CT60A4600 Projektinhallinta. Luentorunko. Luento 1:Yleistä ja organisaatiot. Projektinhallinta Osa 1: yleistä. Kurssin tavoitteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CT60A4600 Projektinhallinta. Luentorunko. Luento 1:Yleistä ja organisaatiot. Projektinhallinta Osa 1: yleistä. Kurssin tavoitteet"

Transkriptio

1 CT60A4600 Projektinhallinta Luentorunko Luento 1:Yleistä ja organisaatiot Projektinhallinta Osa 1: yleistä Kurssin tavoitteet Kurssin keskeisin sisältö Kurssin rakenne Luennot Harjoitukset Harjoitusajat Harjoitukset Kurssimateriaali Osa 1: Mitä on projektin hallinta? Projekti PMBOK definition Ohjelmistoprojektin erityispiirteitä Projektin elinkaari Tuotteen tai palvelun elinkaari Millaisia projekteja on olemassa? Mihin projekteja tarvitaan? Mikä on prosessi? Projekti vs. prosessi Kurssin sisältö Strategiasta projektinvalintaan Tuotekehitysprojektin valinta 1

2 Projektien valintaryhmän tehtävät (T&K) Projektin rahoitus Rinnakkainen tuotekehitys Kurssin sisältö: Projektin valinta yrityksessä Projektinhallinnan tehtäviä Projektin aloitus Ryhmätyöskentely projektissa Palaverikäytännöt Project Management: The 4 P s Projektin kulku PMBOK: projektin päävaiheet ja artifaktit PMBOK määritelmät PMBOK: tyypilliset projektin kustannukset PMBOK: Vaikutusmahdollisuudet ja kustannukset projektin aikana Linjajohdon henkilöstötehtävät PMBOK: linjaorganisaatio PMBOK: puhdas projektiorganis Matriisiorganisaatioaatio PMBOK: heikko matriisi PMBOK: vahva matriisi PMBOK: organisaatiotyypin vaikutus projekteihin Matriisiorganisaation edut Matriisiorganisaation haitat Projektiorganisaatio Esimerkki IT-projektiorganisaatiosta Projektinhallinnan tehtävät 2

3 Projektipäällikkö Projektipäällikön tehtävät Projektipäällikön on Projektiryhmän jäsenen tehtävät Projektin asettajan tehtävät Johtoryhmän tehtävät Projektien sudenkuoppia ½ Projektien sudenkuoppia 2/2 Projektijohtamiskulttuuri ½ Projektinjohtamiskulttuuri 2/2 Nelostie Oy (1/2) Nelostie Oy (2/2) Luento 2: Projektisuunnittelu Projektinhallinta Osa 2: projektisuunnittelu Sisältö: Projektin suunnittelu Projektin ositus Aikataulutus Resursointi ja kustannussuunnittelu Raportointi Projektisuunnitelma Projektinhallinta Osa 2: projektisuunnittelu Projektin suunnittelu, miksi? Huonosti suunnitellussa projektissa Projektisuunnittelun vaiheet 3

4 Toimeksianto Tavoitteiden asettaminen Triple constraint Microsoftin version triple constraintista Microsoft tradeoff triangle Projektin organisointi Projektin osittaminen Projektin vaiheet Tyypillinen toimitusprojekti Vesiputousmalli Iteratiivisuus ja inkrementaalisuus Iterative development Millä tavalla projektin voi pilkkoa vaiheiksi/iteraatioiksi Kaksitasoinen ositus Ositus, esimerkki 1 Ositus, esimerkki 2 Ositus Microsoft Projectilla Osituksen huomioita ½ Osituksen huomioita 2/2 Projektin aikaohjaus Yleisiä ongelmia aikataulusuunnittelussa Työajan jakautuminen (esim.) Projektiryhmän jäsenen työaika Projektipäällikön työaika Aikataululaadinnan tehtävät Työmäärien arviointi Työmääräarvioiden ongelmia 4

5 Yleissääntöjä Tehtävän kesto Toimintaverkko Toimintaverkon käsitteitä Toimintaverkon laskenta 1 ja 2 Arviointimenetelmiä Menetelmiä projektin koon arviointiin Arviointimenetelmiä Menetelmiä projektin koon arviointiin Koodirivien lukumäärä Toimintopisteanalyysi Kolmen arvion malli Cocomo Basic Cocomo Intermediate Cocomo Cocomo-mallin arviointia Yhteenveto työmäärien arviointimenetelmistä Työmääräarvioiden kehittyminen Ganttin kaavio aikataulujen havainnollistajana Projektin keston lyhentäminen Aikataulun seuranta ja ylläpito Projektin resurssisuunnittelu Projektin kustannussuunnittelu Kustannusten seuranta Perinteinen kumulatiivinen kustannusseuranta Fixed price projekti Cost plus projekti 5

6 Muita sopimusmuotoja Projektin ohjausjärjestelmän suunnittelu Raportointi: Esimerkki raportoinnista Projektin viestintäsuunnitelma Projektidokumentointi Projektisuunnitelma: Projektisuunnitelman koko Projektisuunnitelman sisältö 1. Projektin määrittelyt 2. Organisaatio 3. Toteutussuunnitelma 4. Budjetti 5. Ohjaussuunnitelma Esimerkki projektisuunnitelmasta (Ahtee, 2006) Rational Unified Process: Software development plan template Projektisuunnitelman katselmointi ja hyväksyntä Projektisuunnitelman hyväksynnän jälkeiset tehtävät Luento 3: Laatu, riskit, seuranta Projektinhallinta Osa 3: Latu, riskit ja projektien seuranta Projektin tuloskolmio Riskien hallinta Muutostenhallinta Hankinnat Laatu Projektin kokoukset Projektin päättäminen 6

7 Tarina projektista Projektin tuloskolmio Muutoksia projektin tuloskolmiossa Riskien hallinta projektissa Riskityypit, esimerkkejä Rational Unified Process Ohjelmistoprojektien riskityypit (esimerkkejä) RUP riskityypit (2) RUP riskityypit (3) Riskianalyysi Riskien dokumentointi, esimerkki Riskien hallinnan nelikenttä Riskien seuranta ja hallinta Top risks, USA Top risks, Lappeenranta Critical (anti) success factors in software projects Projektin sisällön hallinta Muutosten hallinta Muutostenhallintaproseduuri Hankinnat Projektiryhmän tehtävät hankintatoimessa Mitä on laatu? Asiakastyytyväisyys Tuotteen tai palvelun laatu Tehtävä: katselmointien ja testauksen merkitys Toiminnan laatu Laatujärjestelmät yrityksessä Yleisiä ominaisuuksia 7

8 Laatujärjestelmän sykli ISO 9000 Esimerkkejä ISO9000 sertifioinnin kysymyksistä SPICE SPICE-mallin kyvykkyystasot SPICE-mallin prosessit Esimerkkejä prosesseista CMM CMM tasojen vaatimukset Laatukäsikirja Laatujärjestelmien etuja Laatujärjestelmän ongelmia Projektikokoukset Projektikokouksen esityslista Edistymisraportit Edistymisraportin sisältö Edistymisraportin käsittely Johtoryhmän kokoukset Projektin päättämisen vaiheet Projektin päättämisen ongelmia Toimituksen hyväksyminen Dokumentoinnin arkistointi Projektikansio Tekninen dokumentaatio Projektin loppuraportti Loppuraportin sisältö Lisäksi loppuraporttiin 8

9 Projektin lopetuskokous Projektin loppuarviointi Luento 4: Projektityö Projektinhallinta Osa 4: projektityö käytännössä IT-artifaktien ja projektien ominaisuuksia ja erityispiirteitä Sopimuskäytännöt Projektityön organisointi käytännössä Projektin aloittaminen Ryhmätyö, ihmisten johtaminen Kokouskäytännöt IT-artifaktien ominaisuuksia IT-projektien erityispiirteitä Sopimuskäytännöt Projektisopimukset Omistusoikeudet Toimituksen sisällön määrittely Toimitussopimuksen sisältö IT2000 sopimukset Muita sopimusmalleja Projektin organisointi ja käynnistys Projektin käynnistystehtävät Projektin alussa olevia mahdollisia ongelmia Kickoff:n tehtävät Projektin määrittelyvaiheen tehtävät Tiimirooleja Ryhmätyöskentely projektissa Projektiryhmän onnistumisen edellytykset 9

10 Ihmisten johtaminen (1/2) Ihmisten johtaminen (2/2) Omat työtapasi Ryhmän johtaminen Projektiryhmän toiminta Tehtäväjako projektissa Projektin me-hengen luominen Palautteen antaminen ja käsittely Hyödyllisiä toimintamalleja tiimien rakentamisessa Ryhmän kehitysprosessi Seurattavat asiat kehitysprosessin aikana Muotoutuva ryhmä Joukkue-vaihe Itsenäistyvä ryhmä Luopuva ryhmä Projektikokoukset Projektin valvontakokous Syitä tehottomiin palavereihin Palaverit tehokkaammiksi (1/3) Palaverit tehokkaammiksi (2/3) Palaverit tehokkaammiksi (3/3) Jotta projektisi onnistuisi Luento 5: IT- projektit IT-artifaktien ominaisuuksia IT-projektien erityispiirteitä Sopimuskäytännöt 10

11 Omistusoikeudet Toimituksen sisällön määrittely Toimitussopimuksen sisältö IT2000 sopimukset Muita sopimusmalleja Alihankinta ja ulkoistus IT-projekteissa McConnell: Software project survival test Survival test (2) requirements continued Survival test (3) Survival test (4) Survival test (5) 11

Projektinhallinta Osa 1: yleistä

Projektinhallinta Osa 1: yleistä Projektinhallinta Osa 1: yleistä Kari Smolander Lappeenrannan teknillinen yliopisto kari.smolander@lut.fi Kurssin tavoitteet p Opinto-oppaasta Perehdyttää opiskelija tietojärjestelmän rakentamisessa työn

Lisätiedot

PROJEKTI- HALLINNAN KÄSIKIRJA

PROJEKTI- HALLINNAN KÄSIKIRJA RISTO PELIN PROJEKTI- HALLINNAN KÄSIKIRJA (seitsemäs painos) PROJEKTIJOHTAMINEN OY RISTO PELIN Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän kirjan jäljentäminen ilman tekijän kirjallista lupaa painamalla, monistamalla,

Lisätiedot

PROJEKTINHALLINTA. Käyttäjälähtöinen suunnittelu

PROJEKTINHALLINTA. Käyttäjälähtöinen suunnittelu PROJEKTINHALLINTA Käyttäjälähtöinen suunnittelu PROJEKTINHALLINTA OSANA KURSSIA Opettaja: Tomi Jokitulppo email: Tomi.Jokitulppo@metropolia.fi puhelin: 040 5430197 4 opetuskertaa: 2.10., 9.10., 16.10.

Lisätiedot

Projektinhallinta Project Management

Projektinhallinta Project Management 8.1.2010 TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUDEN OSASTO CS90A0050 Kandidaatintyö ja seminaari Projektinhallinta Project Management Kandidaatintyö Kimmo Heinonen TIIVISTELMÄ Tekijät: Kimmo Heinonen

Lisätiedot

Projektinhallinta. OTM viikolla 8

Projektinhallinta. OTM viikolla 8 Projektinhallinta 1 Ohjelmistoprojekti Projektin sidosryhmät Projektinhallinnan osa-alueet Osittaminen Aikataulutus Seuranta Työmäärien arviointi, cocomo-malli Riskien hallinta Talous Työkalut Kokoukset,

Lisätiedot

Hyvä projektisuunnitelma onnistuneen hankesuunnittelun edellytyksenä

Hyvä projektisuunnitelma onnistuneen hankesuunnittelun edellytyksenä Digitointihankkeet ja museoiden yhteistyö Hyvä projektisuunnitelma onnistuneen hankesuunnittelun edellytyksenä Kansallismuseon auditorio 1.6.2010 Kay Grahn Yrittäjien koulutuskeskus 1 Hyvä projektisuunnitelma

Lisätiedot

Projektihallinnan perusteet Johdanto, määritelmät. Jouni Huotari Esa Salmikangas

Projektihallinnan perusteet Johdanto, määritelmät. Jouni Huotari Esa Salmikangas Projektihallinnan perusteet Johdanto, määritelmät Jouni Huotari Esa Salmikangas Tehtävä Määrittele ensin yksin ja sitten yhdessä vierustoverisi kanssa seuraavat käsitteet: -projekti -prosessi -hanke -ohjelma

Lisätiedot

PROJEKTINHALLINTA. Projektityön tausta ja lähtökohdat. Projektiorganisaation eri osien tehtävät. Projektityön peruskäsitteet

PROJEKTINHALLINTA. Projektityön tausta ja lähtökohdat. Projektiorganisaation eri osien tehtävät. Projektityön peruskäsitteet PROJEKTINHALLINTA Projektityön tausta ja lähtökohdat Projektityötä kannattaa käyttää tehtävissä, joissa on useita osapuolia ja joissa toivotaan tehostettavan asiantuntijoiden hyväksikäyttöä. Projekteiksi

Lisätiedot

SÄHKÖSUUNNITTELUN PROJEKTITYÖN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN

SÄHKÖSUUNNITTELUN PROJEKTITYÖN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Sähkötekniikan osasto Teollisuuselektroniikan opintosuunta SÄHKÖSUUNNITTELUN PROJEKTITYÖN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN Diplomityön aihe on hyväksytty Sähkötekniikan osaston

Lisätiedot

PROJEKTIKÄSIKIRJAN LAATIMINEN MIKKELIN KAUPUNGILLE

PROJEKTIKÄSIKIRJAN LAATIMINEN MIKKELIN KAUPUNGILLE Mikko Kokko PROJEKTIKÄSIKIRJAN LAATIMINEN MIKKELIN KAUPUNGILLE Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2010 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 17.5.2010 Tekijä(t) Mikko Kokko Nimeke Koulutusohjelma

Lisätiedot

Ohjelmistoprojektien hallinta. Projektin toimeenpano ja ohjaus

Ohjelmistoprojektien hallinta. Projektin toimeenpano ja ohjaus Ohjelmistoprojektien hallinta Projektin toimeenpano ja ohjaus Projektin toimeenpano ja ohjaus TAVOITE: YMMÄRTÄÄ mihin projektipäällikön kannattaa investoida aikaansa Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty.

Lisätiedot

Ohjelmistoprojektien hallinta. Projektin strateginen suunnittelu

Ohjelmistoprojektien hallinta. Projektin strateginen suunnittelu Ohjelmistoprojektien hallinta Projektin strateginen suunnittelu Projektin strateginen suunnittelu TAVOITE: YMMÄRTÄÄ projektin suunnittelun juoni ja TUTUSTUA projektisuunnitelman runkoon 2 Projektin strateginen

Lisätiedot

Työpaja 3: MATHM-57350 Hypermedian tuotantoprojektin hallinnan erityispiirteet

Työpaja 3: MATHM-57350 Hypermedian tuotantoprojektin hallinnan erityispiirteet Työpaja 3: MATHM-57350 Hypermedian tuotantoprojektin hallinnan erityispiirteet Kirsi Silius & Anne-Maritta Tervakari 23.9.2009 Työpajan teemat Projektiorganisaatio Mm. projektin hallinnoija, ohjausryhmä,

Lisätiedot

PROJEKTIT. Lehtori Pasi Laine Lahden ammattikorkeakoulu

PROJEKTIT. Lehtori Pasi Laine Lahden ammattikorkeakoulu PROJEKTIT Lehtori Pasi Laine Lahden ammattikorkeakoulu HYVÄT KÄYTÄNTEET TYÖPAIKOILLA Keskiviikkona 28.9.2011 kello 12.00-17.00 Oppimiskeskus Fellmanniassa 12.00-12.30 ILMOITTAUTU MI NE N J A KAHVI 12.30-13.00

Lisätiedot

Luento 3: MATHM-57350 Hypermedian tuotantoprojektin hallinnan erityispiirteet

Luento 3: MATHM-57350 Hypermedian tuotantoprojektin hallinnan erityispiirteet Luento 3: MATHM-57350 Hypermedian tuotantoprojektin hallinnan erityispiirteet Kirsi Silius & Anne-Maritta Tervakari 23.2.2006 Luennon teemat Luento: Projektipäällikön tehtävät Projektin taloushallinta

Lisätiedot

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite H Projektimenetelmät 1 / 70 VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 12.3.2015 3.0 Tarjouspyynnön liite Hanketoimisto 3.01 Tarjouspyynnön liite Korjattu

Lisätiedot

TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS

TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS PROJEKTITOIMINNAN PERUSTEET TENTTI 18.2.2002 Tonja Molin-Juustila Tentissä vastataan 24 kysymykseen, joista kustakin oikeasta vastauksesta saa yhden (1) pisteen. Vastausvaihtoehdoista

Lisätiedot

JHS 182 ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2 Tarkistuslistoja

JHS 182 ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2 Tarkistuslistoja JHS 182 ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2 Tarkistuslistoja Versio: 1.0 Julkaistu: 15.12.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi 1 Yleistä Palvelun kehitys jakautuu vaiheisiin, joiden väleissä

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU KOULUTUSMESSUJEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI JA TOTEUTUS PROJEKTITYÖNÄ

KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU KOULUTUSMESSUJEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI JA TOTEUTUS PROJEKTITYÖNÄ Eeva Ylitalo KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN KOULUTUSMESSUJEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI JA TOTEUTUS PROJEKTITYÖNÄ Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Huhtikuu

Lisätiedot

Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004

Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004 Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004 Vastine Kari Pietilän SDP:n valtuustoryhmän aloitteeseen Raahen kaupungin projektiohjeista (KV 25.2.2004) Pertti Malkki (FT, YTM) Kehittämiskonsultti pertti.malkki@yritystaito.fi

Lisätiedot

Onnistuneen hankkeen ainekset

Onnistuneen hankkeen ainekset Onnistuneen hankkeen ainekset OPPIMISYMPÄRISTÖHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄT 5.-6.10.2009 Risto Karinen / Ramboll Management Consulting Onnistuneen hankkeen kulmakivet Hankkeen laajuus on realistinen ja hallinnassa

Lisätiedot

PROJEKTINHALLINTA. Käyttäjälähtöinen suunnittelu

PROJEKTINHALLINTA. Käyttäjälähtöinen suunnittelu PROJEKTINHALLINTA Käyttäjälähtöinen suunnittelu PROJEKTIN YLEISVAIHEET Esimerkkinä tyypillinen ohjelmistokehitysprojekti (verkkopalvelu tms.) Tarve projektille Esimääritys Tarjouspyyntö Tarjous Toimittajan

Lisätiedot

2900050 PROJEKTINHALLINTA (2ov)

2900050 PROJEKTINHALLINTA (2ov) 2900050 PROJEKTINHALLINTA Mika Ojala mika.ojala@tut.fi FB109 p. 3115 3250 1 2900050 PROJEKTINHALLINTA (2ov) Luennot keskiviikkoisin klo 12-14 Pikku Sali 1 3.3. Kurssin tavoitteet, rakenne ja järjestelyt.

Lisätiedot

Kehittämishankkeen onnistuneen toteutuksen kulmakivet

Kehittämishankkeen onnistuneen toteutuksen kulmakivet Kehittämishankkeen onnistuneen toteutuksen kulmakivet Risto Pelin Projektijohtaminen Oy Tulppatie 22 00880 Helsinki p. 09 7276234 gsm 040 7428324 http://personal.inet.fi/yritys/projektijohtaminen PROJEKTIJOHTAMINEN

Lisätiedot

Ohje projektinhallintaan Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä

Ohje projektinhallintaan Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä Ohje projektinhallintaan Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä Kuntayhtymähallitus Hyväksyntä 19.5.2015 70 Sisällysluettelo 1 Teoriataustaa onnistuneelle projektinhallinnalle... 1 2 Itä-Savon sairaanhoitopiirissä

Lisätiedot

DIPLOMITYÖ Eine Vahala 2009

DIPLOMITYÖ Eine Vahala 2009 DIPLOMITYÖ Eine Vahala 2009 Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknistaloudellinen tiedekunta Tietotekniikan osasto DIPLOMITYÖ Infrastruktuurin toimitusprojektoinnin hallinta Ohjaaja: DI Tapani Karttunen

Lisätiedot

Menestyksekkään projektijohtamisen edellytykset ICTprojekteissa. Tommi Kaipainen

Menestyksekkään projektijohtamisen edellytykset ICTprojekteissa. Tommi Kaipainen Menestyksekkään projektijohtamisen edellytykset ICTprojekteissa Tommi Kaipainen Opinnäytetyö Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 2012 Tiivistelmä Koulutusohjelma Raportin palautuksen tai esityksen päivämäärä

Lisätiedot

Ohjelmistoprojektien hallinta. Projektin toimeenpano ja ohjaus sekä Projektin laatu ja sertifiointi

Ohjelmistoprojektien hallinta. Projektin toimeenpano ja ohjaus sekä Projektin laatu ja sertifiointi Ohjelmistoprojektien hallinta Projektin toimeenpano ja ohjaus sekä Projektin laatu ja sertifiointi Projektin toimeenpano ja ohjaus sekä Projektin laatu ja sertifiointi TAVOITE: YMMÄRTÄÄ laadun merkitys

Lisätiedot

Heli Aramo-Immonen (toim.) Projektimestarit 2013 Project masters 2013 Esseekokoelma

Heli Aramo-Immonen (toim.) Projektimestarit 2013 Project masters 2013 Esseekokoelma Heli Aramo-Immonen (toim.) Projektimestarit 2013 Project masters 2013 Esseekokoelma Tampereen teknillinen yliopisto - Tampere University of Technology Heli Aramo-Immonen (toim.) Projektimestarit 2013 Project

Lisätiedot

Tieran Mobiilikotihoidon toiminnanohjauspalvelu

Tieran Mobiilikotihoidon toiminnanohjauspalvelu Tieran Mobiilikotihoidon toiminnanohjauspalvelu Käyttöönoton projektisuunnitelma Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki Y-tunnus 2362180-3 ALV-numero FI23621803 Kotipaikka Helsinki info@tiera.fi

Lisätiedot