Projektinhallinnan periaatteita ja hyviä käytänteitä - case Leonardo da Vinci

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Projektinhallinnan periaatteita ja hyviä käytänteitä - case Leonardo da Vinci"

Transkriptio

1 Projektinhallinnan periaatteita ja hyviä käytänteitä - case Leonardo da Vinci

2 Esityksen sisältö: Hankkeen johtaminen ja partneriyhteistyö Seuranta ja raportointi Levitys ja hankkeen vaikuttavuus Hankkeen arviointi

3 Hankkeen johtaminen ja partneriyhteistyö Hankkeen tavoitteiden ymmärtäminen samalla tavoin ja työskentely yhteisten tavoitteiden puolesta Partnereiden roolit ja tehtävät hankkeessa Tarvitaanko tarkennuksia hakemukseen? Partnerisopimus? Yhteisten pelisääntöjen luominen hankkeen alussa Selkeät dokumentit, avoin jakelu

4 Yhteydenpito partnereihin Kokoukset, verkkoympäristö Partnerien tavoitettavuus? Jatkuva yhteyden pito Mahdollisten henkilövaihdosten vaikutukset? Henkilökohtaiset suhteet Hyvin suunniteltu ja vedetty aloituskokous

5 Projektin seuranta ja sen linkitys raportointiin

6 Seurannan ja raportoinnin lähtökohdat ja vastuut Väliraportti, loppuraportti, seurannan organisointi Ohjeistus partnereille (mallit, työkalut)

7 Raportoinnin lähtökohdat Projektin väli- ja loppuraportti luovat puitteet seurannalle Sopija/koordinaattori raportoi kansalliselle toimistolle koko partneriryhmän osalta Partnerit raportoivat koordinaattorille Sisäinen seuranta projektissa Raportoinnin, projektihallinnon ja johtamisen apuvälineenä Koordinaattori rakentaa seurannan Mitä raportoidaan? Miten usein? Millä tavalla? Miten seuranta hyödyttää projektityötä?

8 Projektin sisäinen seuranta Sopija/koordinaattori vastuussa väli- ja loppuraportoinnista Tarvittavat dokumentit ja tieto kerätään partnereilta Työn ja eri vaiheiden dokumentointi Kokoaikainen seuranta

9 Seurannan kohteet Työohjelma Aikataulu Partnerin työpanos Partnerin talous Välitulokset, drafts Lopputulokset Testaus Kokoukset, työryhmät Levitys Arviointi Dokumentointi?

10 Ohjeistus partnereille Tärkeimmät asiakirjat partnereille tiedoksi Pääsopimus liitteineen Partnerisopimus Hakemus: budjetti, työohjelma ja tulokset Talous ja hallinto-ohjeeet Koordinaattorin ohjeistus partnereille valmiit taulukot, lomakkeet ym. seurannan tukena mistä dokumentit löytyvät (verkkoympäristö tm.)? Aikaa läpikäymiselle ensimmäisessä kokouksessa Kertaus on opintojen äiti!

11 Apuvälineet ja mallit Tarkennetut yksityiskohtaiset aikataulut + deadlinet/virstanpylväät kaikille tiedoksi Mitä tietoa kerätään? Talousseurantataulukot Levitystapahtuma-taulukko Miten dokumentoidaan? Webbiympäristöt? Miten aikataulutetaan? Sisäinen raportointi koordinaattorille esim. 6kk välein (talous, työohjelma, tulokset)

12 Apuvälineet ja mallit Sisällön seurantaa varten mahdollista pyytää esim. Progress report sovituin väliajoin Vapaamuotoisia raportteja ja työpäiväkirjoja Toimintojen raportointia verkkoymäristössä säännöllisesti Levitysraportteja liitteineen Seurannan säännöistä tärkeä sopia hankkeen alussa Tärkeä pohtia myös mitä tietoja todella tarvitaan, missä vaiheissa ja miksi partnereiden motivointi

13 Työkalu levityksen seurantaan!

14 Levitys ja hankkeen vaikuttavuus

15 Levityksen lähtökohdat Koko partneriryhmän vastuulla Määritelty hakemuksessa resurssointi (, työaika) koordinointi ja vastuut partneriryhmässä konkreettiset toimet hankkeen eri vaiheissa (ks. Levityssuunnitelma & työsuunnitelma) toteutuksen dokumentointi, seuranta ja arviointi Suunnitelman täydentäminen ja tarkentaminen hankkeen aikana = osa hankkeen prosessia!

