Opetushallitus. Asiantuntijapalvelut Oppijan palvelukokonaisuuden. Projektisuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opetushallitus. Asiantuntijapalvelut Oppijan palvelukokonaisuuden. Projektisuunnitelma"

Transkriptio

1 Opetushallitus Asiantuntijapalvelut Oppijan palvelukokonaisuuden hops-palvelun vaatimusmäärittelyn tueksi Projektisuunnitelma Päivitetty

2 Sisällysluettelo 1 Projektin yleiskuvaus Projektin tavoitteet Projektin lopputulokset Rajaukset Menetelmät ja työkalut Tehtäväkokonaisuudet Projektin ohjaus ja organisaatio Projektin ohjausryhmä Projektipäälliköt Projektiryhmä Projektin sidosryhmät Raportointi ja seuranta Projektin riskit Muutosten hallinta Laadunvarmistus Hyväksymismenettely Dokumentaation hyväksyminen Projektin päättäminen (11)

3 1 Projektin yleiskuvaus 1.1 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteena on kartoittaa aiemmin OKM:n hallinnonalalla tehdyn ehops-määrittelyn hyödynnettävyys Oppijan palveluiden ehopsin toteuttamisessa sekä tuottaa laadukas ja riittävän kattava toiminnallinen vaatimusmäärittelydokumentaatio ehops-toiminnallisuuden teknistä suunnittelua ja toteutusta varten. 1.2 Projektin lopputulokset Projektin lopputuloksena syntyy seuraavat dokumentit: - Selvitys aiemmin tehdyn ehops -työn hyödynnettävyydestä - Tavoitetilan prosessikuvaukset - Käyttäjätarinat (epic-taso) - Alustavat näyttökuvaukset (rautalangat) - Vaatimusluettelo o Liiketoimintavaatimuket o Toiminnalliset vaatimukset - OKSA-sanaston muutostarpeet, jotka viedään OKSA-muutosprosessiin - Liittymät (kuvaustapa päätetään projektin aikana) - Käsitemalli (optio) - Hallintamallin kuvaus riippuen projektin aikana päätettävästä palveluiden tuottamisesta - Etenemissuunnitelma 1.3 Rajaukset - Projektissa ei tehdä teknistä vaatimusmäärittelyä. Oletuksena, on että teknologiaarkkitehtuuri on oppijan palveluissa suunnitellun ja käyttöönotetun mukainen - Projektissa ei tehdä raporttien ja tulosteiden kuvauksia 1.4 Menetelmät ja työkalut 3 (11) Projektin käytetään seuraavia välineitä ja menetelmiä: - Projektin hallinta o Cerionin projektityömalli - Asiantuntijantyön menetelmät ja työvälineet o JHS 171, 172, 173 ja Dokumenttien tuottaminen o Dokumentaatioympäristönä hyödynnetään Oppijan wiki-aluetta https://confluence.csc.fi/display/oppija/ehops

4 o Prosessikuvaukset tuotetaan QPR:llä o Rautalangat tuotetaan Balsamiqilla 2 Tehtäväkokonaisuudet Tehtävien tarkempi aikataulutus ja työpajoihin osallistuvat sidosryhmien edustajat sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa pidettävässä aloituspalaverissa. Asiakkaan työmäärissä on ilmoitettu Opetushallituksen edustajien työmäärät. Sidosryhmien osalta työmääräarvio pohjautuu olettamukseen 5 7 henkilön osallistumisesta jokaiseen työpajaan. Asiakkaan ja sidosryhmien työmääräarvioissa ei ole huomioitu työpajoja edeltävää perehtymistä. Tehtäväkokonaisuus Taustadokumentaatioon tutustuminen ja työskentelymenetelmän tarkentaminen Projektin esivalmistelun aikana laadittuun dokumentaatioon tutustuminen Perusopetuksen- ja toisen asteen koulutuksen hops -käsitteistön kokoaminen ja läpikäynti Korkeakoulujen hops-määritysten kokoaminen ja läpikäynti Koulutusasteiden hops-määritysten erojen ja yhtäläisyyksien alustavan kuvauksen laatiminen Tarkentavan työskentelysuunnitelman laatiminen olemassa olevan dokumentaation pohjalta yhdessä asiakkaan kanssa Projektisuunnitelman tarkentaminen Riskisuunnitelman laatiminen Toimittaja (htp) Asiakas (htp) Sidosryhmät (htp) Aikataulu 4 1 vko 4 4 (11) Vaatimusmäärittely Työpaja 1 (koko päivä, maaliskuu) Projektin lähtökohtien läpikäynti Projektin tavoite Alustus: Hops osana oppijan opintopolkua eri koulutusasteilla 2012 aikana tehty työ ehops-kokonaisuus oppijan opintopolulla Korkeakouluissa tehty työ Ensimmäisten kuvauskohteiden valitseminen ja vaatimusmäärittelyn aloittaminen Hops osana koulutusorganisaation prosessikarttaa Hops-kokonaisprosessin läpikäynti ja 17 3,5 7 17,5 24,5 vko 10-18

5 korkean tason prosessikuvauksen hahmottelu Ensimmäisten kuvattavien prosessien valitseminen, prosessin karkea hahmottelu Rautalankojen hahmottelu valittaville osaprosesseille Prosesseissa käsiteltävän sanaston kerääminen Tarkentavan työskentelyaikataulun hyväksyminen toimittajan laatiman alustavan ehdotuksen pohjalta Työpajan jälkeen toimittaja jatkaa kuvausten tekemistä sovittavalla tavalla (prosessikuvaukset, käyttöliittymäkuvat) laatii ensimmäisen version vaatimusluettelosta laatii ensimmäisen version prosessien välisistä liittymistä käy läpi tunnistetun sanaston suhteessa OKSA-sanastoon ja tekee tarvittaessa pohjaesityksen sanaston muutostarpeista Työpaja 2 (koko päivä, maaliskuu) Toimittajan työpajojen välillä laatimien kuvausten läpikäynti ja hyväksyminen / muutostarpeiden kirjaaminen Edellisessä työpajassa käsiteltyjä prosesseja koskevien käyttäjätarinoiden kirjaaminen Työpajassa työstettävien prosessikuvausten karkea hahmottelu Rautalankojen hahmottelu valittaville osaprosesseille Prosesseissa käsiteltävän sanaston kerääminen Työpajan jälkeen toimittaja o jatkaa kuvausten tekemistä sovittavalla tavalla (prosessikuvaukset, käyttöliittymäkuvat, käyttäjätarinat) o jatkaa vaatimusluettelon laatimista o jatkaa / viimeistelee kuvauksen prosessien välisistä liittymistä o käy läpi tunnistetun sanaston suhteessa OKSA-sanastoon ja tekee tarvittaessa 5 (11)

6 6 (11) pohjaesityksen sanaston muutostarpeista Työpaja 3 (koko päivä, huhtikuu) Toimittajan työpajojen välillä laatimien kuvausten läpikäynti ja hyväksyminen / muutostarpeiden kirjaaminen Edellisessä työpajassa käsiteltyjä prosesseja koskevien käyttäjätarinoiden kirjaaminen Työpajassa työstettävien prosessikuvausten karkea hahmottelu Rautalankojen hahmottelu valittaville osaprosesseille Prosesseissa käsiteltävän sanaston kerääminen Työpajan jälkeen toimittaja o jatkaa kuvausten tekemistä sovittavalla tavalla (prosessikuvaukset, käyttöliittymäkuvat, käyttäjätarinat, vaatimusluettelo) o jatkaa vaatimusluettelon laatimista o käy läpi tunnistetun sanaston suhteessa OKSA-sanastoon ja tekee tarvittaessa pohjaesityksen sanaston muutostarpeista Työpaja 4 (koko päivä, huhtikuu) Toimittajan työpajojen välillä laatimien kuvausten läpikäynti ja hyväksyminen / muutostarpeiden kirjaaminen Edellisessä työpajassa käsiteltyjä prosesseja koskevien käyttäjätarinoiden kirjaaminen Työpajassa työstettävien prosessikuvausten karkea hahmottelu Rautalankojen hahmottelu valittaville osaprosesseille Prosesseissa käsiteltävän sanaston kerääminen Työpajan jälkeen toimittaja o jatkaa kuvausten tekemistä sovittavalla tavalla o jatkaa vaatimusluettelon laatimista o käy läpi tunnistetun sanaston suhteessa OKSA-sanastoon ja tekee tarvittaessa pohjaesityksen sanaston muutostar-

7 peista Työpaja 5 (puoli päivä, toukokuu) Toimittajan työpajojen välillä laatimien kuvausten läpikäynti ja hyväksyminen / muutostarpeiden kirjaaminen Edellisessä työpajassa käsiteltyjä prosesseja koskevien käyttäjätarinoiden kirjaaminen Työpajassa työstettävien prosessikuvausten karkea hahmottelu Rautalankojen hahmottelu valittaville osaprosesseille Prosesseissa käsiteltävän sanaston kerääminen Työpajan jälkeen toimittaja o jatkaa kuvausten tekemistä sovittavalla tavalla o jatkaa vaatimusluettelon laatimista o käy läpi tunnistetun sanaston suhteessa OKSA-sanastoon ja tekee tarvittaessa pohjaesityksen sanaston muutostarpeista Hallintamallin suunnittelu 3 0,5 1 2,5 vko 19 Työpaja 5 (puoli päivää, toukokuu) 3,75 Oppijan palvelukokonaisuuden eri palveluiden hallintamallisuunnitelmien läpikäynti Vaihtoehtoiset mallit hops -palvelun toteuttamiselle, käyttöönotolle ja ylläpidolle Työpajan jälkeen toimittaja jatkaa mallin valmistelua sovittavalla tavalla yhteistyössä asiakkaan kanssa Etenemissuunnitelman laatiminen 1 vko 20 Dokumentaation viimeistely ja yhteinen läpikäynti tilaajan / asiantuntijoiden kanssa vko Yhteensä ,25 vko (11)

8 3 Projektin ohjaus ja organisaatio 3.1 Projektin ohjausryhmä Projektin ohjausryhmänä toimii Oppijan projektiryhmä. Tehtävät ja vastuut: - Hyväksyy laaditun projektisuunnitelman ja siihen tehtävät muutokset - Seuraa projektin edistymistä tavoitteisiin ja määriteltyihin tuloksiin nähden. - Ohjaa projektipäälliköiden toimintaa. - Tukee projektia luoden ja ylläpitäen edellytyksiä projektinsuunnitelman mukaiselle toiminnalle ja edistymiselle. - Päättää projektin aikana projektin sisältöä, kustannuksia ja aikataulua koskevista muutoksista. - Hyväksyy projektin väli- ja lopputulokset perustuen projektin määrityksiin, ja ennalta sovittuihin hyväksymiskriteereihin. - Päättää projektin lopettamisesta sovittujen hyväksymisehtojen mukaisesti. 3.2 Projektipäälliköt Asiakkaan projektipäällikön tehtävät ja vastuut - Asiakkaan ja sidosryhmien resurssien käytettävyydestä huolehtiminen - Tarvittavan taustamateriaalin, välineiden ja käyttöoikeuksien hankkiminen projektiryhmän käyttöön - Projektin läpivienti ja riskien seuranta yhdessä toimittajan projektipäällikön kanssa - Tiedottaminen omassa organisaatiossa ja sidosryhmille - Asiakkaan projektipäällikkönä toimii Katri Lahikainen Toimittajan projektipäällikön tehtävät ja vastuut - Projektin sisällön ja aikataulun suunnittelu, seuranta sekä raportointi asiakkaalle - Toimittajan resurssien käytettävyydestä vastaaminen - Projektin läpivienti ja riskien seuranta yhdessä asiakkaan projektipäällikön kanssa - Tiedottaminen omassa organisaatiossa - Toimittajan projektipäällikkönä toimii Lauri Stigell 3.3 Projektiryhmä Projektityhmän tehtävät ja vastuut - Projektin tehtävien suorittaminen projektisuunnitelman ja ohjausryhmän päätösten mukaisesti. 8 (11)

9 - Projektiryhmän jäsen vastaa hänelle osoitetun työn toteuttamisesta laadullisesti ja ajallisesti tavoitteiden mukaisesti. - Ryhmän jäsen raportoi joko asiakkaan tai toimittajan projektipäällikölle tehtävistään. Projektiryhmä Nimi Organisaatio Vastuualue Katri Lahikainen Opetushallitus Asiakkaan projektipäällikkö, Etenemissuunnitelman ja hallintamallin sekä toiminnallisuuden määrittely Ulla Angervo Opetushallitus Asiantuntija, eperusteetprojektin suunnitelmien ja tulosten huomioiminen Ritva Sammalkivi Opetushallitus Asiantuntija, Oppijan palvelukokonaisuuteen liittyvien suunnitelmien ja tulosten huomioiminen Lauri Stigell Cerion Solutions oy Toimittajan projektipäällikkö, Etenemissuunnitelman ja hallintamallin sekä toiminnallisuuden määrittely Vilho Kolehmainen Cerion Solutions oy Etenemissuunnitelman ja hallintamallin sekä toiminnallisuuden määrittely Muiden kuin Cerionin ja Opetushallituksen edustajien osallistuminen työpajoihin sovitaan työskentelyn edetessä 3.4 Projektin sidosryhmät Projektin sidosryhmät OKM Oppijan palveluiden sidosprojektit/oph RAKETTI -hanke/csc AMKE Opintohallinnon järjestelmätoimittajat SOPO ry SAKKI ry Lukiolaisten liitto 9 (11)

10 Koulutusorganisaatiot 4 Raportointi ja seuranta Toimittajan vastuuhenkilö raportoi tehdyn työn toteutuneen mukaisesti kuukausittain. Toimittaja seuraa säännöllisesti työn etenemistä ja raportoi asiakkaalle välittömästi mikäli aikataulussa tai työmäärissä ilmenee muutostarpeita aiemmin sovittuihin aikatauluihin tai työmääriin liittyen. 5 Projektin riskit Riskienhallintasuunnitelma laaditaan projektin käynnistysvaiheessa. 6 Muutosten hallinta Aloituspalaverin jälkeen esiin tulevat muutosehdotukset käsitellään projektipäällikköjen toimesta ja viedään ohjausryhmään käsiteltäväksi. Asiakkaan projektipäälliköllä on valtuus päättää muutoksista joiden vaikutus aikatauluun on korkeintaan 1 viikko ja työmääriin korkeintaan 1 htp. Myös nämä muutokset viedään jälkikäteen ohjausryhmään käsiteltäväksi. 7 Laadunvarmistus Kunkin tehtäväkokonaisuuden dokumentit tarkistetaan Cerionin sisäisten laadunvarmistusmenetelmien mukaisesti. Dokumentit hyväksytetään asiakkaalla. 8 Hyväksymismenettely 8.1 Dokumentaation hyväksyminen Toimitus katsotaan hyväksytyksi, kun jokin alla olevista kriteereistä täyttyy: - kun kaikki sovitut tuotokset on toimitettu ja Cerion on korjannut vastuullaan olevat, asiakkaan hyväksymistarkastuksen aikana kirjallisesti raportoimat hyväksymisen estävät virheet ja puutteet, tai - Asiakas ilmoittaa hyväksymisen kirjallisesti tai 10 (11)

11 - jos asiakas ei tee kirjallista huomautusta hyväksymisen estävästä virheestä tai puutteesta neljäntoista (14) päivän kuluessa siitä, kun Cerion on luovuttanut tuotokset asiakkaalle hyväksymistarkastusta varten, tai - jos asiakas ottaa tuotokset tai osan niistä käyttöönsä. 8.2 Projektin päättäminen Projekti katsotaan hyväksytyksi ja päättyneeksi, kun kaikki projektin tuotokset ovat hyväksytty ja muut hyväksytyn projektisuunnitelman mukaiset tehtävät ovat suoritettu. 11 (11)

Tieran Mobiilikotihoidon toiminnanohjauspalvelu

Tieran Mobiilikotihoidon toiminnanohjauspalvelu Tieran Mobiilikotihoidon toiminnanohjauspalvelu Käyttöönoton projektisuunnitelma Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki Y-tunnus 2362180-3 ALV-numero FI23621803 Kotipaikka Helsinki info@tiera.fi

Lisätiedot

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite H Projektimenetelmät 1 / 70 VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 12.3.2015 3.0 Tarjouspyynnön liite Hanketoimisto 3.01 Tarjouspyynnön liite Korjattu

Lisätiedot

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite D1: Hallintamalli

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite D1: Hallintamalli SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite D1: Hallintamalli VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 12.3.15 3.0 Tarjouspyynnön liitteeksi Hanketoimisto 2 (32) SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 5 1.1

Lisätiedot

JHS 182 ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 6 Katselmointi

JHS 182 ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 6 Katselmointi JHS 182 ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 6 Katselmointi Versio: 1.0 Julkaistu: 15.12.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Katselmointi osana laadunvarmistusta... 3 2 Yleistä

Lisätiedot

Varkauden seudun kuntien (Heinävesi, Joroinen, Leppävirta, Varkaus) ICT-muutostuen toteutusprojekti. Toteutussuunnitelma

Varkauden seudun kuntien (Heinävesi, Joroinen, Leppävirta, Varkaus) ICT-muutostuen toteutusprojekti. Toteutussuunnitelma Varkaudenseudunkuntien (Heinävesi,Joroinen, Leppävirta,Varkaus) ICT-muutostuen Toteutussuunnitelma 27.6.2014 Valtiovarainministeriö 2 (15) Sisällys 1. Projektin tiivistelmä... 3 1.1. Suunnitelman lähtökohdat...

Lisätiedot

TORI-palvelukeskus toimialariippumattomien ICT-tehtävien [asiakkaan]siirtoprojektisuunnitelmamalli, versio 0.92

TORI-palvelukeskus toimialariippumattomien ICT-tehtävien [asiakkaan]siirtoprojektisuunnitelmamalli, versio 0.92 TORI-palvelukeskus toimialariippumattomien ICT-tehtävien [asiakkaan]siirtoprojektisuunnitelmamalli, versio 0.92 Valtiovarainministeriö TORI-siirtojen suunnitelma Sivu 2 Versiohistoria Versio Pvm Tekijä

Lisätiedot

TIETO- JÄRJESTELMÄN PROSESSIEN KEHITTÄMINEN

TIETO- JÄRJESTELMÄN PROSESSIEN KEHITTÄMINEN Digia Konsultointipalvelut TIETO- JÄRJESTELMÄN PROSESSIEN KEHITTÄMINEN Palvelukuvaus Tietojärjestelmän prosessien kehittäminen Palvelukuvaus 2 TIETOJÄRJESTELMÄN PROSESSIEN KEHITTÄMINEN Palvelun yleiskuvaus

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen kokonaisarkkitehtuurin määrittely (KanSa KA)

Sosiaalihuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen kokonaisarkkitehtuurin määrittely (KanSa KA) PROJEKTISUUNNITELMA 1(14) Sosiaalihuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen kokonaisarkkitehtuurin määrittely () PROJEKTISUUNNITELMA Maarit Laaksonen, Anna Aaltonen 1.2.2014 PROJEKTISUUNNITELMA

Lisätiedot

KORKEAKOULUJEN SÄHKÖINEN HAKU- JA VALINTAJÄRJESTELMÄ HANKESUUNNITELMA

KORKEAKOULUJEN SÄHKÖINEN HAKU- JA VALINTAJÄRJESTELMÄ HANKESUUNNITELMA HANKESUUNNITELMA 1(32) 16.4.2012 KORKEAKOULUJEN SÄHKÖINEN HAKU- JA VALINTAJÄRJESTELMÄ HANKESUUNNITELMA Hagnäskajen 6, PB 380, 00531 Helsingfors, telefon 040 348 7555, fax 040 348 7865, fornamn.efternamn@oph.fi,

Lisätiedot

Perustietovarantojen viitearkkitehtuurin suunnittelu

Perustietovarantojen viitearkkitehtuurin suunnittelu Asettamispäätös 05.12.2012 VM119:00/2012 1873/00.01.00.01/2012 Perustietovarantojen viitearkkitehtuurin suunnittelu Toimikausi Valtiovarainministeriö on tänään asettanut Perustietovarantojen viitearkkitehtuurin

Lisätiedot

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin prosessit 26.11.2012

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin prosessit 26.11.2012 Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin prosessit 26.11.2012 Helsinki 2012 Sisältö 1 Johdanto... 2 2 Arkkitehtuurinhallinnan prosessit... 2 2.1 Yleinen KA- hallintaprosessi... 2 2.2 Kokonaisarkkitehtuurin

Lisätiedot

Tiehallinnon kehittämisprojektien ohje. Sisäisiä julkaisuja 1/2006

Tiehallinnon kehittämisprojektien ohje. Sisäisiä julkaisuja 1/2006 Tiehallinnon kehittämisprojektien ohje Sisäisiä julkaisuja 1/2006 Julkaisun nimi 1 Tiehallinnon kehittämisprojektien ohje Sisäisiä julkaisuja 1/2006 Tiehallinto Helsinki 2006 2 Julkaisun nimi Verkkojulkaisu

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen

KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen Esimerkkikohde: Kotihoidon palvelut ja niitä tukevien sovellusten kehittäminen Julkaisija: Keski-Suomen liitto

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Versio: 1.1 5.10.2012 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 ICT-palvelujen kehittäminen

Lisätiedot

2. Projektisuunnitelma

2. Projektisuunnitelma 2. Projektisuunnitelma Koulutuksen suunnittelijan ja opettajan palvelut - projekti (Peppi) 1 Johdanto 1.1 Termit 1.2 Tausta ja lähtökohdat 1.3 Tavoitteet ja lopputulokset 1.4 Rajaukset 1.5 Riskit 1.6 Ympäristö

Lisätiedot

Sosiaalihuollon kansallinen kokonaisarkkitehtuuri

Sosiaalihuollon kansallinen kokonaisarkkitehtuuri Sosiaalihuollon kansallinen kokonaisarkkitehtuuri Hallintamalli 1.11.2011 Mikko Huovila Antero Lehmuskoski Juha Mykkänen Paula Leinonen Virpi Hotti Miia Saarelainen Versio Päiväys Kohdat Muutoksen sisältö

Lisätiedot

JHS 182 ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2 Tarkistuslistoja

JHS 182 ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2 Tarkistuslistoja JHS 182 ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2 Tarkistuslistoja Versio: 1.0 Julkaistu: 15.12.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi 1 Yleistä Palvelun kehitys jakautuu vaiheisiin, joiden väleissä

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA. Valtion yhteisen työasemaratkaisun toteutuksen organisointi ja henkilöstöratkaisut

PROJEKTISUUNNITELMA. Valtion yhteisen työasemaratkaisun toteutuksen organisointi ja henkilöstöratkaisut PROJEKTISUUNNITELMA Valtion yhteisen työasemaratkaisun toteutuksen organisointi ja henkilöstöratkaisut Versionhallinta Versio Tehnyt Hyväksynyt Pvm Muutoksen lyhyt kuvaus 1.2 Sami Kivivasara 1.1 Sami Kivivasara

Lisätiedot

Projektinhallinta Project Management

Projektinhallinta Project Management 8.1.2010 TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUDEN OSASTO CS90A0050 Kandidaatintyö ja seminaari Projektinhallinta Project Management Kandidaatintyö Kimmo Heinonen TIIVISTELMÄ Tekijät: Kimmo Heinonen

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2015

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2015 Näyttötutkinnon perusteet TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2015 Määräys 45/011/2015 Määräykset ja ohjeet 2015:39 Opetushallitus Määräykset ja ohjeet 2015:39 ISBN 978-952-13-6138-8 (pdf)

Lisätiedot

T-76.115 Projektisuunnitelma

T-76.115 Projektisuunnitelma T-76.115 Projektisuunnitelma ETL-työkalu Versio Päivämäärä Tekijä Kuvaus 0.1 20.10.2004 Timo Sallinen Ensimmäinen versio 1.0 22.10.2004 Timo Sallinen Korjauksia, lisätty 1.4 ja 5.3 1.1 26.10.2004 Mikko

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteinen tutkimus- ja kehittämishanke. Projektisuunnitelma. Sähköinen tenttiminen (työnimi Sitnet) VERSIO 1.3 24.02.2014 24.2.

Korkeakoulujen yhteinen tutkimus- ja kehittämishanke. Projektisuunnitelma. Sähköinen tenttiminen (työnimi Sitnet) VERSIO 1.3 24.02.2014 24.2. Korkeakoulujen yhteinen tutkimus- ja kehittämishanke Projektisuunnitelma Sähköinen tenttiminen (työnimi Sitnet) 24.2. Versio: 1.3 Laatijat: Totti Tuhkanen ja Kristiina Uolia Sisältö 1. Johdanto... 4 2.

Lisätiedot

Kunnan kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin. Toteutusohje

Kunnan kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin. Toteutusohje Kunnan kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin kehittäminen Toteutusohje Versio 1.0 7.3.2014 Valtiovarainministeriö 2 (56) Sisällys Sisällys... 2 Dokumentin versiohistoria... 3 1. Ohjeen tiivistelmä... 4

Lisätiedot

Tilaajan menettelyt. Toimintaohjeet. Tiensuunnittelun laatujärjestelmä TILAAJAN MENETTELYT KONSULTIN TOIMINTA/ LAATUJÄRJESTELMÄ

Tilaajan menettelyt. Toimintaohjeet. Tiensuunnittelun laatujärjestelmä TILAAJAN MENETTELYT KONSULTIN TOIMINTA/ LAATUJÄRJESTELMÄ Tilaajan menettelyt Toimintaohjeet Tiensuunnittelun laatujärjestelmä TILAAJAN MENETTELYT KONSULTIN TOIMINTA/ LAATUJÄRJESTELMÄ TIEPIIRIKOHTAISET TÄSMENTÄVÄT OHJEET S U U N N I T T E L U N T O I M I N T

Lisätiedot

PROJEKTINHALLINTA. Projektityön tausta ja lähtökohdat. Projektiorganisaation eri osien tehtävät. Projektityön peruskäsitteet

PROJEKTINHALLINTA. Projektityön tausta ja lähtökohdat. Projektiorganisaation eri osien tehtävät. Projektityön peruskäsitteet PROJEKTINHALLINTA Projektityön tausta ja lähtökohdat Projektityötä kannattaa käyttää tehtävissä, joissa on useita osapuolia ja joissa toivotaan tehostettavan asiantuntijoiden hyväksikäyttöä. Projekteiksi

Lisätiedot

JHS 182 ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus

JHS 182 ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus JHS 182 ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Versio: 1.1 5.10.2012 Julkaistu: 15.12.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Soveltamisala... 2 3 Termit ja määritelmät... 3

Lisätiedot

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Versio: 1.2 5.10.2012 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Soveltamisala... 4 3 Termit ja

Lisätiedot

VALDA-tietojärjestelmän viraston käyttöönottokonseptin esittely

VALDA-tietojärjestelmän viraston käyttöönottokonseptin esittely VALDA-tietojärjestelmän viraston käyttöönottokonseptin esittely 17.6.2011 Esityksen tarkoitus Tämän esityksen tarkoituksena on antaa yleiskäsitys siitä, mitä VALDA-tietojärjestelmän käyttöönotto tarkoittaa

Lisätiedot

T-76.612 Ohjelmistoprojektienhallinta PROJEKTISUUNNITELMA: HelpDesk-sovellus 6.5.2003. Jonas Alam, 52317M Tatu Heikkilä, 50433J Laura Itkonen, 51973K

T-76.612 Ohjelmistoprojektienhallinta PROJEKTISUUNNITELMA: HelpDesk-sovellus 6.5.2003. Jonas Alam, 52317M Tatu Heikkilä, 50433J Laura Itkonen, 51973K PROJEKTISUUNNITELMA: HelpDesk-sovellus 6.5.2003 Jonas Alam, 52317M Tatu Heikkilä, 50433J Laura Itkonen, 51973K SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 1.1 TAUSTA... 1 1.1.1 Aikaisempi kehitys... 1 1.1.2 Nykytilanne...

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS PUOLUE- JA VAALIRAHOITUSVALVONNAN TIETOJÄRJESTELMÄN JA SIIHEN LIITTYVÄN PALVELUN TOIMITTAMISESTA

SOPIMUSLUONNOS PUOLUE- JA VAALIRAHOITUSVALVONNAN TIETOJÄRJESTELMÄN JA SIIHEN LIITTYVÄN PALVELUN TOIMITTAMISESTA 1 SOPIMUSLUONNOS PUOLUE- JA VAALIRAHOITUSVALVONNAN TIETOJÄRJESTELMÄN JA SIIHEN LIITTYVÄN PALVELUN TOIMITTAMISESTA 1 SOPIJAPUOLET Tilaaja: Valtiontalouden tarkastusvirasto Y- tunnus: 0245456-7 Osoite: Antinkatu

Lisätiedot