olemassa tietosisältö eri osa-alueista ja eri näkökulmista 2. Järjestelmän rajaus on tehty mitkä osat sisällytetään järjestelmään mitkä osat mahdollisesti muissa järjestelmissä ohjelmapaketin / tarvevaatimusten yhteensovittaminen 3. Järjestelmä on määritelty ja pystytetty perustiedot oikein perustettuna selailut ja tulosteet valmiina liittymät valmiina 4. Järjestelmä on käyttökunnossa vanhan järjestelmän tiedot siirrettynä siirretyt tiedot tarkistettuna ja täsmättynä 5. Järjestelmän käyttäjät ja hyödyntäjät osaavat järjestelmän käytön käyttäjäkoulutus hyödyntäjien koulutus käyttöohjeet

21 Projektisuunnittelun työkalut

22 Projektisuunnittelun työkalut Projektin vaiheistus & katselmukset Projektin ositus (WBS) Toimintaverkkomenetelmä (PERT) Tuloksen arvo -menetelmä (EV) Projektihallinnan ohjelmistot Poikkeamanjohtaminen

23 Projektiaikataulu (MS Project)

24 Muistettava toiminnan muutosprojektissa Projektille (ja mahd. osaprojekteille) nimitetään tiedotuksesta vastuussa oleva. Isossa muutosprojektissa tiedottaja heti alussa mukaan miettimään "ennakoivaa viestintää". Varmista YT-lain toteutuminen (pidä henkilöstöryhmien edustajat tietoisina projektin etenemisestä). Varaudu vastaamaan miksi. Tieto oikeassa järjestyksessä (jokainen haluaa kuulla omaa työtään koskevat asiat ennen kuin ne ovat kaikkien muiden tiedossa). Pidä sidosryhmät tietoisena projektin etenemisestä (mitä, miksi, milloin, kuka?) - tiedotteet ja selonteot johdolta linjaan - artikkelit ja jutut henkilöstölehtiin - tukiartikkelit ja kampanjat. Älä unohda palkitsemista. Projektin päättäminen: miten onnistuttiin, miten aiotaan jatkaa.

25 Resurssiohjaus / projektisalkku

26

27 Viestintä

28 Projektin päättäminen

29 Projektin loppuraportti 1 PROJEKTIN YLEISKUVAUS 2 PROJEKTIN SISÄLLÖLLINEN ONNISTUMINEN 2.1 Tekniset tavoitteet 2.2 Sisällölliset tavoitteet 2.3 Laatutavoitteet 3 PROJEKTIN AJALLINEN ONNISTUMINEN 3.1 Aikataulun toteutuminen 3.2 Resurssien käyttö 4 PROJEKTIN TALOUDELLINEN ONNISTUMINEN 4.1 Kustannukset 4.2 Tuotto ja kate 5 ORGANISAATION TOIMINTA PROJEKTISSA 5.1 Valvontaryhmän toiminta 5.2 Projektiryhmän toiminta 5.3 Työryhmien toiminta 6 ONGELMIA PROJEKTIN TOTEUTUKSESSA 6.1 Ongelmat 6.2 Toimenpide-ehdotukset 7 MUUT SELVITYKSET JA LIITTEET

30 Kirjallisuutta Projektihallinnan käsikirja 4. uudistettu painos 2004 Microsoft Project 2002 Projektitoimisto Ajankäytön opas Projektijohtaminen Oy Risto Pelin

Projektinhallinta Osa 1: yleistä

Projektinhallinta Osa 1: yleistä Projektinhallinta Osa 1: yleistä Kari Smolander Lappeenrannan teknillinen yliopisto kari.smolander@lut.fi Kurssin tavoitteet p Opinto-oppaasta Perehdyttää opiskelija tietojärjestelmän rakentamisessa työn

Lisätiedot

Projektinhallinta Project Management

Projektinhallinta Project Management 8.1.2010 TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUDEN OSASTO CS90A0050 Kandidaatintyö ja seminaari Projektinhallinta Project Management Kandidaatintyö Kimmo Heinonen TIIVISTELMÄ Tekijät: Kimmo Heinonen

Lisätiedot

Projektihallinnan perusteet Johdanto, määritelmät. Jouni Huotari Esa Salmikangas

Projektihallinnan perusteet Johdanto, määritelmät. Jouni Huotari Esa Salmikangas Projektihallinnan perusteet Johdanto, määritelmät Jouni Huotari Esa Salmikangas Tehtävä Määrittele ensin yksin ja sitten yhdessä vierustoverisi kanssa seuraavat käsitteet: -projekti -prosessi -hanke -ohjelma

Lisätiedot

PROJEKTI- HALLINNAN KÄSIKIRJA

PROJEKTI- HALLINNAN KÄSIKIRJA RISTO PELIN PROJEKTI- HALLINNAN KÄSIKIRJA (seitsemäs painos) PROJEKTIJOHTAMINEN OY RISTO PELIN Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän kirjan jäljentäminen ilman tekijän kirjallista lupaa painamalla, monistamalla,

Lisätiedot

PROJEKTIT. Lehtori Pasi Laine Lahden ammattikorkeakoulu

PROJEKTIT. Lehtori Pasi Laine Lahden ammattikorkeakoulu PROJEKTIT Lehtori Pasi Laine Lahden ammattikorkeakoulu HYVÄT KÄYTÄNTEET TYÖPAIKOILLA Keskiviikkona 28.9.2011 kello 12.00-17.00 Oppimiskeskus Fellmanniassa 12.00-12.30 ILMOITTAUTU MI NE N J A KAHVI 12.30-13.00

Lisätiedot

2900050 PROJEKTINHALLINTA (2ov)

2900050 PROJEKTINHALLINTA (2ov) 2900050 PROJEKTINHALLINTA Mika Ojala mika.ojala@tut.fi FB109 p. 3115 3250 1 2900050 PROJEKTINHALLINTA (2ov) Luennot keskiviikkoisin klo 12-14 Pikku Sali 1 3.3. Kurssin tavoitteet, rakenne ja järjestelyt.

Lisätiedot

Menestyksekkään projektijohtamisen edellytykset ICTprojekteissa. Tommi Kaipainen

Menestyksekkään projektijohtamisen edellytykset ICTprojekteissa. Tommi Kaipainen Menestyksekkään projektijohtamisen edellytykset ICTprojekteissa Tommi Kaipainen Opinnäytetyö Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 2012 Tiivistelmä Koulutusohjelma Raportin palautuksen tai esityksen päivämäärä

Lisätiedot

PROJEKTIKÄSIKIRJAN LAATIMINEN MIKKELIN KAUPUNGILLE

PROJEKTIKÄSIKIRJAN LAATIMINEN MIKKELIN KAUPUNGILLE Mikko Kokko PROJEKTIKÄSIKIRJAN LAATIMINEN MIKKELIN KAUPUNGILLE Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2010 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 17.5.2010 Tekijä(t) Mikko Kokko Nimeke Koulutusohjelma

Lisätiedot

PROJEKTIHALLINTA ORGANISAATION PROJEKTITYÖN JA STRATEGISEN PROJEKTISALKUN LAATUTEKIJÄNÄ Case: Otavan Opiston liikelaitos

PROJEKTIHALLINTA ORGANISAATION PROJEKTITYÖN JA STRATEGISEN PROJEKTISALKUN LAATUTEKIJÄNÄ Case: Otavan Opiston liikelaitos Outi Pulkka PROJEKTIHALLINTA ORGANISAATION PROJEKTITYÖN JA STRATEGISEN PROJEKTISALKUN LAATUTEKIJÄNÄ Case: Otavan Opiston liikelaitos Opinnäytetyö Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Joulukuu 2014 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Jonna Heikkinen IMAGON OY:N TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄ

Jonna Heikkinen IMAGON OY:N TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄ Jonna Heikkinen IMAGON OY:N TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄ Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Tradenomikoulutus Liiketalouden koulutusohjelma Syksy 2008 OPINNÄYTETYÖ TIIVISTELMÄ Koulutusala Yhteiskuntatieteiden,

Lisätiedot

Tiehallinnon kehittämisprojektien ohje. Sisäisiä julkaisuja 1/2006

Tiehallinnon kehittämisprojektien ohje. Sisäisiä julkaisuja 1/2006 Tiehallinnon kehittämisprojektien ohje Sisäisiä julkaisuja 1/2006 Julkaisun nimi 1 Tiehallinnon kehittämisprojektien ohje Sisäisiä julkaisuja 1/2006 Tiehallinto Helsinki 2006 2 Julkaisun nimi Verkkojulkaisu

Lisätiedot

Osaaminen ja vastuut

Osaaminen ja vastuut Resurssointi Mitä osaamista projektin suunnittelu ja toteuttaminen vaatii? Oma henkilöstö, ulkopuoliset asiantuntijat, asiakkaat? Mitä välineitä, tarvikkeita, ohjelmia projektin suunnittelu ja toteuttaminen

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite H Projektimenetelmät 1 / 70 VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 12.3.2015 3.0 Tarjouspyynnön liite Hanketoimisto 3.01 Tarjouspyynnön liite Korjattu

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot

Luento 1: MATHM-57350 Hypermedian tuotantoprojektin hallinnan erityispiirteet

Luento 1: MATHM-57350 Hypermedian tuotantoprojektin hallinnan erityispiirteet Luento 1: MATHM-57350 Hypermedian tuotantoprojektin hallinnan erityispiirteet Kirsi Silius & Anne-Maritta Tervakari 28.8.2007 Kurssilla käsiteltäviä asioita Luento 1: Kurssin esittely ja aloitus Tuotantoprojektin

Lisätiedot

Hyvä projektisuunnitelma onnistuneen hankesuunnittelun edellytyksenä

Hyvä projektisuunnitelma onnistuneen hankesuunnittelun edellytyksenä Digitointihankkeet ja museoiden yhteistyö Hyvä projektisuunnitelma onnistuneen hankesuunnittelun edellytyksenä Kansallismuseon auditorio 1.6.2010 Kay Grahn Yrittäjien koulutuskeskus 1 Hyvä projektisuunnitelma

Lisätiedot

T-76.612 Ohjelmistoprojektienhallinta PROJEKTISUUNNITELMA: HelpDesk-sovellus 6.5.2003. Jonas Alam, 52317M Tatu Heikkilä, 50433J Laura Itkonen, 51973K

T-76.612 Ohjelmistoprojektienhallinta PROJEKTISUUNNITELMA: HelpDesk-sovellus 6.5.2003. Jonas Alam, 52317M Tatu Heikkilä, 50433J Laura Itkonen, 51973K PROJEKTISUUNNITELMA: HelpDesk-sovellus 6.5.2003 Jonas Alam, 52317M Tatu Heikkilä, 50433J Laura Itkonen, 51973K SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 1.1 TAUSTA... 1 1.1.1 Aikaisempi kehitys... 1 1.1.2 Nykytilanne...

Lisätiedot

JUHO-HEIKKI LUUKKAINEN AKSIAALIMÄNTÄPUMPPUTESTIPENKIN UUDISTAMISPROJEKTI. Diplomityö

JUHO-HEIKKI LUUKKAINEN AKSIAALIMÄNTÄPUMPPUTESTIPENKIN UUDISTAMISPROJEKTI. Diplomityö JUHO-HEIKKI LUUKKAINEN AKSIAALIMÄNTÄPUMPPUTESTIPENKIN UUDISTAMISPROJEKTI Diplomityö Tarkastaja: professori Jari Rinkinen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Automaatiotekniikan tiedekuntaneuvoston kokouksessa

Lisätiedot

Tieran Mobiilikotihoidon toiminnanohjauspalvelu

Tieran Mobiilikotihoidon toiminnanohjauspalvelu Tieran Mobiilikotihoidon toiminnanohjauspalvelu Käyttöönoton projektisuunnitelma Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki Y-tunnus 2362180-3 ALV-numero FI23621803 Kotipaikka Helsinki info@tiera.fi

Lisätiedot

PROJEKTINHALLINTA. Projektityön tausta ja lähtökohdat. Projektiorganisaation eri osien tehtävät. Projektityön peruskäsitteet

