Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004"

Transkriptio

1 Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos Vastine Kari Pietilän SDP:n valtuustoryhmän aloitteeseen Raahen kaupungin projektiohjeista (KV ) Pertti Malkki (FT, YTM) Kehittämiskonsultti

2 Yleistä Ohjeistuksen tavoitteena on luoda yhtenäiset yleiset menettelytapaohjeet projektien ja projektiluonteisten hankkeiden hallinnalle Raahen kaupungissa (huomioitava, että EU-projektien käsittelystä ja hallinnasta on tarkastettava erikseen erityissäännökset) Tavoitteena on yhdenmukaistaa, selkeyttää ja tehostaa projekteihin suunnattuja voimavaroja (rahaa, henkilöstöä, tiloja/laitteita jne.). Projektiohjeisiin tulee linkittää mm. ao. hallintokunnan/toimielimen johtosäännöt, investointiohjeet, TA-ohjeet, TA-täytäntöönpano-ohjeet, hankintasääntö ja määräykset, taloussääntö, sisäisen valvonnan ohjeet jne. Projektiohjeen luonnostelussa on käytetty seuraavia asiakirjoja: julkisten organisaatioiden projektiohjeita mm. Oulun kaupungin projektiohje, Rovaniemen maalaiskunnan projektiohje, Kuopion kaupungin projektiohje jne.

3 Mikä projekti on ja millaisia projekteja voi olla? Projekti on ennalta asetettuihin tavoitteisiin pyrkivä ja ajallisesti rajattu kertaluonteinen tehtäväkokonaisuus, jonka toteuttamisesta vastaa sitä varten perustettu organisaatio Raahen kaupungilla voi olla mm. seuraavanlaisia projekteja: Kaupungin oma projekti: yksi tai useampi palvelukeskus toteuttajana. Vetovastuu kaupungilla Yhteistyöprojekti: yksi tai useampi palvelukeskus toteuttajana sekä muita osapuolia kaupungin organisaation ulkopuolelta. Vetovastuu kaupungilla Osallisuusprojekti: yksi tai useampi palvelukeskus toteuttajana sekä muita osapuolia kaupungin organisaation ulkopuolelta. Vetovastuu muilla huomio kaupungin talousvastuuseen Rahoitusprojekti: kaupunki toimii projektin (osa)rahoittajana ilman toiminnallista vastuuta

4 Projektin vaiheet 1. Valmistelu 2. Toteutus 3. Päättäminen 1. Projektin valmistelu Esiselvitys, projektisuunnitelma, päätöksenteko Projekti voidaan myös hylätä tässä vaiheessa 2. Projektin toteuttaminen Organisaatio, rahoitus- ja projektisopimukset, toimeenpano ja valvonta, projektin talous, tiedotus ja julkisuus 3. Projektin päättäminen Loppuraportti, Päättökokous, Projektikansio, Valvonta Toteutuksen ja vaikutusten arviointi, tulosten hyödyntäminen

5 1. Projektin valmistelu/esiselvitys Esiselvityksen perusteella tehdään ratkaisu lähdetäänkö ideaa viemään varsinaiseen päätöksentekoon? Esiselvityksessä selvitetään seuraavat kysymykset: Miksi projektia tarvitaan? Mitkä ovat erilaiset ongelmanratkaisuvaihtoehdot? Sisältyykö projektin tavoitteet kaupungin strategiaan ja muihin tavoitteisiin jne.? Mikä on hyöty asiakkaalle, taloudelle, henkilöstölle jne.? Mitkä ovat tulosten hyödyntämismahdollisuudet? Miten projekti rahoitetaan? Oman/ulkopuolisen rahoituksen osuus, ehdot, määräajat, menettelytavat jne. Työpanokset, tilat, laitteet Ketkä ovat projektin yhteistyökumppanit?