16 Mitä ja milloin kertoa projektista? Tiedon jakaminen projektin tavoitteista esite, tiedote, esittelytilaisuudet www-sivut Tulosten kehittäminen, pilotointi ja arviointi Tulosten esittely eri kohderyhmille (seminaarit, artikkelit, tiedotteet, sidosryhmäanalyysi, verkostot ym.) Tuloksien siirtäminen käytäntöön tuotteiden käyttöönotto eri organisaatioissa? saatavuus ym.? Projektin jälkeinen elämä - web-sivujen päivitys, jatkohankkeet ym.?

17 Levitystoiminnot ja tasot Lehdistötiedote Webbi-sivut, intrat Seminaarit ja näyttelyt Puheenvuorot konferensseissa Raportteja, julkaisuja, lehtijuttuja Paikallisia ja kansallisia verkostoja Viranomaiskontaktit Koulutus, testaus ja pilotointi (tiedon levitystä) Liikkuvuushankkeet (tiedon levitystä) Kaupallistaminen

18 -> kehittämishankkeiden hallinto

19 Levitys ja valorisaatio agendalle jo ensimmäisessä kokouksessa (lähtökohtana hakemus ja sopimus)? Partnereiden yhteiset ja erityiset tavoitteet? Hankkeen tavoitteiden työstäminen konkreettiseksi toiminnaksi myös levityksen ja valorisaation osalta? Alussa esim. web-sivujen rakentaminen & lehdistötiedote? Koordinointi? Perustetaanko tiimi? Tiimin resurssit? Maakohtaiset vastuut? Kuka muistaa muistuttaa? Miten dokumentoidaan? Miten arvioidaan? Tiedotus, levitys ja valorisaatio arvioinnin kohteina?

20 Vaikuttavuus perusasioista kiinni Hankkeella aito tarve Osaavat ja motivoituneet partnerit Selkeät käyttäjäkohderyhmät Konkreettinen levityssuunnitelma

21 Tuotteiden käyttöönotto Tulosten testaus/pilotointi Kohderyhmäpalautteen kerääminen, arviointi ja hyödyntäminen, käytettävyyden edistäminen Tulosten esittely sidosryhmille Tuloksien siirtäminen käytäntöön, uusille kohderyhmille ym. Manuaalit, oppaat ym. ohjeistukset käyttöönoton avuksi Projektin jälkeinen elämä Tuotteiden saatavuus ja avoimuus web-sivujen päivitys, jatkohankkeet ym.

22 Hankkeen arviointi

23 Arvioinnista Leonardo -ohjelmassa Mitä arvioidaan - arvioinnin kohteet Arvioinnin toteutustavat Arviointitiedon hyödyntäminen

24 Arvioinnin erityispiirteitä Leonardossa Arviointi osa laadukasta projektijohtamista Arviointi kuvattava/määriteltävä hakemusvaiheessa Ohjelma asettaa vain minimikriteerit arvioinnille Hankkeilla vapaus itse määritellä Mitä arvioidaan? Miten arvioidaan? Milloin arvioidaan? Mitä arviointitiedoilla tehdään? Hyödyntäminen? Vapaus tuo vastuuta Arviointi >< raportointi ja seuranta Parhaimmillaan tukevat ja täydentävät toisiaan

25 Arvioinnin kohde: mitä hankkeissa tulisi arvioida? Arvioinnilla pitää aina olla määritellyt, selkeät kohteet Arvioinnin kohde voi liittyä joko hankkeen sisältöön, toimintamalliin tai mukana olevien organisaatioiden osallistumiseen Arviointi voi olla sisäistä tai ulkoista Pilotointi ja testaus voi olla arvioinnin osa-alue

26 Arvioinnin toteutustavat (mallit) - kysymykset Miten hankkeenne arviointi toteutetaan? Miten arviointitietoa kerätään? Keneltä/mistä tietoa kerätään? Kuka tekee arvioinnin? Milloin arviointia tehdään/arvioinnin aikataulutus? Mitä haasteita arvioinnin toteutukseen voi liittyä?

27 Arvioinnin toteutustavat (mallit) Arviointi tulisi nähdä prosessina, jonka tavoite tulisi määritellä Arviointimalli tulisi valita huolella ja mallin valinnan tulisi liittyä hankkeen sisältöihin Arvioinnissa voidaan hyödyntää vaihtelevia menetelmiä tarpeen mukaan Yksinkertainen ja selkeä arviointilomake on toimiva apuväline Ongelmana saada sidosryhmät mukaan arviointiin Monipuolinen arviointi on tärkeää, mm. keskustelu ja tiedonkeruu

28 Miten ulkoinen arvioija valitaan, entä mitä arviointi voi maksaa? Jos hyödynnetään ulkoista arvioitsijaa, hänet täytyy perehdyttää kunnolla hankkeeseen Partneriryhmän sisäinen arvioija voi olla liian lähellä hanketta Arvioinnin toteutuksessa tärkeä huomioita resurssit, ne toimivat lähtökohtana toteutukselle

29 Arvioinnissa tulisi keskittyä yhä enemmän tulosten arviointiin osana laadunvarmistusta Arviointi tulisi nähdä osana arkipäivän toimintaa Arviointi mahdollista toteuttaa webpohjaisen alustan tuella Arvioinnin toteutuksen ei tulisi olla vain yhden henkilön vastuulla

30 kriittisten kysymysten esittäminen Tuotteiden ristiinarviointi on hyvä toimintatapa Advisory panel/reference group voi tukea arvioinnin toteutusta Miten arvioinnissa tulisi huomioida tulosten vaikutukset eri maissa?

31 Arviointitiedon hyödyntäminen - kysymykset Miten kerättyä arviointitietoa hyödynnetään esim. hankkeen toteutuksessa/tuotteiden kehittämisessä? Mitä haasteita/ongelmia arviointitiedon hyödyntämiseen liittyy?

32 Arviointitiedon hyödyntäminen - pohdinnat Arvioinnissa tärkeintä on rakentavan arviointipalautteen antaminen ja hyödyntäminen Keskeistä on systemaattinen seuranta ja arvioinnin kytkeminen projektisuunnitelmaan ja toteutukseen Arviointi voi auttaa projektin kulun ennakoinnissa prosessilähtöisyys tärkeää Ongelmana miten arviointitietoa hyödynnetään ja miten tietoa ehditään hyödyntää projektin aikana? Arviointi pitäisi edistää organisaation oppimista ja sen avulla tulisi tehdä analyysiä korjaavista toimenpiteistä

Arvioinnin rooli hankkeessa

Arvioinnin rooli hankkeessa Innovatiivisuus ei auta, jos hanketyön tuloksia ei oteta käyttöön Leonardo da Vinci Hankkeen laadunhallinta & arviointi Kv-toiminta on keino koulutuksen ja sen laadun kehittämiseen Miten varmistetaan hankkeen

Lisätiedot

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen...

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen... Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Työkirjan sisällöstä... 3 1.2 Yleistä tuotteistamisesta... 3 2 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 2.1 Valmennuspalvelun perusrunko... 5 2.2 Palvelun vaiheiden perustietolomake...

Lisätiedot

ARVIOINTI JA RAPORTOINTI

ARVIOINTI JA RAPORTOINTI ww.mue25.net ARVIOINTI JA RAPORTOINTI TIETOJA TEKIJÖISTÄ ovat Managing Urban Europe-25 -projektin tuote. Projektia rahoitti osittain Euroopan komission ympäristöasioiden pääosasto. The Projektia koordinoi

Lisätiedot

Levitys ja tulosten hyödyntäminen

Levitys ja tulosten hyödyntäminen Levitys ja tulosten hyödyntäminen Levitys & tulosten hyödyntäminen Dissemination (levitys) = Spreading the word about the project successes and outcomes as far as possible. Exploitation (tulosten hyödyntäminen)