PROJEKTINHALLINTA. Projektityön tausta ja lähtökohdat. Projektiorganisaation eri osien tehtävät. Projektityön peruskäsitteet PROJEKTINHALLINTA Projektityön tausta ja lähtökohdat Projektityötä kannattaa käyttää tehtävissä, joissa on useita osapuolia ja joissa toivotaan tehostettavan asiantuntijoiden hyväksikäyttöä. Projekteiksi

Lisätiedot

PROJEKTISALKUN JOHTAMISEN LIIKETOIMINNALLISET HYÖDYT

PROJEKTISALKUN JOHTAMISEN LIIKETOIMINNALLISET HYÖDYT Karoliina Niiranen PROJEKTISALKUN JOHTAMISEN LIIKETOIMINNALLISET HYÖDYT Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2014 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 14.5.2014 Tekijä(t) Karoliina Niiranen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden tietoturvan hallinnointi

Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden tietoturvan hallinnointi S T A K E S I N R A P O R T T E J A 5 / 2 0 0 7 tero tammisalo Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden tietoturvan hallinnointi Periaatteet ja menetelmät Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Työpaja 3: MATHM-57350 Hypermedian tuotantoprojektin hallinnan erityispiirteet

Työpaja 3: MATHM-57350 Hypermedian tuotantoprojektin hallinnan erityispiirteet Työpaja 3: MATHM-57350 Hypermedian tuotantoprojektin hallinnan erityispiirteet Kirsi Silius & Anne-Maritta Tervakari 23.9.2009 Työpajan teemat Projektiorganisaatio Mm. projektin hallinnoija, ohjausryhmä,

Lisätiedot

Eläinrekisterin rajapintaprojektin toteutuminen

Eläinrekisterin rajapintaprojektin toteutuminen Eläinrekisterin rajapintaprojektin toteutuminen Jäälinoja, Sari 2010 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Hyvinkää Eläinrekisterin rajapintaprojektin toteutuminen Sari Jäälinoja Maaseutuelinkeinojen

Lisätiedot

TORI-palvelukeskus toimialariippumattomien ICT-tehtävien [asiakkaan]siirtoprojektisuunnitelmamalli, versio 0.92

TORI-palvelukeskus toimialariippumattomien ICT-tehtävien [asiakkaan]siirtoprojektisuunnitelmamalli, versio 0.92 TORI-palvelukeskus toimialariippumattomien ICT-tehtävien [asiakkaan]siirtoprojektisuunnitelmamalli, versio 0.92 Valtiovarainministeriö TORI-siirtojen suunnitelma Sivu 2 Versiohistoria Versio Pvm Tekijä

Lisätiedot

IT-projektitoiminnan riskien hallinta globaalissa ympäristössä. Projektiriskien valvonta ja ohjaus parhaat käytännöt

IT-projektitoiminnan riskien hallinta globaalissa ympäristössä. Projektiriskien valvonta ja ohjaus parhaat käytännöt IT-projektitoiminnan riskien hallinta globaalissa ympäristössä Projektiriskien valvonta ja ohjaus parhaat käytännöt Teppo Kuisma Ixonos Teknologiakonsultointi Oy Liiketoimintatarpeista toimivaksi järjestelmäksi

Lisätiedot

Luento 3: MATHM-57350 Hypermedian tuotantoprojektin hallinnan erityispiirteet

Luento 3: MATHM-57350 Hypermedian tuotantoprojektin hallinnan erityispiirteet Luento 3: MATHM-57350 Hypermedian tuotantoprojektin hallinnan erityispiirteet Kirsi Silius & Anne-Maritta Tervakari 23.2.2006 Luennon teemat Luento: Projektipäällikön tehtävät Projektin taloushallinta

Lisätiedot

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 Projektioppiminen Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 päivitetty 3.9.2010 PROJEKTIOPPIMINEN 1 Projektioppimisen teoreettiset perusteet... 1 1.1 Projektioppimisen käyttöönoton perusteet...

Lisätiedot

IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö

IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö "Terve järki riittää kaikkeen projektitoimintaan mutta se ei ihan aina riitä" Suunnitteluoppaan

Lisätiedot