6 1. Projektin valmistelu Projektisuunnitelma tehdään päätöksenteon pohjaksi ja toimeenpanoon Projektisuunnitelman pitää antaa vastaukset seuraaviin kysymyksiin: Miksi projekti toteutetaan? Mitkä ovat tavoitteet? Miten niiden mitataan? Mitä tuotoksia projektilta edellytetään? Miten projekti toteutetaan? Miten projekti organisoidaan ja resurssoidaan? Projektisuunnitelman päivityksestä sopiminen Päätös projektiin asettamisesta/ryhtymisestä tehdään normaalin päätöksentekojärjestelmän puitteissa (viranhaltija-/toimielinsääntöjen mukaisesti huomioitava myös sisäisen valvonnan projektitoimintaan liittyvät ohjeet)

7 2. Projektin toteuttaminen Projektiorganisaatio käsittää tavallisesti projektipäällikön, ohjausryhmän, projektiryhmän jne. 1. Projektiryhmän vastuu jaetaan esim. seuraavasti: Projektin vastuuhenkilö: pääasiallinen projektivastuu (mm. kustannusten hyväksyminen). Pitää olla kaupungin vakituista henkilöstöä. Projektin ohjausryhmä: edustaa asettajaa, rahoittajaa ja asiantuntemusta Projektipäällikkö: kokonaisvastuu projektin toimeenpanosta Projektisihteeri: toimii projektipäällikön alaisuudessa Projektiryhmä ja mahdolliset asiantuntijat: määritellyt tehtävät projektissa 2. Rahoitussopimukset Seurattava mm. aikatauluja, raportointia, tiedotuskäytäntöjä ja asiakirjojen säilytystä

8 2. Projektin toteuttaminen 3. Projektisopimukset Yhteistyö-, osallisuus- tai rahoitusprojektissa määritellään vastuut ja oikeudet riittävän tarkasti (toimenpiteet, rahoitus, raportointi jne.) 4. Projektin toimeenpano ja valvonta Toimeenpano projektipäällikön johdolla projektisuunnitelman mukaisesti. Muutoksista neuvoteltava mm. ohjausryhmässä, rahoittajien kanssa. Projektin valvonta ensisijaisesti asettajalla, rahoittajalla sekä ohjausryhmällä Raportointivelvollisuus todetaan projektin asettamisen yhteydessä 5. Projektin talous Sovelletaan kaupungin yleisiä ohjeita, säädöksiä ja periaatteita 6. Tiedottaminen ja julkisuus Sisäisen ja ulkoisen tiedottamisen suunnitelma projektipäällikkö ensisijaisessa vastuussa

9 3. Projektin päättäminen Loppuraportti Loppuraportin laadinta asettamispäätöksessä tai rahoitussopimuksessa määriteltyyn päivämäärään mennessä Päättökokous Projekti päätetään ohjausryhmän päättökokouksessa (kokonaisarviointi, tulosten arviointi, loppuraportti, toteutunut kustannusarvio, jatkotoimenpiteet jne. sisältöinä) Projektikansio Projektista kootaan projektikansio, joka sisältää kaiken projektia koskevan keskeisen aineiston (huom. säilytysajan tarkistaminen) Valvonta Projektin dokumentointi ja raportointi on suoritettava niin, että päättymisen jälkeinen valvonta ja tarkastus kyetään tekemään asianmukaisesti

10 Projektikansion sisältö Esiselvitys Projektin asettamispäätös Projektisuunnitelma Pöytäkirjat ja muistiot Kirjanpito ja rahoitukseen liittyvät sopimukset Erilaiset sopimukset Loppuraportti Tilintarkastajien lausunto mikäli on tehty

11 Muuta huomioitavaa Projektin tavoitteiden asettaminen ja määrittely on tehtävä huolella Mitkä asiat kuuluvat projektin sisältöön ja mitkä eivät? Mitkä laadulliset, ajalliset, rahalliset tavoitteet asetetaan Alkuvaiheessa on saatava avoimet ja määrittelemättömät asiat pois listalta, koska muuten projektin riskitaso nousee Varsinkin suurissa projekteissa on perusteltua tehdä projektin ositus, joka tarkoittaa projektin jakamista osiin (=osaprojekteihin) Saadaan selkeitä tehtävä- ja vastuukokonaisuuksia Saadaan aikatauluille ketjuttainen rakenne, jota voidaan seurata helpommin Projektin kaikissa vaiheissa on määriteltävä siihen liittyvät riskit Riskien tunnistus, luokitus ja hallinta (esim. tekniset ongelmat, kustannukset, henkilöriskit)

Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus. Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle

Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus. Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle Kirsi Nurmi, 2011 Kirsi Nurmi Järvenpää 2011 ISBN 978-952-92-9055-0 (PDF)

Lisätiedot

Hyvä projektisuunnitelma onnistuneen hankesuunnittelun edellytyksenä

Hyvä projektisuunnitelma onnistuneen hankesuunnittelun edellytyksenä Digitointihankkeet ja museoiden yhteistyö Hyvä projektisuunnitelma onnistuneen hankesuunnittelun edellytyksenä Kansallismuseon auditorio 1.6.2010 Kay Grahn Yrittäjien koulutuskeskus 1 Hyvä projektisuunnitelma

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KH 25.6.2007 2007/nro 1 SISÄINEN VALTONTA JA HYVÄ JOHTAMIS- JA HALLINTOTAPA SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Valvonnan rakenne Valkeakoskella 3 2.1 Ulkoinen valvonta 3 2.2

Lisätiedot

TOIMI. Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke 27.2.2006. Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö

TOIMI. Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke 27.2.2006. Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö 27.2.2006 Suomen Kylätoiminta ry Meijeritie 2 25410 Suomusjärvi p. (02) 738 1761 TOIMI Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö

IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö "Terve järki riittää kaikkeen projektitoimintaan mutta se ei ihan aina riitä" Suunnitteluoppaan

Lisätiedot

ORGANISAATIO- RAKENNE

ORGANISAATIO- RAKENNE ORGANISAATIO- RAKENNE TIETOJA TEKIJÖISTÄ ovat Managing Urban Europe-25 -projektin tuote. Projektia rahoitti osittain Euroopan komission ympäristöasioiden pääosasto. Projektia koordinoi Itämeren kaupunkien

Lisätiedot

HANKETYÖSKENTELY VALTIOVARAINMINISTERIÖSSÄ 17/2003

HANKETYÖSKENTELY VALTIOVARAINMINISTERIÖSSÄ 17/2003 HANKETYÖSKENTELY VALTIOVARAINMINISTERIÖSSÄ 17/2003 HANKETYÖSKENTELY VALTIOVARAINMINISTERIÖSSÄ Hanketyön seurantaryhmän loppuraportti 17/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ TYÖRYHMÄ- MUISTIOITA VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Tarkastusohjeiden yleinen osa

Tarkastusohjeiden yleinen osa Tarkastusohjeiden yleinen osa Tarkastusohjeiden yleinen osa Helsinki 2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto Dnro 23/01/2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto on perustuslain 90 :ssä säädetty, eduskunnan

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1 SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Sisällys Johdanto... 2 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala...

Lisätiedot

KUNTALAIN SISÄISTÄ VALVONTAA JA RISKIENHALLINTAA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TOIMEENPANO

KUNTALAIN SISÄISTÄ VALVONTAA JA RISKIENHALLINTAA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TOIMEENPANO 1 (12) KUNTALAIN SISÄISTÄ VALVONTAA JA RISKIENHALLINTAA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TOIMEENPANO Kuntaliitto Sari Korento Marja-Liisa Ylitalo 2 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ohje

Sisäisen valvonnan ohje Sisäisen valvonnan ohje Johtokunta 11.10.2013 Yhtymäkokous 4.12.2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja hyvä johtamis- ja hallintotapa 2 2.1 Strateginen johtamisjärjestelmä