Lisätiedot

KOPPI -projekti PROJEKTIPÄÄLLIKÖN KUUSIPAIKKAMALLI

KOPPI -projekti PROJEKTIPÄÄLLIKÖN KUUSIPAIKKAMALLI KOPPI -projekti PROJEKTIPÄÄLLIKÖN KUUSIPAIKKAMALLI Ajatuksia ja kokemuksia projektin ohjaamisesta Mari Räkköläinen, Petri Kallionpää, Paula Kilpeläinen, Pauli Koivusaari, Erja Kotimäki, Kirsti Salo Opetushallitus

Lisätiedot

Kainuun ennakointihanke 1.11.2013-31.7.2015. Ulkoinen arviointi 12.6.2015

Kainuun ennakointihanke 1.11.2013-31.7.2015. Ulkoinen arviointi 12.6.2015 Kainuun ennakointihanke 1.11.2013-31.7.2015 Ulkoinen arviointi 12.6.2015 Johdanto 3 Arvioinnin asetelma, arviointikysymykset ja johtopäätökset - kolme näkökulmaa 4 Suositukset toiminalle ja ehdotus vastuutahoista

Lisätiedot

ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA

ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA oppaan on RAY:n tilaamana laatinut Evalue Praxis Oy Espoo 2004 Sisällysluettelo: 1. Johdanto...3 2. Lähtökohtia arvioivaan ajatteluun...6 2.1. Arvioiva ajattelu on

Lisätiedot

Hanketoiminnan vertaisarvioinnin työkalu

Hanketoiminnan vertaisarvioinnin työkalu Hanketoiminnan vertaisarvioinnin työkalu Toimitus: Jenni Heinineva, Keskuspuiston ammattiopisto Miika Keijonen, Keskuspuiston ammattiopisto Mervi Leino, Salon seudun koulutuskuntayhtymä Marja Riitta Lygdman,

Lisätiedot

ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ

ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ EUROOPAN YHTEISÖ Rakennerahastot ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ Itä-Suomen lääninhallituksen julkaisu nro 82 ISSN 1455-7428 ISBN 951-562-009-0 Joensuun yliopistopaino 2003 Ja jotain

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Tarja Frisk. Työssäoppimisen käytäntöjä

Tarja Frisk. Työssäoppimisen käytäntöjä Tarja Frisk Työssäoppimisen käytäntöjä Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/95) mukaisesti kielletty lukuunottamatta Suomen valtion

Lisätiedot

VETÄJÄN OPAS. Leonardo da Vinci Liikkuvuushankkeet. (22.8.2012) Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Ammatillinen koulutus

VETÄJÄN OPAS. Leonardo da Vinci Liikkuvuushankkeet. (22.8.2012) Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Ammatillinen koulutus VETÄJÄN OPAS Leonardo da Vinci Liikkuvuushankkeet (22.8.2012) Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Ammatillinen koulutus SISÄLLYS 1. LEONARDO DA VINCI -OHJELMAN TOIMEENPANO... 4 2. LIIKKUVUUSHANKKEIDEN

Lisätiedot

Projektityön ABC? Petri Kylmänen, 2006. Päihdetyön asiantuntijatoiminnan valmennus, Huuko 2004-2006, A-klinikkasäätiö

Projektityön ABC? Petri Kylmänen, 2006. Päihdetyön asiantuntijatoiminnan valmennus, Huuko 2004-2006, A-klinikkasäätiö Projektityön ABC? Petri Kylmänen, Päihdetyön asiantuntijatoiminnan valmennus, Huuko 2004-, A-klinikkasäätiö Lähteitä (mm.): Paavo Viirkorpi: Onnistunut projekti RAY projektihallinnan opas, Stakes Ehkäisevän

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

PROJEKTIHALLINTA ORGANISAATION PROJEKTITYÖN JA STRATEGISEN PROJEKTISALKUN LAATUTEKIJÄNÄ Case: Otavan Opiston liikelaitos

PROJEKTIHALLINTA ORGANISAATION PROJEKTITYÖN JA STRATEGISEN PROJEKTISALKUN LAATUTEKIJÄNÄ Case: Otavan Opiston liikelaitos Outi Pulkka PROJEKTIHALLINTA ORGANISAATION PROJEKTITYÖN JA STRATEGISEN PROJEKTISALKUN LAATUTEKIJÄNÄ Case: Otavan Opiston liikelaitos Opinnäytetyö Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Joulukuu 2014 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Seurannan sisältö ja kehittäminen

Seurannan sisältö ja kehittäminen Seurannan sisältö ja kehittäminen Janne Jalava seurantapäällikkö RAY/avustusosasto Avustusosasto, Janne Jalava, 10.2.2011 1 Lähtökohta löytyy laista 21 Rahapeliyhteisön valvontatehtävä Rahapeliyhteisön

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA. Projektimuotoisen tutkimustoiminnan hallinnoinnin kehittäminen RAKE

PROJEKTISUUNNITELMA. Projektimuotoisen tutkimustoiminnan hallinnoinnin kehittäminen RAKE Markus Melin Projektipäällikkö, etkk Projektisuunnitelma RAKE Luotu: 23.4.2007 Muokattu: 24.4.2007 Tulostettu: 7.6.2007 Sivu: 1/14 PROJEKTISUUNNITELMA Projektimuotoisen tutkimustoiminnan hallinnoinnin

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ PROJEKTIOHJE

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ PROJEKTIOHJE MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ PROJEKTIOHJE Yleinen osa 2005 SISÄLTÖ 1. PROJEKTITOIMINTA MIKKELIN AMMATTI- KORKEAKOULUSSA... 2. PROJEKTITOIMINNAN PERIAATTEET... 3. PROJEKTI PROSESSINA... 3 3 4 Mikkelin

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

Seudullisten yrityspalveluiden prosessikuvausmallin ohjeistus

Seudullisten yrityspalveluiden prosessikuvausmallin ohjeistus Seudullisten yrityspalveluiden prosessikuvausmallin ohjeistus Yritysvalmentaja Kert Kenner, Balentor Oy Gsm. 050 5488278 E-mail. kert.kenner@balentor.fi Miksi prosessien kehittäminen? Näin? Vai näin? Ydin-,

Lisätiedot

OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE

OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE Versio VI 11.10.2005 Länsi-Suomen lääninhallitus http://www.laaninhallitus.fi/lansi/siv/www/eu-hankkeet 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Lukijalle 5 I RAHOITUKSEN HAKEMINEN 1. Hyvä

Lisätiedot

Lapin EU-projektien arviointikäytännöt

Lapin EU-projektien arviointikäytännöt Juha Koskela Lapin EU-projektien arviointikäytännöt Esiselvitysraportti Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan julkaisuja C. Tutkimusraportteja ja selvityksiä 54 Rovaniemi 2013 ISSN 1237-2676

Lisätiedot

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM. Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 40 KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.) YISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAJAT VARSINAIS-SUOMESSA Hyvinvointiklusterin esiselvitys Projektien projekti

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot

OPAS KOKONAIS- TOIMINNAN ARVIOINTIIN Arvioiva toimintakulttuuri järjestöarkeen

OPAS KOKONAIS- TOIMINNAN ARVIOINTIIN Arvioiva toimintakulttuuri järjestöarkeen Aalto-Kallio Mervi, Haake Niina & Saarinen Erja (toim.) OPAS KOKONAIS- TOIMINNAN ARVIOINTIIN Arvioiva toimintakulttuuri järjestöarkeen Sisällys Kiitokset...3 Kirjoittajat ja haastateltavat...4 Avainsanoja...5

Lisätiedot

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 Projektioppiminen Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 päivitetty 3.9.2010 PROJEKTIOPPIMINEN 1 Projektioppimisen teoreettiset perusteet... 1 1.1 Projektioppimisen käyttöönoton perusteet...

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

ORGANISAATIO- RAKENNE

ORGANISAATIO- RAKENNE ORGANISAATIO- RAKENNE TIETOJA TEKIJÖISTÄ ovat Managing Urban Europe-25 -projektin tuote. Projektia rahoitti osittain Euroopan komission ympäristöasioiden pääosasto. Projektia koordinoi Itämeren kaupunkien

Lisätiedot

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla Opas työpaikkaohjaajille Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla SISÄLTÖ Lukijalle... 3 1. Työssäoppiminen yrityksen näkökulmasta... 4 Työssäoppimisella yritys varmistaa tulevaisuuden osaamisen Työssäoppimisesta

Lisätiedot