Lisätiedot

20.3.2014 HALLINNOIJAN OHJE POIS SYRJÄSTÄ -HANKKEEN KEHITTÄMIOSIOILLE

20.3.2014 HALLINNOIJAN OHJE POIS SYRJÄSTÄ -HANKKEEN KEHITTÄMIOSIOILLE 1 HALLINNOIJAN OHJE POIS SYRJÄSTÄ -HANKKEEN KEHITTÄMIOSIOILLE 1. SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TEHTÄVÄT Satakunnan sairaanhoitopiiri toimii koko hankkeen hallinnoivana tahona. Sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010 1 2 Säätiöiden SÄÄTIÖIDEN ja rahastojen JA RAHASTOJEN neuvottelukunta NEUVOTTELUKUNTA ry. RY Delegationen DELEGATIONEN för stiftelser FÖR STIFTELSER och OCH fonder FONDER rf. RF Helsinki 2010 3 Toimittajat

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Eväitä yhteistyön rakentamiseen ja hallintaan Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-412-7 (painettu) ISBN 978-952-213-422-6 (pdf) TEKIJÄ Työryhmä 1. painos

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

2006-2008 LOPPURAPORTTI

2006-2008 LOPPURAPORTTI Anjalankoski, Elimäki, Iitti, Jaala, Kouvola, Kuusankoski, Valkeala Kouvolan seudun lastensuojelun kehittämishanke 2006-2008 LOPPURAPORTTI Ritva Seppälä projektipäällikkö 16.10.2008 Ulkoasu Eija Tiitinen

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

KIEKU-tietojärjestelmähankkeen käytännön eteneminen virastoissa

KIEKU-tietojärjestelmähankkeen käytännön eteneminen virastoissa Liite KIEKU-tietojärjestelmähankkeen käytännön eteneminen virastoissa 1. Kieku-tietojärjestelmä tuo virastoille seuraavia toiminnallisia muutoksia verrattuna nykytilaan: Yhtenäiset talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto [Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto 2 Sisältö LUKIJALLE... 4 SEURAN HYVÄ HALLINTO... 5 1 Mikä on seura?... 5 1.1 Peruskäsitteitä... 5 1.2 Seuran tarkoitus... 6 1.3 Yhdistyksen säännöt... 6

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014. 7/2014 Laki. alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014. 7/2014 Laki. alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014 7/2014 Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN - TIE TULOKSIIN Urpo Jalava & Kari J Keinonen 2008 Koulutus Käyttöoikeustiedot Tämän materiaalin sisältö on suojattu tekijänoikeuslain, muiden asiaa käsittelevien lakien ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkorahoitus, korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lomakkeella haetaan rahoitusta uudelle hankkeelle, joka tulee ensimmäistä

Lisätiedot

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan terveyden- ja sairaanhoidon, vanhustenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon palveluiden järjestäminen ja tilaaminen yhteistoimintaalueella

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTA-ASIAMIEHEN OHJE PAIKANTAMISTA JA HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMISEN PERIAATTEITA JA KÄYTÄNTÖJÄ KOSKEVASTA YHTEISTOIMINTA- MENETTELYSTÄ

YHTEISTOIMINTA-ASIAMIEHEN OHJE PAIKANTAMISTA JA HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMISEN PERIAATTEITA JA KÄYTÄNTÖJÄ KOSKEVASTA YHTEISTOIMINTA- MENETTELYSTÄ 1 (8) 5.1.2012 YHTEISTOIMINTA-ASIAMIEHEN OHJE PAIKANTAMISTA JA HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMISEN PERIAATTEITA JA KÄYTÄNTÖJÄ KOSKEVASTA YHTEISTOIMINTA- MENETTELYSTÄ Yhteistoiminta-asiamiehelle tehdyn pyynnön keskeinen

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Versio: 1.1 5.10.2012 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 ICT-palvelujen kehittäminen

Lisätiedot

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe 2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa Esipuhe Keskustelunavauksen tarkoituksena on kartoittaa, analysoida ja kommentoida Suomen 10 suurimman kaupungin otetta julkisten palveluiden

Lisätiedot

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä SEURAN HYVÄ HALLINTO Voittoja joka päivä Sisällysluettelo Lukijalle... 3 1 Mikä on seura?... 4 1.1 Peruskäsitteitä... 4 1.2 Seuran tarkoitus... 4 1.3 Yhdistyksen säännöt... 4 1.4. Keskeisiä toimintaperiaatteita...

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot